Jak bezpečná a spolehlivá je vaše síť?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak bezpečná a spolehlivá je vaše síť?"

Transkript

1 Cisco Unified Computing System Organizace, které se zabývají informačními technologiemi, procházejí významnou přeměnou. S tím, jak se jejich role mění z nákladových středisek na integrované, strategické součásti podniku, začínají si IT správci, manažeři a vedoucí pracovníci velmi dobře uvědomovat výzvy, kterým budou čelit. Manuální zapojování: Aby mohli podporovat každý krok od obnovy serveru po cloud computing, jsou správci stále zatěžováni manuálním zapojováním komponent serverů, úložišť a sítí do infrastruktury, která podporuje aplikace. To je časově náročné a často s sebou nese chyby. Složitá a fragmentovaná infrastruktura: Infrastruktura, která je výsledkem manuálního zapojování komponent, je složitá a nepružná a nepřizpůsobuje se dynamicky potřebám měnící se zátěže a požadavků podniku. Nejednotná správa: Tradiční systémy se konfigurují pomocí souboru jednotlivých nástrojů pro správu na samostatných management serverech, které společně nenabízejí automatizovaný, komplexní způsob konfigurace serverů typu rack i blade v celém rozsahu od revizí firmwaru po I/O konektivitu. Architektury typu rack-in-a-box : Většina blade systémů, které se nyní používají, obsahuje veškerou podpůrnou síťovou infrastrukturu a body pro správu, které by normálně obsloužily celý rack. Při rozšiřování takové architektury rychle rostou náklady i složitost. Změna způsobu podnikání Cisco Unified Computing System (Cisco UCS ) mění způsob, jakým organizace podnikají, prostřednictvím automatizace a policy-based standardizace IT procesů. Jako první platforma pro sjednocené datové centrum v oboru spojuje řešení Cisco UCS v jednom systému blade servery a rack servery se standardní architekturou x86, sítě a správu podnikové třídy. Konfiguraci systému lze v plném rozsahu naprogramovat pomocí sjednocené, správy založené na modelu, která zjednodušuje a zrychluje nasazování aplikací a služeb podnikové třídy ve fyzických, virtualizovaných a cloudových prostředích. Sjednocená infrastruktura I/O využívá širokopásmovou sjednocenou strukturu s nízkou latencí k podpoře síťových přenosů, I/O v úložištích a dat pro správu. Technologie Cisco Fabric Extender (technologie FEX) přímo propojuje strukturu se servery a virtuálními počítači, což přináší vyšší výkon, zabezpečení a snazší správu. IT organizace sice začínají poskytovat služby prostřednictvím pružného, samoobslužného, cloudového modelu s průběžnými platbami, ale stále ještě musí podporovat aplikace, které běží ve fyzickém a virtualizovaném prostředí. Potýkají se například s následujícími problémy: Více úrovní přepínání: Typická virtualizovaná prostředí zahrnují softwarové přepínače v rámci hypervisoru, přepínače obsažené v blade serverech a přepínače přístupové vrstvy. Často má každý z nich jedinečné funkce a rozhraní pro správu. S více vrstvami přepínání je sledování, správa a ladění síťového provozu ve virtualizovaných prostředích ještě složitější. Zatímco tempo většiny odvětví se při zavedení standardizovaných komponent a automatizace zrychlilo, v tradičních prostředích je potřeba spousta správců, kteří rychle konfigurují nové servery, aby zajistili rozsah požadovaný virtuálními prostředími.

2 První sjednocený systém na světě Cisco UCS je vysoce škálovatelný, distribuovaný, sjednocený systém s centralizovanou správou První sjednocený systém na světě Cisco UCS se nespokojuje s pouhou konvergencí a nabízí dnešním aplikacím, které často vyžadují postupné další rozšiřování, výhody centralizovaných počítačových systémů: zjednodušenou správu, větší pružnost při nasazování a snadnou škálovatelnost. Cisco UCS je systém, který se sám integruje a má přehled o vlastních součástech. Skládá se z jediné domény pro správu, která je propojena sjednocenou infrastrukturou I/O. Systém je navržen jako jedno virtuální šasi pro blade servery, které se rozprostírá přes několik šasi blade serverů, rack serverů a racků. Výrazně zjednodušená architektura Systém zavádí výrazně zjednodušenou architekturu, která eliminuje více redundantních zařízení, jež zaplňují tradiční šasi blade serverů a vytvářejí několik vrstev složitosti: ethernetové přepínače, přepínače Fibre Channel a moduly pro správu šasi. Cisco UCS se skládá z redundantního páru prvků Cisco 6200 Series Fabric Interconnect, které poskytují centralizovanou správu a kontrolu pro veškerý I/O provoz. Nízké náklady na rozšíření Systém Cisco UCS lze rozšiřovat s nižšími náklady a menší složitostí. Místo toho, aby se systém rozšiřoval přidáváním dalších úrovní přepínání ve stojanech, blade serverech a hypervisorech, propojuje Cisco UCS pomocí prvků Fabric Extender, které mají nízké náklady a nízkou spotřebu energie, jednotlivé roviny dat a správy přímo se servery blade a rack.

3 První sjednocený systém na světě Konsolidace 168 bodů správy do dvou pomocí Cisco UCS Když společnost NetApp potřebovala nasadit škálovatelný testovací cloud, který by byl schopen hostovat virtuálních počítačů, vybralo si její oddělení služeb technické podpory řešení Cisco Unified Computing System. V prvním kroku bylo konsolidováno 714 stávajících serverů na 120 blade serverů na jediné platformě Cisco UCS, čímž se počet bodů pro správu snížil ze 168 na pouhé dva: dvojici prvků Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect. Standardní servery s architekturou x86 Servery systému Cisco UCS jsou standardní systémy typu blade a rack s architekturou x86, jejichž jádrem jsou výhradně procesory Intel Xeon. Tyto standardní servery poskytují rekordní výkon, který zvládne i kriticky důležité pracovní zátěže. Servery společnosti Cisco spolu se zjednodušenou a sjednocenou architekturou podporují vyšší produktivitu IT a skvělý poměr mezi cenou a výkonem při nižších celkových nákladech na vlastnictví. ns517/ns224/case_study_netapp_cisco_kilo_lab.pdf Prvky Cisco Fabric Extender nabízejí pro každé šasi šířku pásma až 160 Gb/s pro síť, úložiště a správu a několik přípojek 10 Gb/s pro každý server typu rack. Toto výrazné snížení počtu komponent umožňuje uplatnit elegantnější model škálování s nižšími náklady, ve kterém náklady na infrastrukturu pro každý server, včetně nákladů na šasi blade serverů a na přepínání, dosahují pouhé poloviny nákladů na blade servery od společnosti HP. Procesory Intel Xeon jsou navrženy k řešení vysoce důležitých problémů IT spojených se správou a zabezpečením kriticky důležitých podnikových dat. Výkonné a spolehlivé servery Cisco UCS jsou vybaveny nejvýkonnějšími procesory Intel Xeon řady E7, které podporují ty nejdůležitější potřeby podniku, a všestrannými procesory Intel Xeon řady E5, které jsou jádrem flexibilního a efektivního datového centra. Tyto procesory podnikům pomáhají rychle se přizpůsobovat krátkodobým změnám podnikových potřeb a zároveň uspokojovat požadavky na dlouhodobý růst podniku. Pokročilá spolehlivost a funkce zabezpečení pomáhají udržovat celistvost dat, zrychlovat šifrované transakce a zvyšovat dostupnost kriticky důležitých aplikací. (Viz Škálování s polovičními náklady a složitostí na straně 9.)

4 Inteligentní infrastruktura Cisco UCS je inteligentní infrastruktura, ve které lze každý aspekt konfigurace serveru naprogramovat, a tudíž zautomatizovat Inteligentní infrastruktura znamená rychlé nasazování... můžeme velmi rychle změnit konfiguraci jakéhokoli blade serveru tak, že je za minut připraven k produkci. V našem prostředí, kde je výpadek serveru jednoduše nepřijatelný, je rychlá konfigurace velmi důležitá. Ken Brande Viceprezident pro IT NightHawk Radiology Services (http://www.cisco.com/en/us/solutions/collateral/ns340/ ns517/ns224/case_study_c36_604664_ns944_ Networking_Solutions_Case_Study.html) Inteligentní infrastruktura Cisco UCS dělá pro fyzickou infrastrukturu to, co hypervisory dělají pro virtuální počítače: umožňuje automatické vytváření a konfiguraci fyzické infrastruktury prostřednictvím softwaru místo únavné, k chybám náchylné ruční konfigurace jednotlivých komponent pomocí správců jednotlivých prvků. Automatická konfigurace Cisco UCS je inteligentní infrastruktura, ve které se identita, charakteristika a I/O konektivita serveru abstrahují od hardwaru a lze je aplikovat na vyžádání. To umožňuje, aby jakákoli zátěž byla zpracovávána na jakémkoli serveru, aniž by to bylo nutno předem plánovat. Systém Cisco UCS je navržen tak, aby bylo možno každý aspekt konfigurace serveru, od revizí firmwaru a nastavení BIOSu po síťové profily, přiřadit prostřednictvím otevřeného, zdokumentovaného a na standardech založeného XML rozhraní API v rámci systému. K tomuto rozhraní API lze přistupovat prostřednictvím grafického rozhraní nástroje Cisco UCS Manager, prostřednictvím rozsáhlého ekosystému nástrojů pro správu a orchestraci od třetích stran nebo přímo prostřednictvím vlastního softwaru to vše pomáhá organizacím dosáhnout ještě většího provozního rozsahu. Vyšší pružnost a delší doba provozu Inteligentní infrastruktura přináší výjimečnou pružnost a akceschopnost podniku, protože jakýkoli prostředek lze použít k jakémukoli účelu dle zásad a potřeb podniku. Opakující se úlohy jsou automatizovány, což zvyšuje využití zdrojů zrychlením serverů od nakládací rampy po výrobu. Servery již nemusí být vyhrazeny pro jedinou konkrétní funkci, protože úrovně firmwaru adaptéru a serveru lze dynamicky upravovat tak, aby mohl jakýkoli server zpracovávat jakoukoli zátěž. Děje se tak v řádu minut a nikoli hodin nebo dnů, jak je tomu u tradičních procesů. V jednom okamžiku může server Cisco UCS pohánět instanci databáze na fyzickém počítači a o chvíli později může být stejný server začleněn do fondu serverů, které podporují prostředí cloud computing. Cisco UCS může podporovat katalogy služeb pro fyzické i virtuální počítače, což je pro prostředí cloud computing ideální.

5 Jednotná správa podle šablon Správa podle šablon automatizuje IT Blade servery s rozšířenou pamětí Cisco UCS B250 M2 lze integrovat za téměř polovinu doby, kterou trvá přidání blade serverů HP třídy c pomocí HP Virtual Connect. Díky tomu, že je proces z velké části automatizován, obsahuje o 67 % méně kroků. Jednotná správa podle šablon umožňuje konzistentní, bezchybné slaďování politik, charakteristik serverů a pracovních zátěží Jednotná správa podle šablon Cisco UCS využívá integrovanou model-based správu k automatickému zprovozňování serverů. Pouhým spojením modelu se systémovými prostředky mohou IT organizace konzistentně slaďovat politiky, charakteristiky serverů a pracovní zátěže. Výsledkem je vyšší produktivita pracovníků, lepší shoda s předpisy, vyšší dostupnost a nižší riziko poruch způsobených nekonzistentními konfiguracemi. Infrastruktura s vlastním přehledem a integrací Cisco UCS Manager rozpozná komponenty ihned po jejich připojení k systému a začlení je do abstraktního modelu, který zahrnuje všechny dostupné prostředky. Model je vždy přesným obrazem systému a lze jej extrahovat do databází pro správu konfigurace, které podporují procesy ITIL. Na rozdíl od tradičních systémů, ve kterých je nutné manuální sledování systémových prostředků, nástroj Cisco UCS Manager udržuje přehled prostředků automaticky a přesně. Automatizace se service profily Cisco Principled Technologies, březen 2011 (http://principledtechnologies.com/clients/reports/cisco/ UCS_vs_HP_Deployment.pdf) Správci vytvářejí modely požadovaných konfigurací serverů a I/O ve formě service profilů.

6 Jednotná správa podle šablon Když je service profil spojen s fyzickým serverem, je automaticky zprovozněna celá jeho konfigurace, od revizí firmwaru po síť a I/O konektivitu. Service profily lze vytvářet pro konkrétní sériová čísla, takže konfigurace může být vytvořena ještě před dodáním zařízení: pak nainstalujete rack server do stojanu nebo vložíte blade server do šasi, systém ho rozpozná a automaticky nakonfiguruje. Šablony service profilů Cisco popisují zásady pro vytváření service profilů, takže správci mohou vytvořit konfiguraci 100 serverů stejně snadno, jako vytvoří jednu. Tento přístup je výrazným protikladem manuálního přístupu, kdy se každá komponenta konfiguruje samostatným nástrojem pro správu prvku, nebo používání neúplných nástrojů pro správu, které zajišťují některé kroky konfigurace serveru, ale ne všechny. Policy-based konfigurace serveru Správa podle šablon má silný vliv na činnosti datového centra. Vedoucí správci systému mohou prostřednictvím správy na základě rolí a zásad v nástroji Cisco UCS Manager definovat zásady, které určují, jak se mají konfigurovat konkrétní typy serverů. Tyto zásady lze jednou vytvořit a pak je mohou správci používat k nasazování serverů bez ohledu na to, jaké mají zkušenosti. Zkušení správci se mohou soustředit na strategické podnikové iniciativy, zatímco správci na nižší úrovni jsou schopni rychle a přesně nasazovat servery. Nelze vytvořit nekonzistentní konfiguraci. Cisco UCS Manager před konfigurací serveru vždy ověří konzistenci modelu. Konzistence také zrychluje řešení problémů, protože když dojde k chybě, lze službu během několika minut přesunout na alternativní server. Pokud se tím problém vyřešil, šlo o záležitost hardwaru a nikoli softwaru. Zachování rolí správců datového centra Cisco UCS Manager podporuje vzájemný přehled a spolupráci mezi rolemi správců serverů, sítí a úložišť a zároveň umožňuje změnu definic rolí tak, aby byly v souladu s dělbou práce v rámci organizace. Cisco UCS Manager nabízí centralizovanou správu pro celý systém a rovněž agreguje správu a monitorování jednotlivých prvků, takže tradiční nástroje pro řízení podniku mohou získat informace o stavu každé součásti systému pomocí jediného dotazu, což dále zvyšuje provozní rozsah.

7 Unified Fabric Omezení infrastruktury přepínačů na polovinu pomocí FCoE Čínská univerzita v Hongkongu transformovala svou IT infrastrukturu prostřednictvím struktury Unified Fabric implementované pomocí systému Cisco UCS a přepínačů Cisco Nexus. Nová architektura, která využívá FCoE, umožnila Čínské univerzitě snížit počet přepínačů sítí Ethernet a Fibre Channel až o 50 %, s až 80% úsporou kabeláže a obsazeného prostoru v porovnání s tradičním datovým centrem. (http://www.cisco.com/en/us/solutions/collateral/ns340/ ns517/ns224/cuhk_case_study.pdf) Technologie Unified Fabric sjednocuje infrastrukturu pro přenos dat a úložné systémy a jejich správu Unified Fabric Systém Cisco UCS je navržen se sjednocenou strukturou Unified Fabric, která spojuje tři typy sítí pro IP přenosy, úložiště a správu do jediné. Tato filozofie jediného fyzického zapojení znamená, že se systém fyzicky propojí pouze jednou při instalaci a alokace šířky pásma a konfigurace I/O se spravují dynamicky prostřednictvím funkcí pro správu, které jsou součástí systému. Vzhledem k tomu, že jsou všechny servery fyzicky připojeny prostřednictvím stejné sítě typu 10gigabitový Ethernet nebo FCoE (Fibre Channel over Ethernet), mohou všechny zpracovávat stejné zátěže stačí jednoduše změnit konfiguraci pomocí softwaru. Tento bezdotykový přístup zvyšuje pružnost podniku, protože konektivita je jednotná, a hardwarové konfigurace už tudíž neomezují škálu aplikací, které lze podporovat. Používání jedné síťové technologie snižuje náklady na infrastrukturu na úrovni racku až o dvě třetiny, protože nejsou potřeba samostatné sítě pro Fibre Channel, komunikaci mezi procesy a správu. Transparentnost s virtuálními síťovými kartami Cisco Uvnitř každého serveru jsou virtuální síťové karty (VIC) Cisco, které mohou učinit existenci infrastruktury Unified Fabric zcela transparentní, protože hostitelskému operačnímu systému nebo hypervisoru předkládají jak síťové karty (NIC) Ethernet, tak HBA adaptéry Fibre Channel. Tento přístup usnadňuje používání stávajících ovladačů, nástrojů pro správu a osvědčených postupů datových center. Prvky Fabric Interconnect mohou předávat ukládaná data přímo nativním sítím SAN Fibre Channel a připojovat se přímo k úložným systémům, které podporují FCoE. Širokopásmová, standardizovaná infrastruktura Unified Fabric s nízkou latencí, je podporována až dvěma prvky Cisco Fabric Interconnect, jež zajišťují přepínání a bezztrátové zpracování provozu FCoE pro spolehlivou podporu protokolů Fibre Channel. Struktura má dostatečně nízkou latenci, aby mohla plně podporovat mechanismy komunikace mezi procesy, které jsou pro aplikace nezbytné, včetně výpočtů vyžadujících vysoký výkon, aplikací pro vysokofrekvenční obchodování a systémů pro správu paralelních databází.

8 Unified Fabric Unified Fabric přináší výraznou redukci infrastruktury V tradičních prostředích serverů rack a blade se používají samostatné infrastruktury sítí pro IP přenosy, ukládání dat a správu. Výsledkem je obrovské množství kabelů, I/O rozhraní a přepínacích portů, které podporují servery. Celkový počet síťových kabelů v tomto příkladu: 138. Tradiční servery blade a rack Model active-active s přepnutím infrastruktury při poruše Struktura Unified Fabric společnosti Cisco přenáší data pro IP přenosy, úložiště a správu přes jedinou infrastrukturu, čímž se snižují náklady a složitost a zároveň se vytvářejí jednotná I/O připojení pro každý server. Celkový počet síťových kabelů v tomto příkladu: 60. Cisco UCS Prvky Fabric Interconnect interně podporují tři nezávislé sítě prostřednictvím modelu aktivní-aktivní, který umožňuje plnější využití dostupné šířky pásma. Přepnutí infrastruktury v případě poruchy podporuje nepřetržitou dostupnost i v případě ztráty jednoho prvku Fabric Interconnect. Externě se prvky Fabric Interconnect jeví jako samotný systém. Tento přístup, který je bezpečný vůči sítím LAN, zjednodušuje integraci systému do struktury datového centra, na rozdíl od tradičních systémů, které zvyšují složitost přidáváním hierarchie přepínačů, které zpracovávají síťový přenos IP dat, dat pro úložiště a správu. Sjednocené I/O znamenají ochranu investic Společnost Cisco integruje technologii Unified Fabric do řešení Cisco UCS pomocí modulárního přístupu, který nabízí vyšší ochranu investic. Zákazníci již mohli zvýšit rychlost externí přípojky Fibre Channel v systému ze 4 Gb/s na 8 Gb/s jednoduchým upgradováním jediné komponenty Fabric Interconnect. Nyní mohou zákazníci použít univerzální porty v prvcích Cisco UCS 6200 Series Fabric Extender k připojení jakéhokoli portu k 10gigabitovému Ethernetu nebo nativní síti Fibre Channel nebo přímo k paměťovým zařízením, která podporují FCoE. Zároveň lze dosáhnout šířky pásma až 160 Gb/s na jeden server.

9 Technologie Cisco Fabric Extender Škálování s polovičními náklady a složitostí Náklady na servery jsou významnou položkou, ale stejně důležité jsou náklady na infrastrukturu, která každý server podporuje. Technologie Cisco FEX výrazně snižuje počet rozhraní, kabelů a přepínačů, které jsou potřeba k podpoře blade serverů Cisco UCS. Díky tomu činí průměrné náklady na infrastrukturu serveru v případě Cisco UCS 2343 USD, zatímco u systému HP to je 3761 USD.* Každé přidání šasi HP dostojanu představuje náklady, které jsou až o USD vyšší než v případě přidání dalšího šasi do systému Cisco UCS. Technologie Cisco FEX slučuje vrstvy přepínání, čímž dosahuje vynikajícího přehledu a kontroly Technologie Cisco Fabric Extender Tradiční blade servery replikují uvnitř každého šasi všechny typické komponenty umístěné v racku/stojanu, což zvyšuje náklady zákazníků. Tato šasi obsahují šest zařízení: dva přepínače Ethernet a dva přepínače Fibre Channel plus dva moduly pro správu. V systému Cisco UCS zajišťuje propojení prvků Fabric Interconnect a šasi pro blade servery nebo rack servery pro management i datový provoz jediný pár prvků Fabric Extender, čímž se tři síťové vrstvy slučují do jediné. Celý systém se stává distribuovaným, virtuálním blade šasi, které obsahuje kompletní řadu produktů blade serverů a rack serverů, jež jsou schopny zvládnout jakoukoli zátěž. Integrovaný systém efektivně a konzistentně spravuje veškerý síťový provoz v jediném bodě. Technologie Cisco FEX odděluje složitost od kapacity a umožňuje elegantnější rozšiřování systému Cisco UCS s nižšími náklady. Přímé propojení síťové struktury se servery a virtuálními počítači *Na základě doporučené maloobchodní ceny výrobce Cisco UCS a maloobchodní ceny HP dne 4. ledna Technologie Cisco FEX přivádí prostřednictvím karet virtuálního rozhraní (VIC) síť přímo k serverům a virtuálním počítačům pomocí stejné technologie. Tyto přípojky končí v prvcích Fabric Interconnect jako virtuální porty, které se spravují naprosto stejně jako fyzické porty. Toto uspořádání kombinuje výkon a správu fyzických sítí se škálovatelností virtuálních sítí. Cisco UCS nabízí výjimečný přehled a kontrolu nad virtuálními prostředími, což je zásadní charakteristika pro škálovatelné a zabezpečené cloudové prostředí, které se snadno spravuje.

10 Architektura Cisco Fabric Extender Prvky Cisco Fabric Extender přímo spojují porty prvků Fabric Interconnect se servery blade a rack. Tato nenákladná zařízení s nízkou spotřebou energie předávají veškeré přenosy dat a informací pro správu do prvků Fabric Interconnect, což umožňuje konzistentní, centralizovanou správu. Při použití v konfiguraci top-of-rack pak prvky Cisco Nexus 2232PP 10GE Fabric Extender spojují kabely ve stojanu, takže když se do datového centra přidá nový stojan se servery, je potřeba připojit jen několik uplink kabelů. Šasi pro blade servery se připojují přímo k prvkům Fabric Interconnect pouze jedním souborem kabelů, které podporují sítě pro správu, IP přenosy a úložiště. Karty Cisco VIC přímo připojují prvky Fabric Interconnect k hypervisorům, operačním systémům a virtuálním počítačům. Technologie Cisco Data Center Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) přímo propojuje porty prvků Fabric Interconnect s virtuálními počítači bez zásahu hypervisoru. Virtuální síťové karty jsou připojeny k virtuálním počítačům a jejich síťové profily zůstávají konstantní, i když se virtuální počítače přesunou z jednoho serveru na jiný, aby se vyrovnaly zátěže, čímž se zvyšuje mobilita a zabezpečení. Průchod veškerého provozu přes prvky Fabric Interconnect zajišťuje konzistentní latenci pro I/O provoz mezi virtuálními počítači. Odstranění nutnosti používat přepínače na bázi hypervisorů může zvýšit propustnost sítě až o 38 % a zároveň uvolnit více cyklů CPU pro dosažení vyššího aplikačního výkonu. Technologie Cisco FEX pomáhá organizacím udržet stávající role správců při přechodu od fyzického prostředí přes virtualizované prostředí až po cloud computing. Vzhledem k tomu, že síť vždy zůstává doménou správců sítí, eliminuje technologie Cisco FEX překrývání rolí správců serverů a sítí, ke kterému u tradičních šasi pro blade servery často dochází.

11 Zajištění pružnosti IT Zajištění pružnosti IT Servery využívající architekturu x86 se v podstatě staly standardem pro každou aplikaci, od podnikové infrastruktury po kriticky důležité aplikace. Zatímco tradiční dodavatelé se soustředili na poskytování postupných zlepšení efektivity, společnost Cisco vyvíjela technologie, které mění způsob, jakým IT organizace podnikají. Výrazně tak zvyšuje jejich efektivitu jako nedílných součástí společností, které podporují. Řešení Cisco Unified Computing System přináší pružnost IT. Jeho servery s procesory Intel Xeon nabízejí výkon bez kompromisů pro zátěže, které se zpracovávají ve fyzickém, virtualizovaném i cloudovém prostředí. Cisco UCS transformuje způsob práce IT organizací prostřednictvím pěti hlavních technologií: Jeden sjednocený systém: Cisco UCS neposkytuje pouhou konvergenci, ale nabízí vysoce škálovatelné, distribuované virtuální šasi pro blade servery s jediným integrovaným bodem pro připojení a správu. Inteligentní infrastruktura: Každý aspekt konfigurace systému lze naprogramovat prostřednictvím intuitivního grafického rozhraní, nástrojů pro správu od třetích stran nebo rozhraní XML API, které je založeno na otevřeném standardu. Díky tomu lze konfigurace serverů zautomatizovat. Jednotná správa podle šablon: Správa systému podle šablon umocňuje znalosti příslušných odborníků tím, že umožňuje konzistentní, bezchybné sladění politik, charakteristik serveru a pracovních zátěží. Sjednocená struktura Unified Fabric: Vysokorychlostní sjednocená struktura s nízkou latencí přivádí roviny dat a správy, Ethernet a FCoE ke každému blade serveru, čímž snižuje počet potřebných komponent a zajišťuje jednotnou konektivitu pro každý server. Technologie Cisco FEX: Toto uspořádání spojuje tři vrstvy sítě do jediné, nabízí škálovatelnost s nižšími náklady a bez zvyšování složitosti a přináší do virtualizovaných prostředí přehled a kontrolu. Cisco Unified Computing System ukazuje, že společnost Cisco inovuje způsoby, které tradiční dodavatelé s tradičními produkty nedokážou nabídnout. Hodnota řešení Cisco UCS se projevila i na trhu tím, že se společnost Cisco stala jedním ze tří největších dodavatelů blade serverů s architekturou x86, a to za necelé dva roky od dodání prvního produktu. Cisco UCS dokazuje, jak je společnost Cisco oddána trhu a ochraně kvality a investic, která je součástí produktů Cisco. Ještě důležitější než inovace společnosti Cisco, přijetí produktu trhem nebo hodnota firmy Cisco jsou přínosy pro transformaci podniku, které systém Cisco UCS poskytuje vaší organizaci. Další informace Navštivte prosím stránky Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Ústředí pro Asii a Tichomoří Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Ústředí pro Evropu Cisco Systems International BV Amsterdam, Nizozemsko Cisco má více než 200 poboček po celém světě. Adresy, telefonní čísla a faxová čísla jsou uvedena na webových stránkách Cisco na adrese

Jak bezpečná a spolehlivá je vaše síť?

Jak bezpečná a spolehlivá je vaše síť? Přehled řešení Listopad 2011 Hlavní body Efektivnější konsolidace Cisco Unified Computing System (Cisco UCS ) přináší vysokou hustotu infrastruktury, která snižuje efektivní náklady na jednu rack jednotku

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

Platforma Juniper QFabric

Platforma Juniper QFabric Platforma Juniper QFabric Matěj Čenčík (CEN027) Abstrakt: Tématem článku je princip a architektura JuniperQFabric platformy. Klíčová slova: Juniper, QFabric, Platforma, Converged services, non-blocking

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Principy budování datového centra VŠB-TU Ostrava

Principy budování datového centra VŠB-TU Ostrava Principy budování datového centra VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 Je kumšt postavit dobré IT? Je větší kumšt vyrobit dobré víno, nebo dobrý film?

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 2 VSPEX MANŽELSTVÍ BEZ ZÁVAZKŮ Copyright 2012 EMC Corporation. All

Více

Privátní cloud computing

Privátní cloud computing Dokument Privátní cloud computing Zvýšuje agilitu a snížuje náklady Zvýšení agility a snížení nákladů za pomoci cloud computingu Obsah 2 Období důležitých trendů v IT 3 Jako by oblast IT potřebovala více

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center Automatizované a centralizované nasazení, poskytování a aktualizace systému Windows Server Nasazení a údržba operačních systémů Windows Server v datových centrech a v prostředí informačních technologií

Více

Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti

Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti Vladimír Střálka, VMware Country Manager, CZ/SK Mikulov, září 2016 2016 VMware Inc. Všechna práva vyhrazena. Co říkají o infrastruktuře manažeři

Více

Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě

Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě Whitepaper Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě Náročnější požadavky nižší rozpočet: toto dilema v současné době řeší stále více podnikových úseků IT, jež na druhé straně musí navíc

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Jak bezpečná a spolehlivá je vaše síť?

Jak bezpečná a spolehlivá je vaše síť? Přehled programu Sjednocené datové centrum Cisco Manažeři dnešních datových center se potýkají s náročným úkolem snižovat výdaje při současném zvyšování schopnosti rychlé reakce. Při hledání způsobů, jak

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Technická specifikace HW pro rok 2012

Technická specifikace HW pro rok 2012 Technická specifikace HW pro rok 2012 Blade šasi 1 ks Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management LAN konektivita FC konektivita Vzdálená správa rackové min. 14 aktivních pozic pro blade servery.

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě 2 Ústředna EPS řady 1200 Jednoduchá instalace, vysoká bezpečnost Kompletní ochrana přizpůsobená vašim potřebám Ústředna EPS řady 1200

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Nimbus Data All Flash Systems

Nimbus Data All Flash Systems Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Nimbus Data All Flash Systems David Gottvald GAPP System All-Flash Systems Budoucnost je v technologii All-Flash Array. Performance poskytuje konzistentní a

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Z ČEHO STAVÍ VELCÍ KLUCI?

Z ČEHO STAVÍ VELCÍ KLUCI? Z ČEHO STAVÍ VELCÍ KLUCI? Luděk Šafář, EMC 2011 VCE Company LLC, All rights reserved. 2 REFERENCE ARCHITECTURE READY TO MOUINT AND CONFIGURE 2011 VCE Company LLC, All rights reserved. REFERENCE ARCHITECTURE

Více

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty Virtuálním serverům virtuální data Prezentoval: Lukáš Kubín Systems Architect COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. lkubin@coma.cz COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY, a.s. Založena v roce 1995 = 14 let zkušeností v oboru.

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Ro R dina procesor pr ů Int In e t l Nehalem Šmída Mojmír, SMI108 PAP PA 2009

Ro R dina procesor pr ů Int In e t l Nehalem Šmída Mojmír, SMI108 PAP PA 2009 Rodina procesorů Intel Nehalem Šmída Mojmír, SMI108 PAP 2009 Obsah: Úvod Nejpodstatnější prvky Nehalemu (i7 900) Nehalem ve střední třídě (i7 800, i5 700) Výkon Závěr Úvod Nhl Nehalem staví na úspěšné

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD

Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD Příloha č. 1 Serverové šasi 2 ks velikost IO konektivita Ethernet IO konektivita Fiber Channel Midplane Management Napájení Server format blade

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Optická přenosová platforma

Optická přenosová platforma Optická přenosová platforma Nárůst šířky pásma dle potřeby MICROSENS - řešení na bázi vláknové optiky inteligence, spolehlivost, vysoký výkon Optická přenosová platforma Optická přenosová platforma MICROSENS

Více

IT technologie datového centra VŠB-TU Ostrava

IT technologie datového centra VŠB-TU Ostrava IT technologie datového centra VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz Cisco Road Show, Plzeň, 25.června 2013 Jak to vypadalo před... používány klasické technologie (2010/Q3) 1GE konektivita,

Více

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Vladimír Jelen Channel Manager CZ, SK, HU +420 777 200 350 vladimir.jelen@veeam.com Veeam Backup & Replication pro VMware a Hyper-V Ochrana dat

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb?

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Tomáš Novák, technický ředitel December 08 th 2015 2015 Cloud4com, a.s. All rights reserved. www.cloud4com.com Společnost Cloud4com, a.s. Přední český poskytovatel

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX272 S1 Dvoupaticový serverový uzel pro klastrový server PRIMERGY CX420

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX272 S1 Dvoupaticový serverový uzel pro klastrový server PRIMERGY CX420 server Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX272 S1 Dvoupaticový serverový uzel pro klastrový server PRIMERGY CX420 Spojení vysokého výkonu a připravenosti pro využití v klastru Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX600 M1 Šasi víceuzlového serveru

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX600 M1 Šasi víceuzlového serveru Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX600 M1 Šasi víceuzlového serveru Předběžné informace Vaše platforma pro vysoce paralelní výpočty Servery FUJITSU PRIMERGY vám zajistí dostatek výkonu pro jakékoli pracovní

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Datasheet Úložiště Fujitsu ETERNUS LT20 S2 Páskový systém

Datasheet Úložiště Fujitsu ETERNUS LT20 S2 Páskový systém Datasheet Úložiště Fujitsu ETERNUS LT20 S2 Páskový systém Ekonomický systém ideální pro malé podniky a pobočky Pásková úložiště ETERNUS LT ETERNUS LT20 S2 Cenově dostupné páskové systémy ETERNUS Úložiště

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX400 M1 Šasi víceuzlového serveru

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX400 M1 Šasi víceuzlového serveru Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY CX400 M1 Šasi víceuzlového serveru Inteligentní škálování pro cloud a aplikace HC a HPC (Hyper-Converged a High Performance Computing) Servery FUJITSU PRIMERGY vám zajistí

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Mobilita. - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou. Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s.

Mobilita. - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou. Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s. Mobilita - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s. Cisco Partner Summit 2012 - trendy Datová centra konsolidace a virtualizace Mobilita Unified Access Video

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY SX960 S1 Storage Blade Disk

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY SX960 S1 Storage Blade Disk Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY SX960 S1 Storage Blade Disk Jednoduché a levné přímo připojené řešení se sdíleným úložištěm pro blade servery PRIMERGY BX Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY poskytují nejvýkonnější

Více

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Kompaktní úložiště pro malé a střední podniky a pobočky ETERNUS DX Úložiště dat pro podniky ETERNUS DX200 S3 Úložiště řady ETERNUS DX společnosti Fujitsu

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Zpět do budoucnosti redefinujeme storage

Zpět do budoucnosti redefinujeme storage Zpět do budoucnosti redefinujeme storage Aleš Dvorák Product Manager - Storage Aplikace zvyšují nároky na datová úložiště Více transakcí Více virtualizovaných desktopů Více virtualizovaných serverů Větší

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

CA Configuration Automation

CA Configuration Automation SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Configuration Automation CA Configuration Automation agility made possible Cílem softwaru CA Configuration Automation je snížení nákladů a zvýšení efektivity IT prostřednictvím

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí Virtuální infrastruktura je dnes samozřejmostí a investicemi do ní získáváte stále větší užitnou hodnotu všech vašich dostupných prostředků. Společnosti se

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA.

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. CHYTŘEJŠÍ PERIMETRICKÉ DETEKČNÍ SYSTÉMY Plotový detekční systém Detekční systém se zemními kabely Digitální mikrovlnná bariéra OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. NAŠE DETEKČNÍ

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence

Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence Cisco TelePresence Síla osobního prožitku Věříme, že když lidé spolupracují, mohou dosáhnout výjimečných věcí. Ve společnosti Cisco vytváříme prostředí a prožitky,

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu 2013 Pavel Křižanovský pkrizano@cisco.com Customer Solution Architect Cisco Systems 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Více

Proč je IBM Flex System to nejlepší blade řešení na trhu

Proč je IBM Flex System to nejlepší blade řešení na trhu PureSystems Srpen 2012 Proč je IBM Flex System to nejlepší blade řešení na trhu Mart T. Chapman IBM Systems and Technology Group 2 Proč je IBM Flex System to nejlepší blade řešení na trhu Strucný souhrn

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více