Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů přepraví náklad do 1,5 tuny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů přepraví náklad do 1,5 tuny."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 5. listopadu 2012 Valtice mají Piaggio Technické služby města mají nový užitkový vůz Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů přepraví náklad do 1,5 tuny. jiného, než že nám byla v minulých dnech schválena dotace ve výši ,- Kč na pořízení zametacího stroje. V současné době se připravujeme na administraci výběrového řízení na dodávku zametacího stroje a na administrativu spojenou s monitoringem projektu po čerpání dotace. Pokud vše půjde bez problémů, mohou se valtičtí občané od dubna příštího roku těšit na čistější a upravenější město. Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice technické služby V minulých dnech na dvůr technických služeb města dorazila očekávaná posila vozového parku malý užitkový vůz PIAGGIO Porter Maxxi. Jedná se o nový užitkový vůz (sklápěč) italského výrobce. Vůz je doplněný o nadstandardní výbavu v podobě válcového silničního zametače, který budou technické služby především využívat při odklízení sněhu z chodníků. Aby byl účinek opatření proti sněhu komplexní, je vozidlo doplněno také sypačem, dále hydraulickými obvody a světelnou rampou pro práci za snížené viditelnosti. Protože město v průběhu letošního roku nedisponovalo volnými penězi k nákupu tzv. za hotové, schválili zastupitelé operativní leasing automobilu po dobu 36 měsíců od leasingové společnosti. Po uplynutí tří let pak město může vozidlo odkoupit za zůstatkovou cenu. Jinými slovy majitelem vozu je v současné době leasingová společnost, nikoliv Město Valtice. V ceně vozidla ,- Kč včetně DPH je zahrnuta i veškerá nadstandardní výbava, měsíční splátka nájmu přijde městskou kasu včetně DPH na ,90,- Kč. Současný vozový park užitkových vozidel města je reprezentován více než dvacet let starými vozidly typu Multicar. Je proto nanejvýš nutné, aby město systematicky, ale přitom uvážlivě investovalo do jeho postupné obnovy. V souvislosti s investicemi do vozového parku technických služeb snad již můžeme prozradit i další dobrou zprávu. Město Valtice bylo úspěšné s žádostí o dotaci na Státním fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu životní prostředí 2, opatření snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Toto poměrně krkolomné sdělení nám neříká nic SEVA-FLO RA s.r.o. Z obsahu... Výstavba na Polní... Sun Real vybudoval sítě a komunikace a bude prodávat pozemky k výstavbě rodinných domů str. 2 Ohlédnutí za Valtickým vinobraním... jak to kdo viděl str. 3 A znovu Městský sklep... snad už naposledy str. 4 Kalendář akcí... přehled kulturních, sportovních i jiných akcí a pozvánek str. 7 Školní kurýr... bohatý přehled zpráv ze ZŠ i MŠ str. 9 České vánoce... předvánoční nálada v galerii Reistna str. 12 Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 Výstavba na Polní Při svých procházkách Valticemi jste si možná všimli čilého stavebního ruchu, který se odehrával v posledních několika měsících na ulici Polní. Koše na psí exkrementy Tato ulice, která se dříve ztrácela v polích, je nyní rozšířená, s novým asfaltovým povrchem a vede do lokality, ve které je naplánována výstavba 37 rodinných domků. I když se město přímo na této investici nepodílí, chtěl bych vás blíže informovat o tomto projektu. Investorem je společnost Sun Real, společnost s ruským kapitálem, která se rozhodla své finance investovat v České republice. Manažeři této společnosti si mimo Valtic vytipovali další tři mimořádně cenné lokality Planá u Lipna, Loket v západních Čechách a Hluboká, ve kterých realizují podobné projekty jako v našem městě. Společnost Sun Real odkoupila od privátních osob pozemky o ploše asi 5 hektarů, které jsou územním plánem určeny jako zóna bydlení a vybudovala inženýrské sítě a komunikace pro 37 rodinných domků. Původním záměrem byla výstavba i těchto domů a jejich následný prodej přes realitní kancelář. Od tohoto záměru však investor upustil a bude prodávat pouze zasíťované pozemky pro individuální výstavbu. Kupující si postaví domek podle svých představ a finančních možností. Pozemky k prodeji nabízí tuzemská realitní kancelář za cenu 1400,- Kč za metr čtvereční. Spolupráce města s firmou Sun Real je na vysoké úrovni. Již na počátku se firma zavázala, že na své náklady opraví ulici Polní a podél její velké části vybuduje chodník. Tento svůj závazek splnila. Po kolaudaci sítí převede na město Valtice vodovodní řad a kanalizaci. Město poté tento majetek vloží do firmy VaK Břeclav a zvýší tak svůj akcionářský podíl na této společnosti. Firma Sun Real rovněž nad rámec svých povinností posílila automatickou tlakovou stanici, aby mohl být rozšířen vodovodní řad podél ulice Dlážděná. Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti Sun Real, dále generálnímu dodavateli firmě ADDO plus z Valtic, technickému dozoru investora Ing. Josefu Vlkovi a všem, kteří se na této stavbě podíleli za výbornou spolupráci při realizaci této investice. Pavel Trojan, starosta Zelený odpad Město Valtice upozorňuje občany, že v měsících prosinec 2012, leden a únor 2013 bude v souladu s usnesením Rady města Valtice realizován svoz zeleného odpadu jen jedenkrát v měsíci, a to vždy první pondělí. Zároveň žádáme občany, aby rostlinné zbytky (listy, trávu, plevele, části okrasných letniček nebo trvalek) vždy umisťovali před své nemovitosti v plastových pytlích, nikoliv volně. Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době v kontejnerech na zelený odpad umístěných před areálem sběrného dvora vyskytl i jiný odpad (stavební materiály a podobně), bude místo monitorováno pomocí tzv. foto-pastí. Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice Technické služby Řada valtických občanů oprávněně kritizuje nezodpovědné chování některých majitelů psů, kteří po svých psích přátelích neuklízejí z chodníku nebo veřejné zeleně psí exkrementy. Ať chceme nebo nechceme, současný trend je takový, že část odpovědnosti za likvidaci psích exkrementů musí nést majitel psa a okolí by to po majiteli mělo důrazně vyžadovat. Má-li však majitel psa dostát své odpovědnosti, měly by mu být vytvořeny základní podmínky k tomu, aby se mohl chovat zodpovědně. Město Valtice proto v posledních dnech instaluje na různých místech města speciální plastové koše, do kterých je možno psí exkrementy odkládat. V současné době je jich instalováno dvacet, během čtrnácti dnů přibude ještě deset dalších. Pro umístění celkem třiceti košů byla vybrána taková místa, která jsou podél oblíbených tras pro venčení psů. Pokud praxe ukáže, že je ve městě třeba na některých místech koše doplnit, budeme rádi, pokud nám majitelé psů dají své tipy na jejich nejvhodnější doplnění. Na druhou stranu nelze očekávat, že takových košů bude plné město a majitel psa zkrátka bude muset vyvinout jistou aktivitu a k nejbližšímu koši bude muset dojít. Koše jsou po Valticích rozmístěny vcelku rovnoměrně, hlavní osou pro jejich instalaci jsou ulice Břeclavská, Mikulovská, Petra Bezruče a okolí bytových domů. Je na místě také zdůraznit, že pokud majitel psa využije k odložení psího nadělení i klasický odpadkový koš, tak se nedopouští žádného protizákonného jednání. Například na náměstí je odpadkových košů dostatek a speciální plastové koše tam po konzultaci s orgánem památkové péče umístěny být nesmějí. Majitelům psů připomínáme, že město Valtice nakoupilo již v letošním roce sáčky na psí exkrementy a i pro rok 2013 je jich dostatek. Pro každého psa, za kterého je uhrazen poplatek, má majitel nárok na 400 sáčků a bude si je moci vyzvednout při placení poplatků na pokladně městského úřadu podobně, jak je tomu zvykem u pytlů na separovaný odpad. Na závěr je vhodné připomenout také roli městské policie, která bude moci po majitelích psů vyžadovat dodržování městské vyhlášky. A ta hovoří jasně pes svoji potřebu na veřejném prostranství sice vykonat může, ale majitel psa má povinnost výtvor svého psího kamaráda neprodleně odstranit. A pokud tak neudělá a bude městským strážníkem přistižen, musí očekávat patřičnou sankci. Rovněž soused teď bude moci slušně, leč důrazně napomenout souseda, aby si po svém psím příteli uklidil. Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice Technické služby 2

3 Městská policie Měsíc říjen začal ve Valticích velkou akcí, a tou bylo tradiční vinobraní. Městská policie zajišťovala jeho klidný průběh a řešila s tím spojené problémy s dopravou. Další dva víkendy strážníci dohlíželi na průběh voleb. V průběhu měsíce bylo uloženo několik blokových pokut a to především řidičům autobusů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu na náměstí. Vjezd autobusů na náměstí je povolen jen na základě výjimky udělené Městským úřadem. Dále byla poskytována součinnost PČR při zajišťování místa nálezu nevybuchlé munice a to ve dvou případech. Občany byla nahlášena černá skládka v areálu bývalé roty PS Boří dvůr. Oznámení bylo předáno MěP Břeclav, jelikož místo se nachází v jejich katastru. Nalezené osobní doklady, byly předány majiteli. Strážníci v průběhu měsíce řešili několik případů volně pobíhajících zvířat. Jednalo se o skupinu koní a dvakrát o hovězí dobytek. Tato zvířata byla předána majiteli a věc byla zdokumentována a bude dále řešena. S koncem vegetačního období se na různých místech objevuje větší množství zahradního odpadu a vypresovaných hroznů. Aby se zamezilo vzniku černých skládek, zaměřili se strážníci na tento problém. Stále platí svozový plán biologického materiálu (1. a 3. pondělí v měsíci) a dále před sběrným dvorem jsou k dispozici kontejnery. Miroslav Šesták, strážník MěP Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: Obvodní oddělení P ČR Břeclav Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ; Ohlednutí za Valtickým vinobraním I letos, řadu měsíců před jeho konáním, se město Valtice pustilo do náročné přípravy a organizace Valtického vinobraní. Ve spolupráci se střední vinařskou školou se nám podařilo vytvořit jedinečnou náladu slavnosti vína, burčáku a folklóru. Velké množství krojovaných na náměstí okouzlilo nejednoho návštěvníka a těch se na letošním ročníku sešlo opravdu velké množství. Vzhledem k dokonalému počasí, bezchybné organizaci a vyladěnému programu je možno říci, že se povedlo navodit nenapodobitelnost místa a atmosféry Valtic, hlavního města vína. Vše se odehrávalo v přátelském duchu oslav vinařského umu s podporou valtických a přespolních folklorních spolků. Rád bych na tomto místě vyzvedl a ocenil přispění řady valtických občanů, bez kterých by se tato náročná akce nemohla uskutečnit. Velké poděkování a ocenění patří především Petře Machálkové, Veronice Jíchové, Marušce Minaříkové a Lence Polákové. Díky jejich nasazení v oblasti kulturního programu jsme se těšili kvalitnímu spojení folklóru s moderním duchem. Také lidé pracující na chodu městského úřadu přiložili ruku k dílu a tak poděkování paní Uherkové, Brůčkové a Štěpánkové je na místě. V neposlední řadě poděkování paní Hanákové, ale také Daliboru Nedělovi a jeho chlapům z technických služeb. Sbor dobrovolných hasičů Valtice i letos zabezpečoval náměstí, ale i doprovodný program, za což děkujeme. Děkujeme také partnerům a sponzorům vinobraní. Příští rok na viděnou na náměstí na Valtickém vinobraní. Lukáš Najbrt, vedoucí organizačního týmu Valtického vinobraní A ještě k vinobraní Do redakce nám byly zaslány tyto připomínky k vinobraní Posílám Vám do zpravodaje jednu výstižnou připomínku návštěvníků valtického vinobraní, která mi zcela mluví z duše. Myslím, že by stálo za to ji zveřejnit. Pisatelé tuto připomínku zaslali na adresu (Mgr. Přemysl Spěvák, knihovník městské knihovny pozn. redakce) a já nevím, zda byl tento člověk skutečně za průběh vinobraní odpovědný. Tito lidé jsou častými hosty na Penzionu Irena a tak jí svoji připomínku dali také na vědomí, čímž se dostala až ke mně. Cituji: Vážený pane magistře, na programu Valtického vinobraní jste uveden jako odpovědná osoba, proto se obracím na Vás. Po dobré zkušenosti při pobytu ve Vašem městě při příležitosti hodů, rozhodl jsem se navštívit známá místa znovu, tentokrát při konání velkého svátku vína - Valtického vinobraní. Musím konstatovat, že téměř vše splnilo má očekávání. Kvalitní program, výborné zázemí s vínem i občerstvením. Jen k jednomu okamžiku mám připomínku. Před 14. hodinou vystupovaly dětské soubory a musím říct, že vystoupení bylo nádherné, to nasazení muzikantů, zpěváčků i tanečníků bylo ohromující a my dospělí můžeme jen závidět, co naše děti dokážou. Bohužel v tomto okamžiku došlo k hrubému narušení jejich vystoupení a to příchodem průvodu. To samo o sobě by žádný problém neznamenalo, stačilo na 5 minut program přerušit a nechat děti program dokončit. Bohužel, naši političtí představitelé, kteří se oficiálně vinobraní zúčastnili se svými zbytečnými projevy, nenalezli ani tu trochu úcty k práci jiných a způsobili to, že děti byly nuceny z pódia odejít a jejich snaha byla tak zmařena. Pokud jste odcházející děti viděl, jistě jste si všiml, že jim to rozhodně lhostejné nebylo, stejně jako přihlížejícímu publiku, pro které bylo rozhodně zajímavější vystoupení dětí, než našich, z nadpozemských výšin sestoupivších, politiků. Myslím, že pan hejtman ani pan senátor nebyli v takové časové tísni, aby nemohli dovolit dokončení zahájeného vystoupení. Naštěstí celé vinobraní narušila podle mého názoru jen tato jedna epizoda, jinak jsem byl po všech stránkách spokojen. Prosím, pokuste se pro příště takových nešťastných okamžiků vyvarovat. Přeji Vám hodně úspěchů při dalších akcích ing. Jiří Moravec, Šumperk 3

4 Já k tomu mám ještě svoji vlastní připomínku, která by stála za to, aby k tomu byla připojena. Vzhledem k tomu, že jsem uvedené vystoupení také sledovala, byla jsem v šoku. Zmiňované vystoupení dětí z Valtičánku a Borověnky bylo teprve v začátku a mělo trvat do dvou hodin. Organizátoři absolutně nezvládli časový harmonogram a slavnostní průvod se tak na náměstí objevil již dvacet minut před plánovaným časem. Předseda kulturní komise pan Lukáš Najbrt, který dle mého názoru byl odpovědnou osobou, reagoval velmi neprofesionálně, až hrubě. Z pódia začal křičet na hrající muzikanty, resp. primášku Veroniku Jíchovou a se slovy Veru, vole, konec, je tu průvod ukončil jejich vystoupení. Bez jediného slůvka omluvy vystupující vyhnal z pódia. Zklamání a rozčarování, které v tom okamžiku celá Borověnka a Valtičánek prožívaly, lze jen těžko popsat. Když vezmu v úvahu, s jakou pílí si děti svůj nový program připravovaly při svém týdenním prázdninovém soustředění, kolik práce dalo nacvičení tohoto programu nejen dětem, ale i vedoucím souborů, které mimochodem tomuto týdennímu soustředění obětovaly týden své vlastní dovolené, když k tomu přidám starosti rodičů o to, aby dětem kroje připravili a nastrojili je a natěšené babičky, dědové a ostatní příbuzní, kteří se přišli na děti s radostí podívat, pak musím konstatovat, že gesto předsedy komise bylo nejen urážející, ale i ponižující. Myslíte, že budou chtít dál s nadšením vystupovat na takových akcích ve Valticích? Asi těžko. Přitom stačilo málo. Přerušit na chvíli jejich vystoupení, přivítat průvod a potom mohly děti pokračovat. Bohužel se tak nestalo a tak tato reakce zanechala velkou skvrnu na programu Valtického vinobraní. -AR- Valtice - víkendové město opilců I tak se dají nazvat Valtice všechny víkendy od května do října. Plno lidí, přeplněná parkoviště, zvracející a kálící opilci po nocích před našimi domy. Kdo z toho má prospěch? Jen vinaři na čele s p...., pensiony,... Obyčejný občan určitě ne. Co dělá městská policie? Kdo má poslouchat ten noční řev v ulicích? Kde máme parkovat? Si ty akce dělejte někde za městem nebo ve vinařstvích. Radnice jednoznačně selhává. Je možné, že je to jen můj názor. V tom případě platí to, co je napsáno v nadpisu. anonym, zaslán poštou do redakce Pozn. redakce: Z důvodu, že se jedná o anonym, bylo v příspěvku vypuštěno jméno osoby a nahrazeno... Běžně anonymy nezveřejňujeme, tento uvádíme z toho důvodu, že je to již několikátá opakovaná stížnost na toto téma. A znovu "Městský sklep"...aneb kam až jsme se to, díky dotazu "Je městský sklep opravdu městský?", dostali... Odpověď Ing. Žďárskému na článek z minulého čísla VZ Vážení občané, chci poděkovat Vám všem, kteří jste v poslední době vyjádřili ve věci článků o sklepích podporu nejen mé osobě, a ať již to bylo osobně, telefonem nebo em, ještě jednou děkuji, opravdu mně to osobně moc pomohlo a potěšilo. Mnozí z Vás jste vyslovili myšlenku, že kampaň proti zařízení, které důsledně reprezentuje Valtice a jeho místní výrobky, vlastně Valtice poškozuje a dělá mu ostudu. S čímž se nedá než souhlasit. Na rozdíl od Ing. Žďárského si myslím, že lepší je říkat pravdu, nemluvě o psaní. Když se zamyslím, co vedlo pisatele k napsání takového článku a otevření své podnikatelské duše, hlavně když prohlásil hned v úvodu, že "nejsem zvyklý vyjadřovat se mediálně k věcem, týkajícím se našeho podnikání", nedocházím k žádnému jinému závěru než tomu, že chce na veřejnosti poškodit mou osobu za každou cenu. Dnes na rozdíl od něho vím, že ta zášť a závist ho může přivést až k vlastnímu podnikatelskému sebezničení. Opět se setkáváme se snůškou polopravd a mnohdy vyslovených nepravd (rozuměj lží). Citace, kterou Ing. Žďárský použil a která byla účelově vytržena z mnou písemně předložených argumentů valtickým zastupitelům v r. 2008, měla pravděpodobně ukázat občanům Valtic že: 1. Sedláček zpronevěřil velké, až stotisícové částky při akcích Cechu valtických vinařů; 2. Tehdejší projekt Městského sklepu byl zrušený proto, protože si někteří občané a vinaři začali uvědomovat, že projekt je soukromý a začali proti němu projevovat výhrady? Je jenom škoda, že ta citace není celá, je pouze účelově vytržená její jedna část. To zpronevěření finančních prostředků města mou osobou (byl jsem tehdy obviněn některým z vládnoucích zastupitelů ze zpronevěry statisíců z rozpočtu města na akce Cechu valtických vinařů), se týkalo nakonec pouze částky za zapůjčení kadibudky TOI TOI na akci Cechu valtických vinařů, kterou nabídla tehdejší rada města, na žádost Cechu, aby město zajistilo WC při akci na náměstí. No a samozřejmě nebyla zpronevěřená, ale s prominutím prosr. Takže klasická zpráva rádia z Jerevanu. Co se týká tehdejšího Městského sklepa, vadili výrobcům vína více majitelé sklepů, než má osoba, což asi ve Valticích neprozradím nic nového. Článek ing. Žďárského se duchem vysílání rádia Jerevan odvíjí i dále a kdo mne zná, ví, jaký jsem, čeho jsem v životě dosáhl a čeho třeba schopný určitě nejsem. Dalo by se konstatovat, že na takové argumenty nemá ani smysl reagovat a kdybych nebyl ve funkci místostarosty, tak se asi všemu pousměji a myslím si své. Pokud ale po mém odchodu z Valtického Podzemí Ing. Žďárský vede cílenou kampaň na mne a mou rodinu a zapojuje do toho řadu valtických občanů - svých nohsledů, kteří neví nic o jeho praktikách, a když nepomůže ani článek nastrčené osůbky Mgr. Poláška, musí se sepsat článek s trochou silnějšího tabáku. Já jsem za něho Ing. Žďárskému ale velmi rád, protože můžu sdělit valtické veřejnosti svůj pohled na věc a i fakta, která bych sám od sebe nikdy nezveřejnil, každý soudný člověk ať si názor udělá sám. Úplně první dezinformace v květnu letošního roku byly v tom smyslu, že Sedláček musel z Podzemí odejít, protože ho rozkrádal ve velkém. Osoby ve Valticích, kterým to Ing. Žďárský cíleně sdělil (dezinformace se mu povedla a ve Valticích se již jenom čekalo, kdy si pro mne přijdou četníci) bohužel odmítly svědčit u soudu, že jim to sdělil on osobně, ač mezi čtyřma očima to potvrdily. Jedna z mála pravdivých věcí, kterou v minulém článku Ing. Žďárský napsal, byla, že jsme v loňském roce změnili formu spolupráce a já jsem se stal majitelem a jednatelem společnosti Valtické Podzemí s.r.o., která celý komplex sklepů od bude provozovat. Takže nakonec touto informací sám bajku o rozkrádání vyvrátil, leda bych kradl sám sobě? Nyní zase Ing. Žďárský vypouští informace typu, že Valtické Podzemí s.r.o. zůstalo dlužné pronájemci společnosti Chateau Lednice 1,2 mil. Kč za nájemné a služby. Ano, to částečně souhlasí, alespoň účetně, ve své době jsem dokonce podepsal závazek v této výši mezi společnostmi. Bohužel závazky Chateau Lednice a.s. vůči spol Valtické Podzemí s.r.o. již Ing. Žďárský jaksi nějakým nedopatřením vzpomenout si "zapomněl", ale Město VALTICE 4

5 budiž, vůči skleróze nejsme nikdo imunní. Jak to tedy všechno bylo? V roce 2011 jsem se s vlastníky Valtického Podzemí Ing. Sobotou a Ing. Žďárským dohodl na pronájmu komplexu Valtického Podzemní a to na základě nájemní smlouvy a druhé vcelku komplikované franchizingové smlouvy, no dohodl, spíše mi to bylo po mnohaměsíčních diskuzích vnuceno i s ujištěním, že žádné riziko z podnikání nehrozí, vždyť mateřský závod Chateau Lednice bude dodávat výrobky ve výborné kvalitě a s výbornými 50% nákupními maržemi tak, že s úplně malým úsilím se ze mne stane brzy velký boháč. V což jsem samozřejmě nevěřil a ani po tom netoužil. Čekaly mne jako jiné roky mnohdy i 24 hodinové pracovní směny včetně víkendů, v kuse, hlavně v podzimním období (za ty "výborné" mzdy - třeba má manželka měla 15 tis. hrubého, předtím dlouhé roky 12 tisíc). Dopadlo to tak, že nakonec řada výrobků byla dodávána z Lednice v cenách vyšších, než jsme je směli dle franchizingové smlouvy prodávat návštěvníkům, tedy rabat byl mínusový, nebo s rabatem úplně minimálním, třeba na mladých vínech, kterých se prodalo mnoho tisíc lahví s marží pro VP 9,- Kč za láhev??? (zájemcům můžu ukázat faktury i ceníky VP tehdy platné). V takových podmínkách se samozřejmě provozovat komplex sklepů VP nedal a já jsem mnohokrát upozornil na porušování smlouvy, zažádal jsem několikrát během ročního období o korekci cen vína a vrácení na dohodnuté nákupní ceny, nebo ukončení smlouvy během roku (můžu dokázat mimo jiné ovou korespondencí) a nakonec o ukončení smlouvy k poslednímu březnu 2012, tedy po roce provozu. Situace po ukončení smlouvy by se asi vyvíjela jinak, nebýt toho, že syn Lukáš a jeho partnerka Klára Očenášková se rozhodli z VP odejít a provozovat vlastní sklep pro turisty, ve vlastní režii. Po roztržce jsem nakonec odešel z VP já i manželka. Není pravdou (s výjimkou mé osoby), že celá moje rodina podepsala doložku smlouvy o tom, že nebudou 2 roky v oboru podnikat, k takovému aktu nikdy nedošlo a ať Ing. Žďárský, když to tvrdí, takové podpisy ukáže. Jestli Ing. Žďárský podpisy mého syna Lukáše, manželky Zdeňky a Kláry Očenáškové pod takovým dokumentem veřejnosti nepředloží, tvrdím s plnou vážností, že je lhář a podvodník a ve Valticích by mu již nikdo neměl věřit ani dobrý den! Já osobně nejsem ani zaměstnancem Městského sklepa, ani se nijakým způsobem nepodílím na jeho řízení. Nevím, jestli čtenáři VZ jsou zvědaví na takové praní prádla, se kterým vyrukoval Ing. Źďárský, omlouvám se všem, pokud jsem musel vyjít na světlo s některými fakty náležejícími dříve k soudu, kterému já dávám přednost, a proto podám návrh na soudní jednání ve věci dlouhodobě připravovaného podvodu ze strany majitelů Chateau Lednice v porušování smluvního vztahu a provozu Valtického Podzemí v době V tuto chvíli ještě s právníkem rozvažujeme možnost podat podnět ke státnímu zastupitelství pro cílený podvod a neoprávněné obohacení ze strany franchisanta a nájemce nemovitostí - sklepů. Před podáním návrhů na soudní jednání bude ještě představitelům Chateau Lednice a.s. nabídnuta tzv. "nulová" varianta, která předpokládá dohodu, že ani jedna společnost druhé nic nedluží. Tímto chci naposledy prokázat dobrou vůli ve smírné ukončení sporu, protože se mi vcelku příčí v insolvenčním řízení zničit něco, co jsem více jak 6 roků budoval. V opačném případě budu soudně vymáhat částku cca 900 tis. Kč, jako rozdíl mezi pohledávkami společností a neodůvodněným obohacením společnosti Chateau Lednice a to i případným podáním návrhu Chateau Lednice k insolvenci. Dle mého skutečného pohledu na nápad zbudovat Valtické Podzemí a provozovat ho pro turisty, musím konstatovat, že jde opravdu o fenomén a výborný záměr, já přeji novým pracovníkům VP (a samozřejmě i majitelům) mnoho úspěchů v provozování VP a věřím, že jeho věhlas a slávu popotáhnou ještě mnohem dál, než jsem to ve své nedokonalosti dokázal já a moje rodina. To provozu VP pomůže určitě více, než nějaké nesmyslné šarvátky s konkurencí. Nechápu jak relativně malý Městský sklep, pronajatý od soukromého vlastníka, jakých jsou ve Valticích desítky, může nějak vzrušovat mocné a desítkami tisíc návštěvníků navštěvované a rozběhané Podzemí? Pokud se bude provozovat ke spokojenosti zákazníků, nemůže mít Podzemí ve Valticích konkurenci, to jsem tvrdil vždycky a dneska to tvrdím dvojnásob. Samozřejmě, že k jeho zkáze může vést opak, ale ne ostatní sklepy v okolí. Ve věci registrace ochranné známky Městský sklep Valtice, opět Ing. Žďárský mlží a nepíše pravdu celou. Pravdou je, že registrační řízení podané tehdejším Vinařství Valtice s.r.o. bylo registračním úřadem ukončeno, ne proto, že by město Valtice nedalo souhlas s použitím (ani ho nikdo nežádal, byl jsem tenkrát ředitelem společnosti Vinařství Valtice), ale proto, protože se jednalo o slovní ochrannou známku a tu úřad samozřejmě zamítl, protože jde o obecný název, musela by se k tomu přidat nějaká grafika, tedy přihlásit tzv. známku kombinovanou a takovýchto kombinovaných ochranných známek Městských sklepů může být ve Valticích registrováno i deset (pokaždé s jinou grafikou), pouze by se museli sehnat lidé, kteří by ty sklepy provozovali. To každý ví. Ve věci Místní akční skupiny MAS Vinařská a všech nepravd, nebo zase účelových lží kolem tohoto problému, které nastínil Ing. Žďárský ve svém článku, a nyní již jde opravdu o obecně vážnou záležitost, odpovím následovně. Místní akční skupina je občanské sdružení, nebo veřejně prospěšná společnost, které je po splnění řady povinností a úkonů přidělen tzv. statut MAS. Ten ho opravňuje mimo jiné k vyhlašování výzev a přidělování grantových financí třeba i z evropských zdrojů. Základem všeho je působnost na určitém uceleném území o min. počtu obyvatel 10 tis. obyvatel. Obce a města, na jejichž území vykonává MAS činnost, musí být v občanském sdružení zastoupené, ale nesmí mít větší, jak 50%, podíl na řízení sdružení, dále tam musí být zastoupení podnikatelé, zájmové spolky a fyz. osoby, tito všichni zase musí mít podíl na rozhodování MAS větší než 50%. Těch podmínek, které musí před udělením statutu MAS občanské sdružení splnit je samozřejmě mnohem více. I tak je ale zřejmé, že založit MAS na území pouze Lednice a Valtic, kde působí společnost Ing. Žďárského, Chateau Lednice a.s., je utopií, i když pro majitele možná krásnou. Do občanského sdružení MAS Vinařská vstoupil celý dobrovolný svazek obcí DSO LVA, tedy Lednice, Valtice, V. Bílovice, Bulhary, Rakvice, Přítluky, Hlohovec, Podivín. Obec Ladná již v minulosti vstoupila do jiné MAS a město Břeclav nesplňuje dle posledních informací statistického úřadu podmínku velikosti do 25 tis. obyvatel. Takže členy MAS Vinařská je zatím 8 obcí, dále ZD Bulhary, Vinařská akademie Valtice, Sdružení Velkobílovičtí vinaři, za fyz. osoby Milan Sedláček a Doc. Miloš Michlovský. Nyní se čeká na udělení statutu MAS od MZe. Pokud ho Sdružení MAS Vinařská získá, může začít čerpat grantové finance od nového grantového období Největší posun oproti nynějšímu stavu vidím v pomoci zájmovým spolkům, které mohou získat jak materiální výbavu, tak finance na akce a na činnost. Na své by si měli přijít i podnikatelé, hlavně v turistice, vinařství, či alternativním zemědělství, samozřejmě i další skupiny, které budou splňovat podmínky pro udělování grantů. No a zapomenout nesmíme ani na obce s projekty, které budou v symbióze s projekty spolků a podnikatelů. A moje role v této MAS? Není tak démonická, jak vyznívá z článku, kde jsem málem obviněn, že prodávám Výletní noviny a turisty z Valtic a Lednice do konkurenční vinařské obce Rakvice. Jedním z důvodů proč jsem spustil impuls k založení MAS u nás, je ten, že jsem byl zvolen do funkce místostarosty Valtic a nechci tu funkci jen tak proklimbat v ušáku, ale něco hmatatelného pro město i region udělat. Bylo mi líto, že v minulém grantovém období nebyla na území LVA ustavená žádná místní akční skupina, která by mohla rozdělit v uplynulém období cca 7 x 5 mil. Kč, tedy řádově 35 mil. na pomoc podnikatelům, obcím, spolkům, turistickému ruchu všeobecně atd. Není to sice mnoho, ale v novém období má jít o objem financí mnohonásobně větší, a pokud by do toho nikdo od nás (rozuměj z LVA) nešel, grantové finance by mikroregionu unikly. Takže kritika mé osoby Ing. Žďárským v této věci je plně na místě - čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Moje skutečná role v ustavení MAS je jenom mouřenínská - vykonám všechny kroky k ustavení MAS (což je práce, práce a zase práce) a potom buď zůstanu členem MAS jako fyzická osoba se všemi právy a povinnostmi člena, nebo ze sdružení vystoupím a zůstane mi, jako již mnohokrát v životě, dobrý pocit z dobře vykonané práce. Na závěr musím konstatovat, že je dobře, že téměř rodilí a dlouholetí občané Valtic se starají o naše blaho a přesně vědí, co nám chybí a co je pro nás Valtičáky dobré. "Domnívat se" ale, že nabízet turistům valtická vína ve Valticích není úplně košer, je tvrzení, které by nespolknul snad ani Mickey Maus posilněný pohádkovým vínem. A to navzdory krásným slovům o nutném konsenzu všech vinařských 5

6 spolků a výrobců vín ve městě, protože v obráceném případě bychom u nás ve Valticích valtické víno prodávat dle Ing. Žďárského neměli. Vážení občané, ve věci Městského sklepu a potažmo Valtického podzemí na jakýkoli příští článek již reagovat nebudu. Vím, že moje odpověď se dostane k Ing. Žďárskému před uzávěrkou VZ a on bude moci reagovat ještě v tomto čísle, kdežto já tuto možnost nemám a musím čekat vždy měsíc na otištění odpovědi. Nevadí mi to, jsem toho názoru, že pravda si stejně svou cestu na povrch najde, ať si říká kdo chce, co chce. Navíc pokud dojde k soudu, jistě potvrdí na čí straně pravda je, a já se na jeho rozhodnutí již těším. Milan Sedláček... a reakce na výše uvedený článek pana Bc. Sedláčka Vážení spoluobčané Valtic, rád bych poděkoval všem provozovatelům penzionů, hotelů, gastronomických zařízení i všem partnerům a spolupracovníkům za úspěšně zvládnutou sezonu s námi ve Valtickém Podzemí. Věřím, že se s řadou z Vás uvidíme na Svatomartinském přípitku v jedenáct hodin v Hlavním sklepě Valtického Podzemí, čímž Vás všechny srdečně zvu. Co mě netěší, je text, který je Vám na stránkách VZ předložen panem Bc. Sedláčkem a který mailem odeslal zaměstnancům našeho Vinařství Chateau Lednice ještě před vydáním zpravodaje. Je plný ostrých osobních útoků, tvrzení vytržených z kontextu, polopravd, nedoložených konstrukcí, domněnek i vyslovených lží a jeho jediným cílem je zmanipulovat veřejné mínění proti mé osobě a odvést pozornost od fakt a dluhů firmy pana místostarosty Sedláčka, která jsem uveřejnil v minulém čísle Valtického zpravodaje. Za nimi si stojím. Nebudu se proto k tomuto textu, ani nepochopitelným obhajobám pánů Lukáše a Milana Sedláčka z minulého čísla Valtického zpravodaje, dále jeho prostřednictvím vyjadřovat. Věřím, že čtenář si o praktikách pana místostarosty Sedláčka a jeho rodiny udělá obrázek sám. Pokud je snad Bc. Sedláček svá tvrzení schopen prokázat, nechť se obrátí na justici, kterou ve svém článku vyhrožuje. Toho se rozhodně neobávám. Valtický zpravodaj však jistě soudním tribunálem není. V minulém čísle jsem chtěl také rozproudit veřejnou diskusi na téma Místní akční skupina (MAS), kterou inicioval p. Bc Sedláček. Svůj postoj jsem již v září prezentoval vedení města a za ním si stojím i nadále. Proč rozdat ony budoucí miliony, o nichž píše pan místostarosta Sedláček v osmi obcích, když by se daly rozdělit například jen ve čtyřech (Valtice, Hlohovec, Lednice a např. Podivín jako vstupní brána do LVA z dálnice obyvatel (zdroj: ČSÚ ). Mým cílem je více zviditelnit Lednicko-valtický areál a upevnit místo Valtic - Hlavního město vína, ne jejich pozice rozmělňovat. Právě o posílení tohoto úžasného regionu, který nám tu zanechali naši předci, se po celou dobu mého působení ve Valticích i Lednici snažím. Pojďme se snažit všichni! Váš Roman Žďárský, předseda představenstva společnosti Vinařství Chateau Lednice a.s., provozovatele Valtického Podzemí Upozornění Redakční rada nenese odpovědnost za obsah příspěvků či odpovědí zaslaných ke zveřejnění. Případné právní důsledky ponesou jejich autoři. Redakční rada si vymiňuje právo vyřadit všechny nevhodné komentáře a odkazy, vulgarity, nadávky, nezaplacená reklamní sdělení, odkazy nesouvisející s tématem, pornografii a jiný nelegální obsah. Každý občan má právo na publikování článků ve Valtickém zpravodaji; redakční rada je však oprávněna rozhodnout o nezveřejnění příspěvku, který obsahuje amorální, neslušné nebo zjevně protizákonné výrazy a stanoviska, obsah příspěvku je zjevně nepravdivý nebo nepřípustným způsobem zasahuje do osobnostních práv jiné osoby nebo se jedná o anonymní či smyšlený příspěvek. Vzhledem k rozsáhlosti některých vyjádření budeme nadále zveřejňovat reakce a články v rozsahu původního textu 1 stránky formátu A4 bezplatně, delší příspěvky tohoto rázu budou zpoplatněny jako inzerce z důvodů zachování prodejní ceny zpravodaje na výši 5,- Kč. Pavlína Vlková, šéfredaktorka 6

7 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - listopad Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje Termín: Místo konání: státní zámek Valtice Horní konírna Organizátor: CK LIVINGSTONE, Diskotéky Termín: , , , od hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, Svatý Martin a husí hody ve Valtickém Podzemí - ochutnávka vín ročníku 2012, gastronomické svatomartinské speciality Termín: Místo konání: Valtické Podzemí, ul. Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí, tel.: , Svatomartinské s ovarem - ochutnávka vín a zabijačkové speciality Termín: Místo konání: nám. Svobody vinotéka V zámecké bráně, Valtice Organizátor: Milan Hradil, Vinařská akademie II Vinařství ČR - pokračování kurzu Vinařská akademie I Kadet Termín: Místo konání: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Putování za svatomartinskými a mladými víny po valtických sklepech - otevřené vinné sklepy a ochutnávka mladých a svatomartinských vín Termín: od hod. Místo konání: zahájení u TIC na nám. Svobody, Valtice Organizátor: Cech valtických vinařů, Svěcení vína - ochutnávka mladých vín z Valtic a okolí, občerstvení, cimbálka Termín: od do hod. Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Vinaři Valtice 2000, Dívčí vínek - taneční zábava Termín: Místo konání: stará tělocvična SOŠV Novostavba, ul. Sobotní, Valtice Organizátor: Valtická krojovaná společnost, Vinařská akademie II Vinařství ČR - pokračování kurzu Vinařská akademie I Kadet Termín: Místo konání: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Co nového nás čeká, či co pokračuje, v prosinci 2012: Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje na zámku Valtice Vánoce jsou již zase tady až vánoční výstava v TIC Diskotéky , , , , Disco Club Kinopolis Valtice Mikulášská veselice ročník srazu všech Mikulášů, andělů a čertů na Kinopolisu Zámecký adventní jarmark v Hlavním městě vína hlavní nádvoří státního zámku Valtice Mikulášský košt archivních vín ochutnávka tříletých a starších vín ve víceúčelové hale SOŠV Vánoční koncert žáků ZUŠ koncert na ZUŠ Valtice Adventní koncert DNS Borověnka a CM Valtičánek místo konání bude upřesněno Vánoční koncert Valtický Modrásek v zámecké kapli - termín bude upřesněn Bližší informace v prosincovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , 7 Uctění památky Pietní akt u příležitosti vzpomínky na všechny zemřelé obyvatele německé národnosti se uskutečnil v pátek 26. října ve hod. u pomníku před hřbitovem. Pietní akt proběhl za účasti starosty města Ing. Pavla Trojana, pana faráře mon. Karla Janouška a českých i rakouských občanů, kteří si současně přijeli uctít své mrtvé. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Valtičtí dvakrát na Kuksu Tak zněl vtipný název přednášky Ing. Přemysla Krejčiříka, který nás seznámil s bylinkovou zahrádkou, kterou pomáhali budovat v roce 1743 valtičtí milosrdní bratři na Kuksu. Představil nám také zakladatele celého pozoruhodného areálu na Kuksu, hraběte Františka Šporka, jako člověka vznešených cílů, který k sobě stahoval šlechtu jednak do svých lázní a jednak do hospitálu. Přednášející upozornil na uspořádání zahrady v 18. století a na její podobnost s dnešní bylinkovou zahradou ve Valticích. Na vzkříšení bylinkové zahrádky na Kuksu v současnosti pracuje tým Ing.Krejčiříka, a tak máme být na co pyšní. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Náš lid je asi nemocný Není snad jednoho dne, aby nám televize nezpestřovala náš život různými zlodějskými kauzami a stále jsou lidé, kteří mají těch pozemských statků stále málo. Nebojí se ani toho, že zaviní smrt člověka. Vinou otráveného alkoholu zemřelo již přes 30 lidí. Ale bohužel touha po penězích je větší, než cena lidského života, takže pančovaný alkohol má své pokračování. Páchají se i menší věci, lidsky však stejně zrůdné. Často nám televize ukazuje i drancování hřbitovů a nejen židovských. Velké nepravosti většinou začínají malými. Dostanou se i do našeho města? Chtěl bych se vší vážností upozornit, že na našem hřbitově ve Valticích se krade! V letošním roce už třikrát z hrobu naší rodiny zmizely květiny i s květináčem. Je to náhoda, nebo záměr? Takže Vy, kteří chodíte ke hrobům svých drahých, všímejte si, co se děje kolem vás. Možná si těchto několik řádků přečte i ten zlodějíček a snad se studem alespoň začervená. Dipl. Ing. Vilém Komoň

8 POZVÁNÍ NA MARTINSKOU HUSU Valtická rychta iniciována mottem Radost na Martina husa a džbán vína Svatomartinskou hostinu Ve dnech s, husích jatýrkách, lokších a dále dle tradice od 11. listopadu nout svatomartinským vínem, nebo ské oslavy Gurmáni rezervovat. 8 Telefon: , kancelá 0 v sobotu 17. listopadu 2012 od hod. Program: hod hod. od hod. Ochutnávka vystavených vín od hod. Cimbálová muzika Kapura Vystavovatelé mladých a Svatomartinských vín vstup zdarma, 1 vzorek = 2x láhev mladého upné 200,- potiskem

9 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Cvičení v přírodě Ve čtvrtek 27. září se konal tradiční projektový den Cvičení v přírodě. Cílem projektového dne je poznání LVA a orientace v něm s využitím dalších znalostí. Každá třída měla připravený svůj program. Mohli jste tedy potkat naše žáky ovázané obvazy, když si prakticky zkoušeli své znalosti ze zdravovědy, mohli jste na ně narazit, když si lámali hlavy při čtení údajů z mapy za použití kompasu či při luštění zašifrované zprávy nebo když stříleli ze vzduchovky a plnili další a další úkoly. Prvňáčci trávili tento den spolu s deváťáky, kteří si pro ně připravili ve školním sadu příjemné dopoledne plné her a završené opékáním špekáčků. Tento den mimo jiné umožňuje poznat žáky také v jiném prostředí, než jakým jsou školní lavice. Mgr. Veronika Jurčeková Běhy Emila Zátopka 10. ročník Již deset let se naše škola pravidelně zúčastňuje celostátní sportovní akce Běhy E. Zátopka. Jedná se o dva běhy jeden pro žáky 1. stupně na vzdálenost 5 km, druhý pro žáky 2. stupně na maratonské trati 42 km a 195 m. Oba běhy absolvují žáci formou štafety. Dvacet pět mladších žáků absolvuje úsek dlouhý 200 m a čtyřicet dva starších žáků běží štafetově 1 km. V minulém školním roce se naši mladší žáci v rámci ČR umístili na pěkném 23. místě, starší skončili na 27. místě. Maratonská trať Ve středu 3. října v prostorách zámeckého parku absolvovali žáci 2. stupně maratonskou trať ( m). Výsledný čas 2:59:38 h byl nejhorší v historii deseti ročníků. Nejlepší čas naši žáci zaběhli v roce Čas 2 hodiny 38 minut a 19 sekund asi dlouho nebude překonán. Nejlepším běžcem tohoto ročníku byl Jakub Kubíček, který dosáhl na 1 km času 3 minuty a 17 sekund. Z děvčat byla nejlepší Iva Remiášová s časem 3:50 min. Celkově nejlepší v průběhu desetileté historie je z chlapců Martin Horáček, který v roce 2005 zaběhl na kilometrové trati skvělý čas 2:44 min. Mezi děvčaty drží od roku 2006 rekord časem 2:39 min Lucie Švrčková. Vraťme se ale zpět k letošnímu ročníku. Jak jej hodnotit? Mám smíšené pocity. Všichni, kteří se zúčastnili závodu dobrovolně, si zaslouží naši pochvalu, všichni běželi s maximálním nasazením na hranici svých možností. Zarážející však je, že jsme měli velké problémy, abychom dali štafetu vůbec dohromady. Často pak museli běžet i závodníci (žáci 6. třídy), kteří v rámci běžné vyučovací hodiny byli do závodu zapojeni. Mnozí starší a výkonnostně lepší žáci často vyvinuli nemalé úsilí, aby se závodů nemuseli zúčastnit. Tento postoj řady našich žáků je však i odrazem naší doby. Od roku 2008 dosahujeme na maratonské trati každým rokem stále horší 9 výsledky. Klesající sportovní výkonnost našich dětí se neprojevuje jen v bězích, ale i v dalších pohybových aktivitách. Snad se nám dospělým, učitelům, rodičům, trenérům (společnosti) podaří tento propad postupně zastavit. Příslibem pro změnu by mohla být radost a chuť ke sportu, které jsme byli svědky u mladších dětí, které letos běžely Zátopkovu štafetu na 5 km. Štafetový běh na 5 km Ve čtvrtek 4. října se na hřišti SViŠ sešli vybraní závodníci z druhých až pátých tříd. Potěšil nás velký zájem dětí o účast na závodě. Všem zájemcům jsme umožnili zaběhnout si štafetový úsek dlouhý 200 m. Dvacet pět nejrychlejších pak vytvořilo výsledný čas štafety na 5 km. Dosažený čas 17 minut a 7 sekund byl 3. nejrychlejší v historii. Rychlejší jsme byli jen v letech 2002 a Z jednotlivců byla nejlepší Marie Polášková, která časem 35,7 s nasadila laťku hodně vysoko. Pod 40 s ještě běželi F. Pálka, M. Mysliveček, F. Vařák, N. Myslivečková a L. Cigánková. Těší nás nejen dobrý výkon závodníků, ale i nadšení a chuť dětí zúčastnit se závodu. Na závěr úspěšného dopoledne si mimo soutěž závodní trať odběhli spolu s paní učitelkou J. Mauksovou také všichni žáci 1. třídy. Ze 157 žáků 1. stupně si zaběhlo trať 200 m dlouhou celkem 85 dětí. Mgr. Michal Hyčka, učitel TV Okresní přebor v přespolním běhu Je dlouholetou tradicí, že je přespolní běh vždy prvním okresním přeborem každého školního roku. Pravidelně se ho zúčastňují žáci ZŠ Valtice. Reprezentanti školy jsou

10 nominováni na základě výsledků běhu Emila Zátopka, který uvedenému přeboru předchází a taktéž se ve Valticích po léta běhá. Závody se konaly 5. října v lese poblíž Charvátské Nové Vsi za zvýšeného zájmu škol oproti několika posledním létům. V některých kategoriích startovalo až o dvacet běžců více. Pořadí družstev se stanovilo součtem čtyř nejlepších z každé školy. Výsledky valtických reprezentantů: mladší žáci v cíli 75 běžců: 7. Wald Martin (7. A) 23. Dovrtěl Radim (7. A) 28. Černý Jiří (7. A) 34. Tréšek Ondřej (6. A) součet umístění 92, tj. 5. místo z dvanácti družstev mladší žákyně v cíli 73 běžkyň: 41. Kománková Veronika (7. A) 49. Gonsiorová Sabina (6. A) 66. Kopřivová Dominika (7. A) 68. Burská Aneta (6. A) součet umístění 224, tj. 11. místo ze třinácti družstev starší žáci v cíli 57 běžců: 37. Kubíček Jakub (8. B) 39. Wald Patrik (9. A) 44. Horáček Jiří (9. A) 56. Vlk Stanislav (8. A) součet umístění 178, tj. 9. místo z jedenácti družstev starší žákyně v cíli 57 běžkyň: 29. Bukovcová Nikol (7. A) 31. Remiášová Iva (8. B) 40. Kománková Barbora (8. A) 42. Pírová Pavlína (8. B) součet umístění 144, tj. 7. místo z osmi družstev NZM V pondělí 8. října navštívili žáci osmého a devátého ročníku místní základní školy Národní zemědělské muzeum ve Valticích. Ředitel NZM pan Ing. Vilém Křeček si připravil pro naše žáky zajímavou přednášku, jejímž cílem bylo seznámit je poutavou formou s osobností J. G. Mendela a s činností vědeckého pracoviště v Lednici. V úvodní části bylo připomenuto 190. výročí narození J. G. Mendela a význam jeho výzkumných prací pro světovou vědu. Na velmi zdařilém modelu žáci řešili příklad dihybridního křížení rostlin hrachu zahradního, který je velmi zaujal. Uvědomili si, že jméno J. G. Mendela nese Mendelova univerzita v Brně. Součástí této univerzity je i Zahradnická fakulta a její odloučené vědeckovýzkumné pracoviště Mendeleum, které se nacházejí v nedaleké Lednici. V další části měli žáci možnost prohlédnout si muzeum a seznámit se s nabídkou stálých expozic. Prohlédli si modely různých druhů ptáků obývajících LVA a poslechli si zvukové záznamy jejich hlasů, zhlédli historické vinařské lisy a staré pomůcky vinařů, modely ovoce a zeleniny a obdivovali výstavu nejrůznějších plodů tykvovitých rostlin. Návštěva muzea včetně fundovaného výkladu velmi vhodně doplnila učivo našich žáků nejen v odpovídajících předmětech, ale také znovu poukázala na vzácné zvláštnosti našeho regionu. Vzdělávací programy Národního zemědělského muzea ve Valticích jsou určitě vítanou spoluprací naší školy s touto institucí. Ing. Blažena Hrachová, CSc. Veletrh vzdělávání Ve středu navštívili deváťáci Veletrh vzdělávací nabídky v Břeclavi. Žáci zde mohli získat potřebné informace o jednotlivých středních školách, mohli si promluvit se zástupci středních škol a získat tak odpovědi na své dotazy ohledně budoucího studia. Seznámili se s podmínkami přijímacího řízení i podmínkami studia. Rovněž si odnesli řadu propagačních materiálů. Na veletrhu byly připraveny i různé ukázky prací žáků středních škol. Zajímavá byla především módní přehlídka, ukázky práce záchranářů, ukázky různých elektronických zařízení a práce s nimi. Dle slov žáků byl veletrh zajímavý a někteří odcházeli s pocitem, že už jsou rozhodnuti o dalším studiu. Závěrem bych chtěla popřát našim deváťákům mnoho zdaru při výběru střední školy. Mgr. Pavlína Dvořáčková Drakiáda Ve středu 17. října proběhlo na fotbalovém hřišti Zábavné odpoledne s draky pořádané školní družinou, školním klubem a fotbalovým klubem. Ještě v úterý bylo chladno a pršelo, zato ve středu již od rána svítilo slunce a odpoledne i zlehka zafoukal vítr. Na obloze se nám v jednu chvíli třepotalo i jedenáct draků (dalších devět se pokoušelo vzlétnout). Nejdéle a nejvýše létal igelitový drak s obrázkem dravce Karolínky Pincelové. K vidění byli draci z igelitu, šusťáku a jeden dokonce ručně vyráběný z pečícího papíru Kryštůfka Režňáka. Drakiády se zúčastnilo a medaili dostalo více než padesát dětí. Na hřišti probíhaly soutěže - skok v pytli, chůze na chůdách, hod šipkami na draka, hod kroužky na cíl, shazování plechovek, skládání puzzle a Kimova paměťová hra. Děti si vysoutěžily sladkosti. Od FK dostali pití. Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli nám uspořádat příjemné odpoledne pro děti. Vychovatelky ŠD a ŠK Prohlídka zámku Správa zámku ve Valticích umožnila ve čtvrtek 18. října, tj. v době, kdy po turistické sezoně zájem návštěvníků klesá, prohlídku našeho zámku oběma třídám 5. ročníku ZŠ Valtice. Právě pro ně byla tato akce velmi přínosná, neboť úzce souvisí s obsahem učiva předmětu Člověk a jeho svět, kdy v jeho dějepisné části probíráme historii našeho regionu. Průvodkyně paní Foukalová podala nemalé skupině žáků velmi zasvěcený výklad včetně odpovědí na řadu dotazů dětí. V následujících referátech si mohli vyučující přečíst, jak žáky prohlídka zaujala, kolik poznatků si odnesli. Na základě pozitivních zkušeností z takovéto akce by bylo žádoucí, aby se prohlídka barokního zámku Valtice stala každoroční tradicí. Mgr. Miroslav Štěpaňuk Návštěva knihovny Jak už je zvykem, tak i letos v měsíci říjnu navštívily děti prvního stupně ZŠ městskou knihovnu. Paní knihovnice s novým panem knihovníkem měli pro ně nachystány zajímavé besedy s různými tématy. Svou premiéru měli naši prvňáčci, kteří obdrželi i čtenářský průkaz. Protože ještě neumějí psát, tak svůj pobyt v knihovně ztvárnili kresbou, ale za pět let určitě dokáží napsat i báseň, tak jako naši páťáci. Už se těšíme zase na další návštěvu a děkujeme. za učitele 1. stupně Mgr. Jarmila Mauksová Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek Výstavba pasivních staveb profesionalita, rychlost, cena Valtice, tel:

11 Návštěva knihovny Knihovna má v bříšku nejednu dětskou knížku. V knihovně je mnoho knih, děti přečtou plno z nich. V knihovně jsme dneska byli, knihy jsme tam objevili, také jsme tam četli, naše mozky kvetly. Provedla nás paní knihovnice, je knih velká milovnice. Četli jsme a povídali, knihy jsme si ukázali. Pár knih jsme si vypůjčili a dobře se pobavili. třída V.A "Poznáváme se" Ve středu 24. října proběhlo vyučování na naší škole zcela jinak. Uskutečnil se projektový den Poznáváme se. Každá třída měla svůj program ušitý na míru. Formou her a společných úkolů děti vzájemně posilovaly pozitivní vztahy ve třídě a zároveň se učily respektovat osobu druhého. Diskutovalo se o projevech šikany a způsobu obrany. Postřehy v některých třídách byly velmi zajímavé a vyžadují další řešení nebo alespoň kontrolu. Školu pokryly symboly, které ukazují místa, kde se žáci cítí dobře a kde ne. Projektový den Poznáváme se se na valtické škole stává již tradicí. Dobrou tradicí. Mgr. Soňa Vašíčková, školní metodik prevence MARBO Každým rokem pořádá naše škola hudební výchovné koncerty. Jarní a Vánoční koncert připraví náš pěvecký sbor Valtický Modrásek, jednou za školní rok pozveme na naši školu nějakou hudební skupinu. Žáci se tak setkávají s profesionálními výkony a zažijí atmosféru živého koncertu, jako tomu bylo i v letos v říjnu. Zavítala k nám hudební skupina MARBO, která si pro žáky 1. stupně připravila pásmo písní dětem známých, ale i svých autorských. Koncert nesl název Máme rádi písničky. Žáci 2. stupně měli možnost se seznámit s programem nazvaným Jak se stát hudebním skladatelem, což bylo zase pro děti zajímavé. Hudební skupina MARBO dokázala žáky 1. stupně tak rozproudit a vtáhnout do atmosféry, že je v závěru svého vystoupení i zvedla ze židlí a roztancovala. Mgr. Martina Málková Pozvánka na prosinec ŠD a ŠK ve spolupráci s Kinopolisem pořádají Mikulášskou veselici dne 5. prosince 2012 v hod. v Kinopolisu Mateřská školka Zahájení nového školního roku v naší MŠ proběhlo v pohodě. Na zahradě nás vítalo sluníčko, takže rychle oschly slzičky smutku po mamince a hurá na pískoviště a houpačky! Brzy nás čekala zajímavá akce Dýňobraní, která zaměstnala naše děti i rodiče. Ti spolu na školní zahradě vyřezávali dýně a přírodními materiály je našňořili. Nazdobené dýně putovaly k Valtickému podzemí, kde vytvořily výzdobu celého náměstíčka. Také jsme se tam byli s dětmi podívat, ochutnali dýňový koláč a zapili to dětským šampusem. Navštívili jsme také Vinné sklepy Valtice, kde jsme se seznámili se zpracováním hroznů a výrobou vína. Prohlédli jsme si také celý Křížový sklep a na závěr jsme se všichni zvážili na obrovské váze. Za umožnění exkurze děkujeme bratrům Šťastným a všem zaměstnancům. Divadelní představení konané na zahradě pod vedením umělce pana Hrušky v dětech zanechalo smích, pohodu a radost ze závěrečné diskotéky. Irena Maroušová, ředitelka MŠ FBC Valtice Zasloužených 6 bodů florbalistů Valtic na turnaji v Rousínově Dne florbalový oddíl FBC Valtice odehrál 2 mistrovský turnaj. Na druhý mistrovský turnaj náš florbalový oddíl nastoupil v plné síle a se třemi kompletními útoky. V prvním zápase jsme nastoupili proti FBŠ Hattrick Brno C. Do utkání jsme nevstoupili zrovna nejlépe a už v 1. minutě jsme inkasovali gól po špatném bránění hráčů v obranném pásmu. Inkasovaný gól tým FBC Valtice doslova nakopl a do konce první třetiny stihli nasázet 5 branek. Hráči FBC Valtice dodržovali rychlé a krátké střídání, čím soupeře často převyšovali, vytvářeli si mnoho střeleckých příležitostí, které bohužel zůstávaly neproměněné. Do konce utkání jsme tým Hattricku do ničeho vážnějšího nepustili, kontrolovali hru a šetřili síly na dalšího soupeře. Zápas skončil 8:4 pro valtické florbalisty. Ve druhém zápase nastoupil FBC Valtice proti VSK MZLU Brno. Stejně jak v prvním zapase, tak i ve druhém FBC Valtice nevyšel vstup do utkání. Už brzy v první třetině jsme prohrávali 1:0, ale během 3 minut dokázali skóre otočit na 2:1. Po 2 hrubých chybách se povedlo hráčům MZLU otočit skóre na 2:3. V průběhu druhé třetiny bylo cítit, že hráčům MZLU docházejí síly a hráči FBC Valtice je začali přehrávat. Výsledkem byly 3 góly ve druhé třetině. Do poslední třetiny jsme nastupovali s dvou gólovým vedením, které jsme do konce zápasu ještě navýšili o další 4 góly a zápas tak skončil 9:5 pro FBC Valtice. Sestava FBC Valtice: Vlašic Machálek, Růžička, Máčal, Pulkrábek, Konvičný st., Gál ml., Gašo, Kubát, Krchňáček, Lišovský, Bukovský Ondřej, Bukovský Dalibor, Neděla st. Zároveň Vás tímto chceme pozvat na 2 turnaje, které se uskuteční v listopadu ve Sportovní hale na ulici Mikulovská FBC Valtice sehrají 2 utkání v tomto čase: v 11:20 proti FBC Lupeni Pohořelice a ve 14:00 proti Florenc Brno. Další turnaj se uskuteční proti FbC Aligators Šlapanice v 16:00 a Gullivers Sokol Brno I D ve 20:00. V říjnu se mistrovských zápasů zúčastnili také starší žáci se konal turnaj v Brně Líšni, kde jsme se setkali s týmem TJ Znojmo. V první třetině byl zápas vyrovnaný, a i když kluci byli pod tlakem, statečně odolávali atakům soupeře, a po 1. třetině byl stav 4:0 pro Znojmo. V dalším průběhu se projevila větší sehranost a zkušenost soupeře, který zápas dotáhl s přehledem do vítězného konce. Pouze Počítače, Internet v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5% s odkladem splátek jistiny až na 10 let INVESTICE KONSOLIDACE PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ, RYCHLÉ PŮJČKY Kateřina NEŠPOROVÁ mob.: :

12 naše nevyužité šance a příležitosti nás připravily o zmírnění celkového skóre, které činilo 20:0. Ke druhému zápasu se nedostavil soupeř FATR Dubňany, takže výsledek, a pravděpodobná kontumace se bude řešit za zeleným stolem se uskutečnil po dlouhé době znovu domácí turnaj starších žáků, kde však našemu týmu absolutně nepřálo rozlosování. Našimi soupeři byly týmy FBŠ Hattrick Brno a Bulldogs Brno, oba týmy, jejichž ambicí je hrát nejvyšší soutěž, a současná jejich úroveň tomu dává plně za pravdu. České vánoce Vánoční malování Zastavte se v předvánočním shonu a přijměte naše pozvání na první ročník Dětské vánoční dílničky, kterou pro Vás a Vaše děti připravila Galerie Reistna ve Valticích. Nedílnou součástí tradičních českých vánoc jsou dekorace, řetězy, ozdoby a baňky. Vánoční ozdoby najdeme v každé domácnosti a bereme je jako nezbytnou součást vánočních příprav. Dokážete si ale představit, jakou cestou projde skleněná baňka, kterou si rok co rok o vánocích bereme z papírové krabice schované na půdě domu. Nepřekvapí Vás to, že se doposud tyto baňky vyrábějí a malují ručně. Pokud nevěříte nebo naopak věříte a rádi se podíváte na rukodělnou práci, kterou si můžete i sami vyzkoušet, přijděte za námi. Součástí programu bude prodej ručně vyráběných vánočních ozdob, keramiky, perníčků Reginy Schneiderové a adventních věnců. Přehlídka vánočních stromečků s volbou nejhezčího, ukážeme Vám originální figurální betlém z dílny Václava Vaňka. Předvedeme vánoční tradice a to vše za hudebního doprovodu. Výstava je doplněna videoprojekcí s ukázkou výroby baněk a ukázkou vánočních dekorací studentů Vinařské školy Valtice. Zároveň vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnější vánoční řetěz, který bude vyhodnocen a oceněn v rámci sobotního programu. Vychutnejte si plnými doušky předvánoční čas. Děti nechejte tvořit skleněné baňky a vy si s pohárkem lahodného punče vybírejte inspiraci na vánoční stromeček. Přijměte srdečné pozvání od kolektivu pracovníků Galerie Reistna ve Valticích. MgA. Petra Piharová Václav Vaněk o sobě... Oba zápasy skončily vysokým rozdílem, i když kluci bojovali, běhali, a snažili se, tak na vyspělé soupeře to nestačilo, ale alespoň se nám podařilo vstřelit čestný úspěch, kdy po perfektní přihrávce Jakuba Machálka se prosadil Tomáš Kvinta. Za předvedený výkon si zaslouží pochvalu zejména Lukáš Jícha, který bojoval v obraně jako lev, a vybojoval neskutečné množství míčků, a zabránil nebezpečným situacím. V útoku je největší bojovník Jakub Kubíček, který nevynechá jediný sprint a možnost vybojovat balonek. Nicméně, žádný z mladých hráčů nezaostává, a každý se snaží odevzdat maximum svých možností. Děkuji za pomoc s odvozem, organizací turnaje a tréninků Martinu Lišovskému a panu Netopilíkovi. Pořád však trochu trpíme na účast a zapojení dalších potenciálních hráčů ve věku let. Nechce se nám věřit, že ve Valticích není tolik dětí, které by se chtěly hýbat, nejen sedět před počítačem. Trošku mne mrzí, že až na pár rodičů, to těm ostatním jak kdyby přijde jedno, co jejich děti dělají a jak tráví volný čas. Ing. Radovan Růžička, předseda FBC Valtice Ing. Josef VLK Stavební projekce , Naše pozvání přijala malérka, která se výrobě a malování baněk věnuje už pár let ve Slezské tvorbě v Opavě a která se stane Vašim průvodcem v tvůrčí práci. Nabízíme Vám vyzkoušet si vlastní schopnosti právě v malování baněk. Výstava a malování je určeno pro širokou veřejnost, každý bude mít možnost prohlédnout si výstavu věnovanou českým vánocům a namalovat si vlastní baňku. Výstava bude probíhat ve dnech od do hod. (o víkendu do hod.) v prostorách Galerie Reistna ve Valticích. Po celou tuto dobu bude probíhat tvůrčí činnost, která může být příjemným zpestřením pro děti z mateřských a základních škol. Vzhledem k omezené kapacitě je zapotřebí si rezervovat termíny na tel TAXI LEV Začátkem roku 1952 jsem se v Praze narodil, taky vychodil školu a vyučil se černému řemeslu. V tu dobu otec pracoval ve studiu Jiřího Trnky. Bylo to období, kdy jsem začal intenzivně vnímat loutky a dění okolo nich. Jelikož v 70. letech si člověk nemohl moc vybírat, tak jsem prošel několik zaměstnání a nakonec se přestěhoval do jižních Čech. Rok 1989 jsem bral jako výzvu. Konečně jsem mohl začít dělat práci, která mě naplňovala. Pronajal jsem si opuštěnou kovárnu a vystavil svoje nasbíraná a vyrobená loutková divadla a betlémy. Dnes už o mně lidé vědí a loutky se jim zřejmě líbí, tak se rozletěly skoro do celého světa, také k Vám na Moravu. Jestli se mi nebudou třást ruce, tak ještě snad nějakou loutku do toho světa pošlu. zdraví Václav Vaněk 12

13 O valtických světcích a patronech - 11 Sv. Karel Boromejský Na 4. listopad připadá památka velkého kněze a světce svatého Karla Boromejského. Se sochou sv.karla Boromejského se ve Valticích setkáte ve farním i špitálním kostele. V kostele Nanebevzetí ve Valticích najdete jeho obraz na pravé straně nad druhým bočním oltářem. Žil v 16. století. Byl synem hraběte Gilberta Borromeo a už v jedenácti letech se stal opatem blízkého kláštera. Na tehdejší dobu to nebylo nic neobvyklého. Příjmy, které jako opat dostával, rozdal z větší části chudým. Ve čtrnácti letech začal studium, kterému se věnoval s takovým úsilím, že býval tělesně zcela vyčerpán a musel ho vícekrát přerušit. Karel udělá velké věci a jednou bude zářit v církvi jako hvězda! Tato slova zvolal r profesor univerzity v Padově, když Karel Boromejský složil ve svých teprve 21 letech doktorát s nejvyšším vyznamenáním. (Na téže univerzitě studoval i náš světec Jan Nepomucký.) Jeho předpověď se splnila dříve, než mohl kdo očekávat. Nový papež, Karlův strýc, si ho oblíbil a učinil ho nejdřív svým tajným sekretářem a později kardinálem-jáhnem. Karel si však plnil všechny nové povinnosti se skromností. Ve 25 letech přijal kněžské svěcení a později byl ustanoven arcibiskupem a kardinálem v Miláně. V tomto městě byly kostely úplně zpustlé, lidé bez víry a bez mravů, mnozí propadli nejrůznějším bludným učením. Ačkoli mu závistivci a nepřátelé v jeho práci neustále bránili a dokonce zažil několik pokusů o atentát, neklesal na mysli a nakonec si získal srdce lidí. Hlavně mu prostí lidé nikdy nezapomněli, že při strašné morové epidemii r se po měsíce staral o nemocné a umírající a obstarával všemi možnými cestami jídlo, oblečení i léky. Sám téměř nejedl. Na slavném tridentském koncilu ( ) to byl právě Karel Boromejský, který rozhodujícím způsobem dosáhl obnovení rozhovorů, spoluurčoval průběh a zajistil úspěšné zakončení reformního koncilu. Vyčerpán a poznamenán nemocí podlehl 3. listopadu 1584 těžkému záchvatu horečky, který jeho vyzáblé tělo už nedokázalo zvládnout. Je patronem duchovních správců, biskupů, duchovních vůdců, katechetů, seminářů, proti moru, vředům, zažívacím potížím a žaludečním chorobám. Je také ochránce jablečných sadů. Jeho atributy jsou kněžská postava s monstrancí, křížem nebo lebkou v ruce, někdy je v kardinálském oděvu a bos, je malován s velkým zahnutým nosem, na obrazech často ošetřuje nemocné morem. Mons. Karel Janoušek farní úřad Valtice Děti na kolejích kniha na pokračování... Zima na samotě Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: Vstávejte, vstávejte, vy spáči. Venku chumelí. Podívejte se z okna. Tatínek přišel z noční a hned se pustil do odhazování sněhu. Musíte se dostat na nádraží. Jééé! To je nádhera! Postavíme si sněhuláka, jásala Dana při pohledu na tu spoustu sněhu. Budeme se koulovat, poznamenal Jenda, který se vrátil do postýlky a znovu zavřel oči. Já dnes do školky nepůjdu. Tak to ne, miláčku. Pojedete vlakem na zastávku. Ve městě určitě odhazují sníh a jezdí pluhy. Nebudete se muset brodit. Děcka, pospěšte si. Posadím vás do vlaku. Na schůdkách to určitě klouže, objevil se ve dveřích zachumelený tatínek. Sníh je odházený až k nádraží. Máme pěknou sněhovou chodbičku. Pan Vrtěna mi šel naproti. Pořád chumelí, tak se to bude muset občas protáhnout. Pojď se také nasnídat, Vašku. Uvařila jsem lipový čaj a udělala ho s citronem a medem. To tě zahřeje. Až posadíš děti do vlaku, tak by sis měl jít lehnout. Jsi přece po noční. Potřebuješ si odpočinout. On už to pan Vrtěna zvládne, starostlivě pobíhala kolem své rodinky maminka. Dala na stůl namazané krajíce chleba a před každé dítě sáček se svačinou. Dano, tady máš obálku na vysvědčení, aby se ti nepomačkalo a neušpinilo. Až vám je pan řídící rozdá, dej si ho do obálky a pak do učebnice. To bude nejlepší. Doufám, že nepropadneš, s úsměvem zažertovala. Jo, a tady máš pětikorunu. Jdete přece se školou do kina, že? 2. Slyšíš to? upozornil Jenda, když pelášili po odhrabaném chodníku do centra města. Přestalo sněžit a nezvykle tichou ulicí se neslo zvonění. Co myslíš? Jo, aha. Slyším. Podívej. Kůň táhne pluh a cinkají mu rolničky. Tomu velkému dřevěnému, co je to do špice, se říká pluh? Ano. Mají to přece i lokomotivy, jenomže ty ho mají ze železa. Odhrnují sníh z kolejí, aby projely, poučovala brášku Dana. Podívej se. Tam jedou velké sáně. Také je táhnou koně. No, vidíš. A ty děcka, co se na nich vezou, jsou z naší školy. Bydlí na Gendži. Mají to daleko a určitě tam mají hodně sněhu. Asi jako u nás. Ten pán je hodný, že je veze. Také bych se rád svezl. Prosím Tě, vždyť už to máme jenom kousek. My zase jezdíme vlakem. A to oni ne. Ale já mám koně rád. Po sněhu by je nebylo ani slyšet, kdyby neměli ty rolničky. Také bych se ráda svezla. Ale sáně jsou plné. To přece vidíš. Já bych jel i vedle kočího s tím pluhem. To by byla nádhera! Teď už běž sám tady Příční uličkou. Já pro tebe po kině přijdu. Zpátky půjdeme pěšky. To už určitě bude silnice protažená až na nádraží, nařídila mu Dana a pelášila ke školním dveřím. 3. Podívej! Podívej se, Dano. To je krásný sněhulák. Někdo nám ho postavil k plotu a dal mu na hlavu maminčin starý hrnec. Možná ho postavil tatínek. Dal mu místo nosu mrkev a místo knoflíků malé uhlíky. Tak velkého sněhuláka my neumíme. Také dostal proutěnou metlu. Je jako z obrázku. Asi ho postavil podle obrázku Josefa Lady. Děti chvíli sněhuláka obdivovaly. Vtom se na zápraží objevila maminka a zavolala na ně. Ahoj, dětičky. Tak co, půjdete ještě dnes domů? Mami! Mami! Mám samé jedničky! zářila Dana a rozběhla se ke dveřím. To je dobře. Ukaž, ať se podívám. Mami, kdo postavil toho sněhuláka? Tatínek? chtěl vědět Jenda. Ne, tatínek ne. Ten ještě spí. Víš, že je po noční a také odhazoval sníh. To pan Vrtěna. Chtěl vám udělat radost. 13

14 Ten je hodný! Takového krásného určitě nikdo nemá. S vysvědčením jsi mi udělala radost, Dano. A tatínek, až se probudí, tě jistě také pochválí. A co kino? Jaký film to byl? To bylo víc filmů, ale nejhezčí byl ten poslední. Byl také nejdelší. Jmenoval se Vánoční sen. Bylo to o nepořádné holčičce a hračkách. Vzbouřily se a ona se naučila vážit si jich. Možná to bylo o tobě, zažertovala maminka. Teď už pojďte obědvat. Dost spěchám. Musím být ve dvě v kadeřnictví. Maminka prostřela a nabrala dětem polévku. Vy někam půjdete? zajímala se Dana. Maminka do kadeřnictví moc často nechodila. Měla přirozeně vlnité vlasy. A když už šla, něco se dělo. Pan Kubík koupil lístky na ples pro nás i pro Ficovy. Jééé! To nám zase přinesete něco dobrého? mlsně se olízl se Jenda To víš, že přineseme. Na hasičském mívají moc dobré zákusky. A přinesete nám i čepičky? Já bych chtěla se střapcem. Pokud tam budou, tak přineseme i čepičky. Já bych chtěl špičatou. Vždycky jsme vám přinesli, tak snad i tentokrát. Umyjte si ruce a pojďte ke stolu. Tak, tady máte brambory a jitrnice. Dano, až to sníte, tak ukliď nádobí. Tatínek má polévku na kamnech a ostatní v troubě. Já už opravdu musím. Buďte tu hodní, ať tatínka netrápíte. Potřebuje klid. Vrátím se asi kolem šesté. Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Kolem třetí byl už tatínek po obědě. Sklidil nádobí a utřel stůl. Přinesl ze skříně krabici s fotografiemi a album. Děti si sedly ke stolu a sledovaly ho. Přinesl si také samolepící růžky, aby do nich fotografie upevnil. Podívejte. Tuto fotku si ani nemůžete pamatovat. To jsme na cestě do Lednice. Chodívali jsme tam každé nedělní odpoledne, když jsem nebyl ve službě. Jé, a to s námi byli i Kubíkovi s Evou, podotkla Dana. No, to u nás ještě bydleli a neměli Jirku. Ten se narodil později. Tady ta kulička, co ji mám na ramenou, jsi ty, Jendo. Samozřejmě jsi jako vždycky usnul. Tady je Randez-vous, česky se mu říká Dostaveníčko, podala tatínkovi další fotografii Dana. Randez-vous je francouzsky. Je to vlastně vítězný oblouk. Takové vítězné oblouky se stavěly za napoleonských válek na oslavu vítězství. Jedním z vojevůdců těchto válek byl i Lichtestein. Tak mu také postavili oblouk, stručně vysvětlil původ stavby otec. A tady jsme u Appola. Byli jsme se tam v létě koupat. Vy jste s maminkou plavali až k tomu ostrovu. A tady zase paní Kubíková skočila na záda panu Kubíkovi u Nesytu. Nesyt je ale u Mikulova, nastrčil hned tři fotky Jenda. Co je toto, tati? Tady jsme nebyli, vyzvídala Dana. To jsou Tři Grácie. Tam jste s námi ještě nebyli. Ale v létě se tam určitě vypravíme. Zato tady jste s námi byli. Víte kde to je? To je sv. Hubert, hbitě odpověděl Jenda. Ano. Toto je lesní kaple sv. Huberta. Sv. Hubert je patron myslivců. I našeho dědy? Ano, i dědy, protože děda je myslivec. Má velkou pušku. Je na dvě patrony. Franta mi ji ukázal, když jsme byli u nich, pochlubil se synek. Ten Franta je ale číslo. O tom určitě děda neví, že mu bere pušku, zamračil se tatínek. Ozvalo se zaťukání a ve dveřích se objevil pan Kubík. Ahoj, mládeži. Co to vyvádíte? zasmál se. Konečně jsem se dal do třídění fotografií a děcka mi pomáhají. Posaď se, Laďo. Ale podívejme se. To je fotka z pouti za Reistnou. No, tam se už dlouho chodit nebude. Na hranicích se stavějí ploty z ostnatého drátu. Už si ani nezaběhnete do Rakouska. Ale ještě chvilku to potrvá. Tady s tím ostnatým drátem zatím ještě, díky Bohu, nezačali. O tom, Laďo, raději ani nemluv. Už jsem to slyšel. Na dráze se o tom povídá. No, a ještě jedna novinka nás čeká. V zámku se ruší skladiště textilu. Což o to, to by byla dobrá zpráva, protože to tam dost poničili. Avšak místo oděvů se tam nastěhují vojáci. Ty nám nosíš novinky, Laďo. Jako bys byl posel špatných zpráv. To jsi přišel kvůli tomu? Ne, nepřišel. Vlastně jsem přijel. Půjčil jsem si nákladní auto. A kde ho máš? Nechal jsem ho za nádražím, protože sem bych se kvůli sněhu nedostal. A kde je Stará, že se neozývá? V kadeřnictví. Jdeme přece na ples. Snad se nic nezměnilo. No, vidíš. Přivezl jsem vám vstupenky. A co Ficovi? Bohuš si tam půjde sednout už v půl sedmé, aby nám zajistil stůl. To víš, bude chvilku trvat, než děcka usnou. Božka přijde také později, stejně jako my. Fajn, máš to dobře zorganizované. Ale jsem tu ještě také kvůli Astě. Děti zpozorněly. Co je s Astou? Tázavě se dívaly na oba muže. Jo, tak vy to, děcka, ještě nevíte? Co? Co nevíme? Ještě vám nikdo neřekl, že si odvezu Astu s sebou domů? Proč? Tati, vy jste Astu rozdali? Ale nerozdali. Astě našli Kubíkovi ženicha. Hodně se jí podobá, takže chceme, aby měla štěňátka. Pan Kubík si ji odveze jenom na nějakou dobu. A až budou štěňátka, tak i nám jedno dá a Asta se vrátí. STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL: Ale nám se bude po ní stýskat. Prosím vás, proč by se vám stýskalo. Teď je stejně pořád zalezlá, protože je zima. A vy k nám chodíte skoro denně, tak s ní stejně budete. A opravdu nám ji potom vrátíte? nedůvěřivě se zeptala Dana. Neboj. Vrátíme. Co bychom s ní dělali? Chceme od ní také jenom štěňátko. Děti si už fotografií přestaly všímat a dřeply si k Astě, která spokojeně dřímala na dece v chodbě za dveřmi. Hladily ji a posmutněle se s ní loučily. Táňa Tichá Příště: Síla slunce Květinový horoskop na listopad Chryzantéma ( ) Trochu náladová osoba, která má v životě velké cíle, základním úkolem člověka v tomto znamení je naučit se trpělivosti a lásce. Tito lidé bývají mimořádně inteligentní a dokáží své dovednosti zúročit. V otázkách lásky mohou trochu kalkulovat a vybírat si za partnery jedince, kteří jim dokáží pomoci a zajistit je finančně. Narcis ( ) Trochu povrchní lidé, kteří jsou často zahleděni sami do sebe, hodně jim záleží na tom, jak se jeví ostatním a hledají stále nové a nové příležitosti jak se druhým předvést. Přátelství ani lásku nedokáží udržet, často mění partnery, zaměstnání a hledají stále něco nového a vzrušujícího. Klidnější jsou až ve vyšším věku. 14

15 Orchidea ( ) Překrásná, exotická květina, která zaujme na první pohled, takový je i člověk narozený v tomto znamení originální a nevšední. Potrpí si na svoje image, poslední módní výstřelky, drahé doplňky a kosmetiku. Má ovšem i osobní kouzlo a tak jestliže se někdo dostane do jeho vlivu, nedokáže se jen tak vymanit. zdroj: internet Jak na daně Komentář Dalibora Dědka, ředitele firmy Jablotron Možná už se vám to také stalo. Řemeslník se opatrně zeptá, zda na to chcete účet anebo budete raději platit nižší cenu bez dokladu. V České republice se prostě přivírá oko nad tím, že část peněz v byznysu teče bez toho, že by se z nich odváděla daň. Naše firma měla téměř 15 let pobočku na Tchaj-wanu. Díky tomu jsem měl možnost poznat o této zemi hodně zajímavého. Jedna z věcí, kterou jsem zpočátku nechápal, byla posedlost Tchajwanců sbírat v obchodech účty. Bez rozdílu, zda si kupují láhev vody nebo ledničku, si účtenky pečlivě ukládají. Když jsem někde v obchodě nechal ležet účet u kasy, tak mi obvykle prodavač zapomenutou účtenku úslužně vnucoval. Pokud jsem nakupoval s přáteli, měli upřímnou radost, jestliže jsem jim své účty přenechal. Dlouho jsem to považoval za místní úchylku. Později jsem ale pochopil, že je to výsledek neuvěřitelně chytrého kroku, který tamní ministerstvo financí zavedlo už v roce Oficiálně se to jmenuje Uniform Invoice Lotterya jako téměř každá dokonalá věc je naprosto jednoduchá. Všichni podnikatelé na Tchajwanu musí používat registrační pokladny. Každý účet z registrační pokladny má unikátní osmiciferné číslo. No a 25. v každém lichém měsíci pořádá ministerstvo financí velkou státní loterii. Vylosují šest výherních čísel a vy si zkontrolujete všechny své účtenky za předchozí dva měsíce. Za účty, na nichž se shoduje poslední trojčíslí, vyhráváte 200 tchajwanských dolarů (114 korun). Za čtyřčíslí tisícovku, za pět čísel čtyři tisíce a tak postupně až dva miliony tchajwanských dolarů. Je přitom úplně jedno, zda byla vaše JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt účtenka za deset korun nebo za desetitisíce. Tchajwanský berňák si tak vlastně z celého národa udělal kontrolní orgán, který žádnému obchodníkovi neodpustí nevystavení daňového dokladu. Navíc vítězné účtenky, za něž si vyzvednete svou výhru, zadá finanční úřad do počítače a zkontroluje, zda se údaje shodují s tím, co přišlo z registračních pokladen od podnikatelů. Pokud ne, tak běda. Vlastně je to ďábelsky jednoduché a neuvěřitelně účinné. Uvádí se, že zavedením této státní loterie se zvýšil na Tchaj-wanu výběr daní o 75 procent. Daňová loterie tam funguje déle než 50 let a všichni si díky ní zvykli, že je normální platit daně. Nikdy jsem se tam nepotkal s žádným pokusem obejít systém. Zřejmě díky tomu, že všichni řádně platí daně, je na Tchaj-wanu jednotná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) jen 5 %. A na něco podobného ten náš ministr financí nepříjde. Radši nechá Vietnamcům a jim podobným, včetně našich tzv. "podnikatelů", zmizet miliony i miliardy z daní a vyřeší to jednoduše zvyšováním DPH, zdaněním moravských vín, zvyšováním jiných daní, snižováním či rušením různých sociálních dávek atd. KOCOVINA Jeden soudruh, co dřív bejval velký zvíře ve straně, teď je slavnej podnikatel, proto koukám nasraně. Čest práci mě tenkrát zdravil v ošumělým obleku teď mi kyne z Mercedesu, to je, lidi, ke vzteku. 15 Lenina měl na své klopě, dneska mu tam sedí pták. Místo vodky pije whisky a já smažím bramborák. Co mě nejvíc překvapilo, odhodil srp s kladivem, Připadám si jako debil, zírám jak vůl s údivem. Denně slyším, jak tu lítaj miliardy ve vzduchu, já mám jak dřív stejný hovno a jsem pořád na suchu. Na letišti chlapy líbal, on govoril Rebjáta. Mě snad, lidi, trefí pepka, pak chtěl vstoupit do NATA. O Marxovi, Engelsovi, vedl velké proslovy, a teď lítá Jumbo Jetem na Kanárský ostrovy. Když jsem cinkal u Václava, nebudu vám, lidi, lhát, věřil jsem, že Čechy změní sedmnáctej listopad. Že tu bude spravedlnost, pokora a morálka. Lidi, já jsem větší blbec, nežli víla Amálka... Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: ,

16 Kdo se skrývá v každém z nás Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné v Ashludieově nemocnici poblíž Dundee ve Skotsku. Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, že ji opsali a báseň pak putovala po celé nemocnici a dál. Mladá dívka je pořád ve mně Poslyšte, sestro, když na mě hledíte, řekněte, koho to před sebou vidíte. Ach ano, je to jen ubohá stařena s divnýma očima a napůl šílená. Odpověď nedá vám, jídlo jí padá, nevnímá, když po ní něco se žádá, o světě neví, jen přidělává práci, boty a punčochy napořád ztrácí. Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat, už potřebuje však krmit a přebalovat. Tohleto vidíte? Tohle si myslíte? Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte. Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala, než jsem se bezmocná až sem k vám dostala. Příroda krutá je, i když byl život krásný, na stará kolena nadělá z nás všech blázny. Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen, kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen. Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije. Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá, vždyť pořád miluje a nepřestala být živá. Málo bylo těch let a netáhla se líně, já smířila se s tím, že všechno jednou mine. Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte, neuvidíte seschlou stařenu, Teď už - MĚ uvidíte! Vzpoměňte na své zesnulé v tomto dušičkovém čase a nezapomínejte ani na ty, co jsou ještě mezi námi. Příjemný listopad, plný zlatavého listí, Vám přeje, Pavlína Vlková, šéfredaktorka Rozdíl mezi ruskou a moravskoslezskou ruletou Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let s bratry a sestrami slád život jako med. Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích, dychtivou prvních lásek a pořád samý smích. V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím, co skládala svůj slib za bílou kyticí. A když mi bylo pár let po dvaceti, já chtěla šťastný domov pro své děti, pak přešla třicítka a pouta lásky dětí, jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti. A je mi čtyřicet, synové odchází, jenom můj věrný muž pořád mě provází. Padesátka přišla, ale s ní další malí, co u mě na klíně si jak ti první hráli. Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu, mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu. Život jde dál, mé děti mají vrásky a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky. Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2012 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm 2 : 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 30. listopadu 2012 "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXIII. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet listopadové číslo, vyšlo

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

hodinu. V tento čas začínal slavnostní krojový průvod městem.

hodinu. V tento čas začínal slavnostní krojový průvod městem. Valtický zpravodaj 7. října 2011 Valtický podzim Tak jako každý rok na podzim, tak i letos Valtice žily kulturou. Jednou z prvních akcí bylo Dýňobraní, po kterém další víkend následovaly Dny Valtických

Více

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek 28. 6. ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione

Více

Valtický zpravodaj. Spolupráce. Město VALTICE. Opravy komunikací. To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze. 8. června 2011. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Spolupráce. Město VALTICE. Opravy komunikací. To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze. 8. června 2011. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 8. června 2011 Opravy komunikací Valtice začínají s opravami komunikací Mnohdy neutěšený stav místních komunikací trápí valtickou radnici. Na jaře letošního roku proto nechalo Město

Více

Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků

Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků Valtický zpravodaj 7. ledna 2013 Na prahu roku 2013 však říci, že tento, ve svém počátku široce diskutovaný projekt, znamená pozitivní přínos pro životní prostředí ve Valticích. Mysleli jsme na zlepšení

Více

Valtický zpravodaj. Café Liechtenstein. 4. června 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s.

Valtický zpravodaj. Café Liechtenstein. 4. června 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s. Valtický zpravodaj 4. června 2012 Café Liechtenstein Rod Liechtensteinů vládl na Moravě přes čtyři sta let a shodou okolností se v době, kdy jsme kavárnu budovali, navazovaly diplomatické styky mezi Českou

Více

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 4. července 2012 Dámský klub v Galerii Reistna Pátek 15. června 2012 Galerie Reistna uspořádala benefiční akci nadace Yasminka, kde byla prezentována krása, móda a zdraví. Občerstvení

Více

Podzimní /podzemní/ burčákové radovánky

Podzimní /podzemní/ burčákové radovánky Valtický zpravodaj 3. září 2012 Podzimní /podzemní/ burčákové radovánky Září Valtické burčáky vaří! Toto oblíbené a zaužívané rčení bývá doslova magnetem nejen pro Valtičany, ale i pro čím dál tím četnější

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Valtický zpravodaj. 47. Valtické vinné trhy. 3. června 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615

Valtický zpravodaj. 47. Valtické vinné trhy. 3. června 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615 Valtický zpravodaj 3. června 2014 47. Valtické vinné trhy V pátek, 9. května v 9 hodin se uskutečnila za účasti cca 35 zástupců médií tisková konference k 47. VVT a problematice vinařství v ČR. Tradičně

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. února 2009 Valtice na veletrhu Ve dnech 15. až 18. ledna se již tradičně otvírá veletrh cestovního ruchu na brněnském výstavišti. Město Valtice bylo zastoupeno v expozici Lednicko-valtického

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Studie nové prodejny COOP Otevření Domu pro seniory Pravidla přidělování motivační dotace Májová ročníku 1995 Společenská kronika

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Kobylské hody 2009. Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií. č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009

Kobylské hody 2009. Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií. č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009 č.2/2009 Kobylí dědina č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009 Kobylské hody 2009 pořádané ve dnech 20., 21. a 22. června doprovází DH Lácaranka srdečně Vás zve chasa a 1. stárek a stárka Jan Charvát a Aneta Damborská

Více

Valtický zpravodaj. An ti ka restaurování, konzervování TAXI LEV +420 605 10 22 10. Soutěž "Nejlépe opravená kulturní památka JmK" Radnice

Valtický zpravodaj. An ti ka restaurování, konzervování TAXI LEV +420 605 10 22 10. Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JmK Radnice Valtický zpravodaj 4. února 2008 Soutěž "Nejlépe opravená kulturní památka JmK" Město Valtice přihlásilo budovu valtické radnice do soutěže o Nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje roku

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Slovo tajemnice. Vážení občané,

Slovo tajemnice. Vážení občané, Slovo starosty Vážení občané, srdečně Vás zdravím v novém roce, do kterého jste snad vstoupili šťastně, a který jistě naplní řadu Vašich představ a přání. Co se týká chodu města, tak se nám hned v úvodu

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová

Zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová 2013 březen PLYN PRO MĚSTO JE L E V N Ě J Š Í Vzhledem k tomu, že k 28.2.2013 skončila městu Mohelnice smlouva s dodavatelem zemního plynu, rozhodla se Rada města Mohelnice realizovat nákup zemního plynu

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více