HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh!"

Transkript

1 HORNICKÉ listy ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ÚNOR Zdař Bůh! V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem

2 slovo generálního ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil se začátkem roku 2014 a popřál Vám hodně zdraví a osobního štěstí. Skupina SD a její společnosti vstupují do letošního roku jako silné, konsolidované a respektované subjekty. Jsme pevnou, spolehlivou a vysoce ceněnou součástí Skupiny ČEZ a jsem si jist, že si všichni příležitosti pracovat v tak skvělých firmách, jakými jsou společnosti ze skupiny SD, vážíme. Restrukturalizace skupiny SD, která začala v roce 2012 a byla dokončena v minulém roce, znamenala pro nás všechny dva roky těžké, namáhavé, ale hlavně zajímavé práce. Vytýčili jsme si společnou novou vizi, která je výstižně vyjádřena heslem Efektivní a bezpečná těžba. Součástí této nové vize je vytvoření silnějších a větších dceřiných společností, které budou pro Severočeské doly a.s. primárními poskytovateli služeb a podpůrných činností. Máme nyní silnou společnost PRODECO, a.s., která sdružuje aktivity původních firem PRO- DECO a SD 1. strojírenská. V letošním roce se k nim přidají i vybrané aktivity společnosti SD Komes. PRODECO je tedy největší strojírenskou společností v Ústeckém kraji, která je schopna komplexní strojírenskou dodávku navrhnout, postavit, dodat a následně také servisovat. Na silnicích kolem našich dolů i v našich provozech se objevila na technice nová loga Revitrans, a.s. Tato společnost vznikla sloučením SD Autodoprava, SD Rekultivace a důlní doplňkové mechanizace z našich dolů. Revitrans bude klíčovým dodavatelem mechanizačních výkonů i komplexních dodávek v oblastech rekultivací a investic. Očekáváme, že maximum výkonů bude prováděno vlastními kapacitami tak, aby co největší díl práce byl vykonáván v rámci naší skupiny SD. Respekt na českých železnicích si za poslední roky vydobyla společnost SD Kolejová doprava, a.s., jejíž vlaky můžete vídat na kolejích, přivádějících vlaky s uhlím do elektráren a tepláren ČEZ, ale i na trasách, kudy se vozí vápenec pro odsíření. Posilujeme kapacity SD Kolejové dopravy tak, aby v budoucnu byla tato společnost schopna zajistit ještě širší portfolio služeb pro Skupinu ČEZ v oblasti přeprav po kolejích. Ve vynikající kondici jsou oba naše těžební provozy Doly Bílina i Doly Nástup Tušimice. Oba naše doly mají nezpochybnitelná povolení hornické činnosti, každé s poměrně dlouhým časovým horizontem, který přesahuje rok Důl Tušimice má jasnou perspektivu své životnosti v rámci dobývacího prostoru Tušimice, který kopíruje linie platného limitu těžby hnědého uhlí. V Tušimicích připravujeme další rozvoj, jehož cílem je ještě zdokonalit unikátní technologii homogenizace, která nám umožňuje vyrábět palivo i z uhlí, které by jinak jako nebilanční zůstalo nevyužito. Pro důl Bílina je připravována závěrečná korekce limitu těžby stanoveného v roce 2008, která není konfliktní se záměry sousedních měst Most a Bílina i obcí Mariánské Radčice a Braňany. Tento záměr těžit za dnes platným limitem má již od minulého roku smluvně potvrzený souhlas těchto sousedů. Pozitivně se k němu staví i Ústecký kraj a podpořil ho při své návštěvě dolu Bílina i prezident Miloš Zeman. V nejbližších letech se nám jistě podaří korekci limitu těžby na dole Bílina realizovat. Probíhá modernizace Úpravny uhlí Ledvice, která letos oslaví 50 let svého provozu. V letošním roce bude také zahájen provoz nakládky prachového uhlí mimo přístupovou komunikaci do města Ledvice a v následujícím roce bude přemístěna i nakládka tříděného uhlí. Tyto dvě ekologické investice a budovaný ochranný val výrazně sníží ekologickou zátěž Ledvic a umožní nám nerušený provoz úpravny až do konce životnosti dolu. Klíč k úspěchu skupiny SD spočívá v tom, že tým našich spolupracovníků, jak z dceřiných společností, tak z vlastní akciové společnosti Severočeské doly, je stabilizovaný, zkušený a odborně zdatný. Velice si cením toho, jak u nás funguje oboustranná komunikace, a to jak vertikální, tak horizontální. Každoroční setkání se zaměstnanci se stala místem, kde si vyměňujeme názory a předáváme zkušenosti. Právě tým našich lidí je tím, co i v nelehké a turbulentní době dané nejistými legislativními podmínkami zejména v energetice EU dává hlavní základ našeho budoucího úspěchu. Věřím, že i nadále právě kvalita našich lidí pomůže potvrzovat pravdivost našeho sloganu SD Stabilita v Dynamice. Ohlédnu se nyní za rokem 2013, který završil první dvacetiletí společností skupiny SD. V prosinci minulého roku jsme si na slavnosti v kostele sv. Barbory v Chomutově připomněli, že uplynulo již 20 úspěšných let od chvíle, kdy byla v roce 1994 při transformaci hnědouhelného průmyslu založena akciová společnost Severočeské doly se sídlem v Chomutově. Za tu dobu se z SD a.s. stala největší těžební organizace v naší zemi. Ocenění na slavnosti převzali moji předchůdci, předsedové představenstva a generální ředitelé SD Vratislav Vajnar a Jan Demjanovič. I já bych ještě jednou chtěl ocenit jejich velký přínos. Položili základy a vybudovali pevnou stavbu naší skupiny. Díky jejich práci jsme nyní tam, kde jsme. Za uplynulým rokem 2013 se můžeme ohlédnout s patřičnou hrdostí. Díky intenzivním a nikoli extenzivním opatřením ke zvýšení naší efektivity se nám podařilo docílit historicky nejlepší hodnoty parametru, kterým je každý člen Skupiny ČEZ měřen EBITDA. Hodnota EBITDA za rok 2013 u skupiny SD dosáhla 5,387 miliard korun. Produkce paliva z SD zaznamenala v roce 2013 hodnoty 23,7 milionů tun, což je oproti roku 2012 nárůst o 4 %. Výrazně jsme přispěli do hospodaření Skupiny ČEZ, za což jsme získali ocenění a uznání jejího vedení. Pozitivně se do tržeb promítla opatření učiněná v uplynulých dvou letech v prodeji. Byly nově vyjednány smlouvy na prodej uhlí a dosáhli jsme zvýšení jednotkových cen. Změnili jsme strukturu cen a zavedli řadu nových opatření, která zlepšila situaci v prodeji; zde mám na mysli například zavedení poplatku za nakládku na kamiony. Díky tomu je situace v nakládce mnohem klidnější, odpadly dříve tak časté dlouhé fronty kamionů a s nimi spojený nepořádek a vymizely tak i negativní zprávy z médií. Vytvořili jsme naši vlastní značku Bílinské nízkosirnaté uhlí. Máme nový web, který se propagací našeho nejkvalitnějšího produktu zabývá. Návštěvník stránek cz se dozví, kteří prodejci našeho uhlí jsou nejlepší tedy kteří jsou zlatí, kteří stříbrní a kteří plní základní parametry. Tato propagace má za cíl informovat zákazníky o tom, jak kvalitní Za rokem 2013 se můžeme ohlédnout s hrdostí. Dokončili jsme náročný, ale smysluplný proces restrukturalizace skupiny SD. Vytyčili jsme si novou společnou vizi Efektivní a bezpečná těžba. Důsledná opatření ke zvýšení efektivity přinesla historicky nejlepší hospodářský výsledek. uhlí z Bíliny vypadá, a má odradit spotřebitele od užívání náhražek, které znečišťují ovzduší. Naše společná aktivita s obcemi kolem dolu Bílina Stop prach nese ovoce. Zlepšování ovzduší cestou modernizace lokálního vytápění získává podporu v celé republice. Kraje nově přispívají občanům dotacemi a půjčkami na náhradu starých kotlů, ve kterých byly spalovány náhražky a odpady, za kotle, v nichž se dá spalovat jen kvalitní a normy splňující nízkosirnaté uhlí. Ekonomické efektivity, kterou ve své činnosti stavíme do popředí, se primárně dosahuje v oblasti provozních i investičních nákladů. Zde jsme v letech 2012 a 2013 realizovali změny v organizaci nákupu a řízení investic. Metoda jako je Design to Cost, řízení investičních projektů a další opatření nám ušetřily kapitálové náklady (CAPEX) při zachování kvality a spolehlivosti pořizovaných investic i při realizaci provozních nákupů. Podařilo se nám v roce 2013 snížit náklady na energie i pohonné hmoty. Jak jsem zmínil, naším heslem je Efektivní a bezpečná těžba, přičemž bezpečnost rozhodně nestojí na druhém místě. Na počátku roku 2013 jsme stáli tváří v tvář situaci, kdy rostl počet pracovních úrazů. Soustředili jsme se na tuto věc a bezpečnost práce se stala jedním z klíčových hodnotících ukazatelů každého vedoucího zaměstnance. Díky tomu se nám podařilo rychle trend otočit. Vývoj počtu pracovních úrazů za rok 2013 na obou povrchových dolech je celkově výrazně lepší než průměr let , se kterým se měříme. Zlepšujeme bezpečnost našich provozů, protože zdraví lidí je nejvyšší priorita. V roce 2012 havarované skrývkové rýpadlo jsme opravili v termínu, ve výborné kvalitě tak, že mohlo okamžitě po krátkém testování nastoupit do figury. Celému týmu, který opravu realizoval, v čele se specialisty ze společnosti PRODECO bych chtěl poděkovat a vyslovit mu velké uznání. Na tomto místě bych chtěl také ocenit všechny, kteří svou aktivitou a všímavostí pomáhají šetřit a chránit naše prostředky. V uplynulém roce se tak zabránilo celé řadě škod a ztrát právě včasným zásahem a upozorněním na vznikající poruchu či požár. Zabránilo se i celé řadě krádeží a napadení našeho zařízení vandaly a zloději, to vše díky všímavosti a pozornosti našich lidí. Děkuji Vám za to, že se k majetku skupiny SD chováte jako k vlastnímu. Tak to má v dobré a zdravé firmě být. Výhled do roku 2014 je velmi pozitivní, pokud jde o naši vlastní motivaci, kondici a výkonnost, ale negativní v otázce energetické politiky Evropské unie. Skupina Severočeské doly je díky provedené restrukturalizaci připravena na změny, které na energetickém trhu nevyhnutelně přijdou. Zatímco ve světě zuří plynová revoluce poháněná rozvojem těžby břidlicového plynu v USA, který snižuje ceny černého uhlí a stlačuje cenu silové elektřiny na evropských trzích, energetická politika EU se křečovitě drží nesmyslných cílů ve snižování jak emisí skleníkových plynů, tak i ve zvyšování produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů, což se už v uplynulém období ukázalo jako slepá ulička. Výsledkem toho všeho je klesající konkurenceschopnost evropského průmyslu, snižování hodnoty evropských energetických firem, které ještě nedávno tvořily páteř evropských ekonomik. V tomto světě, kde přestaly platit zákony logiky, je velmi těžké plánovat dlouhodobé investice. Jistotou je, že i v roce 2014 bude kladen velký důraz na efektivitu a stejně tak pro nás zůstane prioritou bezpečnost Vás, našich kolegů. Rok 2014 bude rokem voleb do Evropského parlamentu a doufáme, že jejich výsledek změní nešťastnou energetickou politiku EU. Podzim roku 2014 pak přinese komunální volby v ČR a my věříme, že i po nich bude pokračovat vynikající spolupráce s obcemi a městy, které leží v blízkosti našich dolů a provozů. Politika společenské odpovědnosti, za kterou získala skupina SD nejedno ocenění, má i přes nutnost úspor a efektivity našeho hospodaření maximální prioritu. Zde nešetříme. Víme, že bez akceptace těžby v našem okolí bychom nebyli schopni naše budoucí záměry realizovat. Proto mi dovolte rozšířit moje přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014 i na všechny obyvatele a návštěvníky obcí a měst, která svými katastry zasahují do našich dobývacích prostorů. Jsme a zůstaneme dobrými sousedy, kteří si vzájemně pomáhají, respektují se, a kteří se jeden na druhého mohou spolehnout. Přeji Vám v letošním roce vše dobré. Zdař Bůh! Ivan Lapin předseda představenstva a generální ředitel 2/3

3 Z obsahu aktuality 6 pracovní den 12 svět dolů 20 V úpravně roste nový dopravník Úpravna uhlí Ledvice je provozem, kde se stále něco děje. Právě teď tam probíhá také montáž nového trubkového dopravníku, který bude spojovat zásobník mouru s nově budovaným místem nakládky. Tradiční setkání se Skupinou ČEZ Na novoročním setkání Skupiny ČEZ se zástupci samospráv Ústeckého kraje nemohly Severočeské doly chybět. Vladimír Budinský, ředitel strategie a komunikace, zde referoval nejen o těžebních aktivitách DB a DNT, ale také o rekultivačních činnostech a ekologických investicích. z odborů 18 tip na výlet 30 Táňa Streda Šťastná Aktivní od rána do večera takový byl pracovní den Táni Streda Šťastné, vedoucí oddělení majetkových účastí. Po celodenním maratonu schůzek a školení jí zbyla ještě energie na trénink před tradičním badmintonovým turnajem zaměstnanců SD. Václav Fišer Naše odborová organizace č. 1 má aktuálně 746 členů, kteří jsou z provozů skrývka, lom, z úpravny uhlí, ale i ze správy akciové společnosti. Náš základní úkol je hájit zájmy zaměstnanců, říká v rozhovoru Václav Fišer, předseda základní odborové organizace č. 1 DB. Kam za sněhem, když je mírná zima? Neúnavný turista a objevovatel Honza Říha vás zavede do míst, kde během letošní nezvyklé zimy bude stoprocentně sníh. Víte, kde je onen bájný ráj sjezdařů a běžkařů? časopis zaměstnanců skupiny SD VYDAVATEL: Severočeské doly, a. s. (IČ ), B. Němcové 5359, Chomutov ŠÉFREDAKTOR: Tomáš Vrba ADRESA REDAKCE: Hornické listy, Budovatelů 2830, Most, e mail: REDAKČNÍ RADA: předseda: Vladimír Budinský; místopředsedkyně: Jaroslava Šťovíčková; členové: Vladimír Andrášek, Jiří Dubiczki, Václav Fišer, Rostislav Kubíček, Jiřina Leónová, Karel Skramuský, Jaromír Šeps, Jaroslav Tourek, Pavel Vocásek, Tomáš Vrba. ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: E 3126 TISK: Tiskárna AKORD Chomutov, s. r. o. Pro SD, a. s. zajistil INFO PRINCIP, s. r. o. UZÁVĚRKA ČÍSLA 1/2014: UZÁVĚRKA ČÍSLA 2/2014: Elektronickou podobu Hornických listů najdete na a intranetu SD, a. s. aktuality Rok 2013 mířil ke snižování úrazovosti Když během roku 2012 došlo v SD ke zhoršení dlouhodobého bezpečnostního standardu, byla neprodleně přijata nutná opatření pro trvalé zvrácení nepříznivého vývoje počtu pracovních úrazů. Výsledky v oblasti bezpečnosti práce za rok 2013 potvrdily, že nově nastavený trend k snižování úrazovosti byl správný. Meziročně klesl počet úrazů se záznamem o 43 % a oproti pětiletému průměru s 37 úrazy ročně bylo loni evidováno jen 26 pracovních úrazů se záznamem. Zároveň se díky zintenzivnění ochrany majetku a snížení počtu krádeží podařilo vytvořit bezpečnější pracovní prostředí, které bezesporu přispívá ke zlepšení pracovní pohody a má pozitivní vliv na bezpečnost práce. Ochrana lidského zdraví je nejvyšší prioritou Ke zvýšení počtu úrazů se záznamem došlo v roce 2012, kdy bylo evidováno celkem 46 úrazů, což bylo o 8 více než v roce předešlém. Nepříznivé výsledky BOZP se na DNT vymykaly pětiletému průměru, během kterého celkem třikrát získaly ocenění Zlatý Permon. K zastavení růstu počtu pracovních úrazů byla neprodleně přijata řada technických opatření, například vybavení zaměstnanců vhodnějším typem obuvi či ochranných brýlí. Zároveň byl kladen ještě větší důraz na důslednou analýzu pracovních úrazů, včetně vyhodnocování příčin jejich vzniku a následného stanovení preventivních opatření k jejich eliminaci. Účinnými prostředky k pozitivnímu trendu v počtu úrazů byly rovněž osvěta a proškolování zaměstnanců. Bylo nutné také přijmout represivní opatření, kdy byla u příslušných pracovníků vázána část prémiové nadstavby na výsledky Přehled počtu pracovních úrazů na SD v kumulaci od počátku roku 2013: Kategorizace úrazů je vedena dle 105 Zákoníku práce. v oblasti bezpečnosti práce. Mimořádná pozornost věnovaná bezpečnosti práce přinesla v roce 2013 kýžené výsledky, kdy úrazovost klesla oproti roku 2012 o 43 %. Systém bezpečně a odborně prováděné hornické činnosti v SD potvrdil také výborný výsledek generální prověrky ČBÚ provedené v červnu na DNT, během níž nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení. Bezpečné pracovní prostředí Před riziky chrání zaměstnance SD nejen řada osobních ochranných pomůcek, hygienické prostředky a ochranné nápoje pro dodržování pitného režimu, ale také dobře zabezpečené a fungující pracovní prostředí. Ochraně majetku skupiny SD byla loni věnována velká pozornost. Byl rozšířen kamerový systém, dokončena bezpečnostní stěna lemující jižní okraj DB, zvýšil se počet hlídek bezpečnostní agentury a důslednost kontrol při vstupu do areálu SD. OCENĚNÍ PRO JANA DEMJANOVIČE Prestižní vyznamenání medaili profesora Vladimíra Lista Za zásluhy a rozvoj české energetiky uděluje Český svaz zaměstnavatelů v energetice významným osobnostem české energetiky, teplárenství a energetického školství. Na konci loňského roku se za dlouhodobou a obětavou práci ve prospěch české energetiky zařadil mezi její nositele také Jan Demjanovič, uznávaný odborník v oblastech hornictví a energetika s třicetiletou praxí, který je v současnosti místopředsedou dozorčí rady SD. Jménem představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice předal medaili Janu Demjanovičovi ředitel ČSZE Jan Klas. Bezpečnost práce v Severočeských dolech leden až prosinec Počet evidovaných úrazů Počet úrazů se záznamem Rozdíl Rozdíl DB DNT Správa a. s SD celkem Přehled počtu pracovních úrazů na SD v kumulaci od počátku roku 2014: leden Počet evidovaných úrazů Počet úrazů se záznamem Rozdíl Rozdíl DB DNT Správa a. s SD celkem /5

4 aktuality jubilanti Důležitou součástí stavby nového depa a místa nakládky mouru je 392 m dlouhý trubkový dopravník spojující zásobník mouru s nově umístěným depem v areálu ledvické úpravny. Konstrukce dopravníku je zavěšena na nosnících až do výšky 27 m. Zprovozněn bude zároveň s celým nově budovaným úsekem nakládky mouru na nákladní auta odběratelů letos v létě. Nahradí tím v současné době používanou automobilovou dopravu, kterou na trase zásobník dočasné depo mouru zajišťuje dceřiná společnost Revitrans. Výstavba nové nakládky a depa mouru byla vyvolána ukončením původní skládky mouru, která těsně sousedila s městem Ledvice. K přemístění skládky mouru se Severočeské doly zavázaly v EIA a platném POPD pro DB. V úpravně roste nový dopravník Jubilanti skupiny SD (leden únor) Pracovního jubilea dosahují v DB: 20 let Duda Vladimír přestavbář PD PÚ SJ Malina Václav řidič velkostroje PÚ TU Březina Robert elektrikář velkostroje PÚ TU Macholán Antonín elektrikář velkostroje PÚ TU Robe Marcel elektrikář velkostroje PÚ TU Baštinec Pavel provozní zámečník PÚ TU Wiedemann Vilibald řidič PVZ PÚ TU Horová Naděžda strojník v úpravně PÚ ÚU Holtscheová Martina strojník v úpravně PÚ ÚU Spieler Milan provozní zámečník PÚ ÚU 30 let Makuka Stanislav vedoucí řidič velkostroje PÚ SS Krúpa Petr vedoucí úseku PÚ SS Breier Josef řidič pracovních strojů PÚ TU Svoboda Pavel řidič velkostroje PÚ TU Jirčík Karel provozní zámečník PÚ ÚU Marešová Věra sekretářka Správa PL Pracovního jubilea dosahují v DNT: 20 let Klímová Romana vzorkařka OŘKJ JUBILANT ROLAND PERUTH 6/7 Pro snížení rušivých dopadů během sypání ochranného valu, který bude oddělovat město Ledvice od provozu DB, vyrostla na konci loňského roku v blízkosti poháněcí stanice PD 703 u zakladače ZP /Z 81 originální dočasná protihluková stěna. Několik metrů vysoký stoh z balíků slámy zde účinně bránil šíření hluku od poháněcí stanice směrem k nedalekým Ledvicím. Po dvou měsících, kdy už vlastní sypané těleso valu dosáhlo kóty převyšující poháněcí stanici, byl tento provizorní, ale nadmíru efektivní pomocník proti pronikání hluku rozebrán a odvezen. Budování valu pokračuje podle harmonogramu tak, aby se na jaře mohlo začít s terénními úpravami. Val přinese zlepšení životního prostředí v Ledvicích a bude plnit nejen ochrannou, ale i estetickou funkci. Kniha k jubileu SD U příležitosti svého 20. výročí vydaly Severočeské doly výpravnou knihu uznávaného mineraloga a paleontologa Zdeňka Dvořáka. Geolog DB se systematicky věnuje sběru nerostů a zkamenělin naší oblasti, zároveň shromažďuje archiv unikátních historických fotografií mapující historii zdejší těžby uhlí. V knize 20 let Severočeských dolů poutavě uvádí do širších souvislostí geologických a historických věd současnou aktivní báňskou činnost. Symbolického křtu zdařilého díla se ujala Jaroslava Šťovíčková, vedoucí oddělení komunikace SD. Účinné operativní opatření 30 let Podaný Václav mistr PÚ ÚDUT Voldřichová Marie strojník v úpravně PÚ ÚDUT Kender Michal provozní elektrikář PÚ Skrývka Kripnerová Eva obsluha PD PÚ ÚDUT Šlechta Zdeněk pasař PÚ Skrývka Pracovního jubilea dosahují ve Správě SD: 20 let Zenker Radek ekonom OIT Korbel Tomáš technik údržby VS OIT Svoboda Vladimír projektant analytik VS OIT 30 let Džubáková Anna specialista plánovač Controlling Traxl Miroslav technik údržby VS OIT Pracovního jubilea dosahují v PRODECO, a.s.: 20 let Valenta Radek vulkanizér PB Lůžek Petr vedoucí odboru obchodu Správa a.s. Kraus Josef vulkanizér PB 30 let Ostrihoň Josef vulkanizér PB Máca Miroslav provozní zámečník PT Pečenka Vladimír provozní zámečník PT Michálek Oldřich technolog svařování PT Pracovního jubilea dosahují v Revitrans, a.s.: 20 let Aksamit Miroslav řidič SMV AUT B Doležal Miloslav řidič pracovních strojů DDM B Prágl Zdeněk řidič SMV AUT B Novák Rostislav dispečer AUT B 30 let Mach Jan řidič SMV AUT T Brezák Milan řidič pracovních strojů DDM B Béreš Václav řidič SMV AUT T Semotam Josef řidič pracovních strojů DDM B 40 let Kalčík Josef provozní zámečník DDM T Pracovního jubilea dosahují v SD Kolejová doprava, a.s.: 30 let Heligr Radek opravář HKV-zámečník PTZP Pešl Vladimír strojvedoucí PT Peruth Roland strojvedoucí PT Všem jubilantům přeje jak vedení společnosti Severočeské doly, tak vedení dceřiných společností mnoho spokojenosti a za odvedenou práci vyslovuje poděkování. Rubriku připravují referentky personálních a sociálních služeb Jedním z pracovníků tušimické vlečky zajišťujících plynulé zásobování Elektrárny Prunéřov a dopravu uhlí na překladové nádraží v Březně je strojvedoucí Roland Peruth. Jméno i profesi zdědil po tatínkovi, který patřil mezi zdejší železničářské průkopníky obstarávající kdysi dopravu skrývky a uhlí z lomu Prunéřov. I když se od té doby hodně změnilo, doprava po železnici je stále potřebná. Strojvedoucí Roland Peruth v tandemu s vlakvedoucím Romanem Nitranským obsluhuje soupravu 18 vagonů zapřažených do elektrické šestinápravové lokomotivy řady Jejich trasou je podniková vlečka vedoucí z Tušimic k hlubinnému zásobníku prunéřovské elektrárny nebo na překladové nádraží v Březně, kde si vagony s uhlím z DNT přebírají lokomotivy brázdící celostátní železniční tratě. Po tušimické vlečce průměrně pan Peruth během směny najezdí 100 kilometrů a odveze více než 5 tis. tun uhlí. Zodpovědně se své železničářské profesi věnuje už třicet let. Jeho hlavní mimopracovní aktivitou je vytrvalostní běh. Úspěšně se zúčastnil nejen řady regionálních běžeckých soutěží, ale i Pražského maratonu. Když počasí dovolí, tak v rámci tréninku běhá z Kadaně do práce rovnou přes rekultivované výsypky. text a foto: Tomáš Vrba

5 hlavní téma SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY V ROCE 2013 UHLÍ Odbytová těžba uhlí 23,67 mil. t, z toho: D N T 13,87 mil. t DB 9,80 mil. t Nejvyšší měsíční odbytová těžba: D N T 1,46 mil. t (květen 2013) DB 0,90 mil. t (listopad 2013) Na DNT se těží uhlí také na skrývkových řezech. Tato cyklická produkce loni představovala zhruba 1,0 mil. t uhlí. Hlavním odběratelem uhelné produkce SD byla mateřská společnost ČEZ (65,7 %). SKRÝVKA Pro splnění výkonů v těžbě uhlí bylo nutné na obou lokalitách vytěžit 71,09 mil. m 3 nadložních zemin, z toho: D N T 17,43 mil. m 3 D B 53,66 mil. m 3 Veškeré skryté nadloží je ukládáno výhradně do vnitřních výsypek. Na DNT jsou nadložní zeminy těženy 3 skrývkovými řezy s průměrným 73 m nadložím. Poměr těžby skrývky a uhlí činil v loňském roce 1,26 m 3 /t. Na DB je více než 200 m nadloží odtěžováno rýpadly v 7 skrývkových řezech. Příkryvný poměr objemu skrývky vůči uhlí činí 5,37 m 3 /t. REKULTIVACE Bilance rekultivací 2013 vykázala: 18 ha nově zahájených rekultivací ha rozpracovaných rekultivací, kde pokračovala rekultivační činnost 220 ha dokončených rekultivací tis. kusů sazenic vysázených během roku 58 ha ukončených lesnických rekultivací prošlo prořezávkou dle lesního hospodářského plánu. Rekultivační odborníci SD při obnově krajiny po těžbě už dvacet let spolupracují s vědeckými týmy ČZU. Nová krajina tak patří k nejzdařilejším rekultivačním počinům ve střední Evropě. PRACOVNÍ TÝM K 31. prosinci 2013 bylo v celé skupině SD v evidenci zaměstnanců. Nejvíce kvalifikovaných zaměstnanců pracovalo v mateřské společnosti Severočeské doly celkem osob (z toho na lokalitách DNT a DB 1 566). Jde o zkušený profesionální tým zvládající veškeré těžební a úpravárenské operace. Průměrný měsíční výdělek dosahuje korun. Zaměstnancům vykonávajícím hornickou činnost je vyplácen věrnostní příspěvek. Jeho výše je dána zákonem a celkově za SD činí zhruba 10 mil. korun za rok. SD věnují mimořádnou pozornost bezpečnosti práce. V roce 2013 se podařilo výrazně snížit úrazovost zaměstnanců (o 43 % oproti roku 2012). Severočeské doly byly také v roce 2013 suverénně největší hnědouhelnou společností v ČR. Elektrárny a teplárny Skupiny ČEZ (včetně společností Energotrans a Teplárna Trmice) byly hlavními odběrateli uhlí z SD (zhruba 74 % produkce). Významná byla také výroba tříděného uhlí nejvyšší kvality pro obyvatelstvo a komunální sféru (2,17 mil. t). Dařilo se rovněž produkci hruboprachů. V ledvické úpravně loni vyrobili tis. tun hruboprachů, což je po roce 2000 druhý historicky nejvyšší roční objem produkce. V loňském roce úspěšně proběhly fúze dceřiných společností. Skupinu SD na konci roku 2013 tvořily mateřská společnost a čtyři dceřiné společnosti: PRODECO, Revitrans, SD Kolejová doprava a SD Komes. 8/9

6 hlavní téma SKUPINA SD V ROCE 2013: PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ Z řady realizovaných náročných projektů a důležitých událostí uplynulého roku jsme vybrali ty nejdůležitější, které přispěly ke splnění ekonomických ukazatelů a opět potvrdily silnou pozici Severočeských dolů jako největší české těžební společnosti. ÚNOR Na DB pokračovalo zakrytování dalších úseků tras uhelných odtahů tak, aby v celé délce od uzlu PVZ v lomu až po hlubinné zásobníky v ledvické úpravně účinně redukovalo prašnost a přispívalo k lepšímu pracovnímu a životnímu prostředí. Nepříznivý vývoj počtu pracovních úrazů během začátku roku zejména na DNT vedl k přijetí řady opatření pro trvalé snížení úrazovosti. BŘEZEN Na veřejném zastupitelstvu informovali zástupci SD občany Ledvic o dalším opatření ke zlepšení životního prostředí v jejich městě vybudování ochranného valu. V areálu Úpravny Ledvice byla zahájena výstavba nové nakládky mourů. Dokončeno přeložení třetího uhelného odtahu z vyuhlené lokality do nového umístění, tj. podél dvou stávajících uhelných odtahů na DNT. LEDEN Zahájení provozu DPD nového skrývkového řezu na Severních svazích DB. Pětikilometrová dopravní linka pásové dopravy šíře mm se šesti poháněcími stanicemi vede na vnitřní výsypku. Úspěšně dokončen transport rýpadla KU /K 76 z vyuhlené těžební lokality DNT Odstavená porubní fronta na novou perspektivní lokalitu Libouš II sever. Od té doby se na DNT aktivně těží jen na dvou lokalitách: Hlavní porubní fronta a Libouš II sever. DUBEN Na veřejné prezentaci iniciativy STOP PRACH a Protiprašného projektu SD bylo potvrzeno, že SD na Bílinsku zrealizují celkem 37 opatření bránících znečišťování ovzduší. Zahájil činnost nový útvar správy majetku sloužící ke koordinaci majetkových účastí ve skupině SD. Víc než tisíc návštěvníků zavítalo na montážní místo v Březně k zahájení turistické sezony technické památky vysloužilého rýpadla KU 800/K 77, neboli Březenského draka. Rýpadlo KU /K 102 zahájilo těžbu uhlí pod bývalou trasou uhelných odtahů v DB. V novém místě nasazení v patě Jižních svahů odtěží zhruba 2 mil. t uhlí; poté bude o tento prostor rozšířena kapacita vnitřní výsypky. KVĚTEN Povolení hornické činnosti pro DNT do roku 2029 nabylo právní moci. DNT tak získaly důležitý právní podklad k těžbě podle uvedené dokumentace na období příštích patnácti let. Předáním pracoviště byla uvnitř úpravárenského provozu Ledvice zahájena stavba nového místa nakládky tříděného uhlí, kam se v roce 2015 přemístí drobný prodej uhlí. Hejtman ÚK Oldřich Bubeníček navštívil DNT. ČERVEN V plánovaném termínu byla dokončena rozsáhlá investiční akce Zkapacitnění úpravny důlních vod Emerán na DB. Důkladná modernizace a rozšíření zařízení k čištění důlních vod plní emisní limity stanovené legislativou. Generální prověrka ČBÚ dopadla na výbornou a potvrdila, že DNT jsou moderním lomem s profesionálním týmem zaměstnanců. ČERVENEC Fúze dceřiných společností: ze sloučení PRODECO a SD 1. strojírenská vzešel jako nástupnický subjekt PRODECO a SD Autodoprava se stala nástupnickou společností ze sloučení SD Autodoprava a SD Rekultivace. Během dvoutýdenní plánované technologické odstávky ( až 4. 7.) naplno pokračovala modernizace technologie ledvické úpravny, konkrétně byl rekonstruován technologický most C nebo prostor nakládacího i hlubinného zásobníku. V rámci roční revize technologického celku TC3 na DB bylo přesměrováno zakládání do prostoru u města Ledvice, kde vytvoří zakladač ZP /Z 81 ochranný val. SRPEN Střediska důlní a doplňkové mechanizace a ropného hospodářství byla vyčleněna z mateřské společnosti Severočeské doly do dceřiné společnosti SD Autodoprava. V Úpravně uhlí Ledvice byly vyměněny třídiče v hrubé třídírně, které oddělují hruboprachy a průmyslové směsi od uhlí určeného k dalšímu zpracování. SD Portál plný užitečných informací je od začátku srpna přístupný všem zaměstnancům skupiny SD. Dokončena byla výměna opotřebované kulové dráhy na rýpadle SchRs 1 320/K 110. Dodavatelem byla dceřiná společnost PRODECO. Poté rýpadlo K 110, trvale nasazené na druhém skrývkovém řezu DNT, zahájilo dočasnou těžbu na prvním skrývkovém řezu místo havarovaného rýpadla SchRs 1 550/K 109. LISTOPAD Necelý rok po havárii začalo 4. listopadu rýpadlo SchRs 1 550/K 109 opět těžit nadloží na prvním skrývkovém řezu DNT. Náročnou opravu a montáž provádělo PRODECO za pomoci specializovaných firem jako například Hutních montáží Ostrava. Severočeské doly opět mezi nejlepšími tuzemskými firmami. V prestižním žebříčku nejúspěšnějších českých hospodářských subjektů Českých 100 Nejlepších zaslouženě obsadily vynikající 9. místo. ZÁŘÍ Symbolicky na Den horníků byla spuštěna nová podoba webových stránek Severočeských dolů. Zahájeny byly práce na vybudování ochranného valu u Ledvic. Nově vytvořené zemní těleso v délce 550 m a výšce 25 m nad ostatním terénem je dalším z komplexu ochranných opatření přispívajících k omezení pronikání nežádoucích vlivů těžby z DB do města Ledvice. ŘÍJEN SD Kolejová doprava získala od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Státního úřadu inspekce práce prestižní osvědčení Bezpečný podnik za trvale vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci. Prezident Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Oldřicha Bubeníčka a generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše navštívil Doly Bílina. V dílenské hale Prodeco se seznámil s bezkonfliktním postupem těžby DB a hovořil k shromážděným zaměstnancům. Říjnové tradiční předání ocenění nejlepším zaměstnancům skupiny SD se týkalo 17 vybraných profesionálů, kteří trvale odvádějí nejlepší pracovní výkony. PROSINEC Revitrans nový název pro dceřinou společnost SD Autodoprava, který lépe odráží rozšířené spektrum jejích činností. Po červencové fúzi s SD Rekultivace se zabývá kromě přepravních služeb také realizací technických rekultivací. Nejvyšší resortní vyznamenání medaili G. Agricoly od předsedy ČBÚ Iva Pěgřímka převzaly dvě osobnosti ze SD: Ivan Lapin a Martin Vrubel. V chomutovském kostele sv. Barbory proběhla důstojná oslava svátku patronky všech horníků a 20. výročí existence Severočeských dolů. Podpis dodatku kolektivní smlouvy pro rok 2014 završil kolektivní vyjednávání zástupců odborů se SD. 10/11

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2013

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2013 PROTIPRAŠNÝ PROJEKT Severočeské doly a.s. PROTIPRAŠNÝ PROJEKT společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2013 VÝTISK Č. DUBEN 2014 1 Protiprašný

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

INFORMACE O STAVU OBNOVY ELEKTRÁREN v ÚK. Václav Matys, Manažer útvaru realizace KE DI

INFORMACE O STAVU OBNOVY ELEKTRÁREN v ÚK. Václav Matys, Manažer útvaru realizace KE DI INFORMACE O STAVU OBNOVY ELEKTRÁREN v ÚK Václav Matys, Manažer útvaru realizace KE DI V SOUČASNOSTI REALIZUJE ČEZ 2.VLNU EKOLOGIZACE SVÝCH ZDROJŮ PROGRAM OBNOVY PORTFOLIA ZDROJŮ 55 000 50 000 45 000 40

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2011

Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2011 PROTIPRAŠNÝ PROJEKT Severočeské doly a.s. PROTIPRAŠNÝ PROJEKT společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina Roční zpráva o plnění protiprašných opatření v roce 2011 DUBEN 2012 1 Protiprašný projekt

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544 PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ Základní škola Vsetín, Luh 1544 PŘEDSTAVENÍ A OMLUVA OMLUVA ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Petr Kořenek Dobrý den, omlouvám se za nepřítomnost a děkuji za spolupráci. Školství

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Benefitní program Odbory Plus

Benefitní program Odbory Plus Benefitní program Odbory Plus 1. Představení - vize a fungování - lidé stojící za programem (Tým Odbory Plus) 2. Současná nabídka a úspěchy - slevy na produkty a služby běžné spotřeby - srovnání nabídek

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice Oznamovatel: Vršanská uhelná

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více