HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNICKÉ listy. V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem. Zdař Bůh!"

Transkript

1 HORNICKÉ listy ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ÚNOR Zdař Bůh! V roce 2013 jsme společně oslavili 20 let SD historicky nejlepším hospodářským výsledkem

2 slovo generálního ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil se začátkem roku 2014 a popřál Vám hodně zdraví a osobního štěstí. Skupina SD a její společnosti vstupují do letošního roku jako silné, konsolidované a respektované subjekty. Jsme pevnou, spolehlivou a vysoce ceněnou součástí Skupiny ČEZ a jsem si jist, že si všichni příležitosti pracovat v tak skvělých firmách, jakými jsou společnosti ze skupiny SD, vážíme. Restrukturalizace skupiny SD, která začala v roce 2012 a byla dokončena v minulém roce, znamenala pro nás všechny dva roky těžké, namáhavé, ale hlavně zajímavé práce. Vytýčili jsme si společnou novou vizi, která je výstižně vyjádřena heslem Efektivní a bezpečná těžba. Součástí této nové vize je vytvoření silnějších a větších dceřiných společností, které budou pro Severočeské doly a.s. primárními poskytovateli služeb a podpůrných činností. Máme nyní silnou společnost PRODECO, a.s., která sdružuje aktivity původních firem PRO- DECO a SD 1. strojírenská. V letošním roce se k nim přidají i vybrané aktivity společnosti SD Komes. PRODECO je tedy největší strojírenskou společností v Ústeckém kraji, která je schopna komplexní strojírenskou dodávku navrhnout, postavit, dodat a následně také servisovat. Na silnicích kolem našich dolů i v našich provozech se objevila na technice nová loga Revitrans, a.s. Tato společnost vznikla sloučením SD Autodoprava, SD Rekultivace a důlní doplňkové mechanizace z našich dolů. Revitrans bude klíčovým dodavatelem mechanizačních výkonů i komplexních dodávek v oblastech rekultivací a investic. Očekáváme, že maximum výkonů bude prováděno vlastními kapacitami tak, aby co největší díl práce byl vykonáván v rámci naší skupiny SD. Respekt na českých železnicích si za poslední roky vydobyla společnost SD Kolejová doprava, a.s., jejíž vlaky můžete vídat na kolejích, přivádějících vlaky s uhlím do elektráren a tepláren ČEZ, ale i na trasách, kudy se vozí vápenec pro odsíření. Posilujeme kapacity SD Kolejové dopravy tak, aby v budoucnu byla tato společnost schopna zajistit ještě širší portfolio služeb pro Skupinu ČEZ v oblasti přeprav po kolejích. Ve vynikající kondici jsou oba naše těžební provozy Doly Bílina i Doly Nástup Tušimice. Oba naše doly mají nezpochybnitelná povolení hornické činnosti, každé s poměrně dlouhým časovým horizontem, který přesahuje rok Důl Tušimice má jasnou perspektivu své životnosti v rámci dobývacího prostoru Tušimice, který kopíruje linie platného limitu těžby hnědého uhlí. V Tušimicích připravujeme další rozvoj, jehož cílem je ještě zdokonalit unikátní technologii homogenizace, která nám umožňuje vyrábět palivo i z uhlí, které by jinak jako nebilanční zůstalo nevyužito. Pro důl Bílina je připravována závěrečná korekce limitu těžby stanoveného v roce 2008, která není konfliktní se záměry sousedních měst Most a Bílina i obcí Mariánské Radčice a Braňany. Tento záměr těžit za dnes platným limitem má již od minulého roku smluvně potvrzený souhlas těchto sousedů. Pozitivně se k němu staví i Ústecký kraj a podpořil ho při své návštěvě dolu Bílina i prezident Miloš Zeman. V nejbližších letech se nám jistě podaří korekci limitu těžby na dole Bílina realizovat. Probíhá modernizace Úpravny uhlí Ledvice, která letos oslaví 50 let svého provozu. V letošním roce bude také zahájen provoz nakládky prachového uhlí mimo přístupovou komunikaci do města Ledvice a v následujícím roce bude přemístěna i nakládka tříděného uhlí. Tyto dvě ekologické investice a budovaný ochranný val výrazně sníží ekologickou zátěž Ledvic a umožní nám nerušený provoz úpravny až do konce životnosti dolu. Klíč k úspěchu skupiny SD spočívá v tom, že tým našich spolupracovníků, jak z dceřiných společností, tak z vlastní akciové společnosti Severočeské doly, je stabilizovaný, zkušený a odborně zdatný. Velice si cením toho, jak u nás funguje oboustranná komunikace, a to jak vertikální, tak horizontální. Každoroční setkání se zaměstnanci se stala místem, kde si vyměňujeme názory a předáváme zkušenosti. Právě tým našich lidí je tím, co i v nelehké a turbulentní době dané nejistými legislativními podmínkami zejména v energetice EU dává hlavní základ našeho budoucího úspěchu. Věřím, že i nadále právě kvalita našich lidí pomůže potvrzovat pravdivost našeho sloganu SD Stabilita v Dynamice. Ohlédnu se nyní za rokem 2013, který završil první dvacetiletí společností skupiny SD. V prosinci minulého roku jsme si na slavnosti v kostele sv. Barbory v Chomutově připomněli, že uplynulo již 20 úspěšných let od chvíle, kdy byla v roce 1994 při transformaci hnědouhelného průmyslu založena akciová společnost Severočeské doly se sídlem v Chomutově. Za tu dobu se z SD a.s. stala největší těžební organizace v naší zemi. Ocenění na slavnosti převzali moji předchůdci, předsedové představenstva a generální ředitelé SD Vratislav Vajnar a Jan Demjanovič. I já bych ještě jednou chtěl ocenit jejich velký přínos. Položili základy a vybudovali pevnou stavbu naší skupiny. Díky jejich práci jsme nyní tam, kde jsme. Za uplynulým rokem 2013 se můžeme ohlédnout s patřičnou hrdostí. Díky intenzivním a nikoli extenzivním opatřením ke zvýšení naší efektivity se nám podařilo docílit historicky nejlepší hodnoty parametru, kterým je každý člen Skupiny ČEZ měřen EBITDA. Hodnota EBITDA za rok 2013 u skupiny SD dosáhla 5,387 miliard korun. Produkce paliva z SD zaznamenala v roce 2013 hodnoty 23,7 milionů tun, což je oproti roku 2012 nárůst o 4 %. Výrazně jsme přispěli do hospodaření Skupiny ČEZ, za což jsme získali ocenění a uznání jejího vedení. Pozitivně se do tržeb promítla opatření učiněná v uplynulých dvou letech v prodeji. Byly nově vyjednány smlouvy na prodej uhlí a dosáhli jsme zvýšení jednotkových cen. Změnili jsme strukturu cen a zavedli řadu nových opatření, která zlepšila situaci v prodeji; zde mám na mysli například zavedení poplatku za nakládku na kamiony. Díky tomu je situace v nakládce mnohem klidnější, odpadly dříve tak časté dlouhé fronty kamionů a s nimi spojený nepořádek a vymizely tak i negativní zprávy z médií. Vytvořili jsme naši vlastní značku Bílinské nízkosirnaté uhlí. Máme nový web, který se propagací našeho nejkvalitnějšího produktu zabývá. Návštěvník stránek cz se dozví, kteří prodejci našeho uhlí jsou nejlepší tedy kteří jsou zlatí, kteří stříbrní a kteří plní základní parametry. Tato propagace má za cíl informovat zákazníky o tom, jak kvalitní Za rokem 2013 se můžeme ohlédnout s hrdostí. Dokončili jsme náročný, ale smysluplný proces restrukturalizace skupiny SD. Vytyčili jsme si novou společnou vizi Efektivní a bezpečná těžba. Důsledná opatření ke zvýšení efektivity přinesla historicky nejlepší hospodářský výsledek. uhlí z Bíliny vypadá, a má odradit spotřebitele od užívání náhražek, které znečišťují ovzduší. Naše společná aktivita s obcemi kolem dolu Bílina Stop prach nese ovoce. Zlepšování ovzduší cestou modernizace lokálního vytápění získává podporu v celé republice. Kraje nově přispívají občanům dotacemi a půjčkami na náhradu starých kotlů, ve kterých byly spalovány náhražky a odpady, za kotle, v nichž se dá spalovat jen kvalitní a normy splňující nízkosirnaté uhlí. Ekonomické efektivity, kterou ve své činnosti stavíme do popředí, se primárně dosahuje v oblasti provozních i investičních nákladů. Zde jsme v letech 2012 a 2013 realizovali změny v organizaci nákupu a řízení investic. Metoda jako je Design to Cost, řízení investičních projektů a další opatření nám ušetřily kapitálové náklady (CAPEX) při zachování kvality a spolehlivosti pořizovaných investic i při realizaci provozních nákupů. Podařilo se nám v roce 2013 snížit náklady na energie i pohonné hmoty. Jak jsem zmínil, naším heslem je Efektivní a bezpečná těžba, přičemž bezpečnost rozhodně nestojí na druhém místě. Na počátku roku 2013 jsme stáli tváří v tvář situaci, kdy rostl počet pracovních úrazů. Soustředili jsme se na tuto věc a bezpečnost práce se stala jedním z klíčových hodnotících ukazatelů každého vedoucího zaměstnance. Díky tomu se nám podařilo rychle trend otočit. Vývoj počtu pracovních úrazů za rok 2013 na obou povrchových dolech je celkově výrazně lepší než průměr let , se kterým se měříme. Zlepšujeme bezpečnost našich provozů, protože zdraví lidí je nejvyšší priorita. V roce 2012 havarované skrývkové rýpadlo jsme opravili v termínu, ve výborné kvalitě tak, že mohlo okamžitě po krátkém testování nastoupit do figury. Celému týmu, který opravu realizoval, v čele se specialisty ze společnosti PRODECO bych chtěl poděkovat a vyslovit mu velké uznání. Na tomto místě bych chtěl také ocenit všechny, kteří svou aktivitou a všímavostí pomáhají šetřit a chránit naše prostředky. V uplynulém roce se tak zabránilo celé řadě škod a ztrát právě včasným zásahem a upozorněním na vznikající poruchu či požár. Zabránilo se i celé řadě krádeží a napadení našeho zařízení vandaly a zloději, to vše díky všímavosti a pozornosti našich lidí. Děkuji Vám za to, že se k majetku skupiny SD chováte jako k vlastnímu. Tak to má v dobré a zdravé firmě být. Výhled do roku 2014 je velmi pozitivní, pokud jde o naši vlastní motivaci, kondici a výkonnost, ale negativní v otázce energetické politiky Evropské unie. Skupina Severočeské doly je díky provedené restrukturalizaci připravena na změny, které na energetickém trhu nevyhnutelně přijdou. Zatímco ve světě zuří plynová revoluce poháněná rozvojem těžby břidlicového plynu v USA, který snižuje ceny černého uhlí a stlačuje cenu silové elektřiny na evropských trzích, energetická politika EU se křečovitě drží nesmyslných cílů ve snižování jak emisí skleníkových plynů, tak i ve zvyšování produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů, což se už v uplynulém období ukázalo jako slepá ulička. Výsledkem toho všeho je klesající konkurenceschopnost evropského průmyslu, snižování hodnoty evropských energetických firem, které ještě nedávno tvořily páteř evropských ekonomik. V tomto světě, kde přestaly platit zákony logiky, je velmi těžké plánovat dlouhodobé investice. Jistotou je, že i v roce 2014 bude kladen velký důraz na efektivitu a stejně tak pro nás zůstane prioritou bezpečnost Vás, našich kolegů. Rok 2014 bude rokem voleb do Evropského parlamentu a doufáme, že jejich výsledek změní nešťastnou energetickou politiku EU. Podzim roku 2014 pak přinese komunální volby v ČR a my věříme, že i po nich bude pokračovat vynikající spolupráce s obcemi a městy, které leží v blízkosti našich dolů a provozů. Politika společenské odpovědnosti, za kterou získala skupina SD nejedno ocenění, má i přes nutnost úspor a efektivity našeho hospodaření maximální prioritu. Zde nešetříme. Víme, že bez akceptace těžby v našem okolí bychom nebyli schopni naše budoucí záměry realizovat. Proto mi dovolte rozšířit moje přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014 i na všechny obyvatele a návštěvníky obcí a měst, která svými katastry zasahují do našich dobývacích prostorů. Jsme a zůstaneme dobrými sousedy, kteří si vzájemně pomáhají, respektují se, a kteří se jeden na druhého mohou spolehnout. Přeji Vám v letošním roce vše dobré. Zdař Bůh! Ivan Lapin předseda představenstva a generální ředitel 2/3

3 Z obsahu aktuality 6 pracovní den 12 svět dolů 20 V úpravně roste nový dopravník Úpravna uhlí Ledvice je provozem, kde se stále něco děje. Právě teď tam probíhá také montáž nového trubkového dopravníku, který bude spojovat zásobník mouru s nově budovaným místem nakládky. Tradiční setkání se Skupinou ČEZ Na novoročním setkání Skupiny ČEZ se zástupci samospráv Ústeckého kraje nemohly Severočeské doly chybět. Vladimír Budinský, ředitel strategie a komunikace, zde referoval nejen o těžebních aktivitách DB a DNT, ale také o rekultivačních činnostech a ekologických investicích. z odborů 18 tip na výlet 30 Táňa Streda Šťastná Aktivní od rána do večera takový byl pracovní den Táni Streda Šťastné, vedoucí oddělení majetkových účastí. Po celodenním maratonu schůzek a školení jí zbyla ještě energie na trénink před tradičním badmintonovým turnajem zaměstnanců SD. Václav Fišer Naše odborová organizace č. 1 má aktuálně 746 členů, kteří jsou z provozů skrývka, lom, z úpravny uhlí, ale i ze správy akciové společnosti. Náš základní úkol je hájit zájmy zaměstnanců, říká v rozhovoru Václav Fišer, předseda základní odborové organizace č. 1 DB. Kam za sněhem, když je mírná zima? Neúnavný turista a objevovatel Honza Říha vás zavede do míst, kde během letošní nezvyklé zimy bude stoprocentně sníh. Víte, kde je onen bájný ráj sjezdařů a běžkařů? časopis zaměstnanců skupiny SD VYDAVATEL: Severočeské doly, a. s. (IČ ), B. Němcové 5359, Chomutov ŠÉFREDAKTOR: Tomáš Vrba ADRESA REDAKCE: Hornické listy, Budovatelů 2830, Most, e mail: REDAKČNÍ RADA: předseda: Vladimír Budinský; místopředsedkyně: Jaroslava Šťovíčková; členové: Vladimír Andrášek, Jiří Dubiczki, Václav Fišer, Rostislav Kubíček, Jiřina Leónová, Karel Skramuský, Jaromír Šeps, Jaroslav Tourek, Pavel Vocásek, Tomáš Vrba. ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: E 3126 TISK: Tiskárna AKORD Chomutov, s. r. o. Pro SD, a. s. zajistil INFO PRINCIP, s. r. o. UZÁVĚRKA ČÍSLA 1/2014: UZÁVĚRKA ČÍSLA 2/2014: Elektronickou podobu Hornických listů najdete na a intranetu SD, a. s. aktuality Rok 2013 mířil ke snižování úrazovosti Když během roku 2012 došlo v SD ke zhoršení dlouhodobého bezpečnostního standardu, byla neprodleně přijata nutná opatření pro trvalé zvrácení nepříznivého vývoje počtu pracovních úrazů. Výsledky v oblasti bezpečnosti práce za rok 2013 potvrdily, že nově nastavený trend k snižování úrazovosti byl správný. Meziročně klesl počet úrazů se záznamem o 43 % a oproti pětiletému průměru s 37 úrazy ročně bylo loni evidováno jen 26 pracovních úrazů se záznamem. Zároveň se díky zintenzivnění ochrany majetku a snížení počtu krádeží podařilo vytvořit bezpečnější pracovní prostředí, které bezesporu přispívá ke zlepšení pracovní pohody a má pozitivní vliv na bezpečnost práce. Ochrana lidského zdraví je nejvyšší prioritou Ke zvýšení počtu úrazů se záznamem došlo v roce 2012, kdy bylo evidováno celkem 46 úrazů, což bylo o 8 více než v roce předešlém. Nepříznivé výsledky BOZP se na DNT vymykaly pětiletému průměru, během kterého celkem třikrát získaly ocenění Zlatý Permon. K zastavení růstu počtu pracovních úrazů byla neprodleně přijata řada technických opatření, například vybavení zaměstnanců vhodnějším typem obuvi či ochranných brýlí. Zároveň byl kladen ještě větší důraz na důslednou analýzu pracovních úrazů, včetně vyhodnocování příčin jejich vzniku a následného stanovení preventivních opatření k jejich eliminaci. Účinnými prostředky k pozitivnímu trendu v počtu úrazů byly rovněž osvěta a proškolování zaměstnanců. Bylo nutné také přijmout represivní opatření, kdy byla u příslušných pracovníků vázána část prémiové nadstavby na výsledky Přehled počtu pracovních úrazů na SD v kumulaci od počátku roku 2013: Kategorizace úrazů je vedena dle 105 Zákoníku práce. v oblasti bezpečnosti práce. Mimořádná pozornost věnovaná bezpečnosti práce přinesla v roce 2013 kýžené výsledky, kdy úrazovost klesla oproti roku 2012 o 43 %. Systém bezpečně a odborně prováděné hornické činnosti v SD potvrdil také výborný výsledek generální prověrky ČBÚ provedené v červnu na DNT, během níž nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení. Bezpečné pracovní prostředí Před riziky chrání zaměstnance SD nejen řada osobních ochranných pomůcek, hygienické prostředky a ochranné nápoje pro dodržování pitného režimu, ale také dobře zabezpečené a fungující pracovní prostředí. Ochraně majetku skupiny SD byla loni věnována velká pozornost. Byl rozšířen kamerový systém, dokončena bezpečnostní stěna lemující jižní okraj DB, zvýšil se počet hlídek bezpečnostní agentury a důslednost kontrol při vstupu do areálu SD. OCENĚNÍ PRO JANA DEMJANOVIČE Prestižní vyznamenání medaili profesora Vladimíra Lista Za zásluhy a rozvoj české energetiky uděluje Český svaz zaměstnavatelů v energetice významným osobnostem české energetiky, teplárenství a energetického školství. Na konci loňského roku se za dlouhodobou a obětavou práci ve prospěch české energetiky zařadil mezi její nositele také Jan Demjanovič, uznávaný odborník v oblastech hornictví a energetika s třicetiletou praxí, který je v současnosti místopředsedou dozorčí rady SD. Jménem představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice předal medaili Janu Demjanovičovi ředitel ČSZE Jan Klas. Bezpečnost práce v Severočeských dolech leden až prosinec Počet evidovaných úrazů Počet úrazů se záznamem Rozdíl Rozdíl DB DNT Správa a. s SD celkem Přehled počtu pracovních úrazů na SD v kumulaci od počátku roku 2014: leden Počet evidovaných úrazů Počet úrazů se záznamem Rozdíl Rozdíl DB DNT Správa a. s SD celkem /5

4 aktuality jubilanti Důležitou součástí stavby nového depa a místa nakládky mouru je 392 m dlouhý trubkový dopravník spojující zásobník mouru s nově umístěným depem v areálu ledvické úpravny. Konstrukce dopravníku je zavěšena na nosnících až do výšky 27 m. Zprovozněn bude zároveň s celým nově budovaným úsekem nakládky mouru na nákladní auta odběratelů letos v létě. Nahradí tím v současné době používanou automobilovou dopravu, kterou na trase zásobník dočasné depo mouru zajišťuje dceřiná společnost Revitrans. Výstavba nové nakládky a depa mouru byla vyvolána ukončením původní skládky mouru, která těsně sousedila s městem Ledvice. K přemístění skládky mouru se Severočeské doly zavázaly v EIA a platném POPD pro DB. V úpravně roste nový dopravník Jubilanti skupiny SD (leden únor) Pracovního jubilea dosahují v DB: 20 let Duda Vladimír přestavbář PD PÚ SJ Malina Václav řidič velkostroje PÚ TU Březina Robert elektrikář velkostroje PÚ TU Macholán Antonín elektrikář velkostroje PÚ TU Robe Marcel elektrikář velkostroje PÚ TU Baštinec Pavel provozní zámečník PÚ TU Wiedemann Vilibald řidič PVZ PÚ TU Horová Naděžda strojník v úpravně PÚ ÚU Holtscheová Martina strojník v úpravně PÚ ÚU Spieler Milan provozní zámečník PÚ ÚU 30 let Makuka Stanislav vedoucí řidič velkostroje PÚ SS Krúpa Petr vedoucí úseku PÚ SS Breier Josef řidič pracovních strojů PÚ TU Svoboda Pavel řidič velkostroje PÚ TU Jirčík Karel provozní zámečník PÚ ÚU Marešová Věra sekretářka Správa PL Pracovního jubilea dosahují v DNT: 20 let Klímová Romana vzorkařka OŘKJ JUBILANT ROLAND PERUTH 6/7 Pro snížení rušivých dopadů během sypání ochranného valu, který bude oddělovat město Ledvice od provozu DB, vyrostla na konci loňského roku v blízkosti poháněcí stanice PD 703 u zakladače ZP /Z 81 originální dočasná protihluková stěna. Několik metrů vysoký stoh z balíků slámy zde účinně bránil šíření hluku od poháněcí stanice směrem k nedalekým Ledvicím. Po dvou měsících, kdy už vlastní sypané těleso valu dosáhlo kóty převyšující poháněcí stanici, byl tento provizorní, ale nadmíru efektivní pomocník proti pronikání hluku rozebrán a odvezen. Budování valu pokračuje podle harmonogramu tak, aby se na jaře mohlo začít s terénními úpravami. Val přinese zlepšení životního prostředí v Ledvicích a bude plnit nejen ochrannou, ale i estetickou funkci. Kniha k jubileu SD U příležitosti svého 20. výročí vydaly Severočeské doly výpravnou knihu uznávaného mineraloga a paleontologa Zdeňka Dvořáka. Geolog DB se systematicky věnuje sběru nerostů a zkamenělin naší oblasti, zároveň shromažďuje archiv unikátních historických fotografií mapující historii zdejší těžby uhlí. V knize 20 let Severočeských dolů poutavě uvádí do širších souvislostí geologických a historických věd současnou aktivní báňskou činnost. Symbolického křtu zdařilého díla se ujala Jaroslava Šťovíčková, vedoucí oddělení komunikace SD. Účinné operativní opatření 30 let Podaný Václav mistr PÚ ÚDUT Voldřichová Marie strojník v úpravně PÚ ÚDUT Kender Michal provozní elektrikář PÚ Skrývka Kripnerová Eva obsluha PD PÚ ÚDUT Šlechta Zdeněk pasař PÚ Skrývka Pracovního jubilea dosahují ve Správě SD: 20 let Zenker Radek ekonom OIT Korbel Tomáš technik údržby VS OIT Svoboda Vladimír projektant analytik VS OIT 30 let Džubáková Anna specialista plánovač Controlling Traxl Miroslav technik údržby VS OIT Pracovního jubilea dosahují v PRODECO, a.s.: 20 let Valenta Radek vulkanizér PB Lůžek Petr vedoucí odboru obchodu Správa a.s. Kraus Josef vulkanizér PB 30 let Ostrihoň Josef vulkanizér PB Máca Miroslav provozní zámečník PT Pečenka Vladimír provozní zámečník PT Michálek Oldřich technolog svařování PT Pracovního jubilea dosahují v Revitrans, a.s.: 20 let Aksamit Miroslav řidič SMV AUT B Doležal Miloslav řidič pracovních strojů DDM B Prágl Zdeněk řidič SMV AUT B Novák Rostislav dispečer AUT B 30 let Mach Jan řidič SMV AUT T Brezák Milan řidič pracovních strojů DDM B Béreš Václav řidič SMV AUT T Semotam Josef řidič pracovních strojů DDM B 40 let Kalčík Josef provozní zámečník DDM T Pracovního jubilea dosahují v SD Kolejová doprava, a.s.: 30 let Heligr Radek opravář HKV-zámečník PTZP Pešl Vladimír strojvedoucí PT Peruth Roland strojvedoucí PT Všem jubilantům přeje jak vedení společnosti Severočeské doly, tak vedení dceřiných společností mnoho spokojenosti a za odvedenou práci vyslovuje poděkování. Rubriku připravují referentky personálních a sociálních služeb Jedním z pracovníků tušimické vlečky zajišťujících plynulé zásobování Elektrárny Prunéřov a dopravu uhlí na překladové nádraží v Březně je strojvedoucí Roland Peruth. Jméno i profesi zdědil po tatínkovi, který patřil mezi zdejší železničářské průkopníky obstarávající kdysi dopravu skrývky a uhlí z lomu Prunéřov. I když se od té doby hodně změnilo, doprava po železnici je stále potřebná. Strojvedoucí Roland Peruth v tandemu s vlakvedoucím Romanem Nitranským obsluhuje soupravu 18 vagonů zapřažených do elektrické šestinápravové lokomotivy řady Jejich trasou je podniková vlečka vedoucí z Tušimic k hlubinnému zásobníku prunéřovské elektrárny nebo na překladové nádraží v Březně, kde si vagony s uhlím z DNT přebírají lokomotivy brázdící celostátní železniční tratě. Po tušimické vlečce průměrně pan Peruth během směny najezdí 100 kilometrů a odveze více než 5 tis. tun uhlí. Zodpovědně se své železničářské profesi věnuje už třicet let. Jeho hlavní mimopracovní aktivitou je vytrvalostní běh. Úspěšně se zúčastnil nejen řady regionálních běžeckých soutěží, ale i Pražského maratonu. Když počasí dovolí, tak v rámci tréninku běhá z Kadaně do práce rovnou přes rekultivované výsypky. text a foto: Tomáš Vrba

5 hlavní téma SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY V ROCE 2013 UHLÍ Odbytová těžba uhlí 23,67 mil. t, z toho: D N T 13,87 mil. t DB 9,80 mil. t Nejvyšší měsíční odbytová těžba: D N T 1,46 mil. t (květen 2013) DB 0,90 mil. t (listopad 2013) Na DNT se těží uhlí také na skrývkových řezech. Tato cyklická produkce loni představovala zhruba 1,0 mil. t uhlí. Hlavním odběratelem uhelné produkce SD byla mateřská společnost ČEZ (65,7 %). SKRÝVKA Pro splnění výkonů v těžbě uhlí bylo nutné na obou lokalitách vytěžit 71,09 mil. m 3 nadložních zemin, z toho: D N T 17,43 mil. m 3 D B 53,66 mil. m 3 Veškeré skryté nadloží je ukládáno výhradně do vnitřních výsypek. Na DNT jsou nadložní zeminy těženy 3 skrývkovými řezy s průměrným 73 m nadložím. Poměr těžby skrývky a uhlí činil v loňském roce 1,26 m 3 /t. Na DB je více než 200 m nadloží odtěžováno rýpadly v 7 skrývkových řezech. Příkryvný poměr objemu skrývky vůči uhlí činí 5,37 m 3 /t. REKULTIVACE Bilance rekultivací 2013 vykázala: 18 ha nově zahájených rekultivací ha rozpracovaných rekultivací, kde pokračovala rekultivační činnost 220 ha dokončených rekultivací tis. kusů sazenic vysázených během roku 58 ha ukončených lesnických rekultivací prošlo prořezávkou dle lesního hospodářského plánu. Rekultivační odborníci SD při obnově krajiny po těžbě už dvacet let spolupracují s vědeckými týmy ČZU. Nová krajina tak patří k nejzdařilejším rekultivačním počinům ve střední Evropě. PRACOVNÍ TÝM K 31. prosinci 2013 bylo v celé skupině SD v evidenci zaměstnanců. Nejvíce kvalifikovaných zaměstnanců pracovalo v mateřské společnosti Severočeské doly celkem osob (z toho na lokalitách DNT a DB 1 566). Jde o zkušený profesionální tým zvládající veškeré těžební a úpravárenské operace. Průměrný měsíční výdělek dosahuje korun. Zaměstnancům vykonávajícím hornickou činnost je vyplácen věrnostní příspěvek. Jeho výše je dána zákonem a celkově za SD činí zhruba 10 mil. korun za rok. SD věnují mimořádnou pozornost bezpečnosti práce. V roce 2013 se podařilo výrazně snížit úrazovost zaměstnanců (o 43 % oproti roku 2012). Severočeské doly byly také v roce 2013 suverénně největší hnědouhelnou společností v ČR. Elektrárny a teplárny Skupiny ČEZ (včetně společností Energotrans a Teplárna Trmice) byly hlavními odběrateli uhlí z SD (zhruba 74 % produkce). Významná byla také výroba tříděného uhlí nejvyšší kvality pro obyvatelstvo a komunální sféru (2,17 mil. t). Dařilo se rovněž produkci hruboprachů. V ledvické úpravně loni vyrobili tis. tun hruboprachů, což je po roce 2000 druhý historicky nejvyšší roční objem produkce. V loňském roce úspěšně proběhly fúze dceřiných společností. Skupinu SD na konci roku 2013 tvořily mateřská společnost a čtyři dceřiné společnosti: PRODECO, Revitrans, SD Kolejová doprava a SD Komes. 8/9

6 hlavní téma SKUPINA SD V ROCE 2013: PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ Z řady realizovaných náročných projektů a důležitých událostí uplynulého roku jsme vybrali ty nejdůležitější, které přispěly ke splnění ekonomických ukazatelů a opět potvrdily silnou pozici Severočeských dolů jako největší české těžební společnosti. ÚNOR Na DB pokračovalo zakrytování dalších úseků tras uhelných odtahů tak, aby v celé délce od uzlu PVZ v lomu až po hlubinné zásobníky v ledvické úpravně účinně redukovalo prašnost a přispívalo k lepšímu pracovnímu a životnímu prostředí. Nepříznivý vývoj počtu pracovních úrazů během začátku roku zejména na DNT vedl k přijetí řady opatření pro trvalé snížení úrazovosti. BŘEZEN Na veřejném zastupitelstvu informovali zástupci SD občany Ledvic o dalším opatření ke zlepšení životního prostředí v jejich městě vybudování ochranného valu. V areálu Úpravny Ledvice byla zahájena výstavba nové nakládky mourů. Dokončeno přeložení třetího uhelného odtahu z vyuhlené lokality do nového umístění, tj. podél dvou stávajících uhelných odtahů na DNT. LEDEN Zahájení provozu DPD nového skrývkového řezu na Severních svazích DB. Pětikilometrová dopravní linka pásové dopravy šíře mm se šesti poháněcími stanicemi vede na vnitřní výsypku. Úspěšně dokončen transport rýpadla KU /K 76 z vyuhlené těžební lokality DNT Odstavená porubní fronta na novou perspektivní lokalitu Libouš II sever. Od té doby se na DNT aktivně těží jen na dvou lokalitách: Hlavní porubní fronta a Libouš II sever. DUBEN Na veřejné prezentaci iniciativy STOP PRACH a Protiprašného projektu SD bylo potvrzeno, že SD na Bílinsku zrealizují celkem 37 opatření bránících znečišťování ovzduší. Zahájil činnost nový útvar správy majetku sloužící ke koordinaci majetkových účastí ve skupině SD. Víc než tisíc návštěvníků zavítalo na montážní místo v Březně k zahájení turistické sezony technické památky vysloužilého rýpadla KU 800/K 77, neboli Březenského draka. Rýpadlo KU /K 102 zahájilo těžbu uhlí pod bývalou trasou uhelných odtahů v DB. V novém místě nasazení v patě Jižních svahů odtěží zhruba 2 mil. t uhlí; poté bude o tento prostor rozšířena kapacita vnitřní výsypky. KVĚTEN Povolení hornické činnosti pro DNT do roku 2029 nabylo právní moci. DNT tak získaly důležitý právní podklad k těžbě podle uvedené dokumentace na období příštích patnácti let. Předáním pracoviště byla uvnitř úpravárenského provozu Ledvice zahájena stavba nového místa nakládky tříděného uhlí, kam se v roce 2015 přemístí drobný prodej uhlí. Hejtman ÚK Oldřich Bubeníček navštívil DNT. ČERVEN V plánovaném termínu byla dokončena rozsáhlá investiční akce Zkapacitnění úpravny důlních vod Emerán na DB. Důkladná modernizace a rozšíření zařízení k čištění důlních vod plní emisní limity stanovené legislativou. Generální prověrka ČBÚ dopadla na výbornou a potvrdila, že DNT jsou moderním lomem s profesionálním týmem zaměstnanců. ČERVENEC Fúze dceřiných společností: ze sloučení PRODECO a SD 1. strojírenská vzešel jako nástupnický subjekt PRODECO a SD Autodoprava se stala nástupnickou společností ze sloučení SD Autodoprava a SD Rekultivace. Během dvoutýdenní plánované technologické odstávky ( až 4. 7.) naplno pokračovala modernizace technologie ledvické úpravny, konkrétně byl rekonstruován technologický most C nebo prostor nakládacího i hlubinného zásobníku. V rámci roční revize technologického celku TC3 na DB bylo přesměrováno zakládání do prostoru u města Ledvice, kde vytvoří zakladač ZP /Z 81 ochranný val. SRPEN Střediska důlní a doplňkové mechanizace a ropného hospodářství byla vyčleněna z mateřské společnosti Severočeské doly do dceřiné společnosti SD Autodoprava. V Úpravně uhlí Ledvice byly vyměněny třídiče v hrubé třídírně, které oddělují hruboprachy a průmyslové směsi od uhlí určeného k dalšímu zpracování. SD Portál plný užitečných informací je od začátku srpna přístupný všem zaměstnancům skupiny SD. Dokončena byla výměna opotřebované kulové dráhy na rýpadle SchRs 1 320/K 110. Dodavatelem byla dceřiná společnost PRODECO. Poté rýpadlo K 110, trvale nasazené na druhém skrývkovém řezu DNT, zahájilo dočasnou těžbu na prvním skrývkovém řezu místo havarovaného rýpadla SchRs 1 550/K 109. LISTOPAD Necelý rok po havárii začalo 4. listopadu rýpadlo SchRs 1 550/K 109 opět těžit nadloží na prvním skrývkovém řezu DNT. Náročnou opravu a montáž provádělo PRODECO za pomoci specializovaných firem jako například Hutních montáží Ostrava. Severočeské doly opět mezi nejlepšími tuzemskými firmami. V prestižním žebříčku nejúspěšnějších českých hospodářských subjektů Českých 100 Nejlepších zaslouženě obsadily vynikající 9. místo. ZÁŘÍ Symbolicky na Den horníků byla spuštěna nová podoba webových stránek Severočeských dolů. Zahájeny byly práce na vybudování ochranného valu u Ledvic. Nově vytvořené zemní těleso v délce 550 m a výšce 25 m nad ostatním terénem je dalším z komplexu ochranných opatření přispívajících k omezení pronikání nežádoucích vlivů těžby z DB do města Ledvice. ŘÍJEN SD Kolejová doprava získala od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Státního úřadu inspekce práce prestižní osvědčení Bezpečný podnik za trvale vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci. Prezident Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Oldřicha Bubeníčka a generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše navštívil Doly Bílina. V dílenské hale Prodeco se seznámil s bezkonfliktním postupem těžby DB a hovořil k shromážděným zaměstnancům. Říjnové tradiční předání ocenění nejlepším zaměstnancům skupiny SD se týkalo 17 vybraných profesionálů, kteří trvale odvádějí nejlepší pracovní výkony. PROSINEC Revitrans nový název pro dceřinou společnost SD Autodoprava, který lépe odráží rozšířené spektrum jejích činností. Po červencové fúzi s SD Rekultivace se zabývá kromě přepravních služeb také realizací technických rekultivací. Nejvyšší resortní vyznamenání medaili G. Agricoly od předsedy ČBÚ Iva Pěgřímka převzaly dvě osobnosti ze SD: Ivan Lapin a Martin Vrubel. V chomutovském kostele sv. Barbory proběhla důstojná oslava svátku patronky všech horníků a 20. výročí existence Severočeských dolů. Podpis dodatku kolektivní smlouvy pro rok 2014 završil kolektivní vyjednávání zástupců odborů se SD. 10/11

VA ŠE EN. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 20 let Jmenuji se Stanislav Jsem 20 SD horník Dolejší Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Dvacet let již tak dlouho jste

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

OBSAH. OKD výroč ní zpráva 2010 O SPOLEČNOSTI

OBSAH. OKD výroč ní zpráva 2010 O SPOLEČNOSTI OBSAH O SPOLEČNOSTI Bezpečnost se dále zvýšila (rozhovor s předsedou představenstva)... 4 PERSPektiva 2015... 8 People/Lidé... 8 Efficiency/Efektivnost... 9 Reserves/Zásoby uhlí... 9 Safety/Bezpečnost

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Výroční zpráva Z E Z E M Ě P R O Z E M I

Výroční zpráva Z E Z E M Ě P R O Z E M I Výroční zpráva 2009 Z E Z E M Ě P R O Z E M I Progressivity Efficiency Region Safety People Economy Hlavní pilíře úspěchu 4 doly 11 milionů tun uhlí 35 miliard Kč výnosů 1,5 miliardy Kč zisk 0,5 miliardy

Více

Starosta obce Březno Zděnek Valenta se Zlatou stuhou za Vesnici roku 2010.

Starosta obce Březno Zděnek Valenta se Zlatou stuhou za Vesnici roku 2010. SEVEROČESKÉ LISTY ZPRAVODAJ, KTERÝ PÍŠETE SAMI ROČNÍK II. PODZIM 2010 Hornická kolonie v Lomu stále žije str. 10 aktuálně V Mariánských Radčicích odstartovala výstavba systému ochranných opatření I když

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

duben 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Nejlepší praxe v distribuci Jak zkrotit sluneční elektrárny? Nové postupy u neoprávněných odběrů

duben 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Nejlepší praxe v distribuci Jak zkrotit sluneční elektrárny? Nové postupy u neoprávněných odběrů duben 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Nejlepší praxe v distribuci Jak zkrotit sluneční elektrárny? Nové postupy u neoprávněných odběrů 11 29 38 16 6 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Novela zákona

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance

září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Elektrárna Poříčí II. 6 Listárna 7 O čem se

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Účetní opravná položka k majetku

Účetní opravná položka k majetku ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 4 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 2 L. Hlína: Největším cílem je dodržení

Více

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 10 říjen 2014 ZDARMA Nový systém objednávání materiálu DTS nabídne ubytovnu i kantýnu Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek

Více

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas.

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas. ČÍSLA A DATA LIDÉ PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA BUDOUCNOST PŘÍLOHY S U SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006 Projekt Medard mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Bagrák musí mít svůj stroj rád. odprodal společnosti KSK Belt, mimo jiné traktor a valník na přepravu vulkanizérských

Bagrák musí mít svůj stroj rád. odprodal společnosti KSK Belt, mimo jiné traktor a valník na přepravu vulkanizérských DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 leden 2015 ZDARMA Coal Services školí nové strojvedoucí Koupelny nebudou černá díra na teplo Bagrák musí mít svůj stroj rád Kam za Programem Zdraví Smutná historie

Více

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Open Mine č. 1 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 01. Představení společnosti Představení, vize, cíle Společnost NOEN Úvodní slovo předsedy představenstva Orgány společnosti a její management 6 10 13 16 10 21 02. To nejdůležitější

Více