NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)"

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: DIČ: CZ NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh Daňové příjmy ,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí ,00 2. Nedaňové příjmy ,00 3. Kapitálové příjmy ,00 4. Přijaté transfery P Ř Í J M Y C E L K E M , ,00 5. Běžné výdaje ,00 nespecifikované rezervy ,95 6. Kapitálové výdaje ,00 V Ý D A J E C E L K E M ,95 SALDO , Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB ,00 úvěr u ČSOB , ,95 FINANCOVÁNÍ C E L K E M SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY návrh Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob podnikajících , Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby , Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy od FÚ , Daň z příjmu právnických osob placená obcí , Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond (CÚ) 5674, Poplatek - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ) 5630, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Správní poplatky ,00 Daňové příjmy ostatní celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , ,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY návrh Splátka půjčky (Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.) , Splátky půjček (zaměstnanci, občané) , Zahrádky 50000, Lesní hospodářství , Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000, Ostatní záležitosti kultury 1300, Juráška: startovné 9 000, Koupaliště: pronájem + chatky , Poliklinika , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení 60000, Lokální zásobování teplem (pronájem kotelen) 2100, Komunální služby 50000, Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby , Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) , Sociální pomoc (ubytovna) , Městská policie 50000, Hasiči (vodné) 6000, Činnost místní správy 50000, Obecné příjmy z finančních operací ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M ,00 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY návrh Byty ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M ,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY návrh Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 PŘÍJMY 2

3 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti leden - březen) 5550, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28220, Převody z ostatních vlastních fondů ,00 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M ,00 PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE návrh Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR ,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR ,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR ,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu ,00 projektová dokumentace - výměna střešní krytiny ,00 revize, služby PO + BOZP ,00 zateplení ZŠ: propagace (informační panel + pamětní deska) 5 000, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku ,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele ,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , Městská knihovna: příspěvek zřizovatele ,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele ,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty 2011 (nedoplatek plynu, ) ,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele ,00 opravy a údržba objektu, revize , Služby města: příspěvek zřizovatele ,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP , Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele ,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ ,00 výměny oken v č.p. 485 a č.p. 352, revize, služby PO + BOZP , Klub důchodců "Město" , Klub důchodců "Dub" , Městská policie , Hasiči ,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , Myslivecké sdružení Petrovice 5 000, Audisbus Rychnov nad Kněžnou (doprava handicapovaných dětí) , Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5 000, Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky (7 dětí) , Sportovní klub Týniště nad Orlicí ,00 příspěvek na Týnišťskou "10" ,00 SK Ontario Týniště, o. s ,00 SOKOL Týniště nad Orlicí ,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí ,00 SOKOL Křivice , Klub dětí a mládeže Hradec Králové (příspěvek na čištění řeky Orlice) 5 000,00 ČTU Táborový klub "Brďo" 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí ,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5 000,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5 000,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí ,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (půjčka, předfinancování dotace - vnitřní mobiliář) ,00 Statek Pod zelenou Křivinou 5 000, Oblastní charita - Hospic Čevený Kostelec: dar 3599 Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5 000,00 VÝDAJE 4

5 3613 Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem , Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) ,00 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6 174 obyvatel x 18 Kč) , OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5 000, Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5 000, SDH Týniště nad Orlicí , Svaz měst a obcí Praha ,00 Ostatní příspěvky c e l k e m , Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce , Lesní hospodářství: pěstební činnost , Lesní hospodářství: těžební činnost , Správa v lesním hospodářství , Ostatní správa ve stavebnictví , Silnice: údržba, nákup materiálu , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , Kašna 3 000, Čištění a oprava dešťových kanalizací , Sbor pro občanské záležitosti , Sportovní hala Dub , Tělovýchovná činnost , Dětská hřiště , Koupaliště , Poliklinika , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení + rozhlas , Hřbitovy , Plynofikace Petrovice + Podboří , Komunální služby a územní rozvoj , Sběr a svoz nebezpečného odpadu , Sběr a svoz komunálního odpadu , Nakládání s tříděným odpadem , Biocentrum , Rekultivace skládek , Prevence proti povodním , Veřejná zeleň , Sociální pomoc v nouzi (ubytovna) , Místní zastupitelstvo , Činnost místní správy ,00 OV Petrovice ,00 OV Rašovice ,00 OV Křivice ,00 OV Štěpánovsko , Obecné výdaje z finančních operací , Pojištění , Daň z příjmu právnických osob za obec ,00 Daň z přidané hodnoty , Finanční vypořádání dotací se SR: dávky HN a SP ,00 sčítání lidu, domů a bytů ,00 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m , Nespecifikované rezervy ,95 VÝDAJE 5

6 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M MĚSTO Týniště nad Orlicí ,95 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE návrh Panattoni Czech Republic Development Praha - dar (infrastruktura pro výrobní halu) , A+R, s. r. o., Radonice (okružní křižovatka I/11 a II/305) , Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodník + plocha okolo ZŠ ,00 přednádraží - administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) , ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) ,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) ,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) , Kulturní centrum - rekonstrukce (PD pro stavební povolení, pro realizaci stavby, projekt interiéru) , Sportovní hala Dub: projektová dokumentace + realizace přístavby šaten a sociálního zařízení , Dětská hřiště: herní prvek (doplnění dětského hřiště "park") ,00 vybudování dětského hřiště ve Štěpánovsku , Územní plánování (pořízení územního plánu) , Výkup pozemků ,00 váha sběrný dvůr 50000,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M ,00 VÝDAJE 6

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014 Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R 2014 1. Daňové příjmy 65545967,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1144560,00

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R 2015 1. Daňové příjmy 66487177,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1204600,00 2. Nedaňové příjmy 8878883,90

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Ě ý š ě í Á Ří ň ň í ý í ň í Ý ě ý ý ů ú ě ý ů ú ý ý ů ý ů Ú ú ě Á í Ň É Ř ň ň Ý ý ě ň Ý ň í ý ň í ě ý í í í í í ň í ň Ú ň í ň í Ň É ŘÚ ě í ě ě ů í ě í ů ě í í í ě í ě í í í í í í Ň É Ří É ŘÚ ů ě í ě ě

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy

Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 300 000 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více