PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ

2 1 Parkoviště je nedílnou součástí Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzovicích, Ożarowice, ul. Wolności 90. V prostorech parkoviště P1 v souladu s pravidly silničního provozu stanovenými v zákoně Pravidla silničního provozu platí dopravní zóna. 2 Provozovatelem parkoviště je Hornoslezská letecká společnost A.S. (dále pouze GTL S.A.) se sídlem v Katovicích, korespondenční adresa: Mezinárodní letiště Katovice v Pyrzovicích, Ożarowice, ul. Wolności Vjezdem na parkoviště dochází k uzavření smlouvy placeného používání parkovacího místa, platnost smlouvy končí zaplacením poplatku za parkování a výjezdem z parkoviště. 2. Každý uživatel motorového vozidla vjezdem na parkoviště souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v Provozním řádu parkoviště a zavazuje se dodržovat všechna jeho ustanovení Parkoviště je nehlídané, placené. 2. Nenechávejte ve vozidlech parkovací lístky. Vozidlo musí být uzamčeno a jeho obsah pojištěn. Cenné předměty si uschovejte. 3. GTL S.A. nenese zodpovědnost za odcizení nebo poškození motorových vozidel zaparkovaných na parkovišti, stejně tak nenese zodpovědnost za věci nacházející se uvnitř vozidla Parkoviště je otevřeno každý den (24h/7 dní v týdnu). 2. Na parkovišti platí absolutní zákaz vjezdu všech vozidel přepravujících veškeré druhy střelných zbraní a nebezpečné látky, zvláště pak hořlaviny, kyseliny, výbušniny a jiné, s výjimkou situace, pokud má majitel příslušné povolení a nacházející se ve vozidle náklad je označen a zabezpečen dle obecně platných předpisů V prostorech parkoviště, na příjezdových a vnitřních cestách platí maximální rychlost vozidel do 30 km/h. 2. Řidič vozidla používající parkoviště je povinen dodržovat dopravní značení svislé a 2

3 vodorovné, pokyny obsluhy parkoviště a také jiných oprávněných v tomto rozsahu osob (Bezpečnostní letištní služba, Policie, Pohraniční stráž, Celní správa). 7 Při vjezdu na parkoviště je nutno: a. zastavit se před příjezdovou závorou při výdejním automatu na parkovací lístky nebo čtečce čipových karet, b. otevřít závoru převzetím parkovacího lístku z výdejního automatu, přiložením čipové karty ke skaneru nebo automatickým přečtením SPZ vozidla (týká se pouze vozidel již dříve zapsaných v parkovacím systému), c. v případě velkotonážních vozidel a autobusů k vjezdu na parkoviště dochází přiblížením k parkovací závoře, d. pamatujte, že příjezdová závora se zavírá ihned za každým projetým vozidlem. Projetí dvou vozidel najednou hrozí poškozením vozidla a poškozením automatického systému obsluhy parkoviště Při výjezdu z parkoviště je nutno: a. zaplatit poplatek za parkování v platebním automatu nacházejícím se v terminálu A a B nebo u obsluhy parkoviště u výjezdu z parkoviště (dřívější zaplacení parkovacího lístku v platebním automatu automaticky otevírá výjezdovou závoru po přečtení SPZ vozidla). b. zastavit se před závorou při čtečce SPZ vozidel, c. pamatujte, že závora se uzavírá ihned za každým projetým vozidlem. Projetí dvou vozidel najednou hrozí poškozením vozidla a poškozením automatického systému obsluhy parkoviště. 2. Poplatek v platebním automatu: a. poplatek za parkování je splatný před výjezdem z parkoviště, b. k zaplacení poplatku za parkování v platebním automatu je nutno: vložit lístek do čtečky, uhradit stanovenou částku podle ceníku parkoviště (stanovená částka se automaticky zobrazuje), v platebním automatu lze platit mincemi a bankovkami v hodnotě 1zl, 2zl, 5zl, 10zl, 20zl, 50zl, 100zl, automaticky vrací zpět v mincích, na dříve vloženém parkovacím lístku je automaticky natištěna částka zaplaceného parkovacího poplatku. Zaplacený parkovací lístek musíte mít při výjezdu z parkoviště, 3

4 v platebním automatu si můžete vybrat také možnost tisku dokladu o zaplacení dle pokynů na displeji platebního automatu, c. po zaplacení požadované částky za parkování je nutno opustit parkoviště v průběhu 25 minut jakýmkoli výjezdem ve směru na výjezd č.3 a 4, d. po příjezdu k závoře parkovací systém automaticky po přečtení SPZ vozidla se zaplaceným parkovacím poplatkem závoru otevře, v případě pokud se závora neotevře, je nutno přiložit zaplacený parkovací lístek k čtečce na bočním sloupci závory, e. v případě překročení výše uvedeného času 25 minut na vyjetí z parkoviště, systém bude účtovat další parkovací poplatek dle ceníku parkovacích poplatků, f. v platebním automatu nelze uplatňovat slevy na parkování, v případě pokud máte slevu na parkování, hlaste se u obsluhy parkoviště, v bodech umístěných při výjezdech z parkoviště, g. veškeré nesrovnalosti ve fungování a vybírání plateb prostřednictvím platebního automatu je nutno ohlásit obsluze parkoviště pomocí interkomu na platebním automatu nebo volejte na tel. číslo: Výše poplatku za parkování je stanovena ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto Provozního řádu parkoviště. Ceny stanovené v příloze jsou cenami brutto včetně daně DPH ve výši 23%. 2. Faktury DPH za parkování jsou vydávány na základě žádosti klienta přímo u obsluhy parkoviště v určeném místě placení poplatků při výjezdu z parkoviště nebo na základě obdrženého originálu dokladu o zaplacení. 3. Za ztrátu parkovacího lístku je účtován poplatek ve výši 250,-zl (dvě stě padesát zlotých) brutto. 4. Klienti, kteří nemají parkovací lístek, jejichž parkování je stanoveno na dobu delší než 3 týdny budou zkontrolováni na základě údajů z parkovacího systému. Tito klienti budou účtováni dle platného ceníku parkoviště. 5. Vůči klientům, kteří se vyhýbají platbě, budou přijata příslušná formální a právní opatření. 10 Ceník a provozní řád parkoviště je dostupný u obsluhy parkoviště, kromě toho je ceník ještě dodatečně vyvěšen před vjezdem na parkoviště, v prostorech parkoviště, při výjezdu z 4

5 parkoviště, a také na platebních automatech. Pravidla a ceník jsou dostupná rovněž na internetové stránce 11 Na základě výslovné prosby řidiče a s dodatečným příplatkem 50,-pln brutto může obsluha parkoviště, pro větší zabezpečení vozidla, zamontovat na kola vozidla mechanický zámek (týká se vozidel využívajících parkovací místo déle než 1 dobu) V případě poškození automatického systému obsluhy parkoviště obsluha nahlásí poruchu přímému nadřízenému a servisu parkoviště. Na parkovišti platí ruční vydávání parkovacích lístků obsluhou parkoviště při vjezdu na parkoviště, a také placení poplatků za parkování na základě dokladu o zaplacení nebo faktury DPH vydané obsluhou parkoviště. 2. V případě poškození části automatického systému obsluhy parkoviště osobami využívajícími infrastrukturu parkoviště bude sepsáno prohlášení o způsobení škody viníkem, bude přivolána policejní hlídka. 13 Zaměstnanci GTL S.A. a zaměstnanci firem využívajících prostory Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích používají pouze tu část parkoviště, která je určena pro zaměstnance. Používani veřejného parkoviště je možné pouze na základě zaplaceného poplatku za parkování dle platného ceníku s výjimkou 15 Provozního řádu parkoviště Parkoviště má platná a vyhrazená místa na stání pro: a. Autobusy a mikrobusy, b. Taxi c. Rent a car, d. Dopravce zajišťující kyvadlovou dopravu osob na/z letiště, e. Vozidla postižených osob, f. Autobusy městské hromadné dopravy, h. Služební vozidla zaměstnanců GTL S.A., i. Sanitky 2. Parkovací místa určena v bodě 1 jsou příslušně označena. 3. Majitelé VIP karet využívají volná parkovací místa na veřejném parkovišti s výjimkou míst určených v bodě 1 tohoto paragrafu a míst určených v paragrafu 17. 5

6 4. Uživatelé vozidel stanovených v bodě 1 tohoto paragrafu, pro které je přeprava osob výdělečnou činností, jsou povinni respektovat příkazy správce GTL S.A., a také jsou povinni dodržovat a udržovat pořádek na svém místě na stání a starat se o dobré jméno Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích. 15 Poplatky za parkování se nevztahují na následující osoby nebo vozidla: a. vozidla osvobozená od poplatků na základě smluv uzavřených s GTL S.A. b. vozidla záchranných služeb v akci, c. vozidla bezpečnostních složek (Policie, tajných služeb, Centrálního antikorupčního úřadu atp.) během výkonu služby, d. autobusy městské hromadné dopravy jezdící dle jízdního řádu, e. zdravotně postižení cestující, kteří jsou držiteli platné parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením parkující do 30 minut od vjezdu na parkoviště. Po uplynutí této doby zdravotně postižení cestující platí poplatky za parkování dle ceníku, o kterém se zmiňuje par. 9 Provozního řádu parkoviště. 16 Při parkování je řidič povinen obzvláště dávat pozor na sousední vozidla a parkovat pouze ve vyznačeném prostoru tak, aby nezakrýval dělicí čáry vyznačující místa pro parkování. 1. Není povoleno parkovat vozidlo: 17 a. na příjezdové cestě před terminálem Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích, b. na autobusových zastávkách, c. na místech vyznačených pro dopravce zajišťující kyvadlovou dopravu osob, d. na místech vyznačených pro taxi, rent a car, e. před stanicí Letištní bezpečnostní služby f. na přechodech pro chodce, g. na příjezdových cestách a spojovacích cestách, h. na jiných cestách označených zákazem stání nebo vodorovným dopravním značením, i. na vyčleněných a označených místech, s výjimkou vozidel k tomuto oprávněných j. na místech, kde parkování vozidla může způsobit ohrožení plynulého provozu dalších vozidel, ohrožení osob nebo majetku. 6

7 18 1. V případě nedodržení podmínek používání parkoviště stanovených tímto Provozním řádem parkoviště budou vozidla zablokována mechanickým zámkem botičkou. Za přední stěrač vozidla bude vložena informace parkování v zakázaném prostoru a také kontaktní telefon. Po zaplacení poplatku ve výši 100,- pln bude vozidlo odblokováno obsluhou parkoviště. Opětovné opakující se nedodržování předpisů bude znamenat pro řidiče oznámení této skutečnosti zástupci policie za účelem učinění příslušných služebních kroků. 2. V případě nedodržení pravidel Provozního řádu, pokud má vozidlo přímý vliv na bezpečnost osob nebo majetku, uživatelé parkoviště vyjadřují svůj souhlas s odtažením vozidla na určené GTL S.A. místo. Vozidlo je odtaženo na náklady a s rizikem pro uživatele parkoviště. 19 V případě alarmu, až do doby jeho odvolání, jsou na parkovišti odstraněny všechny blokády, otevřené závory a obsluha parkoviště ukazuje směr k místu akce a pomáhá při vjezdu všem vozidlům záchranné služby. 20 Na parkovišti Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzovicích je zakázáno: a. Kouření a používání otevřeného ohně, konzumace alkoholu a používání omamných látek, b. Skladování pohonných hmot, hořlavých materiálů a prázdných nádob na palivo, c. Tankování vozidla, d. ponechání vozidla s běžícím motorem, e. Parkování vozidel s děravými systémy, f. Nechat zvířata ve vozidle bez dozoru, g. Organizovat na parkovišti jakékoli propagační nebo reklamní akce bez souhlasu GTL S.A., h. Na parkovacích místech, vnitřních cestách, příjezdových a výjezdových rampách je zakázáno jakékoli opravování, mytí, vysávání vozidla, výměna chladicí kapaliny, doplňování pohonných hmot nebo oleje, stejně tak znečišťování parkoviště. 21 Uživatel vozidla zodpovídá za veškeré škody způsobené správci a třetím osobám v prostorech parkoviště. 7

8 22 Veškeré poznámky a připomínky týkající se fungování parkoviště je nutno nahlásit administraci Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích (administrace tel.: , Operátor parkoviště tel nebo ) nebo písemně na určenou v par.2 korespondenční adresu. 23 Veškerá poškození vozidel je nutno okamžitě nahlásit na policejní oddělení ( ) a také obsluze parkoviště (tel ). 24 Provozní řád parkoviště je platný od 1. června Byl schválen usnesením Představenstva GTL S.A. číslo 25/V/2014 ze dne 30. května

1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti

1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ A SLUŽBY SMILE PARKING (dále jen Provozní řád ) 1. Základní údaje 1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se na okraji obce Tuchoměřice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Parkovací podmínky. společnosti. Flughafen Wien Aktiengesellschaft Postfach 1 1300 Wien Flughafen FN 42984m, LG Korneuburg. 1 Všeobecné podmínky

Parkovací podmínky. společnosti. Flughafen Wien Aktiengesellschaft Postfach 1 1300 Wien Flughafen FN 42984m, LG Korneuburg. 1 Všeobecné podmínky Parkovací podmínky vie společnosti Flughafen Wien Aktiengesellschaft Postfach 1 1300 Wien Flughafen FN 42984m, LG Korneuburg 1 Všeobecné podmínky 1.1. Užívání garážových nebo odstavných parkovacích ploch

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno 541 562 001 E-mail: rektor@vfu.cz Fax: 549 250 478 V Brně dne 29. července 2009 č. j. 19 383/2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ

Více

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti I. Přepravní podmínky 1. PŘEDMĚT ÚPRAVY. Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na linkách dopravce PAVEL ČAPEK (dále jen " Přepravní řád") stanoví na lince vnitrostátní a mezinárodní podmínky pro přepravu

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Platné při přepravě v tramvajích, trolejbusech a autobusech Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Platné od 1. 6. 2014 Tel.: +420

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PMDP, A.S. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PŘI PŘEPRAVĚ V TRAMVAJÍCH, TROLEJBUSECH A AUTOBUSECH PLZEŇSKÝCH MĚSTSKÝCH DOPRAVNÍCH PODNIKŮ, A.S. Plzeňské městské dopravní podniky,

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet Vydavatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153 Hradec Králové, PSČ 500 03 I.Úvodní ustanovení Podmínky pro

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVU OBSAH

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVU OBSAH Stránka 1 z 42 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 ČÁST DRUHÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH... 7 Kapitola I Vznik a plnění přepravní smlouvy

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ ČERVEN 2005 1 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 Článek 1 Definice...3 Článek 2 Účel domovního řádu...3 Článek

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

D o m o v n í ř á d b u d o v y

D o m o v n í ř á d b u d o v y Příloha č. 2 D o m o v n í ř á d b u d o v y Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W.Churchilla v Praze 2 1.etapa Rezidence Riegrovy sady Správcem budovy Rezidence Riegrovy

Více

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INTERNATIONAL BUSINESS CENTER Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 DOMOVNÍ ŘÁD Listopad 2004 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Článek 1 Definice... 3 Článek 2 Účel domovního řádu... 3 Článek 3 Platnost

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009 Dodatek č. 2 platný od

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Letiště Ostrava, a.s. (dále jen LOas ) provozuje na letišti Ostrava-Mošnov odstavné

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. STUDENT AGENCY k.s., nám. Svobody 17, 602 00 Brno, IČO 25317075 vydává v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Connex Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. Optimalizace veřejné dopravy, s.r.o.

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více