S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ"

Transkript

1 S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ Při splnění podmínek se zadáním osvědčení o čekatelství mezinárodního šampiona práce (CACIT, res.cacit) a zadáním osvědčení o čekatelství národního šampiona práce (CACT, res.cact)

2 MILENA ŠTĚRBOVÁ * Praha Rakovník První žena, která u nás propagovala použití loveckého španěla v myslivosti. Začala provozovat myslivost již jako mladé děvče a záhy pochopila, že lovecký pes je zde nepostradatelným pomocníkem. Pracovala řadu let jako rozhodčí z výkonu a exteriéru, byla všeobecně uznávána jako objektivní posuzovatel a významný odborník, napsala také první českou příručku o loveckých španělech. Jako nadšená propagátorka loveckých španělů byla jedním z iniciátorů založení klubu chovatelů loveckých španělů. V roce 1964 založil KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH ŠPANĚLŮ V ČESKÉ REPUBLICE na paměť své obětavé zasloužilé spoluzakladatelky mezinárodní všestranné zkoušky loveckých slídičů, které nazval MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ. MMŠ je vrcholnou mezinárodní soutěží loveckých slídičů. Zkouší se dle platného zkušebního řádu pro všestranné zkoušky loveckých slídičů. Je vypisován pravidelně každé dva roky. Spoluorganizací je pověřen vždy určitý OMS (resp. více OMS) střídavě v Čechách a na Moravě.

3 Podmínky pro účast Zkoušek se mohou zúčastnit psi, kteří jsou zapsáni v uznaných plemenných knihách FCI a úspěšně vykonali jakoukoliv zkoušku lovecké upotřebitelnosti a při veterinární prohlídce uznáni zdravými a způsobilými. Při veterinární prohlídce předloží vůdce doklad o platném očkování proti vzteklině. Očkování nesmí být mladší 1 měsíce. Je nepřípustné, aby se k veterinární přejímce dostavil vůdce bez psa. Po přejímce a veterinární prohlídce vyloučí vrchní rozhodčí ze zkoušek a) psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem původu b) psy, kteří jsou v majetku vůdců, kterým bylo rozhodnutím disciplinárních orgánů uloženo disciplinární opatření na úseku výcviku c) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé d) feny březí více jak 30 dnů, feny do 6 týdnů po porodu a háravé feny, které nemohou být zásadně připuštěny na zkoušky ani ve zvláštní skupině, ani zkoušeny jako poslední Po dohodě s pořadateli se zkoušek účastní maximálně 24 psů. 20 účastníků z ČR a 4 místa jsou rezervována pro zahraniční účastníky. Zastoupení plemen účastníků z ČR je následující: 7 anglických kokršpanělů 7 anglických špringršpanělů 5 welššpringršpanělů 1 německý křepelák Při určování pořadí nominace v případě zvýšeného zájmu o účast na MMŠ se vychází z celkového součtu bodů získaných na zkouškách slídičů (PZ, BZ, LZ, SVP, VZ). Pokud psi absolvovali některé zkoušky vícekrát, započítávají se absolvované zkoušky pouze jedny s nejvyšším počtem bodů. MMŠ může pes

4 absolvovat pouze dvakrát. Zahraniční účastníci startují v pořadí došlých přihlášek. Pokud bude u některých plemen zájem nižší, bude celkový počet doplněn o psy s nejvyšším počtem bodů a to bez rozdílu plemen. Obdobně bude postupováno při nižším zájmu zahraničních účastníků (nebude-li stanoveno jinak). V případě vyššího zájmu vůdců o účast budou upřednostňováni zájemci z řad členů KCHLS a chovatelů v KCHLS. Zájemci z ČR zašlou přihlášku na tiskopisu běžně používaném k přihlášení na zkoušky, který obdrží na OMS ve svém bydlišti, nebo si jej stáhnou ze stránek KCHLS na adrese nejpozději do 25. srpna příslušného roku výcvikáři KCHLS. K přihlášce přiloží fotokopii průkazu původu psa a soudcovských tabulek z absolvovaných zkoušek slídičů. Výcvikář provede případný výběr na základě shora uvedených kriterií a do 1. září předloží nominaci ke schválení výboru KCHLS, který rozhodne o startovní listině. Přijatým účastníkům výcvikář zašle potvrzení o přijetí přihlášky s výzvou k zaplacení startovného. Kopii uhrazené složenky účastníci předloží při presenci před zahájením memoriálu. Ustanovení o zkušebních disciplinách MMŠ Disciplina č.2 hlasitost neměl-li pes během 20 minutového slídění možnost prokázat hlasitost musí dostat příležitost prokázat ji v prodlouženém slídění po přezkoušení všech disciplin. Hlasitost prokázaná na klubových zkouškách může být se souhlasem vrchního rozhodčího převzata.

5 Disciplina č.6 nahánění zkouší se 2x10 minut ve dvou různých lečích. Při hodnocení lze používat známky 3,5;2,5 apod. aritmetickým průměrem se vypočítá výsledná známka. Je-li jedno nahánění rozhodčími posouzeno jako z odložení a jedno od nohy, pro výslednou známku se použije koeficient 8. Disciplina č. 9 - dohledávka a přinášení pernaté - dohledávka se provede hned po ukončení slídění na vzdálenost 50 kroků Disciplina č. 11 vlečka se srstnatou zvěří pro kokršpaněly bude použit divoký nebo domácí králík, případě zajíc velikosti králíka, pro ostatní plemena zajíc (výjimečně lze použít vyspělého králíka). Délka vleček bude 400 kroků. Disciplina č. 14 přinášení kachny z hluboké vody vůdce stojí se psem tak, aby pes neviděl vhazování kachny na zrcadlo. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody. Potom je pes vypuštěn a vyzván k práci Disciplina č. 18 práce na pobarvené stopě dráhy budou položeny kapáním vepřové krve z láhve přes větvičky vložené do jejího hrdla nebo z lahve z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem s dírkou vždy před setměním předcházejícího dne v délce kroků. Nejlepší jedinec, který docílí I.ceny dle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky slídičů, může obdržet osvědčení o čekatelství mezinárodního šampiona práce CACIT. Druhý nejlepší jedinec při splnění stejných podmínek res.cacit - CERTIFICAT D'AMPTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAILLE. Dále vždy první dva jedinci v pořadí každého plemene v I.ceně dle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky slídičů mohou obdržet osvědčení o čekatelství národního šampiona práce CACT a res.cact - CERTIFICAT D'AMPTITUDE AU CHAMPIONAT NATIONAL DE TRAVAILLE.

6 Odlišnosti posuzování jednotlivých disciplin od zkušebního řádu pro všestranné zkoušky loveckých slídičů Způsob posuzování se oproti zkušebnímu řádu pro všestranné zkoušky slídičů zpřísňuje takto: Disciplina č. 6 nahánění přijde-li pes po vypuštění k nahánění z odložení nejdříve do menší vzdálenosti k vůdci než je polovina původní vzdálenosti mezi vůdcem a místem odložení a pak teprve vběhne do leče, hodnotí se nahánění jako od nohy. Disciplina č. 9 - dohledávka a přinášení pernaté vůdce při dohledávce může povzbuzovat, event. ovládat psa povely k hledání, jakmile však pes nalezne zvěř a je prokazatelně u ní, vůdce již nesmí dát žádný ani tichý či vizuelní povel, stojí na místě a čeká na přinesení zvěře. Za přímočaré přinesení se považuje přijde-li pes se zvěří k vůdci a usedne před vůdce tak (v úhlu 180 ), aby vůdce mohl s jedním nakročením zvěř psu odebrat. Žádný povel nesmí vůdce dát ani před usednutím prstem, krčení nohou v kolenou, přešlapování na místě apod. vše jsou chyby. Za chybu je rovněž považováno oběhne-li pes se zvěří kolem vůdce i přílišné otálení psa při ověřování zvěře před přinesením. Disciplina č dohledávka a přinášení srstnaté způsob provedení discipliny se posuzuje obdobně jako dohledávka a přinášení pernaté. Disciplina č. 11 vlečka se zvěří srstnatou na známku 4 se vyžaduje sledování vlečky, okamžité uchopení zvěře na konci vlečky a přímočaré přinesení. Za přímočaré přinesení se považuje přijde-li pes se zvěří k vůdci a usedne před vůdce tak (v úhlu 180 ), aby vůdce mohl s jedním nakročením zvěř psu odebrat. Před usednutím nesmí vůdce dát žádný povel prstem, krčení nohou v kolenou, přešlapování na místě apod. vše jsou chyby. Za chybu je rovněž považováno, oběhne-li pes se zvěří kolem vůdce i přílišné otálení psa při ověřování zvěře před přinesením. Disciplina č. 12 vlečka se zvěří pernatou způsob provedení discipliny se posuzuje obdobně jako vlečka se zvěří srstnatou.

7 Disciplina č. 13 přinášení kachny z hluboké vody jakmile pes vystoupí se zvěří na břeh, vůdce již nesmí dát žádný ani tichý či vizuelní povel, stojí na místě a čeká na přinesení zvěře. Za přímočaré přinesení se považuje přijde-li pes se zvěří k vůdci a usedne před vůdce tak (v úhlu 180 ), aby vůdce mohl s jedním nakročením zvěř psu odebrat. Žádný povel nesmí vůdce dát ani před usednutím prstem, krčení nohou v kolenou, přešlapování na místě apod., vše jsou chyby. Za chybu je rovněž považováno oběhne-li pes se zvěří kolem vůdce i nevezme-li kachnu ihned jakmile k ní připlave. Disciplina č. 15 dohledávka kachny pohozené v rákosí - způsob provedení discipliny se posuzuje obdobně jako dohledávka a přinášení pernaté. Jakmile pes obdrží za nesplněnou disciplinu známku 0 soutěž pro něj končí. Obdrží-li pes známku 0 z hlasitosti může pokračovat v plnění dalších disciplin. Pokud si však známku do konce soutěže neopraví, obdrží z hlasitosti 0 a umístí se ve III. ceně. Při plnění jednotlivých disciplin je využívána výhradně zvěř připravená pořadateli.

8 Podmínky pro pořadatele 1. Pro zkoušky musí být k dispozici takové prostory (honitby) s dostatkem zvěře, které zajistí jejich hladký průběh v rozumné dostupnosti od centra zkoušek (stejné podmínky pro všechny psy při plnění jednotlivých disciplin) 2. Je vhodné, aby pořadatel měl možnost uspořádat slavnostní zahajovací ceremoniál na vhodném místě, které by důstojně korespondovalo s významem soutěže (nádvoří zámku apod.) 3. Možnost ubytování cca 30 rozhodčích a hostů 4. Možnost ubytování cca 50 účastníků včetně psů 5. Možnost uspořádání společenského večera včetně slavnostní večeře pro cca 100 účastníků 6. Možnost stravování a občerstvení na všech místech konání zkoušek 7. Zabezpečení vozidla pro vrchního rozhodčího 8. Zabezpečení vhodného dopravního prostředku pro větší přesuny účastníků (mikrobus apod.) 9. Zabezpečení veterinární služby po dobu konání soutěže Tento Statut byl schválen výborem KCHLS na jednání dne 10. srpna Za správnost: Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 44 říká: držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů. Rozhodčí 15. 09. 2013 klubová výstava

Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů. Rozhodčí 15. 09. 2013 klubová výstava Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů Mrs. Shirley WATSON: foxteriéři hladcí a drsní, třídy štěňat, dorost, mladí + Vítěz výstavy Mr. Keith JONES : foxteriéři hladkosrstí, všechny dospělé

Více

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB Červenobílý setr Leňa Bojandolí KV + BOB Gordonsetr

Více

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Obsah: 1. Obecná ustanovení 2. Dostihový řád 3. Coursingový řád 4. Řád pro mistrovství v dostizích a coursingu (MS a ME) 5. Řád pro zadávání titulu CACIL 6. Podmínky

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU 1. Obecná ustanovení 1.1 Účel řádu Dostihy a coursingy v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI s výjimkami dále uvedenými.

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Mezinárodní kynologická federace FCI Z K U Š E B N Í Ř Á D pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře platný od 1.1.2003 2 O B S A H strana Všeobecná část: 5 Platnost 5 Všeobecné

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

ŘÁD ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ V OVLÁDÁNÍ OVČÁCKÝCH PSŮ

ŘÁD ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ V OVLÁDÁNÍ OVČÁCKÝCH PSŮ ŘÁD ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ V OVLÁDÁNÍ OVČÁCKÝCH PSŮ Základní ustanovení Testy pracovní způsobilosti se skládají ze: - ZKOUŠKY VLOH OVČÁCKÉHO PSA (ZVOP) - ZKOUŠEK PRÁCE OVČÁCKÉHO PSA (ZPOP1, ZPOP2 ZPOP3) - SOUTĚŽÍ

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více