Prosinec Cena 3,-Kč. Z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosinec 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu"

Transkript

1 Prosinec 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Zvýšení cen za odvoz odpadu Z historie Skalné Dění v mateřské školce Rozpis bohoslužeb ve Skalné Informace ze ZŠ Výjezdy SDH Prodej vánočních kaprů

2 Společenská kronika Jubilanti měsíce prosince: Otilie Hegenbarthová Marie Marianusová Štefan Urban 81 let 88 let 84 let Narození Tomáš Vogl Petr Bigaz Anna Oslovičová Karolína Branická Úmrtí Josef Cizler Blahopřejeme soustrast Upřímnou soustrast Matrikářka MěÚ Marta Suchánková UPOZORNĚNÍ Zastupitelstvo města dne , usnesení č. ZM 09/06/09, schválilo přílohu č. 8 k dodatku ke smlouvě o odvozu TKO ze dne ceník služeb odvozu komunálního odpadu platný od mezi městem a společností ASP služby spol. s.r.o. s tím, že sazby za odvoz odpadu pro rok 2010 se navyšují pouze o zvýšenou sazbu DPH, tj. o 1 %. Římskokatolická farnost, zve na oslavy 300. let skalenského kostela Hlavní oslavy budeme oslavovat slavnostní mší svatou, za účasti Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského v sobotu 16. ledna v 15:00 hodin. Přijďte s na námi prožit tuto oslavu

3 Johannes Wunderlich Z historie Skalné (Wildstein, Vildštejn). Nadaný umělecký řemeslník Johannes Wunderlich se narodil v roce 1878 v Dolních Pasekách (Niederreuth) u Aše. Po vyučení sbíral několik let zkušenosti v různých firmách svého řemesla doma i v zahraničí. V roce 1901 se oženil s Rosinou Eiblovou ze Skalné čp. 185 (dnes Rothovi, vedle Skalexu), kde pak bydlel. V roce 1911 založil vlastní sochařství, dílnu měl na pozemku za dnešním městským úřadem. Kromě náhrobků vyráběl J. Wunderlich náhrobní desky, betonové a kamenné schody, teracové podlahy a jiné cementové zboží. V oblasti veřejných zakázek vytvořil sochař J. Wunderlich pomníky padlým v první světové válce ve Skalné, Milhostově, Opatově a Horní Vsi. Skalenský pomník byl odhalen 14. srpna 1921 v městském parku. Lev z tohoto pomníku dnes stojí před základní školou. Nápisy na pomníku jsou nečitelné, protože je jakýsi vandal po druhé světové válce poničil. Pro městský park Johannes Wunderlich vytvořil ještě řadu dalších děl. Na zakázku skalenského pěveckého spolku to byla lavice, předaná 28. července 1929 do péče okrašlovacího spolku. Lavici, která dodnes stojí bylo letos přesně 80 let. V neděli 3. června 1934 (před 75 lety) byla farářem Hegemannem posvěcena lesní pobožnost reliéf Panny Marie. Pro tvorbu tohoto díla musela být odstřelena část skály, aby vznikla kolmá stěna. Jeho dalšími díly ve městě jsou třeba sochy Jana Nepomuckého ve Sportovní nebo Písečné ulici. Tato jmenovaná díla se zachovala, jiná, jako tzv. čokoládový muž socha sedláka v chebském kroji, už neexistují. čokoládový muž a pomník se lvem v pozadí Přeji všem krásné vánoční svátky a v novém roce 2010 mnoho příjemných zážitků při čtení článků Z historie Skalné. Václav Vrba - 3 -

4 K U L T U R A Přehled kulturních pořadů pro měsíc p r o s i n e c : Nabídka ZD Cheb od Televizní hvězdy ve vašem divadle sestřih ze seriálů a filmů divadelní klub od Křest CD Matěj Kroupa scénická hudba - hudebně-divadelní večer divadelní klub od Terasa francouzská divadelní hra divadlo od Práskni do bot irská situační komedie studio d od Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Shakespearovská komedie divadlo od Pane, vy jste vdova! komedie v muzikálové úpravě divadlo ABO P Produkční centrum Kamenná Cheb od Pavel Žalman Lohonka a spol. tradiční předvánoční koncert (velký sál) od Narodil se pro tebe koncert v podání karlovarského pěveckého tělesa (klášterní knihovna) od adventní koncert Renáta Drössler (Františkánský kostel) od Silvestr s KOALOU velkolepý Silvestr s živou kapelou (Produkční centrum ) Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně od Silvestr 2009 tradiční půlnoční street party na Národní třídě, pod fontánou. Účinkují: U2 revival a Ferit; možná přijde i Karel Emanuel Gott.! Kino SVĚT Cheb od Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů akční animovaný film USA. od Piráti na vlnách komedie z filmařských dílen V.B od Krvavý Valentýn hororový thriller USA. První 3D horor od Cesta na Měsíc - 3D animovaný dobrodružný film. od Cesta na Měsíc - 3D animovaný dobrodružný film od Ženy mého muže koprodukční film SR, ČR a Maďarska. od Ženy mého muže koprodukční film SR, ČR a Maďarska od Zataženo, občas trakaře americký animovaný film pro celou rodinu od Ať žijí rytíři! český dobrodružně historický film. Tak trochu jiný středověk od Twilight Sága: Nový měsíc americké hororové drama od Avatar americký akční dobrodružný film od Paranormal Activity víš co se děje v noci, když spíš? Americký horor. Kino Plesná středa v a Zataženo, občas trakaře americký animovaný film pro celou rodinu, v českém dabingu úterý v a G Force dobrodružná komedie v českém dabingu. Z Městské knihovny Chtěla bych připomenout čtenářům městské knihovny, aby dodržovali lhůtu k vrácení knih, jak z oddělení pro dospělé tak pro děti, čímž se vyhnou nepříjemnostem s placením pokut za nedodržení lhůty. Oznamuji všem návštěvníkům knihovny ( jak čtenářům tak uživatelům veřejného internetu), že tato bude v době od až do uzavřena z důvodu čerpání dovolené. S blížícími se vánočními svátky a s nástupem nového roku bych chtěla popřát všem věrným návštěvníkům knihovny spokojené prožití svátků a v roce 2010 všem pak mnoho štěstí, spokojenosti, úspěchů a v neposlední řadě stálé zdraví Městská knihovna Polívková Věra

5 Invalidní důchody V oblasti invalidních důchodu dojde od 1. ledna 2010 k velkým změnám. Zcela nově bude vypadat vymezení invalidity a také zavedení třístupňového invalidního důchodu místo dosavadního plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu. V lednu 2010 již budou invalidní důchody vypadat takto: 1) Invalidita I. stupně pokles pracovní neschopnosti o 35 % 49 % 2) Invalidita II. stupně pokles pracovní neschopnosti o 50 % - 69 % 3) Invalidita III. stupně pokles pracovní neschopnosti o 70 % a více Nárok na výplatu invalidního důchodu má občan tehdy, pokud je uznán invalidním a získal potřebnou dobu pojištění. Co je tedy potřebná doba pojištění? Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z období posledních 10 roků před vznikem invalidity. V této době musí dát pojištěnec dohromady alespoň 5 let pojištění. Pokud potřebná doba pojištění nebyla získána v uvedeném období, může se stát, že i když byl občan uznán posudkovým lékařem České správy sociálního zabezpečení invalidním, zůstane bez výplaty důchodu. Nepříznivý zdravotní stav není jediným kritériem pro výplatu důchodu!!! Do potřebné doby pojištění patří doby, které jsme již zmiňovali v předchozích článcích (doba zaměstnání, studia, vojenské služby, péče o dítě, doba evidence na Úřadu práce atd.) Pokud je občan mladší 28 let, doba pojištění je u něj určena dle věku, a to následovně: 1) u pojištěnce do 20 let méně než 1 rok 2) u pojištěnce od 20 let do 22 let 1 rok 3) u pojištěnce od 22 let do 24 let 2 roky 4) u pojištěnce od 24 let do 26 let 3 roky 5) u pojištěnce od 26 let do 28 let 4 roky 6) u pojištěnce nad 28 let 5 let Podmínka potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu. Žádosti o invalidní důchody sepisují Okresní správy sociálního zabezpečení. Pro sepsání žádosti bude OSSZ požadovat doložení jednotlivých dokladů (o nichž jsme se rovněž již zmiňovali v minulých číslech a jsou zcela shodné s doklady, které musíte předložit při žádosti o starobní důchod, např. občanský průkaz, doklady o studiu, zaměstnání, rodné listy dětí atd.). Na základě sepsané žádosti pak vydají potřebné tiskopisy pro obvodního lékaře, který je povinen tyto tiskopisy převzít, řádně vyplnit, popř. doplnit o zprávy odborných lékařů a zaslat zpět na okresní správu. Následně pak bude občan pozván k jednání před lékařskou posudkovou komisí, která mu sdělí její závěry z prošetření jeho zdravotního stavu. Pokud bude občan uznán invalidním, obdrží závěrem rozhodnutí od České správy sociálního zabezpečení v Praze o invaliditě a zároveň o výši invalidního důchodu, popř. o způsobu výplaty důchodu. Nakonec ještě zmíníme, že o invalidní důchod žádá občan vždy na základě vlastního rozhodnutí, pokud nemůže pracovat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. V příští čísle: Pozůstalostní důchody Použitá literatura: Příručka budoucího důchodce v roce 2009, ČSSZ Praha, ISBN Za KOS zpracovala Mgr. Lucie Pevná

6 Dění v mateřské škole V pondělí 16.listopadu nás navštívilo karlovarské hudební divadlo s pohádkou O klokánkovi. Ve středu 25. listopadu byl pro naši MŠ den s velkým D. Konal se zde totiž ukázkový den pro cca 45 ředitelek mateřských škol včetně inspektorek ČŠI většinou z našeho kraje. Akci navrhla ČŠI po té, co na našem zařízení v dubnu 2008 proběhla hloubková inspekční činnost a několikačlenný inspekční tým byl u nás velmi spokojený. Inspekční zpráva byla v samých pozitivech. Kladně hodnocena byla nejen půdní vestavba, ale také četnost akcí pořádaných pro děti s rodiči, aktivní spolupráce s místním společenstvím, zřizovatelem a partnerskou MŠ v SRN, prezentace MŠ na veřejnosti, vedení školy, soulad školního vzdělávacího programu naší MŠ s rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, výchovně vzdělávací činnost, spousta další dokumentace MŠ i celkové klima školy. Na ukázkový den byl vypraven autobus z Karlových Varů do naší školky. Do celodenního programu byla pro účastnice zařazena prohlídka celé budovy školky, ukázky pedagogické práce s dětmi ve všech třídách, prohlídka fotodokumentace akcí pořádaných MŠ, seznámení s dokumentací tříd i školy, školními i třídními vzdělávacími programy, ochutnávka zdravých pomazánek z naší kuchyně, diskuze a vzájemná výměna zkušeností ředitelek i inspektorek ČŠI. Hostem byl také pan starosta Ing. Radomil Gold. Pro účastnice byl zajištěn oběd ve ŠJ při ZŠ, za což děkuji vedoucí jídelny a řediteli ZŠ, kteří stravování umožnili. Upřímně řečeno jsme moc rádi, že takto náročnou akci máme již za sebou. Zároveň nás těší a pro mne osobně je veliká čest, že jsme mohli kladně a pozitivně prezentovat naši práci, školu i město. První adventní neděli jsme prožili společně s dětmi i rodiči na akci našeho města Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, kde děti ze třídy Motýlků zazpívaly pro veřejnost několik vánočních písní opět v čepičkách vánočních skřítků

7 V pondělí 7.prosince se konala ve školce Mikulášská besídka spojená s nadílkou od Mikuláše i návštěvou dvou čertů a anděla ve všech třídách. Pouze k těm nejmladším do třídy Berušek šel jen Mikuláš a anděl, aby se naši nejmenší nepolekali. Velice děkujeme za spolupráci při této akci místním hasičům, kteří jsou vždy ochotni udělat něco pro děti. P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * taburetky a předsíňové stěny * toaletní stolky * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře Ve čtvrtek 10.prosince navštívilo děti chebské loutkové divadlo s pohádkou Dva beránci a čert. Představení zpestřené pěknými písničkami se dětem moc líbilo. Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3% Za mateřskou školu Broňa Kuželková

8 Dnes se Vám narodil Spasitel, Ježíš Kristus Milí farníci, spoluobčané, Ježíš se narodil také pro tebe ať jsi kdokoliv: starý nebo mladý, šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný. Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít. Chce přijít, aby ti dal novou naději, která nezávisí na tvých schopnostech, výhrách či prohrách. Nabízí ti odpuštění a svobodu. Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé na tvých úspěších, ani na míře inflace. V něm můžeš dojít naplnění svého života. Jsi připraven ho přijmout? Božího požehnání, radosti s narození Božího Děťátka přeje: P.ThMgr. Piotr Libner Římskokatolická farnost - pořad bohoslužeb ve vánočním období NE Čtvrtá neděle adventní 10:00 Plesná: Kopanina: 8:30 12:00 14:00 ČT Vigilie slavnosti Narození Páně Půlnoční 24:00 Plesná: 20:00 22:00 PÁ Slavnost Narození Páně 10:00 Plesná: 8:30 12:00 SO Svátek sv. Štěpána 10:00 Kopanina: 8:30 12:00 NE Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 10:00 Plesná: Kopanina: 8:30 12:00 13:30 PO Svátek sv. Mláďátek Betlémských ÚT Pátý den v oktávu Narození Páně 17:00 ST ČT PÁ Šestý den v oktávu Narození Páně Sedmý den v oktávu Narození Páně Slavnost Matky Boží Panny Marie SO NE neděle po Narození Páně 10:00 10: :00 17:00 Plesná: 8:00 Plesná: Kopanina: 8:30 12:00 8:30 12:00 13:30

9 Zápis prvňáčků bude za necelé dva měsíce S koncem kalendářního roku se připravujeme nejen na nový kalendářní rok, ale i na nový školní rok! Ano, blíží se zápis prvňáčků. Do Základní školy budeme zapisovat v pondělí 8. února Většina místních rodičů zná prostředí školy i učitelky. Pro ostatní můžeme uvést, že první třída bude tradičně umístěna v přízemní budově s příjemnými světlými třídami, kde právě probíhá výměna lavic a židliček za nové, výškově stavitelné. O přestávkách mají děti k dispozici velkou centrální halu, kde si skvěle vyhrají. Přilehlý klidový prostor před sborovnou je vybaven interaktivní tabulí, třídami prvního stupně často využívanou. První a druhou třídu vyučují nejzkušenější učitelky, vyškolené pro unikátní metodu výuky Splývavé čteni (SFUMATO). Opakovaně se ukazuje, že takto vyučovaní prvňáčci se naučí číst za kratší dobu, čtou plynule a co je nejdůležitější, pamatují si, o čem četli. Získávají tak výborný základ pro zvládání dalších dovedností v jiných předmětech. Po vyučování mohou žáci pobýt ve školní družině, přímo v místě mohou využít nabídky výuky Základní umělecké školy Luby, jejíž učitelé k nám dojíždějí, případně několika zájmových kroužků. Zájemce o osobní prohlídku školou rádi provedeme a představíme i učitelky. Telefonicky je možné se domluvit na čísle školy PaedDr. Stanislav Hercig,CSc., ředitel Základní školy, okres Cheb Informace ze základní školy Noc ve škole Dne proběhla na naší škole akce s názvem Noc ve škole. Žáci 8. třídy měli možnost přespat v budově ZŠ (2. stupeň). V průběhu večera se žáci zúčastnili mnoha soutěží a akcí, které si sami ve spolupráci s třídním učitelem vymysleli. Průběh akce hodnotí jak žáci, tak třídní učitel velice kladně. Hlavně soutěž "8. A hledá superstar" a půlnoční bobřík odvahy sklidily velký úspěch a všichni zúčastnění se při nich dobře bavili. Ondřej Kubart Exkurze do čistírny odpadních vod ve Skalné Dne se 6. třída v rámci výuky Základů ekologie zúčastnila exkurze do místní ČOV, aby se děti v praxi přesvědčily o nutnosti ochrany čistoty vod. Voda je jednou ze základních životních podmínek na Zemi, proto toto téma bylo po dobu tří měsíců součástí výuky ekologie v 6. třídě. Žáci se měli jednoduchou formou seznámit s jednotlivými postupy při čištění vod. Irena Heczková Exkurze v Lázních V pátek bylo šest děvčat z deváté třídy na exkurzi v a. s. Lázně Františkovy Lázně. Po vyčerpávajícím povídání o chodu této instituce i o požadavcích kladených na zaměstnance nás paní Sládková vzala na prohlídku lázeňského domu Pawlik. Exkurze se nám moc líbila. Eva Hercigová - 9 -

10 Návštěva keramické dílny Ve středu žáci 3. třídy navštívili keramickou dílnu p. Egona Wernera v Novém Drahově. Pan Werner nám podal zajímavý výklad o výrobě keramiky, včetně praktické ukázky na hrnčířském kruhu, kde vznikaly překrásné hrnečky či džbánky. Na závěr jsme si téměř všichni koupili malý keramický dáreček, posvačili a vydali se k nádraží. Cestou do školy jsme si krátili čas zpěvem vánočních písní. Miluše Glave-Flašková Burza škol Žáci 9. třídy byli v rámci výuky Volby povolání dne na Burze škol v Chebu. Zde jim zástupci jednotlivých škol představili možnosti studia jednotlivých oborů. Naše škola se pravidelně zúčastňuje těchto i jiných akcí k usnadnění volby povolání. Kateřina Hnilicová Návštěva ISŠTE Sokolov Ve čtvrtek 3. prosince jsme vyrazili se žáky 8. a 9. třídy na exkurzi do Sokolova na ISŠ technickou a ekonomickou. Po příjezdu se nás ujali mistři odborného výcviku a rozdělili žáky do tří skupin. Jedna skupinka se odebrala do zámečnické dílny, druhá odešla do elektrodílny a třetí skupinka si prohlédla větší část školy, včetně některých dílen, kam studenti této školy chodí na praktické vyučování. Jana Brettlová Mikulášská nadílka Jako každý rok zavítali do naší školy krásní usměvaví andělé, hodný Mikuláš a černí čerti. Každá třída si pro ně připravila písničku nebo básničku, za kterou byli obdarováni sladkostmi. Na závěr jsme si všichni zkrátili adventní čas společným zanotováním Pásli ovce valaši, rozloučili jsme se s Mikulášem a jeho pomocníky a byli rádi, že to všechno dobře dopadlo. Miluše Glave-Flašková Adventní zpívání První adventní neděli přispěly také děti z druhého stupně naší školy ke sváteční atmosféře při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Přestože nebylo mnoho času na zkoušky, děti překonaly trému a s chutí zazpívaly několik tradičních koled za flétnového doprovodu bývalé žákyně Kateřiny Duškové, která si našla volnou chvilku, aby je doprovodila.tímto vystoupením aktivita našeho příležitostného souboru nekončí, pilně nacvičujeme na slavnostní Půlnoční mši. Denisa Goldová Blížící se vánoční svátky si děti z TJ TATRAN SKALNÁ zpestřily vypouštěním lampiónů štěstí, na které napsaly Ježíškovi spolu s rodiči svá tajná přání. Byla to kouzelná podívaná jak pro rodiče tak i děti. Všem tímto přejeme krásné vánoce a doufáme, že se jim všechna přání vyplní. PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI Renata, Petra, Petra Tímto bychom také chtěli poděkovat jménem rodičů dětí paní Martině Kirchové za opětovné uspořádaní MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY. Oblíbená akce se dětem i rodičům moc líbila. Díky krásné atmosféře, hodnému čertu, krásnému andělu a hlavně trpělivému Mikuláši. Tímto přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v roce Kolektiv TJ TATRAN SKALNÁ

11 Výjezdy jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné za měsíc listopad Požár chaty v Lubech. Dne v čase hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje jednotce SDH poplach. Jednalo se o likvidaci požáru rekreační chaty v Lubech. Jednotka vyjela na ohlášené místo zásahu během pěti minut. V době příjezdu naší jednotky byla již celodřevěná chata v plném plameni a na místě již zasahovaly dvě jednotky dobrovolných hasičů z Lubů a Plesné. Hasiči strhli plameny a v dýchací technice provedli průzkum uvnitř chaty. Zde byla nalezena jedna 10 kg láhev s propan butanem, kterou hasiči vynesli ven a začali ochlazovat, aby nedošlo k přehřátí lahve. Lokalizovat požár a zabránit dalšímu šíření se hasičům povedlo po 25 minutách. Úplná likvidace požáru trvala hasičům více jak hodinu. Na místo požáru byl také přizván vyšetřovatel HZS Karlovarského kraje. Vzhledem ke stáří objektu a po domluvě s majitelem byla škoda na majetku minimální. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. 2. Planý výjezd ve Skalné. Dne v čase hodin byl vyhlášen operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se o likvidaci požáru ve Skalné. Na ohlášené místo události vyjíždí během čtyř minut jednotka s vozidlem CAS 24 Renault. Dle instrukcí, které jsme obdrželi od operačního střediska HZS, se mělo jednat o požár v prostoru mezi kostelem a hřbitovem ve Skalné. Lokalitu i okolní ulice jsme několikrát projeli, ale žádné plameny ani jiné známky po ohni jsme nezaznamenali. Místo požáru, kromě naší jednotky hledali i profesionální hasiči z Chebu s vozidlem CAS 24 Scania a hlídka státní policie. Po půlhodině pátrání v mlze se obě jednotky vrátili na své základny. Jednalo se o planý poplach. 3. Požár briket ve správní budově ZD Křižovatka. Dne v čase hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se likvidaci požáru briket ve sklepě správní budovy ZD Křižovatka. Ihned po dojezdu na místo zásahu skalenští hasiči započali hasební práce. Nejdříve v silně zakouřených prostorech sklepa provedli odvětrání kouře nucenou ventilací. Po té započali v dýchací technice vynášet zasažené brikety ze sklepa ven. Zde byly brikety dohašovány a rozhrabány. Při této zdlouhavé a vyčerpávající práci pomáhali hasičům zaměstnanci zemědělského družstva. Zásahu se kromě skalenských hasičů zúčastnili také profesionální hasiči z Chebu a dobrovolní hasiči z Plesné. Místní jednotka SDH Křižovatka z technických důvodů nezasahovala. Na místo události byl povolán vyšetřovatel HZS Karlovarského kraje. Příčinou požáru bylo špatné uskladnění briket. ZD Křižovatka vznikla škoda pouze na zasaženém uhlí. Na správní budově ZD Křižovatka žádná škoda nebyla zjištěna. Jednotka SDH v čase předala místo zásahu majitelům objektu a vrátila se na svou základnu. 4. Dopravní nehoda ve Fr. Lázních. Dne v čase hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se o likvidaci následků dopravní nehody ve Fr. Lázních, ul. Americká. Na místo ohlášené události vyjeli skalenští hasiči během několika minut s vozidlem CAS 24 Renault. Po dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla tovární značky Hyundai i10, které řídil osmdesátiletý muž. Ten se nevěnoval plně řízení svého vozidla a vjel mimo vozovku, kde narazil do lampy pouličního osvětlení. Po srážce vyteklo z poškozeného auta na vozovku několik litrů provozních kapalin. Skalenští hasiči provedli protipožární zabezpečení vozidla, zasypali kaluž provozních kapalin sorbentem a vozovku po té uklidili. Na místě tuto dopravní nehodu šetřilo dopravní oddělení státní policie. Po vyšetření všech příčin dopravní nehody hasiči asistovali u odtahu vozidla. Dopravní nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Škoda na majetku byla odhadnuta na ,- Kč. Jednotka se vrátila v pořádku v čase hodin na svou základnu. 5. Požár zahradní chaty ve Skalné. Dne v čase hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o požár zahradní chatky ve Skalné, ul. Lesní č.p Skalenští hasiči vyjeli k zásahu během několika minut s technikou CAS 24 Renault a CAS 25 Škoda RTH. Po dojezdu na místo zásahu, bylo zjištěno, že se jedná o požár dvou těsně spolu sousedících celodřevěných objektů - chatek. Jedna chatka v době příjezdu hasičů hořela již plným plamenem a tento objekt byl plameny zcela zničen ještě před příjezdem naší jednotky. Druhá chatka byla zasažena z cca 25 %. Zde oheň poškodil jednu z obvodových stěn a také sedlovou střechu chaty. Část konstrukce této chaty musela být rozebrána, aby se hasiči dostali ke všem ohniskům požáru. Zasahující hasiči museli zasahovat v dýchací technice. Na místo zásahu byla povolána statní policie a také vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru. Mimo místních hasičů se na likvidaci požáru podílela jednotka profesionálních hasičů z Chebu a jednotka dobrovolných hasičů z Plesné. Na místě zásahu nebyl nikdo zraněn a jednotka se vrátila v čase na svou základnu. Příčinou požáru byla nedbalost obsluhy topidla v jedné ze zničených chatek. Roman Melničuk jednatel SDH

12 Hasičské zajímavosti a aktuality 1. Hasičské muzeum uzavřelo své brány. Dne bylo Hasičské muzeum na hradě Vildštejn pro veřejnost uzavřeno. Během zimní přestávky budou členové Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné pracovat v depozitáři muzea, kde na ně čeká spousta práce na renovaci hasičské stříkačky z roku 1937 od firmy Stratílek, pocházející z obce Vinařice u Kladna a také hasičské stříkačky PS 16 na dvoukolovém podvozku z 50 let minulého století. Tento stroj je původní ze Skalné a doposud je příležitostně používán u ostrých výjezdů. Dále bude sbírka rozšířena o el. centrálu ze 70 let minulého století a o osvětlovací soupravu, kterou zapůjčí našemu muzeu SDH Luby. V prostorách hradu bude dokončena kompletní evidence exponátů a k nim nové popisky v dvoujazyčné podobě. Také budeme po celou dobu zimní přestávky pracovat na zkvalitnění a rozšíření sbírek muzea. Nejdůležitějším úkolem ovšem bude dokončit proces refinancování dotace, která byla našemu muzeu poskytnuta z Dispozičního fondu EU Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko : Investice do Vaší budoucnosti. Před financování celého projektu zajistilo město. Toto vše by mělo být ukončeno do konce měsíce ledna Brány muzea se znovu veřejnosti otevřou na jaře roku Pozvánka na tradiční volejbalový turnaj O hasičskou proudnici. Dne pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve Skalné tradiční volejbalový turnaj. Jako každý rok se sejdeme ve sportovní hale na druhý vánoční svátek. Začátek volejbalových bojů je od devíti hodin. Během celého turnaje je zajištěno občerstvení a nebude chybět ani hasičský gulášek pana Mariánuse. Na tuto akci jsou zváni všichni milovníci volejbalu a lidového sportu. Rádi mezi námi přivítáme, kromě tradičních mužstev i nové volejbalové přeborníky. Sportu zdar! Na hojnou účast nejen sportovců, ale i fanoušků, se těší členové hasičského spolku ve Skalné. Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce 2010 Vám přeje SDH Vánoční prodej kaprů v úterý 22. prosince 2009 od 10,00 hodin na prostranství před místní poštou. V případě vyprodání přivezených kaprů, ujišťují rybáři ty zájemce, na které se již nedostane, že budou určitě uspokojeni. Během hodiny zajistí rybáři další dodávku ryb. Příjemnou vánoční pohodu přejeme všem spoluobčanům! Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město, Sportovní 9, , IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ, Sportovní 9, em: uzávěrka každého čísla k 10.dni daného měsíce vyšlo 15. prosince příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mirovice Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Dne 1. července provedli členové zásahové jednotky

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 Sepsala kronikářka ZUZANA ZAJÍCOVÁ Kroniku schválil starosta LIBOR HOLÍK Leden 1.1. oblačno, přeháňky, 9 C, 2.1. oblačno, přeháňky, 10 C, 3.1. polojasno, 12 C, 4.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE FLAŠINETÁŘ

PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE FLAŠINETÁŘ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNÍCH STÁNKŮ od 11:00 do 20:00 hod. (do 21:00 hod. šenk u kluziště) OTEVÍRACÍ DOBA LEDOVÉ PLOCHY (KLUZIŠTĚ) od 9:30 do 14:00 hod. - pro školy ve všední dny od 14:00 do 21:00 hod. -

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

První adventní neděli do zoo jen za 20 korun

První adventní neděli do zoo jen za 20 korun Strana 1 / 1 První adventní neděli do zoo jen za 20 korun První adventní neděli 1. prosince je již potřetí připraveno Rozsvícení vánočního stromu. Návštěvníky čeká Vánoční vesnička, svátečně laděný program

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko. srpen 2016

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko. srpen 2016 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko srpen 2016 2016_32 05:57hodin 2. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, zastavení úniku vody, Jevíčko, HZS Moravská Třebová Jednotka

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY Prosinec 2015 Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku 2015, roku, který byl v naší obci výjimečný počtem a náročností investičních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více