MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A DOLNÍM RAKOUSKEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A DOLNÍM RAKOUSKEM"

Transkript

1 KORDIS JMK, spol s r. o. Nové sady 30, Brno MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A DOLNÍM RAKOUSKEM Analýza stávajícího stavu a návrhy na rozvoj Srpen 2010

2 OBSAH 1 ÚVOD DŮVODY PRO VZNIK STUDIE PARALELY S OSTATNÍMI KRAJI DLOUHODOBÁ PŘÍPRAVA PROJEKTU ZAHRNUTÍ PROJEKTU DO ROZPOČTOVÝCH ZÁMĚRŮ JMK VZTAH NÁVRHŮ STUDIE K PROGRAMU ROZVOJE JMK ( ) DŮVODY PRO REALIZACI STUDIE ZADÁNÍ STUDIE PŘÍNOSY PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁVĚR DEFINICE POJMŮ POUŽÍVANÝCH VE STUDII SEZNAM PODKLADŮ, KTERÉ JIŽ BYLY ZPRACOVÁNY ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU A DOSTUPNÝCH PODKLADŮ DEFINICE PŘEDMĚTNÉHO ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKA OBCÍ NA DOLNORAKOUSKÉ STRANĚ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKA OBCÍ NA JIHOMORAVSKÉ STRANĚ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKA TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ A JEJICH KATEGORIZACE CHARAKTERISTIKA PLÁNOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH ZÓN A DALŠÍCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ POTENCIÁL TURISTICKÉ ATRAKTIVITY OBLASTI PRO OBYVATELE VÍDNĚ, BRNA A DALŠÍCH OBLASTÍ 17 6 DEFINICE STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUHY PŘEHLED STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI NA DOLNORAKOUSKÉM ÚZEMÍ PŘEHLED CEN JÍZDNÉHO NA DOLNORAKOUSKÉM ÚZEMÍ, CENOVÉ NABÍDKY PŘEHLED STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI NA JIHOMORAVSKÉM ÚZEMÍ PŘEHLED CEN JÍZDNÉHO NA JIHOMORAVSKÉM ÚZEMÍ, CENOVÉ NABÍDKY PŘEHLED STÁVAJÍCÍ PŘESHRANIČNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI PŘEHLED CEN PŘÍHRANIČNÍHO JÍZDNÉHO, CENOVÉ NABÍDKY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PĚŠÍCH TRAS A VÝZNAMNÝCH BODŮ PRO TURISTIKU PŘEHLED CYKLOSTEZEK A VÝZNAMNÝCH BODŮ PRO CYKLOTURISTIKU STÁVAJÍCÍ OBJEM PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY POPIS METODIKY PRŮZKUMU PRŮJEZDY OSOB PŘES SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ HRANIČNÍ PŘECHODY CELKEM PRŮJEZDY OSOB NEZAHRNUTÝCH DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

3 7.4 PRŮJEZDY OSOB VE VOZIDLECH ZE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ ODHAD POČTU PENDLERŮ ČR RAKOUSKO POČTY PŘEPRAVENÝCH OSOB ZE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ DLE PŘECHODŮ PRŮZKUM NA ŽELEZNIČNÍCH PŘECHODECH PODLE RELACÍ PRŮZKUM VYUŽITELNOSTI LINEK TURISTY V KEMPECH NÁVRH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ A OPATŘENÍ NÁVRH NOVÝCH DOPRAVNÍCH SPOJENÍ PODPORUJÍCÍCH TURISTIKU NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ PRO PODPORU CYKLOTURISTIKY NÁVRH NOVÝCH DOPRAVNÍCH SPOJENÍ PRO PRAVIDELNÉ CESTY NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ SPOJENÝCH S ORGANIZACÍ PROVOZU A TARIFEM VÝČET NUTNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV INFRASTRUKTURY UDRŽITELNOST PŘESHRANIČNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NÁVRH LEGISLATIVNÍCH A ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ SOUHRNNÉ VYČÍSLENÍ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PROBLEMATIKA NEDOVOLENÉ PODPORY ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ KONZULTANTEM Z RAKOUSKÉ STRANY PŘIPOMÍNKY K OPATŘENÍM V OBLASTI LINEK A JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PŘIPOMÍNKY K TARIFNÍM OPATŘENÍM MARKETINGOVÁ OPATŘENÍ PRÁVNÍ ASPEKTY ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ OPONENTA MARKETINGOVÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ PRO PROPAGACI JEDNOTLIVÝCH LINEK OPATŘENÍ PRO PROPAGACI TARIFNÍCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ PRO PROPAGACI ÚZEMÍ JAKO UCELENÉ TURISTICKÉ OBLASTI HIERARCHIZACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ, DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU MOŽNÁ OPATŘENÍ V OBLASTI INFRASTRUKTURY VÝSTAVBA NOVÉ ZASTÁVKY NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE ÚPRAVA STAVU HRANIČNÍHO SPOJENÍ JAROSLAVICE - ZWINGENDORF ZKVALITNĚNÍ POVRCHU MEZI NOVÝM A STARÝM PŘEROVEM OBNOVA ŽELEZNICE HEVLÍN LAA AN DER THAYA PŘÍLOHY

4 1 ÚVOD Rakousko a Česká republika jsou součástí EU a patří do Schengenského prostoru. Jihomoravský kraj se rozkládá v jižní části ČR a sousedí s Dolním Rakouskem a Vídní. Zájmové území, na které se vztahuje tento projekt, lze vymezit na české straně spojnicí obcí Břeclav - Hustopeče - Pohořelice - Znojmo. Na rakouské straně je území vymezeno okresy Hollabrunn, Mistelbach, částečně Gänserndorf, Korneuburg a Horn ve spolkové zemi Dolní Rakousko. Mezi zájmovými regiony neexistuje kvalitní dopravní spojení veřejnou dopravou. Vlakové spojení je zajištěno v omezené míře přes Šatov a Břeclav. Do nedávna chybělo autobusové spojení propojující obě strany hranice. Nachází se zde cela řada zajímavých kulturních, historických, turistických a sportovních atrakcí - např. lázeňské město Laa an der Thaya, Národní park Podyjí a další. V zájmovém území lze pozorovat značnou dojížďku za prací především z České republiky do Rakouska. 4

5 2 DŮVODY PRO VZNIK STUDIE 2.1 Paralely s ostatními kraji Po celou dobu budování IDS JMK je jedním z cílů navázat kontakt s okolními dopravními systémy a řešení vzájemného provázání. Důvodem je zajistit kvalitní dopravní obslužnost vybraného spádového území v bezprostřední vzdálenosti za hranicemi okolních krajů a států. V případě okolních krajů byl tento záměr většinou realizován - již dlouhou dobu je IDS JMK rozšířen do spádových obcí v kraji Vysočina, v Pardubickém i Olomouckém kraji. S těmito kraji bylo rozšíření IDS JMK projednáno a odsouhlaseno a rovněž bylo dohodnuto financování přeshraniční dopravy. Logickým pokračováním je zkvalitnění přeshraniční veřejné dopravy vybraných území na Slovensku a v Rakousku. Lze při tom vycházet ze zkušeností z jiných oblastí, kde se přeshraniční doprava stala velmi populární a počet spojů narůstá. Jako příklad lze uvést celou západní hranici České republiky s Německem. V Libereckém i Karlovarském kraji již dlouhou dobu existuje možnost přeshraniční dopravy založené na jednotné síťové jízdence použitelné na všech spojích ve vybraném území včetně železnice. Zavedeny jsou především přeshraniční vlakové, ale i autobusové linky. Rozvoj přeshraniční dopravy lze zaznamenat také v krajích Královéhradeckém nebo Moravskoslezském (spoje do Polska). Uvedené spoje mají velký význam pro návštěvnost dotčených regionů a pro jejich propagaci. Další příklad, jak lze propojit dva státy veřejnou dopravou, nalezneme na Slovensku. Mezi Bratislavou a Rakouskem jsou vedeny dvěma trasami vlakové linky využívané denně několika tisíci cestujících a navíc byla v nedávné minulosti zřízena i autobusová linka. 2.2 Dlouhodobá příprava projektu KORDIS JMK společně s odborem dopravy JMK i vedením Jihomoravského kraje dlouhodobě usiluje o vytvoření podobných přeshraničních vazeb. Za tím účelem v minulosti proběhla řada jednání mezi zástupci jihomoravské a rakouské reprezentace, kde byly možnosti podpory přeshraniční veřejné dopravy diskutovány. Při těchto kontaktech byl mírně potlačován aspekt dojíždění za prací a spíše zdůrazňován význam pro oblast cestovního 5

6 ruchu. Důvodem pro tuto pozici byla snaha omezit obavy z nárůstu českých pracovníků na rakouském území. Zástupci Jihomoravského kraje a KORDIS JMK se cca 1-2x ročně setkávají se zástupci rakouského koordinátora veřejné dopravy VOR a dalšími partnery. Za nejvýznamnější setkání lze považovat jednání na konci roku 2007, které proběhlo v Brně za účasti zástupců MD ČR, zástupců Jihomoravského kraje, země Dolní Rakousko, města Brna, slovenských partnerů a dalších subjektů. Dalším významným setkáním bylo jednání v Poysdorfu na počátku roku Rakouská delegace byla vedena radním pro dopravu Země Dolní Rakousko a dále byla zastoupena představiteli obcí Poysdorf a Laa an der Thaya a vedením vídeňského organizátora veřejné dopravy společnosti VOR. Jihomoravská delegace byla vedena radním pro dopravu Jihomoravského kraje a dále byla zastoupena představiteli odboru dopravy JMK a pracovníků KORDIS JMK. Na tomto jednání byl formulován požadavek na vytvoření studie, která by měla navrhnout konkrétní řešení přeshraniční dopravy mezi Dolním Rakouskem a jižní Moravou. Jako zpracovatel byl dohodnut KORDIS JMK a spolupracujícím partnerem na rakouské straně společnost VOR. 2.3 Zahrnutí projektu do rozpočtových záměrů JMK S realizací projektů podporujících přeshraniční veřejnou dopravu se dlouhodobě počítá i v rozpočtových výhledech Jihomoravského kraje. Podklady předkládá odbor dopravy krajského úřadu. Pro roky se v těchto výhledech počítá s projekty ve výši cca 11 mil. Kč pro OP ČR-Rakousko a s 3,5 mil. Kč pro OP ČR-Slovensko. 2.4 Vztah návrhů studie k Programu rozvoje JMK ( ) Záměry studie jsou v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje pro období V tomto dokumentu je Propojení IDS JMK se systémy v sousedních státech (Slovensko, Rakousko) v návrhové části věnován bod C 2.2, který je uveden jako druhý v pořadí po bodu doporučujícím dokončení integrace celého území kraje. Obdobím realizace jsou roky a výstupními indikátory jsou počet přeshraničních linek, uznávání cestovních dokladů, počet hraničních přechodů zapojených do systému. 2.5 Důvody pro realizaci studie podpořit rozvoj cestovního ruchu v přeshraniční oblasti; 6

7 podpořit přeshraniční cestování za prací a do škol; nabídka dotačních programů pro nastartování linek a jejich marketingovou podporu; reakce na obdobné projekty úspěšně realizované v jiných krajích. 2.6 Zadání studie KORDIS JMK při přípravě studie vycházel z následujících předpokladů: navrhnout řešení, které s minimálními náklady zabezpečí možnost systémového rozvoje přeshraničních kontaktů a dopravních spojů; navrhnout řešení, které bude udržitelné a pokud možno i samofinancovatelné i po skončení dotačních programů; navrhnout řešení, které během prvních tří let s přispěním Evropských dotací ověří životaschopnost návrhů a díky propagaci a marketingu zvýší zájem rakouské strany o návštěvu ČR; vytvořit řešení, jehož budoucí náklady po skončení doby realizace projektu bude možné v případě neúspěchu minimalizovat. Zadání studie bylo konzultováno s odborem dopravy a odborem regionálního rozvoje Jihomoravského kraje. Žádost o financování studie z operačního programu ČR Rakousko byla podána v červnu 2010, schválena byla řídícím výborem v červenci 2010, smlouva o financování byla podepsána v srpnu Přínosy pro Jihomoravský kraj oblast turistiky o podpora jednodenních návštěvníků (reakce na volání po přímém spojení do Lednicko Valtického areálu z Rakouska) o zvýšení atraktivity oblasti Podyjí pro vícedenní turisty možnosti okruhů podél Dyje, možnost návštěvy termálních lázní při deštivém počasí o podpora cykloturistiky a vinné turistiky autobusové spoje se plánují jako cyklobusy o podpora příjezdu návštěvníků ze vzdálenějších míst Rakouska / Vídně 7

8 o možnost výhodné propagace v rámci rakouských partnerů ÖBB / VOR oblast rozvoje hospodářství a dopravy o o zvýšení hospodářského obratu ve městech Valtice, Břeclav, Znojmo, Lednice (nákupy, restaurace) zviditelnění Jihomoravského kraje v Rakousku o Jihomoravský kraj a IDS JMK bude považován za seriozního partnera, možnost vyjednání speciálních jízdních výhod s ÖBB a dalšími partnery. oblast sociální a zaměstnanosti o snížení cen pro dojíždění za prací z Jihomoravského kraje směr Vídeň a přilehlé oblasti na vlakových linkách o usnadnění dojíždění za prací v relacích Znojmo Retz a dále po vlakové lince o podpora již dnes existujících spojení Hrušovansko Laa Mistelbach Wien (návaznost vlaků na autobusovou linku 104 v obou směrech) o první krok v jednáních o vzájemném uznávání jízdného a další spolupráci pro denní dojíždění. 2.8 Závěr Návrhy studie nejsou nové, jedná se o shrnutí dlouhodobých myšlenek a záměrů odborníků připravovaných a konzultovaných více než 6 let na vzájemných setkáních vycházejících ze zkušeností z řady dalších krajů. Cílem studie je navrhnout stavebnicové řešení, které umožní postupné nebo naopak jednorázové zavedení navržených opatření. Náklady Jihomoravského kraje se v prvních 3 letech projektu budou pohybovat pouze ve výši spolufinancování ve výši 15% rozpočtových výdajů. Dle návrhu studie by to činilo 580 tis. Kč/ročně na autobusové linky, při zahrnutí železniční dopravy by to činilo celkem cca 880 tis. Kč/ročně. V průběhu třetího roku doporučujeme vyhodnotit ekonomiku linek, zejména vývoj výnosů z tržeb a učinit rozhodnutí k dalšímu vývoji. 8

9 3 DEFINICE POJMŮ POUŽÍVANÝCH VE STUDII Pendler cestující, který každodenně cestuje za prací. V rámci této studie se jedná především o občany ČR, kteří dojíždí za prací do Rakouska. Zájmové / předmětné území oblast podél hranice Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v pásu asi 20 km od hranic po obou stranách. Přesnější definice výčtem obcí je uvedena v kapitole 5.1. Zájmoví cestující lidé, spadající do zájmového území a jeho širšího okolí. Přesný výčet je uveden v kapitole 7.1 9

10 4 SEZNAM PODKLADŮ, KTERÉ JIŽ BYLY ZPRACOVÁNY Spoluprací mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem se dlouhodobě zabývá Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM), s jejíž pomocí lze realizovat malé projekty, na kterých spolupracují subjekty na obou stranách hranice. V oblasti cestovního ruchu je významný projekt TOP výletní cíle jižní Moravy a Dolního Rakouska, který realizuje Centrála cestovního ruchu Jižní Morava (CCRJM). Na stránkách lze najít tipy na výlety v rámci obou oblastí. Spolupráce funguje už v současnosti - např. na stránkách je propagována linka č. 104 jako výhodné spojení z Brna do Laa an der Thaya. Mezi další výsledky CCRJM patří cyklovýlety (http://www.ccrjm.cz/tipy-na-vylety/) vzniklé v rámci projektu EURegioTour.net. Vhodným adeptem na spolupráci je také na projekt Jihomoravského kraje Zažít kraj památek a vína na kole. Ve všech těchto případech je vhodné využít je v rámci propagace nových opatření vzniklých na základě tohoto projektu, zároveň informace o nových výhodných spojeních doplnit do těchto tipů na výlety. 10

11 5 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU A DOSTUPNÝCH PODKLADŮ 5.1 Definice předmětného území Předmětné území lze vymezit následujícím způsobem: Na území České republiky: obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Znojmo obvod obce s pověřeným obecním úřadem Miroslav (mimo Našiměřice a Miroslavské Knínice) střední a jižní část ORP Pohořelice celý obvod ORP Mikulov celý obvod ORP Břeclav 8 obcí v jihozápadní části ORP Hustopeče (včetně Hustopečí) jižní část ORP Moravské Budějovice, vymezená silnicí Znojmo Moravské Budějovice Jemnice Dešná Vratěnín obec Dešná z ORP Dačice Na území Rakouska: větší část okresu Horn (mimo jihozápad) větší část okresu Hollabrunn (mimo jih) z okresu Korneuburg obec Ernstbrunn okres Mistelbach (mimo jižní výběžek) severní část okresu Gänserndorf (po úroveň obce Dürnkrüt) Jako jižní hranici předmětné oblasti lze určit silnici Dürnkrüt Mistelbach Ernstbrunn Hollabrunn Ravelsbach Horn Pernegg Geras Drossendorf Vratěnín. 11

12 Obrázek 1 Znázornění předmětného území (ohraničeno fialově) 5.2 Charakteristika obcí na dolnorakouské straně zájmového území Na rakouské straně zájmového území se nachází 70 obcí s cca obyvateli. Největšími městy jsou sídla okresů - Hollabrunn a Mistelbach, v celé oblasti je už patrný výrazný vliv Vídně, kam řada obyvatel oblasti dojíždí za prací a do škol. Další místem významných pracovních příležitostí je nová průmyslová zóna ve Strasshofu an der Nordbahn severovýchodně od Vídně. Tabulka 1 Největší města na rakouské straně Největší města v oblasti Počet obyvatel (2010) Hollabrunn Mistelbach Horn Laa an der Thaya Poysdorf Zistersdorf

13 5.3 Charakteristika obcí na jihomoravské straně zájmového území Na moravské straně zájmové oblasti žije cca lidí ve 180 obcích. Dominantní jsou dvě okresní města - Znojmo a Břeclav, kde se také soustřeďuje velká část pracovních příležitostí a škol v oblasti. Mezi další významná místa s koncentrací pracovních příležitostí patří průmyslové zóny v Pohořelicích, Mikulově či Hustopečích. V oblasti se také nachází vysoká škola, a to v Lednici, kde sídlí Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Významná dojížďka do škol a za prací míří do Brna. Tabulka 2 Největší města na moravské straně zájmového území Největší města v oblasti Počet obyvatel (2010) Znojmo Břeclav Moravské Budějovice Mikulov Hustopeče Nikoli bezvýznamná je i přeshraniční dojížďka za prací a do škol, nejvýznamnější je zejména ve směru Znojmo - Retz (přp. dále do Vídně), střediskovou obcí i pro okolní moravské obce se postupně stává městečko Laa an der Thaya. 5.4 Charakteristika turistických zajímavostí a jejich kategorizace Podyjí Thayatal Národní park v údolí řeky Dyje se rozkládá po obou stranách hranice. Z důvodu více než čtyřicetileté existence železné opony, která citelně omezovala pohyb v tomto území je zde zachovalá příroda. Znojmo - Druhé největší město Jihomoravského kraje je proslulé v mnoha ohledech. Je zde nejdelší systém podzemních chodeb v České republice, z řady památek lze vzpomenout např. rotundu sv. Kateřiny. Známá je také vinařská tradice města, korunovaná každoročním Znojemským vinobraním. Hardegg Hrad v těsné blízkosti hranice je dobře známý i turistům z České republiky, neboť je dobře viditelný z vyhlídky vypínající se nad moravským břehem Dyje. Rozsáhlý hradní 13

14 komplex se vypíná na skále na protějším břehu, v podhradí se pak nachází nejmenší rakouské městečko. Šobes - Jedna z nejstarších a nejznámějších moravských viničních tratí se nachází na svazích Národního parku Podyjí. Oblast osídlena už od pravěku, v minulosti tudy vedla stará Římská cesta spojující oblast střední Evropy s Římem. Ze svahů jsou pěkné výhledy na meandry Dyje Lednicko-Valtický areál Komplex zahrnující vedle zámků v Lednici a ve Valticích také řadu drobných staveb zakomponovaných do rozsáhlého anglického parku, je od roku 1996 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Zámek Lednice Zámek přestavěný z původní středověké tvrze je proslulý především díky svým francouzským zahradám, anglickému parku, skleníkům či dubovém schodišti vyřezávaného z jednoho kusu dřeva. Zámek Valtice Jedna z hlavních vstupních bran do Lednicko-Valtického areálu a v minulosti jedno z významných sídel rodu Liechtensteinů. Rozsáhlé úpravy zámecké zahrady a parku pochází z 19. století. Janův hrad - Romantická napodobenina zříceniny starého hradu vystavěná počátkem 19. století se nachází v severní části areálu. Pohansko - Zámeček sloužící jako Muzeum - v jeho těsné blízkosti se nachází archeologické naleziště z období Velké Moravy. Na prostranství před zámečkem se nachází socha krále Rostislava. 14

15 5.4.3 Pálava + Novomlýnské nádrže Chráněná krajinná oblast v oblasti Pavlovských vrchů, díky své osamocenosti viditelných z širokého okolí. Severně od těchto kopců se pak rozkládají tři nádrže vodního díla Nové Mlýny, které jsou hojně využívány k rekreaci a rybolovu. Dívčí hrad, Děvičky, Sirotčí hrádek Na vrcholech Pavlovských vrchů se nachází řada zřícenin, které dodávají místu romantický nádech. Všechny jsou volně přístupné a spojuje je hřebenová červená turistická značka. Mikulov (Turold, Svatý kopeček) jihomoravské městečko s vinařskou tradicí, malebným historickým centrem a řadou významných památek, např. zdejší zámek, Ditrichsteinská hrobka. Svatý kopeček vypínající se nad městem patří k nejtypičtějším symbolům města. V blízkém okolí, v jižní části Pálavy lze navštívit také jeskynní systém na Turoldu s délkou podzemních prostor přes 1 km. Dolní Věstonice - Obec proslulá nálezem historické sošky Věstonické Venuše, nachází se zde muzeum a je tu vhodný výchozí turistický bod pro cestu na Pálavu. Mušov - Unikátní kostel na ostrově vodního díla Nové Mlýny jakožto jediný pozůstatek původní vesnice, v současnosti však obtížně přístupný. Pasohlávky - obec na břehu Mušovské nádrže, nachází se zde největší kemp v oblasti, v místě nálezu bývalé římské vojenské stanice muzeum. Do budoucna je zde plánován lázeňský komplex Vranovská přehrada Vranov nad Dyjí rozsáhlý zámek na skále nad stejnojmenným městečkem tvoří jednu z nejvýznamnějších dominant okolí Vranovské přehrady. Bítov hrad pocházející z 11. století tvořil ve středověku významné centrum jihozápadní Moravy, v 19. stol. přestavěn novogoticky. Lze zde navštívit zvláštní sbírku preparovaných psů a koček barona Haase z Haasenfeldu. V hradním komplexu se nachází také zoologická zahrada. 15

16 Cornštejn zřícenina středověkého hradu ze 14. století na výběžku obtékaném ze tří stran řekou Dyjí, resp. Vranovskou přehradou. Drosendorf Stadt historické městečko se zámkem a kompletně zachovalým středověkým opevněním. Riegersburg - zámek přístupný veřejnosti v těsné blízkosti státní hranice Další významné turistické cíle Laa an der Thaya - lázeňské město pouhých několik set metrů od státní hranice je známé svými termálními lázněmi. Falkenstein - malebná zřícenina na vrcholu nad stejnojmennou obcí. Je obklopena zalesněnou rakouskou částí Pavlovských vrchů. Herrnbaumgarten - vinařská obec několik km SV od Poysdorfu je kromě vinařství známá také svým Muzeem nesmyslů zvaném Nonseum. Hadres - vinařská obec v údolí řeky Pulkau, známá nejdelší souvislou uličkou vinných sklepů ve střední Evropě. Wilfersdorf Zámek v nepřetržitém vlastnictví rodu Lichtenštejnů; slouží až do dnešní doby pro správu knížecího majetku. Proslulé jsou zdejší knížecí sklepy. 16

17 Kirchstetten Zámeček nacházející se ve stejnojmenné vesnici pochází ze 16. století. V průběhu 20. století chátral, ale roku 1998 byl při příležitosti zemské výstavy rekonstruován a dnes slouží nejen k víkendovým prohlídkám; ve zdejším sále se pořádají různé koncerty či festivaly. Jedenspeigen V obci se nachází starobylý zámek. Nedaleko obce se nachází památník bitvy na Moravském poli Charakteristika plánovaných průmyslových zón a dalších rozvojových projektů Severovýchodně od Vídně, v obci Strasshof an der Nordbahn je plánovaná průmyslová zóna s možnou kapacitou až pracovních míst. Průmyslová zóna sice leží mimo zájmovou oblast, ale mohla by pro její obyvatele tvořit významný zdroj pracovních příležitostí. Další rozvojovou oblastí je město Břeclav, které má velmi výhodnou polohu na křižovatce hlavních evropských koridorů. Je zde plánována výstavba veřejného logistického centra, které navíc zvýší atraktivitu města pro další investory. 5.6 Potenciál turistické atraktivity oblasti pro obyvatele Vídně, Brna a dalších oblastí V celé příhraniční oblasti se nachází řada vysoce atraktivních turistických cílů - od Lednicko- Valtického areálu zapsaného na seznam UNESCO, přes unikátní přírodu Pavlovských vrchů a Národního parku Podyjí po rekreační oblasti Vranovské přehrady a Novomlýnských nádrží. 17

18 Opomenout nelze ani lázně v Laa an der Thaya a připravované v Pasohlávkách či historická města jako jsou Mikulov, Znojmo, Retz nebo Drosendorf. V současnosti jsou pro obyvatele Brna a Vídně známější spíše turistické cíle na "jejich straně hranice", díky zavedení nových linek a tarifním opatřením lze však předpokládat i větší počet turistických cest za hranice, což přispěje k celkové vyšší návštěvnosti a bude mít pozitivní vliv na rozvoj celé oblasti. 18

19 6 DEFINICE STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUHY 6.1 Přehled stávající dopravní obslužnosti na dolnorakouském území Předmětnou oblastí prochází čtyři významné vlakové linky. Všechny vychází z Vídně a směřují radiálně do jednotlivých oblastí linka Wien Gänserndorf Hohenau Břeclav linka Wien Mistelbach Laa an der Thaya linka Wien Hollabrunn Retz Znojmo linka Wien Tulln - Eggenburg Sigmundsherberge Schwarzenau Gmünd Kromě těchto železnic prochází územím ještě odbočná trať ze Sigmundsherberge do Hornu a dále na jih směr Hadersdorf am Kamp a turistická železnice Retz Drosendorf provozovaná soukromým dopravcem. Zatímco do Laa an der Thaya zajíždí i linka vídeňského S-Bahnu, která po celé své cestě do Vídně staví na všech zastávkách, na ostatních trasách jezdí pouze RB (Regionalbahn), který projíždí úseky před Vídní zrychleně (staví pouze ve vybraných bodech), zatímco v úsecích Hollabrunn Retz ( Znojmo), Gänserndorf Břeclav, Tulln Gmünd a Mistelbach Laa an der Thaya staví ve všech stanicích a zastávkách. Autobusové linky jsou v oblasti provozovány v rámci systému VVNB (Verkehrsverbund Niederösterreich/Burgenland), ve vlacích lze ovšem zároveň využít systému VOR (Verkehrsverbund Ost-Region), který plošně pokrývá především bližší okolí Vídně. Autobusy lze rozdělit na dálkové linky, které mají zpravidla radiální charakter vůči Vídni. Plošnou obsluhu území a také tangeciální (tj. východozápadní) spojení v rámci oblasti zajišťují místní autobusové linky. Obecně lze říct, že v oblasti výrazně převažují severojižní přepravní proudy nad východozápadními vzhledem k velmi výraznému postavení rakouské metropole. 19

20 6.2 Přehled cen jízdného na dolnorakouském území, cenové nabídky V rámci tarifu VVNB platí kilometrický tarif odstupňovaný po pěti kilometrech. V jeho rámci je kromě jednorázového jízdného možné zakoupit také týdenní, měsíční nebo roční jízdenku. Tarif nabízí možnost zakoupení předplatného jízdného pro dopravu v rámci jednotlivých měst. Slevu ve výši 45 % tarif nabízí rodinám s dětmi, důchodcům či tělesně postiženým, jsou-li držiteli ÖBB-VORTEILSCard. Tabulka 3 Příklady cen ve vybraných relacích na dolnorakouském území relace tarif VVNB tarif VOR (vlaky) odkud kam cena ( ) tarif. km cena ( ) počet Retz Laa 9,00 46 Laa Mistelbach 5, ,60 2 Laa Poysdorf 4,00 20 Mistelbach Poysdorf 4,00 16 Mistelbach Hollabrunn 9,00 46 Retz Hollabrunn 6, ,40 3 Hollabrunn Hohenau 13,70 76 Na vlakových linkách zasahujících do řešeného území lze využít také tarif VOR. Tarif VOR je zónový a je přizpůsobený zejména dojížďce v rámci vídeňské aglomerace. Jednotlivé jízdní doklady se prodávají jednak pro jednotlivou zónu, jednak čtyřa osmipruhové jízdenky, kde si cestující označí potřebný počet zón. Sousední zóny mají zpravidla překryv na jejich hranici bývá jedna či více zastávek, které náleží do obou zón. U předplatních jízdních dokladů se rozlišuje, zda platí pouze pro drážní dopravu nebo i pro autobusové linky. Na železničních tratích je možné využívat také tarifu ÖBB, včetně široké škály jejích slevových produktů. Mezi nejvýznamnější patří VorteilsCard, která za roční poplatek 19,90 pro studenty, 26,90 pro seniory resp. 99,90 pro ostatní občany nabízí svým držitelům 50%-ní slevu. Existuje také verze umožňující výhodnější cestování rodinám s dětmi. 20

21 K nabídkám pro jednorázové využití patří jízdenka Einfach Raus, která slouží malým skupinám (2-5) lidí jako celodenní jízdenka po celém Rakousku (platí pouze na osobní vlaky), od platí až do stanice Břeclav. Cena je 28 a jízdenka platí do 3:00 následujícího dne, v pracovní dny začíná platnost až po deváté hodině ranní. Pro malé skupiny 2-5 lidí je výhodná také Minimax-Ticket, která podle velikosti skupiny nabízí každému dalšímu členovi větší slevu. Zvýhodněni jsou opět držitelé VorteilsCard. 6.3 Přehled stávající dopravní obslužnosti na jihomoravském území Na celém území jihomoravského kraje v současnosti funguje IDS JMK. Společnost KORDIS JMK, která jej organizuje, zajišťuje kromě základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby také koordinaci linkového vedení a návazností, aby systém jako celek byl co nejefektivnější. Do systému jsou zahrnuty všechny železniční tratě s pravidelnou osobní dopravou, autobusové linky vyjma dálkových (mezikrajských a mezistátních) a městská hromadná doprava jednotlivých měst kraje. V oblasti lze tedy cestovat na jeden jízdní doklad všemi těmito druhy veřejné dopravy. Páteří oblasti je železniční linka S8, která navzájem spojuje nejvýznamnější města oblasti - Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, Mikulov, Valtice a Břeclav. Vzhledem ke skutečnosti, že významné přepravní proudy směřují z této oblasti do Brna, další páteřní linky slouží ke spojení jednotlivých částí oblasti s Brnem. Na východě jsou nejdůležitější vlakové linky S2 a R5 na trati Břeclav Brno. Ve střední a západní části oblasti není spojení po železnici časově nejvýhodnější, nahrazují jej páteřní autobusové linky 108, 104 a 105 spojující Brno a Pohořelice se Znojmem; Hrušovany nad Jevišovkou a Laa an der Thaya; Mikulovem. Doplňkově danou oblast obsluhuje také vlaková linka S41, spojující město Miroslav s Brnem. 6.4 Přehled cen jízdného na jihomoravském území, cenové nabídky Všechny linky v předmětném území (vyjma dálkových) jsou zahrnuty do tarifu IDS JMK, kde se cena jízdného odvíjí od počtu projetých zón. Přehled vybraných relací je uveden v tabulce. 21

22 Obrázek 2 Cena a čas jízdy v místních relacích Tabulka 4 Příklady cen ve vybraných relacích na jihomoravském území relace cena (Kč) cena ( ) počet zón vzdál. (km) Břeclav Znojmo 62 2, Břeclav Mikulov 24 0, Znojmo Pohořelice 43 1, Pohořelice Mikulov 30 1, Břeclav Hustopeče 37 1, Břeclav Hrušovany n/j 43 1, Břeclav Valtice 18 0,

23 Tabulka 5 Příklady cen mezi Brnem a vybranými městy relace cena (Kč) cena ( ) počet zón vzd. (km) Brno Znojmo 68 2, Brno Mikulov 55 2, Brno Pohořelice 37 1, Brno Břeclav 62 2, Brno Hustopeče 43 1, Brno Hrušovany/J 92 3, Brno Miroslav 49 1, Vedle základního tarifu lze využít i další nabídky IDS JMK, jako např. celodenní síťovou jízdenku za 150 Kč (mimo Brno), resp. 190 Kč (včetně Brna), na niž mohou o víkendu cestovat až 2 dospělí a 3 děti. Pro cestu pouze po železnici lze využít také některou z nabídek Českých Drah. Víkendová jízdenka SONE+ umožňuje cestu osobním vlakem po celé síti ČD 2 dospělým a až 3 dětem, má také přesah přes hranice platí až do stanic Retz a Hohenau. Síťová jízdnka RegioNet pak umožňuje v libovolný den 1 osobě za 150 Kč nebo 2 5 osobám za 300 Kč cestování po železnicích v Jihomoravském kraji. 6.5 Přehled stávající přeshraniční dopravní obslužnosti U železniční dopravy fungují v předmětném území dva přechody, na kterých je provozována osobní doprava. Přechod Šatov Retz jezdí 7 párů osobních vlaků denně (v neděli 6 párů), po větší část dne v dvouhodinovém taktu (dopoledne 4 h). Vlaky zajišťují přímé spojení Znojma s Vídní, některé pokračují dále směr Wiener Neustadt. Druhý železniční přechod Břeclav Bernhardsthal slouží také dálkové dopravě v relaci Břeclav Wien jezdí 10 párů vlaků kategorie EC. Z Břeclavi pokračují směrem Brno Praha Berlin nebo Ostrava Warszawa, z Vídně poté některé pokračují na Graz a Villach. Osobních vlaků Břeclav Wien ( - Wiener Neustadt Payerbach-Reichenau) jezdí 11 vlaků směrem do Rakouska, opačným směrem 9 vlaků (v neděli o jeden pár méně). V oblasti přeshraniční autobusové dopravy je nejvýznamnější linka 104 IDS JMK, nově zavedená k , která spojuje rakouské lázeňské město Laa an der Thaya s Hrušovany nad Jevišovkou, Pohořelicemi a s Brnem. V pracovní dny je zajišťováno 12 párů spojů, o víkendu 7. 23

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM FOND MIKROPROJEKTŮ MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM Analýza stávajícího stavu a návrhy na rozvoj Prosinec 2013 Úvodní informace Po celou dobu existence Integrovaného

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Mgr. Filip Chvátal Prezentace vznikla v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů" (reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0222), který je spolufinancován

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem Organizátor regionální dopravy společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem V čem spočívá práce OREDO Organizace autobusové a drážní dopravy Analýza autobusové a drážní dopravy Optimalizace

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o.

Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o. Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o. Sčítací formulář slevy dle cenového výměru dle nabídek ČD Den průzkumu: středa 2.11.2011 Provozní poznámky (zpoždění atp.):

Více

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově informace pro: Obec Bítov Obec Skřipov Obec Těškovice Ostrava, září 2011 Úvod V souvislosti dojde postupně

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Východiska evropské nařízení 1370/2007, které stanoví povinnost do konce roku 2019 vysoutěžit autobusové dopravce na základě spravedlivých výběrových

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest Jihočeský systém páteřních cyklistických cest NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY Dopravní systém CYKLOTRANS ČSAD JIHOTRANS Motto na úvod Předtím, než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše. Člověk

Více

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM KORDIS JMK, a.s. Nové sady 30, 602 00 Brno FOND MIKROPROJEKTŮ MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM Analýza stávajícího stavu a návrhy na rozvoj Listopad 2013 OBSAH 1 ÚVOD...

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Síťové setkání na téma Doprava

Síťové setkání na téma Doprava Síťové setkání na téma Doprava Program setkání: Přivítání Prezentace dopravních projektů realizovaných jednotlivými regiony Jednání ve skupinách ( Investice v infrastruktuře, Veřejná doprava ) Závěr Přivítání:

Více

Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna

Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna KORDIS JMK, spol s r. o. Nové sady 30, 602 00 Brno Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna souhrnný materiál Březen 2010 Materiál navazuje na jednání dne 4.

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Tipy na výlety z hotelu Savannah****deluxe

Tipy na výlety z hotelu Savannah****deluxe Tipy na výlety z hotelu Savannah****deluxe Vážené dámy a pánové, děkujeme, že jste si pro svou dovolenou vybrali Znojemsko a hotel Savannah****deluxe. Níže si Vám dovolujeme nabídnout několik tipů na výlety

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2013

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2013 14. Předkládá: Zpracoval: Rada Olomouckého kraje PhDr. Alois Mačák, MBA 1. náměstek hejtmana Mgr. Jaroslav Tomík ředitel KIDSOK, p.o. Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2013 Zajištění

Více

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY Město Bzenec 28. 29. května 2015 FOND MIKROPROJEKTŮ Aktivity projektu: 1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce Jihomoravským krajem a Trenčínským samosprávným

Více

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~ Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více

2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY. Rozdělení linek VHD. Ondřej Kališ. http://skpsd.wz.cz

2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY. Rozdělení linek VHD. Ondřej Kališ. http://skpsd.wz.cz 2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY Rozdělení linek VHD Ondřej Kališ http://skpsd.wz.cz DRUHY LINEK VZHLEDEM CENTRU OBLASTI RADIÁLNÍ od slova radius = poloměr RADIÁLNÍ - je vedena do centra

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o.

Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o. Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o. Tiskopisy ČD pro výdej jízdenek jízdenka vydaná z UNIPOKu jízdenka vydaná z POPu jízdenka z eshopu jízdenka vydaná z UNIPAJ Základní

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze)

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze) TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze) 1. Vinice Šobes 2,5 km jedna z nejhezčích vinic ČR nacházející se v NP Pyjí, visuté lávky, ochutnávkový stánek vína, vyhlídka, ot. doba: duben

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY REALIZACE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU: 1. dopravní integrace, ustanovení koordinátora 2. sjednocení tarifních podmínek 3. sjednocení přepravních podmínek 4. dopravní koordinace,

Více

Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 2001 Dopravní politika Jihomoravského kraje 2002 Schválení standardů veřejné dopravy -počet spojů, dostupnost zastávek,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1618

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1618 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1618 Areál pro ekologickou likvidaci / pozemek šrotiště, Hrušovany nad Jevišovkou Plocha pozemků 4.156 m 2, plocha skladu 243 m 2, digitální mostní váha Obsah Stručný

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. S účinnosti od 15.12.2013 dochází k rozsáhlým změnám jízdních řádů v rámci projektů: Optimalizace

Více

Kalendář turistických akcí pro rok 2016

Kalendář turistických akcí pro rok 2016 Kalendář turistických akcí pro rok 2016 1. 2. 1. - Nový Šaldorf Konice - Sedlešovice - 6 Km Zn ČD 0855 hod. - Nový Šaldorf ZTZ Konice Sedlešovice - Louka - 2. 9. 1. Šatov Popice 7 Km Zn ČD 0855 hod. -

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13. Mapa trasy

CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13. Mapa trasy CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13 k 25.výročí pádu Železné opony v Evropě SCHLOSSHOF VALTICE - MIKULOV - LAA - ZNOJMO - SLAVONICE 21. 23. září 2014 www.greenways.cz Mapa trasy http://www.eurovelo.cz

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Servisní organizace pro zakladatele Liberecký kraj Člen České asociace organizátorů

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Týden na kole 2009 20 let od pádu železné opony Hranice rozdělují, cykloturistika spojuje! 30. června 5. července, 2009

Týden na kole 2009 20 let od pádu železné opony Hranice rozdělují, cykloturistika spojuje! 30. června 5. července, 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Týden na kole 2009 20 let od pádu železné opony Hranice rozdělují, cykloturistika spojuje! 30. června 5. července, 2009 Touto mezinárodní cyklojízdou,

Více

Na kole k sousedům (trasa Mikulov Nový Přerov Wildendürnbach) Brno 12. ledna 2012

Na kole k sousedům (trasa Mikulov Nový Přerov Wildendürnbach) Brno 12. ledna 2012 Na kole k sousedům (trasa Mikulov Nový Přerov Wildendürnbach) Brno 12. ledna 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce

Více

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Název: Oblast: Autor: Číslo: Jihomoravský kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_17 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část)

Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část) Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část) Linka 729572: Přepravu zajišťuje: BORS Břeclav a.s.,bratislavská 26,690 62 Břeclav (spoje 3,5,9 až 17,21 až 27,31 až 35,39 až 47,71

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII /2008 XII /2008 Stručná informace o IDS JMK Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem.

Více

ZNOJEMSKO Národní park Podyjí / RAKOUSKO

ZNOJEMSKO Národní park Podyjí / RAKOUSKO ZNOJEMSKO Národní park Podyjí / RAKOUSKO CYKLISTICKÝ KURZ Termín: 10.09. 14.09.2012 (pondělí pátek) Ubytování: cyklopenzion Koruna - Havraníky, nebo hotel Kárník - Znojmo Program: Po / 10.09. odjezd z

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více