jan pfeiffer I INI GALLERY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jan pfeiffer ini@inigallery.cz I www.inigallery.cz INI GALLERY"

Transkript

1 jan pfeiffer I INI GALLERY

2 Jan Pfeiffer Narozen 1984 v Praze, žije a pracuje v Praze, České republice Vzdělání 2010 Cooper Union, New York, USA semestrální stáž 2008 Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér Zbigniewa Libery, Praha, Česká republika 2006 Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér Jiřího Příhody, Praha, Česká republika Střední škola designu a umění, Praha, Česká republika Samostatné výstavy 2010 Za zády, kurátorka: Bára Špičáková, Galerie Fenester, Praha, Česká republika EXTENZE, kurátorka: Sandra Baborovská, Start-up - GHMP - Dům U Zlatého prstenu, Praha, Česká republika Urbanismus paměti, kurátorka: Katarína Uhlířová, Open Gallery, Bratislava, Slovensko Omezený přesah, kurátor: Jan Zálešák, Galerie mladých BKC, Brno, Česká republika 2008 Skrz na skrz, Galerie Vernon, Praha, Česká republika Společné výstavy 2010 Jiné vize 2010, PAF - 9. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika THE BIG SCREEN PROJECT, kurátorka: Stephanie Does, HD-LED obrazovka instalovaná na Sixth Avenue mezi 29th a 30th Street, New York City, USA Tudy než jinudy, přímo proti tobě, kurátor: Josef Omáčka, kostel sv Antonína Paduánského, Sokolov, Česká republika One day you will lose it all, kurátoři: Krištof Kintera, Denisa Václavová, Ústředí lidové umělecké výroby, Praha, Česká republika Ontogenie, kurátorka: Marie Krajplová, Zbrojovka, Brno, Česká republika STÍNY MINULÝCH UTOPIÍ, kurátor: Milan Mikuláštik, galerie NTK, Praha, Česká republika PROSTOR Z(I)LIN(A) umělecké intervernce do veřejného prostoru, kurátor: Martin Fišr, Zlín, Česká republika Bienále mladých, kurátor: Tomáš Pospiszyl, Dům U Kamenného zvonu, Praha, Česká republika Hloupé a chytré, kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro, Galerie kritiků, Praha, Česká republika Sběratelé / Československý pavilon, kurátoři: Lucie Drdová, Martin Mazanec, Brotkunsthalle, Vídeň, Rakousko re-do-re-think-re-play, kurátor: Marek Milde, České centrum, New York, USA 2009 Jiné vize 2009, PAF 8. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika ESSL AWARD CEE 2009 Winners, Muzeum Essl, Klosterneuburg - Vídeň, Rakousko Tropic Lab, LASALLE - Vysoká škola umění, Singapur Urban Kiss, kurátor: Vlasta Čiháková - Noshiro, Galerie kritiků, Praha, Česká republika Soukromá vzdálenost, Meetfactory, Praha, Česká republika Místo, kde se poplácává po zádech, kde se roní slzy, kurátor: Ivana Moncolová, Šalounův ateliér, Praha, Česká republika 2008 New & Diferent, Padova, Itálie Projekt Cargo, Sofie, Rumunsko Ve vile, Galerie GJA, Praha, Česká republika Nový český kubismus, kurátor: Václav Magid, Staroměstská radnice, Praha, Česká republika Moskevské bienále, kurátor: Denisa Kera, Moskva, Rusko Cosmopolitics, kurátor Denisa Kera, Gallery Artlaboratory, Berlín, Německo 2007 AVU 18, Národní galerie, Praha, Česká republika Standtpunkte Landeplatze, kurátor: Wolfgang Herzer, Weiden, Německo Cosmopolitics, kurátor: Denisa Kera, Akademie věd, Praha, Česká republika Cosmopolitics, kurátor: Denisa Kera, Galerie Noua, Bukurešť, Rumunsko

3 2006 Dočasná zóna, Praha, Česká republika Ocenění a granty 2009 Jiné vize 2009, PAF 8. Přehlídka animovaného filmu Cena poroty 2009 Essl Award CEE 2009 První cena 2009 Grant Magistrátu hl.města Prahy na externí projekt pro galerii Václava Špály - Telescopické Studio 2008 Grant od Standpunkte Landeplatze pro instalaci ve veřejném prostoru, kurátor: Wolfgang Herzer, Weiden, Neměcko Kurátorské aktivity 2009 kurátor projektu Teleskopické Studio, Galerie Václava Špály, Praha, Česká republika 2008 organizátor/kurátor Galerie Pavilon, Praha, Česká republika 2007 člen výběrové rady Galerie Akademie výtvarných umění (GAVU), Praha, Česká republika Katalogy 2009 Jiné vize 2009, PAF - 8. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika 2009 Essl Award 2009, Museum Essl, Rakousko 2009 Urban Kiss, Praha, Česká republika 2008 Moskevské bienále, Moskva, Rusko 2008 Standpunkte Landeplatze, Weiden, Německo Bibliografie Prezentace Page Gallery - Lidové noviny Essl Award CEE 2009, Katarína Uhlířová, Flash Art - Vol. III, No. 13, 2009 Urban Kiss, Aleš Kuneš, Ateliér - Čtrnáctideník současného výtvarného umění - No. 19, 2009 Krásný nový undergound, Jan Vitvar, Respekt - Vol. XX, No. 20, 2008 Prvních pět minut, Jan Vitvar, Respekt - Vol. XIX, No. 26, 2008 Ve vile, Ateliér - Čtrnáctideník současného výtvarného umění - No. 13, 2008 Cargo, Ateliér - Čtrnáctideník současného výtvarného umění - No. 2, 2008

4 Jan Pfeiffer Born in 1984 in Prague, lives and works in Prague, Czech Republic Education 2010 Cooper Union, New York, USA - exchange 2008 Academy of Fine Arts (AVU), studio of Zbigniew Libera, Prague, Czech Republic 2006 Academy of Fine Arts (AVU), studio of Jiri Prihoda, Prague, Czech Republic School of Design and Art, Prague, Czech Republic Solo Exhibitions 2010 Behind the Back, curator: Bára Špičáková, Gallery Fenester, Prague, Czech Republic Extension, curator: Sandra Baborovská, Start-up - GHMP - The Golden Ring House, Prague, Czech Republic Urbanism of Memory, curator: Katarína Uhlířová, Open Gallery, Bratislava, Slovakia Limited Overlap, curator: Jan Zálešák, Galerie mladých BKC, Brno, Czech Republic 2008 Trough and Trough, Vernon Project Gallery, Prague, Czech Republic Group Exhibitions 2010 Other Visions 2010, PAF - 9th Festival of Film Animation, Olomouc, Czech Republic THE BIG SCREEN PROJECT, curator: Stephanie Does, HD Format LED screen located at the Sixth Avenue between 29th and 30th Street, New York City, USA Tudy než jinudy, přímo proti tobě (This way rather than another, Right in front of you), curator: Josef Omáčka, church of St. Anthony of Padua, Sokolov, Czech Republic One day you will lose it all, curators: Krištof Kintera, Denisa Václavová, Institute of Folk Art Production, Prague, Czech Repubilc Ontogenia, curator: Marie Krajplová, Zbrojovka, Brno, Czech Republic SHADOWS OF THE PAST UTOPIAS, curator: Milan Mikulaštik, Gallrey NTK, Prague, Czech Republic PROSTOR Z(I)LIN(A) interventions into the public space, curator: Martin Fišr, Zlin, Czech Republic Biennale of Young Artists, curator: Tomáš Pospiszyl, GHMP - House at the Stone Bell, Prague, Czech Republic Foolish and Ingenious, curator: Vlasta Čiháková Noshiro, Gallery of Critics, Prague, Czech Republic Collectors: The Czechoslovak Pavilion, curators: Lucie Drdová, Martin Mazanec; Brotkunsthalle, Wien, Austria re-do-re-think-re-play, curator: Marek Milde, Czech Center, New York 2009 Other Visions 2009, PAF - 8th festival of Film Animation, Olomouc, Czech Republic ESSL AWARD CEE 2009 Winners, Essl Museum, Klosterneuburg - Wien, Austria Tropic Lab, LASALLE College of the Arts, Singapore Urban Kiss, curator: Vlasta Čiháková Noshiro, Gallery of Critics, Prague, Czech Republic Private Distance, Meetfactory Gallery, Prague, Czech Republic Iconoclasm, Building-up, Criticism of Public Space Sculpture, curator: Ivana Moncolová, Šaloun Studio, Prague, Czech Republic 2008 New & Diferent, Padova, Italy Cargo Project, Sophia, Romania In the Villa, Gallery GJA, Prague, Czech Republic New Czech Cubism, curator: Václav Magid, Old Town Hall, Prague, Czech Republic Moscow Biennale, curator, Denisa Kera, Moscow, Russia Cosmopolitics, curator: Denisa Kera, Gallery Artlaboratory, Berlin, Germany 2007 AVU 18, National Gallery, Prague, Czech Republic Standpunkte Landeplatze, curator: Wolfgang Herzer, Weiden, Germany Cosmopolitics, curator: Denisa Kera, Academy of Science, Prague, Czech Republic Cosmopolitics, curator: Denisa Kera, Noua Gallery, Bucharest, Romania

5 2006 Temporary Zone, Prague, Czech Republic Awards and Grants 2009 Other Visions 2009, PAF - 8th festival of Film Animation - Jury Award 2009 Essl Award CEE First prize 2009 Grant award from the City Council of Prague for the Telescopic Studio Project - External project of the Václav Špála Gallery, Prague, Czech Republic 2008 Grant award from the Standpunkte Landeplatze for a public space installation, curator: Wolfgang Herzer, Weiden, Germany Curatorial Activities 2009 curator of the Telescopic Studio Project, Václav Špála Gallery, Prague, Czech Republic 2008 organizer/curator of Gallery Pavilon, Prague, Czech Republic 2007 Selections Board member of Gallery (GAVU) of Academy of Fine Arts (AVU), Prague, Czech Republic Catalogues 2009 Other Visions 2009, PAF - 8th festival of Film Animation, Olomouc, Czech Republic 2009 Essl Award 2009, Essl Museum, Austria 2009 Urban Game, Prague, Czech Republic 2008 Moscow biennial, Moscow, Russia 2008 Standpunkte Landeplatze, Weiden, Germany Bibliography Page Gallery Presentation, Lidové noviny Essl Award CEE 2009, by Katarína Uhlířová, Flash Art - Vol. III, No. 13, 2009 Urban Kiss, by Aleš Kuneš, Ateliér - Czech Magazine for Contemporary Art - No. 19, 2009 Krásný nový undurgoumd (Beautiful New Underground), by Jan Vitvar, Respekt - Vol. XX, No. 20, 2008 Prvních pět minut (First Five Minutes), by Jan Vitvar, Respekt - Vol. XIX, No. 26, 2008 Ve vile (In the Villa), Ateliér - Czech Magazine for Contemporary Art - No. 13, 2008 Cargo, by Ondřej Horák, Ateliér - Czech Magazine for Contemporary Art - No. 2, 2008

6 Za zády / Behind the Back rok / year: 2010 médium / medium: video délka videa / video length: 06:03 min Fyzické vlastnosti člověka ho determinují k tomu, že jednoduše neví, co se mu děje za zády. Kráčíme ulicemi, stojíme ve frontě, pohybujeme se místy, městy. Když si představíme scénu, která se za námi může odehrávat, myšlenky jako by se shlukly do abstraktních forem: domy, postavy, kvádry, vertikály Video Za zády je obrazovým přepisem tohoto pocitu, kdy se s klidnou tváří díváme dopředu, zatímco za námi se odehrávají tušené, v podstatě abstraktní děje. Současně se tento pocit může týkat jakési předtuchy, opět ne zcela konkrétní představy situací, které teprve mohou nastat. The physical disposition of a human being determines him in the way that he simply does not know, what is going on behind his back. We walk through the streets, stand in a queue, move within places, towns. When we try to imagine the scene, which might be happening behind our back, these thoughts seem to merge into abstract forms: houses, figures, ashlars, verticals The video is a visual transcript of the feeling, when we look forward with a calm face while there are rather abstract, sensed story-lines taking place behind our back. At the same time, this feeling can refer to a kind of premonition, again an indistinct notion of situations, which could come into being.

7 Rozměr / Dimension rok / year: 2010 médium / medium: kresba / drawing velikost / size: A4

8 Pozorovatel / Observer rok / year: 2010 médium / medium: video délka videa / video length: 01:16 min Video Pozorovatel představuje postavu otočenou k divákovi zády, muže, který se tiše dívá z okna do futuristického, odosobněnéhosvěta, ve kterém je jedinou známkou života občas projíždějící auto. Video je určitým průhledem do budoucnosti nebo naopak do toho, co se odehrává v nás samotných, když stojíme před něčím, co nemůžeme úplně pochopit nebo pojmout. The Observer video represents a figure turned away from the beholder, a man, who silently looks out from the window into a futuristic, impersonal world, in which the only notion of life is a car passing through from time to time. The video symbolizes a insight into the future or, on the contrary, into what is going on in our own heads when we stand in front of something we cannot fully comprehend or deal with.

9 Obemknutí / Encirclement rok / year: 2010 médium / medium: digitální tisk / digital print velikost / size: 164x109 cm K prostoru, ve kterém žijeme, se nutně musíme určitým způsobem vztahovat. Tento vztah může mít různépolohy, od splynutí s tímto prostorem, přes vymezení se vůči němu, až po touhu si tento prostor nějakým způsobem přisvojit. Kruh je jedním ze základních prvků většiny rituálů a i my ve svých každodenních rituálech máme tendenci s ním pracovat obejmout, obejít, obestoupit Pokud nám k tomu naše fyzické tělo nestačí, můžeme si jej symbolicky prozloužit nějakým nástrojem. V akci Obemknutí se postava pokouší pomocí bumerangu obhodit výškovou budovu. Očekává, že budovu obemkne celou a že se jí předmět opět vrátí. Tedy že realitu před sebou tímto způsobem obsáhne, osvojí si ji, vztáhne ji k sobě. bumerangu obhodit výškovou budovu. Očekává, že budovu obemkne celou a že se jí předmět opět vrátí. Tedy že realitu před sebou tímto způsobem obsáhne, osvojí si ji, vztáhne ji k sobě. There is no doubt that we need to relate to the space we inhabit in one way or another. This relation can have different forms, from fusing with this space, through differentiating oneself from it, up to longing for the possibility to somehow appropriate this space. A circle is one of the basic elements of a majority of existing rituals and even in our daily rituals we tend to implement it - embrace, encircle, hem about In case that our physical body is not sufficient for such purposes, we can symbolically prolong it by using a tool. In an action called Encirclement, a human figure is trying to cast a boomerang around a tower building. The figure expects to overthrow the entire building and catch the boomerang back from the other side. This symbolically means capturing the reality in front of us, trying to compass it and relate it to ourselves.

10 Dosah / Outreach rok / year: 2010 médium / medium: digitální tisk / digital print velikost / size: 164x109 cm Ústředním motivem této velkoformátové fotografie je zvláštní prázdné místo, nebo spíše ne-místo uprostřed města, kvádrovitý černý kráter, do kterého by bylo možné jako chybějící dílek stavebnice zasadit další výškovou budovu. Kontrastem k tomuto prostoru je postava černého střelce, který míří směrem do prázdna a vzdálenost, kterou hodlá svým šípem překonat, v sobě skrývá určitý magický náboj na pomezí racionality a iracionality. Střelec zosobňuje jednotu zacílení a vůle, momentu očekávání, propojení, nejasného vývoje situace i přesné kalkulace. The central motif of this large-format photography is a strange empty space in the middle of the city, a rectangular black crater, in which another skyscraper could be placed as a missing piece of a brick-box. Contrasting to this space is a figure of a black darter, who aims towards this emptiness and the distance he is going to overcome with his arrow shows a certain magical appeal between rationality and irrationality. The darter personifies a unity of aim and will, awaiting and connection, as well as an uncertain development of the situation contrasting to exact calculation.

11 I toto může být výsledkem našeho úsilí / Even this can be the result of our effort rok / year: 2010 médium / medium: nástěnná kresba, projekce fotografie / mural drawing, photograph projection velikost / size: variabilní / variable V tovární zóně Baťových závodů ve Zlíně se rozpíná černá matérie, obklopuje budovy, zahuštuje prostor.tovární budovy mají nebo alespoň v minulosti měly jasný smysl a obsah, jsou součástí určitého myšlenkového i fyzického systému. Naopak u černé hmoty je její původ nejasný, stejně tak jako důvod, proč se jako těžkopádná řeka ze dvou světových stran valí do města a uprostřed nechává jen tenký pruh toho, co původně znamenalo pevnou půdu pod nohama. Černá hmota tak představuje určitou neočekávanou událost v lineárním vývoji a pokroku, který je pro naši kulturu charakteristický. Snad v sobě nese i určitý odkaz kekolektivnímu nevědomí, potlačovanému archetypu, tomu, že všichni bez ohledu na své individuální charakteristiky v hloubi duše víme, že v protikladu k racionálním silám, ve kterých se v každodenním životě pohybujeme a v rámci kterých budujeme svoji civilizaci, existuje také něco mnohem základnějšího, iracionálního, méně definovatelného, děsivého i lákavého zároveň. A black substance is expanding through the industrial zone of Baťa s Zlín, encompassing buildings, thickening the surrounding space. Industrial buildings have - or at least used to have - a clear sense and content. They are a part of a certain system, both physical and intellectual. On the contrary, the origin of the black matter is unclear, as well as the reason why it pours forth from two sides as a massive river, leaving a thin stripe of what used to be a solid ground in between. The black substance represents a certain unexpected occurrence in the linear development and notion of progress, which is characteristic for our culture. Perhaps it even bares a reference to collective unconsciousness, the suppressed archetype. Reference to that we all, regardless of our individual characteristics, deep inside know that contrary to the rational forces, among which we live our daily lives and build our civilisation, there is something far more fundamental, irrational, less defined, threatening and tempting at the same time.

12 Bez kontroly / Beyond Control rok / year: 2010 médium / medium: video délka videa / video length: 12:00 min Video Bez kontroly představuje ironický pohled na urbanistické plánování. Převrací jeho pravidla, aby vznikl prostor pro náhodu a nepředvídatelná řešení. Stavitel se zavázanýma očima konstruuje fiktivní plán města, veden pouze svou pamětí a intuicí. Racionalita a přesné vědomosti spojené s urbanistickým plánováním jsou tudíž potlačeny, stejně tak jako potřeba mít věci pod kontrolou. Vznikající struktura je variabilní, iracionální a nesvázaná. The video projection Beyond Control presents an ironic view on urban planning, reversing its rules in order to create a space for chance and unexpected solutions. The builder is blindfolded and is constructing a plan for a fictive city, the major sources for the construction being memory and intuition. The typical rationality and foreknowledge of urban planning is therefore left behind, together with the need for control. The structure arising is variable, irrational and unbound.

13 Kruhová cesta / Roundway rok / year: 2010 médium / medium: video instalace ve smyčce / video installation in a loop Video instalace, která se dotýká otázky nasazení, nekonečného opakování výkonu a výdrže. Jde o video smyčku, kdy běžec v nočním exteriéru obíhá stále ve stejném kruhu kameru. Obíhá tak i diváka, který se při instalaci ocitá uprostřed pomyslného kruhu. Stává se součástí běhu, kumulace. Instalace funguje především na bázi zvukového vjemu: v momentu, kdy běžec vybíhá ze záběru, můžeme vnímat zvuk běhu, který se ocitá za námi a poté zvuk dokresluje situaci, kdy se běžec opět objevuje na druhé straně záběru. This is a video installation, which deals with the question of drive, endless repeating and persistence. In a video-loop, a runner circulates in a night-setting around the camera, keeping a stable distance from it. He therefore also, allegorically, runs around the beholder, who finds himself in the middle of an imaginary circle. He becomes a part of the run, accumulation. The installation is primarily based on sound experience: when the runner disappears from the shot, we can perceive the sound of the run, which takes place behind us. Afterwards, the sound completes the situation of the runner reappearing on the other side of the shot.

14 Prostorové vize / Spatial Visions rok / year: 2010 médium / medium: video délka videa / video length: 02:53 min Kreslená animace vytvořená technikou gumované kresby je rozvržená na čtyři scény, přičemž v každé scéně se odehrává život ve společném prostoru. V první scéně se před námi narýsuje síťová struktura, ve které život probíhá velmi symetricky, auta mají jasné směry a rychle dosahují svých cílů. V druhé scéně se ocitáme ve městě tvořeném pouze dvory, ty jsou jediným společným místem pro setkávání a volný čas. V jednotlivých dvorech se život odehrává prakticky totožně: uprostřed si hrají děti, kolem nich si povídají důchodci, okolo jsou hloučky rodičů. V horním rohu se shromaždují lidé, kteří rádi pozorují. V druhém horním rohu se setkávají politické skupinky. V dolním rohu se odehrávají oddechové aktivity a zábava. V dolní části je místo pro veřejné projevy a demonstrace, v horní častí je sportoviště. Třetí scéna nás přivádí opět do města postaveného na síti, ale tentokrát na síti ve tvaru šachovnice. I když město zůstává přesně navržené, jeho užívání je mnohem více organické, vyžaduje více vlastní orientace a rozhodnutí. V poslední, čtvrté situaci, se prostředí zcela mění. Obyvatelé se ocitají na prázdném volném prostranství, kde již nejsou determinováni strukturou města a řád jsou tudíž nuceni si vytvářet sami. V prvních okamžicích dochází k základnímu vymezení prostoru: uprostřed nově vzniklé společnosti se vytváří prostor po dětskou hru, která je obklopena starci. Nejprve se cesty mezi lidmi tvoří symetricky a postupně se vice rozrůstají. Postavení lidí ze začátku připomíná demonstraci, ale postupně se společenství člení na menší skupinky centra a stále se proměňuje. The drawn animation, created by the erasing technique, explores the link between social life and city planning. It is divided into four scenes, while in each of the scenes life in a common ground takes place. In the first scene, a net-like structure arises in front of us. Life is very symmetrical in such a setting; the cars have clear directions and quickly reach their destinations. In the second scene, we find ourselves in a city created solely by rectangular yards, which are the only common grounds for social meeting and free time. In the single yards things happen in a very similar way: children play in the middle, around them seniors talk, parents gather in groups. In the upper left corner the observers cumulate. Upper right corner is reserved for political groups. In the lower corner leisure activities take place. There is also space for public speeches and demonstrations in the lower part, while in the upper part a sports ground can be found. The third scene brings us again into a town built on a net-structure, which is, however, shifted into a form of a chessboard. Even though the town remains precisely planned, living in it is much more organic, it requires more of one s own sense for decision-making and orientation. Within the last, fourth situation, the environment changes rapidly. The inhabitants find themselves in an empty free space, not being determined by the structure of the town and therefore forced to create their own order. In the first moments, they create a basic division of the space: in the middle of the newly-built society there arises room for children s play, which is surrounded by the elderly. First of all are the paths among the people being created systematically, then they tend to grow further. The situation initially reminds us of a demonstration, but over time the community divides into smaller parts and changes constantly.

15 Nad / Above rok / year: 2010 médium / medium: objekty z plexiskla / plexiglass objects rozměr / size: 12 objektů, každý vychází z velikosti A3 / 12 objects, each derived from A3 size Město je struktura, ve které se pohybujeme, která nás obklopuje, ovlivňuje a určuje naše kroky. Je to prostor řád, který je vytvořen pro společný život v civilizaci. Co však zůstává nezformováno je prostor nad námi, nad naším světem, něco, co nás přesahuje. A tak vzhlížíme skrze města vzhůru. Prostor nad námi je však orámován naším okolím, našimi městy, liniemi budov, ulic. Ty pak vytvářejí lem, okraj. Zakousávají se do prostoru nad sebou, ohraničují jej. V projektu Nad jde o tvary, které vznikají při průhledu z ulic velkých měst na nebe. A town is a structure in which we circulate, which surrounds us, influences us and determines our movement. It is a space system, which has been created to allow social life in a civilization. What remains unformed is the space above us, above our world. It is something that transcends us. And so we look up through the town. However, the space above us is shaped by our surroundings, our towns, lines of the buildings and streets. They create a border, edge. They take a bite in the space above, they define it. The project Above deals with shapes that rise from the view through the streets of large towns, up to the sky.

16 Předpoklad I. / Prevision I. rok / year: 2009 médium / medium: video délka videa / video length: 10:04 min Pro projekt Předpoklad I. jsem vyfotografoval pohled ze svého okna realitu, se kterou přicházím nejčastěji do kontaktu. Fotografii, na které jsou zachyceni v jednom okamžiku lidé, zvířata, budovy a stroje, jsem nechal okomentovat odborníky na dané oblasti. Otázka zněla: Jaký je předpoklad pro jejich budoucnost? Ve výsledné práci kamera projíždí nad fotografií pozastavenou realitou. Vždy když se záběr zastaví, ozve se komentář k danému předmětu, osobě či zvířeti. Video představuje snahu se pomocí co nejracionálnějších prostředků dovědět, jaký předpoklad do budoucna máme my sami a naše okolí. For the Prevision I. project I initially photographed the view from my window reality, which I deal with most frequently. I asked different experts to comment on the photograph, which depicts in one moment people, animals, buildings and machines. The question was: What is the prevision of their future? In the resulting work the camera draws over the photograph frozen reality. Whenever the camera stops moving, a comment to the given object, person or animal begins to play. The video deals with an attempt to find out with the help of as rational means as possible what is our prevision for the future.

17 Předpoklad II. / Prevision II. rok / year: 2009 médium / medium: video délka videa / video length: 15:53 min Druhé video se zaměřuje na princip předvídání z jiného úhlu pohledu, tedy vnímání budoucnosti z prostorového hlediska. Kde se budeme pohybovat, jak na to bude reagovat naše tělo? Před svou plánovanou cestou do Singapuru jsem si připravil procházku centrem města a pokusil jsem se o daných místech načerpat co nejvíce prostorových informaci. Propočítal jsem, kolik kroků budu potřebovat, abych prošel určitou ulici a na jaké objekty se mám dívat. Tuto připravenou procházku po Singapuru jsem vykonal v Praze ve svém bytě. Po té, co jsem přijel do Singapuru, jsem tuto cestu skutečně prošel. Výsledné video se skládá z juxtapozice mé virtuální a reálné prohlídky Singapuru. The second video deals with the principle of previsions from a different angle: perceiving the future from a spatial point of view. In which directions are we going to move, how will our body react on it? Before my planned journey to Singapur I prepared a walk through the city centre and tried to find out as much information as possible about its spatial relations. I counted how many steps will I need to walk through a certain street and which objects should I be looking at. I executed this prepared walk through Singapur in Prague, in my flat. When I arrived to Singapur, I actually went through that very path. The resulting video is a juxtaposition of a virtual and real tour through the city.

18 Předpoklad III. / Prevision III. rok / year: 2009 médium / medium: video délka videa / video length: 02:39 min Třetím videem v sérii Předpoklad jsem se dotkl možnosti přímého předvídání dějů. Procházel jsem městem a pokoušel jsem se uhodnout situace, které kolem mě mohou nastat. Šlo o hádání možností vyústění běžných situací, u kterých ale nebylo patrné, jak se naplní. Některé situace se mi podařilo uhodnout, jiné nikoli. Stejně jako se někdy naše očekávání naplní, zatímco jindy se naše vize míjejí s nadcházející realitou. By the means of the third video of this series, I opened the question of predicting acts. I walked through the city and tried to guess the situations, which could come into being. I dealt with the different possibilities of how would ordinary situations develop. I guessed some situations right, some not. This is just as our expectations, which sometimes meet the reality while in other times they fail to be fulfilled.

19 Používejte stíny budov bez ohledu na to, co reprezentují / Use buildings shadows regardless of what they represent rok / year: 2009 médium / medium: instalace (velkoformátová fotografie, text, 8 černobílých tisků) / installation (large format photopraph, text, 8 black and white prints) velikost / size: variabilní / variable Projekt nazvaný Používejte stíny budov bez ohledu na to, co reprezentují se skládá z jedné velkoformátové fotografie, dvanácti černobílých grafik a jednoho nápisu. Jak vyplývá z názvu, jde o hledání alternativ a vlastních způsobů, jak přistupovat k danému prostoru, městu. Buď se můžeme nechat pasivně ovlivňovat mnohdy dominantním rozvržením prostoru, nebo jej tvůrčím způsobem využít k vlastním potřebám, aniž bychom jej jakkoli narušovali. Jedním z takových způsobu je využití stínu budov k odpočinku. Takovou situaci zachycuje fotografie, na níž leží čtenář ve stínu dominantní budovy. Fotografii doplňuje 12 tisků stínů budov z celého světa. Stíny jsou použity ze satelitních snímků, díky kterým je možné vnímat rozsah vlivu těchto budov na jejich okolí. The project called Use buildings shadows regardless of what they represent comprises a large-format photograph, twelve black and white graphics and one writing. As the name puts forward, the topic is a search for alternatives and one s own ways of approaching a certain space, a town. Either we can let ourselves to be passively influenced by often dominant division of the space, or we can transform it to suit our needs in a creative way, without anyhow damaging it. One of these ways is to use the space for rest. The photograph captures such situation, where a reader lies in a shadow of a dominant building structure. The photograph is complemented by 12 prints of shadows cast by different buildings around the world. The shadows are taken from satellite images, allowing us to perceive the scale of influence of these buildings on their surroundings.

20 Urban Game rok / year: 2009 médium / medium: video délka videa / video length: 15:00 min Urban Game je hra, při které vzniká pomocí náhody, hodem kostek, město. Struktura města se při každém hodu proměňuje, přetváří a dostává nové podoby. Na podobu měst mají vliv různé faktory: politická moc, globální urbánní plány. Mnohdy tento proces působí jako zmatená přehlídka, co vše je ještě možné. Urban Game nabízí možnost vžít se do role tvůrců prostředí a všímat si rozdílností struktur a strategií, ve kterých se pohybujeme. The Urban Game is played by chance; the city grows by throwing the dice. Structure of the city is changing by each throw of the dice. It is constantly transforming itself and getting a new look. Our cities are generally influenced by different factors: political powers, global urban plans. This process often seems like a confused display of what can possibly be done. The Urban Game offers a possibility to become a creator of the environment, noticing the differences of the structures and strategies in which we find ourselves.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Lucia Sceranková *1985, Košice, Slovak republic, lives and works in Prague studie / studies 2009-2011 Master s degree

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague LUDÌK RATHOUSKÝ LUDÌK RATHOUSKÝ Born 1975, Broumov Lives and works in Prague EDUCATION: 1999 2005 Academy Of Fine Arts, Prague, Czech republic (Studios of J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания Papírový model pro účastníky Mezinárodního sjezdu papírových modelářů Vypracoval: M A TT B E R GSTR O M Zámek Hampton ve

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Zajímavé výtvarné nápady

Zajímavé výtvarné nápady Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Zajímavé výtvarné nápady Jméno a příjmení: Barbora Nechánská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr.Markéta Drobečková Datum

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více