jan pfeiffer I INI GALLERY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jan pfeiffer ini@inigallery.cz I www.inigallery.cz INI GALLERY"

Transkript

1 jan pfeiffer I INI GALLERY

2 Jan Pfeiffer Narozen 1984 v Praze, žije a pracuje v Praze, České republice Vzdělání 2010 Cooper Union, New York, USA semestrální stáž 2008 Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér Zbigniewa Libery, Praha, Česká republika 2006 Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér Jiřího Příhody, Praha, Česká republika Střední škola designu a umění, Praha, Česká republika Samostatné výstavy 2010 Za zády, kurátorka: Bára Špičáková, Galerie Fenester, Praha, Česká republika EXTENZE, kurátorka: Sandra Baborovská, Start-up - GHMP - Dům U Zlatého prstenu, Praha, Česká republika Urbanismus paměti, kurátorka: Katarína Uhlířová, Open Gallery, Bratislava, Slovensko Omezený přesah, kurátor: Jan Zálešák, Galerie mladých BKC, Brno, Česká republika 2008 Skrz na skrz, Galerie Vernon, Praha, Česká republika Společné výstavy 2010 Jiné vize 2010, PAF - 9. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika THE BIG SCREEN PROJECT, kurátorka: Stephanie Does, HD-LED obrazovka instalovaná na Sixth Avenue mezi 29th a 30th Street, New York City, USA Tudy než jinudy, přímo proti tobě, kurátor: Josef Omáčka, kostel sv Antonína Paduánského, Sokolov, Česká republika One day you will lose it all, kurátoři: Krištof Kintera, Denisa Václavová, Ústředí lidové umělecké výroby, Praha, Česká republika Ontogenie, kurátorka: Marie Krajplová, Zbrojovka, Brno, Česká republika STÍNY MINULÝCH UTOPIÍ, kurátor: Milan Mikuláštik, galerie NTK, Praha, Česká republika PROSTOR Z(I)LIN(A) umělecké intervernce do veřejného prostoru, kurátor: Martin Fišr, Zlín, Česká republika Bienále mladých, kurátor: Tomáš Pospiszyl, Dům U Kamenného zvonu, Praha, Česká republika Hloupé a chytré, kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro, Galerie kritiků, Praha, Česká republika Sběratelé / Československý pavilon, kurátoři: Lucie Drdová, Martin Mazanec, Brotkunsthalle, Vídeň, Rakousko re-do-re-think-re-play, kurátor: Marek Milde, České centrum, New York, USA 2009 Jiné vize 2009, PAF 8. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika ESSL AWARD CEE 2009 Winners, Muzeum Essl, Klosterneuburg - Vídeň, Rakousko Tropic Lab, LASALLE - Vysoká škola umění, Singapur Urban Kiss, kurátor: Vlasta Čiháková - Noshiro, Galerie kritiků, Praha, Česká republika Soukromá vzdálenost, Meetfactory, Praha, Česká republika Místo, kde se poplácává po zádech, kde se roní slzy, kurátor: Ivana Moncolová, Šalounův ateliér, Praha, Česká republika 2008 New & Diferent, Padova, Itálie Projekt Cargo, Sofie, Rumunsko Ve vile, Galerie GJA, Praha, Česká republika Nový český kubismus, kurátor: Václav Magid, Staroměstská radnice, Praha, Česká republika Moskevské bienále, kurátor: Denisa Kera, Moskva, Rusko Cosmopolitics, kurátor Denisa Kera, Gallery Artlaboratory, Berlín, Německo 2007 AVU 18, Národní galerie, Praha, Česká republika Standtpunkte Landeplatze, kurátor: Wolfgang Herzer, Weiden, Německo Cosmopolitics, kurátor: Denisa Kera, Akademie věd, Praha, Česká republika Cosmopolitics, kurátor: Denisa Kera, Galerie Noua, Bukurešť, Rumunsko

3 2006 Dočasná zóna, Praha, Česká republika Ocenění a granty 2009 Jiné vize 2009, PAF 8. Přehlídka animovaného filmu Cena poroty 2009 Essl Award CEE 2009 První cena 2009 Grant Magistrátu hl.města Prahy na externí projekt pro galerii Václava Špály - Telescopické Studio 2008 Grant od Standpunkte Landeplatze pro instalaci ve veřejném prostoru, kurátor: Wolfgang Herzer, Weiden, Neměcko Kurátorské aktivity 2009 kurátor projektu Teleskopické Studio, Galerie Václava Špály, Praha, Česká republika 2008 organizátor/kurátor Galerie Pavilon, Praha, Česká republika 2007 člen výběrové rady Galerie Akademie výtvarných umění (GAVU), Praha, Česká republika Katalogy 2009 Jiné vize 2009, PAF - 8. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika 2009 Essl Award 2009, Museum Essl, Rakousko 2009 Urban Kiss, Praha, Česká republika 2008 Moskevské bienále, Moskva, Rusko 2008 Standpunkte Landeplatze, Weiden, Německo Bibliografie Prezentace Page Gallery - Lidové noviny Essl Award CEE 2009, Katarína Uhlířová, Flash Art - Vol. III, No. 13, 2009 Urban Kiss, Aleš Kuneš, Ateliér - Čtrnáctideník současného výtvarného umění - No. 19, 2009 Krásný nový undergound, Jan Vitvar, Respekt - Vol. XX, No. 20, 2008 Prvních pět minut, Jan Vitvar, Respekt - Vol. XIX, No. 26, 2008 Ve vile, Ateliér - Čtrnáctideník současného výtvarného umění - No. 13, 2008 Cargo, Ateliér - Čtrnáctideník současného výtvarného umění - No. 2, 2008

4 Jan Pfeiffer Born in 1984 in Prague, lives and works in Prague, Czech Republic Education 2010 Cooper Union, New York, USA - exchange 2008 Academy of Fine Arts (AVU), studio of Zbigniew Libera, Prague, Czech Republic 2006 Academy of Fine Arts (AVU), studio of Jiri Prihoda, Prague, Czech Republic School of Design and Art, Prague, Czech Republic Solo Exhibitions 2010 Behind the Back, curator: Bára Špičáková, Gallery Fenester, Prague, Czech Republic Extension, curator: Sandra Baborovská, Start-up - GHMP - The Golden Ring House, Prague, Czech Republic Urbanism of Memory, curator: Katarína Uhlířová, Open Gallery, Bratislava, Slovakia Limited Overlap, curator: Jan Zálešák, Galerie mladých BKC, Brno, Czech Republic 2008 Trough and Trough, Vernon Project Gallery, Prague, Czech Republic Group Exhibitions 2010 Other Visions 2010, PAF - 9th Festival of Film Animation, Olomouc, Czech Republic THE BIG SCREEN PROJECT, curator: Stephanie Does, HD Format LED screen located at the Sixth Avenue between 29th and 30th Street, New York City, USA Tudy než jinudy, přímo proti tobě (This way rather than another, Right in front of you), curator: Josef Omáčka, church of St. Anthony of Padua, Sokolov, Czech Republic One day you will lose it all, curators: Krištof Kintera, Denisa Václavová, Institute of Folk Art Production, Prague, Czech Repubilc Ontogenia, curator: Marie Krajplová, Zbrojovka, Brno, Czech Republic SHADOWS OF THE PAST UTOPIAS, curator: Milan Mikulaštik, Gallrey NTK, Prague, Czech Republic PROSTOR Z(I)LIN(A) interventions into the public space, curator: Martin Fišr, Zlin, Czech Republic Biennale of Young Artists, curator: Tomáš Pospiszyl, GHMP - House at the Stone Bell, Prague, Czech Republic Foolish and Ingenious, curator: Vlasta Čiháková Noshiro, Gallery of Critics, Prague, Czech Republic Collectors: The Czechoslovak Pavilion, curators: Lucie Drdová, Martin Mazanec; Brotkunsthalle, Wien, Austria re-do-re-think-re-play, curator: Marek Milde, Czech Center, New York 2009 Other Visions 2009, PAF - 8th festival of Film Animation, Olomouc, Czech Republic ESSL AWARD CEE 2009 Winners, Essl Museum, Klosterneuburg - Wien, Austria Tropic Lab, LASALLE College of the Arts, Singapore Urban Kiss, curator: Vlasta Čiháková Noshiro, Gallery of Critics, Prague, Czech Republic Private Distance, Meetfactory Gallery, Prague, Czech Republic Iconoclasm, Building-up, Criticism of Public Space Sculpture, curator: Ivana Moncolová, Šaloun Studio, Prague, Czech Republic 2008 New & Diferent, Padova, Italy Cargo Project, Sophia, Romania In the Villa, Gallery GJA, Prague, Czech Republic New Czech Cubism, curator: Václav Magid, Old Town Hall, Prague, Czech Republic Moscow Biennale, curator, Denisa Kera, Moscow, Russia Cosmopolitics, curator: Denisa Kera, Gallery Artlaboratory, Berlin, Germany 2007 AVU 18, National Gallery, Prague, Czech Republic Standpunkte Landeplatze, curator: Wolfgang Herzer, Weiden, Germany Cosmopolitics, curator: Denisa Kera, Academy of Science, Prague, Czech Republic Cosmopolitics, curator: Denisa Kera, Noua Gallery, Bucharest, Romania

5 2006 Temporary Zone, Prague, Czech Republic Awards and Grants 2009 Other Visions 2009, PAF - 8th festival of Film Animation - Jury Award 2009 Essl Award CEE First prize 2009 Grant award from the City Council of Prague for the Telescopic Studio Project - External project of the Václav Špála Gallery, Prague, Czech Republic 2008 Grant award from the Standpunkte Landeplatze for a public space installation, curator: Wolfgang Herzer, Weiden, Germany Curatorial Activities 2009 curator of the Telescopic Studio Project, Václav Špála Gallery, Prague, Czech Republic 2008 organizer/curator of Gallery Pavilon, Prague, Czech Republic 2007 Selections Board member of Gallery (GAVU) of Academy of Fine Arts (AVU), Prague, Czech Republic Catalogues 2009 Other Visions 2009, PAF - 8th festival of Film Animation, Olomouc, Czech Republic 2009 Essl Award 2009, Essl Museum, Austria 2009 Urban Game, Prague, Czech Republic 2008 Moscow biennial, Moscow, Russia 2008 Standpunkte Landeplatze, Weiden, Germany Bibliography Page Gallery Presentation, Lidové noviny Essl Award CEE 2009, by Katarína Uhlířová, Flash Art - Vol. III, No. 13, 2009 Urban Kiss, by Aleš Kuneš, Ateliér - Czech Magazine for Contemporary Art - No. 19, 2009 Krásný nový undurgoumd (Beautiful New Underground), by Jan Vitvar, Respekt - Vol. XX, No. 20, 2008 Prvních pět minut (First Five Minutes), by Jan Vitvar, Respekt - Vol. XIX, No. 26, 2008 Ve vile (In the Villa), Ateliér - Czech Magazine for Contemporary Art - No. 13, 2008 Cargo, by Ondřej Horák, Ateliér - Czech Magazine for Contemporary Art - No. 2, 2008

6 Za zády / Behind the Back rok / year: 2010 médium / medium: video délka videa / video length: 06:03 min Fyzické vlastnosti člověka ho determinují k tomu, že jednoduše neví, co se mu děje za zády. Kráčíme ulicemi, stojíme ve frontě, pohybujeme se místy, městy. Když si představíme scénu, která se za námi může odehrávat, myšlenky jako by se shlukly do abstraktních forem: domy, postavy, kvádry, vertikály Video Za zády je obrazovým přepisem tohoto pocitu, kdy se s klidnou tváří díváme dopředu, zatímco za námi se odehrávají tušené, v podstatě abstraktní děje. Současně se tento pocit může týkat jakési předtuchy, opět ne zcela konkrétní představy situací, které teprve mohou nastat. The physical disposition of a human being determines him in the way that he simply does not know, what is going on behind his back. We walk through the streets, stand in a queue, move within places, towns. When we try to imagine the scene, which might be happening behind our back, these thoughts seem to merge into abstract forms: houses, figures, ashlars, verticals The video is a visual transcript of the feeling, when we look forward with a calm face while there are rather abstract, sensed story-lines taking place behind our back. At the same time, this feeling can refer to a kind of premonition, again an indistinct notion of situations, which could come into being.

7 Rozměr / Dimension rok / year: 2010 médium / medium: kresba / drawing velikost / size: A4

8 Pozorovatel / Observer rok / year: 2010 médium / medium: video délka videa / video length: 01:16 min Video Pozorovatel představuje postavu otočenou k divákovi zády, muže, který se tiše dívá z okna do futuristického, odosobněnéhosvěta, ve kterém je jedinou známkou života občas projíždějící auto. Video je určitým průhledem do budoucnosti nebo naopak do toho, co se odehrává v nás samotných, když stojíme před něčím, co nemůžeme úplně pochopit nebo pojmout. The Observer video represents a figure turned away from the beholder, a man, who silently looks out from the window into a futuristic, impersonal world, in which the only notion of life is a car passing through from time to time. The video symbolizes a insight into the future or, on the contrary, into what is going on in our own heads when we stand in front of something we cannot fully comprehend or deal with.

9 Obemknutí / Encirclement rok / year: 2010 médium / medium: digitální tisk / digital print velikost / size: 164x109 cm K prostoru, ve kterém žijeme, se nutně musíme určitým způsobem vztahovat. Tento vztah může mít různépolohy, od splynutí s tímto prostorem, přes vymezení se vůči němu, až po touhu si tento prostor nějakým způsobem přisvojit. Kruh je jedním ze základních prvků většiny rituálů a i my ve svých každodenních rituálech máme tendenci s ním pracovat obejmout, obejít, obestoupit Pokud nám k tomu naše fyzické tělo nestačí, můžeme si jej symbolicky prozloužit nějakým nástrojem. V akci Obemknutí se postava pokouší pomocí bumerangu obhodit výškovou budovu. Očekává, že budovu obemkne celou a že se jí předmět opět vrátí. Tedy že realitu před sebou tímto způsobem obsáhne, osvojí si ji, vztáhne ji k sobě. bumerangu obhodit výškovou budovu. Očekává, že budovu obemkne celou a že se jí předmět opět vrátí. Tedy že realitu před sebou tímto způsobem obsáhne, osvojí si ji, vztáhne ji k sobě. There is no doubt that we need to relate to the space we inhabit in one way or another. This relation can have different forms, from fusing with this space, through differentiating oneself from it, up to longing for the possibility to somehow appropriate this space. A circle is one of the basic elements of a majority of existing rituals and even in our daily rituals we tend to implement it - embrace, encircle, hem about In case that our physical body is not sufficient for such purposes, we can symbolically prolong it by using a tool. In an action called Encirclement, a human figure is trying to cast a boomerang around a tower building. The figure expects to overthrow the entire building and catch the boomerang back from the other side. This symbolically means capturing the reality in front of us, trying to compass it and relate it to ourselves.

10 Dosah / Outreach rok / year: 2010 médium / medium: digitální tisk / digital print velikost / size: 164x109 cm Ústředním motivem této velkoformátové fotografie je zvláštní prázdné místo, nebo spíše ne-místo uprostřed města, kvádrovitý černý kráter, do kterého by bylo možné jako chybějící dílek stavebnice zasadit další výškovou budovu. Kontrastem k tomuto prostoru je postava černého střelce, který míří směrem do prázdna a vzdálenost, kterou hodlá svým šípem překonat, v sobě skrývá určitý magický náboj na pomezí racionality a iracionality. Střelec zosobňuje jednotu zacílení a vůle, momentu očekávání, propojení, nejasného vývoje situace i přesné kalkulace. The central motif of this large-format photography is a strange empty space in the middle of the city, a rectangular black crater, in which another skyscraper could be placed as a missing piece of a brick-box. Contrasting to this space is a figure of a black darter, who aims towards this emptiness and the distance he is going to overcome with his arrow shows a certain magical appeal between rationality and irrationality. The darter personifies a unity of aim and will, awaiting and connection, as well as an uncertain development of the situation contrasting to exact calculation.

11 I toto může být výsledkem našeho úsilí / Even this can be the result of our effort rok / year: 2010 médium / medium: nástěnná kresba, projekce fotografie / mural drawing, photograph projection velikost / size: variabilní / variable V tovární zóně Baťových závodů ve Zlíně se rozpíná černá matérie, obklopuje budovy, zahuštuje prostor.tovární budovy mají nebo alespoň v minulosti měly jasný smysl a obsah, jsou součástí určitého myšlenkového i fyzického systému. Naopak u černé hmoty je její původ nejasný, stejně tak jako důvod, proč se jako těžkopádná řeka ze dvou světových stran valí do města a uprostřed nechává jen tenký pruh toho, co původně znamenalo pevnou půdu pod nohama. Černá hmota tak představuje určitou neočekávanou událost v lineárním vývoji a pokroku, který je pro naši kulturu charakteristický. Snad v sobě nese i určitý odkaz kekolektivnímu nevědomí, potlačovanému archetypu, tomu, že všichni bez ohledu na své individuální charakteristiky v hloubi duše víme, že v protikladu k racionálním silám, ve kterých se v každodenním životě pohybujeme a v rámci kterých budujeme svoji civilizaci, existuje také něco mnohem základnějšího, iracionálního, méně definovatelného, děsivého i lákavého zároveň. A black substance is expanding through the industrial zone of Baťa s Zlín, encompassing buildings, thickening the surrounding space. Industrial buildings have - or at least used to have - a clear sense and content. They are a part of a certain system, both physical and intellectual. On the contrary, the origin of the black matter is unclear, as well as the reason why it pours forth from two sides as a massive river, leaving a thin stripe of what used to be a solid ground in between. The black substance represents a certain unexpected occurrence in the linear development and notion of progress, which is characteristic for our culture. Perhaps it even bares a reference to collective unconsciousness, the suppressed archetype. Reference to that we all, regardless of our individual characteristics, deep inside know that contrary to the rational forces, among which we live our daily lives and build our civilisation, there is something far more fundamental, irrational, less defined, threatening and tempting at the same time.

12 Bez kontroly / Beyond Control rok / year: 2010 médium / medium: video délka videa / video length: 12:00 min Video Bez kontroly představuje ironický pohled na urbanistické plánování. Převrací jeho pravidla, aby vznikl prostor pro náhodu a nepředvídatelná řešení. Stavitel se zavázanýma očima konstruuje fiktivní plán města, veden pouze svou pamětí a intuicí. Racionalita a přesné vědomosti spojené s urbanistickým plánováním jsou tudíž potlačeny, stejně tak jako potřeba mít věci pod kontrolou. Vznikající struktura je variabilní, iracionální a nesvázaná. The video projection Beyond Control presents an ironic view on urban planning, reversing its rules in order to create a space for chance and unexpected solutions. The builder is blindfolded and is constructing a plan for a fictive city, the major sources for the construction being memory and intuition. The typical rationality and foreknowledge of urban planning is therefore left behind, together with the need for control. The structure arising is variable, irrational and unbound.

13 Kruhová cesta / Roundway rok / year: 2010 médium / medium: video instalace ve smyčce / video installation in a loop Video instalace, která se dotýká otázky nasazení, nekonečného opakování výkonu a výdrže. Jde o video smyčku, kdy běžec v nočním exteriéru obíhá stále ve stejném kruhu kameru. Obíhá tak i diváka, který se při instalaci ocitá uprostřed pomyslného kruhu. Stává se součástí běhu, kumulace. Instalace funguje především na bázi zvukového vjemu: v momentu, kdy běžec vybíhá ze záběru, můžeme vnímat zvuk běhu, který se ocitá za námi a poté zvuk dokresluje situaci, kdy se běžec opět objevuje na druhé straně záběru. This is a video installation, which deals with the question of drive, endless repeating and persistence. In a video-loop, a runner circulates in a night-setting around the camera, keeping a stable distance from it. He therefore also, allegorically, runs around the beholder, who finds himself in the middle of an imaginary circle. He becomes a part of the run, accumulation. The installation is primarily based on sound experience: when the runner disappears from the shot, we can perceive the sound of the run, which takes place behind us. Afterwards, the sound completes the situation of the runner reappearing on the other side of the shot.

14 Prostorové vize / Spatial Visions rok / year: 2010 médium / medium: video délka videa / video length: 02:53 min Kreslená animace vytvořená technikou gumované kresby je rozvržená na čtyři scény, přičemž v každé scéně se odehrává život ve společném prostoru. V první scéně se před námi narýsuje síťová struktura, ve které život probíhá velmi symetricky, auta mají jasné směry a rychle dosahují svých cílů. V druhé scéně se ocitáme ve městě tvořeném pouze dvory, ty jsou jediným společným místem pro setkávání a volný čas. V jednotlivých dvorech se život odehrává prakticky totožně: uprostřed si hrají děti, kolem nich si povídají důchodci, okolo jsou hloučky rodičů. V horním rohu se shromaždují lidé, kteří rádi pozorují. V druhém horním rohu se setkávají politické skupinky. V dolním rohu se odehrávají oddechové aktivity a zábava. V dolní části je místo pro veřejné projevy a demonstrace, v horní častí je sportoviště. Třetí scéna nás přivádí opět do města postaveného na síti, ale tentokrát na síti ve tvaru šachovnice. I když město zůstává přesně navržené, jeho užívání je mnohem více organické, vyžaduje více vlastní orientace a rozhodnutí. V poslední, čtvrté situaci, se prostředí zcela mění. Obyvatelé se ocitají na prázdném volném prostranství, kde již nejsou determinováni strukturou města a řád jsou tudíž nuceni si vytvářet sami. V prvních okamžicích dochází k základnímu vymezení prostoru: uprostřed nově vzniklé společnosti se vytváří prostor po dětskou hru, která je obklopena starci. Nejprve se cesty mezi lidmi tvoří symetricky a postupně se vice rozrůstají. Postavení lidí ze začátku připomíná demonstraci, ale postupně se společenství člení na menší skupinky centra a stále se proměňuje. The drawn animation, created by the erasing technique, explores the link between social life and city planning. It is divided into four scenes, while in each of the scenes life in a common ground takes place. In the first scene, a net-like structure arises in front of us. Life is very symmetrical in such a setting; the cars have clear directions and quickly reach their destinations. In the second scene, we find ourselves in a city created solely by rectangular yards, which are the only common grounds for social meeting and free time. In the single yards things happen in a very similar way: children play in the middle, around them seniors talk, parents gather in groups. In the upper left corner the observers cumulate. Upper right corner is reserved for political groups. In the lower corner leisure activities take place. There is also space for public speeches and demonstrations in the lower part, while in the upper part a sports ground can be found. The third scene brings us again into a town built on a net-structure, which is, however, shifted into a form of a chessboard. Even though the town remains precisely planned, living in it is much more organic, it requires more of one s own sense for decision-making and orientation. Within the last, fourth situation, the environment changes rapidly. The inhabitants find themselves in an empty free space, not being determined by the structure of the town and therefore forced to create their own order. In the first moments, they create a basic division of the space: in the middle of the newly-built society there arises room for children s play, which is surrounded by the elderly. First of all are the paths among the people being created systematically, then they tend to grow further. The situation initially reminds us of a demonstration, but over time the community divides into smaller parts and changes constantly.

15 Nad / Above rok / year: 2010 médium / medium: objekty z plexiskla / plexiglass objects rozměr / size: 12 objektů, každý vychází z velikosti A3 / 12 objects, each derived from A3 size Město je struktura, ve které se pohybujeme, která nás obklopuje, ovlivňuje a určuje naše kroky. Je to prostor řád, který je vytvořen pro společný život v civilizaci. Co však zůstává nezformováno je prostor nad námi, nad naším světem, něco, co nás přesahuje. A tak vzhlížíme skrze města vzhůru. Prostor nad námi je však orámován naším okolím, našimi městy, liniemi budov, ulic. Ty pak vytvářejí lem, okraj. Zakousávají se do prostoru nad sebou, ohraničují jej. V projektu Nad jde o tvary, které vznikají při průhledu z ulic velkých měst na nebe. A town is a structure in which we circulate, which surrounds us, influences us and determines our movement. It is a space system, which has been created to allow social life in a civilization. What remains unformed is the space above us, above our world. It is something that transcends us. And so we look up through the town. However, the space above us is shaped by our surroundings, our towns, lines of the buildings and streets. They create a border, edge. They take a bite in the space above, they define it. The project Above deals with shapes that rise from the view through the streets of large towns, up to the sky.

16 Předpoklad I. / Prevision I. rok / year: 2009 médium / medium: video délka videa / video length: 10:04 min Pro projekt Předpoklad I. jsem vyfotografoval pohled ze svého okna realitu, se kterou přicházím nejčastěji do kontaktu. Fotografii, na které jsou zachyceni v jednom okamžiku lidé, zvířata, budovy a stroje, jsem nechal okomentovat odborníky na dané oblasti. Otázka zněla: Jaký je předpoklad pro jejich budoucnost? Ve výsledné práci kamera projíždí nad fotografií pozastavenou realitou. Vždy když se záběr zastaví, ozve se komentář k danému předmětu, osobě či zvířeti. Video představuje snahu se pomocí co nejracionálnějších prostředků dovědět, jaký předpoklad do budoucna máme my sami a naše okolí. For the Prevision I. project I initially photographed the view from my window reality, which I deal with most frequently. I asked different experts to comment on the photograph, which depicts in one moment people, animals, buildings and machines. The question was: What is the prevision of their future? In the resulting work the camera draws over the photograph frozen reality. Whenever the camera stops moving, a comment to the given object, person or animal begins to play. The video deals with an attempt to find out with the help of as rational means as possible what is our prevision for the future.

17 Předpoklad II. / Prevision II. rok / year: 2009 médium / medium: video délka videa / video length: 15:53 min Druhé video se zaměřuje na princip předvídání z jiného úhlu pohledu, tedy vnímání budoucnosti z prostorového hlediska. Kde se budeme pohybovat, jak na to bude reagovat naše tělo? Před svou plánovanou cestou do Singapuru jsem si připravil procházku centrem města a pokusil jsem se o daných místech načerpat co nejvíce prostorových informaci. Propočítal jsem, kolik kroků budu potřebovat, abych prošel určitou ulici a na jaké objekty se mám dívat. Tuto připravenou procházku po Singapuru jsem vykonal v Praze ve svém bytě. Po té, co jsem přijel do Singapuru, jsem tuto cestu skutečně prošel. Výsledné video se skládá z juxtapozice mé virtuální a reálné prohlídky Singapuru. The second video deals with the principle of previsions from a different angle: perceiving the future from a spatial point of view. In which directions are we going to move, how will our body react on it? Before my planned journey to Singapur I prepared a walk through the city centre and tried to find out as much information as possible about its spatial relations. I counted how many steps will I need to walk through a certain street and which objects should I be looking at. I executed this prepared walk through Singapur in Prague, in my flat. When I arrived to Singapur, I actually went through that very path. The resulting video is a juxtaposition of a virtual and real tour through the city.

18 Předpoklad III. / Prevision III. rok / year: 2009 médium / medium: video délka videa / video length: 02:39 min Třetím videem v sérii Předpoklad jsem se dotkl možnosti přímého předvídání dějů. Procházel jsem městem a pokoušel jsem se uhodnout situace, které kolem mě mohou nastat. Šlo o hádání možností vyústění běžných situací, u kterých ale nebylo patrné, jak se naplní. Některé situace se mi podařilo uhodnout, jiné nikoli. Stejně jako se někdy naše očekávání naplní, zatímco jindy se naše vize míjejí s nadcházející realitou. By the means of the third video of this series, I opened the question of predicting acts. I walked through the city and tried to guess the situations, which could come into being. I dealt with the different possibilities of how would ordinary situations develop. I guessed some situations right, some not. This is just as our expectations, which sometimes meet the reality while in other times they fail to be fulfilled.

19 Používejte stíny budov bez ohledu na to, co reprezentují / Use buildings shadows regardless of what they represent rok / year: 2009 médium / medium: instalace (velkoformátová fotografie, text, 8 černobílých tisků) / installation (large format photopraph, text, 8 black and white prints) velikost / size: variabilní / variable Projekt nazvaný Používejte stíny budov bez ohledu na to, co reprezentují se skládá z jedné velkoformátové fotografie, dvanácti černobílých grafik a jednoho nápisu. Jak vyplývá z názvu, jde o hledání alternativ a vlastních způsobů, jak přistupovat k danému prostoru, městu. Buď se můžeme nechat pasivně ovlivňovat mnohdy dominantním rozvržením prostoru, nebo jej tvůrčím způsobem využít k vlastním potřebám, aniž bychom jej jakkoli narušovali. Jedním z takových způsobu je využití stínu budov k odpočinku. Takovou situaci zachycuje fotografie, na níž leží čtenář ve stínu dominantní budovy. Fotografii doplňuje 12 tisků stínů budov z celého světa. Stíny jsou použity ze satelitních snímků, díky kterým je možné vnímat rozsah vlivu těchto budov na jejich okolí. The project called Use buildings shadows regardless of what they represent comprises a large-format photograph, twelve black and white graphics and one writing. As the name puts forward, the topic is a search for alternatives and one s own ways of approaching a certain space, a town. Either we can let ourselves to be passively influenced by often dominant division of the space, or we can transform it to suit our needs in a creative way, without anyhow damaging it. One of these ways is to use the space for rest. The photograph captures such situation, where a reader lies in a shadow of a dominant building structure. The photograph is complemented by 12 prints of shadows cast by different buildings around the world. The shadows are taken from satellite images, allowing us to perceive the scale of influence of these buildings on their surroundings.

20 Urban Game rok / year: 2009 médium / medium: video délka videa / video length: 15:00 min Urban Game je hra, při které vzniká pomocí náhody, hodem kostek, město. Struktura města se při každém hodu proměňuje, přetváří a dostává nové podoby. Na podobu měst mají vliv různé faktory: politická moc, globální urbánní plány. Mnohdy tento proces působí jako zmatená přehlídka, co vše je ještě možné. Urban Game nabízí možnost vžít se do role tvůrců prostředí a všímat si rozdílností struktur a strategií, ve kterých se pohybujeme. The Urban Game is played by chance; the city grows by throwing the dice. Structure of the city is changing by each throw of the dice. It is constantly transforming itself and getting a new look. Our cities are generally influenced by different factors: political powers, global urban plans. This process often seems like a confused display of what can possibly be done. The Urban Game offers a possibility to become a creator of the environment, noticing the differences of the structures and strategies in which we find ourselves.

THE WASTE LAND. 1. 9. 18.00 vernisáž, od 19.00 performance Sue Tompkins 11. 10. 19:00 čtení Jiří Valoch

THE WASTE LAND. 1. 9. 18.00 vernisáž, od 19.00 performance Sue Tompkins 11. 10. 19:00 čtení Jiří Valoch THE WASTE LAND 1. 9. 18.00 vernisáž, od 19.00 performance Sue Tompkins 11. 10. 19:00 čtení Jiří Valoch Umělci: Rashid Johnson, Zbigniew Libera, Jan Nálevka, Jiří Thýn, Sue Tompkins kurátorka Lenka Vítková

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

Petr Krátký (CZ) Portfolio

Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ, 1985) ve své tvorbě neustále balancuje na labilní hranici mezi sofistikovaným přístupem profesionálního umělce a civilní sebeironií vůči podivné činnosti kterou

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková.

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková. Stanislav Libenský Award 2014 Austyn Finnegan Andra Jõgis Alexandra Mureșan Abram Deslauriers Claire Deleurme Christopher Woodley Carl Schröder Branka Uljarević Eva Wirthová Eita Shinzato Diána Farkas

Více

REBUS SIC STANTIBUS. Za těchto okolností / Under the Circumstances

REBUS SIC STANTIBUS. Za těchto okolností / Under the Circumstances REBUS SIC STANTIBUS Za těchto okolností / Under the Circumstances Jiří Černický, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Antti Laitinen, Renja Leino, Anni Leppälä, Silvie Milková, Harri Pälviranta, Hannele Romppanen,

Více

Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. Vojtěch Fröhlich Artmap office, 2. 19.10. kennardphillipps Artwall, 1. 30.11.

Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. Vojtěch Fröhlich Artmap office, 2. 19.10. kennardphillipps Artwall, 1. 30.11. Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. vernisáž/opening: út/tue 16.10., 18h adresa/address: park Klamovka Plzeňská + Podbělohorská ul., Praha 5 otevírací doba/opening hours:

Více

INTRODUCTION PŘEDMLUVA

INTRODUCTION PŘEDMLUVA 2 3 4 5 INTRODUCTION PŘEDMLUVA Now in its third PINK edition, TINA B. The Prague Contemporary Art Festival continues to endeavour to fulfil its primary goal combining the creative energy of Central Europe

Více

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ CAIS KOVANDA KRÁL KOŤÁTKOVÁ DAVID vladimir jiří milan kurátor CZ jiří CZ CZ eva CZ CZ radovan CZ student SAĽNIKOV PAVLICOVÁ RUS petra Vážení přátelé, milovníci umění, již popatnácté máme to štěstí poohlédnout

Více

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6 Contributing authors: Daniel Frey, Patricie Nowaková, Jan Pávek, Alice Eichlerová, Renata Buchtová, Markéta Tušková, Zuzana Tarabusová, Hans Rosen, Roman Divín, Stephen Mullen, Rudolf Červenka, Karel Kostka

Více

interview / Jan Nálevka

interview / Jan Nálevka interview / Jan Nálevka by Gabriele Tosi Appunti e riflessioni / Notas y reflexiones N 4 / Wile E. Coyote, how do you do? Contemporary Culture Digital Magazine http://notasyreflexiones.com/wile-e-coyote-2/

Více

THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL

THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL Introduction The logic that if one international biennale is a good thing for Prague, multiple biennales must be even better might

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

4 + 4 DNY V POHYBU. 10. 18. 10. 2014 PRAHA www.ctyridny.cz

4 + 4 DNY V POHYBU. 10. 18. 10. 2014 PRAHA www.ctyridny.cz 4 + 4 DNY V POHYBU 10. 18. 10. 2014 PRAHA www.ctyridny.cz Program 19. mezinárodní festival současného umění praha 19 th international festival of contemporary art prague DIVADLO ARCHA 19.30 Jan Martens

Více

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS RAIL FREIGHT STATION ZIZKOV Architecture and urbanism Faculty of architecture CTU in Prague Diploma

Více

50. číslo, srpen 2009 l issue no. 50, August 2009

50. číslo, srpen 2009 l issue no. 50, August 2009 Obsah 2 Editorial 3 Go East 14 Go East (english version) 23 Hlavní soutěžní sekce MFF Karlovy Vary 2009 29 Main Competition Section of Karlovy Vary IFF 2009 35 Pohledy na východ. Soutěž Na východ od západu

Více

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK www.wellnessbook.eu 01/2010 69 Kč 3,19 www.wellnessbook.eu FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURECKÝ BELEK golf, moře, bazén, lázně, výřivky,

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Anotace absolventských projektů 2013. Třída Číslo AP Anotace CZ Anotace EN

SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Anotace absolventských projektů 2013. Třída Číslo AP Anotace CZ Anotace EN 09A 1 09A 2 09A 3 09A 4 09A 5 09A 6 09A 7 09A 8 09A 9 09A 10 Práce teoreticky popisuje výrobu měřiče aktuální úrovně osvětlení (tzv. luxmetru). Součástí práce je software pro mikroprocesor, psán v programovacím

Více

SPOLEČNÝ PROSTOR ~ COMMON SPACE ~ Общее пространство

SPOLEČNÝ PROSTOR ~ COMMON SPACE ~ Общее пространство SPOLEČNÝ PROSTOR ~ COMMON SPACE ~ Общее пространство Mezinárodní konference expresivních terapií Olomouc 2012 sborník příspěvků Univerzita Palackého v Olomouci SPOLEČNÝ PROSTOR ~ COMMON SPACE ~ Общее

Více

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE program 18. mezinárodní festival současného umění praha 18 th international festival of contemporary art prague DENNĚ / daily: Palác U Stýblů PROBLEM IS HERE výstava současného

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

Centrum současného umění DOX DOX Centre for Contemporary Art www.dox.cz Poupětova 1, Praha 7 26. 1. 20. 4. 2012

Centrum současného umění DOX DOX Centre for Contemporary Art www.dox.cz Poupětova 1, Praha 7 26. 1. 20. 4. 2012 Anisa Ashkar (PS) Nasrin Abu Baker (PS) Yael Bartana (IL) Emad Bornat (PS) Noam Braslavsky (IL) Radovan Čerevka (SK) Noam Darom (IL) Christoph Draeger (CH) Ronen Eidelman (IL) Róza El-Hassan (HU) Fawzy

Více

Membra Disjecta for John Cage.

Membra Disjecta for John Cage. Membra Disjecta for John Cage. Wanting to Say Something About John Membra Disjecta pro Johna Cage. Chceme říct něco o Johnovi Published on the occassion of the exhibition / Vydáno ku příležitosti výstavy

Více