číslo 202 únor ,- Kč pokračování na páté straně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 202 únor 2007 8,- Kč pokračování na páté straně"

Transkript

1 8,- Kč číslo 202 únor 2007 Od večera 18. ledna do rána 19. se Českým Meránem proháněla větrná smrš, která po sobě zanechala dílo zkázy. Více na straně 8 Starosti starostů Jak jsem slíbila, opět se vracíme k oblíbenému cyklu reportáží, které pojednávají o starostech starostů okolních obcí. A začínáme takřka u sousedů. Nebýt titěrného pásu heřmaničského území, sousedil by katastr obce, která je mým dnešním cílem, s katastrem naším. Řeč je totiž o Vojkovu. Cesta sem trochu připomíná začátek nějaké pohádky: Za sedmero lesy, sedmero vrchy... Projíždíte spanilou krajinou v údolí Mastníka, zdoláte stoupání lesem, když vtom se před vámi objeví vesnice s dominantou kostela v popředí. Obecní úřad nemusíte hledat dlouho, jak se sluší a patří, tvoří na zdejší návsi letitý trojúhelník tedy kostel, hospoda, radnice. A právě zde mne již očekává starosta Vojkova pan Karel Jirásek. pokračování na páté straně Vybíráme z obsahu: Starosti starostů... 1, 5 Orkán zasáhl také Český Merán... 8 Ptáme se... 9 Odpovídají naši zastupitelé Jak do Sedlčan?... 9 Přehled nejdůležitějších autobusových spojů. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Sedlec-Prčice SDH Sedlec slaví v tomto roce výročí založení Valná hromada hasičů okrsku Sedlec-Prčice

2 2 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání Rozhodla: o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího a jednatele společnosti Služby s.r.o. o zrušení oddělení majetkové správy Schválila: stavbu SKI RELAXu MONINEC za určitých podmínek zřízení nové el. přípojky k domu čp. 58 v Sedlci přes obecní pozemek položení kabelu pro VO ve vznikající nové ulici v Sedlci za cenu cca ,- Kč stanovení neúředního dne na čtvrtek, kdy bude budova MěÚ z organizačních důvodů uzavřena žádost ředitele ZŠ a MŠ, aby pro tento školní rok byly jarní prázdniny od 5. do čerpání dárkových balíčků ze SPOZU za určitých podmínek výpově z nebytových prostor kadeřnictví v DPS dohodou k Vzala na vědomí: informace starostky o jednáních a krocích souvisejících se změnou okresu informace p. Kroužila informace p. Slabého Jednala: o přestavbě VO v Chotěticích o žádosti předsedkyně občanského sdružení Villa Vallila o podmínkách obecně závazné vyhlášky ze vstupného o svolání prvního zasedání zastupitelstva v tomto roce o zimní údržbě komunikace na Monínec o vyúčtování za poskytování služeb dle mandátní smlouvy od firmy Compag Votice o požadavku předneseném na zastupitelstvu zastupitelem p. Jandou Stanovila: podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucího a jednatele Služeb s.r.o. Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání Schválila: úhradu nákladů na opravu komunikace na Monínec do výše ,- Kč aby příspěvek ve výši ,- Kč na opravu WC v hasičském domě EDEN v Kvasejovicích byl vyplacen v hotovosti v pokladně MěÚ návrh pracovnice IC pozvat ochotníky z Jistebnice s hrou Fr. Ringo Čecha Zkáza Titaniku Z jednání Rady města schválila renovaci programu pro veřejnost na IC v Prčici v ceně do 2500 Kč návrh na zlepšení VO výměnu 250 W žárovek za 70 W v Sedlci a v Prčici umístění 2 nových malých popelnic na tříděný odpad (budou umístěné do Vísky a St. Mitrovic) Vzala na vědomí: návrhy p. Kroužila na řešení turistického ruchu ve městě přehled problémů a nedořešených záležitostí města předložených starostkou informace o legislativním postupu při žádostech o prominutí místních poplatků Jednala: o veřejně prospěšných pracích jako výkonu trestu pro jednoho našeho občana obezplatném využití obecního pozemku č. 385/11 v k.ú. Sedlec pro potřeby SDH Sedlec (nutné vyvěsit) o rekonstrukci VO v Jetřichovicích o jednotlivých bodech prvního zasedání zastupitelstva v roce 2007 o vzájemné spolupráci mezi městem ap.krejčím z s.r.o. Monínec o fakturaci za zimní údržbu o parkovací ploše v Sedlčanské ulici Stanovila: výši vstupného na divadelní představení jistebnických ochotníků ve výši 50,- Kč výši stravného, která bude poskytována zaměstnancům města při služebních cestách Doporučila: zastupitelstvu další bod prvního zasedání v tomto roce schválení dodatku ke zřizovacím listinám ZŠ s MŠ a ZUŠ v souvislosti se změnou okresu záměr vytvoření symbolu k pochodu Praha Prčice konzultovat nejprve s památkáři Pověřila: P. Krále zastupováním Města Sedlec- -Prčice na schůzích o.p.s. Český Merán V. Hlaváčka jednáním o bezúplatném převodu pozemku v k.ú. Vrchotice Navrhla: změnu na vypínání veřejného osvětlení Nerozhodla: o rozšíření veřejného osvětlení v osadě Nové Dvory Odložila: jednání o dodatku ke smlouvě o svozu a ukládání TKO s firmou Compag jednání o prodeji pozemku č. 182 v k.ú. Sedlec Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání Rozhodla: oodstoupení z exekučního řízení na dlužníka RAMAN s.r.o. pro nedobytnost pohledávek firma existuje jen papírově Schválila: dodatek na r ke smlouvě s Compag Votice spol. s r.o. za stanovených podmínek Vzala na vědomí: námitku ke změně OZV z rekreační pobytu a z ubytovací kapacity informace o Službách s.r.o. informace tajemnice o provedené kontrole z OSSZ Benešov Jednala: o prodeji pozemku pč. 196/2 v k.ú. Sedlec o programu na zasedání zastupitelstva Odložila: žádost projektanta Ing. Jiřího Richtra (zástupce ČEZ) ve věci opravy stávající nevyhovujících kabelů v k.ú. Sedlec žádost projektanta Ing. Jiřího Richtra (zástupce ČEZ) ve věci opravy el. vedení v osadě Vrchotice Stanovila: pro vyhlášené výběrové řízení na referenta SÚ, že výběrová komise bude pětičlenná Navrhla: zastupitelstvu schválit odepsání pohledávky u firmy RAMAN s.r.o. Pověřila: ve věci prodeje pozemku pč. 196/2 v k.ú. Sedlec jednat p. J. Slabého Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání Schválila: návrh rámcové smlouvy na zimní údržbu komunikace na Moninec úhradu faktury za přípojky na kanalizaci návrh p. Dejmalíka na hudební produkci na letošní Derby 2007 od RockVondr v hodnotě ,- Kč koncepci P. Kroužila k rozvoji cestovního ruchu ve městě Vzala na vědomí: informace o stavu poškození majetku města při vichřici a informace o stížnostech občanů na dobu rozsvěcování VO v Sedlci Jednala: o novém správci hřbitovů Uzávěrka březnového čísla je v úterý 27. února 2007 do 11 hodin.

3 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice 7. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za rekreační pobyt Rada navrhuje navýšení tohoto poplatku z 3,- Kč na 3,50 Kč. Zastupitelé byli seznámeni s dílčími informacemi členů rady o záměru zpětné vazby celkové hodnoty navýšeného poplatku vkládat jej určitou formou do určených lokalit s tím, že se bude jednat o obecní majetek. Pokud by se jednalo o poplatky spojené s cestovním ruchem, investice by byly vkládány určitou formou zpět do cestovního ruchu. Zastupitelé se seznámili s výší vybraných místních poplatků za jednotlivé roky a dále diskutovali, zda toto navrhované zvýšení je dostakonaného dne od hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: Při zahájení přítomno 13 zastupitelů. Během projednávání prvního bodu se dostavila p. MUDr. V. Podzimková a Pavel Janda Připomínky k zápisu z minulého zasedání: bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Miroslava Jeřábková a František Hrma Hlasování: 11 pro, 2 se zdrželi Schválení programu: viz pozvánka Program byl doplněn o dva body týkající se schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Města Sedlec-Prčice ZŠ a ZUŠ z důvodu změny okresu (bude projednáváno za body 3 a 4). Hlasování o navrženém programu: 13 pro 1. Problematika okresu Benešov/Příbram Zastupitelé jednali o důsledcích přechodu města Sedlec-Prčice pod okres Příbram, o způsobených administrativních náležitostech a byly opět připomenuty a diskutovány okolnosti, proč zastupitelstvo před šesti lety hlasovalo pro Sedlčany. Největší pro- dokončení z předchozí strany o opravách majetku města a předložených požadavcích jednotlivých SDH Stanovila: dobu rozsvěcování VO v Sedlci termín ústního pohovoru se zájemci o místo vedoucího a jednatele Služeb s.r.o. Zamítla: žádost o prodej pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Prčice žádost o prodej 2 ks litinových křížků ze hřbitova v Sedlci žádost o prominutí poplatku ze vstupného Pověřila: finanční výbor prošetřením všech požadavků některých členů zastupitelstva k článku v ND před volbami a o výsledku informovat zastupitelstvo Doporučila: MěÚ v souvislosti s přechodem pod okres Příbram založit spis MěÚ záměr prodeje pozemku p. č. 182 vk.ú. Sedlec zveřejnit Seznámila se: s nabídkami na vedoucího a jednatele Služeb s.r.o. Uložila: organizátorům akce Derby 2007 předložit koncepci a návrh rozpočtu na konání letošního ročníku blém s přechodem bude mít zdravotnické zařízení LDN v Prčici, kdy do 15. dubna se mohou hlásit zájemci o toto zdravotnické zařízení a takto vzniklá situace pro ně přináší řadu otazníků o jeho budoucnosti. Dále bylo připomenuto, že zastupitelé nebyli informování včas a neměli dostačující informace opřipravovaném přechodu, a proto by měl městský úřad dříve reagovat na připravované změny vyhlášek a nepodceňovat informace zveřejňované MV ČR na svých www stránkách. Starostka informovala, že dle informací MV měl jedinou možnost předmětnou vyhlášku připomínkovat v měsíci srpnu 2006 Středočeský kraj, ale ten žádnou připomínku nevznesl zřejmě proto, že má požadavek našeho zastupitelstva, abychom byli pod Sedlčany. Pan Slabý doplnil informaci ze zasedání rady města, že se vedení města pokusí zajistit, aby alespoň 1x měsíčně byli úředníci z úřadů v Příbrami k dispozici občanům na MěÚ v Sedlci-Prčici. Zastupitelé se posléze usnesli na revokaci (zrušení) usnesení z minulého zasedání ve věci přechodu pod pověřený úřad Votice: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice tímto rozhodnutím revokuje svoje usnesení ze dne ve věci přechodu pod pověřený úřad Votice, tzn., že není třeba činit kroky směřující k tomuto přechodu. V této souvislosti zastupitelstvo uložilo starostce dále jednat o tom, aby úřední záležitosti byly co nejvíce přiblíženy našim občanům. Hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi 2. Úprava rozpočtu města a) jedenáctá úprava rozpočtu za rok 2006 Starostka seznámila přítomné s poslední úpravou rozpočtu za rok Příjmy se upravují v položkách: daň FO ZČ plus ,- Kč, daň PO plus ,- Kč, daň FO/DP mínus ,- Kč, dotace od KÚ plus ,- Kč, nájem vodovodu mínus ,- Kč, byt. hospodářství plus ,- Kč, byty DPS plus ,- a stočné plus ,- Kč. Výdaje v položce okrsek SDH se snižují o částku ,- Kč. K příjmové části byly vzneseny námitky, proč nebyl uhrazen nájem za vodovod a zda ve smlouvě jsou uložené sankce za nesplnění povinností provozovatele. Starostka sdělila, že přesné podmínky sankcí ze smlouvy nezná, smlouva se může přepracovat, ale nic nemění na skutečnosti, že peníze provozovatel nezaslal k Hlasování o 11. úpravě rozpočtu za rok 2006: 10 pro, 5 se zdrželo b) první úprava rozpočtu za rok 2007 V příjmové části se navyšují dotace na školství a st. správu o ,- Kč a ve výdajové části se výdaje pro zásahovou jednotku JPO II. (čerpání dotace) zvyšují o ,- Kč a pro okresek SDH o ,- Kč (nevyčerpaná část rozpočtu z roku 2006). Nebyly vzneseny žádné námitky. Hlasování: 12 pro, 3 se zdrželi 3. Hospodaření ZŠ a MŠ příspěvkové organizace Města za rok 2006 Starostka předala slovo řediteli školského zařízení ZŠ a MŠ p. Mgr. M. Haló, který přítomné seznámil s celkovým hospodařením příspěvkové organizace za rok Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí ,56 Kč, v doplňkové činnosti činí výsledek ,10 Kč. Ředitel požádal o schválení převodu částky ,66 Kč do rezervního fondu. Investiční fond je tvořen částkou z odpisů ,- Kč. Hlasování: 15 pro 4. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Ředitel Mgr. Halló seznámil zastupitele s nutností schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině, kdy se z názvu Základní škola a Mateřská škola, okres Benešov vypouští okres Benešov, a to s účinností od Poté bude provedena změna v rejstříku škol a školských zařízení na Ministerstvu školství a u živnostenských listů. Hlasování: 15 pro 5. Hospodaření ZUŠ příspěvkové organizace Města za rok 2006 Starostka seznámila přítomné s celkovým hospodaření Základní umělecké školy. Příspěvková organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, příjmy i výdaje činí ,85 Kč, hospodářský výsledek = 0. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí a schválilo vyrovnané hospodaření ZUŠ za rok Hlasování: 15 pro 6. Schválení dodatku ke zřizovací listině ZUŠ Zastupitelstvo z důvodu zařazení města Sedlec-Prčice pod okres Příbram schválilo dodatek ke zřizovací listině ZUŠ z názvu se vypouští znění okres Benešov. Hlasování: 15 pro pokračování na následující straně

4 4 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 dokončení z předchozí strany čující, zda ponechat poplatek ve stejné výši, nebo jej navýšit o vyšší částku. l. návrh: poplatek 3,50 Hlasování: 4 pro (nebyl schválen) 2. návrh: poplatek 3,- Hlasování: 9 pro, 6 se zdrželo 3. návrh: poplatek 5,- Nehlasováno Zastupitelstvo většinou hlasů bylo toho názoru, aby místní poplatek za rekreační pobyt zůstal ve stejné výši 3,- Kč. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 zůstává v platnosti. Dále zastupitelé diskutovali o možnosti zřízení fondu zaměřeného na cestovní ruch, jako má např. Středočeský kraj, ale bylo také navrženo, aby byly zřízeny i další podobné fondy, např. pro zemědělce. A. Podzimek připomněl, že fondy Středočeského kraje jsou založeny na jiném principu jedná se o prostředky pouze z rozpočtu KÚ, nejsou podmíněny vybíráním poplatků a vyslovil názor, že zřizování jednotlivých fondů v případě městského rozpočtu je zbytečné, protože je nutné operativně rozdělovat peníze na potřebné akce a navíc by došlo ke zvýšení administrativy. 8. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity Rada navrhla navýšit místní poplatek z ubytovací kapacity ze 2,- Kč (za obsazené lůžko) na 2,50 Kč. Zastupitelé diskutovali, zda toto navýšení přispěje svoji výší do rozpočtu města a zda takové navýšení je dostačující k rozvoji cestovního ruchu v našem městě. Návrh na jinou částku podán nebyl. Hlasování: 4 pro, 8 proti, 3 se zdrželi Návrh na zvýšení místního poplatku z ubytovací kapacity o 0,50 Kč nebyl schválen. Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 zůstává v platnosti. 9. Jednací řád Zastupitelstva města Sedlec-Prčice Nový jednací řád zastupitelstva byl zastupitelům předložen na ustanovujícím zasedání ( ). Zastupitelé diskutovali o jednotlivých změnách jednacího řádu v porovnání se starým jednacím řádem. Byla vznesena námitka k bodu č. 4 vypustit z textu v případě nutnosti jiný člen zastupitelstva Hlasování o námitce: 3 pro, 7 proti, 4 se zdrželi Hlasování o novém jednacím řádě zastupitelstva: 12 pro, 3 se zdrželi (Nový jednací řád byl přijat) 10. Různé a diskuze Diskuze byla zahájena informací p. J. Slabého, že jednatel a vedoucí Služeb Sedlec-Prčice s.r.o. podal výpově sám (nebyl vyhozen, jak jdou fámy). Dále bylo diskutováno o podstatě založení Služeb s.r.o., nutnosti fungování takové firmy zde, o nutné spolupráci s městem, o možnostech poskytování jejich specifických služeb, jejich celkovém hospodaření a v neposlední řadě i jejich budoucnosti. Zastupitelé diskutovali s občany, z jejichž řad zaznívaly negativní názory na brzké vypínání veřejného osvětlení a na jeho zhasínání v nočních hodinách v osadách. Byl vznesen dotaz, kdo rozhodl o vypnutí proudu těsně po 7 hodině ráno, kdy přijíždějí autobusy a děti jdou do školy. J. Slabý odpověděl, že o dřívějším vypínání z důvodů úspor rozhodla rada a na jeho zvážení bylo určit čas. Na základě připomínek občanů mělo dojít k prodloužení doby svícení VO. Námitky proti vypínání VO nejen v Sedlci-Prčici, ale i v osadách vznesl F. Hrma, který připomněl, že je nutné svítit izdůvodu bezpečnosti občanů. P. starostka k této problematice uvedla, že v souvislosti s VO a jeho rozšířením do lokalit, kde občané staví RD, požádala o právní rozbor v otázce povinnosti obce VO provozovat a bylo jí sděleno, že obec tuto povinnost nemá, je to pouze slušností. Ze strany některých zastupitelů i veřejnosti zazněly připomínky k vyjádření p. starostky v rámci TV pořadu o výstavbě ski areálu na Monínci. Její vyjádření ve smyslu druhořadého významu cestovního ruchu pro rozvoj regionu může negativně ovlivnit hodnocení v případě přidělování dotací na tuto oblast, kde je nutná podpora ze strany města. Zazněla připomínka k častějšímu ohlašování zasedání zastupitelstva městským rozhlasem. Ing. Hocke navrhl, aby informování veřejnosti o konání např. zastupitelstev neprobíhalo pouze prostřednictvím rozhlasu, ale i prostřednictvím u. Zájemce o tyto informace by předal na MěÚ svoji ovou adresu. Paní starostka tuto připomínku přivítala a sdělila, že MěÚ bude v tomto smyslu věc řešit. Byl připomenut požadavek p. Jandy z minulého zasedání týkající se znění článku p. Slabého uveřejněného v Našem domově před volbami. P. Janda (i několik dalších zastupitelů) je přesvědčen, že tam byly uvedeny informace se záměrem znehodnotit práci předchozích starostů a ovlivnit výsledky voleb. Ing. Hlaváček se na požádání starostky města ujal slova a vyjádřil závěr rady, že se tato otázka nebude nadále projednávat s tím, že každý člen rady by měl vyjádřit své osobní stanovisko. Starostka následně sdělila, že k předmětnému článku upřesňovala p. Slabému některá čísla a celkově s ním souhlasí. J. Slabý se odmítl nadále článkem zabývat nechce se k němu vyjadřovat. Své stanovisko přednesl V. Hlaváček, který uvedl, že se zněním článku nesouhlasí, protože je zavádějící, obsahuje nepravdy a jeho účelem bylo zmanipulovat mínění občanů. Dále se konkrétně vyjádřil k některým údajům v textu uvedených např. lesní hospodářství a kanalizace. Rada akceptovala požadavek p. Slabého k článku se nevyjadřovat, nevracet se k němu, brát ho jako jeho soukromou iniciativu. Zasedání ukončeno v 21:30 Zapsala: Jana Typtová USNESENÍ č. 1/2007 ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice po projednání Schválilo: jedenáctou úpravu rozpočtu města za rok 2006 dle přílohy první úpravu rozpočtu za rok 2007 v příjmové části dle přílohy hospodaření školského zařízení ZŠ a MŠ za rok 2006 školskému zařízení ZŠ a MŠ převod částky ,66 Kč do rezervního fondu dodatek č. 4 ke zřizovací listině k názvu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ celkový stav hospodaření za rok 2006 ZUŠ dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZUŠ jednací řád Zastupitelstva města Sedlec- -Prčice Uložilo: starostce dále jednat o tom, aby úřední záležitosti byly co nejvíce přiblíženy našim občanům Neschválilo: navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 o místním poplatku za rekreační pobyt navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity Zrušilo: usnesení zastupitelstva ze dne ve věci přechodu pod pověřený úřad Votice, tzn., že nepožaduje jednat o tomto přechodu. Ověřovatelé: Marie Kovalová, Miroslava Jeřábková, František Hrma Hledám pronájem garsoniéry v Sedlci nebo Prčici. Kontakt: nebo

5 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 5 dokončení z první strany Na samém konci okresu? Pane starosto, na úvod vás požádám, abyste nám vaši obec trochu přiblížil. Jsme obec na samém konci (nebo možná kraji?) benešovského okresu a spadáme pod pověřený úřad Votice. Skládáme se z 9 místních částí, a to z Vojkova ten je největší dále pak Podolí, Křenovic, Zahrádky, Bezmíře, Voračic, Lhotky, Minartic a Sledovic. Dohromady zde trvale žije 511 obyvatel, rozloha obce činí 1554 ha na třech katastrálních územích. Obec spravuje sedmičlenné zastupitelstvo, všichni coby neuvolnění zástupci. Já sám jsem již v důchodu, ostatní své funkce vykonávají při zaměstnání. Proto, abychom si tu náročnou práci trochu rozdělili, rozhodli jsme se pro toto volební období zvolit dva místostarosty. Sice je to řešení nestandardní, ale my jsme tento postup zkusili a uvidíme, jak se osvědčí. Vy jste ve funkci starosty již také několik let? Smím vědět, jak dlouho? Nyní je to již čtvrté volební období. To vás ta práce tak uspokojuje? Máte při důchodu ještě zapotřebí nějaké stresování s obcí? Ono to zas až tak nervy drásající není. Většinou řeším neustále opakující se problémy. Navíc, on se nenašel nikdo mezi mladými, kdo by byl ochoten obětovat své zaměstnání nejistému úřadu starosty. A tím, že funkci vykonávám jako neuvolněný, ušetřím obci nemalé peníze, které by jinak na plat starosty musela vyčlenit. Jste tu na obci dobrá parta, rozumíte si? Za ty tři měsíce je ještě předčasné zaujímat nějaké stanovisko, ale asi jsme dobrá parta. Zatím ještě nedošlo k rozhodování o nějakých zásadních problémech, i tak ale mohu říci, že mezi námi není nikdo, kdo by byl úmyslně v opozici a nechtěl se rozumně dohodnout. Jste známý jako kritik a odpůrce připravované dálnice D3, respektive její tzv. stabilizované trasy. Je to postoj pouze váš, nebo celé obce? A proč jste proti? Je to samozřejmě stanovisko celé obce. Hlavní důvod je v tom, že dálnice jako forma spojení s jižními Čechy je silně naddimenzovaná. Stačila by i rychlostní komunikace. Navíc plánovaná trasa dálnice, respektive takzvaná stabilizovaná trasa, vede čistě přes území venkova a větší sídelní útvary (Benešov, Votice, Bystřici) míjí. Ty mají být s D3 propojeny dálničními přípojkami. Ale takto vedená trasa není zajímavá pro investory. Kdo bude investovat ve Vojkově? V Benešově, ve Voticích, tam je prostor pro investice, tam se dálnice uplatní. Dálnice také zcela změní ráz krajiny, naší snahou je zachovat tuto oblast coby oblast určenou k rekreaci. Až dálnice rozetne toto území na dvě poloviny po celé jeho délce, kdo bude mít zájem zde zřizovat rekreační střediska? Další argument, proč jsme proti, je, že se obáváme narušení vodního režimu, máme zde významné zdroje pitné vody. Plánuje se sice vodovodní přivaděč Benešov Sedlčany zhruba za půl miliardy korun, ale zatím nám nikdo nedokázal říci, kdy to bude. Samozřejmě, že důvodů proti je ještě celá řada. Kritizovali jsme i samotný postup krajského úřadu, který zadal posouzení všech 3 připravovaných variant výstavby D3 zpracovateli jedné z nich. Vždy to je jasný střet zájmů! Avšak na kraji nám řekli, že to není nic proti ničemu a k žádnému střetu zde nedochází. Nazývají to multikriteriálním řešením variant. Vaše argumenty se zdají být logické, ale není to jen takové to okřídlené My jsme pro dálnici, ale někde jinde, jen ne u nás!? Ostabilizovanou variantu se velmi zasloužil pan poslanec František Vnouček. V některých obcích změnili svůj původně odmítavý postoj, když jim pan poslanec slíbil kupříkladu výpomoc při vybudování kanalizace a čističky. Také nám sliboval určité výhody, když na tuto variantu kývneme. Je to však velmi draze zaplacený souhlas. Vra me se však ještě do Vojkova. Pokud vím, působí tu velká řada soukromých podnikatelů, od významných firem až po drobné řemeslníky. Nese to obci nějaké výhody? Spolupracují kupříkladu s vámi na věcech veřejných? K velké lítosti musím říci, že nespolupracují. Řekl bych, že každý má svých starostí dost a ještě si je přidělávat těmi obecními? Firem je tu skutečně celá řada, od těch největších, jako jsou BOBO Voračice, výroba lahůdek ve Vojkově, Domov pro seniory Vojkov, i menší, elektroinstalatérská firma, dvě klempířské, truhlárna a tak dále. Ani žádný významnější finanční přínos z jejich podnikání pro obec neplyne. Bohužel, žádného takového štědrého investora, jako mají vedlejší Štětkovice v osobě pana Passera, tady nemáme. Přesto se vám jistě podařila řada investičních záměrů. Mohl byste nám o nich něco říci? Především jsme opravili převážnou část místních komunikací, což uvítali nejen místní obyvatelé. Uvedli jsme do právního stavu obecní vodovod, to znamená, že jsme postavili vodojem a úpravnu vody, protože hodnoty těžkých kovů, které naše voda obsahovala, vysoko překračovaly povolené limity. Také jsme vykoupili pozemky, na kterých se obecní studny nacházely. Rekonstruovali jsme 4 obecní rybníky a vodní nádrže, což nás stálo nemalé peníze. Dříve bylo možné na tyto práce obdržet státní dotace, ale nyní se přidělují pouze firmám nebo rybářským svazům. Obec vlastní 70 ha lesa, které nám na základě smlouvy obhospodařuje soukromá firma. Provedli jsme úpravu hřbitova, máme zde nová kovaná vrata, upravili jsme zde cesty. Přispěli jsme na některé rekonstrukce u kostela sv. Jakuba ve Vojkově, opravili kapličky a zvoničky v osadách. Dále jsme rekonstruovali taneční parket ve Vojkově, zřídili plynové topení na radnici a vybavili ji novým nábytkem. Ve Sledovicích, Bezmíři, Křenovicích, Zahrádce a Vojkově jsme nahradili nevzhledné plechové autobusové čekárny novými. Opravili jsme střechu na bývalé škole a nově postavili most přes potok Mastník, protože ten starý nám v roce 2002 odnesla velká voda. Akcí bylo jistě více, jen na všechny vzpomenout. A co vás čeká do budoucna? Rádi bychom se zaměřili na budování sportovních zařízení v obcích, kde jsou děti. Začali již jsme loni hřištěm v Minarticích a ve Vojkově, dále budeme pokračovat ve Sledovicích a Bezmíři. Čeká nás nevyhnutelně vybudování kanalizace a čističky odpadních vod ve Vojkově, současný stav je již neúnosný. Podle předběžných odhadů by měla akce stát zhruba 24 miliónů korun, což bychom s naším příjmem 4,5 miliónu za rok vlastními silami nezvládli. V letošním roce bychom proto rádi měli vypracovaný projekt a pokud budeme mít štěstí a podaří se nám získat nějaké dotace, co nejdříve bychom se do stavby pustili. Trochu nám snad pomůže fakt, že obec leží ve vodohospodářském ochranném pásmu vodního toku. Tak na tuto akci vám přeji mnoho sil a pevné nervy. Co však říci závěrem? Co si myslíte, že by měli naši čtenáři o Vojkovu rozhodně vědět? Především, že jsme moderní obec, která leží v nádherné přírodě a naší snahou je tuto krásnou přírodu zachovat, pokud možno v co nejméně poničeném stavu, i dalším generacím. Zajímavé a malebné je kupříkladu údolí Mastníka. Na území obce se nachází také několik památek, především je to kostel svatého Jakuba ve Vojkově, zdejší zámek, který nyní slouží jako domov pro seniory, a k němu přilehlý park, památkově chráněné tvrziště vkřenovicích a areál hospodářského dvora ve Voračicích, kaplička ve Sledovicích, nebo soustava rybníků podél silnice I/18, která byla vybudovaná zároveň se zámkem. Krásu zdejší přírody objevili i cizinci a nedaleko odtud, v Klokočově, si vybudovali holandští naturisté svůj camp. Zpočátku jsme s nimi zažívali i pikantní příhody, to když kupříkladu stařenky v lese narazily na pobíhající nahé lidi, ale po vzájemném vyjasnění pravidel s nimi vycházíme velmi dobře. Zajímavé však bude, až se vybuduje dálnice, nebo plánovaná trasa vede 150 m od jejich objektu. Aby zde pak nevznikaly nebezpečné dopravní situace zapříčiněné řidiči, kteří, místo aby svou pozornost věnovali řízení, pokukovali po hezkých holandských naturistkách. av

6 6 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 Upozorňujeme občany, že mají ještě do konce února možnost zaplatit místní poplatky: Místní poplatek za svoz odpadu je splatný do ve výši: 470 Kč za dospělou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu 250 Kč za dítě do 16let, studující osoby (nutno doložit potvrzením o studiu) přihlášené v obci k trvalému pobytu 500 Kč za stavby určené k rekreaci Místní poplatek ze psů je splatný do ve stejné výši jako v loňském roce Nebudou-li tyto poplatky zaplaceny do , budou navyšovány podle obecně závazné vyhlášky. MěÚ Sedlec-Prčice Finanční úřad v Sedlčanech informuje veřejnost Finanční úřad v Sedlčanech informuje obyvatele Sedlce-Prčice, že dne a budou od 14,00 do 17,30 hodin pracovníci finančního úřadu v přízemí MěÚ Sedlec-Prčice k dispozici všem, kdo budou potřebovat podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku Aktuální informace naleznete na nástěnce v přízemí MěÚ Sedlec-Prčice a na internetových stránkách města Sedlec- -Prčice, sekce aktuality. Finanční úřad v Sedlčanech Obnovení osadních výborů Dne se v Kulturním sále při ZŠ Sedlec-Prčice uskutečnilo první informativní setkání volených zástupců obce s osadníky. Účastnící setkání s vedením města Sedlec-Prčice diskutovali o myšlence znovuobnovení tzv. osadních výborů, a to ve smyslu naplnění možnosti ustanovení zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení). Přítomní zástupci osad základní myšlenku legislativního ustanovení osadních výborů podpořili. Jejich nejbližším úkolem bude vybrat a zastupitelstvu obce předložit své návrhy na obsazení a počet jejich členů. Na nejbližším zasedání zastupitelstva lze očekávat ustanovení těchto pomocných orgánů obce působících v osadách. Vedení obce si od tohoto opatření mimo jiné slibuje nastartování systému užší a věcnější spolupráce při plnění svých úkolů, aktivní přístup k řešení lokálních problémů i účast na tvorbě rozpočtových opatření týkajících se územních obvodů osad, která přispějí udržitelnosti života na osadách i případnému rozvoji a postupnému naplnění myšlenky obnovy venkova. Rada města tímto děkuje všem zúčastněným za jejich přítomnost a přístup. Z Benešova do Příbrami V souvislosti se změnou okresů jsem vypsala a uveřejnila v lednovém čísle ND, kde jaké úřady pro letošní rok budou vyřizovat naši agendu. Učinila jsem tak jednak na základě písemných sdělení příslušných úřadů a jednak na základě osobních nebo telefonických jednání s vedoucími pracovníky těchto úřadů. Bohužel, v této chvíli už vše neplatí. Během posledních 14 dnů se některé úřady probudily a sdělily nám, že se naše agenda do Příbrami musí přestěhovat už v průběhu letošního roku. První se ozvala Zemědělská agentura MZe, jednání přímo s ministerstvem nevedlo k ničemu, prý již nelze nic měnit nám oznámila benešovská hygiena, že nás musí předat do Příbrami, přestože z tohoto rozhodnutí nemá radost ani Benešov, ani Příbram. Nejčerstvější zpráva z Ministerstva vnitra říká, že zřejmě ještě letos přesunou do Příbrami zbrojní průkazy. Soud, státní zastupitelství, Policie (Votice), Pozemkový fond i úřad, Katastrální úřad, VZP a ČSOP zatím nepočítají s přesunem do Příbrami. Zdůrazňuji zatím, protože, podle dosavadního vývoje bychom do Příbrami měli postupně přejít všemi úřady. Marie Kovalová

7 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 7 KOLIK NÁS JE? Počet obyvatel Sedlce-Prčice k Okrsek Název osady Muži Ženy Celkem 1. SEDLEC PRČICE DIVIŠOVICE Mrákotice Chotětice Vozerovice Bolechovice KVASEJOVICE Stuchanov Malkovice Matějov MĚŠETICE Lidkovice NOVÉ DVORY Myslkov Veletín PŘESTAVLKY Rohov Záběhlice Víska Kvaš ov Staré Mitrovice Dvorce UHŘICE Sušetice Bolešín Šanovice VRCHOTICE Včelákova Lhota Nasilov Monín Božetín Náhlík JETŘICHOVICE Monínec Záhoří a Kozinec CELKEM V matričním obvodě Sedlec-Prčice bylo v období mezi a uzavřeno 11 manželství, z toho 7 církevních sňatků. Během roku 2006 se přihlásilo 79 lidí, narodilo se 26 nových občánků, naopak zemřelo 26 lidí a odhlásilo se 81 našich občanů. Pro porovnání uvádíme také počty obyvatel v letech předchozích: rok muži ženy celkem Městská matrika a redakce ND Upozornění pro občany Vážení spoluobčané, neužíváte bez smluvního ujednání nějaké obecní pozemky? Do 3 měsíců tyto skutečnosti MěÚ prověří a vyměří poplatky za využívání veřejného prostranství podle platné obecně závazné vyhlášky č. 4/2001. MěÚ Jak se na to dívají naši zastupitelé? Z posledních komunálních voleb v říjnu loňského roku vzešlo 15 vyvolených. 15 zástupců nás všech, kteří budou po čtyři roky usilovat o zkvalitnění života v obci. Měli již dostatečný prostor, aby se seznámili s ožehavými i dlouhodobějšími problémy města a regionu a vytvořili si na ně svůj názor. Proto pravidelně každý měsíc oslovím dva naše zastupitele a budu se jich ptát. Jako první jsem několik otázek položila starostce města RNDr. Marii Kovalové a místostarostovi obce Pavlu Královi. V malém dotazníku odpověděli: Marie Kovalová: Věk 62let Trvale žije na polosamotě u Sedlce Občanské povolání geoložka V komunální politice pracuje nyní druhé volební období Stav rozvedená Děti 2 dospělí (ženatí) synové Pavel Král: Věk 53let Trvale žije vpřestavlkách Občanské povolání vedoucí lomu V komunální politice pracuje s přestávkami od roku 1977 Stav ženatý Děti 3 Co si myslíte, že je vaší předností, čím byste mohl přispět městu? M. K. Pracovitost, neúplatnost a asi i znalost prostředí a lidí v některých státních orgánech. P. K. Myslím, že hlavně znalostí naší velice rozložené obce, našich občanů a jejich potřeb. Přechod Sedlce-Prčice do okresu Příbram. Myslíte si, že je to chyba současného vedení radnice a dalo se tomu včas zabránit, nebo bylo rozhodnuto již dříve a nám nezbývá, než se přizpůsobit? M. K. Bylo rozhodnuto už dříve (já bych ale hlasovala dřív také pro Sedlčany a stále jsem přesvědčena, že tam patříme). P. K. Z mého pohledu vidím, že je to chyba. Jsem a vždy jsem byl zastáncem Votic. Prvotní špatné rozhodnutí bylo učiněno již před šesti lety. Až čas ale ukáže, zda by se daly nějaké změny udělat. Myslíte si, že takovéto složení politických a názorových sil ve vedení města, jaké vzešlo z posledních komunálních voleb, může přinést konstruktivní dialog? M. K. To ukáže teprve čas, nyní o tom přesvědčená nejsem, myslím, že ztrácíme zbytečně čas nanicovatými spory. P. K. Jsem přesvědčen, že ano a snažím se o to zasadit, i když jsem v tomto svém snažení někým chápán jako slaboch. Ve městě se obnovuje činnost ochotnického divadelního spolku, nechtěl(a) byste si také zahrát? M. K. Osobně ne, ale obdivuji lidi, kteří do toho jdou P. K. Děkuju, já ne. Máte nějaký osobní sen, tužbu, myšlenku, kterou byste si rád(a) během svého působení ve vedení města splnil(a)? M. K. Získat co nejvíc peněz pro město, protože úkolů závislých na penězích je tady až příliš. P. K. Žádné vysoké cíle nemám, jen vidět v kterékoliv části naší obce život spokojených lidí. Připravila Alice Valsová

8 8 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 Orkán zasáhl také Český Merán Stromy povalené přes cesty, popadaná střešní krytina, vyvrácené stožáry s rozvody elektrického proudu, poškozená auta, lesní polomy... Tak vypadalo ráno v pátek 19. ledna na celém Sedlecko-Prčicku. Škody, které za sebou zanechala větrná smrš, se dají počítat na statisíce. Již od počátku týdne meteorologové varovali před silnými větrnými poryvy, které se od západu blíží k naší republice. Ve středu se v televizi objevily záběry z Německa a Belgie, kde se vichřice hnala rychlostí 200km/h. Co ale čeká nás, zatím nikdo netušil. Dorazil orkán. Němci mu dali ijméno Kirill. První silnější nárazy se objevily ve čtvrtek již kolem 17. hodiny. Kupříkladu v Sedlčanech zhaslo pouliční osvětlení, na některých místech se přerušila dodávka elektrického proudu. Ve 22,28 hodin přijala zásahová jednotka JPO 2 Sedlec na své pohotovostní telefonní lince první hlášení o škodě a okamžitě vyjela. Od té doby se nezastavila až do dopoledních hodin následujícího dne. Její členové za tu dobu zvládli celkem 8 zásahů, kupříkladu u povaleného stromu přes silnici v Heřmaničkách, ulomené větve ze vzrostlého kaštanu, která spadla na střechu zemědělské usedlosti v Chotěticích, spadlých stromů přes silnici v Libenicích, Střezimíři, v Sedlci i Prčici a ve Veletíně (tam jich bylo dokonce 12 najednou). To vše za silného větru a urputného lijáku. Samozřejmě, že stromů přes silnici bylo daleko více. Na mnoha místech si obyvatelé pomohli sami a ani zásahovou jednotku nevolali. Když jsem projížděla ráno a dopoledne po oné osudné noci naším územím, abych zmapovala rozsah škod, byla již převážná většina zátarasů z veřejných cest odstraněna. Přesto se dalo projíždět jen s maximální opatrností. Řada zvláště náletových a starých stromů u cest byla narušena a hrozila pádem. Také velké množství ulámaných drobnějších větví a souvislá vrstva jehličí v lesních úsecích bránily plynulejší jízdě. Značné škody způsobila vichřice na soukromém a církevním majetku. Spadaných tašek ze střech bylo nespočet. K újmě přišla i střecha sedleckého a prčického kostela, naštěstí se je podařilo díky ochotě místních občanů ještě v dopoledních hodinách opravit. To bylo nesmírně důležité, protože vítr i déš začaly opět zesilovat. Vichřice se nevyhnula ani hřbitovům. Zlomený smrk spadl na několik hrobů v Sedlci, navíc se zde z kořenů vyvrátila vzrostlá tuje. Poryv větru vyvrátil i několik PRODÁM zánovní el. bojler ležatý, 200 l cena 2 000,- Kč : Prosím volejte po 16:00 hod. náhrobků a rozmetal květinovou výzdobu po celé ploše obou místních hřbitovů. V Sedlci, Prčici i na osadách byla přerušena dodávka elektrické energie i telefonního spojení. Nešel ani internet. Město a většinu osad se podařilo napojit již v ranních nebo dopoledních hodinách, pouze osady Chotětice, Mrákotice, Kvaš ov a Rohov byly odříznuty až do pozdních nočních hodin. Způsobilo to zpřetrhané vedení, povalený sloup vysokého napětí a porušená trafostanice. Mezi obcemi Měštice a Dobrošovice se vyvrátil také sloup s telefonním vedením. Nejsmutnější kapitolou jsou ale následky na lesních porostech. V některých lokalitách orkán lesy vykácel téměř zcela. Velké škody jsou napáchány také v obecních lesích a bude trvat několik týdnů, než se je podaří odstranit. Rozhodující nyní bude čas. V takovém počasí, jaké právě panuje, je možnost rozšíření kůrovce více než jistá. Alice Valsová

9 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 9 Ptáme se Každý měsíc položím zastupitelům města Sedlec-Prčice jednu jedinou otázku. Jejich odpovědi vám pak budu pravidelně předkládat. Posu te sami, jaké názory zastávají vámi volení zástupci a jak čestně si s otázkou poradí. Samozřejmě, že na dotazech pro naše zastupitele se můžete podílet i vy. Stačí, když nám je napíšete, zavoláte nebo přijdete sdělit osobně. Do zahřívacího kola jsem však přeci jen zvolila něco jednoduššího, aby se ukázalo, jaký mají naši zástupci smysl pro humor. A tak se po vzoru klasika ptám: Zdá se vám tento způsob zimy š astný? Odpovědi: Antonín Podzimek: Zima a berňák nic neodpustí. Co je dobré pro lyžaře na Moninci a pro děti se sáňkami, je špatné pro řidiče. Dnes jsem jel do Prahy skoro tři hodiny (psáno 24. ledna, kdy se nad naším územím protrhla sněhová peřina, pozn. red.) Jan Fára: Já mám radši teplo, takže až doposud mi zima vyhovovala. To až te mi nesedí. (Narážka na čerstvě napadaný sníh pozn. red.) Marie Kovalová: Do prvního sněhu se mi zdál tento způsob zimy velmi š astný. Te se mi vůbec nelíbí. Zimu jsem totiž neměla ráda ani v mládí. Kdybych měla tu moc, přestěhovala bych naši zem do subtropů. Petr Kroužil: Zima je taková, jaká je. Když budeme zdraví, tak bude vždycky pěkná. Pavel Janda: Zima se nás neptá azřejmě ani nikdy ptát nebude, jaká má být. Nezáleží tolik na tom, jakou bychom si ji přáli mít, jestliže se nám z jakéhokoli důvodu nelíbí, měli bychom se ptát, jak se na tomto stavu podílí každý z nás, např. jak se chováme k přírodě, co házíme do kotle a vypouštíme do vzduchu. Víc než zima mě trápí zoufalá situace v našem městě, takže příhodnější otázka pro naše zastupitele je rozhodně: Jak š astná byla volba starostky města? Zbyněk Kobliha: Na začátku bych chtěl sdělit, že zásadně nečtu, nekupuji a nepřispívám do bulvárních periodik. Náš domov mi v období zejména kolem voleb vněkterých aspektech tento model silně připomínal. Tímto dávám námět i na další otázku do vaší ankety. K Vaší aktuální otázce říkám. Respektuji matičku přírodu takovou jaká je a přimlouvám se, abychom ji co nejméně zlobili svojí rozmařilostí a hloupostí. Jinak dovedu být š astný v každém ročním období a za každého počasí. Pavel Král: Nezdá, zima má být zima, a to se vším všudy. Alespoň nějaký ten čas. Lenka Farová: Zdá se mi býti poněkud zvláštní. A člověk se namyšleně diví, že neporučí větru, dešti. Myslím, že by nám neškodila trocha pokory, a to nejen ve vztahu k přírodě, ale i k sobě navzájem. Pavel Milčínský: Spíše poněkud neš astný! Zima se letos chová opravdu po- divně. Někdo z toho má sice radost, ale dětem, lyžařům a hlavně přírodě sníh a mráz chybí. Miroslava Jeřábková: Odpově na otázku píši ve chvíli, kdy se, na rozdíl od předešlých dnů, hustě sype sníh, na silnicích leží cca 15 cm sněhu a cesta autem způsobuje zvyšování hladiny adrenalinu v krvi. Pro mě je každý způsob zimy (i dalších ročních období) š astný. Ono moc nezáleží na tom, jak je venku, ale hlavně na tom, jak je nám osobně uvnitř jaké jsou naše pocity, postoje a pohled na život a věci kolem nás. Ptala se Alice Valsová BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO HYPOÚVĚR Kč Kč/měs Kč Kč/měs. Martina Pejlová Tel.: Spřechodem Sedlce-Prčice pod pověřený úřad v Sedlčanech se zvýšily také požadavky našich občanů na pravidelnou autobusovou dopravu mezi těmito městy. Proto přinášíme přehled autobusových Jak do Sedlčan? spojů na lince Sedlec Prčice Sedlčany a zpět. Při jeho sestavování jsem vycházela z informací internetového portálu IDOS. Zpracovala a.v.

10 10 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 O městských financích Následující řádky jsou mými osobními názory na řešení některých problematických oblastí. V poslední době došlo zkušebně k posunutí časů zhasínání a rozsvěcování veřejného osvětlení a v některých osadách k přerušení nočního svícení. V negativních ohlasech na tato opatření spatřuji i pozitivum, a to v tom, jak se naši občané najednou zajímají o veřejné osvětlení, které jim dlouhá léta bylo zcela lhostejné. Třeba si te, stejně jako já, všimnou, v kolika místech se vůbec nesvítí, nebo jak jsou lampy od sebe daleko, a také toho, jak se někdy svítí zcela zbytečně. Kromě odstranění těchto nedostatků budu prosazovat výměnu 200 kusů nevyhovujících zářivek. Celkový počet lamp veřejného osvětlení je 312 a z toho jich pouze 112 splňuje označení úsporné. Výměna zmiňovaných zářivek nás přijde přibližně na 750 tisíc korun asnávratností nákladů se počítá za 5 6 let. V tabulce jsou údaje o celkových výdajích Změna klimatu v našich rukou (4) Změna klimatu je celosvětový problém, avšak každý z nás má moc to změnit. I malé změny v našem každodenním chování mohou pomoci zabránit emisím skleníkových plynů, aniž by ovlivnily kvalitu našeho života. Ve skutečnosti nám mohou ušetřit peníze. Změnu celosvětového klimatu může kontrolovat každý z nás. Postačí držet se čtyř základních zásad: Tlumím. Vypínám. Recykluji. Chodím. na veřejné světlení. Částky za elektrický proud jsou rozdílné v závislosti na zálohových platbách. Za el.energii Celkem , , , , , , , , ,- O odpadech se toho již hodně namluvilo a napsalo, ale v řešení jejich likvidace se příliš nepokročilo. I zde bych uvítal vaši iniciativu a náměty, jak tuto oblast spravedlivěji řešit. Aby ti, co netřídí a produkují více odpadů, platili více a ti ostatní zase méně. Zatím si představuji, že umístíme nádoby na třídění odpadů do většiny osad (nyní jsou asi jenom v devíti). Pečlivěji oddělíme množství odpadu podnikatelů od odpadu občanů, zvýšíme motivaci k třídění Rok Množství Vybráno od Zaplaceno Částka doplacená městem odpadu občanů Kč Compagu Kč za občany v Kč t , , , t , , , t , , , t , , , t , , ,- finanční zainteresovaností, sám budu navrhovat snížení poplatků za odpady těm z vás, kteří užíváte k vytápění plyn nebo elektřinu, popřípadě jste důchodci. Poslední, o čem bych se rád zmínil, jsou naše hřbitovy. Když jsem v roce 2004 hřbitovy přebíral, vyslovil jsem představu, že chci, aby hřbitovy vypadaly pěkně a stálo to tolik peněz, kolik si občané zaplatí na poplatcích. Podle tabulky můžete posoudit, zda se mi to podařilo. Rok Výdaje Příjmy Doplatek obce , , , , , , , , , , , , , , ,- Od ledna se hřbitovní poplatek zvýšil na 120 Kč/rok. Toto zvýšení je nutné s ohledem na to, že se poplatky platí zpravidla na deset let dopředu, a tak i ten, kdo zaplatí letos, bude mít hřbitovní poplatek ještě v roce 2016 za 120 korun. Letošní rozpočet počítá s výdaji na hřbitovy ve výši 120 tisíc korun, za které by se měla, kromě běžné péče, opravit i hřbitovní ze v Prčici a betonové chodníky v Sedlci. Správa hřbitovů přechází zpět pod naše Služby s.r.o. Josef Slabý Chodím 1. Pokud pravidelně jezdíte autem do práce, zkuste jednu z následujících alternativ: cyklistika, chůze, společné využívání auta, jízda veřejnou dopravou, práce z domova pomocí internetu. Každý litr paliva spáleného v motoru vozidla představuje průměrně uvolnění dalších více než 2,5 kg CO Snažte se vyhnout zejména krátkým cestám autem, protože spotřeba paliva a emise CO 2 jsou nepoměrně vyšší, když motor zůstává studený. Výzkum ukazuje, že jedna ze dvou cest autem po městě je na kratší vzdálenost než tři kilometry jde přitom o vzdálenost, kterou lze snadno ujet na kole nebo ujít pěšky, což je také mnohem zdravější než sezení v autě! 3. Snažte se umývat auto ručně nebo pomocí trysky s tlakovou vodou namísto v myčce aut. Myčky aut spotřebují více elektřiny a vody než starý způsob. 4. Pokud budete vůz měnit, přemýšlejte o spotřebě paliva svého nového auta. Uvažujte takto: pokud ujedete km za rok (evropský průměr) a vyberete si model, který spotřebuje 5 litrů na 100 km namísto 7 litrů, ušetříte 300 litrů za rok. To má cenu 300 až 400 EUR a nevznikne 750 kg emisí CO 2. Podle evropské legislativy musí výrobci automobilů uvádět v autosalónech avreklamách informace o emisích CO 2 a spotřebě paliva nových aut. 5. Není moudré nechat vozidlo zahřívat, když stojí množství paliva, které zahřívání spotřebuje, je větší než to, co ušetříte při zahájení cesty se studeným motorem. 6. Dbejte na to, abyste měli správně nahuštěné pneumatiky: pokud tlak poklesne o 0,5 baru, auto spotřebuje o 2,5 % více paliva na překonání odporu a uvolní tak o 2,5 % více CO Zvažte používání motorového oleje s nízkou viskozitou. Ten maže pohyblivé části motoru lépe než obyčejné oleje, snižuje tření. Nejlepší oleje dokáží snížit spotřebu paliva a emise CO 2 o více než 2,5 %. 8. Jestliže necháte na autě prázdný střešní nosič, spotřeba paliva a emise CO 2 se mohou zvýšit až o 10 % díky odporu větru a hmotnosti navíc lepší nápad je nosič sundat. (Když je střešní nosič plně naložen, může spotřeba paliva vzrůst až o %). 9. Nespěchejte spotřebujete méně benzínu a vypustíte méně CO 2. Jízda rychlostí větší než 120 km za hodinu zvyšuje spotřebu paliva o 30 % ve srovnání s jízdou rychlostí 80 km/h. Z hlediska spotřeby paliva jsou nejhospodárnější 4., 5., a 6. rychlostní stupeň. 10. Slyšeli jste o ekologickém řízení? Může snížit spotřebu paliva o5%. Auto rozjíždějte bez sešlápnutí plynu, řa te na vyšší rychlost co nejdříve (při otáčkách za minutu) udržujte stálou rychlost a sledujte situaci, abyste se vyhnuli náhlému brzdění a zrychlování. Nezapomínejte vypnout motor i při krátkých zastávkách! 11. Když v autě zapnete klimatizaci, zvyšuje se spotřeba paliva a emise CO 2 přibližně o 5 %. Používejte ji zřídka! Když máte auto rozpálené, je te několik minut se zcela otevřenými okny,

11 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 11 pak okna zavřete a zapněte klimatizaci. Tím ušetříte palivo potřebné ke snížení počáteční teploty. 12. Zkuste místo toho jezdit vlakem! Jedna osoba cestující sama autem produkuje třikrát více emisí CO 2 na kilometr, než kdyby tato osoba cestovala vlakem. I když vlaky jezdí na elektřinu vyráběnou většinou z fosilních paliv, stále vypouštějí méně skleníkových plynů na přepraveného cestujícího. 13. Létání je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí CO 2 na světě. Stojí za to zvážit, zdali jsou vlaky alternativou. Pokud létáte, přemýšlejte o kompenzování svých uhlíkových emisí. Jsou organizace, které spočítají emise, jež jste způsobili, a investují peníze do obnovitelné energie, úspor energie nebo projektů zalesňování, které ušetří ekvivalentní množství emisí. Například let z Berlína do Budapešti a zpět představuje vzdálenost 1400 km a způsobí 200 až 250 kg emisí CO 2 na osobu. Kompenzace těchto emisí Vás bude stát okolo 6 až 7 EUR. Možná zjistíte, že určitá opatření, která přijmete, přinesou větší či menší výhody klimatickému systému (a vaší peněžence). Všechny použité údaje jsou založeny na průměrech, ale energetická spotřeba přístrojů v domácnosti, spotřeba paliva v autech, velikost domů se různí a totéž platí o způsobech spotřeby energie a rovněž i cenách v EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající jejím jménem nemůže být volána k zodpovědnosti za účel, k němuž se informace mohou použít, ani za jakékoliv chyby, k nimž mohlo dojít, navzdory pečlivé přípravě a opakované kontrole. Jan Urban, ekoporadce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim Český Merán o.p.s. je aktivním členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň Obecně prospěšná společnost Český Merán je již několikaletým členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň. Na valnou hromadu sdružení konanou dne 11. prosince 2006 v Keramické dílně Romany Hulíkové (Děbolín u Jindřichova Hradce) jsme dorazili v silném složení Pavel Janda jako předseda o.p.s. Český Merán, Tomáš Kocman jako člen správní rady, Jaroslav Krejčí jako člen dozorčí rady a já, tak napůl za Český Merán o.p.s. a za Společenství obcí Čertovo břemeno. Nutno dodat, že Jaroslav Krejčí byl doposud jedním z pěti členů výboru občanského sdružení Greenways Praha Vídeň. Na tomto místě si dovolím odskočit a nastínit vám stručně historii Greenways Praha Vídeň. Greenways Praha Vídeň je významná evropská stezka, založená v roce 1990 skupinou amerických a českých Noví členové výboru občanského sdružení. nadšenců. Jejich posláním bylo zlepšit podmínky pro ekonomický a společenský rozvoj přilehlého území pomocí šetrných forem turistiky. Hlavním realizátorem projektu se stalo Občanské sdružení Greenways Zelené stezky, jehož členem byla především větší města (ale i menší jako Sedlec- -Prčice) a vlivní podnikatelé na trase. Z iniciativy tohoto sdružení byla mezi evropskými městy Prahou a Vídní v roce 1997 vyznačena dálková cyklotrasa. Projekt byl úspěšně medializován, města dodávala finanční prostředky a projekt se úspěšně rozvíjel. Po ukončení volebního období po roce 1997 však starostové opustili svá volená místa a sdružení postupně zaniklo. V New Yorku mezitím vzniklo sdružení Friends of Czech Greenways, jehož cílem je propagovat a podporovat české greenways ze zahraničí. V roce 1998 převzala program Zelené stezky Greenways Nadace Partnerství jako jeden ze svých grantových a asistenčních programů pro zlepšování životního prostředí a podporu regionálního rozvoje. Postupně se v programu Greenways vytvořily vedle Prahy Vídně další podprogramy Vinařské stezky nebo Greenways Krakov Morava Vídeň. Nadace Partnerství iniciovala posílení projektu Greenways Praha Vídeň o dalšího partnera neziskové organizace. V roce 2000 byla v koridoru mezi Prahou a Mikulovem oslovena občanská sdružení, jejichž poslání, cíle a program se ztotožňovaly s myšlenkou greenways a v září 2001 bylo založeno o.s. Grenways Praha Vídeň. Občanské sdružení Greenways Praha Vídeň dnes sdružuje téměř 30 aktivních spolků, měst, podnikatelů, fyzických osob, kteří se snaží spolupracovat na pořádání kulturních akcí afestivalů, péči o přírodní a kulturní dědictví, poskytování informačních služeb pro turisty, rozvoji sítě naučných stezek a dalších turistických cílů. Jistě uznáte, že cesta greenways byla trnitá, ale určitě smysluplná. Když se vrátím k valné hromadě sdružení, tak důležitými body jednání bylo řešení vazby občanského sdružení na Nadaci Partnerství, která dosud prostřednictvím svého manažera pro Greenways Praha Vídeň de facto zajiš ovala chod sdružení. Bylo rozhodnuto, že je čas pokusit se vzít vedení a aktivity sdružení do vlastních rukou, a proto se dosavadní předsedkyně sdružení Olga Žampová stala placeným zaměstnancem. Dalším bodem jednání byl tzv. Dlouhodobý rozvojový plán Greenways Praha Vídeň a Akční plán pro rok Po rozsáhlé diskusi byly uvedené dokumenty schváleny. Posledním bodem schůze byla volba výboru sdružení. Novými členy byli zvoleni Marie Hadravová (za Infocentrum města Veselí nad Lužnicí), Marcela Mariášová (za občanské sdružení Merlin Znojmo), Jaroslav Krejčí (za Český Merán o.p.s.), Čestmír Vala (za Cykloklub Kučera ze Znojma) a Jaroslav Martínek (za občanské sdružení Vize LVA z Lednice). Zdeněk Sedláček

12 12 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 V knihkupectví je stabilně otevřena čistírna peří Ve městě je otevřena další služba obyvatelům. V prostorách knihkupectví v Sedlci je od února v provozu čistírna peří. Provozuje ji firma Péřové výrobky Miloš Mareš z Milevska. Příjem zakázek bude provádět paní Bendová přímo v knihkupectví, a to celoročně, v rámci provozních hodin obchodu. Využila jsem přítomnosti zástupce této firmy Ing. Miroslava Klavíka a požádala ho, aby nám poskytl několik informací o nabízených službách. Mohl byste našim občanům přiblížit vaši firmu? Naše firma nabízí prodej nových výrobků (přikrývky, polštáře) s péřovou náplní. Ale převážná část produkce je čištění peří a obnova starých péřových výrobků. Sídlo firmy je v Milevsku, jsme firma sdlouholetou tradicí a celorepublikovým pokrytím našich provozoven. Proč je výhodnější dát si vyčistit peří právě u vás a ne v pojízdné čistírně? Tím, že jsme firma s pevným sídlem, můžeme zaručit zákazníkovi vysokou kvalitu svých služeb a možnost kdykoliv reklamovat vadné zboží. Reklamaci se zákazníkem vyřeší přímo náš zástupce. Tím ale nechci říci, že bychom produkovali nekvalitní zboží. Právě naopak. Reklamace nemáme. Je to tím, že i v průběhu realizace zakázky často se zákazníkem jednáme a dola ujeme některé aspekty. Zákazník má na výběr ze 14 druhů sypkoviny (na tento materiál poskytujeme 2 roky záruku). Každých 14 dní zavážíme své provozovny, termín vyhotovení zakázky se v průměru pohybuje kolem 3 týdnů, záleží na tom, kdy sběrna zakázku převezme, zda před závozem, nebo po. S každým zákazníkem se sepíše závazná objednávka, ve které se snažíme co nejpřesněji vystihnout charakter požadované služby. Součástí objednávky je i telefonní kontakt. Samozřejmě že dodané peří se vždy důkladně převáží. Naši službu dvakrát do roka podpoříme letákovou akcí, při níž všichni obyvatelé obdrží do svých schránek náš propagační leták. Naše firma také provozuje bezplatnou infolinku , na které všem rádi zodpovíme případné dotazy. Řekněte mi ale, zda ještě dnes, v době bezprašných, snadno udržovatelných výplní z mikrovláken, je o peří zájem? Řekl bych, že zájem je stále značný. Ba právě naopak. Po počátečním boomu mikrovlákna a dalších výplní se řada lidí opět vrací k osvědčenému peří. Peří, na rozdíl od ostatních výplní, které jsou výhradně chemickým produktem, je přírodní materiál se skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi. Máme informace i ze zahraničí o vzrůstajících trendech v poptávce po péřových výrobcích. Proto doporučuji všem: Nezbavujte se peří! Připravila Alice Valsová Jak si ČEZ Distribuční služby s.r.o. dělá ze svých zákazníků legraci V lokalitě Vojkov zmiňovaná firma ohlásila přerušení dodávky elektřiny mj. na dny 22. a z důvodu prací v distribuční síti. V ohlášení uvedla i příslušný paragraf zákona, který jí dává toto oprávnění. Zákazníci (firmy, domácnosti) se na tuto skutečnost připravili, protože: je znemožněna možnost vytápění objektů, kde je nucený oběh topného média, je nutno zajistit alternativní stravování, např. v Domově pro seniory, zaměstnavatelé musí přizpůsobit docházku do zaměstnání této skutečnosti v dostatečném předstihu, je znemožněna činnost poštovního úřadu atd. Jak milé překvapení, když dodávka elektřiny přerušena nebyla, proto jsme zjiš ovali, jak to bude dne Na příslušném informačním středisku ČEZ jsme se dozvěděli, že dodávka dne přerušena nebude. Tuto informaci jsme místními prostředky rozšiřovali v dobré víře, že je pravdivá. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Sedlec-Prčice Velká část zastavěného území města Sedlec-Prčice byla vyhlášena městskou památkovou zónou vyhláškou Ministerstva Kpřekvapení a pochopitelnému rozhořčení došlo ráno, ve čtvrtek v 7.55 hod., kdy byla dodávka elektřiny přerušena. Informační středisko ČEZ k tomu sdělilo, že informace z byla mylná. Kdo z koho dělá v tomto případě hlupáky, nech si každý odvodí sám. My budeme doporučovat všem, jimž vnikly v důsledku výše uvedeného neodpovědného postupu příslušné firmy škody, aby je vymáhali. Karel Jirásek starosta obce Vojkov kultury č. 476 ze dne V roce 1997 byl přijat Program regenerace městské památkové zóny Sedlec-Prčice, jehož autorem byl ing. arch. Petr Růžička z Chocerad. Od roku 1997 uplynulo mnoho času a několik projektovaných záměrů bylo provedeno. Na konci roku 2006 se vedení města rozhodlo provést aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny. Opět byl osloven ing.arch. Petr Růžička, který by měl aktualizaci dokončit zhruba do začátku dubna Do programu regenerace by měly být zahrnuty všechny zamýšlené úpravy a rekonstrukce budov, zahrad, komunikací či volných ploch uvnitř památkové zóny. V příštím čísle přineseme rozhovor s ing. arch. Petrem Růžičkou a plánek města s vyznačením památkové zóny. Jestliže máte zájem, aby váš záměr byl zahrnut do Programu regenerace městské památkové zóny Sedlec-Prčice, kontaktujte prosím přímo ing. arch. Petra Růžičku tel.: , , nebo Městský úřad Sedlec-Prčice tel.: Zdeněk Sedláček

13 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 13 Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Sedlci nehasí jen požáry Naše město zasáhl v únoru další z přírodních živlů větrná smrš. Ničila majetky, lámala stromy, vyvracela stožáry... Do boje s následky vyrazila i Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Sedlec JPO 2. Mobilní zásahová jednotka je zřízena právě pro tyto případy, tedy když se některý z přírodních živlů (oheň, voda, vítr) vymkne kontrole a při událostech, kde je ohroženo zdraví a majetek občanů. Zasahuje při povodních, při dopravních nehodách, při pátrání po nezvěstných osobách... Členové jednotky, zkušení hasiči, si musí umět poradit v podstatě s každým problémem. Proto disponují odpovídající technikou. Mají dvě automobilové cisternové stříkačky T 148, požární vozidlo pro přepravu osob IFA V 50 a osobní automobil Felicia pro rychlou přepravu. Nechybí ani potřebné záchranářské nářadí a zařízení. 24 hodin denně, 12 měsíců v roce drží některý z jejích členů stráž. Ne že by fakticky seděl v hasičské výstroji ve zbrojnici a čekal, až někdo zavolá, ale je nepřetržitě na příjmu. Proto je dobré mít číslo zásahové jednotky po ruce. Pokud však máte také problém se zapamatováním jako já, uložte si toto mobilní telefonní číslo do svého telefonu. Nechci přivolávat neštěstí, ale jistota Foto je pořízeno během branného dne ZŠ, členové zásahové jednotky seznamují děti s hasičskou technikou je jistota. Včasné zavolání může zachránit mnohé. Telefonní číslo Mobilní zásahové jednotky v Sedlci je: V Sedlci byl otevřen další obchod Připravila Alice Valsová Spektrum prodejen, které působí v našem městě, bylo v lednu rozšířeno o další. V Sedlci na náměstí otevřela firma Rabbit Trhový Štěpánov a.s. a Jatka Český Brod a.s. prodejnu masa, uzenin a drůbeže. Pěkná a prostorná prodejna s ochotným personálem nabízí široký sortiment čerstvého masa, drůbeže a uzenin za výhodné ceny. Většina zboží pochází z vlastních chovů a je zpracována ve vlastních závodech. Bílé maso se poráží v Trhovém Štěpánově a Jevíčku u Svitav, červené maso v Českém Brodě, králíci se dováží z Kvasejovic u Plzně a uzeniny se připravují ve výrobně v Čáslavi. Prodejna je otevřena denně včetně sobot a věřme, že si záhy najde plno spokojených zákazníků. Během krátké doby je to již druhá nově otevřená prodejna ve městě zaměřená na potravinářský sortiment. V říjnu loňského roku byla v Sedlci na náměstí otevřena prodejna pečiva z chyšecké pekárny a za tu chvíli si již získala své stálé zákazníky, také díky nedělnímu prodeji čerstvého pečiva. Věřme, že nezůstanou osamocenými vlaštovkami a další je budou vbrzku následovat. Alice Valsová JASL servis Držitel certifikátu jakosti a kvality ISO9001 Přesvědčte se, že jsme nejkvalitnější a levní! PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ŽALUZIE, ROLETY, PARAPETY, SÍTĚ. Doprava, montáž, demontáž, zednické práce, likvidace, A po oknech malování? I to je samozřejmé. Telefon: , Po předložení tohoto inzerátu 30% sleva

14 14 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 Možná, že jste si již navykli na pravidelnou exkurzi po starších číslech Našeho domova. Pokud i vás zajímá, co se dělo před 16 lety v Sedlci-Prčici a okolí, poj te spolu se mnou otevřít další číslo, tentokrát březnové z roku Zaujal mne zde totiž článek Antonína Podzimka a dost možná, že zpětně bude zajímat i vás. Pozn. redakce: z technických důvodů přinášíme doslovný přepis článku, fotokopie by byla nečitelná. PRVNÍ SCHŮZKA STAROSTŮ Navázání diplomatických styků ani trochu nepřipomínala první schůzka starostů Sedlčan a Sedlce-Prčice po více než 40 letech. Ing. Jiří Burian a Jaroslav Krejčí se na přátelské neformální schůzce v pondělí na sedlčanské radnici vzájemně informovali o hlavních problémech svých měst, o práci zastupitelstev, o otázkách rozpočtu, místních poplatků, ale také třeba o odvozu a ukládání komunálních odpadů. Sedlčany se budou snažit o obnovení svého okresu. Územní reorganizace v roce 1960 přivtělila Sedlčany do příbramského okresu, ale toto rozhodnutí nepřineslo městu ani jeho okolí příliš pozitivního. Jedním z nedostatků bylo to, že tehdejší reorganizace byla čistě administrativní a nebrala ohled na přirozené přírodní hranice. Sedlec-Prčice usiluje o navrácení statutu města. Svou polohou přirozeně spadá do sedlčanského regionu, ale i jako případná součást sedlčanského okresu chce zůstat silným střediskem státní správy. V rozhovoru, kterého se zúčastnil také Ing. Zdeněk Bečvář, zástupce starosty Sedlec-Prčice, se hovořilo také o problémech se zásobováním obchodní sítě, o poloprázdných regálech a o prodeji starého zboží za nové ceny. Řešení této situace vidí oba starostové v podpoře soukromého podnikání, v podpoře stánkového prodeje (ten je populární zvláště v Sedlčanech) a také privatizaci malých prodejen Jednoty v osadách. V závěru rozhovoru se oba starostové dohodli, že v nejbližší době se uskuteční setkání rad zastupitelstev Sedlčan a Sedlce-Prčice. Řadu problémů máme společných. Jak ukázal první kontakt, máme i dost shodných názorů na způsob jejich řešení. A to je dobré. Antonín Podzimek Dále je v tomto čísle, vedle zápisů z obecních rad a výhledu hospodaření na O čem se psalo před lety? rok , otištěn článek, nebo spíše povzdechnutí, paní Evy Kroftové nad nepořádkem a špatnými cestami ve městě. Jak je vidět, tento problém trápí obyvatele Sedlce- -Prčice již řadu let. A když už jsem si myslela, že to je asi tak vše, co by stálo vyzdvihnout z obsahu březnového čísla, utkvěl můj pohled na nápisu OTEVŘENÝ DOPIS. Obec jetřichovická panu učiteli Rudolfu Šíbalovi. Autorem dopisu je Jiří Dolejší, tehdejší starosta Jetřichovic. Pod ě k ová n í Jetřichovická kaple, památka našemu lidu vzácná a milá, mohla by, náš vážený příteli, děkovat, ale i žalovat Nejprve pan starosta velmi poutavě připomíná události kolem stavby kaple v Jetřichovicích a vyzdvihuje odkaz majitele panství i zámku rektora Karlovy univerzity doktora Kaňky. Bohužel, po únorovém puči se majetku ujal lidový stát a spravoval ho rukou společnou. V sevření socialistického všelidového vlastnictví už kaple nemohla sloužit zbožným účelům podle zbožné nadace Kaňkovy. Pan fundátor byl vyhlášen atheistickým státem za feudálního vykořis ovatele, ač ten se zasloužil v minulém století o Jetřichovice daleko více než velkohubý moderní stát, nebo obci kromě kaple dal i školu pro dítka. A svedení žáci, potomci těch, kterým pan Kaňka dal školu, rozstříleli křiš álový lustr střelbou z praku. Prý boj proti náboženství! Tak byla vedena tehdy všemocným státem a ještě mocnější stranou mládež A tak roky plynuly, lidoví správci kapli vyrabovali, a ta pomalu a jistě chátrala. Nakoupilo se dříví a je již dohodnuta výroba šindelů. Kdyby se mělo čekat na to, čím přispěje dnešní stát, nástupce toho státu, který nedbalou správou hrozící škodu na kapli způsobil, do kaple by už teklo a kaple by církevnímu účelu přestala sloužit. Obec jetřichovická se o kapli stará, pokládá ji za svůj majetek a chce, aby kaple sloužila účelu, pro který byla zasvěcena. Dříví na výrobu šindelů je a zpracování na pile může být použito na jejich zhotovení. To vše se podařilo díky obětavým lidem, kteří na sebe vzali riziko, že dříví pro výrobu šindelů zaplatí ze svého. Obec je chudá jako kostelní myš a na dříví totiž peníze nemá. Nejen na dříví. Tak skvěle se postaral o nově vzniklou obec demokratický Připravujeme zajímavou výstavu Jak jsem již psala v minulém čísle Našeho domova, na základě iniciativy zdejších mladých lidí se opět v Sedlci-Prčici dává dohromady ochotnický divadelní soubor. Tento čin jsme se rozhodli podpořit i zajímavou výstavou. Proto, vlastníte-li jakékoliv fotografie, které dokumentují více jak 150 let historie ochotnického divadelnictví v Sedlci a v Prčici, zapůjčete nám je. Věřím, že výstava bude mít mezi návštěvníky velký ohlas. Alice Valsová Informační centrum Sedlec-Prčice stát, nástupce státu totalitního, že obec neměla ani na zaplacení objednávky razítka a jiných nezbytných potřeb. A v této situaci, kdy dříví na výrobu šindelů bylo třeba zaplatit, stal se zázrak. Stát, okres, památkáři a jak se všichni dohromady jmenují, se možná stydí, aspoň ti slušnější, peníze sice slibují, ale dodávku dřeva musí zaplatit obec hned. A tu se stal ten zázrak, díky Tobě, náš vzácný příteli. Obec dříví zaplatila. Obec nalezla svého mecenáše v době, kdy byla v nouzi, za to tisíceré díky. Nalezla svého mecenáše ne v zámožném fundátorovi, jakým byl v minulém století pan Kaňka, ale v chudém důchodci. A proto dovol, příteli, aby Ti obec složila poděkování po staročesku: Pán Bůh ti račiž samý dobrý zdraví popřáti. Pán Bůh Všemohoucí rač Tebe, tak nás všechny Duchem svatým říditi a spravovati. Kdo v Boha doufá, nikdy žádnej není zahanben a opuštěn, cele proto věříme, že nás neopustí atebe i nás ve svý svatý paměti míti ráčí. Psáno z Jetřichovic 3. Februari Za nás za všechny starosta jetřichovický Jiří Dolejší v.r. Připravila A.Valsová Píseň o Monínu Ladislav Amairgill Míšek, bard Vrchotický Moníne, jsi čarovný ve své kráse, o tobě zpívám s údivem v hlase, jsi Náš Příslib štěstí zdá se, vmém srdci ozývá se, tvé vábení. Planino Měsíční, jak krásné máš jméno, v úsvitu věků Kelty vysloveno, stříbrným svitem je posvěceno, Můnine, k tobě já přicházím. To když měsíc na nebi v úplňku svítí, tajemství zračí se ve tvém kvítí, tvé domečky jsou korálky na niti, už spí děti Bohyně Karhany. Vidím jak v kotouči měsíce, Brigita stojí, v náruči dě átko, Krista kojí, v Monínu k nebi vztahuji ruku svojí, stříbrnou řekou má modlitba zní. Cesty tvé jsou lemované zídkou, stařičký špejchárek se skrčenou stříškou, posvátný kámen s věšteckou miskou, na kameni mé runy už chřestí. Poslyšte věštbu mou, Monínští hospodáři, nech se Vám všem dobře daří, š astné dny a máte v kalendáři, bard Vám píseň zpívá k tomu Kristus žehnej Vašemu domu! Věnováno lidu Monína.

15 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 15 SDH Sedlec slaví v tomto roce 130. výročí založení 130 let není z pohledu vývoje lidstva žádný významný věk, ale z hlediska činnosti nějaké organizace? To už stopa v historii je, také pořádný kus odvedené práce a především pěkná řádka nezapomenutelných lidí. Tak je tomu i v případě Sboru dobrovolných hasičů v Sedlci. Před 130 lety, 16. září 1877 byl pokrokovými občany v Sedlci založen Sbor dobrovolných hasičů. Za život a majetek. dali si tehdy jako své heslo. Myšlenkou založit sbor hasičstva zabývali se sedlečtí občané již delší dobu, umožnila jim to však až tzv. únorová ústava z roku 1861, která povolila zakládání různých spolků a organizací na území rakousko-uherské monarchie. Toho využili uvědomělí občané, kteří ve městech i na venkově zakládali čtenářské, ochotnické, podpůrné a jiné spolky, mezi nimi i sbory dobrovolných hasičů. Nešlo však pouze o vůli, bylo zapotřebí také vybavení. Hasičské náčiní bylo příliš drahé a nebylo snadné získat potřebné prostředky. Dne 25. května roku 1876 byl vydán zemský zákon, kterým bylo uloženo obcím, jež měly přes 50 domů, zřídit dobrovolné hasičské sbory. Tohoto uzákonění využili i Sedlečtí. Starosta obce Eduard Černický ihned vydal provolání k sedleckým občanům, aby v co nejkratší době toto nařízení splnili. Dne 15. dubna 1877 byla konána valná hromada sedleckých občanů a ti se jednohlasně vyslovili pro založení sboru. Byl zvolen sedmičlenný komitét a uloženo vypracovat v době co nejkratší stanovy sboru. Na valné hromadě dne 13. května 1877 byly spolkové stanovy, obsažené ve 24 článcích, 76 přítomnými občany přijaty. 16 září se pak konala první valná hromada členů. Bylo přítomno 31 členů činných, 14 přispívajících a 5 zakládajících. Zvolen byl první výbor, který měl následující složení: Předseda sboru Eduard Černický, starosta v Sedlci Jednatel a pokladník František Vaniš, městský tajemník Velitel Jindřich Špirhanzl stavitel Podvelitel Josef Šourek, pokladník záložny v Sedlci Nadlezec Josef Černický, mydlář Za sbor stříkačníků Václav Nigrín a František Mika Za přispívající členy byl do výboru zvolen Viktor Franz, notář v Sedlci. Již roku 1878 bylo činných 48 členů, 31 přispívajících a 8 zakládajících. Zakládajícími členy byli ti, kteří složili podíl 25 zlatých a platili ročně příspěvek 10 zlatých. Členské příspěvky byly stanoveny hodně vysoké, aby si sbor mohl pořídit potřebné vybavení. Činní členové platili ročně 50 krejcarů a přispívající 2 zlaté. Tím ale bylo znemožněno slaběji situovaným občanům stát se členy sboru. (Zpracováno za pomoci podkladů příručky 100 let požárního sboru Sedlec, vydané v roce 1977.) Zpracovala Alice Valsová Zakládající členové sedleckého hasičského sboru v roce 1877 SNADNÉ A ZDRAVÉ HUBNUTÍ BEZ DIET A JOJO EFEKTU! 100% garance vrácení peněz Kontakt: mobil: Činnost Občanské besedy v Prčici od roku 1910 do roku 1946 Čerpáno z Protokolu Občanské besedy zroku Již 10. března 1910 se sešla první schůze správního výboru. Schůze byla zahájena přivítáním přítomných členů a dle schválených stanov došlo k volbě vedoucích činovníků besedy. Jako první krok v činnosti besedy bylo ustanoveno zřízení odborů, z nichž za nejdůležitější byl pokládán odbor polévkový. Druhý odbor byl okrašlovací, třetí bruslařský (ten byl záhy pro nedostatek ledu zrušen). Věra Kapková kopie protokolu na následující straně

16 16 strana Náš domov číslo 202, únor 2007

17 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 17 Valná hromada hasičů okrsku Sedlec-Prčice V neděli 28. ledna se uskutečnila v sále Hospody U škrpálu v Prčici valná hromada dobrovolných hasičů okrsku Sedlec- -Prčice za rok Po úvodním zahájení přednesl starosta okrsku Sedlec-Prčice pan Josef Zavadil výroční zprávu o činnosti. Vní mimo jiné řekl, že v současné době je v okrsku registrováno 703 členů, z toho 108 žen, 31 dětí a 595 mužů, kteří jsou zapojeni v 16 sborech. Mezi akcemi zmínil kupříkladu slavnostní schůzi ve Vrchoticích k 100. výročí založení tamního sboru, sekání trávy na osadách na základě dohody s městským úřadem, uspořádání setkání zasloužilých hasičů Benešovska v našem městě a okolí, soutěž ve Vrchoticích, účast hasičských sborů na hasičském dni na Konopišti v historických uniformách a další. Chloubou okrsku je vysoká účast družstev na hasičských soutěžích, na nichž se umis ují na předních místech. Velké poděkování vyslovil pan Zavadil mobilní zásahové jednotce JPO 2, která v průběhu roku 2006 (jarní povodně) a začátkem roku tohoto (při likvidaci škod, které způsobila větrná smrš ), dokázala svou akceschopnost Nejstarší hasič Václav Dušek a vysokou úroveň. Záslužná je také práce s dětmi, zde zaslouží pochvalu kupříkladu vyhlášení výtvarné soutěže Hasičská technika očima dětí, kterou vyhlásil SDH Prčice upříležitosti svěcení historické požární stříkačky Smekalky, nebo pořádání Memoriálu Míry Kabíčka soutěže v netradičních hasičských disciplínách dětských družstev. Závěrem pan Zavadil poděkoval paní starostce a radě města za finanční příspěvek imimořádný finanční dar, který byl určen k zakoupení hasičských přileb, všem zúčastněným za jejich záslužnou práci a popřál všem pevné zdraví. Dalším bodem bylo posouzení finanční zprávy, kterou přednesl pan Peterka. Zde bylo mimo jiné řečeno, že v roce 2006 okrsek hospodařil s celkem ,20 Kč, přičemž výdaje činily ,- Kč. Milou povinností bylo ocenění nejstaršího a nejmladšího člena. Nejstarším členem je pan Václav Dušek z Bolechovic a nejmladší členkou sboru je slečna Barbora Volková ze Sedlce. Oba jmenovaní obdrželi malý dárek a pamětní listinu. V diskusi vystoupil pan Davídek a pozval všechny na okrskovou soutěž, kterou bude pořádat SDH Sedlec u příležitosti 130. výročí založení sboru. Dále pozval přítomné na květnovou soutěž Plamen a zářijový Memoriál Míry Kabíčka. Host zasedání, starosta krajského i okresního sdružení hasičů pan Josef Páv, pozdravil také účastníky valné hromady, poděkoval jménem Okresního sdružení hasičů v Benešově sedlecko-prčickému okrsku za vzornou práci (v rámci okresu vyhodnocena činnost okrsku jako 2. nejlepší), slova chvály padla i na zásahovou jednotku JPO 2. Ve své řeči několikrát zdůraznil přínos našeho okrsku v práci s mladou generací a přislíbil podporu benešovského okresu pro náš okrsek a zároveň vyjádřil Nejmladší hasička Barbora Volková i přání, aby Sedlec-Prčice nadále zůstala pod jeho správou. V tomto duchu se vyjádřila i starostka města Marie Kovalová, která přítomným opět osvětlila některé aspekty přechodu města Sedlec-Prčice pod okres Příbram a sdělila nejžhavější informace. Dále pak paní starostka přislíbila hasičskému sdružení i v letošním roce příspěvek na jeho činnost, dobrou zprávou je, že se najdou peníze i na opravy hasičských zbrojnic v osadách. Některé jsou dle jejích slov v dezolátním stavu. Na závěr valné hromady bylo přečteno usnesení, které přítomní jednomyslně schválili. Alice Valsová Leden 2007 v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice 3. ledna se vrátili žáci základní školy i mateřské školy po vánočních prázdninách poprvé v tomto kalendářním roce do svých tříd, kde zahájili další výuku. Všem přejeme š astné vykročení, hlavně žákům devátých tříd, kteří velmi brzy budou rozhodovat o svém budoucím povolání, ale i předškolákům, které čeká slavnostní zápis do první třídy. 17. ledna zhlédli žáci čtvrtých tříd v táborském divadle pohádku Malá čarodějnice, veselé a vtipné vyprávění o tom, že stát se dobrou čarodějnicí není vůbec lehké. Obzvláš když se čarodějnice rozhodne pomáhat dětem, zvířátkům i dospělým,přestože se to nelíbí zlé tetě Bambule. Ale protože vše dobře dopadlo, všichni se vrátili spokojení a plni krásných dojmů. Ve čtvrtek 25. ledna se konal na naší škole zápis nových prvňáčků. Nebylo jednoduché odloučit se od rodičů a jít ukázat paní učitelce, že už mají určité vědomosti a poznatky,které získali v mateřské školce nebo doma od rodičů.veškeré úsilí bylo na závěr odměněno drobným dárkem a pamětním listem.podle počtu zapsaných dětí bude v příštím školním roce jedna první třída. 31. ledna bylo ukončeno první pololetí školního roku 2006/2007. Hodnocení prospěchu a chování za toto období bylo pro některé velmi úspěšné,ti si mohou na vysvědčení přečíst celkové hodnocení prospěl s vyznamenáním.někteří v této kolonce mají prospěl.ale určitě se všichni snažili, aby výsledek byl ten nejlepší, a proto si odměnu či pochvalu zaslouží téměř všichni. Pokud se někomu známka z některého předmětu nepovedla, určitě se ve druhém pololetí pokusí vše napravit. 25. ledna se konal zápis nových prvňáčků.

18 18 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 KALENDÁRIUM byl ledovými krami plovoucími po Vltavě pobořen Juditin Kamenný most tak, že jeho oprava již nebyla možná použil vrchní lékař C. Opitz v klášterním špitálu U milosrdných Na Františku poprvé při operaci narkózy pomocí éteru. * Český Brod, Jan Koula český architekt, malíř, etnograf a profesor ČVUT. Byl jedním ze zakladatelů uměleckého průmyslu v Čechách. Objevil hodnotu lidového interiéru a prkenného nábytku. Věnoval se též návrhům skla, šperků, mříží, výšivek, sgrafit atd. Jako architekt řešil regulační problémy Prahy, navrhl také Českou chalupu pro Národopisnou výstavu v roce * Klatovy, Václav Matěj Kramerius spisovatel, novinář a nakladatel. Svůj neobyčejně plodný život zasvětil obětavé vlastenecké a osvětové práci mezi českým lidem. Stál u zrodu novodobé české žurnalistiky, začal vydávat Pražské poštovské noviny, od r Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny. Byl významným českým nakladatelem. Roku 1789 založil knihkupectví a nakladatelství Česká expedice. Vydal přes osmdesát knih, z nichž většinu sám přeložil nebo napsal. Byly to dílem knihy kratochvilné, často nevalné úrovně. Dobrou úroveň však měly četné Krameriovy knihy poučné. Seznamoval v nich čtenáře se zeměpisnými a přírodovědnými poznatky i s historickými událostmi a český rolník či řemeslník v nich našel i mnoho užitečných vědomostí, rad a návodů pro praktický život i práci. Vydával také staré české knihy, například Trojánskou kroniku. Oblíbeným lidovým čtením se pak staly Krameriovy kalendáře. * Klosterneuburg, Rakousko, Ing. Hans Ledwinka geniální konstruktér firmy Tatra Kopřivnice. Dvakrát z Kopřivnice odešel, dvakrát se zase vrátil. Realizací svých avantgardních konstrukcí pomohl závodu Tatra předstihnout dobu a zařadit ho na čelné místo mezi evropskými automobilkami. Již v roce 1914 byl autorem nového brzdového systému s brzdami na všechna kola, jímž byl vybaven nový typ T. Roku 1923 měla premiéru Tatra 11, kterou předběhl vývoj o několik let. Vzduchem chlazený dvouválec s novým typem podvozku spolu s dalšími převratnými novinkami představoval revoluci v konstrukci automobilů. 5. března 1934 byl představen vůz Tatra 77, který byl prvním sériově vyráběným vozem s aerodynamickou konstrukcí, díky níž i s poměrně slabým motorem dosahoval rychlosti až 145 km/h. V roce 1936 navázaly úspěšné typy Tatra 87 a Tatra 97. Podobnou konstrukcí se vyznačoval později i jeden z nejúspěšnějších automobilů všech dob, VW brouk, rodáka z českých Vratislavic, německého konstruktéra F. Porscheho. Díky těmto úspěchům se stal Ledwinka ředitelem závodu. Po 2. světové válce byl Ledwinka za svou nacionalistickou politickou činnost odsouzen. Po odpykání trestu využil práva cizího státního příslušníka a vrátil se do Rakouska. V kopřivnické Tatře působil bezmála 40 let. Svou osobní genialitou a nevšední schopností realizovat danou myšlenku vešel do dějin techniky. Josef Hlávka * Přeštice, Josef HLÁVKA český stavitel, architekt a mecenáš. Vystudoval pražskou techniku, architekturu ve Vídni a věren svým zásadám se již jako hotový architekt ještě vyučil zedníkem. Vypracoval se na předního stavitele v habsburské monarchii a výčet jeho vlastních děl je úctyhodný. Dosáhl nejvýznamnějších ocenění i obrovského majetku. Jako ředitel prosperující stavební kanceláře vedl stavbu Velké opery ve Vídni, v Praze sám navrhl např. Zemskou porodnici na Karlově. Ale v roce 1869 vyčerpán usilovnou prací ochrnul. Nezlomen na duchu, věnoval celou svou prestiž i velké jmění službě národu, soukromé dobročinné dary nelze spočítat. Silná vůle nakonec přemohla i nemoc, opustil kolečkové křeslo a začal opět pracovat. Jeho snem bylo vybudování České akademie. Vyplnil se mu roku 1890, z velké části na základě jeho vlastního anonymního (!) daru zlatých. Celkem zlatých věnoval na nejrůznější národní účely a v poslední vůli pak českému národu odkázal veškeré své jmění v hodnotě 7 miliónů korun. Jeho nadace působí dodnes Praha, Alois Rašín český politik a národohospodář. Zemřel na následky postřelení devatenáctiletým anarchistou Josefem Šoupalem schválila Městská rada na Starém Městě statut krejčovského cechu, které je nejstarším známým a dochovaným cechovním statutem v Čechách byl slavnostně otevřen a dán do provozu most Klementa Gottwalda, dnes Nuselský most. Klene se nad Nuselským údolím ve výšce 43 m. Je dlouhý 485 m a široký 26 m. Jeho útrobami vede linka trasy C pražského metra. Měl se stát ukázkou dovednosti socialistického stavitelství, místo toho však nechvalně proslul jako most sebevrahů Praha, Karel VLACH český dirigent. Od poloviny 30. let byl hudebně činný a v roce 1939 založil orchestr nesoucí jeho jméno. Brzy se dostavily velké úspěchy. Začal často vystupovat v rozhlase a nahrávat gramofonové desky. Spolupracoval s řadou předních vokalistů (Allanovy sestry, Arnošt Kavka, Inka Zemánková, Jiřina Salačová), snažil se o původní českou swingovou píseň. Po osvobození Vlach sestavil nový orchestr, se kterým vystupovali Václav Irmanov, Rudolf Cortés i Salačová. Od roku 1947 měl orchestr stálé angažmá v Divadle V+W a podílel se na obnovených představeních Osvobozeného divadla. Od roku 1954 působil v Divadle ABC (původně Divadlo satiry) a od roku 1962 v Hudebním divadle v Karlíně. V 60. letech se orientace orchestru plynule přizpůsobila novým trendům populární hudby. Vedle stálých zpěváků Y. Simonové a Milana Chladila spolupracoval Vlach s většinou významných interpretů české populární hudby. Celkem Vlachův orchestr natočil přes 2000 písní a nahrál i hudbu k řadě filmů postihla Prahu povodeň, vrcholu dosáhla 28. února, kdy hladina Vltavy na Staroměstském náměstí vystoupila do výše 30 cm. Téhož dne pak voda poškodila pilíře Karlova mostu a vojenská strážnice stojící asi v polovině jeho jižní strany navždy zmizela ve vltavských vodách bylo Staroměstské náměstí pokusně na dobu 14 dnů osvětleno Křižíkovými obloukovými lampami. Poděkování Děkujeme touto cestou panu vikáři Františku Masaříkovi, členům SDH Sedlec a pohřební službě za důstojné rozloučení s panem Jaroslavem Kratochvílem, který by se dne dožil 56 let. Poděkování patří též restauraci u Kauckých v Sedlci. Manželka s rodinou

19 číslo 202, únor 2007 Náš domov strana 19 Kde se tančí, kde se plesá? Nabízíme přehled akcí z našeho okolí tak, jak jsme je obdrželi od pořadatelů a obecních úřadů. Za případné změny neručíme. 9. února 2007 pořádá SDH Sedlec v KD Přestavlky tradiční HASIČSKÝ PLES K tanci i poslechu hraje VAT, začátek od 19,30 hod. 9. února pořádá TJ Sokol Sedlec-Prčice PLES MLADÝCH FOTBALISTŮ V Hospodě U škrpálu Hraje AKORD, začátek 19 hodin. Předprodej vstupenek od U škrpálu 16. února 2007 pořádá TJ Borotín V sále restaurace Pod Kaštanem SPORTOVNÍ PLES Hraje AKORD, začátek od 20 hodin. 16. února 2007 pořádá SDH Vrchotice v Hospodě Na Františku, Vrchotice ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM (maškarní) Začátek je ve 20 hodin 17.února SDH Jesenice HASIČSKÝ PLES V Jesenické hospodě 17. února 2007 pořádá SDH Vrchotice MAŠKARNÍ PRŮVOD Začátek je ve 14 hodin 23. února 2007 pořádá SDH Přestavlky v KD Přestavlky MAŠKARNÍ PLES Začátek je od 20 hodin, hraje Hošna Band 24. února 2007 pořádá SDH Prčice v Hospodě U škrpálu v Prčici HASIČSKÝ PLES Začátek je v 19 hodin, hraje AKORD 25. února 2007 pořádá SDH Prčice v Hospodě U škrpálu v Prčici dětský karneval Začátek je od 13 hodin, srdečně zveme všechny malé i velké. O plesech Oslovil mne pan Josef Slabý s prosbou, zda bych nemohla něco udělat ve věci konání plesů, respektive s jejich termíny. S manželkou prý rádi občas do bálu vyrazí, avšak ejhle. Zatímco ve městě po celý rok kde nic, tu nic, najednou dvě místní složky pořádají svůj ples v ten samý den. Oba pěkné a na oba by prý rádi... Nejprve jsem se tomu podivila, proč právě já bych s tím měla něco dělat? Vždy to je přece věcí organizátorů! Na nich je rozhodnutí, kdy svůj ples uspořádají. Ale pak jsem si řekla, že na tom možná něco pravdy je. A tak se pro příště přimlouvám, ne jako Alice Valsová ta z infocentra, ale jako Alice Valsová občanka. Vážení pořadatelé, nezpůsobujte nám další dilemata. Bez toho jich máme v životě dost a dost. Plesů, které se tu za rok pořádají, skutečně není zas až tolik. Vím, že do termínu konání plesu vstupuje řada faktorů, ale přesto: pokud je to jen trochu možné, zkuste se pro příště navzájem dohodnout. Pomůžete sobě i nám, tancechtivým. a.v.

20 20 strana Náš domov číslo 202, únor 2007 Lidové pranostiky na únor Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje O svaté Veronice bývá ještě sanice Svatá Agáta na sníh bohatá O svaté Dorotě uschne košile na plotě Svatý Radko na poli hladko Svatá Apolena v mlhu často zahalena O svaté Scholastice navleč si rukavice O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše umoří Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně O svatém Šimoně schází sníh ze stráně (Masopustní úterý:) Masopust na slunci pomlázka u kamen. Koblihy na ulici vajíčka ve světnici. Citát na tento měsíc: Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena. Giacomo Leopardi (Popeleční středa:) Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok Je-li na Stolici sv. Petra zima, ještě dlouho potrvá Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je. Důležitá telefonní čísla Hasiči místní pohotovost Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní odděl. Votice Univerzální Pro hlášení nehod všeho druhu Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Služby s.r.o , Zeos vodovod... (Po-Pá 6-15 hod) mobil: Veterinář MVDr. Šonka , Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé Je-li na svatého Romana jasně, vyjde nám úroda krásně. Vúnoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. Jestli únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí. Únor teplý březen chladný, únor studený srpen horký. Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem. Děkuji touto cestou celému učitelskému sboru a zaměstnancům školy, členům Klubu důchodců i všem dalším, že se v tak hojném počtu přišli rozloučit s mou zesnulou manželkou Mgr. Alenou Slámovou. Děkuji také, že mi bylo umožněno poslední rozloučení uspořádat v důstojném prostředí kaple a všem řečníkům za jejich krásná slova útěchy. V neposlední řadě děkuji všem dobrým lidem, kteří mi nyní pomáhají a jsou mi oporou v mém hlubokém zármutku. Pavel Sláma, manžel Náš domov, měsíčník Města Sedlec-Prčice, šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle tel , mobil: , nebo přímo na Infocentrum, cena 8 Kč, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 650 výtisků, redakční uzávěrka příštího čísla: do 11 hodin, tiskne tiskárna Tria Olbramovice Cena inzerce: titulní strana - 7,- Kč, zadní strana - 5,- Kč a vnitřní strany - 4,- Kč/1 cm 2

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

MK začíná na křižovatce se silnicí III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20

MK začíná na křižovatce se silnicí III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20 Příloha grafické části pasport í osady Divišovice: 32c Mrákotice III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20 204.4 í 896/1, 967, 33c Chotětice - Dědkov MK s omezením pro vozidla do 6t začíná

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Omluveni: MUDr. V. Podzimková. Určení ověřovatelů tohoto zápisu Ověřovatelé zápisu: Josef Sládek, Pavel Král Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Omluveni: MUDr. V. Podzimková. Určení ověřovatelů tohoto zápisu Ověřovatelé zápisu: Josef Sládek, Pavel Král Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 4. listopadu 2014 od 18:00 hodin v kulturním sále při Základní škole Sedlec-Prčice Zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více