Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu"

Transkript

1

2 Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Příručka pro pracovníky krajských úřadů městských a obecních úřadů turistických destinačních agentur turistických informačních center rozvojových agentur Nadace Partnerství 2005 Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Vydání této příručky podpořily Evropská unie a Česká republika v rámci programu SROP Nadace Partnerství 2005 Editor: Lenka Gemelová Odborná korektura: Daniel Mourek Jazyková korektura: Magdaléna Bilíková Fotografie: archiv Nadace Partnerství Grafická úprava: Michal Stránský, Sazba a typografie: Radim Šašinka, Tisk: Nová Grafia, Opava Vydání první, 2005 Cyklisté vítáni je v grafické i jazykové podobě chráněnou známkou ve vlastnictví Nadace Partnerství ISBN: 2

3 Obsah Úvod Obsah Úvod Pro koho je publikace určena a jak ji využít Stručně o projektu v otázkách a odpovědích Podpora certifikace Cyklisté vítáni na úrovni krajů, měst a obcí Certifikace Cyklisté vítáni z pohledu podnikatelů Cíle a organizační zabezpečení projektu Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Systémy certifikace služeb pro cyklisty v zahraničí Kontakty Úvod Cestovní ruch je důležitým a rostoucím sektorem světové i národní ekonomiky. Různými formami jej podporují státní i Evropské rozvojové fondy, strategií jeho rozvoje se zabývají kraje, mikroregiony i jednotlivá města a obce České republiky. Cestovní ruch je průmyslem a jako každý spotřebovává svoje zdroje. Růst návštěvnosti zpětně ovlivňuje kvalitu životního prostředí, stav přírodních zdrojů, opotřebení památek i kulturu a tradice komunit. Na tyto skutečnosti reaguje politika států, nabídka turistických produktů i orientace klientů. Hledání šetrných forem turistiky se stalo společným celosvětovým úkolem. Jedním z pozitivních výsledků je nárůst zájmu o produkty pro turisty používající jako dopravní prostředek kolo. Rekreační cyklistika a cykloturistika patří k nejpopulárnějším formám individuální, rodinné a skupinové turistiky ve střední Evropě. K rozvoji této specifické formy šetrné turistiky má Česká republika dobré geografické podmínky a poměrně hustou síť jednotně značených cyklistických tras. Kromě zájmu domácích cyklistů roste i návštěvnost cykloturistů ze zahraničí, vyhledávajících zejména nadregionální tématické trasy (například trasy Greenways Praha Vídeň, Krakow Morava Vídeň Greenway a Moravské vinařské stezky). Brzdou rozvoje cykloturistických produktů a konkurenceschopnosti vůči sousedním státům jako Rakousko a Německo je nedostatečná infrastruktura a kvalita služeb. Cyklistické trasy obsahují malý podíl bezpečných cyklistických stezek a informační systém o cílech a službách pro cyklisty je nedokonalý. Nejslabší stránkou však stále zůstává nízká kvalita hlavních a doplňkových služeb. Naproti tomu standard služeb pro cykloturistiku ve státech Evropské unie rychle roste. Vedle proslulých cyklistických destinací jakými jsou Holandsko a Dánsko roste nabídka produktů a kvalitních služeb v Rakousku, Německu, Francii, Belgii a v poslední době i jižních státech Evropy, Španělsku a Itálii. Nejvýraznějším trendem je právě zlepšení kvality služeb specifických pro cykloturisty. V Německu a Rakousku je využíván certifikační systém Bett und Bike, resp. Radfreudliche Betriebe, který zajišťuje poskytování všech turistických služeb pro cyklistu i jeho kolo. V souladu se zahraničními kritérii je navržena i certifikace Cyklisté vítáni. Ve spolupráci s vámi můžeme posílit obraz České republiky jako destinace s ideálními podmínkami a kvalitními službami pro cyklisty. Věříme, že propagaci cyklistických služeb a produktů dosáhneme jak na domácím tak zahraničním trhu. Výsledkem bude celkově vyšší návštěvnost cyklistů a více klientů pro vaše certifikované zařízení. Juraj Flamik Vedoucí programu Greenways Zelené stezky Nadace Partnerství 4 5

4 Pro koho je publikace určena a jak ji využít Stručně o projektu v otázkách a odpovědích Pro koho je publikace určena a jak ji využít Stručně o projektu v otázkách a odpovědích Publikace popisuje všechny potřebné charakteristiky projektu národní certifikace turistických služeb Cyklisté vítáni. Informace jsou členěny tak, aby sloužily pracovníkům veřejné správy Instituce Krajské úřady odbory regionálního rozvoje odbory cestovního ruchu odbory podpory podnikání odbory informatiky a propagace Městské úřady odbory podpory podnikání odbory místního rozvoje odbory cestovního ruchu odbory informatiky a propagace Turistická informační centra Obecní úřady Provozovatelé památkových objektů a turistických cílů Managementy mikroregionů a spolků obcí Hospodářské komory Regionální rozvojové agentury Destinační turistické agentury Regionální poradenská informační centra Doporučené využití a dalších institucí v jejich činnosti při zvyšování kvality služeb cestovního ruchu. Důležitými adresáty jsou: doporučit městům a obcím podporovat zavedení certifikace na území kraje doporučit podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území kraje informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech krajského úřadu zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání dotací doporučit podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území města informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech městského úřadu certifikovat zařízení ve správě města (památky) zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání grantů města informovat návštěvníky o certifikovaných zařízeních na území regionu/města zajistit zviditelnění certifikovaných zařízení v mapách, katalozích a dalších materiálech vznikajících za účasti TIC poskytovat o certifikovaných zařízeních podrobnější informace doporučit podnikatelům v obcí získat certifikaci informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech obecního úřadu certifikovat zařízení ve správě obce (památky) vytvářet podmínky pro plnění cerifikačních kritérií spolupracovat s obcí na celkovém zpřístupnění památky pro cyklisty doporučit členským obcím a podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území města informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech mikroregionu zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání grantů členských měst a obcí organizovat exkurze pro podnikatele do certifikovaných zařízení doma i v zahraničí doporučit podnikatelským subjektům získat certifikaci podrobněji informovat o možnostech získání certifikace cestou členské pošty organizovat semináře k objasnění systému certifikace organizovat exkurze pro podnikatele do certifikovaných zařízení doma i v zahraničí podporovat spolupráci mezi certifikovanými zařízeními v regionu podrobněji informovat o možnostech získání certifikace cestou vydávaných informačních materiálů zapojit certifikovaná zařízení do turistických produktů regionu organizovat semináře k objasnění systému certifikace sledovat vývoj certifikace v destinaci, spolupráce s TIC, obcemi a dalšími partnery při propagaci a rozšiřování certifikovaných zařízení podrobněji informovat o možnostech získání certifikace cestou vydávaných informačních materiálů zapojit certifikovaná zařízení do turistických produktů regionu organizovat semináře k objasnění systému certifikace podrobněji informovat o možnostech získání certifikace cestou vydávaných informačních materiálů zahrnout informace o projektu Cyklisté vítáni do poradenství k tématům podnikatelského plánu, rozvojových projektů, organizačního rozvoje Co se skrývá pod názvem Cyklisté vítání? Národní certifikace služeb v cestovním ruchu je soubor kritérií, která jsou povinná a diferencovaná pro zařízení typu stravovacích služeb nebo ubytování. Dále certifikace obsahuje soubor doporučených kritérií, která jsou inspirací pro provozovatele při dalším zvyšování kvality služeb. Certifikace zahrnuje rovněž institucionální a finanční zajištění projektu. Nositelem projektu je Nadace Partnerství, která pro výkon certifikace vytváří tým regionálních hodnotitelů/certifikátorů. Certifikace je nabízena čtyřem skupinám zařízení cestovního ruchu: Stravovací služby Restaurace Hospody Ubytovací zařízení Hotely Pensiony Ubytovny Ubytování v soukromí Kempy Stanové, chatové a karavanové Památky Hrady, zámky Památkové komplexy Galerie Skanzeny Jaký je cíl a obsah tohoto projektu? Cílem zavedení národní certifikace Cyklisté vítáni je dosáhnout srovnatelné úrovně kvality služeb pro cyklisty, s jakou se setkáváme v sousedních státech v rámci EU. Kritéria hodnocení jsou obdobná jako v Rakousku a Německu. Projekt osloví všechny poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb a v následujících dvou letech jim umožní bezplatně získat poradenství a projít certifikačním schématem. Tyto služby pak budou označeny logem Cyklisté vítáni a budou se formou piktogramu postupně objevovat v turistických mapách, webových serverech a katalozích s nabídkou služeb. Českou zvláštností bude certifikace turistických cílů a nabídka speciálních mobilních kufrů s první technickou a zdravotní pomocí pro certifikovaná, zejména menší zařízení. Výstupem projektu bude padesátičlenný tým vyškolených a akreditovaných certifikátorů, internetové stránky pro prezentaci certifikovaných zařízení a vytvoření nezbytné malé organizační struktury, která zajistí udržitelnost a rozvoj projektu do budoucna. Konkrétním výsledkem bude 1000 zahájených certifikací do sezóny 2007, počítáme však s tím, že část z nich bude ukončena již před sezónou Nakolik může ovlivnit certifikace chování poskytovatelů služeb a poptávku klientů? Certifikace vyvolá konkurenci. Cyklisté si budou moci v dohledné době vybírat mezi ubytovnami, penziony a restauracemi, kde mají vhodné úschovny kol, nářadí k opravě malých závad, vhodnou nabídku nápojů, informace o dalších službách v okolí apod. Za málo peněz může konkrétní zařízení vybudovat skvělé zázemí pro cyklisty a přilákat je k sobě. Doufám, že časem zmizí restaurace, kde nemají ani stojany na kola. Certifikační systémy fungují ve všech rozvinutých turistických destinacích a poskytují klientům dobrou orientaci v široké nabídce služeb. Certifikace vyčleňuje tématicky zaměřené služby, které garantují určitou kvalitu a rozsah služeb. Na tyto systémy jsou turisté zvyklí a přes ně si vytváří svá očekávání o kvalitě služeb. Které konkrétní kroky hodláte uskutečnit? Vytvoříme metodické materiály pro certifikátory, formou kampaně oslovíme kraje, města, profesní svazy a podnikatele, vyškolíme tým 50 certifikátorů pro Česko a jejich prostřednictvím poskytneme pomoc skupině zařízení, aby získali certifikaci. Certifikovaná zařízení i kontakty na certifikátory budou přístupné pro všechny skupiny uživatelů včetně cyklistů na internetových stránkách V první etapě se certifikace zaměří na koridory významných mezinárodních cyklotras, například Greenways Praha Vídeň, Krakow Morava Vídeň a Moravské vinařské stezky. Byla už podepsána smlouva a zahájeno čerpání dotace z Evropské unie? Smlouvu podepsali zástupci řídící jednotky koncem dubna letošního roku. Vlastní finanční prostředky vynakládáme od ledna 2005, kdy projekt podle schválené žádosti začal. Očekáváme, že limity pro čerpání státních zdrojů se nám otevřou na podzim roku Celkové náklady projektu jsou 9,924 mil. Kč, z toho 2,224 mil. Kč uhradí státní rozpočet, 6,672 fondy EU a zhruba milión tvoří vklad Nadace Partnerství. 6 7

5 Stručně o projektu v otázkách a odpovědích Podpora certifikace Cyklisté vítáni na úrovni krajů, měst a obcí Podpora certifikace Cyklisté vítáni na úrovni krajů, měst a obcí Kdo bude v týmu certifikátorů? Dobrovolníci nebo se uskuteční nějaký výběr? Budou to fyzické osoby získané na základě doporučení odborníků a organizací, které v oblasti cykloturistiky působí. Chceme, aby to byli lidé se zájmem o věc, kteří na kole jezdí, s úrovní služeb mají osobní zkušenosti a mají dostatek kontaktů v této sféře ve svém regionu. Chceme v průměru čtyři zástupce v jednom kraji, každý z nich bude mít svoji oblast. Počítáme s tím, že jejich práce bude placená, a to i po skončení financování z projektu. Odhadujeme, že na plnění jejich úkolů stačí čtyři odpoledne v měsíci, takže živobytí si na tom založit nelze. Proto chceme, aby je tato činnost bavila. Předáme jim hodně zkušeností a uskutečníme společné studijní výjezdy do Rakouska a Německa. Na jejich práci a nadšení bude certifikace stát. Pokud certifikované zařízení poruší nějakou podmínku, čeká ho sankce? Jaký bude systém kontroly? Do aplikace certifikačního systému se zapojily i státní a komunální organizace. Kdo konkrétně? Předpokládáme podporu a spoluúčast krajů, měst a regionů, resp. jejich účelových organizací. Všechny tyto subjekty jsou dnes velmi aktivní v přípravě koncepcí a samotném rozvoji cestovního ruchu. Pokud využijí našich podkladů a zahrnou certifikaci jako hodnocené kritérium pro různé další dotace, vyjádří tím zřetelný zájem vést podnikatele k evropským standardům v této oblasti. Na úrovni krajů vznikají agentury destinačního managementu, které mohou v rámci partnerství s podnikateli rovněž rozšiřovat zájem o certifikaci. Důležité bude ve spolupráci s těmito subjekty dostat informace o certifikaci do jejich informačních systémů, tj. formou piktogramu v tištěném katalogu, mapě, letáku, nebo na internetových stránkách, zviditelnit, že zařízení je certifikované. Mohou pomoci také města a obce? Krajské úřady, města a obce hrají v rozvoji cestovního ruchu významnou roli. Prostřednictvím svěřených pravomocí zajišťují koncepční rozvoj turistiky, budování infrastruktury, podporují podnikatelské subjekty, ovlivňují tvorbu regionálních produktů, zapojení podnikatelů a úroveň propagace nabídky cestovního ruchu. V souvislosti s rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky pro cykloturistiku mohou využívat certifikačního systému Cyklisté vítáni jak pro celkové zlepšení nabídky, tak pro obecnou propagaci cykloturistiky a kultivaci podnikatelského prostředí. Několik námětů, jak pracovat s projektem certifikace Cyklisté vítáni, je uvedeno v následující tabulce. Využitím synergie těchto opatření se zvýší konkurenční výhoda certifikovaných zařízení a tím i celkové prostředí a kvalita nabízených služeb v daném území. S každým zařízením uzavřeme smlouvu, která poskytovatele služeb zaváže plnit stanovené podmínky, umožnit nejméně jednou za dva roky jejich kontrolu a v období po ukončení projektu uhradit poplatek za obnovení certifikace. Rovněž bude fungovat systém hodnocení návštěvníků prostřednictvím webových stránek, případně neohlášené kontroly. Pokud budou podmínky porušeny nebo provozovatel odmítne kontrolu, certifikát a označení zařízení mu budou na základě smlouvy odebrány. Spíš než tyto nástroje však hodláme využívat zkušeností certifikátorů a pomáhat podnikatelům v jejich snaze zlepšit služby. V Rakousku si sami podnikatelé vytváří neformální skupiny s cílem, aby jejich služby v celém regionu předčily jiný region. Cyklista je pohyblivý a potřebuje dobré služby podél stezek, nejen na jednom místě. Budeme iniciovat vznik těchto podnikatelských skupin. Proč jste se rozhodli nabízet certifikaci i turistickým cílům, když to v zahraničí není obvyklé? Protože určitá výjimečnost naší krajiny spočívá v tom, že téměř celé území je vhodné pro cykloturistiku a například hrady a zámky jsou typickým cílem turistů na kole. Dnešní praxe je většinou taková, že cyklista, resp. jeho kolo je nevítaný návštěvník. Nepustí ho do areálu, zakazují mu opřít kolo o historickou zeď, ale žádnou alternativu mu nenabízí. Nám nepůjde o to, dostat cyklisty tam, kde je ochrana památky či přírody na místě, ale vytvořit mu u vstupu možnost bezpečně uschovat kolo, dostat informace, které potřebuje, a najít nezbytnou pomoc při poruše či zranění. Určitě, zejména tím, že využijí svých možností a doručí informace o certifikaci k provozovatelům, resp. majitelům zařízení, kterých se certifikace bude týkat. Nejdůležitějším prvkem zavádění certifikace bude všeobecná podpora a zviditelňování dobrých příkladů. To mohou udělat ve svých nabídkách návštěvníkům města či regionu. Stát a města jsou vlastníkem také mnoha památkových objektů, kterých se může certifikace týkat. Budeme velmi rádi, když společně se správci zámku v Lednici nebo hradu v Českém Krumlově ukážeme, že se tento problém dá řešit ku prospěchu všech. Jakým způsobem města a další partneři mohou komunikovat s projektem? Internetové stránky bude obsahovat potřebné informace pro všechny cílové skupiny. Podnikatelé se na nich dozví, jak požádat o certifikaci a jaká jsou kritéria, cestovní kanceláře budou mít k dispozici seznam a charakteristiku všech certifikovaných zařízení, cyklisté se dozví na kterých cyklistických trasách jsou certifikovaná zařízení a jak je hodnotí samotní návštěvníci. Městům, obcím, ale například i Hospodářským komorám budou určeny informace pro propagaci projektu mezi podnikateli a provozovateli památek. Všichni vydavatelé map, turistických průvodců a katalogů si z webu mohou stáhnout údaje o certifikovaných zařízeních a uvést je ve svých tiskovinách a internetových serverech. 8 9

6 Podpora certifikace Cyklisté vítáni na úrovni krajů, měst a Certifikace Cyklisté vítáni z pohledu podnikatelů Instituce Krajské úřady odbory cestovního ruchu odbory podpory podnikání odbory informatiky a propagace Městské úřady odbory podpory podnikání odbory místního rozvoje odbory cestovního ruchu odbory informatiky a propagace Turistická informační centra Obecní úřady Provozovatelé památkových objektů a turistických cílů Doporučené využití odbory regionálního rozvoje doporučit městům a obcím podporovat zavedení certifikace na území kraje prostřednictvím zavedených informačních kanálů na odborných tématických setkáních na regionálních setkáních doporučit podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území kraje s využitím spolupráce s Hospodářskou komorou na odborných jednáních s podnikatelskými sdruženími informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech krajského úřadu především v katalozích turistických služeb v turistických mapách a průvodcích na internetových stránkách o turistické nabídce v kraji v prezentacích na veletrzích a výstavách zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání dotací zahrnout certifikaci do bodového systému pro získání dotace z programů kraje upozorňovat na existenci certifikace v zadávací dokumentaci pro zpracovatele návrhů turistických produktů doporučit podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území města prostřednictvím pravidelných informačních kanálů na odborných tématických setkáních obesláním individuálních dopisů s doporučením certifikace zejména zařízením, která leží na cyklistických trasách informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech městského úřadu především v katalozích turistických služeb v turistických mapách a průvodcích, plánech města na internetových stránkách o turistické nabídce ve městě v prezentacích na veletrzích a výstavách využít piktogram Cyklisté vítáni na směrovkách městského informačního systému certifikovat zařízení ve správě města památkové objekty jako hrad, zámek, historická zahrada turistické cíle typu skanzen, galerie apod. hotely, restaurace ve správě města zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání grantů města zahrnout certifikaci do bodového systému pro získání dotace z programů kraje upozorňovat na existenci certifikace v zadávací dokumentaci pro zpracovatele návrhů turistických produktů informovat návštěvníky o certifikovaných zařízeních na území regionu/města umožnit výběr certifikovaných zařízení filtrem na internetových stránkách upozornit návštěvníky TIC formou letáku, plakátu na umístění certifikovaných zařízení zajistit zviditelnění certifikovaných zařízení v mapách, katalozích a dalších materiálech vznikajících za účasti TIC zajistit zobrazování certifikovaných zařízení v součinnosti s městem, tvůrci a vydavateli tiskových materiálů poskytovat o certifikovaných zařízeních podrobnější informace vést evidenci certifikovaných zařízení v okolí poskytovat informace o přesném rozsahu služeb pro cyklisty, nabízených certifikovaným zařízením doporučit podnikatelům v obcích získat certifikaci obesláním a osobním jednáním se zařízeními, které nejčastěji cyklisté využívají zpřístupněním materiálů o certifikaci u konkrétního pracovníka OÚ, poskytujícího poradenství a servis podnikatelům informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech obecního úřadu zavést ve výběrových a nabídkových filtrech možnost vyhledat zařízení certifikované systémem Cyklisté vítáni zvýraznit pomocí piktogramů certifikovaná zařízení na informačních tabulích a plánech obcí certifikovat zařízení ve správě obce (památky) památkové objekty jako hrad, zámek, historická zahrada turistické cíle typu skanzen, galerie apod. hotely, restaurace ve správě města vytvářet podmínky pro plnění certifikačních kritérií zajistit certifikaci samotného objektu a provést příslušné úpravy spolupracovat s obcí na celkovém zpřístupnění památky pro cyklisty v případech, kdy například úschovnu kol není možné situovat přímo do památkového objektu, jednat o jejím zřízení na vhodném místě v okolí apod. Certifikace Cyklisté vítáni z pohledu podnikatelů Výhody certifikovaného zařízení Označení zařízení chráněnou známkou Cyklisté vítáni s právem používat toto označení na dalších propagačních materiálech Značka kvality, kterou vyhledávají domácí i zahraniční cyklisté a cykloturisté Pověst zařízení, které splňuje všechny požadavky v péči o cyklistu i jeho kolo Propagace na portálu z kterého budou čerpat informace individuální cyklisté, turistická informační centra, cestovní kanceláře a vydavatelé turistických map a průvodců Zvýrazněné označení zařízení v cykloturistických mapách Zprostředkování nabídky služeb cyklistické veřejnosti v zahraničí, zejména v Německu a Rakousku, prostřednictvím partnerů Evropské cyklistické federace Poradenství týmu Cyklisté vítáni pro zvyšování kvality služeb, určených cyklistům a cykloturistům Závazky podnikatele po získání certifikací Cyklisté vítáni Práva a povinnosti obou stran jsou definovány smlouvou o poskytnutí licence a certifikaci, která obsahuje zejména závazky: trvalé a celoroční plnění kritérií certifikace označení zařízení logem Cyklisté vítáni poskytnutí požadovaných údajů o zařízení ke zveřejnění na umožnění kontroly plnění certifikace formou neohlášených a periodických ročních kontrol osobou k tomu oprávněnou placení poplatků za certifikaci po ukončení období dotovaného prostředky EU Jak může podnikatel certifikaci Cyklisté vítáni získat 1. Základní informace podnikatel získá prostřednictvím letáčku Průvodce podnikatele certifikačním systémem Cyklisté vítáni nebo podrobněji na stránkách 2. O provedení certifikace nebo potřebnou konzultaci může podnikatel požádat nositele projektu přes internetové stránky za provedení celostátního projektu certifikace Cyklisté vítáni je odpovědná Nadace Partnerství, se sídlem v Brně, kterou můžete kontaktovat na tel.: manažerem projektu je Petr Kazda, tel.: ; Rovněž může využít možnosti konzultace přímo ve svém zařízení, s jedním z padesáti akreditovaných certifikátorů, působících ve všech krajích České republiky. kontaktní údaje regionálních certifikátorů jsou k dispozici na regionální certifikátor poskytne jak telefonické nebo ové konzultace, tak prohlídku a poradenství přímo v zařízení 4. Po splnění kritérií uzavřou Nadace Partnerství a provozovatel certifikovaného zařízení smlouvu o Licenci a certifikaci. Možnost získání certifikace Cyklisté vítáni bezplatně podmínkou pro bezplatnou certifikaci je splnění certifikačních kritérií a následné uzavření smlouvy o Licenci a certifikaci před hlavní turistickou sezónou roku 2007 bezplatné poskytnutí služeb garantuje Nadace Partnerství až do vyčerpání dotace Evropské unie a Společného regionálního operačního programu, kterou v roce 2005 na tento projekt obdržela po ukončení dotovaného projektu bude Nadace Partnerství provádět certifikaci za úplatu v budoucnu bude celý projekt financován z pravidelných ročních poplatků certifikovaných zařízení, ke kterým se podnikatel zavazuje ve smlouvě o Licenci a certifikaci výše ročních poplatků certifikovaných zařízení je stanovena na 2000 Kč bez DPH 10 11

7 Cíle a organizační zabezpečení projektu Cíle a organizační zabezpečení projektu Cíle a organizační zabezpečení projektu (Dle projektu předloženého do SROP) Stručný obsah projektu Cílem projektu je vytvoření certifikačního systému Cyklisté vítáni jako národního standardu kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklisté a cykloturisté, zavedení certifikace a systému kontroly do praxe na celém území ČR. Účelem projektu je: připravit hodnotitele, uskutečnit kampaň pro trvalé zvyšování počtu certifikovaných zařízení a zvyšování kvality turistických služeb zaměřených na cílovou skupinu cyklistů a cykloturistů poskytnout provozovatelům turistických služeb informace a poradenství pro rozšíření a zvýšení kvality služeb nabízených cyklistům a cykloturistům prostřednictvím propagace, medializace a trvalého poskytování služeb vytvářet zdravou konkurenci na trhu turistických služeb pro cyklisty a cykloturisty Všeobecný cíl projektu Všeobecným cílem projektu je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů zavedením národní certifikace těchto služeb pod názvem Cyklisté vítáni. Certifikační systém navrhne kvalitativní standardy srovnatelné s obdobnými systémy používanými ve státech Evropské unie. Projekt je zaměřen na: spuštění dlouhodobého zvyšování úrovně turistických služeb v České republice podporu zvýšení podílu šetrných forem turistiky zlepšování podmínek pro nové moderní produkty cestovního ruchu budování partnerství veřejného a soukromého sektoru Specifické cíle projektu Specifické cíle projektu směřují k zavedení certifikace Cyklisté vítáni, tj. systému hodnocení a označování služeb přátelských cyklistům do praxe na území celé ČR. Specifické cíle jsou: Vytvoření základních podmínek a dokumentů pro zahájení projektu Informační a metodické materiály pro veřejnost a účastníky certifikačního procesu Informační kampaň o účelu a způsobu zavádění certifikačního systému do praxe Vyškolení skupiny hodnotitelů Technické zajištění označování certifikovaných služeb Přípravná fáze certifikace vybraných zařízení, poskytování poradenství Certifikace zařízení Komplexní institucionální, personální, technické, organizační a finanční zajištění projektu, periodické kontroly a rozšiřování certifikovaných služeb Popis pokračování aktivit po skončení podpory udržitelnost projektu Projekt zahrnuje velký soubor aktivit vedoucích k institucionální, finanční, organizační a personální stabilitě projektu po skončení podpory. bude vytvořen expertní tým pro konzultace v rámci projektu i po jeho skončení budou zpracovány veškeré technické a metodické materiály pro výkon certifikace (brožury a CD) bude zpracován projekt klíčových úkonů a činností pro trvalých chod certifikace, tj. periodickou kontrolu zařízení a zvyšování počtu certifikovaných zařízení bude vyškolen tým asi 50 hodnotitelů ve všech regionech ČR, 4 5 z každého kraje, kteří budou pro provozovatele certifikace pracovat na smluvním základě budou vytvořeny podpůrné internetové stránky o systému certifikace s interní sekcí pro hodnotitele, se záznamy jejich kontrolní i certifikační činnosti bude uskutečněna informační kampaň o účelu a procesu certifikace pro dotčené orgány a širokou veřejnost (brožury, letáky a spolupráce s médii) bude provedena certifikace asi v jednom tisíci provozoven s plánovaným ukončením asi 500 subjektů v rámci projektu budou vyrobeny štíty k označování certifikovaných provozoven celý systém certifikace, správa sítě hodnotitelů a klientská síť certifikovaných provozoven bude průběžně převedena na správce, který bude potřebné činnosti vykonávat po ukončení projektu V případě úspěšného ukončení projektu očekáváme finanční soběstačnost certifikačního procesu. Všechny provedené úkony spojené s certifikací zařízení v rámci projektu budou pro provozovatele zařízení zdarma. Certifikace po skončení projektu budou provedeny za úplatu. Výnos z poskytnutí licence na užívání ochranné známky bude pokrývat náklady na provoz. Do pěti let po zahájení projektu počítáme s rozšířením certifikovaných zařízení na počet 2000 subjektů. Nadace Partnerství zajistí personální kapacitu v rozsahu polovičního úvazku a další externí spolupracovníky k zajištění trvalého chodu certifikace. Jedním z nástrojů řízení projektu bude internetový server jehož hlavní funkce budou: interní sekce: registrace hodnotitelů; uložení všech informačních a metodických materiálů pro potřeby hodnotitelů; správa dat o provedeném hodnocení a následných kontrolách; evidence plateb za certifikaci a nároků na odměnu hodnotitelů; interní sdělování organizačních pokynů; výměna zkušeností mezi hodnotiteli veřejná sekce: informace o zásadách a účelu certifikace; informační materiály pro veřejnost; přehled certifikovaných zařízení; zobrazování jejich polohy; propojení s jejich internetovými stránkami; hodnocení kvality služeb návštěvníky Popis přidané hodnoty projektu Projekt zavádí nový národní standard kvality služeb cestovního ruchu. Reaguje na standardy služeb v zahraničí a na rostoucí podíl cykloturistiky v rekreačních, sportovních a turistických aktivitách domácích i zahraničních klientů. Projekt vytváří dobré podmínky pro další rozvoj a zkvalitnění cykloturistiky. Navrhovaný systém staví na partnerství veřejného a podnikatelského sektoru. Očekáváme vytvoření lokálních partnerství mezi neziskovými organizacemi v roli hodnotitelů a hodnocených zařízení. Projekt celkově přispívá k rozvoji cestovního ruchu, dobrému obrazu České republiky v zahraničí a celkovému sociálnímu a ekonomickému růstu ve společnosti. V čem je projekt inovativní Projekt zavádí certifikační systém Cyklisté vítáni jako národní standard kvality služeb cestovního ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů. Kritéria a způsob certifikace je srovnatelný s obdobnými systémy v Rakousku a Německu. Proti těmto státům navíc zavádí i hodnocení vybavenosti turistických cílů z hlediska potřeb cyklistů a mezi doporučenými způsoby zlepšení kvality služeb uvádí originální systém bodů technické a zdravotní svépomoci na cyklotrasách. Projekt využívá řady zkušeností z provozu obdobných systémů v Evropě i zámoří a přichází s uceleným systémem hodnocení celé řady sužeb a cílů cestovního ruchu

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Kritéria pro certifikaci Vydání této příručky podpořily Evropská unie a Česká republika v rámci programu SROP Nadace Partnerství 2005 Editor:

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

Otevřené hranice otevřené sklepy

Otevřené hranice otevřené sklepy Otevřené hranice otevřené sklepy Nadace Partnerství Vás zve na přeshraniční exkurzi do rakouských vinařských obcí, která má za cíl výměnu zkušeností českých a rakouských vinařů z pořádání akcí typu otevřené

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem 17. 9. 2013 KÚ Královéhradeckého kraje Cíle programu: vytvoření

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů služeb do jeho nabídky Vít Pechanec projektový manager Jeden ze 7 projektů Pardubického kraje na podporu cestovního ruchu, spolufinancovaných ze strukturálních

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE 4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Být členem asociace znamená: nestát "mimo" profesní dění, mít možnost se potkávat a vyměňovat zkušenosti

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY

Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY Příloha č. 1.4. Zásad pro udělování a užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt 1/5 1) Vymezení pojmu zážitek : Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY Zážitkem

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy V Praze, 14. února 2008 Pravidla soutěže Unilever Sprinter roku 2008 Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. ve spolupráci

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V'

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V' MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.:, 3. VYZVU k předkládání žádostí o udělení značky, V' "MORAVSKE KRAVARSKO regionální produkt U STRAVOVACí A UBYTOVACí

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Brno, 12. ledna 2012 Na veletrhu Regiontour v Brně byly představeny další výsledky cyklo a inline průzkumu, který od poloviny srpna do konce září probíhal na stránkách

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky KSK-partner v cestovnom ruchu 24. 9. 2015 - Košice Moravské vinařské stezky Regionální produkt jižní Moravy Ing. Juraj Flamik www.vinarske.stezky.cz Dědictví vinařské turistiky na Moravě 60. 80. léta 20.století

Více

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Vytvoření

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti 7. ročník soutěže cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti Tři kategorie A Geoaplikace pro cestovní ruch Vyhlášeno na ISSS 2006 B - Komerční geoaplikace C Geoaplikace pro venkovské oblasti

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více