Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu"

Transkript

1

2 Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Příručka pro pracovníky krajských úřadů městských a obecních úřadů turistických destinačních agentur turistických informačních center rozvojových agentur Nadace Partnerství 2005 Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Vydání této příručky podpořily Evropská unie a Česká republika v rámci programu SROP Nadace Partnerství 2005 Editor: Lenka Gemelová Odborná korektura: Daniel Mourek Jazyková korektura: Magdaléna Bilíková Fotografie: archiv Nadace Partnerství Grafická úprava: Michal Stránský, Sazba a typografie: Radim Šašinka, Tisk: Nová Grafia, Opava Vydání první, 2005 Cyklisté vítáni je v grafické i jazykové podobě chráněnou známkou ve vlastnictví Nadace Partnerství ISBN: 2

3 Obsah Úvod Obsah Úvod Pro koho je publikace určena a jak ji využít Stručně o projektu v otázkách a odpovědích Podpora certifikace Cyklisté vítáni na úrovni krajů, měst a obcí Certifikace Cyklisté vítáni z pohledu podnikatelů Cíle a organizační zabezpečení projektu Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Systémy certifikace služeb pro cyklisty v zahraničí Kontakty Úvod Cestovní ruch je důležitým a rostoucím sektorem světové i národní ekonomiky. Různými formami jej podporují státní i Evropské rozvojové fondy, strategií jeho rozvoje se zabývají kraje, mikroregiony i jednotlivá města a obce České republiky. Cestovní ruch je průmyslem a jako každý spotřebovává svoje zdroje. Růst návštěvnosti zpětně ovlivňuje kvalitu životního prostředí, stav přírodních zdrojů, opotřebení památek i kulturu a tradice komunit. Na tyto skutečnosti reaguje politika států, nabídka turistických produktů i orientace klientů. Hledání šetrných forem turistiky se stalo společným celosvětovým úkolem. Jedním z pozitivních výsledků je nárůst zájmu o produkty pro turisty používající jako dopravní prostředek kolo. Rekreační cyklistika a cykloturistika patří k nejpopulárnějším formám individuální, rodinné a skupinové turistiky ve střední Evropě. K rozvoji této specifické formy šetrné turistiky má Česká republika dobré geografické podmínky a poměrně hustou síť jednotně značených cyklistických tras. Kromě zájmu domácích cyklistů roste i návštěvnost cykloturistů ze zahraničí, vyhledávajících zejména nadregionální tématické trasy (například trasy Greenways Praha Vídeň, Krakow Morava Vídeň Greenway a Moravské vinařské stezky). Brzdou rozvoje cykloturistických produktů a konkurenceschopnosti vůči sousedním státům jako Rakousko a Německo je nedostatečná infrastruktura a kvalita služeb. Cyklistické trasy obsahují malý podíl bezpečných cyklistických stezek a informační systém o cílech a službách pro cyklisty je nedokonalý. Nejslabší stránkou však stále zůstává nízká kvalita hlavních a doplňkových služeb. Naproti tomu standard služeb pro cykloturistiku ve státech Evropské unie rychle roste. Vedle proslulých cyklistických destinací jakými jsou Holandsko a Dánsko roste nabídka produktů a kvalitních služeb v Rakousku, Německu, Francii, Belgii a v poslední době i jižních státech Evropy, Španělsku a Itálii. Nejvýraznějším trendem je právě zlepšení kvality služeb specifických pro cykloturisty. V Německu a Rakousku je využíván certifikační systém Bett und Bike, resp. Radfreudliche Betriebe, který zajišťuje poskytování všech turistických služeb pro cyklistu i jeho kolo. V souladu se zahraničními kritérii je navržena i certifikace Cyklisté vítáni. Ve spolupráci s vámi můžeme posílit obraz České republiky jako destinace s ideálními podmínkami a kvalitními službami pro cyklisty. Věříme, že propagaci cyklistických služeb a produktů dosáhneme jak na domácím tak zahraničním trhu. Výsledkem bude celkově vyšší návštěvnost cyklistů a více klientů pro vaše certifikované zařízení. Juraj Flamik Vedoucí programu Greenways Zelené stezky Nadace Partnerství 4 5

4 Pro koho je publikace určena a jak ji využít Stručně o projektu v otázkách a odpovědích Pro koho je publikace určena a jak ji využít Stručně o projektu v otázkách a odpovědích Publikace popisuje všechny potřebné charakteristiky projektu národní certifikace turistických služeb Cyklisté vítáni. Informace jsou členěny tak, aby sloužily pracovníkům veřejné správy Instituce Krajské úřady odbory regionálního rozvoje odbory cestovního ruchu odbory podpory podnikání odbory informatiky a propagace Městské úřady odbory podpory podnikání odbory místního rozvoje odbory cestovního ruchu odbory informatiky a propagace Turistická informační centra Obecní úřady Provozovatelé památkových objektů a turistických cílů Managementy mikroregionů a spolků obcí Hospodářské komory Regionální rozvojové agentury Destinační turistické agentury Regionální poradenská informační centra Doporučené využití a dalších institucí v jejich činnosti při zvyšování kvality služeb cestovního ruchu. Důležitými adresáty jsou: doporučit městům a obcím podporovat zavedení certifikace na území kraje doporučit podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území kraje informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech krajského úřadu zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání dotací doporučit podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území města informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech městského úřadu certifikovat zařízení ve správě města (památky) zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání grantů města informovat návštěvníky o certifikovaných zařízeních na území regionu/města zajistit zviditelnění certifikovaných zařízení v mapách, katalozích a dalších materiálech vznikajících za účasti TIC poskytovat o certifikovaných zařízeních podrobnější informace doporučit podnikatelům v obcí získat certifikaci informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech obecního úřadu certifikovat zařízení ve správě obce (památky) vytvářet podmínky pro plnění cerifikačních kritérií spolupracovat s obcí na celkovém zpřístupnění památky pro cyklisty doporučit členským obcím a podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území města informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech mikroregionu zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání grantů členských měst a obcí organizovat exkurze pro podnikatele do certifikovaných zařízení doma i v zahraničí doporučit podnikatelským subjektům získat certifikaci podrobněji informovat o možnostech získání certifikace cestou členské pošty organizovat semináře k objasnění systému certifikace organizovat exkurze pro podnikatele do certifikovaných zařízení doma i v zahraničí podporovat spolupráci mezi certifikovanými zařízeními v regionu podrobněji informovat o možnostech získání certifikace cestou vydávaných informačních materiálů zapojit certifikovaná zařízení do turistických produktů regionu organizovat semináře k objasnění systému certifikace sledovat vývoj certifikace v destinaci, spolupráce s TIC, obcemi a dalšími partnery při propagaci a rozšiřování certifikovaných zařízení podrobněji informovat o možnostech získání certifikace cestou vydávaných informačních materiálů zapojit certifikovaná zařízení do turistických produktů regionu organizovat semináře k objasnění systému certifikace podrobněji informovat o možnostech získání certifikace cestou vydávaných informačních materiálů zahrnout informace o projektu Cyklisté vítáni do poradenství k tématům podnikatelského plánu, rozvojových projektů, organizačního rozvoje Co se skrývá pod názvem Cyklisté vítání? Národní certifikace služeb v cestovním ruchu je soubor kritérií, která jsou povinná a diferencovaná pro zařízení typu stravovacích služeb nebo ubytování. Dále certifikace obsahuje soubor doporučených kritérií, která jsou inspirací pro provozovatele při dalším zvyšování kvality služeb. Certifikace zahrnuje rovněž institucionální a finanční zajištění projektu. Nositelem projektu je Nadace Partnerství, která pro výkon certifikace vytváří tým regionálních hodnotitelů/certifikátorů. Certifikace je nabízena čtyřem skupinám zařízení cestovního ruchu: Stravovací služby Restaurace Hospody Ubytovací zařízení Hotely Pensiony Ubytovny Ubytování v soukromí Kempy Stanové, chatové a karavanové Památky Hrady, zámky Památkové komplexy Galerie Skanzeny Jaký je cíl a obsah tohoto projektu? Cílem zavedení národní certifikace Cyklisté vítáni je dosáhnout srovnatelné úrovně kvality služeb pro cyklisty, s jakou se setkáváme v sousedních státech v rámci EU. Kritéria hodnocení jsou obdobná jako v Rakousku a Německu. Projekt osloví všechny poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb a v následujících dvou letech jim umožní bezplatně získat poradenství a projít certifikačním schématem. Tyto služby pak budou označeny logem Cyklisté vítáni a budou se formou piktogramu postupně objevovat v turistických mapách, webových serverech a katalozích s nabídkou služeb. Českou zvláštností bude certifikace turistických cílů a nabídka speciálních mobilních kufrů s první technickou a zdravotní pomocí pro certifikovaná, zejména menší zařízení. Výstupem projektu bude padesátičlenný tým vyškolených a akreditovaných certifikátorů, internetové stránky pro prezentaci certifikovaných zařízení a vytvoření nezbytné malé organizační struktury, která zajistí udržitelnost a rozvoj projektu do budoucna. Konkrétním výsledkem bude 1000 zahájených certifikací do sezóny 2007, počítáme však s tím, že část z nich bude ukončena již před sezónou Nakolik může ovlivnit certifikace chování poskytovatelů služeb a poptávku klientů? Certifikace vyvolá konkurenci. Cyklisté si budou moci v dohledné době vybírat mezi ubytovnami, penziony a restauracemi, kde mají vhodné úschovny kol, nářadí k opravě malých závad, vhodnou nabídku nápojů, informace o dalších službách v okolí apod. Za málo peněz může konkrétní zařízení vybudovat skvělé zázemí pro cyklisty a přilákat je k sobě. Doufám, že časem zmizí restaurace, kde nemají ani stojany na kola. Certifikační systémy fungují ve všech rozvinutých turistických destinacích a poskytují klientům dobrou orientaci v široké nabídce služeb. Certifikace vyčleňuje tématicky zaměřené služby, které garantují určitou kvalitu a rozsah služeb. Na tyto systémy jsou turisté zvyklí a přes ně si vytváří svá očekávání o kvalitě služeb. Které konkrétní kroky hodláte uskutečnit? Vytvoříme metodické materiály pro certifikátory, formou kampaně oslovíme kraje, města, profesní svazy a podnikatele, vyškolíme tým 50 certifikátorů pro Česko a jejich prostřednictvím poskytneme pomoc skupině zařízení, aby získali certifikaci. Certifikovaná zařízení i kontakty na certifikátory budou přístupné pro všechny skupiny uživatelů včetně cyklistů na internetových stránkách V první etapě se certifikace zaměří na koridory významných mezinárodních cyklotras, například Greenways Praha Vídeň, Krakow Morava Vídeň a Moravské vinařské stezky. Byla už podepsána smlouva a zahájeno čerpání dotace z Evropské unie? Smlouvu podepsali zástupci řídící jednotky koncem dubna letošního roku. Vlastní finanční prostředky vynakládáme od ledna 2005, kdy projekt podle schválené žádosti začal. Očekáváme, že limity pro čerpání státních zdrojů se nám otevřou na podzim roku Celkové náklady projektu jsou 9,924 mil. Kč, z toho 2,224 mil. Kč uhradí státní rozpočet, 6,672 fondy EU a zhruba milión tvoří vklad Nadace Partnerství. 6 7

5 Stručně o projektu v otázkách a odpovědích Podpora certifikace Cyklisté vítáni na úrovni krajů, měst a obcí Podpora certifikace Cyklisté vítáni na úrovni krajů, měst a obcí Kdo bude v týmu certifikátorů? Dobrovolníci nebo se uskuteční nějaký výběr? Budou to fyzické osoby získané na základě doporučení odborníků a organizací, které v oblasti cykloturistiky působí. Chceme, aby to byli lidé se zájmem o věc, kteří na kole jezdí, s úrovní služeb mají osobní zkušenosti a mají dostatek kontaktů v této sféře ve svém regionu. Chceme v průměru čtyři zástupce v jednom kraji, každý z nich bude mít svoji oblast. Počítáme s tím, že jejich práce bude placená, a to i po skončení financování z projektu. Odhadujeme, že na plnění jejich úkolů stačí čtyři odpoledne v měsíci, takže živobytí si na tom založit nelze. Proto chceme, aby je tato činnost bavila. Předáme jim hodně zkušeností a uskutečníme společné studijní výjezdy do Rakouska a Německa. Na jejich práci a nadšení bude certifikace stát. Pokud certifikované zařízení poruší nějakou podmínku, čeká ho sankce? Jaký bude systém kontroly? Do aplikace certifikačního systému se zapojily i státní a komunální organizace. Kdo konkrétně? Předpokládáme podporu a spoluúčast krajů, měst a regionů, resp. jejich účelových organizací. Všechny tyto subjekty jsou dnes velmi aktivní v přípravě koncepcí a samotném rozvoji cestovního ruchu. Pokud využijí našich podkladů a zahrnou certifikaci jako hodnocené kritérium pro různé další dotace, vyjádří tím zřetelný zájem vést podnikatele k evropským standardům v této oblasti. Na úrovni krajů vznikají agentury destinačního managementu, které mohou v rámci partnerství s podnikateli rovněž rozšiřovat zájem o certifikaci. Důležité bude ve spolupráci s těmito subjekty dostat informace o certifikaci do jejich informačních systémů, tj. formou piktogramu v tištěném katalogu, mapě, letáku, nebo na internetových stránkách, zviditelnit, že zařízení je certifikované. Mohou pomoci také města a obce? Krajské úřady, města a obce hrají v rozvoji cestovního ruchu významnou roli. Prostřednictvím svěřených pravomocí zajišťují koncepční rozvoj turistiky, budování infrastruktury, podporují podnikatelské subjekty, ovlivňují tvorbu regionálních produktů, zapojení podnikatelů a úroveň propagace nabídky cestovního ruchu. V souvislosti s rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky pro cykloturistiku mohou využívat certifikačního systému Cyklisté vítáni jak pro celkové zlepšení nabídky, tak pro obecnou propagaci cykloturistiky a kultivaci podnikatelského prostředí. Několik námětů, jak pracovat s projektem certifikace Cyklisté vítáni, je uvedeno v následující tabulce. Využitím synergie těchto opatření se zvýší konkurenční výhoda certifikovaných zařízení a tím i celkové prostředí a kvalita nabízených služeb v daném území. S každým zařízením uzavřeme smlouvu, která poskytovatele služeb zaváže plnit stanovené podmínky, umožnit nejméně jednou za dva roky jejich kontrolu a v období po ukončení projektu uhradit poplatek za obnovení certifikace. Rovněž bude fungovat systém hodnocení návštěvníků prostřednictvím webových stránek, případně neohlášené kontroly. Pokud budou podmínky porušeny nebo provozovatel odmítne kontrolu, certifikát a označení zařízení mu budou na základě smlouvy odebrány. Spíš než tyto nástroje však hodláme využívat zkušeností certifikátorů a pomáhat podnikatelům v jejich snaze zlepšit služby. V Rakousku si sami podnikatelé vytváří neformální skupiny s cílem, aby jejich služby v celém regionu předčily jiný region. Cyklista je pohyblivý a potřebuje dobré služby podél stezek, nejen na jednom místě. Budeme iniciovat vznik těchto podnikatelských skupin. Proč jste se rozhodli nabízet certifikaci i turistickým cílům, když to v zahraničí není obvyklé? Protože určitá výjimečnost naší krajiny spočívá v tom, že téměř celé území je vhodné pro cykloturistiku a například hrady a zámky jsou typickým cílem turistů na kole. Dnešní praxe je většinou taková, že cyklista, resp. jeho kolo je nevítaný návštěvník. Nepustí ho do areálu, zakazují mu opřít kolo o historickou zeď, ale žádnou alternativu mu nenabízí. Nám nepůjde o to, dostat cyklisty tam, kde je ochrana památky či přírody na místě, ale vytvořit mu u vstupu možnost bezpečně uschovat kolo, dostat informace, které potřebuje, a najít nezbytnou pomoc při poruše či zranění. Určitě, zejména tím, že využijí svých možností a doručí informace o certifikaci k provozovatelům, resp. majitelům zařízení, kterých se certifikace bude týkat. Nejdůležitějším prvkem zavádění certifikace bude všeobecná podpora a zviditelňování dobrých příkladů. To mohou udělat ve svých nabídkách návštěvníkům města či regionu. Stát a města jsou vlastníkem také mnoha památkových objektů, kterých se může certifikace týkat. Budeme velmi rádi, když společně se správci zámku v Lednici nebo hradu v Českém Krumlově ukážeme, že se tento problém dá řešit ku prospěchu všech. Jakým způsobem města a další partneři mohou komunikovat s projektem? Internetové stránky bude obsahovat potřebné informace pro všechny cílové skupiny. Podnikatelé se na nich dozví, jak požádat o certifikaci a jaká jsou kritéria, cestovní kanceláře budou mít k dispozici seznam a charakteristiku všech certifikovaných zařízení, cyklisté se dozví na kterých cyklistických trasách jsou certifikovaná zařízení a jak je hodnotí samotní návštěvníci. Městům, obcím, ale například i Hospodářským komorám budou určeny informace pro propagaci projektu mezi podnikateli a provozovateli památek. Všichni vydavatelé map, turistických průvodců a katalogů si z webu mohou stáhnout údaje o certifikovaných zařízeních a uvést je ve svých tiskovinách a internetových serverech. 8 9

6 Podpora certifikace Cyklisté vítáni na úrovni krajů, měst a Certifikace Cyklisté vítáni z pohledu podnikatelů Instituce Krajské úřady odbory cestovního ruchu odbory podpory podnikání odbory informatiky a propagace Městské úřady odbory podpory podnikání odbory místního rozvoje odbory cestovního ruchu odbory informatiky a propagace Turistická informační centra Obecní úřady Provozovatelé památkových objektů a turistických cílů Doporučené využití odbory regionálního rozvoje doporučit městům a obcím podporovat zavedení certifikace na území kraje prostřednictvím zavedených informačních kanálů na odborných tématických setkáních na regionálních setkáních doporučit podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území kraje s využitím spolupráce s Hospodářskou komorou na odborných jednáních s podnikatelskými sdruženími informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech krajského úřadu především v katalozích turistických služeb v turistických mapách a průvodcích na internetových stránkách o turistické nabídce v kraji v prezentacích na veletrzích a výstavách zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání dotací zahrnout certifikaci do bodového systému pro získání dotace z programů kraje upozorňovat na existenci certifikace v zadávací dokumentaci pro zpracovatele návrhů turistických produktů doporučit podnikatelským svazům podporovat zavedení certifikace na území města prostřednictvím pravidelných informačních kanálů na odborných tématických setkáních obesláním individuálních dopisů s doporučením certifikace zejména zařízením, která leží na cyklistických trasách informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech městského úřadu především v katalozích turistických služeb v turistických mapách a průvodcích, plánech města na internetových stránkách o turistické nabídce ve městě v prezentacích na veletrzích a výstavách využít piktogram Cyklisté vítáni na směrovkách městského informačního systému certifikovat zařízení ve správě města památkové objekty jako hrad, zámek, historická zahrada turistické cíle typu skanzen, galerie apod. hotely, restaurace ve správě města zvýhodnit certifikovaná zařízení při vytváření turistických produktů a získávání grantů města zahrnout certifikaci do bodového systému pro získání dotace z programů kraje upozorňovat na existenci certifikace v zadávací dokumentaci pro zpracovatele návrhů turistických produktů informovat návštěvníky o certifikovaných zařízeních na území regionu/města umožnit výběr certifikovaných zařízení filtrem na internetových stránkách upozornit návštěvníky TIC formou letáku, plakátu na umístění certifikovaných zařízení zajistit zviditelnění certifikovaných zařízení v mapách, katalozích a dalších materiálech vznikajících za účasti TIC zajistit zobrazování certifikovaných zařízení v součinnosti s městem, tvůrci a vydavateli tiskových materiálů poskytovat o certifikovaných zařízeních podrobnější informace vést evidenci certifikovaných zařízení v okolí poskytovat informace o přesném rozsahu služeb pro cyklisty, nabízených certifikovaným zařízením doporučit podnikatelům v obcích získat certifikaci obesláním a osobním jednáním se zařízeními, které nejčastěji cyklisté využívají zpřístupněním materiálů o certifikaci u konkrétního pracovníka OÚ, poskytujícího poradenství a servis podnikatelům informovat o certifikovaných zařízeních v tiskových a internetových materiálech obecního úřadu zavést ve výběrových a nabídkových filtrech možnost vyhledat zařízení certifikované systémem Cyklisté vítáni zvýraznit pomocí piktogramů certifikovaná zařízení na informačních tabulích a plánech obcí certifikovat zařízení ve správě obce (památky) památkové objekty jako hrad, zámek, historická zahrada turistické cíle typu skanzen, galerie apod. hotely, restaurace ve správě města vytvářet podmínky pro plnění certifikačních kritérií zajistit certifikaci samotného objektu a provést příslušné úpravy spolupracovat s obcí na celkovém zpřístupnění památky pro cyklisty v případech, kdy například úschovnu kol není možné situovat přímo do památkového objektu, jednat o jejím zřízení na vhodném místě v okolí apod. Certifikace Cyklisté vítáni z pohledu podnikatelů Výhody certifikovaného zařízení Označení zařízení chráněnou známkou Cyklisté vítáni s právem používat toto označení na dalších propagačních materiálech Značka kvality, kterou vyhledávají domácí i zahraniční cyklisté a cykloturisté Pověst zařízení, které splňuje všechny požadavky v péči o cyklistu i jeho kolo Propagace na portálu z kterého budou čerpat informace individuální cyklisté, turistická informační centra, cestovní kanceláře a vydavatelé turistických map a průvodců Zvýrazněné označení zařízení v cykloturistických mapách Zprostředkování nabídky služeb cyklistické veřejnosti v zahraničí, zejména v Německu a Rakousku, prostřednictvím partnerů Evropské cyklistické federace Poradenství týmu Cyklisté vítáni pro zvyšování kvality služeb, určených cyklistům a cykloturistům Závazky podnikatele po získání certifikací Cyklisté vítáni Práva a povinnosti obou stran jsou definovány smlouvou o poskytnutí licence a certifikaci, která obsahuje zejména závazky: trvalé a celoroční plnění kritérií certifikace označení zařízení logem Cyklisté vítáni poskytnutí požadovaných údajů o zařízení ke zveřejnění na umožnění kontroly plnění certifikace formou neohlášených a periodických ročních kontrol osobou k tomu oprávněnou placení poplatků za certifikaci po ukončení období dotovaného prostředky EU Jak může podnikatel certifikaci Cyklisté vítáni získat 1. Základní informace podnikatel získá prostřednictvím letáčku Průvodce podnikatele certifikačním systémem Cyklisté vítáni nebo podrobněji na stránkách 2. O provedení certifikace nebo potřebnou konzultaci může podnikatel požádat nositele projektu přes internetové stránky za provedení celostátního projektu certifikace Cyklisté vítáni je odpovědná Nadace Partnerství, se sídlem v Brně, kterou můžete kontaktovat na tel.: manažerem projektu je Petr Kazda, tel.: ; Rovněž může využít možnosti konzultace přímo ve svém zařízení, s jedním z padesáti akreditovaných certifikátorů, působících ve všech krajích České republiky. kontaktní údaje regionálních certifikátorů jsou k dispozici na regionální certifikátor poskytne jak telefonické nebo ové konzultace, tak prohlídku a poradenství přímo v zařízení 4. Po splnění kritérií uzavřou Nadace Partnerství a provozovatel certifikovaného zařízení smlouvu o Licenci a certifikaci. Možnost získání certifikace Cyklisté vítáni bezplatně podmínkou pro bezplatnou certifikaci je splnění certifikačních kritérií a následné uzavření smlouvy o Licenci a certifikaci před hlavní turistickou sezónou roku 2007 bezplatné poskytnutí služeb garantuje Nadace Partnerství až do vyčerpání dotace Evropské unie a Společného regionálního operačního programu, kterou v roce 2005 na tento projekt obdržela po ukončení dotovaného projektu bude Nadace Partnerství provádět certifikaci za úplatu v budoucnu bude celý projekt financován z pravidelných ročních poplatků certifikovaných zařízení, ke kterým se podnikatel zavazuje ve smlouvě o Licenci a certifikaci výše ročních poplatků certifikovaných zařízení je stanovena na 2000 Kč bez DPH 10 11

7 Cíle a organizační zabezpečení projektu Cíle a organizační zabezpečení projektu Cíle a organizační zabezpečení projektu (Dle projektu předloženého do SROP) Stručný obsah projektu Cílem projektu je vytvoření certifikačního systému Cyklisté vítáni jako národního standardu kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklisté a cykloturisté, zavedení certifikace a systému kontroly do praxe na celém území ČR. Účelem projektu je: připravit hodnotitele, uskutečnit kampaň pro trvalé zvyšování počtu certifikovaných zařízení a zvyšování kvality turistických služeb zaměřených na cílovou skupinu cyklistů a cykloturistů poskytnout provozovatelům turistických služeb informace a poradenství pro rozšíření a zvýšení kvality služeb nabízených cyklistům a cykloturistům prostřednictvím propagace, medializace a trvalého poskytování služeb vytvářet zdravou konkurenci na trhu turistických služeb pro cyklisty a cykloturisty Všeobecný cíl projektu Všeobecným cílem projektu je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů zavedením národní certifikace těchto služeb pod názvem Cyklisté vítáni. Certifikační systém navrhne kvalitativní standardy srovnatelné s obdobnými systémy používanými ve státech Evropské unie. Projekt je zaměřen na: spuštění dlouhodobého zvyšování úrovně turistických služeb v České republice podporu zvýšení podílu šetrných forem turistiky zlepšování podmínek pro nové moderní produkty cestovního ruchu budování partnerství veřejného a soukromého sektoru Specifické cíle projektu Specifické cíle projektu směřují k zavedení certifikace Cyklisté vítáni, tj. systému hodnocení a označování služeb přátelských cyklistům do praxe na území celé ČR. Specifické cíle jsou: Vytvoření základních podmínek a dokumentů pro zahájení projektu Informační a metodické materiály pro veřejnost a účastníky certifikačního procesu Informační kampaň o účelu a způsobu zavádění certifikačního systému do praxe Vyškolení skupiny hodnotitelů Technické zajištění označování certifikovaných služeb Přípravná fáze certifikace vybraných zařízení, poskytování poradenství Certifikace zařízení Komplexní institucionální, personální, technické, organizační a finanční zajištění projektu, periodické kontroly a rozšiřování certifikovaných služeb Popis pokračování aktivit po skončení podpory udržitelnost projektu Projekt zahrnuje velký soubor aktivit vedoucích k institucionální, finanční, organizační a personální stabilitě projektu po skončení podpory. bude vytvořen expertní tým pro konzultace v rámci projektu i po jeho skončení budou zpracovány veškeré technické a metodické materiály pro výkon certifikace (brožury a CD) bude zpracován projekt klíčových úkonů a činností pro trvalých chod certifikace, tj. periodickou kontrolu zařízení a zvyšování počtu certifikovaných zařízení bude vyškolen tým asi 50 hodnotitelů ve všech regionech ČR, 4 5 z každého kraje, kteří budou pro provozovatele certifikace pracovat na smluvním základě budou vytvořeny podpůrné internetové stránky o systému certifikace s interní sekcí pro hodnotitele, se záznamy jejich kontrolní i certifikační činnosti bude uskutečněna informační kampaň o účelu a procesu certifikace pro dotčené orgány a širokou veřejnost (brožury, letáky a spolupráce s médii) bude provedena certifikace asi v jednom tisíci provozoven s plánovaným ukončením asi 500 subjektů v rámci projektu budou vyrobeny štíty k označování certifikovaných provozoven celý systém certifikace, správa sítě hodnotitelů a klientská síť certifikovaných provozoven bude průběžně převedena na správce, který bude potřebné činnosti vykonávat po ukončení projektu V případě úspěšného ukončení projektu očekáváme finanční soběstačnost certifikačního procesu. Všechny provedené úkony spojené s certifikací zařízení v rámci projektu budou pro provozovatele zařízení zdarma. Certifikace po skončení projektu budou provedeny za úplatu. Výnos z poskytnutí licence na užívání ochranné známky bude pokrývat náklady na provoz. Do pěti let po zahájení projektu počítáme s rozšířením certifikovaných zařízení na počet 2000 subjektů. Nadace Partnerství zajistí personální kapacitu v rozsahu polovičního úvazku a další externí spolupracovníky k zajištění trvalého chodu certifikace. Jedním z nástrojů řízení projektu bude internetový server jehož hlavní funkce budou: interní sekce: registrace hodnotitelů; uložení všech informačních a metodických materiálů pro potřeby hodnotitelů; správa dat o provedeném hodnocení a následných kontrolách; evidence plateb za certifikaci a nároků na odměnu hodnotitelů; interní sdělování organizačních pokynů; výměna zkušeností mezi hodnotiteli veřejná sekce: informace o zásadách a účelu certifikace; informační materiály pro veřejnost; přehled certifikovaných zařízení; zobrazování jejich polohy; propojení s jejich internetovými stránkami; hodnocení kvality služeb návštěvníky Popis přidané hodnoty projektu Projekt zavádí nový národní standard kvality služeb cestovního ruchu. Reaguje na standardy služeb v zahraničí a na rostoucí podíl cykloturistiky v rekreačních, sportovních a turistických aktivitách domácích i zahraničních klientů. Projekt vytváří dobré podmínky pro další rozvoj a zkvalitnění cykloturistiky. Navrhovaný systém staví na partnerství veřejného a podnikatelského sektoru. Očekáváme vytvoření lokálních partnerství mezi neziskovými organizacemi v roli hodnotitelů a hodnocených zařízení. Projekt celkově přispívá k rozvoji cestovního ruchu, dobrému obrazu České republiky v zahraničí a celkovému sociálnímu a ekonomickému růstu ve společnosti. V čem je projekt inovativní Projekt zavádí certifikační systém Cyklisté vítáni jako národní standard kvality služeb cestovního ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů. Kritéria a způsob certifikace je srovnatelný s obdobnými systémy v Rakousku a Německu. Proti těmto státům navíc zavádí i hodnocení vybavenosti turistických cílů z hlediska potřeb cyklistů a mezi doporučenými způsoby zlepšení kvality služeb uvádí originální systém bodů technické a zdravotní svépomoci na cyklotrasách. Projekt využívá řady zkušeností z provozu obdobných systémů v Evropě i zámoří a přichází s uceleným systémem hodnocení celé řady sužeb a cílů cestovního ruchu

Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Kritéria pro certifikaci Vydání této příručky podpořily Evropská unie a Česká republika v rámci programu SROP Nadace Partnerství 2005 Editor:

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY NA ZNOJEMSKU

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY NA ZNOJEMSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY

CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY Zpracováno v rámci projektu Alternativy pro Frýdlantsko Zadavatel: Jizersko-ještědský horský spolek Zpracovatel: PhDr. Jitka Doubnerová Únor

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku

SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Informační brožura SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 DHV CR spol. s r.o., srpen 2007 DHV CR spol. s r.o. 2007 Zadavatel Plzeň, statutární město, IČ 0075370

Více

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 ZADAVATEL: MĚSTO HRANICE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 Název projektu: Objednatel: Město Hranice Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Česko jede. 1. Popis projektu:

Česko jede. 1. Popis projektu: Česko jede 1. Popis projektu: 1.1. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu Turistický potenciál naší republiky je obrovský. Za poslední tři roky bylo do cyklostezek investováno asi

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více