Zdeněk Z b o ř i l *22/ Praha CZ (Praha, 18/6 2010) Praha 6, U páté.baterie 9 (domácí)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdeněk Z b o ř i l *22/10 1938 Praha CZ (Praha, 18/6 2010) 162 00 Praha 6, U páté.baterie 9 (domácí)"

Transkript

1 Zdeněk Z b o ř i l *22/ Praha CZ (Praha, 18/6 2010) adresa: Praha 6, U páté.baterie 9 (domácí) e-adresa: tel-fax: tel-mobil: Vzdělání: 1991 historie, indonesistika, politologie 1967/1968 Filosofická fakulta UK, Praha: historie a indonesistika Zaměstnání: 2008 poradenská a konzultační činnost v oblasti společenských věd a lidských práv, politický komentátor Mezinárodní politiky, ÚMV, externí přednášející na různých VŠ (UNINOVA, VŠKV, UJAK, FH UK aj.) šéfredaktor měsíčníku Mezinárodní politika in ÚMV Praha Vysoká škola politických a sociálních věd, Kolín (prorektor, přednášející - mezinárodní politika) Literární akademie Josefa Škvoreckého, multimediální kreativita asistent FFUK, Ústav politologie (zástupce ředitele a ředitel ústavu) associated professor, Hankuk University of Foreign Studies, Soul, odb.as., katedra scénografie AMU v Praze, 1990 proděkan DAMU, zal. oboru multimediální kreativita a nedivadelní scénografie, různá neakademická zaměstnání odb.asistent, Katedra politologie FFUK Akademické aktivity: Politologie: česká politika a evropská studia, jazyk a komunikace v politice, mezinárodní politika, mimoparlamentní politické strany, politický radikalismus, fundamentalismus a extremismus, Historie a indonesistika: dějiny Indonésie, Malajsie, resp. jihovýchodní Asie a tichomořské oblasti. jiné aktivity: 1991 Institut komparativních politických věd, o.s., předseda od 1998 Hermes, o.s., předseda správní rady Vysoká škola Karlovy Vary Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín, soudní znalec pro obor politický extremismus a radikalismus Devět bran, festival české, ţidovské a německé kultury v Praze, odborný poradce a člen čestného výboru Zmizelí sousedé, o.s., předseda 2003 Cesta tam a zase zpátky, o.s., předseda 2005

2 Zapomenutí, o.s., předseda od 2000 člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika a revue Mezinárodní vztahy, publ. Ústavem mezinárodních vztahů v Praze Bibliografie: (historie, indonesistika, politologie, multimédai) - knihy, články, stati, studie: 1969 Gottwaldův plán - Madiunské povstání v roce 1948, in: Sborník ÚMPE, Praha K problematice nejnovějších dějin indonéského souostroví, in: Sborník SVK, Praha Nejstarší státy indonéského souostroví, in Dějiny a současnost, 1/69 Tan Malaka - heretik nebo renegát?, in: Nový Orient č.9/ Bureaucracy and Policy in Czechoslovakia, in: Bureaucracy and Policy: A Comparative Perspective, Seoul, ss Pokus o novou úlohu Korejské republiky v pacifické oblasti, in: Mezinárodní vztahy č.2, ss.71-7 Nová úloha Spojených států ve světové politice, in: Mezinárodní politika č.11/12/199 On the History of Czech Political Thinking, in: East European Studies 2/1993, ss , Hankuk University of Foreign Studies: East European and Balkan Institute 1994 Survey of Current Political Science Research on European Integration - Czech Republic, ed.g.ciavarini Azzi, Brussel 1994, ss (s Jiřím Holubem) 1995 Impediments to the Development of Democratic Politics: a Czech Perspective, in: Gordon Wightman ed.: Party Formation in East-Central Europe. Post-Communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria, Aldershot: Edward Elgar Publishing Ltd., 1995, ss Korejská republika a moţnosti její spolupráce se zeměmi pacifické oblasti, in: Mezinárodní vztahy, č.3/95, ss Korupce, zneuţívání moci a změna reţimu, in: Politologická revue, 6/1995, ss O politické geografii, geopolitice a některých nectnostech, in: Mezinárodní vztahy č.2/95, ss Opoţděné in memoriam Harry J.Bendy, in: Nový Orient, č.4/95, ss "Pacific Century" aneb je budoucnost světa v Tichomoří?, in: Mezinárodní politika, č.3/95, ss Geopolitika, Eurasie a kazašské reality, I-II, in: Mezinárodní politika, Praha 1/96 ss and 2/96 ss

3 1997 Political Geography of East Central Europe: Czech State and Historical Situation in East and West Central Europe, in Kuklík (ed.): Přednášky z XXXIX.běhu LŠSS, Praha: Univerzita Karlova 1997, pp Political Mythology and Reality of the Modern Czech State: Czechoslovakia from 1918 to 1948, in Kuklík (ed.) op.q. pp , tamtéţ, cit.d. O studiích českého jazyka, literatury a českého politického myšlení (On Studies of Czech Language, History and Czech Political Thinking), Praha: Praţská edice 1998 Leviathan a český venkov (Leviathan and Czech Countryside), in Sborník příspěvků: Filosofické a politické aspekty současného venkova, Lhota: Nadace rozvoje občanské společnosti (Phare) Nezávislost novináře: moţnost, touha nebo potřeba?, Kmit, ss Veřejné mínění a politická kultura, in Šubrt et al.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum, Praha: Karolinum, ss Hledání globálních rozměrů bytí, citace z příspěvků Fora 2000, Mezinárodní politika 12/2000, roč.xxiv., ss Bulharské volby, Národní hnutí a car Simeon, Mezinárodní politika 8/2001, roč.xxv., ss Evropské rozměry politického extremismu, Mezinárodní politika 1/2001, roč.xxv., ss Hrozí zneuţití Huntingtonovy verbální konstrukce, Reflex 27/9, No 39/2001 s.50 Liberalismus a jeho historické proměny, in Acta Oeconomica Pragensia, Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze No 6/2001, ss Satu negeri negeri Indonesia, Mezinárodní politika 5/2001, roč.xxv., ss Soudobý antisemitismus: Evropské dědictví nenávisti a intolerance, Mezinárodní politika 7/2001, roč.xxv., ss Zvláštní vztahy Spojených států a Filipínské republiky, Mezinárodní politika 9/2001, roč.xxv., ss Architektura veřejného prostoru jako jeho obraz i součást, in Stavba 5/2002, ss Evropské volby roku 2002, Mezinárodní politika 11/2002, roč.xvi,ss.4-5 Komunikace v mezinárodních vztazích, Mezinárodní politika 5/2002, ss (ed.) Krize, vize a reality české politiky. Úvahy nad inscenovanou skutečností, Praha: Evropský literární klub 2002, ISBN články: Úvod. Krize, vize a realita české politiky, ss.10-12, a Česká republika a její blízcí i vzdálenější sousedé, ss ) Pět pravidel české politiky, Právo 3/ s.14 (společně s Jiřím Bystřickým) Rok poté in Společensko-vědní předměty, září 2002, roč.ii, ss.9-12, Spory o Kašmír kolaterální efekt nebo defekt, Mezinárodní politika 4/2002, roč.xvi, ss.4-5 Thajská bezpečnostní a zahraniční politika v Mezinárodní politice, Mezinárodní politika 10/2002, roč.xvi, s

4 Střed a střet civilizací, in: Střet civilizací? Dominance Západu nebo dialog světových kultur, Praha: ELK 2002 ISBN , ss Čas války a hranice imunity, Mezinárodní politika 7/2003, roč.xvii, ss.4-5 (s Jiřím Bystřickým) Hrozí Rusku státní převrat, Mezinárodní politika 8/2003, roč.xvii, ss Národní bezpečnostní strategie USA, Mezinárodní politika 1/2003, roč.xvii, s Orwellovské vzpomínání a zapomínání, in Sto let od narození George Orwella, Sborník textů, Praha. CEP č.27/2003 Půl století podivného příměří, Mezinárodní politika 5/2003, roč.xvii, ss Evropa: neviditelná mocnost aneb politika odloţená na neurčito, Mezinárodní politika 5/2004, roč.xviii, ss.4-5 (s Jiřím Bystřickým) Média a demokracie, demokracie v médiích?, in Společnost, média a stát, Praha: Corona, ISBN Nesmět říkat, co si myslím, je úděl otroků, in Herzeg, J.: Meze svobody projevu, Praha: Orac 2004, ss.5-7 Pokus o novou úlohu Korejské republiky v pacifické oblasti, in: Mezinárodní vztahy č.2/94, ss Reformasi, persatuan Indonesia a třetí pokus o demokracii, Mezinárodní politika 11/2004, roč.xxviii., ss Svět her a politiky, Mezinárodní politika 8/2004, roč.xviii, ss Monumenty odsouzené ke slávě, in Umění jako komunikační jazyk, 10. Salon kritického myšlení Litoměřice 2004, Praha: Votobie Dějiny Indonésie (společně se Zoricou Dubovskou a Tomášem Petrů), Praha: Nakladatelství Lidových novin Český politický diskurz Evropská ústavní smlouva, organizace evropských států, postdemokracie a Lisabonská strategie, in Societas č.4-5, přetištěno in Evropská unie pro školský management, studijní materiál projektu Evropská unie pro školský management, Kolín: ARC 2006 Zvláštní případ zvláštní provincie Aceh, in: Mezinárodní politika 2/2005, s Mody a módy českého vnímání ruské politiky, in: Mezinárodní politika 2/2006, ss Optimistická tragédie na Korejském poloostrově, in: Mezinárodní politika 11/2007, ss Pákistánsko-indická paralelní bezpečnost, Mezinárodní politika 7/2007, roč.xxxi, s Reforma a nový formát moci v české politice, in Parlamentní zpravodaj 9/2007, ss.8-9 Den rasy ve Vlašimi a pod Blaníkem, in Ţidovské listy - Magen, září I nenávidět se musíme někde od někoho naučit, in Ţidovské listy Magen, červenec Radikální kritika a krajní mimoparlamentní opozice v České republice, in Parlamentní zpravodaj 2008 Lidská práva, demokracie a asijské hodnoty v jihovýchodní Asii, MP 12/2008, ss Suharto odchod generála, prezidenta a správce zemského, in Cevro 2/2008 4

5 Východní Timor nejmladší stát z vůle OSN, in Mezinárodní politika č.4/2008, ss Dějiny Malajsie, Singapuru a Bruneje, Praha: NLN 2010 Volby bez vítězů, in Parlamentní listy 06-07/2010, s.36 Do korupce je vtaţen celý národ, interview in Parlamentní listy 06-07/2010, s.37 Vojna a mír jako setkání literatury a politiky, in.mezinárodní politika 8/2010, roč.xxxiv, ss recenze: 1968 Čína a politika Spojených států na Dálném východě, in: Dějiny a současnost, č.8/ Máme ještě jiné neţ národní zájmy?, in: Mezinárodní politika 3/92, ss Československá federace a její dělení, in: Mezinarodní vztahy č.2/93, ss Do We Have Other Than National Interests?, in: Perspectives 1/93, ss Z Pusanu do Pchanmundţomu, in: Mezinárodní vztahy č.4/93, ss Srovnávací analýza severokorejského a jihokorejského politického systému, in: Mezinárodní vztahy č. 1/94, ss Geopolitika středoevropského prostoru, Mezinárodní politika 11/2000, roč.xxiv, ss Evropa 20.století, Mezinárodní politika 1/2001, roč.xxv., s.31 Islám, dialog a občanská společnost, Mezinárodní politika 5/2001, roč.xxv., s.42 Paměti Kanaďana, Mezinárodní politika 4/2001, roč.xxv., s Evropské politické strany, Mezinárodní politika 6/2002, roč.xvi, s.38 Globalizace etika ekonomika, Mezinárodní politika 7/2002, roc.xvi, s.39 Mezinárodní politika podruhé, Mezinárodní politika 1/2002, ropč.xvi, s.42 Připomenutí autora metod komunistické propagandy, Mezinárodní politika 1/2002, ročník XVI, s.41 Texty k post moderně, Mezinárodní politika 10/2002, roč.xvi, ss Extremismus a radikalismus, Mezinárodní politika 7/2003, roč.xvii, s.34 Populační vývoj ČR , Mezinárodní politika 10/2003, ročník.xvii, ss.42 Sebepotvrzení Evropy: perspektivy pro 21.století, Mezinárodní politika 5/2003, ročník XVII, s

6 Zjazvený ţivot, Mezinárodní politika 6/2004, roč.xviii, ss Cestou za etnickými konflikty téměř aţ na konec světa, Mezinárodní politika 7/2007, roč.xxi, ss Historické mapy světa a jihovýchodní Asie, in: Mezinárodní politika 1/2007, s Jazykový instinkt, in: Mezinárodní politika 8/2010, roč.xxxiv, s.47 - překlady: 1968 G.H.Skilling: Opozice ve východní Evropě, in: Dějiny a současnost, No 6/1968 pp E.M.Kennedy: Politika příštího desetiletí, in: Dějiny a současnost, č.6/1969 H.J.Benda: Politické elity v jihovýchodní Asii, in: Nový Orient č.1/ Moliére: Don Juan (srovnávací překlad publ. pod jménem Svatavy Kadlecové) Praha: Odeon, Světová četba - vzpomínky, konzultace, lektorská činnost: Dokumentace ke knize G.H.Skillinga Czechoslovakia's Interrupted Revolution, Princeton Research project at University of Amsterdam: The Role of Students in Velvet Revolution, ed. prof. Van der Praag, konzultace v letech Janet Savin: The Role of Theatre in Velvet Revolution, konzultace v letech Zpracování řady "Politické vědy" pro soubor selekčních jazyků zpracovávaných v rámci úkolu I 096 "Technologie poloautomatické indexace dokumentů...", Státní technická knihovna Praha, Ekonomická transformace a česká politická kultura, 12/1995, pp.32, in Sociologický ústav ČAV - ed. Jan Vláčil, PhD 1996 Jaroslav Krejčí: Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář. Duchovní základy civilizační plurality, Praha: Karolinum Revize překladu, poznámky a výběrová bibliografie Vývoj na Korejském poloostrově - Komparativní studie severo- a jihokorejského politického systému, pp.43, projekt "Současné vývojové trendy v asijsko-tichomořské oblasti" in Ústav mezinárodních vztahů MZV Praha,

7 A memory of Grandma - Vzpomínka na babičku (o setkání Charlotty Martinů se Svatavou Kadlecovou), in katalog Festival Bohuslava Martinů, IX.ročník/2003, ss Úvodníky a politické komentáře v měsíčníku Mezinárodní politika, publ. Ústavem mezinárodních vztahů v Praze: Afrika snů a skutečností, 12/2006 Africa Terra, 5/2007, roč.xxxi, s.3 Al- c Irák al c arabí, 2/2003, roč.xvii, s.3 América Latina, 8/2006, roč.xxx., s.3 Americká politika v roce prezidentských voleb, 4/2004, roč.xviii, s.3 Anatolský most, 9/2007, roč.xxxi., s.3 Antisemitismus ve věku globalizace, 10/2004, roč.xviii, s.3 Blízký východ a chaos jako největší forma stavu věcí, 4/2006, roč.xxx, s.3 Blízký východ a Středomoří: Oheň proti ohni, 11/2000, roč.xxiv., s.3: Boj o vodu, 7/2004, roč.xviii, s.3 Boj s globální chudobou, 12/2005, roč.xxix, s.2 Bosna a Hercegovina deset let po válce, 11/2005, roč.xxix, s.3 Brixův efekt aneb Sítě v mezinárodní politice, s.3, 6/2009, roč.xxxiii Čelem k výzvě z Lisabonu, 8/2005, roč.xxix, s.3 Česká republika a Kavanovo předsednictví VS OSN, 9/2002, roč.xvi, s.3 Česká zahraniční politika , 1/2004, roč.xviii, s.3 České státní, národní nebo ţivotní zájmy?, s.3, 5/2010, roč.xxxiv Česko-korejská vzájemnost ve stínu Drnové střechy, s.3, 6/2010, roč.xxxiv Dálný východ stále vzdálený, 5/2003, roč.xvii, s.3 Demografie a migrace, 6/2008, roč.roč.xxxii, s.3 Dluhy jako mezinárodní vztahy a závazky, 11/2004, roč.xviii, s.3 Do Bruselu tisíc verst a nikdo neví proč, 5/2002, roč.xvi, s.3 Drogy a mezinárodní politika, s.3, 1/2010, roč.xxxiv Ekologie, environmentalismus a ţivotní prostředí, 2/2001, roč.xxv., s.3 Ekonomická diplomacie a její české variace, 2/2008, roč.xxxii, s.3 Environmentalismus jako ismus a politika, s.3, 3/2010, roč.xxxiv EU: Krize, vize a reality, 2/2002, roč.xvi, s.3 Evropa a Amerika po prezidentských volbách, 3/2005, roč.xxix, s.3 Evropa, demokracie a sdílené hodnoty, s.3, 5/2009, roč.xxxiii Evropská unie a Evropa, 1/2001, roč.xxv., s.3 Evropská unie a její sousedé, 4/2007, roč.xxxi, s.3 Evropská unie bez ústavy?, 11/2003, roč.xvii, s.3 Evropská ústavní smlouva pro a proti, 6/2003, roč.xxix Francie po volbách Mezi triumfem a svorností, 6/2007, roč,.xxxi, s.3 From Plato to NATO, 10/2002, roč.xvi, s.3 Geografie světového obchodu, 1/2007, roč.xxxi., s.3 Geopolitický odkaz Sovětského svazu, 1/2006, roč.xxx, s.3 Globalizace a občanské ctnosti, 10/2006, roč.xxx, s.3 Globalizace, civilizace a antropofagie, s,.3, 9/2009, roč.xxxiii Globalizace, energie a energetika, 6/2006, roč.xxx, s.3 Globální, finanční a ještě k tomu krize, s.3, 2/2009, roč.xxxiii Hic sunt leones, 8/2001, roč.xxv., s.3 Hledání rovnováhy, 7/2007, roč. XXXI, s.3 Indie a Čína v 21.století, 9/2004, roč.xviii, s.3 7

8 Irácké mysterium, 3/2008, roč. XXXII, s.3 Japonsko v čínském stínu, 3/2006, roč.xxx., s.3 Jak se volilo v Evropě, 11/2002, roč.xvi, s.3 Jihovýchodní dimenze evropské integrace, 11/2006, roč.xxx., s.3 Jugoslavija pět let poté, 3/2004, roč.xxviii., s.3 Konflikty, krize, konfrontace, 7/2001, roč.xxv., s.3 Kontinuita americké zahraniční politiky, 9/2001, roč.xxv., s.3 Kultura, civilizace, náboţenství a politika, 12/2004, roč.xviii, s.3 Kulturní zahraniční politika, 8/2007, roč.xxxi, s.3 Latinská Amerika: Formální a neformální integrace, 3/2001, roč.xxv., s.3 Lidské zdroje sub specia globalizace, 10/2007, r.oč.xxxi., s.3 Literatura a mezinárodní politika koexistence na struně mezi kolébkou a rakví, 8/2010, roč.xxxiv, s.3 Média a zahraniční politika, 7/2006, roč.xxx, s.3 Menšiny v Evropě, 5/2006, roč.xxx, s.3 Metafora, tropos a mezinárodní politika, 2/2005, ročník XXIX, s.3 Metamorfózy teritoriální moci, 4/2008, roč.xxxii, s.3 Mezinárodní právo a jeho současné problémy, 6/2001, roč.xxv., s.3 Mezinárodní právo a problémy suverenity, 2/2004, roč.xxviii., s.3 Napětí mezi rovníkem a obratníkem Raka, 4/2002, roč.xvi., s.3 Německo po volbách 2005, 10/2005, ročník XXIX., s.3 Německo země idejí, s.3, 10/2009, roč.xxxiii Neviditelná válka, 7/2003, roč.xvii, s.3 North Atlantic Treaty Organization šedesátiletá, s.3, 3/2009, roč.xxxiii Nová Evropa, 3/2003, roč.xvii, s.3 Od Rusi k Rossiji a ještě o kus dál, 8/2002, roč.xvi, s.3 Odloţené státy, 5/2004, roč.xviii, s.3 O státu československém, slovenském a českém, 1/2008, roč.xxxii, s.3 OSN v roce výročí a jubileí, 9/2005, ročník XXIX, s.3 Padesát let studií mezinárodní politiky, 11/2007, r.č.xxxi., s.3 Po stopách argonautů a pašeráků hedvábí, 5/2001, roč.xxv., s.3 Pohyb obyvatelstva a stěhování národů, 10/2003, roč.xvii, s.3 Problémy atlantické bezpečnosti, 4/2005, roč.xxix, s.3 Proč a jak se volí v Evropě, 6/2002, roč.xvi, s.3 Prvních pět let společné evropské měny, 3/2007, roč.xxxi, s.3 Přímé zahraniční investice a globalizace, 5/2003, ročník XXIX, s.3 Putinovou cestou aneb Po puti Putina, 5/2008, roč.xxxii, s.3 Quo vadis, Polska? 6/2004, roč.xviii, s.3 Regionální spolupráce v Evropě, 4/2003, roč.xvii, s.3 Ropa a světová politika, 9/2003, roč.xvii, s.3 Rusko a Ruská federace, 8/2003, roč.xvii, s.3 Rusko a řízená demokracie, 2/2006, roč. XXX, s.3 Sankce a (non)proliferace, 6/2003, roč.xvii, s.3 Severovýchodní rozměr evropské integrace, 3/2002, roč.xvi, s.3 tspojené státy v údolí rozhodnutí, 2/2007, roč.xxxi, s.3 Sport a mezinárodní politika, 8/2004, roč.xviii, s.3 Střední Evropa v roce /2006, roč.xxx., s.3 Svět a jeho organizace na prahu třetího milénia, 12/2000, roč.xxiv., s.3 Světový obchod a jeho organizace, 12/2003, roč.xvii, s.3 Šedesát let Všeobecné deklarace lidských práv, s.3 12/2008, roč.xxxii 8

9 Šedesáté výročí OSN, 1/2005, roč.xxix Španělské dědictví a jeho globální rozměr, s.3, 2/2010, roč.xxxiv Taţení Evropské unie na Východ, s.3, 4/2009, roč.xxxiii Terre des hommes, 7/2002, roč.xvi, s.3 Ve stínu Velkého Kavkazu a Araratu, 12/2007, roč.xxxi., s.3 Velká Británie a malá Evropa, 7/2005, roč.xxix, s.3 Víra, náboţenství, hodnoty a politika, 4/2001, roč.xxv., s.3 Válka a antiválka, 1/2003, roč.xvii, s.3 Zahraniční politika ČR v roce 2001, 1/2002, roč.xxvi., s.3 Zahraniční politika v roce 2002, 12/2002, roč.xvi, s.3 Zlato, diamanty, apartheid a ještě k tomu fotbal, s.3, 7/2010, roč.xxxiv Denní tisk: 1968 Nezávislá studentská organizace, in: Karlova universita, Praha "Východní strategie" československé zahraniční politiky, in: Respekt č.8/ Jak se volí prezident? (s Lenkou Rovnou), in: Signál č.6/ Jde jen o variantu velké koalice, Hospodářské noviny 19/ Kaţdý má svého Falstafa, in: Respekt, 2/ Extremisté, populisté a ti další, Hospodářské noviny 20-22/ Od klidné k třetí síle, Hospodářské noviny 30/ Odchod z Prahy nová Klausova taktika? Lidové noviny 8/ , ss.1 a Češi a Němci potřebují moudrost, Hospodářské noviny 11/ Předvolební hvězdopravectví, Hospodářské noviny 1-3/ Volby stojící na okraji pozornosti, Hospodářské noviny 30/ , s.10 interview: 2001 Prostor mezi slovy a činy je obrovský, Tvar 19/2001, ss.8-9 Začalo to! Je to válka, je jiná a nejsme na ni připraveni, Redhot 27/2001, ss Zřejmě nás čeká další menšinová vláda, Lidové noviny 27/ (příleţitostně komentáře pro ČT, ČT 24, NOVA, Prima, Markíza, ORF aj., různé rozhlasové stanice) - vystoupení na mezinárodních konferencích:

10 Sur les mots des lois (O slovech zákonů), příspěvek na konferenci "Transition to Democracy - Pluralism in East and Central Europe" (org. Fondazzione Agneli), Torino, květen 1990 Contribution to the Study of New Political Elites in Central and Eastern Europe - The Example of Czechoslovakia, příspěvek na konferenci "Elites in Central and Eastern Europe" (org. ESRC, East-West Initiative), Paříţ, listopad The Crisis of Identity as the Crisis of Culture, příspěvek na konferenci "Overlapping Cultures and Plural Identity" (org. rakouským výborem), Vídeň, květen 1991 Introduction to the Study of History of the Czech Political Thinking, publ. přednáška pro Letní školu slovanských studií FFUK, Praha srpen 1991 The Parliamentary System of ČSFR - Tradition and Contemporary Situation, přednáška na konferenci "Old Democracy - New Democracy" (org. Charta 77 Foundation, Czech-Slovak- Swedish dialogue), Dobříš, říjen 1991 "Eastern Strategy" of Czechoslovak Foreign Policy after Novembver 1989, příspěvek na Česko-korejské konferenci na UK v Praze, říjen Changing Role of Czechoslovakian parliament, publ. přednáška na Letní škole slovanských studií na FFUK Praha, srpen 1992 Common History - Problems of European Integration and Desintegration, projekt Akademie múzických umění - Divadlení fakulta (DAMU) za účasti 22 participantů (zástupci různých divadelních škol evropských zemí, např. Španělsko, Portugalsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Belgie, SRN, Česká republika aj.), Praha: AMU 1992 Internal and External Impediments of Transformation to Democracy, příspěvek na semináři "Research Project on Regime in East Central Europe: The Transition to Democratic Politics" na katedře politologie FFUK v Praze, září 1992 Bureaucracy and Policy in Czechoslovakia, příspěvek na konferenci "Bureaucracy and Policy - A Comparative Perspective" (org. Korean Association for Public Administration), Soul, říjen 1992 The Political Changes - The Czech Political Parties in Process of Transition, přednáška na University of Amsterdam, říjen 1992 The New Political Elites in Czechoslovakia, zpráva o výzkumu přednesená na konferenci dánského výboru UNESCO, Kodaň, listopad The Role of Trade Unions in Czechoslovakia in Process of Transition, příspěvek na konferenci "The Role of Trade Unions in Process of Transition in Central East Europe" (org. ESRC East-West Initiative), Budapešť, březen 1993 On Studies of Czech Language, Czech Literature and Czech Political Thinking, konference-seminář vybraných profesorů Hankuk University of Foreign Studies, Soul, červen Transformation or Metamorphosis of Economy in Czechoslovakia and the Czech Republic after 1989, příspěvek přednesený na konferenci "The Political and Economic Transformations of Korea and Central European Countries: A Comparative Perspective", Seoul National University, listopad

11 1999 Political and Historical Consciousness in Narrative Folklor Forms in Eastern and Central Europe (with Bohuslav Šalanda), Praha: RSC Founfdtion 2002 Antisemitismus v post-totalitní Evropě. Deset let po té, název příspěvku: Současný český antisemitismus v kontextu evropského dědictví nenávisti, Praha - Svobodná Evropa, 16-18/ L allargamento dell Unione Europea ad Est. Piu cultura in un Europa pie grande, pořadatel Universita degli Studi Milano, pod patronací MZV Itálie, název příspěvku: From Transformation to Integration. Milano, 8-9/ Ţidé a Morava (pořádáno v rámci festivalu české, německé a ţidovské kultury Devět bran), název příspěvku: Současný antisemitismus na severní Moravě, Kroměříţ 13/ Byly komunismus a nacionální socialismus stejným zlem? Bude nošení triček s Che trestným činem?, diskusní panel organizovaný Fontes Rerum, Praha O problematice záští a nenávisti, motivovaných národnostním, náboţenským, politickým nebo jiným přesvědčením, a jejich mediální prezentace, seminář Média a násilí 7/5 v Třeboni, publ. Anifest-Corona pod názvem Média a násilí, viz ss Media and Political Extremism, Radicalism and Terrorism, in International Conference on Countering Terrorism (ICCT), Colombo 18-20/ Válka a mír jako spiknutí nereprezentativních elit, seminář Válka a mír Evropská válka, FFUK v Praze - konzultantská a odborná činnost pro PČR, MV a MS ČR: 515 znaleckých posudků a odborných vyjádření z oboru historie, politologie a lingvistiky (tzv. extremismus) - multivizní programy a dokumentární filmy: The Great Message, scénář multivizuálního programu pro Světovou výstavu v Los Angeles, publ. v Teheránu 1978 From Precambrian to Dynosaurus, námět a spoluautor scénáře audiovizuální programu, Tokyo-Tokorozawa Alfons Mucha and the Czech L'art nouveau, námět a scénář AV programu, Tokyo 1979 Testament of Jawaharlal Nehru, námět a scénář AV programu a multivizní show, New Delhi 1982 Discovery of India, námět a scénář AV programu a multivizní show, New Delhi 1982 A.J.Golovin - klasik ruské scénografie, scénář a reţie AV programu, Praha-Bratislava 1983 The Message of European Rivers, námět a scénář multimediální programu pro EHS na Expo '84, New Orleans 1984 Myths and Realities of the Universe, námět a scénář multivizních programů pro AV complex v Parc la Villette, Paříţ 1984 (s Františkem Pazderou a Jindřichem Smetanou) Píseň o Litve, scénář AV programu, Vilnius 1985 Historické muzeum Kazachstanu, námět a spolu-reţie 14 videoprogramů, Alma-ata 1986 Memorial des Martyres, scénář AV programu, Tunis

12 Muzeum V.I.Lenina v Kazani, scénář AV programu: Eizenštejn a rok 1905, Deset dní, které otřásly světem a Sergej Eizenštejn Národní historické muzeum (Ho-Či-Minovo Muzeum), scénář a koncepční studie pro umístění AV komplexu, Hanoj 1990 Mozartova Praha ve Vídni, námět experimentální hudebního divadla, Praha-Vídeň 1989 A svět je den ode dne těsnější, spoluautor scénáře (s Ester Krumbachovou) a komentář k dokumentárnímu filmu o F.Kafkovi, Kafka, Praha 1992 Člověk a lidská práva I-II, spoluautor scénáře TV programu, Praha 1993 Kino Carpatii, námět a scénář dokumentárního filmu, Praha-Wiesbaden 1998 Praha, 18/

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku (Marek, Prchlík, Souček)

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku Zk (Marek, Prchlík, Souček) AHS100004 Duchovní

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Lidé. Členové katedry PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. - vedoucí katedry. doc. PhDr. Miloš Calda - garant oboru Americká studia

Lidé. Členové katedry PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. - vedoucí katedry. doc. PhDr. Miloš Calda - garant oboru Americká studia Lidé Na Katedře severoamerických studií pracují ti nejlepší odborníci ve svém oboru. Kromě interních zaměstnanců a studentů doktorského studia katedra úzce spolupracuje také s několika experty externími

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Archiv aktualit - 2013

Archiv aktualit - 2013 Archiv aktualit - 2013 Jak ovlivní vznik prostoru volného obchodu ekonomiky USA a EU Kdy: 27. listopad 2013, 17:00-19:00 hodin Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK Kdy: 27.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( )

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( ) Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 OSNOVA 1. Mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu 1.1 Hlavní mezinárodní obchodní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 OSKAR KREJČÍ MEZINÁRODNÍ POLITIKA Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s. r. o., K Mostu 124,

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE Jan Němec květen 2008 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Přednáška č. 2. Mezinárodní systém Studené války

Přednáška č. 2. Mezinárodní systém Studené války Přednáška č. 2 Mezinárodní systém Studené války Vznik Studené války symbolické mezníky: svržení amerických atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki spuštění "železné opony" v Churchillově projevu ve Fulltonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Přehled prodávaných publikací

Přehled prodávaných publikací Přehled prodávaných publikací Poř.č. 1. 90,00 EICHLER, Bohuslav Úvod do studia 2003 veřejných vztahů Praha 80-86747-02-6 2. 200,00 JELÍNKOVÁ, Michaela 3. 370,00 FTOREK, Jozef English for International

Více

Koncept Globální Korea na pozadí incidentu Čchonan. «Vladimír Beroun»

Koncept Globální Korea na pozadí incidentu Čchonan. «Vladimír Beroun» Koncept Globální Korea na pozadí incidentu Čchonan «Vladimír Beroun» Obsah prezentace 1. Vývoj postavení Koreje v MV 2. Aspekty MB doktríny 3. Souvislosti incidentu Čchonan 4. Výzvy MB doktríny Cíl: Seznámit

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. 3. přednáška (verze na web)

POLITICKÁ GEOGRAFIE. 3. přednáška (verze na web) POLITICKÁ GEOGRAFIE 3. přednáška (verze na web) POLITICKÁ GEOGRAFIE Anglosaská geopolitika (geopolitics) Hlavní teze a zaměření menší zájem o stát binární koncepce mocenské rovnováhy (soupeření dvou typů

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě...

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... OBSAH Kopřivnice... 11 Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně... 13 Zprávy knižní a literární......................................... 18 Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... 21 Před 25 lety...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy).

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy). Seminář z fyziky Prohloubení a rozšíření znalostí z jednotlivých fyzikálních oborů. Získání jistoty při řešení fyzikálních příkladů. Získání nových poznatků a ujasnění souvislostí při sledování vybraných

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 Personální zajištění výuky Přednášky: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D; Ing. Tomáš Paleta, Ph.D; Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D; Ing. Sylva Talpová Žáková, Ph.D; Ing. Ladislava

Více

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA KDO JSME? Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (3-5 minut) vyloží základní parametry své

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Demokracie ve slovenském politickém prostředí / Jiří Bílý a kolektiv ISBN 978-80-7556-003-2 Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV

Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV Přijímací zkoušky Bakalářské studium 1. Prvním předpokladem je úspěšné složení Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO test obecných studijních předpokladů

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více