Zdeněk Z b o ř i l *22/ Praha CZ (Praha, 18/6 2010) Praha 6, U páté.baterie 9 (domácí)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdeněk Z b o ř i l *22/10 1938 Praha CZ (Praha, 18/6 2010) 162 00 Praha 6, U páté.baterie 9 (domácí)"

Transkript

1 Zdeněk Z b o ř i l *22/ Praha CZ (Praha, 18/6 2010) adresa: Praha 6, U páté.baterie 9 (domácí) e-adresa: tel-fax: tel-mobil: Vzdělání: 1991 historie, indonesistika, politologie 1967/1968 Filosofická fakulta UK, Praha: historie a indonesistika Zaměstnání: 2008 poradenská a konzultační činnost v oblasti společenských věd a lidských práv, politický komentátor Mezinárodní politiky, ÚMV, externí přednášející na různých VŠ (UNINOVA, VŠKV, UJAK, FH UK aj.) šéfredaktor měsíčníku Mezinárodní politika in ÚMV Praha Vysoká škola politických a sociálních věd, Kolín (prorektor, přednášející - mezinárodní politika) Literární akademie Josefa Škvoreckého, multimediální kreativita asistent FFUK, Ústav politologie (zástupce ředitele a ředitel ústavu) associated professor, Hankuk University of Foreign Studies, Soul, odb.as., katedra scénografie AMU v Praze, 1990 proděkan DAMU, zal. oboru multimediální kreativita a nedivadelní scénografie, různá neakademická zaměstnání odb.asistent, Katedra politologie FFUK Akademické aktivity: Politologie: česká politika a evropská studia, jazyk a komunikace v politice, mezinárodní politika, mimoparlamentní politické strany, politický radikalismus, fundamentalismus a extremismus, Historie a indonesistika: dějiny Indonésie, Malajsie, resp. jihovýchodní Asie a tichomořské oblasti. jiné aktivity: 1991 Institut komparativních politických věd, o.s., předseda od 1998 Hermes, o.s., předseda správní rady Vysoká škola Karlovy Vary Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín, soudní znalec pro obor politický extremismus a radikalismus Devět bran, festival české, ţidovské a německé kultury v Praze, odborný poradce a člen čestného výboru Zmizelí sousedé, o.s., předseda 2003 Cesta tam a zase zpátky, o.s., předseda 2005

2 Zapomenutí, o.s., předseda od 2000 člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika a revue Mezinárodní vztahy, publ. Ústavem mezinárodních vztahů v Praze Bibliografie: (historie, indonesistika, politologie, multimédai) - knihy, články, stati, studie: 1969 Gottwaldův plán - Madiunské povstání v roce 1948, in: Sborník ÚMPE, Praha K problematice nejnovějších dějin indonéského souostroví, in: Sborník SVK, Praha Nejstarší státy indonéského souostroví, in Dějiny a současnost, 1/69 Tan Malaka - heretik nebo renegát?, in: Nový Orient č.9/ Bureaucracy and Policy in Czechoslovakia, in: Bureaucracy and Policy: A Comparative Perspective, Seoul, ss Pokus o novou úlohu Korejské republiky v pacifické oblasti, in: Mezinárodní vztahy č.2, ss.71-7 Nová úloha Spojených států ve světové politice, in: Mezinárodní politika č.11/12/199 On the History of Czech Political Thinking, in: East European Studies 2/1993, ss , Hankuk University of Foreign Studies: East European and Balkan Institute 1994 Survey of Current Political Science Research on European Integration - Czech Republic, ed.g.ciavarini Azzi, Brussel 1994, ss (s Jiřím Holubem) 1995 Impediments to the Development of Democratic Politics: a Czech Perspective, in: Gordon Wightman ed.: Party Formation in East-Central Europe. Post-Communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria, Aldershot: Edward Elgar Publishing Ltd., 1995, ss Korejská republika a moţnosti její spolupráce se zeměmi pacifické oblasti, in: Mezinárodní vztahy, č.3/95, ss Korupce, zneuţívání moci a změna reţimu, in: Politologická revue, 6/1995, ss O politické geografii, geopolitice a některých nectnostech, in: Mezinárodní vztahy č.2/95, ss Opoţděné in memoriam Harry J.Bendy, in: Nový Orient, č.4/95, ss "Pacific Century" aneb je budoucnost světa v Tichomoří?, in: Mezinárodní politika, č.3/95, ss Geopolitika, Eurasie a kazašské reality, I-II, in: Mezinárodní politika, Praha 1/96 ss and 2/96 ss

3 1997 Political Geography of East Central Europe: Czech State and Historical Situation in East and West Central Europe, in Kuklík (ed.): Přednášky z XXXIX.běhu LŠSS, Praha: Univerzita Karlova 1997, pp Political Mythology and Reality of the Modern Czech State: Czechoslovakia from 1918 to 1948, in Kuklík (ed.) op.q. pp , tamtéţ, cit.d. O studiích českého jazyka, literatury a českého politického myšlení (On Studies of Czech Language, History and Czech Political Thinking), Praha: Praţská edice 1998 Leviathan a český venkov (Leviathan and Czech Countryside), in Sborník příspěvků: Filosofické a politické aspekty současného venkova, Lhota: Nadace rozvoje občanské společnosti (Phare) Nezávislost novináře: moţnost, touha nebo potřeba?, Kmit, ss Veřejné mínění a politická kultura, in Šubrt et al.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum, Praha: Karolinum, ss Hledání globálních rozměrů bytí, citace z příspěvků Fora 2000, Mezinárodní politika 12/2000, roč.xxiv., ss Bulharské volby, Národní hnutí a car Simeon, Mezinárodní politika 8/2001, roč.xxv., ss Evropské rozměry politického extremismu, Mezinárodní politika 1/2001, roč.xxv., ss Hrozí zneuţití Huntingtonovy verbální konstrukce, Reflex 27/9, No 39/2001 s.50 Liberalismus a jeho historické proměny, in Acta Oeconomica Pragensia, Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze No 6/2001, ss Satu negeri negeri Indonesia, Mezinárodní politika 5/2001, roč.xxv., ss Soudobý antisemitismus: Evropské dědictví nenávisti a intolerance, Mezinárodní politika 7/2001, roč.xxv., ss Zvláštní vztahy Spojených států a Filipínské republiky, Mezinárodní politika 9/2001, roč.xxv., ss Architektura veřejného prostoru jako jeho obraz i součást, in Stavba 5/2002, ss Evropské volby roku 2002, Mezinárodní politika 11/2002, roč.xvi,ss.4-5 Komunikace v mezinárodních vztazích, Mezinárodní politika 5/2002, ss (ed.) Krize, vize a reality české politiky. Úvahy nad inscenovanou skutečností, Praha: Evropský literární klub 2002, ISBN články: Úvod. Krize, vize a realita české politiky, ss.10-12, a Česká republika a její blízcí i vzdálenější sousedé, ss ) Pět pravidel české politiky, Právo 3/ s.14 (společně s Jiřím Bystřickým) Rok poté in Společensko-vědní předměty, září 2002, roč.ii, ss.9-12, Spory o Kašmír kolaterální efekt nebo defekt, Mezinárodní politika 4/2002, roč.xvi, ss.4-5 Thajská bezpečnostní a zahraniční politika v Mezinárodní politice, Mezinárodní politika 10/2002, roč.xvi, s

4 Střed a střet civilizací, in: Střet civilizací? Dominance Západu nebo dialog světových kultur, Praha: ELK 2002 ISBN , ss Čas války a hranice imunity, Mezinárodní politika 7/2003, roč.xvii, ss.4-5 (s Jiřím Bystřickým) Hrozí Rusku státní převrat, Mezinárodní politika 8/2003, roč.xvii, ss Národní bezpečnostní strategie USA, Mezinárodní politika 1/2003, roč.xvii, s Orwellovské vzpomínání a zapomínání, in Sto let od narození George Orwella, Sborník textů, Praha. CEP č.27/2003 Půl století podivného příměří, Mezinárodní politika 5/2003, roč.xvii, ss Evropa: neviditelná mocnost aneb politika odloţená na neurčito, Mezinárodní politika 5/2004, roč.xviii, ss.4-5 (s Jiřím Bystřickým) Média a demokracie, demokracie v médiích?, in Společnost, média a stát, Praha: Corona, ISBN Nesmět říkat, co si myslím, je úděl otroků, in Herzeg, J.: Meze svobody projevu, Praha: Orac 2004, ss.5-7 Pokus o novou úlohu Korejské republiky v pacifické oblasti, in: Mezinárodní vztahy č.2/94, ss Reformasi, persatuan Indonesia a třetí pokus o demokracii, Mezinárodní politika 11/2004, roč.xxviii., ss Svět her a politiky, Mezinárodní politika 8/2004, roč.xviii, ss Monumenty odsouzené ke slávě, in Umění jako komunikační jazyk, 10. Salon kritického myšlení Litoměřice 2004, Praha: Votobie Dějiny Indonésie (společně se Zoricou Dubovskou a Tomášem Petrů), Praha: Nakladatelství Lidových novin Český politický diskurz Evropská ústavní smlouva, organizace evropských států, postdemokracie a Lisabonská strategie, in Societas č.4-5, přetištěno in Evropská unie pro školský management, studijní materiál projektu Evropská unie pro školský management, Kolín: ARC 2006 Zvláštní případ zvláštní provincie Aceh, in: Mezinárodní politika 2/2005, s Mody a módy českého vnímání ruské politiky, in: Mezinárodní politika 2/2006, ss Optimistická tragédie na Korejském poloostrově, in: Mezinárodní politika 11/2007, ss Pákistánsko-indická paralelní bezpečnost, Mezinárodní politika 7/2007, roč.xxxi, s Reforma a nový formát moci v české politice, in Parlamentní zpravodaj 9/2007, ss.8-9 Den rasy ve Vlašimi a pod Blaníkem, in Ţidovské listy - Magen, září I nenávidět se musíme někde od někoho naučit, in Ţidovské listy Magen, červenec Radikální kritika a krajní mimoparlamentní opozice v České republice, in Parlamentní zpravodaj 2008 Lidská práva, demokracie a asijské hodnoty v jihovýchodní Asii, MP 12/2008, ss Suharto odchod generála, prezidenta a správce zemského, in Cevro 2/2008 4

5 Východní Timor nejmladší stát z vůle OSN, in Mezinárodní politika č.4/2008, ss Dějiny Malajsie, Singapuru a Bruneje, Praha: NLN 2010 Volby bez vítězů, in Parlamentní listy 06-07/2010, s.36 Do korupce je vtaţen celý národ, interview in Parlamentní listy 06-07/2010, s.37 Vojna a mír jako setkání literatury a politiky, in.mezinárodní politika 8/2010, roč.xxxiv, ss recenze: 1968 Čína a politika Spojených států na Dálném východě, in: Dějiny a současnost, č.8/ Máme ještě jiné neţ národní zájmy?, in: Mezinárodní politika 3/92, ss Československá federace a její dělení, in: Mezinarodní vztahy č.2/93, ss Do We Have Other Than National Interests?, in: Perspectives 1/93, ss Z Pusanu do Pchanmundţomu, in: Mezinárodní vztahy č.4/93, ss Srovnávací analýza severokorejského a jihokorejského politického systému, in: Mezinárodní vztahy č. 1/94, ss Geopolitika středoevropského prostoru, Mezinárodní politika 11/2000, roč.xxiv, ss Evropa 20.století, Mezinárodní politika 1/2001, roč.xxv., s.31 Islám, dialog a občanská společnost, Mezinárodní politika 5/2001, roč.xxv., s.42 Paměti Kanaďana, Mezinárodní politika 4/2001, roč.xxv., s Evropské politické strany, Mezinárodní politika 6/2002, roč.xvi, s.38 Globalizace etika ekonomika, Mezinárodní politika 7/2002, roc.xvi, s.39 Mezinárodní politika podruhé, Mezinárodní politika 1/2002, ropč.xvi, s.42 Připomenutí autora metod komunistické propagandy, Mezinárodní politika 1/2002, ročník XVI, s.41 Texty k post moderně, Mezinárodní politika 10/2002, roč.xvi, ss Extremismus a radikalismus, Mezinárodní politika 7/2003, roč.xvii, s.34 Populační vývoj ČR , Mezinárodní politika 10/2003, ročník.xvii, ss.42 Sebepotvrzení Evropy: perspektivy pro 21.století, Mezinárodní politika 5/2003, ročník XVII, s

6 Zjazvený ţivot, Mezinárodní politika 6/2004, roč.xviii, ss Cestou za etnickými konflikty téměř aţ na konec světa, Mezinárodní politika 7/2007, roč.xxi, ss Historické mapy světa a jihovýchodní Asie, in: Mezinárodní politika 1/2007, s Jazykový instinkt, in: Mezinárodní politika 8/2010, roč.xxxiv, s.47 - překlady: 1968 G.H.Skilling: Opozice ve východní Evropě, in: Dějiny a současnost, No 6/1968 pp E.M.Kennedy: Politika příštího desetiletí, in: Dějiny a současnost, č.6/1969 H.J.Benda: Politické elity v jihovýchodní Asii, in: Nový Orient č.1/ Moliére: Don Juan (srovnávací překlad publ. pod jménem Svatavy Kadlecové) Praha: Odeon, Světová četba - vzpomínky, konzultace, lektorská činnost: Dokumentace ke knize G.H.Skillinga Czechoslovakia's Interrupted Revolution, Princeton Research project at University of Amsterdam: The Role of Students in Velvet Revolution, ed. prof. Van der Praag, konzultace v letech Janet Savin: The Role of Theatre in Velvet Revolution, konzultace v letech Zpracování řady "Politické vědy" pro soubor selekčních jazyků zpracovávaných v rámci úkolu I 096 "Technologie poloautomatické indexace dokumentů...", Státní technická knihovna Praha, Ekonomická transformace a česká politická kultura, 12/1995, pp.32, in Sociologický ústav ČAV - ed. Jan Vláčil, PhD 1996 Jaroslav Krejčí: Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář. Duchovní základy civilizační plurality, Praha: Karolinum Revize překladu, poznámky a výběrová bibliografie Vývoj na Korejském poloostrově - Komparativní studie severo- a jihokorejského politického systému, pp.43, projekt "Současné vývojové trendy v asijsko-tichomořské oblasti" in Ústav mezinárodních vztahů MZV Praha,

7 A memory of Grandma - Vzpomínka na babičku (o setkání Charlotty Martinů se Svatavou Kadlecovou), in katalog Festival Bohuslava Martinů, IX.ročník/2003, ss Úvodníky a politické komentáře v měsíčníku Mezinárodní politika, publ. Ústavem mezinárodních vztahů v Praze: Afrika snů a skutečností, 12/2006 Africa Terra, 5/2007, roč.xxxi, s.3 Al- c Irák al c arabí, 2/2003, roč.xvii, s.3 América Latina, 8/2006, roč.xxx., s.3 Americká politika v roce prezidentských voleb, 4/2004, roč.xviii, s.3 Anatolský most, 9/2007, roč.xxxi., s.3 Antisemitismus ve věku globalizace, 10/2004, roč.xviii, s.3 Blízký východ a chaos jako největší forma stavu věcí, 4/2006, roč.xxx, s.3 Blízký východ a Středomoří: Oheň proti ohni, 11/2000, roč.xxiv., s.3: Boj o vodu, 7/2004, roč.xviii, s.3 Boj s globální chudobou, 12/2005, roč.xxix, s.2 Bosna a Hercegovina deset let po válce, 11/2005, roč.xxix, s.3 Brixův efekt aneb Sítě v mezinárodní politice, s.3, 6/2009, roč.xxxiii Čelem k výzvě z Lisabonu, 8/2005, roč.xxix, s.3 Česká republika a Kavanovo předsednictví VS OSN, 9/2002, roč.xvi, s.3 Česká zahraniční politika , 1/2004, roč.xviii, s.3 České státní, národní nebo ţivotní zájmy?, s.3, 5/2010, roč.xxxiv Česko-korejská vzájemnost ve stínu Drnové střechy, s.3, 6/2010, roč.xxxiv Dálný východ stále vzdálený, 5/2003, roč.xvii, s.3 Demografie a migrace, 6/2008, roč.roč.xxxii, s.3 Dluhy jako mezinárodní vztahy a závazky, 11/2004, roč.xviii, s.3 Do Bruselu tisíc verst a nikdo neví proč, 5/2002, roč.xvi, s.3 Drogy a mezinárodní politika, s.3, 1/2010, roč.xxxiv Ekologie, environmentalismus a ţivotní prostředí, 2/2001, roč.xxv., s.3 Ekonomická diplomacie a její české variace, 2/2008, roč.xxxii, s.3 Environmentalismus jako ismus a politika, s.3, 3/2010, roč.xxxiv EU: Krize, vize a reality, 2/2002, roč.xvi, s.3 Evropa a Amerika po prezidentských volbách, 3/2005, roč.xxix, s.3 Evropa, demokracie a sdílené hodnoty, s.3, 5/2009, roč.xxxiii Evropská unie a Evropa, 1/2001, roč.xxv., s.3 Evropská unie a její sousedé, 4/2007, roč.xxxi, s.3 Evropská unie bez ústavy?, 11/2003, roč.xvii, s.3 Evropská ústavní smlouva pro a proti, 6/2003, roč.xxix Francie po volbách Mezi triumfem a svorností, 6/2007, roč,.xxxi, s.3 From Plato to NATO, 10/2002, roč.xvi, s.3 Geografie světového obchodu, 1/2007, roč.xxxi., s.3 Geopolitický odkaz Sovětského svazu, 1/2006, roč.xxx, s.3 Globalizace a občanské ctnosti, 10/2006, roč.xxx, s.3 Globalizace, civilizace a antropofagie, s,.3, 9/2009, roč.xxxiii Globalizace, energie a energetika, 6/2006, roč.xxx, s.3 Globální, finanční a ještě k tomu krize, s.3, 2/2009, roč.xxxiii Hic sunt leones, 8/2001, roč.xxv., s.3 Hledání rovnováhy, 7/2007, roč. XXXI, s.3 Indie a Čína v 21.století, 9/2004, roč.xviii, s.3 7

8 Irácké mysterium, 3/2008, roč. XXXII, s.3 Japonsko v čínském stínu, 3/2006, roč.xxx., s.3 Jak se volilo v Evropě, 11/2002, roč.xvi, s.3 Jihovýchodní dimenze evropské integrace, 11/2006, roč.xxx., s.3 Jugoslavija pět let poté, 3/2004, roč.xxviii., s.3 Konflikty, krize, konfrontace, 7/2001, roč.xxv., s.3 Kontinuita americké zahraniční politiky, 9/2001, roč.xxv., s.3 Kultura, civilizace, náboţenství a politika, 12/2004, roč.xviii, s.3 Kulturní zahraniční politika, 8/2007, roč.xxxi, s.3 Latinská Amerika: Formální a neformální integrace, 3/2001, roč.xxv., s.3 Lidské zdroje sub specia globalizace, 10/2007, r.oč.xxxi., s.3 Literatura a mezinárodní politika koexistence na struně mezi kolébkou a rakví, 8/2010, roč.xxxiv, s.3 Média a zahraniční politika, 7/2006, roč.xxx, s.3 Menšiny v Evropě, 5/2006, roč.xxx, s.3 Metafora, tropos a mezinárodní politika, 2/2005, ročník XXIX, s.3 Metamorfózy teritoriální moci, 4/2008, roč.xxxii, s.3 Mezinárodní právo a jeho současné problémy, 6/2001, roč.xxv., s.3 Mezinárodní právo a problémy suverenity, 2/2004, roč.xxviii., s.3 Napětí mezi rovníkem a obratníkem Raka, 4/2002, roč.xvi., s.3 Německo po volbách 2005, 10/2005, ročník XXIX., s.3 Německo země idejí, s.3, 10/2009, roč.xxxiii Neviditelná válka, 7/2003, roč.xvii, s.3 North Atlantic Treaty Organization šedesátiletá, s.3, 3/2009, roč.xxxiii Nová Evropa, 3/2003, roč.xvii, s.3 Od Rusi k Rossiji a ještě o kus dál, 8/2002, roč.xvi, s.3 Odloţené státy, 5/2004, roč.xviii, s.3 O státu československém, slovenském a českém, 1/2008, roč.xxxii, s.3 OSN v roce výročí a jubileí, 9/2005, ročník XXIX, s.3 Padesát let studií mezinárodní politiky, 11/2007, r.č.xxxi., s.3 Po stopách argonautů a pašeráků hedvábí, 5/2001, roč.xxv., s.3 Pohyb obyvatelstva a stěhování národů, 10/2003, roč.xvii, s.3 Problémy atlantické bezpečnosti, 4/2005, roč.xxix, s.3 Proč a jak se volí v Evropě, 6/2002, roč.xvi, s.3 Prvních pět let společné evropské měny, 3/2007, roč.xxxi, s.3 Přímé zahraniční investice a globalizace, 5/2003, ročník XXIX, s.3 Putinovou cestou aneb Po puti Putina, 5/2008, roč.xxxii, s.3 Quo vadis, Polska? 6/2004, roč.xviii, s.3 Regionální spolupráce v Evropě, 4/2003, roč.xvii, s.3 Ropa a světová politika, 9/2003, roč.xvii, s.3 Rusko a Ruská federace, 8/2003, roč.xvii, s.3 Rusko a řízená demokracie, 2/2006, roč. XXX, s.3 Sankce a (non)proliferace, 6/2003, roč.xvii, s.3 Severovýchodní rozměr evropské integrace, 3/2002, roč.xvi, s.3 tspojené státy v údolí rozhodnutí, 2/2007, roč.xxxi, s.3 Sport a mezinárodní politika, 8/2004, roč.xviii, s.3 Střední Evropa v roce /2006, roč.xxx., s.3 Svět a jeho organizace na prahu třetího milénia, 12/2000, roč.xxiv., s.3 Světový obchod a jeho organizace, 12/2003, roč.xvii, s.3 Šedesát let Všeobecné deklarace lidských práv, s.3 12/2008, roč.xxxii 8

9 Šedesáté výročí OSN, 1/2005, roč.xxix Španělské dědictví a jeho globální rozměr, s.3, 2/2010, roč.xxxiv Taţení Evropské unie na Východ, s.3, 4/2009, roč.xxxiii Terre des hommes, 7/2002, roč.xvi, s.3 Ve stínu Velkého Kavkazu a Araratu, 12/2007, roč.xxxi., s.3 Velká Británie a malá Evropa, 7/2005, roč.xxix, s.3 Víra, náboţenství, hodnoty a politika, 4/2001, roč.xxv., s.3 Válka a antiválka, 1/2003, roč.xvii, s.3 Zahraniční politika ČR v roce 2001, 1/2002, roč.xxvi., s.3 Zahraniční politika v roce 2002, 12/2002, roč.xvi, s.3 Zlato, diamanty, apartheid a ještě k tomu fotbal, s.3, 7/2010, roč.xxxiv Denní tisk: 1968 Nezávislá studentská organizace, in: Karlova universita, Praha "Východní strategie" československé zahraniční politiky, in: Respekt č.8/ Jak se volí prezident? (s Lenkou Rovnou), in: Signál č.6/ Jde jen o variantu velké koalice, Hospodářské noviny 19/ Kaţdý má svého Falstafa, in: Respekt, 2/ Extremisté, populisté a ti další, Hospodářské noviny 20-22/ Od klidné k třetí síle, Hospodářské noviny 30/ Odchod z Prahy nová Klausova taktika? Lidové noviny 8/ , ss.1 a Češi a Němci potřebují moudrost, Hospodářské noviny 11/ Předvolební hvězdopravectví, Hospodářské noviny 1-3/ Volby stojící na okraji pozornosti, Hospodářské noviny 30/ , s.10 interview: 2001 Prostor mezi slovy a činy je obrovský, Tvar 19/2001, ss.8-9 Začalo to! Je to válka, je jiná a nejsme na ni připraveni, Redhot 27/2001, ss Zřejmě nás čeká další menšinová vláda, Lidové noviny 27/ (příleţitostně komentáře pro ČT, ČT 24, NOVA, Prima, Markíza, ORF aj., různé rozhlasové stanice) - vystoupení na mezinárodních konferencích:

10 Sur les mots des lois (O slovech zákonů), příspěvek na konferenci "Transition to Democracy - Pluralism in East and Central Europe" (org. Fondazzione Agneli), Torino, květen 1990 Contribution to the Study of New Political Elites in Central and Eastern Europe - The Example of Czechoslovakia, příspěvek na konferenci "Elites in Central and Eastern Europe" (org. ESRC, East-West Initiative), Paříţ, listopad The Crisis of Identity as the Crisis of Culture, příspěvek na konferenci "Overlapping Cultures and Plural Identity" (org. rakouským výborem), Vídeň, květen 1991 Introduction to the Study of History of the Czech Political Thinking, publ. přednáška pro Letní školu slovanských studií FFUK, Praha srpen 1991 The Parliamentary System of ČSFR - Tradition and Contemporary Situation, přednáška na konferenci "Old Democracy - New Democracy" (org. Charta 77 Foundation, Czech-Slovak- Swedish dialogue), Dobříš, říjen 1991 "Eastern Strategy" of Czechoslovak Foreign Policy after Novembver 1989, příspěvek na Česko-korejské konferenci na UK v Praze, říjen Changing Role of Czechoslovakian parliament, publ. přednáška na Letní škole slovanských studií na FFUK Praha, srpen 1992 Common History - Problems of European Integration and Desintegration, projekt Akademie múzických umění - Divadlení fakulta (DAMU) za účasti 22 participantů (zástupci různých divadelních škol evropských zemí, např. Španělsko, Portugalsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Belgie, SRN, Česká republika aj.), Praha: AMU 1992 Internal and External Impediments of Transformation to Democracy, příspěvek na semináři "Research Project on Regime in East Central Europe: The Transition to Democratic Politics" na katedře politologie FFUK v Praze, září 1992 Bureaucracy and Policy in Czechoslovakia, příspěvek na konferenci "Bureaucracy and Policy - A Comparative Perspective" (org. Korean Association for Public Administration), Soul, říjen 1992 The Political Changes - The Czech Political Parties in Process of Transition, přednáška na University of Amsterdam, říjen 1992 The New Political Elites in Czechoslovakia, zpráva o výzkumu přednesená na konferenci dánského výboru UNESCO, Kodaň, listopad The Role of Trade Unions in Czechoslovakia in Process of Transition, příspěvek na konferenci "The Role of Trade Unions in Process of Transition in Central East Europe" (org. ESRC East-West Initiative), Budapešť, březen 1993 On Studies of Czech Language, Czech Literature and Czech Political Thinking, konference-seminář vybraných profesorů Hankuk University of Foreign Studies, Soul, červen Transformation or Metamorphosis of Economy in Czechoslovakia and the Czech Republic after 1989, příspěvek přednesený na konferenci "The Political and Economic Transformations of Korea and Central European Countries: A Comparative Perspective", Seoul National University, listopad

11 1999 Political and Historical Consciousness in Narrative Folklor Forms in Eastern and Central Europe (with Bohuslav Šalanda), Praha: RSC Founfdtion 2002 Antisemitismus v post-totalitní Evropě. Deset let po té, název příspěvku: Současný český antisemitismus v kontextu evropského dědictví nenávisti, Praha - Svobodná Evropa, 16-18/ L allargamento dell Unione Europea ad Est. Piu cultura in un Europa pie grande, pořadatel Universita degli Studi Milano, pod patronací MZV Itálie, název příspěvku: From Transformation to Integration. Milano, 8-9/ Ţidé a Morava (pořádáno v rámci festivalu české, německé a ţidovské kultury Devět bran), název příspěvku: Současný antisemitismus na severní Moravě, Kroměříţ 13/ Byly komunismus a nacionální socialismus stejným zlem? Bude nošení triček s Che trestným činem?, diskusní panel organizovaný Fontes Rerum, Praha O problematice záští a nenávisti, motivovaných národnostním, náboţenským, politickým nebo jiným přesvědčením, a jejich mediální prezentace, seminář Média a násilí 7/5 v Třeboni, publ. Anifest-Corona pod názvem Média a násilí, viz ss Media and Political Extremism, Radicalism and Terrorism, in International Conference on Countering Terrorism (ICCT), Colombo 18-20/ Válka a mír jako spiknutí nereprezentativních elit, seminář Válka a mír Evropská válka, FFUK v Praze - konzultantská a odborná činnost pro PČR, MV a MS ČR: 515 znaleckých posudků a odborných vyjádření z oboru historie, politologie a lingvistiky (tzv. extremismus) - multivizní programy a dokumentární filmy: The Great Message, scénář multivizuálního programu pro Světovou výstavu v Los Angeles, publ. v Teheránu 1978 From Precambrian to Dynosaurus, námět a spoluautor scénáře audiovizuální programu, Tokyo-Tokorozawa Alfons Mucha and the Czech L'art nouveau, námět a scénář AV programu, Tokyo 1979 Testament of Jawaharlal Nehru, námět a scénář AV programu a multivizní show, New Delhi 1982 Discovery of India, námět a scénář AV programu a multivizní show, New Delhi 1982 A.J.Golovin - klasik ruské scénografie, scénář a reţie AV programu, Praha-Bratislava 1983 The Message of European Rivers, námět a scénář multimediální programu pro EHS na Expo '84, New Orleans 1984 Myths and Realities of the Universe, námět a scénář multivizních programů pro AV complex v Parc la Villette, Paříţ 1984 (s Františkem Pazderou a Jindřichem Smetanou) Píseň o Litve, scénář AV programu, Vilnius 1985 Historické muzeum Kazachstanu, námět a spolu-reţie 14 videoprogramů, Alma-ata 1986 Memorial des Martyres, scénář AV programu, Tunis

12 Muzeum V.I.Lenina v Kazani, scénář AV programu: Eizenštejn a rok 1905, Deset dní, které otřásly světem a Sergej Eizenštejn Národní historické muzeum (Ho-Či-Minovo Muzeum), scénář a koncepční studie pro umístění AV komplexu, Hanoj 1990 Mozartova Praha ve Vídni, námět experimentální hudebního divadla, Praha-Vídeň 1989 A svět je den ode dne těsnější, spoluautor scénáře (s Ester Krumbachovou) a komentář k dokumentárnímu filmu o F.Kafkovi, Kafka, Praha 1992 Člověk a lidská práva I-II, spoluautor scénáře TV programu, Praha 1993 Kino Carpatii, námět a scénář dokumentárního filmu, Praha-Wiesbaden 1998 Praha, 18/

PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003

PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003 PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003 1. Ing. Olga Homolová 9. Mgr. Martin Mužík 2. PhDr. Jiří Jílek 10. Ing. Zbyněk Noha 3. Ing.

Více

Přechod k demokracii v Československu

Přechod k demokracii v Československu Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt jan.bures@ff.cuni.cz www.janbures.cz Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma

Více

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

07/2008. Bezpečnostní dimenze čínského kosmického programu. Olympijské hry v Pekingu jako národní slavnost. Zklidní se rozbouřený Tibet?

07/2008. Bezpečnostní dimenze čínského kosmického programu. Olympijské hry v Pekingu jako národní slavnost. Zklidní se rozbouřený Tibet? ROČNÍK XXXII CENA 49 Kč 07/2008 Bezpečnostní dimenze čínského kosmického programu Olympijské hry v Pekingu jako národní slavnost Čína v roce olympijském Zklidní se rozbouřený Tibet? Co stojí Ujgury přístup

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014 Schváleno Vědeckou radou MUP, Praha, 18. 9. 2013 Rozvoj a zkvalitňování akreditovaných studijních oborů 1.1. Bakalářské a magisterské

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2014

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2014 Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2014 Praha 2015 Zpracoval: Petr Kratochvíl a kol. Vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: 251 108 111

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Praha 2014 Zpracovali: Petr Kratochvíl, Michal Kořan Vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: 251

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

OBSAH 10/2001 ROČNÍK XXV

OBSAH 10/2001 ROČNÍK XXV VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PRO EVROPSKOU SPOLUPRÁCI ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Mezinárodní politika. Z historie české koreanistiky 6/2010. Rozhovor s českým velvyslancem v Korejské republice Jaroslavem Olšou

Mezinárodní politika. Z historie české koreanistiky 6/2010. Rozhovor s českým velvyslancem v Korejské republice Jaroslavem Olšou Mezinárodní politika ROČNÍK XXXIV CENA 59 Kč 6/2010 Informační technologie a Korejská republika Rozhovor s českým velvyslancem v Korejské republice Jaroslavem Olšou Z historie české koreanistiky Čína a

Více

Mezinárodní politika. Základem nejvýznamnějších děl světové literatury byla často mezinárodní politika

Mezinárodní politika. Základem nejvýznamnějších děl světové literatury byla často mezinárodní politika Mezinárodní politika ROČNÍK XXXIV CENA 59 Kč 8/2010 Jedenácté září, válka proti teroru a její obraz v současné americké literatuře Osmdesátá léta: vzdouvá se vlna středoevropanství Politické aspekty moderní

Více

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY Projekty podpořené z programu Evropa pro občany Realizace: Kateřina Hamplová, Aneta Zilvarová, Ladislav Havelka Jazyková korektura: Petr Placák, Andrea

Více

ÚVOD DO STUDIA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Josef Smolík

ÚVOD DO STUDIA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Josef Smolík ÚVOD DO STUDIA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Josef Smolík ÚVOD DO STUDIA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Josef Smolík Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015 Zkouška zaměřená na politickou geografii a politologii

Více

OBSAH 10/2003 ROČNÍK XXVII

OBSAH 10/2003 ROČNÍK XXVII VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 10/2003 ROČNÍK XXVII STR. ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ

Více

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PRO EVROPSKOU SPOLUPRÁCI ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2002 1 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého

Více

11/2008. Dobrotivost jako největší ženská ctnost. Být ženou nestačí. Současné latinskoamerické prezidentky bojují se stávkami

11/2008. Dobrotivost jako největší ženská ctnost. Být ženou nestačí. Současné latinskoamerické prezidentky bojují se stávkami ROČNÍK XXXII CENA 49 Kč 11/2008 Dobrotivost jako největší ženská ctnost Skandinávie: Znamená výrazné zastoupení žen v parlamentu, že mají skutečnou moc? Být ženou nestačí. Současné latinskoamerické prezidentky

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Globalizace a globální problémy

Globalizace a globální problémy Globalizace a globální problémy Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální problémy 2005 2007 Editoří: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický Univerzita Karlova v Praze Centrum pro

Více

EXKURZE DO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE 2014 Brusel, Cáchy a Lucemburk Sborník studentských prací

EXKURZE DO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE 2014 Brusel, Cáchy a Lucemburk Sborník studentských prací EXKURZE DO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE 2014 Brusel, Cáchy a Lucemburk Sborník studentských prací Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Brusel - geografická a demografická analýza... 4 Lucemburk - role hlavního města

Více

Mezinárodní politika. Arabské dny hněvu. Jordánsko a Sýrie na jaře 2011. Jemen: odcházení tanečníka na hlavách hadů 6/2011

Mezinárodní politika. Arabské dny hněvu. Jordánsko a Sýrie na jaře 2011. Jemen: odcházení tanečníka na hlavách hadů 6/2011 Mezinárodní politika ROČNÍK XXXV CENA 59 Kč 6/2011 Arabské dny hněvu Jordánsko a Sýrie na jaře 2011 Izrael a události v arabském světě Jemen: odcházení tanečníka na hlavách hadů Quo vadis, Egypte? VÝBĚR

Více

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady Martin Kopecký Úvod Tato studie sleduje dva základní cíle. Zaprvé pojednává o aktivním občanství jako cíli pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta

Více