Min. Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Min. Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright 2015"

Transkript

1 Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright WARNING! Choking hazard - small parts. Not suitable for children under 3 years. Please keep this information for further reference Min.

2 Rozšíření Akciové společnosti je možné hrát pouze spolu se hrou Vysoké napětí (Rio Grande Games, 2004) nebo Vysoké napětí deluxe (Rio Grande Games, 2014). Pravidla pro Vysoké napětí a Vysoké napětí deluxe zůstávají stejná, kromě následujících úprav. Komponenty - 54 akcií* (9 pro každou barvu) - 1 karta začínajícího hráče* Akciové kolo - 6 desek společností* s místem na 3 elektrárny, majetek společnosti a akcie - 1 deska ceny akcií* - 7 žetonů cen akcií (1 pro každou ze 7 barev) * Tyto komponenty mají odlišné grafické zpracování na přední a zadní straně a to takové aby odpovídaly hře Vysoké napětí a Vysoké napětí deluxe. Toto rozšíření je možné hrát spolu se všemi mapami Vysokého napětí a všemi dostupnými baličky elektráren. Akciové společnosti nabízejí hráčům zcela novou zkušenost. Jako hráči-akcionáři se snaží získat kontrolu nad různými akciovými společnostmi a nahromadit větší majetek. Rozšíření navíc přináší další dvě herní varianty: nou nejvíce měst. společnosti, aby získali větší hotovost. Zároveň mohou kupovat akcie ostatních společností. Mohou tak získat podíl na úspěchu ostatních hráčů. Pokud vlastníte všechny mapy Vysokého napětí a rozšíření Nové elektrárny, nabízí vám toto rozšíření 222 nových možností jak hrát Vysoké napětí a Vysoké napětí deluxe. Rozšíření nabízí tři nové cesty jak hrát Vysoké napětí nebo Vysoké napětí deluxe. Akciové společnosti přináší velmi odlišnou zkušenost s hraním Vysokého napětí a Vysokého napětí deluxe.dvě varianty mají blíž k běžné zkušenosti s hraním Vysokého napětí. Přejeme vám mnoho zábavy při hraní všech tří. V této hře se použijí akciové společnosti. Hráči se snaží nashromáždit co nejvíce majetku tvořeného soukromým kapitálem (hotovost) a akciemi (cena akcií) za pomoci akciových společností. Nejbohatší hráč vítězí po předem stanoveném počtu kol. V závislosti na počtu hráčů obdrží každý z nich následující počáteční kapitál. 2 hráči 3 hráči 4 hráči 5 hráčů 6 hráčů 300 Elektro 200 Elektro 150 Elektro 120 Elektro 120 Elektro Hráči si zvolí mapu a naplní trh surovin příslušnými surovinami (tak jak je uvedeno v těchto pravidlech). Hráči si zvolí balíček elektráren a připraví ho dle pravidel. Při hře 2-5 hráčů se odstraní z balíčku elektráren náhodně 4 elektrárny (tak jako při běžné hře 4 hráčů). Při hře 6 hráčů se použijí všechny karty elektráren. Poté odstraňte z trhu elektráren 4 nejhorší elektrárny a z balíčku elektráren doberte 6 horních karet elektráren. Z nich 2 nejdražší umístěte do spodu balíčku (pod kartu 3. epocha ). Zbývající 4 umístěte a uspořádejte podle ceny na momentální a budoucí trh. Mapy hry Vysoké napětí: Hraje se ve všech 6 oblastech (všech 5 v Beneluxu a Austrálii). Mapy hry Vysoké napětí deluxe: Hraje se v 6 sousedících oblastech. Při hře 2-5 hráčů vstupuje do hry 5 akciových společností. Použijte všechny barvy kromě nachové. Odpovídajících 5 desek společností umístěte vedle mapy a na příslušná místa na deskách umístěte po 9 akciích jednotlivých akciových společností. Při hře 6 hráčů vstupuje do hry všech 6 akciových společností. Vedle mapy umístěte desku a akcie nachové akciové společnosti viz výše. Umístěte desku cen akcií a odpovídající barevné žetony vedle mapy a umístěte všechny domečky/generátory roztříděné podle barev do společné zásoby. Ve hře je sedm žetonů cen akcií, tak aby odpovídaly barvám ve hrách Vysoké napětí a Vysoké napětí deluxe. Umístěte 1 domeček/generátor od každé barvy vedle bodovací stupnice a 1 domeček/generátor vedle stupnice pořadí hráčů. Hráči určí pořadí jednotlivých akciových společností pro nadcházející obchodní kolo v průběhu první fáze každého obchodního kola. Hráči si zvolí libovolným způsobem začínajícího hráče. Začínající hráč si vezme kartu začínajícího hráče a začne první akciové kolo. 2

3 Na počátku hry hráči odehrají 1 akciové kolo a následně 2 obchodní kola. Poté se již střídají 1 akciové kolo a 1 obchodní kolo. Hra končí po odehrání 5 obchodních kol. Hráči mohou použít sedmý žeton cen akcií na označení čísla probíhajícího kola pod stupnicí pořadí hráčů. V průběhu akciového kola mohou hráči kupovat a prodávat akcie. V průběhu obchodního kola mohou prezidenti provádět akce akciových společností v obvyklém pořadí v rámci 5 fází: Fáze 1: Určení pořadí společností Fáze 2: Dražba elektráren Fáze 3: Nákup surovin Fáze 4: Připojování měst/generátorů Fáze 5: Byrokracie V průběhu akciového kola odehraje každý z hráčů určitý počet tahů. Akciové kolo trvá, dokud se všichni hráči nerozhodnou kolo ukončit. Hráči odehrávají své tahy od začínajícího hráče a dále po směru hodinových ručiček. V rámci svého tahu může hráč: 1) Obchodovat s akciemi (obchodovat alespoň s 1 akcií. Můžete buď koupit 1 akcii a/nebo prodat libovolný počet akcií) 2) Pasovat 3) Ukončit akciové kolo Obchod s akciemi: V průběhu stejného akciového kola může hráč obchodovat s akciemi všech společností, ale kupovat nebo prodávat může pouze akcie různých společností! Hráč nemůže koupit a prodat akcie stejné společnosti. Pro snadnější přehled o tom, které akcie si hráč koupil otočí po umístění do své hráčské oblasti (prostor na stole před hráčem) právě zakoupené akcie o 90. V průběhu daného akciového kola nemůže hráč prodat akcie žádné společnosti, jejíž akcie je otočena v jeho hráčské oblasti o 90. Vždy, když hráč prodá akcii do banku, umístí jeden domeček/generátor odpovídající společnosti ze společné zásoby do své hráčské oblasti. V průběhu daného akciového kola nemůže hráč koupit akcii žádné společnosti, jejíž domeček/generátor se nachází v jeho hráčské oblasti. Pas: Hráč může pasovat v průběhu svého tahu a znovu se vrátit do hry ve stejném kole, když na něj přijde opět řada. Ukončení akciového kola: První hráč, který se rozhodne ukončit akciové kolo, si vezme kartu začínajícího hráče a umístí ji na vršek svých akcií. Tento hráč bude začínat v následujícím akciovém kole. Poté, co první hráč ukončil kolo, musí všichni ostatní buď obchodovat s akciemi, nebo kolo ukončit také. Akciové kolo končí pouze tehdy, pokud ho ukončili všichni hráči. Pokud hráč nakupuje akcii, zaplatí aktuální cenu akcie bez ohledu na to, zda ji kupuje od společnosti nebo z banku. Cena akcie nemůže klesnou pod 10 Elektro a nemůže přerůst 140 Elektro. I když deska cen akcií zobrazuje hodnotu 140 Elektro, zřídka jejich cena překročí 80 Elektro. Na začátku hry vlastní společnosti všechny svoje akcie. Dokud společnost drží nějaké své akcie, musí je hráč kupovat od společnosti. Všechny prodané akcie jsou umístěny do banku. Pokud společnost již nevlastní žádné své akcie, potom může hráč kupovat akcie této společnosti z banku. Pokud hráč koupí akcie, které vlastní společnost, odevzdává peníze do banku. Následně je z banku vyplacena společnosti fixní částka. Takto vyplacené peníze jsou umístěny do majetku společnosti. Fixní částka zelené (a nachové) společnosti je 40 Elektro, červené a žluté 30 Elektro, modré a černé (šedé) 20 Elektro. Každý z hráčů může vlastnit pouze 50 % každé ze společností. Jakmile hráč vlastní 50 % akcií dané společnosti, nemůže již žádné její akcie koupit. Pokud hráč koupí první akcii příslušné společnosti, musí si koupit akcii 2 (prezidentská akcie) za dvojnásobnou cenu. Akcie 2 odpovídá dvěma akciím dané společnosti. Hráč umístí peníze do majetku společnosti. Hráč se stává prezidentem společnosti a umístí desku odpovídající společnosti do své hráčské oblasti. Tím je společnost oficiálně založena. Prezident označí cenu akcií na desce ceny akcií (pokud je na stejném poli jiný žeton ceny, umístěte ho na něj. Cena je označena malým barevným polem na desce ceny akcií. Nyní si hráč vybere pro akciovou společnost prázdné město na mapě. Hráč si může zvolit libovolné město, které si nevybrala žádná jiná společnost. Do tohoto města hráč umístí na pole 10 jeden domeček/generátor a zaplatí z majetku společnosti 10 Elektro do banku. Na bodovací stupnici umístí na pole jeden domeček/generátor příslušné barvy. Pokud je společnost založena až v pozdějších akciových kolech, kdy již probíhá 2. nebo 3. epocha, může si hráč ve městě zvolit 1., 2. nebo 3. dostupné pole a zaplatit dle toho z majetku společnosti 10, 15 nebo 20 Elektro. Prezident musí vždy držet odděleně akcie v jeho hráčské oblasti od akcií ve vlastnictví společnosti. Stejně tak musí držet odděleně svoje peníze od peněz v majetku společnosti. Jakmile jiný z hráčů vlastní více akcií dané společnosti než její prezident, stává se jejím novým prezidentem a vymění své dvě akcie 1 za prezidentskou akcii. Zároveň si umístí desku společnosti do své hráčské oblasti. 2 2x 20 2x 20 3

4 Od druhého akciového kola mohou hráči prodávat akcie společnosti za jejich aktuální cenu do banku. Ve svém tahu může hráč najednou prodat libovolný počet akcií libovolného počtu společností. Nemůže prodávat akcie společností, jejichž akcie v tomto kole koupil. Poté, co hráč prodal akcie příslušné společnosti, sníží bez ohledu na množství prodaných akcií hodnotu akcí společnosti na desce ceny akcií dolů o 10 Elektro. Pokud prezident společnosti prodá akcie dané společnosti a jiný hráč poté bude mít více akcií příslušné společnosti, stává se takovýto hráč okamžitě novým prezidentem a vymění dvě své 1 akcie za prezidentskou. Pokud má více hráčů největší počet akcií, stává se novým prezidentem hráč sedící po směru hodinových ručiček nejblíže k bývalému prezidentovi. Pokud by si žádný jiný hráč nemohl vzít prezidentskou akcii, nemůže ji prezident prodat. Jakmile hráč založí společnost, musí tato společnost zůstat ve hře, a tudíž vždy některý z hráčů musí být prezidentem. V banku nesmí být nikdy více než 50 % akcií od jedné společnosti. Hráči tedy nesmí prodat akcie, pokud by množství akcií příslušné společnost v banku překročilo 50 %. Konec akciového kola Poté, co všichni hráči ukončili kolo a 100 % akcií společnosti je ve vlastnictví hráčů, hráči zvýší cenu akcií dané společnosti na desce ceny akcií o 10 Elektro. Pokud by se měla zvyšovat cena akcií více společností, zvýší hráči cenu akcií podle ceny od nejvyšší po nejnižší. Pokud je cena akcií několika společností stejná, zvýší se cena postupně od žetonu, který je nejvýše po žeton, který je nejníže. Žeton, který byl nejníže, se tak ocitne nahoře a naopak horní žeton vespod. Na konci akciového kola otočí hráči všechny koupené akcie do normální polohy a vrátí všechny domečky/generátory získané v akciovém kole zpět do společné zásoby. 4 Obchodního kola se účastní pouze založené akciové společnosti. Všechna rozhodnutí spojená s danou společností v obchodním kole provádí její prezident. Pořadí společností se určí porovnáním ceny akcií jednotlivých založených společností. Společnost s nejnižší cenou akcií bude hrát jako první (hráč umístí domeček/generátor v barvě příslušné společnosti na první políčko stupnice pořadí hráčů). Společnost s druhou nejnižší cenou akcií bude hrát jako druhá (hráč umístí domeček/generátor v barvě příslušné společnosti na druhé políčko stupnice pořadí hráčů) a tak dále. Společnost s nejvyšší cenou akcií bude hrát tedy jako poslední. Pokud má více společností stejnou cenu akcií, společnost, jejíž žeton ceny akcií je níže, bude hrát před společností, jejíž žeton je výše. Tato fáze se hraje dle pořadí společností. Začíná společnost, které je první na stupnici pořadí hráčů (společnost s nejnižší cenou akcií). Prezidenti založených společností v dražbě přihazují podle pořadí společností (ne po směru hodinových ručiček). Pokud byla společnost založena v předcházejícím akciovém kole, musí si v této fázi koupit elektrárnu. Počáteční příhoz musí být v rozmezí ceny uvedené na elektrárně po 5 Elektro navíc. Všechny následující příhozy při aukci dané elektrárny nesmí být o 5 Elektro vyšší oproti předchozí nabídce. President musí zaplatit za vydraženou elektrárnu z majetku společnosti. Nemůže použít soukromý kapitál! Po vítězství v dražbě a zaplacení příslušné částky do banku umístí prezident nově zakoupenou elektrárnu na desku společnosti. Každá společnost může vlastnit v jednu chvíli pouze 3 elektrárny. Pokud byla zakoupena čtvrtá elektrárna, musí prezident jednu ze třech původních odhodit. Nelze odhodit právě zakoupenou elektrárnu. Po skončení této fáze hráči odstraní nejhorší elektrárnu z trhu s elektrárnami za každou dosud nezaloženou společnost a nahradí je stejným počtem elektráren z vrchu balíčku elektráren. Například, pokud hráči dosud nezaložili 1 společnost, odstraní nejhorší elektrárnu a nahradí ji 1 elektrárnou z vrchu balíčku. Pokud hráči dosud nezaložili 3 společnosti, odstraní 3 nejhorší elektrárny a nahradí je 3 elektrárnami z vrchu balíčku. Tato fáze se hraje v opačném pořadí, než je pořadí společností. Začíná společnost, která je poslední na stupnici pořadí hráčů (společnost s nejvyšší cenou akcií). Většinou musí prezident zaplatit za suroviny z majetku společnosti. Nicméně pokud v majetku společnosti není dostatek peněz na pokrytí nákladů jedné produkce všech elektráren patřících společnosti, může chybějící částku zaplatit ze svých vlastních prostředků. Může tak doplatit pouze tolik surovin, kolik je nutných na jednu produkci (každá elektrárna může mít suroviny pouze na jedno použití). Pokud se prezident rozhodne použít svůj soukromý kapitál, nemůže zakoupit větší počet surovin, než je nutný pro jedno využití všech elektráren patřících společnosti. Pokud na nákup použije pouze peníze z majetku společnosti, může nakoupit surovin více, a to až do běžného limitu množství surovin. Tato fáze se hraje v opačném pořadí, než je pořadí společností. Začíná společnost, která je poslední na stupnici pořadí hráčů (společnost s nejvyšší cenou akcií). Prezident rozšíří elektrickou sít společnosti, připojením dalších měst. Všechny náklady musí být zaplaceny z majetku společnosti! Prezident musí připojovat dostupná sousední města a nemůže je přeskočit a připojit vzdálenější města za cenu vysokých nákladů.

5 Při hře ve 2-5 hráčích začíná 2. epocha na počátku 5. fáze poté, co alespoň jedna společnost připojila do své sítě alespoň 7 měst. Při hře v 6 hráčích začíná 2. epocha na počátku 5. fáze poté, co alespoň jedna společnost připojila do své sítě alespoň 6 měst. Fáze 5: Byrokracie Tato fáze se hraje v opačném pořadí, než je pořadí společností. Začíná společnost, která je poslední na stupnici pořadí hráčů (společnost s nejvyšší cenou akcií). 1. Příjem peněz: Každá společnost obdrží jako základní příjem 20 Elektro a navíc 10 Elektro za každé zásobované město. Peníze obdrží z banku. Tabulka zisků pro rozdělení příjmů se nepoužívá! Prezident společnosti se musí rozhodnout, zda rozdělí zisk mezi akcionáře, nebo přidá k majetku společnosti. Prezident rozdělí příjem mezi akcionáře vlastnící akcie příslušné společnosti (včetně banku a společnosti pokud vlastní akcie). Za každou akcii vyplatí 1 Elektro za každý 10 vydělaných Elektro. Nezapomeňte, že prezidentská akcie má hodnotu 2 akcií. Poté zvýší hodnotu akcií společnosti na desce ceny akcií o 10 Elektro. Příklad: Zelená akciová společnost obdrží 70 Elektro, proto prezident společnosti vyplatí 7 Elektro za každou akcii (14 Elektro za prezidentskou akcii). Prezident přidá celý příjem do majetku společnosti. Hodnota akcií zůstává stejná. V prvním obchodním kole se suroviny nedoplňují. Při hře 2-5 hráčů se od druhého obchodního kola použije pro doplnění trhu se surovinami tabulka pro příslušnou mapu, tak jako by hrálo 5 hráčů. Nezáleží na počtu založených společností. Při hře 6 hráčů se od druhého obchodního kola použije pro doplnění trhu se surovinami tabulka pro příslušnou mapu, tak jako by hrálo 6 hráčů. Nezáleží na počtu založených společností. V 1. a 2. epoše vezměte 2 nejlepší elektrárny a vraťte je pod balíček elektráren a z vrchu balíčku je nahraďte 2 novými. Na začátku 2. epochy a ve 3. epoše odstraňte 2 nejhorší elektrárny a z vrchu balíčku je nahraďte 2 novými. Připomínka: Na počátku hry po dokončení prvního obchodního kola následuje okamžitě druhé obchodní kolo. Následně se již 1 akciové kolo střídá s 1 obchodním. Konec hry Hra končí po pátém obchodním kole. Všechny společnosti v poslední fázi 5 (byrokracie) obdrží svůj příjem. Prezident jej musí rozdělit. mezi akcionáře. Každý hráč si spočítá svůj soukromý kapitál a přičte k němu hodnotu jím vlastněných akcií (hodnotu akcií aktuálně znázorněnou na desce cen akcií). Hráč s nejvyšším kapitálem vítězí. Peníze v banku a v majetku společností se nezapočítávají. Úvod V této variantě hráči opět hrají s akciovými společnostmi. Hráči se snaží za pomoci těchto akcií získat co nejvíce vítězných bodů. Čím více měst dokáže společnost zásobovat energií, o to cennější jsou její akcie. Akciové společnosti V závislosti na počtu hráčů umístěte vedle mapy dle následující tabulky příslušný počet desek společností. Hráči umístí na desky společností následující množství peněz. Společnost Zelená Nachová Červená Žlutá Modrá Šedá / černá Majetek společnosti 200 Elektro 200 Elektro 150 Elektro 150 Elektro 100 Elektro 100 Elektro Akcie všech společností umístěte do banku. Společnosti nevlastní žádné akcie. Ve hře se pravidelně střídá 1 akciové kolo s 1 obchodním, dokud alespoň 1 společnost nepřipojí 15 nebo více měst do své sítě. Hra končí závěrečným bodováním. 5

6 Akciové kolo Obchod s akciemi: Nákup 1 akcie Hráči si zakoupí 1 akcii z banku a vždy do banku zaplatí cenu uvedenou u akcií příslušné společnosti na desce ceny akcií. Společnost v této fázi neobdrží startovní město. Neexistuje žádný limit pro prodej 1 akcií příslušné společnosti do banku. Nicméně jeden z hráčů musí stále vlastnit prezidentskou akcii existující společnosti. Prezident může prodat prezidentskou akcii pouze v případě, že jiný hráč má alespoň dvě 1 akcie dané společnosti a stane se tak novým prezidentem. Poté, co všichni hráči dokončí akciové kolo, zvyšte hodnotu akcií o 10 Elektro na desce ceny akcií v tomto akciovém kole nejvíce žádané společnosti (takové společnosti, jejíž akcie si koupilo nejvíce hráčů. Jednoduše porovnejte počet o 90 otočených akcií nacházejících se před hráči). Zároveň zvyšte hodnotu akcií o 10 Elektro na desce ceny akcií společnosti, jejíž 100 % akcií je ve vlastnictví hráčů. Hodnota cen akcií se tak může zvýšit i dvakrát. V prvním obchodním kole se určí pořadí společností podle pořadí, v jakém byly založeny. Poslední založená bude i poslední v pořadí kola. Od druhého obchodního kola určí hráči pořadí společností tak, jak je ve Vysokém napětí běžné. První společností je společnost s nejvíce připojenými městy. Pokud mají dvě společnosti připojený stejný počet měst, má přednost společnost s nejlepší elektrárnou. Pokud je společnost založena až v pozdějších kolech, je ve svém prvním obchodním kole v pořadí kola poslední. Pokud byla společnost založena v předcházejícím akciovém kole, musí si v této fázi koupit elektrárnu. V prvním obchodním kole určí na konci této fáze hráči znovu pořadí v kole. Nově založené společnosti nemají žádná připojená města, proto se mezi těmito společnostmi pořadí určuje podle kvality jejich elektráren. Čím lepší tím vyšší pořadí. 6 Nejsou žádné změny oproti běžným pravidlům Akciových společností. Pokud byla založena akciová společnost v předchozím akciovém kole, může si prezident zvolit v této fázi její startovní město. Může také pasovat a čekat do pozdějšího obchodního kola. Prezident může ale také připojit více měst, a to tolik, na kolik má akciová společnost prostředky. Fáze 5: Byrokracie 1. Příjem peněz: poté co všechny společnosti obdrží svůj příjem, zvýší hráči cenu akcií na desce cen akcií 2 společností s nejvyšším a druhým nejvyšším příjmem o 10 Elektro (pokud mají dvě nebo více společností nejvyšší příjem, zvýší se cena akcií všech těchto společností o 10 Elektro. Druhé místo není uděleno. Pokud se o druhé místo dělí více společností, není zvýšena cena akcií ani jedné z nich). Hráči zároveň sníží cenu akcií na desce cen akcií o 10 Elektro společnosti (nebo společnostem, pokud jich má více nejnižší příjem) s nejnižším příjmem. Na desce ceny akcií aktualizujte všechny změny ceny akcií v pořadí od bývalé nejvyšší hodnoty po nejnižší. Ve vzácném případě, kdy všechny společnosti mají stejný příjem, se cena akcií nemění. Poté všechny společnosti rozdělí polovinu svého příjmu mezi své akcionáře (hráči a bank). Akciové společnosti vyplácí za každou akcii dividendy v poměru 1 Elektro za každých 20 Elektro příjmu a 2 Elektro za každých zcela obdržených 20 Elektro v případě prezidentské akcie. Příklad: Zelená akciová společnost obdrží příjem 70 Elektro, vyplatí tak 3 Elektro za každou akcii. Společnosti si ponechají zbývající příjem, který prezident přidá k majetku příslušné společnosti. 2. Doplnění surovin na trh se surovinami: Nejsou žádné změny oproti pravidlům akciových společností. 3. Úprava trhu s elektrárnami: Nejsou žádné změny oproti pravidlům akciových společností. Nyní hráči zahájí další akciové kolo.

7 Konec hry Hra končí okamžitě po fázi 4: Připojování měst/generátorů obchodního kola poté, co alespoň jedna ze společností připojila 15 nebo více měst do své sítě. V následující fázi 5: Byrokracie společnosti neobdrží peníze za zásobování měst. Místo toho obdrží vítězné body za počet měst v jejich elektrické síti, která jsou schopni zásobovat díky surovinám uskladněných na svých elektrárnách. Například: Zelená akciová společnost zásobuje elektřinou 15 měst. Obdrží tedy 15 vítězných bodů. Navíc obdrží společnosti bonus, pokud zásobují více měst než ostatní společnosti. Společnost zásobující elektřinou největší počet měst je první, společnost zásobující druhý největší počet měst je druhá atd. V případě shody rozhoduje o umístění množství peněz. V případě, že i poté panuje shoda, sečtěte body za dotčená místa a vydělte je počtem remizujících společností (zaokrouhlete nahoru). 1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo 6.místo 6 vítězných bodů 4 vítězné body 3 vítězné body 2 vítězné body 1 vítězný bod 0 vítězných bodů Příklad: Zelená společnost zásobuje nejvíce měst. Obdrží navíc 6 vítězných bodů. Celkem jich má 21. Modrá a žlutá společnost zásobují po 14 městech a mají každá 8 Elektro. Obě sdílí druhé místo a obě obdrží 4 vítězné body = (4+3)/2=4. Obě společnosti mají 18 vítězných bodů. Nyní hráči obdrží tolik vítězných bodů, kolik má vítězných bodů daná společnost vynásobeno počtem jejích akcií, které hráč vlastní. Nezapomeňte, že prezidentská akcie se počítá za 2 akcie. Příklad: Anna vlastní 4 zelené akcie a 5 modrých. Obdrží celkem 174 vítězných bodů = 84 za zelené + 90 za modré. Hráč s nejvíce vítěznými body se stává vítězem. V případě shody vítězí hráč s více akciemi. Při pokračující shodě se hráči o vítězství dělí. Soukromý kapitál, majetek společnosti a hodnota akcií jednotlivých společností nemají na určení vítěze žádný vliv. Úvod V porovnání s předchozími variantami akciových společností je v této variantě vše jinak. Každý z hráčů má svoji vlastní společnost, která začíná podnikat první kroky na akciovém trhu. Každý z hráčů hraje se svojí barvou a vlastní své akcie. Prodejem těchto akcií si hráč zvyšuje svůj soukromý kapitál, ale zároveň snižuje svůj podíl na vítězných bodech své společnosti. Pokud si hráči koupí akcie jiné společnosti, získají na konci hry podíl na jejích vítězných bodech. Za vítěze je prohlášen hráč vlastnící na konci hry nejcennější akcie. Hráči si zvolí mapu a na této mapě dle počtu hráčů sousedící oblasti. Připravte trh s elektrárnami a balíček elektráren dle počtu hráčů a v souladu s pravidly platnými pro danou mapu. Bez ohledu na počet hráčů odstraňte z trhu s elektrárnami 4 nejhorší elektrárny a doberte 6 vrchních karet z balíčku elektráren. Z těchto 6 elektráren umístěte 2 nejlepší do spodu balíčku elektráren (pod kartu 3. epocha), Zbylé čtyři elektrárny umístěte na trh s elektrárnami a uspořádejte ho podle ceny na momentální a budoucí trh. Každý z hráčů představuje výkonného ředitele malé společnosti a obdrží jako takový prezidentskou akcii. Zbylých 8 akcií si hráč umístí do své herní oblasti. Hodnotu akcií označte na desce ceny akcií na políčku 20, tzn., že počáteční hodnota všech akcií je 20. Na pořadí, v jakém jsou na sobě umístěny žetony cen akcií, nezáleží. Přibude nová fáze (Obchod s akciemi) a je rozšířena fáze byrokracie. Fáze 1: Určení pořadí (beze změny) Fáze 2: Obchod s akciemi (nová) Fáze 3:Dražba elektráren (beze změny) Fáze 4: Nákup surovin (beze změny) Fáze 5: Připojování měst/generátorů (beze změny) Fáze 6: Byrokracie (rozšířená) 7

8 2. Obchod s akciemi Tato fáze se hraje v opačném pořadí, než je pořadí hráčů na stupnici pořadí. Hráč může nakoupit z banku libovolný počet akcií jiných společností za cenu uvedenou na desce cen akcií, pokud byly do banku prodány v některém z předchozích kol (akcie položené v banku a mající běžnou orientaci). Hráč tyto akcie již nesmí prodat a zároveň nesmí kupovat vlastní akcie. Do konce kola (není omezeno pouze na tuto fázi) může hráč prodat do banku právě 1 akcii své společnosti. Akcii umístí do banku a pootočí ji o 90, zároveň si vezme z banku tolik peněz, kolik je aktuální hodnota dané akcie na desce ceny akcií (tyto peníze se nezapočítávají do příjmu). Poté sníží cenu akcií své společnosti na desce cen akcií o 10 Elektro. Nikdy nelze prodat prezidentskou akcii. Hráč může prodat akcii dle svého uvážení kdykoli v průběhu kola, když potřebuje peníze na zaplacení pohledávky. 6. Byrokracie Hráči provedou tuto fází s následujícími rozšířeními. 1. Příjem peněz: Hráči vždy obdrží základní příjem 10 Elektro a další dle tabulky zisků. Poté, co obdrželi příjem všichni hráči, hráč (v případě shody hráči) s nejvyšším příjmem zvýší hodnotu svých akcií na desce cen akcií o 20 Elektro. Všichni ostatní hráči zvýší hodnotu svých akcií na desce cen akcií o 10 Elektro. Poté otočte všechny prodané akcie do běžné orientace. 2. Doplnění surovin na trh se surovinami: V prvním kole se suroviny na trh se surovinami nedoplňují. Počínaje druhým kolem se trh se surovinami doplňuje dle tabulky pro doplnění surovin v závislosti na počtu hráčů. 3. Úprava trhu s elektrárnami: V 1. epoše a 2. epoše v této fázi umístěte do spodu balíčku elektráren 2 nejlepší elektrárny. Z vrchu balíčku elektráren jsou doplněny 2 nové. Konec hry Hra končí okamžitě po Fázi 5: Připojování měst/generátorů, jakmile alespoň jeden z hráčů připojil potřebný počet měst stanovený pravidly pro příslušnou mapu do své sítě. V následující Fázi 6: Byrokracie neobdrží hráči žádné peníze za zásobená města. Místo toho obdrží jednotlivé společnosti vítězné body v závislosti na počtu měst, která jsou schopny zásobit ve své síti. Příklad: Zelená společnost zásobuje 15 měst a obdrží 15 vítězných bodů. Navíc obdrží společnosti bonus za zásobování více měst než ostatní společnosti. Společnost zásobující elektřinou největší počet měst je první, společnost zásobující druhý největší počet měst je druhá atd. V případě shody rozhoduje o umístění množství peněz. V případě, že i poté panuje shoda, sečtěte body za dotčená místa a vydělte je počtem remizujících společností (zaokrouhlete nahoru). 1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo 6.místo 2 hráči 3 vítězné body 0 vítězných bodů 3 hráči 3 vítězné body 1 vítězný bod 0 vítězných bodů 4 hráči 4 vítězné body 2 vítězné body 1 vítězný bod 0 vítězných bodů 5 hráčů 5 vítězných bodů 3 vítězné body 2 vítězné body 1 vítězný bod 0 vítězných bodů 6 hráčů 6 vítězných bodů 4 vítězné body 3 vítězné body 2 vítězné body 1 vítězný bod 0 vítězných bodů Příklad: Při hře 4 hráčů zásobuje zelená společnost nejvíce měst a obdrží navíc 4 vítězné body. Celkem jich má 19. Modrá a žlutá společnost zásobují po 14 městech a mají každá 8 elektro. Obě sdílí druhé místo a obě obdrží 2 vítězné body = (2+1)/2=2. Obě společnosti tak mají 16 vítězných bodů. Nyní hráči obdrží tolik vítězných bodů, kolik vítězných bodů má daná společnost vynásobeno počtem jejích akcií, které hráč vlastní. Nezapomeňte, že prezidentská akcie se počítá za 2 akcie. Příklad: Natálie vlastní 6 svých zelených akcií a 3 modré. Zelená společnost má 19 vítězných bodů, modrá 16. Obdrží celkem 162 vítězných bodů = 114 za zelené + 48 za modré. Hráč s nejvíce vítěznými body se stává vítězem. V případě shody, vítězí hráč s více akciemi. Při pokračující shodě se hráči o vítězství dělí. Soukromý kapitál, majetek společnosti a hodnota akcií jednotlivých společností nemají na určení vítěze žádný vliv F-Spiele Autor: Friedemann Friese Grafika a design: Harald Lieske & Lars-Arne Maura Kalusky Anglická pravidla: Jay Tummelson Vývoj: Henning Kröpke Překlad do CZ: Sasa Korektura: Rowana Rio Grande Games PO Box 1033 Placitas, NM 87043, USA

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Fr iedem an n Fr iese

Fr iedem an n Fr iese Friedemann Friese hráčů. Hra pro 2-5 vznešenych Obsah hry 3 1 1. 140 stavebních karet (5 sad po 28 kartách, jedna pro každého hráče) 4 2 2. 5 přehledových karet 3. 7 karet poptávky pivovarů 4. 6 karet

Více

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem.

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem. Hrací plány Čína a Korea mohou být použity pouze s komponentami základní hry Vysoké napětí. Při hře s hracím plánem Čína nebo Korea zůstávají v platnosti pravidla základní hry kromě několika zde uvedených

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Vysoce napínavá hra pro 2 6 hráčů

Vysoce napínavá hra pro 2 6 hráčů Herní materiál 1 oboustranný herní plán (mapa, tabulka rozvoje, trh se surovinami) 132 dřevěných domečků: 22 od každé z barev: zelené, žluté, červené, modré, fialové a černé 84 dřevěných žetonů surovin:

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE

POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE PRVNÍ JISKRY Obsah hry 2 1 1 6 destiček (4 pro 2-6 hráčů, 1 pro 4-6 hráčů (označená), 1 pro 5-6 hráčů (označená)) 2 1 skladovací deska se stupnicemi pro velikost klanu (1-15)

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho Obsah krabice Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho 1 hrací deska (mapa, skórovací tabulka, trh se surovinami) na obou stranách (Německo a USA) 132 dřevěných

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Komponenty a příprava hry

Komponenty a příprava hry Hra Wolfganga Panninga pro 2-4 hráče Komponenty a příprava hry 1 herní plán - představuje 6 měst, do kterých jsou v průběhu hry přidávány různé čtvrtě. Uprostřed je počítadlo bodů určené k záznamu bodů,

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

FRIEDEMANN FRIESE PRAvIDlA hry

FRIEDEMANN FRIESE PRAvIDlA hry FRIEDEMANN FRIESE Pravidla hry Herní komponenty 1 6 destiček [4 pro 2-6 hráčů, 1 pro 4-6 hráčů (označená), 1 pro 5-6 hráčů (označená)] 2 1 2 1 skladovací deska se stupnicemi pro velikost klanu (1-15) a

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

V krátkosti. Obsah. Příprava

V krátkosti. Obsah. Příprava V krátkosti Při pátrání po slávě, zlatu a legendárním Prstenu moci vedeš skupinku dobrodruhů a postupně prozkoumáváte čtyři věže. Každá věž má tři patra plná nebezpečí a pokladů. Bez ohledu na počet hráčů

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král CZ Habermaaß-hra 5432A /4795N Koláček nebo král Koláček nebo král Rychlá karetní hra podporující rychlé rozhodování pro 2-4 hráče ve věku od 5 let. Hra má FEX efekt na zvýšení stupně obtížnosti! Autor:

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť PRAVIDLA HRY Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť... se jejím vydáním plní jeden z mých životních snů;... hra vyjadřuje můj hluboký vztah k

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY TÉMA HRY Karetní hra TÉMA HRY Údolí Loiry v 15. století. Hráči pomocí strategického obchodování a prodeje budují v roli vlivných šlechticů svá panství. Zahrávání karet, které slouží jako kostky, udává

Více

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více.

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Herní komponenty 12 planet 1 mezihvězdná brána 5 vesmírných lodí v pěti barvách, po jedné pro každého

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Niagara. Materiál. Cíl hry

Niagara. Materiál. Cíl hry Niagara V divokých peřejích řeky Niagara propadli odvážní dobrodruhové diamantové horečce. Aby získali drahokamy plují ve svých kanoích až k hraně vodopádů. Ano nejcennější poklady se nachází v těsné blízkosti

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Každý hráč má svou vlastní archu a chce na ni vzít co nejvíce zvířat. Bohužel nějaký chlapík jménem Noe si nárokuje všechny zvířecí

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

1. Komponenty. 54 mincí (dukáty)

1. Komponenty. 54 mincí (dukáty) Ponořte se do barevného světa věštců a hadích tanečnic. Vraťte se do doby, kdy kočovné společnosti mužů, žen a zvířat byli schopny okouzlit celé vesnice pomocí svých vystoupení, písněmi a příběhy. Vy budete

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta AFRICKÝ PARK (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta Cíl hry Ve hře Africký park představuje každý hráč ochránce zvířat, který je odpovědný za jednu africkou přírodní rezervaci a musí ji znovu

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí

Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí Pravidla hry Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Továrník se každý z hráčů vžije do role majitele továrny a během hry se snaží vydělat co nejvíce peněz. Na konci hry vítězí ten hráč, kterému

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

OBSAH KRABICE. 1 sáček 1 hrací deska (24 míst pro staveniště) 4 desky hráčů 12 dílků stavenišť

OBSAH KRABICE. 1 sáček 1 hrací deska (24 míst pro staveniště) 4 desky hráčů 12 dílků stavenišť Je potřeba ještě vykonat mnohé, aby se z vašeho zábavního parku stal ten největší a nejroztodivnější na světě. Naštěstí mají naše čtyři rodiny sic malý, ale stálý příjem. To by mělo stačit k najmutí nějakých

Více

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů ZOOLORETTO Michael Schacht Herní idea Každý hráč vlastní jednu zoo. Hráči se pokoušejí přilákat do svých zoo co nejvíce návštěvníků, aby získali vítězné body. Za tímto účelem musí shromažďovat vhodná zvířata.

Více

Na konci roku se všechny indiánské kmeny společně setkávají. Náčelník, který naloví nejvíce zvířat se stává vítězem.

Na konci roku se všechny indiánské kmeny společně setkávají. Náčelník, který naloví nejvíce zvířat se stává vítězem. Pro 2 4 hráče od 10 let (překlad Cauly) OBSAH 1.0 PŘEDMLUVA... 1 2.0 HERNÍ MATERIÁL. 1 3.0 PŘÍPRAVA... 3 4.0 PRŮBĚH HRY.. 3 5.0 KONEC HRY A POSLEDNÍ BODOVÁNÍ...11 6.0 ROZŠÍŘENÍ. 11 1.0 PŘEDMLUVA Ve hře

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

OBSAH BALENÍ. od René Wiersma

OBSAH BALENÍ. od René Wiersma od René Wiersma Hráči se vžívají do role bohů jenž za úsvitu časů přetváří a osidlují krajinu lidmi. V průběhu hry budou hráči ovládat tvorbu a zánik světadílů a vzestup a pád civilizací! Hráči se mezi

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Pro 2 až 5 hráčů od 8 let Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony Poznámka: Hodnoty karet k rozdání

Více

FRONTA. Komponenty hry

FRONTA. Komponenty hry FRONTA Chceme vás informovat, že v momentě otevření této krabice se ocitnete v osmdesátých letech dvacátého století. Nyní máte úplně jiné životní cíle a prozaické touhy. Bohužel realizace vašich snů je

Více

Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let

Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let Úvod Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let Dokážete vybudovat největší vlakovou linku v Japonsku? Nyní máte šanci to zjistit! Trains je hra na principu deckbuilding, ve které se snažíte

Více

Sankt Petersburg. Herní materiál HISTORICKÝ ZÁKLAD A CÍL HRY PŘÍPRAVA A ZAČÁTEK HRY

Sankt Petersburg. Herní materiál HISTORICKÝ ZÁKLAD A CÍL HRY PŘÍPRAVA A ZAČÁTEK HRY Sankt Petersburg Herní materiál 1 hrací plán 382 rublů (14x1, 14x2, 12x5, 12x10, 8x20) 4 startovní kameny 4 startovní karty 120 karet: o 31 řemeslníků (zelené) o 28 staveb (modré) o 27 šlechticů (červené)

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Počítačová hra Fotbalový Manažer ročníkový projekt Jan, 1E květen 2014 Anotace: Fotbalový Manažer je strategická hra pouze

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence.

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence. Úvod Jako vědec a inženýr na palubě podmořské výzkumné stanice "AquaSphere" se potýkáte s krizovou situací: vaše nejdůležitější nástroje - roboti, přestaly fungovat! Je čas vzít věci do vlastních rukou,

Více

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení:

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: Návod Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: 5 oboustranných hracích ploch 75 prvků v pěti barvách 5 ukazatelů bodování bodovací plocha návod Obrázek 1

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

VY_62_INOVACE_VK04. Věra Keselicová. Říjen ročník

VY_62_INOVACE_VK04. Věra Keselicová. Říjen ročník VY_62_INOVACE_VK04 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Říjen 2011 7. ročník

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY Nile deluxor je karetní hra pro 2 6 hráčů, v níž se stáváte pěstitelem několika druhů rostlin. Počátkem každého kola přijdou záplavy, které určují, jaké plodiny se budou sklízet.

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více