BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3"

Transkript

1 BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 Návštěva předškoláčků z mateřských škol mezi budoucími spolužáky v 1. základní škole Sedlčany.

2 Halový turnaj TATRAN Sedlčany 2015 V neděli 1. února jsme v tělocvičně SOU Sedlčany sehráli halový turnaj mladších přípravek ročník 2006 a mladší. Hrálo se 1 x 13 min. za účasti 6 mužstev (systém každý s každým). Sestava mužstva TJ TATRAN Sedlčany: Jan Jiráček (brankář), Šimon Macháček, Adam Sobotka, David Barták, Matěj Macháček, David Počárovský, Jan Kuthan, Matěj Černý. TJ TATRAN Sedlčany - SOKOL Dublovice 0 : 2 TJ TATRAN Sedlčany - SOKOL Kosova Hora 4 : 1 Střelci branek: 4 x David Počárovský TJ TATRAN Sedlčany - MFK Dobříš 1 : 0 Střelci branek: Adam Sobotka TJ TATRAN Sedlčany - TJ LIGMET Milín 1 : 3 Střelci branek: Adam Sobotka TJ TATRAN Sedlčany TJ SOKOL Nová Ves 1 : 1 Střelci branek: David Barták Pořadí turnaje: 1. TJ LIGMET Milín 15 : 1, 15 bodů, 2. TJ SOKOL Dublovice 10 : 3, 12 bodů, 3. TJ TATRAN Sedlčany 7 : 7, 7 bodů, 4. MFK Dobří š 9 : 6, 6 bodů, 5. TJ SOKOL Nová Ves, 6 : 11, 4 body, 6. TJ SOKOL Kosova Hora 1 : 22, 0 bodů. Zajímavý turnaj pro mladé hráče. Na turnaj přijalo pozvání 5 týmů z blízkého okolí a domácí tým TATRANU Sedlčany doplnil celkový počet na šest. Zápasy byly vyrovnané a srdnatě se bojovalo na všech stranách. U této věkové kategorie nezáleží na výsledcích, ale na zápalu, s jakým jednotlivá mužstva a hráči do zápasů nastupovali. Protože se turnaj vydařil, všichni slíbili, že se zúčastní i dalšího turnaje, který budeme hrát v červnu na travnatém hřišti TAVERNY. Po ukončení turnaje a před vyhodnocením výsledků zatančila chlapcům a rodičům děvčata z tanečního kroužku SLIMKA Sedlčany. Obě představení se líbila, protože děvčata odbíhala za ohromného potlesku všech diváků. Závěrečné vyhlášení výsledků provedl předseda Tělovýchovné jednoty TATRAN Sedlčany Ing. Martin Havel. Všem hráčům poděkoval za předvedené výkony, předal medaile a zajímavé ceny. Touto cestou bych chtěl poděkovat sponzorům mezi které patřili: Městský úřad Sedlčany, S-B stavební firma Sedlčany, Truhlářství Martin Macháček Kosova Hora, Soňa a Petr Černí - Sedlčany. Zapsal: Petr Herynk Zápis do Mateřské školy Sedlčany Ředitelství Mateřské školy Sedlčany vyhlašuje zápis do MŠ Sedlčany na školní rok 2015/2016. MŠ Sokolovská 580 (u Rodinného centra Petrklíč) Úterý od 10 do 11:30 hodin od 13 do 15 hodin Zápis se bude konat v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ. MŠ Na Severním sídlišti 740 (u kulturního domu) Středa od 10 do 11:30 hodin od 13 do 15 hodin Zápis se bude konat v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ. MŠ Šafaříkova 1070 (za městským úřadem) Čtvrtek od 10 do 11:30 hodin od 13 do 15 hodin Zápis se bude konat v kanceláři ředitelky MŠ Zákonní zástupci dětí obdrží tiskopis se žádostí o umístění do MŠ Sedlčany a budou seznámeni s průběhem přijímacího řízení na školní rok 2015/2016. K zápisu si s sebou prosím přineste: Občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte. Pokud projevíte zájem, rádi vám prostory mateřské školy ukážeme! Těšíme se na Vás! Bc. Milena Říčařová ředitelka MŠ Sedlčany

3 NÁVRH ROZPOČTU 2015 (v tis. Kč) Úvodník starosty města Tak jako v minulém volebním období, tak i pro rok 2015, první rok tohoto nového volebního období, vychází návrh rozpočtu ze základních zásad: zachování struktury městského rozpočtu; návrh rozpočtu je vyrovnaný na základě reálných příjmů; dodržet vztah ke státnímu i krajskému rozpočtu; výdaje jsou navrženy podle reálných a nezbytných potřeb města a jeho organizací. Prioritou celého rozpočtu 2015 je dokončení nejnáročnější investice přivaděč pitné vody ze Želivky. Návrh rozpočtu, tak jak je zveřejněn, byl projednán s řediteli všech městských organizací, ve vedení města, v Radě města, ve finančním výboru a po zákonné lhůtě zveřejnění bude počátkem března projednán v Zastupitelstvu města. V průběhu roku bude naplňování rozpočtu a hospodaření města sledovat Rada města a účetnictví pak finanční auditor. Ing. Jiří Burian, starosta města e) Pokuty 800,0 f) Prodej dřeva - obecní lesy 250,0 g) Přijaté dary 0,0 h) Ostatní nedaňové příjmy 450,0 ch) Pronájem nebyt. prostor 4350,0 i) Nájemné z byt. fondu 3500,0 j) Nájemné ubytovna 2550,0 k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 3800,0 l) Pronájem vodohosp. zařízení 1831,0 m) Příjmy z dobývací činnosti 120,0 n) EKO-KOM - zpětný odběr 116,0 o) EKO-KOM - odměna za tříděný odpad 480,0 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 810, Příjmy z prodeje pozemků aj.nem.maj , Příjmy z prodeje BF 5 050,0 4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY , Dotace ze SR, OP EU ,0 a) výkon státní správy ,0 b) výkon státní správy SO-SPOD 1 700,0 c) OLH, LHO 2 000,0 d) příspěvek na výkon pěst.péče 624,0 NÁVRH ROZPOČTU P Ř Í J M Y Oblast příjmů Návrh DAŇOVÉ PŘÍJMY , Výnosy daní 83700,0 a) daň z příjmu SVČ 1 200,0 b) daň z příjmu ze závislé činnosti ,0 c) daň z nemovitosti 5 800,0 d) daň z příjmu právnických osob ,0 e) daň z příjmu PO- město 4 000,0 f) daň z přidané hodnoty , Místní a správní poplatky ,0 a) poplatky za psy 90,0 b) poplatky za užívání veř. prostr ,0 c) správní poplatky 4 800,0 d) příjmy z odvodu z loterií aj. her 2 000,0 e) poplatky za komunální odpad 3 600,0 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 Příjmy z vlastní činnosti a) Pečovatelská služba 200,0 b) Příjmy z prodeje zboží /RIS/ 90,0 c) Pronájem pozemků 245,0 d) Příjmy z úroků bank.vkladů 20, Investiční účel.dotace ,0 a) OPŽP - Přivaděč pitné vody ,0 b) OPŽP - zateplení č.p. 482 (MěK) 1 172,0 c) OPŽP - Kompostárna 374,0 d) OPŽP - Kompostárna - drtič 1 402, Zapojení rezerv ,0 a) zapojení rezerv - zůstatky účtů ,0 b) zapojení z fondu rezerv ,0 Příjmy celkem: ,0 NÁVRH ROZPOČTU V Ý D A J E Název kapitoly Návrh ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNÍ HOSP ,0 Obecní lesy - pěstební činnost 200,0 LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2000,0 2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV ,0 HOSPODÁŘSTVÍ 2.1. Doprava 3 580,0 Silnice-údržba a opravy MK 3200,0 Dopravní obslužnost 380, Vodní hospodářství 80,0 Provoz RTN 30,0 Pronájem pozemků - ČOV 50, Vodohospodářské zařízení 3 350,0 (pokračování na další straně)

4 NÁVRH ROZPOČTU 2015 (v tis. Kč) (dokončení z předchozí strany) Opravy 1. SčV 1850,0 Vodovod a kanalizace U Háječku 1500, Všeobecné služby 40,0 Provoz parkoviště 40,0 3. SLUŽBY OBYVATELSTVU , Školství ( strav.,škol., provoz) 8 800,0 1.ZŠ (příspěvek na provoz) 2750,0 2.ZŠ (příspěvek na provoz) 2195,0 ZUŠ (příspěvek na provoz) 395,0 Mateřská škola (příspěvek na provoz) 2510,0 ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na provoz) 550,0 ŠJ 2. ZŠ -(příspěvek na provoz) 400, Kultura ,0 Příspěvek KDJS 4500,0 Příspěvek Městskému muzeu 2500,0 Příspěvek Městské knihovně 3395,0 Komise pro občanské obřady 50,0 Tisk měst. zpravodaje Radnice 325,0 Výdaje na prezentaci města,ris 300,0 Slavnosti ROSA ,0 Sukovy Sedlčany 80,0 Jarní koncerty 60, Tělovýchova a zájm. činnost 4 390,0 Příspěvek SAS 4355,0 příspěvek na činnost 3800,0 př.na opr. a údržbu sp.zařízení 555,0 Provoz minigolfu 35, Bydlení, komunální služby ,0 územní rozvoj, investiční výst. Správa budov a zařízení města 4700,0 Činnost MTS 1800,0 Provozní nákl. ubytovny č.p ,0 Opravy BF 1700,0 Výkony technických služeb 7625,0 z toho: čištění města 2195,0 zimní údržba 1305,0 veřejná zeleň 2435,0 veřejné osvětlení 1525,0 provoz hřbitova 165,0 Skládka TKO 385,0 Provoz sběrného dvora 200,0 Svoz TKO 3600,0 Provoz kompostárny 250,0 Svoz tříděného odpadu 635,0 Nebezpečný odpad 135,0 Inž.činnost - Přivaděč pitné vody 1530,0 Projektová dokumentace 440,0 Administrace projektů k OP EU 165,0 Administrace výběrových řízení 110,0 Úpravy osad 500,0 Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ ,0 Pronájem pozemků, nemovitostí 310,0 Výkup pozemků a nemovitostí 1395,0 Topné kanály 3430,0 Úprava sídlišť 400,0 Investice a další akce charakteru ,0 oprav,st.úprav,údržby majetku města: Přivaděč pitné vody ,0 Rekonstrukce šaten TJ 1108,0 Rekonstrukce sociálních zařízení TJ 630,0 Zateplení budovy č.p ,0 Oprava fasády 5. MŠ 82,0 Rekonstrukce elektro 1. ZŠ 350,0 Oprava ÚT KDJS 100,0 Kolumbární stěna - hřbitov 170,0 Silnice Oříkov 3860,0 Rekonstrukce ul. Na Potůčku 8675,0 Víceúčelové hřiště Zberazská 2000,0 Vybavení kompostárny drtičem 1558,0 Výměna výtahu - MěN 662,0 Výměna dveří - tělocvična 1. ZŠ 155,0 Zateplení fasády - č.p. 159 rehabilitace 1470,0 Výměna oken č.p. 159 rehabilitace 318,0 Výměna oken č.p poliklinika 232,0 Výměna oken č.p MěN 563,0 Výměna výkladců č.p ,0 Výměna oken ZUŠ 100,0 Výměna střešní krytiny - MěN 760,0 VO Na Potůčku 300,0 VO I/18 52,0 VO Cihelný vrch 135,0 VO Podsadová 60,0 4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 3 195,0 Provozní náklady RC Petrklíč 250,0 Pečovatelská služba 1810,0 Výkon pěstounské péče 965,0 Klub důchodců 20,0 Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0 Sdružení zdravotně postižených 10,0 Mela - přepravní plošina 100,0 5. OCHRANA A BEZPEČNOST 6 065,0 Městská policie 4 700,0 Hasiči 890,0 Varovný a kamer.systém-údržba 300,0 Auto MěP (splátky) 175,0 6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA ,0 Správa Městského úřadu 40750,0 Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 980,0 Tělovýchova 800,0 Ochrana fauny 80,0 Ostatní 100,0 Kostel sv. Martina - oprava (fresky) 200,0 Úroky z úvěrů a půjček 450,0 Daň z příjmu placená obcí 4000,0 Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska 370,0 Daň z převodu nemovitostí 450,0 Výdaje celkem: ,0

5 SOUBOR USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY ze dne RM 6-95/ Rada města Sedlčany na svém jednání dne bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. RM 6-96/ Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 6/2014, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu Města Sedlčany na r o částku ve výši 102,00 tis. [Kč]. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem ,00 [Kč]; výdaje budou činit ,00 [Kč]. Rozpočet po započítání tohoto opatření bude přebytkový částkou 7.775,00 tis. [Kč]. RM 6-97/ Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou Zprávu pod názvem Výsledky hospodaření za rok 2014 (ve skladbě Příjmy; Výdaje ) a doporučuje takto koncipovanou Zprávu o výsledcích hospodaření předložit Zastupitelstvu města Sedlčany k řádnému projednání a schválení, a to na jeho nejbližším zasedání. Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2014 celkové výše ,23 tis. [Kč] a výdaje celkové výše ,60 tis. [Kč]. Rozpočet Města Sedlčany za rok 2014 je přebytkový v částce ,63 tis. [Kč]. RM 6-98/ Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/SPB/9521/2014-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí na nabyvatele, tj. Město Sedlčany bezúplatně pozemky parc. č. 1810/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 66 [m 2 ] a parc. č. 3041/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice o výměře 75 [m 2 ], vše v k. ú. a obci Sedlčany. RM 6-99/ Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem v místě a čase obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany o prodeji nemovitostí obálkovou metodou. Předmětem záměru je objekt bydlení č. p. 58 (ul. Sedlecká, Sedlčany) s pozemkem parc. č. 340, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 [m 2 ] a pozemkem parc. č. 341, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 [m 2 ], vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za minimální cenu ve výši ,00 [Kč]. RM 6-100/ Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem v místě a čase obvyklým, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany pronajmout pozemek parc. č. 239/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře [m 2 ] v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. RM 6-101/ Rada města Sedlčany rozhoduje, že s ohledem na malou výši míry inflace a z toho vyplývající zanedbatelné navýšení příjmů za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví Města Sedlčany, nebude s účinností od 1. dubna 2015 možnost sjednaného smluvního navýšení nájemného uplatněna. RM 6-102/ Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit způsobem v místě a čase obvyklým na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany prodat uvolněné městské byty: a) byt o velikostní kategorii 2+1 v bytovém domě na adrese Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 528, Sedlčany, a to byt č. 3/II. patro o výměře 60,1 [m 2 ] za cenu minimálně ,00 [Kč]; b) byt o velikostní kategorii 1+1 v bytovém domě na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, Sedlčany, a to byt č. 5/I. patro o výměře 41,1 [m 2 ] za cenu minimálně ,00 [Kč]. RM 6-103/ Rada města Sedlčany bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 622, Sedlčany, který společně užívali paní Jana Benešová a manželé pan Jaroslav a paní Jana Benešovi. V souladu s oznámením paní Jany Benešové, která uvedený byt trvale opustila, přechází užívání bytu manželům panu Jaroslavu Benešovi (syn) a paní Janě Benešové (snacha). USNESENÍ RM 6-104/ Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci pod názvem Výstavba příjezdové komunikace v Oříkově a napojení průmyslové zóny. V této souvislosti Rada města Sedlčany v souladu s pořadím hodnocení rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podána dodavatelem - společností BES s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, Benešov; IČ , s nejnižší nabídkovou cenou ve výši ,06 [Kč] bez DPH. RM 6-105/ Rada města Sedlčany ukládá na provedení akce pod názvem Výstavba příjezdové komunikace v Oříkově a napojení průmyslové zóny uzavřít se společností BES s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, Benešov; IČ , předložený návrh Smlouvy o dílo, čímž pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, jeho podepsáním. RM 6-106/ Rada města Sedlčany souhlasí s vypracováním odborného posudku ve věci ochrany ovzduší při provozu Kompostárny Kosova Hora, který je nutnou podmínkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí, jehož vypracování bude zadáno subjektu - Ing. Pavel Novák s. r. o. (ARTEZIS s. r. o.); se sídlem Praha - Holešovice, Osadní 799/26, PSČ Praha; IČ , a to dle předložené cenové nabídky za částku ve výši ,00 [Kč] bez DPH. RM 6-107/ Rada města Sedlčany schvaluje přijetí účelového finančního daru ve prospěch 2. základní školy školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, Sedlčany, příspěvkové organizace Města Sedlčany, ve výši 6.365,00 [Kč] ze zdrojů Občanského sdružení Život dětem, se sídlem Lindnerova č. p. 6, Praha 8, Praha; IČ , který je určen na nákup pomůcek a zařízení pro výuku. RM 6-108/ Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob (celkem 31 případů), podrobně uvedeno v příslušném spisu, vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, Rada města Sedlčany rozhoduje o poskytnutí finančních darů ve výši 800,00 [Kč/rok/nemovitost], kde příjemcem jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary v souhrnné výši ,00 [Kč] budou pro každý případ samostatně vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy.

6 INFORMACE Působení starosty města v Senátu Vážení spoluobčané, v tomto vydání Zpravodaje vás chci informovat o mé činnosti v Senátu Parlamentu ČR. Považuji to za nutné k vám, kteří jste mě podpořili svými hlasy na podzim loňského roku v senátních volbách. Nesmírně si vážím výsledku těchto voleb, neboť je to úspěch můj osobní, i úspěch v historii města Sedlčan. Vážím si tohoto úspěchu i proto, že jsem jako jediný, z celkových 26 nových senátorů, vstoupil do Senátu za Občanskou demokratickou stranu bez koaličních podpor. První zasedání pléna Senátu se uskutečnilo 19. listopadu loňského roku, jako zasedání ustavující. Uskutečnila se volba vedení Senátu, jednotlivých výborů a komisí. V mém případě jsem místopředsedou Ústavně právního výboru, členem komise pro rozvoj venkova a místopředsedou podvýboru pro dopravu a energetiku při hospodářském výboru Senátu. Do této chvíle se uskutečnilo pět zasedání pléna k projednání a posouzení cca 90 návrhů zákonů, včetně mezivládních dohod, smluv a zpráv z Rady Evropské unie. Za velmi důležité a velmi pozitivní považuji atmosféru jednání ve výborech a především v plénu. Na rozdíl od Poslanecké sněmovny probíhají všechna tato jednání v klidu, věcně, bez hašteření, napadání či vulgarizmu. Jednotlivé kluby, stejně tak senátoři, mezi sebou komunikují a věci nepolitizují. Potěšitelná je pro mě i skutečnost, že z celkového počtu 81 senátorů a senátorek je cca jedna třetina starostů bývalých nebo současných. Tito senátoři přináší do všech jednání praktické zkušenosti a vážím si, že patřím mezi ně. Vedle kanceláře v budově Senátu Valdštejnské nám. 17/4, mám v pronájmu kancelář v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech pro veřejnost každé pondělí od 9 do 15 hod. Vzhledem k tomu, že plním i povinnosti radniční, jsem k dosažení nejlépe na telefonu nebo u: Ing. Jiří Burian, starosta města Oprava šaten městského stadionu Město Sedlčany nabízí k prodeji obálkovou metodou nemovitý majetek 1. Obytný dům č. p. 58 v Sedlecké ulici na pozemku parc. č. 340, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m 2, včetně pozemku parc. č. 341 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m 2 vše v k. ú. a obci Sedlčany, za minimální cenu ,- Kč. 2. Stavební parcelu ve Strojírenské ulici, pozemek parc. č. 2487/13, druhem pozemku orná půda o výměře 1000 m 2 a pozemek parc. č. 2488/8, druhem pozemku orná půda o výměře 19 m 2 v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, celkem 1019 m 2, a to za minimální cenu 500,- Kč/m 2, tj ,- Kč. 3. Byt o velikosti 2+1, č. b. 3, 2. patro, v č. p. 528 v ulici Víta Nejedlého o výměře 60,1 m 2 za minimální cenu ,- Kč. 4. byt o velikosti 1+1, č. b. 5, 1. patro, v č. p. 879 v Havlíčkově ulici o výměře 41,1 m 2 za minimální cenu ,- Kč. Nabídky lze podávat do Více na úřední desce pod evidenčními čísly 15/013, 15/024, 15/025 a 15/026 a na Oprava šaten městského stadionu Tatran Sedlčany se blíží ke konci a bude hotova před zahájením jarní části fotbalové sezóny. Pro místní fotbalový klub bude kompletně zrekonstruované zázemí čítající čtyři šatny včetně umýváren a WC.

7 BŘEZEN 2015 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany V březnu začíná v městském muzeu tradiční velikonoční výstava. Dlouhodobé akce: KDJS: do PAVEL HLAVATÝ, od BRDSKÁ ZÁKOUTÍ A MOTÝLI VÝSTAVA MUZEUM: do VELKÁ VÁLKA - ČEŠI NA BOJIŠTÍCH EVROPY VÝSTAVA MUZEUM: od do VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÝSTAVA KNIHOVNA: od do OBRÁZKY PRO RADOST VÝSTAVA PO v hod. POSLEDNÍ FEJETON (KDJS) - str PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE ÚT v 17 hod. ABY ZÁDA NEBOLELA (s praktickým cvičením na karimatkách a ochutnávkou nealko drinků, přednáší Petra Smolková, vstup volný, Klub zdraví, budova ČASD pod OD Rozvoj) PŘEDNÁŠKA ST ve 12 hod. OKRESNÍ KOLO TANEČNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ (KDJS) TANEC PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. VIOLETTE (biografie, drama F, B) - str KINO SO ve 14 hod. VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL (KDJS) - str MAŠKARNÍ PRO DĚTI SO ve 20 hod. HODINOVÝ MANŽEL (komedie ČR) - str KINO NE v 15 hod. ANIMÁČKY 2014 (pásmo krátkých filmů) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. CESTA DO PRALESA (knihvona) - str PŘEDNÁŠKA ČT ve 20 hod. KUKUŘIČNÝ OSTROV (film Gruzie - Filmový klub) - str KINO PÁ v 15 hod. TÁTA ČTENÁŘ (knihovna) - str. 6 a PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. VETŘELEC - režisérský sestřih (sci-fi, horror USA) - str KINO SO v 8 hod. KOPCE KOLEM SEDLČAN - 1. ETAPA (sraz v 7.50 hod. na autobus. nádraží, odjezd v 8 hod. do Kňoviček, odtud přes vrcholy Pánkov, Deštno, Cihelný, Šiberný, Jonáš a Pačíska, cca 18 km) POCHOD SO ve 20 hod. (NE)ZADANÍ (romantická komedie USA) - str KINO NE v 15 hod. NOČNÍ SKŘÍTEK (KDJS) - str POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE ÚT v hod. KONCERT HUDEBNÍHO OBORU - LIDOVÝ SOUBOR ZUŠ (KDJS) KONCERT ST v 10 hod. JARO JE TU! (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT v hod. IRENA BUDWEISEROVÁ (KDJS) - str KONCERT PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 18 hod. NA SEVER OD SLUNCE (knihovna) - str PROMÍTÁNÍ PÁ ve 20 hod. FÉNIX (drama Německo) - str KINO SO v 9 hod. KOPCE KOLEM SEDLČAN - 2. ETAPA (sraz v 9 hod. na náměstí u kašny, pochod přes vrcholy u Přibýšky, Radče, Babí horu a Hluchou, délka cca 16 km) POCHOD SO v 15 hod. BRDSKÁ ZÁKOUTÍ A MOTÝLI (KDJS) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY SO ve 20 hod. VELKÁ NOC (portrét nočního města ČR) - str KINO PO v 16 hod. KONCERT HUDEBNÍHO OBORU (KDJS) KONCERT ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 19 hod. LA TRAVIATA (KDJS) - str DIVADLO - předplatné ČT v 18 hod. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA (muzeum) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ČT ve 20 hod. PERNÝ DEN (film GB - Filmový klub) - str KINO PÁ ve 20 hod. BÍLÝ BŮH (alegorický příběh) - str KINO PÁ od 9 do 17 hod. a SO od 9 do 12 hod. DNY LIDOVÝCH ŘEMESEL (muzeum) - str DNY ŘEMESEL SO ve 20 hod. MY JSME NEJLEPŠÍ! (drama S, DK) - str KINO NE v 15 hod. GARFIELDŮV FESTIVAL HUMORU (animovaný film USA) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE ÚT v 18 hod. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY (KDJS) - str KONCERT BŘEZEN

8 Havlíčkova Sedlčany tel.: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - BŘEZEN 2015 Pondělí 2. března v hod. PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE Posledním představením letošního Předplatného slova, hudby a poezie je pořad POSLEDNÍ FEJETON Sobota 7. března od 14 hod. MAŠKARNÍ PRO DĚTI Do Společenského sálu Vás zveme ve spolupráci s KLUBEM VELKÁ KOBRA na tradiční VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL Čekají Vás soutěže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy. Vstupenky je možné si zakoupit před začátkem karnevalu v pokladně KDJS. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 30 Kč. Akce trvá do 17 hodin. Literární pásmo ze sloupků, glos a fejetonů KARLA ČAPKA skvěle čte vynikající český herec a recitátor PETR KOSTKA. Nenechte si ujít možnost strávit večer jako příjemné setkání v milé společnosti. Pořad doplněný hudbou Francise Poulence je výstižně charakterizován jako hluboký, vtipný, nadčasový až neskutečně aktuální. Vynikající autor, vynikající interpret a podle slov účinkujících z letošního předplatitelského cyklu máme v Sedlčanech i vynikající pozorné publikum, takže jsou vytvořeny předpoklady pro hluboký umělecký zážitek. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 70 minut bez přestávky. 2 BŘEZEN 2015

9 Neděle 15. března od 15 hod. POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE Středa 25. března v 19 hod.!!! DIVADLO - předplatné Jako tradiční nedělní odpolední pohádku nabízíme tentokrát představení nazvané NOČNÍ SKŘÍTEK Pohádkový příběh o holčičce Jiřince, které se jednou nechtěly uklízet hračky. Co všechno se může odehrát v docela obyčejném pokojíčku nepořádné holčičky nám povypráví nejen kuřátko s prasátkem, ale i pohádkový noční skřítek Hračkožrout a spousta dalších postaviček, které v průběhu představení rozehrávají celou scénu. Nejdůležitější postavou se ale ukazuje být maminka Jiřinky. Jak to nakonec všechno dopadne, to je potřeba počkat si až na konec pohádky! Hraje MIMo.s.Praha: Maminka: Yvona Jelénková, Hračkožrout: Petr Liška, Scénář a režie: Petr Liška a Yvona Jelénková, Hudba: Jožka Fojta, Texty písní: Emanuel Míšek, Výtvarník: Lucie Ulíková, Výroba, realizace: Petr Liška, Renata Lišková, Lucie Ulíková, Luděk Polzer Jako zahajovací představení 51. ročníku hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY uvádíme operu Giuseppe Verdiho LA TRAVIATA Román Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi inspiroval Giuseppe Verdiho k napsání opery o nejslavnější dívce se špatnou pověstí, která dnes spolu s operami Nabucco a Rigoletto patří k jeho nejslavnějším a zároveň i nejhranějším. Příběh dívky z pařížského polosvěta, její citové probuzení a zmařená touha po opravdové lásce, dojímá a uchvacuje spolu s Verdiho lyrickou hudbou své posluchače již 160 let. Podle libreta F. M. Piave ji nastudoval v italštině soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem. režie: M. Dubovic dirigent: M. Formáček účinkují: sólisté, orchestr, tanečníci a sbor Severočeského divadla Ústí nad Labem Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 320 Kč. Délka představení cca 125 minut + přestávka. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky. Čtvrtek 19. března od hod. KONCERT mimo předplatné Po dlouhé době se na naše jeviště vrací vynikající zpěvačka IRENA BUDWEISEROVÁ se svým pořadem SPIRITUÁLY DLE BUDWEISEROVÉ Tentokrát k nám zavítá jako zpěvačka sólová, ačkoliv mnohokrát u nás vystupovala jako výrazná členka legendárního SPIRITUÁL KVITETU. Nyní je hlavní protagonistkou koncertu, v kterém účinkuje za doprovodu své vlastní hudební skupiny BLUE SOUL. V loňském roce úspěšně koncertovala i na svém turné v USA a letošní rok zahájila domácím turné po ČR. Během sedlčanského koncertu uslyšíme nejen světově proslulé spirituály, jejichž je famosní interpretkou, ale i její vlastní skladby. Čeká nás příjemný večer naplněný zpěvem a hudbou interpretka se těší na Vaši návštěvu. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 190 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky. BŘEZEN

10 Úterý 31. března od 18 hod. KONCERT mimo předplatné VÝSTAVA V divadelním sále se uskuteční v rámci 51. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany tradiční KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY V pestrém programu se vystřídají sólisté, menší hudební soubory a již tradičně i velký orchestr složený z učitelů ZUŠ Sedlčany pod vedením Pavla Fořta. Repertoár bude rovněž pestrý zazní skladby z muzikálů, filmová hudba, swingové i rockové melodie, klasický repertoár a jako sólisté se představí učitelé ZUŠ a jejich hosté. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka. VÝSTAVA Velice atraktivní výstava je do 20. března připravena uvítat návštěvníky. Není to výstava ledajaká je to výstava českého malíře a grafika, který získal v celém světě více než 50 mezinárodních cen a do Sedlčan přiváží špičku toho, co dělá ve světě. Tímto autorem je pražský výtvarník BRDSKÁ ZÁKOUTÍ A MOTÝLI Představí se nám výtvarnice VĚRA MAČKOVÁ (roz. Pišingerová). Tvořit začala v roce S malováním se však setkala daleko dříve v dětství (v Chrástu n. Sáz.), kdy sledovala svého otce, jenž ve volných chvílích maloval krajinky. Jak sama říká: U nikoho jsem se malovat neučila. Vždy, když si nevím rady třeba s vodou, tak v duchu říkám táto, pomož mi, nějak namíchám barvy a pak mám pocit, že je to ono Nepovažuji se za umělce, jen cítím, že se mi obraz povedl. Do dnešního dne uskutečnila Věra Mačková 27 samostatných výstav a účastnila se 11 výstav kolektivních. Má silný vztah k přírodě, kde čerpá nejen motivy pro svá díla, ale i energii a duševní sílu. Doufá, že prostřednictvím svých obrazů umožní návštěvníkům vnímat krásu přírody a předá jim trochu pohody, kterou v přírodě nachází. O krajinách, které jí přirostly k srdci, říká: Místem, kde většinu roku pobývám, je úžasná vesnička Halouny, ležící přímo na úpatí brdských lesů. Les na Brdech je pokaždé jiný - sluncem rozzářený, kdy zvláštně voní (a to si vždy vzpomenu na tátu, když jsme se vraceli z hub) či pochmurný a tajemný... Jsou tu nádherná zákoutí, kde teď často pobývám a maluji. Vernisáž za osobní účasti autorky se koná v sobotu 21. března 2015 od 15 hodin. Program vernisáže obohatí svým vystoupením kytaristka Hana Humlová. Jste autorkou srdečně zváni. Výstava je prodejní a proto si návštěvníci většinu obrazů mohou pořídit i do svých domovů. PAVEL HLAVATÝ Není to poprvé. Své práce zde již prezentoval v roce Přestože již věkem patří mezi seniory, je stále činný nejen ve své tvorbě, ale i výstavní činností z Pražské grafické sbírky DRTI, disponující asi 25 tisíci grafik 20. století. Jen v roce 2014 získal 6 mezinárodních cen (2x Polsko, 2x Čína, 1x ČR a 1x Grand Prix ze Soltizia v Itálii). Součet jeho mezinárodních ocenění již překročil číslo padesát. Je také jediným občanem, který strávil rok 1971 ve vězení za výstavu PROTESTKRESBY 68. Malá ukázka z této výstavy bude prezentována i v KDJS. Věra Mačková: Berounka u Hlásné Třebáně Plánované akce v KDJS na duben ČT DÍVČÍ VÁLKA DIVADLO - mimo předplatné ST MARIMBA LIVE DRUMS KONCERT mimo předplatné PÁ M. PITKIN A FARMÁŘI ZÁBAVNÝ SPOLEČENSKÝ VEČER NE PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA POHÁDKA PRO DĚTI PÁ RETRO VEČER - SESTRY HAVELKOVY, JAKUB ŠAFR, SWING TRIO AVALON a RETRO PROJEKCE KINA SPECIÁLNÍ VEČER V KDJS SO BABIČKA DIVADLO - mimo předplatné ÚT EVA a VAŠEK KONCERT mimo předplatné Konec dubna PAROHATÉ POVĚSTI DIVADLO - SDO Sedlčany 4 BŘEZEN 2015

11 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - BŘEZEN 2015 pátek 6. března ve 20 hod. film F, B biografie, drama (2015), 139 min. VIOLETTE Violette Leducová je dívka, která celé dětství trpěla nízkým sebevědomím. Po válce potkává slavnou spisovatelku Simone de Beauviorovou díky níž a podpoře M. Sachse se z přehlížené dívky stává uznávaná a obdivovaná spisovatelka. Její autobiografie La Batarde se stala bestsellerem. Hrají Emanuelle Devos, Sandrine Kiberlain a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. sobota 7. března ve 20 hod. film ČR komedie (2014), 100 min. HODINOVÝ MANŽEL Čtyři plavci hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou živnost hodinový manžel a opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže, nejen domácnosti. A jak na to zareagují jejich protějšky...? Hrají D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek, L. Latinák a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. pátek 13. března ve 20 hod. film USA sci-fi, horror (2015), 117 min. VETŘELEC (Režisérský sestřih) Obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi se Sigourney Weaver v roli statečné Ripleyové, ženy ocelových nervů, která jako jediná z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal na palubu z líhně na neznámé planetě. Hrají S. Weaver, T. Skerritt, V. Cartwright, J. Hurt a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 14. března ve 20 hod. film USA romantická komedie (2015), 94 min. (NE)ZADANÍ Poté, co Mikeyho manželka požádá o rozvod, jeho kamarádi Jason a Daniel mu slíbí, že zůstanou svobodní spolu s ním. Původní plán najít si někoho na nezávazný postelový aerobik se komplikuje, když si Mikey začne hledat náhradu za ženu a Jason s Danielem se zamilují... Hrají Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jordan a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. pátek 20. března ve 20 hod. film Německo drama (2015), 98 min. FÉNIX Bývalá zpěvačka Nelly se vrací z koncentračního tábora Osvětim se znetvořeným obličejem a po plastické operaci se tato femme fatale postupně stává svojí vlastní dvojnicí. Sugestivní snímek režisera Ch. Petzolda odkazuje ke klasickým filmům noir a jeho napětí postupně graduje výkonem Niny Hosové. Dále hrají N. Kurzendorfová a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 21. března ve 20 hod. film Česko portrét nočního města (2015), 72 min. VELKÁ NOC Fascinující portrét nočního města a jeho obyvatel. Snímek okouzlil především skvělým výběrem protagonistů a zvláštní poetikou, podtrhující divoký životní styl nočňátek. Divák se vrchovatě nabaží toho nejdivnějšího, nejvzrušivějšího a nejintezivnějšího, co se dá v noci zažít v Praze, Paříži či německém pohraničí. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. pátek 27. března ve 20 hod. film H, D, S alegorický příběh (2015), 119 min. BÍLÝ BŮH Strhující příběh přátelství člověka a psa. Film, během nějž hlavní psí i lidští hrdinové projdou zásadní proměnou, nabízí divákovi silný filmový zážitek. Hraje Z. Psotta, L. Monori a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. sobota 28. března ve 20 hod. film S, DK drama (2015), 102 min. MY JSME NEJLEPŠÍ! Zábavný film o dospívání a síle přátelství, outsiderství, rebelii a vzájemném mezigeneračním neporozumění, vytváří vzletné komediální drama o nesmrtelnosti punku. Dvě 13leté dívky Bobo a Klara se cítí přehlížené vlastními rodinami a chtějí založit punkovou kapelu... Hrají M. Grosin, M. Barkhammar, L. LeMoyne a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. neděle 8. března v 15 hod. pásmo krátkých filmů ČR (2015), 60 min. ANIMÁČKY 2014 Pásmo krátkých animovaných filmů od studentů Univerzity T. Bati ve Zlíně. Příběhy jsou žánrově a stylově různorodé. Mezi filmy najdete i abstraktní snímky, které umožní dětem zapojit vlastní fantazii. Vstupné 70 Kč. neděle 29. března v 15 hod. film USA animovaný (2014), 76 min. GARFIELDŮV FESTIVAL HUMORU Světový festival humoru se blíží a Garfield je připraven jako každý rok vyhrát! Na cestě plné hádanek, legrace a svérázných postav bude Garfield muset rozluštit záhadu skutečného vtipu... čtvrtek 12. března ve 20 hod. film Gruzie (2015), 100 min. KUKUŘIČNÝ OSTROV V nejlepší tradici filmové básně vypráví o osudu dědečka a vnučky, jejichž smyslem života je zasít, pěstovat a sklidit malé kukuřičné pole na ostrově uprostřed řeky, oddělující Gruzii od Abcházie. Do jejich tichého života postupně vstupují muži zvenčí - zraněný voják a hraniční patrola. A také živly, které jediné mají skutečnou kontrolu nad kusem země, který se po jarním tání objevil, aby ho podzimní deště mohly zase vymazat z mapy světa. Film získal na MFF v Karlových Varech 2014 Velkou cenu Křišťálový glóbus za nejlepší hraný film a svou cenu udělila také Ekumenická porota. Mládeži přístupné. čtvrtek 26. března ve 20 hod. film GB (1964), režie R. Lester, 87 min. PERNÝ DEN Díky Projektu se na plátna kin vrací slavní The Beatles a jejich Perný den. Film vychází ze stejnojmenného alba A Hard Day s Night, ale rozhodně se nejedná o suchopárnou reportáž či patetickou poctu. Režisér Richard Lester a čtyři protagonisté vytvořili dodnes svěží mix hraného filmu a dokumentu sršící vtipem a hudební energií, který vychází z principů grotesky a crazy komedie. Tempo snímku je pak určováno neutuchající kadencí epochálních hitů nejslavnější hudební skupiny všech dob All My Loving, Can t Buy Me Love a dalších. Mládeži přístupné. BŘEZEN

12 Městská knihovna Sedlčany Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod. AKCE KNIHOVNY - BŘEZEN 2015 Březen - měsíc čtenářů (šestý ročník) Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu knihoven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, časopisů, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této kampaně je nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás hodně! I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůznějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodobým partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) a další jsou určeny pro širokou veřejnost. V letošním roce máme trošku komplikovanou situaci právě začínající rekonstrukcí domu, ale doufáme, že potom bude naše knihovna ještě hezčí a příjemnější pro naše návštěvníky. Je to vlastně i takový velký dárek našeho města k právě probíhajícímu měsíci čtenářů. od 6. března do 1. dubna Obrázky pro radost amatérská výstava Ivety Litošové a Kateřiny Šimkové středa 11. března od 18 hod. Cesta do pralesa povídání a setkání s dobrovolníky VÝSTAVA Autorky o sobě říkají: Jmenuji se Iveta Litošová a bydlím v Sedlčanech. Obrázky maluji asi tři roky a moc mne to baví a nabíjí energií. Maluji květiny na plátno vodovými barvami. Od dětství ráda tvořím z přírodních materiálů. Malování vzniká emočně z lásky i z žalu a vrací mi energii. Kromě malovaných obrázků na různé materiály vytvářím i pohádkové bytosti z přírodnin a šperky z fimo hmoty. Jmenuji se Kateřina Šimková. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od do PŘEDNÁŠKA Parta odvážných dobrovolníků se před pár týdny vrátila z ekvádorské džungle. Chcete se přímo od nich dozvědět, jaké to tam bylo? Čtenář roku 2015 Městské knihovny Sedlčany I v tomto roce pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepšími čtenáři. Čtenářkou roku 2012 a první nositelkou tohoto titulu se stala paní Milada Bosáková, která naši knihovnu navštěvuje již od roku 1945 (v roce 2012 jsme hledali čtenáře, který knihovnu navštěvuje nejdéle). Čtenářem roku 2013 se stal Aleš Kristen (nejlepší dětský čtenář). V loňském roce se nositelkou titulu stala rodina Kruchňova (nejlepší čtenářská rodina) a v roce 2015 budeme oceňovat naše nejlepší čtenáře - táty. A kdo to bude? To se všichni dozvíme v pátek v 15 hod. v programu Táta čtenář. 6 Chcete vědět jaké je soužití s místními indiány a co obnáší praktická pomoc v pralese? Přijďte a můžete se těšit na večer plný inspirace, krásných fotek a zážitků. Ochutnáte i wayusu, oblíbený povzbuzující nápoj amazonských indiánů a můžete si zakoupit indiánské šperky. Deštné pralesy Amazonie patří mezi největší bohatství naší planety. Jsou plícemi naší Matky země a domovem více než čtvrtiny všech rostlinných a živočišných druhů. Jsou také jedním z posledních domovů lidí, kteří dokáží žít v těsném spojení s přírodou. Jedna část ekvádorské Amazonie v povodí řeky Napo je nezadržitelně devastovaná těžbou zlata, kácením vzácných dřevin, ale i tužbou po výdobytcích civilizace, jimž amazonští indiáni více a více podléhají Život po staru je občanské sdružení, které se snaží pomoci lidem nalézt rovnováhu a udržitelnost v jejich nelehké situaci. BŘEZEN 2015

13 Pátek od 15 hod. Táta čtenář vyhlášení čtenáře roku Čtenář roku bude v sedlčanské knihovně samozřejmě náležitě odměněn a slavnostní předání diplomu a cen se stane součástí cyklu Páteční odpoledne. Vystoupí Literární prádelna se stínohrou Bajaja na motivy veršované pohádky Miloše Kratochvíla. Výtvarná dílna od 16 hod. nazvaná Dračí jeskyně bude inspirována draky v nejrůznějších podobách a jejich obydlími. Středa od 10 hod. Jaro je tu! program pro rodiče s dětmi, inspirovaný knihou Andrey Popprové. Budeme si hrát, zpívat, povídat a tvořit. Pro dospělé bude připravena nabídka knih a časopisů, které se věnují zahrádkaření. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. pátek 20. března od 18 hod. Na sever od slunce Programy na dětském oddělení pro veřejnost: PROMÍTÁNÍ Promítání dokumentu z roku 2012, který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Anotace k filmu: Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst. Svůj životní styl odpovědných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem a jejich dodávka jezdí na přepálený olej. Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i běžného pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však zároveň musí zajistit základní podmínky k přežití. Pátek od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky budeme číst z knihy Záplaťák Guye Basse. Od 16 hod. naváže na program výtvarná dílna Průvod netvorů, ve které si zkusíme vytvořit postavy pana profesora Erasma, který jim vdechoval život Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Návštěva pohádkové babičky budeme číst z knihy Heřmánek a Mařinka od spisovatele Jaromíra Kincla. Kniha je o bylinkové apatyce, která platí i na pohádkové postavy. Výtvarná dílna od 16 hod. Bylinková zahrádka bude o bylinkách, ale také o pohádkách. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Kluby v komunitním centru Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se v pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od do hod. pouze pro ženy, od do hod. pro ženy i pro muže. Klub Mnémé (klub pro seniory): 4. 3., od 9 hod. Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 18 hod. Kreslení Kurz Lukáš: a od 9 hod. Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod. Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod. Výzva Hledáme šikovnou seniorku nebo seniora na vedení klubu pro seniory od října Podrobnosti zájemcům ráda poskytne Blanka Tauberová, ředitelka knihovny. Oznámení o uzavření knihovny Ve dnech bude knihovna uzavřena. Důvodem je výměna oken. Děkujeme za pochopení. BŘEZEN

14 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - BŘEZEN 2015 do pátku 20. března VÝSTAVA od čtvrtka 26. března do neděle 12. dubna Městské muzeum Sedlčany pro vás připravilo tradiční VELIKONOČNÍ VÝSTAVU VÝSTAVA Zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 26. března v 18 hodin. Návštěvníci si mohou nejen prohlédnout zajímavé předměty ze sbírek muzea, ale také si zakoupit řadu velikonočních dekorací, pomlázek, řehtaček, píšťalek, vajíček, perníčků, keramiky Vstup zdarma. Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu VELKÁ VÁLKA ČEŠI NA BOJIŠTÍCH EVROPY Výstava představuje situaci ve světě před vypuknutím 1. světové války, zabývá se příčinami vzniku válečného konfliktu i jeho průběhem. Věnuje se také vývoji techniky, zdravotnictví a působení Červeného kříže v období války, i životu v zázemí. Především však představuje české vlastence, kteří již od počátku války věřili, že bojují nejen za mír, ale také za osvobození svého národa z područí Rakousko-Uherska a k tomu směřovali své činy a obětovali mnohdy své životy. Putovní výstava je součástí komplexního vzdělávacího projektu Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET) Osudové roky české státnosti. Výstavu můžete navštívit do pátku 20. března. Vstup zdarma. 8 BŘEZEN 2015

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Boj o okresní úřad Sedlčany byly od vzniku okresů ve 2. polovině 19. století po řadu desetiletí okresním městem. Rozlohou patřil politický okres Sedlčany skládající se ze soudního okresu sedlčanského, sedleckého a votického mezi největší okresy v Čechách, sahal od stříbropěnné Vltavy až k památnému Blaníku, a přece byly Sedlčany málo známým městem. Řekli-li jste někomu, že jste ze Sedlčan, zeptal se vás, kde to je. Pro lepší informaci se psávalo Sedlčany u Benešova, Sedlčany u Tábora. Snad jen Rebcovy nože byly známy po celých Čechách. Okres se neustále vylidňoval, protože nebylo pracovních příležitostí. Pro úředníky, kteří byli do Sedlčan přeloženi, byly Sedlčany trestaneckou stanicí. Bez vodovodu, bez kanalisace, nedostatek bytů. Už po první světové válce nabízely Votice lepší umístění úřadu (v té době byly úřadovny okresu jednak v t. zv. staré radnici čp. 136 a 137, jednak v ulici 28. října čp. 176 a 177) i lepší ubytování úředníků. Proto byl v třicátých letech postaven t. zv. úřednický dům - čp. 417(dnes Havlíčkova ulice) a nová budova okresního úřadu čp. 161 a 162. Vzdálenost od větších měst a nedostatečné spojení s Prahou však způsobily, že Sedlčany byly kulturním centrem - čilá tělocvičná jednota Sokol, hudební kroužek, zpěvácký spolek Záboj a hlavně spolek divadelních ochotníků byl na vysoké úrovni. Se sedlčanskými ochotníky zde vystupovali vynikající pražští herci Nasková, Štěpničková, Kohout a jiní. Sedlčany a Votice byli rivalové. Votice - město ležící na státní silnici Praha - Vídeň, na hlavní železniční trati (za Rakousko-Uherska dráha Františka Josefa, po 1. světové válce dráha Wilsonova), votickým občanem byl a ve Voticích měl velkostatek a pivovar známý pražský velkouzenář Maceška. Proto v r. 1943, při vystěhování Sedlčan, jak jsem uvedl vpředu, spatřily Votice příležitost, jak se stát trvale okresním městem. V deputaci, která nabízela umístění okresního úřadu ve Voticích byl kromě zástupců městské rady i Němec - Treuhänder fy Klein Krügerstein. A po II. světové válce měly Votice vlivného zastánce v generálním tajemníkovi KSČ Slánském, který měl venkovské sídlo u Votic Veselíkov. Proto navrácení okresního úřadu z Votic do Sedlčan bylo bojem o okresní úřad, proto věc zdánlivě tak samozřejmá si vyžadovala tolik úsilí a času. Pro Sedlčany to byla záležitost nejen prestižní, ale z ekonomického hlediska velmi významná. Nová budova Okresního úřadu byla postavena v roce 1934, nyní slouží sedlčanské nemocnici. Lidová hvězdárna Kromě toho, že 6 minut před koncem 20. dne měsíce března je okamžikem počátku astronomického jara, budeme v dopoledních hodinách svědky částečného zatmění Slunce. Pokud chceme pozorovat úplné zatmění, musíme navštívit Faerské ostrovy nebo Špicberky. Pro naši zeměpisnou polohu bude sluneční kotouč v maximální fázi zakryt Měsícem do hloubky ¾ průměru Slunce. Pro Prahu a s malým rozdílem i pro Sedlčany nastane první kontakt 9 hod. 36,6 min., maximální fáze bude v 10 hod. 45,5 min. a poslední kontakt, kdy Měsíc opustí Slunce, pak v 11 hod. 57,1 min. Pokud budeme pozorovat zatmění dalekohledy, nesmíme zapomenout na vhodný filtr, který dostatečně zeslabí sluneční svit. V průběhu ledna a února byla na večerní obloze ke spatření kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) objevená v minulém roce. Velmi nepříznivé počasí znemožnilo kometu pozorovat v době její největší jasnosti. Teprve návštěvníci hvězdárny mohli na vlastní oči spatřit v okuláru velkého dalekohledu velmi jasnou komu a náznak ohonu. Následný snímek kamerou G v ohnisku zrcadlového dalekohledu Newton-Schmidt 254/1016 mm zvýraznil vláknitý ohon. Kometa ještě byla na hranici viditelnosti pouhým okem. Obrázek lze nalézt na cz/hvezdarna/index.htm. Pozorovací program hvězdárny pro veřejnost na březen: Hvězdárna Josefa Sadila na Cihelném vrchu otevřena každý pátek od 19 do 22 hod. Měsíc Na páteční večerní obloze jeden den po úplňku a v první čtvrti. Planety Merkur nepozorovatelný, Venuše a Mars nad západním obzorem. Jupiter pozorovatelný po celou noc. Saturn ve druhé polovině noci. Ostatní objekty - Velká mlhovina v Orionu, Krabí mlhovina v Býku, otevřené hvězdokupy, kulové hvězdokupy a galaxie. Úkazy - Částečné zatmění Slunce 20. března. Průběh zatmění podle popisu uvedeného výše. Hvězdárna bude otevřena od 9 hod. do 12 hod. pro veřejnost. 4. března ve 20 hod. těsná konjunkce Venuše s Uranem. Vzájemná vzdálenost pouze 0,1 o. 22. března seskupení Měsíce, Venuše a Marsu večer nízko nad západním obzorem. František Lomoz

16 ŠKOLY Klub mladého diváka má mezi studenty hodně příznivců Nevím, jestli každá škola poskytuje studentům takovou volnočasovou aktivitu, jakou je Klub mladého diváka (dále jen KMD). Na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Sedlčany má KMD již velmi dlouhou tradici. Klub je organizace, která sídlí v Divadle v Dlouhé a zapojuje do svého programu stále více a více pražských divadel a nabízí mladým divákům kulturní zážitky za snížené vstupné. Zájemci na naší škole jsou rozděleni do tří skupin: jedna je určena pro žáky sekundy, tercie a kvarty a do dalších dvou skupin patří studenti vyššího gymnázia a obchodní akademie. Mladší zájemce o kulturu má na starosti pan profesor Libor Tomášek a vybírá 4 představení, které v průběhu roku se studenty navštíví. Představení pro studenty nižšího gymnázia bývají většinou méně náročná a konají se v odpoledních hodinách. Další dvě skupiny jezdí do Prahy za kulturou dokonce šestkrát ročně na představení, která jim vybírají paní profesorky Blanka Hrochová a Eva Čekalová. Klub posílá profesorům do školy nabídky vždy ve dvou vlnách zhruba dva měsí- Zeptali jsme se ředitelky Základní umělecké školy v Sedlčanech Vladimíry Severové na novinky, kterými škola v posledních dnech a týdnech žije. Jakých úspěchů žáci ZUŠ Sedlčany v poslední době dosáhli? Od ledna probíhají v základních uměleckých školách v celé republice soutěže v tříletých intervalech, kdy se postupně vystřídají všechny obory i hudební nástroje. V letošním roce se soutěží na hudebním oboru ve hře na dechové, bicí a lidové nástroje, dále ve zpěvu a v tanečním oboru. Do okresního kola ve hře na dechové nástroje odjelo ze Sedlčan soutěžit do Rožmitálu pod Třemšínem 14 žáků a z celkového počtu 60 zúčastněných jich 8 obdrželo 1. místo, 5 žáků 2. místa a 1 flétnista obdržel 3. místo. Trumpetisté pod učitelským vedením Stanislava Drozda slavili opravdový úspěch, jelikož všech 6 jich vybojovalo 1. místo a 3 z nich byli vybráni reprezentovat školu v krajském kole v Kolíně. Naprostého triumfu se dočkal teprve 10ti letý Stanislav Koblížek, který se stal absolutním vítězem celé soutěže a svým výkonem vyrazil dech nejen posluchačům, ale hlavně porotě. ce předem. V první nabídce si můžeme vybírat hlavně z velkých divadelních sálů (např. Národní divadlo nebo Divadlo ABC). Bohužel je již zvykem, že čím jsou divadla větší, tím jsou pro klub rezervována horší místa k sezení. V další nabídce inscenací jsou na výběr už divadla menší, která sice návštěvníky více okouzlí, ale většinou mají omezený počet diváků a tudíž nastává problém, jak získat místo pro všechny studenty našeho KMD. Zájem na naší škole o kulturu roste, letos má KMD rekordní počet zájemců, z vyššího gymnázia se do klubu přihlásilo 112 studentů. Na nabídky divadel se musí odpovídat velmi rychle, protože do KMD se zapojila i spousta jiných škol a nestačí pouze potvrzení zájmu o představení, nemusíme lístky na představení pro velký zájem vůbec získat. Profesoři se při výběru inscenací snaží, abychom ochutnali od každého žánru trochu a do konce školního roku bychom rádi viděli ještě i nějaký muzikál. Já jsem naposledy navštívila právě Divadlo v Dlouhé a zhlédla hru Vlčí jáma. Hra měla složitější podtext, takže ne každý si ji vychutnal, ale herecký výkon byl opravdu strhující a svou kvalitou se nedá srovnávat s mnoha jinými, které už jsem zažila. Nyní se chystáme na oblíbené představení Zlomatka do Divadla v Řeznické, které je jedno z nejmenších a má kapacitu pouze 80 míst. Divadelní hry nás obvykle naplní nějakým pěkným pocitem, přimějí nás přemýšlet o osudech jednotlivých postav a obohatí nás o estetický zážitek, ale také se vždycky slavnostně oblékneme a užijeme si moc hezký večer. Kulturní zážitky sice stojí nějaké peníze, ale záleží na každém člověku, čemu dá přednost, jestli zážitkům nebo penězům. Jsme moc rádi, že nám naše škola umožňuje takové kulturní vyžití a že se podíváme do pražských divadel. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podílejí na organizaci KMD na naší škole. Hanka Pinkasová kvinta Ze života základní umělecké školy v Sedlčanech Úspěšní reprezentanti školy: zleva učitel S. Drozd, A. Sokol (1. místo) a absolutní vítěz S. Koblížek Zpěváci se utkali v okresním kole v ZUŠ Příbram a mezi 12 se sedlčanské dívky také neztratily. Porota ocenila 4 zpěvačky 1. místem a poslala je přímo do krajského kola, do Benátek nad Jizerou. Jedna z účastnic si odvezla 2. cenu a paní učitelka Eva Matošková obdržela zvláštní cenu za dramaturgii. ZUŠ Sedlčany bude pořadatelem hned 2 tanečních soutěží, na které se může přijít podívat i veřejnost. Dne 4. března v divadelním sále KDJS se setkají tanečníci ze 3 okresů a dále v Sedlčanech proběhne 16. dubna prestižní taneční přehlídka (krajské kolo), kterou pořádá vzdělávací instituce ARTAMA. Na své soutěžní klání ještě čeká lidový soubor, který v našem okrese nemá žádného soupeře a tak postoupil přímo do krajského kola v Mladé Boleslavi. Jak se letos připravují učitelé na svůj koncert? Přípravy na 31. března jsou v plném proudu. Orchestr pod vedením Pavla Fořta se již schází na zkouškách a většina se na toto muzicírování těší. Letos zazní zbrusu nové skladby nejrůznějšího žánru. Posluchači se mohou těšit v první části i na zcela nové tváře. Doufám, že i letos publikum a hlavně naše žáky vybraným repertoárem a výkony pobavíme. Jak probíhají letos zápisy do ZUŠ? Zápisy do základních škol již proběhly a tak se i v ZUŠ objevují dotazy na zápis pro příští školní rok. Do všech oborů proběhne až v 2. polovině června a rodiče budeme včas informovat o termínech prostřednictvím tisku, webových stránek i na nástěnkách školy. Jsme rádi, že v minulých létech se podařilo uspokojit většinu zájemců o studium a doufáme, že tomu tak bude i letos.

17 Studenti redakce školního časopisu Kulich oslovili svého nového spolužáka Eduarda Fialu, který v září 2014 nastoupil do prvního ročníku čtyřletého studia gymnázia, aby nám na sebe něco prozradil, protože se intenzivně věnuje sjezdovému lyžování a svou pílí a talentem se propracoval již do české reprezentace. Narodil se v Praze, ale se svými rodiči žije na Chlumu u Sedlčan. Lásku ke sjezdové- Z Monínce na mistrovství republiky mu lyžování získal při zimních radovánkách a posléze trénování na Monínci. Za podpory tatínka, ale především vlastní disciplíny dnes trénuje a závodí pod oddílem LO TJ VS Praha a zimní sezonu tráví ve Špindlerově Mlýně. Letos má již za sebou pár republikových závodů, mezinárodní závody skiinterkritetium v Říčkách a čekají ho další republikové závody včetně MČR a mezinárodní závody ve Slovinsku, Itálii a Francii + neoficiální mistrovství světa v Itálii. GOA Přejeme Edovi hodně štěstí, dobrý sníh a skvělé časy při závodech a zase někdy u dalšího rozhovoru. Ahoj Edo! Jak jsi se vlastně k lyžování dostal, odkdy ho děláš? K lyžování jsem se dostal přes tátu, který také lyžoval a lyžuji přibližně od 3 let. Nemrzí tě, že zameškáš tolik školní docházky? Samozřejmě že mrzí, chybí mi to. Měl jsi někdy nějaký hodně vážný úraz? Zatím naštěstí nic vážného, jen sem tam něco rozseknutého nebo naraženého. Užíváš si zájmu fanynek/fanoušků? Máš případně nějakou velmi peprnou historku? Fanoušků a hlavně fanynek zatím bohužel moc není, ale třeba se to po tomto interview změní, kdo ví. : Kolik autogramů už jsi rozdal, případně co všechno jsi podepsal? Autogram jsem udělal jen jeden, do kalendáře našeho teamu ke svojí fotce, takže nejvíckrát jsem zatím podepsal asi písemku ve škole. Je lyžování finančně náročné? Velice. Vždycky se hodí každá koruna navíc. Chtěl by ses lyžováním živit, nebo se aspoň pohybovat v oboru? Samozřejmě že chtěl, ale lyžováním se uživí pouze nejužší světová špička, takže budu muset ještě hodně makat. Co říkáš na značku lyžařského vybavení Ondřeje Banka se jménem Vagus? Značka Vagus je mi docela sympatická a líbí se mi design jejich věcí, Ondra prý na právě probíhajícím mistrovství světa pojede s novým modelem helmy, tak jsem na něj zvědavý. Nyní můžeš sdělit světu nějaké moudro. Pokud jsi někdy chtěl říct něco odvážného, ale neměl jsi možnost, nebo ses bál, tak teď je ta pravá chvíle. Snad jen to, aby si každý šel za tím, co chce a nebál se kvůli tomu trochu zariskovat a dal do toho všechno. Děkujeme za rozhovor a brzy na viděnou Dominik Sosnovec kvinta

18 RŮZNÉ Big Band z Londýna v kulturním domě v Sedlčanech V neděli 15. února měli sedlčanští příznivci jazzové hudby možnost zavítat do KDJS na velice zajímavý koncert londýnského školního orchestru, který nese název Langley Park School for Girls Jazz Orchestra. Před vystoupením jsme položili pár otázek dirigentovi orchestru, kterým je Richard Holdsworth. Mohl byste nám představit vaši školu? Škola Langley Park School se nachází v jihovýchodním Londýně a navštěvuje ji 1700 studentů, většinou dívek. Ve vyšších ročnících studují i chlapci. Zhruba 500 žáků se účastní hodin zpěvu a hry na hudební nástroje. Jak často koncertujete? Hrajeme hlavně před Vánoci a po Novém roce. Dvakrát do roka pořádáme dva velké koncerty, a to vždy před zahraničním turné a na konci školního roku, kdy odchází žáci z vyšších ročníků. Jinak průběžně během roku vystupujeme na menších koncertech. Kde všude v zahraničí jste již koncertovali? Od roku 2003 se pravidelně vydáváme na tur- né po Evropě. Navštívili jsme Německo, Belgii, Polsko, Španělsko, Čínu a v loňském roce jsme koncertovali v Lipsku. Sestavujete vždy nějaký speciální program pro jednotlivé turné? Letošní repertoár v ČR jsme oproti loňskému z Lipska trochu pozměnili. Koncert se většinou skládá z dvaceti skladeb. Skladby vybíráme podle zpěváků a hráčů na nástroje, protože každý rok studenti odcházejí a přicházejí noví. Do repertoáru jsou zařazovány především skladby, které se nám líbí. Zařadili jste pro turné v ČR skladbu od nějakého českého skladatele? Já sám hraji skladby od Smetany, orchestr zatím nic českého nehraje. Pro příště se ale polepšíme. Jak dlouhý bude váš pobyt v ČR a co ještě plánujete? V České republice budeme týden a kromě koncertu v Sedlčanech budeme mít ještě dva koncerty v Praze. Londýnský školní orchestr Langley Park School for Girls Jazz Orchestra Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1/2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 Sedlčanský Masopust 2015 ve fotografiích

20 Sedlčanští ochotníci obnovili tradici svých plesů Ples Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech se poprvé v novodobé historii konal v sobotu 24. ledna Teprve až na plese se nám od pamětníků podařilo zjistit, že první ochotnický ples se konal v roce Následoval ples v roce 1979 a poslední se konal v roce Tradice plesu ochotníků tak byla obnovena po 35 letech. Těmito slovy a přáním příjemné zábavy přivítal účastníky plesu současný předseda spolku Jaroslav Repetný. Večer se nesl v duchu společenských tanců ale i ochotnických vystoupení. Jako první se se svým vystoupením předvedla místní Skupina historického šermu Corpus Bellatores, která účinkovala i v divadelní hře Noc na Karlštejně. Další bod programu byly Staropražské písničky Karla Hašlera pod vedením Jaroslava Mrvky a další série písní byla vybrána z muzikálu Noc na Karlštejně a z úspěšné komedie Zítra to roztočíme, drahoušku - pod vedením Richarda Otradovce. Jako půlnoční představení vystoupil se svou barmanskou show Tomáš Batelka. Richard Otradovec, foto Irena Čedíková

KULTURNÍ KALENDÁŘ BŘEZEN. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany BŘEZEN 2015 1

KULTURNÍ KALENDÁŘ BŘEZEN. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany BŘEZEN 2015 1 BŘEZEN 2015 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany V březnu začíná v městském muzeu tradiční velikonoční výstava. Dlouhodobé akce: KDJS: do 20. 3. PAVEL

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více