Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_EL_11_01 Digitální učební materiál Prostředí a ovládání aplikace TESTY Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Seznámení s prostředím a s ovládáním aplikace TEST student Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky pájení aktivní součástky desky s plošnými spoji Ročník: 1., 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz

2 Příprava Vyučující instaluje na PC učitele aplikaci TEST učitel a na žákovské PC aplikaci TEST student, připraví sadu testů pro dané téma v aplikaci TEST učitel. Řídí se nápovědou k programu a návodnými obrázky: 1. pojmenování nového testu 2. vkládání otázek a odpovědí, obrázků, zadávání dalších parametrů

3 3. určí cesty k žákovským aplikacím TEST student 4. Odešle zvolený testový soubor (soubory)

4 5. Nastaví parametry testování (čas na test, řazení otázek, vnucení testu) 6. Je možné zkoušené papírové, testy, odpovědní listy a folie pro opravování je možné vytisknout

5 Výuka 1. Seznámí žáka s prostředím aplikace TEST student, žák si provede technický test nanečisto 2. Na závěr testu program žáka procentně ohodnotí

6 3. Učitel si na svém PC zobrazí hodnocení všech zkoušených žáků Na závěr si může žák ověřit správné odpovědi použitím funkce Pouze chybné odpovědi nebo Procvičování nebo Prohlížení.

7 VY_32_INOVACE_EL_11_02 Digitální učební materiál Test rezistory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

8 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů rezistorů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

9 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum1_R ( ) 1.Rezistory se v elektronických obvodech používají : a) k dočasnému uchování elektrického náboje b) obvykle ke snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí c) k provedení fázového zpoždění proudu oproti zdrojovému napětí d) ke zvýšení velikosti elektrického proudu e) k trvalému uchování elektrického náboje 2.Nejčastěji používané aktivní vrstvy u rezistorů jsou : a) metalické (metaloxidové), laminátové, epoxydové b) metalické (metaloxidové), drátové, grafitové (uhlíkové) c) plastové, keramické, slídové d) grafitové (uhlíkové), arzénové, wolframové e) křemíkové, germaniové, selenové 3.Základní parametry rezistorů jsou : a) výkonové zatížení, indukčnost, reaktance b) odpor, výkonové zatížení, druh aktivní vrsty, rozměry c) odpor, úhel natočení, barva, rozměry d) druh aktivní vrsty, druh a tvar jádra, chladič e) výkonové zatížení, kapacita, dovolené napětí 4.Schématická značka rezistoru je na obrázku (obrázcích) : a) A, B b) B, C c) B, E d) E, F e) A, C 5.Rezistor na obrázku má hodnotu (barvy: červená, fialová, oranžová, zlatá) : a) 37 ohmů b) 3700 ohmů c) ohmů d) 270 ohmů e) 2.6 ohmů 6.Rezistor na obrázku má hodnotu : a) 9100 ohmů b) ohmů c) 91 ohmů d) 910 ohmů e) ohmů 7.Rezistor na obrázku (barvy: modrá, šedá, černá, červená, hnědá) má hodnotu vyjádřenou v písmenném kódu :

10 a) 68M b) 6K80 c) 680R d) 68K0 e) 6M8 8.Rezistor (barvy: hnědá, červená, černá, zlatá) může ve skutečnosti nabývat hodnot : a) ohmů b) ohmů c) ohmů d) ohmů e) ohmů 9.Jakým výkonem je zatížen rezistor (barvy: hnědá, červená, černá, zlatá), když jím protéká proud 10mA : a) 100 mw b) 150 mw c) 10 mw d) 15 mw e) 1.5 W 10.Ve které skupině (nebo skupinách) součástek jsou pevné rezistory? : a) A a B b) C c) B a C d) A e) B

11 VY_32_INOVACE_EL_11_03 Digitální učební materiál Test potenciometry a trimry Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

12 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů potenciometrů a trimrů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

13 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum03_P 1.Co je to potenciometr? : a) součástka, která slouží jako regulovatelný odporový dělič,je obvykle určen k nastavení parametrů, které uživatel nemění b) součástka, která slouží jako pevný odporový dělič k řízení elektronických zařízení a je uživateli nepřístupný c) součástka, která slouží jako kmitočtově závislý odporový dělič k přímému řízení elektronických zařízení (například audio) d) součástka, která slouží jako regulovatelný odporový dělič k přímému řízení elektronických zařízení (například audio) a je určen k častému ovládání uživatelem e) součástka, která slouží jako pevný odporový dělič,je obvykle určen k nastavení parametrů, které uživatel nemění 2.Odporový trimr je na obrázku (obrázcích) : a) A b) B a C c) B d) A a C e) C 3.Potenciometr je na obrázku (obrázcích) : a) B a C b) A c) B d) C e) A a B 4.Jaké jsou nejdůležitější parametry potenciometrů a trimrů? : a) délka dráhy, výkonové zatížení, max. napětí b) odpor, průběh dráhy, rozměry, výkonové zatížení c) indukčnost, výkonové zatížení, max. napětí d) kapacita, rozměry, průběh dráhy e) tolerance, poměr odporů v děliči, rozměry 5.Na obrázku je průběh odporu v závislosti na úhlu natočení běžce potenciometru. O jaký průběh se jedná? : a) exponenciální b) logaritmický

14 c) žádný z uvedených d) lineární 6.Na obrázku je průběh odporu v závislosti na úhlu natočení běžce potenciometru. O jaký průběh se jedná? : a) logaritmický b) exponenciální c) lineární d) žádný z uvedených 7.Jaký průběh dráhy má potenciometr s hodnotou M30,když běžec je nastaven v 1/3 dráhy a měřič mezi běžcem a levým krajním vývodem ukazuje hodnotu ohmů?: a) exponeciální b) nelze zjistit c) logaritmický d) kombinovaný lineárné-logaritmický e) lineární 8.Jaká schématická značka (značky) patří potenciometru? : a) na obrázku C b) na obrázcích A a B c) na obrázcích C a E d) na obrázcích D, E a A e) na obrázku D 9.Mezi základní druhy aktivních (vodivých) vrstev potenciometru patří : a) uhlík, metaloxid, drát, cermet (směs keramiky s kovem) b) laminát, keramika, drát c) uhlík, drát, pájková vrstva (Sn + Pb) 10.Trimr nebo potenciometr s tímto označením má hodnotu : a) 100 ohmů b) ohmů c) z tohoto údaje nelze zjistit hodnotu d) ohmů e) 1000 ohmů

15 VY_32_INOVACE_EL_11_04 Digitální učební materiál Test kondenzátory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

16 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů kondenzátorů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

17 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum04_C 1.Kondenzátor : a) je aktivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického proudu b) je pasivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického náboje, a tím i k uchování el.energie c) je pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech ke změně střídavého na stejnosměrné napětí (stabilizátor) d) je pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech k zesilování elektrického náboje e) je aktivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k řízení stejnosměrného napětí 2.Schématická značka elektrolytického kondenzátoru je na obrázku (obrázcích) : a) B b) B a C c) A a C d) není na žádném e) D a E 3.Nejpoužívanéjší druhy kondenzátorů jsou : a) keramické, uhlíkové a slídové b) uhlíkové, cermetové a papírové c) cermetové, drátové a tantalové d) drátové, papírové a slídové e) keramické, plastové a elektrolytické 4.Keramický kondenzátor se na obrázku nachází ve : a) prvním řádku b) čtvrtém řádku c) třetím řádku d) druhém řádku 5.Tento kondenzátor má hodnotu : a) 27 uf b) pf c) pf d) 2700 pf e) 0,27 uf 6.Tento kondenzátor má hodnotu :

18 a) 820 nf b) 82 pf c) 8,2 nf d) 820 pf e) 82 nf 7.Které parametry budeme především hledat u kondenzátorů? : a) indukčnost, jalový odpor, tvar vývodů b) odpor, druh dielektrika, úhel otočení c) odpor, dovolené výkonové zatížení, rozměry d) kapacitu, dovolené výkonové zatížení, druh dielektrika e) kapacitu, dovolené napětí, druh dielektrika 8.Elektrolytický hliníkový kondenzátor má tyto nevýhody : a) nestabilní kapacita, vysoká cena na jednotku kapacity b) velmi nízká použitelná napětí, nízká kapacita c) dodržování správné polarity, nemožnost dosažení velkých kapacit d) dodržování správné polarity, nestabilní kapacita e) nestabilní kapacita, velké rozměry na jednotku kapacity 9.Které tvrzení o plastovém kondenzátoru je nejpřesnější : a) má stabilní kapacitu a vysoká provozní napětí b) využívá se v nenáročných obvodech s nízkým napětím c) je nevhodný do obvodů se střídavými proudy d) vyrábějí se výlučně jako vysokonapěťové pro použití v rozvodnách e) jsou zastaralé a již nejsou perspektivní 10.Urči kapacitu a maximální napětí pro zapojení na obrázcích A a B : a) A = 50 nf / 50V, B = 2000 pf / 100V b) A = 200 nf / 50V, B = 2000 pf / 50V c) A = 5 nf / 100V, B = 2 nf / 50V d) A = 50 nf / 100V, B = 0,5 nf / 50V e) A = 0,2 uf / 50V, B = 500 pf / 100V

19 VY_32_INOVACE_EL_11_05 Digitální učební materiál Test pájení v elektronice 1 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

20 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení v elektronice, zásady osazování součástek, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

21 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum05_pajeni1 1.Pájení je spojení : a) zcela a jednoduše rozebíratelné b) konektorové c) částečně rozebíratelné za pomoci elektrické pily d) nerozebíratelné e) šroubové 2.Pro měkké pájení se používají teploty : a) do C b) od 400 C do 800 C c) do 300 C d) přes 800 C e) přes 500 C 3.Při pájení se v místě styku materiálu s pájkou vytvoří : a) kontaktní lepicí vrstva b) difuzní vrstva vzniklá vzájemným prolínáním pájky a základního materiálu c) difuzní vrstva oxidového povlaku 4.Součásti určené k pájení ohříváme : a) libovolným způsobem b) zásadně současně c) zásadně jednu po druhé - podle velikosti 5.Nejvhodnější páječka pro práci v elektronice je : a) pistolová trafopáječka b) mikropáječka c) benzínová páječka d) plynová páječka 6.Spolehlivost pájeného spoje je : a) vyšší u ručního pájení b) stejná u strojního i ručního pájení c) vyšší u strojního pájení 7.Teplota tavení pájky musí být : a) přibližně stejná jako teplota tavení spojovaných materiálů b) mnohonásobně nižší než teplota tavení spojovaných materiálů c) mnohonásobně vyšší než teplota tavení spojovaných materiálů 8.Oxidace pocínovaných vodičů : a) má nepatrný vliv na pájitelnost - zanedbáváme jej b) nemá žádný vliv na pájitelnost c) podstatně zhoršuje pájitelnost a smáčivost d) podstatně zlepšuje pájitelnost, ale zhoršuje smáčivost 9.Správná teplota při pájení mikropáječkou je : a) přesně 220 C b) přesně 520 C c) v rozmezí C d) v rozmezí C e) v rozmezí C 10.Spoj provedený cínovou pájkou v elektronice a elektrotechnice má : a) velkou mechanickou odolnost, nesnáší velké oteplení b) velkou mechanickou odolnost, snáší velké oteplení c) malou mechanickou odolnost, nesnáší velké oteplení d) malou mechanickou odolnost, snáší velké oteplení 11.Tavidlo (antioxidační prostředek) má při pájení tuto funkci : a) vytvoří slabou vrstvu oxidů olova, které zlepšují pružnost spoje b) naleptá povrch pájených materiálů, dojde tím ke kvalitněšímu propojení obou materiálů c) ochlazuje vytvořený spoj, aby se nepřepálil d) vytvoří slabou vrstvu oxidů cínu, které zlepšují pevnost spoje e) odstraní zoxidovanou vrstvu z pájených materiálů, zajistí lepší smáčivost 12.Spojované části : a) nemusí být mechanicky fixovány, ale musí se dotýkat, mohou se během pájení pohybovat

22 b) musí být mechanicky fixovány, ale nemusí se dotýkat c) musí být mechanicky fixovány, musí se dotýkat a nesmí se během pájení pohybovat d) nemusí být mechanicky fixovány, nemusí se ani dotýkat 13.Doba ručního pájení jednoho spoje by neměla překročit : a) 3-5 sekund podle velikosti a druhu spoje b) 10 sekund a více podle kvality pájky c) 1-2 sekundy u velkých spojů, pro DPS stačí čas okolo 0,5 vteřiny d) 20 sekund e) čím rozměrnější spoj tím stačí kratší čas

23 VY_32_INOVACE_EL_11_06 Digitální učební materiál Test pájení v elektronice 2 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

24 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení v elektronice, zásady osazování součástek, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

25 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum06_pajeni2 1.Správně provedený spoj má mít vzhled : a) hladký, nesouměrný a lesklý b) pomerančové kůry, souměrný a lesklý c) hrubý, nesouměrný a lesklý d) hladký, souměrný a lesklý e) hrubý, souměrný a matný 2.Správně provedený spoj má mít tvar : a) kuželovitý, konkávní b) hranatý, čtvercový c) kuželovitý, konvexní d) kulovitý e) vlnovitý 3.Po ukončení pájení spoj : a) zásadně necháme volně chladnout b) ponoříme do speciálního oleje c) zásadně ochlazujeme foukáním d) ponoříme do vody 4.O dobré smáčivosti hovoříme tehdy, jestliže kontaktní úhel je : a) větší než 55 b) větší než 90 c) menší než 90 d) menší než 45 až 60 5.Při pájení vodiče do pájecího očka nebo do DPS: a) je třeba aby se vytvořila kulička z pájky b) nesmí být patrny obrysy vodiče ve spoji c) je dostatečné, je-li vodič překryt pájkou pouze v otvoru d) musí být patrny obrysy vodiče ve spoji v délce 0,5 až 1,5m 6.Po skončení pájení případné přepálené tavidlo : a) odstraníme pouze v případě, že vadí vzhled spoje b) opatrně odstraníme ze spoje c) necháme na spoji, slouží jako izolace spoje 7.Barva povrchu dokončeného spoje má být : a) šedivě matná b) kovově nafialovělá c) stříbřitě lesklá d) bílá se zelenými puntíky e) modročervená 8.Kvalitnímu spoji je nejblíže spoj na obrázku (obrázcích) : a) B a C b) A c) A a C d) B e) C 9.Kvalitnímu spoji je nejblíže spoj na : a) obrázku C

26 b) žádném obrázku c) všech obrázcích d) obrázku B e) obrázku A 10.Z hlediska množství pájky a viditelnosti přívodu je nejblíže kvalitnímu spoji obrázek : a) žádný b) A c) všechny d) B e) C 11.Správný kontaktní úhel je nejblíže na obrázku (obrázcích) : a) C b) A a B c) všech d) žádném e) B a C 12.Z půdorysného pohledu na spoj je nejblíže kvalitnímu spoji obrázek (obrázky) : a) A a B b) žádný c) všechny d) B a C e) C

27 VY_32_INOVACE_EL_11_07 Digitální učební materiál Test pájení a znalost SMT a SMD 1 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

28 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení SMT, součástek SMD, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

29 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum07 1.Rozhodující hlediska pro zavádění SMT jsou : a) miniaturizace, hospodárnost a spolehlivost b) levná výrobní technologie, vysoká kvalita a hospodárnost c) miniaturizace, vhodnost pro amatéry a spolehlivost d) nízká cena součástek, vhodnost pro amatéry a spolehlivost e) nízká cena součástek, levná výrobní technologie a vhodnost pro amatéry 2.Snížení nákladů se u SMT dosahuje : a) zmenšením DPS, úsporou děr, automatizací apod. b) zmenšením DPS, zvětšením skladovacích prostor apod. c) zvětšením DPS, zkracováním vývodů součástek apod. d) zvětšením DPS, úsporou děr apod. 3.Technologie SMT není vhodná pro aplikace : a) s malým napětím (pod 1,5V) b) s vysokou frekvencí (od 20MHz) c) s otřesy d) s nízkou frekvencí (do 50Hz) e) s vysokým napětím (od asi 100V) 4.Mikropáječka pro SMT by měla mít zaoblení hrotu : a) asi 0,3 mm b) okolo 0,8 mm c) 2 mm d) 1,27 mm 5.Horkovzdušné pájedlo se v SMT používá převážně : a) pro pájení pastovými pájkami b) pro pájení trubičkovými nebo tyčovými pájkami c) pro pájení mosaznými a stříbrnými pájkami 6.Pastová pájka se skladuje : a) při teplotách okolo 5 C ve větším množství, malé množství (v dávkovači) lze skladovat při pokojové teplotě b) při teplotách okolo 25 C ve větším množství, malé množství (v dávkovači) se musí skladovat při teplotě asi 5 C c) zásadně při teplotách okolo -5 C a to v jakémkoliv množství d) zásadně při teplotách okolo 5 C a to v jakémkoliv množství 7.Strojní pájení máčením se dělí : a) na vlečné pájení, pájení ponorem, pájení laserem b) na pájení ponorem, impulzní pájení, pájení infraohřevem c) na vlečné pájení, pájení ponorem, pájení vlnou d) na impulzní pájení, pájení infraohřevem, vlečné pájení e) na pájení ponorem, pájení laserem, impulzní pájení 8.Pájení přetavováním (reflow) se dělí na : a) pájení horkým vzduchem, pájení ponorem, pájení impulzní a další metody b) pájení infraohřevem, pájení vlnou a další metody c) pájení infraohřevem, pájení horkým vzduchem, pájení laserem a další metody d) pájení vlnou a pájení horkým vzduchem 9.Tvary pouzder SMD jsou v zásadě : a) ploché, půlkulové a kvádrovité b) válcovité, ploché a kulové c) válcovité, ploché a kvádrovité d) ploché, kulové a kvádrovité

30 VY_32_INOVACE_EL_11_08 Digitální učební materiál Test pájení a znalost SMT a SMD 2 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

31 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení SMT, součástek SMD, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

32 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum08_paj3smt3 1.SMD rezistor s tímto označením (562) má hodnotu : a) 560R b) 5K6 c) 5M6 d) 56R e) 56K 2.Rezistor s tímto označením (9134) má hodnotu : a) 9K13 b) 913R c) 9M13 d) 91M3 e) M913 3.Součástka na obrázku je nejspíše : a) dioda b) tranzistor c) trimr d) rezistor e) integrovaný obvod 4.Součástka na obrázku je pravděpodobně : a) dioda b) cívka c) tranzistor d) rezistor e) trimr 5.Součástku na obrázku bys identifikoval jako : a) trimr b) integrovaný obvod c) tranzistor d) kondenzátor

33 6.Součástka na obrázku bude asi : a) integrovaný obvod b) keramický kondenzátor c) tranzistor d) elektrolytický kondenzátor e) trimr 7.Co značí pozice na obrázku? : a) 4. přidržovací jehla, 3. pájka, 5. součástka b) 5. součástka, 6. hrot páječky, 3. lepidlo c) 5. součástka, 4. hrot páječky, 6. přidržovací jehla 8.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) A a B b) na všech c) A a C d) B a C e) na žádném 9.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) pouze B b) na obou c) na žádném d) pouze A 10.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) ani jednom b) na obou c) A d) B

34 VY_32_INOVACE_EL_11_09 Digitální učební materiál Test dioda Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

35 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů diod, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

36 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum08_aktivD 1.Schématická značka pro univerzální polovodičovou diodu je na obrázku : a) D b) B c) C d) A e) A i C 2.Dioda je definována jako : a) součástka se třemi elektrodami. Nazývají se source, gate a drain b) součástka s třemi elektrodami. Nazývají se katoda a anoda a gate c) součástka se čtyřmi elektrodami. Nazývají se katoda a anoda, gate a ground d) součástka se dvěma elektrodami. Nazývají se katoda a anoda e) součástka se dvěma elektrodami. Nazývají se gate a ground 3.Typický úbytek napětí (bariérové nebo prahové napětí) v propustném směru u křemíkové diody je : a) 1,5V b) 0,065V c) 0,15V d) 0,65V e) 6,5V 4.Základní parametry polovodičové diody jsou : a) propustný proud If, propustné napětí Ur b) závěrný proud If, propustné napětí Ur c) propustný proud If, závěrné napětí Ur d) závěrné napětí Uf, kapacita v propustném směru e) odpor v závěrném směrum kapacita v závěrném směru 5.Jaká bude výkonová ztráta na diodě? : a) asi 1.25W b) asi 0,125W c) asi 3,5W d) asi 0,35W e) asi 0,035W 6.Která žárovka nebo žárovky budou svítit? : a) Z1 b) obě c) Z2

37 d) žádná 7.propustná charakteristika polovodičové diody je na obrázku (obrázcích) : a) A a B b) B a C c) A d) C e) B 8.Jak se nazývá toto zapojení čtyř diod a k čemu slouží : a) nenazývá se nijak, je nefunkční b) je to tzv. Graetzův nebo můstkový usměrňovač pro jednopulsní usměrnění střídavého napětí c) přepěťová ochrana d) je to tzv. Graetzův nebo můstkový usměrňovač pro dvojpulsní usměrnění střídavého napětí e) jednocestný usměrňovač 9.Které dva body jsou vstupy tohoto dvojbranu? : a) A, B b) A, C c) C, D d) B, D e) B, C 10.Jakou funkci má dioda v tomto zapojení? : a) usměrňuje jednu půlvlnu a chrání motor před přepětím b) zabraňuje chodu motoru v opačném směru c) žádnou, je zbytečná d) chrání motor před přepětím; omezuje velikost záběrového proudu e) zachycuje (zkratuje) napěťové špičky vzniklé zapínáním a vypínáním indukční zátěže

38 VY_32_INOVACE_EL_11_10 Digitální učební materiál Test Zenerova dioda Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

39 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů ZD, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

40 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum10_aktivZD 1.Schématická značka stabilizační diody má kód : a) D4 b) D1 c) D2 d) D3 2.Zenerova dioda je určena k : a) stabilizaci výkonu v zesilovačích. Průchozí výkon je konstantní bez ohledu na velikost zátěže b) stabilizaci v proudových zdrojích. Proud diodou se téměř nemění bez ohledu na změny napětí c) stabilizaci v napěťových zdrojích. Napětí na diodě se téměř nemění bez ohledu na změny proudu 3.Hlavní parametry Zenerovy diody jsou : a) Zenerův proud Iz, Zenerovo napětí Uz, ztrátový výkon Pz b) Zenerův proud Iz, propustný proud If, závěrný proud Ir c) závěrný proud Ir, Zenerovo šumové číslo F, mezní kmitočet fmax d) Zenerovo napětí Uz, závěrný proud Ir, mezní kmitočet fmax e) Zenerovo šumové číslo F, propustný proud If, ztrátový výkon Pz 4.Správné zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou je na obrázku (obrázcích) : a) D b) na žádném c) A d) C e) B 5.Jaký je ztrátový výkon Zenerovy diody v tomto zapojení a s uvedenými parametry: a) 2W b) 0,02 W c) 0,1 W d) 0,2W e) 1 W 6.Jakým ztrátovým výkonem je zatěžován rezistor : a) 1 W b) 2 W c) 4 W

41 d) toto zapojení nelze použít, stabilizátor by se zničil e) 0,5 W 7.Jakým ztrátovým výkonem je zatěžován rezistor v zapojení na obrázku : a) 10 W b) 0,2 W c) 0,5 W d) 0,1 W e) stabilizátor je špatně zapojen; zničil by se 8.Co to je a jak se určí dynamický odpor Zenerovy diody Rz? : a) je to poměr změny Zenerova výkonu Pz a změny Zenerova napětí. Čím je hodnota vyšší, tím je výstupní napětá stabilnější b) je to poměr změny Zenerova proudu a změny Zenerova napětí. Jeho velikost určuje kvalitu stabilizace c) takový parametr Zenerova dioda nemá d) je to poměr změny Zenerova napětí a změny Zenerova proudu. Čím je hodnota vyšší, tím je výstupní napětá stabilnější e) je to poměr změny Zenerova napětí a změny Zenerova proudu. Jeho velikost určuje kvalitu stabilizace 9.Pokud se hodnota proudu Iz změnší pod hodnotu Izmin : a) pravděpodobně shoří napájecí nestabilizovaný zdroj b) stabilizátor bude fungovat dál, stabilizace nebude ohrožena c) Zenerova dioda nevratně pozbude stabilizačních vlastností, je možné ji používat jen jako usměrňovač d) stabilizátor přestane stabilizovat e) stabilizátor se zničí 10.Co se stane pokud je překročen proud Izmax? :

42 a) stabilizátor není ohrožen, snese až 10x vyší proud Iz. Zátěž rovněž není ohrožena b) Zenerova dioda se pravděpodobně zničí (záleží na době a velikosti Iz). Je ohrožena zátěž! c) Zenerova dioda se pravděpodobně zničí (záleží na době a velikosti Iz), je-li současně překročena hodnota dynamického odporu Rd. Je ohrožena zátěž! d) stabilizátor není ohrožen, bude fungovat dále, ale zátěž bude pravděpodobně zničena

43 VY_32_INOVACE_EL_11_11 Digitální učební materiál Test LED Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

44 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů LED, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

45 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum11 LED 1.LED je na obrázku (obrázcích) : a) A b) E c) B d) D e) C 2.Která schématická značka odpovídá LED? : a) D b) B c) E d) C e) A 3.Co znamená zkratka LED? a) Light-emitting diode (světlovyzařující dioda) b) Levná emisní dioda c) Lehká environmentální dioda d) Low end diode (nízkovýkonová dioda) e) Light embedded diode (světelná vytlačovaná dioda) 4.Prahové napětí LED se pohybuje (podle barev) v rozmězí asi : a) od 0,1 do 1,5V b) od 1,5 do 4V c) od 3,5 do 6,8V d) od 0,05 do 0,8V 5.Správně zapojená LED je na obrázku (obrázcích) : a) B b) C c) A a D d) A e) D 6.Propustná charakteristika LED je na obrázku :

46 a) A b) B c) C 7.Napájecí napětí je 12V, proud LED If = 0,02A, napětí Uf = 4V. Vypočítej velikost předřadného rezistoru : a) 40R b) 60 R c) 400 R d) 600 R 8.LED jsou žluté, If = 20mA. Jaká bude velikost R : a) toto zapojení nebude fungovat b) 450 R c) 45 R d) LED se v tomto zapojení zničí 9.LED jsou červené, If = 10mA. Jaká bude přibližná velikost R : a) 1000 R b) LED v tomto zapojení budou zničeny c) toto zapojení nebude fungovat d) 10 R e) 100 R 10.LED jsou bílé, If = 50mA. Jaká bude přibližná velikost R? : a) 800R b) LED budou zničeny c) Toto zapojení nebude funkční d) 80R e) 8R

47 VY_32_INOVACE_EL_11_12 Digitální učební materiál Test tranzistory bipolární Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

48 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů tranzistorů, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

49 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum12_aktivTr ( ) 1.Schématickou značku tranzistoru NPN představuje : a) T3 a T9 b) T1 a T4 c) T7 a T4 d) T8 a T7 e) T2 a T10 2.Schématickou značku tranzistoru PNP představuje : a) T4 a T3 b) T1 a T4 c) T10 at2 d) T9 a T8 e) T3 a T7 3.Maximální saturační napětí bipolárního tranzistoru se pohybuje okolo : a) 0,05V b) 3V c) 8V d) 0,2V e) 1V 4.Kolektorový proud je pod číslem : a) 2 b) 1 c) 3 5.Pod jakým číslem je prahové napětí a jakou má u bipolárních tranzistorů typickou hodnotu? : a) 3; 0,65V b) 2; 1,30V

50 c) 2; 1,30V d) 1; 0,65V e) 3; 1,30V 6.Proudový zesilovací činitel je poměr proudů. Jakých? : a) 3/1 b) 2/3 c) 1/3 d) 2/1 e) 1/2 7.Který ohmmetr v tomto zapojení ukazuje hodnotu asi 0,500V? : a) druhý b) první c) oba d) žádný 8.Který ohmmetr v tomto zapojení ukazuje přeplnění? : a) žádný b) první c) druhý d) oba 9.Jakým přibližným ztrátovým výkonem je zatížen tranzistor? na kolektoru je napětí 10V (nápověda - spočti si odpor zátěže) : a) 1W b) 0,5W c) 2W d) 0,25W e) 1500mW

51 10.Jaký proud je třeba pustit do báze tranzistoru, aby žárovka svítila s výkonem 2W. Proudový zesilovací činitel je 100 (saturační napětí zanedbáme) : a) 0,5 ma b) 4 ma c) 2 ma d) 1 ma e) 0,2 ma

52 VY_32_INOVACE_EL_11_13 Digitální učební materiál Test tranzistory FET Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

53 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů FET tranzistorů, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

54 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum13_aktFET ( ) 1.Zkratka FET znamená : a) Five effect transistors, neboli tranzistor s výkonem pěti tranzistorů b) Fast electric transistor, neboli rychlý elektrický tranzistor c) Field effect transistor neboli tranzistor řízený elektrickým polem 2.Možné schématické značky tranzistoru FET s kanálem N se nachází na pozicích : a) T8 a T3 b) T7 a T5 c) pouze T3 d) pouze T1 e) T1 a T4 3.Zásadní rozdíl mezi tzv. bipolárním (klasickým) a unipolárním (FET) tranzistorem je : a) unipolární má velmi malý vstupní odpor a extrémní proudové zesílení b) bipolární je řízen proudem, unipolární napětím c) žádný zásadní rozdíl mezi nimi není, pouze v max. napětí kolektoru d) žádný zásadní rozdíl mezi nimi není, pouze v max. proudu kolektoru e) bipolární je řízen napětím, unipolární proudem 4.Elektrody tranzistoru FET se nazývají : a) gate, source a drain b) kolektor, gate a drain c) emitor, gate a báze d) báze, drain a source e) kolektor, emitor a báze 5.Nevýhodou FET tranzistoru je : a) velmi vysoké saturační napětí (při plném otevření tranzistoru) b) možnost snadného poškození těchto tranzistorů statickým nábojem, zvláště při manipulaci před zapojením do obvodu (danou právě vysokou vstupní impedancí) c) velmi nízké dosažitelné ztrátové výkony d) velmi malé napětí na kolektoru, při jeho překročení se FET snadno zničí e) možnost poškození těchto tranzistorů statickým nábojem, zvláště při manipulaci před zapojením do obvodu (danou velmi nízkou vstupní impedancí) 6.Výhodou FET je zejména : a) odolnost proti statickému napětí a velmi nízké saturační napětí (při plném otevření) b) velmi nízké saturační napětí (při plném otevření), potažmo velmi nízký ztrátový výkon Ptot c) velmi vysoké saturační napětí (při plném otevření), potažmo velmi nízký ztrátový výkon Ptot d) malé rozměry, možnost dosažení vysokých proudů do gate 7.Odpor tranzistoru dle výrobce při plném otevření je asi 0,05 ohmů.jakým ztrátovým výkonem je zatížen tranzistor? : a) 0,025 W b) 60 W c) 100 mw

55 d) 50 mw e) 0,25 W 8.Saturační napětí tohoto tranzistoru dle výrobce je asi 0,07 V. Jakým ztrátovým výkonem Ptot je zatížen FET? : a) 1.4 W b) 350 mw c) 35 mw d) 0,297 W e) 0,14 W 9.Jaké jsou výsledky kontroly FET s ochrannou diodou pomocí ohmmetru : a) A - C vede, C - A nevede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede b) A - C nevede, C - A nevede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede c) A - C nevede, C - A vede, A - B nevede, B - A vede, B - C vede, C - B nevede d) A - C nevede, C - A nevede, A - B vede, B - A vede, B - C nevede, C - B nevede e) A - C vede, C - A vede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede

56 VY_32_INOVACE_EL_11_14 Digitální učební materiál Test - IO Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

57 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů IO, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

58 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum14_IO ( ) 1.IO vyrobené technologií CMOS pájíme : a) zásadně regulovatelnou mikropáječkou b) zásadně trafopáječkou c) jakýmkoliv pájedlem d) pouze plynovou páječkou 2.Při měření zapájených IO : a) zemní (společný) vodič připojujeme jako poslední a odpojujeme jako první b) nejprve připojíme signálové vodiče a nakonec živý napájecí vodič c) kladný (živý) napájecí vodič připojujeme jako první a odpojujeme jako poslední d) zemní (společný) vodič připojujeme jako první a odpojujeme jako poslední e) kladný (živý) a neživý napájecí vodič připojujeme v libovolném pořadí 3.Mezní hodnoty el. parametrů u IO : a) nesmíme nikdy, ani krátkodobě překročit b) můžeme překročit i dlouhodobě c) nesmíme nikdy překročit, krátkodobé překročení (10sec.) je možné d) můžeme překročit pouze o 20% 4.Pro skladování IO platí, že : a) obvody musíme chránit před statickou elektřinou, mechanickým poškozením, ne však před teplotami přes 50 C a vysokou vlhkostí b) obvody musíme chránit před mechanickým poškozením, ne však před teplotami přes 50 C a statickou elektřinou c) obvody musíme chránit pouze před statickou elektřinou d) obvody musíme chránit před statickou elektřinou, mechanickým poškozením, teplotami přes 50 C a vysokou vlhkostí 5.Pro blokování napěťového rozvodu na DPS se u číslicových IO používá : a) tantalový (bezindukční) elektrolyt řádově o velikosti 1 až 10 uf b) keramický kondenzátor (bezindukční) řádově o velikosti 10 až 50 nf c) tantalový (bezindukční) elektrolyt řádově o velikosti 0,01 až 0,1 uf d) keramický kondenzátor (bezindukční) řádově o velikosti 1 až 5 nf e) klasický elektrolyt řádově o velikosti 1 až 10 uf 6.Každý IO na DPS : a) je vhodné (u TTL nutné) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově nF b) je nutné blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově pF c) je nutné (zejména u CMOS) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově nF d) je vhodné (zejména u CMOS) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově pF 7.Napájecí rozvod musí být proveden : a) vodiči o malé impedanci (spoje na DPS o mohou mít velkou impedanci) b) vodiči o velké impedanci (spoje na DPS o musí mít malou impedanci) c) vodiči a spoji na DPS o velké impedanci d) vodiči a spoji na DPS o malé impedanci 8.Kondenzátory připojené jako blokování napájení DPS : a) zajišťují malou vf impedanci rozvodu napájení b) zajišťují velkou vf a malou nf impedanci rozvodu napájení c) zajišťují velkou vf impedanci rozvodu napájení 9.Usměrňovací dioda, antiparalelně zapojená k indukční zátěži v kolektoru tranzistoru má tuto funkci : a) zvyšuje komplexní impedanci zátěže a tím chrání přechod báze - emitor b) zvyšuje nárůst napětí na přechodu tranzistoru pro snažší funkci indukční zátěže c) zabraňuje nárůstu napětí na přechodu tranzistoru přes povolenou mez d) eliminuje činný odpor zátěže e) eliminuje indukčnost zátěže

59 VY_32_INOVACE_EL_11_15 Digitální učební materiál Identifikace elektronických součástek pomocí webu rezistory a potenciometry Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka vyhledávání a výpis důležitých parametrů zadaných el. součástek Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

60 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů různých druhů rezistorů a potenciometrů, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní znalost technické angličtiny. Zadání Samostatně vyhledejte tři zadané typy rezistorů a potenciometrů, vypište do text. editoru jejich základní parametry. Příklad řešení Rezistor MF0204 Příklad webové stránky s datasheetem: trimr CA9 Příklad webové stránky s datasheetem: Potenciometr Příklad webové stránky s datasheetem: Toto téma přímo navazuje na téma pro 1. ročník Elektronika pasivní součástky rezistory.

61

62

63

64

65

66

67 VY_32_INOVACE_EL_11_16 Digitální učební materiál Identifikace elektronických součástek pomocí webu kondenzátory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka vyhledávání a výpis důležitých parametrů zadaných el. součástek Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

68 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů různých druhů kondenzátorů, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní znalost technické angličtiny. Zadání Samostatně vyhledejte tři zadané typy kondenzátorů, vypište do text. editoru jejich základní parametry. Příklad řešení Elektrolytický 1u/50V radiální JAMICON Příklad webové stránky s datasheetem: Plastový 100n100VDC radiální Příklad webové stránky s datasheetem: Keramický 100n radiální Příklad webové stránky s datasheetem: Toto téma přímo navazuje na téma pro 1. ročník Elektronika pasivní součástky kondenzátory.

69

70

71

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Obsah. Amatérské radio 3/2007

Obsah. Amatérské radio 3/2007 OBSAH Amatérské radio Vydavatel: AMARO spol. s r.o. Adresa vydavatele: Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel.: 257 317 314 Řízením redakce pověřen: Alan Kraus Adresa redakce: Zborovská 27, 150 00 Praha 5 tel.(zázn.):

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine

X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROČNÍK IV/1999. ČÍSLO 4 V TOMTO SEŠITĚ Náš rozhovor... 1 Několik novinek od Maxima... 2 AR seznamuje: Kamerové moduly... 3 AR mládeži: Základy elektrotechniky... 4 Oprava k článku Modelářský

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE Ing. Petr VAVŘIŇÁK a Ing. Anna ŘEHOVÁ 006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 1. TEORIE AUTOMATIZACE 5.1. Regulovaué

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Obsah. Amatérské radio 5/2007

Obsah. Amatérské radio 5/2007 OBSAH Amatérské radio Vydavatel: AMARO spol. s r.o. Adresa vydavatele: Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel.: 257 317 314 Řízením redakce pověřen: Alan Kraus Adresa redakce: Zborovská 27, 150 00 Praha 5 tel.(zázn.):

Více

OBSAH 1 ŘÍZENÝ STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ S INTEGROVANÝM STABILIZÁTOREM LM317...5

OBSAH 1 ŘÍZENÝ STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ S INTEGROVANÝM STABILIZÁTOREM LM317...5 1 OBSAH 1 ŘÍZENÝ STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ S INTEGROVANÝM STABILIZÁTOREM LM317...5 1.1 ZADÁNÍ...5 1.2 POSTUP A HODNOCENÍ PRÁCE...6 1.3 NÁVRH OBVODU...7 1.4 KONTROLA ČINNOSTI SIMULAČNÍM PROGRAMEM...15

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

OBSAH. Předmluva 9. Úvod 10

OBSAH. Předmluva 9. Úvod 10 OBSAH Předmluva 9 Úvod 10 I. Základni bezpečnostní predpisy 14 1. Ochrana pred nebezpečným dotykem 15 2. Zásady elektrického rozvodu 26 II. Základní elektrochemické články 30 3. Mezinárodní Westonúv normálový

Více

Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik

Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Produkt č.7 Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik Kolektiv autorů 2014

Více