Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_EL_11_01 Digitální učební materiál Prostředí a ovládání aplikace TESTY Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Seznámení s prostředím a s ovládáním aplikace TEST student Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky pájení aktivní součástky desky s plošnými spoji Ročník: 1., 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz

2 Příprava Vyučující instaluje na PC učitele aplikaci TEST učitel a na žákovské PC aplikaci TEST student, připraví sadu testů pro dané téma v aplikaci TEST učitel. Řídí se nápovědou k programu a návodnými obrázky: 1. pojmenování nového testu 2. vkládání otázek a odpovědí, obrázků, zadávání dalších parametrů

3 3. určí cesty k žákovským aplikacím TEST student 4. Odešle zvolený testový soubor (soubory)

4 5. Nastaví parametry testování (čas na test, řazení otázek, vnucení testu) 6. Je možné zkoušené papírové, testy, odpovědní listy a folie pro opravování je možné vytisknout

5 Výuka 1. Seznámí žáka s prostředím aplikace TEST student, žák si provede technický test nanečisto 2. Na závěr testu program žáka procentně ohodnotí

6 3. Učitel si na svém PC zobrazí hodnocení všech zkoušených žáků Na závěr si může žák ověřit správné odpovědi použitím funkce Pouze chybné odpovědi nebo Procvičování nebo Prohlížení.

7 VY_32_INOVACE_EL_11_02 Digitální učební materiál Test rezistory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

8 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů rezistorů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

9 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum1_R ( ) 1.Rezistory se v elektronických obvodech používají : a) k dočasnému uchování elektrického náboje b) obvykle ke snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí c) k provedení fázového zpoždění proudu oproti zdrojovému napětí d) ke zvýšení velikosti elektrického proudu e) k trvalému uchování elektrického náboje 2.Nejčastěji používané aktivní vrstvy u rezistorů jsou : a) metalické (metaloxidové), laminátové, epoxydové b) metalické (metaloxidové), drátové, grafitové (uhlíkové) c) plastové, keramické, slídové d) grafitové (uhlíkové), arzénové, wolframové e) křemíkové, germaniové, selenové 3.Základní parametry rezistorů jsou : a) výkonové zatížení, indukčnost, reaktance b) odpor, výkonové zatížení, druh aktivní vrsty, rozměry c) odpor, úhel natočení, barva, rozměry d) druh aktivní vrsty, druh a tvar jádra, chladič e) výkonové zatížení, kapacita, dovolené napětí 4.Schématická značka rezistoru je na obrázku (obrázcích) : a) A, B b) B, C c) B, E d) E, F e) A, C 5.Rezistor na obrázku má hodnotu (barvy: červená, fialová, oranžová, zlatá) : a) 37 ohmů b) 3700 ohmů c) ohmů d) 270 ohmů e) 2.6 ohmů 6.Rezistor na obrázku má hodnotu : a) 9100 ohmů b) ohmů c) 91 ohmů d) 910 ohmů e) ohmů 7.Rezistor na obrázku (barvy: modrá, šedá, černá, červená, hnědá) má hodnotu vyjádřenou v písmenném kódu :

10 a) 68M b) 6K80 c) 680R d) 68K0 e) 6M8 8.Rezistor (barvy: hnědá, červená, černá, zlatá) může ve skutečnosti nabývat hodnot : a) ohmů b) ohmů c) ohmů d) ohmů e) ohmů 9.Jakým výkonem je zatížen rezistor (barvy: hnědá, červená, černá, zlatá), když jím protéká proud 10mA : a) 100 mw b) 150 mw c) 10 mw d) 15 mw e) 1.5 W 10.Ve které skupině (nebo skupinách) součástek jsou pevné rezistory? : a) A a B b) C c) B a C d) A e) B

11 VY_32_INOVACE_EL_11_03 Digitální učební materiál Test potenciometry a trimry Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

12 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů potenciometrů a trimrů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

13 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum03_P 1.Co je to potenciometr? : a) součástka, která slouží jako regulovatelný odporový dělič,je obvykle určen k nastavení parametrů, které uživatel nemění b) součástka, která slouží jako pevný odporový dělič k řízení elektronických zařízení a je uživateli nepřístupný c) součástka, která slouží jako kmitočtově závislý odporový dělič k přímému řízení elektronických zařízení (například audio) d) součástka, která slouží jako regulovatelný odporový dělič k přímému řízení elektronických zařízení (například audio) a je určen k častému ovládání uživatelem e) součástka, která slouží jako pevný odporový dělič,je obvykle určen k nastavení parametrů, které uživatel nemění 2.Odporový trimr je na obrázku (obrázcích) : a) A b) B a C c) B d) A a C e) C 3.Potenciometr je na obrázku (obrázcích) : a) B a C b) A c) B d) C e) A a B 4.Jaké jsou nejdůležitější parametry potenciometrů a trimrů? : a) délka dráhy, výkonové zatížení, max. napětí b) odpor, průběh dráhy, rozměry, výkonové zatížení c) indukčnost, výkonové zatížení, max. napětí d) kapacita, rozměry, průběh dráhy e) tolerance, poměr odporů v děliči, rozměry 5.Na obrázku je průběh odporu v závislosti na úhlu natočení běžce potenciometru. O jaký průběh se jedná? : a) exponenciální b) logaritmický

14 c) žádný z uvedených d) lineární 6.Na obrázku je průběh odporu v závislosti na úhlu natočení běžce potenciometru. O jaký průběh se jedná? : a) logaritmický b) exponenciální c) lineární d) žádný z uvedených 7.Jaký průběh dráhy má potenciometr s hodnotou M30,když běžec je nastaven v 1/3 dráhy a měřič mezi běžcem a levým krajním vývodem ukazuje hodnotu ohmů?: a) exponeciální b) nelze zjistit c) logaritmický d) kombinovaný lineárné-logaritmický e) lineární 8.Jaká schématická značka (značky) patří potenciometru? : a) na obrázku C b) na obrázcích A a B c) na obrázcích C a E d) na obrázcích D, E a A e) na obrázku D 9.Mezi základní druhy aktivních (vodivých) vrstev potenciometru patří : a) uhlík, metaloxid, drát, cermet (směs keramiky s kovem) b) laminát, keramika, drát c) uhlík, drát, pájková vrstva (Sn + Pb) 10.Trimr nebo potenciometr s tímto označením má hodnotu : a) 100 ohmů b) ohmů c) z tohoto údaje nelze zjistit hodnotu d) ohmů e) 1000 ohmů

15 VY_32_INOVACE_EL_11_04 Digitální učební materiál Test kondenzátory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

16 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů kondenzátorů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

17 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum04_C 1.Kondenzátor : a) je aktivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického proudu b) je pasivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického náboje, a tím i k uchování el.energie c) je pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech ke změně střídavého na stejnosměrné napětí (stabilizátor) d) je pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech k zesilování elektrického náboje e) je aktivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k řízení stejnosměrného napětí 2.Schématická značka elektrolytického kondenzátoru je na obrázku (obrázcích) : a) B b) B a C c) A a C d) není na žádném e) D a E 3.Nejpoužívanéjší druhy kondenzátorů jsou : a) keramické, uhlíkové a slídové b) uhlíkové, cermetové a papírové c) cermetové, drátové a tantalové d) drátové, papírové a slídové e) keramické, plastové a elektrolytické 4.Keramický kondenzátor se na obrázku nachází ve : a) prvním řádku b) čtvrtém řádku c) třetím řádku d) druhém řádku 5.Tento kondenzátor má hodnotu : a) 27 uf b) pf c) pf d) 2700 pf e) 0,27 uf 6.Tento kondenzátor má hodnotu :

18 a) 820 nf b) 82 pf c) 8,2 nf d) 820 pf e) 82 nf 7.Které parametry budeme především hledat u kondenzátorů? : a) indukčnost, jalový odpor, tvar vývodů b) odpor, druh dielektrika, úhel otočení c) odpor, dovolené výkonové zatížení, rozměry d) kapacitu, dovolené výkonové zatížení, druh dielektrika e) kapacitu, dovolené napětí, druh dielektrika 8.Elektrolytický hliníkový kondenzátor má tyto nevýhody : a) nestabilní kapacita, vysoká cena na jednotku kapacity b) velmi nízká použitelná napětí, nízká kapacita c) dodržování správné polarity, nemožnost dosažení velkých kapacit d) dodržování správné polarity, nestabilní kapacita e) nestabilní kapacita, velké rozměry na jednotku kapacity 9.Které tvrzení o plastovém kondenzátoru je nejpřesnější : a) má stabilní kapacitu a vysoká provozní napětí b) využívá se v nenáročných obvodech s nízkým napětím c) je nevhodný do obvodů se střídavými proudy d) vyrábějí se výlučně jako vysokonapěťové pro použití v rozvodnách e) jsou zastaralé a již nejsou perspektivní 10.Urči kapacitu a maximální napětí pro zapojení na obrázcích A a B : a) A = 50 nf / 50V, B = 2000 pf / 100V b) A = 200 nf / 50V, B = 2000 pf / 50V c) A = 5 nf / 100V, B = 2 nf / 50V d) A = 50 nf / 100V, B = 0,5 nf / 50V e) A = 0,2 uf / 50V, B = 500 pf / 100V

19 VY_32_INOVACE_EL_11_05 Digitální učební materiál Test pájení v elektronice 1 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

20 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení v elektronice, zásady osazování součástek, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

21 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum05_pajeni1 1.Pájení je spojení : a) zcela a jednoduše rozebíratelné b) konektorové c) částečně rozebíratelné za pomoci elektrické pily d) nerozebíratelné e) šroubové 2.Pro měkké pájení se používají teploty : a) do C b) od 400 C do 800 C c) do 300 C d) přes 800 C e) přes 500 C 3.Při pájení se v místě styku materiálu s pájkou vytvoří : a) kontaktní lepicí vrstva b) difuzní vrstva vzniklá vzájemným prolínáním pájky a základního materiálu c) difuzní vrstva oxidového povlaku 4.Součásti určené k pájení ohříváme : a) libovolným způsobem b) zásadně současně c) zásadně jednu po druhé - podle velikosti 5.Nejvhodnější páječka pro práci v elektronice je : a) pistolová trafopáječka b) mikropáječka c) benzínová páječka d) plynová páječka 6.Spolehlivost pájeného spoje je : a) vyšší u ručního pájení b) stejná u strojního i ručního pájení c) vyšší u strojního pájení 7.Teplota tavení pájky musí být : a) přibližně stejná jako teplota tavení spojovaných materiálů b) mnohonásobně nižší než teplota tavení spojovaných materiálů c) mnohonásobně vyšší než teplota tavení spojovaných materiálů 8.Oxidace pocínovaných vodičů : a) má nepatrný vliv na pájitelnost - zanedbáváme jej b) nemá žádný vliv na pájitelnost c) podstatně zhoršuje pájitelnost a smáčivost d) podstatně zlepšuje pájitelnost, ale zhoršuje smáčivost 9.Správná teplota při pájení mikropáječkou je : a) přesně 220 C b) přesně 520 C c) v rozmezí C d) v rozmezí C e) v rozmezí C 10.Spoj provedený cínovou pájkou v elektronice a elektrotechnice má : a) velkou mechanickou odolnost, nesnáší velké oteplení b) velkou mechanickou odolnost, snáší velké oteplení c) malou mechanickou odolnost, nesnáší velké oteplení d) malou mechanickou odolnost, snáší velké oteplení 11.Tavidlo (antioxidační prostředek) má při pájení tuto funkci : a) vytvoří slabou vrstvu oxidů olova, které zlepšují pružnost spoje b) naleptá povrch pájených materiálů, dojde tím ke kvalitněšímu propojení obou materiálů c) ochlazuje vytvořený spoj, aby se nepřepálil d) vytvoří slabou vrstvu oxidů cínu, které zlepšují pevnost spoje e) odstraní zoxidovanou vrstvu z pájených materiálů, zajistí lepší smáčivost 12.Spojované části : a) nemusí být mechanicky fixovány, ale musí se dotýkat, mohou se během pájení pohybovat

22 b) musí být mechanicky fixovány, ale nemusí se dotýkat c) musí být mechanicky fixovány, musí se dotýkat a nesmí se během pájení pohybovat d) nemusí být mechanicky fixovány, nemusí se ani dotýkat 13.Doba ručního pájení jednoho spoje by neměla překročit : a) 3-5 sekund podle velikosti a druhu spoje b) 10 sekund a více podle kvality pájky c) 1-2 sekundy u velkých spojů, pro DPS stačí čas okolo 0,5 vteřiny d) 20 sekund e) čím rozměrnější spoj tím stačí kratší čas

23 VY_32_INOVACE_EL_11_06 Digitální učební materiál Test pájení v elektronice 2 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

24 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení v elektronice, zásady osazování součástek, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

25 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum06_pajeni2 1.Správně provedený spoj má mít vzhled : a) hladký, nesouměrný a lesklý b) pomerančové kůry, souměrný a lesklý c) hrubý, nesouměrný a lesklý d) hladký, souměrný a lesklý e) hrubý, souměrný a matný 2.Správně provedený spoj má mít tvar : a) kuželovitý, konkávní b) hranatý, čtvercový c) kuželovitý, konvexní d) kulovitý e) vlnovitý 3.Po ukončení pájení spoj : a) zásadně necháme volně chladnout b) ponoříme do speciálního oleje c) zásadně ochlazujeme foukáním d) ponoříme do vody 4.O dobré smáčivosti hovoříme tehdy, jestliže kontaktní úhel je : a) větší než 55 b) větší než 90 c) menší než 90 d) menší než 45 až 60 5.Při pájení vodiče do pájecího očka nebo do DPS: a) je třeba aby se vytvořila kulička z pájky b) nesmí být patrny obrysy vodiče ve spoji c) je dostatečné, je-li vodič překryt pájkou pouze v otvoru d) musí být patrny obrysy vodiče ve spoji v délce 0,5 až 1,5m 6.Po skončení pájení případné přepálené tavidlo : a) odstraníme pouze v případě, že vadí vzhled spoje b) opatrně odstraníme ze spoje c) necháme na spoji, slouží jako izolace spoje 7.Barva povrchu dokončeného spoje má být : a) šedivě matná b) kovově nafialovělá c) stříbřitě lesklá d) bílá se zelenými puntíky e) modročervená 8.Kvalitnímu spoji je nejblíže spoj na obrázku (obrázcích) : a) B a C b) A c) A a C d) B e) C 9.Kvalitnímu spoji je nejblíže spoj na : a) obrázku C

26 b) žádném obrázku c) všech obrázcích d) obrázku B e) obrázku A 10.Z hlediska množství pájky a viditelnosti přívodu je nejblíže kvalitnímu spoji obrázek : a) žádný b) A c) všechny d) B e) C 11.Správný kontaktní úhel je nejblíže na obrázku (obrázcích) : a) C b) A a B c) všech d) žádném e) B a C 12.Z půdorysného pohledu na spoj je nejblíže kvalitnímu spoji obrázek (obrázky) : a) A a B b) žádný c) všechny d) B a C e) C

27 VY_32_INOVACE_EL_11_07 Digitální učební materiál Test pájení a znalost SMT a SMD 1 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

28 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení SMT, součástek SMD, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

29 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum07 1.Rozhodující hlediska pro zavádění SMT jsou : a) miniaturizace, hospodárnost a spolehlivost b) levná výrobní technologie, vysoká kvalita a hospodárnost c) miniaturizace, vhodnost pro amatéry a spolehlivost d) nízká cena součástek, vhodnost pro amatéry a spolehlivost e) nízká cena součástek, levná výrobní technologie a vhodnost pro amatéry 2.Snížení nákladů se u SMT dosahuje : a) zmenšením DPS, úsporou děr, automatizací apod. b) zmenšením DPS, zvětšením skladovacích prostor apod. c) zvětšením DPS, zkracováním vývodů součástek apod. d) zvětšením DPS, úsporou děr apod. 3.Technologie SMT není vhodná pro aplikace : a) s malým napětím (pod 1,5V) b) s vysokou frekvencí (od 20MHz) c) s otřesy d) s nízkou frekvencí (do 50Hz) e) s vysokým napětím (od asi 100V) 4.Mikropáječka pro SMT by měla mít zaoblení hrotu : a) asi 0,3 mm b) okolo 0,8 mm c) 2 mm d) 1,27 mm 5.Horkovzdušné pájedlo se v SMT používá převážně : a) pro pájení pastovými pájkami b) pro pájení trubičkovými nebo tyčovými pájkami c) pro pájení mosaznými a stříbrnými pájkami 6.Pastová pájka se skladuje : a) při teplotách okolo 5 C ve větším množství, malé množství (v dávkovači) lze skladovat při pokojové teplotě b) při teplotách okolo 25 C ve větším množství, malé množství (v dávkovači) se musí skladovat při teplotě asi 5 C c) zásadně při teplotách okolo -5 C a to v jakémkoliv množství d) zásadně při teplotách okolo 5 C a to v jakémkoliv množství 7.Strojní pájení máčením se dělí : a) na vlečné pájení, pájení ponorem, pájení laserem b) na pájení ponorem, impulzní pájení, pájení infraohřevem c) na vlečné pájení, pájení ponorem, pájení vlnou d) na impulzní pájení, pájení infraohřevem, vlečné pájení e) na pájení ponorem, pájení laserem, impulzní pájení 8.Pájení přetavováním (reflow) se dělí na : a) pájení horkým vzduchem, pájení ponorem, pájení impulzní a další metody b) pájení infraohřevem, pájení vlnou a další metody c) pájení infraohřevem, pájení horkým vzduchem, pájení laserem a další metody d) pájení vlnou a pájení horkým vzduchem 9.Tvary pouzder SMD jsou v zásadě : a) ploché, půlkulové a kvádrovité b) válcovité, ploché a kulové c) válcovité, ploché a kvádrovité d) ploché, kulové a kvádrovité

30 VY_32_INOVACE_EL_11_08 Digitální učební materiál Test pájení a znalost SMT a SMD 2 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

31 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení SMT, součástek SMD, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

32 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum08_paj3smt3 1.SMD rezistor s tímto označením (562) má hodnotu : a) 560R b) 5K6 c) 5M6 d) 56R e) 56K 2.Rezistor s tímto označením (9134) má hodnotu : a) 9K13 b) 913R c) 9M13 d) 91M3 e) M913 3.Součástka na obrázku je nejspíše : a) dioda b) tranzistor c) trimr d) rezistor e) integrovaný obvod 4.Součástka na obrázku je pravděpodobně : a) dioda b) cívka c) tranzistor d) rezistor e) trimr 5.Součástku na obrázku bys identifikoval jako : a) trimr b) integrovaný obvod c) tranzistor d) kondenzátor

33 6.Součástka na obrázku bude asi : a) integrovaný obvod b) keramický kondenzátor c) tranzistor d) elektrolytický kondenzátor e) trimr 7.Co značí pozice na obrázku? : a) 4. přidržovací jehla, 3. pájka, 5. součástka b) 5. součástka, 6. hrot páječky, 3. lepidlo c) 5. součástka, 4. hrot páječky, 6. přidržovací jehla 8.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) A a B b) na všech c) A a C d) B a C e) na žádném 9.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) pouze B b) na obou c) na žádném d) pouze A 10.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) ani jednom b) na obou c) A d) B

34 VY_32_INOVACE_EL_11_09 Digitální učební materiál Test dioda Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

35 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů diod, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

36 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum08_aktivD 1.Schématická značka pro univerzální polovodičovou diodu je na obrázku : a) D b) B c) C d) A e) A i C 2.Dioda je definována jako : a) součástka se třemi elektrodami. Nazývají se source, gate a drain b) součástka s třemi elektrodami. Nazývají se katoda a anoda a gate c) součástka se čtyřmi elektrodami. Nazývají se katoda a anoda, gate a ground d) součástka se dvěma elektrodami. Nazývají se katoda a anoda e) součástka se dvěma elektrodami. Nazývají se gate a ground 3.Typický úbytek napětí (bariérové nebo prahové napětí) v propustném směru u křemíkové diody je : a) 1,5V b) 0,065V c) 0,15V d) 0,65V e) 6,5V 4.Základní parametry polovodičové diody jsou : a) propustný proud If, propustné napětí Ur b) závěrný proud If, propustné napětí Ur c) propustný proud If, závěrné napětí Ur d) závěrné napětí Uf, kapacita v propustném směru e) odpor v závěrném směrum kapacita v závěrném směru 5.Jaká bude výkonová ztráta na diodě? : a) asi 1.25W b) asi 0,125W c) asi 3,5W d) asi 0,35W e) asi 0,035W 6.Která žárovka nebo žárovky budou svítit? : a) Z1 b) obě c) Z2

37 d) žádná 7.propustná charakteristika polovodičové diody je na obrázku (obrázcích) : a) A a B b) B a C c) A d) C e) B 8.Jak se nazývá toto zapojení čtyř diod a k čemu slouží : a) nenazývá se nijak, je nefunkční b) je to tzv. Graetzův nebo můstkový usměrňovač pro jednopulsní usměrnění střídavého napětí c) přepěťová ochrana d) je to tzv. Graetzův nebo můstkový usměrňovač pro dvojpulsní usměrnění střídavého napětí e) jednocestný usměrňovač 9.Které dva body jsou vstupy tohoto dvojbranu? : a) A, B b) A, C c) C, D d) B, D e) B, C 10.Jakou funkci má dioda v tomto zapojení? : a) usměrňuje jednu půlvlnu a chrání motor před přepětím b) zabraňuje chodu motoru v opačném směru c) žádnou, je zbytečná d) chrání motor před přepětím; omezuje velikost záběrového proudu e) zachycuje (zkratuje) napěťové špičky vzniklé zapínáním a vypínáním indukční zátěže

38 VY_32_INOVACE_EL_11_10 Digitální učební materiál Test Zenerova dioda Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

39 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů ZD, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

40 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum10_aktivZD 1.Schématická značka stabilizační diody má kód : a) D4 b) D1 c) D2 d) D3 2.Zenerova dioda je určena k : a) stabilizaci výkonu v zesilovačích. Průchozí výkon je konstantní bez ohledu na velikost zátěže b) stabilizaci v proudových zdrojích. Proud diodou se téměř nemění bez ohledu na změny napětí c) stabilizaci v napěťových zdrojích. Napětí na diodě se téměř nemění bez ohledu na změny proudu 3.Hlavní parametry Zenerovy diody jsou : a) Zenerův proud Iz, Zenerovo napětí Uz, ztrátový výkon Pz b) Zenerův proud Iz, propustný proud If, závěrný proud Ir c) závěrný proud Ir, Zenerovo šumové číslo F, mezní kmitočet fmax d) Zenerovo napětí Uz, závěrný proud Ir, mezní kmitočet fmax e) Zenerovo šumové číslo F, propustný proud If, ztrátový výkon Pz 4.Správné zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou je na obrázku (obrázcích) : a) D b) na žádném c) A d) C e) B 5.Jaký je ztrátový výkon Zenerovy diody v tomto zapojení a s uvedenými parametry: a) 2W b) 0,02 W c) 0,1 W d) 0,2W e) 1 W 6.Jakým ztrátovým výkonem je zatěžován rezistor : a) 1 W b) 2 W c) 4 W

41 d) toto zapojení nelze použít, stabilizátor by se zničil e) 0,5 W 7.Jakým ztrátovým výkonem je zatěžován rezistor v zapojení na obrázku : a) 10 W b) 0,2 W c) 0,5 W d) 0,1 W e) stabilizátor je špatně zapojen; zničil by se 8.Co to je a jak se určí dynamický odpor Zenerovy diody Rz? : a) je to poměr změny Zenerova výkonu Pz a změny Zenerova napětí. Čím je hodnota vyšší, tím je výstupní napětá stabilnější b) je to poměr změny Zenerova proudu a změny Zenerova napětí. Jeho velikost určuje kvalitu stabilizace c) takový parametr Zenerova dioda nemá d) je to poměr změny Zenerova napětí a změny Zenerova proudu. Čím je hodnota vyšší, tím je výstupní napětá stabilnější e) je to poměr změny Zenerova napětí a změny Zenerova proudu. Jeho velikost určuje kvalitu stabilizace 9.Pokud se hodnota proudu Iz změnší pod hodnotu Izmin : a) pravděpodobně shoří napájecí nestabilizovaný zdroj b) stabilizátor bude fungovat dál, stabilizace nebude ohrožena c) Zenerova dioda nevratně pozbude stabilizačních vlastností, je možné ji používat jen jako usměrňovač d) stabilizátor přestane stabilizovat e) stabilizátor se zničí 10.Co se stane pokud je překročen proud Izmax? :

42 a) stabilizátor není ohrožen, snese až 10x vyší proud Iz. Zátěž rovněž není ohrožena b) Zenerova dioda se pravděpodobně zničí (záleží na době a velikosti Iz). Je ohrožena zátěž! c) Zenerova dioda se pravděpodobně zničí (záleží na době a velikosti Iz), je-li současně překročena hodnota dynamického odporu Rd. Je ohrožena zátěž! d) stabilizátor není ohrožen, bude fungovat dále, ale zátěž bude pravděpodobně zničena

43 VY_32_INOVACE_EL_11_11 Digitální učební materiál Test LED Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

44 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů LED, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

45 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum11 LED 1.LED je na obrázku (obrázcích) : a) A b) E c) B d) D e) C 2.Která schématická značka odpovídá LED? : a) D b) B c) E d) C e) A 3.Co znamená zkratka LED? a) Light-emitting diode (světlovyzařující dioda) b) Levná emisní dioda c) Lehká environmentální dioda d) Low end diode (nízkovýkonová dioda) e) Light embedded diode (světelná vytlačovaná dioda) 4.Prahové napětí LED se pohybuje (podle barev) v rozmězí asi : a) od 0,1 do 1,5V b) od 1,5 do 4V c) od 3,5 do 6,8V d) od 0,05 do 0,8V 5.Správně zapojená LED je na obrázku (obrázcích) : a) B b) C c) A a D d) A e) D 6.Propustná charakteristika LED je na obrázku :

46 a) A b) B c) C 7.Napájecí napětí je 12V, proud LED If = 0,02A, napětí Uf = 4V. Vypočítej velikost předřadného rezistoru : a) 40R b) 60 R c) 400 R d) 600 R 8.LED jsou žluté, If = 20mA. Jaká bude velikost R : a) toto zapojení nebude fungovat b) 450 R c) 45 R d) LED se v tomto zapojení zničí 9.LED jsou červené, If = 10mA. Jaká bude přibližná velikost R : a) 1000 R b) LED v tomto zapojení budou zničeny c) toto zapojení nebude fungovat d) 10 R e) 100 R 10.LED jsou bílé, If = 50mA. Jaká bude přibližná velikost R? : a) 800R b) LED budou zničeny c) Toto zapojení nebude funkční d) 80R e) 8R

47 VY_32_INOVACE_EL_11_12 Digitální učební materiál Test tranzistory bipolární Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

48 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů tranzistorů, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

49 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum12_aktivTr ( ) 1.Schématickou značku tranzistoru NPN představuje : a) T3 a T9 b) T1 a T4 c) T7 a T4 d) T8 a T7 e) T2 a T10 2.Schématickou značku tranzistoru PNP představuje : a) T4 a T3 b) T1 a T4 c) T10 at2 d) T9 a T8 e) T3 a T7 3.Maximální saturační napětí bipolárního tranzistoru se pohybuje okolo : a) 0,05V b) 3V c) 8V d) 0,2V e) 1V 4.Kolektorový proud je pod číslem : a) 2 b) 1 c) 3 5.Pod jakým číslem je prahové napětí a jakou má u bipolárních tranzistorů typickou hodnotu? : a) 3; 0,65V b) 2; 1,30V

50 c) 2; 1,30V d) 1; 0,65V e) 3; 1,30V 6.Proudový zesilovací činitel je poměr proudů. Jakých? : a) 3/1 b) 2/3 c) 1/3 d) 2/1 e) 1/2 7.Který ohmmetr v tomto zapojení ukazuje hodnotu asi 0,500V? : a) druhý b) první c) oba d) žádný 8.Který ohmmetr v tomto zapojení ukazuje přeplnění? : a) žádný b) první c) druhý d) oba 9.Jakým přibližným ztrátovým výkonem je zatížen tranzistor? na kolektoru je napětí 10V (nápověda - spočti si odpor zátěže) : a) 1W b) 0,5W c) 2W d) 0,25W e) 1500mW

51 10.Jaký proud je třeba pustit do báze tranzistoru, aby žárovka svítila s výkonem 2W. Proudový zesilovací činitel je 100 (saturační napětí zanedbáme) : a) 0,5 ma b) 4 ma c) 2 ma d) 1 ma e) 0,2 ma

52 VY_32_INOVACE_EL_11_13 Digitální učební materiál Test tranzistory FET Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

53 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů FET tranzistorů, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

54 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum13_aktFET ( ) 1.Zkratka FET znamená : a) Five effect transistors, neboli tranzistor s výkonem pěti tranzistorů b) Fast electric transistor, neboli rychlý elektrický tranzistor c) Field effect transistor neboli tranzistor řízený elektrickým polem 2.Možné schématické značky tranzistoru FET s kanálem N se nachází na pozicích : a) T8 a T3 b) T7 a T5 c) pouze T3 d) pouze T1 e) T1 a T4 3.Zásadní rozdíl mezi tzv. bipolárním (klasickým) a unipolárním (FET) tranzistorem je : a) unipolární má velmi malý vstupní odpor a extrémní proudové zesílení b) bipolární je řízen proudem, unipolární napětím c) žádný zásadní rozdíl mezi nimi není, pouze v max. napětí kolektoru d) žádný zásadní rozdíl mezi nimi není, pouze v max. proudu kolektoru e) bipolární je řízen napětím, unipolární proudem 4.Elektrody tranzistoru FET se nazývají : a) gate, source a drain b) kolektor, gate a drain c) emitor, gate a báze d) báze, drain a source e) kolektor, emitor a báze 5.Nevýhodou FET tranzistoru je : a) velmi vysoké saturační napětí (při plném otevření tranzistoru) b) možnost snadného poškození těchto tranzistorů statickým nábojem, zvláště při manipulaci před zapojením do obvodu (danou právě vysokou vstupní impedancí) c) velmi nízké dosažitelné ztrátové výkony d) velmi malé napětí na kolektoru, při jeho překročení se FET snadno zničí e) možnost poškození těchto tranzistorů statickým nábojem, zvláště při manipulaci před zapojením do obvodu (danou velmi nízkou vstupní impedancí) 6.Výhodou FET je zejména : a) odolnost proti statickému napětí a velmi nízké saturační napětí (při plném otevření) b) velmi nízké saturační napětí (při plném otevření), potažmo velmi nízký ztrátový výkon Ptot c) velmi vysoké saturační napětí (při plném otevření), potažmo velmi nízký ztrátový výkon Ptot d) malé rozměry, možnost dosažení vysokých proudů do gate 7.Odpor tranzistoru dle výrobce při plném otevření je asi 0,05 ohmů.jakým ztrátovým výkonem je zatížen tranzistor? : a) 0,025 W b) 60 W c) 100 mw

55 d) 50 mw e) 0,25 W 8.Saturační napětí tohoto tranzistoru dle výrobce je asi 0,07 V. Jakým ztrátovým výkonem Ptot je zatížen FET? : a) 1.4 W b) 350 mw c) 35 mw d) 0,297 W e) 0,14 W 9.Jaké jsou výsledky kontroly FET s ochrannou diodou pomocí ohmmetru : a) A - C vede, C - A nevede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede b) A - C nevede, C - A nevede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede c) A - C nevede, C - A vede, A - B nevede, B - A vede, B - C vede, C - B nevede d) A - C nevede, C - A nevede, A - B vede, B - A vede, B - C nevede, C - B nevede e) A - C vede, C - A vede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede

56 VY_32_INOVACE_EL_11_14 Digitální učební materiál Test - IO Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

57 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů IO, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

58 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum14_IO ( ) 1.IO vyrobené technologií CMOS pájíme : a) zásadně regulovatelnou mikropáječkou b) zásadně trafopáječkou c) jakýmkoliv pájedlem d) pouze plynovou páječkou 2.Při měření zapájených IO : a) zemní (společný) vodič připojujeme jako poslední a odpojujeme jako první b) nejprve připojíme signálové vodiče a nakonec živý napájecí vodič c) kladný (živý) napájecí vodič připojujeme jako první a odpojujeme jako poslední d) zemní (společný) vodič připojujeme jako první a odpojujeme jako poslední e) kladný (živý) a neživý napájecí vodič připojujeme v libovolném pořadí 3.Mezní hodnoty el. parametrů u IO : a) nesmíme nikdy, ani krátkodobě překročit b) můžeme překročit i dlouhodobě c) nesmíme nikdy překročit, krátkodobé překročení (10sec.) je možné d) můžeme překročit pouze o 20% 4.Pro skladování IO platí, že : a) obvody musíme chránit před statickou elektřinou, mechanickým poškozením, ne však před teplotami přes 50 C a vysokou vlhkostí b) obvody musíme chránit před mechanickým poškozením, ne však před teplotami přes 50 C a statickou elektřinou c) obvody musíme chránit pouze před statickou elektřinou d) obvody musíme chránit před statickou elektřinou, mechanickým poškozením, teplotami přes 50 C a vysokou vlhkostí 5.Pro blokování napěťového rozvodu na DPS se u číslicových IO používá : a) tantalový (bezindukční) elektrolyt řádově o velikosti 1 až 10 uf b) keramický kondenzátor (bezindukční) řádově o velikosti 10 až 50 nf c) tantalový (bezindukční) elektrolyt řádově o velikosti 0,01 až 0,1 uf d) keramický kondenzátor (bezindukční) řádově o velikosti 1 až 5 nf e) klasický elektrolyt řádově o velikosti 1 až 10 uf 6.Každý IO na DPS : a) je vhodné (u TTL nutné) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově nF b) je nutné blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově pF c) je nutné (zejména u CMOS) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově nF d) je vhodné (zejména u CMOS) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově pF 7.Napájecí rozvod musí být proveden : a) vodiči o malé impedanci (spoje na DPS o mohou mít velkou impedanci) b) vodiči o velké impedanci (spoje na DPS o musí mít malou impedanci) c) vodiči a spoji na DPS o velké impedanci d) vodiči a spoji na DPS o malé impedanci 8.Kondenzátory připojené jako blokování napájení DPS : a) zajišťují malou vf impedanci rozvodu napájení b) zajišťují velkou vf a malou nf impedanci rozvodu napájení c) zajišťují velkou vf impedanci rozvodu napájení 9.Usměrňovací dioda, antiparalelně zapojená k indukční zátěži v kolektoru tranzistoru má tuto funkci : a) zvyšuje komplexní impedanci zátěže a tím chrání přechod báze - emitor b) zvyšuje nárůst napětí na přechodu tranzistoru pro snažší funkci indukční zátěže c) zabraňuje nárůstu napětí na přechodu tranzistoru přes povolenou mez d) eliminuje činný odpor zátěže e) eliminuje indukčnost zátěže

59 VY_32_INOVACE_EL_11_15 Digitální učební materiál Identifikace elektronických součástek pomocí webu rezistory a potenciometry Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka vyhledávání a výpis důležitých parametrů zadaných el. součástek Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

60 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů různých druhů rezistorů a potenciometrů, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní znalost technické angličtiny. Zadání Samostatně vyhledejte tři zadané typy rezistorů a potenciometrů, vypište do text. editoru jejich základní parametry. Příklad řešení Rezistor MF0204 Příklad webové stránky s datasheetem: trimr CA9 Příklad webové stránky s datasheetem: Potenciometr Příklad webové stránky s datasheetem: Toto téma přímo navazuje na téma pro 1. ročník Elektronika pasivní součástky rezistory.

61

62

63

64

65

66

67 VY_32_INOVACE_EL_11_16 Digitální učební materiál Identifikace elektronických součástek pomocí webu kondenzátory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka vyhledávání a výpis důležitých parametrů zadaných el. součástek Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

68 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů různých druhů kondenzátorů, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní znalost technické angličtiny. Zadání Samostatně vyhledejte tři zadané typy kondenzátorů, vypište do text. editoru jejich základní parametry. Příklad řešení Elektrolytický 1u/50V radiální JAMICON Příklad webové stránky s datasheetem: Plastový 100n100VDC radiální Příklad webové stránky s datasheetem: Keramický 100n radiální Příklad webové stránky s datasheetem: Toto téma přímo navazuje na téma pro 1. ročník Elektronika pasivní součástky kondenzátory.

69

70

71

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_61_Převodník kmitočtu na napětí

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_36_Aktivní zátěž Název školy Střední

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_23_Zvyšující měnič Název školy

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_13_Kladný zdvojovač Název školy

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_15_Stabilizátor se stabilizační

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.05 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_41_Využití prvků SSR Název školy

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_34_PWM regulátor Název školy Střední

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_35_Efektový blikač Název školy

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_25_Hledač vedení Název školy Střední

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D16_Z_ELMAG_Polovodicove_soucastky_PL Člověk a příroda Fyzika Elektřina a magnetismus

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Neřízené polovodičové prvky

Neřízené polovodičové prvky Neřízené polovodičové prvky Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Neřízené polovodičové spínače neobsahují

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET NFET4X0AB Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET Milan Horkel Ve starých mainboardech počítačů PC bývají pěkné veliké tranzistory N-FET, které je možné využít. Tranzistory bývají tak asi na proud

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_39_Optické oddělovací členy Název

Více

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů (elektrony nebo díry) pracují s kanálem jednoho typu vodivosti

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

Měření na unipolárním tranzistoru

Měření na unipolárním tranzistoru Měření na unipolárním tranzistoru Teoretický rozbor: Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů tpu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru má jednu základní výhodu. Bipolární

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC.

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC. ipolární tranzistor Tranzistor (angl. transistor) transfer resistor bipolární na přenosu proudu se podílejí jak elektrony, tak díry je tvořen dvěma přechody na jednom základním monoktystalu Emitorový přechod

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

SKARAB ROBOT KSR5. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek

SKARAB ROBOT KSR5. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek SKARAB ROBOT KSR5 1. Úvod a charakteristika Stavebnice Děkujeme, že jste si koupili stavebnici KSR5. Dříve než s ní začnete pracovat, prostudujte pečlivě tento návod k použití. Robot k detekci překážek

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485 Desku plošných spojů (DPS) STN-A je možné osadit více způsoby. Na tomto místě se budeme zabývat variantou RS232-RS485. Ta

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

BROUK ROBOT KSR6. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek

BROUK ROBOT KSR6. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek BROUK ROBOT KSR6 1. Úvod a charakteristika Stavebnice Děkujeme, že jste si koupili stavebnici KSR6. Dříve než s ní začnete pracovat, prostudujte pečlivě tento návod k použití. KSR6 používá infračervené

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: Platnost od:

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_31_Triakový regulátor Název školy

Více

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N POLOVODIČE Vlastnosti polovodičů Polovodiče jsou materiály ze 4. skupiny Mendělejevovy tabulky. Nejznámější jsou germanium (Ge) a křemík (Si). Každý atom má 4 vazby, pomocí kterých se váže na sousední

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž2 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 V jakém pásmu pracují tzv. občanské

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G STN-G je aplikací zaměřenou především na detekci obsazenosti a to až 4 izolovaných úseků. Doplňkově ji lze osadit i detektorem přítomnosti DCC

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika Tematický celek:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Chlazení polovodičových součástek

Chlazení polovodičových součástek Výkonové polovodičové systémy cvičení Chlazení polovodičových součástek Joule-Lencův zákon: Všechny elektronické součástky, které vykazují elektrický činný odpor, produkují při průchodu elektrického proudu

Více

Závěr. Ke konstrukci lze využít i integrované obvody (např. časovač 555)

Závěr. Ke konstrukci lze využít i integrované obvody (např. časovač 555) Zkoušečky napětí Otto Janda Následující příspěvek se snaží popsat možnosti tvorby zkoušeček napětí z hlediska konstruktérova. Nastiňuje cesty a metody, jimiž můžeme detekovat přítomnost elektrického napětí

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_32_Barevná hudba Název školy Střední

Více

Součástky v elektronice pro OV_MET_2

Součástky v elektronice pro OV_MET_2 Součástky v elektronice pro OV_MET_2 Značení odporů Jmenovitá hodnota. Je to hodnota odporu vyznačená na rezistoru. Značí se písmenným nebo barevným kódem. Hodnoty odporu odpovídají vyvoleným číslům geometrických

Více

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky.

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. LINEÁRNÍ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ - základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. REZISTORY Rezistory jsou elektronické součástky,

Více

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

SMART KIT No. 1016. SMART KIT No. 1016 OBVOD OCHRANY REPRODUKTORU VŠEOBECNÝ POPIS

SMART KIT No. 1016. SMART KIT No. 1016 OBVOD OCHRANY REPRODUKTORU VŠEOBECNÝ POPIS SMART KIT No. 1016 OBVOD OCHRANY REPRODUKTORU VŠEOBECNÝ POPIS Tento obvod je ideální doplněk pro váš audio systém. Obvod spolupracuje se všemi typy zesilovačů o výkonu od 0,5W do 100W a chrání vaše reproduktory

Více

Univerzální napájecí moduly

Univerzální napájecí moduly Od čísla 11/2002 jsou Stavebnice a konstrukce součástí časopisu Amatérské radio V této části Amatérského radia naleznete řadu zajímavých konstrukcí a stavebnic, uveřejňovaných dříve v časopise Stavebnice

Více

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů Unipolární tranzistory Řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem: FET [Field - Effect Transistor] Proud přenášen jedním typem nosičů náboje (unipolární): - majoritní nosiče v inverzním kanálu - neuplatňuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: T3.2.1 MĚŘENÍ NA UNIPOLÁRNÍCH TRANZISTORECH A IO Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Rezistory, kondenzátory a cívky jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu. Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Petr Pavelka Datum: 15. 10. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověka

Více