Digitální učební materiál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_EL_11_01 Digitální učební materiál Prostředí a ovládání aplikace TESTY Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Seznámení s prostředím a s ovládáním aplikace TEST student Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky pájení aktivní součástky desky s plošnými spoji Ročník: 1., 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz

2 Příprava Vyučující instaluje na PC učitele aplikaci TEST učitel a na žákovské PC aplikaci TEST student, připraví sadu testů pro dané téma v aplikaci TEST učitel. Řídí se nápovědou k programu a návodnými obrázky: 1. pojmenování nového testu 2. vkládání otázek a odpovědí, obrázků, zadávání dalších parametrů

3 3. určí cesty k žákovským aplikacím TEST student 4. Odešle zvolený testový soubor (soubory)

4 5. Nastaví parametry testování (čas na test, řazení otázek, vnucení testu) 6. Je možné zkoušené papírové, testy, odpovědní listy a folie pro opravování je možné vytisknout

5 Výuka 1. Seznámí žáka s prostředím aplikace TEST student, žák si provede technický test nanečisto 2. Na závěr testu program žáka procentně ohodnotí

6 3. Učitel si na svém PC zobrazí hodnocení všech zkoušených žáků Na závěr si může žák ověřit správné odpovědi použitím funkce Pouze chybné odpovědi nebo Procvičování nebo Prohlížení.

7 VY_32_INOVACE_EL_11_02 Digitální učební materiál Test rezistory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

8 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů rezistorů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

9 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum1_R ( ) 1.Rezistory se v elektronických obvodech používají : a) k dočasnému uchování elektrického náboje b) obvykle ke snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí c) k provedení fázového zpoždění proudu oproti zdrojovému napětí d) ke zvýšení velikosti elektrického proudu e) k trvalému uchování elektrického náboje 2.Nejčastěji používané aktivní vrstvy u rezistorů jsou : a) metalické (metaloxidové), laminátové, epoxydové b) metalické (metaloxidové), drátové, grafitové (uhlíkové) c) plastové, keramické, slídové d) grafitové (uhlíkové), arzénové, wolframové e) křemíkové, germaniové, selenové 3.Základní parametry rezistorů jsou : a) výkonové zatížení, indukčnost, reaktance b) odpor, výkonové zatížení, druh aktivní vrsty, rozměry c) odpor, úhel natočení, barva, rozměry d) druh aktivní vrsty, druh a tvar jádra, chladič e) výkonové zatížení, kapacita, dovolené napětí 4.Schématická značka rezistoru je na obrázku (obrázcích) : a) A, B b) B, C c) B, E d) E, F e) A, C 5.Rezistor na obrázku má hodnotu (barvy: červená, fialová, oranžová, zlatá) : a) 37 ohmů b) 3700 ohmů c) ohmů d) 270 ohmů e) 2.6 ohmů 6.Rezistor na obrázku má hodnotu : a) 9100 ohmů b) ohmů c) 91 ohmů d) 910 ohmů e) ohmů 7.Rezistor na obrázku (barvy: modrá, šedá, černá, červená, hnědá) má hodnotu vyjádřenou v písmenném kódu :

10 a) 68M b) 6K80 c) 680R d) 68K0 e) 6M8 8.Rezistor (barvy: hnědá, červená, černá, zlatá) může ve skutečnosti nabývat hodnot : a) ohmů b) ohmů c) ohmů d) ohmů e) ohmů 9.Jakým výkonem je zatížen rezistor (barvy: hnědá, červená, černá, zlatá), když jím protéká proud 10mA : a) 100 mw b) 150 mw c) 10 mw d) 15 mw e) 1.5 W 10.Ve které skupině (nebo skupinách) součástek jsou pevné rezistory? : a) A a B b) C c) B a C d) A e) B

11 VY_32_INOVACE_EL_11_03 Digitální učební materiál Test potenciometry a trimry Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

12 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů potenciometrů a trimrů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

13 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum03_P 1.Co je to potenciometr? : a) součástka, která slouží jako regulovatelný odporový dělič,je obvykle určen k nastavení parametrů, které uživatel nemění b) součástka, která slouží jako pevný odporový dělič k řízení elektronických zařízení a je uživateli nepřístupný c) součástka, která slouží jako kmitočtově závislý odporový dělič k přímému řízení elektronických zařízení (například audio) d) součástka, která slouží jako regulovatelný odporový dělič k přímému řízení elektronických zařízení (například audio) a je určen k častému ovládání uživatelem e) součástka, která slouží jako pevný odporový dělič,je obvykle určen k nastavení parametrů, které uživatel nemění 2.Odporový trimr je na obrázku (obrázcích) : a) A b) B a C c) B d) A a C e) C 3.Potenciometr je na obrázku (obrázcích) : a) B a C b) A c) B d) C e) A a B 4.Jaké jsou nejdůležitější parametry potenciometrů a trimrů? : a) délka dráhy, výkonové zatížení, max. napětí b) odpor, průběh dráhy, rozměry, výkonové zatížení c) indukčnost, výkonové zatížení, max. napětí d) kapacita, rozměry, průběh dráhy e) tolerance, poměr odporů v děliči, rozměry 5.Na obrázku je průběh odporu v závislosti na úhlu natočení běžce potenciometru. O jaký průběh se jedná? : a) exponenciální b) logaritmický

14 c) žádný z uvedených d) lineární 6.Na obrázku je průběh odporu v závislosti na úhlu natočení běžce potenciometru. O jaký průběh se jedná? : a) logaritmický b) exponenciální c) lineární d) žádný z uvedených 7.Jaký průběh dráhy má potenciometr s hodnotou M30,když běžec je nastaven v 1/3 dráhy a měřič mezi běžcem a levým krajním vývodem ukazuje hodnotu ohmů?: a) exponeciální b) nelze zjistit c) logaritmický d) kombinovaný lineárné-logaritmický e) lineární 8.Jaká schématická značka (značky) patří potenciometru? : a) na obrázku C b) na obrázcích A a B c) na obrázcích C a E d) na obrázcích D, E a A e) na obrázku D 9.Mezi základní druhy aktivních (vodivých) vrstev potenciometru patří : a) uhlík, metaloxid, drát, cermet (směs keramiky s kovem) b) laminát, keramika, drát c) uhlík, drát, pájková vrstva (Sn + Pb) 10.Trimr nebo potenciometr s tímto označením má hodnotu : a) 100 ohmů b) ohmů c) z tohoto údaje nelze zjistit hodnotu d) ohmů e) 1000 ohmů

15 VY_32_INOVACE_EL_11_04 Digitální učební materiál Test kondenzátory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

16 Příprava Požadavky na žáka : znalost parametrů kondenzátorů, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

17 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum04_C 1.Kondenzátor : a) je aktivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického proudu b) je pasivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického náboje, a tím i k uchování el.energie c) je pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech ke změně střídavého na stejnosměrné napětí (stabilizátor) d) je pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech k zesilování elektrického náboje e) je aktivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k řízení stejnosměrného napětí 2.Schématická značka elektrolytického kondenzátoru je na obrázku (obrázcích) : a) B b) B a C c) A a C d) není na žádném e) D a E 3.Nejpoužívanéjší druhy kondenzátorů jsou : a) keramické, uhlíkové a slídové b) uhlíkové, cermetové a papírové c) cermetové, drátové a tantalové d) drátové, papírové a slídové e) keramické, plastové a elektrolytické 4.Keramický kondenzátor se na obrázku nachází ve : a) prvním řádku b) čtvrtém řádku c) třetím řádku d) druhém řádku 5.Tento kondenzátor má hodnotu : a) 27 uf b) pf c) pf d) 2700 pf e) 0,27 uf 6.Tento kondenzátor má hodnotu :

18 a) 820 nf b) 82 pf c) 8,2 nf d) 820 pf e) 82 nf 7.Které parametry budeme především hledat u kondenzátorů? : a) indukčnost, jalový odpor, tvar vývodů b) odpor, druh dielektrika, úhel otočení c) odpor, dovolené výkonové zatížení, rozměry d) kapacitu, dovolené výkonové zatížení, druh dielektrika e) kapacitu, dovolené napětí, druh dielektrika 8.Elektrolytický hliníkový kondenzátor má tyto nevýhody : a) nestabilní kapacita, vysoká cena na jednotku kapacity b) velmi nízká použitelná napětí, nízká kapacita c) dodržování správné polarity, nemožnost dosažení velkých kapacit d) dodržování správné polarity, nestabilní kapacita e) nestabilní kapacita, velké rozměry na jednotku kapacity 9.Které tvrzení o plastovém kondenzátoru je nejpřesnější : a) má stabilní kapacitu a vysoká provozní napětí b) využívá se v nenáročných obvodech s nízkým napětím c) je nevhodný do obvodů se střídavými proudy d) vyrábějí se výlučně jako vysokonapěťové pro použití v rozvodnách e) jsou zastaralé a již nejsou perspektivní 10.Urči kapacitu a maximální napětí pro zapojení na obrázcích A a B : a) A = 50 nf / 50V, B = 2000 pf / 100V b) A = 200 nf / 50V, B = 2000 pf / 50V c) A = 5 nf / 100V, B = 2 nf / 50V d) A = 50 nf / 100V, B = 0,5 nf / 50V e) A = 0,2 uf / 50V, B = 500 pf / 100V

19 VY_32_INOVACE_EL_11_05 Digitální učební materiál Test pájení v elektronice 1 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

20 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení v elektronice, zásady osazování součástek, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

21 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum05_pajeni1 1.Pájení je spojení : a) zcela a jednoduše rozebíratelné b) konektorové c) částečně rozebíratelné za pomoci elektrické pily d) nerozebíratelné e) šroubové 2.Pro měkké pájení se používají teploty : a) do C b) od 400 C do 800 C c) do 300 C d) přes 800 C e) přes 500 C 3.Při pájení se v místě styku materiálu s pájkou vytvoří : a) kontaktní lepicí vrstva b) difuzní vrstva vzniklá vzájemným prolínáním pájky a základního materiálu c) difuzní vrstva oxidového povlaku 4.Součásti určené k pájení ohříváme : a) libovolným způsobem b) zásadně současně c) zásadně jednu po druhé - podle velikosti 5.Nejvhodnější páječka pro práci v elektronice je : a) pistolová trafopáječka b) mikropáječka c) benzínová páječka d) plynová páječka 6.Spolehlivost pájeného spoje je : a) vyšší u ručního pájení b) stejná u strojního i ručního pájení c) vyšší u strojního pájení 7.Teplota tavení pájky musí být : a) přibližně stejná jako teplota tavení spojovaných materiálů b) mnohonásobně nižší než teplota tavení spojovaných materiálů c) mnohonásobně vyšší než teplota tavení spojovaných materiálů 8.Oxidace pocínovaných vodičů : a) má nepatrný vliv na pájitelnost - zanedbáváme jej b) nemá žádný vliv na pájitelnost c) podstatně zhoršuje pájitelnost a smáčivost d) podstatně zlepšuje pájitelnost, ale zhoršuje smáčivost 9.Správná teplota při pájení mikropáječkou je : a) přesně 220 C b) přesně 520 C c) v rozmezí C d) v rozmezí C e) v rozmezí C 10.Spoj provedený cínovou pájkou v elektronice a elektrotechnice má : a) velkou mechanickou odolnost, nesnáší velké oteplení b) velkou mechanickou odolnost, snáší velké oteplení c) malou mechanickou odolnost, nesnáší velké oteplení d) malou mechanickou odolnost, snáší velké oteplení 11.Tavidlo (antioxidační prostředek) má při pájení tuto funkci : a) vytvoří slabou vrstvu oxidů olova, které zlepšují pružnost spoje b) naleptá povrch pájených materiálů, dojde tím ke kvalitněšímu propojení obou materiálů c) ochlazuje vytvořený spoj, aby se nepřepálil d) vytvoří slabou vrstvu oxidů cínu, které zlepšují pevnost spoje e) odstraní zoxidovanou vrstvu z pájených materiálů, zajistí lepší smáčivost 12.Spojované části : a) nemusí být mechanicky fixovány, ale musí se dotýkat, mohou se během pájení pohybovat

22 b) musí být mechanicky fixovány, ale nemusí se dotýkat c) musí být mechanicky fixovány, musí se dotýkat a nesmí se během pájení pohybovat d) nemusí být mechanicky fixovány, nemusí se ani dotýkat 13.Doba ručního pájení jednoho spoje by neměla překročit : a) 3-5 sekund podle velikosti a druhu spoje b) 10 sekund a více podle kvality pájky c) 1-2 sekundy u velkých spojů, pro DPS stačí čas okolo 0,5 vteřiny d) 20 sekund e) čím rozměrnější spoj tím stačí kratší čas

23 VY_32_INOVACE_EL_11_06 Digitální učební materiál Test pájení v elektronice 2 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

24 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení v elektronice, zásady osazování součástek, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

25 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum06_pajeni2 1.Správně provedený spoj má mít vzhled : a) hladký, nesouměrný a lesklý b) pomerančové kůry, souměrný a lesklý c) hrubý, nesouměrný a lesklý d) hladký, souměrný a lesklý e) hrubý, souměrný a matný 2.Správně provedený spoj má mít tvar : a) kuželovitý, konkávní b) hranatý, čtvercový c) kuželovitý, konvexní d) kulovitý e) vlnovitý 3.Po ukončení pájení spoj : a) zásadně necháme volně chladnout b) ponoříme do speciálního oleje c) zásadně ochlazujeme foukáním d) ponoříme do vody 4.O dobré smáčivosti hovoříme tehdy, jestliže kontaktní úhel je : a) větší než 55 b) větší než 90 c) menší než 90 d) menší než 45 až 60 5.Při pájení vodiče do pájecího očka nebo do DPS: a) je třeba aby se vytvořila kulička z pájky b) nesmí být patrny obrysy vodiče ve spoji c) je dostatečné, je-li vodič překryt pájkou pouze v otvoru d) musí být patrny obrysy vodiče ve spoji v délce 0,5 až 1,5m 6.Po skončení pájení případné přepálené tavidlo : a) odstraníme pouze v případě, že vadí vzhled spoje b) opatrně odstraníme ze spoje c) necháme na spoji, slouží jako izolace spoje 7.Barva povrchu dokončeného spoje má být : a) šedivě matná b) kovově nafialovělá c) stříbřitě lesklá d) bílá se zelenými puntíky e) modročervená 8.Kvalitnímu spoji je nejblíže spoj na obrázku (obrázcích) : a) B a C b) A c) A a C d) B e) C 9.Kvalitnímu spoji je nejblíže spoj na : a) obrázku C

26 b) žádném obrázku c) všech obrázcích d) obrázku B e) obrázku A 10.Z hlediska množství pájky a viditelnosti přívodu je nejblíže kvalitnímu spoji obrázek : a) žádný b) A c) všechny d) B e) C 11.Správný kontaktní úhel je nejblíže na obrázku (obrázcích) : a) C b) A a B c) všech d) žádném e) B a C 12.Z půdorysného pohledu na spoj je nejblíže kvalitnímu spoji obrázek (obrázky) : a) A a B b) žádný c) všechny d) B a C e) C

27 VY_32_INOVACE_EL_11_07 Digitální učební materiál Test pájení a znalost SMT a SMD 1 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

28 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení SMT, součástek SMD, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

29 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum07 1.Rozhodující hlediska pro zavádění SMT jsou : a) miniaturizace, hospodárnost a spolehlivost b) levná výrobní technologie, vysoká kvalita a hospodárnost c) miniaturizace, vhodnost pro amatéry a spolehlivost d) nízká cena součástek, vhodnost pro amatéry a spolehlivost e) nízká cena součástek, levná výrobní technologie a vhodnost pro amatéry 2.Snížení nákladů se u SMT dosahuje : a) zmenšením DPS, úsporou děr, automatizací apod. b) zmenšením DPS, zvětšením skladovacích prostor apod. c) zvětšením DPS, zkracováním vývodů součástek apod. d) zvětšením DPS, úsporou děr apod. 3.Technologie SMT není vhodná pro aplikace : a) s malým napětím (pod 1,5V) b) s vysokou frekvencí (od 20MHz) c) s otřesy d) s nízkou frekvencí (do 50Hz) e) s vysokým napětím (od asi 100V) 4.Mikropáječka pro SMT by měla mít zaoblení hrotu : a) asi 0,3 mm b) okolo 0,8 mm c) 2 mm d) 1,27 mm 5.Horkovzdušné pájedlo se v SMT používá převážně : a) pro pájení pastovými pájkami b) pro pájení trubičkovými nebo tyčovými pájkami c) pro pájení mosaznými a stříbrnými pájkami 6.Pastová pájka se skladuje : a) při teplotách okolo 5 C ve větším množství, malé množství (v dávkovači) lze skladovat při pokojové teplotě b) při teplotách okolo 25 C ve větším množství, malé množství (v dávkovači) se musí skladovat při teplotě asi 5 C c) zásadně při teplotách okolo -5 C a to v jakémkoliv množství d) zásadně při teplotách okolo 5 C a to v jakémkoliv množství 7.Strojní pájení máčením se dělí : a) na vlečné pájení, pájení ponorem, pájení laserem b) na pájení ponorem, impulzní pájení, pájení infraohřevem c) na vlečné pájení, pájení ponorem, pájení vlnou d) na impulzní pájení, pájení infraohřevem, vlečné pájení e) na pájení ponorem, pájení laserem, impulzní pájení 8.Pájení přetavováním (reflow) se dělí na : a) pájení horkým vzduchem, pájení ponorem, pájení impulzní a další metody b) pájení infraohřevem, pájení vlnou a další metody c) pájení infraohřevem, pájení horkým vzduchem, pájení laserem a další metody d) pájení vlnou a pájení horkým vzduchem 9.Tvary pouzder SMD jsou v zásadě : a) ploché, půlkulové a kvádrovité b) válcovité, ploché a kulové c) válcovité, ploché a kvádrovité d) ploché, kulové a kvádrovité

30 VY_32_INOVACE_EL_11_08 Digitální učební materiál Test pájení a znalost SMT a SMD 2 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pájení Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

31 Příprava Požadavky na žáka : znalost pájení SMT, součástek SMD, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

32 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum08_paj3smt3 1.SMD rezistor s tímto označením (562) má hodnotu : a) 560R b) 5K6 c) 5M6 d) 56R e) 56K 2.Rezistor s tímto označením (9134) má hodnotu : a) 9K13 b) 913R c) 9M13 d) 91M3 e) M913 3.Součástka na obrázku je nejspíše : a) dioda b) tranzistor c) trimr d) rezistor e) integrovaný obvod 4.Součástka na obrázku je pravděpodobně : a) dioda b) cívka c) tranzistor d) rezistor e) trimr 5.Součástku na obrázku bys identifikoval jako : a) trimr b) integrovaný obvod c) tranzistor d) kondenzátor

33 6.Součástka na obrázku bude asi : a) integrovaný obvod b) keramický kondenzátor c) tranzistor d) elektrolytický kondenzátor e) trimr 7.Co značí pozice na obrázku? : a) 4. přidržovací jehla, 3. pájka, 5. součástka b) 5. součástka, 6. hrot páječky, 3. lepidlo c) 5. součástka, 4. hrot páječky, 6. přidržovací jehla 8.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) A a B b) na všech c) A a C d) B a C e) na žádném 9.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) pouze B b) na obou c) na žádném d) pouze A 10.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) : a) ani jednom b) na obou c) A d) B

34 VY_32_INOVACE_EL_11_09 Digitální učební materiál Test dioda Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

35 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů diod, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

36 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum08_aktivD 1.Schématická značka pro univerzální polovodičovou diodu je na obrázku : a) D b) B c) C d) A e) A i C 2.Dioda je definována jako : a) součástka se třemi elektrodami. Nazývají se source, gate a drain b) součástka s třemi elektrodami. Nazývají se katoda a anoda a gate c) součástka se čtyřmi elektrodami. Nazývají se katoda a anoda, gate a ground d) součástka se dvěma elektrodami. Nazývají se katoda a anoda e) součástka se dvěma elektrodami. Nazývají se gate a ground 3.Typický úbytek napětí (bariérové nebo prahové napětí) v propustném směru u křemíkové diody je : a) 1,5V b) 0,065V c) 0,15V d) 0,65V e) 6,5V 4.Základní parametry polovodičové diody jsou : a) propustný proud If, propustné napětí Ur b) závěrný proud If, propustné napětí Ur c) propustný proud If, závěrné napětí Ur d) závěrné napětí Uf, kapacita v propustném směru e) odpor v závěrném směrum kapacita v závěrném směru 5.Jaká bude výkonová ztráta na diodě? : a) asi 1.25W b) asi 0,125W c) asi 3,5W d) asi 0,35W e) asi 0,035W 6.Která žárovka nebo žárovky budou svítit? : a) Z1 b) obě c) Z2

37 d) žádná 7.propustná charakteristika polovodičové diody je na obrázku (obrázcích) : a) A a B b) B a C c) A d) C e) B 8.Jak se nazývá toto zapojení čtyř diod a k čemu slouží : a) nenazývá se nijak, je nefunkční b) je to tzv. Graetzův nebo můstkový usměrňovač pro jednopulsní usměrnění střídavého napětí c) přepěťová ochrana d) je to tzv. Graetzův nebo můstkový usměrňovač pro dvojpulsní usměrnění střídavého napětí e) jednocestný usměrňovač 9.Které dva body jsou vstupy tohoto dvojbranu? : a) A, B b) A, C c) C, D d) B, D e) B, C 10.Jakou funkci má dioda v tomto zapojení? : a) usměrňuje jednu půlvlnu a chrání motor před přepětím b) zabraňuje chodu motoru v opačném směru c) žádnou, je zbytečná d) chrání motor před přepětím; omezuje velikost záběrového proudu e) zachycuje (zkratuje) napěťové špičky vzniklé zapínáním a vypínáním indukční zátěže

38 VY_32_INOVACE_EL_11_10 Digitální učební materiál Test Zenerova dioda Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

39 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů ZD, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

40 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum10_aktivZD 1.Schématická značka stabilizační diody má kód : a) D4 b) D1 c) D2 d) D3 2.Zenerova dioda je určena k : a) stabilizaci výkonu v zesilovačích. Průchozí výkon je konstantní bez ohledu na velikost zátěže b) stabilizaci v proudových zdrojích. Proud diodou se téměř nemění bez ohledu na změny napětí c) stabilizaci v napěťových zdrojích. Napětí na diodě se téměř nemění bez ohledu na změny proudu 3.Hlavní parametry Zenerovy diody jsou : a) Zenerův proud Iz, Zenerovo napětí Uz, ztrátový výkon Pz b) Zenerův proud Iz, propustný proud If, závěrný proud Ir c) závěrný proud Ir, Zenerovo šumové číslo F, mezní kmitočet fmax d) Zenerovo napětí Uz, závěrný proud Ir, mezní kmitočet fmax e) Zenerovo šumové číslo F, propustný proud If, ztrátový výkon Pz 4.Správné zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou je na obrázku (obrázcích) : a) D b) na žádném c) A d) C e) B 5.Jaký je ztrátový výkon Zenerovy diody v tomto zapojení a s uvedenými parametry: a) 2W b) 0,02 W c) 0,1 W d) 0,2W e) 1 W 6.Jakým ztrátovým výkonem je zatěžován rezistor : a) 1 W b) 2 W c) 4 W

41 d) toto zapojení nelze použít, stabilizátor by se zničil e) 0,5 W 7.Jakým ztrátovým výkonem je zatěžován rezistor v zapojení na obrázku : a) 10 W b) 0,2 W c) 0,5 W d) 0,1 W e) stabilizátor je špatně zapojen; zničil by se 8.Co to je a jak se určí dynamický odpor Zenerovy diody Rz? : a) je to poměr změny Zenerova výkonu Pz a změny Zenerova napětí. Čím je hodnota vyšší, tím je výstupní napětá stabilnější b) je to poměr změny Zenerova proudu a změny Zenerova napětí. Jeho velikost určuje kvalitu stabilizace c) takový parametr Zenerova dioda nemá d) je to poměr změny Zenerova napětí a změny Zenerova proudu. Čím je hodnota vyšší, tím je výstupní napětá stabilnější e) je to poměr změny Zenerova napětí a změny Zenerova proudu. Jeho velikost určuje kvalitu stabilizace 9.Pokud se hodnota proudu Iz změnší pod hodnotu Izmin : a) pravděpodobně shoří napájecí nestabilizovaný zdroj b) stabilizátor bude fungovat dál, stabilizace nebude ohrožena c) Zenerova dioda nevratně pozbude stabilizačních vlastností, je možné ji používat jen jako usměrňovač d) stabilizátor přestane stabilizovat e) stabilizátor se zničí 10.Co se stane pokud je překročen proud Izmax? :

42 a) stabilizátor není ohrožen, snese až 10x vyší proud Iz. Zátěž rovněž není ohrožena b) Zenerova dioda se pravděpodobně zničí (záleží na době a velikosti Iz). Je ohrožena zátěž! c) Zenerova dioda se pravděpodobně zničí (záleží na době a velikosti Iz), je-li současně překročena hodnota dynamického odporu Rd. Je ohrožena zátěž! d) stabilizátor není ohrožen, bude fungovat dále, ale zátěž bude pravděpodobně zničena

43 VY_32_INOVACE_EL_11_11 Digitální učební materiál Test LED Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

44 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů LED, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

45 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum11 LED 1.LED je na obrázku (obrázcích) : a) A b) E c) B d) D e) C 2.Která schématická značka odpovídá LED? : a) D b) B c) E d) C e) A 3.Co znamená zkratka LED? a) Light-emitting diode (světlovyzařující dioda) b) Levná emisní dioda c) Lehká environmentální dioda d) Low end diode (nízkovýkonová dioda) e) Light embedded diode (světelná vytlačovaná dioda) 4.Prahové napětí LED se pohybuje (podle barev) v rozmězí asi : a) od 0,1 do 1,5V b) od 1,5 do 4V c) od 3,5 do 6,8V d) od 0,05 do 0,8V 5.Správně zapojená LED je na obrázku (obrázcích) : a) B b) C c) A a D d) A e) D 6.Propustná charakteristika LED je na obrázku :

46 a) A b) B c) C 7.Napájecí napětí je 12V, proud LED If = 0,02A, napětí Uf = 4V. Vypočítej velikost předřadného rezistoru : a) 40R b) 60 R c) 400 R d) 600 R 8.LED jsou žluté, If = 20mA. Jaká bude velikost R : a) toto zapojení nebude fungovat b) 450 R c) 45 R d) LED se v tomto zapojení zničí 9.LED jsou červené, If = 10mA. Jaká bude přibližná velikost R : a) 1000 R b) LED v tomto zapojení budou zničeny c) toto zapojení nebude fungovat d) 10 R e) 100 R 10.LED jsou bílé, If = 50mA. Jaká bude přibližná velikost R? : a) 800R b) LED budou zničeny c) Toto zapojení nebude funkční d) 80R e) 8R

47 VY_32_INOVACE_EL_11_12 Digitální učební materiál Test tranzistory bipolární Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

48 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů tranzistorů, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

49 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum12_aktivTr ( ) 1.Schématickou značku tranzistoru NPN představuje : a) T3 a T9 b) T1 a T4 c) T7 a T4 d) T8 a T7 e) T2 a T10 2.Schématickou značku tranzistoru PNP představuje : a) T4 a T3 b) T1 a T4 c) T10 at2 d) T9 a T8 e) T3 a T7 3.Maximální saturační napětí bipolárního tranzistoru se pohybuje okolo : a) 0,05V b) 3V c) 8V d) 0,2V e) 1V 4.Kolektorový proud je pod číslem : a) 2 b) 1 c) 3 5.Pod jakým číslem je prahové napětí a jakou má u bipolárních tranzistorů typickou hodnotu? : a) 3; 0,65V b) 2; 1,30V

50 c) 2; 1,30V d) 1; 0,65V e) 3; 1,30V 6.Proudový zesilovací činitel je poměr proudů. Jakých? : a) 3/1 b) 2/3 c) 1/3 d) 2/1 e) 1/2 7.Který ohmmetr v tomto zapojení ukazuje hodnotu asi 0,500V? : a) druhý b) první c) oba d) žádný 8.Který ohmmetr v tomto zapojení ukazuje přeplnění? : a) žádný b) první c) druhý d) oba 9.Jakým přibližným ztrátovým výkonem je zatížen tranzistor? na kolektoru je napětí 10V (nápověda - spočti si odpor zátěže) : a) 1W b) 0,5W c) 2W d) 0,25W e) 1500mW

51 10.Jaký proud je třeba pustit do báze tranzistoru, aby žárovka svítila s výkonem 2W. Proudový zesilovací činitel je 100 (saturační napětí zanedbáme) : a) 0,5 ma b) 4 ma c) 2 ma d) 1 ma e) 0,2 ma

52 VY_32_INOVACE_EL_11_13 Digitální učební materiál Test tranzistory FET Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

53 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů FET tranzistorů, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

54 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum13_aktFET ( ) 1.Zkratka FET znamená : a) Five effect transistors, neboli tranzistor s výkonem pěti tranzistorů b) Fast electric transistor, neboli rychlý elektrický tranzistor c) Field effect transistor neboli tranzistor řízený elektrickým polem 2.Možné schématické značky tranzistoru FET s kanálem N se nachází na pozicích : a) T8 a T3 b) T7 a T5 c) pouze T3 d) pouze T1 e) T1 a T4 3.Zásadní rozdíl mezi tzv. bipolárním (klasickým) a unipolárním (FET) tranzistorem je : a) unipolární má velmi malý vstupní odpor a extrémní proudové zesílení b) bipolární je řízen proudem, unipolární napětím c) žádný zásadní rozdíl mezi nimi není, pouze v max. napětí kolektoru d) žádný zásadní rozdíl mezi nimi není, pouze v max. proudu kolektoru e) bipolární je řízen napětím, unipolární proudem 4.Elektrody tranzistoru FET se nazývají : a) gate, source a drain b) kolektor, gate a drain c) emitor, gate a báze d) báze, drain a source e) kolektor, emitor a báze 5.Nevýhodou FET tranzistoru je : a) velmi vysoké saturační napětí (při plném otevření tranzistoru) b) možnost snadného poškození těchto tranzistorů statickým nábojem, zvláště při manipulaci před zapojením do obvodu (danou právě vysokou vstupní impedancí) c) velmi nízké dosažitelné ztrátové výkony d) velmi malé napětí na kolektoru, při jeho překročení se FET snadno zničí e) možnost poškození těchto tranzistorů statickým nábojem, zvláště při manipulaci před zapojením do obvodu (danou velmi nízkou vstupní impedancí) 6.Výhodou FET je zejména : a) odolnost proti statickému napětí a velmi nízké saturační napětí (při plném otevření) b) velmi nízké saturační napětí (při plném otevření), potažmo velmi nízký ztrátový výkon Ptot c) velmi vysoké saturační napětí (při plném otevření), potažmo velmi nízký ztrátový výkon Ptot d) malé rozměry, možnost dosažení vysokých proudů do gate 7.Odpor tranzistoru dle výrobce při plném otevření je asi 0,05 ohmů.jakým ztrátovým výkonem je zatížen tranzistor? : a) 0,025 W b) 60 W c) 100 mw

55 d) 50 mw e) 0,25 W 8.Saturační napětí tohoto tranzistoru dle výrobce je asi 0,07 V. Jakým ztrátovým výkonem Ptot je zatížen FET? : a) 1.4 W b) 350 mw c) 35 mw d) 0,297 W e) 0,14 W 9.Jaké jsou výsledky kontroly FET s ochrannou diodou pomocí ohmmetru : a) A - C vede, C - A nevede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede b) A - C nevede, C - A nevede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede c) A - C nevede, C - A vede, A - B nevede, B - A vede, B - C vede, C - B nevede d) A - C nevede, C - A nevede, A - B vede, B - A vede, B - C nevede, C - B nevede e) A - C vede, C - A vede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede

56 VY_32_INOVACE_EL_11_14 Digitální učební materiál Test - IO Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - aktivní součástky Ročník: 2. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

57 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek a dalších atributů různých druhů IO, základní znalost technické angličtiny. Zadání Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)

58 Příklad řešení (výpis do textového souboru) Test: Enika1_dum14_IO ( ) 1.IO vyrobené technologií CMOS pájíme : a) zásadně regulovatelnou mikropáječkou b) zásadně trafopáječkou c) jakýmkoliv pájedlem d) pouze plynovou páječkou 2.Při měření zapájených IO : a) zemní (společný) vodič připojujeme jako poslední a odpojujeme jako první b) nejprve připojíme signálové vodiče a nakonec živý napájecí vodič c) kladný (živý) napájecí vodič připojujeme jako první a odpojujeme jako poslední d) zemní (společný) vodič připojujeme jako první a odpojujeme jako poslední e) kladný (živý) a neživý napájecí vodič připojujeme v libovolném pořadí 3.Mezní hodnoty el. parametrů u IO : a) nesmíme nikdy, ani krátkodobě překročit b) můžeme překročit i dlouhodobě c) nesmíme nikdy překročit, krátkodobé překročení (10sec.) je možné d) můžeme překročit pouze o 20% 4.Pro skladování IO platí, že : a) obvody musíme chránit před statickou elektřinou, mechanickým poškozením, ne však před teplotami přes 50 C a vysokou vlhkostí b) obvody musíme chránit před mechanickým poškozením, ne však před teplotami přes 50 C a statickou elektřinou c) obvody musíme chránit pouze před statickou elektřinou d) obvody musíme chránit před statickou elektřinou, mechanickým poškozením, teplotami přes 50 C a vysokou vlhkostí 5.Pro blokování napěťového rozvodu na DPS se u číslicových IO používá : a) tantalový (bezindukční) elektrolyt řádově o velikosti 1 až 10 uf b) keramický kondenzátor (bezindukční) řádově o velikosti 10 až 50 nf c) tantalový (bezindukční) elektrolyt řádově o velikosti 0,01 až 0,1 uf d) keramický kondenzátor (bezindukční) řádově o velikosti 1 až 5 nf e) klasický elektrolyt řádově o velikosti 1 až 10 uf 6.Každý IO na DPS : a) je vhodné (u TTL nutné) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově nF b) je nutné blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově pF c) je nutné (zejména u CMOS) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově nF d) je vhodné (zejména u CMOS) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově pF 7.Napájecí rozvod musí být proveden : a) vodiči o malé impedanci (spoje na DPS o mohou mít velkou impedanci) b) vodiči o velké impedanci (spoje na DPS o musí mít malou impedanci) c) vodiči a spoji na DPS o velké impedanci d) vodiči a spoji na DPS o malé impedanci 8.Kondenzátory připojené jako blokování napájení DPS : a) zajišťují malou vf impedanci rozvodu napájení b) zajišťují velkou vf a malou nf impedanci rozvodu napájení c) zajišťují velkou vf impedanci rozvodu napájení 9.Usměrňovací dioda, antiparalelně zapojená k indukční zátěži v kolektoru tranzistoru má tuto funkci : a) zvyšuje komplexní impedanci zátěže a tím chrání přechod báze - emitor b) zvyšuje nárůst napětí na přechodu tranzistoru pro snažší funkci indukční zátěže c) zabraňuje nárůstu napětí na přechodu tranzistoru přes povolenou mez d) eliminuje činný odpor zátěže e) eliminuje indukčnost zátěže

59 VY_32_INOVACE_EL_11_15 Digitální učební materiál Identifikace elektronických součástek pomocí webu rezistory a potenciometry Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka vyhledávání a výpis důležitých parametrů zadaných el. součástek Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

60 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů různých druhů rezistorů a potenciometrů, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní znalost technické angličtiny. Zadání Samostatně vyhledejte tři zadané typy rezistorů a potenciometrů, vypište do text. editoru jejich základní parametry. Příklad řešení Rezistor MF0204 Příklad webové stránky s datasheetem: trimr CA9 Příklad webové stránky s datasheetem: Potenciometr Příklad webové stránky s datasheetem: Toto téma přímo navazuje na téma pro 1. ročník Elektronika pasivní součástky rezistory.

61

62

63

64

65

66

67 VY_32_INOVACE_EL_11_16 Digitální učební materiál Identifikace elektronických součástek pomocí webu kondenzátory Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník Anotace: Samostatná práce žáka vyhledávání a výpis důležitých parametrů zadaných el. součástek Autor: Tomáš Tláskal Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Obor: Počítačové řídicí systémy Předmět: Praxe Téma učivo: Elektronika - pasivní součástky Ročník: 1. Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené internetové adresy

68 Příprava Požadavky na žáka : znalost základních parametrů různých druhů kondenzátorů, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní znalost technické angličtiny. Zadání Samostatně vyhledejte tři zadané typy kondenzátorů, vypište do text. editoru jejich základní parametry. Příklad řešení Elektrolytický 1u/50V radiální JAMICON Příklad webové stránky s datasheetem: Plastový 100n100VDC radiální Příklad webové stránky s datasheetem: Keramický 100n radiální Příklad webové stránky s datasheetem: Toto téma přímo navazuje na téma pro 1. ročník Elektronika pasivní součástky kondenzátory.

69

70

71

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N POLOVODIČE Vlastnosti polovodičů Polovodiče jsou materiály ze 4. skupiny Mendělejevovy tabulky. Nejznámější jsou germanium (Ge) a křemík (Si). Každý atom má 4 vazby, pomocí kterých se váže na sousední

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Návod na montáž a zapojení LED pásku

Návod na montáž a zapojení LED pásku Návod na montáž a zapojení LED pásku Návod na montáž a zapojení LED pásku obsahuje důležité pokyny k montáži a zapojení. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba součástek 10 0.. 10 2 ma /ns zpoždění průchodu proudu na DPS > 0,1ns/cm stabilizátor napětí nestíhá reakční doba > 1μs Řešení: blokovací kondenzátor = velmi

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD ypracoval: Petr avroš (vav4) Datum Měření:.. 9 Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ A CHARAKTERISTIK POLOODIČOÝCH DIOD I. KŘEMÍKOÁ USMĚRŇOACÍ dioda propustný směr Obr. A multimetr M39 multimetr M39 omezovací

Více

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

Vladimír Straka ELEKTRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Vladimír Straka ELEKTRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

Parametry a aplikace diod

Parametry a aplikace diod Cvičení 6 Parametry a aplikace diod Teplotní závislost propustného úbytku a závěrného proudu diody (PSpice) Reálná charakteristika diody, model diody v PSpice Extrakce parametrů diody pro PSpice Měření

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

OBVODY TTL a CMOS. Úvod

OBVODY TTL a CMOS. Úvod OBVODY TTL a CMOS Úvod Tato úloha si klade za cíl seznámení se strukturou základních logických obvodů technologie TTL a CMOS, seznámení s jejich funkcí, vlastnostmi, základními charakteristikami a parametry.

Více

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí) Otázky z ELI 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí Volt 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud Amper 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor Ohm 4. V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita Farad

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Jednoduchý Mosfet. Sharkus. Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem.

Jednoduchý Mosfet. Sharkus. Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem. Jednoduchý Mosfet Sharkus Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem. Zřejmě každý majitel AEG zbraně dříve či později narazí na opálené kontakty spouště. Průvodním jevem je nespolehlivé spínání spouště,

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 9 V ELEKTROTECHNICE Schémata Schéma = Specifický druh technického výkresu. Používá standardizovaných značek pro zobrazení základních elementů celku, které jsou definovaným způsobem propojeny

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011 Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Jakub Vyškovský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Jakub Vyškovský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Jakub Vyškovský i Anotace Tato absolventská práce se zabývá souhrnem a měřením aktivních elektronických

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více