Politika soudržnosti EU: 20 let po pádu železné opony a 5 let po vstupu do EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politika soudržnosti EU: 20 let po pádu železné opony a 5 let po vstupu do EU"

Transkript

1 Politika soudržnosti EU: 20 let po pádu železné opony a 5 let po vstupu do EU Strana 1

2 Po čtyřicet let byl v prostoru železné opony hlouben jakýsi hradní příkop mezi dvěma různě orientovanými částmi Evropy. V kontextu sjednocení a EU ale nemůže stačit přes tento příkop vybudovat mosty. Můžeme říci, že proces evropské integrace bude završen až tehdy, kdy dojde k důslednému zasypání tohoto příkopu k důslednému překonání důsledků železné opony a studené války. V tomto smyslu je odstranění důsledků železné opony možné označit za kritérium úspěchu evropské integrace. Jiří Zimola, jihočeský hejtman Strana 2

3 Profily vystupujících Strana 3

4 Maria Borelius-Larson Maria Borelius-Larson je generální ředitelkou Hand in Hand International, organizace podporující tvorbu pracovních míst v nejchudších částech světa. Doposud proškolila více než žen v podnikání a využívání mikro-úvěrů a pomohla se startem podniků. Předchozí zkušenosti sbírala v médiích a v obchodě. Michael Schneider Michael Schneider je předsedou Komise pro územní soudržnost Výboru regionů (COTER). Michael Schneider se narodil 31. července 1954 v Kirchen/Sigm ve spolkové zemi Porýní-Falc. Studoval dějiny, filosofii, germanistiku, pedagogiku a srovnávací literaturu v Bonnu. Od roku 1996 je činný v orgánech CDU. V roce 2002 začal kariéru státního tajemníka pro federální záležitosti a vyslance státu Sasko-Anhaltsko při německé federaci. V roce 2004 vstoupil Michael Schneider do evropské politiky jako zástupce předsedy ve Výboru regionů a člen komise COTER. Od roku 2008 předsedá této komisi a intenzivně se věnuje oblasti politiky soudržnosti. Jiří Zimola Jiří Zimola je hejtmanem Jihočeského kraje a Radou Asociace krajů České republiky je nominován do české delegace Výboru regionů. Svou politickou dráhu zahájil v roce 1998, kdy se stal starostou Nové Bystřice. Tuto funkci zastával až do konce roku 2008, kdy byl zvolen hejtmanem Jihočeského kraje. Dlouhodobě se angažuje v problematice přeshraničního rozvoje, například na platformě Euroregionu Silva Nortica. Aktivní je také při činnosti Nadace Jihočeské cyklostezky. Petr Osvald Petr Osvald je vice-presidentem komise pro územní soudržnost Výboru regionů, člen městského zastupitelstva Plzně. Petr Osvald se narodil v roce 1966 v Plzni a vystudoval Západočeskou univerzitu. Od roku 2002 se pohybuje v místní politice a pro primátora města Plzně pracuje jako komisař pro evropské záležitosti. Tak se také stal členem české národní delegace ve Výboru regionů a členem předsednictva Výboru regionů za frakci evropských socialistů. Od minulého roku je prvním vice-presidentem komise pro územní soudržnost. Strana 4

5 Ludmila Rakušanová Ludmila Rakušanová je novinářkou na volné noze. Spolupracuje s významnými českými veřejnoprávními i soukromými médii. Zároveň je dopisovatelkou zahraničních periodik. V exilu pracovala pro rozhlasovou stanici Rádio Svobodná Evropa. Je členkou Německého svazu novinářů a Asociace evropských žurnalistů. Angažuje se rovněž v česko-německých vztazích. V letech 1998 a 1999 byla členkou české části Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra. Ludmila Rakušanová je laureátkou několika mezinárodních ocenění. Juraj Thoma Juraj Thoma je od roku 2006 primátorem města České Budějovice a také členem Výboru regionů. V politice je aktivní od roku 1993, kdy se stal členem Občanské demokratické strany. Od roku 1994 se angažuje v regionální politice, a to na úrovni města České Budějovice a Jihočeského kraje. Původním oborem Juraje Thomy je archeologie, kterou vystudoval na Karlově universitě v Praze. Realizoval řadu záchranných a zajišťovacích výzkumů a publikoval četné statě v odborném i populárně-naučném tisku. Bernard Soulange Bernard Soulage je od února 2009 poslancem Evropského parlamentu a zároveň je 1. vice-presidentem francouzského regionu Rhône-Alpes pro dopravu, cestování a mobilitu. Narodil se 24. října 1948 v Nanterre. Studoval veřejnou správu, urbanismus a územní plánování na Institutu politických studií v Paříži. Je ženatý a má dvě děti. Od roku 1992 byl členem Rady regionu Rhône-Alpes zvoleným za Socialistickou stranu (PS). V roce 2002 se stal členem Výboru regionů. Je předsedou asociace evropských měst a regionů podporujících vysokorychlostní železniční dopravu. Witold Krochmal Witold Krochmal je starostou města Wołów (Polsko, Dolní Slezsko). Současně je předsedou unie polských malých měst. Nedávno byl z pověření komise ECOS zpravodajem stanoviska Success factors to anticipate and accompany restructuring in Cities and Regions. Rovněž je členem pracovní skupiny pro budoucnost politiky soudržnosti. V roce 1990 byl zvolen starostou města Wołów a předsedou asociace městských radních. Od roku 1997 do roku 2001 byl hejtmanem dolnoslezského vojvodství. Byl také členem polsko-německé komise pro regionální a přeshraniční spolupráci a předseda polsko-německé nadace Pojednanie. Od roku 2001 je opět starostou města Wołów.. Strana 5

6 Dieter Friese Dieter Friese je předsedou Euroregionu Spree-Neisse-Bober ; Vice-prezidentem Asociace evropských příhraničních regionů (AEBR); předsedou Výboru pro cestovní ruch Asociace Spreewald a dalších organizací. Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole architektury a stavebnictví ve Výmaru. V roce 1990 byl zvolen členem okresní rady v Bernau, o čtyři roky později do okresní rady regionu Spree-Neisse. Je ženatý, má dvě děti. Peter Mehlbye Peter Mehlbye je ředitelem koordinační jednotky ESPON. Více než 10 let pracoval pro dánské ministerstvo jako vedoucí odboru plánování, regionálního rozvoje a mezinárodní spolupráce. Poté působil jako expert pro Evropskou komisi, GŘ pro regionální politiku, kde byl angažován v koncepci rozvoje evropské regionální politiky. Od roku 2002 je ředitelem koordinační jednotky programu ESPON, evropské sítě pro územní rozvoj a soudržnost prostřednictvím aplikovaného výzkumu získávajícího nové poznatky a znalosti o územních strukturách, trendech, perspektivách a dopadech evropských politik na evropské území. Markéta Reedová Markéta Reedová je od roku 2006 náměstkyní primátora hlavního města Prahy. V jejím portfóliu jsou mezinárodní vztahy, evropské záležitosti a protikorupční opatření. V politice je aktivní od roku Před svým angažmá ve veřejném životě pracovala v mediální sféře (The Financial Times, Cornhill Publications Ltd. London). Markéta Reedová vystudovala komunikační obory University Jana Amose Komenského a obchod na The Open University. Dietmar Brockes Dietmar Brockes je členem zemského sněmu Severního Porýní Vestfálska. V regionální politice je činný od roku Od roku 2006 je také členem Výboru regionů, kde se angažuje především v oblasti ekonomické a sociální politiky. Byl zpravodajem stanoviska k Evropskému programu konjunktury. Vystudoval obor podnikové ekonomiky na Fonty s Hogeschool ve Venlu v Nizozemí. Dietmar Brockes se narodil v roce 1970, je ženatý, má syna a dceru. Strana 6

7 Christian H. M. Ketels Christian Ketels je členem ekonomické fakulty Harvardské univerzity. Doktorát z ekonomie získal na London School of Economics, další studia absolvoval na Kielském institutu pro světovou ekonomiku a také na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Ketels vedl projekty zaměřené na clustery a konkurenceschopnost v mnoha zemícha byl konzultantem Světové banky, OECD, EU, NIB, UNIDO a mnoha národních vlád. Je poradcem výzkumných organizací v Evropě, Severní a Jižní Americe, Africe a Asii. Danuta Hübner Danuta Hübner je od května 2004 členkou Evropské komise odpovědnou za regionální politiku. Předchozích deset let se pohybovala v polské exekutivě v oblastech hospodářství, evropských záležitostí a zahraničních věcí. Kromě toho působila ve strukturách OSN. Vedle svého angažmá ve veřejných politikách se věnuje i oblasti vědy a vzdělávání. Danuta Hübner je držitelkou mnoha mezinárodních ocenění. Gábor Bihary Gábor Bihary se narodil v roce 1970 v Budapešti. Od roku 1989 je členem Maďarské socialistické strany (MSZP). Mezi lety byl hlavním představitelem mládežnické části této strany v Budapešti. V letech a byl také členem Národní rady této strany. Gábor Bihary byl v letech členem Valného shromáždění Budapeště. Od roku 1998 je členem Rady městské části Obuda v Budapěšti. V roce 2003 byl členem pozorovací delegace Maďarska ve Výboru regionů. V roce 2004 byl náhradníkem, od roku 2005 je aktivním členem Výboru regionů. Doris Ansari Doris Ansari je členkou rady Cornwall odpovědnou za celoživotní vzdělávání, systém škol, knihovny a kulturu. Zároveň je členkou regionálního zastupitelstva South West a členkou Výboru regionů v Bruselu. Za své více než třicetileté angažmá v místní samosprávě byla v roce 2002 královnou oceněna Řádem britského impéria. Doris Ansari byla v letech místopředsedkyní. V květnu 2005 byla zvolena předsedkyní Cornwall. Stala se tak první ženou v jeho dlouhé historii. Strana 7

8 Jerzy Kropiwnicki Jerzy Kropiwnicki je od roku 2002 starostou města Lodž a od roku 2005 členem Výboru regionů. V politice je aktivní od roku 1991, a to jak na legislativní, tak i exekutivní úrovni. Ve veřejném životě se angažuje již od roku 1981, kdy spoluzakládal hnutí Solidarność. Komunistický režim jej v osmdesátých letech odsoudil na 6 let vězení a 4 roky nucených prací za organizaci veřejných protestů. Jerzy Kropiwnicki vystudoval zahraniční obchod ve Varšavě a ekonomii v Lodži. Jan Maarten de Vet Jan Maarten de Vet dohlíží na výzkumné a konzultantské služby ECORYS v Bruselu. Jako přední expert na evropský urbánní a regionální rozvoj je hlavním autorem zprávy Stav evropských měst vydané Evropskou komisí. Vedl rovněž výzkum mezivládní expertní pracovní skupiny pro Evropskou Investiční banku o udržitelném rozvoji měst. Pracoval také v nových členských zemích ve střední a východní Evropě, ve kterých pomáhal s národními a regionálními rozvojovými plány. Katarína Mathernová Katarína Mathernová je zástupkyní generálního ředitele pro regionální politiku (DG REGIO) v Evropské komisi, odpovědnou za rozvoj, koordinaci a prezentaci politiky soudržnosti. Před rokem 2005 řídila programy institucionálních reforem a byla poradkyní pro oblast konkurenceschopnosti, podpory malého a středního podnikání, vlastnických práv a přístupu k ůvěrům u Světové banky ve Washingtonu D.C. Jako právník kvalifikovaný v občanském a obecném právu na Právnické fakultě v Bratislavě (JUDr.) a na Universitě v Michiganu (LL.M.) paní Mathernová pracovala v letech 1989 až 1999 v mezinárodních právních firmách v New Yorku, Washingtonu a Londýně a v právním oddělení Světové banky. Cyril Svoboda Cyril Svoboda je ministrem pro místní rozvoj ČR. Od roku 1990 aktivně působí v české politické sféře, především v oblastech práva, spravedlnosti, lidských práv. V letech působil jako náměstek ministra zahraničí. V roce 2006 a 2007 byl ministrem zahraničí a místopředsedou vlády. V současnosti je Cyril Svoboda členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a členem vlády Mirka Topolánka, kde zastává post ministra pro regionální rozvoj. Předtím zastával post předsedy legislativní výboru vlády. Strana 8

9 Program konference Strana 9

10 Konference bude rozdělena do tří částí vždy s hlavním řečníkem a krátkým vstupem regionálních a místních politiků. Na konci každé části bude prostor pro diskusi, uvedenou vystoupením významného odborníka z dané oblasti Registrace, Hotel OREA Dvořák, Hradební 3037, Tábor Zahájení Předmluva Maria Borelius, moderátorka konference Uvítání Michael Schneider, předseda Komise pro územní soudržnost Výboru regionů (COTER), státní tajemník pro evropské záležitosti, zástupce německého státu Sasko-Anhaltsko Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje Petr Osvald, první místopředseda Komise pro územní soudržnost (COTER) Výboru regionů, člen zastupitelstva města Plzeň Hlavní vystoupení: Lída Rakušanová, novinářka, VLP, ředitelka institutu regionální žurnalistiky VLP, v exilu pracovala pro Rádio Svobodná Evropa Život za železnou oponou, bariérou svobodě, demokracii a rozvoji BLOK 1: Evropa bez hranic: překonávání bariér regionálnímu rozvoji Učinit konec rozdělení Evropy, zahojit jizvy historie a překonat nerovnosti v Evropě to jsou sny z let 1989 a Politika soudržnosti EU přispívá k jejich uskutečnění pomocí snižování rozdílů mezi evropskými regiony a městy. Tento blok konference se zaměří na to, jak regionální politika a především územní spolupráce může pomoci překonat strukturální problémy, které působí jako bariéry rozvoje. Hlavní vystoupení: Juraj Thoma, člen Výboru regionů, primátor města České Budějovice Význam mobility a dostupnosti jako činitelů růstu a soudržnosti Panelová diskuse Bernard Soulage, člen Evropského parlamentu, první místopředseda regionální rady Rhône-Alpes, GECT Alpes-Méditerranée Witold Krochmal, člen Výboru regionů, starosta města Wołów Spolupráce v německo-česko-polském trojúhelníku: přidaná hodnota soudržnosti Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje Léčení jizev historie Dieter Friese, vicepresident Asociace evropských příhraničních regionů (AEBR): Evropa bez hranic kde je klíč? Diskuse Přestávka BLOK 2: Rozšíření, integrace a globalizace: posun regionálních ekonomických center v Evropě Tradiční hospodářské centrum Evropy, tzv. evropský pentagon, se v posledních letech částečně i díky regionálním rozvojovým politikám rozšiřuje. Zároveň se v ostatních částech Evropy objevují nové ekonomické póly, slibné pro polycentrický vývojový model. Tento blok se bude zabývat tématem, zda a jakým způsobem jsou tyto trendy provázané a kompatibilní a jaký je jejich význam v souvislosti s ekonomickou a sociální soudržností. Hlavní vystoupení: Peter Mehlbye, ředitel ESPON Rozšiřování tradičního evropského ekonomického pentagonu Strana 10

11 Panelová diskuse Markéta Reedová, náměstkyně primátora hlavního města Prahy Limity růstu Dietmar Brockes, člen Výboru regionů, člen parlamentu Severní Porýní-Vestfálsko Německé regiony a nové pracovní trhy v Evropě Christian Ketels, ředitel Institutu konkurenceschopnosti (TCI), hlavní člen výzkumu na Ekonomické univerzitě ve Stockholmu, člen ekonomické fakulty Harvard Business School (Institut pro strategie a konkurenceschopnost) EU v globalizujícím se světě jsou konkurenceschopnost a soudržnost v rozporu či se vzájemně doplňují? Diskuse Oběd Interview na téma 20/5 let poté Danuta Hübner, členka Evropské komise s odpovědností za regionální politiku Cyril Svoboda, ministr pro místní rozvoj České republiky BLOK 3: Regionální rozvojové strategie: uvolnění růstového potenciálu regionů Evropská politika soudržnosti je stále nezbytná, a to kvůli významným rozdílům a strukturálním problémům přetrvávajícím na národní, regionální i nižší úrovni. Tento blok se dotkne tématu, jak navrhovat regionální rozvojové strategie na míru existujícím silným stránkám, jak je posilovat a do jaké míry je možné úspěšné strategie replikovat v méně rozvinutých oblastech. Hlavní vystoupení: Danuta Hübner, členka Evropské komise s odpovědností za regionální politiku Překonávání regionálních rozdílů: jak udeřit na správnou strunu Panelová diskuse Gabor Bihary, člen Výboru regionů, člen zastupitelstva města Budapešť Budapešť a její region: partnerství pro rozvoj Doris Ansari, členka Výboru regionů, členka rady hrabství Cornwall Cornwall: příběh o úspěchu Jerzy Kropiwnicki, člen Výboru regionů, starosta města Łódź Local development in Poland: the example of the City of Łódź Jan Maarten de Vet, hlavní autor zprávy Stav evropských měst, ředitel projektu DG ENT - studie o sektorové konkurenceschopnosti, ředitel bruselské pobočky ECOTEC/ECORYS Regionální rozvojové strategie: nastavení prostředí pro konkurenceschopný a vyvážený rozvoj Diskuse Looking to the future: Pohled do budoucnosti: názory a očekávání Katarína Mathernová, náměstkyně generálního ředitele, DG REGIO, Evropská komise: Územní soudržnost jako pomoc vnitřním periferiím Michael Schneider (DE/EPP), předseda Komise pro územní soudržnost Výboru regionů (COTER), státní tajemník pro evropské záležitosti, zástupce německého státu Sasko-Anhaltsko Ukončení konference Strana 11

12 Vystoupení Strana 12

13 Alois Mock a Jiří Dienstbier, ministři zahraničí Rakouska a České republiky,stríhají železnou oponu, 17. prosince ČTK (foto), 2009 Strana 13

14 Ludmila Rakušanová: Život za železnou oponou, bariérou svobodě, demokracii a rozvoji Evropa bez bariér je mottem českého předsednictví Evropské unii v roce, kdy si připomínáme 20. výročí pádu bariéry, pro vývoj v Evropě naprosto klíčové: pád Železné opony. Před dvaceti lety ji začalo demontovat Maďarsko, když právě v těchto dnech zahájilo odstraňování signalizačního systému na hranici s Rakouskem. V létě ji tam zkoušeli překonávat uprchlíci z východního Německa a když je tam jejich vláda přestala pouštět, zaplavili německé velvyslanectví v Praze. V Polsku jednali mezitím zástupci opozice u kulatých stolů s režimem. A v Berlíně lidé nakonec rozebrali nejodpornější podobu Železné opony, zeď, rozdělující město, kamínek po kamínku. Totalitní režim implodoval. Vyhráli jsme, jásali lidé v ulicích a věřili, že teď už všechno půjde hladce. Chodila jsem tenkrát, v prosinci 1989, opět po pražských ulicích- starší o 21 let- a myslela na jednoho studenta, který nás to léto roku 89 navštívil v Rádiu Svobodná Evropa v bavorském Mnichově. Ovšem nikoli aby nás pochválil, jako to dělala většina jiných posluchačů, ale aby nám vynadal. Schytala jsem to shodou okolností já, protože přišel v sobotu ráno, kdy jsem měla službu a nikdo jiný tam nebyl. Začal mi vyčítat, že vysíláme věci, které přece nikoho nezajímají- třeba o poměru sil v politbyru, nebo o útlaku opozice. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, co mu vadí: Ten mladý člověk totiž bytostně postrádal v tehdejším Československu základní impulsy duchovního rozměru. A když jsem namítala, že přece vysíláme i pořady jako byla Rozhlasová universita nebo Literatura bez censury, tak pořád tvrdil, že je to všechno strašně málo. A já si konečně uvědomila, o co mu vlastně jde: že totiž postrádá to široké spektrum podnětů, ze kterých by si mohl doopravdy vybrat. Jinými slovy, že postrádá svobodu. Bylo jasné, že nemluví jen za sebe. A že jeho generace to už dlouho snášet nebude. Tu Biafru ducha, jak nazval znormalizované Československo po srpnu 68 Luis Aragon. Železná opona, to nebyly jen elektřinou nabité zátarasy, signální stěny a minová pole na hranicích, kde měli pohraničníci rozkaz po narušitelích bez milosti střílet. Byly to zrovna tak i rušičky v éteru, které měly zabránit proniknutí nezávislých informací do prostoru, který měl být hermeticky uzavřen před svobodou slova. Protože právě slovo mělo tenkrát řečeno s Václavem Havlem- očistnou funkci. Bylo možné se jeho prostřednictví distancovat od lži a přetvářky, bez které by se komunistický režim zhroutil jako domeček z karet. Právě to lidé před dvaceti lety udělali: protože se jich stále víc přestávalo bát. Bilance studené války, kterou komunistický režim vedl víc než 40 let proti vlastním občanům, není však u konce dodnes. Spočítali jsme sice, že železná opona jenom na území dnešní České republiky stála životy asi 390 civilistů a 67 vojáků pohraniční stráže, kteří se tam postříleli navzájem. (Jen asi tucet vojáků totiž přišlo o život při přestřelce s těmi, kdo utíkali. Zato jich skoro tři stovky spáchaly sebevraždu při výkonu služby v odloučených pohraničních útvarech.) Přečetli jsme si tajný rozkaz z ledna 1952, nařizující, aby usmrcení při přechodu hranic byli pohřbíváni bez účasti veřejnosti včetně nejbližších příbuzných. Dovedeme si představit, že statisíce lidí z emigračních vln, kteří našli uplatnění v cizině, mohli být přínosem pro svou vlastní zem. Ale obrysy potenciálu zničených lidských životů, zmařených talentů a nevratných příležitostí můžeme jenom vytušit. A vůbec jsme si zatím nepřipustili, jakou devastaci napáchal komunistický režim ve společnosti a v mezilidských vztazích. Socioložka Jarmila Premusová z ostravské univerzity se tím po roce 89 důkladně zabývala v několikaletém výzkumu na Bruntálsku. A to v obcích, které byly v důsledku poválečného odsunu Němců téměř vylidněny a následně dosídleny. Nově příchozí tam často také nepřišli dobrovolně. A sotva obdělali půdu a stačili považovat nový domov za svůj, přišel rok 1948 a s ním nové pořádky. Domy i pole jim komunisté vyvlastnili. Zbylo jim sice jejich sousedské společenství, zpočátku dokonce solidárnější než za normálních okolností, ale od 50.tých let byl tento kolektiv politickými zásahy shora soustavně deformován tak, aby byl každý jeho člen pokud možno závislý na státu a tudíž manipulovatelný. O totéž usiloval komunistický režim samozřejmě i ve vnitrozemí- jenže v oblastech, vyvrácených z kořenů, měla jeho snaha důsledky podstatně ničivější. České pohraničí se s tím na mnoha místech, kde byla dřív železná opona, potýká dodnes. Strana 14

15 Pádem Železné opony toho ale mnoho neskončilo: Všechno teprve doopravdy začalo a nic nešlo hladce. Obrovský a dodnes nedoceněný potenciál přitom měla pro celou zemi už sama perspektiva vstupu do EU. Dnes nám to připomínají země, které do Evropy teprve směřují. V sobotu to nastínil kousek odtud, v bavorském Pasově, ministerský předseda Chorvatska Ivo Sanader, když na kongresu Panevropy jasně řekl, že jeho země- ale zrovna tak i ostatní státy bývalé Jugoslávie, nemají bez perspektivy vstupu do EU ani perspektivu reforem. Už jsme na to pozapomněli, ale přesně to byl i případ České republiky v 90. letech: uskutečňování reforem, ať už v ekonomice, v justici, nebo ve státní správě, by se bylo určitě vleklo do nekonečna a možná by vyústilo do ztracena, kdybychom nepostupovali podle kapitol, které bylo s Bruselem zapotřebí postupně uzavírat. Měli jsme danou cestu, mantinely, které přece jen odrážely nejrůznější populistické tendence politických stran. Právě v dnešní době by nám takový zpětný pohled mohl pomoci k mnohem realističtějšímu pohledu na EU. Přímo existenčně důležitý byl ale vstup do EU pro regiony, jimiž před dvaceti lety procházela Železná opona. Po roce 1989 přestaly být oblasti, kde kvůli do té doby žili lidé na obou stranách hranice k sobě zády, koncem světa a staly se středem Evropy, i když zatím hlavně geograficky. Dostaly nicméně reálnou šanci, aby se tam časem vyvinul pocit regionální sounáležitosti a nového sebevědomí. Aby v nich lidé, jak k tomu vyzývá například poslední dokument česko-německého křesťanského sdružení Ackermannova obec, nadřadili regionální sounáležitost své národnosti. Vstup do unie a následně do Schengenu ukázal, jak neopodstatněné byly nejrůznější obavy o pokles životní úrovně nebo strach z nárůstu kriminality, nákladní dopravy a podobně. Jen malý příklad z mého bezprostředního okolí: kriminalita se na česko-bavorském pomezí po zavedení policejní spolupráce v rámci Schengenu snížila. Nákladní doprava klesla konkrétně na přechodu Železná ruda o 80 procent, protože řidiči se už nemusejí vyhýbat zacpaným pohraničním přechodům na dálnici. A nezaměstnanost je v dolním Bavorsku nejnižší co tamní úřady pamatují. Žijí tam ovšem lidé, kterým bylo desetiletí vtloukáno do hlavy, že sousedé jsou jejich nepřátelé. Jistě: za těch dvacet let se mohli dávno sami přesvědčit, že to tak není. Mnozí to už udělali. Konsekventně pro to nicméně připravovali a připravují půdu projekty euroregionů, a na česko-německé hranici také už víc než deset let Fond budoucnosti, který financuje bez velkých formalit i drobnou přeshraniční spolupráci. Lidé tak dennodenně zjišťují, se na sebe mohou navzájem spolehnout. Navazují se přátelství, obrušují se hrany, pomalu, ale přece jen snad mizí i předsudky. Na společné hranici se tvoří pevný fundament vzájemných styků, protože vyrůstá zdola. Jestli někdo snad pochybuje o tom, že má EU ještě dnes mírotvorný náboj, který byl po druhé světové válce u její kolébky, může se asi nejzřetelněji přesvědčit o opaku právě v místech, kde dřív stála Železná opona. Po dvaceti letech od jejího pádu a po pěti letech po vstupu do EU to vůbec není špatná zpráva. Boj se zbytky železné opony v myslích a srdcích jsme tím ale ještě zdaleka nevyhráli. Strana 15

16 Evropa bez hranic: překonávání bariér regionálnímu rozvoji Juraj Thoma: Význam mobility a dostupnosti jako činitelů růstu a soudržnosti Motto: Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla napříč kontinentem zpuštěna železná opona. Za tou linií leží všechna hlavní města starověkých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofia... Sir Winston Spencer Churchill, THE SINEWS OF PEACE Westminster College, Fulton, Missouri, 5th March 1946 Je mi ctí, že mohu otevřít první pracovní blok této konference 20 a 5 let po té. Ale nejen to, je mi i ctí, že mohu promluvit po úvodním hlavním vystoupení paní Ludmily Rakušanové, kterou většinou všichni známe z rozhlasových vstupů již od doby vysílání ze Svobodné Evropy jako Lídu Rakušanovou, ale o které ne každý ví, že je původem z Jihočeského kraje, dokonce rodačka z blízkého krajského města Českých Budějovic. Jsem rád, že to byla právě paní Rakušanová, která měla promluvit na téma Život za železnou oponou, bariérou svobodě, demokracii a rozvoji. a otevřít tak tuto konferenci, neboť právě ona mohla autenticky poznat rozdíly života na obou stranách železné opony a poznat tak katastrofální vyčlenění východního světa z civilizované Evropy. I když dnešní pracovní bloky přináší velmi praktická pracovní témata s ohledem na dny budoucí, neměli bychom se během této konference zbavovat vazby na minulost, neboť dlouhodobé naděje velké části obyvatel tehdejších východních zemí a étos roku 1989 byly ty aspekty, které vedly ke skutečnému pádu železné opony. A neměli bychom se této vazby zbavovat i proto, že i po 20 letech najdeme v mnoha úskalích a problémech dnešního života nových členských zemí, resp. společného života v Evropské unii, kořeny rozdělené Evropy. Nakonec, tato myšlenka je i hlavním mottem dnešní konference. Prapůvod celé naší cesty spojení Evropy, resp. rozšíření Evropské unie, byl založen v rozdělení před více než 60 lety. Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla napříč kontinentem zpuštěna železná opona. Za tou linií leží všechna hlavní města starověkých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofia... Dovolil jsem si použít slavný citát z řeči Sira W. Winstona Churchilla z roku Je to již dávno, co tento výjimečný politik přesně popsal nejen procesy současné, ale i předpověděl i budoucí vývoj v Evropě a na světě. Ano, železná opona iron curtain na dlouhou dobu téměř 50 let rozdělila Evropu a uzavřela desítky miliónů obyvatel v zóně sovětského komunistického vlivu, v zóně hermeticky uzavřeného prostoru totalitních vlád. Čas oponou trhl - Time curtains yank V mnoha nových členských zemích prožíváme již 20. rokem dobu návratu demokracie a svobody a od roku 2004 i dobu společně se rozvíjející Evropy. Bohužel však musíme říci, že se nám ani po 20 letech od pádu železné opony nepodařilo fyzicky propojit obě dříve oddělené Evropy. Přívlastek hermeticky používám záměrně, protože fyzické vybudování zátaras železné opony a fyzické přerušení téměř všech přeshraničních dopravních spojení na silnicích i železnicích tomu odpovídalo. Bohužel se nám stále nepodařilo v mnoha případech obnovit tradiční a po staletí se vyvíjející evropské obchodní stezky a cesty v jejich moderní podobě, tj. dnes nazývané jako panevropské koridory (corridors), transevropské sítě (networks) či prioritní osy (axes). Strana 16

17 Již samotný pád železné opony před 20 lety v konci 90. let minulého století, jak si dnes připomínáme, před nás postavil nový úkol. Úkol vybudovat moderní spojení pro všechny občany Evropy na obou stranách železné opony, pro volný obchod a svobodné trhy. I když jsme učinili významné kroky, musíme konstatovat, že tento úkol jsme nedokončili. Občané střední a východní Evropy a vlády jejich zemí museli v rámci přistoupení k EU promítnout do svých každodenních životů desítky, spíše však stovky a tisíce rozsáhlých i drobných zásahů, změn, regulací a norem. Pokud bylo možné jejich důsledky rozložit jako malé díly na bedra jednotlivých občanů, podnikatelů či soukromých společností, byly takové transformační kroky více méně úspěšné. Tam, kde zůstalo celé břemenu na státech a jejich vládách, jako je tomu v případě budování páteřní a transevropské infrastruktury, nepodařilo se zaostávání způsobené předchozími 50 lety dohnat. Dodnes nejsou města starověkých států za železnou oponou, jak je Sir Churchill vyjmenoval, plně napojena do transevropské dopravní sítě. Nevedou do nich vysokorychlostní tratě, ale nejen to, nejsou často napojena ani na homogenní linie evropských tras dálnic a železničních koridorů. Proto jsem přesvědčen, že je třeba při každé příležitosti na tuto skutečnost odlišného výchozího bodu a tím i dnešního stavu infrastruktury ve starých a nových zemí upozorňovat. Čas nečeká Zatímco každý rok uvedou vlády nových zemí do provozu nové kilometry dálnic či modernizovaných železničních tratí, v tomtéž období pokročí ve starých zemích příprava, výstavba či zprovoznění dopravních spojení o generaci vyšší. Výstavba nových kapacitních segregovaných tratí pro nákladní dopravu (Nizozemí: Rotterdam-Zevenaar), modernizace tratí na rychlosti 200 km/h (Německo: Berlin-Hamburg), zvýšení kapacity současných tratí na 4-kolejné tahy (Rakousko: Wien-Linz), stavba vysokorychlostních tratí (Německo: Frankfurt, Main, Köln, Španělsko: Madrid, Zaragoza, Lleida), budování trans-alpských basických tunelů (Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko: Lötschberg-35 km, Gotthard-57 km, Brenner-55 km). Je zřejmé, že bez dopravně propojené Evropy nebude Evropy skutečně jednotné, ani teritoriálně, ekonomicky a sociálně soudržné. Transevropská dopravní síť a územní soudržnost Pokud dnes Evropská komise hledá nový impuls při řešení transevropských dopravních sítí TEN-T a napojení na sousední země, měl by silněji zaznít názor nás, nedávno přistoupivších občanů Společenství, že dobudování moderní dopravní sítě je primární podmínkou stabilizace, rozvoje a ekonomické prosperity. Na této skutečnosti nemění nic ani aktuální stav světové ekonomiky. Ba právě naopak. Pokud v dobách krize směřujeme k překonání stagnace a k návratu k prosperitě, musíme uvolnit nové potenciály občanů, sídel i regionů. Z této situace vede zpravidla zase jen cesta lidské práce a aktivity. A jednoznačnou podmínkou pro uvolnění těchto nových potenciálů je jejich propojení. Žádný potenciál nemá smysl sám o sobě, smysl mu dává až spojení, tok, komunikace a v našem případě doprava. V tomto smyslu je podmínka dobrého dopravního spojení pro realizaci aktivit občanů, pro směnu zboží a mobilitu pracovních sil v konkrétní vazbě až na nejnižší naši regionální úroveň zřejmá. Stejně zřejmý je pak význam dopravy pro územní soudržnost. Hranice jsou jizvy dějin Od jižní, přes střední a východní Evropu, až po Skandinávii a Irsko se objevuje hojnost typických, v podstatě stejnými problémy stižených pohraničních území, a za hranicemi v sousední zemi se stýkají s územím s všeobecně příbuzným okruhem problémů. Hranice jsou jizvy dějin V době národních států s jejich válečnými rozmíškami vznikly, také ze strachu před vojenskými přepady, užší nebo širší hraniční pruhy, které byly charakterizovány okrajovou polohou v mnoha oblastech. Hospodářství, doprava, kultura a osídlení byly oslabovány z center státu směrem k hranicím. K tomuto tématu jsem použil citátu z Evropské charty hraničních a přeshraničních regionů z roku Pokud tato charakteristika pohraničních území platí ještě Strana 17

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic Druhá syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON začátek roku 2013 Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012)

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) SPECIAL REPORT 15-19. října 2012 Za podpory 20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) Obsah: Dočká se vnitřní trh EU svého dokončení? Již dvacet let mohou občané EU využívat výhod vnitřního trhu, který je považován

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální březen 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 1 Kraj má jako první v ČR pakt zaměstnanosti str. 9 Z obsahu: Moravskoslezský

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček. Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy. Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu práce Vladimír Špidla

Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček. Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy. Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu práce Vladimír Špidla Obsah 4 Předmluva Erfried Adam 6 Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy 25 Utváření globalizace Poul Nyrup Rasmussen 37 Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 Evropa?

Více

Otevřete si Plzeň! Přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015

Otevřete si Plzeň! Přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015 Otevřete si Plzeň! Přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015 Ta Plzeň! Něžná, silná, emotivní, Plzeň je žena! Za průmyslové revoluce se vyvázala z korzetu a začala se prát za svoje

Více

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

Třetí syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON červenec 2014

Třetí syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON červenec 2014 Třetí syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON červenec 2014 Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM

Více

Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček

Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více