Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti. Dílčí zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti. Dílčí zpráva"

Transkript

1 Výzkumný projekt z pověření Spolkového úřadu pro stavebnictví a prostorové uspořádání (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) : Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti Dílčí zpráva Drážďany a Brno, stav k 12. lednu 2006 Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Ústav územního rozvoje (Institut für Raumentwicklung)

2 Zadavatel Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) Deichmanns Aue Bonn SRN Zpracovatel Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Weberplatz Drážďany SRN Ve spolupráci s: Ústav územního rozvoje (ÚÚR) (Institut für Raumentwicklung) Jakubské náměstí Brno Česká republika Projektový tým IÖR: ÚÚR: Dr.-Ing. Markus Leibenath (vedoucí projektu) Dip.-Ing. Robert Knippschild Cand. Dipl.-Geogr. Anke Hahn Cand. Dipl.-Geogr. Dana Simon Ing. Igor Kyselka, CSc. Ing. arch. Josef Markvart, CSc. Ing. Marie Polešáková, PhD. Mgr. Robert Veselý Tato dílčí zpráva není vyjádřením názoru německé a české vlády, nýbrž je v kompetenci zpracovatelů (IÖR a ÚÚR). 2 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

3 Shrnutí Cíl zprávy Cílem předložené dílčí zprávy je předložit výsledky tří prvních z celkem šesti pracovních kroků projektu. Pracovní krok 1 obsahuje hodnocení relevantních projektů a označení klíčových témat velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji. Předmětem pracovního kroku 2 je porovnání německého a českého systému plánování. V pracovním kroku 3 byly vypracovány prvky možného modelu rozvoje pro rozšířené německo-české pohraničí. Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí se vyznačují především třemi klíčovými tématy: (a) protipovodňová ochrana a management povodí, (b) rozvoj dopravy a (c) ochrana přírody a životního prostředí a rozvoj krajiny. Vezeme-li v úvahu i jiné velkoplošné německo-české projekty, lze uvést další dvě klíčová témata, a to ekonomika + technologie a kultura. Anketa, při níž byli dotazováni němečtí a čeští aktéři regionálního a zemského plánování, ukázala, že odborné pojmy jsou často různě interpretovány a že informační podklady jsou nedostatečné. Dále pak bylo ještě jednou zdůvodněno, že doprava je klíčovým tématem, a byla jmenována řada investičních záměrů v oblasti dopravy, které vyžadují vzájemnou koordinaci. Za klíčové téma v oblasti ekonomiky byla označena konkurence týkající se investic, dotací, pracovních míst a příjmů z daní. Zároveň byly konstatovány synergické potenciály v mezinárodním (přeshraničním) marketingu cestovního ruchu a při vytváření přeshraničních průmyslových zón a sítí podniků. Dalšími klíčovými tématy jsou větrné elektrárny a velkoplošná maloobchodní zařízení, která byla uváděna mnoha německými respondenty. Problém spočívá v tom, že projekty tohoto druhu mají přeshraniční účinky, aniž by se k nim viděno ze strany NSR - konala odpovídající řízení za účasti obou stran. Závěry vyplývající ze srovnání systémů plánování v Německu a v České republice V Německu je až šest úrovní veřejné správy /Spolek, země, vládní okresy (správní obvody), okresy (venkovské okresy) a obce/, které ovlivňují územní plánování, resp. vykonávají kontrolní (dohlédací) funkci, zatímco v České republice jsou to po provedené reformě veřejné správy jen tři úrovně veřejné správy (národní stát, kraje a obce). Také hloubka regulace v regionálním plánování (regionální plán územní plán velkého územního celku) je také v obou zemích různý. V českém plánovacím systému hrají zřejmě obce větší roli než v německém. V Německu je využívání obnovitelných energií privilegováno zákonem o obnovitelných energiích. V České republice existuje podobný zákon (č. 180/2005 Sb.), takže v souladu IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 3

4 s evropskými zákony lze počítat s narůstajícím využíváním větrné energie. Zdá se, že řízení výstavby větrných elektráren z hlediska pravidel prostorového uspořádání je v Německu promyšlenější než v České republice. Jejich schvalování na místní úrovni je však v ČR naopak nákladnější než v SRN, zvláště pokud existuje územní plán obce, v němž je pro daný záměr třeba učinit příslušné změny. Posouzení projektů větrných elektráren z hlediska EIA je povinné v obou zemích. Pokud jde o velkoplošná maloobchodní zařízení, je jejich povolování, zvláště u objektů nad m 2, v ČR jednodušší než v SRN. Podle německého práva musí být územně významné plány a opatření, které mohou mít značné účinky na sousední státy, s těmito státy v souladu se zásadami vzájemnosti a rovnocennosti odsouhlaseny. Podobné povinnosti vyplývají ze směrnice EU o ekologickém auditu pro plány a programy (směrnice SEA). Kromě toho oba státy podepsaly konvenci Espoo o účasti veřejné správy a veřejnosti sousedního státu při projednávání projektů podléhajících EIA a s možnými negativními dopady na území sousedního státu. Dosud ovšem nebyla uzavřená žádná dvoustranná smlouva, která by konkretizovala konvenci Espoo. Přes všechny existující právní předpisy se zdá, že otázka odsouhlasování/koordinace výstavby větrných elektráren a maloobchodních velkoplošných provozoven není v současné době uspokojivě vyřešena. Budoucí vývoj rozšířeného německo-českého pohraničí a možné varianty politických jednání V rozšířeném německo-českém pohraničí existují velké rozdíly mezi městem a venkovem. Pro budoucí rozvoj celého území mohou být velmi důležitá velkoměsta. Zatímco Mnichov ještě patří k západoevropskému jádrovému prostoru ( Modrý banán / Pentagon), leží Praha, Berlín a Wroclaw ve středoevropském pentagonu jakožto možné nové zóny ekonomické integrace. Je pravděpodobné, že území ležící mezi velkoměsty, se vyvinou buď v hlavní (jádrové, základní, Scharnier) a spojovací (Brücken-, s víceméně souvislým osídlením) prostory mezi Východem a Západem, nebo převezmou funkci ekologických vyrovnávacích prostor. Prvně jmenovaný případ platí především pro Duryňsko a Sasko, druhý pro východní Bavorsko a severní a západní Čechy. Ministerstva národních vlád odpovědná za prostorové uspořádání mohou přispět k posílení institucionálních kapacit a rozhodovací schopnosti aktérů na nižších úrovních. V tomto směru se jeví jako podstatné především tyto čtyři sféry pro jednání: 1. zdokonalení informačních podkladů, 2. vytvoření závazných mezistátních předpisů pro vzájemnou oboustrannou účast na postupu plánování pro stavební záměry s přeshraničními účinky, 3. úprava právních rámcových podmínek k usnadnění přímého odsouhlasování přes hranici, 4. rezervování prostředků na spolufinancování přípravy regionálních konceptů rozvoje. 4 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

5 Možnosti ministerstev ovlivnit rozvoj rozšířeného německo-českého pohraničí jsou v součtu omezené. U klíčových témat, jako je doprava, protipovodňová ochrana, ochrana životního prostředí a cestovní ruch je nutná spoluúčast nejen četných nestátních aktérů z podniků a občanské společnosti. Kromě toho existují i silné závislosti a propletence mezi úrovněmi politicko-administrativních systémů, protože mnohá rozhodnutí může učinit jen EU, nebo aktéři na úrovni regionů a obcí. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 5

6

7 Obsah 1 Pozadí, cíle a metodika zprávy Plánované zřízení německo-české pracovní skupiny pro prostorový rozvoj Poskytnout základní informace a ukázat politické možnosti Rozšířené německo-české pohraničí Analýza dokumentů, telefonní interview a písemné dotazování Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Výsledky hodnocení projektů INTERREG-IIIB a jiných velkoplošných projektů s německou a českou účastí Výsledky ankety datazující zástupce zemského a regionálního plánování Výsledky telefonního interview v německém pohraničí Výsledky písemného a telefonního interview v českém pohraničí Shrnutí klíčových témat vyplynuvších z dotazování Větrné elektrárny a velkoplošná maloobchodní zařízení v německočeském pohraničí Větrné elektrárny v německo-českém pohraničí Velkoplošné maloobchodní prodejny v německo-českém pohraničí Shrnutí klíčových témat v souvislosti s využíváním větrné energie Celkové shrnutí: Možná klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Srovnání systémů plánování vztahujících se k prostoru v Německu a v České republice Mezioborové plánování celého území Oborové plány pro větrné elektrárny Oborové plánování týkající se velkoplošných maloobchodních zařízení Závěry pro přeshraniční koordinaci prostorového rozvoje Budoucí rozvoj rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru a politické možnosti jednání Aktuální situace rozšířeného německé-českého pohraničního prostoru Pozice německo-českého pohraničního prostoru ve struktuře evropských metropolí Středoevropský krystal jako možný evropský region zesílené ekonomické integrace v německo-českém pohraničním prostoru? Návrh tématických okruhů pro jednání ministerstev Německa a České republiky mající územní a regionální rozvoj ve své kompetenci...51 Použitá literatura Přílohy A-1: Přehled projektů INTERREG-IIIB s německou a českou účastí...61 A-2: Přehled velkoplošných projektů a iniciativ v německo-českém pohraničí, realizovaných mimo rámec INTERREG-IIIB...86 A-3: Interviewpartner A-4: Stručný obsah připravovaného nového stavebního zákona v České republice IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 7

8 Seznam obrázků Obr. 1: Obr. 2: Koncepční uspořádání projektu Syntéza německo-českého záměru prostorového (územního) rozvoje Přehledná mapa rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru Obr. 3: Přehledná mapa prostoru CADSES Obr. 4: Projekty INTERREG-IIIB-CADSES s německou a českou účastí Obr. 5: Průměrná rychlost větru v České republice Obr. 6: Poloha plánovaného větrného parku u Chomutova Obr. 7: Systém plánování v Německu Obr. 8: HDP na obyvatele ve střední Evropě v roce Obr. 9: Výdaje na výzkum a rozvoj ve střední Evropě v roce Obr. 10: Panevropské dopravní koridory Obr. 11: Modrý banán Obr. 12: Západoevropský Pentagon Obr. 13: Možný středoevropský Pentagon IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

9 1 Pozadí, cíle a metodika zprávy 1.1 Plánované zřízení německo-české pracovní skupiny pro prostorový rozvoj I německo české pohraničí se vyznačuje ve srovnání s evropským průměrem podobně jako německo-polské pohraničí nízkou hustotou obyvatelstva, skrovnou ekonomickou silou a zčásti špatným dopravním spojením. Ve spojitosti s hlavním cílem polycentrického a vyváženého prostorového rozvoje formulovaného v Evropském konceptu prostorového rozvoje (EUREK) to znamená, že se musí rozvíjet i mimo evropské jádrové prostory ekonomicky silné a v globálním měřítku konkurenceschopné regiony. Proto je cílem německé spolkové politiky posilovat v Evropě úlohu rozšířeného německo-českého a německo-polského pohraničí, jehož rozšíření je vymezeno metropolitními regiony Berlín- Brandenburg, Mnichov, Praha, Vratislav, Poznaň a Štětín. Na druhé straně už vedle velkého počtu přeshraničních kooperačních iniciativ na regionální a místní úrovni existuje intenzívní velkoplošná spolupráce mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou. Nejdůležitějším nástrojem v tomto ohledu je společenská iniciativa EU INTERREG IIIB ve středo- a jihoevropském kooperačním prostoru CADSES (Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space). Asi odlišně než ve vztazích mezi Polskem a Německem zatím dosud neexistuje bilaterální vládní komise s výborem pro prostorové uspořádání. V r však pan státní tajemník Tilo Braune a tehdejší náměstkyně ministra pro místní rozvoj paní Ivana Hanačíková z Českého ministerstva pro místní rozvoj dali podnět k vytvoření společné německo-české pracovní skupiny pro spolupráci v územním rozvoji. Bylo mj. dosaženo dohody o tom, že pracovní skupina by se měla zabývat následujícími tématy: výměna informací k metodice a organizaci prostorového uspořádání v obou státech (národní legislativa, spolupráce na evropské a regionální úrovni, orientační rámce pro kraje, resp. spolkové země); spolupráce v nadnárodních projektech v rámci iniciativy EU INTERREG III B; definování budoucího společného integračního rámce pro rozvoj dopravy a ekonomiky; odsouhlasení větších investic do infrastruktury s přeshraničními účinky (mj. v oborech doprava, vodní hospodářství, obchod a vzdělávání); zesíťování metropolitních oblastí Praha-Saský trojúhelník (-Berlin/Brandenburg) a Plzeň- Norimberk. Obě vlády také jmenovaly členy této pracovní skupiny, která se má pravděpodobně v únoru 2006 v Erfurtu sejít na ustavující schůzi. V přímé návaznosti na tuto schůzi má být uspořádán seminář s rozšířeným okruhem účastníků. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 9

10 Ustavující schůze pracovních skupin i seminář mají být v rámci společného projektu připraveny německým a českým výzkumnými ústavy zabývajícími se problematikou územního rozvoje. IÖR dostal proto pověření, aby společně s Ústavem územního rozvoje realizoval odpovídající výzkumný projekt, v jehož rámci vznikla tato dílčí zpráva. 1.2 Poskytnout základní informace a ukázat politické možnosti Tímto výzkumným projektem se sledují tyto obsahové cíle: vyhodnocení přeshraničních německo-českých kooperačních projektů v oblasti územního rozvoje a identifikace klíčových témat německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje; souhrnný popis systémů prostorového plánování v Německu a České republice a popis kroků za oblast územního plánování nutných pro realizaci velkoplošných maloobchodů a větrných elektráren; formulování modelu rozvoje pro rozšířené německo-české pohraničí; vypracování doporučení pro budoucí jednání v rámci německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje. Projekt sestává z 6 základních prvků či pracovních kroků (viz obr. 1): pracovní krok 1 vyhodnocení relevantních projektů a identifikace klíčových témat velkoprostorové německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje; pracovní krok 2 německo-české porovnání systémů plánování, to znamená shrnutí a vzájemné porovnání systémů prostorového (územního) plánování a porovnání právních podkladů pro povolování velkoplošných maloobchodních zařízení a větrných elektráren; pracovní krok 3 formulování možného modelu rozvoje pro rozšířený prostor německočeského pohraničí; pracovní krok 4 organizační a obsahová příprava ustavující schůze pracovní skupiny pro prostorový rozvoj a navazujícího jednodenního semináře a součinnost při jejich přípravě; pracovní krok 5 shrnutí pracovních výsledků a výsledků diskuse a formulování politických doporučení pro budoucí německo-českou spolupráci v územním rozvoji; pracovní krok 6 koordinace spolupráce IÖR a ÚÚR. 10 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

11 Obr. 1: Koncepční uspořádání projektu Syntéza německo-českého záměru prostorového (územního) rozvoje (1) Vyhodnocení relevantních projektů a identifikace klíčových témat (2) Porovnání systémů plánování vč. porovnání právních podkladů k vybraným klíčovým tématům. (3) Formulová ní možného velkoplošn ého modelu rozvoje. (4) Ustavující schůze pracovní skupiny a seminář: Příprava a součinnost při realizaci. (5) Shrnutí výsledků a formulování politických doporučení pro jednání. (6) Koordinace spolupráce IÖR a ÚÚR. Cílem předkládané dílčí zprávy je prezentace výsledků prvních tří pracovních kroků. 1.3 Rozšířené německo-české pohraničí Hovoří-li se o německo-českém pohraničí, myslí se tím buď území podporované ze společenské iniciativy EU INTERREG IIIA, nebo oblast euroregionů. Takto definované pohraničí odpovídá pásmu širokému na obou stranách hranice km. Na rozdíl od toho se prostor, na nějž se vztahuje předkládaná zpráva, označuje jako rozšířené německo-české pohraničí. Protože zde stojí ve středu zájmu nikoli místní nebo regionální, nýbrž velkoplošná přeshraniční spolupráce, byl zkoumaný prostor definován poměrně široce. Jeho vnější rozsah je vymezen přibližně městy Praha, Mnichov, Norimberk, Erfurt, Berlín a Vratislav (viz obr. 2). IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 11

12 Obr. 2: Přehledná mapa rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru 12 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

13 1.4 Analýza dokumentů, telefonní interview a písemné dotazování Projekt je založen v podstatě na vyhodnocení tištěných materiálů a na internetových výzkumech. Pro identifikaci klíčových témat velkoprostorové německo-české spolupráce v oboru prostorového rozvoje (pracovní krok 1) byly nadto ještě na německé straně realizovány telefonické interview a na české straně písemné ankety. Tento odlišný postup byl dohodnut mezi oběma partnerskými ústavy IÖR a ÚÚR a je to kvůli různé komunikační kultuře: v Německu je návratnost v případě dotazníků, které jsou do veřejných zařízení zasílány poštou, často pouze procent. V Česku zase je spíš neobvyklé to, aby zástupci úřadů podávali oficiální informace telefonem. Jak telefonické interview, tak dotazníky vycházejí z jednotného seznamu otázek, takže výsledky jsou srovnatelné. Hlavní otázky interview a dotazníků zněly: Které velkoprostorové přeshraniční prostorové problémy jsou obzvlášť naléhavé? Ve kterých oblastech jsou přeshraniční potenciály pro rozvoj, jejichž využití by mělo být podpořeno přeshraniční spoluprací na vládní úrovni? Které probíhající nebo ukončené přeshraniční kooperační projekty jsou zvlášť důležité a mohly by sloužit jako příklad pro jiné regiony? Do anket byli vedle zástupců oborů větrná energie a maloobchod zapojeni především také zástupci zemského a regionálního plánování a euroregionů. Toto rozšíření okruhu adresátů má dvojí funkci: Za prvé, informace o přeshraničních problémech a rozvojových potenciálech, které jsou v regionu k dispozici, by měly být použity pro projekt. Za druhé, regionální aktéři, kteří se pak později mají účastnit práce pracovní skupiny pro regionální rozvoj nebo plánovaného veřejného semináře, by měli být zapojeni do procesu od začátku. Seznam dotazovaných aktérů je v Dodatku. Všechny informace k tématu velkoplošná maloobchodní zařízení spočívají na elaborátech, které vypracovala firma Contextplan z pověření Německého semináře pro urbanismus a hospodářství (DSSW) a Společnost advokátů Nörr Stiefenhofer Lutz v rámci projektu INTERREG-III-B Vital Cities (města k životu) (Contextplan 2005 a Nörr et al. 2005). Spolkové ministerstvo hospodářství podporovalo zvláště Zprávu Contexplan. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 13

14 2 Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji 2.1 Výsledky hodnocení projektů INTERREG-IIIB a jiných velkoplošných projektů s německou a českou účastí Cílem iniciativy Společenství, která má název INTERREG, je přispět k vyrovnanému rozvoji a integraci evropského prostoru a překonat rozdělující účinek hranic. Tato iniciativa Společenství je tématicky zaměřena ve třech směrech, resp. má 3 části: A, B a C. Část A je zaměřena na podporu regionálního rozvoje přímo v pohraničních regionech, část C je zaměřena na zlepšování politiky rozvoje a soudržnosti mezinárodní a meziregionální spolupráce, zatímco část B, o kterou v dalším textu jde, má podporovat mezinárodní spolupráci a udržitelný rozvoj Společenství. Přitom mají být zohledněna a aplikována zvláště doporučení EUREK. Iniciativa INTERREG IIIB je realizována v rámci celé řady prostorů pokrytých jednotlivými programy, při čemž kooperační prostor, k němuž patří Česká republika i Německo, je jen jeden a nazývá se prostor zemí CADSES (viz obr. 3). Obr. 3: Přehledná mapa prostoru CADSES (JTS 2005: o. S.) V prostoru CADSES existuje 24 projektů realizovaných ve vzájemné kooperaci Německa a České republiky (viz obr. 4). 14 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

15 Obr. 4: Projekty INTERREG-IIIB-CADSES s německou a českou účastí Poř. č. Akronym 1 ACCRETe 2 CER² P r o j e k t y Charakteristika projektů Zemědělství a klimatické změny: jak snížit účinky a hrozby vyvolané člověkem Clustery středoevropských regionů pro energii získávanou ze sítě obnovitelných zdrojů 3 CITYREGIO Regionální ekonomický rozvoj kooperací města s jeho zázemím 4 COHESION Integrované koncepty zvyšování soudržnosti evropského prostoru 5 ELLA ELBE/LABE Preventivní opatření protipovodňové ochrany prostřednictvím transnárodního prostorového uspořádání 6 IdeQua Osa identity a kvality sahající od Baltského moře k Egejskému moři 7 ILUP Integrované plánování využití území 8 LHASA Stabilizace velkých obytných oblastí 9 MAGIC Správa podzemních vod v oblastech kontaminovaných průmyslem 10 ODERREGIO Transnárodní akční program prostorového plánování protipovodňové ochrany v povodí Odry 11 PLANET CENSE Síť plánovačů pro střední a jihovýchodní Evropu 12 RainDROP Směrnice pro zmírňování účinků přívalových vod 13 RARE Obnova železnic 14 RDA-Net CEDA Síť agentur pro regionální rozvoj v oblasti střední Evropy, Podunají a u Středozemního moře 15 READY Obnova a rozvoj v oblastech důlní těžby 16 REVITAMIN Revitalizace oblastí bývalé těžby hnědého uhlí 17 SIC! Realizace koridoru podle projektu SUSTRAIN 18 SISTEMaPARC Prostorový informační systém transnárodního ekologického managementu chráněných oblastí a regionů CADSES 19 SURE Úspěšná obnova a úprava prostředí v okolí zásahů do infrastruktury 20 TAQI 21 TECNOMAN perspectives 22 TRANs-IT Transnárodní zlepšování kvality ovzduší jako řídící nástroj regionálního plánování Perspektivy managementu lokalizace sítě TEN a uzlů koridorů Regionální transferové aktivity v síti pro rozvoj podnikání a relaxačního cestovního ruchu, s podporou IT 23 TWIST Doprava zaměřená na konkrétní společenské akce 24 VITAL CITIES Konsolidace polycentrických urbánních systémů podporováním drobných prodejen ve vnitřních částech měst Aby bylo možno zjistit klíčová témata dosavadní velkoplošné německo-české spolupráce, bylo provedeno hodnocení projektů INTERREG IIIB. Kromě všeobecných kritérií, jako jsou IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 15

16 např. doba realizace nebo zájmové území projektu, se pozornost soustředila na následující otázky: Jaká témata nebo problémy projekt řeší? Co lze v konkrétních případech říci k současné situaci a možnému budoucímu rozvoji rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru? Podle těchto kritérií a otázek byly zpracovány pro všechny projekty stručné charakteristiky krycí listy (viz Přílohy). Vyhodnocení ukázalo, že projekty lze zhruba rozdělit na dvě skupiny. V první skupině jsou projekty, u nichž se jedná o všeobecná průřezová témata, např. využití obnovitelných zdrojů energie nebo oživení čtvrtí kolem nádraží, nebo o témata, na jejichž řešení se nepodílejí žádní partneři z rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru. Ve druhé skupině jsou naopak projekty, na nichž se podílejí partneři z rozšířeného německo-českého prostoru a které se týkají i když ovšem nikoliv výlučně prostorových problémů tohoto území. Těžištěm projektů, které z hlediska tématu a struktury partnerů mají vztah k německéčeskému pohraničnímu prostoru, je hranici překračující protipovodňová ochrana a správa povodí. V této souvislosti je třeba především jmenovat projekty ELLA a ODERREGIO, kde se jedná zřejmě o řešení říčních soustav obou řek, Odry a Labe. Projekt ILUP se zabývá nejen řekou překračující hranici, ale je zaměřen spíše na transnacionální výměnu zkušeností ve správě řek a méně se již zajímá o německo-českou spolupráci. Další výrazné těžiště je patrné v oblasti přeshraničního rozvoje dopravy. Pro německočeskou spolupráci je nepochybně stěžejní program SIC!, v němž strany zúčastněné na projektu řeší zlepšení dopravní dostupnosti a vzájemné vztahy mezi dopravou a územním rozvojem. Středem zájmu je panevropský dopravní koridor IV z Berlína a Norimberka přes Prahu do Vídně a Budapešti. Významný je také projekt TECNOMAN PERSPECTIVES, který se zabývá využitím impulsů k rozvoji transevropských dopravních sítí. Projekt TWIST se sice bezprostředně netýká přeshraničních dopravních sítí, avšak téma zpřístupnění venkovských regionů napojením na místní (příměstskou) osobní dopravu by mohlo být pro řídce osídlené části německo-českého pohraničí rovněž významné. Třetím stěžejním bodem je přeshraniční ochrana přírody, životního prostředí a tvorba krajiny. Projekt SISTEMaPARC je v tomto směru zcela klasický. Cílem je zde rozvoj a zesíťování sousedních národních parků v různých státech a výstavba společných informačních systémů přesahujících hranici. K projektovým regionům patří kromě Česko-saského Švýcarska s jejich dvěma národními parky také Krkonoše, kde je jeden český a jeden polský národní park. U jiných projektů z tohoto tématického okruhu není jejich přeshraniční charakter tak výrazný: SURE (Rekultivace horských a báňských regionů), TAQI (čistota ovzduší) a REVITAMIN (revitalizace bývalých báňských regionů) a READY (rovněž revitalizace bývalých báňských regionů). Z toho je zřejmé, že na obou stranách německo-české hranice a česko-polské hranice jsou citlivé oblasti vyžadující zvýšenou ochranu. Mimoto existuje řada dílčích regionů, které jsou z hlediska své horské polohy nebo důlní činnosti ekonomicky i ekologicky znevýhodněné a vykazují zvláštní potřebu sanace a rozvoje. 16 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

17 Z jiných projektů vyplývají další možná klíčová témata německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje. Jsou to projekty: IDEQUA, kde jde o rozvoj přeshraničního cestovního ruchu, PLANET CENSE, který je zaměřen na spolupráci v územním plánování, a projekt Vital Cities zaměřený na urbanistický rozvoj a budování velkoplošných prodejen. Vezmeme-li v úvahu pouze projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí, rýsují se především následující tři klíčová témata: protipovodňová ochrana a správa povodí rozvoj dopravy ochrana přírody a životního prostředí a tvorba krajiny. Tento obrázek je však poněkud zkreslený, protože např. neexistují žádné projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí, které by se věnovaly výslovně otázkám spolupráce mezi firmami na obou stranách hranice nebo kulturním otázkám. Právě v tématických okruzích ekonomiky, technologie a kultury existuje celá řada velkoplošných německo-českých kooperačních projektů a zařízení, které by byly financovány jinak než přes INTERREG. Zvláště průmyslové a obchodní komory a instituce pro podporu hospodářství se v posledních letech velmi angažovaly v přeshraniční spolupráci, a to např. v rámci projektů InnoDreiländereck, ARGE28,3-CIP (Three Countries Innovation Push; Inovační iniciativa tří zemí), Regioport a IMPRO. Také v kulturní oblasti existují aktivity, jako např. Festival střední Evropy. Kromě toho existují konkrétní velkoplošné projekty zaměřené na témata, jimiž se INTERREG IIIB zabývá jen všeobecně. Je to např. projekt ERGONET, v němž kooperuje přes hranici 62 podniků veřejné osobní dopravy (viz Přílohy, tab. Velkoplošné přeshraniční německo-české projekty a zařízení, které nejsou financovány prostřednictvím INTERREG IIIB, kterážto tab. si ovšem nečiní nárok na úplnost). Jestliže tedy vezmeme v úvahu nejen projekty INTERREG-IIIB, nýbrž i jiné velkoplošné německo-české projekty, je možno dodatečně identifikovat následující klíčová témata: ekonomika a technologie kultura. V dalších kapitolách pojednáme o problémech, příležitostech a naléhavých úkolech velkoplošné německo-české spolupráce z pohledu regionálních aktérů. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 17

18 2.2 Výsledky ankety datazující zástupce zemského a regionálního plánování Výsledky telefonního interview v německém pohraničí 1 Partneři interview charakterizovali řadu přeshraničních projektů, problémů a potenciálů rozvoje. Tyto projekty, problémy a potenciály jsou shrnuty v dalším textu do tematických okruhů. Zdá se, že témata Regionální plánování a obecná správa a doprava stála dotazovaným osobám obzvlášť za zmínku, protože je uváděli téměř všichni aktéři. Další skupiny odpovědí vyplývají z oblastí Hospodářství, Životní prostředí a turistický ruch a Kultura, obyvatelstvo a společenské a sociální otázky. Regionální plánování a všeobecná správa Rozdílné systémy plánování a veřejné správy v Německu a Česku byly postaveny do popředí jako hlavní příčina chybějících přeshraničních kooperací (srov. Kap- 3). Nadto bylo s politováním konstatováno, že vymezení regionů pro plánování v České republice a v Německu není vzájemně zkoordinováno a neodpovídá stávajícím přeshraniční funkčním souvislostem. Tak je například saský region pro plánování Saská Kamenice Krušné hory ve funkčním ohledu velmi silně orientován na český region Karlovy Vary, ačkoliv jeho území hraničí převážně s Ústeckým krajem. Tím je vypracování přeshraničních konceptů rozvoje ztěžováno. Z německého pohledu vede dosud ne zcela ukončená reforma veřejné správy v České republice k tomu, že kompetence pro zájmy prostorového plánování se často mění a není jasné, kdo je příslušnou kontaktní osobou/partnerem k jednání pro německé úřady. Kromě toho bylo podotknuto, že stejné odborné termíny mají v každém z obou států vždy jiný význam. Už probíhaly a probíhají četné projekty s cílem vytvořit společnou informační bázi pro pracovníky veřejné správy v obou zemích. K tomu patří oba projekty EU a ENLARGE-NET (viz Seznam projektů v Příloze). Přeshraniční koordinace je ztížena i tím, že české obce mají k dispozici širší plánovací kompetence než jejich německé protějšky. Stavební úřady mohou například udělovat stavební povolení poměrně rychle. Podle názoru některých německých partnerů interview jsou příslušná ustanovení v České republice pojata příliš uvolněně.proto by mělo být přednostně podporováno sbližování legislativních a plánovacích podkladů, například prostřednictvím smluv nebo dohod o prostorovém uspořádání mezi oběma národy. Kromě toho je žádoucí intenzivnější výměna informací jako celek a zvýšené přeshraniční harmonizace (koordinace) v záležitostech plánování, přičemž by musely být institucionální rámcové podmínky pro to ještě teprve vytvořeny. První podněty k tomu byly už v polovině 90. let v podobě přeshraničních konceptů rozvoje pro Krušné hory (Roch aj. 1995), Euroregion Egrensis = Chebsko) (Roch aj. 1994), čtyři saské euroregiony (Miller aj. 1999), střední bavorsko-české pohraničí (Jurczek 1996) a pro území styku tří zemí (Český 1 Tuto podkapitolu včetně výzkumu, který je jejím podkladem, vypracovala paní kand. Dipl.- Geogr. Anke Hahn (Universita Trevír) jako součást své diplomové práce v říjnu a listopadu 2005 v IÖR. 18 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

19 les/šumava/mühlviertel (BayStMinLU 1994), na něž by podle názoru dotázaných osob měl být ostatně brán ze strany politiky větší zřetel. Bylo poukazováno také na to, že aktivity plánované německé-české pracovní skupiny pro prostorový rozvoj by měly být zharmonizovány se sasko-českou pracovní skupinou, která existuje od května Zvlášť byly zdůrazňovány dva přeshraniční projekty, v nichž jde o zharmonizování plánovacích podkladů. Je to modelový záměr přeshraniční realizace strategické EIA na úrovni regionálního plánování v místě styku tří států Saska, Polska a České republiky (viz Seznam projektů v Příloze) a další projekt, který obsahuje přeshraniční informační systém o prostoru za účelem výměny digitálních geografických dat mezi Bavorskem a Českou republikou. Doprava Německo-české pohraničí disponuje ve srovnání s evropskými jádrovými oblastmi v důsledku topografických daností a periferní polohy v zemi méně dobře vybudovanou dopravní sítí. Pro Sasko je zlepšení silniční a železniční infrastruktury v panevropském dopravním koridoru IV z Berlína přes Drážďany, Prahu a Vídeň do Bratislavy významným naléhavým přáním. Tomuto cíli slouží především projekt Interreg-IIIB (viz výše) (s.o.), jehož prostřednictvím má být s předstihem urychlena výstavba velkoprostorové dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě, aby byl usnadněn hospodářský rozvoj těchto regionů. Z bavorského pohledu stojí naproti tomu v popředí plány výstavby tras Norimberk Praha (dálnice přes Smrčiny) a výkonnější silniční a železniční spojení z Mnichova přes Řezno do Prahy. Studie proveditelnosti prostorového uspořádání k tzv. trase Dunaj-Vltava se zpracovává. S ohledem na regionální přeshraniční dopravu byl jako problém uveden malý počet neporušených hraničních přechodů v oblasti středního Krušnohoří a v některých bavorskočeských hraničních regionů. Opraveny by měly být nejen mezinárodní, ale i regionální dopravní trasy. Za konfliktní je považována zvyšující se konkurence mezi Bavorskem a Saskem při získávání finančních prostředků na projekty výstavby silnic. Ekonomika Dle vyjádření respondentů mají strukturální rozdíly mezi Německem a Českou republikou v mnoha případech za následek, že německé podniky lokalizované v pohraničí přemísťují z důvodu nižších nákladů svou výroby do Čech. Přitom sídlo ředitelství firmy zůstává většinou v Německu. Politování nad tímto vývojem vyjádřili především respondenti z Bavorska. Tradiční sklárny a porcelánky v německém pohraničí trpí také tím, že zahraniční investoři dávají často přednost České republice. Vznik rovnoprávných kooperací v prostoru IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 19

20 pohraničí je dle názoru německých respondentů ztížen konkurenčním bojem o pracovní místa, daňové příjmy a subvence. Respondenti poukázali na to, že firmám obou zemí se v důsledku integrace do Evropského vnitřního trhu otevírají nové trhy a místa podnikání, a to především v pohraničí. Hospodářskou spolupráci by bylo možno podpořit vytvářením kreativního prostředí v podobě sítí malých a středně velkých podniku na obou stranách hranice. V některých projektech jsou už patrné začátky intenzivnější spolupráce, např. ve formě hranice překračující průmyslové zóny v oblasti německo-polského-českého trojúhelníku v rámci svazku měst Žitava Hrádek nad Nisou Bogatynia. Bavorsko-český portál Regioport má napomáhat vytváření obchodních vztahů mezi podniky v pohraničí a sloužit jako virtuální vzdělávací a informační platforma (viz Seznam projektů v příloze). Životní prostředí a cestovní ruch Přeshraniční protipovodňová ochrana v Sasku a Čechách hraje, přinejmenším od katastrofálního vylití Labe v r. 2002, významnou roli. V projektu Interreg-IIIB ELLA (s.o.) mají být vypracovány státní hranici překračující strategie a plány, které budou efektivně čelit povodňovému riziku. Sporným tématem v souvislosti pohraniční řeky Elbe / Labe je budování staveb na vzdutí vody (vzdouvacích stupňů) na území pohraničí. Zejména německá strana tento záměr odmítá, ale i v Čechách je spornou otázkou. Někteří respondenti dali podnět k tomu, aby bylo provedeno užší sladění předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. V této souvislosti poukázali zvláště na projekt INTERREG-IIIB SISTEMa-PARC (s.o.). Národní parky Saské a České Švýcarsko a horská oblast Krušných hor usilují o zapsání do seznamu lokalit světového dědictví UNESCO. Rozvojové potenciály existují i v oblasti cestovního ruchu. Prostřednictvím přeshraničních marketingových strategií mají být vytvořeny společné německo-české destinace. Prvním takovým pokusem je projekt Lázeňské srdce Evropy pro oblast Bavorsko-Čechy-Sasko (viz Seznam projektů v příloze). Všeobecně bylo zdůrazněno, že společný rozvoj a realizace opatření v rámci přeshraničního managementu regionu je hlavním úkolem pro budoucí spolupráci v cestovním ruchu. Kultura, obyvatelstvo a společenské a sociální problémy Jako překážka hlubší spolupráce byla často zmiňována nedávná minulost, která stále ještě ovlivňuje vztahy mezi Němci a Čechy. Zejména události před, během a po druhé světové válce jsou považovány za důvod zčásti ještě velmi distancovaných vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice. Další překážkou vytváření společné, hranici překračující identity je jazyková bariéra. Jako další problém uváděli respondenti vystěhovávání obyvatel z českého, ale zčásti i německého pohraničí. 20 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

Výstavba východ Syntéza společného německo-českého záměru posílit v rámci územního rozvoje územní soudržnost. Dílčí zpráva (krátké shrnutí)

Výstavba východ Syntéza společného německo-českého záměru posílit v rámci územního rozvoje územní soudržnost. Dílčí zpráva (krátké shrnutí) Výzkumný projekt 10.08.06.1.59.6 z pověření Spolkového úřadu pro stavebnictví a prostorové uspořádání Výstavba východ Syntéza společného německo-českého záměru posílit v rámci územního rozvoje územní soudržnost

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Abstrakta. Robert Veselý: Středoevropský krystal : vize nového hospodářského prostoru v srdci Evropy? (část 1)

Abstrakta. Robert Veselý: Středoevropský krystal : vize nového hospodářského prostoru v srdci Evropy? (část 1) Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Ústav územního rozvoje (Institut für Raumentwicklung) Seminář o společném česko-německém územním rozvoji dne 23. 3. 2006 v Barokním sálu Durynského

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 9. 2013 Č.j.: 68150/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Projekt Zelená síť Krušné hory (www.natura-2000-synergies.net) Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Datum: 14. a 15. 4. 2010 Místo: Program: Účastníci: Zápis:

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů mezi regionální politikou a evropskou integrací

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů mezi regionální politikou a evropskou integrací Odborná akce ERDV - Evropského regionu Dunaj-Vltava: Smart Specialisation Strategien Synergie pro regionální kooperaci Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 Ústí nad Labem, 5. 10. 2011 Program 1. Informace o Externí pracovní skupině pro přípravu programového období 2014 2020. 2.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení ÚVOD Předkládané Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na životní prostředí bylo vypracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Zástupce ředitele odboru územního plánování MMR, vedoucí oddělení koncepčního a metodického 1 ÚLOHA ÚZEMNÍHO

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ Evropský region Dunaj - Vltava Evropský region Dunaj - Vltava je politicky ustanovené pracovní společenství sedmi regionů založené v červnu 2012 na bázi regionální kooperace podle vzoru Mezinárodní konference

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více