Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti. Dílčí zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti. Dílčí zpráva"

Transkript

1 Výzkumný projekt z pověření Spolkového úřadu pro stavebnictví a prostorové uspořádání (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) : Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti Dílčí zpráva Drážďany a Brno, stav k 12. lednu 2006 Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Ústav územního rozvoje (Institut für Raumentwicklung)

2 Zadavatel Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) Deichmanns Aue Bonn SRN Zpracovatel Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Weberplatz Drážďany SRN Ve spolupráci s: Ústav územního rozvoje (ÚÚR) (Institut für Raumentwicklung) Jakubské náměstí Brno Česká republika Projektový tým IÖR: ÚÚR: Dr.-Ing. Markus Leibenath (vedoucí projektu) Dip.-Ing. Robert Knippschild Cand. Dipl.-Geogr. Anke Hahn Cand. Dipl.-Geogr. Dana Simon Ing. Igor Kyselka, CSc. Ing. arch. Josef Markvart, CSc. Ing. Marie Polešáková, PhD. Mgr. Robert Veselý Tato dílčí zpráva není vyjádřením názoru německé a české vlády, nýbrž je v kompetenci zpracovatelů (IÖR a ÚÚR). 2 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

3 Shrnutí Cíl zprávy Cílem předložené dílčí zprávy je předložit výsledky tří prvních z celkem šesti pracovních kroků projektu. Pracovní krok 1 obsahuje hodnocení relevantních projektů a označení klíčových témat velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji. Předmětem pracovního kroku 2 je porovnání německého a českého systému plánování. V pracovním kroku 3 byly vypracovány prvky možného modelu rozvoje pro rozšířené německo-české pohraničí. Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí se vyznačují především třemi klíčovými tématy: (a) protipovodňová ochrana a management povodí, (b) rozvoj dopravy a (c) ochrana přírody a životního prostředí a rozvoj krajiny. Vezeme-li v úvahu i jiné velkoplošné německo-české projekty, lze uvést další dvě klíčová témata, a to ekonomika + technologie a kultura. Anketa, při níž byli dotazováni němečtí a čeští aktéři regionálního a zemského plánování, ukázala, že odborné pojmy jsou často různě interpretovány a že informační podklady jsou nedostatečné. Dále pak bylo ještě jednou zdůvodněno, že doprava je klíčovým tématem, a byla jmenována řada investičních záměrů v oblasti dopravy, které vyžadují vzájemnou koordinaci. Za klíčové téma v oblasti ekonomiky byla označena konkurence týkající se investic, dotací, pracovních míst a příjmů z daní. Zároveň byly konstatovány synergické potenciály v mezinárodním (přeshraničním) marketingu cestovního ruchu a při vytváření přeshraničních průmyslových zón a sítí podniků. Dalšími klíčovými tématy jsou větrné elektrárny a velkoplošná maloobchodní zařízení, která byla uváděna mnoha německými respondenty. Problém spočívá v tom, že projekty tohoto druhu mají přeshraniční účinky, aniž by se k nim viděno ze strany NSR - konala odpovídající řízení za účasti obou stran. Závěry vyplývající ze srovnání systémů plánování v Německu a v České republice V Německu je až šest úrovní veřejné správy /Spolek, země, vládní okresy (správní obvody), okresy (venkovské okresy) a obce/, které ovlivňují územní plánování, resp. vykonávají kontrolní (dohlédací) funkci, zatímco v České republice jsou to po provedené reformě veřejné správy jen tři úrovně veřejné správy (národní stát, kraje a obce). Také hloubka regulace v regionálním plánování (regionální plán územní plán velkého územního celku) je také v obou zemích různý. V českém plánovacím systému hrají zřejmě obce větší roli než v německém. V Německu je využívání obnovitelných energií privilegováno zákonem o obnovitelných energiích. V České republice existuje podobný zákon (č. 180/2005 Sb.), takže v souladu IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 3

4 s evropskými zákony lze počítat s narůstajícím využíváním větrné energie. Zdá se, že řízení výstavby větrných elektráren z hlediska pravidel prostorového uspořádání je v Německu promyšlenější než v České republice. Jejich schvalování na místní úrovni je však v ČR naopak nákladnější než v SRN, zvláště pokud existuje územní plán obce, v němž je pro daný záměr třeba učinit příslušné změny. Posouzení projektů větrných elektráren z hlediska EIA je povinné v obou zemích. Pokud jde o velkoplošná maloobchodní zařízení, je jejich povolování, zvláště u objektů nad m 2, v ČR jednodušší než v SRN. Podle německého práva musí být územně významné plány a opatření, které mohou mít značné účinky na sousední státy, s těmito státy v souladu se zásadami vzájemnosti a rovnocennosti odsouhlaseny. Podobné povinnosti vyplývají ze směrnice EU o ekologickém auditu pro plány a programy (směrnice SEA). Kromě toho oba státy podepsaly konvenci Espoo o účasti veřejné správy a veřejnosti sousedního státu při projednávání projektů podléhajících EIA a s možnými negativními dopady na území sousedního státu. Dosud ovšem nebyla uzavřená žádná dvoustranná smlouva, která by konkretizovala konvenci Espoo. Přes všechny existující právní předpisy se zdá, že otázka odsouhlasování/koordinace výstavby větrných elektráren a maloobchodních velkoplošných provozoven není v současné době uspokojivě vyřešena. Budoucí vývoj rozšířeného německo-českého pohraničí a možné varianty politických jednání V rozšířeném německo-českém pohraničí existují velké rozdíly mezi městem a venkovem. Pro budoucí rozvoj celého území mohou být velmi důležitá velkoměsta. Zatímco Mnichov ještě patří k západoevropskému jádrovému prostoru ( Modrý banán / Pentagon), leží Praha, Berlín a Wroclaw ve středoevropském pentagonu jakožto možné nové zóny ekonomické integrace. Je pravděpodobné, že území ležící mezi velkoměsty, se vyvinou buď v hlavní (jádrové, základní, Scharnier) a spojovací (Brücken-, s víceméně souvislým osídlením) prostory mezi Východem a Západem, nebo převezmou funkci ekologických vyrovnávacích prostor. Prvně jmenovaný případ platí především pro Duryňsko a Sasko, druhý pro východní Bavorsko a severní a západní Čechy. Ministerstva národních vlád odpovědná za prostorové uspořádání mohou přispět k posílení institucionálních kapacit a rozhodovací schopnosti aktérů na nižších úrovních. V tomto směru se jeví jako podstatné především tyto čtyři sféry pro jednání: 1. zdokonalení informačních podkladů, 2. vytvoření závazných mezistátních předpisů pro vzájemnou oboustrannou účast na postupu plánování pro stavební záměry s přeshraničními účinky, 3. úprava právních rámcových podmínek k usnadnění přímého odsouhlasování přes hranici, 4. rezervování prostředků na spolufinancování přípravy regionálních konceptů rozvoje. 4 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

5 Možnosti ministerstev ovlivnit rozvoj rozšířeného německo-českého pohraničí jsou v součtu omezené. U klíčových témat, jako je doprava, protipovodňová ochrana, ochrana životního prostředí a cestovní ruch je nutná spoluúčast nejen četných nestátních aktérů z podniků a občanské společnosti. Kromě toho existují i silné závislosti a propletence mezi úrovněmi politicko-administrativních systémů, protože mnohá rozhodnutí může učinit jen EU, nebo aktéři na úrovni regionů a obcí. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 5

6

7 Obsah 1 Pozadí, cíle a metodika zprávy Plánované zřízení německo-české pracovní skupiny pro prostorový rozvoj Poskytnout základní informace a ukázat politické možnosti Rozšířené německo-české pohraničí Analýza dokumentů, telefonní interview a písemné dotazování Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Výsledky hodnocení projektů INTERREG-IIIB a jiných velkoplošných projektů s německou a českou účastí Výsledky ankety datazující zástupce zemského a regionálního plánování Výsledky telefonního interview v německém pohraničí Výsledky písemného a telefonního interview v českém pohraničí Shrnutí klíčových témat vyplynuvších z dotazování Větrné elektrárny a velkoplošná maloobchodní zařízení v německočeském pohraničí Větrné elektrárny v německo-českém pohraničí Velkoplošné maloobchodní prodejny v německo-českém pohraničí Shrnutí klíčových témat v souvislosti s využíváním větrné energie Celkové shrnutí: Možná klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Srovnání systémů plánování vztahujících se k prostoru v Německu a v České republice Mezioborové plánování celého území Oborové plány pro větrné elektrárny Oborové plánování týkající se velkoplošných maloobchodních zařízení Závěry pro přeshraniční koordinaci prostorového rozvoje Budoucí rozvoj rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru a politické možnosti jednání Aktuální situace rozšířeného německé-českého pohraničního prostoru Pozice německo-českého pohraničního prostoru ve struktuře evropských metropolí Středoevropský krystal jako možný evropský region zesílené ekonomické integrace v německo-českém pohraničním prostoru? Návrh tématických okruhů pro jednání ministerstev Německa a České republiky mající územní a regionální rozvoj ve své kompetenci...51 Použitá literatura Přílohy A-1: Přehled projektů INTERREG-IIIB s německou a českou účastí...61 A-2: Přehled velkoplošných projektů a iniciativ v německo-českém pohraničí, realizovaných mimo rámec INTERREG-IIIB...86 A-3: Interviewpartner A-4: Stručný obsah připravovaného nového stavebního zákona v České republice IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 7

8 Seznam obrázků Obr. 1: Obr. 2: Koncepční uspořádání projektu Syntéza německo-českého záměru prostorového (územního) rozvoje Přehledná mapa rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru Obr. 3: Přehledná mapa prostoru CADSES Obr. 4: Projekty INTERREG-IIIB-CADSES s německou a českou účastí Obr. 5: Průměrná rychlost větru v České republice Obr. 6: Poloha plánovaného větrného parku u Chomutova Obr. 7: Systém plánování v Německu Obr. 8: HDP na obyvatele ve střední Evropě v roce Obr. 9: Výdaje na výzkum a rozvoj ve střední Evropě v roce Obr. 10: Panevropské dopravní koridory Obr. 11: Modrý banán Obr. 12: Západoevropský Pentagon Obr. 13: Možný středoevropský Pentagon IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

9 1 Pozadí, cíle a metodika zprávy 1.1 Plánované zřízení německo-české pracovní skupiny pro prostorový rozvoj I německo české pohraničí se vyznačuje ve srovnání s evropským průměrem podobně jako německo-polské pohraničí nízkou hustotou obyvatelstva, skrovnou ekonomickou silou a zčásti špatným dopravním spojením. Ve spojitosti s hlavním cílem polycentrického a vyváženého prostorového rozvoje formulovaného v Evropském konceptu prostorového rozvoje (EUREK) to znamená, že se musí rozvíjet i mimo evropské jádrové prostory ekonomicky silné a v globálním měřítku konkurenceschopné regiony. Proto je cílem německé spolkové politiky posilovat v Evropě úlohu rozšířeného německo-českého a německo-polského pohraničí, jehož rozšíření je vymezeno metropolitními regiony Berlín- Brandenburg, Mnichov, Praha, Vratislav, Poznaň a Štětín. Na druhé straně už vedle velkého počtu přeshraničních kooperačních iniciativ na regionální a místní úrovni existuje intenzívní velkoplošná spolupráce mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou. Nejdůležitějším nástrojem v tomto ohledu je společenská iniciativa EU INTERREG IIIB ve středo- a jihoevropském kooperačním prostoru CADSES (Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space). Asi odlišně než ve vztazích mezi Polskem a Německem zatím dosud neexistuje bilaterální vládní komise s výborem pro prostorové uspořádání. V r však pan státní tajemník Tilo Braune a tehdejší náměstkyně ministra pro místní rozvoj paní Ivana Hanačíková z Českého ministerstva pro místní rozvoj dali podnět k vytvoření společné německo-české pracovní skupiny pro spolupráci v územním rozvoji. Bylo mj. dosaženo dohody o tom, že pracovní skupina by se měla zabývat následujícími tématy: výměna informací k metodice a organizaci prostorového uspořádání v obou státech (národní legislativa, spolupráce na evropské a regionální úrovni, orientační rámce pro kraje, resp. spolkové země); spolupráce v nadnárodních projektech v rámci iniciativy EU INTERREG III B; definování budoucího společného integračního rámce pro rozvoj dopravy a ekonomiky; odsouhlasení větších investic do infrastruktury s přeshraničními účinky (mj. v oborech doprava, vodní hospodářství, obchod a vzdělávání); zesíťování metropolitních oblastí Praha-Saský trojúhelník (-Berlin/Brandenburg) a Plzeň- Norimberk. Obě vlády také jmenovaly členy této pracovní skupiny, která se má pravděpodobně v únoru 2006 v Erfurtu sejít na ustavující schůzi. V přímé návaznosti na tuto schůzi má být uspořádán seminář s rozšířeným okruhem účastníků. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 9

10 Ustavující schůze pracovních skupin i seminář mají být v rámci společného projektu připraveny německým a českým výzkumnými ústavy zabývajícími se problematikou územního rozvoje. IÖR dostal proto pověření, aby společně s Ústavem územního rozvoje realizoval odpovídající výzkumný projekt, v jehož rámci vznikla tato dílčí zpráva. 1.2 Poskytnout základní informace a ukázat politické možnosti Tímto výzkumným projektem se sledují tyto obsahové cíle: vyhodnocení přeshraničních německo-českých kooperačních projektů v oblasti územního rozvoje a identifikace klíčových témat německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje; souhrnný popis systémů prostorového plánování v Německu a České republice a popis kroků za oblast územního plánování nutných pro realizaci velkoplošných maloobchodů a větrných elektráren; formulování modelu rozvoje pro rozšířené německo-české pohraničí; vypracování doporučení pro budoucí jednání v rámci německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje. Projekt sestává z 6 základních prvků či pracovních kroků (viz obr. 1): pracovní krok 1 vyhodnocení relevantních projektů a identifikace klíčových témat velkoprostorové německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje; pracovní krok 2 německo-české porovnání systémů plánování, to znamená shrnutí a vzájemné porovnání systémů prostorového (územního) plánování a porovnání právních podkladů pro povolování velkoplošných maloobchodních zařízení a větrných elektráren; pracovní krok 3 formulování možného modelu rozvoje pro rozšířený prostor německočeského pohraničí; pracovní krok 4 organizační a obsahová příprava ustavující schůze pracovní skupiny pro prostorový rozvoj a navazujícího jednodenního semináře a součinnost při jejich přípravě; pracovní krok 5 shrnutí pracovních výsledků a výsledků diskuse a formulování politických doporučení pro budoucí německo-českou spolupráci v územním rozvoji; pracovní krok 6 koordinace spolupráce IÖR a ÚÚR. 10 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

11 Obr. 1: Koncepční uspořádání projektu Syntéza německo-českého záměru prostorového (územního) rozvoje (1) Vyhodnocení relevantních projektů a identifikace klíčových témat (2) Porovnání systémů plánování vč. porovnání právních podkladů k vybraným klíčovým tématům. (3) Formulová ní možného velkoplošn ého modelu rozvoje. (4) Ustavující schůze pracovní skupiny a seminář: Příprava a součinnost při realizaci. (5) Shrnutí výsledků a formulování politických doporučení pro jednání. (6) Koordinace spolupráce IÖR a ÚÚR. Cílem předkládané dílčí zprávy je prezentace výsledků prvních tří pracovních kroků. 1.3 Rozšířené německo-české pohraničí Hovoří-li se o německo-českém pohraničí, myslí se tím buď území podporované ze společenské iniciativy EU INTERREG IIIA, nebo oblast euroregionů. Takto definované pohraničí odpovídá pásmu širokému na obou stranách hranice km. Na rozdíl od toho se prostor, na nějž se vztahuje předkládaná zpráva, označuje jako rozšířené německo-české pohraničí. Protože zde stojí ve středu zájmu nikoli místní nebo regionální, nýbrž velkoplošná přeshraniční spolupráce, byl zkoumaný prostor definován poměrně široce. Jeho vnější rozsah je vymezen přibližně městy Praha, Mnichov, Norimberk, Erfurt, Berlín a Vratislav (viz obr. 2). IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 11

12 Obr. 2: Přehledná mapa rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru 12 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

13 1.4 Analýza dokumentů, telefonní interview a písemné dotazování Projekt je založen v podstatě na vyhodnocení tištěných materiálů a na internetových výzkumech. Pro identifikaci klíčových témat velkoprostorové německo-české spolupráce v oboru prostorového rozvoje (pracovní krok 1) byly nadto ještě na německé straně realizovány telefonické interview a na české straně písemné ankety. Tento odlišný postup byl dohodnut mezi oběma partnerskými ústavy IÖR a ÚÚR a je to kvůli různé komunikační kultuře: v Německu je návratnost v případě dotazníků, které jsou do veřejných zařízení zasílány poštou, často pouze procent. V Česku zase je spíš neobvyklé to, aby zástupci úřadů podávali oficiální informace telefonem. Jak telefonické interview, tak dotazníky vycházejí z jednotného seznamu otázek, takže výsledky jsou srovnatelné. Hlavní otázky interview a dotazníků zněly: Které velkoprostorové přeshraniční prostorové problémy jsou obzvlášť naléhavé? Ve kterých oblastech jsou přeshraniční potenciály pro rozvoj, jejichž využití by mělo být podpořeno přeshraniční spoluprací na vládní úrovni? Které probíhající nebo ukončené přeshraniční kooperační projekty jsou zvlášť důležité a mohly by sloužit jako příklad pro jiné regiony? Do anket byli vedle zástupců oborů větrná energie a maloobchod zapojeni především také zástupci zemského a regionálního plánování a euroregionů. Toto rozšíření okruhu adresátů má dvojí funkci: Za prvé, informace o přeshraničních problémech a rozvojových potenciálech, které jsou v regionu k dispozici, by měly být použity pro projekt. Za druhé, regionální aktéři, kteří se pak později mají účastnit práce pracovní skupiny pro regionální rozvoj nebo plánovaného veřejného semináře, by měli být zapojeni do procesu od začátku. Seznam dotazovaných aktérů je v Dodatku. Všechny informace k tématu velkoplošná maloobchodní zařízení spočívají na elaborátech, které vypracovala firma Contextplan z pověření Německého semináře pro urbanismus a hospodářství (DSSW) a Společnost advokátů Nörr Stiefenhofer Lutz v rámci projektu INTERREG-III-B Vital Cities (města k životu) (Contextplan 2005 a Nörr et al. 2005). Spolkové ministerstvo hospodářství podporovalo zvláště Zprávu Contexplan. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 13

14 2 Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji 2.1 Výsledky hodnocení projektů INTERREG-IIIB a jiných velkoplošných projektů s německou a českou účastí Cílem iniciativy Společenství, která má název INTERREG, je přispět k vyrovnanému rozvoji a integraci evropského prostoru a překonat rozdělující účinek hranic. Tato iniciativa Společenství je tématicky zaměřena ve třech směrech, resp. má 3 části: A, B a C. Část A je zaměřena na podporu regionálního rozvoje přímo v pohraničních regionech, část C je zaměřena na zlepšování politiky rozvoje a soudržnosti mezinárodní a meziregionální spolupráce, zatímco část B, o kterou v dalším textu jde, má podporovat mezinárodní spolupráci a udržitelný rozvoj Společenství. Přitom mají být zohledněna a aplikována zvláště doporučení EUREK. Iniciativa INTERREG IIIB je realizována v rámci celé řady prostorů pokrytých jednotlivými programy, při čemž kooperační prostor, k němuž patří Česká republika i Německo, je jen jeden a nazývá se prostor zemí CADSES (viz obr. 3). Obr. 3: Přehledná mapa prostoru CADSES (JTS 2005: o. S.) V prostoru CADSES existuje 24 projektů realizovaných ve vzájemné kooperaci Německa a České republiky (viz obr. 4). 14 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

15 Obr. 4: Projekty INTERREG-IIIB-CADSES s německou a českou účastí Poř. č. Akronym 1 ACCRETe 2 CER² P r o j e k t y Charakteristika projektů Zemědělství a klimatické změny: jak snížit účinky a hrozby vyvolané člověkem Clustery středoevropských regionů pro energii získávanou ze sítě obnovitelných zdrojů 3 CITYREGIO Regionální ekonomický rozvoj kooperací města s jeho zázemím 4 COHESION Integrované koncepty zvyšování soudržnosti evropského prostoru 5 ELLA ELBE/LABE Preventivní opatření protipovodňové ochrany prostřednictvím transnárodního prostorového uspořádání 6 IdeQua Osa identity a kvality sahající od Baltského moře k Egejskému moři 7 ILUP Integrované plánování využití území 8 LHASA Stabilizace velkých obytných oblastí 9 MAGIC Správa podzemních vod v oblastech kontaminovaných průmyslem 10 ODERREGIO Transnárodní akční program prostorového plánování protipovodňové ochrany v povodí Odry 11 PLANET CENSE Síť plánovačů pro střední a jihovýchodní Evropu 12 RainDROP Směrnice pro zmírňování účinků přívalových vod 13 RARE Obnova železnic 14 RDA-Net CEDA Síť agentur pro regionální rozvoj v oblasti střední Evropy, Podunají a u Středozemního moře 15 READY Obnova a rozvoj v oblastech důlní těžby 16 REVITAMIN Revitalizace oblastí bývalé těžby hnědého uhlí 17 SIC! Realizace koridoru podle projektu SUSTRAIN 18 SISTEMaPARC Prostorový informační systém transnárodního ekologického managementu chráněných oblastí a regionů CADSES 19 SURE Úspěšná obnova a úprava prostředí v okolí zásahů do infrastruktury 20 TAQI 21 TECNOMAN perspectives 22 TRANs-IT Transnárodní zlepšování kvality ovzduší jako řídící nástroj regionálního plánování Perspektivy managementu lokalizace sítě TEN a uzlů koridorů Regionální transferové aktivity v síti pro rozvoj podnikání a relaxačního cestovního ruchu, s podporou IT 23 TWIST Doprava zaměřená na konkrétní společenské akce 24 VITAL CITIES Konsolidace polycentrických urbánních systémů podporováním drobných prodejen ve vnitřních částech měst Aby bylo možno zjistit klíčová témata dosavadní velkoplošné německo-české spolupráce, bylo provedeno hodnocení projektů INTERREG IIIB. Kromě všeobecných kritérií, jako jsou IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 15

16 např. doba realizace nebo zájmové území projektu, se pozornost soustředila na následující otázky: Jaká témata nebo problémy projekt řeší? Co lze v konkrétních případech říci k současné situaci a možnému budoucímu rozvoji rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru? Podle těchto kritérií a otázek byly zpracovány pro všechny projekty stručné charakteristiky krycí listy (viz Přílohy). Vyhodnocení ukázalo, že projekty lze zhruba rozdělit na dvě skupiny. V první skupině jsou projekty, u nichž se jedná o všeobecná průřezová témata, např. využití obnovitelných zdrojů energie nebo oživení čtvrtí kolem nádraží, nebo o témata, na jejichž řešení se nepodílejí žádní partneři z rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru. Ve druhé skupině jsou naopak projekty, na nichž se podílejí partneři z rozšířeného německo-českého prostoru a které se týkají i když ovšem nikoliv výlučně prostorových problémů tohoto území. Těžištěm projektů, které z hlediska tématu a struktury partnerů mají vztah k německéčeskému pohraničnímu prostoru, je hranici překračující protipovodňová ochrana a správa povodí. V této souvislosti je třeba především jmenovat projekty ELLA a ODERREGIO, kde se jedná zřejmě o řešení říčních soustav obou řek, Odry a Labe. Projekt ILUP se zabývá nejen řekou překračující hranici, ale je zaměřen spíše na transnacionální výměnu zkušeností ve správě řek a méně se již zajímá o německo-českou spolupráci. Další výrazné těžiště je patrné v oblasti přeshraničního rozvoje dopravy. Pro německočeskou spolupráci je nepochybně stěžejní program SIC!, v němž strany zúčastněné na projektu řeší zlepšení dopravní dostupnosti a vzájemné vztahy mezi dopravou a územním rozvojem. Středem zájmu je panevropský dopravní koridor IV z Berlína a Norimberka přes Prahu do Vídně a Budapešti. Významný je také projekt TECNOMAN PERSPECTIVES, který se zabývá využitím impulsů k rozvoji transevropských dopravních sítí. Projekt TWIST se sice bezprostředně netýká přeshraničních dopravních sítí, avšak téma zpřístupnění venkovských regionů napojením na místní (příměstskou) osobní dopravu by mohlo být pro řídce osídlené části německo-českého pohraničí rovněž významné. Třetím stěžejním bodem je přeshraniční ochrana přírody, životního prostředí a tvorba krajiny. Projekt SISTEMaPARC je v tomto směru zcela klasický. Cílem je zde rozvoj a zesíťování sousedních národních parků v různých státech a výstavba společných informačních systémů přesahujících hranici. K projektovým regionům patří kromě Česko-saského Švýcarska s jejich dvěma národními parky také Krkonoše, kde je jeden český a jeden polský národní park. U jiných projektů z tohoto tématického okruhu není jejich přeshraniční charakter tak výrazný: SURE (Rekultivace horských a báňských regionů), TAQI (čistota ovzduší) a REVITAMIN (revitalizace bývalých báňských regionů) a READY (rovněž revitalizace bývalých báňských regionů). Z toho je zřejmé, že na obou stranách německo-české hranice a česko-polské hranice jsou citlivé oblasti vyžadující zvýšenou ochranu. Mimoto existuje řada dílčích regionů, které jsou z hlediska své horské polohy nebo důlní činnosti ekonomicky i ekologicky znevýhodněné a vykazují zvláštní potřebu sanace a rozvoje. 16 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

17 Z jiných projektů vyplývají další možná klíčová témata německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje. Jsou to projekty: IDEQUA, kde jde o rozvoj přeshraničního cestovního ruchu, PLANET CENSE, který je zaměřen na spolupráci v územním plánování, a projekt Vital Cities zaměřený na urbanistický rozvoj a budování velkoplošných prodejen. Vezmeme-li v úvahu pouze projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí, rýsují se především následující tři klíčová témata: protipovodňová ochrana a správa povodí rozvoj dopravy ochrana přírody a životního prostředí a tvorba krajiny. Tento obrázek je však poněkud zkreslený, protože např. neexistují žádné projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí, které by se věnovaly výslovně otázkám spolupráce mezi firmami na obou stranách hranice nebo kulturním otázkám. Právě v tématických okruzích ekonomiky, technologie a kultury existuje celá řada velkoplošných německo-českých kooperačních projektů a zařízení, které by byly financovány jinak než přes INTERREG. Zvláště průmyslové a obchodní komory a instituce pro podporu hospodářství se v posledních letech velmi angažovaly v přeshraniční spolupráci, a to např. v rámci projektů InnoDreiländereck, ARGE28,3-CIP (Three Countries Innovation Push; Inovační iniciativa tří zemí), Regioport a IMPRO. Také v kulturní oblasti existují aktivity, jako např. Festival střední Evropy. Kromě toho existují konkrétní velkoplošné projekty zaměřené na témata, jimiž se INTERREG IIIB zabývá jen všeobecně. Je to např. projekt ERGONET, v němž kooperuje přes hranici 62 podniků veřejné osobní dopravy (viz Přílohy, tab. Velkoplošné přeshraniční německo-české projekty a zařízení, které nejsou financovány prostřednictvím INTERREG IIIB, kterážto tab. si ovšem nečiní nárok na úplnost). Jestliže tedy vezmeme v úvahu nejen projekty INTERREG-IIIB, nýbrž i jiné velkoplošné německo-české projekty, je možno dodatečně identifikovat následující klíčová témata: ekonomika a technologie kultura. V dalších kapitolách pojednáme o problémech, příležitostech a naléhavých úkolech velkoplošné německo-české spolupráce z pohledu regionálních aktérů. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 17

18 2.2 Výsledky ankety datazující zástupce zemského a regionálního plánování Výsledky telefonního interview v německém pohraničí 1 Partneři interview charakterizovali řadu přeshraničních projektů, problémů a potenciálů rozvoje. Tyto projekty, problémy a potenciály jsou shrnuty v dalším textu do tematických okruhů. Zdá se, že témata Regionální plánování a obecná správa a doprava stála dotazovaným osobám obzvlášť za zmínku, protože je uváděli téměř všichni aktéři. Další skupiny odpovědí vyplývají z oblastí Hospodářství, Životní prostředí a turistický ruch a Kultura, obyvatelstvo a společenské a sociální otázky. Regionální plánování a všeobecná správa Rozdílné systémy plánování a veřejné správy v Německu a Česku byly postaveny do popředí jako hlavní příčina chybějících přeshraničních kooperací (srov. Kap- 3). Nadto bylo s politováním konstatováno, že vymezení regionů pro plánování v České republice a v Německu není vzájemně zkoordinováno a neodpovídá stávajícím přeshraniční funkčním souvislostem. Tak je například saský region pro plánování Saská Kamenice Krušné hory ve funkčním ohledu velmi silně orientován na český region Karlovy Vary, ačkoliv jeho území hraničí převážně s Ústeckým krajem. Tím je vypracování přeshraničních konceptů rozvoje ztěžováno. Z německého pohledu vede dosud ne zcela ukončená reforma veřejné správy v České republice k tomu, že kompetence pro zájmy prostorového plánování se často mění a není jasné, kdo je příslušnou kontaktní osobou/partnerem k jednání pro německé úřady. Kromě toho bylo podotknuto, že stejné odborné termíny mají v každém z obou států vždy jiný význam. Už probíhaly a probíhají četné projekty s cílem vytvořit společnou informační bázi pro pracovníky veřejné správy v obou zemích. K tomu patří oba projekty EU a ENLARGE-NET (viz Seznam projektů v Příloze). Přeshraniční koordinace je ztížena i tím, že české obce mají k dispozici širší plánovací kompetence než jejich německé protějšky. Stavební úřady mohou například udělovat stavební povolení poměrně rychle. Podle názoru některých německých partnerů interview jsou příslušná ustanovení v České republice pojata příliš uvolněně.proto by mělo být přednostně podporováno sbližování legislativních a plánovacích podkladů, například prostřednictvím smluv nebo dohod o prostorovém uspořádání mezi oběma národy. Kromě toho je žádoucí intenzivnější výměna informací jako celek a zvýšené přeshraniční harmonizace (koordinace) v záležitostech plánování, přičemž by musely být institucionální rámcové podmínky pro to ještě teprve vytvořeny. První podněty k tomu byly už v polovině 90. let v podobě přeshraničních konceptů rozvoje pro Krušné hory (Roch aj. 1995), Euroregion Egrensis = Chebsko) (Roch aj. 1994), čtyři saské euroregiony (Miller aj. 1999), střední bavorsko-české pohraničí (Jurczek 1996) a pro území styku tří zemí (Český 1 Tuto podkapitolu včetně výzkumu, který je jejím podkladem, vypracovala paní kand. Dipl.- Geogr. Anke Hahn (Universita Trevír) jako součást své diplomové práce v říjnu a listopadu 2005 v IÖR. 18 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE-LBE spatial planning flood management strategy Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE -LBE Preventivní

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko

Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko česky Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko Roman Sakhno Fotolia.com 2 Das Ziel 3-Projekt CROSS-DATA Předmluva 3 Předmluva Vážení čtenáři, Rozšířením Evropské unie v roce

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11. Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.02547 Objednatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 6. ZÁŘÍ 2006 strana 2 z 156 celkem OBSAH 1. Úvod...7 1.1 Kontext ROP Severozápad... 7 1.2 Metodický postup zpracování

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ SACHSEN ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ ZADAVATEL: Ministerstvo pro

Více

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2015 Vize rok 2015: Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Společný realizační dokument

Společný realizační dokument Společný realizační dokument Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o. p. s. -pracovní verze

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o. p. s. -pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o. p. s. -pracovní verze Období: 2014 2020 Autor: tým MAS Zlatá cesta, o. p. s. a ZČU v Plzni Obsah Úvod... 5 1. Základní informace...

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více