Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti. Dílčí zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti. Dílčí zpráva"

Transkript

1 Výzkumný projekt z pověření Spolkového úřadu pro stavebnictví a prostorové uspořádání (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) : Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti Dílčí zpráva Drážďany a Brno, stav k 12. lednu 2006 Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Ústav územního rozvoje (Institut für Raumentwicklung)

2 Zadavatel Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) Deichmanns Aue Bonn SRN Zpracovatel Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Weberplatz Drážďany SRN Ve spolupráci s: Ústav územního rozvoje (ÚÚR) (Institut für Raumentwicklung) Jakubské náměstí Brno Česká republika Projektový tým IÖR: ÚÚR: Dr.-Ing. Markus Leibenath (vedoucí projektu) Dip.-Ing. Robert Knippschild Cand. Dipl.-Geogr. Anke Hahn Cand. Dipl.-Geogr. Dana Simon Ing. Igor Kyselka, CSc. Ing. arch. Josef Markvart, CSc. Ing. Marie Polešáková, PhD. Mgr. Robert Veselý Tato dílčí zpráva není vyjádřením názoru německé a české vlády, nýbrž je v kompetenci zpracovatelů (IÖR a ÚÚR). 2 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

3 Shrnutí Cíl zprávy Cílem předložené dílčí zprávy je předložit výsledky tří prvních z celkem šesti pracovních kroků projektu. Pracovní krok 1 obsahuje hodnocení relevantních projektů a označení klíčových témat velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji. Předmětem pracovního kroku 2 je porovnání německého a českého systému plánování. V pracovním kroku 3 byly vypracovány prvky možného modelu rozvoje pro rozšířené německo-české pohraničí. Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí se vyznačují především třemi klíčovými tématy: (a) protipovodňová ochrana a management povodí, (b) rozvoj dopravy a (c) ochrana přírody a životního prostředí a rozvoj krajiny. Vezeme-li v úvahu i jiné velkoplošné německo-české projekty, lze uvést další dvě klíčová témata, a to ekonomika + technologie a kultura. Anketa, při níž byli dotazováni němečtí a čeští aktéři regionálního a zemského plánování, ukázala, že odborné pojmy jsou často různě interpretovány a že informační podklady jsou nedostatečné. Dále pak bylo ještě jednou zdůvodněno, že doprava je klíčovým tématem, a byla jmenována řada investičních záměrů v oblasti dopravy, které vyžadují vzájemnou koordinaci. Za klíčové téma v oblasti ekonomiky byla označena konkurence týkající se investic, dotací, pracovních míst a příjmů z daní. Zároveň byly konstatovány synergické potenciály v mezinárodním (přeshraničním) marketingu cestovního ruchu a při vytváření přeshraničních průmyslových zón a sítí podniků. Dalšími klíčovými tématy jsou větrné elektrárny a velkoplošná maloobchodní zařízení, která byla uváděna mnoha německými respondenty. Problém spočívá v tom, že projekty tohoto druhu mají přeshraniční účinky, aniž by se k nim viděno ze strany NSR - konala odpovídající řízení za účasti obou stran. Závěry vyplývající ze srovnání systémů plánování v Německu a v České republice V Německu je až šest úrovní veřejné správy /Spolek, země, vládní okresy (správní obvody), okresy (venkovské okresy) a obce/, které ovlivňují územní plánování, resp. vykonávají kontrolní (dohlédací) funkci, zatímco v České republice jsou to po provedené reformě veřejné správy jen tři úrovně veřejné správy (národní stát, kraje a obce). Také hloubka regulace v regionálním plánování (regionální plán územní plán velkého územního celku) je také v obou zemích různý. V českém plánovacím systému hrají zřejmě obce větší roli než v německém. V Německu je využívání obnovitelných energií privilegováno zákonem o obnovitelných energiích. V České republice existuje podobný zákon (č. 180/2005 Sb.), takže v souladu IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 3

4 s evropskými zákony lze počítat s narůstajícím využíváním větrné energie. Zdá se, že řízení výstavby větrných elektráren z hlediska pravidel prostorového uspořádání je v Německu promyšlenější než v České republice. Jejich schvalování na místní úrovni je však v ČR naopak nákladnější než v SRN, zvláště pokud existuje územní plán obce, v němž je pro daný záměr třeba učinit příslušné změny. Posouzení projektů větrných elektráren z hlediska EIA je povinné v obou zemích. Pokud jde o velkoplošná maloobchodní zařízení, je jejich povolování, zvláště u objektů nad m 2, v ČR jednodušší než v SRN. Podle německého práva musí být územně významné plány a opatření, které mohou mít značné účinky na sousední státy, s těmito státy v souladu se zásadami vzájemnosti a rovnocennosti odsouhlaseny. Podobné povinnosti vyplývají ze směrnice EU o ekologickém auditu pro plány a programy (směrnice SEA). Kromě toho oba státy podepsaly konvenci Espoo o účasti veřejné správy a veřejnosti sousedního státu při projednávání projektů podléhajících EIA a s možnými negativními dopady na území sousedního státu. Dosud ovšem nebyla uzavřená žádná dvoustranná smlouva, která by konkretizovala konvenci Espoo. Přes všechny existující právní předpisy se zdá, že otázka odsouhlasování/koordinace výstavby větrných elektráren a maloobchodních velkoplošných provozoven není v současné době uspokojivě vyřešena. Budoucí vývoj rozšířeného německo-českého pohraničí a možné varianty politických jednání V rozšířeném německo-českém pohraničí existují velké rozdíly mezi městem a venkovem. Pro budoucí rozvoj celého území mohou být velmi důležitá velkoměsta. Zatímco Mnichov ještě patří k západoevropskému jádrovému prostoru ( Modrý banán / Pentagon), leží Praha, Berlín a Wroclaw ve středoevropském pentagonu jakožto možné nové zóny ekonomické integrace. Je pravděpodobné, že území ležící mezi velkoměsty, se vyvinou buď v hlavní (jádrové, základní, Scharnier) a spojovací (Brücken-, s víceméně souvislým osídlením) prostory mezi Východem a Západem, nebo převezmou funkci ekologických vyrovnávacích prostor. Prvně jmenovaný případ platí především pro Duryňsko a Sasko, druhý pro východní Bavorsko a severní a západní Čechy. Ministerstva národních vlád odpovědná za prostorové uspořádání mohou přispět k posílení institucionálních kapacit a rozhodovací schopnosti aktérů na nižších úrovních. V tomto směru se jeví jako podstatné především tyto čtyři sféry pro jednání: 1. zdokonalení informačních podkladů, 2. vytvoření závazných mezistátních předpisů pro vzájemnou oboustrannou účast na postupu plánování pro stavební záměry s přeshraničními účinky, 3. úprava právních rámcových podmínek k usnadnění přímého odsouhlasování přes hranici, 4. rezervování prostředků na spolufinancování přípravy regionálních konceptů rozvoje. 4 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

5 Možnosti ministerstev ovlivnit rozvoj rozšířeného německo-českého pohraničí jsou v součtu omezené. U klíčových témat, jako je doprava, protipovodňová ochrana, ochrana životního prostředí a cestovní ruch je nutná spoluúčast nejen četných nestátních aktérů z podniků a občanské společnosti. Kromě toho existují i silné závislosti a propletence mezi úrovněmi politicko-administrativních systémů, protože mnohá rozhodnutí může učinit jen EU, nebo aktéři na úrovni regionů a obcí. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 5

6

7 Obsah 1 Pozadí, cíle a metodika zprávy Plánované zřízení německo-české pracovní skupiny pro prostorový rozvoj Poskytnout základní informace a ukázat politické možnosti Rozšířené německo-české pohraničí Analýza dokumentů, telefonní interview a písemné dotazování Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Výsledky hodnocení projektů INTERREG-IIIB a jiných velkoplošných projektů s německou a českou účastí Výsledky ankety datazující zástupce zemského a regionálního plánování Výsledky telefonního interview v německém pohraničí Výsledky písemného a telefonního interview v českém pohraničí Shrnutí klíčových témat vyplynuvších z dotazování Větrné elektrárny a velkoplošná maloobchodní zařízení v německočeském pohraničí Větrné elektrárny v německo-českém pohraničí Velkoplošné maloobchodní prodejny v německo-českém pohraničí Shrnutí klíčových témat v souvislosti s využíváním větrné energie Celkové shrnutí: Možná klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji Srovnání systémů plánování vztahujících se k prostoru v Německu a v České republice Mezioborové plánování celého území Oborové plány pro větrné elektrárny Oborové plánování týkající se velkoplošných maloobchodních zařízení Závěry pro přeshraniční koordinaci prostorového rozvoje Budoucí rozvoj rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru a politické možnosti jednání Aktuální situace rozšířeného německé-českého pohraničního prostoru Pozice německo-českého pohraničního prostoru ve struktuře evropských metropolí Středoevropský krystal jako možný evropský region zesílené ekonomické integrace v německo-českém pohraničním prostoru? Návrh tématických okruhů pro jednání ministerstev Německa a České republiky mající územní a regionální rozvoj ve své kompetenci...51 Použitá literatura Přílohy A-1: Přehled projektů INTERREG-IIIB s německou a českou účastí...61 A-2: Přehled velkoplošných projektů a iniciativ v německo-českém pohraničí, realizovaných mimo rámec INTERREG-IIIB...86 A-3: Interviewpartner A-4: Stručný obsah připravovaného nového stavebního zákona v České republice IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 7

8 Seznam obrázků Obr. 1: Obr. 2: Koncepční uspořádání projektu Syntéza německo-českého záměru prostorového (územního) rozvoje Přehledná mapa rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru Obr. 3: Přehledná mapa prostoru CADSES Obr. 4: Projekty INTERREG-IIIB-CADSES s německou a českou účastí Obr. 5: Průměrná rychlost větru v České republice Obr. 6: Poloha plánovaného větrného parku u Chomutova Obr. 7: Systém plánování v Německu Obr. 8: HDP na obyvatele ve střední Evropě v roce Obr. 9: Výdaje na výzkum a rozvoj ve střední Evropě v roce Obr. 10: Panevropské dopravní koridory Obr. 11: Modrý banán Obr. 12: Západoevropský Pentagon Obr. 13: Možný středoevropský Pentagon IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

9 1 Pozadí, cíle a metodika zprávy 1.1 Plánované zřízení německo-české pracovní skupiny pro prostorový rozvoj I německo české pohraničí se vyznačuje ve srovnání s evropským průměrem podobně jako německo-polské pohraničí nízkou hustotou obyvatelstva, skrovnou ekonomickou silou a zčásti špatným dopravním spojením. Ve spojitosti s hlavním cílem polycentrického a vyváženého prostorového rozvoje formulovaného v Evropském konceptu prostorového rozvoje (EUREK) to znamená, že se musí rozvíjet i mimo evropské jádrové prostory ekonomicky silné a v globálním měřítku konkurenceschopné regiony. Proto je cílem německé spolkové politiky posilovat v Evropě úlohu rozšířeného německo-českého a německo-polského pohraničí, jehož rozšíření je vymezeno metropolitními regiony Berlín- Brandenburg, Mnichov, Praha, Vratislav, Poznaň a Štětín. Na druhé straně už vedle velkého počtu přeshraničních kooperačních iniciativ na regionální a místní úrovni existuje intenzívní velkoplošná spolupráce mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou. Nejdůležitějším nástrojem v tomto ohledu je společenská iniciativa EU INTERREG IIIB ve středo- a jihoevropském kooperačním prostoru CADSES (Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space). Asi odlišně než ve vztazích mezi Polskem a Německem zatím dosud neexistuje bilaterální vládní komise s výborem pro prostorové uspořádání. V r však pan státní tajemník Tilo Braune a tehdejší náměstkyně ministra pro místní rozvoj paní Ivana Hanačíková z Českého ministerstva pro místní rozvoj dali podnět k vytvoření společné německo-české pracovní skupiny pro spolupráci v územním rozvoji. Bylo mj. dosaženo dohody o tom, že pracovní skupina by se měla zabývat následujícími tématy: výměna informací k metodice a organizaci prostorového uspořádání v obou státech (národní legislativa, spolupráce na evropské a regionální úrovni, orientační rámce pro kraje, resp. spolkové země); spolupráce v nadnárodních projektech v rámci iniciativy EU INTERREG III B; definování budoucího společného integračního rámce pro rozvoj dopravy a ekonomiky; odsouhlasení větších investic do infrastruktury s přeshraničními účinky (mj. v oborech doprava, vodní hospodářství, obchod a vzdělávání); zesíťování metropolitních oblastí Praha-Saský trojúhelník (-Berlin/Brandenburg) a Plzeň- Norimberk. Obě vlády také jmenovaly členy této pracovní skupiny, která se má pravděpodobně v únoru 2006 v Erfurtu sejít na ustavující schůzi. V přímé návaznosti na tuto schůzi má být uspořádán seminář s rozšířeným okruhem účastníků. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 9

10 Ustavující schůze pracovních skupin i seminář mají být v rámci společného projektu připraveny německým a českým výzkumnými ústavy zabývajícími se problematikou územního rozvoje. IÖR dostal proto pověření, aby společně s Ústavem územního rozvoje realizoval odpovídající výzkumný projekt, v jehož rámci vznikla tato dílčí zpráva. 1.2 Poskytnout základní informace a ukázat politické možnosti Tímto výzkumným projektem se sledují tyto obsahové cíle: vyhodnocení přeshraničních německo-českých kooperačních projektů v oblasti územního rozvoje a identifikace klíčových témat německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje; souhrnný popis systémů prostorového plánování v Německu a České republice a popis kroků za oblast územního plánování nutných pro realizaci velkoplošných maloobchodů a větrných elektráren; formulování modelu rozvoje pro rozšířené německo-české pohraničí; vypracování doporučení pro budoucí jednání v rámci německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje. Projekt sestává z 6 základních prvků či pracovních kroků (viz obr. 1): pracovní krok 1 vyhodnocení relevantních projektů a identifikace klíčových témat velkoprostorové německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje; pracovní krok 2 německo-české porovnání systémů plánování, to znamená shrnutí a vzájemné porovnání systémů prostorového (územního) plánování a porovnání právních podkladů pro povolování velkoplošných maloobchodních zařízení a větrných elektráren; pracovní krok 3 formulování možného modelu rozvoje pro rozšířený prostor německočeského pohraničí; pracovní krok 4 organizační a obsahová příprava ustavující schůze pracovní skupiny pro prostorový rozvoj a navazujícího jednodenního semináře a součinnost při jejich přípravě; pracovní krok 5 shrnutí pracovních výsledků a výsledků diskuse a formulování politických doporučení pro budoucí německo-českou spolupráci v územním rozvoji; pracovní krok 6 koordinace spolupráce IÖR a ÚÚR. 10 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

11 Obr. 1: Koncepční uspořádání projektu Syntéza německo-českého záměru prostorového (územního) rozvoje (1) Vyhodnocení relevantních projektů a identifikace klíčových témat (2) Porovnání systémů plánování vč. porovnání právních podkladů k vybraným klíčovým tématům. (3) Formulová ní možného velkoplošn ého modelu rozvoje. (4) Ustavující schůze pracovní skupiny a seminář: Příprava a součinnost při realizaci. (5) Shrnutí výsledků a formulování politických doporučení pro jednání. (6) Koordinace spolupráce IÖR a ÚÚR. Cílem předkládané dílčí zprávy je prezentace výsledků prvních tří pracovních kroků. 1.3 Rozšířené německo-české pohraničí Hovoří-li se o německo-českém pohraničí, myslí se tím buď území podporované ze společenské iniciativy EU INTERREG IIIA, nebo oblast euroregionů. Takto definované pohraničí odpovídá pásmu širokému na obou stranách hranice km. Na rozdíl od toho se prostor, na nějž se vztahuje předkládaná zpráva, označuje jako rozšířené německo-české pohraničí. Protože zde stojí ve středu zájmu nikoli místní nebo regionální, nýbrž velkoplošná přeshraniční spolupráce, byl zkoumaný prostor definován poměrně široce. Jeho vnější rozsah je vymezen přibližně městy Praha, Mnichov, Norimberk, Erfurt, Berlín a Vratislav (viz obr. 2). IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 11

12 Obr. 2: Přehledná mapa rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru 12 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

13 1.4 Analýza dokumentů, telefonní interview a písemné dotazování Projekt je založen v podstatě na vyhodnocení tištěných materiálů a na internetových výzkumech. Pro identifikaci klíčových témat velkoprostorové německo-české spolupráce v oboru prostorového rozvoje (pracovní krok 1) byly nadto ještě na německé straně realizovány telefonické interview a na české straně písemné ankety. Tento odlišný postup byl dohodnut mezi oběma partnerskými ústavy IÖR a ÚÚR a je to kvůli různé komunikační kultuře: v Německu je návratnost v případě dotazníků, které jsou do veřejných zařízení zasílány poštou, často pouze procent. V Česku zase je spíš neobvyklé to, aby zástupci úřadů podávali oficiální informace telefonem. Jak telefonické interview, tak dotazníky vycházejí z jednotného seznamu otázek, takže výsledky jsou srovnatelné. Hlavní otázky interview a dotazníků zněly: Které velkoprostorové přeshraniční prostorové problémy jsou obzvlášť naléhavé? Ve kterých oblastech jsou přeshraniční potenciály pro rozvoj, jejichž využití by mělo být podpořeno přeshraniční spoluprací na vládní úrovni? Které probíhající nebo ukončené přeshraniční kooperační projekty jsou zvlášť důležité a mohly by sloužit jako příklad pro jiné regiony? Do anket byli vedle zástupců oborů větrná energie a maloobchod zapojeni především také zástupci zemského a regionálního plánování a euroregionů. Toto rozšíření okruhu adresátů má dvojí funkci: Za prvé, informace o přeshraničních problémech a rozvojových potenciálech, které jsou v regionu k dispozici, by měly být použity pro projekt. Za druhé, regionální aktéři, kteří se pak později mají účastnit práce pracovní skupiny pro regionální rozvoj nebo plánovaného veřejného semináře, by měli být zapojeni do procesu od začátku. Seznam dotazovaných aktérů je v Dodatku. Všechny informace k tématu velkoplošná maloobchodní zařízení spočívají na elaborátech, které vypracovala firma Contextplan z pověření Německého semináře pro urbanismus a hospodářství (DSSW) a Společnost advokátů Nörr Stiefenhofer Lutz v rámci projektu INTERREG-III-B Vital Cities (města k životu) (Contextplan 2005 a Nörr et al. 2005). Spolkové ministerstvo hospodářství podporovalo zvláště Zprávu Contexplan. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 13

14 2 Klíčová témata velkoplošné německo-české spolupráce v územním rozvoji 2.1 Výsledky hodnocení projektů INTERREG-IIIB a jiných velkoplošných projektů s německou a českou účastí Cílem iniciativy Společenství, která má název INTERREG, je přispět k vyrovnanému rozvoji a integraci evropského prostoru a překonat rozdělující účinek hranic. Tato iniciativa Společenství je tématicky zaměřena ve třech směrech, resp. má 3 části: A, B a C. Část A je zaměřena na podporu regionálního rozvoje přímo v pohraničních regionech, část C je zaměřena na zlepšování politiky rozvoje a soudržnosti mezinárodní a meziregionální spolupráce, zatímco část B, o kterou v dalším textu jde, má podporovat mezinárodní spolupráci a udržitelný rozvoj Společenství. Přitom mají být zohledněna a aplikována zvláště doporučení EUREK. Iniciativa INTERREG IIIB je realizována v rámci celé řady prostorů pokrytých jednotlivými programy, při čemž kooperační prostor, k němuž patří Česká republika i Německo, je jen jeden a nazývá se prostor zemí CADSES (viz obr. 3). Obr. 3: Přehledná mapa prostoru CADSES (JTS 2005: o. S.) V prostoru CADSES existuje 24 projektů realizovaných ve vzájemné kooperaci Německa a České republiky (viz obr. 4). 14 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

15 Obr. 4: Projekty INTERREG-IIIB-CADSES s německou a českou účastí Poř. č. Akronym 1 ACCRETe 2 CER² P r o j e k t y Charakteristika projektů Zemědělství a klimatické změny: jak snížit účinky a hrozby vyvolané člověkem Clustery středoevropských regionů pro energii získávanou ze sítě obnovitelných zdrojů 3 CITYREGIO Regionální ekonomický rozvoj kooperací města s jeho zázemím 4 COHESION Integrované koncepty zvyšování soudržnosti evropského prostoru 5 ELLA ELBE/LABE Preventivní opatření protipovodňové ochrany prostřednictvím transnárodního prostorového uspořádání 6 IdeQua Osa identity a kvality sahající od Baltského moře k Egejskému moři 7 ILUP Integrované plánování využití území 8 LHASA Stabilizace velkých obytných oblastí 9 MAGIC Správa podzemních vod v oblastech kontaminovaných průmyslem 10 ODERREGIO Transnárodní akční program prostorového plánování protipovodňové ochrany v povodí Odry 11 PLANET CENSE Síť plánovačů pro střední a jihovýchodní Evropu 12 RainDROP Směrnice pro zmírňování účinků přívalových vod 13 RARE Obnova železnic 14 RDA-Net CEDA Síť agentur pro regionální rozvoj v oblasti střední Evropy, Podunají a u Středozemního moře 15 READY Obnova a rozvoj v oblastech důlní těžby 16 REVITAMIN Revitalizace oblastí bývalé těžby hnědého uhlí 17 SIC! Realizace koridoru podle projektu SUSTRAIN 18 SISTEMaPARC Prostorový informační systém transnárodního ekologického managementu chráněných oblastí a regionů CADSES 19 SURE Úspěšná obnova a úprava prostředí v okolí zásahů do infrastruktury 20 TAQI 21 TECNOMAN perspectives 22 TRANs-IT Transnárodní zlepšování kvality ovzduší jako řídící nástroj regionálního plánování Perspektivy managementu lokalizace sítě TEN a uzlů koridorů Regionální transferové aktivity v síti pro rozvoj podnikání a relaxačního cestovního ruchu, s podporou IT 23 TWIST Doprava zaměřená na konkrétní společenské akce 24 VITAL CITIES Konsolidace polycentrických urbánních systémů podporováním drobných prodejen ve vnitřních částech měst Aby bylo možno zjistit klíčová témata dosavadní velkoplošné německo-české spolupráce, bylo provedeno hodnocení projektů INTERREG IIIB. Kromě všeobecných kritérií, jako jsou IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 15

16 např. doba realizace nebo zájmové území projektu, se pozornost soustředila na následující otázky: Jaká témata nebo problémy projekt řeší? Co lze v konkrétních případech říci k současné situaci a možnému budoucímu rozvoji rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru? Podle těchto kritérií a otázek byly zpracovány pro všechny projekty stručné charakteristiky krycí listy (viz Přílohy). Vyhodnocení ukázalo, že projekty lze zhruba rozdělit na dvě skupiny. V první skupině jsou projekty, u nichž se jedná o všeobecná průřezová témata, např. využití obnovitelných zdrojů energie nebo oživení čtvrtí kolem nádraží, nebo o témata, na jejichž řešení se nepodílejí žádní partneři z rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru. Ve druhé skupině jsou naopak projekty, na nichž se podílejí partneři z rozšířeného německo-českého prostoru a které se týkají i když ovšem nikoliv výlučně prostorových problémů tohoto území. Těžištěm projektů, které z hlediska tématu a struktury partnerů mají vztah k německéčeskému pohraničnímu prostoru, je hranici překračující protipovodňová ochrana a správa povodí. V této souvislosti je třeba především jmenovat projekty ELLA a ODERREGIO, kde se jedná zřejmě o řešení říčních soustav obou řek, Odry a Labe. Projekt ILUP se zabývá nejen řekou překračující hranici, ale je zaměřen spíše na transnacionální výměnu zkušeností ve správě řek a méně se již zajímá o německo-českou spolupráci. Další výrazné těžiště je patrné v oblasti přeshraničního rozvoje dopravy. Pro německočeskou spolupráci je nepochybně stěžejní program SIC!, v němž strany zúčastněné na projektu řeší zlepšení dopravní dostupnosti a vzájemné vztahy mezi dopravou a územním rozvojem. Středem zájmu je panevropský dopravní koridor IV z Berlína a Norimberka přes Prahu do Vídně a Budapešti. Významný je také projekt TECNOMAN PERSPECTIVES, který se zabývá využitím impulsů k rozvoji transevropských dopravních sítí. Projekt TWIST se sice bezprostředně netýká přeshraničních dopravních sítí, avšak téma zpřístupnění venkovských regionů napojením na místní (příměstskou) osobní dopravu by mohlo být pro řídce osídlené části německo-českého pohraničí rovněž významné. Třetím stěžejním bodem je přeshraniční ochrana přírody, životního prostředí a tvorba krajiny. Projekt SISTEMaPARC je v tomto směru zcela klasický. Cílem je zde rozvoj a zesíťování sousedních národních parků v různých státech a výstavba společných informačních systémů přesahujících hranici. K projektovým regionům patří kromě Česko-saského Švýcarska s jejich dvěma národními parky také Krkonoše, kde je jeden český a jeden polský národní park. U jiných projektů z tohoto tématického okruhu není jejich přeshraniční charakter tak výrazný: SURE (Rekultivace horských a báňských regionů), TAQI (čistota ovzduší) a REVITAMIN (revitalizace bývalých báňských regionů) a READY (rovněž revitalizace bývalých báňských regionů). Z toho je zřejmé, že na obou stranách německo-české hranice a česko-polské hranice jsou citlivé oblasti vyžadující zvýšenou ochranu. Mimoto existuje řada dílčích regionů, které jsou z hlediska své horské polohy nebo důlní činnosti ekonomicky i ekologicky znevýhodněné a vykazují zvláštní potřebu sanace a rozvoje. 16 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

17 Z jiných projektů vyplývají další možná klíčová témata německo-české spolupráce v oblasti územního rozvoje. Jsou to projekty: IDEQUA, kde jde o rozvoj přeshraničního cestovního ruchu, PLANET CENSE, který je zaměřen na spolupráci v územním plánování, a projekt Vital Cities zaměřený na urbanistický rozvoj a budování velkoplošných prodejen. Vezmeme-li v úvahu pouze projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí, rýsují se především následující tři klíčová témata: protipovodňová ochrana a správa povodí rozvoj dopravy ochrana přírody a životního prostředí a tvorba krajiny. Tento obrázek je však poněkud zkreslený, protože např. neexistují žádné projekty INTERREG-IIIB s německou a českou účastí, které by se věnovaly výslovně otázkám spolupráce mezi firmami na obou stranách hranice nebo kulturním otázkám. Právě v tématických okruzích ekonomiky, technologie a kultury existuje celá řada velkoplošných německo-českých kooperačních projektů a zařízení, které by byly financovány jinak než přes INTERREG. Zvláště průmyslové a obchodní komory a instituce pro podporu hospodářství se v posledních letech velmi angažovaly v přeshraniční spolupráci, a to např. v rámci projektů InnoDreiländereck, ARGE28,3-CIP (Three Countries Innovation Push; Inovační iniciativa tří zemí), Regioport a IMPRO. Také v kulturní oblasti existují aktivity, jako např. Festival střední Evropy. Kromě toho existují konkrétní velkoplošné projekty zaměřené na témata, jimiž se INTERREG IIIB zabývá jen všeobecně. Je to např. projekt ERGONET, v němž kooperuje přes hranici 62 podniků veřejné osobní dopravy (viz Přílohy, tab. Velkoplošné přeshraniční německo-české projekty a zařízení, které nejsou financovány prostřednictvím INTERREG IIIB, kterážto tab. si ovšem nečiní nárok na úplnost). Jestliže tedy vezmeme v úvahu nejen projekty INTERREG-IIIB, nýbrž i jiné velkoplošné německo-české projekty, je možno dodatečně identifikovat následující klíčová témata: ekonomika a technologie kultura. V dalších kapitolách pojednáme o problémech, příležitostech a naléhavých úkolech velkoplošné německo-české spolupráce z pohledu regionálních aktérů. IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 17

18 2.2 Výsledky ankety datazující zástupce zemského a regionálního plánování Výsledky telefonního interview v německém pohraničí 1 Partneři interview charakterizovali řadu přeshraničních projektů, problémů a potenciálů rozvoje. Tyto projekty, problémy a potenciály jsou shrnuty v dalším textu do tematických okruhů. Zdá se, že témata Regionální plánování a obecná správa a doprava stála dotazovaným osobám obzvlášť za zmínku, protože je uváděli téměř všichni aktéři. Další skupiny odpovědí vyplývají z oblastí Hospodářství, Životní prostředí a turistický ruch a Kultura, obyvatelstvo a společenské a sociální otázky. Regionální plánování a všeobecná správa Rozdílné systémy plánování a veřejné správy v Německu a Česku byly postaveny do popředí jako hlavní příčina chybějících přeshraničních kooperací (srov. Kap- 3). Nadto bylo s politováním konstatováno, že vymezení regionů pro plánování v České republice a v Německu není vzájemně zkoordinováno a neodpovídá stávajícím přeshraniční funkčním souvislostem. Tak je například saský region pro plánování Saská Kamenice Krušné hory ve funkčním ohledu velmi silně orientován na český region Karlovy Vary, ačkoliv jeho území hraničí převážně s Ústeckým krajem. Tím je vypracování přeshraničních konceptů rozvoje ztěžováno. Z německého pohledu vede dosud ne zcela ukončená reforma veřejné správy v České republice k tomu, že kompetence pro zájmy prostorového plánování se často mění a není jasné, kdo je příslušnou kontaktní osobou/partnerem k jednání pro německé úřady. Kromě toho bylo podotknuto, že stejné odborné termíny mají v každém z obou států vždy jiný význam. Už probíhaly a probíhají četné projekty s cílem vytvořit společnou informační bázi pro pracovníky veřejné správy v obou zemích. K tomu patří oba projekty EU a ENLARGE-NET (viz Seznam projektů v Příloze). Přeshraniční koordinace je ztížena i tím, že české obce mají k dispozici širší plánovací kompetence než jejich německé protějšky. Stavební úřady mohou například udělovat stavební povolení poměrně rychle. Podle názoru některých německých partnerů interview jsou příslušná ustanovení v České republice pojata příliš uvolněně.proto by mělo být přednostně podporováno sbližování legislativních a plánovacích podkladů, například prostřednictvím smluv nebo dohod o prostorovém uspořádání mezi oběma národy. Kromě toho je žádoucí intenzivnější výměna informací jako celek a zvýšené přeshraniční harmonizace (koordinace) v záležitostech plánování, přičemž by musely být institucionální rámcové podmínky pro to ještě teprve vytvořeny. První podněty k tomu byly už v polovině 90. let v podobě přeshraničních konceptů rozvoje pro Krušné hory (Roch aj. 1995), Euroregion Egrensis = Chebsko) (Roch aj. 1994), čtyři saské euroregiony (Miller aj. 1999), střední bavorsko-české pohraničí (Jurczek 1996) a pro území styku tří zemí (Český 1 Tuto podkapitolu včetně výzkumu, který je jejím podkladem, vypracovala paní kand. Dipl.- Geogr. Anke Hahn (Universita Trevír) jako součást své diplomové práce v říjnu a listopadu 2005 v IÖR. 18 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

19 les/šumava/mühlviertel (BayStMinLU 1994), na něž by podle názoru dotázaných osob měl být ostatně brán ze strany politiky větší zřetel. Bylo poukazováno také na to, že aktivity plánované německé-české pracovní skupiny pro prostorový rozvoj by měly být zharmonizovány se sasko-českou pracovní skupinou, která existuje od května Zvlášť byly zdůrazňovány dva přeshraniční projekty, v nichž jde o zharmonizování plánovacích podkladů. Je to modelový záměr přeshraniční realizace strategické EIA na úrovni regionálního plánování v místě styku tří států Saska, Polska a České republiky (viz Seznam projektů v Příloze) a další projekt, který obsahuje přeshraniční informační systém o prostoru za účelem výměny digitálních geografických dat mezi Bavorskem a Českou republikou. Doprava Německo-české pohraničí disponuje ve srovnání s evropskými jádrovými oblastmi v důsledku topografických daností a periferní polohy v zemi méně dobře vybudovanou dopravní sítí. Pro Sasko je zlepšení silniční a železniční infrastruktury v panevropském dopravním koridoru IV z Berlína přes Drážďany, Prahu a Vídeň do Bratislavy významným naléhavým přáním. Tomuto cíli slouží především projekt Interreg-IIIB (viz výše) (s.o.), jehož prostřednictvím má být s předstihem urychlena výstavba velkoprostorové dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě, aby byl usnadněn hospodářský rozvoj těchto regionů. Z bavorského pohledu stojí naproti tomu v popředí plány výstavby tras Norimberk Praha (dálnice přes Smrčiny) a výkonnější silniční a železniční spojení z Mnichova přes Řezno do Prahy. Studie proveditelnosti prostorového uspořádání k tzv. trase Dunaj-Vltava se zpracovává. S ohledem na regionální přeshraniční dopravu byl jako problém uveden malý počet neporušených hraničních přechodů v oblasti středního Krušnohoří a v některých bavorskočeských hraničních regionů. Opraveny by měly být nejen mezinárodní, ale i regionální dopravní trasy. Za konfliktní je považována zvyšující se konkurence mezi Bavorskem a Saskem při získávání finančních prostředků na projekty výstavby silnic. Ekonomika Dle vyjádření respondentů mají strukturální rozdíly mezi Německem a Českou republikou v mnoha případech za následek, že německé podniky lokalizované v pohraničí přemísťují z důvodu nižších nákladů svou výroby do Čech. Přitom sídlo ředitelství firmy zůstává většinou v Německu. Politování nad tímto vývojem vyjádřili především respondenti z Bavorska. Tradiční sklárny a porcelánky v německém pohraničí trpí také tím, že zahraniční investoři dávají často přednost České republice. Vznik rovnoprávných kooperací v prostoru IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru 19

20 pohraničí je dle názoru německých respondentů ztížen konkurenčním bojem o pracovní místa, daňové příjmy a subvence. Respondenti poukázali na to, že firmám obou zemí se v důsledku integrace do Evropského vnitřního trhu otevírají nové trhy a místa podnikání, a to především v pohraničí. Hospodářskou spolupráci by bylo možno podpořit vytvářením kreativního prostředí v podobě sítí malých a středně velkých podniku na obou stranách hranice. V některých projektech jsou už patrné začátky intenzivnější spolupráce, např. ve formě hranice překračující průmyslové zóny v oblasti německo-polského-českého trojúhelníku v rámci svazku měst Žitava Hrádek nad Nisou Bogatynia. Bavorsko-český portál Regioport má napomáhat vytváření obchodních vztahů mezi podniky v pohraničí a sloužit jako virtuální vzdělávací a informační platforma (viz Seznam projektů v příloze). Životní prostředí a cestovní ruch Přeshraniční protipovodňová ochrana v Sasku a Čechách hraje, přinejmenším od katastrofálního vylití Labe v r. 2002, významnou roli. V projektu Interreg-IIIB ELLA (s.o.) mají být vypracovány státní hranici překračující strategie a plány, které budou efektivně čelit povodňovému riziku. Sporným tématem v souvislosti pohraniční řeky Elbe / Labe je budování staveb na vzdutí vody (vzdouvacích stupňů) na území pohraničí. Zejména německá strana tento záměr odmítá, ale i v Čechách je spornou otázkou. Někteří respondenti dali podnět k tomu, aby bylo provedeno užší sladění předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. V této souvislosti poukázali zvláště na projekt INTERREG-IIIB SISTEMa-PARC (s.o.). Národní parky Saské a České Švýcarsko a horská oblast Krušných hor usilují o zapsání do seznamu lokalit světového dědictví UNESCO. Rozvojové potenciály existují i v oblasti cestovního ruchu. Prostřednictvím přeshraničních marketingových strategií mají být vytvořeny společné německo-české destinace. Prvním takovým pokusem je projekt Lázeňské srdce Evropy pro oblast Bavorsko-Čechy-Sasko (viz Seznam projektů v příloze). Všeobecně bylo zdůrazněno, že společný rozvoj a realizace opatření v rámci přeshraničního managementu regionu je hlavním úkolem pro budoucí spolupráci v cestovním ruchu. Kultura, obyvatelstvo a společenské a sociální problémy Jako překážka hlubší spolupráce byla často zmiňována nedávná minulost, která stále ještě ovlivňuje vztahy mezi Němci a Čechy. Zejména události před, během a po druhé světové válce jsou považovány za důvod zčásti ještě velmi distancovaných vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice. Další překážkou vytváření společné, hranici překračující identity je jazyková bariéra. Jako další problém uváděli respondenti vystěhovávání obyvatel z českého, ale zčásti i německého pohraničí. 20 IÖR / ÚÚR: Syntéza společného německo-českého záměru

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů mezi regionální politikou a evropskou integrací

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů mezi regionální politikou a evropskou integrací Odborná akce ERDV - Evropského regionu Dunaj-Vltava: Smart Specialisation Strategien Synergie pro regionální kooperaci Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie 2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie Krátké vyhodnocení dotazníků Příklady z jiných regionů Plánované představy Odhad nákladů Dipl. Geograph Gert Wichitill Plauen

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J. Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více