Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ"

Transkript

1 Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů Reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/ Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ TÉMA 2 MĚŘENÍ DÉLEK, HLOUBEK, VÝŠEK A ÚHLŮ Autorka: Ing. Věra Kozáková Střední průmyslová škola strojnická Tř. 17. listopadu 49 Olomouc Stránka 1 z 27

2 OBSAH 1. Měření délek délková měření přímá Ocelové metry a měřítka Posuvná měřidla Pravidla pro měření s posuvnými měřítky Mikrometry Zásady pro správné měření s třmenovým 12 mikrometrem 1.6. Další délková měřidla Měření hloubek a výšek Posuvné hloubkoměry Mikrometrické hloubkoměry Stacionární výškoměry Kontrola a měření úhlů Měřidla pro kontrolu úhlů přímou metodou Měřidla pro měření úhlů přímou metodou - 20 úhloměry 3.3. Měřidla a měření úhlů nepřímé 24 Literatura Stránka 2 z 27

3 1. Měření délek - délková měření přímá Délkové rozměry daných součástí můžeme měřit metodou přímou nebo metodou nepřímou. Při přímém měření odečítáme číselnou hodnotu rozměru přímo, pomocí měřidel nebo měřících přístrojů v příslušných jednotkách. Přímé měření se používá v kusové výrobě, kde potřebujeme změřit více rozměrů jedním měřidlem. Zde patří například posuvné měřítko, mikrometr, hloubkoměr. Nepřímá metoda je metoda porovnávací neboli komparační. Při nepřímém měření porovnáváme rozměr měřené součástky s neměnným nebo nastavitelným rozměrem měřidla nebo přístroje. Výsledkem měření není číselná hodnota kontrolovaného rozměru, ale zjištění, zda je výrobek shodný nebo neshodný s nastaveným rozměrem, to znamená, že zjištěná odchylka je nebo není v dovolených mezích. Nepřímé měření používáme v hromadné výrobě, nebo v případě opakovaných hodnot rozměrů. Při nepřímém měření můžeme kontrolovat 1 měřidlem nebo jedním nastavením pouze jeden rozměr. Dělení měřidel používaných k měření délek: měřidla přímá (posuvná měřidla, mikrometry, ) měřidla pevná (základní měrky, kalibry) měřidla nepřímá (komparační) Zásady správného měření: - volba měřidla vhodné měřidlo podle požadované přesnosti měření - měřená součást i zvolené měřidlo musí mít stejnou teplotu (měřidla jsou určena většinou pro teplotu 20 ±5 o c), pokud měříme větší počet součástí, nebo používáme měřidlo o větší přesnosti, je nutné měřidlo upínat do vhodného přípravku. - při práci s měřidly je třeba pracovat s citem, nepoužívat násilí dbáme na to, aby měřená součástka i měřicí dotyky měřidla byly čisté, při měření musí dotyky měřidla správně přiléhat k měřené součástce ruční přenosná měřidla, kterými jsou například posuvné měřítko, mikrometr, pokládáme na předem připravenou měkkou podložku odděleně od jiných předmětů po každém použití měřidlo řádně očistíme, podle potřeby natřeme tenkou vrstvou maziva a uložíme do pouzdra. Kalibrované měřidla označená kalibrační značkou, mají kalibrační protokol, který dokladuje přesnost měření. Nekalibrované měřidla-evidovaná, jsou označena modrou značkou. Stránka 3 z 27

4 1.1. Ocelové metry a měřítka Přesnost měřidla je daná požadovanou přesností naměřené hodnoty. Ve strojírenství se výjimečně používají svinovací metry-např. při dělení materiálu na hrubé přířezy a hrubé zámečnické práce. V modelářství a zámečnictví se používají ocelová měřítka a ocelové metry (obr. č. 1). Mají vyraženou stupnici dělenou po 1 mm, měří s přesností na 1mm, a odhadujeme přesnost na 0,5mm. Používáme pro stupně přesnosti IT 13 a vyšší. I tato měřidla musí být v praxi evidovaná a opatřená evidenční značkou v modré barvě. Obrázek 1 ocelová měřítka 1.2. Posuvná měřidla Posuvná měřidla jsou nastavitelná měřidla, u kterých se porovnává naměřená veličina přímo s milimetrovou stupnicí. Ke zvýšení odečítací přesnosti na posuvném měřidle slouží nonius. U některých druhů posuvných měřidel (obr. č. 3) jsou 2 druhy stupnic, jedna v metrické soustavě, tj. v mm, druhá v palcích tj. (inch). Obrázek 2 posuvné měřidlo Stránka 4 z 27

5 Obrázek 3-2 druhy stupnic Posuvná měřidla umožňují měření s přesností 0,1 mm(výjimečně), 0,05 mm nebo 0,02 mm. V podstatě to jsou nejvíce používané měřidla měření vnějších, vnitřních rozměrů a hloubek zahloubení a šířek drážek. Vnější a vnitřní rozměry se měří pomocí obou měřících ramen popř. břitů a hloubky pomocí hloubkové měřící tyčinky, kterou nazýváme hloubkoměr, která je suvně uložena v hlavním ramenu a je pevně spojen s posuvným ramenem. Změřená hodnota se zajistí pomocí aretovacího šroubu. Konstrukce posuvného měřidla: Na posuvném měřítku je na pevné části vyražena hlavní stupnice s dělením v milimetrech, 0 začíná na úrovni pevného dotyku (břitu). Na posuvné části, která tvoří objímku, je vyražena vedlejší - noniová stupnice. Proti hlavním ramenům pro vnější měření jsou měřící břity pro měření vnitřní. Nonius posuvného měřidla umožňuje měření s přesností 1/10, 1/20 a 1/50 mm. Kalibrované a funkční měřidlo má nulovou rysku nonia souhlasnou s nulovou ryskou milimetrové stupnice pravítka. Obě měřící ramena na posuvném měřidle musí v nulové poloze vzájemně doléhat bez průsvitu.(viz. obr. 4) Obrázek 4 nulová poloha obou stupnic [1] Stránka 5 z 27

6 Obrázek 5 posuvné měřidlo [1] Druhy noniů a příklady odečítání: Normovaná délka nonia pro nonius 1/10 mm je 9 mm, rozdělený na 10 dílků, přesnost je dána poměrem 1:10 0,1mm. Při posunutí posuvného ramene vždy o 0,1 mm doprava se rysky dílku nonia postupně kryjí s ryskami hlavní stupnice měřítka, které jsou umístěny nad ryskami dílku nonia. Z obrázku č. 5 vyplývá následné odečtení naměřené hodnoty Hlavní dělení: - ryska 0 nonia leží mezi 28 a 29 mm stupnice, odečítáme hodnotu = 28 mm - Dělení nonia: 7 ryska nonia se kryje s ryskou hlavní stupnice, odečítání = 7/10=0,7mm. - Celkový výsledek = 28 mm + 0,7 mm = 28,7 mm 1/20 je 19 mm rozděleno na 20 dílků, přesnost je dána poměrem 1:20 = 0,05mm(obr. č. 6.) Obrázek 6- noniová diference 1/20 [1] Hlavní dělení: - ryska 0 nonia leží mezi 15 a 16 mm stupnice, odečítáme hodnotu = 15 mm - Dělení nonia: 8,5 ryska nonia se kryje s ryskou hlavní stupnice, odečítání = 8,5/10=0,85 mm. - Celkový výsledek = 15 mm + 0,85 mm = 15,85 mm 1/50 je 49 mm rozděleno na 50 dílků, přesnost je dána poměrem 1:50 = 0,02 mm. Digitální posuvná měřidla (obr. č. 7) jsou konstrukčně shodná s klasickými. Vzdálenost měřících hrotů je převodníkem převeden na elektrický signál, který je dál zpracován, výstup je digitální údaj na stupnici měřidla. Přesnost měření udávají výrobci v 0,01mm, vzhledem ke konstrukční povaze spíš 0,02mm. Stránka 6 z 27

7 Obrázek 7 digitální posuvné měřidlo Obrázek 8 postup měření digitálním. posuvným měřidlem s portem pro vstup do PC Stránka 7 z 27

8 Obrázek 9 zpracování výsledků v programu Excel 1.3. Pravidla pro měření s posuvnými měřítky: Vždy měřit s citem! Velmi důležitý je správný tlak při měření. Při každém měření se musí na měřítku posuvné rameno posouvat bez vůle, jinak mohou vzniknout chyby při měření. Aby se měřící břity neopotřebovávaly, měříme přístupné vnější rozměry uvnitř ramen, drážky a zápichy na součásti měříme břity měřících ramen. Nastavená posuvná měřítka neposouváme s pevně zajištěným posuvem ramen po obrobku! Před tím, než sejmeme měřidlo ze součásti, uvolníme tlak na posuvné rameno, jinak dochází k opotřebování měřících ploch! Chyby při měření posuvným měřidlem nastávají: pokud posuvné měřítko s pevně zajištěným ramenem je násilím sejmuto z obrobku příliš slabým nebo příliš silným tlakem při měření nečistotou mezi měřícími plochami a obrobkem šikmým držením posuvného měřítka Měření vnitřních rozměrů posuvnými měřidly: K měření vnitřních rozměrů slouží měřící plochy posuvného měřítka mající tvar břitu. Manipulace, odečítání naměřené hodnoty a pravidla pro měření vnitřních rozměrů jsou stejné jako u měření vnějších rozměrů. Toto měřená se používá při měření dutin, jako jsou díry, drážky, aj. Stránka 8 z 27

9 Měření hloubek posuvnými měřidly: K měření zahloubení děr, drážek, výstupků a podobně slouží tyčinka posuvného měřítka na měření hloubek, nebo hloubkoměr. Hloubkoměr je posuvné měřítko bez pevného ramene. Odečítání se provádí noniem jako u posuvného měřítka. Pravidla pro práci s hloubkoměrem: platí stejná pravidla jako při práci s posuvným měřidlem u měření hloubek se dorazová plocha hloubkoměru silně přitlačí k obrobku, potom se hloubkoměr vede tak, až měřící jazýček, popř. hloubkový doraz narazí na osazení, nebo drážky apod Mikrometry Tyto přístroje nám umožňují měření součástí s přesností 0,01 mm. Mikrometry se používají pro měření vnějších a vnitřních rozměrů a také pro měření hloubek. Třmenový mikrometr Obrázek 10- třmenový mikrometr Na štítku mikrometru je vždy uveden jeho měřicí rozsah a přesnost měření. (Obvykle je měřici rozsah dán délkou mikrometrického šroubu po délkách 25 mm). To znamená, že měřicí rozsahy mohou být 0-25 mm, mm, mm, apod. V pouzdře u mikrometru bývá tzv. kalibrační tyčka, jejíž délka mívá přesnou hodnotu nejnižší délky měřicího rozsahu. Stránka 9 z 27

10 Obrázek 11 náčrt mikrometru [1 ] Konstrukce mikrometru: Mikrometr se skládá z pevného třmenu, ve kterém je uložen pevný dotyk -doraz a otáčivý mikrometrický šroub. Doraz s mikrometrickým šroubem tvoří dvě měřící plochy daného mikrometru. Mikrometrický šroub má broušený jemný závit se stoupáním 0,5 mm a spolu s bubínkem je pevně spojen se stupnicí. Pevná část mikrometru se skládá: - vnitřní pouzdro se stupnicí - třmen Pohyblivou (nastavitelnou) část mikrometru tvoří: - mikrometrický šroub - bubínek se stupnicí Dále je mikrometr opatřen tzv. řehtačkou, která slouží při měření k tomu, aby se zabránilo příliš silnému utáhnutí mikrometrického šroubu. Ta nám pak zajišťuje stále stejný tlak mikrometrického šroubu a zamezuje nám poškození dotykových ploch. Příklady odečítání na mikrometru: Pomocí hrany bubínku, na který ukazuje hodnotu na 2 vodorovných stupnicích v milimetrech (jsou označeny číslicí 1) stupnice jsou proti sobě posunuty o hodnotu 0,50mm,jsou odečítány celé milimetry a poloviny milimetru. Odečítání v setinách milimetru se provádí na stupnici bubínku (je označena číslicí 2). Výsledek se musí sečíst z obou stupnic. příklad 1: Stránka 10 z 27

11 Obrázek 12-příklad odečítání [1] Hlavní stupnice: 10mm + 0,5mm = 10,50mm Stupnice na bubínku: 25 dílků = 0,25mm Celkem 10,75mm (obr. č. 12) příklad 2: Obrázek 13 -příklad odečítání [1] Hlavní stupnice: 6mm + 0,5mm = 6,50mm Stupnice na bubínku: 48 dílků = 0,48mm Celkem 6,98mm (obr.č.13) příklad 3: Obrázek 14 -příklad odečítání [1] Hlavní stupnice: 15mm = 15,00mm Stupnice na bubínku: 15 dílků = 0,15mm Celkem 15,15mm (obr. č. 14) Stránka 11 z 27

12 Pro měření se používají kalibrovaná měřidla. U měřidel evidovaných se musí stanovit chyba měřidla ε. Digitální třmenový mikrometr dovoluje odečítat s přesností na 0,001mm Obrázek 15 digitální třmenový mikrometr 1.5. Zásady pro správné měření s třmenovým mikrometrem: V průběhu měření se obrobek vloží mezi měřící plochy mikrometru a potom se mikrometrický šroub šroubuje pomocí řehtačky, až řehtačka prokluzuje. Mikrometrický šroub se zde fixuje pomocí stavěcího kroužku. Mikrometr se opatrně klouzavým pohybem sundá z obrobku a odečte se hodnota ze stupnice. Vždy držte mikrometr správně! Mikrometr se musí držet pouze za třmen nebo držet opřený o část dlaně pod palcem a palcem nebo ukazováčkem otáčet bubínkem se stupnicí popř. řehtačkou. Abychom vyloučily chyby při sériovém měření, způsobené teplem rukou, mikrometr upínáme do přidržovacího stojánku. Obrázek 16 postup měření digitálním. mikrometrem s portem pro vstup do PC 1.6. Další délková měřidla Mikrometrický odpich (obr.č17) Stránka 12 z 27

13 Používá se pro měření vnitřních rozměrů a dále k měření roztečí. Měří se jím díry, drážky, zápichy atd. Odpich má pohyblivé dotyky, které mají kulovité měřící plochy. Obrázek 17 mikrometrický odpich [2] Přesnost měření odpichem je 0,01 mm. Zjištění naměřené hodnoty se provádí odečtením stejně jako u třmenového mikrometru. Mikrometrické odpichy jsou vyráběny pro různé měřící rozsahy. Např. může být měřící rozsah 30-40, mm atd. (obr16.) Měřící plochy tohoto měřidla jsou kaleny, broušeny a lapovány. LITERATURA: Obrázek 18 skutečné provedení mikr.odpichu [1]FRISCHHERZ, Adolf, Herbert PIEGLER a Jiří KNOUREK. Technologie zpracování kovů: Učební text pro střední odborná učiliště a střední odborné školy především strojírenského zaměř. Praha: Správa přípravy učňů, 1993, 159 s. ISBN [2] [online]. [cit ] Dostupné z Stránka 13 z 27

14 2. Měření hloubek a výšek Hloubka je definovaná jako prohlubeň, měřená od výchozí polohy. V technické praxi se jedná o zápichy, drážky, hloubky neprůchozích otvorů apod. Pro měření těchto hodnot patří měřidla nazývaná hloubkoměry. -posuvné měřidlo s hloubkoměrem (analogové nebo digitální odečítání) - posuvný hloubkoměr -posuvné měřidlo s hloubkoměrným můstkem -mikrometrický hloubkoměr 2.1. Posuvné hloubkoměry Posuvné měřidlo s hloubkoměrem se používá příležitostně, a to z toho důvodu, že dotyková plocha hloubkoměrné části je poměrně malá, malá je i dosedací opěrná plocha, užíváním dochází k opotřebení dotykových ploch. Obrázek 19 posuvné měřidlo s hloubkoměrem [3] Obrázek 20 digitální posuvka s hloubkoměrem [6] Pro odstranění uvedeného problému s opotřebením a pro zvětšení dosedací plochy se používají na posuvná měřidla mechanicky připevněné hloubkoměrné můstky. Stránka 14 z 27

15 Posuvné hloubkoměry jsou měřidla, která jsou zakončena měřícím dotekem, nebo pro měření drážek jsou speciálně upravena zakončením ve tvaru L -nosu. Obrázek 21 hloubkoměr Obrázek 22 hloubkoměrný můstek Nos na hloubkoměru má i tu výhodu, že takovýmto hloubkoměrem lze měřit rozměry, které posuvným měřítkem měřit nelze. Je to např. příklad tzv. T-drážky, kdy můžeme bez problémů měřit i "za roh" a z hodnot pak (společně s hloubkou drážky) určit svislou šířku vodorovné části drážky. Obrázek 23 princip měření drážek [1] Odečítání se provádí buďto na noniu hloubky, nebo na noniu nosu. Hloubka nosu je určená výrobcem, zpravidla činí 9,5 nebo 10mm. Způsob odečítání je na obrázku. Stránka 15 z 27

16 Starší hloubkoměry mají vyjímatelnou střední pohyblivou část, která se zasouvá podle potřeby a lze mít měřidlo s nosem nebo s dotekem. Přesnost měření je dána konstrukcí měřidla, odečítáme podle noniové diference, většinou s přesností 0,05mm, nebo na digitálních měřidlech s přesností 0,02mm,rozsah měření je určen konstrukcí měřidla, je mm Mikrometrické hloubkoměry Pro přesnější měření hloubek (0,01 mm) slouží mikrometrický hloubkoměr, podobně jako u měření vnějších rozměrů mikrometr. Mikrometrický hloubkoměr je ve své podstatě hloubkoměr vybavený mikrometrickým šroubem. Měření je stejné jako u mikrometrického šroubu je už dříve uvedených pouhých 25 mm, je souprava vybavena nástavci, které umožní měřit hloubku až do 100 mm. Obrázek 24 mikrometrické hloubkoměry [4] Obrázek 25 Příklady použití mikrometrických hloubkoměrů [5] 2.3. Stacionární výškoměry Pro měření výšky součásti položené na kontrolní desce používáme výškoměry. Držák výškoměru má pevné měřítko se stupnicí, po kterém se posouvá měřící čelist. Jako výškoměru může být použito upraveného posuvného měřítka upevněného do zvláštního stojánku. Stránka 16 z 27

17 Výškoměry původně vychází z nádrhů. Nádrh je měřící zařízení, které slouží k orýsování součástí. Ve stavitelné objímce je umístěna ocelová jehla, posouváním nádrhu po ocelové příměrné nebo měřící desce, se vytváří čáry rovnoběžné s povrchem desky. Svislé rýsovací čáry se dělají pootočením součásti o 90 o. Výška jehly se určovala podle pevného měřítka (nebo stupnice na úhelníku). V současné době mají v sobě nádrhy integrované měřítko. Výškoměry jsou zařízení vycházející z nádrhů, místo rýsovací jehly mají měřící hrot, která se posouvá po sloupcích nebo po stojanu se stupnicí. U integrovaných měřítek je přesnost měření 0,5mm, u digitálních měřidel nebo u měřidel s jemným stavěním rozměru je přesnost 0,02mm. u digitálních měřidel můžeme odečítat s přesností 0,001mm. Obrázek 26 výškoměry Somet [4] Obrázek 27 stacionární výškoměry [6] Stránka 17 z 27

18 LITERATURA [1]FRISCHHERZ, Adolf, Herbert PIEGLER a Jiří KNOUREK. Technologie zpracování kovů: Učební text pro střední odborná učiliště a střední odborné školy především strojírenského zaměř. Praha: Správa přípravy učňů, 1993, 159 s. ISBN [3] OUTRATA, Jiří. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník kovodělných oborů: pro 1. ročník odborných učilišť a učňovských škol. 3., nezměněné. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981, 184 s. [4] [online]. [cit ] Dostupné z http: Somet [5] [online]. [cit ] Dostupné z http: Mitutoya [6] [online]. [cit ] Dostupné z [7] [online]. [cit ] Dostupné z Stránka 18 z 27

19 3. Kontrola a měření úhlů Měření úhlů a kontrola jsou velmi časté měření při kontrole strojních součástí. Setkáváme se s nimi při kontrole skříňových součástí, kuželů, tvarových součástí, výstřižků, úkosů na odlitcích nebo výkovcích, svařovaných součástí a sestav. Kontrola je vždy metodou přímou, měření rozdělujeme na měření metodou přímou, to znamená, že odečítáme hodnotu na měřidle, nebo měření nepřímou metodou, při zjišťujeme míry, ze kterých se pomocí goniometrických funkcí určují velikosti úhlů Měřidla pro kontrolu úhlů přímou metodou Druhy měřidel: -úhelníky -úhlové měrky -šablony -úhloměry -podobná měřidla Úhelníky Slouží ke kontrole pravého úhlu (velikosti 90 )viz. obrázek č. 27. Jsou to pevná měřidla, která se vyrábějí v provedení: -ploché -příložné - nožové Obrázek 28 úhelník příložný a nožový [9] Úhelníky se kontrolují buď pomocí úhelníku s vyšším stupněm přesnosti úhlu (obr.č.30) Stránka 19 z 27

20 Obrázek 29 kontrola úhelníků pomocí úhelníku[6] nebo pomocí kontrolních válců viz. obr. č.31. Kontroluje se průsvitem, úchylky se měří základními měrkami rovnoběžnými nebo spároměry. Obrázek 30kontrola úhelníků pomocí kontrolního válce[6] legenda: 1 kontrolní válec, 2koncové měrky, 3 kontrolované úhelníky Při kontrole součásti je součásti je položena součást i úhelník na příměrnou desku, a porovnáním světelné štěrbiny mezi součástí a úhelníkem se vyhodnotí odchylky kolmosti. Odchylku zjišťujeme pouze jejím porovnáním, nebo číselným údajem tak, že mezi součást a delší část ramene úhelníku vložíme koncové měrky, jejich rozdíl hodnot určuje odchylku kolmosti na délce ramene. Úhlové měrky Jsou přesně vyrobené ocelové kalené lapované hranoly s přesně vyrobenými úhly. Dodávají se v sadě. Úhly na měrkách jsou odstupňovány tak, aby se kombinací měrek dal sestavit libovolný úhel (obr.č.32) Stránka 20 z 27

21 Obrázek 31 úhlové měrky [10] Sestavené měrky se upínají do držáku. Používají se 3 stupně přesnosti úhlových měrek, s maximální úchylkou ± 3, ± 10, ± 30 vteřin. Úhlové měrky se používají k nastavování a kontrole měřidel úhlů. šablony Na rozdíl od úhloměrů se stejně jako úhelníky jedná o porovnávací měřidla. Jsou vyrobeny z ocelového, hliníkového nebo mosazného plechu tvaru, rozměr úhlu se kontroluje na průsvit, určují tedy shodu nebo neshodu velikosti úhlu se šablonou Šablona je vyrobena min. ve stupni přesnosti IT7, každá šablona musí být opatřena identifikačním údajem. Používají se ve výrobě pro série v počtu desítek kusů. Patří sem i závitové měrky(obr.č.6 ), šablony pro kontrolu rybin. Obrázek 32závitové měrky [9] Obrázek 33závitové měrky a způsob kontroly na průsvit 3.2. Měřidla pro měření úhlů přímou metodou úhloměry Pro strojírenskou praxi se vyrábějí v různém provedení. Obloukový úhloměr (obr. č. 35) Měří s přesností na jeden stupe ň, lze odhadnout přesnost na 30 minut (půl stupně). Stránka 21 z 27

22 Obrázek 34obloukový úhloměr [7] Universální úhloměr (obr. č. 36),(pro lepší odečítání výsledků je někdy opatřen čtecí lupou obr. č. 37) Obrázek 35universální úhloměr Obrázek 36universální úhloměr se čtecí lupou Je nejrozšířenějším dílenským měřidlem na měření úhlů. Má dvě navzájem kolmá ramena a jedno vyměnitelné pravítko. Celé stupně se odečítají na stupnici, která je rozdělena na čtyři kvadranty po 90 o, hodnotu úhlu určuje nulová čárka nónia. Minuty se odečítají od nuly nónia v tom samém směru jako při odečítání úhlových stupňů na čárce nónia, která se nejvíce kryje s některou čárkou základní stupnice. Přesnost odčítání je 5 minut. Výměnná ramena mají délku 200 a 300 mm(obr. č. 38) Stránka 22 z 27

23 Obrázek 37měřeni a odečítání na universálním úhloměru[8] Optický úhloměr (obr. č. 39) Slouží k měření úhlů na rovinných i válcových plochách. Skládá se z pevného pravítka, které je spojeno s kruhovým tělesem se stupnicí, a z pohyblivého pravítka. Stupnice je rozdělena na 360. Každý stupeň na kruhové stupnici je rozdělen na 6 dílků po 10- ti minutách, tzn., že naměřená hodnota se může odečítat s přesností 10 minut a odhadem 5 minut. Stupnici pozorujeme vestavěnou lupou proti světlu. Úhloměr má brzdu k zajištění nastaveného nebo naměřeného úhlu. Výměnná pravítka mají délku 150 a 300 mm. Obrázek 38 optický úhloměr Digitální úhloměr (obr. č. 40) Je universální úhloměr s digitálním ukazatelem. Poloha ramen je snímána úhlovým snímačem, převedena na elektrický signál a následně převedena do digitálního údaje. Dílenské digitální úhloměry pracují s přesností 1 vteřin. Odečítání je v minutách a vteřinách, nebo pouze ve stupních v desetinné formě. Princip měření je shodný s universálním úhloměrem, má jednodušší odečítání. Stránka 23 z 27

24 Obrázek 39 digitální úhloměr Obrázek 40 způsoby ustavení ramen universálního úhloměru [8] Zásady pro měření a kontrolu úhlů-přímé měření - před použitím měřidla kontrolujeme (pravý úhel dílenských pevných úhelníků kontrolujeme porovnáváním a nožovým úhelníkem na průsvit při jejich postavení k sobě na příměrné desce) - před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek. - při měření úhlů musíme dbát na správnou polohu pravítek úhloměru - kontrolní hranu nebo plochu úhelníku nebo šablonu neposouváme po součástce, protože by se měřidlo rychle opotřebovalo. - úhelník musí svou kontrolní plochou dosedat na kontrolovanou součástku - pokud je měřidlo delší dobu v nečinnosti, je třeba je mírně natřít tukem - při kontrole průsvitem pevnými měřidly nebo tvarovými šablonami držíme pracovní předmět s přiloženým měřidlem proti světlu Stránka 24 z 27

25 - měřidlo i kontrolovaná součástka mají mít stejnou teplotu V technické praxi se velikost rovinného úhlu udává vedlejší jednotkou, stupněm, který se dělí na minuty (dále na vteřiny). Kótování na radiány se nepoužívá Měřidla a měření úhlů nepřímé Při nepřímém měření úhlů se měří takové rozměry, ze kterých se velikost úhlu snadno určí výpočtem nebo pomocí základních trigonometrických vztahů, nebo pomocí tabulek. Při tomto měření se používá sinusového pravítka. Sinusové pravítko viz obr. č. 40,41. Sinusová pravítka jsou normalizována v různých provedeních podle charakteru měřené součásti. Na základním tělese jsou upevněny dva válečky stejného průměru s přesnou dodrženou osovou vzdáleností (100, 200, 300, 400 mm). Pracovní plocha pravítka je rovnoběžná s rovinou procházející středy obou válečků. Obrázek 41 sinusové pravítko rovinné Obrázek 42 sinusové pravítko s hroty Pomocí sinusového pravítka se měří různé úkosy, vnější a vnitřní kužele. Při měření se sinusové pravítko o známé délce L položí jedním válečkem na rovnou desku, pod druhý váleček se vloží koncové měrky o hodnotě H. Úhel sklonu α pracovní plochy sinusového pravítka k ploše příměrné kontrolní desky se vypočítá: sin α = L H, ( obr.č.42) Stránka 25 z 27

26 Obrázek 43 měření úhlu sinusovým pravítkem[6] Sinusové pravítko s hrotovým upínáním se používá při měření vnějších kuželů. Zjišťuje se jen poloviční vrcholový úhel.(obr. č. 43 ) sin α/2 = L H Obrázek 44 měření vrcholového úhlu sinusovým pravítkem[6] Obrázek 45 praktické určení velikosti poloviny vrcholového úhlu kužele Stránka 26 z 27

27 LITERATURA [6] ŠULC, Jan. Technologická a strojnická měření: učební text pro 3. a 4. ročník středních průmyslových škol strojnických. 3., opravené vyd. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1986, 418 s. [7] [online]. [cit ] Heureka Dostupné z [8] OUTRATA, Jiří. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník kovodělných oborů: pro 1. ročník odborných učilišť a učňovských škol. 3., nezměněné. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981, 184 s. [9] [online]. [cit ] Dostupné z [10] [online]. [cit ] Dostupné z [vlastní] Stránka 27 z 27

před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek

před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek Měření úhlů Základní pojmy V technické praxi se velikost rovinného úhlu udává ve stupních, které se dělí na minuty a vteřiny. Úhly se měří buď přímo úhloměry, úhelníky, úhlovými měrkami apod., nebo nepřímo

Více

OVMT Měření vnějších rozměrů

OVMT Měření vnějších rozměrů Měření vnějších rozměrů Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Zásady správného měření 1. Pro

Více

Význam měření druhy měřidel a způsoby měření při frézování

Význam měření druhy měřidel a způsoby měření při frézování Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.5 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá 5. Měřidla Měření délek Základní pravidla správného měření: - měřit musíme přesnějším měřidlem, než je požadovaná přesnost rozměru součásti, například při toleranci součásti 0,2 mm použijeme měřidlo s

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2 L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 až 100) mm 0,08 + 0,8 L [µm] KP 1.2 3. Koncové

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci : (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2.L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 100) mm 0,08 + 0,8.L [µm] KP 1.2 3. Koncové měrky

Více

2.2.2 Mikrometrická měřidla

2.2.2 Mikrometrická měřidla Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.2 Mikrometrická měřidla Jsou měřidla, která pracují na principu otáčení mikrometrickým šroubem pomocí bubínku,

Více

Plošné měření a orýsování - test

Plošné měření a orýsování - test 1. Ruční zpracování kovů se vyznačuje: A vysokou přesností a kvalitou opracovaných ploch C C vysokou pracností, zpravidla nižší přesností, je nahrazováno pokud možno strojním zpracováním B vysokou produktivitou,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_G.1.02 Integrovaná střední škola

Více

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba Oboustranné posuvné měřítko s hloubkoměrem Nonius a hl. stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání kromě typů 11016519 a 11016559, popis laserem Stupnice může být v provedení dle zákazníka jen

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda Měření I VY_32_INOVACE_OVS_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB (platný od 1.1.2009) DÉLKA název měřidla rozsah cena v Kč Posuvná měřidla Posuvné měřítko 150, 160 mm 130 Posuvné měřítko 200 mm 135 Posuvné měřítko 250 mm 140 Posuvné měřítko

Více

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Posuvná měřítka Posuvná měřítka

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Soustružení TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA MEZNÍ MĚŘIDLA II. Obor: Ročník: Mechanik seřizovač III. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

VY_52_INOVACE_J 05 07

VY_52_INOVACE_J 05 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Obor měřené : délka 1. Koncové měrky (0,5-100) mm 4. řád 5. řád Nominální teplota pro kalibraci: (20± C (0,2+2 L) µm (0,5+5 L)

Více

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN prod. SK - Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110 1001 8595604700019 500x32x6 mm 2 135,00 5,40 551,00 22,04 1002 8595604700026 1000x40x8

Více

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 13. Měření posuvným měřítkem a mikrometrem Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo

Více

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1. Koncové měrky (0,5 100) mm (0,08 + 0,7L) µm KM 301 2. Dvoudotekové dutinoměry s úchylkoměrem (6 400) mm 2 µm KM 303 3.* Dutinová

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266, 316 06 Plzeň 3. Laboratoř síly Orlík 266, 316 06 Plzeň 1. Laboratoř

Více

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. České Budějovice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1. Koncové měrky (0,5 100) mm (0,08+0,7L) µm KM 301 2. Dvoudotekové dutinoměry

Více

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data 10-4 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů Použití Na měření vnějších a vnitřních rozměrů vnějších a vnitřních závitů středicích

Více

ABSOLUTE DIGIMATIC Zvláštní posuvná měřítka

ABSOLUTE DIGIMATIC Zvláštní posuvná měřítka Přesnost Dělení stupnice mikrometru Dodává se Podívejte se na tabulky ve specifikacích 0,05 V pouzdře ABSOLUTE DIGIMATIC Zvláštní posuvná měřítka Série 536 Vertikálně nastavitelná čelist může být přizpůsobená

Více

Katalog. Meracie nástroje. originálných meradiel. www.nastroje-brusky.sk Email:gerhard@panas.sk Mobil: 0903/ 949 971

Katalog. Meracie nástroje. originálných meradiel. www.nastroje-brusky.sk Email:gerhard@panas.sk Mobil: 0903/ 949 971 Meracie nástroje. Katalog originálných meradiel www.nastroje-brusky.sk MĚŘÍTKA... str. 2 PRAVÍTKA... str. 3 PŘÍMĚRNÉ DESKY, STOLY... str. 4 PODPĚRKY... str. 4 MĚRKY... str. 5-7 LUPY... str. 8 ÚHLOMĚRY...

Více

SVEDCENI O AK REDITACI

SVEDCENI O AK REDITACI NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGAN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s, Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 7. 2012 Kontaktní údaje: KZB - Kalibrace Jaroslav Ziegler Pekárenská

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř odštěpného závodu ZÚLP Čechova 59, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř odštěpného závodu ZÚLP Čechova 59, České Budějovice Obor měřené veličiny: délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci koncových měrek: (20,0 ± 0,5) C 1) Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 1 Koncové měrky

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň korespondenční adresa: 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční adresa:

Více

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ 1.6.2018 METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ Posuvná měřidla jsou délková měřidla s rovnoběžnými rovinnými plochami, mezi kterými lze v daném měřícím rozsahu měřidla měřit rozměry vně

Více

ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka Strany 168 až 176. ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka z uhlíkových vláken Strany 177 až 181

ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka Strany 168 až 176. ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka z uhlíkových vláken Strany 177 až 181 Posuvná měřítka ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka Strany 168 až 176 ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka z uhlíkových vláken Strany 177 až 181 Posuvná měřítka s noniusem Strany 182 až 186 Posuvná měřítka

Více

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice List 1 z 10 Kalibrační listy podepisuje: Milan Pešek Jana Kutláková Vladimíra Všetečková vedoucí kalibrační laboratoře zástupce vedoucího kalibrační laboratoře zkušební technik Obor měřené veličiny: délka

Více

Kalibrační laboratoře Kolín s.r.o. Kalibrační laboratoře Kolín Havířská 202, Kolín 4

Kalibrační laboratoře Kolín s.r.o. Kalibrační laboratoře Kolín Havířská 202, Kolín 4 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř Kolín 2. Laboratoř České Budějovice Žižkova 1/1321, 370 01 České Budějovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující kalibrační postupy. 1.

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 1. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měření fyzikálních a technických

Více

Katalog. originálních měřicích nástrojů. verze 1/2014

Katalog. originálních měřicích nástrojů. verze 1/2014 10 Katalog originálních měřicích nástrojů verze 1/2014 KIN MT Group s.r.o., Technologický park Běchovice, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, Česká republika KIN MT Production s.r.o., areál výrobního závodu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 12. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.5 MĚŘENÍ, MĚŘIDLA A KONTROLA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

KINEX MEASURING MAGIc touch 1/2015

KINEX MEASURING MAGIc touch 1/2015 KINEX MEASURING Magic touch 1/2015 MĚŘÍTKA... 2-4 PRAVÍTKA... 4-5 PŘÍMĚRNÉ DESKY A STOLY... 6 KONTROLNÍ ÚHELNÍKY, RÝS. PODLOŽKY, STAVITELNÉ PODPĚRKY... 7 KONCOVÉ MĚRKY... 8 VÁLEČKOVÉ MĚRKY... 8-9 LUPY...

Více

KINEX Measuring a.s. Ceník platný od 01.10.2015

KINEX Measuring a.s. Ceník platný od 01.10.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem bez povrchové úpravy - popis laserem, baleno v PE obalu, PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135 422 1001-02-050 8595604716171

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání

Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání ČSN 01 0115 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii

Více

František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč

František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč List 1 z 5 Pracoviště kalibrační laboratoře : 1., Antonína Dvořáka 719, objekt Lázně Bohdaneč 533 41 Lázně Bohdaneč Obor měřené : Délka 1 Koncové měrky (0,5 100) mm (125 1000) mm (0,26+2L) m (0,3+2,2L)

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda Orýsování II VY_32_INOVACE_OVS_3_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Použití. Rozsah měření* Rozlišení Mezní chyba Hmotnost Obj. číslo Obj. číslo vnější vnitřní (DIN 862) dřevěné mm mm mm/inch mm g pouzdro

Použití. Rozsah měření* Rozlišení Mezní chyba Hmotnost Obj. číslo Obj. číslo vnější vnitřní (DIN 862) dřevěné mm mm mm/inch mm g pouzdro - 10-2 Digitální univerzální posuvné měřítko 25 ES Varimeter RS232C Použití Obrázek s příslušenstvím Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení vnějších a vnitřních kuželů

Více

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ OBSAH PŘEDMUVA.......................................... 9 1 ÚVOD DO KONTROY A MĚŘENÍ (J. Pernikář)............ 11 1.1 Technická kontrola ve strojírenském podniku................... 11 1.2 Koncepce metrologického

Více

METROLOGIE pracovní sešit

METROLOGIE pracovní sešit Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: SM, MS Ročník: 1; 2; 3; 4 Zpracovali: Ing. Helena Jagošová, p. Lubomír Petrla Modul:

Více

MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY?

MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY? MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY? MULTIMAR JE BRAVURNĚ ZVLÁDNE. Nejaktuálnější informace k produktům MULTIMAR naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Je jedno, zda se jedná o ozubená kola,

Více

KINEX Measuring MAGIC TOUCH

KINEX Measuring MAGIC TOUCH KINEX Measuring MAGIC TOUCH 2/2015 MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S PŘESAHEM - popis laserem, bez povrchové úpravy PN 25 1110 1001-02-030 300x25x5 422 16,08 1001-02-050 500x32x6 445 16,95 1001-02-100 1000x40x8

Více

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL - MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL Nejaktuálnější informace k produktům MARTOOL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10436-5062 Měřidla a příměrné pomůcky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_E.2.03 Integrovaná střední škola

Více

František Knížek František Knížek KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč

František Knížek František Knížek KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč List 1 z 8 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Pracoviště Lázně Bohdaneč A. Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč 2. Pracoviště Vlčí Habřina Vlčí Habřina 122, Lázně Bohdaneč 1. Pracoviště Lázně Bohdaneč Obor měřené

Více

Mikrometrické odpichy Strany 102 až 111. Přesné dutinoměry Strany 112 až 124

Mikrometrické odpichy Strany 102 až 111. Přesné dutinoměry Strany 112 až 124 Mikrometry Digitální a mechanické třmenové mikrometry Strany 30 až 101 Mikrometrické odpichy Strany 102 až 111 Přesné dutinoměry Strany 112 až 124 Přesné třídotekové dutinoměry HOLTEST Strany 125 až 133

Více

Sady čtvercových koncových měrek z oceli

Sady čtvercových koncových měrek z oceli Sady čtvercových koncových měrek z oceli Série 56 Sady koncových měrek Čtvercový tvar koncové měrky nabízí nejlepší stabilitu, zejména pro pracovní plochu desky. Může být proveden široký rozsah aplikací

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

PRACOVNÍ INSTRUKCE č. 03 Revize : 0

PRACOVNÍ INSTRUKCE č. 03 Revize : 0 METODIKA PRO KONTROLU TŘMENOVÝCH MIKROMETRŮ Třmenový mikrometr je měřidlo, které slouží k měření vnějších rozměrů s přesností 0,01 mm s odhadem 0,005 mm. Skládá se z tělesa-třmenu mikrometru, jehož jeden

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plošné měření a orýsování Měření Jednou ze základních operací uplatňujících se při ručním zpracování kovů je

Více

WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, Ostrava-Mar. Hory tel.: fax:

WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, Ostrava-Mar. Hory tel.: fax: WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, 709 00 Ostrava-Mar. Hory tel.: 00420 596 663 611 fax: 00420 596 663 699 e-mail: info@w-t.cz http://www.w-t.cz CENÍK kalibračních výkonů akreditované kalibrační laboratoře

Více

KINEX Measuring a.s. MAGIC TOUCH

KINEX Measuring a.s. MAGIC TOUCH KINEX Measuring a.s. MAGIC TOUCH 3/2015 MĚŘÍTKA... 2-5 PRAVÍTKA... 5-7 PŘÍMĚRNÉ DESKY A STOLY... 8 KONTROLNÍ ÚHELNÍKY, RÝS. PODLOŽKY, STAVITELNÉ PODPĚRKY... 9 KONCOVÉ MĚRKY... 10 VÁLEČKOVÉ MĚRKY......

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_T_3.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

POSUVNÁ MĚŘÍTKA. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

POSUVNÁ MĚŘÍTKA. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 POSUVNÁ MĚŘÍTKA Od roku 1972, kdy švýcarská firma SYLVAC patentovala nový kapacitivní systém odečítání naměřených hodnot, používá se u velkého množství měřidel. Osvědčil se i u digitálních posuvných měřítek,

Více

Studijní text Frézárna

Studijní text Frézárna Studijní text Frézárna Určeno pro vnitřní potřebu žáků školy Bc. Vladimír Čečrdle Obsah: 1. Bezpečnost práce 2. Měřidla, měření 3. Upínání nástrojů a obrobků 4. Obrážečky, obrážení 5. Frézování rovinných

Více

MIKROMETRY. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

MIKROMETRY. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 MIKROMETRY Anglická firma Bowers přichází na trh s novým digitálním mikrometrem naprosto ojedinělé konstrukce. Je schopen pokrýt měřící úlohy, na které jste v minulosti potřebovali několik typů měřidel.

Více

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie U12134 - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Cílem tohoto cvičení je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti metrologie, s nutností kontroly a jejího zařazení ve výrobním postupu.

Více

ATILA STÝL s.r.o., ,

ATILA STÝL s.r.o., , ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz MAGIC TOUCH 3/2015 MĚŘÍTKA... 2-5 PRAVÍTKA... 5-7 PŘÍMĚRNÉ DESKY A STOLY... 8 KONTROLNÍ ÚHELNÍKY, RÝS. PODLOŽKY, STAVITELNÉ PODPĚRKY...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Obor: Obráběč kovů, Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

MĚŘENÍ, ROZVRHOVÁNÍ A ORÝSOVÁNÍ PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

MĚŘENÍ, ROZVRHOVÁNÍ A ORÝSOVÁNÍ PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘ STAVEBNÍ (36-053-H) OBOR KLEMPÍŘ STAVEBNÍ (36-99-H/09) STUDIJNÍ TEXT K VZDĚLÁVACÍMU MODULU MĚŘENÍ, ROZVRHOVÁNÍ A ORÝSOVÁNÍ PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ (KÓD MODULU KS5)

Více

Obor měřené veličiny: Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C

Obor měřené veličiny: Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C 1) 1) 1 posuvná měřidla analogová a digitální 2 mikrometrická

Více

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. II, Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice 2. I, Ruská, vstup 58, 706 02 Ostrava -Vítkovice 1. II Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Broušení děr na planetové brusce

Broušení děr na planetové brusce Broušení děr na planetové brusce Obrobky větších rozměrů, které se nedají dobře upnout na unášecím vřeteníku se musí brousit planetovým způsobem. Obrobek je přitom nehybný a vřeteno se otáčí nejen kolem

Více

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk

Více

Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou

Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou Série 102 Třmenové mikrometry s kombinovanou řehtačkou mají nový mechanismus, který zajišťuje konzistentní a spolehlivé měření a to i pro uživatele nezkušené

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Frézování tvarových ploch II

Frézování tvarových ploch II Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Soustružení kuželových ploch

Soustružení kuželových ploch 1 Soustružení vnějších kuželových ploch S kuželovými plochami se ve strojírenství setkáváme např. u kuželových upínacích stopek nástrojů (frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky), kuželové dutiny pinoly

Více

Měřidla ze skladu určená k prodeji Nomenklatura Název Okamžitý stav Posuvné měřítko se stavítkem Posuvné měřítko se

Měřidla ze skladu určená k prodeji Nomenklatura Název Okamžitý stav Posuvné měřítko se stavítkem Posuvné měřítko se Nomenklatura Název Okamžitý stav 9810001 Posuvné měřítko se stavítkem 250 5 9810002 Posuvné měřítko se stavítkem 400 1 9810004 Posuvné měřítko s hloubkoměrem 150 5 9810015 Posuvný hloubkoměr 200 1 9810017

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé říši,

Více

2.2.1 Posuvná měřidla

2.2.1 Posuvná měřidla Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.1 Posuvná měřidla Posuvná měřidla jsou pro svou jednoduchost, univerzálnost, cenu a většinou dostatečnou

Více

Kalibrační přístroje Strana 353

Kalibrační přístroje Strana 353 Kalibrační přístroje Mikrometrické výškoměry Height Mastery Strana 344 Délkové měřicí přístroje - Check Mastery Strana 348 Kalibrační přístroje Strana 353 343 Digitální mikrometrické výškoměry Height Mastery

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.2.2/01/18 Metodika měření úhloměry ve

Více

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ.

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MarTool. Měřicí a příměrné pomůcky, lupy s osvětlením MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL Nejaktuálnější informace k produktům MARTOOL naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz

Více

Nomenklatura Název Okamžitý stav

Nomenklatura Název Okamžitý stav 9810001 Posuvné měřítko se stavítkem 250 5 9810002 Posuvné měřítko se stavítkem 400 1 9810004 Posuvné měřítko s hloubkoměrem 150 5 9810015 Posuvný hloubkoměr 200 1 9810017 Posuvné měřítko se stavítkem

Více

VY_52_INOVACE_J 05 10

VY_52_INOVACE_J 05 10 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Rozsah měřené 1 Koncové měrky (0,5 až 1000) mm (0,2+2 L) m KP D1 2 3 4 5 6 Ocelová délková měřítka * Ocelové svinovací metry * Měřící

Více