Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ"

Transkript

1 Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů Reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/ Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ TÉMA 2 MĚŘENÍ DÉLEK, HLOUBEK, VÝŠEK A ÚHLŮ Autorka: Ing. Věra Kozáková Střední průmyslová škola strojnická Tř. 17. listopadu 49 Olomouc Stránka 1 z 27

2 OBSAH 1. Měření délek délková měření přímá Ocelové metry a měřítka Posuvná měřidla Pravidla pro měření s posuvnými měřítky Mikrometry Zásady pro správné měření s třmenovým 12 mikrometrem 1.6. Další délková měřidla Měření hloubek a výšek Posuvné hloubkoměry Mikrometrické hloubkoměry Stacionární výškoměry Kontrola a měření úhlů Měřidla pro kontrolu úhlů přímou metodou Měřidla pro měření úhlů přímou metodou - 20 úhloměry 3.3. Měřidla a měření úhlů nepřímé 24 Literatura Stránka 2 z 27

3 1. Měření délek - délková měření přímá Délkové rozměry daných součástí můžeme měřit metodou přímou nebo metodou nepřímou. Při přímém měření odečítáme číselnou hodnotu rozměru přímo, pomocí měřidel nebo měřících přístrojů v příslušných jednotkách. Přímé měření se používá v kusové výrobě, kde potřebujeme změřit více rozměrů jedním měřidlem. Zde patří například posuvné měřítko, mikrometr, hloubkoměr. Nepřímá metoda je metoda porovnávací neboli komparační. Při nepřímém měření porovnáváme rozměr měřené součástky s neměnným nebo nastavitelným rozměrem měřidla nebo přístroje. Výsledkem měření není číselná hodnota kontrolovaného rozměru, ale zjištění, zda je výrobek shodný nebo neshodný s nastaveným rozměrem, to znamená, že zjištěná odchylka je nebo není v dovolených mezích. Nepřímé měření používáme v hromadné výrobě, nebo v případě opakovaných hodnot rozměrů. Při nepřímém měření můžeme kontrolovat 1 měřidlem nebo jedním nastavením pouze jeden rozměr. Dělení měřidel používaných k měření délek: měřidla přímá (posuvná měřidla, mikrometry, ) měřidla pevná (základní měrky, kalibry) měřidla nepřímá (komparační) Zásady správného měření: - volba měřidla vhodné měřidlo podle požadované přesnosti měření - měřená součást i zvolené měřidlo musí mít stejnou teplotu (měřidla jsou určena většinou pro teplotu 20 ±5 o c), pokud měříme větší počet součástí, nebo používáme měřidlo o větší přesnosti, je nutné měřidlo upínat do vhodného přípravku. - při práci s měřidly je třeba pracovat s citem, nepoužívat násilí dbáme na to, aby měřená součástka i měřicí dotyky měřidla byly čisté, při měření musí dotyky měřidla správně přiléhat k měřené součástce ruční přenosná měřidla, kterými jsou například posuvné měřítko, mikrometr, pokládáme na předem připravenou měkkou podložku odděleně od jiných předmětů po každém použití měřidlo řádně očistíme, podle potřeby natřeme tenkou vrstvou maziva a uložíme do pouzdra. Kalibrované měřidla označená kalibrační značkou, mají kalibrační protokol, který dokladuje přesnost měření. Nekalibrované měřidla-evidovaná, jsou označena modrou značkou. Stránka 3 z 27

4 1.1. Ocelové metry a měřítka Přesnost měřidla je daná požadovanou přesností naměřené hodnoty. Ve strojírenství se výjimečně používají svinovací metry-např. při dělení materiálu na hrubé přířezy a hrubé zámečnické práce. V modelářství a zámečnictví se používají ocelová měřítka a ocelové metry (obr. č. 1). Mají vyraženou stupnici dělenou po 1 mm, měří s přesností na 1mm, a odhadujeme přesnost na 0,5mm. Používáme pro stupně přesnosti IT 13 a vyšší. I tato měřidla musí být v praxi evidovaná a opatřená evidenční značkou v modré barvě. Obrázek 1 ocelová měřítka 1.2. Posuvná měřidla Posuvná měřidla jsou nastavitelná měřidla, u kterých se porovnává naměřená veličina přímo s milimetrovou stupnicí. Ke zvýšení odečítací přesnosti na posuvném měřidle slouží nonius. U některých druhů posuvných měřidel (obr. č. 3) jsou 2 druhy stupnic, jedna v metrické soustavě, tj. v mm, druhá v palcích tj. (inch). Obrázek 2 posuvné měřidlo Stránka 4 z 27

5 Obrázek 3-2 druhy stupnic Posuvná měřidla umožňují měření s přesností 0,1 mm(výjimečně), 0,05 mm nebo 0,02 mm. V podstatě to jsou nejvíce používané měřidla měření vnějších, vnitřních rozměrů a hloubek zahloubení a šířek drážek. Vnější a vnitřní rozměry se měří pomocí obou měřících ramen popř. břitů a hloubky pomocí hloubkové měřící tyčinky, kterou nazýváme hloubkoměr, která je suvně uložena v hlavním ramenu a je pevně spojen s posuvným ramenem. Změřená hodnota se zajistí pomocí aretovacího šroubu. Konstrukce posuvného měřidla: Na posuvném měřítku je na pevné části vyražena hlavní stupnice s dělením v milimetrech, 0 začíná na úrovni pevného dotyku (břitu). Na posuvné části, která tvoří objímku, je vyražena vedlejší - noniová stupnice. Proti hlavním ramenům pro vnější měření jsou měřící břity pro měření vnitřní. Nonius posuvného měřidla umožňuje měření s přesností 1/10, 1/20 a 1/50 mm. Kalibrované a funkční měřidlo má nulovou rysku nonia souhlasnou s nulovou ryskou milimetrové stupnice pravítka. Obě měřící ramena na posuvném měřidle musí v nulové poloze vzájemně doléhat bez průsvitu.(viz. obr. 4) Obrázek 4 nulová poloha obou stupnic [1] Stránka 5 z 27

6 Obrázek 5 posuvné měřidlo [1] Druhy noniů a příklady odečítání: Normovaná délka nonia pro nonius 1/10 mm je 9 mm, rozdělený na 10 dílků, přesnost je dána poměrem 1:10 0,1mm. Při posunutí posuvného ramene vždy o 0,1 mm doprava se rysky dílku nonia postupně kryjí s ryskami hlavní stupnice měřítka, které jsou umístěny nad ryskami dílku nonia. Z obrázku č. 5 vyplývá následné odečtení naměřené hodnoty Hlavní dělení: - ryska 0 nonia leží mezi 28 a 29 mm stupnice, odečítáme hodnotu = 28 mm - Dělení nonia: 7 ryska nonia se kryje s ryskou hlavní stupnice, odečítání = 7/10=0,7mm. - Celkový výsledek = 28 mm + 0,7 mm = 28,7 mm 1/20 je 19 mm rozděleno na 20 dílků, přesnost je dána poměrem 1:20 = 0,05mm(obr. č. 6.) Obrázek 6- noniová diference 1/20 [1] Hlavní dělení: - ryska 0 nonia leží mezi 15 a 16 mm stupnice, odečítáme hodnotu = 15 mm - Dělení nonia: 8,5 ryska nonia se kryje s ryskou hlavní stupnice, odečítání = 8,5/10=0,85 mm. - Celkový výsledek = 15 mm + 0,85 mm = 15,85 mm 1/50 je 49 mm rozděleno na 50 dílků, přesnost je dána poměrem 1:50 = 0,02 mm. Digitální posuvná měřidla (obr. č. 7) jsou konstrukčně shodná s klasickými. Vzdálenost měřících hrotů je převodníkem převeden na elektrický signál, který je dál zpracován, výstup je digitální údaj na stupnici měřidla. Přesnost měření udávají výrobci v 0,01mm, vzhledem ke konstrukční povaze spíš 0,02mm. Stránka 6 z 27

7 Obrázek 7 digitální posuvné měřidlo Obrázek 8 postup měření digitálním. posuvným měřidlem s portem pro vstup do PC Stránka 7 z 27

8 Obrázek 9 zpracování výsledků v programu Excel 1.3. Pravidla pro měření s posuvnými měřítky: Vždy měřit s citem! Velmi důležitý je správný tlak při měření. Při každém měření se musí na měřítku posuvné rameno posouvat bez vůle, jinak mohou vzniknout chyby při měření. Aby se měřící břity neopotřebovávaly, měříme přístupné vnější rozměry uvnitř ramen, drážky a zápichy na součásti měříme břity měřících ramen. Nastavená posuvná měřítka neposouváme s pevně zajištěným posuvem ramen po obrobku! Před tím, než sejmeme měřidlo ze součásti, uvolníme tlak na posuvné rameno, jinak dochází k opotřebování měřících ploch! Chyby při měření posuvným měřidlem nastávají: pokud posuvné měřítko s pevně zajištěným ramenem je násilím sejmuto z obrobku příliš slabým nebo příliš silným tlakem při měření nečistotou mezi měřícími plochami a obrobkem šikmým držením posuvného měřítka Měření vnitřních rozměrů posuvnými měřidly: K měření vnitřních rozměrů slouží měřící plochy posuvného měřítka mající tvar břitu. Manipulace, odečítání naměřené hodnoty a pravidla pro měření vnitřních rozměrů jsou stejné jako u měření vnějších rozměrů. Toto měřená se používá při měření dutin, jako jsou díry, drážky, aj. Stránka 8 z 27

9 Měření hloubek posuvnými měřidly: K měření zahloubení děr, drážek, výstupků a podobně slouží tyčinka posuvného měřítka na měření hloubek, nebo hloubkoměr. Hloubkoměr je posuvné měřítko bez pevného ramene. Odečítání se provádí noniem jako u posuvného měřítka. Pravidla pro práci s hloubkoměrem: platí stejná pravidla jako při práci s posuvným měřidlem u měření hloubek se dorazová plocha hloubkoměru silně přitlačí k obrobku, potom se hloubkoměr vede tak, až měřící jazýček, popř. hloubkový doraz narazí na osazení, nebo drážky apod Mikrometry Tyto přístroje nám umožňují měření součástí s přesností 0,01 mm. Mikrometry se používají pro měření vnějších a vnitřních rozměrů a také pro měření hloubek. Třmenový mikrometr Obrázek 10- třmenový mikrometr Na štítku mikrometru je vždy uveden jeho měřicí rozsah a přesnost měření. (Obvykle je měřici rozsah dán délkou mikrometrického šroubu po délkách 25 mm). To znamená, že měřicí rozsahy mohou být 0-25 mm, mm, mm, apod. V pouzdře u mikrometru bývá tzv. kalibrační tyčka, jejíž délka mívá přesnou hodnotu nejnižší délky měřicího rozsahu. Stránka 9 z 27

10 Obrázek 11 náčrt mikrometru [1 ] Konstrukce mikrometru: Mikrometr se skládá z pevného třmenu, ve kterém je uložen pevný dotyk -doraz a otáčivý mikrometrický šroub. Doraz s mikrometrickým šroubem tvoří dvě měřící plochy daného mikrometru. Mikrometrický šroub má broušený jemný závit se stoupáním 0,5 mm a spolu s bubínkem je pevně spojen se stupnicí. Pevná část mikrometru se skládá: - vnitřní pouzdro se stupnicí - třmen Pohyblivou (nastavitelnou) část mikrometru tvoří: - mikrometrický šroub - bubínek se stupnicí Dále je mikrometr opatřen tzv. řehtačkou, která slouží při měření k tomu, aby se zabránilo příliš silnému utáhnutí mikrometrického šroubu. Ta nám pak zajišťuje stále stejný tlak mikrometrického šroubu a zamezuje nám poškození dotykových ploch. Příklady odečítání na mikrometru: Pomocí hrany bubínku, na který ukazuje hodnotu na 2 vodorovných stupnicích v milimetrech (jsou označeny číslicí 1) stupnice jsou proti sobě posunuty o hodnotu 0,50mm,jsou odečítány celé milimetry a poloviny milimetru. Odečítání v setinách milimetru se provádí na stupnici bubínku (je označena číslicí 2). Výsledek se musí sečíst z obou stupnic. příklad 1: Stránka 10 z 27

11 Obrázek 12-příklad odečítání [1] Hlavní stupnice: 10mm + 0,5mm = 10,50mm Stupnice na bubínku: 25 dílků = 0,25mm Celkem 10,75mm (obr. č. 12) příklad 2: Obrázek 13 -příklad odečítání [1] Hlavní stupnice: 6mm + 0,5mm = 6,50mm Stupnice na bubínku: 48 dílků = 0,48mm Celkem 6,98mm (obr.č.13) příklad 3: Obrázek 14 -příklad odečítání [1] Hlavní stupnice: 15mm = 15,00mm Stupnice na bubínku: 15 dílků = 0,15mm Celkem 15,15mm (obr. č. 14) Stránka 11 z 27

12 Pro měření se používají kalibrovaná měřidla. U měřidel evidovaných se musí stanovit chyba měřidla ε. Digitální třmenový mikrometr dovoluje odečítat s přesností na 0,001mm Obrázek 15 digitální třmenový mikrometr 1.5. Zásady pro správné měření s třmenovým mikrometrem: V průběhu měření se obrobek vloží mezi měřící plochy mikrometru a potom se mikrometrický šroub šroubuje pomocí řehtačky, až řehtačka prokluzuje. Mikrometrický šroub se zde fixuje pomocí stavěcího kroužku. Mikrometr se opatrně klouzavým pohybem sundá z obrobku a odečte se hodnota ze stupnice. Vždy držte mikrometr správně! Mikrometr se musí držet pouze za třmen nebo držet opřený o část dlaně pod palcem a palcem nebo ukazováčkem otáčet bubínkem se stupnicí popř. řehtačkou. Abychom vyloučily chyby při sériovém měření, způsobené teplem rukou, mikrometr upínáme do přidržovacího stojánku. Obrázek 16 postup měření digitálním. mikrometrem s portem pro vstup do PC 1.6. Další délková měřidla Mikrometrický odpich (obr.č17) Stránka 12 z 27

13 Používá se pro měření vnitřních rozměrů a dále k měření roztečí. Měří se jím díry, drážky, zápichy atd. Odpich má pohyblivé dotyky, které mají kulovité měřící plochy. Obrázek 17 mikrometrický odpich [2] Přesnost měření odpichem je 0,01 mm. Zjištění naměřené hodnoty se provádí odečtením stejně jako u třmenového mikrometru. Mikrometrické odpichy jsou vyráběny pro různé měřící rozsahy. Např. může být měřící rozsah 30-40, mm atd. (obr16.) Měřící plochy tohoto měřidla jsou kaleny, broušeny a lapovány. LITERATURA: Obrázek 18 skutečné provedení mikr.odpichu [1]FRISCHHERZ, Adolf, Herbert PIEGLER a Jiří KNOUREK. Technologie zpracování kovů: Učební text pro střední odborná učiliště a střední odborné školy především strojírenského zaměř. Praha: Správa přípravy učňů, 1993, 159 s. ISBN [2] [online]. [cit ] Dostupné z Stránka 13 z 27

14 2. Měření hloubek a výšek Hloubka je definovaná jako prohlubeň, měřená od výchozí polohy. V technické praxi se jedná o zápichy, drážky, hloubky neprůchozích otvorů apod. Pro měření těchto hodnot patří měřidla nazývaná hloubkoměry. -posuvné měřidlo s hloubkoměrem (analogové nebo digitální odečítání) - posuvný hloubkoměr -posuvné měřidlo s hloubkoměrným můstkem -mikrometrický hloubkoměr 2.1. Posuvné hloubkoměry Posuvné měřidlo s hloubkoměrem se používá příležitostně, a to z toho důvodu, že dotyková plocha hloubkoměrné části je poměrně malá, malá je i dosedací opěrná plocha, užíváním dochází k opotřebení dotykových ploch. Obrázek 19 posuvné měřidlo s hloubkoměrem [3] Obrázek 20 digitální posuvka s hloubkoměrem [6] Pro odstranění uvedeného problému s opotřebením a pro zvětšení dosedací plochy se používají na posuvná měřidla mechanicky připevněné hloubkoměrné můstky. Stránka 14 z 27

15 Posuvné hloubkoměry jsou měřidla, která jsou zakončena měřícím dotekem, nebo pro měření drážek jsou speciálně upravena zakončením ve tvaru L -nosu. Obrázek 21 hloubkoměr Obrázek 22 hloubkoměrný můstek Nos na hloubkoměru má i tu výhodu, že takovýmto hloubkoměrem lze měřit rozměry, které posuvným měřítkem měřit nelze. Je to např. příklad tzv. T-drážky, kdy můžeme bez problémů měřit i "za roh" a z hodnot pak (společně s hloubkou drážky) určit svislou šířku vodorovné části drážky. Obrázek 23 princip měření drážek [1] Odečítání se provádí buďto na noniu hloubky, nebo na noniu nosu. Hloubka nosu je určená výrobcem, zpravidla činí 9,5 nebo 10mm. Způsob odečítání je na obrázku. Stránka 15 z 27

16 Starší hloubkoměry mají vyjímatelnou střední pohyblivou část, která se zasouvá podle potřeby a lze mít měřidlo s nosem nebo s dotekem. Přesnost měření je dána konstrukcí měřidla, odečítáme podle noniové diference, většinou s přesností 0,05mm, nebo na digitálních měřidlech s přesností 0,02mm,rozsah měření je určen konstrukcí měřidla, je mm Mikrometrické hloubkoměry Pro přesnější měření hloubek (0,01 mm) slouží mikrometrický hloubkoměr, podobně jako u měření vnějších rozměrů mikrometr. Mikrometrický hloubkoměr je ve své podstatě hloubkoměr vybavený mikrometrickým šroubem. Měření je stejné jako u mikrometrického šroubu je už dříve uvedených pouhých 25 mm, je souprava vybavena nástavci, které umožní měřit hloubku až do 100 mm. Obrázek 24 mikrometrické hloubkoměry [4] Obrázek 25 Příklady použití mikrometrických hloubkoměrů [5] 2.3. Stacionární výškoměry Pro měření výšky součásti položené na kontrolní desce používáme výškoměry. Držák výškoměru má pevné měřítko se stupnicí, po kterém se posouvá měřící čelist. Jako výškoměru může být použito upraveného posuvného měřítka upevněného do zvláštního stojánku. Stránka 16 z 27

17 Výškoměry původně vychází z nádrhů. Nádrh je měřící zařízení, které slouží k orýsování součástí. Ve stavitelné objímce je umístěna ocelová jehla, posouváním nádrhu po ocelové příměrné nebo měřící desce, se vytváří čáry rovnoběžné s povrchem desky. Svislé rýsovací čáry se dělají pootočením součásti o 90 o. Výška jehly se určovala podle pevného měřítka (nebo stupnice na úhelníku). V současné době mají v sobě nádrhy integrované měřítko. Výškoměry jsou zařízení vycházející z nádrhů, místo rýsovací jehly mají měřící hrot, která se posouvá po sloupcích nebo po stojanu se stupnicí. U integrovaných měřítek je přesnost měření 0,5mm, u digitálních měřidel nebo u měřidel s jemným stavěním rozměru je přesnost 0,02mm. u digitálních měřidel můžeme odečítat s přesností 0,001mm. Obrázek 26 výškoměry Somet [4] Obrázek 27 stacionární výškoměry [6] Stránka 17 z 27

18 LITERATURA [1]FRISCHHERZ, Adolf, Herbert PIEGLER a Jiří KNOUREK. Technologie zpracování kovů: Učební text pro střední odborná učiliště a střední odborné školy především strojírenského zaměř. Praha: Správa přípravy učňů, 1993, 159 s. ISBN [3] OUTRATA, Jiří. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník kovodělných oborů: pro 1. ročník odborných učilišť a učňovských škol. 3., nezměněné. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981, 184 s. [4] [online]. [cit ] Dostupné z http: Somet [5] [online]. [cit ] Dostupné z http: Mitutoya [6] [online]. [cit ] Dostupné z [7] [online]. [cit ] Dostupné z Stránka 18 z 27

19 3. Kontrola a měření úhlů Měření úhlů a kontrola jsou velmi časté měření při kontrole strojních součástí. Setkáváme se s nimi při kontrole skříňových součástí, kuželů, tvarových součástí, výstřižků, úkosů na odlitcích nebo výkovcích, svařovaných součástí a sestav. Kontrola je vždy metodou přímou, měření rozdělujeme na měření metodou přímou, to znamená, že odečítáme hodnotu na měřidle, nebo měření nepřímou metodou, při zjišťujeme míry, ze kterých se pomocí goniometrických funkcí určují velikosti úhlů Měřidla pro kontrolu úhlů přímou metodou Druhy měřidel: -úhelníky -úhlové měrky -šablony -úhloměry -podobná měřidla Úhelníky Slouží ke kontrole pravého úhlu (velikosti 90 )viz. obrázek č. 27. Jsou to pevná měřidla, která se vyrábějí v provedení: -ploché -příložné - nožové Obrázek 28 úhelník příložný a nožový [9] Úhelníky se kontrolují buď pomocí úhelníku s vyšším stupněm přesnosti úhlu (obr.č.30) Stránka 19 z 27

20 Obrázek 29 kontrola úhelníků pomocí úhelníku[6] nebo pomocí kontrolních válců viz. obr. č.31. Kontroluje se průsvitem, úchylky se měří základními měrkami rovnoběžnými nebo spároměry. Obrázek 30kontrola úhelníků pomocí kontrolního válce[6] legenda: 1 kontrolní válec, 2koncové měrky, 3 kontrolované úhelníky Při kontrole součásti je součásti je položena součást i úhelník na příměrnou desku, a porovnáním světelné štěrbiny mezi součástí a úhelníkem se vyhodnotí odchylky kolmosti. Odchylku zjišťujeme pouze jejím porovnáním, nebo číselným údajem tak, že mezi součást a delší část ramene úhelníku vložíme koncové měrky, jejich rozdíl hodnot určuje odchylku kolmosti na délce ramene. Úhlové měrky Jsou přesně vyrobené ocelové kalené lapované hranoly s přesně vyrobenými úhly. Dodávají se v sadě. Úhly na měrkách jsou odstupňovány tak, aby se kombinací měrek dal sestavit libovolný úhel (obr.č.32) Stránka 20 z 27

21 Obrázek 31 úhlové měrky [10] Sestavené měrky se upínají do držáku. Používají se 3 stupně přesnosti úhlových měrek, s maximální úchylkou ± 3, ± 10, ± 30 vteřin. Úhlové měrky se používají k nastavování a kontrole měřidel úhlů. šablony Na rozdíl od úhloměrů se stejně jako úhelníky jedná o porovnávací měřidla. Jsou vyrobeny z ocelového, hliníkového nebo mosazného plechu tvaru, rozměr úhlu se kontroluje na průsvit, určují tedy shodu nebo neshodu velikosti úhlu se šablonou Šablona je vyrobena min. ve stupni přesnosti IT7, každá šablona musí být opatřena identifikačním údajem. Používají se ve výrobě pro série v počtu desítek kusů. Patří sem i závitové měrky(obr.č.6 ), šablony pro kontrolu rybin. Obrázek 32závitové měrky [9] Obrázek 33závitové měrky a způsob kontroly na průsvit 3.2. Měřidla pro měření úhlů přímou metodou úhloměry Pro strojírenskou praxi se vyrábějí v různém provedení. Obloukový úhloměr (obr. č. 35) Měří s přesností na jeden stupe ň, lze odhadnout přesnost na 30 minut (půl stupně). Stránka 21 z 27

22 Obrázek 34obloukový úhloměr [7] Universální úhloměr (obr. č. 36),(pro lepší odečítání výsledků je někdy opatřen čtecí lupou obr. č. 37) Obrázek 35universální úhloměr Obrázek 36universální úhloměr se čtecí lupou Je nejrozšířenějším dílenským měřidlem na měření úhlů. Má dvě navzájem kolmá ramena a jedno vyměnitelné pravítko. Celé stupně se odečítají na stupnici, která je rozdělena na čtyři kvadranty po 90 o, hodnotu úhlu určuje nulová čárka nónia. Minuty se odečítají od nuly nónia v tom samém směru jako při odečítání úhlových stupňů na čárce nónia, která se nejvíce kryje s některou čárkou základní stupnice. Přesnost odčítání je 5 minut. Výměnná ramena mají délku 200 a 300 mm(obr. č. 38) Stránka 22 z 27

23 Obrázek 37měřeni a odečítání na universálním úhloměru[8] Optický úhloměr (obr. č. 39) Slouží k měření úhlů na rovinných i válcových plochách. Skládá se z pevného pravítka, které je spojeno s kruhovým tělesem se stupnicí, a z pohyblivého pravítka. Stupnice je rozdělena na 360. Každý stupeň na kruhové stupnici je rozdělen na 6 dílků po 10- ti minutách, tzn., že naměřená hodnota se může odečítat s přesností 10 minut a odhadem 5 minut. Stupnici pozorujeme vestavěnou lupou proti světlu. Úhloměr má brzdu k zajištění nastaveného nebo naměřeného úhlu. Výměnná pravítka mají délku 150 a 300 mm. Obrázek 38 optický úhloměr Digitální úhloměr (obr. č. 40) Je universální úhloměr s digitálním ukazatelem. Poloha ramen je snímána úhlovým snímačem, převedena na elektrický signál a následně převedena do digitálního údaje. Dílenské digitální úhloměry pracují s přesností 1 vteřin. Odečítání je v minutách a vteřinách, nebo pouze ve stupních v desetinné formě. Princip měření je shodný s universálním úhloměrem, má jednodušší odečítání. Stránka 23 z 27

24 Obrázek 39 digitální úhloměr Obrázek 40 způsoby ustavení ramen universálního úhloměru [8] Zásady pro měření a kontrolu úhlů-přímé měření - před použitím měřidla kontrolujeme (pravý úhel dílenských pevných úhelníků kontrolujeme porovnáváním a nožovým úhelníkem na průsvit při jejich postavení k sobě na příměrné desce) - před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek. - při měření úhlů musíme dbát na správnou polohu pravítek úhloměru - kontrolní hranu nebo plochu úhelníku nebo šablonu neposouváme po součástce, protože by se měřidlo rychle opotřebovalo. - úhelník musí svou kontrolní plochou dosedat na kontrolovanou součástku - pokud je měřidlo delší dobu v nečinnosti, je třeba je mírně natřít tukem - při kontrole průsvitem pevnými měřidly nebo tvarovými šablonami držíme pracovní předmět s přiloženým měřidlem proti světlu Stránka 24 z 27

25 - měřidlo i kontrolovaná součástka mají mít stejnou teplotu V technické praxi se velikost rovinného úhlu udává vedlejší jednotkou, stupněm, který se dělí na minuty (dále na vteřiny). Kótování na radiány se nepoužívá Měřidla a měření úhlů nepřímé Při nepřímém měření úhlů se měří takové rozměry, ze kterých se velikost úhlu snadno určí výpočtem nebo pomocí základních trigonometrických vztahů, nebo pomocí tabulek. Při tomto měření se používá sinusového pravítka. Sinusové pravítko viz obr. č. 40,41. Sinusová pravítka jsou normalizována v různých provedeních podle charakteru měřené součásti. Na základním tělese jsou upevněny dva válečky stejného průměru s přesnou dodrženou osovou vzdáleností (100, 200, 300, 400 mm). Pracovní plocha pravítka je rovnoběžná s rovinou procházející středy obou válečků. Obrázek 41 sinusové pravítko rovinné Obrázek 42 sinusové pravítko s hroty Pomocí sinusového pravítka se měří různé úkosy, vnější a vnitřní kužele. Při měření se sinusové pravítko o známé délce L položí jedním válečkem na rovnou desku, pod druhý váleček se vloží koncové měrky o hodnotě H. Úhel sklonu α pracovní plochy sinusového pravítka k ploše příměrné kontrolní desky se vypočítá: sin α = L H, ( obr.č.42) Stránka 25 z 27

26 Obrázek 43 měření úhlu sinusovým pravítkem[6] Sinusové pravítko s hrotovým upínáním se používá při měření vnějších kuželů. Zjišťuje se jen poloviční vrcholový úhel.(obr. č. 43 ) sin α/2 = L H Obrázek 44 měření vrcholového úhlu sinusovým pravítkem[6] Obrázek 45 praktické určení velikosti poloviny vrcholového úhlu kužele Stránka 26 z 27

27 LITERATURA [6] ŠULC, Jan. Technologická a strojnická měření: učební text pro 3. a 4. ročník středních průmyslových škol strojnických. 3., opravené vyd. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1986, 418 s. [7] [online]. [cit ] Heureka Dostupné z [8] OUTRATA, Jiří. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník kovodělných oborů: pro 1. ročník odborných učilišť a učňovských škol. 3., nezměněné. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981, 184 s. [9] [online]. [cit ] Dostupné z [10] [online]. [cit ] Dostupné z [vlastní] Stránka 27 z 27

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 200 8 100 4 0,01 0,0005 0,70 0274 700 300 12 150 6 0,01 0,0005 1,00 0274 701 500 20 150 6 0,01 0,0005 1,24 0274 702 1000 40 250 0,01 0,0005 3,20 0274 704 1500 60 250 0,01

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Nově jsou měřidla Asimeto certifi kována podle ISO 17025.

Nově jsou měřidla Asimeto certifi kována podle ISO 17025. Měřidla nové značky ASIMETO byla vyvinuta se záměrem umožnit v globálním měřítku velmi přesné měření s podstatně nižšími náklady pro uživatele, zvyklé na střední cenovou hladinu. Tato nová měřidla splňují

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Katalog měřicí techniky

Katalog měřicí techniky Katalog měřicí techniky 3 OBSAH Úvod..............................................................1-6 Posuvná měřítka................................................... 7-33 Hloubkoměry.....................................................

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření fyzikálních

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ STAČÍ ODHAD PŘES PALEC PRO VŠECHNA OSTATNÍ JE TU MARCAL

PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ STAČÍ ODHAD PŘES PALEC PRO VŠECHNA OSTATNÍ JE TU MARCAL - PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ STAČÍ ODHAD PŘES PALEC PRO VŠECHNA OSTATNÍ JE TU MARCAL Nejaktuálnější informace k produktům MARCAL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 203. Kvalitní vysoce

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 39_základní zásady kótování Téma: Základy normalizace v

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

podle principu který je využit k měření teploty rozdělujeme teploměry na:

podle principu který je využit k měření teploty rozdělujeme teploměry na: Technické měření 11.9.2011 Měření teploty: Teploměry: podle principu který je využit k měření teploty rozdělujeme teploměry na: 1. teploměry dilatační roztažnost, změna délky nebo objemu při změnách teplot

Více

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje H-1000-0087-02-A Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje Optické měřicí stroje Equator Upínací přípravky na míru Upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Sylaby předmětu VÝROBNÍ TECHNOLOGIE II Bakalářské kombinované studium - cvt

Sylaby předmětu VÝROBNÍ TECHNOLOGIE II Bakalářské kombinované studium - cvt Sylaby předmětu VÝROBNÍ TECHNOLOGIE II Bakalářské kombinované studium - cvt Téma Strany Od-do Počet 1 Dílenská měření 1-14 14 2 Technologie ručního obrábění 15-27 13 3 Orýsování součástí 28-32 5 4 Technologie

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

METROLOGICKÁ PŘÍRUČKA

METROLOGICKÁ PŘÍRUČKA PRC 1389 METROLOGICKÁ PŘÍRUČKA pro přesné měřicí přístroje ČESKÁ VERZE Obsah Systémy řízení kvality 1 Mikrometry 4 Mikrometrické hlavice 11 Mikrometrické odpichy 14 Posuvná měřítka 15 Výškoměry 18 Koncové

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody Vrtání a vyvrtávání Vrtáním se rozumí obrábění díry do plného materiálu, zatímco vyvrtáváním se díry předvrtané, předlité nebo předované zvětšují na požadovaný průměr. Vrtat lze válcové, uželové a tvarové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

1.4. Měření délek... 57 1.4.1. Jednoduchá měřidla na měření délek... 57 1.4.2. Posuvná měřítka... 58 1.4.3. Mikrometry... 61 1.4.4. Kalibry...

1.4. Měření délek... 57 1.4.1. Jednoduchá měřidla na měření délek... 57 1.4.2. Posuvná měřítka... 58 1.4.3. Mikrometry... 61 1.4.4. Kalibry... PROJEKT MODULÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH S VYUŽITÍM E-LEARNINGU STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ING. JAROSLAV BUCHTA ZÁMEČNÍK UČEBNÍ TEXTY PRO KURZY VE STROJÍRENSKÝCH PROFESÍCH ČERVEN 2008 OBSAH:

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství. Budeme s Vámi hledat řešení.

Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství. Budeme s Vámi hledat řešení. Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství Budeme s Vámi hledat řešení. Profil společnosti Obchodní značka ZVU je díky své dlouholeté tradici dobře známá v tuzemsku i na tradičních exportních

Více

OVMT Měření ozubených kol

OVMT Měření ozubených kol Měření ozubených kol Ozubená kola Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým

Více

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru.

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování Ozvučného otvoru a drážky kolem je ve skutečnosti jednoduchá procedura když máte patřičný přípravek. Výroba přípravku je jednoduchá. Přípravek

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

OVMT Zkoušky tvrdosti

OVMT Zkoušky tvrdosti Zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je společně s pevností a houževnatostí jednou ze základních mechanických vlastností. Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Rozdělení

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS

Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS 1.Tisk štítků v systému LogisTIS...2 1.1.Použití tisku štítků v jednotlivých modulech systému...2 1.1.1.Skladové karty příjem zboží na sklad...2 1.1.2.Cenovky...2

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více