OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN 00862-8505"

Transkript

1 411

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Kateřina Hnátová, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Eduard Ovčáček, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 70 Kč, roční předplatné: 300 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Číslo účtu pro předplatné: /0100 Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Nadace Český literární fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum je recenzovaným časopisem. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Květoslava Horáčková, Kamila Klugarová, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Jiří Zahrádka, Jan Žemla. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, prázdninové číslo Opus musicum je věnováno vzájemnému prolínání hudby a techniky. Mnoho jedinečných informací přináší studie o elektroakustické hudbě brněnského skladatele Miloslava Ištvana, který technické zvuky inkorporoval do několika svých kompozic. Další studie se zabývá hudebními souzvuky z pohledu zvukového spektra. Nad současnými problémy hudebního skladatele se zamýšlí v Americe žijící Karel Husa, který je srpnovým jubilantem. Tím zářijovým je potom Pavel Blatný, jemuž se ve své krátké analytické studii věnuje Martin Flašar. V bloku událostí jsme pro vás připravili zhodnocení uplynulé sezóny ve vídeňské Staatsoper, k červnové premiéře opery La Dafne v brněnské Redutě se vrací Miloš Štědroň a Brněnský varhanní festival tradičně zhodnotila Hana Bartošová. Od kolegů Grossmanna a Vrkoče máme zprávu o festivalu Forfest a o kroměřížském kolokviu. Od loňského října neobsazený post ředitele Filharmonie Brno byl na počátku června 2011 konečně obsazen. Jedenáctičlenná komise vybrala ve druhém kole z pěti kandidátů pražského hudebního skladatele Zbyňka Matějů, s nímž přinášíme krátký rozhovor. Na postu ředitele nahradí Davida Marečka, jenž odešel do čela České filharmonie. Doufejme, že Marečkem vysoko nasazenou laťku se podaří udržet. V rubrice recenzí přinášíme zhodnocení knižní publikace o ostravské hudební kultuře a CD nahrávky Händelových árií v podání amerického kontratenoristy Bejuna Mehty. Snad vás prázdninové čtení zaujme a zpestří vám deštivé dny, kterých je letos v létě opravdu příliš mnoho. Letní hudební festivaly a vodní živly bojují o to, čí záplavy budou toto léto mohutnější, festivaly z toho však bohužel nevycházejí vítězně. Přesto vás o některých z nich budeme informovat v příštím čísle. Do té doby prožijte příjemný zbytek léta a zaplavujte nás nadále čtenářskou přízní tento jediný druh záplav nás těší. Kateřina Hnátová

6 Obálky letošního ročníku časopisu Opusu musicum jsou věnovány tvorbě malíře, grafika, sochaře a fotografa Eduarda Ovčáčka (nar ). Ač jeho soukromý a profesní život je spojen s Ostravou, význam tohoto tvůrce přesáhl hranice regionu. Z Ovčáčkovy široké umělecké tvorby připomeňme alespoň lettristické práce, především propalované koláže, vypalované dřevěné desky a objekty. Je také autorem vizuálních a fonetických textů, asambláží, obrazů, serigrafií, v nichž jsou základním motivem fragmenty textů, písmo, číslice nebo znaky. V roce 2008 se zúčastnil výstavy Druhotvary. Vyzvaní autoři se inspirovali hudebními díly Leoše Janáčka a vytvořili autentické výtvarné partitury na téma Janáčkova díla. Tak vznikl i Ovčáčkův cyklus partitur na téma opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu. Jde o počítačové zpracovaní fragmentů klavírního výtahu stejnojmenné Janáčkovy opery. 4 ~ 5

7 STUDIE studie OBSAH Studie K elektroakustickým kompozicím Miloslava Ištvana Radomír Ištvan 6 Hudební souzvuk z pohledu zvukového spektra Petr Pařízek 22 Problémy dnešního skladatele Karel Husa 30 Starý zpěv nestárnoucího Pavla Blatného Martin Flašar 37 Komponování ve třídách II. díl Jaromír Synek 44 Události Tři vrcholy uplynulé sezóny ve Wiener Staatsoper Boris Klepal 54 La Dafne razance jako před čtyřmi sty lety Miloš Štědroň 62 Reflexe Forfestu 2011 Jan Grossmann 65 Vzpomínka na kroměřížské kolokvium 2011 Jan Vrkoč 72 Ohlédnutí za Brněnským varhanním festivalem 2011 Hana Bartošová 75 Rozhovor Necítím nutnost okamžitých změn Rozhovor s novým ředitelem Filharmonie Brno Zbyňkem Matějů M. Flašar, K. Hnátová 79 Recenze Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Luděk Zenkl 82 CD Bejun Mehta: Ombra cara Jana Perutková 86 Infoservis 88 opus musicum 4/2011

8 K elektroakustickým kompozicím Miloslava Ištvana 6 ~ 7

9 STUDIE studie RADOMÍR IŠTVAN Podnětem k napsání této stati se stal text Lenky Dohnalové o elektroakustické 1 tvorbě mého otce, který přednesla na výroční konferenci ČSHV v Praze v prosinci Příspěvek byl následně otištěn ve sborníku. 2 Některé údaje v příspěvku však neodpovídají těm, které znám, jiné tam schází. V zájmu co největšího poznání a maximální objektivity znalosti otcových EA kompozic jsem začal ověřovat své dosavadní poznatky a přitom jsem získal řadu nových informací. Díky nim jsem mohl vyplnit některá z prázdných míst v této mozaice, něco upřesnit či poopravit. Rád se o výsledek svého úsilí podělím s dalšími zájemci o otcovo dílo. Údaje, které o skladbách uvádím, pocházejí z několika zdrojů (nebo jsou tam ověřované). Jsou jimi otcovy přehledy jeho skladeb, nahrávky, partitury a další materiály v rodinném archívu, křestní listy v archívu Českého rozhlasu (ČRo) Brno. 3 Některé údaje jsem ověřoval v knize Jindřišky Bártové, 4 nebo jsem je konzultoval s autorkou osobně, zároveň jsem vycházel z ústního podání otcova a pamětníků 5 a rovněž z mých vlastních vzpomínek. Ostrov strýce Artura Do let spadá otcův sloh, o kterém můžeme zjednodušeně hovořit jako o seriálním období. Do roku 1965 otec poznával a v praxi ověřoval techniky tzv. Nové hudby a po zbytek období na nových zkušenostech stavěl. Brzy ho začala velice zajímat zvukově barevná složka a začal komponovat skladbu, v níž použil barevně neotřelé nástrojové kombinace obohacené o rejstříky elektrické kytary. Je to Dodekameron pro komorní soubor ( ). S elektrickou kytarou už otec pravděpodobně udělal zkušenost v roce 1962 ve scénické hudbě k divadelní inscenaci Büchnerova Vojcka (začal ji psát v září toho roku současně s Dodekameronem). Dále ji použil ještě v několika dalších skladbách, naposledy ve Vokální symfonii z roku Poté zkoušel ve svých kompozicích i jiné technické výdobytky, jako byly elektrofonické varhany a později syntetizéry. Otec považoval za svoji povinnost vyzkoušet si také tvorbu pro magnetofonový pás. Příležitost k tomu dostal v roce Vytvořil tehdy v podobě tzv. konkrétní hudby 6 scénickou hudbu pro brněnské loutkové divadlo Radost k inscenaci hry Ostrov strýce Artura Václava Renče. Výroby mgf. pásu jsem se zčásti 1 Termín elektroakustická budu v textu nadále zkracovat EA. 2 Viz Dohnalová, Lenka: Elektroakustická tvorba Miloslava Ištvana. In: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu Fenomén mecenášství v hudební kultuře, Kabeláč Ištvan, Praha 2010, s Nahlédnout do nich mi umožili redaktoři Jan Hlaváč a Jiří Plocek, kterým tímto děkuji. 4 Bártová, Jindřiška: Miloslav Ištvan (JAMU, Brno 1997). 5 K pamětníkům patří Ivan Holubář, bývalý zvukař a osvětlovač loutkového divadla Radost v Brně, Jaroslav Dvořák, bývalý divadelní technik tamtéž a Otakar Tajovský, bývalý zvukař ve studiu brněnského rozhlasu. 6 Konkrétní hudba znamená kompozici pro magnetofonový (dále jen mgf.) pás vytvořenou studiově z přirozených zvuků; protějškem je elektronická hudba vytvářená z umělých zvuků získaných elektronickou cestou. opus musicum 4/2011

10 zúčastnil a něco znám z vyprávění. Zdrojem základního zvukového materiálu jsou dětské, respektive hračkové hudební nástroje, nahrávalo se na mikrofony umístěné na pódiu, jež bylo z akustických důvodů obehnané různými plédy, dekami, šálami, oponou apod. Když byl zvukový materiál natočený, začalo jeho zpracovávání ve zvukařské kabině divadla. Technika tam byla omezená gramofon, dva stolní magnetofony, mixážní pult, snad nějaký dozvuk apod. Zařízení umožňovalo množit stopy, měnit rychlost posunu pásu, docílit přehrávání stopy pozpátku překřížením mgf. pásu, jenž pak byl ke snímací hlavě tlačen svým rubem apod. Nestandardních rychlostí posunu pásu se docilovalo ručním brzděním mgf. kotoučů, což vyžadovalo cit a pevnou ruku, aby rychlost (a tedy i zvuk) nekolísala. Zvukový materiál a scénická hudba však byly připraveny na tak vysoké úrovni, že byly později použitelné jako výchozí zvukový materiál pro tvorbu Ostrova hraček (konkrétní hudby, kterou otec tvořil v rozmezí let ), realizovaného ale v už daleko lépe vybaveném studiu ČRo v Brně (o další dva roky později byl zvukový materiál dokonce použit potřetí, a to v týmové kompozici pro mgf. Mlčení ptáčků v lese z roku 1970). Nahrávku, ani realizační partituru scénické hudby otec doma nearchivoval (zda by se našly v archívu Radosti, nevím). Kompozice byla dokončená a nahraná asi na jaře Premiéra inscenace se uskutečnila v Radosti v květnu Na realizaci se podíleli I. Holubář a M. Šindelář, otec přitom zastával úlohu zvukového režiséra. Já, Jákob Ještě téhož roku, po dokončení scénické hudby, přistoupil otec s čerstvými zkušenostmi k tvorbě své první artificiálně pojaté hudby pro mgf. pás. Začal připravovat partituru Ostrova hraček. V návalu jiné kompoziční práce však došlo na realizaci skladby až v březnu Zkušenosti se scénickou hudbou k Ostrovu strýce Artura otce inspirovaly k jinému použití mgf. pásu, a to jako součásti instrumentace v komorním oratoriu Já, Jákob na slova Vítězslava Gardavského a textu Bible. Kromě mgf. pásu jsou ve skladbě uplatněni recitátor, soprán, pop tenor a komorní soubor. Skladba vznikala od dubna do prosince V nedatovaném textu otec o skladbě píše: Skladba je montáží celé řady textových, hudebních a scénicko-pódiových aspektů: je to pódiová produkce, někdy však vypravěč, jeho dvojník z magnetofonového pásu, sólový soprán a tenor z oblasti pop-music (rovněž z mgf. pásu) přebírají funkci jednajících osob ; proti výrazové oblasti využívající soudobých strukturálních a témbrových postupů jsou postaveny pasáže z oblasti pop-music; děj 8 ~ 9

11 STUDIE studie je nesen vypravěčem hovořícím česky, kdežto sopranistka i tenor zpívají hebrejsky; proti partiím realizovaným živým souborem stojí úseky z mgf. záznamu. Dva reproduktory jsou umístěny tak, že spolu s živou sekcí vytvářejí hru několika prostorů. Jak vyplývá z předešlého, koncepce oratoria vychází z důsledného uplatnění principů montáže nejen uvnitř všech vzpomínaných rovin, ale také mezi nimi [...] Zdálo se mi, že pro vypjatou atmosféru, kterou biblicko-soudobá látka přináší (jde v podstatě o zápas člověka s osudem, ze kterého člověk, ač notně pošramocen, vyjde vítězně), se bude lépe hodit způsob hudby i zpěvu POP MUSIC než tzv. vážný klasický styl. Také jsem si rád nakomponoval několik minut hudby, které se blíží beatové hudbě. Říkám skromně, blíží, neboť k této specializaci je dnes třeba mít průpravu a dlouhou zkušenost. Avšak atmosféra, která mne právě na beatové hudbě fascinuje, ta tam opět při vší skromnosti je. Všechno, co tam bude Petr 7 zpívat, půjde z magnetofonu do ostatního hudebního kontextu je to tedy koláž. 8 Oratorium je rozdělené do dvou hlavních částí (I. Cesta větru, II. Zápas s mužem) a každá z nich obsahuje 4 věty. Durata díla je cca 23 minut. Premiéra se uskutečnila na koncertě Expozice nové hudby ve studiu Dukla ČRo Brno. Partů se ujali: Cecílie Strádalová soprán, Petr Ulrych pop-tenor, Milan Pásek recitace a soubor Studio autorů dirigoval Jiří Hanousek. V tomto obsazení byla skladba natočena v ČRo Brno. Stereofonní záznam oratoria je v brněnském rozhlase archivován pod číslem ST00656 BO (mistr zvuku a režisér nejsou v křestním listě uvedeni). O mgf. partu se ze stávající digitalizované databáze brněnského rozhlasu nedozvíme více, než že je registrovaný pod číslem ST00654 BO. Jiné údaje, jako jsou například čas trvání, datum vzniku, mistr zvuku, hudební režisér atd., tam nenajdeme. Redaktor Jan Hlaváč dospěl dokonce k závěru, že mgf. pás možná fyzicky neexistuje. Otec však měl doma uloženou kopii mgf. partu (stočenou na profesionálním mgf. pásu v rychlosti 48), díky čemuž bylo možné v roce 1998 realizovat živé provedení oratoria na koncertě JAMU v Brně. Nahrávku však bylo nutné digitalizovat a výškově vyvážit se současným komorním -a-. Později, po zálohování digitalizovaného partu, jsem mgf. pás jako nepoužitelný zrušil. Realizační partitura mgf. partu neexistuje. Jeho hlas je ale znázorněný v partituře oratoria mezi ostatními party, a to v kombinaci notového a grafického zápisu spolu s doplňujícími poznámkami. Partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie je v Moravské zemské knihovně (MZK). Český hudební fond (ČHF) vydal v roce 1969 partituru a hlasy, v roce 1970 obdrželo oratorium Já, Jákob Cenu ČHF. Nyní se vrátíme k příspěvku L. Dohnalové 9 a poopravíme některé informace. Předně nelze tvrdit, že je oratorium Já, Jákob komponováno výhradně na starozákonní text. Jedná se sice o starozákonní 7 Petr Ulrych, pozn. aut. 8 Viz rodinný archív. 9 Viz pozn. č. 2. opus musicum 4/2011

12 10 Miloslav Ištvan zkomponoval scénickou hudbu k divadelní inscenaci Já, Jákob, která měla premiéru 7. dubna 1968 v Mahenově divadle v Brně v režii Aloise Hajdy. 11 Dohnalová, Lenka: Elektroakustická tvorba Miloslava Ištvana, op. cit, s příběh a otec v oratoriu použil texty z Bible (často v hebrejštině kvůli barevnému obohacení celku a kvůli větší působivosti vokální složky), ale spolu s nimi použil též slova Vítězslava Gardavského, jehož stejnojmennou divadelní hrou se nechal inspirovat. 10 L. Dohnalová vnáší jistý zmatek do historie vzniku díla, a to z hlediska jeho studiových a koncertních realizací a také z hlediska uvádění umělecky a technicky zúčastněných osob. Píše: Realizace: v brněnském rozhlase, zvukoví mistři: Skoták, Šnajdr, spolupráce Ištvan. 11 Otec komponoval oratorium od dubna do prosince 1968, ale premiéra se uskutečnila až 2. dubna Nahrávka skladby byla pořízena brněnským rozhlasem těsně před premiérou 27. března, kdy byl vyroben mgf. part, se však neví. Dostupné informace nevylučují datum dokončení v rozmezí let , ale zároveň určují jeho krajní hranici na Tehdy však domnělému zvukovému mistrovi Skotákovi bylo nějakých 16 let a druhý domnělý zvukový mistr Šnajdr myslím ještě nebyl ani na světě. L. Dohnalová totiž zaměnila události vzdálené od sebe téměř tři desetiletí. Zde jsou fakta vysvětlující její omyl: JAMU v Brně uspořádala v roce 1998 koncert k nedožitým sedmdesátinám mého otce. Otcovu příteli Arnoštu Parschovi se povedlo dát dohromady obsazení skladby Já, Jákob a dokázal ji zařadit na tento koncert. Byla to první a dosud jediná repríza díla. Já jsem poskytl kopii mgf. partu, který se však musel digitálně upravit, což zprostředkovali zmínění pánové (dirigent Emil Skoták a jeho bývalý žák Pavel Šnajdr). Na koncertě pak Emil Skoták dirigoval soubor Ars incognita, zatímco Pavel Šnajdr spouštěl mgf. part. Já mu asistoval u partitury, což asi měla být ona zmiňovaná Ištvanova spolupráce na realizaci skladby v brněnském rozhlase. Autorka ve svém příspěvku uvádí v souvislosti s realizací oratoria na přelomu 60. a 70. let Otakara Dadáka jakožto jednoho ze dvou recitátorů a Emila Skotáka coby dirigenta Ars Incognita. Opět takto zaměnila dobu a úlohy zúčastněných. Kromě toho, že v oratoriu účinkuje jediný recitátor, O. Dadák v tomto díle jako recitátor nikdy neúčinkoval, E. Skoták v době premiéry Jákoba o dráze dirigenta ještě asi jen snil a soubor Ars incognita tenkrát neexistoval. Víme, že na premiéře oratoria účinkovali sólisté Cecílie Strádalová soprán, Petr Ulrych pop-tenor, Milan Pásek recitace, soubor Studio autorů s dirigentem Jiřím Hanouskem. O. Dadák je však možná tím, kdo v roce 1998 digitalizoval mgf. part a výškově ho srovnal s vyšším komorním -a- (což zdaleka nebylo jednoduché). E. Skoták dirigoval Ars incognita až v roce 1998 na zmíněném koncertě JAMU v Brně (soprán zpívala Beata Zádrapová, recitoval Vladimír Krátký, z mgf. pásu zněl pop-tenor Petra Ulrycha). Co se týče vzniku mgf. partu, z otcových poznámek vyplývá, že někdy v letech na něm ve studiu ČRo Brno pracovali zvukaři R. Boháček, Miloš Šindelář a režisér Jiří Hanousek. 10 ~ 11

13 STUDIE studie Ostrov hraček V době, kdy otec dokončoval oratorium, spěl k závěru také s Ostrovem hraček, jenž rozpracoval už v roce Dle poznámky v přehledu scénických hudeb měl otec realizační partituru Ostrova hraček připravenou už v roce 1968, avšak podle křestního listu archívu ČRo Brno byla studiově realizovaná až 1. března V textu z února 1970 (určeném do rozhlasového pořadu) otec píše: Dětské zvukové hračky a dětský svět (pokud si jej dnes bezmála po čtyřiceti letech vůbec dovedu představit) byly inspiračním zdrojem (opět ověřovaným tentokrát v loutkové hře). Jinak jsem se ubíral po jiné cestě. Stručně a nepřesně: po cestě fixace aleatorně vzniklých struktur. V jiném nedatovaném textu, seznamuje otec posluchače se skladbou podrobněji: Každého, kdo ještě neokoral, vábí svět dětských hraček. Má své kouzlo tvarů, barev a také zvuků. Jsou to hrací strojky s několika zadrhujícími tóny, dojemně praskající a sténající; skleněné zvonky, které na každé zatřepání překvapují novými melodiemi; rozladěné harmoničky a trumpetky; štěrchátka dávající výraznější šumy než generátory; kladívka; píšťala, která po uražení náustku poskytuje nekonečné množství zvuků atd. Zvukové hračky daly základní materiál ke skladebnému pokusu, který za chvíli uslyšíte. Práce s nimi nebyla zajímavá jenom z hlediska barevnosti zvuku. Některé hračky jako zvonky, píšťala nebo hrací strojky samy vytvářejí na základě svého mechanismu rozvinutější hudební tvary. Stačí je uvést do chodu a vznikají celé série náhodných tónových seskupení. Jsou-li zachyceny na pás, je možno z nich vybrat nejvhodnější a dále s nimi pracovat. Zachycení na pás dovoluje autorovi nestarat se vůbec o to, jak vypadá vnitřek vybraných objektů. Ví, že výsledný zvuk a jeho účin bude vždy stejný. Autor pouze riskuje, že vybral špatně. Je to určitý druh aleatoriky. Náhodně vzniklý objekt je pevně zachycen a dále zpracováván, aniž je třeba znát jeho vnitřní utváření. Pro skladatele je neobyčejně osvěžující, jestliže se nemusí také jednou starat o detaily, o intervalové poměry, souzvuky a o rytmus, a přesto mít jistotu, že vše proběhne bez náhod podle jeho celkové představy. Skladebný pokus nazvaný Ostrov hraček má pět částí. Všemi prostředky dosažitelnými v rámci zvoleného zvukového materiálu se vytvářejí bližší souvislosti mezi první a třetí částí a mezi druhou a čtvrtou částí. Pátá část je spojením obou výrazových oblastí. Skladbu vyrobil kolektiv Jiří Hanousek, Oto Tajovský a Ivan Holubář. 12 Realizační partitura Ostrova hraček je grafická a je opatřená přílohou s očíslovanými zvukovými objekty. Ty jsou buď slovně popsané, anebo graficky znázorněné. Objekty jsou v partituře zakomponované pod svými čísly. Na mgf. pásu 13 pracovali ve studiu ČRo Brno zvukový mistr Otakar Tajovský a hudební režisér Jiří Hanousek a pochopitelně 12 Viz rodinný archív. 13 Nahrávka je stereofonní (durata 9'07") a je archivována v ČRo Brno pod číslem EH0084 BO. opus musicum 4/2011

14 14 From Czech Electronic Music Studios, Supraphon ( ), Praha u toho byl otec jako autor. Ten se koneckonců účastnil všech studiových prací na svých skladbách, a proto ho v těchto souvislostech už dále uvádět nebudu. Připomínám, že základní zvukový materiál byl vytvořen v loutkovém divadle Radost v Brně Ivanem Holubářem, Milošem Šindelářem a autorem (proto otec ve svém textu jmenuje společně s J. Hanouskem a O. Tajovským také I. Holubáře). Skladba měla premiéru v Brně na koncertě Expozice experimentální hudby. Podle otcových poznámek byl Ostrov hraček vydán na gramofonové desce 14 a byl vybrán do archivu Sonologického ústavu v Utrechtu. Originální partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie se nachází v archívu MZK. Z autorského komentáře vyplývá, že zdrojem zvukového materiálu byly výhradně dětské zvukové hračky a nic jiného. Smuténka, Julius Caesar, Avete morituri 15 EH 95 (stud.), trvání 18'47", stereo, Otakar Tajovský zvuk, Jiří Hanousek režie. V březnu 1969, vzápětí po dokončení Ostrova hraček, začal otec komponovat další dílo, v němž mgf. pás doplňuje celek a rozšiřuje zvukově barevné možnosti a prostor. Jedná se o Smuténku pro alt, klavír a mgf. pás na verše Jana Skácela. Z důvodu zaneprázdněnosti ji však otec dokončil až po roce. Někdy na konci léta roku 1969 dostal nabídku od režiséra Evžena Sokolovského, aby napsal scénickou hudbu pro Divadlo E. F. Buriana v Praze k inscenaci Julia Caesara Williama Shakespeara. Stále zaujatý EA tvorbou se rozhodl, že to bude opět kompozice pro mgf. pás. Podle vlastních poznámek ji tvořil od září do října V křestním listu archívu ČRo Brno je uvedeno jen několik údajů. 15 Inscenace měla premiéru v roce 1969 v Divadle E. F. Buriana v Praze (režie: Evžen Sokolovský). Otec doma sice nearchivoval partituru a nahrávku (jako obvykle u scénických hudeb) a v archívu ČRo Brno se mi zatím nepodařilo něco získat, ale podstatné informace o kompozici mi laskavě poskytl Otakar Tajovský. L. Dohnalová sice tvrdí, že se jedná o scénickou hudbu s EA prvky, avšak O. Tajovský potvrzuje, že je to konkrétní hudba pro mgf. pás bez spoluúčasti živé hudební produkce. Již dříve jsem tak soudil na základě skutečnosti, že délka mgf. nahrávky (18'47") je dostatečná k tomu, aby sama o sobě naplnila svůj účel (vezmeme-li do úvahy, že ověřené časy některých dalších otcových scénických hudeb mají zhruba od 20'do 30' a Ševci z Nummi z roku 1972 mají dokonce pouhých 9'). O. Tajovský ještě dodává, že otec pracoval s částí moteta Praeter rerum seriem Josquina Despres, ze kterého se snažili ve studiu vytěžit co nejvíce (změnami rychlosti posunu pásu, filtry atd.). Připravený zvukový materiál pak rozmístili do čtyř stop, které míchali do výsledné podoby. Některé zvukové prefabrikáty otec převzal 12 ~ 13

15 STUDIE studie do následující skladby konkrétní hudby pro mgf. pás Avete morituri. V říjnu 1969, tedy ve stejném měsíci, kdy dokončil scénickou hudbu k Caesarovi, začal otec pracovat na zmíněné EA kompozici Avete morituri. Současně měl rozpracovanou Smuténku a další dvě skladby: Sonátu pro violoncello a klavír a Sonátu pro housle a komorní soubor. Smuténku a Avete morituri dokončil téměř zároveň s pouhým jednoměsíčním odstupem. Jako první byla hotová Smuténka (březen 1969 až duben 1970). Cyklus pěti písní (1. Poledne, 2. Přípitek, 3. Krajina s kyvadly, 4. Hejna, 5. Smuténka) má dohromady cca 11'. Otec o něm napsal: Vznikla v roce 1970 současně se Sonátou pro violoncello a klavír a Sonátou pro housle a komorní soubor. Všechny tři skladby na sebe zjevně a záměrně navazují v hudebně obsahové koncepci i v prostředcích. Přitom stejně záměrně uplatňují odlišný přístup ke společnému, hledají odlišná řešení, odlišné celkové vyznění. Simultánní kompozici v této podobě přijal autor mimo jiné za základní pracovní metodu v celém dalším období a často dospívá až k přímému typu diptychu (diptych Mikrosvěty 1977, diptych Canti , skrytý diptych Partita pro 16 smyčc. nástrojů 16 a komorní kantáta Hard blues 1980). Ve Smuténce se autor vědomě přiklání k programovému popření tehdy ještě v Čechách a na Moravě velmi aktuální dvanáctitónové a na konstrukčních postupech převážně založené Nové hudby. S tím souvisí rovněž vědomý příklon k tehdy ještě nikterak populární nonartificiální orientaci. K obsahovému záměru skladby není třeba hovořit. Je dán překrásným a dostatečně výmluvným textem básníka Jana Skácela. Ve skladebném řešení se výrazně uplatňuje koláž normální hudby s jednak témbrovými plochami a jednak se zmíněnými nonartificiálními prvky zde prostého písničkového typu. To je také jeden z hlavních důvodů, proč je zpěv a klavírní doprovod kombinován dalším zvukovým prostorem magnetofonovým pásem. 17 Jak vyplývá z autorského komentáře, je Smuténka určená k živému koncertnímu provádění, přičemž zpěv a klavírní doprovod je kombinován dalším zvukovým prostorem magnetofonovým pásem (a v této podobě dílo mnohokrát zaznělo). Smuténka samozřejmě nevznikala v brněnském rozhlase v letech , jak tvrdí L. Dohnalová, 18 nýbrž otec ji komponoval v klidu svých pracoven v Žabovřeskách a na Zálesí. Teprve až nakonec byl v brněnském rozhlasovém studiu vytvořen mgf. part. Protože je k reprodukci určen jediný reproduktor, je mgf. part monofonní. Zpěvačka v přesně určených momentech přechází mezi klavírem a reproduktorem. Klavír je umístěn v popředí a reproduktor poněkud vzadu, z pohledu publika vpravo. Samostatná realizační partitura mgf. partu neexistuje, ale stejně jako v oratoriu Já, Jákob je mgf. part zahrnutý v partituře Smuténky v podobě notového, místy také grafického zápisu s doplňujícími poznámkami. 16 Z roku 1980, pozn. aut. 17 Komentář M. Ištvana ze září roku 1982 je uložen v rodinném archívu. 18 Dohnalová, Lenka: Elektroakustická tvorba Miloslava Ištvana, op. cit, s opus musicum 4/2011

16 19 Jsou to objekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5, pozn. aut. 20 Pod č. ST01226 BO, zvukové režie se ujal Alois Fiala, zvukové techniky Otakar Tajovský. 21 Stereofonní nahrávka je archivována v brněnském rozhlase pod číslem EH 101. V připojené legendě k partituře Smuténky otec podrobně vysvětluje výrobu mgf. pásu (konkrétní hudby). Hned na začátku zdůrazňuje, že všechny objekty magnetofonového partu jsou získány z klavíru. Dále vysvětluje: Objekty vypsané v notách a objekty opatřené komentářem přímo v partituře nejsou číslovány. Ostatní objekty jsou číslovány od 1a až po Vznikaly ve dvou fázích. V první fázi se nahrávaly základní zvukové objekty podle předepsaných předloh a způsobů hry na klavír, například: lehké tremolo všemi nehty na strunách v rozsahu c³ g³ nebo nepravidelné kroužení kovovou tyčinkou mezi dvěma nejnižšími strunami, obě struny přitom tlumit, aby nezazněly základní hluboké tóny, stlačit kovovým kotoučem (pokličkou) čtyři struny f¹, fis¹, g¹, as¹ a sice hned za tlumítky; druhá ruka hraje na příslušných klávesách v libovolném pořadí a v nepravidelném rytmu atd. V druhé fázi se v daném objektu například odfiltrovaly eventuelní hluboké tóny a zmnožil zvuk na více hlavách. Dále otec vysvětluje čísla 1 3 psaná v partituře v kroužcích, jež označují tzv. proudy (mgf. part je totiž vytvořený mixem tří stop). Rukopisná partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie v archívu MZK. Protože databáze ČRo Brno není zatím kompletní (ještě není dokončená digitalizace archívu), nezískal jsem v brněnském rozhlase o mgf. partu žádné informace. Mgf. part zřejmě neexistuje. Nevím, kdo ho realizoval, avšak považuji za velmi pravděpodobné, že s otcem spolupracoval Otakar Tajovský (dělali spolu v té době na Avete morituri, předtím na Caesarovi a pak ještě na dalších kompozicích). Otec disponoval profesionální kopií mgf. partu, aby se nemusel při každém provedení Smuténky obracet na rozhlasový archív. Technický rozvoj však postoupil dál a veliké studiové magnetofony nahradila digitální technika. Nahrávku proto zdigitalizoval bývalý technik audiovizuálního studia JAMU v Brně Jiří Dostál a mgf. pás jsem potom jako nepoužitelný zrušil. Také v Smuténce použil otec v určitých momentech preparovaný klavír, jako předtím v Avete morituri, kde při výrobě základního zvukového materiálu vkládal například papír pod dusítka. Ve Smuténce pro změnu pokládal na struny pokličku, ovšem živě hraný klavír preparovaný není. Smuténka měla premiéru v Brně 10. února Pěveckého partu se ujala Bohuslava Jelínková a na klavír hrál Ladislav Jelínek. Ve stejném obsazení byla skladba stereofonně natočena 2. června 1972 v ČRo Brno a tamtéž je i archivována. 20 Brzy po dokončení Smuténky byla připravena k dokončení kompozice Avete morituri započatá v říjnu K její realizaci pro mgf. pás došlo v květnu Je to jednodílná skladba (konkrétní hudba) o délce 7'23". Na mgf. pásu pracovali ve studiu ČRo Brno zvukový technik Otakar Tajovský a zvukový režisér Jiří Hanousek. 21 V nedatovaném textu (viz rodinný archív) otec ke skladbě uvedl, že byla napsána 14 ~ 15

17 STUDIE studie a vyrobena v brněnském studiu v r jako protest proti vpádu ruských tanků. Tedy nikoli Ave Caesar (morituri te salutant), ale naopak: Avete morituri... Z přílohy partitury se dozvíme více podrobností. Otec v ní uvádí seznam objektů použitých ve skladbě. V nich figuruje moteto Praeter rerum seriem Josquina Despres, které už použil v předchozí scénické hudbě k Shakespearovu Caesarovi. Další objekty jsou například vytvořené ze zvuků klavíru. Proto jsou zde poznámky ke způsobům hry na klavír, včetně různé pedalizace, a také jsou zde popsané způsoby úpravy klavíru (například papír pod dusítky, hra na struny různými paličkami, poskakování trianglu po strunách, úder pěstí do spodních strun atd.). V jiných objektech jsou různě filtrované zvony, křik davu, výkřik ženy, dýchání (opět vše filtrované), praskání lámaných suchých větviček, mix jiných objektů se závěrem nejmenované sonáty Jana Křtitele Tolara atd. Originální partitura je uložená v rodinném archívu a její kopie v MZK. Scénická hudba k Caesarovi a kompozice Avete morituri spolu souvisí, a to v několika bodech. Je to jednak slyšitelná tematická souvislost v důsledku převzatých zvukových prefabrikátů do Avete morituri (což potvrzuje Otakar Tajovský) a dále též inspirace Shakespearovou hrou a dobou. Zcela jasná je inspirace ve volbě názvu, který vznikl jako slovní hříčka. Názvy skladeb naznačují určitou historickou paralelu, kterou otec tenkrát spatřoval. Například v letech komponoval orchestrální dílo s názvem Circenses, který je odvozený z latinského úsloví panem et circenses (chléb a hry). Původní název ale musel být z ideologických důvodů změněn na Hry. Hudebně tematická souvislost Caesara a Avete morituri je ostatně docela logická. Otec totiž naprosto běžně čerpal materiál ze scénické hudby do artificiálního díla. To jsme už mohli postřehnout v dvojici EA kompozic Ostrov strýce Artura a Ostrov hraček. Premiéra Avete morituri se uskutečnila v Brně 2. června Mlčení ptáčků v lese V roce 1970 vznikla ještě jedna EA kompozice Mlčení ptáčků v lese. Je to jedna z posledních týmových kompozic brzy nato zrušené brněnské Skupiny A. Dále na ní spolupracovali Jiří Bárta, Josef Berg, Leoš Faltus, Arnošt Parsch, Alois Piňos, Zdeněk Pololáník, Rudolf Růžička a Miloš Štědroň. Bez partitury toho o skladbě nelze říci mnoho, navíc otec se o této kompozici v pozůstalých materiálech nikde nezmiňuje. Z poslechu (nahrávku mám od Rudolfa Růžičky) lze zjistit, že je to hudba pro mgf. pás vytvořená z konkrétních a elektronických zvuků zpracovaných v té době běžnými studiovými technikami. Nahrávka je stereofonní opus musicum 4/2011

18 a trvá 12'45". Sluchem lze ve skladbě postřehnout tři části. Co se týče otcova podílu, přispěl do Mlčení ptáčků v lese zvukovým materiálem z Ostrova hraček. V tvorbě EA kompozic se potom otec na několik let odmlčel a vrátil se k ní až v roce Doba, na kterou přerušil EA tvorbu, se časově téměř přesně kryje s léty trvajícími od jeho odklizení ze scény na začátku normalizace až do jeho omilostnění v roce Konkrétní důvody, proč v oněch letech nekomponoval EA skladby, neznám. Odbila hodina, Canto I, Canto II 22 Pěveckého partu se ujala Milada Veselková, dirigoval Jindřich Hovorka, jméno recitátora není známo. 23 V ČRo Brno je archivován notový materiál (č. N 3209) a rovněž nahrávka (č. ST09056 BO). 24 Violista Karel Procházka skvěle interpretoval Canto I, a to v premiéře i několika reprízách. Po letech navázal otec na EA tvorbu úpravou lidové písně Odbila hodina. Řečeno jeho slovy je to koláž pro mgf. pás. Dodávám, že se jedná o konkrétní hudbu a že obsazení nahraného hudebního základu je tvořené zpěvem (ženským hlasem), recitací (mužským hlasem), čtyřmi violami a kontrabasem. Nahráli ho členové Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. 22 Na mgf. pásu pracovali Otakar Tajovský (zvuk) a Oldřich Bláha (režie). Mgf. pás byl hotový , je zpracovaný stereofonně a skladba trvá 4'34". 23 Zřejmě ještě v témže roce otec pojal úmysl zkomponovat skladbu Český rok obrazy pro symfonický orchestr a mgf. pás (rok 1979 však pouze odhaduji na základě určitých indicií). Skladba nebyla dokončena a v rodinném archívu zbylo jen několik nedatovaných fragmentů pracovní partitury. O zamýšlené kompozici otec nikde nepíše. Úprava lidové písně Odbila hodina je jakýmsi jádrem diptychu Canti I II. Otec o písni nezanechal sice žádný autorský komentář, avšak vyjádřil se docela obšírně o diptychu. Zjednodušeně řečeno společné kořeny první skladby Canto I pro violu sólo 24 a druhé skladby Canto II pro mgf. pás spočívají v moravské lidové písni a společným východiskem je jednohlas (ve viole důsledný, v Cantu II je to převzatý a jinak uchopený materiál použitý v Canto I). Jestliže hovořím o tom, že Odbila hodina je jádrem diptychu, tak proto, že motivický a zvukový materiál této skladby poznáváme v obou Cantech. Canto I otec dokončil v říjnu 1979 a těsně předtím v září rozpracoval Canto II, které dokončil v březnu V konceptu přednášky pro mladé muzikology v Hukvaldech otec píše: Diptych Canti I, II lze hrát jako celek i odděleně. Canto I pro sólovou violu z r. 79 se opírá o moravskou lidovou píseň. Ze sbírky Moravská milostná píseň, uspořádané Janáčkem Vášou jsem vybral asi 150 nápěvů, které se staly pro další práci seriálním podkladem ve smyslu makroserie nebo lépe seriální množiny. Nepoužil jsem samozřejmě všechny nápěvy, nýbrž jen výběr. Pokud jde o hraniční oscilaci, je tu řada pop 16 ~ 17

19 STUDIE studie rytmů a pop tvarů, slučovaných na mnoha místech s výše popsanou strukturací. Violový hlas je záměrně bez dvojhmatů. Chtěl jsem se obejít bez pomůcek, které by mohly suplovat vícehlasost, a vystačit s pouhou možností horizontálního střihu a mixu. Canto II pro preparované violy a ženský hlas z r. 80 je skladba pro magnetofonový pás. Materiál je převzat ze skladby Canto I, je však transformován a zmnožen postupy, které poskytuje studiová technika. Tzn. playback, oktávové posuny spojené se změnou rychlosti, echo, reverberace, faser, filtrové zkreslení, smyčky atd. 25 V nedatovaném textu (asi z ledna 1990) píše otec o Cantu II v novějších souvislostech (viz rodinný archív): Canto II pro preparované violy a ženský hlas z roku 1980 zpracovává materiál skladby Canto I pro violu sólo (1979). Obě kompozice jsou ve volném svazku jako diptych. Mohou být prováděny také samostatně nebo jako součást pětidílného celku: Canto I Canto II Canto III pro flétnu sólo (1983) Canto IV pro saxofon a bicí (1983) Canto V pro mgf. pás (1990). Poslední část bude dokončena ve zdejším studiu. Canto II je jednovětá kompozice (konkrétní hudba). V partituře, v pokynech k realizaci mgf. pásu, rozdělil otec jeho výrobu do tří fází. V 1. fázi se natáčí základní materiál podle notového zápisu každého objektu: 1. v sólové viole, 2. ve dvou violách, 3. ve čtyřech violách a 4. ve třech violách s ženským hlasem. V 2. fázi se provádí předběžné úpravy natočeného materiálu (rychlostní posuny, filtry, ozvěny, použití fázeru). V 3. fázi se provádí synchronizace připraveného materiálu podle grafické partitury a konečná úprava celku (dynamika, dozvuky, filtry, fázery apod.). Dílo bylo hotové podle křestního listu 4. ledna 1980 (datum se váže k mgf. pásu č. VS ), tedy o 2 měsíce dříve, než otec uvedl v rukopisné partituře. Tuto nejasnost nedokážu přesně vysvětlit. Krom toho existuje ještě jeden mgf. pás s nahrávkou Canto II a ten má nižší číslo VS V křestním listu mgf. pásu č. VS , nahraného , jsou uvedení interpreti: Milada Veselková zpěv (stejná zpěvačka, která účinkovala v písni Odbila hodina), Petr Pilát a Karel Procházka violy, Otakar Tajovský (zvuk) a Alois Fiala (režie); nahrávka je stereofonní. Canto II má duratu 5'25", premiéru mělo v Brně , originální partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie v archívu MZK Viz rodinný archív. 26 Canto II dedikoval otec Otakaru Tajovskému. Modravá země Půldruhého roku po dokončení Canta II (v srpnu 1981) začal otec komponovat skladbu Modravá země (o dvou částech), určenou původně pro recitátora a dva hráče na syntetizéry, na volně uchopené verše Sergeje Alexandroviče Jesenina (v překladu Marie Marčanové). Skladbu opus musicum 4/2011

20 27 Viz rodinný archív. 28 Ruská verze je archivována v ČRo Brno pod číslem VS BO s datem natáčení Durata nahrávky je 9'24" a je stereofonní. otec dokončil v prosinci Když mělo dojít na nastudování skladby, vyvstaly nejprve realizační problémy bylo obtížné zajistit dva hráče, kteří by vlastnili potřebné hudební nástroje a zároveň by byli schopni zvládnout své party. Po překonání těchto potíží vyvstaly jiné překážky, a to interpretační, jednalo se pro změnu o souhru, jež narážela na různá úskalí, nejvíce v podobě rytmu. Po nedávno oživených zkušenostech s EA tvorbou neměl otec daleko k schůdnějšímu řešení problému a přepracoval své dílo pro recitátora a mgf. pás. V blíže neurčeném a nedatovaném textu píše: Skladba byla napsána v roce Hudebně zvukový podklad tvoří úseky různé struktury a délky realizované v první pracovní fázi na syntetizérech. V druhé fázi byly tyto úseky smontovány, přirozeně s pomocí dalších elektroakustických úprav. Hudební vyjádření záměrně osciluje mezi lidovými prvky a náznaky popu. Odtud též syntetizéry varhany, ale také baskytara, šalmaj, zvony atd. Text jako volná montáž z Jeseninových veršů hovoří o nenávratnosti času, jeho uplývání, konci. 27 Na začátku partitury Modravé země otec zapsal v notách tzv. předkompozice hudbu pro tři smyčky. Každé smyčce určil délku trvání a rejstříky (barvy syntetizéru). V partituře jsou pak zaneseny úseky hrané jakoby živě a zmíněné předkomponované smyčky, což otevírá otázku, zda otec napřed nepojímal skladbu jako živou recitaci s doprovodem živě hraného syntetizéru a mgf. partu. Místy se vše prolíná, místy zní jen mix smyček, jindy zní pouze jakoby živá produkce. Do partitury jsou zanesené úseky recitovaného textu s určenými místy jejich začátků a závěrů. Co se týče úprav zvuku, ty otec omezil na použití echa, jinak vycházel ze zdrojů syntetizérů. S echem pracoval ve dvou fázích: při přípravě předkompozic a pak po natočení celku. Hudební objekty nahrál v brněnském rozhlase Karel Horký (uměleckým jménem Daniel Forró). Na zpracování mgf. partu pracovali od začátku zvukový technik Otakar Tajovský a můj otec v úloze režiséra zvuku. Oba spolu také natočili ruskou i českou verzi skladby. Vzhledem k tomu, že veškeré zvuky nahrané na mgf. pásu jsou umělého původu, je to otcova jediná elektronická kompozice. V ruštině recitoval Ivo Šlauch a v české verzi Pavel Majkus. 28 Modravou zemi je možné provozovat koncertně ve více verzích: 1. živá recitace v jednom z obou jazyků a s hudebním podkladem z magnetofonu, 2. recitace v jednom z obou jazyků a hudební podklad obojí společně z magnetofonu. Premiéra skladby zazněla v Brně 8. února 1984 na koncertě Svazu československých skladatelů a koncertních umělců. Byla to ruská verze (recitace a hudební podklad z magnetofonu). Originální partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie v archívu MZK. Bohužel i o této skladbě píše L. Dohnalová poněkud chaoticky a sama si odporuje. Uvádí, že vstupní zvukový materiál je vokální zpěv (A); instrumentální pia- 18 ~ 19

Hudební souzvuk z pohledu zvukového spektra

Hudební souzvuk z pohledu zvukového spektra Výzkumné centrum JAMU Hudební souzvuk z pohledu zvukového spektra MgA. Petr Pařízek, Výzkumné centrum JAMU Tento článek se zabývá otázkou konfrontace dvou různých pohledů na souzvuky - jednou jako na komplexní

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Hudební nástroje. Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu.

Hudební nástroje. Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu. Hudební nástroje Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu. Strunné hudební nástroje Lidé si kdysi všimli, že natažený drát může

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

AKUSTIKA. Barva tónu

AKUSTIKA. Barva tónu AKUSTIKA Barva tónu Tón můžeme objektivně popsat pomocí těchto čtyř vlastností: 1. Výška 2. Délka 3. Barva 4. Hlasitost, hladina intenzity Nyní se budeme zabývat barvou tónu. Barva tónu Barva tónu nám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Význam témbrů pro soudobého skladatele

Význam témbrů pro soudobého skladatele Význam témbrů pro soudobého skladatele Alois Piňos Po staletí vládl v evropské hudbě parametr tónových výšek. Byl středem zájmu skladatelů i teoretiků, v polyfonii a harmonii docházelo k hlavním vývojovým

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Hudební výchova v 5. ročníku

Hudební výchova v 5. ročníku Hudební výchova v 5. ročníku září učivo výstupy náměty Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně durovou tóninu. Pohybový doprovod znějící hudby, reakce na změny v proudu znějící

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1.r. HV ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD. Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka. Tématický okruh. Pěvecký a mluvní projev hlasová.

1.r. HV ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD. Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka. Tématický okruh. Pěvecký a mluvní projev hlasová. Měsíc ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD Tématický okruh Vokální Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka Poslechové Vokální Poslechové Vokální Kvalita tónu délka, síla, barva, výška Rozlišuje tóny Kvalita tónu délka,

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Typy kompozičních programů

Typy kompozičních programů Vzkumné centrum JAMU Typy kompozičních programů Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D., Výzkumné centrum JAMU Používání tzv. kompozičních programů je jednou z mnoha možností využití počítače v hudební praxi;

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4 6. KAPITOLA cis 4 = des 4 Tóny c 4, cis 4 a d 4 mají několik hmatových možností, které nabízejí klapky na nožce flétny. Jejich nejvhodnější kombinaci si musí každý hráč na svém nástroji vyzkoušet sám.

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008

Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008 Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008 1. Složitější dotazy, posudky, tématické soupisy (podle stupně náročnosti lze účtovat přirážku ve výši 20-50%) 100,- Kč/h 2. Rešerše a) pro zahraničí -

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň 5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Hudební výchova rozvíjí u žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

4.1 Hudba a zvuk, zvukový styl a sloh

4.1 Hudba a zvuk, zvukový styl a sloh 124 4 HUDEBNÍ ZVUK, JEHO ZDROJE, REALIZACE A PREZENTACE 4.1 Hudba a zvuk, zvukový styl a sloh Snahy o definici hudby většinou nevzbuzují u laické i profesionální veřejnosti velkou důvěru. Zavedení a určení,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Akustika. Hudební nástroje. 7. Přednáška

Akustika. Hudební nástroje. 7. Přednáška Akustika Hudební nástroje 7. Přednáška Složky hudebního výkonu I - Interpret N - Nástroj P - Akustika prostoru S - Sluch T - Technika Složka Zdroj Kontrola Časové rozložení tónů I, (N) S, T Dynamika I,

Více