OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN 00862-8505"

Transkript

1 411

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Kateřina Hnátová, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Eduard Ovčáček, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 70 Kč, roční předplatné: 300 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Číslo účtu pro předplatné: /0100 Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Nadace Český literární fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum je recenzovaným časopisem. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Květoslava Horáčková, Kamila Klugarová, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Jiří Zahrádka, Jan Žemla. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, prázdninové číslo Opus musicum je věnováno vzájemnému prolínání hudby a techniky. Mnoho jedinečných informací přináší studie o elektroakustické hudbě brněnského skladatele Miloslava Ištvana, který technické zvuky inkorporoval do několika svých kompozic. Další studie se zabývá hudebními souzvuky z pohledu zvukového spektra. Nad současnými problémy hudebního skladatele se zamýšlí v Americe žijící Karel Husa, který je srpnovým jubilantem. Tím zářijovým je potom Pavel Blatný, jemuž se ve své krátké analytické studii věnuje Martin Flašar. V bloku událostí jsme pro vás připravili zhodnocení uplynulé sezóny ve vídeňské Staatsoper, k červnové premiéře opery La Dafne v brněnské Redutě se vrací Miloš Štědroň a Brněnský varhanní festival tradičně zhodnotila Hana Bartošová. Od kolegů Grossmanna a Vrkoče máme zprávu o festivalu Forfest a o kroměřížském kolokviu. Od loňského října neobsazený post ředitele Filharmonie Brno byl na počátku června 2011 konečně obsazen. Jedenáctičlenná komise vybrala ve druhém kole z pěti kandidátů pražského hudebního skladatele Zbyňka Matějů, s nímž přinášíme krátký rozhovor. Na postu ředitele nahradí Davida Marečka, jenž odešel do čela České filharmonie. Doufejme, že Marečkem vysoko nasazenou laťku se podaří udržet. V rubrice recenzí přinášíme zhodnocení knižní publikace o ostravské hudební kultuře a CD nahrávky Händelových árií v podání amerického kontratenoristy Bejuna Mehty. Snad vás prázdninové čtení zaujme a zpestří vám deštivé dny, kterých je letos v létě opravdu příliš mnoho. Letní hudební festivaly a vodní živly bojují o to, čí záplavy budou toto léto mohutnější, festivaly z toho však bohužel nevycházejí vítězně. Přesto vás o některých z nich budeme informovat v příštím čísle. Do té doby prožijte příjemný zbytek léta a zaplavujte nás nadále čtenářskou přízní tento jediný druh záplav nás těší. Kateřina Hnátová

6 Obálky letošního ročníku časopisu Opusu musicum jsou věnovány tvorbě malíře, grafika, sochaře a fotografa Eduarda Ovčáčka (nar ). Ač jeho soukromý a profesní život je spojen s Ostravou, význam tohoto tvůrce přesáhl hranice regionu. Z Ovčáčkovy široké umělecké tvorby připomeňme alespoň lettristické práce, především propalované koláže, vypalované dřevěné desky a objekty. Je také autorem vizuálních a fonetických textů, asambláží, obrazů, serigrafií, v nichž jsou základním motivem fragmenty textů, písmo, číslice nebo znaky. V roce 2008 se zúčastnil výstavy Druhotvary. Vyzvaní autoři se inspirovali hudebními díly Leoše Janáčka a vytvořili autentické výtvarné partitury na téma Janáčkova díla. Tak vznikl i Ovčáčkův cyklus partitur na téma opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu. Jde o počítačové zpracovaní fragmentů klavírního výtahu stejnojmenné Janáčkovy opery. 4 ~ 5

7 STUDIE studie OBSAH Studie K elektroakustickým kompozicím Miloslava Ištvana Radomír Ištvan 6 Hudební souzvuk z pohledu zvukového spektra Petr Pařízek 22 Problémy dnešního skladatele Karel Husa 30 Starý zpěv nestárnoucího Pavla Blatného Martin Flašar 37 Komponování ve třídách II. díl Jaromír Synek 44 Události Tři vrcholy uplynulé sezóny ve Wiener Staatsoper Boris Klepal 54 La Dafne razance jako před čtyřmi sty lety Miloš Štědroň 62 Reflexe Forfestu 2011 Jan Grossmann 65 Vzpomínka na kroměřížské kolokvium 2011 Jan Vrkoč 72 Ohlédnutí za Brněnským varhanním festivalem 2011 Hana Bartošová 75 Rozhovor Necítím nutnost okamžitých změn Rozhovor s novým ředitelem Filharmonie Brno Zbyňkem Matějů M. Flašar, K. Hnátová 79 Recenze Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Luděk Zenkl 82 CD Bejun Mehta: Ombra cara Jana Perutková 86 Infoservis 88 opus musicum 4/2011

8 K elektroakustickým kompozicím Miloslava Ištvana 6 ~ 7

9 STUDIE studie RADOMÍR IŠTVAN Podnětem k napsání této stati se stal text Lenky Dohnalové o elektroakustické 1 tvorbě mého otce, který přednesla na výroční konferenci ČSHV v Praze v prosinci Příspěvek byl následně otištěn ve sborníku. 2 Některé údaje v příspěvku však neodpovídají těm, které znám, jiné tam schází. V zájmu co největšího poznání a maximální objektivity znalosti otcových EA kompozic jsem začal ověřovat své dosavadní poznatky a přitom jsem získal řadu nových informací. Díky nim jsem mohl vyplnit některá z prázdných míst v této mozaice, něco upřesnit či poopravit. Rád se o výsledek svého úsilí podělím s dalšími zájemci o otcovo dílo. Údaje, které o skladbách uvádím, pocházejí z několika zdrojů (nebo jsou tam ověřované). Jsou jimi otcovy přehledy jeho skladeb, nahrávky, partitury a další materiály v rodinném archívu, křestní listy v archívu Českého rozhlasu (ČRo) Brno. 3 Některé údaje jsem ověřoval v knize Jindřišky Bártové, 4 nebo jsem je konzultoval s autorkou osobně, zároveň jsem vycházel z ústního podání otcova a pamětníků 5 a rovněž z mých vlastních vzpomínek. Ostrov strýce Artura Do let spadá otcův sloh, o kterém můžeme zjednodušeně hovořit jako o seriálním období. Do roku 1965 otec poznával a v praxi ověřoval techniky tzv. Nové hudby a po zbytek období na nových zkušenostech stavěl. Brzy ho začala velice zajímat zvukově barevná složka a začal komponovat skladbu, v níž použil barevně neotřelé nástrojové kombinace obohacené o rejstříky elektrické kytary. Je to Dodekameron pro komorní soubor ( ). S elektrickou kytarou už otec pravděpodobně udělal zkušenost v roce 1962 ve scénické hudbě k divadelní inscenaci Büchnerova Vojcka (začal ji psát v září toho roku současně s Dodekameronem). Dále ji použil ještě v několika dalších skladbách, naposledy ve Vokální symfonii z roku Poté zkoušel ve svých kompozicích i jiné technické výdobytky, jako byly elektrofonické varhany a později syntetizéry. Otec považoval za svoji povinnost vyzkoušet si také tvorbu pro magnetofonový pás. Příležitost k tomu dostal v roce Vytvořil tehdy v podobě tzv. konkrétní hudby 6 scénickou hudbu pro brněnské loutkové divadlo Radost k inscenaci hry Ostrov strýce Artura Václava Renče. Výroby mgf. pásu jsem se zčásti 1 Termín elektroakustická budu v textu nadále zkracovat EA. 2 Viz Dohnalová, Lenka: Elektroakustická tvorba Miloslava Ištvana. In: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu Fenomén mecenášství v hudební kultuře, Kabeláč Ištvan, Praha 2010, s Nahlédnout do nich mi umožili redaktoři Jan Hlaváč a Jiří Plocek, kterým tímto děkuji. 4 Bártová, Jindřiška: Miloslav Ištvan (JAMU, Brno 1997). 5 K pamětníkům patří Ivan Holubář, bývalý zvukař a osvětlovač loutkového divadla Radost v Brně, Jaroslav Dvořák, bývalý divadelní technik tamtéž a Otakar Tajovský, bývalý zvukař ve studiu brněnského rozhlasu. 6 Konkrétní hudba znamená kompozici pro magnetofonový (dále jen mgf.) pás vytvořenou studiově z přirozených zvuků; protějškem je elektronická hudba vytvářená z umělých zvuků získaných elektronickou cestou. opus musicum 4/2011

10 zúčastnil a něco znám z vyprávění. Zdrojem základního zvukového materiálu jsou dětské, respektive hračkové hudební nástroje, nahrávalo se na mikrofony umístěné na pódiu, jež bylo z akustických důvodů obehnané různými plédy, dekami, šálami, oponou apod. Když byl zvukový materiál natočený, začalo jeho zpracovávání ve zvukařské kabině divadla. Technika tam byla omezená gramofon, dva stolní magnetofony, mixážní pult, snad nějaký dozvuk apod. Zařízení umožňovalo množit stopy, měnit rychlost posunu pásu, docílit přehrávání stopy pozpátku překřížením mgf. pásu, jenž pak byl ke snímací hlavě tlačen svým rubem apod. Nestandardních rychlostí posunu pásu se docilovalo ručním brzděním mgf. kotoučů, což vyžadovalo cit a pevnou ruku, aby rychlost (a tedy i zvuk) nekolísala. Zvukový materiál a scénická hudba však byly připraveny na tak vysoké úrovni, že byly později použitelné jako výchozí zvukový materiál pro tvorbu Ostrova hraček (konkrétní hudby, kterou otec tvořil v rozmezí let ), realizovaného ale v už daleko lépe vybaveném studiu ČRo v Brně (o další dva roky později byl zvukový materiál dokonce použit potřetí, a to v týmové kompozici pro mgf. Mlčení ptáčků v lese z roku 1970). Nahrávku, ani realizační partituru scénické hudby otec doma nearchivoval (zda by se našly v archívu Radosti, nevím). Kompozice byla dokončená a nahraná asi na jaře Premiéra inscenace se uskutečnila v Radosti v květnu Na realizaci se podíleli I. Holubář a M. Šindelář, otec přitom zastával úlohu zvukového režiséra. Já, Jákob Ještě téhož roku, po dokončení scénické hudby, přistoupil otec s čerstvými zkušenostmi k tvorbě své první artificiálně pojaté hudby pro mgf. pás. Začal připravovat partituru Ostrova hraček. V návalu jiné kompoziční práce však došlo na realizaci skladby až v březnu Zkušenosti se scénickou hudbou k Ostrovu strýce Artura otce inspirovaly k jinému použití mgf. pásu, a to jako součásti instrumentace v komorním oratoriu Já, Jákob na slova Vítězslava Gardavského a textu Bible. Kromě mgf. pásu jsou ve skladbě uplatněni recitátor, soprán, pop tenor a komorní soubor. Skladba vznikala od dubna do prosince V nedatovaném textu otec o skladbě píše: Skladba je montáží celé řady textových, hudebních a scénicko-pódiových aspektů: je to pódiová produkce, někdy však vypravěč, jeho dvojník z magnetofonového pásu, sólový soprán a tenor z oblasti pop-music (rovněž z mgf. pásu) přebírají funkci jednajících osob ; proti výrazové oblasti využívající soudobých strukturálních a témbrových postupů jsou postaveny pasáže z oblasti pop-music; děj 8 ~ 9

11 STUDIE studie je nesen vypravěčem hovořícím česky, kdežto sopranistka i tenor zpívají hebrejsky; proti partiím realizovaným živým souborem stojí úseky z mgf. záznamu. Dva reproduktory jsou umístěny tak, že spolu s živou sekcí vytvářejí hru několika prostorů. Jak vyplývá z předešlého, koncepce oratoria vychází z důsledného uplatnění principů montáže nejen uvnitř všech vzpomínaných rovin, ale také mezi nimi [...] Zdálo se mi, že pro vypjatou atmosféru, kterou biblicko-soudobá látka přináší (jde v podstatě o zápas člověka s osudem, ze kterého člověk, ač notně pošramocen, vyjde vítězně), se bude lépe hodit způsob hudby i zpěvu POP MUSIC než tzv. vážný klasický styl. Také jsem si rád nakomponoval několik minut hudby, které se blíží beatové hudbě. Říkám skromně, blíží, neboť k této specializaci je dnes třeba mít průpravu a dlouhou zkušenost. Avšak atmosféra, která mne právě na beatové hudbě fascinuje, ta tam opět při vší skromnosti je. Všechno, co tam bude Petr 7 zpívat, půjde z magnetofonu do ostatního hudebního kontextu je to tedy koláž. 8 Oratorium je rozdělené do dvou hlavních částí (I. Cesta větru, II. Zápas s mužem) a každá z nich obsahuje 4 věty. Durata díla je cca 23 minut. Premiéra se uskutečnila na koncertě Expozice nové hudby ve studiu Dukla ČRo Brno. Partů se ujali: Cecílie Strádalová soprán, Petr Ulrych pop-tenor, Milan Pásek recitace a soubor Studio autorů dirigoval Jiří Hanousek. V tomto obsazení byla skladba natočena v ČRo Brno. Stereofonní záznam oratoria je v brněnském rozhlase archivován pod číslem ST00656 BO (mistr zvuku a režisér nejsou v křestním listě uvedeni). O mgf. partu se ze stávající digitalizované databáze brněnského rozhlasu nedozvíme více, než že je registrovaný pod číslem ST00654 BO. Jiné údaje, jako jsou například čas trvání, datum vzniku, mistr zvuku, hudební režisér atd., tam nenajdeme. Redaktor Jan Hlaváč dospěl dokonce k závěru, že mgf. pás možná fyzicky neexistuje. Otec však měl doma uloženou kopii mgf. partu (stočenou na profesionálním mgf. pásu v rychlosti 48), díky čemuž bylo možné v roce 1998 realizovat živé provedení oratoria na koncertě JAMU v Brně. Nahrávku však bylo nutné digitalizovat a výškově vyvážit se současným komorním -a-. Později, po zálohování digitalizovaného partu, jsem mgf. pás jako nepoužitelný zrušil. Realizační partitura mgf. partu neexistuje. Jeho hlas je ale znázorněný v partituře oratoria mezi ostatními party, a to v kombinaci notového a grafického zápisu spolu s doplňujícími poznámkami. Partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie je v Moravské zemské knihovně (MZK). Český hudební fond (ČHF) vydal v roce 1969 partituru a hlasy, v roce 1970 obdrželo oratorium Já, Jákob Cenu ČHF. Nyní se vrátíme k příspěvku L. Dohnalové 9 a poopravíme některé informace. Předně nelze tvrdit, že je oratorium Já, Jákob komponováno výhradně na starozákonní text. Jedná se sice o starozákonní 7 Petr Ulrych, pozn. aut. 8 Viz rodinný archív. 9 Viz pozn. č. 2. opus musicum 4/2011

12 10 Miloslav Ištvan zkomponoval scénickou hudbu k divadelní inscenaci Já, Jákob, která měla premiéru 7. dubna 1968 v Mahenově divadle v Brně v režii Aloise Hajdy. 11 Dohnalová, Lenka: Elektroakustická tvorba Miloslava Ištvana, op. cit, s příběh a otec v oratoriu použil texty z Bible (často v hebrejštině kvůli barevnému obohacení celku a kvůli větší působivosti vokální složky), ale spolu s nimi použil též slova Vítězslava Gardavského, jehož stejnojmennou divadelní hrou se nechal inspirovat. 10 L. Dohnalová vnáší jistý zmatek do historie vzniku díla, a to z hlediska jeho studiových a koncertních realizací a také z hlediska uvádění umělecky a technicky zúčastněných osob. Píše: Realizace: v brněnském rozhlase, zvukoví mistři: Skoták, Šnajdr, spolupráce Ištvan. 11 Otec komponoval oratorium od dubna do prosince 1968, ale premiéra se uskutečnila až 2. dubna Nahrávka skladby byla pořízena brněnským rozhlasem těsně před premiérou 27. března, kdy byl vyroben mgf. part, se však neví. Dostupné informace nevylučují datum dokončení v rozmezí let , ale zároveň určují jeho krajní hranici na Tehdy však domnělému zvukovému mistrovi Skotákovi bylo nějakých 16 let a druhý domnělý zvukový mistr Šnajdr myslím ještě nebyl ani na světě. L. Dohnalová totiž zaměnila události vzdálené od sebe téměř tři desetiletí. Zde jsou fakta vysvětlující její omyl: JAMU v Brně uspořádala v roce 1998 koncert k nedožitým sedmdesátinám mého otce. Otcovu příteli Arnoštu Parschovi se povedlo dát dohromady obsazení skladby Já, Jákob a dokázal ji zařadit na tento koncert. Byla to první a dosud jediná repríza díla. Já jsem poskytl kopii mgf. partu, který se však musel digitálně upravit, což zprostředkovali zmínění pánové (dirigent Emil Skoták a jeho bývalý žák Pavel Šnajdr). Na koncertě pak Emil Skoták dirigoval soubor Ars incognita, zatímco Pavel Šnajdr spouštěl mgf. part. Já mu asistoval u partitury, což asi měla být ona zmiňovaná Ištvanova spolupráce na realizaci skladby v brněnském rozhlase. Autorka ve svém příspěvku uvádí v souvislosti s realizací oratoria na přelomu 60. a 70. let Otakara Dadáka jakožto jednoho ze dvou recitátorů a Emila Skotáka coby dirigenta Ars Incognita. Opět takto zaměnila dobu a úlohy zúčastněných. Kromě toho, že v oratoriu účinkuje jediný recitátor, O. Dadák v tomto díle jako recitátor nikdy neúčinkoval, E. Skoták v době premiéry Jákoba o dráze dirigenta ještě asi jen snil a soubor Ars incognita tenkrát neexistoval. Víme, že na premiéře oratoria účinkovali sólisté Cecílie Strádalová soprán, Petr Ulrych pop-tenor, Milan Pásek recitace, soubor Studio autorů s dirigentem Jiřím Hanouskem. O. Dadák je však možná tím, kdo v roce 1998 digitalizoval mgf. part a výškově ho srovnal s vyšším komorním -a- (což zdaleka nebylo jednoduché). E. Skoták dirigoval Ars incognita až v roce 1998 na zmíněném koncertě JAMU v Brně (soprán zpívala Beata Zádrapová, recitoval Vladimír Krátký, z mgf. pásu zněl pop-tenor Petra Ulrycha). Co se týče vzniku mgf. partu, z otcových poznámek vyplývá, že někdy v letech na něm ve studiu ČRo Brno pracovali zvukaři R. Boháček, Miloš Šindelář a režisér Jiří Hanousek. 10 ~ 11

13 STUDIE studie Ostrov hraček V době, kdy otec dokončoval oratorium, spěl k závěru také s Ostrovem hraček, jenž rozpracoval už v roce Dle poznámky v přehledu scénických hudeb měl otec realizační partituru Ostrova hraček připravenou už v roce 1968, avšak podle křestního listu archívu ČRo Brno byla studiově realizovaná až 1. března V textu z února 1970 (určeném do rozhlasového pořadu) otec píše: Dětské zvukové hračky a dětský svět (pokud si jej dnes bezmála po čtyřiceti letech vůbec dovedu představit) byly inspiračním zdrojem (opět ověřovaným tentokrát v loutkové hře). Jinak jsem se ubíral po jiné cestě. Stručně a nepřesně: po cestě fixace aleatorně vzniklých struktur. V jiném nedatovaném textu, seznamuje otec posluchače se skladbou podrobněji: Každého, kdo ještě neokoral, vábí svět dětských hraček. Má své kouzlo tvarů, barev a také zvuků. Jsou to hrací strojky s několika zadrhujícími tóny, dojemně praskající a sténající; skleněné zvonky, které na každé zatřepání překvapují novými melodiemi; rozladěné harmoničky a trumpetky; štěrchátka dávající výraznější šumy než generátory; kladívka; píšťala, která po uražení náustku poskytuje nekonečné množství zvuků atd. Zvukové hračky daly základní materiál ke skladebnému pokusu, který za chvíli uslyšíte. Práce s nimi nebyla zajímavá jenom z hlediska barevnosti zvuku. Některé hračky jako zvonky, píšťala nebo hrací strojky samy vytvářejí na základě svého mechanismu rozvinutější hudební tvary. Stačí je uvést do chodu a vznikají celé série náhodných tónových seskupení. Jsou-li zachyceny na pás, je možno z nich vybrat nejvhodnější a dále s nimi pracovat. Zachycení na pás dovoluje autorovi nestarat se vůbec o to, jak vypadá vnitřek vybraných objektů. Ví, že výsledný zvuk a jeho účin bude vždy stejný. Autor pouze riskuje, že vybral špatně. Je to určitý druh aleatoriky. Náhodně vzniklý objekt je pevně zachycen a dále zpracováván, aniž je třeba znát jeho vnitřní utváření. Pro skladatele je neobyčejně osvěžující, jestliže se nemusí také jednou starat o detaily, o intervalové poměry, souzvuky a o rytmus, a přesto mít jistotu, že vše proběhne bez náhod podle jeho celkové představy. Skladebný pokus nazvaný Ostrov hraček má pět částí. Všemi prostředky dosažitelnými v rámci zvoleného zvukového materiálu se vytvářejí bližší souvislosti mezi první a třetí částí a mezi druhou a čtvrtou částí. Pátá část je spojením obou výrazových oblastí. Skladbu vyrobil kolektiv Jiří Hanousek, Oto Tajovský a Ivan Holubář. 12 Realizační partitura Ostrova hraček je grafická a je opatřená přílohou s očíslovanými zvukovými objekty. Ty jsou buď slovně popsané, anebo graficky znázorněné. Objekty jsou v partituře zakomponované pod svými čísly. Na mgf. pásu 13 pracovali ve studiu ČRo Brno zvukový mistr Otakar Tajovský a hudební režisér Jiří Hanousek a pochopitelně 12 Viz rodinný archív. 13 Nahrávka je stereofonní (durata 9'07") a je archivována v ČRo Brno pod číslem EH0084 BO. opus musicum 4/2011

14 14 From Czech Electronic Music Studios, Supraphon ( ), Praha u toho byl otec jako autor. Ten se koneckonců účastnil všech studiových prací na svých skladbách, a proto ho v těchto souvislostech už dále uvádět nebudu. Připomínám, že základní zvukový materiál byl vytvořen v loutkovém divadle Radost v Brně Ivanem Holubářem, Milošem Šindelářem a autorem (proto otec ve svém textu jmenuje společně s J. Hanouskem a O. Tajovským také I. Holubáře). Skladba měla premiéru v Brně na koncertě Expozice experimentální hudby. Podle otcových poznámek byl Ostrov hraček vydán na gramofonové desce 14 a byl vybrán do archivu Sonologického ústavu v Utrechtu. Originální partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie se nachází v archívu MZK. Z autorského komentáře vyplývá, že zdrojem zvukového materiálu byly výhradně dětské zvukové hračky a nic jiného. Smuténka, Julius Caesar, Avete morituri 15 EH 95 (stud.), trvání 18'47", stereo, Otakar Tajovský zvuk, Jiří Hanousek režie. V březnu 1969, vzápětí po dokončení Ostrova hraček, začal otec komponovat další dílo, v němž mgf. pás doplňuje celek a rozšiřuje zvukově barevné možnosti a prostor. Jedná se o Smuténku pro alt, klavír a mgf. pás na verše Jana Skácela. Z důvodu zaneprázdněnosti ji však otec dokončil až po roce. Někdy na konci léta roku 1969 dostal nabídku od režiséra Evžena Sokolovského, aby napsal scénickou hudbu pro Divadlo E. F. Buriana v Praze k inscenaci Julia Caesara Williama Shakespeara. Stále zaujatý EA tvorbou se rozhodl, že to bude opět kompozice pro mgf. pás. Podle vlastních poznámek ji tvořil od září do října V křestním listu archívu ČRo Brno je uvedeno jen několik údajů. 15 Inscenace měla premiéru v roce 1969 v Divadle E. F. Buriana v Praze (režie: Evžen Sokolovský). Otec doma sice nearchivoval partituru a nahrávku (jako obvykle u scénických hudeb) a v archívu ČRo Brno se mi zatím nepodařilo něco získat, ale podstatné informace o kompozici mi laskavě poskytl Otakar Tajovský. L. Dohnalová sice tvrdí, že se jedná o scénickou hudbu s EA prvky, avšak O. Tajovský potvrzuje, že je to konkrétní hudba pro mgf. pás bez spoluúčasti živé hudební produkce. Již dříve jsem tak soudil na základě skutečnosti, že délka mgf. nahrávky (18'47") je dostatečná k tomu, aby sama o sobě naplnila svůj účel (vezmeme-li do úvahy, že ověřené časy některých dalších otcových scénických hudeb mají zhruba od 20'do 30' a Ševci z Nummi z roku 1972 mají dokonce pouhých 9'). O. Tajovský ještě dodává, že otec pracoval s částí moteta Praeter rerum seriem Josquina Despres, ze kterého se snažili ve studiu vytěžit co nejvíce (změnami rychlosti posunu pásu, filtry atd.). Připravený zvukový materiál pak rozmístili do čtyř stop, které míchali do výsledné podoby. Některé zvukové prefabrikáty otec převzal 12 ~ 13

15 STUDIE studie do následující skladby konkrétní hudby pro mgf. pás Avete morituri. V říjnu 1969, tedy ve stejném měsíci, kdy dokončil scénickou hudbu k Caesarovi, začal otec pracovat na zmíněné EA kompozici Avete morituri. Současně měl rozpracovanou Smuténku a další dvě skladby: Sonátu pro violoncello a klavír a Sonátu pro housle a komorní soubor. Smuténku a Avete morituri dokončil téměř zároveň s pouhým jednoměsíčním odstupem. Jako první byla hotová Smuténka (březen 1969 až duben 1970). Cyklus pěti písní (1. Poledne, 2. Přípitek, 3. Krajina s kyvadly, 4. Hejna, 5. Smuténka) má dohromady cca 11'. Otec o něm napsal: Vznikla v roce 1970 současně se Sonátou pro violoncello a klavír a Sonátou pro housle a komorní soubor. Všechny tři skladby na sebe zjevně a záměrně navazují v hudebně obsahové koncepci i v prostředcích. Přitom stejně záměrně uplatňují odlišný přístup ke společnému, hledají odlišná řešení, odlišné celkové vyznění. Simultánní kompozici v této podobě přijal autor mimo jiné za základní pracovní metodu v celém dalším období a často dospívá až k přímému typu diptychu (diptych Mikrosvěty 1977, diptych Canti , skrytý diptych Partita pro 16 smyčc. nástrojů 16 a komorní kantáta Hard blues 1980). Ve Smuténce se autor vědomě přiklání k programovému popření tehdy ještě v Čechách a na Moravě velmi aktuální dvanáctitónové a na konstrukčních postupech převážně založené Nové hudby. S tím souvisí rovněž vědomý příklon k tehdy ještě nikterak populární nonartificiální orientaci. K obsahovému záměru skladby není třeba hovořit. Je dán překrásným a dostatečně výmluvným textem básníka Jana Skácela. Ve skladebném řešení se výrazně uplatňuje koláž normální hudby s jednak témbrovými plochami a jednak se zmíněnými nonartificiálními prvky zde prostého písničkového typu. To je také jeden z hlavních důvodů, proč je zpěv a klavírní doprovod kombinován dalším zvukovým prostorem magnetofonovým pásem. 17 Jak vyplývá z autorského komentáře, je Smuténka určená k živému koncertnímu provádění, přičemž zpěv a klavírní doprovod je kombinován dalším zvukovým prostorem magnetofonovým pásem (a v této podobě dílo mnohokrát zaznělo). Smuténka samozřejmě nevznikala v brněnském rozhlase v letech , jak tvrdí L. Dohnalová, 18 nýbrž otec ji komponoval v klidu svých pracoven v Žabovřeskách a na Zálesí. Teprve až nakonec byl v brněnském rozhlasovém studiu vytvořen mgf. part. Protože je k reprodukci určen jediný reproduktor, je mgf. part monofonní. Zpěvačka v přesně určených momentech přechází mezi klavírem a reproduktorem. Klavír je umístěn v popředí a reproduktor poněkud vzadu, z pohledu publika vpravo. Samostatná realizační partitura mgf. partu neexistuje, ale stejně jako v oratoriu Já, Jákob je mgf. part zahrnutý v partituře Smuténky v podobě notového, místy také grafického zápisu s doplňujícími poznámkami. 16 Z roku 1980, pozn. aut. 17 Komentář M. Ištvana ze září roku 1982 je uložen v rodinném archívu. 18 Dohnalová, Lenka: Elektroakustická tvorba Miloslava Ištvana, op. cit, s opus musicum 4/2011

16 19 Jsou to objekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5, pozn. aut. 20 Pod č. ST01226 BO, zvukové režie se ujal Alois Fiala, zvukové techniky Otakar Tajovský. 21 Stereofonní nahrávka je archivována v brněnském rozhlase pod číslem EH 101. V připojené legendě k partituře Smuténky otec podrobně vysvětluje výrobu mgf. pásu (konkrétní hudby). Hned na začátku zdůrazňuje, že všechny objekty magnetofonového partu jsou získány z klavíru. Dále vysvětluje: Objekty vypsané v notách a objekty opatřené komentářem přímo v partituře nejsou číslovány. Ostatní objekty jsou číslovány od 1a až po Vznikaly ve dvou fázích. V první fázi se nahrávaly základní zvukové objekty podle předepsaných předloh a způsobů hry na klavír, například: lehké tremolo všemi nehty na strunách v rozsahu c³ g³ nebo nepravidelné kroužení kovovou tyčinkou mezi dvěma nejnižšími strunami, obě struny přitom tlumit, aby nezazněly základní hluboké tóny, stlačit kovovým kotoučem (pokličkou) čtyři struny f¹, fis¹, g¹, as¹ a sice hned za tlumítky; druhá ruka hraje na příslušných klávesách v libovolném pořadí a v nepravidelném rytmu atd. V druhé fázi se v daném objektu například odfiltrovaly eventuelní hluboké tóny a zmnožil zvuk na více hlavách. Dále otec vysvětluje čísla 1 3 psaná v partituře v kroužcích, jež označují tzv. proudy (mgf. part je totiž vytvořený mixem tří stop). Rukopisná partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie v archívu MZK. Protože databáze ČRo Brno není zatím kompletní (ještě není dokončená digitalizace archívu), nezískal jsem v brněnském rozhlase o mgf. partu žádné informace. Mgf. part zřejmě neexistuje. Nevím, kdo ho realizoval, avšak považuji za velmi pravděpodobné, že s otcem spolupracoval Otakar Tajovský (dělali spolu v té době na Avete morituri, předtím na Caesarovi a pak ještě na dalších kompozicích). Otec disponoval profesionální kopií mgf. partu, aby se nemusel při každém provedení Smuténky obracet na rozhlasový archív. Technický rozvoj však postoupil dál a veliké studiové magnetofony nahradila digitální technika. Nahrávku proto zdigitalizoval bývalý technik audiovizuálního studia JAMU v Brně Jiří Dostál a mgf. pás jsem potom jako nepoužitelný zrušil. Také v Smuténce použil otec v určitých momentech preparovaný klavír, jako předtím v Avete morituri, kde při výrobě základního zvukového materiálu vkládal například papír pod dusítka. Ve Smuténce pro změnu pokládal na struny pokličku, ovšem živě hraný klavír preparovaný není. Smuténka měla premiéru v Brně 10. února Pěveckého partu se ujala Bohuslava Jelínková a na klavír hrál Ladislav Jelínek. Ve stejném obsazení byla skladba stereofonně natočena 2. června 1972 v ČRo Brno a tamtéž je i archivována. 20 Brzy po dokončení Smuténky byla připravena k dokončení kompozice Avete morituri započatá v říjnu K její realizaci pro mgf. pás došlo v květnu Je to jednodílná skladba (konkrétní hudba) o délce 7'23". Na mgf. pásu pracovali ve studiu ČRo Brno zvukový technik Otakar Tajovský a zvukový režisér Jiří Hanousek. 21 V nedatovaném textu (viz rodinný archív) otec ke skladbě uvedl, že byla napsána 14 ~ 15

17 STUDIE studie a vyrobena v brněnském studiu v r jako protest proti vpádu ruských tanků. Tedy nikoli Ave Caesar (morituri te salutant), ale naopak: Avete morituri... Z přílohy partitury se dozvíme více podrobností. Otec v ní uvádí seznam objektů použitých ve skladbě. V nich figuruje moteto Praeter rerum seriem Josquina Despres, které už použil v předchozí scénické hudbě k Shakespearovu Caesarovi. Další objekty jsou například vytvořené ze zvuků klavíru. Proto jsou zde poznámky ke způsobům hry na klavír, včetně různé pedalizace, a také jsou zde popsané způsoby úpravy klavíru (například papír pod dusítky, hra na struny různými paličkami, poskakování trianglu po strunách, úder pěstí do spodních strun atd.). V jiných objektech jsou různě filtrované zvony, křik davu, výkřik ženy, dýchání (opět vše filtrované), praskání lámaných suchých větviček, mix jiných objektů se závěrem nejmenované sonáty Jana Křtitele Tolara atd. Originální partitura je uložená v rodinném archívu a její kopie v MZK. Scénická hudba k Caesarovi a kompozice Avete morituri spolu souvisí, a to v několika bodech. Je to jednak slyšitelná tematická souvislost v důsledku převzatých zvukových prefabrikátů do Avete morituri (což potvrzuje Otakar Tajovský) a dále též inspirace Shakespearovou hrou a dobou. Zcela jasná je inspirace ve volbě názvu, který vznikl jako slovní hříčka. Názvy skladeb naznačují určitou historickou paralelu, kterou otec tenkrát spatřoval. Například v letech komponoval orchestrální dílo s názvem Circenses, který je odvozený z latinského úsloví panem et circenses (chléb a hry). Původní název ale musel být z ideologických důvodů změněn na Hry. Hudebně tematická souvislost Caesara a Avete morituri je ostatně docela logická. Otec totiž naprosto běžně čerpal materiál ze scénické hudby do artificiálního díla. To jsme už mohli postřehnout v dvojici EA kompozic Ostrov strýce Artura a Ostrov hraček. Premiéra Avete morituri se uskutečnila v Brně 2. června Mlčení ptáčků v lese V roce 1970 vznikla ještě jedna EA kompozice Mlčení ptáčků v lese. Je to jedna z posledních týmových kompozic brzy nato zrušené brněnské Skupiny A. Dále na ní spolupracovali Jiří Bárta, Josef Berg, Leoš Faltus, Arnošt Parsch, Alois Piňos, Zdeněk Pololáník, Rudolf Růžička a Miloš Štědroň. Bez partitury toho o skladbě nelze říci mnoho, navíc otec se o této kompozici v pozůstalých materiálech nikde nezmiňuje. Z poslechu (nahrávku mám od Rudolfa Růžičky) lze zjistit, že je to hudba pro mgf. pás vytvořená z konkrétních a elektronických zvuků zpracovaných v té době běžnými studiovými technikami. Nahrávka je stereofonní opus musicum 4/2011

18 a trvá 12'45". Sluchem lze ve skladbě postřehnout tři části. Co se týče otcova podílu, přispěl do Mlčení ptáčků v lese zvukovým materiálem z Ostrova hraček. V tvorbě EA kompozic se potom otec na několik let odmlčel a vrátil se k ní až v roce Doba, na kterou přerušil EA tvorbu, se časově téměř přesně kryje s léty trvajícími od jeho odklizení ze scény na začátku normalizace až do jeho omilostnění v roce Konkrétní důvody, proč v oněch letech nekomponoval EA skladby, neznám. Odbila hodina, Canto I, Canto II 22 Pěveckého partu se ujala Milada Veselková, dirigoval Jindřich Hovorka, jméno recitátora není známo. 23 V ČRo Brno je archivován notový materiál (č. N 3209) a rovněž nahrávka (č. ST09056 BO). 24 Violista Karel Procházka skvěle interpretoval Canto I, a to v premiéře i několika reprízách. Po letech navázal otec na EA tvorbu úpravou lidové písně Odbila hodina. Řečeno jeho slovy je to koláž pro mgf. pás. Dodávám, že se jedná o konkrétní hudbu a že obsazení nahraného hudebního základu je tvořené zpěvem (ženským hlasem), recitací (mužským hlasem), čtyřmi violami a kontrabasem. Nahráli ho členové Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. 22 Na mgf. pásu pracovali Otakar Tajovský (zvuk) a Oldřich Bláha (režie). Mgf. pás byl hotový , je zpracovaný stereofonně a skladba trvá 4'34". 23 Zřejmě ještě v témže roce otec pojal úmysl zkomponovat skladbu Český rok obrazy pro symfonický orchestr a mgf. pás (rok 1979 však pouze odhaduji na základě určitých indicií). Skladba nebyla dokončena a v rodinném archívu zbylo jen několik nedatovaných fragmentů pracovní partitury. O zamýšlené kompozici otec nikde nepíše. Úprava lidové písně Odbila hodina je jakýmsi jádrem diptychu Canti I II. Otec o písni nezanechal sice žádný autorský komentář, avšak vyjádřil se docela obšírně o diptychu. Zjednodušeně řečeno společné kořeny první skladby Canto I pro violu sólo 24 a druhé skladby Canto II pro mgf. pás spočívají v moravské lidové písni a společným východiskem je jednohlas (ve viole důsledný, v Cantu II je to převzatý a jinak uchopený materiál použitý v Canto I). Jestliže hovořím o tom, že Odbila hodina je jádrem diptychu, tak proto, že motivický a zvukový materiál této skladby poznáváme v obou Cantech. Canto I otec dokončil v říjnu 1979 a těsně předtím v září rozpracoval Canto II, které dokončil v březnu V konceptu přednášky pro mladé muzikology v Hukvaldech otec píše: Diptych Canti I, II lze hrát jako celek i odděleně. Canto I pro sólovou violu z r. 79 se opírá o moravskou lidovou píseň. Ze sbírky Moravská milostná píseň, uspořádané Janáčkem Vášou jsem vybral asi 150 nápěvů, které se staly pro další práci seriálním podkladem ve smyslu makroserie nebo lépe seriální množiny. Nepoužil jsem samozřejmě všechny nápěvy, nýbrž jen výběr. Pokud jde o hraniční oscilaci, je tu řada pop 16 ~ 17

19 STUDIE studie rytmů a pop tvarů, slučovaných na mnoha místech s výše popsanou strukturací. Violový hlas je záměrně bez dvojhmatů. Chtěl jsem se obejít bez pomůcek, které by mohly suplovat vícehlasost, a vystačit s pouhou možností horizontálního střihu a mixu. Canto II pro preparované violy a ženský hlas z r. 80 je skladba pro magnetofonový pás. Materiál je převzat ze skladby Canto I, je však transformován a zmnožen postupy, které poskytuje studiová technika. Tzn. playback, oktávové posuny spojené se změnou rychlosti, echo, reverberace, faser, filtrové zkreslení, smyčky atd. 25 V nedatovaném textu (asi z ledna 1990) píše otec o Cantu II v novějších souvislostech (viz rodinný archív): Canto II pro preparované violy a ženský hlas z roku 1980 zpracovává materiál skladby Canto I pro violu sólo (1979). Obě kompozice jsou ve volném svazku jako diptych. Mohou být prováděny také samostatně nebo jako součást pětidílného celku: Canto I Canto II Canto III pro flétnu sólo (1983) Canto IV pro saxofon a bicí (1983) Canto V pro mgf. pás (1990). Poslední část bude dokončena ve zdejším studiu. Canto II je jednovětá kompozice (konkrétní hudba). V partituře, v pokynech k realizaci mgf. pásu, rozdělil otec jeho výrobu do tří fází. V 1. fázi se natáčí základní materiál podle notového zápisu každého objektu: 1. v sólové viole, 2. ve dvou violách, 3. ve čtyřech violách a 4. ve třech violách s ženským hlasem. V 2. fázi se provádí předběžné úpravy natočeného materiálu (rychlostní posuny, filtry, ozvěny, použití fázeru). V 3. fázi se provádí synchronizace připraveného materiálu podle grafické partitury a konečná úprava celku (dynamika, dozvuky, filtry, fázery apod.). Dílo bylo hotové podle křestního listu 4. ledna 1980 (datum se váže k mgf. pásu č. VS ), tedy o 2 měsíce dříve, než otec uvedl v rukopisné partituře. Tuto nejasnost nedokážu přesně vysvětlit. Krom toho existuje ještě jeden mgf. pás s nahrávkou Canto II a ten má nižší číslo VS V křestním listu mgf. pásu č. VS , nahraného , jsou uvedení interpreti: Milada Veselková zpěv (stejná zpěvačka, která účinkovala v písni Odbila hodina), Petr Pilát a Karel Procházka violy, Otakar Tajovský (zvuk) a Alois Fiala (režie); nahrávka je stereofonní. Canto II má duratu 5'25", premiéru mělo v Brně , originální partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie v archívu MZK Viz rodinný archív. 26 Canto II dedikoval otec Otakaru Tajovskému. Modravá země Půldruhého roku po dokončení Canta II (v srpnu 1981) začal otec komponovat skladbu Modravá země (o dvou částech), určenou původně pro recitátora a dva hráče na syntetizéry, na volně uchopené verše Sergeje Alexandroviče Jesenina (v překladu Marie Marčanové). Skladbu opus musicum 4/2011

20 27 Viz rodinný archív. 28 Ruská verze je archivována v ČRo Brno pod číslem VS BO s datem natáčení Durata nahrávky je 9'24" a je stereofonní. otec dokončil v prosinci Když mělo dojít na nastudování skladby, vyvstaly nejprve realizační problémy bylo obtížné zajistit dva hráče, kteří by vlastnili potřebné hudební nástroje a zároveň by byli schopni zvládnout své party. Po překonání těchto potíží vyvstaly jiné překážky, a to interpretační, jednalo se pro změnu o souhru, jež narážela na různá úskalí, nejvíce v podobě rytmu. Po nedávno oživených zkušenostech s EA tvorbou neměl otec daleko k schůdnějšímu řešení problému a přepracoval své dílo pro recitátora a mgf. pás. V blíže neurčeném a nedatovaném textu píše: Skladba byla napsána v roce Hudebně zvukový podklad tvoří úseky různé struktury a délky realizované v první pracovní fázi na syntetizérech. V druhé fázi byly tyto úseky smontovány, přirozeně s pomocí dalších elektroakustických úprav. Hudební vyjádření záměrně osciluje mezi lidovými prvky a náznaky popu. Odtud též syntetizéry varhany, ale také baskytara, šalmaj, zvony atd. Text jako volná montáž z Jeseninových veršů hovoří o nenávratnosti času, jeho uplývání, konci. 27 Na začátku partitury Modravé země otec zapsal v notách tzv. předkompozice hudbu pro tři smyčky. Každé smyčce určil délku trvání a rejstříky (barvy syntetizéru). V partituře jsou pak zaneseny úseky hrané jakoby živě a zmíněné předkomponované smyčky, což otevírá otázku, zda otec napřed nepojímal skladbu jako živou recitaci s doprovodem živě hraného syntetizéru a mgf. partu. Místy se vše prolíná, místy zní jen mix smyček, jindy zní pouze jakoby živá produkce. Do partitury jsou zanesené úseky recitovaného textu s určenými místy jejich začátků a závěrů. Co se týče úprav zvuku, ty otec omezil na použití echa, jinak vycházel ze zdrojů syntetizérů. S echem pracoval ve dvou fázích: při přípravě předkompozic a pak po natočení celku. Hudební objekty nahrál v brněnském rozhlase Karel Horký (uměleckým jménem Daniel Forró). Na zpracování mgf. partu pracovali od začátku zvukový technik Otakar Tajovský a můj otec v úloze režiséra zvuku. Oba spolu také natočili ruskou i českou verzi skladby. Vzhledem k tomu, že veškeré zvuky nahrané na mgf. pásu jsou umělého původu, je to otcova jediná elektronická kompozice. V ruštině recitoval Ivo Šlauch a v české verzi Pavel Majkus. 28 Modravou zemi je možné provozovat koncertně ve více verzích: 1. živá recitace v jednom z obou jazyků a s hudebním podkladem z magnetofonu, 2. recitace v jednom z obou jazyků a hudební podklad obojí společně z magnetofonu. Premiéra skladby zazněla v Brně 8. února 1984 na koncertě Svazu československých skladatelů a koncertních umělců. Byla to ruská verze (recitace a hudební podklad z magnetofonu). Originální partitura je uložena v rodinném archívu a její kopie v archívu MZK. Bohužel i o této skladbě píše L. Dohnalová poněkud chaoticky a sama si odporuje. Uvádí, že vstupní zvukový materiál je vokální zpěv (A); instrumentální pia- 18 ~ 19

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r.

Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r. Pedagogické vedení: Ing. Bukovský, prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: Charakteristika zadání: CVIČNÁ MIXÁŽ DANÝCH ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Na zadaném úkolu si má student uvědomit významovou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká 1 CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká Duben 2013 2 Při výuce hry na cimbál nejsou kladeny na

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Vývoj a užití intonace

Vývoj a užití intonace Výzkumné centrum JAMU Vývoj a užití intonace MgA. Petr Pařízek, Výzkumné centrum JAMU Tento článek probírá otázku intonace ve funkci nástroje ke zprostředkování hudební myšlenky ať už melodické (jde-li

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více