výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

2 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského 230 Zřizovatel: Město Hluk Hřbitovní Hluk Právní forma: právní subjekt od , IČO: Ředitelka: Mgr. Marie Galdová, tel , Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Milena Šimčíková, tel Webové stránky školy: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v rejstříku škol: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Škola sdružuje: Základní školu - kapacita 500 žáků Školní družinu - kapacita 60 žáků Školní jídelna: kapacita 500 strávníků Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet prac. Počet žáků na ped úvazek 1. stupeň ,1 2. stupeň ,5 24,04 15,26 Školní družina ,9 31,57 Školní jídelna 298 4,2 Rada školy: Rada školy zřízena dne Počet členů: 9, od roku

3 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2012/2013 v ročnících Počet žáků ŠVP ZŠ Hluk roč. 365 Volitelné předměty: 3 x informatika, 2 x jazyk ruský, 3 x jazyk německý Nepovinné předměty: náboženství Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických Přepočtené úvazky osob Interní pracovníci 24 23,45 Externí pracovníci 2 0,59 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. Pracovní zařazení, úvazek Kvalif. stupeň vzdělání Roků praxe číslo funkce obor, aprobace 1. Učitelka 1,0 I. stupeň 8 2. Učitelka 1,0 Př - M 9 3. Učitelka 1,0 M-Z-Bv Učitelka 1,0 JN - JR Učitelka, ŘŠ 1,0 JČ - JN Učitelka 1,0 Čj - Hv 4 7. Učitelka 1,0 I.st Učitelka 1,0 Čj - Ov 6 9. Učitelka 1,0 I.st Učitelka 1,0 D Z- Tv Učitel 0,55 M-Bv-Vt 24 3

4 12. Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 I.st Učitelka 0,36 M-Ch Učitelka 1,0 M - Tv Učitelka 1,0 I.st Učitelka 1,0 ČJ-Rj-Vv Učitelka 1,0 I. st Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 0,09 M-F-Vt Učitelka 1,0 Čj - Ov Učitelka 1,0 I. stupeň Učitelka 1,0 M - F Učitel 1,0 Z - Tv Vychovatelka ŠD 0,05 vych Vychovatelka ŠD 0,05 vych. 22 Školní družina 1. Ved. vychovatelka 1,0 vychovatelka Vychovatelka 0,9 vychovatelka 27 Věková struktura Do 29 let 2 pracovníci let 8 pracovníků let 6 pracovníků 50 let až do vzniku důchodu 7 pracovníků Důchodkyně 3 pracovnice. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 % Aprobovanost výuky 86 % 4

5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Správní zaměstnanci Počet fyzických Přepočtené úvazky osob Interní pracovníci 6 5,8 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Školník, údržbář 1,0 střední 2. Uklizečka 1,0 základní 3. Uklizečka 0,9 základní 4. Uklizečka 0,9 základní 5. Uklizečka 1,0 základní 6. Uklizečka 1,0 střední (švadlena) 7. Vedoucí jídelny 1,0 SPŠ potravinářské technologie 8. Hlavní kuchařka 1,0 střední odborné - kuchař 9. Pom.kuchařka DČ 0,5 Střední odborné - kuchař 10. Pom.kuchařka + DČ 0,3 +0,7 střední odborné mimo obor 11. Pom. kuchařka+ DČ 0,5 +0,5 střední odborné - kuchař 12. Pomocná kuchařka 1 střední odborné kuchař 5

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Počet účastníků Akce Finanční náklady 1 Soudobé dějiny a moderní výuka 0,- 1 Práce učitele s nestandartním typem 670,- žáků 1 Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti 650,- v hodinách angličtiny 1 Globální mapa světa a regionů 672,- 1 Interaktivní metody ve výuce 650,- matematiky 1. stupeň ZŠ 1 Arabsko izraelský konflikt ( ,- 2009) 2 Alternativní metody v literární 1 200,- výchově 1 Seminář Svět energie 0,- 1 Metoda dobrého startu program pro 890,- předškoláky, začínající školáky a žáky se specif. vzděl. potřebami 1 Pracovní seminář ke Standardům pro 0,- základní vzdělávání 2 Nová matematika - začátečníci 1 080,- 1 Charakteristika a ukázky dobrého 672,- vyučování v matematice 1 Co dělat, když mám jít učit výtvarku 756,- a 2 Učím (se) rád třída 1 680,- 2 Problém ADHD v pedagogické praxi 1 560,- 1 Školní vzdělávací program změny a 200,- realizace ve výuce 2 Základní momenty správního řízení 3030,- v praxi základní a střední školy 1 Zákon o pedagogických pracovnících 998,- a pracovněprávní problematika ve školství 1 Kurz anglického jazyka ( středně pokroč.) 4 600,- Celkové náklady na DVPP pedagogických pracovníků činily ,- Kč. 6

7 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do 1.tříd 2012 o odklad 1. třídy třídy 2013 o odklad 1. třídy Výsledky vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012 ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem

8 Opravnou zkoušku vykonali 4 žáci. 3 z nich prospěli. 2 žáci budou opakovat ročník a 1 opustí školu s neukončeným základním vzděláním. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč. konzervatoří přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Výuka podle ŠVP: Výuka uplynulého školního roku probíhala bez jakýchkoliv problémů. Na průběhu vyučovacích hodin se velmi kladně promítlo vybavení školy technikou pořízenou v rámci projektu Peníze EU a vytvořenými digitálními učebními materiály. Tématické plány byly ve všech předmětech splněny. Výsledky výuky byly ověřovány srovnávacími testy Scio v předmětech matematika, český a anglický jazyk v 5. a 9. ročníku. V testování Stonožka 9. ročníky byly výsledky v českém jazyce nadprůměrné výsledky byly lepší než u 80 % zúčastněných škol v testování, v anglickém jazyce byly výsledky rovněž nadprůměrné (lepší než u 70 % škol), v matematice jsme dosáhli jen lepšího průměru (lepší než 60 % zúčastněných škol). Žáci 5. tříd se podrobili testování Kalibro ve většině předmětů. I oni se umístili nad celorepublikovým průměrem. Zjištění úrovně znalostí v souvislosti se zahájením projektu Přírodní vědy se uskutečnilo v 6. a v 7. třídách. Spokojeni jsme s umístěním vycházejících žáků v přijímacích zkouškách na střední školy. Tradicí se stala projektová výuka. Velmi úspěšným byl projekt Učíme se rozumět penězům v rámci výuky finanční gramotnosti. Rovněž velmi zajímavým a přínosným byl projekt ke Dni Země Příroda za humny, který pro žáky připravilo VIS Bílé Karpaty. Ve zvyšování čtenářské gramotnosti opět pomohla Noc s Andersenem, kde podmínkou účasti je přečtení 6 knih. Přínosem byl jako každý rok Den podle Ámose i zapojení žáků do programu Technika hrou na SPŠ v Uh. Brodě. Podporou výuky cizích jazyků byly bezesporu projekty e Twinningu. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Modernizujeme školu z Peněz EU spěje ke svému závěru. V průběhu školního roku dokončili vyučující digitální učební materiály v celkovém počtu kusů. Zbývá vyúčtování a závěrečná monitorovací zpráva. Dále jsme zapojeni do dvou programů financovaných rovněž z fondů EU. Naše škola je jednou z osmi škol regionů Ostrožsko a Horňácko podílejících se na projektu Školy pro venkov. V rámci projektu jsme vytvořili pracovní verzi sešitu a pracovních listů o našem městě. 8

9 Dále jsme partnerskou školou v projektu Gymnázia Uherské Hradiště Zvýšení atraktivity a kvality vzdělávání v přírodovědných předmětech prostřednictvím praktických a ověřovacích aktivit žáků s využitím měřících zařízení. Využíváme pracovní listy a hru z ekologického projektu Ekopolis. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole: S plánem práce v oblasti výchovného poradenství a se seznamem žáků, kteří mají být ve výuce zohledňováni, byli na začátku šk. roku seznámeni všichni vyučující. Na konci školního roku jsme měli 10 integrovaných žáků se SPUCH a jednu žákyni se zdravotním postižením. Do KPPP bylo odesláno 22 žáků ke kontrolnímu vyšetření nebo ke zjištění případné vývojové poruchy. 4 žáci byli vyšetřeni na Dětské a dorostové psychiatrii ve Zlíně. Základní školu letos ukončilo v 9. třídě 37 žáků a dva žáci v osmém ročníku. 29 žáků si zvolilo střední školu nebo učební obor s maturitou, 10 učební obor bez maturity. 1 žákyně 5. ročníku odchází na osmileté gymnázium do Uh. Hradiště. Pro lepší orientaci při výběru střední školy nebo učiliště navštívili žáci 9. tříd Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP. Dále byli deváťáci na exkurzi ve SPŠOA v Uh. Brodě a ve SŠPHZ v Uh. Hradišti. V průběhu roku byly pro rodiče vycházejících žáků uspořádány 3 informativní schůzky k volbě povolání. V prosinci se jí zúčastnili i zástupci většiny středních škol a učilišť našeho okresu. Všichni žáci využili možnosti navštívít Dny otevřených dveří jednotlivých škol. U žáků 8. tříd byl podchycen zájem o budoucí povolání. Výchovné problémy některých žáků byly řešeny na jednáních vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce a rodičů žáka. Výsledky prevence sociálně patologických jevů: Problematika sociálně patologických jevů se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto se naše škola snaží poskytnout žákům přiměřené informace a naslouchat jejich problémům. Našim cílem je minimalizovat a eliminovat všechny sociálně patologické jevy ve škole. Základem výchovy pro prevenci šikany je vzájemná spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem, učiteli a žáky, učiteli a rodiči, která vede k vytváření bezpečného prostředí školy. V oblasti prevence klademe hlavní důraz na maximální zapojení žáků do mimoškolní činnosti a na spolupráci s rodiči. V průběhu školního roku navštěvovali žáci školní zájmové kroužky: výtvarný, keramický, folklórní, dramatický, pěvecký, matematiky, českého jazyka, taneční, aerobic a tři kroužky sportovní. Do plnění Minimálního preventivního programu jsou na naší škole zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy. Učitelům pomáhají také peer-aktivisté z řad žáků. Každoročně provádíme anonymní průzkum závislosti na návykových látkách, na téma kriminalita, výtržnictví, šikana a mezilidské vztahy. Výsledků využíváme při výchovném působení. Pravidelně informujeme rodiče a řešíme s nimi konkrétní případy. V oblasti prevence pořádáme pro žáky besedy a přednášky s odborníky z řad psychologů, Policie ČR, HZS, s lékaři apod. 9

10 V průzkumu a anonymním dotazníkovým šetřením se za pravidelného kuřáka označilo 10 žáků, za občasného 30. V letošním školním roce se nám zvýšil počet případů šikany (řešeno 8 případů) a záškoláctví u 5 žáků. Řešení těchto problémů je stále náročnější. Pochvaly a ocenění: Za vzorný prospěch a chování, mimořádnou práci pro kolektiv, za zapojení do soutěží a za reprezentaci školy obdrželo pochvalu a bylo oceněno odměnou 159 žáků. Nejlepší žáci a třídy ve školních soutěžích a ve sběrových akcích byli oceněni sladkostmi. Napomenutí a důtky: Důtku třídního učitele dostalo 8 žáků a 13 žáků bylo potrestáno důtkou ředitelky školy. Důvodem bylo porušování školního řádu. Snížené stupně z chování na konci školního roku počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 7 1,9 3 neuspokojivé 2 0,54 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 20 0,15 2. pololetí 81 0,4 Za školní rok 101 0,3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení ročník Počet žáků Sluchové postižení Lehké mentální postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Celkem SPU 11 10

11 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2010/2011 Počty účastníků Název soutěže, přehlídky Ústřední Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo kolo Matematický klokan Matematická olympiáda 6 Pythagoriáda Přírodovědný klokan Bobřík informatiky úspěšných řešitelů BiO CHO ČJO Recitační soutěž DO ZO Eurorebus - 3 Pohár rozhlasu Atletický čtyřboj MC Donald Cup Odznak OVOV družstva 4 družstva 1 družstvo 2 x zlatý, 5 x stříbrný, 5 x bronzový Významná umístění a úspěchy Přírodovědný klokan Matematická olympiáda ChO Logická olympiáda Biologická olympiáda Pythagoriáda OČJ ZO DO Eurorébus Pohár rozhlasu O pohár ředitele ZŠ sportovní OVOV OVOV - soutěž Mc Donald CUP 2. místo v okresním kole 3. místo, 14. a 16. v okres. kole, 11. v krajském kole 3., 4. a 7. místo v okres. kole, 11. místo v krajském kole 3 žáci v krajském semifinále (2., 13. a 15. místo) 4., 16, a 20. místo v okres. kole 16. a 30. místo v okres. kole 23. místo v okres. kole 4., 7. a 12. místo v okresním kole 28. místo v okresním kole 7., 8., 9., 11. a 24. místo v krajském kole družstva 8. místo jednotlivci 4., 7., 2 x 9. místo v okresním kole Jednotlivci: 2 x 1., 3. a 2 x 4. místo 7. místo v okresním kole 2 držitelé zlatého, 5 stříbrného odznaku, 5 bronzového odznaku 2. místo v okres. kole, 8. Krajském kole Jednotlivci: 2. a 3. místo v krajském kole 5. místo v okres. kole 11

12 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Školní akademie Den podle Ámose Noc s Andersenem Filmová představení 3x Výchovný koncert Návštěva Mikuláše Vánoční besídky Skořápkový strom u školy (Velikonoce) Večer broučků a berušek Divadelní představení ve Slováckém divadle Plavecký výcvik žáků 2., 3. Lyžařský kurz žáků 7. tříd Den Země Účast v celostátním projektu Příběhy bezpráví Sběr papíru 2x Sběr elektrospotřebičů Projekt Recyklohraní Adopce na dálku Den otevřených dveří návštěva ve vyuč. hodinách Školní výlety Den dětí Letové ukázky dravců Pěvecký sbor v Plané nad Lužnicí Návštěva Úřadu práce e-twinning projekty Přednáška Jízda králů Projektový den Advent Vánoční koncert v kostele Živý Betlém u tvrze Projekt finanční gramotnosti Učíme se rozumět penězům Pohádka Pejsek a kočička Den věnovaný výuce tématu Ochrana člověka v mimořádných situacích Besedy v knihovně Den Země Příroda za humny Návštěva Nemšové Zájezd žáků do Novohradska Pasování na čtenáře Přednášky: Bezpečné chování (s Policií ČR) Přednáška mluvčí Policie ČR na téma Trestní odpovědnost Co se to se mnou děje, Dobrodružství života před narozením Policista je náš kamarád Násilí a hranice ve vztazích Chodíme spolu, zamilovanost a láska Drogy, nebo aktivita? Akce ve ŠD: Škola v noci soutěže a nocování ve školní družině Karneval 365 žáků 220 žáků 367žáků 95 žáků žáků 365 žáků 365 žáků 25 žáků 39 žáků 82 žáků 154 žáků 365 žáků 365 žáků 44 žáků 26 žáků 36 žáků 45 žáků 45 žáků 36 žáků 43 žáků 37 žáků 37 žáků 128 žáků 40 žáků 60 žáků 12

13 Vtipnější vyhrává Dětský milionář Dětský kufr 60 žáků 60 žáků 60 žáků Dopravní výchova na dopr. hřišti Atletická olympiáda Hlucká laťka Lyžařský zájezd 2x Bruslení v Uh. Ostrohu 2x Turnaj v přehazované 6. a 7. tř. Turnaj ve volejbalu 8. a 9. tř. Anonymní testy sociálně patologické jevy Testy Scio 5. a 9. třídy Testy Kalibro 5. třídy 53 žáků 365 žáků 160 žáků 80 žáků 300 žáků Exkurze: Památník St. Město Galerie Slováckého muzea Centrum hi-technologií - Technika hrou - SPŠ Uh. Brod Praha 9. třídy Návštěva Úřadu práce 9. roč. Návštěva SOŠ a SOU v Uh. Brodě 9. roč. Exkurze 7. tříd do ZOO Brno Baťovo muzeum, Vizovice Kovosteel Staré Město Letecké muzeum Kunovice Hostětín Ekologický způsob života Louky u Horního Němčí chráněné rostliny Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Žáci i učitelé školy se podíleli na řadě kulturních akcí města. Byla to zejména divadelní představení dramatického kroužku, vystoupení pěveckého sboru a folklórního souboru Hluboček. Pro veřejnost jsme uspořádali řadu akcí. Školní akademii ke Dni matek, Dny otevřených dveří, besídky, výstavy žákovských prací i prezentace projektů. Naši žáci vystupovali nejen na kulturních akcích ve městě, ale i mimo naše město. V Uh. Hradišti na Slavnostech vína, v charitních domech a sociálních ústavech. Společně s DDM jsme zapojeni do charitativní akce Den, kdy září Světlušky. Děvčata vybrala při sbírce ,- Kč. O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována v Hluckém zpravodaji, v regionálním tisku a na internetových stránkách školy i města. Spolupráce se zřizovatelem školy je velmi kvalitní. Společná jednání vždy vedou k prospěchu školy. Rovněž jednání se členy Rodičovského sdružení jsou vždy přínosem pro naše žáky. 13

14 Dalšími partnery školy jsou Městská knihovna, MěDDM, TJ Spartak a ZUŠ. Naše spolupráce se všemi subjekty je velmi vstřícná. Údaje o významných mimoškolních aktivitách - Pracovali jsme na plnění projektu Peníze EU - Modernizujeme školu - Jsme partnery ve třech dalších projektech OP VK. - Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku. Žáci přispívají na vzdělání indické dívky. - Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví - S partnerskou školou v Nemšové pořádáme mezinárodní soutěž v recitaci v anglickém a mateřském jazyce. Žáci se utkávají v míčových hrách. Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI ČŠI provedla veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Závěr: Kontrolovaná osoba přijala a použila finanční prostředky ze státního rozpočtu oprávněně k účelům, na které byly poskytnuty. Kontrola neshledala žádné nedostatky ve vedení účetnictví, ve výkaznictví, ani ve finančním vypořádání. Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a od zřizovatele, dále získanými z nadací, ze sponzorských příspěvků a z vlastní doplňkové činnosti (stravování cizích strávníků, nájmy). Státní příspěvek pro rok 2012 činil ,- Kč. Byl čerpán na 100%. V roce 2012 jsme obdrželi od zřizovatele provozní příspěvek včetně odpisů ve výši ,- Kč. Hospodářský výsledek ,88 Kč (vytvořený ušetřením, hosp. výsledkem z doplňkové činnosti, hospodařením ve fondech, sponzorskými dary a nájmy) byl rozdělen. 20 % na doplnění fondu odměn, 80 % bylo převedeno do rezervního fondu. Kontroly ze strany zřizovatele neshledaly v hospodaření žádné nedostatky. 14

15 Závěr výroční zprávy Úkoly stanovené v jednotlivých oblastech školy se nám dařilo s úspěchem plnit. 1. Výchovně vzdělávací proces Osnovy zpracované do časových plánů byly ve všech předmětech splněny. Velmi se nám osvědčilo projektové vyučování. Přínosem bylo využívání techniky a vytvořených digitálních učebních materiálů. Pracujeme v duchu požadavků vytyčených v RVP. V průběhu školního roku jsme zapracovali požadované změny do ŠVP. Připravili jsme zavedení výuky druhého cizího jazyka od následujícího školního roku. Žáci 9. tříd úspěšně obstáli v přijímacích řízeních na střední školy a odborná učiliště. Žáci 9. ročníku se zapojili do celorepublikového srovnávání Scio. S jejich výsledky nad celorepublikovým průměrem a hlavně v pořadí po přijímacích zkouškách na středních školách jsme spokojeni. Účast žáků v okresních i krajských soutěžích byla rovněž úspěšná. Působení na žáky v oblasti chování je stále náročnější. Na škole se zvýšil počet problémových žáků, tím přibývají problémy s chováním a záškoláctvím. Klima ve škole je příznivé, atmosféra přátelská. 2. Personální oblast V průběhu školního roku odešla jedna vyučující na mateřskou dovolenou. Za ni byla do konce školního roku přijata na zástup kvalifikovaná paní učitelka. Všichni vyučující jsou plně kvalifikovaní. Aprobovanost v tomto školním roce byla na poměrně vysoké úrovni. Na I. stupni 94,7 % na 2. stupni 77 %. Částečně neaprobovaně byl vyučován anglický jazyk, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Všechny ostatní hlavní předměty byly vyučovány stoprocentně aprobovaně. 3. Oblast ekonomická a materiální V uplynulém školním roce jsme se nepotýkali s nedostatkem finančních prostředků v žádné oblasti. Přispěla k tomu možnost čerpání hospodářského výsledku z rezervního fondu. Podle požadavků vyučujících jsme modernizovali pomůcky. Postupně pořizujeme nové učebnice odpovídající našemu ŠVP. 15

16 Oblast ICT jsme opět vylepšili. Pořídili jsme další dva interaktivní dataprojektory. Tím máme na škole k dispozici 13 místností s uvedenou technikou. Každý žák od 3. do 9. ročníku má k dispozici šatní skříňku sám pro sebe. Pořídili jsme nový nábytek do některých učeben a kabinetů. Ve dvou učebnách byl opraven nábytek stávající vyměněny desky. Do všech tříd I. stupně byly zakoupeny nové koberce pro relaxaci žáků. Ve všech prostorách školních budov byla opravena malba a nátěry. Orientace práce školy pro příští školní rok Hlavní priority: Dosažení plánovaných cílů inovace obsahu vzdělávání, metod a forem práce Příznivé klima ve škole. Výchova ke zdraví, prevence patologických projevů Péče integrovaným žákům Péče nadaným žákům Účast v rozvojových projektech Pokračování mezinárodní spolupráce - etwinning Spolupráce s rodiči Prezentace školy na veřejnosti Datum zpracování zprávy: 29. srpen 2013 Schváleno pedagogickou radou: 2. září 2013 Školskou radou schváleno: Zpracovala Mgr. Marie Galdová 16

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o pracovnících školy str. 4 4. údaje o nepedagogických

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2005/2006 Základní škola Uherský Brod Újezdec, Podhájí 291 okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský IČO 70932301 Charakteristika školského zařízení Základní škola Uherský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více