Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12"

Transkript

1 Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Dačice, Boţeny Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Adresa školy Základní škola Dačice, ul. B. Němcové 213/V, Dačice IČ Bankovní spojení ČS Dačice /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol S účinností od , datum zahájení činnosti Název zřizovatele Město Dačice Součásti školy Základní škola (IZO ), Školní druţina (IZO ) IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Irena Tomandlova, ředitelka školy Mgr. Bohumil Havlík, zástupce ředitelky Emílie Tetourová, Bc. Marcela Kupcová, hospodářky Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Školská rada zřízena školy Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb., Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 1. září 2011, předseda Mgr. Bohumil Havlík, místopředseda Renata Hroudová 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 470 Školní druţina Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola Studium denní délka studia: 9.r.

3 2. Personální údaje (rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy) 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,33 61 a více let ,03 celkem ,00 % 18,18 81,82 100, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,00 vyučen ,15 úplné střední odborné ,09 vysokoškolské ,75 celkem , Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,00 školy učitel druhého stupně základní ,00 školy vychovatel ,00 celkem , Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 Nepovinné předměty náboţenství

4 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 50 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 75 Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Informatika a výpočetní 100 technika Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 100 Nepovinné 100 předměty(náboţenství) Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Mgr. Benešová Alena Učitelství pro 1. st 1. st, Tv Mgr. Hejtmanová Alena Učitelství pro 1. st 1. st, Mgr. Hrbková Irena Učitelství pro 1. st 1. st. Mgr. Chvátalová Jitka Učitelství pro 1. st 1. st. Mgr. Chvojsíková Jana Učitelství pro 1. st 1. st. Mgr. Krátká Jana Učitelství pro 1. st 1. st., Tv Mgr. Kovářová Jana Učitelství pro 1. st 1. st. Mgr. Mocharová Růţena Učitelství pro 1. st 1.st. Mgr. Němcová Miloslava Učitelství pro 1. st 1.st. Mgr. Nováková Soňa Učitelství pro 1. st. 1.st. Mgr. Urbánková Marie Učitelství pro 1. st 1.st., Tv Mgr. Navrátilová Vladimíra Učitelství pro 1. st 1.st., Aj Mgr. Dvořáková Radka M, Př M, Př,VkZ Mgr. Dvořáková S. Z, Př Z, Př,Vkz, Mgr. Havlík Bohumil Č, D Č, D, Mgr. Havlík Miroslav F, Ch F, Ch Mgr. Janda Pavel F, Pč F, Pč Mgr. Krejčí Jitka IVT, Pč, spec. ped. IVT, Ov, Tv, Pč Mgr. Létalová Zdeňka Č, D Č, D, Mgr. Pízová Alena Č, Nj Č, Nj, Ad Mgr. Špičková Lenka Č, Nj Č, Nj, Aj, Hv, Tv Mgr. Šuhaj Bohumil Z, Nj Z, Nj,Tv Mgr., Bc. Váňová Jana D, VV Vv,D, Aj, Tv

5 Mgr. Táborská Lenka Př, Ch M, Ch, Př Mgr. Tomandlova Irena Č, Ov Ov Mgr. Marek Antonín Teologie náboţenství 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Pedagogičtí pracovníci platová třída počet zařazených pracovníků Nepedagogičtí pracovníci Trvání pracovního poměru doba trvání Počet % do 5 let 14 42,42 do 10 let 4 12,12 do 15 let 4 12,12 do 20 let 0 0,00 nad 20 let 11 33,33 celkem , Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 6 Komentář ředitele školy Všichni členové pedagogického sboru jsou plně kvalifikovaní. Někteří vyučují kromě předmětů své aprobace i jiné předměty. Jedná se zejména o anglický jazyk, tělesnou a hudební výchovu. Paní učitelka vyučující anglický jazyk studuje tento předmět na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.

6 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro ţivot zařazené třídy roč. 3.2 Učební plán školy Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č.j. ZŠ 348/07 s platností od ( vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j / ve znění úpravy č.j / , č.j / a č.j / ) 3.3 Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboţenství 18 název kroužku počet zařazených žáků Volejbal 2. stupeň 30 Sportovní hry roč. 30 Sportovní hry roč. 20 Taneční pohybové hry 2. stupeň 20 Flétničky roč. 10 Hudebně dramatický krouţek 2. stupeň 12 Psaní na klávesnici 2. stupeň 20 Včelařský 2. stupeň 8 Krouţek mladých techniků a programování stupeň Mezinárodní program Globe 2. stupeň 10 Dyslexie Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Dělení jazyků by bylo vhodné, ale nemáme ani jazykovou učebnu, kam bychom výuku jazyků umístili, ani aprobovaného učitele anglického jazyka. V letošním školní roce jedna paní učitelka studuje anglický jazyk na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Činnost krouţků byla pestrá, zajímavá a setkala se s velkým zájmem ze strany rodičů i ţáků. Rodiče by přivítali větší mnoţství krouţků pro ţáky 1. stupně. Členové krouţku Globe vzorně reprezentovali školu na Globe Games v Litomyšli. Vynikajících výsledků v rámci celé České republiky dosáhli ţáci v psaní na klávesnici. V závěru školního roku Jakub Dvořák vytvořil rekord školy v klávesnicové hře ZAV HOUBAŘ a současně obsadil 1. místo v absolutním pořadí mezi ţáky základních a středních škol, ale i mezi dospělými (600 soutěţících) v celé České republice. 1. místo získal Jakub Dvořák i v ZAV HRÁCH. Poprvé se naše škola zapojila do mezinárodní soutěţe v psaní na klávesnici INTERSTENO 2012, ve které se účastnilo 20 zemí světa a 1340 účastníků. Krásné 42. místo obsadil Aleš Beran ve své kategorii (400 účastníků). V soutěţi mezi školami v psaní na klávesnici jsme obsadili 9. místo z 282 škol.

7 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A 18/18 12/12 6/6 Ne 1.B 16/17 9/10 7/7 Ne 2.A 22/22 9/9 13/13 Ne 2.B 18/18 9/9 9/9 Ne 3.A 16/16 9/9 7/7 Ne 3.B 15/16 6/6 9/10 Ne 4.A 24/24 14/14 10/10 Ne 4.B 23/22 13/12 10/10 Ne 5.A 20/20 14/14 6/6 Ne 5.B 19/19 12/12 7/7 Ne 6.A 22/22 12/12 10/10 Ne 6.B 23/23 15/15 8/8 Ne 7.A 15/15 9/9 6/6 Ne 7.B 20/20 11/11 9/9 Ne 8.A 23/23 13/13 10/10 Ne 8.B 24/24 11/11 13/13 Ne 9.A 18/18 10/10 8/8 Ne 9.B 21/21 13/13 8/8 Ne celkem 357/ / /157 Stav žáků je uveden k a Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2012/13 počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2012/ přijato při zápisu, nastoupí 29 7 odkladů 4.3 Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy v průběhu šk. roku 2011/2012 ročník počet ţáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 6 (15,38%) Čtyřleté gymnázium 3 (7,5%) Střední odborné školy 28 (70,0%) Střední odborná učiliště 9 (22,5%) 4.5 Ţáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet ţáků ve ŠD 3 počet ţáků celkem 5 (3 Vietnamci, 2 Ukrajinci)

8 Komentář ředitele školy Ve školním roce byli přijati ve správním řízení do vyšších ročníků 2 ţáci. K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 se přihlásilo 36 ţáků. Všech 36 bylo přijato a v průběhu května 2012 mělo 7 dětí povolen na základě ţádosti zákonných zástupců a kladných doporučení PPP, SPC a odborných lékařů odklad školní docházky. Ve spádové oblasti naší školy (zejména panelová zástavba ze sedmdesátých let) stárne populace a mladí lidé s dětmi se do těchto bytů zatím nestěhují. Počet dětí s povinnou školní docházkou zde klesá, a tím se stále sniţuje počet ţáků naší školy, i přesto ţe vysoké procento dětí nastoupí do naší školy z jiné spádové oblasti. Z 36 ţáků, kteří se dostavili k zápisu, bylo 9 z jiné spádové oblasti, coţ je 25%. V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 39 ţáků v 9. ročníku a 1 ţák v 8. ročníku. 6 ţáků bylo přijato na osmileté gymnázium. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch Třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 18/18 0/0 0/0 1.B 16/17 0/0 0/0 2.A 22/22 0/0 0/0 2.B 18/18 0/0 0/0 3.A 15/15 1/1 0/0 3.B 12/11 3/5 0/0 4.A 17/18 7/6 0/0 4.B 16/16 7/6 0/0 5.A 15/16 5/4 0/0 5.B 8/6 11/13 0/0 6.A 6/7 14/13 2/0 6.B 5/3 18/20 0/0 7.A 3/3 11/11 1/0 7.B 9/9 11/11 0/0 8.A 6/6 17/16 0/1 8.B 9/8 11/13 4/2 9.A 3/4 14/14 1/0 9.B 1/0 18/21 2/0 Celkem 199/ /158 10/3 Procenta 55,74%/55,03% 41,46%/43,02% 2,80%/0,84%

9 5.2 Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 3.A 0/0 0/0 3.B 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 4.B 0/0 0/0 5.A 0/0 0/0 5.B 0/0 0/0 6.A 1/0 0/0 6.B 0/0 0/0 7.A 0/0 0/0 7.B 0/0 0/0 8.A 0/0 0/0 8.B 1/1 0/0 9.A 1/0 0/0 9.B 0/0 0/0 Celkem 3/0 0/0 Procenta 0,84%/0,28% 0%/0% 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 1.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 2.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 2.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 3.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 3.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 4.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 4.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 5.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 5.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 6.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 6.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 7.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 7.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 8.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 8.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 9.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 9.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne celkem 18 tříd, 357/358 žáků

10 5.4 Výchovná opatření pochvaly Třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 3.A 0/0 0/0 3.B 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 4.B 0/0 0/0 5.A 0/0 0/4 5.B 0/0 0/1 6.A 0/0 0/2 6.B 0/0 0/1 7.A 0/0 0/0 7.B 0/0 0/5 8.A 0/0 0/3 8.B 0/0 0/10 9.A 0/0 0/1 9.B 0/0 0/7 Celkem 0/0 0/ Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 0/0 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 0/0 3.A 0/0 0/0 0/0 3.B 0/0 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 0/0 4.B 0/0 0/0 0/1 5.A 0/0 0/0 0/0 5.B 0/2 1/1 0/0 6.A 1/1 8/5 0/8 6.B 1/1 2/1 1/0 7.A 1/2 2/1 0/5 7.B 2/0 2/2 0/1 8.A 1/0 1/0 0/0 8.B 2/0 3/4 0/0 9.A 3/0 0/2 0/0 9.B 2/2 3/1 0/0 Celkem 13/8 22/17 1/15

11 5.6 Komisionální přezkoušení ţáků Třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B 0 0 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A 0/ B 0/ A 0/ B 0/ A 0/ B 0/ A 0/ B 0/ A 0/ B 0/ A 2/ B 0/ A 1/ B 0/ A 0/ B 4/ A 1/ B 2/ celkem 10/

12 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A 196/341 10,89/18,94 0/0 0/0 1.B 304/531 19,00/31,24 0/0 0/0 2.A 459/787 20,86/35,77 0/0 0/0 2.B 277/397 15,39/22,06 0/0 0/0 3.A 520/626 32,50/39,13 0/0 0/0 3.B 382/647 25,47/40,44 0/0 0/0 4.A 808/810 33,67/33,75 0/0 0/0 4.B 451/713 19,61/32,41 0/0 0/0 5.A 561/756 28,05/37,80 0/0 0/0 5.B 335/532 17,63/28,00 0/0 0/0 6.A 660/ ,00/52,05 0/0 0/0 6.B 868/896 37,74/38,96 0/0 0/0 7.A 476/672 31,73/44,80 0/0 0/0 7.B 335/429 16,75/21,45 0/0 0/0 8.A 717/ ,17/44,13 0/0 0/0 8.B 1083/ ,13/56,54 0/4 0/0,17 9.A 845/981 46,94/54,50 0/0 0/0 9.B 1253/ ,67/61,38 0/0 0/0 celkem 10530/ ,50/35,56 0/4 0/0,01 Komentář ředitele školy: Ţáci v prvním pololetí dosáhli průměrného prospěchu 1,55, vyznamenání získalo 199 ţáků a 10 ţáků neprospělo. V druhém pololetí dosáhli ţáci průměrného prospěchu 1,58, vyznamenání získalo 197 ţáků a 3 ţáci neprospěli ani po opravných zkouškách a budou opakovat ročník. Výsledek je ovlivněn zejména ţáky 1. stupně. Odchod ţáků z pátého ročníku do primy osmiletého gymnázia velmi ovlivní průměrné výsledky ţáků na 2. stupni. Sníţená známka z chování 2. stupně byla udělena v 1. pololetí třem ţákům z důvodu porušování školního řádu, ve 2. pololetí byl sníţeným stupněm z chování hodnocen 1 ţák za 4 neomluvené hodiny. Výborná práce ţáků a reprezentace školy byla oceněna kromě 34 pochval také udělením kniţních odměn v počtu 54 a sladkých odměn za sportovní úspěchy v počtu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

13 5.9 Výsledky testování ţáků

14

15

16

17 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Hospitační činnost zajišťuje vedení školy 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuje se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání + (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů + výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje + dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora + výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, moţnost (objevuje se pouze v některých hodinách) relaxace ţáků vhodná forma kladení otázek + Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem ţáků o výuku + + propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) + + vyuţívání zkušeností ţáků + + vliv hodnocení na motivaci ţáků + + vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + + osobní příklad pedagoga + - (v hodinách se neobjevuje)

18 Interakce a komunikace klima třídy + + akceptování stanovených pravidel + + komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru ţáka, + + argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, + + příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností ţáků + vyuţívání vzájemného hodnocení a + + sebehodnocení ţáků ocenění pokroku + zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem + vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků + učitelem vyuţití klasifikačního řádu + Komentář ředitele školy: Výuka je v souladu s cíli základního vzdělávání. Chybí odborná učebna jazyků, společenskovědních předmětů, výtvarné a hudební výchovy, coţ působí značné potíţe a znesnadňuje výchovně vzdělávací proces. Z hlediska metod a forem práce je třeba stále věnovat zvýšenou pozornost metodě aktivního učení. Rovněţ v oblasti motivace ţáků má škola rezervy a ne vţdy se daří získat zájem ţáků o práci. Přínosné jistě bude i ve větší míře vyuţívání sebehodnocení a vzájemné hodnocení ţáků. 2 až 4 zákona č. 651/2004 Sb., školský zákon Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 byl zpracován a vyhodnocen. Dále byl zpracován program proti šikanování jako součást Minimálního preventivního programu. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na školní rok 2011/2012 byl rovněţ zpracován a vyhodnocen.

19 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců školy 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Dle dlouhodobé koncepce školy Všichni vyučující splňují kvalifikační předpoklady a vyučují převáţně předměty své aprobace. Několik učitelů kromě své aprobace vyučuje i anglický jazyk, tělesnou a hudební výchovu. V rámci DVPP věnujeme pozornost vzdělávání v oblasti metod výuky spojených se ŠVP, IVT, metodami spojenými s výukou na interaktivní tabuli, tvorbě digitálních učebních materiálů. Velká pozornost je věnována výchovnému poradenství a sociálně patologickým jevům. Zástupce ředitele je zapojen do programu studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Koordinátor ICT úspěšně absolvoval studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ve specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, koordinátorka EVVO úspěšně ukončila studia pro koordinátory environmentální výchovy. Vedení školy věnuje pozornost v rámci školení zejména změnám v oblasti legislativní. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga Pracovník d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Jana Váňová studium anglického jazyka 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postiţených Pracovník Bohumil Havlík sloţeny závěrečné zkoušky Šuhaj Bohumil - studium úspěšně ukončeno Dvořáková Stanislava koordinátor EVVO z ESF studium úspěšně ukončeno

20 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Tělesná výchova 1 (Be) Školení učitelů Tv Porada metodiků 1 (Jd) Prevence sociálně patologických jevů prevence Školení na interaktivních 1 (27 pedagogů) Výuka na interaktivních tabulích tabulích Vytváření digitálních 1 (16 pedagogů) Jak vytvářet digitální učební materiály učebních materiálů Vytváření digitálních 1 (14 pedagogů) Jak vytvářet digitální učební materiály učebních materiálů Digitální učební materiály 1 (14 pedagogů) DUMy, prezentace a ověřování v praxi Aktuální stav školské 1 (To) Změny v legislativě legislativy Změny v legislativě 1 (Te) Nové předpisy inventarizace majetku Výchovné poradenství 1 (Jd) Změna legislativy Školení Fenix 1 (Te) Změny v účetnictví Školení Vema 1 (Te) Změny v oblasti mzdové Interaktivní učebnice Fraus - školení 1 (To, Ha) Nabídka a ukázka nových interaktivních učebnic Změny v právních 2 ( To, Ha) Nová legislativa v roce 2012 p. Zeman předpisech v roce 2012 Legislativa ( Ha ) Zákony 2012 p. Trunda Účetnictví v roce (Te) Změny v účetnictví Vema (Te) Změny ve mzdách Výchovné poradenství EU program investice do rozvoje vzdělávání 1(Jd) 1. Adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání 2. Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání 3. Kompetenční model sluţeb zaměstnanosti 4. Stres a antistresové poradenství 5. Soubor dokumentů EUROPASS jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností 6. Kariérový management v průběhu pracovního ţivota 7. Řešení krizových situací a konfliktů metodou mediace, facilitace a konzultace 8. ISA a moţnosti jeho vyuţití ve výuce a v kariérovém poradenství 9. Praktické aspekty vzdělávání ţáků s odlišným mateřským jazykem 10. Volba střední školy ţáků se zdravotním postiţením 11. Nástroje a opatření ve vzdělávání osob se zdravotním a jiným znevýhodněním Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu váţné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona).

21 7.5 údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 se zapojili čtyři pedagogičtí pracovníci do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. Komentář ředitele školy: Jedna paní učitelka byla přijata ke studiu anglického jazyka a absolvovala první rok studia výuky anglického jazyka na PF v Českých Budějovicích, rozšiřuje si tím svoji aprobaci o další předmět. Zástupce ředitelky dokončuje studium pro vedoucí pracovníky na UK v Praze. V letošním roce ukončil studium koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií koordinátor ICT a dále ukončila studium specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy koordinátorka EVVO. Největší pozornost v rámci prohlubování odborné kvalifikace byla věnována tvorbě digitálních učebních materiálů a práci na interaktivní tabuli. DVPP je pro učitele i školu velice obtíţné vzhledem k velké vzdálenosti od Českých Budějovic, kde probíhá většina seminářů. Zařízení pro vzdělávání pedagogů v J. Hradci sice semináře nabízí, ale v závěru jsou většinou pro nedostatečné mnoţství přihlášených zrušeny. Suplované hodiny za nepřítomného učitele jsou pro školu finančně velmi nákladné, přidělené finanční prostředky na ONIV, ze kterých se hradí DVPP jsou naprosto nedostatečné. Většina školení byla absolvována v rámci finančního zabezpečení EU, studium probíhala často v době mimo přímou vyučovací povinnost pedagogů, takţe nenarušila výuku ţáků. 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina 8.1 Školní druţina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek I II celkem Akce školní družiny Akce školní druţiny Oddělení Počet ţáků Akce Sobotní pečení ŠD 30 Vánoční tradice perníčků Divadelní představení - Napiš si Jeţíškovi ŠD 20 Představení pro veřejnost Den otevřených dveří, Představení pro MŠ Vánoční písně ŠD 20 Veřejnost Masopustní karneval ŠD 40 Sobotní akce pro děti a jejich rodiče Den dětí - divadlo ŠD 20 Představení pro 1.st. ZŠ, pro děti z MŠ a veřejnost

22 8.3 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Učebny 1. tříd, hala 1. pavilonu, tělocvičny, školní zahrada, aula školy Zařízení 1. tříd (nevhodné pro ŠD), hrací koberce, mnoţství her a pomůcek pro činnost ŠD, odpočinkový koutek, čtenářský koutek Komentář ředitele školy: Optimální by bylo umístění školní druţiny do samostatných prostor, coţ vzhledem k prostorovým podmínkám školy nelze. Paní vychovatelky se snaţí dětem prostory a činnost co nejvíce zpříjemnit a vylepšit. Ţáci se zapojují do činnosti dramatického krouţku a připravují velmi pěkné muzikály a dramatizaci pohádek pro své spoluţáky, pro děti z mateřských škol a veřejnost. V rámci činnosti školní druţiny ţáci vytvářejí zajímavé výrobky a vystavují je v prostorách školy. 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 6 až 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 9. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci 9.1 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postiţení 3 3 individuální vzdělávací plány zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění 9.2 Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků celkem Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy 0

23 9.4 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a ano částečně ne zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy ano uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování ano obsahu, forem i metod výuky umoţňování ţákovi pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené ano jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků ano uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby ţáka ano podporování nadání a talentu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky ano zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami ano působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby ano spolupráce s rodiči ano spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním ano částečně ne znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči ano přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet ţáků ve třídě ano odpovídající metody a formy práce ano specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, ano sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu ano zadávání specifických úkolů ano zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů ano vnitřní diferenciace ţáků v některých předmětech ano občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou moţností volby na straně ţáka účast ve výuce některých předmětů se staršími ţáky Komentář ředitele školy: Ve školním roce 2011/2012 jsme vzdělávali tři ţáky podle individuálního vzdělávacího plánu. Ţáci byli zařazeni do dyslektického krouţku a byli vyučováni v souladu s individuálním vzdělávacím plánem a doporučeními odborníků. 16 a 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 9 a 24 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

24 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) 10.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet žáků Poznámka Výuka plavání Plavání 3. a 4. třídy 4 78 Tělesná výchova, plavání Lyţařský výcvik 7. ročník 0 0 Nekonal se z důvodu špatných sněhových podmínek na Dačicku Exkurze Planetárium České Budějovice 2 39 Přírodověda Prezentační výstava škol 2 39 Volba povolání Jindřichově Hradci Agrostroj Pelhřimov 2 39 Volba povolání exkurze do strojírenského podniku Moravský kras 2 39 Macocha, krápníkové jeskyně Státní zámek Dačice Prohlídka interiéru i exteriéru zámku v Dačicích Exkurze do rodinného 2 39 Ekologie, výroba, tradice pivovaru v Humpolci Exkurze do ŠKODY AUTO a.s Technické obory, tradice českého průmyslu Školní výlety 1.A,B 2 35 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 2.A,B 2 40 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 3. A,B 2 32 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 4.A,B 2 46 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 5.A,B 2 39 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 6. A,B 2 45 Dolní Bolíkov, Grázlova jeskyně, Slavonice 7. A,B 2 35 Malý Pěčín, Černič 8.A,B 2 47 Hříšice, Jersice, Bába, 9. A,B 2 39 Krásy národního parku Podyjí Zahraniční výjezdy Vídeň 4 (6. a 7. třídy) 45 Vánoční Vídeň, zvyky, historie, jazyk

25 Ţákovská vystoupení Malý princ dramatický krouţek Fajny kolektif Napiš Jeţíškovi - ţáci školní druţiny roč. Den otevřených dveří - veřejnost roč. Den otevřených dveří veřejnost Mateřské školky Činnost dramatického krouţku Muzikál v podání ţáků školní druţiny Vánoční flétničky - vystoupení krouţku flétniček Vánoční Zumba krouţek tanečních pohybových her Pohádkové soutěţení při příleţitosti Dne dětí Den otevřených dveří - veřejnost Vystoupení pro rodiče Den otevřených dveří roč. Mateřské školy Činnost členů krouţku 120 Činnost krouţku Sedmáci a deváťáci baví malé kamarády Z pohádky do pohádky pohádkové hádanky roč. Mateřské školy Veřejnost Školní druţina dramatický krouţek Vondráčkova studna 2.st. 165 Divadelní představení v podání členů dramatického krouţku Výstavy Výstava fotografií k MMaG Dačice výročí zaloţení ZŠ Velikonoční výstava MMaG Dačice Barevná paleta MMaG absolventské práce ţáků ZUŠ Soutěţe 6. ročník Duhového hřiště (přehazovaná, volejbal, kopaná) ZŠ a Gymnázium Běh zámeckým parkem přespolní běh dačických škol Přehazovaná 1.místo VII.B dívky Volejbal 1.místo VIII.B dívky Fotbal mladší ţáci 1.místo VI.A Fotbal starší ţáci 1.místo IX.A Umístění v jednotlivých kategoriích: 1.místo Patrik Saitz 1.místo Ondřej Lebr 2.místo Barbora Ošmerová 2.místo Veronika Kučerová 2.místo Jan Švec 2.místo Šimon Hric 2.místo Kristýna Výletová 2.místo Pavel Chromý Zátopkovy štafety 1. a 2.st. 50 Účast v soutěţi Florbal Cup Orion v 8. a 9. tř místo ISŠTO

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, 541 03 e-mail:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více