Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12"

Transkript

1 Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Dačice, Boţeny Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Adresa školy Základní škola Dačice, ul. B. Němcové 213/V, Dačice IČ Bankovní spojení ČS Dačice /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol S účinností od , datum zahájení činnosti Název zřizovatele Město Dačice Součásti školy Základní škola (IZO ), Školní druţina (IZO ) IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Irena Tomandlova, ředitelka školy Mgr. Bohumil Havlík, zástupce ředitelky Emílie Tetourová, Bc. Marcela Kupcová, hospodářky Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Školská rada zřízena školy Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb., Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 1. září 2011, předseda Mgr. Bohumil Havlík, místopředseda Renata Hroudová 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 470 Školní druţina Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola Studium denní délka studia: 9.r.

3 2. Personální údaje (rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy) 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,33 61 a více let ,03 celkem ,00 % 18,18 81,82 100, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,00 vyučen ,15 úplné střední odborné ,09 vysokoškolské ,75 celkem , Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,00 školy učitel druhého stupně základní ,00 školy vychovatel ,00 celkem , Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 Nepovinné předměty náboţenství

4 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 50 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 75 Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Informatika a výpočetní 100 technika Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 100 Nepovinné 100 předměty(náboţenství) Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Mgr. Benešová Alena Učitelství pro 1. st 1. st, Tv Mgr. Hejtmanová Alena Učitelství pro 1. st 1. st, Mgr. Hrbková Irena Učitelství pro 1. st 1. st. Mgr. Chvátalová Jitka Učitelství pro 1. st 1. st. Mgr. Chvojsíková Jana Učitelství pro 1. st 1. st. Mgr. Krátká Jana Učitelství pro 1. st 1. st., Tv Mgr. Kovářová Jana Učitelství pro 1. st 1. st. Mgr. Mocharová Růţena Učitelství pro 1. st 1.st. Mgr. Němcová Miloslava Učitelství pro 1. st 1.st. Mgr. Nováková Soňa Učitelství pro 1. st. 1.st. Mgr. Urbánková Marie Učitelství pro 1. st 1.st., Tv Mgr. Navrátilová Vladimíra Učitelství pro 1. st 1.st., Aj Mgr. Dvořáková Radka M, Př M, Př,VkZ Mgr. Dvořáková S. Z, Př Z, Př,Vkz, Mgr. Havlík Bohumil Č, D Č, D, Mgr. Havlík Miroslav F, Ch F, Ch Mgr. Janda Pavel F, Pč F, Pč Mgr. Krejčí Jitka IVT, Pč, spec. ped. IVT, Ov, Tv, Pč Mgr. Létalová Zdeňka Č, D Č, D, Mgr. Pízová Alena Č, Nj Č, Nj, Ad Mgr. Špičková Lenka Č, Nj Č, Nj, Aj, Hv, Tv Mgr. Šuhaj Bohumil Z, Nj Z, Nj,Tv Mgr., Bc. Váňová Jana D, VV Vv,D, Aj, Tv

5 Mgr. Táborská Lenka Př, Ch M, Ch, Př Mgr. Tomandlova Irena Č, Ov Ov Mgr. Marek Antonín Teologie náboţenství 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Pedagogičtí pracovníci platová třída počet zařazených pracovníků Nepedagogičtí pracovníci Trvání pracovního poměru doba trvání Počet % do 5 let 14 42,42 do 10 let 4 12,12 do 15 let 4 12,12 do 20 let 0 0,00 nad 20 let 11 33,33 celkem , Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 6 Komentář ředitele školy Všichni členové pedagogického sboru jsou plně kvalifikovaní. Někteří vyučují kromě předmětů své aprobace i jiné předměty. Jedná se zejména o anglický jazyk, tělesnou a hudební výchovu. Paní učitelka vyučující anglický jazyk studuje tento předmět na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.

6 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro ţivot zařazené třídy roč. 3.2 Učební plán školy Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č.j. ZŠ 348/07 s platností od ( vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j / ve znění úpravy č.j / , č.j / a č.j / ) 3.3 Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboţenství 18 název kroužku počet zařazených žáků Volejbal 2. stupeň 30 Sportovní hry roč. 30 Sportovní hry roč. 20 Taneční pohybové hry 2. stupeň 20 Flétničky roč. 10 Hudebně dramatický krouţek 2. stupeň 12 Psaní na klávesnici 2. stupeň 20 Včelařský 2. stupeň 8 Krouţek mladých techniků a programování stupeň Mezinárodní program Globe 2. stupeň 10 Dyslexie Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Dělení jazyků by bylo vhodné, ale nemáme ani jazykovou učebnu, kam bychom výuku jazyků umístili, ani aprobovaného učitele anglického jazyka. V letošním školní roce jedna paní učitelka studuje anglický jazyk na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Činnost krouţků byla pestrá, zajímavá a setkala se s velkým zájmem ze strany rodičů i ţáků. Rodiče by přivítali větší mnoţství krouţků pro ţáky 1. stupně. Členové krouţku Globe vzorně reprezentovali školu na Globe Games v Litomyšli. Vynikajících výsledků v rámci celé České republiky dosáhli ţáci v psaní na klávesnici. V závěru školního roku Jakub Dvořák vytvořil rekord školy v klávesnicové hře ZAV HOUBAŘ a současně obsadil 1. místo v absolutním pořadí mezi ţáky základních a středních škol, ale i mezi dospělými (600 soutěţících) v celé České republice. 1. místo získal Jakub Dvořák i v ZAV HRÁCH. Poprvé se naše škola zapojila do mezinárodní soutěţe v psaní na klávesnici INTERSTENO 2012, ve které se účastnilo 20 zemí světa a 1340 účastníků. Krásné 42. místo obsadil Aleš Beran ve své kategorii (400 účastníků). V soutěţi mezi školami v psaní na klávesnici jsme obsadili 9. místo z 282 škol.

7 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A 18/18 12/12 6/6 Ne 1.B 16/17 9/10 7/7 Ne 2.A 22/22 9/9 13/13 Ne 2.B 18/18 9/9 9/9 Ne 3.A 16/16 9/9 7/7 Ne 3.B 15/16 6/6 9/10 Ne 4.A 24/24 14/14 10/10 Ne 4.B 23/22 13/12 10/10 Ne 5.A 20/20 14/14 6/6 Ne 5.B 19/19 12/12 7/7 Ne 6.A 22/22 12/12 10/10 Ne 6.B 23/23 15/15 8/8 Ne 7.A 15/15 9/9 6/6 Ne 7.B 20/20 11/11 9/9 Ne 8.A 23/23 13/13 10/10 Ne 8.B 24/24 11/11 13/13 Ne 9.A 18/18 10/10 8/8 Ne 9.B 21/21 13/13 8/8 Ne celkem 357/ / /157 Stav žáků je uveden k a Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2012/13 počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2012/ přijato při zápisu, nastoupí 29 7 odkladů 4.3 Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy v průběhu šk. roku 2011/2012 ročník počet ţáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 6 (15,38%) Čtyřleté gymnázium 3 (7,5%) Střední odborné školy 28 (70,0%) Střední odborná učiliště 9 (22,5%) 4.5 Ţáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet ţáků ve ŠD 3 počet ţáků celkem 5 (3 Vietnamci, 2 Ukrajinci)

8 Komentář ředitele školy Ve školním roce byli přijati ve správním řízení do vyšších ročníků 2 ţáci. K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 se přihlásilo 36 ţáků. Všech 36 bylo přijato a v průběhu května 2012 mělo 7 dětí povolen na základě ţádosti zákonných zástupců a kladných doporučení PPP, SPC a odborných lékařů odklad školní docházky. Ve spádové oblasti naší školy (zejména panelová zástavba ze sedmdesátých let) stárne populace a mladí lidé s dětmi se do těchto bytů zatím nestěhují. Počet dětí s povinnou školní docházkou zde klesá, a tím se stále sniţuje počet ţáků naší školy, i přesto ţe vysoké procento dětí nastoupí do naší školy z jiné spádové oblasti. Z 36 ţáků, kteří se dostavili k zápisu, bylo 9 z jiné spádové oblasti, coţ je 25%. V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 39 ţáků v 9. ročníku a 1 ţák v 8. ročníku. 6 ţáků bylo přijato na osmileté gymnázium. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch Třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 18/18 0/0 0/0 1.B 16/17 0/0 0/0 2.A 22/22 0/0 0/0 2.B 18/18 0/0 0/0 3.A 15/15 1/1 0/0 3.B 12/11 3/5 0/0 4.A 17/18 7/6 0/0 4.B 16/16 7/6 0/0 5.A 15/16 5/4 0/0 5.B 8/6 11/13 0/0 6.A 6/7 14/13 2/0 6.B 5/3 18/20 0/0 7.A 3/3 11/11 1/0 7.B 9/9 11/11 0/0 8.A 6/6 17/16 0/1 8.B 9/8 11/13 4/2 9.A 3/4 14/14 1/0 9.B 1/0 18/21 2/0 Celkem 199/ /158 10/3 Procenta 55,74%/55,03% 41,46%/43,02% 2,80%/0,84%

9 5.2 Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 3.A 0/0 0/0 3.B 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 4.B 0/0 0/0 5.A 0/0 0/0 5.B 0/0 0/0 6.A 1/0 0/0 6.B 0/0 0/0 7.A 0/0 0/0 7.B 0/0 0/0 8.A 0/0 0/0 8.B 1/1 0/0 9.A 1/0 0/0 9.B 0/0 0/0 Celkem 3/0 0/0 Procenta 0,84%/0,28% 0%/0% 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 1.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 2.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 2.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 3.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 3.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 4.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 4.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 5.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 5.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 6.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 6.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 7.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 7.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 8.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 8.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 9.A Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne 9.B Ano/Ano Ne/Ne Ne/Ne celkem 18 tříd, 357/358 žáků

10 5.4 Výchovná opatření pochvaly Třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 3.A 0/0 0/0 3.B 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 4.B 0/0 0/0 5.A 0/0 0/4 5.B 0/0 0/1 6.A 0/0 0/2 6.B 0/0 0/1 7.A 0/0 0/0 7.B 0/0 0/5 8.A 0/0 0/3 8.B 0/0 0/10 9.A 0/0 0/1 9.B 0/0 0/7 Celkem 0/0 0/ Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 0/0 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 0/0 3.A 0/0 0/0 0/0 3.B 0/0 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 0/0 4.B 0/0 0/0 0/1 5.A 0/0 0/0 0/0 5.B 0/2 1/1 0/0 6.A 1/1 8/5 0/8 6.B 1/1 2/1 1/0 7.A 1/2 2/1 0/5 7.B 2/0 2/2 0/1 8.A 1/0 1/0 0/0 8.B 2/0 3/4 0/0 9.A 3/0 0/2 0/0 9.B 2/2 3/1 0/0 Celkem 13/8 22/17 1/15

11 5.6 Komisionální přezkoušení ţáků Třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B 0 0 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A 0/ B 0/ A 0/ B 0/ A 0/ B 0/ A 0/ B 0/ A 0/ B 0/ A 2/ B 0/ A 1/ B 0/ A 0/ B 4/ A 1/ B 2/ celkem 10/

12 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A 196/341 10,89/18,94 0/0 0/0 1.B 304/531 19,00/31,24 0/0 0/0 2.A 459/787 20,86/35,77 0/0 0/0 2.B 277/397 15,39/22,06 0/0 0/0 3.A 520/626 32,50/39,13 0/0 0/0 3.B 382/647 25,47/40,44 0/0 0/0 4.A 808/810 33,67/33,75 0/0 0/0 4.B 451/713 19,61/32,41 0/0 0/0 5.A 561/756 28,05/37,80 0/0 0/0 5.B 335/532 17,63/28,00 0/0 0/0 6.A 660/ ,00/52,05 0/0 0/0 6.B 868/896 37,74/38,96 0/0 0/0 7.A 476/672 31,73/44,80 0/0 0/0 7.B 335/429 16,75/21,45 0/0 0/0 8.A 717/ ,17/44,13 0/0 0/0 8.B 1083/ ,13/56,54 0/4 0/0,17 9.A 845/981 46,94/54,50 0/0 0/0 9.B 1253/ ,67/61,38 0/0 0/0 celkem 10530/ ,50/35,56 0/4 0/0,01 Komentář ředitele školy: Ţáci v prvním pololetí dosáhli průměrného prospěchu 1,55, vyznamenání získalo 199 ţáků a 10 ţáků neprospělo. V druhém pololetí dosáhli ţáci průměrného prospěchu 1,58, vyznamenání získalo 197 ţáků a 3 ţáci neprospěli ani po opravných zkouškách a budou opakovat ročník. Výsledek je ovlivněn zejména ţáky 1. stupně. Odchod ţáků z pátého ročníku do primy osmiletého gymnázia velmi ovlivní průměrné výsledky ţáků na 2. stupni. Sníţená známka z chování 2. stupně byla udělena v 1. pololetí třem ţákům z důvodu porušování školního řádu, ve 2. pololetí byl sníţeným stupněm z chování hodnocen 1 ţák za 4 neomluvené hodiny. Výborná práce ţáků a reprezentace školy byla oceněna kromě 34 pochval také udělením kniţních odměn v počtu 54 a sladkých odměn za sportovní úspěchy v počtu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

13 5.9 Výsledky testování ţáků

14

15

16

17 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Hospitační činnost zajišťuje vedení školy 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuje se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání + (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů + výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje + dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora + výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, moţnost (objevuje se pouze v některých hodinách) relaxace ţáků vhodná forma kladení otázek + Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem ţáků o výuku + + propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) + + vyuţívání zkušeností ţáků + + vliv hodnocení na motivaci ţáků + + vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + + osobní příklad pedagoga + - (v hodinách se neobjevuje)

18 Interakce a komunikace klima třídy + + akceptování stanovených pravidel + + komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru ţáka, + + argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, + + příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností ţáků + vyuţívání vzájemného hodnocení a + + sebehodnocení ţáků ocenění pokroku + zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem + vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků + učitelem vyuţití klasifikačního řádu + Komentář ředitele školy: Výuka je v souladu s cíli základního vzdělávání. Chybí odborná učebna jazyků, společenskovědních předmětů, výtvarné a hudební výchovy, coţ působí značné potíţe a znesnadňuje výchovně vzdělávací proces. Z hlediska metod a forem práce je třeba stále věnovat zvýšenou pozornost metodě aktivního učení. Rovněţ v oblasti motivace ţáků má škola rezervy a ne vţdy se daří získat zájem ţáků o práci. Přínosné jistě bude i ve větší míře vyuţívání sebehodnocení a vzájemné hodnocení ţáků. 2 až 4 zákona č. 651/2004 Sb., školský zákon Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 byl zpracován a vyhodnocen. Dále byl zpracován program proti šikanování jako součást Minimálního preventivního programu. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na školní rok 2011/2012 byl rovněţ zpracován a vyhodnocen.

19 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců školy 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Dle dlouhodobé koncepce školy Všichni vyučující splňují kvalifikační předpoklady a vyučují převáţně předměty své aprobace. Několik učitelů kromě své aprobace vyučuje i anglický jazyk, tělesnou a hudební výchovu. V rámci DVPP věnujeme pozornost vzdělávání v oblasti metod výuky spojených se ŠVP, IVT, metodami spojenými s výukou na interaktivní tabuli, tvorbě digitálních učebních materiálů. Velká pozornost je věnována výchovnému poradenství a sociálně patologickým jevům. Zástupce ředitele je zapojen do programu studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Koordinátor ICT úspěšně absolvoval studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ve specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, koordinátorka EVVO úspěšně ukončila studia pro koordinátory environmentální výchovy. Vedení školy věnuje pozornost v rámci školení zejména změnám v oblasti legislativní. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga Pracovník d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Jana Váňová studium anglického jazyka 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postiţených Pracovník Bohumil Havlík sloţeny závěrečné zkoušky Šuhaj Bohumil - studium úspěšně ukončeno Dvořáková Stanislava koordinátor EVVO z ESF studium úspěšně ukončeno

20 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Tělesná výchova 1 (Be) Školení učitelů Tv Porada metodiků 1 (Jd) Prevence sociálně patologických jevů prevence Školení na interaktivních 1 (27 pedagogů) Výuka na interaktivních tabulích tabulích Vytváření digitálních 1 (16 pedagogů) Jak vytvářet digitální učební materiály učebních materiálů Vytváření digitálních 1 (14 pedagogů) Jak vytvářet digitální učební materiály učebních materiálů Digitální učební materiály 1 (14 pedagogů) DUMy, prezentace a ověřování v praxi Aktuální stav školské 1 (To) Změny v legislativě legislativy Změny v legislativě 1 (Te) Nové předpisy inventarizace majetku Výchovné poradenství 1 (Jd) Změna legislativy Školení Fenix 1 (Te) Změny v účetnictví Školení Vema 1 (Te) Změny v oblasti mzdové Interaktivní učebnice Fraus - školení 1 (To, Ha) Nabídka a ukázka nových interaktivních učebnic Změny v právních 2 ( To, Ha) Nová legislativa v roce 2012 p. Zeman předpisech v roce 2012 Legislativa ( Ha ) Zákony 2012 p. Trunda Účetnictví v roce (Te) Změny v účetnictví Vema (Te) Změny ve mzdách Výchovné poradenství EU program investice do rozvoje vzdělávání 1(Jd) 1. Adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání 2. Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání 3. Kompetenční model sluţeb zaměstnanosti 4. Stres a antistresové poradenství 5. Soubor dokumentů EUROPASS jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností 6. Kariérový management v průběhu pracovního ţivota 7. Řešení krizových situací a konfliktů metodou mediace, facilitace a konzultace 8. ISA a moţnosti jeho vyuţití ve výuce a v kariérovém poradenství 9. Praktické aspekty vzdělávání ţáků s odlišným mateřským jazykem 10. Volba střední školy ţáků se zdravotním postiţením 11. Nástroje a opatření ve vzdělávání osob se zdravotním a jiným znevýhodněním Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu váţné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona).

21 7.5 údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 se zapojili čtyři pedagogičtí pracovníci do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. Komentář ředitele školy: Jedna paní učitelka byla přijata ke studiu anglického jazyka a absolvovala první rok studia výuky anglického jazyka na PF v Českých Budějovicích, rozšiřuje si tím svoji aprobaci o další předmět. Zástupce ředitelky dokončuje studium pro vedoucí pracovníky na UK v Praze. V letošním roce ukončil studium koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií koordinátor ICT a dále ukončila studium specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy koordinátorka EVVO. Největší pozornost v rámci prohlubování odborné kvalifikace byla věnována tvorbě digitálních učebních materiálů a práci na interaktivní tabuli. DVPP je pro učitele i školu velice obtíţné vzhledem k velké vzdálenosti od Českých Budějovic, kde probíhá většina seminářů. Zařízení pro vzdělávání pedagogů v J. Hradci sice semináře nabízí, ale v závěru jsou většinou pro nedostatečné mnoţství přihlášených zrušeny. Suplované hodiny za nepřítomného učitele jsou pro školu finančně velmi nákladné, přidělené finanční prostředky na ONIV, ze kterých se hradí DVPP jsou naprosto nedostatečné. Většina školení byla absolvována v rámci finančního zabezpečení EU, studium probíhala často v době mimo přímou vyučovací povinnost pedagogů, takţe nenarušila výuku ţáků. 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina 8.1 Školní druţina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek I II celkem Akce školní družiny Akce školní druţiny Oddělení Počet ţáků Akce Sobotní pečení ŠD 30 Vánoční tradice perníčků Divadelní představení - Napiš si Jeţíškovi ŠD 20 Představení pro veřejnost Den otevřených dveří, Představení pro MŠ Vánoční písně ŠD 20 Veřejnost Masopustní karneval ŠD 40 Sobotní akce pro děti a jejich rodiče Den dětí - divadlo ŠD 20 Představení pro 1.st. ZŠ, pro děti z MŠ a veřejnost

22 8.3 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Učebny 1. tříd, hala 1. pavilonu, tělocvičny, školní zahrada, aula školy Zařízení 1. tříd (nevhodné pro ŠD), hrací koberce, mnoţství her a pomůcek pro činnost ŠD, odpočinkový koutek, čtenářský koutek Komentář ředitele školy: Optimální by bylo umístění školní druţiny do samostatných prostor, coţ vzhledem k prostorovým podmínkám školy nelze. Paní vychovatelky se snaţí dětem prostory a činnost co nejvíce zpříjemnit a vylepšit. Ţáci se zapojují do činnosti dramatického krouţku a připravují velmi pěkné muzikály a dramatizaci pohádek pro své spoluţáky, pro děti z mateřských škol a veřejnost. V rámci činnosti školní druţiny ţáci vytvářejí zajímavé výrobky a vystavují je v prostorách školy. 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 6 až 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 9. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci 9.1 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postiţení 3 3 individuální vzdělávací plány zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění 9.2 Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků celkem Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy 0

23 9.4 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a ano částečně ne zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy ano uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování ano obsahu, forem i metod výuky umoţňování ţákovi pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené ano jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků ano uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby ţáka ano podporování nadání a talentu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky ano zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami ano působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby ano spolupráce s rodiči ano spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním ano částečně ne znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči ano přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet ţáků ve třídě ano odpovídající metody a formy práce ano specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, ano sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu ano zadávání specifických úkolů ano zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů ano vnitřní diferenciace ţáků v některých předmětech ano občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou moţností volby na straně ţáka účast ve výuce některých předmětů se staršími ţáky Komentář ředitele školy: Ve školním roce 2011/2012 jsme vzdělávali tři ţáky podle individuálního vzdělávacího plánu. Ţáci byli zařazeni do dyslektického krouţku a byli vyučováni v souladu s individuálním vzdělávacím plánem a doporučeními odborníků. 16 a 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 9 a 24 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

24 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) 10.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet žáků Poznámka Výuka plavání Plavání 3. a 4. třídy 4 78 Tělesná výchova, plavání Lyţařský výcvik 7. ročník 0 0 Nekonal se z důvodu špatných sněhových podmínek na Dačicku Exkurze Planetárium České Budějovice 2 39 Přírodověda Prezentační výstava škol 2 39 Volba povolání Jindřichově Hradci Agrostroj Pelhřimov 2 39 Volba povolání exkurze do strojírenského podniku Moravský kras 2 39 Macocha, krápníkové jeskyně Státní zámek Dačice Prohlídka interiéru i exteriéru zámku v Dačicích Exkurze do rodinného 2 39 Ekologie, výroba, tradice pivovaru v Humpolci Exkurze do ŠKODY AUTO a.s Technické obory, tradice českého průmyslu Školní výlety 1.A,B 2 35 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 2.A,B 2 40 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 3. A,B 2 32 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 4.A,B 2 46 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 5.A,B 2 39 Den lesů ČR naučně zábavný program na Zavadilce 6. A,B 2 45 Dolní Bolíkov, Grázlova jeskyně, Slavonice 7. A,B 2 35 Malý Pěčín, Černič 8.A,B 2 47 Hříšice, Jersice, Bába, 9. A,B 2 39 Krásy národního parku Podyjí Zahraniční výjezdy Vídeň 4 (6. a 7. třídy) 45 Vánoční Vídeň, zvyky, historie, jazyk

25 Ţákovská vystoupení Malý princ dramatický krouţek Fajny kolektif Napiš Jeţíškovi - ţáci školní druţiny roč. Den otevřených dveří - veřejnost roč. Den otevřených dveří veřejnost Mateřské školky Činnost dramatického krouţku Muzikál v podání ţáků školní druţiny Vánoční flétničky - vystoupení krouţku flétniček Vánoční Zumba krouţek tanečních pohybových her Pohádkové soutěţení při příleţitosti Dne dětí Den otevřených dveří - veřejnost Vystoupení pro rodiče Den otevřených dveří roč. Mateřské školy Činnost členů krouţku 120 Činnost krouţku Sedmáci a deváťáci baví malé kamarády Z pohádky do pohádky pohádkové hádanky roč. Mateřské školy Veřejnost Školní druţina dramatický krouţek Vondráčkova studna 2.st. 165 Divadelní představení v podání členů dramatického krouţku Výstavy Výstava fotografií k MMaG Dačice výročí zaloţení ZŠ Velikonoční výstava MMaG Dačice Barevná paleta MMaG absolventské práce ţáků ZUŠ Soutěţe 6. ročník Duhového hřiště (přehazovaná, volejbal, kopaná) ZŠ a Gymnázium Běh zámeckým parkem přespolní běh dačických škol Přehazovaná 1.místo VII.B dívky Volejbal 1.místo VIII.B dívky Fotbal mladší ţáci 1.místo VI.A Fotbal starší ţáci 1.místo IX.A Umístění v jednotlivých kategoriích: 1.místo Patrik Saitz 1.místo Ondřej Lebr 2.místo Barbora Ošmerová 2.místo Veronika Kučerová 2.místo Jan Švec 2.místo Šimon Hric 2.místo Kristýna Výletová 2.místo Pavel Chromý Zátopkovy štafety 1. a 2.st. 50 Účast v soutěţi Florbal Cup Orion v 8. a 9. tř místo ISŠTO

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 V Semilech dne 30. září 2014 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o d R a l s k e m 5 7 2 Stránka 1 VÝROČNÍ

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více