až 24 hodin. Uvařené proutí se naloupalo mrazících a před začátkem jara. Pokud byla ve vrbách míza, neměla surovina jen holé hlavy vrb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "až 24 hodin. Uvařené proutí se naloupalo mrazících a před začátkem jara. Pokud byla ve vrbách míza, neměla surovina jen holé hlavy vrb."

Transkript

1 Číslo 7 Duben 2006 Cena 5,- Kč Jipro prohrálo boj o přežití 60. výročí už nestihne Pavla Zvoňárová ml., Lumír Šarman Firma, která léta patřila k Lomnici jako symbol dovednosti zdejších lidí, už neexistuje. V loňském roce se ocitla v konkurzu. Dnes čeká na to, jak úspěšný bude její konkurzní správce při hledání vhodných zájemců o zbylý majetek. Po firmě Helier (dříve Jitona) tak z našeho města mizí další velký zaměstnavatel. Co bude dál? Historie Výrobní družstvo Jipro vzniklo v roce Tehdy se specializovalo především na košíkářskou výrobu, rozšířenou o výrobky ze slámy, borových loubků a orobince. V roce 1953 k výrobě přibylo provaznictví. V roce 1960 bylo Jipro sloučeno s družstvem provazníku v Deštné u Soběslavi. O pět let později přijímá podnik nový název Jipro, družstvo lidové umělecké výroby. Firma chtěla zachovat a rozšiřovat tradiční lidovou řemeslnou výrobu uměleckého charakteru z klasických materiálu, získávaných hlavně z místních zdrojů. Potřebné suroviny se pěstovaly na šesti plantážích v okolí Lomnice. Cesta proutí do dílny, kde se proutěné výrobky zhotovovaly, byla poměrně složitá a v některých případech trvala i rok. Proutí se nejprve přebralo, surovina se posléze vařila až 24 hodin. Uvařené proutí se naloupalo a pružné větve skončily ve skladu. Důležité bylo proutí ořezat vždy po prvních mrazících a před začátkem jara. Pokud byla ve vrbách míza, neměla surovina potřebnou pružnost. Na plantážích zůstávaly jen holé hlavy vrb. Jipro zhotovovalo náročné košíkářské výrobky, bytové doplňky, užitkové doplňky i hračky. Dlouhá léta prožívalo košíkárství zlaté časy. Zájem o výrobky z proutí byl ještě v nedávných letech značný. Také samotné Jipro zaznamenalo větší zájem o své výrobky, dokonce přijímá v roce 2002 další zaměstnance. Pro představu - v košíkářské výrobě ve zmiňovaném roce pracovaly ješte tři desítky lidí. V jihočeském regionu mělo košíkářství dlouholetou tradici, ze známých středisek jmenujme např. Koloděje nad Lužnicí. Pokračování na str. 3 My a naši krajané Mirek Bína V nedávné době mne navštívila americká rodina. Do ČR se vydala hledat kořeny svého rodu do Státního archivu v Třeboni. Byl jsem dost překvapen, jak Američané, v kterých koluje česká krev, se zajímají o udržení původní české kultury. Velký zájem projevili i o zdokumentování chovu včel u nás. V rámci poznání neváhali navštívit náš včelařský provoz. Na oplátku nás seznámili s činností Sokola ve více než 20 kulturních centrech v Minnesotě, Nebrasce, Texasu, Illinois, Pensylvanii, Wisconsinu a dalších. Členové se zde nejen věnují tělovýchově, ale také vaření českých pochoutek a výuce národních tanců v tradičních krojích.. Pro poznání svých kořenů mají založenou národní knihovnu a genealogickou organizaci (www.cgsi.org), která se prý těší zájmu všech generací. Pro mne toto zjištění bylo zarážejícím faktem ve srovnání s domovskou scénou. Budeme i nadále čekat, až nám naši kulturu a tradice budou muset přivézt konzumní Američané? POPRVÉ 12 stran Také najdete uvnitř čísla: Téma: Jipro str. 1, 3 Reportáž ze zastupitelstva str. 2, 10 Anketa - jak hodnotíte vedení města? str. 6 Rozhovory str. 2, 5, 11 Pohádka str. 9

2 2 duben 2006 ALTERNATIVA Veřejné jednání zastupitelstva 23. března 2006 Lumír Šarman Příprava Týden před jednáním zastupitelstva proběhla tzv. rozšířená rada, na které se sešla většina zastupitelů společně s ekonomem města ing.kukačkou. Na programu byl především rozbor hospodaření města v roce 2005 a návrh rozpočtu na rok Jak už to na rozšířených radách bývá, ačkoliv se konají zpravidla pouze před jednáním zastupitelstva o rozpočtu, byla i tentokrát atmosféra klidná a věcná. Pan Kukačka připravil materiály podrobnější než v loňském roce a předložil tak takřka vyčerpávající legendu k číslům, která ležela před zastupiteli. Rozšířená rada se také zabývala budoucí změnou územního plánu města obchvatem. Zastupitelům byla předložena tzv.východní varianta, která by vedla kolem nádraží ČD, pod budoucí průmyslovou zónou a následně by se napojovala na silnici vedoucí do Třeboně. Tak závažné rozhodnutí však nejde udělat během půl hodiny, proto šlo jen o předjednání tohoto bodu před samotným zastupitelstvem. Jednání zastupitelstva - úvod Už před zahájením jednání si zastupitelé za ODS a ČSSD (J. Pudil, J. Šteffl, L. Šarman a A. Pudil) všimli zajímavé věci: jako jediní čtyři členové zastupitelstva seděli na nepolstrovaných židlích. K dispozici měli také jen 3 sklenice na 4 osoby. Úsměvné, že? Třeba to byl pokus vládnoucí nezávislé většiny omezit pohodlí věčných reptalů z ODS a tlačit je k tomu, aby se méně ptali. Na programu schůze bylo celkem 16 bodů. Výjimečně se sál naplnil takřka do posledního místa. Zasedání navštívil i senátor Jiří Pospíšil. Jak se později ukáže, nenudil se. V úvodu každého zasedání dochází k rekapitulaci plnění úkolů zadaných na minulém jednání. Dále jsou vždy na pořadu zprávy o činnosti jednotlivých komisí. Finanční výbor všechno je v pořádku Zprávu přednesl předseda výboru R. Bílek. Konstatoval, že zadluženost města byla vloni 30 milionů korun, splaceny nad plán byly 3 miliony. Celkové příjmy rozpočtu činili zhruba 43 mil. Kč, výdaje dosáhly stejné výše, když zahrnovaly i úvěrové splátky ve výši 11 mil. Kč. Rozhodně není důvod k pokřiku, že je město v určitém okamžiku zadluženo, jak je vidět někdy na zastupitelstvu, řekl pan Bílek a pokračoval: V delším časovém horizontu tento dluh je dočasný a tím relativní. Naopak dochází k růstu majetku města. Z toho také plyne zbytečnost nesmyslných diskusí o nutnosti, vhodnosti tzv. dotací. Je samozřejmě nutné sledovat účelnost a nutnost jednotlivých projektů a upřednostňovat projekty, které nesou také zisk svým působením, nejenom růstem majetku obce. Tento majetek je také nutné do další doby opečovávat, opravovat atd. Některé z přítomných jistě překvapilo tvrzení, že o vhodnosti dotací nelze vůbec diskutovat. Celá zpráva byla poměrně obsáhlá. K dispozici je Vám všem na městském úřadě. Stojí za přečtení. Každý občan má právo nahlížet do všech dokumentů, které souvisí s městem, a pracovníci úřadu mu tyto informace musí poskytnout. Kontrolní výbor už toho mnoho nestihneme Michal Najdr jako předseda kontrolního výboru musel čelit výtkám zastupitelů za ODS, kteří poukazovali na skutečnost, že plán činnosti tohoto důležitého výboru je hodně skromný. Pan Najdr to vysvětlil hlavně nedostatkem času, který zbývá do ZE ZASTUPITELSTVA - REPORTÁŽ komunálních voleb. V tomto roce tedy od kontrolního výboru nečekejme zázraky. Zkontroluje, jak si píší docházku zaměstnanci městského úřadu, jak dopadly vloni zasázené sazenice lesního porostu města po zimě, jak se řeší škodní události na majetku města a smluvní vztah na pronájem nebytových prostor areálu Farská louka. Tento bod byl posléze ještě rozšířen na návrh J. Šteffla. Na návrh J. Pudila potom zase přibyl do plánu kontrolního výboru ještě úkol týkající se prodeje pozemků v lokalitě Za chmelnicí. Rada dala 4 tisíce včelařům V rámci projednávání zprávy z jednání rady se ptal prakticky jenom L. Šarman. Na jeho otázku, jaké zaujala rada stanovisko k dopisu čínského velvyslance, který apeloval na obce, aby nepodpořily akci Vlajka pro Tibet, odpověděl pan starosta opatrně, že jde o vnitřní záležitost Číny. Na návrh, aby byl podpis nové partnerské smlouvy s městem Diessen nechán až do doby po volbách, zase zazněla odpověď, že to není třeba. Na otázku, proč není v hodnotící komisi na všechna výběrová řízení zajišťovaná městem ani jeden zastupitel, natož některý z opozičních zastupitelů, starosta uspokojivě neodpověděl. A tak jediná konkrétní odpověď zazněla, když přišla řeč na podporu ve výši 4000 Kč pro místní včelaře. Závěrečný účet města za rok 2005 Závěrečný účet města je dokument, který radnice předkládá krajskému úřadu po skončení každého roku. Tento materiál byl předjednán už na rozšířené radě, a tak k němu na zastupitelstvu už žádná další diskuse neprobíhala. Pozorný čtenář se při studiu tohoto dokumentu dozví, že zřejmě nejdůležitější pro chod města je kulturní komise, protože má dohromady 15 členů, zatímco nepodstatné výbory finanční a kontrolní mají 5 respektive 3 (!!) členy. Další zajímavou informací je fakt, že počet zaměstnanců městského úřadu už dosáhl 13 v hlavním pracovním poměru. Hlavní náplní materiálu je ale samozřejmě rozbor finančního hospodaření města v roce Protože o majetku a jeho krytí vypovídá nejlépe rozvaha, přetiskujeme jí ze závěrečného účtu města: Rozvaha města k v Kč AKTIVA Stálá aktiva ,76 Farská louka II. etapa výstavby spolyká přes 7 milionů Kč Dokončení na str. 10

3 duben 2006 ALTERNATIVA 3 ROZHOVOR Rozhovor s konkurzním správcem firmy Jipro Ing. Františkem Pencem Proč došlo k vyhlášení konkurzu? Návrh na prohlášení konkursu na výše uvedeného úpadce podali dne zaměstnanci v.d. JIPRO. Hlavním důvodem k návrhu bylo to, že dlužník svým zaměstnancům od prosince 2004 do února 2005 neplatil jejich mzdy, na které jim vznikl zákonný nárok. Dlužník na výzvy soudu konstatoval, že dle jeho názoru prošlo družstvo náročnou a hlubokou restrukturalizací, což mu zaručuje možnosti dalšího rozvoje. Dále konstatoval, že navrhovatelé konkursu jsou z větší části ve výpovědní lhůtě a že jde o mstivou reakci z jejich strany. Následně bylo soudu doručeno vyjádření Úřadu práce v Jindřichově Hradci, ze kterého vyplývá, že ÚP byly částečně uspokojeny mzdové nároky celkem jedenácti zaměstnanců při platební neschopnosti JIPRO výrobní družstvo Lomnice nad Lužnicí. V červnu 2005 navrhovatelé soudu znovu potvrdili soudu, že od března 2005 jim opět mzda není hrazena. Na výzvu soudu dne dlužník pouze uvedl, že s návrhy nesouhlasí a své vyjádření doplní v nejkratším možném termínu. Od této doby však dlužník přestal se soudem komunikovat, a tak dne Krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil na dlužníka konkurs. Správcem konkursní podstaty jsem byl ustanoven já. Jipro prohrálo boj o přežití... - dokončení ze str. 1 Firma, kterou prošlo hodně Lomničáků Za takřka šedesát let činnosti prošlo firmou mnoho lidí. Střídali se jak ve výrobě, tak ve vedení firmy a tak lze s trochou nadsázky říci, že v Lomnici není rodina, jejíž některý člen by v Jipru někdy nepracoval. I dnešní poslanec parlamentu české republiky Michal Doktor strávil v této firmě několik let. Těžké časy a střídání majitelů Po roce 2000 začala firma pociťovat větší tlak konkurence. S otevíráním evropských trhů levnějšímu zboží z Indonésie a Číny se zhoršovala šance Jipra prodávat dostatečné množství svých výrobků. Začaly potíže s financováním výroby, chyběly peníze na rozvoj a někdy i na platy zaměstnanců. Od roku 2002 se pak vystřídaly na pozici majitele družstva tři subjekty, z nichž poslední ho dovedl až ke smutnému konci. Současnost V současnosti je Jipro v konkurzu. Koncem loňského roku se k přezkumu pohledávek a volbě věřitelského výboru sešli věřitelé úpadce. Své pohledávky přihlásilo v prvním termínu 62 věřitelů. Družstvo dluží i za pronájem pozemků, za telefony, za pojistné... Jedinou šancí úpadce jsou nemovitosti, jež byly oceněny na 4,5 milionu korun. Z movitých věcí zabavila hotové výrobky exekutorka z Kolína, kde pravděpodobně budou také spolu s některými stroji vydraženy ve prospěch konkurzu. Objekt v Lomnici chce správce vydražit jako celek. Dnes je objekt vyklizený, poslední pracovníci skončili k Letošní 30. květen mohl být pro Jipro šedesátiletým výročím od vzniku založení, škoda, že se významného jubilea již nedožilo... Jak dosud probíhá konkurzní řízení? Rovněž se správcem konkursní podstaty (SKP) od samého počátku nikdo z vedení družstva nekomunikoval. Za situace, kdy již bylo zvažováno podání trestního oznámení za neplnění povinností v konkursním řízení ze strany statutárních orgánů, byla ze strany vedení družstva udělena plná moc k jeho zastupování bývalému pracovníkovi družstva Mgr. Kamilu Heimovi. Po převzetí objektu a účetní evidence SKP konstatoval, že úpadce je v hluboké platební neschopnosti, která měla za následek odpojení energetický zdrojů a naprostý rozklad výrobního programu družstva. V areálu fakticky fungovali pouze tři pracovníci bez jakéhokoliv vedení a výrobních úkolů. Určité prostory měly pronajaty společnosti personálně propojené na bývalé vedení družstva. Vzhledem k tomu, že neplnily základní požadavky nájemních smluv - řádné placení nájemného, SKP nájemní smlouvy ukončil a ke konci roku 2005 byl objekt těmito společnostmi vyklizen. V současné době proběhlo první přezkumné jednání, na kterém byly věřitelům úpadce uznány pohledávky v celkové výši Kč. Na je nařízeno zvláštní přezkumné jednání, na kterém SKP uzná další pohledávky v celkové výši ,- Kč. Celkově jsou tedy v rámci konkursního řízení uznány pohledávky za ,- Kč. Oproti tomu byl zjištěn majetek úpadce, především nemovitý (areál Lomnice nad Lužnicí), jehož tržní hodnota byla znaleckým posudkem stanovena na 4,5 mil. Kč. Za tuto cenu je majetek jako celek nabízen k prodeji v rámci dražby, kterou organizuje společnost Business service s.r.o., České Budějovice. Do prvého kola dražby dne se nepřihlásil žádný zájemce, druhé kolo je plánováno na konec dubna Veškerý majetek úpadce je nabízen k prodeji jako celek, v rámci výše uvedené dražby jako soubor nemovitých i movitých věcí. Soubor zahrnuje veškeré nemovitosti úpadce, stroje a přístroje a nedokončenou výrobu, která ke dni prohlášení konkursu zůstala v objektu. Jak dlouho může konkurzní řízení podle Vás trvat? Délku řízení lze jen těžko odhadnout neboť kromě nemovitých a movitých věcí bude SKP zpeněžovat i vykázané pohledávky a ostatní majetková práva. Již dnes je jasné, že SKP se nevyhne soudním sporům o pravost pohledávek úpadce k jiným subjektům. Vlastní konkurzní řízení může být ukončeno, pokud budou vyřešeny i tyto spory. Předpokládám, že vlastní prodej movitých a nemovitých věcí se podaří v průběhu roku Ukončení celého konkurzu, kdy bude možno provést uspokojení věřitelů, však odhaduji na konec roku 2007 respektive rok Děkujeme za rozhovor. Jipro - fakta o konkurzu objekt je prodáván jako celek včetně zásob a strojů kromě 1 bytu 3+1 je prodáváno dále celkem 6 provozních objektů Konkurzní správce, dražebník Ing.František Penz, tel.: zástupce dražebníka - ing.ludvík, tel.:

4 4 duben 2006 ALTERNATIVA Hrnečku vař Jiří Kos Bývaly časy, kdy kouzelný hrneček vařil kaši jenom pro chudé lidi. Sami dobře víte, co se ve známém pohádkovém příběhu stalo. Mlsná bába neposlechla svou dceru a v její nepřítomnosti hrnečku poručila, aby uvařil kaši. Jenomže zapomněla, jak zní druhý povel. Nebýt vracející se dcery, jež okamžitě zastavila lavinu kaše, a kupců, kteří si museli kolem domu prokousat cestu k tržnici, nebyla by vysvobozena z bílého vězení. Po té nehodě hrneček zabavil okresní hejtman jako nebezpečnou věc a využíval ho především v době předvolební kampaně. Nevařil jako jeho oponenti guláš, ale Lakedajmonští Slavoj Svoboda Počátkem tohoto měsíce jsem náhodou zaslechl úryvek rozhlasového pořadu o diskriminaci padesátiletých při vyhazovech nebo přijímání do zaměstnání. Napadla mne tato myšlenka o staré Spartě a její organizaci státu: za starých dob řeckého národa bylo raženo heslo: Ve zdravém těle zdravý duch. Do dokonalosti toto heslo dovedli až Sparťané (Lakedajmonští) - tvrdí a obávaní bojovníci. Pro zkrácení dlouhého názvu bojovných Sparťanů jim přidělíme zkratku LD (Lakedajmonští). Tito obávaní bojovníci, přišli na zajímavý nápad. Rada starších a král Kurhav 8. prohlásili: MOZAIKA naklonil si své voliče výbornou kaší s medem. Za fašistické okupace odvezl kouzelný hrnek jeden vlivný německý důstojník do koncentračního tábora na Ukrajině a tam ho používal jako smrtící prostředek do takzvané Kašové komory. Odsouzení vězňové měli krásnou smrt. Nejprve se pořádně najedli chutné kaše, aby se v ní nakonec zadusili. Po válce kouzelný hrneček zabavili komunisté. Nainstalovali ho do jedné pražské pekárny a poručili mu, aby chrlil těsto na rohlíky a housky. Jinak že ho za trest pošlou na Sibiř. A tak chudák hrnek nepřetržitě vyráběl těsto, ze kterého pekaři pekli produkty, jimiž tehdejší vláda nakrmila národ. Ten neměl důvod, proč se bouřit. Po Něžné revoluci nebylo kouzelného hrnku již zapotřebí. Kdo by jedl v nové době plné planých slibů obyčejnou kaši. Snad jen malé děti, ale těch se v našem státě moc nerodilo. A hrnek nic jiného než kaši prostě neumí. Ani ty rohlíky za totáče za nic nestály, protože byly ošizené a z divného kašovitého těsta. Kdyby tak uměl hrnek chrlit zlato! To by každá vláda začala sestavovat vyrovnaný rozpočet a zaplátovala by všechny finanční díry ve svých resortech. Jenomže zlato není a s kaší to nejde. Proto nakonec kouzelný hrnek skončil někde na smetišti. Bojovníci LD, investujme do genetického materiálu našeho společenstva. Omezme působení neperspektivních starců ve Spartě a vylučme je z obce. Věk odchodu určíme na 50 let, protože takový stařec je ještě schopný dojít ke skále nad mořem. Tam ho postrčíme, neperspektivní kmet se rozplácne o pobřežní skaliska a příboj ho spláchne. Nakrmíme tím hladové a stále řvoucí racky a kormorány. Užitek bude oboustranný. Rackové přestanou řvát a my budeme mít klid v duši. Příroda je přece tvrdá. To pravil král Kurhav 8. a stalo se tak. Slovo jeho bylo jako slovo Boží. Uběhlo několik měsíců a z oblasti Persie se do antického světa začaly tlačit vyspělé národy. Ještě že máme tak silnou a zdravou armádu, pravil král Kurhav 8. Vyslal své bojovníky do oblasti Marathónu svést vítěznou bitvu, po které zbylo z armády útočníka několik splašených koní a hromady zmrtvených útočníků. Ze Sparťanů (LD) zbyl král Kurhav 8. a běžec na dlouhou trať, který uběhl 42 km dlouhou trať a s výkřikem Zvítězili jsme upadl mrtev vyčerpáním ve městě Lakedajmonských na zem. U Marathónu je dodnes na paměť bitvy napsán nápis,vytesaný do kamene: Poutníče, zvěstuj Lakedajmonským, že my tuhle mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám. Volíš Losnu nebo Mažňáka? Andrea Zahradníková Téměř kouzelná formule, jejíž znevažování vedlo ve Stínadlech k nemalým potížím, a která předznamenávala líté boje o čest a slávu. Pokud by ale někdo předpokládal, že otázka jakýchkoliv voleb bude rozpoutávat vlnu emocí i v naší současné a nikterak fiktivní společnosti, asi by byl velice zklamán. Není zapotřebí žádného velkého zkoumání, abychom dospěli k tomu, že na inkriminovanou otázku by drtivá většina české společnosti odpověděla zcela v duchu Rychlých šípů: Ále, třeba Bahňáka. Přesně takový dojem totiž vyvolává soudobá česká politická situace. Již od raných školních let je nám v rámci nejrůznějších předmětů, které se honosí velkolepými názvy jako Výchova k občanství, vštěpováno, že dosáhnout magických osmnácti let, znamená aktivně se podílet na činnosti státu. Ano, základním principem demokracie je opravdu vláda lidu prostřednictvím volených zástupců, ovšem troufám si tvrdit, že málokterý občan má pocit, že by skutečně mohl nějak výrazněji ovlivnit to, jak je tento stát řízen. Dokladem toho je jistě i velmi nízká volební účast. Nezbývá než se ptát: co tak znechutilo české občany a sebralo jim touhu vyjádřit svůj názor? Vše nasvědčuje tomu, že samotná politika. Současná politika již totiž nemá mnoho společného s antickými ideály, ze kterých vzešla. Mladý prvovolič většinou přistupuje k volební aktu velmi zodpovědně a pln ideálů. Brzy bohužel zjišťuje, že jeho volba spočívá pouze v tom, zda podpořit současnou vládní stranu nebo opozici. Naše politická scéna se víceméně smrskla na dvě hlavní strany, které si v různých intervalech předávají státní moc, a na další stranu, která se vždy přidá k vítězi, aby mu pomohla vytvořit potřebnou většinu. Vše nakonec vede k neodvratnému pocitu zbytečnosti: pokud dáte hlas nějaké neprofláknuté straně, nejspíš se do parlamentu stejně nedostane, takže vaše úsilí přijde takříkajíc vniveč, a pokud si najdete oblíbence v zavedeném politickém spektru, je tu vysoká pravděpodobnost, že se nakonec spojí s vaším neoblíbencem, takže ani tak nebudete spokojeni. Zůstává jediná otázka: má vůbec smysl namáhat se s vhazováním lístku do volební urny?

5 duben 2006 ALTERNATIVA 5 ROZHOVOR Bez dotací to dnes v zemědělství nejde Rozhovor s jednatelem firmy Statek Lomnice s.r.o. Vladimírem Vrchotou Lumír Šarman Mohl byste krátce představit Vaši firmu? Počátek našeho podnikání se datuje do roku 1993, kdy jsme v rámci privatizace Státního statku Třeboň privatizovali část tehdejšího hospodářství Lomnice. V současné době zaměstnáváme trvale 27 lidí, z toho 14 v živočišné výrobě, 5 ve stravování, 3 v rostlinné výrobě a zbylých 5 se stará o firmu jako o celek. V sezóně přijímáme další brigádníky. Hospodaříme na 900 hektarech zemědělské půdy, chováme kolem 300 kusů skotu (130 dojnic) a 200 kusů prasat. Naše pozemky se rozprostírají na celkem 4 katastrech (Lomnice, Klec, Lužnice a Smržov). Hlavní zdroj našich příjmů je tedy zemědělská činnost. Doplňkovými zdroji jsou závodní stravování, doprava a další služby prováděné naší mechanizací. Zmínil jste, že v rostlinné výrobě pracují trvale jen 3 lidé? Jak to vše zvládnou? Díky nové a výkonnější mechanizaci. Dnes máme v Lomnici jeden velký moderní traktor a v Branné (spolupracující firma) druhý. Hrubou práci zvládnou tyto dva stroje. Staré kombajny jsme nahradili jedním novým, máme moderní bezorebný secí stroj a ostatní speciální služby (sklizeň pícnin, postřiky) si objednáváme. České zemědělství je už 2 roky opět ziskové. Loňská čísla hovoří o celkovém zisku v odvětví kolem 7,6 miliard korun. Pocítili jste i ve Vaší firmě tento pozitivní obrat? Je pravdou, že se zvýšilo množství dotací plynoucích do zemědělské prvovýroby, ale stále to stačí jen na prostou reprodukci. Na investice do nového zařízení či rekonstrukci objektů bohužel zatím nezbývá. Nějaké přímé ohrožení konkurencí zemědělců z jiných států EU zatím nepociťujeme. Velice významnou roli v zemědělství v rámci Evropské unie hrají dotace. Čeští zemědělci dostávají stále výrazně méně peněz než jejich kolegové ze starých zemí EU. Jak se Vy osobně díváte na otázku dotací? Bez dotací to dnes v zemědělství nejde. Dotační peníze pomáhají vyrovnat veliký rozdíl, který se už na počátku de- Tanky na kapalné hnojivo dominanta areálu vadesátých let minulého století vytvořil, když podstatně rychleji než ceny, za které prodáváme naši produkci rostly ceny vstupů, které pro naše podnikání nakupujeme. Jak odhadujete další vývoj v zemědělství? Od roku 2002 se situace zhoršila. Změnily se poměry na trhu. Dochází k výrazným výkyvům počasí, ale to k naší práci patří. Na druhou stranu klesly výkupní ceny plodin, vznikly de facto monopoly co se týče nákupu mléka, masa i dalších plodin. Na trhu speciálních služeb pro farmáře také přibyl významný hráč vstupem tuzemské skupiny Agrofert do řady dřívějších podniků ZZN, agropodniků a služeb pro zemědělství. Zmínil jste se o výkupu mléka a masa. Jaká je dnes situace? Výkupní cena vepřového se pohybuje kolem 30 korun za kilogram živé váhy. To stačí tak na úhradu nákladů spojených s chovem. U mléka prodáváme jeden litr za 7,90. Jsme členové Mlékařského a hospodářského družstva Jih (MHDJ) a dodáváme společnosti Madeta. Kolik mléka nadojí vaše dojnice za rok? Dosahujeme čísla kolem 7000 litrů. Někteří čtenáři určitě zaznamenali spor mezi MHDJ a Madetou. Část zemědělských podniků dnes dodává mléko do Německa, protože dostali výhodnější podmínky. Uvažovali jste o podobném řešení také? Madeta je velmi silný partner největší zpracovatel mléka v zemi. Když vyhlásí nákupní cenu mléka, není v našich silách jí ovlivnit. Proto vítám, že je tu organizace (MHDJ), která za nás prvovýrobce dokáže vést jednání tak, aby výsledné podmínky byly přijatelnější. Do Německa teď odchází cca 1/3 produkce našeho kraje. My se tam mléko prodávat nechystáme, i proto, že jsme poměrně daleko od hranic. Letošní zima byla velmi dlouhá. Co znamenala pro Vaše pole? To ještě přesně nevíme. Už na podzim jsme nachytali skluz v polních pracích a jak to tak vypadá, tak na jaře to bude stejné. Pokud se na pole nedostaneme a včas nepřihnojíme, úroda pak zákonitě bude nižší. Proč Vás to ještě baví, když je situace tak složitá? Každý kdo v zemědělství pracuje, musí mít k tomuto oboru vztah. V současnosti nikdo neodhadne budoucí vývoj, jde to samospádem a nedá se od toho utéct. Máme pronajaté pozemky, splácíme restituční nároky, nakoupený majetek. Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve vašem podnikání. Vladimír Vrchota narozen: 1951 vzdělání: SZTŠ Č.Budějovice v Lomnici od roku 1975

6 6 duben 2006 ALTERNATIVA ANKETA Vysvědčení pro vedení města Po minulých komunálních volbách, kdy byla zvolena většina současného zastupitelstva, připadlo pomyslné vítězství nezávislým kandidátům, kteří obsadili 11 míst z 15. Zbytek nejvyššího orgánu našeho města obsadili 3 zástupci zvolení za ODS a jeden nominovaný ČSSD. Uplynulo už 3,5 roku a v listopadu budou volby nové. Jak se rozhodnout? Komu dát svůj hlas? Taky o tom přemýšlíte? Co tahle dát současnému vedení města najevo, jak jste spokojeni? V prvním čísle letošního roku jsme pro vás čtenáře připravili anketu, v níž můžete svobodně a anonymně vyjádřit svůj názor. Jste spokojeni s prací starosty nebo městského úřadu? Líbí se vám naučná stezka kolem Velkého Lomnického? A co říkáte na zrestaurovaný kostel sv. Václava? Nakonec necháváme prostor, abyste se vyjádřili k tomu, co Lomnici nejvíce chybí. Máte-li chuť zúčastnit se hlasování, máte na výběr tři možnosti, jak tak učinit: 1. Zasláním jedné SMS zprávy na číslo K jednotlivým otázkám přiřaďte odpovídající známku. Tvar SMS zprávy by měl být např. Anketa 1 4, 2 2, atd., přičemž první číslo vyjadřuje číslo otázky a druhé číslo vaši známku. Na otázku z oddílu C odpovězte ve tvaru: C- váš text. Příklad: 1 4 znamená, že byste starostovi města dali za jeho práci pouze dostatečnou známku. Z každé SIM karty může být zaslána jenom 1 odpověď. 2. Vhozením vyplněného lístku, který najdete na této stránce, do modré schránky označené nápisem Alternativa umístěné na viditelném místě v prodejně Spar na náměstí. 3. Zasláním vašich odpovědí na ovou adresu: Uzávěrka pro anketu je 15. května Výsledky uveřejníme v příštím čísle. ANKETNÍ LÍSTEK Hodnocení: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší Oddíl A hodnocení práce vedení města a MěÚ 1. Jak hodnotíte práci současného starosty Jak hodnotíte práci rady Jak jste spokojeni s prací zastupitelů Jak podle vás pracuje městský úřad Oddíl B hodnocení největších investičních akcí 5. Farská louka Lehkoatletické hřiště Lomničan Rekonstrukce kanalizace Naučná stezka Velký Lomnický Palackého náměstí Oddíl C co Lomnici nejvíce chybí?

7 duben 2006 ALTERNATIVA 7 CO KOLUJE NA INTERNETU V této nepravidelné rubrice vám chceme přinášet zajímavá sdělení ze sítě sítí, jak se Internetu říká. V záplavě hloupostí a legrácek se tu a tam objeví text, který stojí za to přečíst. No a občas přijde i něco hlubšího. Tehdy si člověk řekne: To si přece nemůžu nechat jenom pro sebe. Jde a přepošle mail dalším... Osel Jednoho dne starý osel spadl do studny. Chudák zvíře brečelo a brečelo po několik hodin a farmář se snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si uvědomil, že to zvíře je staré a že tu starou studnu už nepotřebuje. Nemělo tedy cenu se snažit to zvíře zachránit. Tak požádal pár sousedů, aby mu pomohli. Každý popadl lopatu a začal házet půdu a písek do studny. Napřed si osel uvědomil co se děje a začal hlasitě brečet. Pak všechny překvapil, protože se utišil. Ještě tam hodili pár lopat plných půdy a pak se farmář podíval. Tam viděl něco INZERCE neuvěřitelného. Jak lopata půdy padla na osla, on to otřásl a pak na to šlápl, aby se dostal výše. A čím více farmáři na osla házeli hlínu, tím více ji otřásl a výše vyšlápnul. A nakonec osel byl tak vysoko ze studny, že jen vykročil na pastvu a odběhl. Život na tebe bude házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to otřást a šlápnout výše. Každá naše potíž je schůdek, po kterém se dá jít nahoru. My můžeme tak vylézt z těch nejhlubších studen. Jenom nesmíme přestat, nesmíme se vzdát. Občanské sdružení Horizont 3000 Otřesme tu špínu a vezměme krok nahoru. Osel se později vrátil a kousnul farmáře, který ho chtěl pohřbít, do zadnice. To kousnutí se podebralo a farmář umřel v bolestech z té infekce. Co nás dnešní lekce naučila? Když uděláme něco špatného a pak se to snažíme pohřbít, vždycky se to vrátí a dá nám to do čumáku nebo do druhého konce. Příště o chlapci, který neměl šanci a přesto ji dostal. Otevíráme kroužek stolního tenisu kroužek pro děti od 9 do 15 let kroužek pro dospělé maximum v každém kroužku 10 členů nutná výbava: sportovní oblečení a obuv, pálka (u dětí není zpočátku podmínkou) členský poplatek za rok 2006 je 250 Kč (děti) a 450 Kč (dospělí) tréninky minimálně 1x týdně Přihlášky a bližší informace na telefonu (L. Šarman) Uzávěrka přihlášek je 30. dubna Počátek činnosti: květen 2006 PAPÍR HRAČKY TABÁK Jiří Soudek + Radka Kostelecká Nám. 5. května 126 Lomnice nad Lužnicí Tel.: Kancelářské a školní potřeby noviny, známky, tel. karty HRAČKY VIDEOPŮJČOVNA Richard Pešout SPAR NA NÁMĚSTÍ Náměstí Lomnice nad Lužnicí Telefon: , Těšíme se na Vaši návštěvu

8 8 duben 2006 ALTERNATIVA ANKETA - mezi našimi lékaři Co říkáte stavu našeho zdravotnictví? Zdravotnictví hýbe veřejností poslední roky celkem pravidelně. Po nástupu posledního ministra Davida Ratha se o něm mluví ještě více. Stávkovali lékárníci, lékaři se sešli aby demonstrovali svou nespokojenost, na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu je stále uvalena nucená správa. Řekli jsme si, že by Vás mohly zajímat názory lomnických lékařů. Zeptali jsme se celkem 8 z nich. Pět jich odpovědělo. Prostor na odpověď byl omezen 150 znaky. Ne všichni to byli schopni respektovat. Na co jsme se ptali? 2) Více-zdrojové financování. Možnost sponzorování nemocnic například Otázka č. 1: Kde vidíte hlavní příčinu současného farmaceutickými firmami, regulační spoluúčast pacienta, placení stravy a hotelo- stavu českého zdravotnictví? Otázka č. 2: vých služeb v nemocnici, soukromé pojišťovny a individuální pojištění, pokla- Co by se mělo podle vás v našem zdravotnictví zásadně změnit? denský systém (pojišťovny proplácení pacientovi). Odpovědi MUDr. Bohdana Štefflová 1) Právě proto, že je zdraví základní lidská hodnota, tak deformace vycházející z předchozích let byly otevřeny ke zneužívání mnohem více, než v jiném podnikání. 2) Odborná úroveň je kontrolována dostatečně, ale tok peněz by měl být pod kontrolou pojištěnce jako u jiného pojištění. Nadstandardní služby a zneužívání péče by nemělo být hrazeno z tohoto pojištění. MUDr. Kateřina Orlová 1) Chaotická, extenzivní privatizace odborných oborů v počátcích (ohromný nárůst vstupních nákladů), péče na světové úrovni plus ničím neomezený přístup k ní (socialistické zdravotnictví), zneužívání péče, nápadná propast mezi zisky farmaceutických firem, výrobců přístrojů a propady zdravotnických zařízení. MUDr. Jiří Šteffl 1) Osm let ČSSD zdravotnictví jen udržovala, nepokračovala v započatých reformách. Slíbila zdravotní péči zdarma, i když ta taková dávno není, a dotlačila pojišťovny k deficitnímu hospodaření. 2) Nevolit ČSSD. Ta zvlášť s ministrem Rathem už předvedla, co umí. Ústřední postavou celého systému musí být pacient (pojištěnec), který bude za své peníze prostřednictvím své pojišťovny nakupovat zdravotní péči a bude přes svůj účet sledovat kam jeho peníze jdou. MUDr. Libor Válek 1) Dlouhodobá neochota systematicky a odborně řešit nahromaděné problémy (týká se ministrů za ČSSD i těch předchozích). 2) Je třeba uskutečnit některé nepopulární kroky, jasně říci, na co je a na co není nárok, zlepšit kontrolu toku financí na základě jasných pravidel, dosáhnout zájmu pacienta na co nejlepší, ale zároveň racionální léčbě. Ale je toho daleko více. Za důležité považuji říci těm, kteří se domnívají, že více socialismu dokáže zařídit lepší péči všem vrstvám obyvatel, aby se rozpomněli na to, jak v lékárně nesehnali ani Ibalgin atd. Při vší nespokojenosti je nyní zdravotnictví na daleko vyšší úrovni než před rokem 1989 a je třeba jít dopředu, neohlížet se dozadu. MUDr. Roman Bílek Ani přes opakované sliby na otázky neodpověděl. PharmDr. Eva Panochová Omluvila se a na otázky neodpovídala. MUDr. Jaroslav Pumprová 1) Jediná změna, která nastala, byl vznik zdravotních pojišťoven, který podmínil existenci soukromého zdravotnického sektoru. Finanční prostředky, které se získávají ze zdravotního pojištění, musí skutečně jít zpět do zdravotnictví. Zdravotnictví již velmi dlouho funguje z podstaty, tak říkajíc samospádem a díky entusiasmu většiny zdravotníků. Ani tyto devizy nejsou nevyčerpatelné. 2) Otázka zabezpečení toku finančních prostředků do zdravotnictví. Maximálně preferovat a financovat prevenci i ze strany zdravotních pojišťoven. To by znamenalo předcházení dalším finančním nákladům na zbytečná a často se opakující odborná vyšetření a návazně pak i další náklady spojené s léčbou. Bylo by pak možné zpětně vytvořit i sankční systém postihu pojištěnců při nedodržování stanovených lhůt pro preventivní vyšetření a ošetření. Což ovšem nikterak nepopírá princip solidarity plátců zdravotního pojištění. Hovořím-li především za obor stomatologie, jsou obdobná opatření dobře zavedena např. ve Švýcarsku či skandinávských zemích. MUDr. Jiří Pecha Na anketu nereagoval. Stalo se... Masopust je v lidové obřadnosti období od svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, do začátku velikonočního postu, tedy Popeleční středy. Vrcholí posledními třemi dny, tedy masopustní nedělí, pondělím a úterým. Letos připadla Popeleční středa na 1. března. V dnešní době jsou oslavy hlavně v sobotu. Kdysi se však masopustní úterý drželo jako sváteční den. Odpoledne a večer byly maškarní průvody a tancovačky, před půlnocí se pohřbíval Masopust či Bachkus. Rej ustával před půlnocí, pak přišel na řadu čtyřicetidenní půst. V Lomnici nad Lužnicí se dodržování tohoto svátku stalo již tradicí. V letošním roce se maškarní průvod městem konal v sobotu 25. února. Průvod čítal na padesát různorodých a pečlivě promyšlených masek. Ani poměrně chladné počasí neodradilo doktory a sestřičky, kosí bratry, holice, sněhuláky, cikánky, vojáky, řezníka s třemi čuníky, nevěstu a ženicha, sněhuláky, šašky, Rumcajse, Manku a Cipíska, včelku Máju a další pohádkové bytosti od bujarých oslav. A aby bylo masopustní veselí opravdu veselé, chybí už snad jen vydatná konzumace slivovice, becherovky, uzeného, klobás, chlebíčku a koblih a tím vším linoucí se tóny lidových písní... Některé tradice našich předků už dávno upadly v zapomnění. Masopust s námi žije dál.

9 duben 2006 ALTERNATIVA 9 MOZAIKA Pohádka jak se máme rádi v Lomečku nad Louží Jiří Šteffl Rákosníček Purš měl nápad, jak teplou vodu od sluníčka zahřátou do stébel trávy ukrývat, pak večer se s ní omývat. Však domeček měl malý, tam dílna se nevpraví. To žabky Kuňkalky již zprávy nevysílají, tak pařez starý do prodeje daly. Rákosníček Purš si řekl: Kuš, to místo je tak skvělé, mám já štěstí do p...e. Však zpráva o prodeji se šíří velmi rychle, i krtonožka Zahradní se tváří trochu zjihle. Přemýšlí, jak lacino pařezu se zmocnit a truhlárnu na košíčky v něm se svým milým zrobit. Však rákosníček Purš dal více žabkám stravy a krtonožka Zahradní neměla tolik money. Slimák Měděný, co měl stavbu schválit, neměl problém s povolením, nechtěl tomu bránit. Cvrček Proutka filuta řešil stavbu v místě. Podle práva, zákona, vyřeší to jistě. Co to slimák Měděný šeptá cvrčku do ucha? Krtonožka nechce Purše, mít ho blízko zloducha! A tak Proutka, ač je hodný, slimákovi bránit se? Toho není schopný. Cvrčka Proutku přesvědčila laskomina na tácku. Rákosníček má však smůlu, nebude už na plácku. Marně Puršík stěžuje si k radě moudrých v Lomečku takové je rozhodnutí, musíš skončit, holečku. Čmelák Zvonec, to je borec, všechny seřve, přesvědčí, že kdo chce dělat a vyrábět, je zločinec největší. Moudrý brouček, Drameš řečený, přesvědčuje radu moudrých toto není řešení. Přesvědčíme Purše - zmetka politickým školením. Nepodnikej, hlupče Purši, když já sám to neumím! Mraveneček Jílek svede hned všem vysvětlit: Nepodnikej rákosníčku já to musím posvětit. Judrbed brouk tučný, mastný, rudne, trhá hlavou. To je přece slastný, rozkoš větší nezažil, než Puršovi rákosníčku podnikání překazil. Vzteklý koník Juraštefík, to je hrozný pobuda. Ten má ptáka na odznaku a furt skáče pobuda. Vyptává se světlušáka Drnaje, zda ví, o čem hlasuje se nebo neví? Škoda je. Jen beruška Pumprprska mlčí jako drobeček. Nepromluvím, jen to přečtu nejsem přece blbeček. A tak Puršík rákosníček platí za svou snaživost, sotva dýchá, platí daně, zavře brzy svou živnost. Bít či nebít? Jiří Kos Škoda každé rány, která padne vedle říkávala často moje babička. Matka zase tvrdila, že proutek se musí ohýbat, dokud je mladý. Ale jaký nejvhodnější způsob k tomu použít, nikdy neprozradila a případné bití za spáchané přestupky nechávala na otci. Ten měl ruku skutečně pádnou a nenosil kšandy jako děda, ale pořádný kožený pásek. Dospěl jsem, oženil se a pořídil si vlastní děti. Jelikož jsem coby malý kluk, jak se lidově říká, měl často zmalovaný zadek a věděl, jak fyzické tresty bolí, vsadil jsem u svých ratolestí na jinou výchovu, takzvanou domlouvací metodu. Ale ono to po dobrém pořád nejde. Někdy výtka ani zvýšený hlas nepomáhá, proto nečekaně vystartuje ruka. Dospěl jsem však k názoru, že mě potom bolí ruka víc, než dítě odolná zadnice. Jsem lenivý sundávat pásek (mohly by mi spadnout kalhoty) a rákosku si asi už nepořídím. Nadále nejvíc sázím na domluvu. Mám přece chytré děti. Dokážou pochopit, co od nich chci a jak se mají chovat doma i ve škole. Děti jsou skutečně velice chytré a bystré. Vezmou si ale ze života jen to, co jim nejvíc vyhovuje. Například mladší syn, když mi jednoho dne povolily nervy a vypleskl jsem mu několik ran na zadnici, se okamžitě ohradil slovy: Tak, a půjdu k telefonnímu automatu, vytočím Linku bezpečí a řeknu jim, že mě táta mlátí Dokonce věděl i to, že telefonování na zmíněnou instituci je úplně zdarma. Najednou mi zamrzla všechna příští slova v ústech. Nevěděl jsem, co drzému dítěti odpovědět. Nakonec ze mě vypadla často papouškovaná poznámka, že kdyby tohle slyšel z mých úst můj táta, tak ze mě udělá dva do školky. Potom jsem si ale uvědomil, že v té době vlastně žádná Linka bezpečí nebyla. Jak bych se asi coby děcko zachoval, kdyby něco takového existovalo? Odcházím raději do ticha své pracovny a usilovně o problému přemýšlím. Zůstává přitom ve mně myšlenka ve stylu slavného hamletovského výroku, jestli bít či nebít. Abys den sváteční světil Andrea Zahradníková O každé kultuře údajně velmi mnoho prozradí její rituály. To, k čemu usilovně a stále periodicky směřuje, k čemu vzhlíží, co uctívá a co naplňuje duše všech jejích členů horečným očekáváním. Je vysoce pravděpodobné, že v daleké budoucnosti, kdy se naše doba bude jevit jako prehistorická a hodna zapomnění, objeví se tu i nadšení vědci, kteří se pokusí naši současnou, resp.tehdejší, kulturu analyzovat. Nezbývá tedy než se ptát: jaký máme dnes rituál, který statisíce lidí stále dokola s nadšením udržují? I když by se na první pohled mohlo zdát, že žijeme klidně a téměř líně, není tomu tak, protože jsme s chrabrostí v srdcích a bez zaváhání nechali padnout staré dobré V neděli se nedělá a zavedli fyzicky i psychicky poměrně náročný víkendový rituál. Je to rituál, kterým se stáváme lovci toužícími po kořisti, rituál, jehož svatou trojicí je sleva, výprodej a výhodná nabídka 2+1 zdarma a při němž neuctíváme nic menšího než to, co je opravdu super, totiž supermarket. Po vydatném obědě, který musí obvykle celému aktu předcházet, nasedáme do aut a míříme ke zdroji. S posměšným úšklebkem: Copak se všichni zbláznili? hodnotíme nemalé množství ostatních uctívačů v místě obřadu, nehledě již na to, že sami jsme taky jedni z nich. Samotný rituál poté spočívá v přesunu z místa na místo, od jedné naturálie k druhé, přičemž na cestě od limonády k rohlíkům, které jsou umístěny přesně v opačných koncích supermegahypermarketu (náhoda? těžko..), potkáme nepřeberné množství zbytečností. Ty se však v dané chvíli až tak zbytečnými nezdají, zvlášť jsou-li opatřeny lákavým štítkem Akce. Nezbytnou schopností každého uctívače je umění bleskurychlého výpočtu (je nutné například rychle propočíst, zda jsou výhodnější tři kilogramy cukru za 42,50 nebo osm kilogramů za 96,20 Kč) a eventuálně i talent sprintera, pokud je v sázce poslední zlevněná konzerva. Po uplynutí mnoha a mnoha minut máme v nohách pěkných pár set metrů (což je u některých možná o dost více, než doposud za celý týden nachodili), náš košík přetéká zbožím, u kterého jsme si slibovali, že tentokrát nepodlehneme a při sebemenší ceně ho nekoupíme (ale co když příště podraží? lepší mít zásoby..), jsme unavení, ale šťastní, protože máme svou kořist a naplnili jsme své týdenní poslání! Tak tohle je náš novodobý rituál a my ho přes všechny oběti, které musíme přinášet v podobě značně odlehčených peněženek, máme rádi..

10 10 duben 2006 ALTERNATIVA ZE ZASTUPITELSTVA - REPORTÁŽ Veřejné jednání zastupitelstva 23. března dokončení ze str. 2 Z toho: poříz. dlouhodobý majetek ,49 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Pozemky ,84 Stavby ,03 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,10 Umělecká díla a předměty ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,42 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,28 Oběžná aktiva ,25 Zásoby ,91 Pohledávky ,40 Finanční majetek ,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (ZBÚ, fondy) ,94 Úhrn aktiv celkem: ,01 PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ,72 Z toho: Fond dlouhodobého majetku ,07 Peněžní fondy ,69 Přijaté finanční výpomoci ,00 Výsledek hospodaření ,32 Cizí zdroje ,29 Ost. dlouhodobé závazky ,00 Krátkodobé závazky ,77 Dlouhodobé bankovní úvěry ,52 Úhrn pasiv celkem: ,01 Návrh rozpočtu na rok 2006 Návrh rozpočtu byl také diskutován na rozšířené radě, takže na jednání zastupitelstva se žádná větší diskuse neodehrála. Za zastupitele ODS vystoupil pouze L. Šarman, aby všem přítomným sdělil, že tito zastupitelé nemohou s klidným svědomím podpořit rozpočet, který zakládá městu do budoucna problémy, neboť pokračuje v silné investiční činnosti (z rozjetého vlaku se těžko vystupuje), aniž by dostatečně myslel na zadní kolečka. Usnesení, bitva začíná, starostovi se vymyká řízení schůze, senátor zasahuje - marně Nejdůležitějším bodem zasedání bylo projednávání návrhu usnesení zastupitelstva. Hned v úvodu navrhli úspěšně L. Šarman a J. Šteffl změnu textu týkajícího se odvolání Romana Moudrého ve věci stavebního řízení na jeho novou halu, protože ten navrhovaný nebyl fakticky správný. Zásadnější rozpor se objevil tehdy, když opět L. Šarman navrhl, aby se o tak důležitém bodě jako je rozpočet města na rok 2006 hlasovalo zvlášť. To nebylo při následném hlasování přijato nezávislou většinou zastupitelstva. Rada zanesla do návrhu usnesení následující text: zastupitelstvo schvaluje a pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření do výše: příjmová část rozpočtu do výše 500 tis. Kč včetně použití ve výdajové části výdajová část rozpočtu do výše 500 tis. Kč mezi položkami příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací (příspěvků), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu do částky 4000 tis. Kč (tedy 4 milionů Kč, pozn. redakce) příjem z pronájmu majetku města zůstává v kompetenci rady města. Všechna rozpočtová opatření přijatá radou budou dána na vědomí zastupitelstvu na jeho nejbližším jednání. Jinými slovy si tedy rada navrhla velké pravomoci a postavila zastupitele do role diváků, kteří dostanou informace pouze zpětně na vědomí. Pikantní je, že rada už jednou takové pravomoci měla, sama je navrhla zrušit a teď je zase chce zpátky! Bylo tedy logické, když se objevil dotaz (L. Šarman) proč rada toto navrhuje co se změnilo, aby rada takovou nestandardní pravomoc potřebovala? Jedinou odpovědí z úst R. Bílka a K. Zvánovce bylo tvrzení, že je to z operativních důvodů, protože o některých finančních tocích je třeba rozhodovat velmi rychle. Na námitku, že by v tom případě bylo lepší svolávat častěji zastupitelstvo, jak je běžné v jiných obcích, přišla odpověď ze stejných úst: prý to není technicky možné! Další průběh jednání nabyl na bouřlivosti, když ODS navrhovala, aby bylo Na kompletní rekonstrukci náměstí zatím chybí peníze pozastaveno podávání žádostí o granty a dotace do doby, kdy bude jasné, že město někde získá prostředky na kompletní dokončení rekonstrukce silnice 24/I (tedy například chodníky a osvětlení), které dosud nemá! Atmosféra vygradovala a z úst pana starosty a předsedy finančního výboru R. Bílka zněla slova o předvolební agitaci apod. Tento návrh později také nebyl přijat. Při diskuzi o oddílu zastupitelstvo neschvaluje, který se týkal zejména zadání změn územního plánu v souvislosti s projekty pánů Moudrého a Kurše, se starostovi vymklo řízení schůze plně z rukou. Mluvil, kdo chtěl, nepostupovalo se podle jednacího řádu, až musel vystoupit přítomný senátor, který se snažil situaci zklidnit. Marně. Z úst pana starosty a radního Rameše byl pokárán, že se mýlí. Mnoho lidí si asi pomyslelo něco o našich furiantech a pověst o našich nejvyšších představitelích jistě poletí do daleka. Usnesení nakonec bylo nezávislou většinou zastupitelů schváleno. Starostovo hulvátství, ODS na protest odchází V diskusi se jako první ptal pan Hofhanzl na rekonstrukci Tyršovy ulice, na které má dům. Stěžoval si na postup prací a chtěl vědět, jak vše bude postupovat dál. Pan starosta zřejmě nepostřehl, že se ho ptá občan a nikoliv jiný zastupitel (kde by se to ještě snad dalo pochopit), a začal na tazatele zvyšovat hlas a několikrát ho označil za lháře. Za ODS se vůči takovému chování ohradil L. Šarman a vyzval starostu, aby své jednání změnil. Ten to odmítl a proto opustili zastupitelé ODS na protest jednací místnost. Jednání pak pokračovalo ještě několika dotazy a odpověďmi v rámci diskuse, aby posléze skočilo.

11 duben 2006 ALTERNATIVA 11 ROZHOVOR Návštěva v zemích spícího draka Místopředseda poslaneckého klubu ODS Michal Doktor byl členem delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která ve dnech od 18. února až 2. března 2006 navštívila Čínu a Vietnam.Využili jsme toto téma k dalšímu rozhovoru. Velká čínská zeď - sápe se nahoru, dolů, do dálky... Vstupní brána Zakázaného města přizdobená symboly komunistů Cesta do Číny a Vietnamu byla oficiální státní návštěvou. Vidíte to, co chcete vidět nebo to, co vám nabízejí vaši hostitelé? Program cesty se připravuje ve spolupráci našeho zastupitelského úřadu a místního Ministerstva zahraničí, zásadně se ovšem vychází z nabídky hostitele a zdvořile přihlédne k některým přáním hosta. Diplomatický protokol také vcelku důsledně říká, jaká je odpovídající úroveň přijetí. Naši delegaci vedl předseda Poslanecké sněmovny. To předurčuje minimální výčet institucí, které delegace navštíví, i jejich přesné pořadí. I za cenu malého odbočení se nemohu ubránit otázce, která se sama nabízí při vzpomínce na spor premiéra Jiřího Paroubka s prezidentem Václavem Klausem o program návštěvy ruského prezidenta Putina. Proč se tedy přeli, když byl program daný již dávno a spolupracovali na něm? Nebyl jsem vůbec nadšený z toho, co se objevilo v médiích, navíc ještě v době, kdy tu Vladimír Putin byl. Mediální přestřelka neslušela ani Hradu, ale to co předvedl premiér, mám na mysli pohrůžku neúčasti ministrů na jednání, je urážka hosta! Něco takového nemá v diplomatických zvyklostech vůbec místo. Jaká je Čína na začátku roku 2006? Celá Asie je pro nás Evropany - velikou výzvou. Čína je nejsilnější součástí obrovské ekonomiky, která tam začíná nabírat nebývalé obrátky. Síla, která se tam dala do pohybu (nemyslím to nikterak teritoriálně ve smyslu pohybu odtud někam jinam), je neuvěřitelná. Cokoliv, co se pokoušíte měřit, odhadovat evropskou optikou, je mimo schopnost představy. V přeneseném slova smyslu musíte neustále používat něco jako měřítko a téměř nic nemůžete porovnávat bez jeho pomoci. Ekonomika Číny roste už několik let kolem 10%, přebytek zahraničního obchodu generuje každý rok naprosto neuvěřitelné finanční zdroje. Vedle toho uvidíte stále silnější důkazy narůstajících rozdílů a společenských protikladů, které oficiální státní dokumenty nezveřejňují. Státní správa, její efektivita ani podávaný výkon, neroste tak, aby držela krok s vývojem v zemi. Zejména venkovští úředníci nejsou vůbec schopni zachytit proměny okolí. Množí se zprávy o tvrdých střetech mezi obyvatelstvem a úředníky, kteří v nouzi sáhnou i po násilí či různých formách vydírání. Některé výrobní technologie, zejména dobývání a zpracování nerostného bohatství, pochází z 6O. let minulého století! Množství dodané suroviny však musí stačit tomu, co spotřebovává hospodářství země! Peking je hlavním městem ověnčeným nejen bohatou historií, jeho současnost je neméně pohnutá, zachovává si svou původní tvář nebo chce být blíže lesku světových metropolí? Peking byl povýšen na hlavní město dobyvateli Číny mongolskými nájezdníky. Teprve na ochozu Velké čínské zdi si uvědomíte zlomek hrůzy a nebezpečí, kterou tyto kmeny vyvolávaly. Postavit něco tak neuvěřitelně rozlehlého, v krajině zvrásněné kopci, přitom výška zdi je stále stejná! Stejná je v údolí, kterým běží stará obchodní stezka, jako na vrcholu, kam by vyšplhala snad jen horská koza. Atmosféru každého hlavního města ovlivňuje koncentrace oficiálních vládních budov, úřadů. Jsou tu nepochybně nejrozlehlejší ulice i náměstí, jaká jsem kde viděl. Původní zástavbu musíte jít hledat na okraj města. Centru dominuje chrámový komplex Zakázaného města - původního sídla císařů. V době největší slávy zde žilo až členů dvora, hranice a omezení společenských vrstev tu vyjadřují jednotlivá nádvoří. Blížící se olympiáda přiměla stát k opravě celé památky a okolí. Patříte-li k milovníkům staletých zahrad, unikátních dřevinných solitérů v části, kde pobýval a odpočíval císař, nebudete ani dýchat. Otočíte se, kamkoli z místa před vstupní bránou Zakázaného města, a vidíte jiné město. Po několika hodinách pochopíte, proč řadí oficiální statistiky Peking mezi pět nejznečistěnějších měst na světě. V první světové desítce jsou čtyři města čínská!! Většina obyvatel odložila bicykly, přesedla na motorky, skútry, nasedla do automobilů. Města se topí v záplavě aut. Stát se snaží regulovat jejich počet omezením počtu státních poznávacích značek! Nové auto prostě zaregistrujete jen tehdy, máte-li značku ze starého, které již dosluhuje. Druhou možností je velmi dobrý vztah s úředníkem, který uvolňuje značky nové (stát vydává kvótu pro jednotlivé regióny), a doporučení stranického výboru vašeho zaměstnavatele. Pokračování příště. Rozhovor připravily: J. Holcová, P. Zvoňárová ml.

12 12 duben 2006 ALTERNATIVA AKTUÁLNĚ: fotoreportáž z povodní, 1. dubna 2006 Pohled na Lužnici z mostu před Klecí Nežárka rozlitá před Jemčinou Zatopený Lužnický kemp Stavidlo Rožmberka Je ještě možná dohoda? Lumír Šarman Tak přesně tuto otázku jsem si v posledním půlroce kladl několikrát. Vždy silněji po jednání zastupitelstva našeho města, v němž už přes dva roky pracuji. Přišel jsem do tohoto nejvyššího sboru obce s upřímnou snahou zlepšit komunikaci mezi zastupiteli zvolenými za ODS a nezávislou jedenáctihlavou většinou. Jsem zvyklý brát každý úkol, který přijmu za vlastní, vážně a věnovat mu veškerý čas, který mám k dispozici. Zkusil jsem to i tentokrát. Od svých budoucích kolegů a ze svých předešlých návštěv jednání zastupitelstva jsem byl připraven na vyhrocenou atmosféru. To, co přišlo, však ještě překonalo mé představy. Nejdříve jsem zkusil pečlivou přípravu na jednání včetně vyžádání si mnoha informací od rady města a městského úřadu. Šlo to těžce, musel jsem žádat několikrát a vzít na pomoc i zákon o svobodném přístupu k informacím, ale nakonec se to podařilo. Pak následovalo kladení otázek na jednání zastupitelstva. Překvapilo mě, že se většinou nikdo kromě nás (ODS) neptá, a přiznávám, chvílemi jsem si připadal divně, ale odpovědi jsem slyšet chtěl. Navrhoval jsem, aby se zastupitelstvo scházelo častěji a mělo tak na důležité věci více času, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech a ne o všem najednou stylem všechno nebo nic, ale ani jednou jsem neuspěl. Naopak, stal jsem se v očích některých jakýmsi prudičem, který zdržuje jednání a odchod domů. Jedno se však dělo a bohužel stále děje pravidelně. Důsledné kladení otázek a vyžadování odpovědí na ně, kritika postupu radnice v některých krocích, návrhy, jak by se daly některé věci řešit jinak tak to jsou většinou věci, se kterými vyvolávám (a nejsem sám) zejména u pana starosty velké rozčilení. Naposledy 23. března 2006, když jsem navrhl, aby se do doby než bude jasné, že se městu podaří sehnat peníze na kompletní dokončení rekonstrukce silnice 24/I (Tyršova a náměstí), nepodávaly žádosti o granty, které vyžadují vkládání peněz městem. Byl jsem nařčen z nekulturnosti, protože slovy pana Zvánovce by například nedokončení rekonstrukce varhan v kostele svatého Václava bylo cituji: vraždou (!!). Nerozumím tomu. Jako by někdo nechtěl o jiném názoru ani diskutovat. Jako by si někdo říkal, že když má drtivou většinu v zastupitelstvu, tak nemusí vůbec poslouchat, co říká nyní početně oslabená opozice. To přece ale není fér hra. Když měla ve vedení města většinu ODS, tak se nechovala, protože tehdejší starosta ctil demokratické zásady a věděl, že i s kritiky je třeba komunikovat. Za dodržování pravidel hry odpovídá přece ten, kdo je početně silnější. Nynější starosta rád zvyšuje hlas, používá hulvátské výrazy a rád druhé napomíná, aby nebyli arogantní. Rád poučuje o tom, co je správné. Jenže nějak zapomíná podobné poučky aplikovat sám na sebe. Stojí na vrcholu moci ve městě, má drtivou většinu zastupitelů a má tedy i odpovědnost za to, jaké klima v zastupitelstvu i mimo něj vytvořil a udržuje. Má ještě chuť se bavit s lidmi, kteří sice tak úplně nesdílejí jeho názor, ale chtějí to samé, co deklaruje on, tedy maximum pro Lomnici? Nejvyšší činovník města by neměl propadat pýše a poučovat občany na potkání. Naopak, měl by jim slušně a s pokorou naslouchat. Rozdílnost názorů vede k dobrým výsledkům, pokud jejich majitelé dokáží spolu klidně diskutovat. Já jsem na takovou změnu připraven. Co vy, pane starosto? Alternativa. Vydává občanské sdružení Lomnice nad Lužnicí Redakce: Nádražní 427, Lomnice nad Lužnicí, Evidenční číslo tisku: MK ČR E Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Ilustrace na str. 3 V. Janda, všechny fotografie L. Šarman. Uzávěrka příštího čísla je Příští číslo vyjde v červenci Tištěno na recyklovaném papíře. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Cena 5,- Kč.

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

Politika by se měla dělat s nadšením. Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele. Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou

Politika by se měla dělat s nadšením. Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele. Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou 9/2009 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Politika by se měla dělat s nadšením PŘÍLOHA: STAVEBNICTVÍ Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou JANOTŮV ÚSPORNÝ BALÍČEK Vydává: MegaArt

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů 03.qxd 24.5.2006 13:18 StrÆnka 1 DOBA seniorů Antonín Panenka penalty už nestřílí Za svoji Bohemku však kope tělem i duší, čtěte na str.16 č. 6 / ročník II. 7 Kč Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Co láká turisty do Třeboně?

Co láká turisty do Třeboně? T Ř E B O Ň S K Ý 8 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co láká turisty do Třeboně? redakce čtenáři město Radnice prodána Kasárna Nový Dvůr Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Zprávy z radnice Základní

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle

cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Tři měsíce mé mateřské dovolené utekly jako

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS,

ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Číslo 20 Září 2009 Cena 10,- Kč Volit či nevolit? Toť otázka... Lumír Šarman Blíží se den, kdy proběhnou předčasné parlamentní volby. Jsou lidé, pro které bude toto datum znamenat výrazný předěl v jejich

Více

Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí

Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí 12/2014 Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí Kam odkládat vánoční stromky (str. 6) Krášlení Levého Hradce (str. 14) Česká hlavička z Roztok (str. 14) Nové jízdní řády vlaků a autobusů (str. 16,

Více

obsah CEVRO ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY [ květen 2004 ]

obsah CEVRO ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY [ květen 2004 ] obsah ÚVODNÍK........................................ POLITIKA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ Nic nového pod rudou hvězdou / Ivan Langer..................... 3 TÉMA Podnikatelé a bilance vstupu ČR do EU / Petr Kužel.................

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA, Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kováci pfied úfiadem vlády 28. 5. - str. 2 Autopal: ukonãení stávkové pohotovosti - str. 2 FotoreportáÏ z 1. máje na pilberku - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Vládní

Více

březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky.

březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky. březen 2014 Masopust 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky. V průvodu nám žestě hrály, masky přišly zblízka, z dáli. Malinoví muzikanti roztáhli

Více

Zbraslavské noviny 3/2011

Zbraslavské noviny 3/2011 Zbraslavské noviny 3/2011 Černé divadlo Jiřího Srnce Rozpočet Zbraslavi na rok 2011 Zápis do mateřských škol cena 5 Kč Zbraslavské noviny 3/2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, původně jsem si plánoval

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů

ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů Rozhovor s lídrem kandidátky ODS, str. 3 NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO LIDI, KTERÝM NENÍ TŘEBOŇ LHOSTEJNÁ CENA 10,- Kč ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů Jiří Masojídek, zastupitel

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více