Důlní noviny. Stoupá kriminalita, počet nehod a jejich obětí. Nejlepší výrobního dispečera. Rozhovor s ředitelem muzea. Profil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důlní noviny. Stoupá kriminalita, počet nehod a jejich obětí. Nejlepší výrobního dispečera. Rozhovor s ředitelem muzea. Profil"

Transkript

1 Důlní noviny 5 strana strana strana 3 Profil 6 Nejlepší 8 výrobního dispečera podnikatelky regionu Rozhovor s ředitelem muzea / EDITORIAL Regulace a podpora? Ano, ale v zájmu celku. Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. V tomto případě pravidly energetické regulace a s ní spojené finanční podpory. Počáteční snaha zvýšit podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v rámci energetické produkce asi nebyla motivována cílem zdražit x-násobně elektřinu jak lidem, tak firmám. Přesto se to stalo a v problémech jsme díky vysokým fakturám za její dodávky nejen my Češi, ale téměř celá Evropa. Stoupá kriminalita, počet nehod a jejich obětí Za připomenutí stojí jedna paralela příběh regulace spojené s podporou, která skončila ekologickou katastrofou. Není to tak dávno, kdy sověti regulovali toky řek Syrdarja a Amudarja. Vodou z nich zúrodňovali poušť a podporovali tady pěstování kulturních plodin tak dlouho, až se Aralské moře zmenšilo na třetinu své původní rozlohy. Vznikla sice nová pole, ale zmizela voda, ryby, rostliny, přístavy. Zůstala špína, smrduté laguny, vraky lodí a pohled na apokalypsu plný vzteku a bezmoci, což na začátku nikdo nechtěl, ani nedomýšlel. Přeneseno zpět do energetiky. Při hledání nápravy současného stavu asi není nejvhodnější hledat vzor např. v bouřícím Bulharsku. Balkán je to poslední, co by nám při nápravě regulačně-subvenčních pravidel evropských i národních institucí chybělo. Navíc jsme též náležitě poučeni z krizového vývoje, takže už víme, že ani trh vše nevyřeší. Co tedy s tím? Možná je to jednodušší, než se zdá. Třeba by stačilo v souladu s právem zamezit velmi pěknému nešvaru, který se nám v ČR zabydlel. A totiž, že každý smysluplně vypadající pokus rozvíjet některé odvětví, a lhostejno jestli v rámci průmyslu, zemědělství nebo služeb, si v českých podmínkách někdo upraví k obrazu svému. Úzká skupina zasvěcených si připraví svým potřebám na míru to správné znění zákonů, navazujících pravidel, regulací a to včetně nastavení finančních parametrů. To musí přestat! Jinak budou podobné projekty dál fungovat jako zlatý důl nebo výhodný politický obchod pro pár vyvolených, a nikoli, jak by to zejména v energetice mělo být, v obecném zájmu většiny. Doufejme, že jsme se díky nesmyslné podpoře solární energetiky, která stojí zbytečně každého z nás tisíce korun ročně navíc, už konečně poučili. Proto pozor na návrhy nové. Například jak pomocí zákona nařizovat komu a za kolik se má dodávat uhlí či zdražit skládkování odpadu jen proto, aby se vyplácelo ho pálit nebo jak ještě více přidávat pneumatiky do kotlů v cementárnách než je jako rozemletý granulát využívat při stavbě silnic a jinde. Jinými slovy o finálním znění zákonů mají námi zvolení poslanci, senátoři a další instituce přemýšlet a rozhodovat na základě odborných argumentů a v zájmu státu a občanů. Ne se jen a pouze nechat vést privátními zájmy. Karel Marek, E ne r g e t ic k ý k on z u lt a nt Vedoucí územního odboru Policie ČR se statistikou roku 2012 seznámil členy HSRM. Bezpečnostní situace v regionu byla jedním z hlavních témat březnového jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka. Se statistikou za uplynulý rok přítomné seznámil vedoucí územního odboru Policie ČR v Mostě Jiří Volprecht. Na rozdíl od minulých setkání tentokrát policejní ředitel nepřinášel veselé zprávy, kriminalita na Mostecku v loňském roce stoupla. Byli jsme jedním z mála okresů v republice, kde od roku 2007 kriminalita klesala v průměru o čtyři procenta ročně. Od loňského roku je tomu naopak, zaznamenali jsme nárůst o zhruba 4,75 procenta. K nárůstu navíc došlo u většiny sledovaných ukazatelů, sdělil přítomným J. Volprecht. Například hospodářská kriminalita v regionu vzrostla přibližně o deset procent. Po čase se opět zvýšil počet úvěrových podvodů, kterými jsou postiženy Například hospodářská kriminalita v regionu vzrostla přibližně o deset procent. zejména nízkopříjmové skupiny obyvatel. Snížil se sice počet recidivistů, Foto: (pim) kteří páchají trestnou činnost, ale na druhé straně vzrostl počet pachatelů trestných činů, kteří se jich dopouštějí poprvé. Policisté evidují i zvýšený počet krádeží, což přičítají na vrub ekonomické krizi. Vzrostl počet krádeží v obchodech, kde se zloději nejčastěji zaměřovali na drogerii, oblečení, ale narostl i počet krádeží potravin. Varovným signálem je pak i skutečnost, že vzrostl i počet žen, které se na krádežích podílejí. Trestnou činnost ale páchá i vyšší počet nezletilých. Oblastí, na niž se v poslední době velmi soustředíme a byla jí věnována i samostatná analýza, je vloupání do bytů. V roce 2012 vzrostl počet vloupání do bytů zejména na Litvínovsku. Co je ovšem zajímavé, zhruba šedesát procent vloupání je do bytů neobydlených nebo neobývaných. Velká část těchto případů se stala v oblasti, kterou spravuje obvodní oddělení Policie ČR Hamr, vysvětlil J. Volprecht. Pokračování na straně 2

2 Stoupá kriminalita, počet nehod a jejich obětí pokračování ze strany 1 Co členy Hospodářské a sociální rady velmi zaujalo, byl fakt, že sice klesá trestná činnost pod vlivem alkoholu, ale už několik let narůstá počet trestných činů pod vlivem jiných návykových látek. Dalším diskutovaným tématem bylo možné zřízení záchytné stanice na Mostecku, o němž se zatím jen hovoří, ale policisté tuto možnost podporují a také HSRM jim v tomto směru přislíbila podporu. Členy Hospodářské a sociální rady také zajímalo, zda má rostoucí nezaměstnanost vliv na bezpečnostní situaci a zda má policie možnost dělat systémová řešení mimo jiné i v souvislosti s problematikou nepřizpůsobivých obyvatel, kolem níž se situace na Mostecku před několika lety vyostřila. Podle J. Volprechta udělala policie po zkušenostech z Janova v roce 2008 určitá opatření a nyní už se situace v tomto ohledu nezhoršuje. Šéf mosteckých policistů ale přítomným sdělil, že systémová opatření k řešení situace v souvislosti s nepřizpůsobivými skupinami obyvatel nemohou udělat sami policisté, ale vzhledem k tomu, že jde hlavně o problematiku sociální, měl by se jí ujmout stát. (pim) KRÁTCE ZE SKUPINY Přípravy na zahájení prodeje plynu vrcholí Společnost Czech Coal a.s. se rozhodla rozšířit své portfolio služeb a připravuje vstup na trh s plynem. V současné chvíli jsme již držiteli licence na obchod, stanovujeme si vstupní parametry obchodování a nastavujeme klíčové procesy, říká ředitel odboru nákupu a prodeje elektrické energie a člen představenstva Czech Coal a.s. Ing. Zdeněk Fousek. Právě jeho tým bude mít nový produkt na starosti. Výhodou pro zákazníky bude nesporně fakt, že jim budeme schopni nabídnout provázaný balíček služeb. Předností našeho obchodního týmu je navíc dlouholetá zkušenost s prodejem na liberalizovaném trhu, dodává Z. Fousek. ZE ZAHRANIČÍ Kam nás dovedou regulace a dotace? Tyto úvahy byly mottem 13. Energetického kongresu ČR s mezinárodní účastí, který se konal začátkem března v Praze. Hledal odpovědi na otázky, jaký dopad mají dotace, regulace a další zásahy do energetického systému na trh, předvídatelnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu? Bylo rovněž diskutováno o tom, zda lze rychle a efektivně transformovat energetický systém směrem k nízkoemisnímu až bezemisnímu hospodářství tak, jak si to přeje EU. S velkým zájmem bylo očekáváno vystoupení nejvýznamnějšího zahraničního hosta prof. Václava Smila, emeritního profesora na kanadské University of Manitoba, který se zabývá interdisciplinárním výzkumem v oblasti energetiky, životního prostředí, technických inovací a hodnocení rizik. V roce 2010 ho časopis Foreign Policy uvedl mezi první stovkou předních světových myslitelů. Hned v úvodu uvedl, že energetika je nejkonzervativnější obor na světě. Energetika není elektrotechnika a rýmovačky EU typu 20 x 20 x 20 (do roku % snížení emisí CO2, 20% užití obnovitelných zdrojů a 20% zvýšení energetické efektivnosti) nejsou řešením ani cestou. Evropa reguluje, snižuje a omezuje a Čína staví ročně 60 GW nových elektráren. I když Evropa přestane spalovat uhlí, Čína plně využije své domácí zásoby uhlí, emise, neemise. Budoucnost energetiky proto dle jeho slov není v Evropě, ale v Číně. Evropské energetice nepomohou rozhodnutí komisí a institucí, ale pro racionální posuzování a reálné prognózy je nutná dlouhodobá zkušenost a technické zázemí. Uhelná a jaderná energetika je mají a přesto byla predikce u jaderné energetiky, že rychlé reaktory budou do roku 2000 všude, ukvapeným závěrem. Revoluce při těžbě břidlicových plynů v USA byla možná i proto, že byla k dispozici osvědčená a pro tento účel vylepšená technologie vrtání. Subvencemi lze vývoj na určitou dobu ovlivnit i urychlit, ale dopady bývají nezřídka katastrofické. Za jednu z nejhorších voleb považuje subvence do bioenergií, za které ihned řadí současné evropské subvence do fotovoltaiky. Jako příklad uvedl kapacitní faktory fotovoltaiky; i u slunečného Španělska činí pouze 16 %, což znamená, že 84 % zůstává nevyužito. Vlivem dotací do obnovitelných zdrojů na růst ceny elektřiny se zabývala řada referujících, Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák uvedl, že vysoké ceny energií jsou likvidační pro české průmyslové podniky a poškozují konkurenceschopnost českého průmyslu. Téhož názoru byl i Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ, který uvedl, že vysoké příplatky na OZE v EU podrývají konkurenceschopnost průmyslu. Na nezodpovědný přístup z hlediska konkurenceschopnosti Evropy poukázal i zástupce Evropského hospodářského a sociálního výboru Josef Zbořil, který upozornil, že ocelářský a chemický průmysl se vrací do Spojených států i kvůli výrazně nižším cenám elektřiny. Podle Zbořila se na fungování systému vydalo kolem 210 miliard eur. Za takovou částku se přitom mohly snížit emise o desítky procent. Jak úředníci Evropské komise svazují administrativními zásahy a regulacemi evropský trh a zhoršují konkurenceschopnost Evropy dokládá i nefunkční systém obchodování s emisními povolenkami. Podle Zbořila se na fungování systému vydalo kolem 210 miliard eur. Za takovou částku se přitom mohly snížit emise o desítky procent. Člen evropského parlamentu Jan Březina uvedl, že i EP je v zajetí paradigmatu klimatické změny a posun reálnějším a ekonomičtějším směrem nelze očekávat. Citoval studii, podle které se, pokud budou vynaloženy 2 bilióny, zpozdí globální oteplení za 50 let o 6 měsíců. EU i některé země sázejí z hlediska ochrany klimatu na transformaci energetického systému. EU přišla v Energy Roadmap s dekarbonizačními scénáři a Německo s Energiewende, tj. s dekarbonizací zásobování energií do roku V obou případech jde o vyšší podíly obnovitelných zdrojů. Německo tak bude muset v důsledku jejich implementace investovat více než 350 mld. do roku 2030, jak sdělil na konferenci zástupce EnBW Jörg Jasper. Německo již nyní hledá cestu z dotační pasti zelené energetiky a po letošních zářijových parlamentních volbách chce znovu projednat podmínky podpory, které předepisuje zákon o obnovitelných zdrojích energie. A jak řeší Německo svou bezpečnost zásobování energií? V letošním roce budou uvedeny do provozu nové uhelné zdroje o výkonu 5300 MW, což je nejvíce za posledních dvacet let. Jsou tedy cíle EU s 80 95% dekarbonizací do roku 2050 a serie regulací pro Evropu a její konkurenceschopnost přínosné? (re) strana 2 tel.:

3 LIDÉ OD NÁS Dispečerské srdce lomu Hlavní velín Vršanské uhelné v sobě skrývá hned dva dispečinky vedle sebe a celkem deset dispečerů. Zajišťují provoz dispečinku výrobního a technologického. Osm z nich je směnových a dva zbývající jsou takzvaní střídači. Filip Šimko a Václav Vild při běžné dispečerské směně. Václav Vild je právě jedním ze střídačů. Zná provoz obou dispečinků, však je tu už téměř dvacet let. Zastihli jsme ho před monitory výrobního dispečinku na směně s kolegou Filipem Šimko. Výrobní dispečink zabezpečuje chod lokality po stránce bezpečnosti lidí, přesně podle havarijního plánu. Jsme v kontaktu se všemi složkami báňské záchranky, ale v případě potřeby s policií i hasiči. Zároveň se staráme o řízení těžby skrývky, tedy Foto: (má) Já po práci už nic moc nedělám, trochu jezdím na kole a starám se o chalupu na Křivoklátsku. o práci osmistovek i kolejové dopravy v lokalitě J. Šverma i o osmistovky na Slatinicích, přiblížil podstatu práce Václav Vild. Kolegové od vedle z technologického dispečinku pak dohlížejí na těžbu uhlí, provoz dep, tedy míchání potřebné kvality uhlí, i nakládacího zásobníku. Dispečer Filip Šimko mezitím komunikoval s bagrákem. Právě v dispečinku se sbíhají všechny informace, ale hledá se i pomoc všeho druhu. V noci je neočekávané zajišťování oprav, shánění náhradních dílů, mechanizace atd. docela dost adrenalinové. Psychická zátěž dispečerů je stejně jako kdekoliv jinde na obdobných centrálách dost vysoká, dispečer musí vědět o všem v provozu, rychle se rozhodovat. Má k tomu i pomocné oči kamer, rozmístěných v terénu. Schéma kolejové dopravy připomíná monitor s grafikou pohybu vlaků s těženou zeminou. Na tomto monitoru máme každého vedoucího směny a počty lidí, kteří jsou v tuto chvíli na směně a v lokalitě včetně dodavatelských firem, ukázal mi Václav Vild přehledné tabulky, ve kterých zbývá i na mimořádné vstupy. Přehled musí být o každém, kdo se v lokalitě pohybuje, pro jakýkoliv mimořádný případ, třeba když někoho přepadnou zdravotní problémy, stane se úraz. Dispečeři ovšem mluvili i o nezvaných a jen těžko evidovatelných návštěvnících o zlodějích, kteří nehledí na své zdraví, vkradou se do rozlehlých prostor lomu a dokáží i za provozu technologie ukrást mnoho metrů kabelů třeba od pasovky a stačí jim k tomu jen několik málo minut Filip Šimko je na Vršanech zhruba pět let. Po absolvování mezibořské školy Educhem pracoval na ÚUK ve vzorkovně uhlí v kolektivu samých žen. Bylo to příjemné, hodně mne rozmazlovaly, však jsem tehdy také hodně přibral. Tady jsme jen muži, ale cítím se tu velmi dobře, trochu nesměle prozrazuje dispečer, který ve svém volnu rád a všestranně sportuje. Teď to byly především lyže, či spíše snowboard, říká a přiznává, že je hlavně velký fanda rybaření, už od svých sedmi let. Václav Vild, původním povoláním strojař, začínal na počeradské elektrárně, pak přešel na Vršany, nejdříve jako revírník a vedoucí směny a zmíněnou dvacítku let odsloužil na dispečinku. Já po práci už nic moc nedělám, trochu jezdím na kole a starám se o chalupu na Křivoklátsku, utrousí, ale je jasné, že své koníčky má také. Oba dohromady i jejich kolegové by si přáli, aby Vršanská uhelná co nejdříve získala jistotu dlouhodobého kontraktu s ČEZ právě na dodávky uhlí do Počerad. Fáráme, ale smlouva bude potvrzením budoucnosti tohoto lomu, zauvažoval nahlas V. Vild. (m á ) Nezbytná opatření v ostraze Otázka ukončení těžby před územně ekologickými limity a s ní spojené snížení objemu těžby uhlí v lomu ČSA se v rámci Litvínovské uhelné společnosti promítá do všech oblastí. Jinak tomu není ani v oblasti střežení majetku. Na základě rozhodnutí představenstva společnosti došlo v oblasti ochrany majetku kromě jiného i ke zrušení vrátnice v lokalitě HMGD. Úsporné opatření bude pro provozní zaměstnance skupiny Czech Coal znamenat, že se do této lokality budou musel dostávat jinými přístupovými místy buď přes vrátnici Obránců míru, anebo přes hlavní vrátnici lomu ČSA. Aby bylo určité omezení bezpečnostního dohledu v této lokalitě kompenzováno, bylo rozhodnuto o přestěhování zázemí výjezdové jednotky do prostor bývalé vrátnice. Přestěhováním a pohybem bezpečnostních pracovníků tak bude zajištěno střežení této lokality. S trochou nadsázky lze říci, že úsporná opatření nejsou populární u nikoho a nikde. Bez nadsázky však dodat tvrdý fakt díky menšímu objemu těžby v roce 2013 a výhledu na následující roky jsou tato opatření zcela nezbytná. (mas) NABÍDKA POUKAZŮ ZAMĚSTNANCŮM Letos pouze jeden turnus tábora ve Vrbně Společnost Coal Services a.s. zajišťuje, jako již tradičně, pobyty dětí v letním dětském táboře ve Vrbně u Strakonic. Vzhledem k tomu, že v loňském roce dva organizované turnusy nebyly kapacitně zcela naplněny, je společnost nucena přistoupit k redukci nabízených poukazů tak, aby středisko bylo optimálně využito. Z těchto důvodů bude v letošním roce uskutečněn pouze jeden turnus v níže uvedeném termínu. Tábor se nachází nedaleko malebného městečka Blatná. Objekt tábora je umístěn na břehu rybníka a je obklopen jihočeskými lesy. Ubytování je ve srubových chatkách, strava 5x denně. K vyžití dětí je zajištěn bohatý sportovní a kulturní program, celotáborové hry, výlety do okolí, na rybníce jsou k dispozici šlapadla a loďky. O děti se stará zkušený výchovný personál a po celou dobu pobytu je přítomen lékař. K dalšímu vyžití (diskotéky apod.) slouží i víceúčelová sportovní hala a hřiště. Pobyt na táboře je určen pro děti ve věku 7 15 let. Odjezd a návrat autobusů je z Mostu. Termín: 1. turnus Cena osmnáctidenního pobytu pro děti zaměstnanců je Kč (platí pro zaměstnance společností Coal Services a.s. Litvínovská uhelná a.s., Vršanská a.s. a Czech Coal a.s.) Rezervaci poukazů lze realizovat přes objednávkový stravovací systém Kredit, na tel. čísle nebo interní lince Zahájení objednávání poukazů pro zaměstnance shora uvedených společností bude zahájeno dne 20. března ve hodin. Možnost objednávek potrvá do 14. dubna Po tomto termínu budou neobsazené poukazy nabídnuty externím zájemcům. Nabídka volných poukazů pro externí zájemce (případně vnoučata) za plnou cenu poukazu, tj Kč, bude zahájena Objednávky externích (tj. neobsazených poukazů) volejte na číslo (od 7:00 do 14:00 hodin) Vlasta Paulová. (red) tel.: strana 3

4 / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 18 pondělí 19 úterý 20 středa 21 čtvrtek 22 pátek Polévka: Hovězí s masovou rýží Polévka: Gulášová Polévka: Hovězí se strouháním Polévka: Bramborová bílá Polévka: Jarní 1. Karlovarský guláš, houskové knedlíky 2. Jemné párky, westernové fazole 3. Zapékané těstoviny s brokolicí a vejci 4. Španělská ohnivá kotleta, hranolky, zeleninová obloha 5. Drůbeží rizoto se žampióny, okurka 6. Karlovarský guláš, bramborové noky 1. Vepřová krkovice gyros, 2. Domáci jitrnice, brambory, dušené zelí 3. Kynuté povidlové knedlíky s mákem, čaj 4. Kuřecí prsíčka, restovaná zelenina na másle, brambory 5. Hovězí po námořnicku, těstoviny 6. Vepřová krkovice gyros, 1. Uzené maso, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová játra na slanině, 3. Zeleninový talíř s balkánským sýrem, tmavé pečivo 4. Vepřový steak s restovanou cibulkou, hranolky, obloha 5. Kroupový pilaf se sýrem 6.Uzené maso,, dušené zelí 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny 2. Nudlový nákyp se špenátem a uzeným masem 3. Kynuté tvarohové buchty, bílá káva 4. Smažený krůtí řízek, brambory, obloha 5. Vepřová kýta á la bažant, 6. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, 1. Kuřecí stehýnko na smetaně, 2. Sekaný řízek přírodní, bramborová kaše 3. Asijské sojové kostky, jasmínová rýže 4. Hanácký vepřový kotlet, opékané brambory, obloha 5. Vepřové nudličky v meránské omáčce, těstoviny penne 6. Kuřecí stehýnko na smetaně, halušky 25 pondělí 26 úterý 27 středa 28 čtvrtek 29 pátek Polévka: Hovězí se slaninovými noky 1. Přírodní kuřecí roláda, 2. Jemné párky, čočka na kyselo, okurka 3. Smažené zeleninové placičky, brambory 4. Řezy noc a den, hranolky, obloha 5. Těstovinová rýže s vepřovým masem a zeleninou 6. Přírodní kuřecí roláda, bramborová kaše Polévka: Boršč 1. Vepřové plíčky na smetaně, 2. Smažený karbanátek, brambory 3. Žemlovka s jablky, čaj 4. Pečené kuře, hranolky, tatarská omáčka 5. Mexický guláš, 6. Vepřové plíčky na smetaně, těstoviny Polévka: Hovězí s játrovou rýží 1. Babiččiny bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Masová směs s rajčaty, špagety se sýrem 3. Zeleninový talíř s debrecínkou, tmavé pečivo 4. Smažený krůtí řízek, bramborový salát, citrón 5. Vepřové kostky, šťouchané brambory 6. Babiččiny bramborové knedlíky, dušený špenát Polévka: Mrkvová 1. Frankfurtská vepřová pečeně, těstoviny 2. Jaternicový prejt, brambory, zelný salát 3. Listový závin s jablky, čaj 4. Kuřecí nudličky v sýrové omáčce, bramborové nočky 5. Azu po tatarsku, 6. Frankfurtská vepřová pečeně, Polévka: Jaternicová 1. Hovězí plec na zázvoru, 2. Pečené kuře, kari těstoviny 3. Fazolový guláš s Robi masem, chléb 4. Vepřový řízek Ondráš, kysané zelí 5. Bramborový závin plněný masovou směsí, smažená cibulka 6. Hovězí plec na zázvoru, mražená jídla 18 pondělí 19 úterý 20 středa 21 čtvrtek 22 pátek 1. Karlovarský guláš, 2. Jemné párky, westernové fazole 1. Vepřová krkovice gyros, 2. Kynuté povidlové knedlíky s mákem 3. Hovězí maso po námořnicku, těstoviny 1. Uzené maso, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová játra na slanině, 3. Přesnídávková polévka: Fazolová s uzeninou, chléb 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny (možno objednat i ) 2. Vepřová kýta alá bažant, 3. Domácí koblihy 1. Kuřecí stehýnko na smetaně, 2. Sekaný přírodní řízek, bramborová kaše 25 pondělí 26 úterý 27 středa 28 čtvrtek 29 pátek 1. Přírodní kuřecí roláda, 2. Jemné párky, čočka na kyselo 1. Vepřové plíčky na smetaně, 2. Smažený karbanátek, bramborová kaše 3. Mexický guláš, 1. Babiččiny bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Masová směs s rajčaty, špagety se sýrem 3. Vepřové kostky, 1. Frankfurtská vepřová pečeně, těstoviny (možno objednat i ) 2. Jaternicový prejt, brambory, dušené zelí 3. Azu po tatarsku, 1. Hovězí plec na zázvoru, 2. Pečené kuře, kari těstoviny Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka Sportovní klub Globál Janoušek kuželna Na bělidle 1003 Chomutov Kuželky Sportovní klub Globál Janoušek posilovna Na bělidle 1003 Chomutov Kardiozóna, posilovna Sportovní klub Globál Janoušek stolní tenis Na bělidle 1003 Chomutov Tenis Sportovní klub Globál Janoušek vodní masáže Na bělidle 1003 Chomutov Rehabilitace, masáže Sport-S, s.r.o. 28. října 1078 Chomutov Cestovní kancelář Solné Sport-S, s.r.o. 28. října 1078 Chomutov Lukostřelba Sportovní programy: rafting v ČR Český Krumlov a okolí: light rafting, noční rafting, plavba na kánoích jednodenní trasy, terénní koloběžky, lukostřelba, lezení na Papouščí skále, slaňování, horská kola; kánoe, koloběžky a lezení (víkend); kajak, slaňování a koloběžka (víkend); outdoorový super víkend. Posázaví: rafting Krhanice, kánoe - vodní turistika, lukostřelba, terénní koloběžky, lezení seznamovací kurz, stavba vorů a věže, orientační a akční hry. pokračování příště strana 4 tel.:

5 Minimálně v lomu ČSA by měla těžba pokračovat Přečetli jsme jinde Rozhovor s Ing. Alešem Seitzem, generálním ředitelem a předsedou představenstva Teplárna Strakonice, a.s. Mnohé teplárny hořekují, že nemají dostatek uhlí. Jak jste na tom vy? Jak jsem již uvedl, museli jsme rychle reagovat na nové skutečnosti s dodávkami uhlí. S Czech Coal máme smlouvu na dodávky potřebného množství uhlí do roku 2022, pokud se prolomí těžební limity, pak hypoteticky až do roku Není určitě tajemstvím, že minoritním vlastníkem (13%) naší teplárny je právě Czech Coal. Za jakou cenu uhlí kupujete? Přistoupili jsme tehdy na návrh stávající ceny, o které energetici hovoří jako o velice vysoké. My s touto cenou pracujeme několik let, máme stále kladný hospodářský výsledek, letos budeme vyplácet dividendy akcionářům. Zisk před auditovanou uzávěrkou totiž činí 10 milionů korun. Pokud nenastane nějaký zásadní šokující nápad českých úřadů, drastické změny v podmínkách poskytování povolenek, pokud se nevymyslí nějaká nová daň, pak budeme schopni poskytnutý úvěr splácet podle stanovených podmínek. Kolik vůbec stojí teplo pro klienty ze Strakonic? Teplo naše odběratele stojí 550 korun za gigajoule bez DPH a neočekáváme, že bychom jej meziročně zdražovali o více než 5 %. Jaký je vlastně Váš názor na prolomení těžebních limitů? Myslím si, že minimálně na dolu ČSA by mělo k prolomení dojít. Nepovažuji za dobré, kdy 3000 lidí ve dvou malých městech ovlivňuje statisíce obyvatel Česka. Plně s nimi soucítím, ale ať dostanou řádné odškodnění, ať jim stát nebo majitel licence na těžbu postaví domy na pěkných parcelách, čímž si potvrdíme svou energetickou nezávislost alespoň tedy v oblasti energetického uhlí. Uvažovali jste o přechodu na plyn? Samozřejmě, že jsme se zabývali i touto otázkou. Ze studie, kterou jsme si nechali udělat, vyplývá, že přechod na jiné palivo, tedy plyn, by nás přišel na 2,5 miliardy korun, a to se bavíme o realizaci 39 kilometrů dlouhého vysokotlakého plynovodního potrubí bez nákladů. Uvažovali jsme i o změně paliva u kotlů K4 a 5, kdy bychom mazut vyměnili za plyn, resp. investovali do kogenerace. Ale v obou případech jsme nedostali odpověď od zástupců plynařů, zda by do toho šli, zda by to bylo vůbec technicky nebo ekonomicky možné. Teplo naše odběratele stojí 550 korun za gigajoule bez DPH a neočekáváme, že bychom jej meziročně zdražovali o více než 5 %. Jaké jsou další závěry studie? Z této studie vyplývá i další zajímavé číslo. Kdybychom chtěli teplárnu přestěhovat mimo centrum města, pak bychom na to potřebovali 3,5 miliardy korun. Ale místní lidé se s teplárnou již plně sžili, emise plníme, lidem sloužíme. V roce 1994 jsme dodávali do sítě terra joulů. Dnes činí dodávka 700 terra joulů při ceně 550 korun za gigajoule. Ještě bych rád zdůraznil jednu důležitou organizační změnu Od je tento energetický zdroj rozdělen do dvou samostatných jednotek. Kotle K 1, 2, 3 a 4 (s nově instalovaným kontinuálním měření emisí) budou tvořit budoucí teplárnu s výkonem 196 MWtepl. a výtopna, kterou bude tvořit kotel K5 a bude tvořit havarijní zdroj. Jaký to bude mít ještě význam? Zdroj pod 200 MW spadá do jiné kategorie posuzování emisí a kotel K5 jako havarijní zdroj s provozem 700 hodin ročně nebude potřeba měřit kontinuálně. Na potřebné změny již nezbývá mnoho času. Je otázkou, zda na tom budou i jiné teplárny tak ekonomicky dobře jako vy. Očekáváte odstavení nebo zrušení většího počtu tepláren? Umíte si představit, že by nebylo dostatek tepla pro lidi v panelácích, pro školy a průmysl? Teplárny prostě nelze odstavit, zavřít, zrušit Dodržet předpisy EU bude stát desítky miliard, bohužel. A zaplatí to občané a firmy. Všechny investice, které jsme uskutečnili v naší teplárně, a všechny v posledních 20. letech vlastně jsou ekologického charakteru, jsme promítli do ceny i my. Jinde to nebude a nemůže být jinak. All for POWER, Oznámení Prodej Myčku na nádobí, rozdělovač cukroví (dobrý na Vánoce), chlebník, džbán (starožitnosti), prošívané deky nové, BT tel. + ovladač (skoro nepoužívané), dámské boty (zimní, letní, dle výběru č. 5), rybářské vybavení (dle výběru), videokameru SONY + příslušenství, vysílačky (dosah 10 km), dámské horské kolo, 2x repro (menší), klec pro drobné ptactvo, lednici + mrazák (3 šuplíky), nákl. vozík za osobní auto + příslušenství, 6x holičská břitva + pouzdra, megafon a jiné věci. Ceny dohodou. Telefon: Seznámení Hledáme ženu pro přítele 67 let, nekuřák, rybář, s vlastním bytem, bez závazků. Telefon: Různé Hledám paní na občasné hlídání dítěte. Podrobnosti po telefonu nebo osobní setkání. Telefon: Glosář Tentokrát nás zaujaly výroky o katastrofě zvané podpora obnovitelných zdrojů i o hospodaření Daniela Křetínského ve fotbalové Spartě. Zahraniční majitelé mohou své podniky přesunout do ciziny, kde jsou výhodnější podmínky a také volné výrobní kapacity. České podniky se pravděpodobně zavřou. Je třeba si uvědomit, že by to byl nevratný krok. Průmysl můžeme z naší země vyhnat jen jednou. Jan Světlík, prezident Národního strojírenského klastru, Měšec.cz, Komentář: Další a další katastrofické zprávy související s neuváženou a drahou podporou obnovitelných zdrojů energie. Více platí nejen domácnosti, ale i firmy, kterým pak scházejí peníze na investice a varují před propouštěním zaměstnanců. Na první pohled jsou to samozřejmě strašlivá čísla a šílený trend, ve kterém se odráží bezradnost, s níž Daniel Křetínský dosud Spartu vedl. Kumulovaná ztráta za osm let se pomalu blíží miliardě korun, to opravdu vypadá hrůzostrašně. Jaroslav Plesl, isport.cz, Komentář: Šikovná informace o hospodaření Sparty Praha pro odběratele tepla z Elektráren Opatovice. S každým zdražením tepla tak zaplatí pěkný plat milionářům v kopačkách. Odešel Luboš Měkota Ve věku 55 let zemřel náhle pan Luboš Měkota. Bývalého šéfa Mostecké uhelné společnosti v sobotu postihla náhlá srdeční příhoda. Luboš Měkota se v hornictví vypracoval od řadového dělníka až na nejvyšší manažerské pozice. Začínal v dělnické profesi jako revírník, stal se předsedou odborů v Komořanské úpravně uhlí a v roce 1995 byl jmenován personálním ředitelem firmy. Později zastával nejvyšší manažerské funkce, byl generálním ředitelem i předsedou představenstva. tel.: strana 5

6 Nejlepší podnikatelky s oceněním Z HISTORIE CECHU Co znamená latinské lus regale montanorum? Nejlepší podnikatelky Litvínova a Meziboří při slavnostním vyhlášení. Nominované podnikatelky regionu se sešly v aule Scholy Humanitas na vyhlášení soutěže Ocenění nejlepších podnikatelek měst Litvínova a Meziboří. Soutěž je součástí projektu Příležitost, jehož cílem je podpořit ženy za jejich dlouholeté úsilí při podnikání. Slavnostní večer organizačně zajistila Litvínovská vzdělávací společnost, která je nositelem projektu spolu s partnery krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, Okresní hospodářskou komorou Most, občanským sdružením Libuše a městem Meziboří. Záštitu nad slavnostním večerem převzali starosta Meziboří Petr Červenka a starosta Litvínova Milan Šťovíček. Na realizaci slavnostního večera se mimo jiné podílela společnost Czech Coal a.s. V kategorii Právnické osoby první Foto: (pur) místo získala Helena Zemánková Týřová, spolumajitelka obchodní společnosti a finanční ředitelka Japek, s.r.o. Druhé místo patří Šárce Levové, jednatelce a spolumajitelce společnosti Stavebniny K9, s.r.o. Třetí místo získala Marcela Dušková, jednatelka a spolumajitelka společnosti ZDRASES, s.r.o. V kategorii Fyzické osoby získala první místo Vlasta Dudková, majitelka řeznictví a uzenářství U hodin, druhé místo obsadila Hana Mirosničenková, majitelka kosmetického salónu ORISKOSMETIKA, a třetí místo Renata Kokrmentová, majitelka A tour cestovní agentury. Zvláštní cenu poroty nominace z řad veřejnosti získaly Kateřina Menčíková, majitelka prodejny s nadměrným oblečením a Dana Špirochová, majitelka kadeřnictví. Zvláštní cenu Okresní hospodářské komory si odnesla Štěpánka Hüblová. (pur) Sladit trh práce se vzděláváním Důležitým bodem nedávného jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje v Mostě byla informace o zasedaní, jehož tématem bylo sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v Ústeckém kraji. K jednání, které inicioval předseda HSR-ÚK Richard Falbr, byli přizváni hejtman kraje Oldřich Bubeníček, zástupci Krajské hospodářské komory v ÚK a významní regionální zaměstnavatelé. Jsem potěšen, že můžeme jednat s hejtmanem, který v uplynulém volebním období předsedal Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, a má tedy jasné povědomí o současné situaci ve školství kraje, uvedl R. Falbr. Tímto jednáním rada reagovala na stále sílící hlas místních podniků po kvalitní pracovní síle z řad technických profesí, kterých se jim nedostává. Vyzvali proto kraj k využití jeho zákonodárné iniciativy a spolupráci v této věci i s dalšími kraji. Mladí lidé, kteří vystudují obory neperspektivní z hlediska trhu práce, velmi často odcházejí mimo region. Svůj význam má i skutečnost, že výběr studijního oboru, zejména u dětí na základních školách, ovlivňují rodiče, kteří podceňují řadu profesí z neznalosti jejich současného uplatnění. Důležité je proto také rozšířit povědomí o potřebě odlišného přístupu mezi studenty a jejich rodiči sdělil Falbr. Zástupci regionálních zaměstnavatelů se shodují v tom, že je velká absence mnoha typů zejména technických profesí a řemesel a u dalších postrádají kvalitní vzdělání v oboru. Příčinu vidí ve velkém počtu soukromých škol, které otevírají studijní obory bez ohledu na prognózy vývoje trhu práce. Chybí systém regulací a systém praxí a stáží. Na vině je i způsob financování. Přítomní na závěr požádali hejtmana, aby Ústecký kraj podal legislativní návrh na změnu financování škol a zavedení duálního vzdělávání. V této věci kancelář HSR-ÚK vyvolá jednání s ministrem školství i předsedou Asociace krajů ČR. V požadavcích se také objevilo, aby kraj sledoval vývoj potřeb trhu práce a následně jemu přizpůsobil podporu těch škol, které vychovávají profese potřebné na trhu práce a aby všechny dílčí aktivity na podporu propagace profesí potřebných na trhu práce byly sjednoceny v jednu informační kampaň a koordinovány ve spolupráci hospodářských rad a komor s krajem ÚK a za jeho finanční podpory. Smysl společného postupu vidí HSR-ÚK v úspoře finančních prostředků a efektivnějším dopadu této kampaně. (gn) Lus regale montanorum (Právo královské horníků) je latinsky psaný hornický zákoník, vydaný v roce 1300 Václavem II. pro královské hornické středisko v Kutné Hoře. Byl jím zaveden stříbrný pražský groš, upravoval podmínky pro těžbu a zpracování stříbra, stanovil podíl krále na těžbě a ražbě stříbra, obsahoval také pravidla k zajištění bezpečnosti práce, předpisy o výplatě mezd, délce pracovní doby a také protikoaliční předpisy, zakazující horníkům a kovářům samostatně se organizovat ve spolcích. (ecm) Běžecké stopy a cyklostezky bodovaly Svazek obcí v regionu Krušných hor představil na nedávném pražském veletrhu cestovního ruchu brožuru Zimní sporty v Krušných horách a mapu běžeckých stop, kterou pro tuto zimní sezónu vydal za podpory Litvínovské uhelné a.s. Svazek obcí zval na sportovní vyžití v Krušných horách v zimním i letním období. Kromě turistického průvodce zimním Krušnohořím představila Miroslava Randová také cyklomapy, které vznikly už v roce 2010, ale pro velký zájem turistů byly v loňském roce obnoveny a dotištěny. Také tento turistický materiál také podpořila jmenovaná těžební společnost. O cyklomapy byl velký zájem, ale vzhledem k ročnímu období z pultu bleskově zmizela hlavně brožura Zimních sporty v Krušných horách s mapou běžeckých okruhů. Ta se lidem opravdu hodně líbila. Zpracování chválili také vystavovatelé z jiných krajů, což mě samozřejmě potěšilo. Brožuru včetně mapy rozdáváme turistům zdarma a už dnes je jasné, že bude nutný dotisk. Zaujala i hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Seznámila jsem ho se záměrem svazku ještě v letošním roce vydat další turistický materiál, tentokrát zaměřený na lidi s hendikepem a na rodiče s malými dětmi, uvedla Randová. (pur) strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Ekologické centrum v roce vody Iniciátorem založení Ekologického centrum Most pro Krušnohoří (ECM) byla v roce 2000 společnost Česká rafinérská, a.s., která ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s. vypracovala projekt Ekologického centra Most. S tímto projektem oslovila další významné průmyslové podniky Mostecka a orgány státní správy včetně tehdejší MUS. Jaké mělo a má Ekologické centrum poslání, jsme hovořili s jeho vedoucí Ing. Milenou Vágnerovou. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) se stalo za dobu své působnosti, tedy již za 13 let, otevřeným informačním střediskem o životním prostředí. Je tomu tak i dnes? Svým charakterem, zejména napojením na dispečinky průmyslových podniků v regionu a přístupem k datům z měřicích stanic imisního monitoringu, je mostecké ekocentrum dosud jediné svého druhu v České republice s tím, že má od roku 2006 své detašované pracoviště také v Kralupech nad Vltavou. Cílem činnosti ECM je především aktivní informování veřejnosti, zajištění efektivní komunikace s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností a hledání společných řešení environmentálních problémů v regionu. Jako jediné v republice disponuje bezplatným Zeleným telefonem, jehož prostřednictvím bylo zodpovězeno již více než dotazů a to i na nestandardní situace. Pod pojmem nestandardní situace si máme představit co? Nejčastější a nejobvyklejší nestandardní událostí bývá flérování neboli spalování na polním hořáku v chemparku. Fléra, neboli fakle či havarijní pochodeň, je nezbytnou bezpečnostní součástí všech petrochemických výrob a rafinérií na celém světě. K jejímu využívání dochází tehdy, je-li potřeba neprodleně uvolnit tlak ve výrobním zařízení a dále při provozních operacích jako je odstavování zařízení do opravy a jeho opětovné uvádění do provozu. Plamen havarijní pochodně je viditelný na velkou vzdálenost a často vzbuzuje v nezasvěcených pozorovatelích obavy, zda nehrozí nějaké nebezpečí či nedochází k významnému znečištění ovzduší. Ve skutečnosti jsou při flérování spalovány látky při tak vysokých teplotách, jež umožňují dosáhnout vysoké účinnosti spalování, a to až 98 99,8 %, navíc ve vysokých výškách, kde dochází k rychlému rozptýlení případných znečištění. Kromě informace o zahájení flérování, získáváme rovněž přehled o jejich ukončení. Dalšími častými zprávami z areálu chemparku jsou informace o odstavování jednotek a provozů z důvodů čištění a revizí, nebo při přejezdu na jiný typ výroby či změně technologií, a samozřejmě i upozornění na zpětné najíždění těchto zařízení, dozvídáme se i o částečných omezeních provozů, přebíráme informace např. o tom, kdy budou opatření doprovázena nadměrným hlukem. Dispečink funguje denně? Denně, ale už ne nonstop jako v počátečních letech jeho provozu. Lidé se na nás mohou obracet prostřednictvím bezplatného telefonu tzv. Zelené linky , která je v provozu v pracovní dny od 06:00 22:00 hod. Velmi často Zelené linky využívají mateřské a základní školy, starší lidé, maminky s malými dětmi, alergici či astmatici. Na Zelené lince získají informaci o aktuálním stavu čistoty ovzduší, případně o trendu vývoje koncentrace škodlivin v ovzduší. Dispečerky jim vše ochotně vysvětlí a poradí, jak se chovat při zhoršených rozptylových podmínkách či vyhlášení smogové situace. O stavu ovzduší, o vyhlášených i odvolaných smogových situacích informujeme na vyžádání bezplatně elektronickou cestou občany či subjekty z Mostecka, Litvínovska, Teplic, Chomutova. Veřejnost může také navštívit ECM osobně a to v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Ekologické centrum se za uplynulá léta vyprofilovalo i jako velmi důležitý, a dnes se dá už říci i nezaměnitelný, pomocník v osvětě hlavně mezi dětmi a mládeží? Je to tak. Osvětová činnost je velmi významná součást činnosti centra. Například v loňském roce jsme právě pro skupinu Czech Coal a za velké pomoci jejích odborníků z báňských provozů připravili výukový interaktivní seminář Těžba a rekultivace. U škol měl seminář, o to více, když byl propojen s exkurzí do lomů, velkou odezvu. Zúčastnilo se celkem 379 žáků ze 13 škol. Rádi bychom Při semináři pracovaly třídní kolektivy ve skupinách na zobrazení Života jednoho lomu či na vlastních návrzích rekultivací, které nakonec musely i slovně obhájit. Foto: archiv ECM seminář nabízeli, pokud to bude možné opět za přispění skupiny Czech Coal, bezúplatně školám i letos. V současnosti pracujeme na projektu pro širokou veřejnost, který jsme nazvali Brána ekologie otevřená. Projekt by se měl stát tradici, která by se každoročně věnovala jednomu tématu z oblasti životního prostředí. Letošek je celosvětově věnován vodě, proto se projekt jmenuje v roce 2013 Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT. Pokud se vše podaří, tak se veřejnost může těšit na počátek listopadu, kdy v mosteckém nákupním centru Centrál proběhne festival divadelní a filmové tvorby na téma VODA PRO ŽIVOT s doprovodným zábavným programem pro celé rodiny, prostě pro malé i velké Mostečany. Navázat bychom chtěli i na předchozí projekt o ropě, který jsme předloni připravovali pro UNIPETROL jako Cestu za tajemstvím ropy. (má) ECM kontakt: ; Litvínovské Docela velké divadlo zahájilo druhou polovinu 17. sezóny premiérou pohádkového písničkálu Ferda Mravenec. Pohádkový hrdina Ondřeje Sekory ožije v režii Jurije Galina, který pohádku nastudoval s celým souborem DVD. Diváky potěší příběhy šikovného soukromého mravenčího řemeslníka Ferdy, který umí úplně všechno, a tak se u něj v dílničce netrhnou dveře. Nechybí nafoukaná krasavice Beruška, mrzutý Hlemýžď a roztomilý muzikanta Cvrček. Uvidí i Škvory policajty, hodného Koníka a samozřejmě také toho, který všude byl a všechno viděl, tedy Brouka Pytlíka. Skvělé kostýmy navrhl Tomáš Kypta. Pohádka Ferda Mravenec je určena nejen dětem, ale i dospělým, tak to totiž pan Sekora ve třicátých letech minulého století psal. Držíme se původní myšlenky Ondřeje Sekory, a to je šikovnost, zručnost malého řemeslníka, kterému osud klade do cesty spoustu nástrah, a jeho ochota pomáhat těm, kdo to potřebují, i když z toho mnohdy má jen patálie. A když se dnes podíváte kolem sebe, je to vlastně stejné. Proto jsem pohádku vybrala a upravila a věřím, že se na ní pobaví nejen děti, ale i dospělí, zve na novou pohádku ředitelka Docela velkého divadla Jana Galinová. Text a foto: (pur) tel.: strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Jedničkou k Citadele Projekt muzea byl na začátku tisíciletí mnohem rozsáhlejší, expozice. Velmi nám v počátcích pomohl úřad práce, díky šachtě v tehdejší Mostecké uhelné společnosti, takže i tato Předurčen datem narození? než jak muzeum nakonec vzniklo. Vzpomenete si na jeho začátky? němuž jsme mohli sehnat řemeslně zručné lidi a velkou část projektu zvládnout svépomocí. část hornické profese je mi blízká a všechny tyto zkušenosti mohu v muzeu zúročit. Zbyněk Jakš stojí už několik let v čele Podkrušnohorského technického muzea. A pokud nevlastníte automobil, můžete se k němu vypravit třeba právě tramvají číslo jedna, jejíž trasa vede nedaleko, ale musíte přidat i trochu své pěší chůze. Není se tedy co divit, že další osobností, s níž jsme absolvovali cestu Jedničkou k Citadele, byl právě ředitel muzea. Při povídání s ředitelem Zbyňkem Jakšem cesta tramvají rychle ubíhala. Foto: (pim) ředitel František Pavel, rovněž člen spolku, odcházel do penze. Se Spolkem severočeských havířů jsme stáli už u samotného začátku, takže znám i počáteční podobu projektu. Původním záměrem bylo spojit velké firmy v regionu a projekt realizovat společně. Proto také nakonec vzniklo technické muzeum a nikoli jen hornické, jak se původně zamýšlelo. Následně byl vytvořen projekt, který počítal se zhruba 360 miliony korun. To řadu lidí odradilo a muzeum málem skončilo už v zárodku. Nakonec byl ale projekt odložen a vše se začalo dělat tro- A hodně nám se štolou pomohli i kolegové z hlubinného Dolu Centrum. Ačkoli Podkrušnohorské technické muzeum není zaměřeno jen na hornictví, tento obor tu má nejsilnější zastoupení. Vy sám ale máte hornickou minulost. Jaké jsou vaše profesní zkušenosti? Osobně jsem šestnáct let fáral v hlubině. A podobně jako je tomu i dnes, i tehdy musel každý na šachtě projít klasickým kolečkem, tedy vyzkoušel si vět- Jaký úkol byl pro vás jako ředitele zatím nejtěžší? To se dá jen velmi těžko říct. Jsem totiž zvyklý, že když se do něčeho pustím, jdu za tím až do chvíle, kdy se to nakonec podaří. Možná je to dáno tím, že si kladu jen takové cíle, které jsou splnitelné. Ale je pár věcí, které se nám povedly, i když jsem skoro už nedoufal. Třeba opravit přístupovou cestu k muzeu byl úkol, který se táhnul roky, a nakonec se nám to podařilo. Podobně už jsem skoro vzdával Nejdříve jsem ale do muzea na- chu jiným způsobem. V mno- šinu profesí, které práce v hlubi- snahy o získání důlní parní lo- Jak jste se do funkce ředitele stoupil jako řadový zaměstna- hem menším měřítku, když se ně obnáší. Postupně jsem nahlé- komotivy, která je dnes už také vlastně dostal? nec a nějaký čas řediteli pomá- na každý z nich podařilo se- dl i do oborů, které nejsou pří- chloubou našich sbírek. Ale mož- Původně jsem na místo ředitele hal. Následně se sešla správní hnat peníze a uskutečnit ho, mo spjaty s prací v hlubině, jako ná je to všechno dáno jen tím, že nastoupil v říjnu roku 2007 na rada muzea a dočasně mě jme- mohlo se pokračovat dál. Začali je větrání nebo měřictví. Po od- mne tahle práce baví a do karet doporučení Spolku severočes- novala do funkce ředitele. Od té jsme s výstavbou štoly, na níž chodu z Dolu Kohinoor jsem pra- mi hraje i fakt, že jsem se narodil kých havířů, protože tehdejší doby už jsem v ní zůstal. se postupně nabalovaly další coval čtyři roky na povrchové na Den horníků. (pim) / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla Mládí a zdraví si ceníme až jako staří a nemocní! Výherci: Jitka Zajíčková, Most; Ludmila Jesínková, Volevčivce; Jaroslav Volf, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. NAPOVÍME: Krankl,Kloz, A ant, Ursi, EAL, rape. OÈukat Pfiemoci vytrval m tlakem Ple e Jméno Kareninové Podoba jména Leont na Znalost Traviny u rybníka Obyvatel Ghany achta Znaãka elektronvoltu Halena Otekle Surová nafta Na e nûkdej í vládní strana Vevnitfi Seknouti Fotbalov klub Amsterodamu Jihoevropan B valé praïské druïstvo Zvyky (básnicky) Îivot Slavnostnû vyznamenávati Kus païitu ZAâÁTEK TAJENKY KÛÏe se severského paroháãe V kvût spoleãnosti ManÏelka Ruská fieka Tamti Organismus vyïadující vzdu n kyslík A sice Zápisník Typ maziva znaãky Mobil Element chûze Pera Najedení (pfienesenû) St. fotbalista Kladna Krém Propána Mûsto v Nûmecku ObojÏivelník apitó Zkratka Snûmovny lidu Jméno Marxe Vklad do karet SchÛzka Desetiny tisíce Pláã Kfieã Stroze Branislav (domácky) Prasátko B val rakousk fotbalista Svûtle fialov Egyptské mûsto Balíãek karet ímsk ch 501 Rána (expresivnû) Tfipyt Kovonosné horniny Velká kamna Oznaãení konce skladby Tabák iditelné sánû Sladidlo 100 litrû (zkratka) Pichlav plevel Vyhnanství Posvícení Kanceláfie Znaãka voltampéru Tekut ãistící prá ek Italsk ostrov Kukaããí zvuk ëábel âást Prahy Soupefi Jifiího Dalera (OH 1964) AbelÛv vrah KONEC TAJENKY Olga (domácky) Nejstar í slovanské písmo Mléãná bílkovina Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek. strana 8 tel.:

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2017 31.1.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

KVĚTEN Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. Uzená s krupkami

KVĚTEN Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. Uzená s krupkami Pondělí 2.5. Polévka Zeleninová s bulgurem 9 Hlavní jídlo 1 Hovězí guláš, knedlíky 1,3,7 Hlavní jídlo 2 Těstovinový nákyp se špenátem a uzeným masem 1,3,7 Úterý 3.5. Polévka Hrachová 1,7 Hlavní jídlo 1

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC DUBEN 2014 Týdenní menu 1.4. 4.4.2014 Pondělí 31.3. Polévka: 0,2l Fazolová Menu č.1: 100g Bělehradský vepřový řízek Menu č.2: 100g Svíčková na smetaně,

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 7. 3. 11. 3. 2. 2016 Pondělí: 7. 3. 2016 Snídaně Rajčatová pomazánka, chléb, čaj, mléko 1,3,7 Oběd Polévka zeleninová s krupicovými noky 1,3,7,9 Krůtí maso po provensálsku, rýže 1 Svačina Chléb,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 1. 8. - 7. 8. 2016 1. 8. A - 3, 9 Pol. krupicová s vejcem, vepřová krkovice, dušená kapusta, chléb B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 2. 8. A - 3, 9 Pol. drůbková,

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 6. 12. 2. 2017 6. 2. Pol. kmínová s mlhovinou, vepřový vrabec, dušená kapusta, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát 7. 2. Pol. zeleninová, kuřecí medailonky s

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík. B - 2, 9/2 Pol. drůbková, námořnické maso, dušená rýže

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík. B - 2, 9/2 Pol. drůbková, námořnické maso, dušená rýže 5. 11. 12. 2016 5. 12. Pol. zeleninová, uzené maso, fazole na kyselo, chléb, okurka Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík 6. 12. Pol. drůbková, maminčino kuře, těstoviny Pol. drůbková, námořnické

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 2. 8. 1. 2017 2. 1. Pol. s krupicovými nočky, vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny 3. 1. Pol. selská, španělský ptáček, dušená

Více

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.6.2017 DO 30.6.2017 1.6. 2.6. lévka zeleninová s jáhly 250ml (Obsahuje: 1, 7, 9), Vepřové kostky v mrkvi 64g (Obsahuje: 1, 7), Brambory vařené 200g (Obsahuje: 12) lévka zeleninová

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

Oběd Polévka 1: Pol drožďová (1,3,4,6,7,9,10,12) Polévka 2: Pol česn. s opeč. houskou (1,3,4,6,7,9)

Oběd Polévka 1: Pol drožďová (1,3,4,6,7,9,10,12) Polévka 2: Pol česn. s opeč. houskou (1,3,4,6,7,9) Středa 28.12.2016 Oběd Polévka : Pol italská (1,3,4,6,7,9) Čtvrtek 29.12.2016 1: Vepř pečeně (1,3,4,6,7,9,10,12), Omáčka žampionová (1,3,4,6,7,9), Těstoviny(1,3) 2: M3 - špeká.pik.na pivu (1,3,6,7,9,10,11),

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 5. 2. 2016 Pondělí Rohlík s máslem, bílá káva (1,7) Polévka frankfurtská (1,7,9) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (1,3,7,10) Chléb s máslem a džemem, čaj (1,7) Úterý Chléb s

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 3. 10. - 9. 10. 2016 3. 10. Pol. zeleninová, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát 4. 10. Pol. zabíjačková, jitrnicový prejt, brambory,

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Středa 122017 Čtvrtek 222017 Pátek 322017 cizrnová obsahuje alergeny: 01,01a,07 Neapolské nudle, Okurka sterilovaná, Čaj s citrónem, Kakao obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10 Lívance s džemem,cukrem a skořicí,

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1 1 2 3 Út 4 St 5 Čt 6 Pá 7 Čaj s citronem Ovoce 1-l. hovězí s kapáním Ovoce Vajíčkový salát Chléb s máslem 1-Vepřové žebírka přírodní Sušenka Brambory - příloha Džem 1-Rýže dušená Chléb s máslem 1-kompot

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. bramborová, vepřový klatovský plátek (pórek, vejce), těstoviny, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. bramborová, vepřový klatovský plátek (pórek, vejce), těstoviny, salát 6. 6. 2016-12. 6. 2016 6. 6. Pol. bramborová, fazolový guláš, chléb Pol. bramborová, vepřový klatovský plátek (pórek, vejce), těstoviny, salát 7. 6. Pol. pórková, vepřový mletý biftek, šťouchané brambory,

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

PONDĚLÍ 2.1. Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. jemná bramborová kaše, šopský salát Grilovaný kuřecí steak s chřestem a slaninou,

PONDĚLÍ 2.1. Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. jemná bramborová kaše, šopský salát Grilovaný kuřecí steak s chřestem a slaninou, PONDĚLÍ 2.1. 250ml Polévka Hovězí vývar s drobením 250ml Polévka Frankfurtská s uzeninou Salát Míchaný 17,- Kč 150g Mletý řízek plněný kapií, nivou, a cibulí, jemná bramborová kaše, šopský salát Grilovaný

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 1. 1. 6. 1. 2017 Pondělí: 2. 1. 2017 Snídaně Rohlík, pomazánkové máslo, čaj, kakao 1,3,7 Oběd Hrstková polévka 1,3,7,9 Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7 Svačina Drožďová pomazánka,

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 zeleninová s kuskusem, kuřecí závitek se smetanovou omáčkou, H. K. (A: 01, 03, 07, 09, 12) brokolicová, hovězí plátek, těstoviny, šlehaný

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

do Čtvrtek Pátek

do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Zeleninová s drož.knedlíčky (A: 01,03) Boloňské špagety se sýrem (A: 01,01a,03,07) Čaj se sirupem, Mléko, Ovoce (A: 07) Pátek 2.9.2016 Hovězí s rýží a hráškem (A: 01,09) Vepřová pečeně,

Více

Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi

Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi Čtvrtek 25.8.2016 Pátek 26.8.2016 Sobota 27.8.2016 Neděle 28.8.2016 Pondělí 29.8.2016 Úterý 30.8.2016 Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi 1: Vepřový záhorácký závitek, Salát míchaný zeleninový,

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Bramborová polévka (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, mix salát (obsahuje al.: Chlazený jahodový čaj, přírodní mléko (obsahuje

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 krupicová s vejcem,09 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj bylinný Francouzské brambory, salát rajčatový,čaj bylinný zeleninová,09

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 3. 9. 4. 2017 3. 4. Pol. kmínová s mlhovinou, kovbojské fazole, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, vepřová pečeně, koprová omáčka, knedlík 4. 4. Pol. špenátová, mletý řízek s nivou, brambory,

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.1. - 6.1.2017 Polévka: Oběd č. 1: 2. 1. 2017 3. 1. 2017 úterý Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Kuře na paprice, houskový knedlík 1,3,7,9 Čaj, mléko, voda

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

Jídelní lístek na březen 2017

Jídelní lístek na březen 2017 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. lévka z vaječné jíšky 1,3,7,9 N,D9 Vařené hovězí, dušená zelenina, brambory 7 D2,9/2 Vařené hovězí, dušená zelenina, brambory 7 D4 Vařené hovězí, dušená zelenina, brambory

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Úterý 1112016 Středa 2112016 Čtvrtek 3112016 Pátek 4112016 zeleninová s kuskusem Moravský vrabec, Halušky, Kyselé zelí dušené, Džus, Ovoce obsahuje alergeny: 01,01a,06 hovězí vývar s drobením Vepřová kotleta

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

Polední nabídka na PONDĚLÍ...

Polední nabídka na PONDĚLÍ... Polední nabídka na PONDĚLÍ 1. BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ UZENÝM MASEM, CIBULKA, ČERVENÉ ZELÍ 350 g 2. SMAŽENÉ KARBANÁTKY, okurka, bramborová kaše 150 g ŽEBÍRKOVÝ UZENÝ VÝVAR s vejcem, bramborami a masem

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

NABÍDKA NA ZÁŘÍ Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku zdarma! Hovězí vývar s fritátovými nudlemi 40,-

NABÍDKA NA ZÁŘÍ Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku zdarma! Hovězí vývar s fritátovými nudlemi 40,- Pondělí 3. září Hovězí vývar s fritátovými nudlemi 40,- Štěpánská hovězí pečeně podávaná s dušenou rýží Pikantní uherská krkovice podávaná s grilovanými rajčaty, paprikami a opékanými bramborami Zeleninové

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více