Důlní noviny. Stoupá kriminalita, počet nehod a jejich obětí. Nejlepší výrobního dispečera. Rozhovor s ředitelem muzea. Profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důlní noviny. Stoupá kriminalita, počet nehod a jejich obětí. Nejlepší výrobního dispečera. Rozhovor s ředitelem muzea. Profil"

Transkript

1 Důlní noviny 5 strana strana strana 3 Profil 6 Nejlepší 8 výrobního dispečera podnikatelky regionu Rozhovor s ředitelem muzea / EDITORIAL Regulace a podpora? Ano, ale v zájmu celku. Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. V tomto případě pravidly energetické regulace a s ní spojené finanční podpory. Počáteční snaha zvýšit podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v rámci energetické produkce asi nebyla motivována cílem zdražit x-násobně elektřinu jak lidem, tak firmám. Přesto se to stalo a v problémech jsme díky vysokým fakturám za její dodávky nejen my Češi, ale téměř celá Evropa. Stoupá kriminalita, počet nehod a jejich obětí Za připomenutí stojí jedna paralela příběh regulace spojené s podporou, která skončila ekologickou katastrofou. Není to tak dávno, kdy sověti regulovali toky řek Syrdarja a Amudarja. Vodou z nich zúrodňovali poušť a podporovali tady pěstování kulturních plodin tak dlouho, až se Aralské moře zmenšilo na třetinu své původní rozlohy. Vznikla sice nová pole, ale zmizela voda, ryby, rostliny, přístavy. Zůstala špína, smrduté laguny, vraky lodí a pohled na apokalypsu plný vzteku a bezmoci, což na začátku nikdo nechtěl, ani nedomýšlel. Přeneseno zpět do energetiky. Při hledání nápravy současného stavu asi není nejvhodnější hledat vzor např. v bouřícím Bulharsku. Balkán je to poslední, co by nám při nápravě regulačně-subvenčních pravidel evropských i národních institucí chybělo. Navíc jsme též náležitě poučeni z krizového vývoje, takže už víme, že ani trh vše nevyřeší. Co tedy s tím? Možná je to jednodušší, než se zdá. Třeba by stačilo v souladu s právem zamezit velmi pěknému nešvaru, který se nám v ČR zabydlel. A totiž, že každý smysluplně vypadající pokus rozvíjet některé odvětví, a lhostejno jestli v rámci průmyslu, zemědělství nebo služeb, si v českých podmínkách někdo upraví k obrazu svému. Úzká skupina zasvěcených si připraví svým potřebám na míru to správné znění zákonů, navazujících pravidel, regulací a to včetně nastavení finančních parametrů. To musí přestat! Jinak budou podobné projekty dál fungovat jako zlatý důl nebo výhodný politický obchod pro pár vyvolených, a nikoli, jak by to zejména v energetice mělo být, v obecném zájmu většiny. Doufejme, že jsme se díky nesmyslné podpoře solární energetiky, která stojí zbytečně každého z nás tisíce korun ročně navíc, už konečně poučili. Proto pozor na návrhy nové. Například jak pomocí zákona nařizovat komu a za kolik se má dodávat uhlí či zdražit skládkování odpadu jen proto, aby se vyplácelo ho pálit nebo jak ještě více přidávat pneumatiky do kotlů v cementárnách než je jako rozemletý granulát využívat při stavbě silnic a jinde. Jinými slovy o finálním znění zákonů mají námi zvolení poslanci, senátoři a další instituce přemýšlet a rozhodovat na základě odborných argumentů a v zájmu státu a občanů. Ne se jen a pouze nechat vést privátními zájmy. Karel Marek, E ne r g e t ic k ý k on z u lt a nt Vedoucí územního odboru Policie ČR se statistikou roku 2012 seznámil členy HSRM. Bezpečnostní situace v regionu byla jedním z hlavních témat březnového jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka. Se statistikou za uplynulý rok přítomné seznámil vedoucí územního odboru Policie ČR v Mostě Jiří Volprecht. Na rozdíl od minulých setkání tentokrát policejní ředitel nepřinášel veselé zprávy, kriminalita na Mostecku v loňském roce stoupla. Byli jsme jedním z mála okresů v republice, kde od roku 2007 kriminalita klesala v průměru o čtyři procenta ročně. Od loňského roku je tomu naopak, zaznamenali jsme nárůst o zhruba 4,75 procenta. K nárůstu navíc došlo u většiny sledovaných ukazatelů, sdělil přítomným J. Volprecht. Například hospodářská kriminalita v regionu vzrostla přibližně o deset procent. Po čase se opět zvýšil počet úvěrových podvodů, kterými jsou postiženy Například hospodářská kriminalita v regionu vzrostla přibližně o deset procent. zejména nízkopříjmové skupiny obyvatel. Snížil se sice počet recidivistů, Foto: (pim) kteří páchají trestnou činnost, ale na druhé straně vzrostl počet pachatelů trestných činů, kteří se jich dopouštějí poprvé. Policisté evidují i zvýšený počet krádeží, což přičítají na vrub ekonomické krizi. Vzrostl počet krádeží v obchodech, kde se zloději nejčastěji zaměřovali na drogerii, oblečení, ale narostl i počet krádeží potravin. Varovným signálem je pak i skutečnost, že vzrostl i počet žen, které se na krádežích podílejí. Trestnou činnost ale páchá i vyšší počet nezletilých. Oblastí, na niž se v poslední době velmi soustředíme a byla jí věnována i samostatná analýza, je vloupání do bytů. V roce 2012 vzrostl počet vloupání do bytů zejména na Litvínovsku. Co je ovšem zajímavé, zhruba šedesát procent vloupání je do bytů neobydlených nebo neobývaných. Velká část těchto případů se stala v oblasti, kterou spravuje obvodní oddělení Policie ČR Hamr, vysvětlil J. Volprecht. Pokračování na straně 2

2 Stoupá kriminalita, počet nehod a jejich obětí pokračování ze strany 1 Co členy Hospodářské a sociální rady velmi zaujalo, byl fakt, že sice klesá trestná činnost pod vlivem alkoholu, ale už několik let narůstá počet trestných činů pod vlivem jiných návykových látek. Dalším diskutovaným tématem bylo možné zřízení záchytné stanice na Mostecku, o němž se zatím jen hovoří, ale policisté tuto možnost podporují a také HSRM jim v tomto směru přislíbila podporu. Členy Hospodářské a sociální rady také zajímalo, zda má rostoucí nezaměstnanost vliv na bezpečnostní situaci a zda má policie možnost dělat systémová řešení mimo jiné i v souvislosti s problematikou nepřizpůsobivých obyvatel, kolem níž se situace na Mostecku před několika lety vyostřila. Podle J. Volprechta udělala policie po zkušenostech z Janova v roce 2008 určitá opatření a nyní už se situace v tomto ohledu nezhoršuje. Šéf mosteckých policistů ale přítomným sdělil, že systémová opatření k řešení situace v souvislosti s nepřizpůsobivými skupinami obyvatel nemohou udělat sami policisté, ale vzhledem k tomu, že jde hlavně o problematiku sociální, měl by se jí ujmout stát. (pim) KRÁTCE ZE SKUPINY Přípravy na zahájení prodeje plynu vrcholí Společnost Czech Coal a.s. se rozhodla rozšířit své portfolio služeb a připravuje vstup na trh s plynem. V současné chvíli jsme již držiteli licence na obchod, stanovujeme si vstupní parametry obchodování a nastavujeme klíčové procesy, říká ředitel odboru nákupu a prodeje elektrické energie a člen představenstva Czech Coal a.s. Ing. Zdeněk Fousek. Právě jeho tým bude mít nový produkt na starosti. Výhodou pro zákazníky bude nesporně fakt, že jim budeme schopni nabídnout provázaný balíček služeb. Předností našeho obchodního týmu je navíc dlouholetá zkušenost s prodejem na liberalizovaném trhu, dodává Z. Fousek. ZE ZAHRANIČÍ Kam nás dovedou regulace a dotace? Tyto úvahy byly mottem 13. Energetického kongresu ČR s mezinárodní účastí, který se konal začátkem března v Praze. Hledal odpovědi na otázky, jaký dopad mají dotace, regulace a další zásahy do energetického systému na trh, předvídatelnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu? Bylo rovněž diskutováno o tom, zda lze rychle a efektivně transformovat energetický systém směrem k nízkoemisnímu až bezemisnímu hospodářství tak, jak si to přeje EU. S velkým zájmem bylo očekáváno vystoupení nejvýznamnějšího zahraničního hosta prof. Václava Smila, emeritního profesora na kanadské University of Manitoba, který se zabývá interdisciplinárním výzkumem v oblasti energetiky, životního prostředí, technických inovací a hodnocení rizik. V roce 2010 ho časopis Foreign Policy uvedl mezi první stovkou předních světových myslitelů. Hned v úvodu uvedl, že energetika je nejkonzervativnější obor na světě. Energetika není elektrotechnika a rýmovačky EU typu 20 x 20 x 20 (do roku % snížení emisí CO2, 20% užití obnovitelných zdrojů a 20% zvýšení energetické efektivnosti) nejsou řešením ani cestou. Evropa reguluje, snižuje a omezuje a Čína staví ročně 60 GW nových elektráren. I když Evropa přestane spalovat uhlí, Čína plně využije své domácí zásoby uhlí, emise, neemise. Budoucnost energetiky proto dle jeho slov není v Evropě, ale v Číně. Evropské energetice nepomohou rozhodnutí komisí a institucí, ale pro racionální posuzování a reálné prognózy je nutná dlouhodobá zkušenost a technické zázemí. Uhelná a jaderná energetika je mají a přesto byla predikce u jaderné energetiky, že rychlé reaktory budou do roku 2000 všude, ukvapeným závěrem. Revoluce při těžbě břidlicových plynů v USA byla možná i proto, že byla k dispozici osvědčená a pro tento účel vylepšená technologie vrtání. Subvencemi lze vývoj na určitou dobu ovlivnit i urychlit, ale dopady bývají nezřídka katastrofické. Za jednu z nejhorších voleb považuje subvence do bioenergií, za které ihned řadí současné evropské subvence do fotovoltaiky. Jako příklad uvedl kapacitní faktory fotovoltaiky; i u slunečného Španělska činí pouze 16 %, což znamená, že 84 % zůstává nevyužito. Vlivem dotací do obnovitelných zdrojů na růst ceny elektřiny se zabývala řada referujících, Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák uvedl, že vysoké ceny energií jsou likvidační pro české průmyslové podniky a poškozují konkurenceschopnost českého průmyslu. Téhož názoru byl i Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ, který uvedl, že vysoké příplatky na OZE v EU podrývají konkurenceschopnost průmyslu. Na nezodpovědný přístup z hlediska konkurenceschopnosti Evropy poukázal i zástupce Evropského hospodářského a sociálního výboru Josef Zbořil, který upozornil, že ocelářský a chemický průmysl se vrací do Spojených států i kvůli výrazně nižším cenám elektřiny. Podle Zbořila se na fungování systému vydalo kolem 210 miliard eur. Za takovou částku se přitom mohly snížit emise o desítky procent. Jak úředníci Evropské komise svazují administrativními zásahy a regulacemi evropský trh a zhoršují konkurenceschopnost Evropy dokládá i nefunkční systém obchodování s emisními povolenkami. Podle Zbořila se na fungování systému vydalo kolem 210 miliard eur. Za takovou částku se přitom mohly snížit emise o desítky procent. Člen evropského parlamentu Jan Březina uvedl, že i EP je v zajetí paradigmatu klimatické změny a posun reálnějším a ekonomičtějším směrem nelze očekávat. Citoval studii, podle které se, pokud budou vynaloženy 2 bilióny, zpozdí globální oteplení za 50 let o 6 měsíců. EU i některé země sázejí z hlediska ochrany klimatu na transformaci energetického systému. EU přišla v Energy Roadmap s dekarbonizačními scénáři a Německo s Energiewende, tj. s dekarbonizací zásobování energií do roku V obou případech jde o vyšší podíly obnovitelných zdrojů. Německo tak bude muset v důsledku jejich implementace investovat více než 350 mld. do roku 2030, jak sdělil na konferenci zástupce EnBW Jörg Jasper. Německo již nyní hledá cestu z dotační pasti zelené energetiky a po letošních zářijových parlamentních volbách chce znovu projednat podmínky podpory, které předepisuje zákon o obnovitelných zdrojích energie. A jak řeší Německo svou bezpečnost zásobování energií? V letošním roce budou uvedeny do provozu nové uhelné zdroje o výkonu 5300 MW, což je nejvíce za posledních dvacet let. Jsou tedy cíle EU s 80 95% dekarbonizací do roku 2050 a serie regulací pro Evropu a její konkurenceschopnost přínosné? (re) strana 2 tel.:

3 LIDÉ OD NÁS Dispečerské srdce lomu Hlavní velín Vršanské uhelné v sobě skrývá hned dva dispečinky vedle sebe a celkem deset dispečerů. Zajišťují provoz dispečinku výrobního a technologického. Osm z nich je směnových a dva zbývající jsou takzvaní střídači. Filip Šimko a Václav Vild při běžné dispečerské směně. Václav Vild je právě jedním ze střídačů. Zná provoz obou dispečinků, však je tu už téměř dvacet let. Zastihli jsme ho před monitory výrobního dispečinku na směně s kolegou Filipem Šimko. Výrobní dispečink zabezpečuje chod lokality po stránce bezpečnosti lidí, přesně podle havarijního plánu. Jsme v kontaktu se všemi složkami báňské záchranky, ale v případě potřeby s policií i hasiči. Zároveň se staráme o řízení těžby skrývky, tedy Foto: (má) Já po práci už nic moc nedělám, trochu jezdím na kole a starám se o chalupu na Křivoklátsku. o práci osmistovek i kolejové dopravy v lokalitě J. Šverma i o osmistovky na Slatinicích, přiblížil podstatu práce Václav Vild. Kolegové od vedle z technologického dispečinku pak dohlížejí na těžbu uhlí, provoz dep, tedy míchání potřebné kvality uhlí, i nakládacího zásobníku. Dispečer Filip Šimko mezitím komunikoval s bagrákem. Právě v dispečinku se sbíhají všechny informace, ale hledá se i pomoc všeho druhu. V noci je neočekávané zajišťování oprav, shánění náhradních dílů, mechanizace atd. docela dost adrenalinové. Psychická zátěž dispečerů je stejně jako kdekoliv jinde na obdobných centrálách dost vysoká, dispečer musí vědět o všem v provozu, rychle se rozhodovat. Má k tomu i pomocné oči kamer, rozmístěných v terénu. Schéma kolejové dopravy připomíná monitor s grafikou pohybu vlaků s těženou zeminou. Na tomto monitoru máme každého vedoucího směny a počty lidí, kteří jsou v tuto chvíli na směně a v lokalitě včetně dodavatelských firem, ukázal mi Václav Vild přehledné tabulky, ve kterých zbývá i na mimořádné vstupy. Přehled musí být o každém, kdo se v lokalitě pohybuje, pro jakýkoliv mimořádný případ, třeba když někoho přepadnou zdravotní problémy, stane se úraz. Dispečeři ovšem mluvili i o nezvaných a jen těžko evidovatelných návštěvnících o zlodějích, kteří nehledí na své zdraví, vkradou se do rozlehlých prostor lomu a dokáží i za provozu technologie ukrást mnoho metrů kabelů třeba od pasovky a stačí jim k tomu jen několik málo minut Filip Šimko je na Vršanech zhruba pět let. Po absolvování mezibořské školy Educhem pracoval na ÚUK ve vzorkovně uhlí v kolektivu samých žen. Bylo to příjemné, hodně mne rozmazlovaly, však jsem tehdy také hodně přibral. Tady jsme jen muži, ale cítím se tu velmi dobře, trochu nesměle prozrazuje dispečer, který ve svém volnu rád a všestranně sportuje. Teď to byly především lyže, či spíše snowboard, říká a přiznává, že je hlavně velký fanda rybaření, už od svých sedmi let. Václav Vild, původním povoláním strojař, začínal na počeradské elektrárně, pak přešel na Vršany, nejdříve jako revírník a vedoucí směny a zmíněnou dvacítku let odsloužil na dispečinku. Já po práci už nic moc nedělám, trochu jezdím na kole a starám se o chalupu na Křivoklátsku, utrousí, ale je jasné, že své koníčky má také. Oba dohromady i jejich kolegové by si přáli, aby Vršanská uhelná co nejdříve získala jistotu dlouhodobého kontraktu s ČEZ právě na dodávky uhlí do Počerad. Fáráme, ale smlouva bude potvrzením budoucnosti tohoto lomu, zauvažoval nahlas V. Vild. (m á ) Nezbytná opatření v ostraze Otázka ukončení těžby před územně ekologickými limity a s ní spojené snížení objemu těžby uhlí v lomu ČSA se v rámci Litvínovské uhelné společnosti promítá do všech oblastí. Jinak tomu není ani v oblasti střežení majetku. Na základě rozhodnutí představenstva společnosti došlo v oblasti ochrany majetku kromě jiného i ke zrušení vrátnice v lokalitě HMGD. Úsporné opatření bude pro provozní zaměstnance skupiny Czech Coal znamenat, že se do této lokality budou musel dostávat jinými přístupovými místy buď přes vrátnici Obránců míru, anebo přes hlavní vrátnici lomu ČSA. Aby bylo určité omezení bezpečnostního dohledu v této lokalitě kompenzováno, bylo rozhodnuto o přestěhování zázemí výjezdové jednotky do prostor bývalé vrátnice. Přestěhováním a pohybem bezpečnostních pracovníků tak bude zajištěno střežení této lokality. S trochou nadsázky lze říci, že úsporná opatření nejsou populární u nikoho a nikde. Bez nadsázky však dodat tvrdý fakt díky menšímu objemu těžby v roce 2013 a výhledu na následující roky jsou tato opatření zcela nezbytná. (mas) NABÍDKA POUKAZŮ ZAMĚSTNANCŮM Letos pouze jeden turnus tábora ve Vrbně Společnost Coal Services a.s. zajišťuje, jako již tradičně, pobyty dětí v letním dětském táboře ve Vrbně u Strakonic. Vzhledem k tomu, že v loňském roce dva organizované turnusy nebyly kapacitně zcela naplněny, je společnost nucena přistoupit k redukci nabízených poukazů tak, aby středisko bylo optimálně využito. Z těchto důvodů bude v letošním roce uskutečněn pouze jeden turnus v níže uvedeném termínu. Tábor se nachází nedaleko malebného městečka Blatná. Objekt tábora je umístěn na břehu rybníka a je obklopen jihočeskými lesy. Ubytování je ve srubových chatkách, strava 5x denně. K vyžití dětí je zajištěn bohatý sportovní a kulturní program, celotáborové hry, výlety do okolí, na rybníce jsou k dispozici šlapadla a loďky. O děti se stará zkušený výchovný personál a po celou dobu pobytu je přítomen lékař. K dalšímu vyžití (diskotéky apod.) slouží i víceúčelová sportovní hala a hřiště. Pobyt na táboře je určen pro děti ve věku 7 15 let. Odjezd a návrat autobusů je z Mostu. Termín: 1. turnus Cena osmnáctidenního pobytu pro děti zaměstnanců je Kč (platí pro zaměstnance společností Coal Services a.s. Litvínovská uhelná a.s., Vršanská a.s. a Czech Coal a.s.) Rezervaci poukazů lze realizovat přes objednávkový stravovací systém Kredit, na tel. čísle nebo interní lince Zahájení objednávání poukazů pro zaměstnance shora uvedených společností bude zahájeno dne 20. března ve hodin. Možnost objednávek potrvá do 14. dubna Po tomto termínu budou neobsazené poukazy nabídnuty externím zájemcům. Nabídka volných poukazů pro externí zájemce (případně vnoučata) za plnou cenu poukazu, tj Kč, bude zahájena Objednávky externích (tj. neobsazených poukazů) volejte na číslo (od 7:00 do 14:00 hodin) Vlasta Paulová. (red) tel.: strana 3

4 / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 18 pondělí 19 úterý 20 středa 21 čtvrtek 22 pátek Polévka: Hovězí s masovou rýží Polévka: Gulášová Polévka: Hovězí se strouháním Polévka: Bramborová bílá Polévka: Jarní 1. Karlovarský guláš, houskové knedlíky 2. Jemné párky, westernové fazole 3. Zapékané těstoviny s brokolicí a vejci 4. Španělská ohnivá kotleta, hranolky, zeleninová obloha 5. Drůbeží rizoto se žampióny, okurka 6. Karlovarský guláš, bramborové noky 1. Vepřová krkovice gyros, 2. Domáci jitrnice, brambory, dušené zelí 3. Kynuté povidlové knedlíky s mákem, čaj 4. Kuřecí prsíčka, restovaná zelenina na másle, brambory 5. Hovězí po námořnicku, těstoviny 6. Vepřová krkovice gyros, 1. Uzené maso, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová játra na slanině, 3. Zeleninový talíř s balkánským sýrem, tmavé pečivo 4. Vepřový steak s restovanou cibulkou, hranolky, obloha 5. Kroupový pilaf se sýrem 6.Uzené maso,, dušené zelí 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny 2. Nudlový nákyp se špenátem a uzeným masem 3. Kynuté tvarohové buchty, bílá káva 4. Smažený krůtí řízek, brambory, obloha 5. Vepřová kýta á la bažant, 6. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, 1. Kuřecí stehýnko na smetaně, 2. Sekaný řízek přírodní, bramborová kaše 3. Asijské sojové kostky, jasmínová rýže 4. Hanácký vepřový kotlet, opékané brambory, obloha 5. Vepřové nudličky v meránské omáčce, těstoviny penne 6. Kuřecí stehýnko na smetaně, halušky 25 pondělí 26 úterý 27 středa 28 čtvrtek 29 pátek Polévka: Hovězí se slaninovými noky 1. Přírodní kuřecí roláda, 2. Jemné párky, čočka na kyselo, okurka 3. Smažené zeleninové placičky, brambory 4. Řezy noc a den, hranolky, obloha 5. Těstovinová rýže s vepřovým masem a zeleninou 6. Přírodní kuřecí roláda, bramborová kaše Polévka: Boršč 1. Vepřové plíčky na smetaně, 2. Smažený karbanátek, brambory 3. Žemlovka s jablky, čaj 4. Pečené kuře, hranolky, tatarská omáčka 5. Mexický guláš, 6. Vepřové plíčky na smetaně, těstoviny Polévka: Hovězí s játrovou rýží 1. Babiččiny bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Masová směs s rajčaty, špagety se sýrem 3. Zeleninový talíř s debrecínkou, tmavé pečivo 4. Smažený krůtí řízek, bramborový salát, citrón 5. Vepřové kostky, šťouchané brambory 6. Babiččiny bramborové knedlíky, dušený špenát Polévka: Mrkvová 1. Frankfurtská vepřová pečeně, těstoviny 2. Jaternicový prejt, brambory, zelný salát 3. Listový závin s jablky, čaj 4. Kuřecí nudličky v sýrové omáčce, bramborové nočky 5. Azu po tatarsku, 6. Frankfurtská vepřová pečeně, Polévka: Jaternicová 1. Hovězí plec na zázvoru, 2. Pečené kuře, kari těstoviny 3. Fazolový guláš s Robi masem, chléb 4. Vepřový řízek Ondráš, kysané zelí 5. Bramborový závin plněný masovou směsí, smažená cibulka 6. Hovězí plec na zázvoru, mražená jídla 18 pondělí 19 úterý 20 středa 21 čtvrtek 22 pátek 1. Karlovarský guláš, 2. Jemné párky, westernové fazole 1. Vepřová krkovice gyros, 2. Kynuté povidlové knedlíky s mákem 3. Hovězí maso po námořnicku, těstoviny 1. Uzené maso, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová játra na slanině, 3. Přesnídávková polévka: Fazolová s uzeninou, chléb 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny (možno objednat i ) 2. Vepřová kýta alá bažant, 3. Domácí koblihy 1. Kuřecí stehýnko na smetaně, 2. Sekaný přírodní řízek, bramborová kaše 25 pondělí 26 úterý 27 středa 28 čtvrtek 29 pátek 1. Přírodní kuřecí roláda, 2. Jemné párky, čočka na kyselo 1. Vepřové plíčky na smetaně, 2. Smažený karbanátek, bramborová kaše 3. Mexický guláš, 1. Babiččiny bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Masová směs s rajčaty, špagety se sýrem 3. Vepřové kostky, 1. Frankfurtská vepřová pečeně, těstoviny (možno objednat i ) 2. Jaternicový prejt, brambory, dušené zelí 3. Azu po tatarsku, 1. Hovězí plec na zázvoru, 2. Pečené kuře, kari těstoviny Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka Sportovní klub Globál Janoušek kuželna Na bělidle 1003 Chomutov Kuželky Sportovní klub Globál Janoušek posilovna Na bělidle 1003 Chomutov Kardiozóna, posilovna Sportovní klub Globál Janoušek stolní tenis Na bělidle 1003 Chomutov Tenis Sportovní klub Globál Janoušek vodní masáže Na bělidle 1003 Chomutov Rehabilitace, masáže Sport-S, s.r.o. 28. října 1078 Chomutov Cestovní kancelář Solné Sport-S, s.r.o. 28. října 1078 Chomutov Lukostřelba Sportovní programy: rafting v ČR Český Krumlov a okolí: light rafting, noční rafting, plavba na kánoích jednodenní trasy, terénní koloběžky, lukostřelba, lezení na Papouščí skále, slaňování, horská kola; kánoe, koloběžky a lezení (víkend); kajak, slaňování a koloběžka (víkend); outdoorový super víkend. Posázaví: rafting Krhanice, kánoe - vodní turistika, lukostřelba, terénní koloběžky, lezení seznamovací kurz, stavba vorů a věže, orientační a akční hry. pokračování příště strana 4 tel.:

5 Minimálně v lomu ČSA by měla těžba pokračovat Přečetli jsme jinde Rozhovor s Ing. Alešem Seitzem, generálním ředitelem a předsedou představenstva Teplárna Strakonice, a.s. Mnohé teplárny hořekují, že nemají dostatek uhlí. Jak jste na tom vy? Jak jsem již uvedl, museli jsme rychle reagovat na nové skutečnosti s dodávkami uhlí. S Czech Coal máme smlouvu na dodávky potřebného množství uhlí do roku 2022, pokud se prolomí těžební limity, pak hypoteticky až do roku Není určitě tajemstvím, že minoritním vlastníkem (13%) naší teplárny je právě Czech Coal. Za jakou cenu uhlí kupujete? Přistoupili jsme tehdy na návrh stávající ceny, o které energetici hovoří jako o velice vysoké. My s touto cenou pracujeme několik let, máme stále kladný hospodářský výsledek, letos budeme vyplácet dividendy akcionářům. Zisk před auditovanou uzávěrkou totiž činí 10 milionů korun. Pokud nenastane nějaký zásadní šokující nápad českých úřadů, drastické změny v podmínkách poskytování povolenek, pokud se nevymyslí nějaká nová daň, pak budeme schopni poskytnutý úvěr splácet podle stanovených podmínek. Kolik vůbec stojí teplo pro klienty ze Strakonic? Teplo naše odběratele stojí 550 korun za gigajoule bez DPH a neočekáváme, že bychom jej meziročně zdražovali o více než 5 %. Jaký je vlastně Váš názor na prolomení těžebních limitů? Myslím si, že minimálně na dolu ČSA by mělo k prolomení dojít. Nepovažuji za dobré, kdy 3000 lidí ve dvou malých městech ovlivňuje statisíce obyvatel Česka. Plně s nimi soucítím, ale ať dostanou řádné odškodnění, ať jim stát nebo majitel licence na těžbu postaví domy na pěkných parcelách, čímž si potvrdíme svou energetickou nezávislost alespoň tedy v oblasti energetického uhlí. Uvažovali jste o přechodu na plyn? Samozřejmě, že jsme se zabývali i touto otázkou. Ze studie, kterou jsme si nechali udělat, vyplývá, že přechod na jiné palivo, tedy plyn, by nás přišel na 2,5 miliardy korun, a to se bavíme o realizaci 39 kilometrů dlouhého vysokotlakého plynovodního potrubí bez nákladů. Uvažovali jsme i o změně paliva u kotlů K4 a 5, kdy bychom mazut vyměnili za plyn, resp. investovali do kogenerace. Ale v obou případech jsme nedostali odpověď od zástupců plynařů, zda by do toho šli, zda by to bylo vůbec technicky nebo ekonomicky možné. Teplo naše odběratele stojí 550 korun za gigajoule bez DPH a neočekáváme, že bychom jej meziročně zdražovali o více než 5 %. Jaké jsou další závěry studie? Z této studie vyplývá i další zajímavé číslo. Kdybychom chtěli teplárnu přestěhovat mimo centrum města, pak bychom na to potřebovali 3,5 miliardy korun. Ale místní lidé se s teplárnou již plně sžili, emise plníme, lidem sloužíme. V roce 1994 jsme dodávali do sítě terra joulů. Dnes činí dodávka 700 terra joulů při ceně 550 korun za gigajoule. Ještě bych rád zdůraznil jednu důležitou organizační změnu Od je tento energetický zdroj rozdělen do dvou samostatných jednotek. Kotle K 1, 2, 3 a 4 (s nově instalovaným kontinuálním měření emisí) budou tvořit budoucí teplárnu s výkonem 196 MWtepl. a výtopna, kterou bude tvořit kotel K5 a bude tvořit havarijní zdroj. Jaký to bude mít ještě význam? Zdroj pod 200 MW spadá do jiné kategorie posuzování emisí a kotel K5 jako havarijní zdroj s provozem 700 hodin ročně nebude potřeba měřit kontinuálně. Na potřebné změny již nezbývá mnoho času. Je otázkou, zda na tom budou i jiné teplárny tak ekonomicky dobře jako vy. Očekáváte odstavení nebo zrušení většího počtu tepláren? Umíte si představit, že by nebylo dostatek tepla pro lidi v panelácích, pro školy a průmysl? Teplárny prostě nelze odstavit, zavřít, zrušit Dodržet předpisy EU bude stát desítky miliard, bohužel. A zaplatí to občané a firmy. Všechny investice, které jsme uskutečnili v naší teplárně, a všechny v posledních 20. letech vlastně jsou ekologického charakteru, jsme promítli do ceny i my. Jinde to nebude a nemůže být jinak. All for POWER, Oznámení Prodej Myčku na nádobí, rozdělovač cukroví (dobrý na Vánoce), chlebník, džbán (starožitnosti), prošívané deky nové, BT tel. + ovladač (skoro nepoužívané), dámské boty (zimní, letní, dle výběru č. 5), rybářské vybavení (dle výběru), videokameru SONY + příslušenství, vysílačky (dosah 10 km), dámské horské kolo, 2x repro (menší), klec pro drobné ptactvo, lednici + mrazák (3 šuplíky), nákl. vozík za osobní auto + příslušenství, 6x holičská břitva + pouzdra, megafon a jiné věci. Ceny dohodou. Telefon: Seznámení Hledáme ženu pro přítele 67 let, nekuřák, rybář, s vlastním bytem, bez závazků. Telefon: Různé Hledám paní na občasné hlídání dítěte. Podrobnosti po telefonu nebo osobní setkání. Telefon: Glosář Tentokrát nás zaujaly výroky o katastrofě zvané podpora obnovitelných zdrojů i o hospodaření Daniela Křetínského ve fotbalové Spartě. Zahraniční majitelé mohou své podniky přesunout do ciziny, kde jsou výhodnější podmínky a také volné výrobní kapacity. České podniky se pravděpodobně zavřou. Je třeba si uvědomit, že by to byl nevratný krok. Průmysl můžeme z naší země vyhnat jen jednou. Jan Světlík, prezident Národního strojírenského klastru, Měšec.cz, Komentář: Další a další katastrofické zprávy související s neuváženou a drahou podporou obnovitelných zdrojů energie. Více platí nejen domácnosti, ale i firmy, kterým pak scházejí peníze na investice a varují před propouštěním zaměstnanců. Na první pohled jsou to samozřejmě strašlivá čísla a šílený trend, ve kterém se odráží bezradnost, s níž Daniel Křetínský dosud Spartu vedl. Kumulovaná ztráta za osm let se pomalu blíží miliardě korun, to opravdu vypadá hrůzostrašně. Jaroslav Plesl, isport.cz, Komentář: Šikovná informace o hospodaření Sparty Praha pro odběratele tepla z Elektráren Opatovice. S každým zdražením tepla tak zaplatí pěkný plat milionářům v kopačkách. Odešel Luboš Měkota Ve věku 55 let zemřel náhle pan Luboš Měkota. Bývalého šéfa Mostecké uhelné společnosti v sobotu postihla náhlá srdeční příhoda. Luboš Měkota se v hornictví vypracoval od řadového dělníka až na nejvyšší manažerské pozice. Začínal v dělnické profesi jako revírník, stal se předsedou odborů v Komořanské úpravně uhlí a v roce 1995 byl jmenován personálním ředitelem firmy. Později zastával nejvyšší manažerské funkce, byl generálním ředitelem i předsedou představenstva. tel.: strana 5

6 Nejlepší podnikatelky s oceněním Z HISTORIE CECHU Co znamená latinské lus regale montanorum? Nejlepší podnikatelky Litvínova a Meziboří při slavnostním vyhlášení. Nominované podnikatelky regionu se sešly v aule Scholy Humanitas na vyhlášení soutěže Ocenění nejlepších podnikatelek měst Litvínova a Meziboří. Soutěž je součástí projektu Příležitost, jehož cílem je podpořit ženy za jejich dlouholeté úsilí při podnikání. Slavnostní večer organizačně zajistila Litvínovská vzdělávací společnost, která je nositelem projektu spolu s partnery krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, Okresní hospodářskou komorou Most, občanským sdružením Libuše a městem Meziboří. Záštitu nad slavnostním večerem převzali starosta Meziboří Petr Červenka a starosta Litvínova Milan Šťovíček. Na realizaci slavnostního večera se mimo jiné podílela společnost Czech Coal a.s. V kategorii Právnické osoby první Foto: (pur) místo získala Helena Zemánková Týřová, spolumajitelka obchodní společnosti a finanční ředitelka Japek, s.r.o. Druhé místo patří Šárce Levové, jednatelce a spolumajitelce společnosti Stavebniny K9, s.r.o. Třetí místo získala Marcela Dušková, jednatelka a spolumajitelka společnosti ZDRASES, s.r.o. V kategorii Fyzické osoby získala první místo Vlasta Dudková, majitelka řeznictví a uzenářství U hodin, druhé místo obsadila Hana Mirosničenková, majitelka kosmetického salónu ORISKOSMETIKA, a třetí místo Renata Kokrmentová, majitelka A tour cestovní agentury. Zvláštní cenu poroty nominace z řad veřejnosti získaly Kateřina Menčíková, majitelka prodejny s nadměrným oblečením a Dana Špirochová, majitelka kadeřnictví. Zvláštní cenu Okresní hospodářské komory si odnesla Štěpánka Hüblová. (pur) Sladit trh práce se vzděláváním Důležitým bodem nedávného jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje v Mostě byla informace o zasedaní, jehož tématem bylo sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v Ústeckém kraji. K jednání, které inicioval předseda HSR-ÚK Richard Falbr, byli přizváni hejtman kraje Oldřich Bubeníček, zástupci Krajské hospodářské komory v ÚK a významní regionální zaměstnavatelé. Jsem potěšen, že můžeme jednat s hejtmanem, který v uplynulém volebním období předsedal Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, a má tedy jasné povědomí o současné situaci ve školství kraje, uvedl R. Falbr. Tímto jednáním rada reagovala na stále sílící hlas místních podniků po kvalitní pracovní síle z řad technických profesí, kterých se jim nedostává. Vyzvali proto kraj k využití jeho zákonodárné iniciativy a spolupráci v této věci i s dalšími kraji. Mladí lidé, kteří vystudují obory neperspektivní z hlediska trhu práce, velmi často odcházejí mimo region. Svůj význam má i skutečnost, že výběr studijního oboru, zejména u dětí na základních školách, ovlivňují rodiče, kteří podceňují řadu profesí z neznalosti jejich současného uplatnění. Důležité je proto také rozšířit povědomí o potřebě odlišného přístupu mezi studenty a jejich rodiči sdělil Falbr. Zástupci regionálních zaměstnavatelů se shodují v tom, že je velká absence mnoha typů zejména technických profesí a řemesel a u dalších postrádají kvalitní vzdělání v oboru. Příčinu vidí ve velkém počtu soukromých škol, které otevírají studijní obory bez ohledu na prognózy vývoje trhu práce. Chybí systém regulací a systém praxí a stáží. Na vině je i způsob financování. Přítomní na závěr požádali hejtmana, aby Ústecký kraj podal legislativní návrh na změnu financování škol a zavedení duálního vzdělávání. V této věci kancelář HSR-ÚK vyvolá jednání s ministrem školství i předsedou Asociace krajů ČR. V požadavcích se také objevilo, aby kraj sledoval vývoj potřeb trhu práce a následně jemu přizpůsobil podporu těch škol, které vychovávají profese potřebné na trhu práce a aby všechny dílčí aktivity na podporu propagace profesí potřebných na trhu práce byly sjednoceny v jednu informační kampaň a koordinovány ve spolupráci hospodářských rad a komor s krajem ÚK a za jeho finanční podpory. Smysl společného postupu vidí HSR-ÚK v úspoře finančních prostředků a efektivnějším dopadu této kampaně. (gn) Lus regale montanorum (Právo královské horníků) je latinsky psaný hornický zákoník, vydaný v roce 1300 Václavem II. pro královské hornické středisko v Kutné Hoře. Byl jím zaveden stříbrný pražský groš, upravoval podmínky pro těžbu a zpracování stříbra, stanovil podíl krále na těžbě a ražbě stříbra, obsahoval také pravidla k zajištění bezpečnosti práce, předpisy o výplatě mezd, délce pracovní doby a také protikoaliční předpisy, zakazující horníkům a kovářům samostatně se organizovat ve spolcích. (ecm) Běžecké stopy a cyklostezky bodovaly Svazek obcí v regionu Krušných hor představil na nedávném pražském veletrhu cestovního ruchu brožuru Zimní sporty v Krušných horách a mapu běžeckých stop, kterou pro tuto zimní sezónu vydal za podpory Litvínovské uhelné a.s. Svazek obcí zval na sportovní vyžití v Krušných horách v zimním i letním období. Kromě turistického průvodce zimním Krušnohořím představila Miroslava Randová také cyklomapy, které vznikly už v roce 2010, ale pro velký zájem turistů byly v loňském roce obnoveny a dotištěny. Také tento turistický materiál také podpořila jmenovaná těžební společnost. O cyklomapy byl velký zájem, ale vzhledem k ročnímu období z pultu bleskově zmizela hlavně brožura Zimních sporty v Krušných horách s mapou běžeckých okruhů. Ta se lidem opravdu hodně líbila. Zpracování chválili také vystavovatelé z jiných krajů, což mě samozřejmě potěšilo. Brožuru včetně mapy rozdáváme turistům zdarma a už dnes je jasné, že bude nutný dotisk. Zaujala i hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Seznámila jsem ho se záměrem svazku ještě v letošním roce vydat další turistický materiál, tentokrát zaměřený na lidi s hendikepem a na rodiče s malými dětmi, uvedla Randová. (pur) strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Ekologické centrum v roce vody Iniciátorem založení Ekologického centrum Most pro Krušnohoří (ECM) byla v roce 2000 společnost Česká rafinérská, a.s., která ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s. vypracovala projekt Ekologického centra Most. S tímto projektem oslovila další významné průmyslové podniky Mostecka a orgány státní správy včetně tehdejší MUS. Jaké mělo a má Ekologické centrum poslání, jsme hovořili s jeho vedoucí Ing. Milenou Vágnerovou. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) se stalo za dobu své působnosti, tedy již za 13 let, otevřeným informačním střediskem o životním prostředí. Je tomu tak i dnes? Svým charakterem, zejména napojením na dispečinky průmyslových podniků v regionu a přístupem k datům z měřicích stanic imisního monitoringu, je mostecké ekocentrum dosud jediné svého druhu v České republice s tím, že má od roku 2006 své detašované pracoviště také v Kralupech nad Vltavou. Cílem činnosti ECM je především aktivní informování veřejnosti, zajištění efektivní komunikace s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností a hledání společných řešení environmentálních problémů v regionu. Jako jediné v republice disponuje bezplatným Zeleným telefonem, jehož prostřednictvím bylo zodpovězeno již více než dotazů a to i na nestandardní situace. Pod pojmem nestandardní situace si máme představit co? Nejčastější a nejobvyklejší nestandardní událostí bývá flérování neboli spalování na polním hořáku v chemparku. Fléra, neboli fakle či havarijní pochodeň, je nezbytnou bezpečnostní součástí všech petrochemických výrob a rafinérií na celém světě. K jejímu využívání dochází tehdy, je-li potřeba neprodleně uvolnit tlak ve výrobním zařízení a dále při provozních operacích jako je odstavování zařízení do opravy a jeho opětovné uvádění do provozu. Plamen havarijní pochodně je viditelný na velkou vzdálenost a často vzbuzuje v nezasvěcených pozorovatelích obavy, zda nehrozí nějaké nebezpečí či nedochází k významnému znečištění ovzduší. Ve skutečnosti jsou při flérování spalovány látky při tak vysokých teplotách, jež umožňují dosáhnout vysoké účinnosti spalování, a to až 98 99,8 %, navíc ve vysokých výškách, kde dochází k rychlému rozptýlení případných znečištění. Kromě informace o zahájení flérování, získáváme rovněž přehled o jejich ukončení. Dalšími častými zprávami z areálu chemparku jsou informace o odstavování jednotek a provozů z důvodů čištění a revizí, nebo při přejezdu na jiný typ výroby či změně technologií, a samozřejmě i upozornění na zpětné najíždění těchto zařízení, dozvídáme se i o částečných omezeních provozů, přebíráme informace např. o tom, kdy budou opatření doprovázena nadměrným hlukem. Dispečink funguje denně? Denně, ale už ne nonstop jako v počátečních letech jeho provozu. Lidé se na nás mohou obracet prostřednictvím bezplatného telefonu tzv. Zelené linky , která je v provozu v pracovní dny od 06:00 22:00 hod. Velmi často Zelené linky využívají mateřské a základní školy, starší lidé, maminky s malými dětmi, alergici či astmatici. Na Zelené lince získají informaci o aktuálním stavu čistoty ovzduší, případně o trendu vývoje koncentrace škodlivin v ovzduší. Dispečerky jim vše ochotně vysvětlí a poradí, jak se chovat při zhoršených rozptylových podmínkách či vyhlášení smogové situace. O stavu ovzduší, o vyhlášených i odvolaných smogových situacích informujeme na vyžádání bezplatně elektronickou cestou občany či subjekty z Mostecka, Litvínovska, Teplic, Chomutova. Veřejnost může také navštívit ECM osobně a to v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Ekologické centrum se za uplynulá léta vyprofilovalo i jako velmi důležitý, a dnes se dá už říci i nezaměnitelný, pomocník v osvětě hlavně mezi dětmi a mládeží? Je to tak. Osvětová činnost je velmi významná součást činnosti centra. Například v loňském roce jsme právě pro skupinu Czech Coal a za velké pomoci jejích odborníků z báňských provozů připravili výukový interaktivní seminář Těžba a rekultivace. U škol měl seminář, o to více, když byl propojen s exkurzí do lomů, velkou odezvu. Zúčastnilo se celkem 379 žáků ze 13 škol. Rádi bychom Při semináři pracovaly třídní kolektivy ve skupinách na zobrazení Života jednoho lomu či na vlastních návrzích rekultivací, které nakonec musely i slovně obhájit. Foto: archiv ECM seminář nabízeli, pokud to bude možné opět za přispění skupiny Czech Coal, bezúplatně školám i letos. V současnosti pracujeme na projektu pro širokou veřejnost, který jsme nazvali Brána ekologie otevřená. Projekt by se měl stát tradici, která by se každoročně věnovala jednomu tématu z oblasti životního prostředí. Letošek je celosvětově věnován vodě, proto se projekt jmenuje v roce 2013 Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT. Pokud se vše podaří, tak se veřejnost může těšit na počátek listopadu, kdy v mosteckém nákupním centru Centrál proběhne festival divadelní a filmové tvorby na téma VODA PRO ŽIVOT s doprovodným zábavným programem pro celé rodiny, prostě pro malé i velké Mostečany. Navázat bychom chtěli i na předchozí projekt o ropě, který jsme předloni připravovali pro UNIPETROL jako Cestu za tajemstvím ropy. (má) ECM kontakt: ; Litvínovské Docela velké divadlo zahájilo druhou polovinu 17. sezóny premiérou pohádkového písničkálu Ferda Mravenec. Pohádkový hrdina Ondřeje Sekory ožije v režii Jurije Galina, který pohádku nastudoval s celým souborem DVD. Diváky potěší příběhy šikovného soukromého mravenčího řemeslníka Ferdy, který umí úplně všechno, a tak se u něj v dílničce netrhnou dveře. Nechybí nafoukaná krasavice Beruška, mrzutý Hlemýžď a roztomilý muzikanta Cvrček. Uvidí i Škvory policajty, hodného Koníka a samozřejmě také toho, který všude byl a všechno viděl, tedy Brouka Pytlíka. Skvělé kostýmy navrhl Tomáš Kypta. Pohádka Ferda Mravenec je určena nejen dětem, ale i dospělým, tak to totiž pan Sekora ve třicátých letech minulého století psal. Držíme se původní myšlenky Ondřeje Sekory, a to je šikovnost, zručnost malého řemeslníka, kterému osud klade do cesty spoustu nástrah, a jeho ochota pomáhat těm, kdo to potřebují, i když z toho mnohdy má jen patálie. A když se dnes podíváte kolem sebe, je to vlastně stejné. Proto jsem pohádku vybrala a upravila a věřím, že se na ní pobaví nejen děti, ale i dospělí, zve na novou pohádku ředitelka Docela velkého divadla Jana Galinová. Text a foto: (pur) tel.: strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Jedničkou k Citadele Projekt muzea byl na začátku tisíciletí mnohem rozsáhlejší, expozice. Velmi nám v počátcích pomohl úřad práce, díky šachtě v tehdejší Mostecké uhelné společnosti, takže i tato Předurčen datem narození? než jak muzeum nakonec vzniklo. Vzpomenete si na jeho začátky? němuž jsme mohli sehnat řemeslně zručné lidi a velkou část projektu zvládnout svépomocí. část hornické profese je mi blízká a všechny tyto zkušenosti mohu v muzeu zúročit. Zbyněk Jakš stojí už několik let v čele Podkrušnohorského technického muzea. A pokud nevlastníte automobil, můžete se k němu vypravit třeba právě tramvají číslo jedna, jejíž trasa vede nedaleko, ale musíte přidat i trochu své pěší chůze. Není se tedy co divit, že další osobností, s níž jsme absolvovali cestu Jedničkou k Citadele, byl právě ředitel muzea. Při povídání s ředitelem Zbyňkem Jakšem cesta tramvají rychle ubíhala. Foto: (pim) ředitel František Pavel, rovněž člen spolku, odcházel do penze. Se Spolkem severočeských havířů jsme stáli už u samotného začátku, takže znám i počáteční podobu projektu. Původním záměrem bylo spojit velké firmy v regionu a projekt realizovat společně. Proto také nakonec vzniklo technické muzeum a nikoli jen hornické, jak se původně zamýšlelo. Následně byl vytvořen projekt, který počítal se zhruba 360 miliony korun. To řadu lidí odradilo a muzeum málem skončilo už v zárodku. Nakonec byl ale projekt odložen a vše se začalo dělat tro- A hodně nám se štolou pomohli i kolegové z hlubinného Dolu Centrum. Ačkoli Podkrušnohorské technické muzeum není zaměřeno jen na hornictví, tento obor tu má nejsilnější zastoupení. Vy sám ale máte hornickou minulost. Jaké jsou vaše profesní zkušenosti? Osobně jsem šestnáct let fáral v hlubině. A podobně jako je tomu i dnes, i tehdy musel každý na šachtě projít klasickým kolečkem, tedy vyzkoušel si vět- Jaký úkol byl pro vás jako ředitele zatím nejtěžší? To se dá jen velmi těžko říct. Jsem totiž zvyklý, že když se do něčeho pustím, jdu za tím až do chvíle, kdy se to nakonec podaří. Možná je to dáno tím, že si kladu jen takové cíle, které jsou splnitelné. Ale je pár věcí, které se nám povedly, i když jsem skoro už nedoufal. Třeba opravit přístupovou cestu k muzeu byl úkol, který se táhnul roky, a nakonec se nám to podařilo. Podobně už jsem skoro vzdával Nejdříve jsem ale do muzea na- chu jiným způsobem. V mno- šinu profesí, které práce v hlubi- snahy o získání důlní parní lo- Jak jste se do funkce ředitele stoupil jako řadový zaměstna- hem menším měřítku, když se ně obnáší. Postupně jsem nahlé- komotivy, která je dnes už také vlastně dostal? nec a nějaký čas řediteli pomá- na každý z nich podařilo se- dl i do oborů, které nejsou pří- chloubou našich sbírek. Ale mož- Původně jsem na místo ředitele hal. Následně se sešla správní hnat peníze a uskutečnit ho, mo spjaty s prací v hlubině, jako ná je to všechno dáno jen tím, že nastoupil v říjnu roku 2007 na rada muzea a dočasně mě jme- mohlo se pokračovat dál. Začali je větrání nebo měřictví. Po od- mne tahle práce baví a do karet doporučení Spolku severočes- novala do funkce ředitele. Od té jsme s výstavbou štoly, na níž chodu z Dolu Kohinoor jsem pra- mi hraje i fakt, že jsem se narodil kých havířů, protože tehdejší doby už jsem v ní zůstal. se postupně nabalovaly další coval čtyři roky na povrchové na Den horníků. (pim) / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla Mládí a zdraví si ceníme až jako staří a nemocní! Výherci: Jitka Zajíčková, Most; Ludmila Jesínková, Volevčivce; Jaroslav Volf, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. NAPOVÍME: Krankl,Kloz, A ant, Ursi, EAL, rape. OÈukat Pfiemoci vytrval m tlakem Ple e Jméno Kareninové Podoba jména Leont na Znalost Traviny u rybníka Obyvatel Ghany achta Znaãka elektronvoltu Halena Otekle Surová nafta Na e nûkdej í vládní strana Vevnitfi Seknouti Fotbalov klub Amsterodamu Jihoevropan B valé praïské druïstvo Zvyky (básnicky) Îivot Slavnostnû vyznamenávati Kus païitu ZAâÁTEK TAJENKY KÛÏe se severského paroháãe V kvût spoleãnosti ManÏelka Ruská fieka Tamti Organismus vyïadující vzdu n kyslík A sice Zápisník Typ maziva znaãky Mobil Element chûze Pera Najedení (pfienesenû) St. fotbalista Kladna Krém Propána Mûsto v Nûmecku ObojÏivelník apitó Zkratka Snûmovny lidu Jméno Marxe Vklad do karet SchÛzka Desetiny tisíce Pláã Kfieã Stroze Branislav (domácky) Prasátko B val rakousk fotbalista Svûtle fialov Egyptské mûsto Balíãek karet ímsk ch 501 Rána (expresivnû) Tfipyt Kovonosné horniny Velká kamna Oznaãení konce skladby Tabák iditelné sánû Sladidlo 100 litrû (zkratka) Pichlav plevel Vyhnanství Posvícení Kanceláfie Znaãka voltampéru Tekut ãistící prá ek Italsk ostrov Kukaããí zvuk ëábel âást Prahy Soupefi Jifiího Dalera (OH 1964) AbelÛv vrah KONEC TAJENKY Olga (domácky) Nejstar í slovanské písmo Mléãná bílkovina Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek. strana 8 tel.:

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin Kuřecí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi Smažené žampióny, pažitkové brambory, česneková omáčka Hovězí znojemská pečeně, domácí houskové knedlíky

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Jihočeská kulajda Penne arrabbiata s parmazánem Kuřecí směs s paprikou a arašídy, dušená rýže 1 podáváme v úterý 26. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Brokolicový

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

Jídelní lístek Předkrmy:

Jídelní lístek Předkrmy: Předkrmy: 1140 70g Domácí zvěřinová paštika s cibulovou marmeládou, 71,- chléb 2 ks 1141 100g Grilovaná cuketa zapečná kozím sýrem, 77,- čerstvě rozpečená bagetka 1142 2 ks Bruschetta s bylinkami, čerstvými

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

Restaurace Altány Kampa

Restaurace Altány Kampa Restaurace Altány Kampa Nabídka pro cestovní kanceláře Aktualizováno v únoru 2014 Prostory restaurace a lokace v centru Prahy jsou ideální pro cestovní agentury. Naše restaurace se nachází 300m od Karlova

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název. Půldenní. Maximální. Půldenní Celý den. Celý den kapacita. (max.

PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název. Půldenní. Maximální. Půldenní Celý den. Celý den kapacita. (max. PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název Maximální Půldenní Půldenní Celý den Celý den kapacita (max. 5 hodin) (max. 5 hodin) Konferenční sál ARAGON 260 12 000 Kč 7 500 Kč 7 500

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V květnu 2013 probíhala v DS Lidická anketa na kvalitu stravování,

Více

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 polévka kuřecí s nudlemi 01,03,07,09 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 rohlík,žervé,jablko,mléko

Více

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

SALÁTY a DIPY dle denní nabídky Dip / Dresink dle denní nabídky Malý zeleninový salát

SALÁTY a DIPY dle denní nabídky Dip / Dresink dle denní nabídky Malý zeleninový salát PONDĚLÍ 24.8.2015 350g Velký zeleninový salát s česnekovým dresinkem a sýrovými kuličkami 100g Pečené vepřové maso na česneku podávané s karlovarským knedlíkem 150g Přírodní kuřecí steak s bylinkovou krustou,

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

SESTAVTE SI MENU PRO VAŠI SKUPINU DLE CHUTI. Čtyřchodové Menu. Tříchodové Menu. Dvouchodové Menu. Jednochodové Menu. (Uvedené ceny jsou bez nápojů.

SESTAVTE SI MENU PRO VAŠI SKUPINU DLE CHUTI. Čtyřchodové Menu. Tříchodové Menu. Dvouchodové Menu. Jednochodové Menu. (Uvedené ceny jsou bez nápojů. Konferenční menu SESTAVTE SI MENU PRO VAŠI SKUPINU DLE CHUTI. (Uvedené ceny jsou bez nápojů.) 4 Čtyřchodové Menu A. Předkrm / B. Polévka / C. Hlavní jídlo s přílohou nebo Salát / D. Dezert 320, Kč 3 Tříchodové

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

POLÉVKY HOTOVÁ JÍDLA STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY

POLÉVKY HOTOVÁ JÍDLA STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY POLÉVKY dle denní nabídky HOTOVÁ JÍDLA Dle denní nabídky STUDENÉ PŘEDKRMY 1. 1ks Utopenec + 2ks pečivo 22,- 2. 100g Nakládaný hermelín + 2ks pečivo 46,- 3. 150g Obložený talíř + 4ks pečivo (sýr, šunka,

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

14.30-15 mrkev 80 g na výstavě s kamarádkami koláč (mák, tvaroh, povidla)

14.30-15 mrkev 80 g na výstavě s kamarádkami koláč (mák, tvaroh, povidla) 29.1.2007 13-13.30 vepřová kotleta na houbách 130 g doma sama těstoviny 1/2 14-15 ředkvičky 6 ks doma sama 16-16.20 jablko 1 ks doma sama Montana 45% (sýr) 19.30-20 krůtí prsa pečená 100 g doma sama vejce

Více