ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala"

Transkript

1 2. června 2011 l číslo 22 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na červen: Metan musíme nejen měřit, ale i hledat! Komunikace ve firmě OSTRAVA Zaměstnanci, kteří nemají dostatečné informace, se nemohou správně rozhodovat, nevědí přesně, co se od nich očekává, ani jak nejlépe přispět k růstu produktivity práce ve firmě. Jejich výkonnost zaostává za jejich potenciálem. Ještě vážnějším problémem je situace, kdy nedostatečná informovanost a (ne) možnost komunikace s podnikovým vedením postihuje nejen řadové zaměstnance, ale i střední management. Příčiny nedostatečné komunikace jsou různé. Je to zatajování informací ze strany manažerů, obavy otevřeně vyjádřit svůj názor, příliš složitá organizační struktura společnosti apod. Komunikaci neřeší záplavy příkazů, vizí, prohlášení nebo ů, komunikace je dialog, možnost vyjádřit své názory, přání, klást otázky a dostávat na ně odpovědi. Zaměstnanci, kteří tuto možnost nemají, ztrácejí dříve či později o svůj podnik skutečný zájem a chodí do práce pouze pro peníze. Zásadou účinné komunikace je proto snaha porozumět nejprve ostatním, a teprve poté se snažit, aby bylo porozuměno vám. Velmi často jsme svědky ostýchavosti zaměstnanců vyjádřit svůj názor nebo kritiku na různých schůzích, poradách, firemních prezentacích a jiných shromážděních. Důvody, proč se zaměstnanci obávají vyslovit svůj názor, nejsou vždy jejich slabé komunikační schopnosti; většinou vycházejí z předchozích zkušeností, kdy vyjádřili svůj názor a byli znevažováni nebo ignorováni. Důvodem je rovněž skutečnost, že vedoucí pracovníci občas pozapomínají, že vůči svým zaměstnancům zastávají nadřízenou pozici, jejich podřízení mají proto přirozený sklon být v komunikaci opatrní nebo informace tzv. filtrovat. Zlaté pravidlo komunikace pro manažery říká, že manažeři by si měli představit sebe sama v roli podřízených zaměstnanců a položit si otázku, jak by sami chtěli být informováni. Libor Dürrer, zástupce personálního ředitele OKD Obor pro budoucí revírníky a mechaniky OKD podepsala se SŠTaS v Karviné smlouvu o zřízení nového čtyřletého maturitního studijního oboru Mechanik důlních strojů a zařízení. strana 2 ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala Kyslíkové dýchací přístroje BG 4 PSS doplnily poprvé přímo na šachtu dodané vzduchové typu PSS 7000 STAŘÍČ Báňští záchranáři na Dole Paskov jako první ze šachet revíru OKD přezbrojili na nové pracovní dýchací přístroje. Na staříčskou a chlebovickou lokalitu nafasovali dohromady pětadvacet kyslíkových BG 4 PSS značky Dräger vybavené mj. chytrou elektronikou. Premiéru v podmínkách ZBZS pak zde mají i vzduchové PSS 7000 od stejné firmy. Hlavní báňská záchranná stanice oba tyto typy už nějakou dobu používá. My jako podnikoví záchranáři jsme je dostali nejdříve, protože skončila životnost starých dýchacích přístrojů BG 174 nasazených v našem revíru od roku Ty už v nabídce nejsou a výrobce k nim přestal dělat i náhradní díly, uvedl zástupce velitele paskovské ZBZS Libor Uher. Drägery BG 4 se od vyřazovaných modelů moc neliší ani Záchranář s kyslíkovým přístrojem u sušičky ČSM-SEVER Velké věci se od začátku letošního roku dějí v nejdůležitějším skladu pro investiční materiál na Dole ČSM, závodu Sever. Pod taktovkou vedoucího odboru hlavního mechanika Milana Budy probíhá v hale zvané také dvanáctituna třídění, sjednocování a úklid s cílem snížit časy nakládky a vykládky pro potřeby důlních provozů. Modernizovali rovněž to hlavní jeřáb! Sníží časy nakládky a vykládky pro potřeby důlních provozů. Mostový jeřáb s nosností dvanácti a půl tuny máme v provozu celou dobu, co naše šachta stojí. Takže to byla první větší rekonstrukce. V březnu jsme měnili pojezdy v ložiskových domcích. Byly čtyři, dva hnací a dva FOTO: Radek Lukša Vzduchový dýchací přístroj je s jen hodinovou výdrží vhodný ke kratším zásahům. rozměry, ani ochrannou dobou, nicméně rozdíl mezi nimi je zřejmý na první pohled. Hadice nejsou vedeny z boku, ale zpoza zad přes ramena, pokračoval záchranářský mechanik Martin Sikora s tím, že nesrovnatelný je komfort dýchání. Přetlakový přístroj má i chladič, takže vzdušiny jsou ochlazovány! hnané, pár na kolej, informoval technik povrchových služeb Milan Siekiera s tím, že všechno probíhalo za plného provozu. Bez Ke každému náleží též elektronický osobní strážce neboli monitorovací systém Bodyguard. Záchranáři používají pro údržbu speciální sušicí skříň a stojan, což je další novinkou. Nonstop hlídá tlak, ukazuje hodnoty v digitální a analogové formě, signalizuje dobu použití, varuje při dosažení zbytkového tlaku i při poruše, líčil Sikora. Pro záchranáře v nesnázích je u Bodyguardu narušení dopravy materiálu důlním úsekům. Během dubna a května následovala výměna trolejového vedení tlačítko Panika, po jehož stisknutí se ozve velice silný alarm. Pro krátkodobé zásahy v nedýchatelném prostředí má ZBZS Dolu Paskov přístroje PSS 7000, které jsou plněny přímo vzduchem. Taky se dýchá chladný. Váha se při dýchání samozřejmě snižuje. Jsou jednodušší na údržbu i provozní náklady, vysvětlil Sikora. Na druhou stranu má vzduchový pomocník kratší ochrannou dobu do hodiny se dvěma lahvemi. Radek Lukša Jeřáb ve dvanáctituně prošel rekonstrukcí Pojezdy v ložiskových domcích a příčnou napájecí trolej měnili tak, aby nenarušili dopravu materiálu do dolu Hala investičního skladiště dvanáctituny na Severu. FOTO: Důl ČSM po celé délce jeřábové trati měřící 105 metrů, do které se zapojila i dodavatelská firma Konses. Podélná trolej sloužící k napájení je teď zakrytá, což je ochrana proti dotyku a úrazu. Kromě bezpečnosti se zvýšila hygiena práce, provoz je tišší a spolehlivější. Chceme novou i příčnou trolej napájející zdvih a pojezd kočky, řekl Siekiera. Obsluhu jeřábu ve dvanáctituně zastávají dvě jeřábnice na ranní směně a mají se co ohánět. Hřeblové dopravníky, ventilátory, součásti kombajnů, technologický materiál pro konstrukci pásových tratí, náhradní uzly pro razicí i dobývací komplexy to vše tam je. Už vzhledem k objemu manipulovaného materiálu byly opravy nezbytné. A zvládnuty byly na jedničku, dodal Radomil Ocisk, vedoucí povrchových provozů. uzi

2 2 Z OKD ročník 41 l číslo 22 Metan trvale přítomný nepřítel Nejsou a nebudou tolerovány žádné nedostatky a případně zjištěná nedbalost bude řešena s nekompromisní razancí OSTRAVA Metan je plyn bez barvy, chuti a zápachu, který je nebezpečný zejména tím, že ve směsi se vzduchem se snadno zapaluje a vybuchuje. To vše již v koncentracích od 4,5 procenta do 15 procent. Nejsnáze se zapálí směs 8procentní a nejvýbušnější je při 9,5 procentech. Jedná se o plyn lehký; hromadí se u stropu a vytěsňuje kyslík. Proto je jeho maximální povolená koncentrace jedno procento. Pouze v místech mimo účinný dosah větrání je povolena místní koncentrace do dvou procent s podmínkou odstranění tohoto stavu. Důraz na kontrolu důlního ovzduší Uvedený výčet tragických událostí bohužel představuje jen malý zlomek poškození zdraví a ztrát na životech, ke kterým v souvislosti s metanem v historii dobývání uhlí došlo. Proto je v OKD kladen velký důraz na správné větrání důlních děl, na kontrolu důlního ovzduší a na včasné přijímání opatření směřujících k odstranění případného výstupu či nahromadění metanu, který k dobývání uhlí hlubinným způsobem neodmyslitelně patří. Metan se v dole musí nejen měřit, ale také vyhledávat. Pro zkvalitnění kontroly důlního ovzduší investovala naše akciová společnost v posledních dvou letech nemalé finanční prostředky do nákupu osobních analyzátorů Dräger typu X-am 5600, který je určen pro kontinuální sledování koncentrace jednoho až pěti plynů na pracovišti a v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Dále do nákupu nového typu přístroje pro kontinuální měření metanu Signal 5, který se používá především na pracovištích příprav a v porubech, a v neposlední řadě do modernizace centrálních řídicích stanovišť, z nichž je s využitím stacionárních analyzátorů možné sledovat vývoj koncentrací důlních plynů nepřetržitě v celém důlním poli jednotlivých závodů. Výzva k odpovědnosti a respektu V roce 2010 bylo v OKD ke zjišťování metanu využíváno 489 pevných analyzátorů a 2760 přenosných přístrojů. Pro objektivní měření je důležité FOTO: Bohuslav Krzyžanek Obor pro budoucí revírníky a mechaniky Společnost OKD podepsala smlouvu o zavedení maturitního studia hornictví Iva Sandriová a Radim Tabášek při podpisu smlouvy o zřízení maturitního studia hornictví. KARVINÁ Mladí revírníci a mechanici rubání a příprav pro doly OKD se budou od příštího roku připravovat na Střední škole techniky a služeb v Karviné. Smlouvu o zřízení nového čtyřletého maturitního studijního oboru Mechanik důlních strojů a zařízení k podepsali v pondělí 30. května v Karviné personální ředitel OKD Radim Tabášek a ředitelka SŠTaS Iva Sandriová. Obor bude obsahově navazovat na stávající studijní směr Mechanik strojů a zařízení s tím, že bude zaměřen na důlní techniku a rozšířen o hornické předměty. Setkání zástupců OKD a karvinské střední školy se u příležitosti podpisu smlouvy zúčastnili zástupce personálního ředitele OKD Libor Dürrer a zástupci ředitelky SŠTaS Svatoslava Papeschová, Oldřich Skupin a Ladislav Kováč. Jak konstatoval Libor Dürrer, nový studijní obor vyplní mezeru mezi učňovskou přípravou horníků na středních školách v Karviné a Havířově a vysokoškolským studiem hornictví na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Dalším krokem v rozvoji systému hornického školství by mohlo být zavedení večerního maturitního studia hornictví pro horníky s praxí, kteří by si chtěli rozšířit vzdělání. V současné době lze studovat hornictví na středoškolské úrovni v rámci dvouletého dálkového pomaturitního studia na Střední průmyslové škole v Karviné, ale podmínkou přijetí je v tomto případě maturitní vysvědčení z některé ze škol s jiným zaměřením. Večerní maturitní studium hornictví je zatím jen myšlenka, která by se mohla dočkat realizace ve vzdálenější perspektivě. Pro horníky by tak vznikla možnost dalšího zvýšení kvalifikace a profesního růstu, uvedl Dürrer. Střední škola techniky a služeb v Karviné, která navazuje na tradice hornického učiliště bývalého Dolu 1. máj, je první školou, která po mnohaleté odmlce obnovila před dvěma lety výuku hornictví na učňovské úrovni. V rámci prvního a druhého ročníku směru Strojní mechanik důlní provozy se tu v současné době připravuje na své budoucí povolání 48 zámečníků, obor Elektrikář důlní provozy navštěvuje 24 žáků. Další učni nastoupí po prázdninách. Škola aktuálně eviduje 21 přihlášek na zámečnický a 10 na elektrikářský obor. Učit se na důlního zámečníka nebo elektrikáře bude od nového školního roku možné také na Střední škole v Havířově-Šumbarku. Příslušnou smlouvu se školou uzavřelo OKD v lednu tohoto roku. bk Dva tisíce stipendia, brigády a jisté zaměstnání OKD poskytne studentům maturitního hornického oboru na karvinské SŠTaS veškeré výhody Pro zkvalitnění kontroly důlního ovzduší investovala společnost OKD nemalé finanční prostředky do nákupu patřičných měřicích přístrojů. Plyn, který dokáže i zabíjet Již dlouhou řadu let jsou známy principy větrání pracovišť v podzemí zajišťující bezpečné provádění hornické činnosti. Průchodním větrním proudem či separátním větráním dokážeme udržet koncentrace důlních plynů a mikroklimatické podmínky na bezpečné, povolené a hygienicky vhodné úrovni. Porušení těchto principů a zanedbání povinností souvisejících s větráním vždy vede ke zhoršení stavu a může vyústit až v důlní neštěstí provázené poškozením zdraví a ztrátou životů. To, že je metan opravdu nebezpečný, dokládá i nedávné neštěstí na polském dole Krupinski, při kterém zahynuli tři horníci. Výbuchy metanu na dolech v USA, Rusku a Turecku v roce 2010 zmařily celkem 84 životů a tragédie způsobená metanem se v nedávné minulosti nevyhnula ani OKD. V roce 2008 došlo k zapálení metanu, při kterém byli zraněni tři zaměstnanci, v roce 2006 byly zaznamenány dva tyto případy se zraněním dvou zaměstnanců. V roce 2005 byli dva postižení opět při zapálení metanovzdušné směsi a v roce 2004 zemřeli dva zaměstnanci, kteří vstoupili do nedýchatelného ovzduší. správné umístění čidel. Ta musí být upevněna v nejvyšších místech měřeného důlního díla, ne níže než 10 cm pod jeho stropem. Čidlo nesmí být instalováno přímo proti foukacímu lutnovému tahu a ani jinak ovlivňováno. Neodborné manipulace jsou přísně zakázány. Každý fárající zaměstnanec je povinen k této problematice přistupovat zodpovědně a s respektem. Nejsou a nebudou tolerovány žádné nedostatky a případně zjištěná nedbalost bude řešena s razancí, kterou popsaná problematika vyžaduje, a to bez ohledu na to, o koho se jedná. Není nic horšího než ohrožení zdraví a života svého nebo svých spolupracovníků. Plnění povinností a naplňování popsaných zásad směřuje k jedinému cíli: Abychom se vždy všichni zdraví a spokojení vraceli ke svým rodinám. Ladislav Rožnai, poradce vedoucího odboru BOZP FOTO: Radek Lukša KARVINÁ Na základě smlouvy mezi OKD a Střední školou techniky a služeb v Karviné bude k 1. září příštího roku otevřen nový čtyřletý maturitní studijní obor Mechanik důlních strojů a zařízení. Z hlediska OKD jde o významný mezník, který završuje snahy o obnovu hornického školství v ČR. Na otázky k důvodům vzniku tohoto oboru nám odpověděl zástupce personálního ředitele OKD Libor Dürrer. V čem je nový studijní obor na SŠTaS pro OKD důležitý? Tento maturitní obor především zaplní určitou mezeru v přípravě nových zaměstnanců pro OKD. Zatím se zájemci o hornické povolání mohli připravovat v rámci tříletých učňovských směrů na SŠTaS nebo formou vysokoškolského studia na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě. Možnost řádného denního čtyřletého studia hornictví na maturitní úrovni ale žádná škola nenabízela. Co si od zavedení tohoto studia slibujete? Studiem tohoto oboru se budou připravovat pro OKD noví revírníci a mechanici rubání a příprav, tedy lidé v profesích, které patří na dolech OKD k nejžádanějším. Současně si od jeho zavedení slibujeme také zvýšení zájmu Společnost OKD má velký zájem obnovovat v našem regionu hornické školství. o inženýrské studium hornictví na VŠB. Studentů, kteří si volí tuto specializaci, je málo, budoucí absolventi SŠTaS by proto měli jejich řady rozšířit. Budete podporovat budoucí studenty nového maturitního oboru podobně jako současné hornické učně? Samozřejmě! S každým z nich uzavřeme řádnou stipendijní smlouvu, na jejímž základě bude pobírat stipendium ve výši dvou tisíc FOTO: Josef Lys korun měsíčně, tedy dvakrát vyšší než učni. V případě úspěšného ukončení školy mu také okamžitě nabídneme pracovní místo. V době studia umožníme studentům vykonávání praxe na našich pracovištích a v případě zájmu i letních brigád. Vše bude upřesněno ve stipendijní smlouvě. Můžete říci, čeho přesně se týká nově podepsaná smlouva mezi OKD a SŠTaS? Jde v podstatě o rámcovou dohodu, která vymezuje mantinely naší budoucí spolupráce. Škola vytvoří nový studijní obor a zajistí řádnou přípravu jeho absolventů pro výkon budoucího povolání nebo další studium na VŠB-TU. My jí ze své strany poskytneme všestrannou pomoc a podporu. Se SŠTaS spolupracujete vlastně už dva roky. Jak tuto spolupráci hodnotíte? Podle mne je výborná. Škola nám vychází vstříc ohledně všech našich potřeb a požadavků, ať už v oblasti učňovského nebo teď přípravy maturitního vzdělávání budoucích zaměstnanců. Za OKD mohu říci, že jsme s touto spoluprací maximálně spokojeni. A myslím si, že je výhodná a prospěšná pro obě strany. Bohuslav Krzyžanek

3 2. června 2011 HBZS 3 Když se řekne: báňský záchranář... O sepětí mezi vědou, výzkumem a praxí v důlních podmínkách hovoříme s hlavním inženýrem OKD, HBZS Zdeňkem Pavelkem OSTRAVA Co se člověku-laikovi vybaví, když se řekne báňský záchranář? Mnoha lidem vyvstane před očima akční prostředí a v něm řádně urostlý chlap v ochranném pracovním obleku, s přilbou na hlavě, maskou na obličeji, dýchacím přístrojem na zádech, vybavený a obklopený řadou přístrojů a záchranářských pomůcek... Objeví se obrázek profesionála znalého řešení mnoha krizových situací, spolehlivého, s rychlou reakcí, odhodlaného jít pro bližního i do pekel... Sedím v kanceláři Zdeňka Pavelka, hlavního inženýra OKD, Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě- -Radvanicích (HBZS), jednoho z nejvyšších šéfů a odborníků v tomto oboru. V saku u svého počítače nad takovou charakteristikou zádumčivě kývá hlavou. Honí se mu v ní vzpomínky na desítky a stovky mimořádných důlních událostí, neštěstí a katastrof, u kterých byl osobně, řešil je nebo je s nimi dopodrobna seznámen. Ta představa není až tak od věci, ale obrazně řečeno, je to jen vrchol pyramidy, hodnotí Pavelek pohled laika. Poslání a náplň činnosti nás záchranářů je však podstatně širší. Jde tady především o to, abychom těm mimořádkám, neštěstím a katastrofám předcházeli, přispívali k bezpečnému prostředí v dolech, tvořili a formulovali předpisy a postupy vedoucí k bezpečné práci horníků, a to také s přihlédnutím k efektivitě a produktivitě jejich činnosti, vysvětluje. Prioritním posláním Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava je poskytování báňských záchranných služeb. Odborné zkušenosti a speciální vybavení potřebné k záchranným pracím jsou však využívány i k dalším specializovaným činnostem v extrémních podmínkách. Na bezpečnost v dolech se jde vědecky Prioritou číslo jedna v dolech je jednoznačně bezpečnost lidí, teprve pak je na řadě produkce a vše ostatní. Bezpečnosti je věnována mimořádná pozornost, řeší ji nejvýznamnější kapacity hornictví, odborníci i vědci mnoha oborů. Nositelem výzkumu pro hornictví byl donedávna zejména Český báňský úřad, respektive jeho Oddělení rozvoje státní báňské správy. Dnes v tomto směru sehrává významnou úlohu také Ministerstvo vnitra ČR. Tyto orgány dbají především na aktualizaci báňských předpisů, na jejich novelizaci tak, aby byly co nejvíce v souladu s měnícími se podmínkami v dolech, s rozvojem vědy a techniky, aby zaručovaly bezpečnější pracovní postupy. A právě v této oblasti sehrává významnou roli ostravská HBZS. Ta totiž zajišťuje sepětí mezi vědou, výzkumem a praxí. V rámci OKD je jediným nositelem výzkumu. Při tom všem jsou využívány poznatky a zkušenosti odborníků Akademie věd ČR, Vysoké školy báňské-technické univerzity v Ostravě, Ostravské univerzity, VVUÚ (dříve Vědecko-výzkumný uhelný ústav), případně dalších organizací. Činnosti HBZS, o kterých laici moc nevědí Ale vraťme se za Zdeňkem Pavelkem aby byl výklad názornější, otevírá skříň a z ní vytahuje šanony. Tady mám veškeré projekty vyhlášené ČBÚ, na kterých se naše HBZS podílela jako spoluřešitel, komentuje obsáhlé složky před tím, než v nich začne listovat jde o pořádně obsáhlé fascikly Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem. obsahující stovky stran. Na stole leží několik takových projektů, které řešitelské týmy zpracovávaly vždy několik let. V jejich závěru (Zhodnocení výsledku řešení projektu) jsou zformulovány směrnice, normy, změny legislativních, hygienických, bezpečnostních norem, doporučená řešení... Náročné čtení! Báňští záchranáři jdou do akce. Přínos vědeckých řešení pro těžaře Jedna věc je vyřešit problém, určit, jak má pracoviště vypadat, jak a čím má být pracovník vybaven, jak má při své činnosti postupovat. Druhou věcí je fakt, že zavádění a vyžadování takových podmínek, zpřísňující se bezpečnostní opaření to vše bývá finančně značně nákladné. Mohlo by se tedy zdát, že lze očekávat střet mezi řešiteli projektů a samotnými těžaři. Není tomu tak. Všechny projekty, kterými se zabýváme, se řídí dvěma základními hledisky stanovenými samotnými těžaři zvýšit úroveň bezpečnosti a zároveň zlepšovat ekonomiku důlní činnosti, zdůrazňuje Pavelek. Aby byl konkrétnější, dokazuje to na příkladech. Tak třeba námi navržený nový typ hrází výrazně šetří náklady. Je to jednak díky novému materiálu, který je sice dražší než původně používaná sádra, ale zároveň odolnější a lehčí. Spotřebuje se ho zhruba o tři čtvrtiny méně a také se s ním manipuluje snáz, rychleji, lidé s ním pracují v ohroženém prostoru podstatně kratší dobu. Také FOTO: Josef Lys Hlavní inženýr OKD, HBZS Ostrava Zdeněk Pavelek. nové vakové vodní závěry mají stejný efekt jsou bezúdržbové, mají větší tříštivost, účinnost po celou dobu své životnosti. Původní korýtka s vodou se musela pravidelně dolévat, prosakovala, musela se vyměňovat, což znamenalo větší pracnost, namáhavost, spotřeba materiálu byla velká. Rovněž námi navržená důlní plynová laboratoř přináší úspory. Je snadné je vyčíslit, když si člověk spočítá rozdíl v ceně jednoho základního rozboru složení důlního ovzduší klasickou Názvy projektů, na jejichž řešení se spolupodílela HBZS Zdolávání závažných provozních nehod programový balík Dissolver Osobní důlní svítidla báňských záchranářů do extrémních podmínek Zpracování kriteriálních analýz endogenních požárů, stanovení metodiky projektové dokumentace a realizačních opatření pro zabránění jejich vzniku Průběžné vyhodnocování důlního ovzduší při požárech a výbuších Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách Stanovení bezpečnostních a technických podmínek pro nasazení vodních uzávěr vakových v uhelných hlubinných dolech FOTO: HBZS metodou proti ceně rozboru prováděného onou důlní laboratoří s kontinuálním sledováním, přičemž toto kontinuální sledování výrazně zvyšuje bezpečnost zásahů báňských záchranářů. Tak bych mohl v přínosech sepětí vědy, výzkumu a praxe pokračovat, říká hlavní inženýr HBZS. Pokrok vědy a techniky se ubírá mílovými kroky Ostravská HBZS však není zastoupena ve všech řešitelských týmech zabývajících se projekty vypsanými Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR Těch jsou u nás desítky a pracuje se na nich průběžně. Nicméně v současné době HBZS spoluřeší dva projekty: Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti... a také Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 metrů a větších. V obou řešitelských týmech zastupuje HBZS právě Zdeněk Pavelek, koneckonců jako obyčejně. Není to samo sebou. Je to právě on, kdo má z našich záchranářů k vědě a výzkumu nejblíže, který sleduje nejnovější trendy v oboru báňského záchranářství, aktivně se účastní mezinárodních konferencí, sleduje literaturu (i tu zahraniční), publikuje, navštívil doly v Austrálii, USA, Indii, Německu, Polsku... Bez toho to nejde, tvrdí o svých aktivitách, které, jak říká, mu zaberou zhruba třetinu jeho pracovní doby ve funkci hlavního inženýra. Snažím se se svými nejbližšími spolupracovníky přispívat k tomu, aby se poznatky vědy a výzkumu, ty nejlepší ověřené zkušenosti, co nejdřív dostaly do praxe, tedy do podmínek ostravsko-karvinského revíru, FOTO: Petr Šelešovský ale nejen tam, třeba i do těch hnědouhelných. Úspěšnost tohoto snažení je poměřována mj. i předáváním údajů do RIV Rejstříku informací o výsledcích, který je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky. Ostravská HBZS do tohoto rejstříku dosud předala již více než 50 údajů. Horníci budou muset jít do větších hloubek Změna myšlení, úprava legislativy, nové postupy, moderní technologie... Bez toho havíři nemohou pomýšlet na těžbu v horších, obtížnějších důlně geologických podmínkách. Proto je zde také právě rozpracovaný projekt Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 metrů a větších. Ten se snaží řešit především stabilitu důlních děl. Těžařům doporučujeme, jak by se měli v takových hloubkách chovat, jakou techniku a technologii používat, řešíme mikroklimatické podmínky vyplývající z velkých hloubek, které mají vliv na zásahy báňských záchranářů, např. tepelné zatížení organismu..., vysvětluje Pavelek. Projekty, na kterých se HBZS spolupodílí v současné době Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s HZS pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů ( ) Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 metrů a větších ( ) Naše důlní záchranářství patří ke světové špičce Když se řekne: báňský záchranář... Snad se u mnohých po přečtení těchto řádků alespoň částečně změní pohled na tuto profesi. Vykonávají ji i chlapi, kteří díky svým fyzickým a charakterovým vlastnostem, svou odborností a mnohdy dramatickou a tvrdou prací se přetavili ve vědce, výzkumníky, nositele nových pracovních forem a postupů, lidi s progresivním myšlením sahajícím do budoucnosti. Jejich prioritou je však stále bezpečnost a zdraví kamarádů v podzemí. Také díky tomu patří české důlní záchranářství ke světově uznávané špičce. Vždyť podmínky, ve kterých havíři ostravsko-karvinského revíru těží a razí důlní díla, patří mezi ty nejobtížnější. Proto je prevenci a bezpečnosti věnována tak vysoce odborná, neustálá pozornost. Nehledě na finance. Stránku připravil Josef Lys Příprava na zkoušku nového typu hráze výbuchovým tlakem 1MPa v pokusné štole VVUÚ ve Štramberku díky lehčímu a odolnějšímu materiálu lze hráze budovat rychleji, lidé se během výstavby zdržují v ohroženém prostoru podstatně kratší dobu.

4 4 ZA BRANAMI OKD Uhlí: surovina budoucnosti Dozvěděli se, k čemu slouží a kolik energie se v něm skrývá PRAHA Jaká je historie těžby uhlí? K čemu všemu se využívá? Jak to bude s uhlím v budoucnosti? Jaký je rozdíl mezi černým a hnědým uhlím a kolik energie se z nich dá vyrobit? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek se dozvěděli návštěvníci akce Chemie a paliva, kterou 18. května v Praze uspořádala Vysoká škola chemicko-technologická u příležitosti Mezinárodního roku chemie. Byl zde mimojiné i stánek, v němž se mohli studenti středních škol, pro které především byla akce určena, seznámit s historií a způsobem těžby uhlí a možnostmi jeho využití v různých průmyslových odvětvích. Součástí stánku byla také prezentace společnosti OKD. Studenti, a někteří z nich poprvé v životě, si mohli osahat černé uhlí z Ostravsko- -karvinského revíru, vyplnit kvíz se sedmi otázkami Jaký jsi horník? a dozvědět se, jaké jsou perspektivy využití černého uhlí do budoucna. Návštěvníci si potěžkali kbelík s černým a hnědým uhlím a zjistili, jaké jsou rozdíly v jejich složení a kolik energie AUTOR: Ekologické centrum Most a Kralupy Lidské zdroje Máte už svůj Evidenční list důchodového pojištění za rok 2010? Vážení zaměstnanci, byli jste si již převzít kopii Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) za rok 2010? Pokud jste si ještě ELDP nepřevzali, můžete si ho nyní vyzvednout u své mzdové účetní. Zaměstnavatelé jsou od roku 2004 povinni každoročně za každého svého zaměstnance, který je důchodově pojištěn, vyhotovovat Evidenční list důchodového pojištění a předávat ho na Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Tento dokument obsahuje údaje o skutečnostech, které jsou důležité z hlediska budoucích důchodových nároků zaměstnance, především pro zjištění, zda vůbec nárok zaměstnance na dávku důchodového pojištění vznikl, a dále pro zajištění správného výpočtu výše důchodu. Jeden stejnopis s podpisem pojištěnce (zaměstnance) a datem převzetí druhého stejnopisu si zaměstnavatel ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po podpisu. Druhý stejnopis je povinen vydat zaměstnanci. Pojištěnec (zaměstnanec) může vyslovit nesouhlas s údaji zaměstnavatele v Evidenčním listu. Nesjedná-li zaměstnavatel na základě jeho žádosti nápravu, může pojištěnec požádat Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu Evidenčního listu, aby spor rozhodla. Kopie ELDP zaměstnavatel předává zaměstnanci až od roku Do roku 2003 byly Evidenční listy důchodového pojištění odesílané pouze na ČSSZ v Praze. Chceme všem zaměstnancům doporučit, aby si všechny ELDP od roku 2004 pečlivě zakládali. je z nich možné vyrobit. Zadní část stánku pokrýval obrazový pás, který pro tuto akci namalovaly děti z Klubu národnostních menšin v Mostě. Kresby znázorňovaly vznik a vývoj uhlí od pravěku až po jeho těžbu v současnosti. Nejmenší návštěvníci se mohli podívat na večerníčkový příběh Krteček a uhlí, přiblížila průběh akce organizátorka Milena Vágnerová z Ekologického centra Most pro Krušnohoří. Podle ní vzbudila expozice velký zájem od nejmenších až po dospělé návštěvníky. Vzhledem k ubývajícím zásobám ropy a jejímu uložení v nestabilních regionech se podle expertů stane černé uhlí jediným ekonomicky dostupným zdrojem a v řadě odvětví, jako je právě chemický průmysl, bude muset v mnoha ohledech ropu nahradit. Odborníci hledají metody jeho přeměny na kvalitní ekologické palivo pro automobily a na zlepšení jeho vlastností pro spalování v elektrárnách. Uhlík z uhlí nebo z jeho spalin se v budoucnosti stane základem produkce nových materiálů, které nahradí kovy a plasty, dodává Vágnerová. Marek Síbrt Doporučujeme všem našim zaměstnancům, aby si prověřili na ČSSZ, zda mají zaevidovanou veškerou odpracovanou dobu od všech svých zaměstnavatelů. Každý člověk má právo požádat ČSSZ jednou ročně o vystavení tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění ( IOLDP). Žádost o IOLDP musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení (popř. rodné příjmení), jméno a adresu, na kterou bude informativní osobní list zaslán. Lze ji podat buď písemně nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, PSČ List obsahuje všechny potřebné údaje pro výpočet důchodu, které má ČSSZ v evidenci. Tedy kromě přehledů vyměřovacích základů za dobu od roku 1986 také přehled dob pojištění a vyloučených dob (nejčastěji dny, kdy člověk byl nemocen). ČSSZ je povinna poslat osobní list do 90 dnů od doručení žádosti o jeho zaslání. V případě, že zaměstnanec zjistí mezi údaji v evidenci ČSSZ a skutečností nesrovnalosti (zejména, že jeho individuální konto v ČSSZ není úplné, tedy v něm chybějí údaje o určité době zaměstnání apod.), tak doporučujeme, aby se nejprve obrátil na svého tehdejšího zaměstnavatele a požádal ho o opětovné zaslání evidenčního listu do ČSSZ. Vyžádat si tento osobní list je výhodné i pro toho, kdo se právě do důchodu nechystá. Jde o to, že díky němu mají lidé kontrolu nad svým pojištěním a lze včas doplnit případné chybějící údaje. Zdeňka Dohnalová vedoucí týmu HR-administrativy OKD ročník 41 l číslo 22 Můžete se pobavit i pomoci dobré věci Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů v kostele SCEAV slibuje krásný zážitek ORLOVÁ Občany Orlové a okolí čeká v sobotu 11. června kulturní lahůdka. Jedním z vrcholů tradičního Orlovského jarmarku bude benefiční koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů, který se bude konat od 18 hodin v kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV). Koncert pořádá nadační fond přátel této kulturní památky, který vede předseda správní rady Jiří Bobrek. Na co se mohou lidé těšit? Můžete říci pár slov o tomto sboru? Pěvecké sdružení moravských učitelů, které vzniklo v roce 1903 v hanácké metropoli Kroměříži a nyní sídlí v Brně, patří k nejvýznamnějším českým hudebním tělesům. Za dobu své existence sbor uspořádal více než 3200 koncertů v téměř 500 městech 28 zemí celého světa. Vedle řady diplomů, ocenění a státních cen mu byla udělena například Medaile Světové rady míru (1983), cena Unie českých pěveckých sborů (1999) či v poslední době Medaile Leoše Janáčka (2003) a Medaile Senátu České republiky (2004). Získat takový soubor pro městečko, jako je Orlová, je opravdu mimořádná událost. Čeká nás vrcholný umělecký zážitek, který bude navíc umocněn vynikající akustikou kostela SCEAV. Proč vlastně vznikl Nadační fond přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové a jaké jsou jeho cíle? V příštím roce oslaví orlovský kostel SCEAV 150 let od svého založení. Jedná se o významnou stavbu z období romantického klasicismu, která je zajímavým příkladem sakrální architektury druhé poloviny 19. století, jež se významně uplatňuje v urbanismu Orlové. Bohužel, kostel i jeho okolí ovlivňují následky těžby. Loni 5. srpna byl proto zřízen Krajským soudem v Ostravě nadační fond, u jehož zrodu stáli lidé, kteří chtějí, aby tato významná památka byla zachována. Snahou fondu je rovněž prosazovat v ještě větší míře zpřístupnění budovy kostela veřejnosti, například právě pořádáním koncertů. Účinnou pomoc poskytla kostelu několikrát těžební společnost OKD. Pokud by chtěly přispět jiné firmy nebo občané, na koho se mohou obrátit? Ano, společnost OKD věnovala prostředky například na poslední opravu kostela v roce 2005, Nadace OKD přispěla na opravu věže, pohon a úpravu kostelních zvonů v roce Vzhledem ke stáří kostela je ale třeba provést další nezbytné zásahy většího rozsahu, které bez účasti dárců a sponzorů nelze zajistit. Jde třeba o výměnu krytiny na celé budově, oken, varhan, úpravy prostoru ve věži. Proto bych rád požádal firmy, organizace, ale i občany o finanční pomoc. Dary lze poukázat na účet u GE Money Bank číslo /0600 nebo v hotovosti pokladníkovi fondu Milanovi Zielinovi na faře evangelického kostela v Orlové-Městě na ulici Petra Cingra 482, tel nebo Budeme vděčni za každou korunu. Bohuslav Krzyžanek Sportovní den zaplatil bezúrazový provoz Chlapi z vybavování a likvidace Dolu Paskov se aktivně vyžívali u hasičů v Oprechticích OPRECHTICE Nohejbal, tenis, golf, stolní fotbal, basketbal, skateboarding. Tak vypadal poslední květnový pátek pro zaměstnance úseku P4 Vybavování a likvidace příprav z Dolu Paskov. Šichty měli poctivě nadělány, a tak povinnosti v práci nikomu nebránily v účasti na tradičním sportovním dni. Pořádáme ho už od šestadevadesátého roku, takže letošní ročník byl patnáctý. Dělávali jsme i dva sportovní dny v roce většinou v červnu a září ale jak všichni stárneme, tak jsme rádi, že zvládneme alespoň jeden, uvedl vedoucí úseku Jiří Zátopek, jenž s mechanikem Dušanem Turkem akci organizoval. Sportovalo se nejen u stolního fotbalu FOTO: Důl Darkov Pěvecké sdružení moravských učitelů zazpívá v sobotu 11. června v Orlové. Jiří Bobrek na pozadí Kostela SCEAV, významné orlovské kulturní památky. Pozvánka na kulturní lahůdku Benefiční koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů Sobota 11. června, hodin, kostel SCEAV v Orlové Pořádá Nadační fond přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové Kolega žijící v Oprechticích nedaleko od staříčské šachty zařídil pronájem areálu od místního dobrovolného hasičského sboru. Součástí je kurt na tenis a další míčové hry, fotbalové hřiště, betonový plácek s basketbalovým košem, ale také tři jamky na golf. A ovšem udírna, několik grilů, posezení s výčepem Dříve jsme se museli skládat, vybírali jsme většinou přes tři stovky, a až pak se šlo sportovat. Teď je to paráda, stačilo nemít ve druhém pololetí loňského roku žádný pracovní úraz, vyhrát bezpečnostní soutěž a peníze na náš sportovní den jsme dostali od generálního ředitele OKD, pochvaloval si Zátopek. FOTO: Radek Lukša FOTO: Bohuslav Krzyžanek a archiv ale i aktivněji na kurtu při nohejbalu. Koncert podpořila formou sponzorského daru také těžební společnost OKD Vstupné dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován na opravy a údržbu kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové A bez újmy na zdraví bylo i úsekové sportování, které trvalo od dopoledních až do večerních hodin. Do přípravy občerstvení se zapojil i sám vedoucí úseku s vlastní masovou specialitou. Ten též předal dvěma čerstvým důchodcům z P4 upomínkové předměty; jednomu z nich pak zmenšeninu důlního fachu. Úsek má nyní šestačtyřicet dělníků a pět techniků. Kromě běžného plenění starých důlních děl a renovací materiálu pro potřeby čelbových i rubáňových začal nově překlízet technologie pro razičské kolektivy. Pokud budeme dělat stále bez úrazů, mohla by odměna zaplatit i vánoční poradu, doplnil Zátopek. Radek Lukša

5 Zábavná příloha nejen pro havíře II. světová umí zuřit i na stole Důlní zámečník Jan Veselý dokazuje, že pevné havířské ruce si dokážou hrát i s hodně titěrnými věcmi. A pomáhat sportovcům HAVÍŘOV Tvrdé havířské ruce umí být po čertech šikovné! Jednačtyřicetiletý Jan Veselý je zaměstnán jako zámečník v rubání na úseku Vladimíra Domese na závodě Lazy Dolu Karviná a v práci se den co den rve s mohutnými strojovými díly. Doma však volí zábavu jinou. Jeho zálibou je bunkrologie a dějiny II. světové války. A tak, když zrovna neobjíždí stará vojenská opevnění, staví si jejich modely a pro větší autentičnost je osazuje zmenšeninami vojenské techniky a maličkými plastovými vojáčky. Ti měří sotva dva a půl centimetru a dodávají se v syrovém stavu. Zámečník jim domalovává tváře, vybarvuje je do příslušných uniforem a trpělivě vysazuje do terénu. Ty vojáčky jsem koupil náhodou a pracovat s nimi jsem začal, když jsem byl nemocný a potřeboval zabít čas. Zalíbilo se mi to ale a dnes jich mám už na šest set, svěřuje se Veselý s tím, že válečné dějiny ho zajímaly odjakživa a bunkrářství propadl po sametové revoluci, kdy se bunkry otevřely pro veřejnost a objevila se řada dobrovolnických skupin, které se je snaží uvést do původního stavu a dělat z nich muzea. Vznikají tak opravdu mimořádná místa. Ta historie tam na člověka doslova dýchá, na vlastní oči vidí, na jaké technické úrovni bylo tehdejší Československo H Hornické BUNKROLOG A MASÉR příběhy z regionu Důlní zámečník Jan Veselý nad modelem československého lehkého opevnění vzor a s medailemi za svoji sportovní činnost. a neubrání se úvahám, co by bylo, kdyby se tehdy Češi Německu vzepřeli, vysvětluje. Jan Veselý se narodil v Havířově a hornické povolání podědil po otci a dědečkovi. Vyučil se sice železobetonářem, ale jako většina místních kluků nakonec našel uplatnění na šachtě. Dodělal si zámečnický kurs a před jednadvaceti lety zakotvil jako zámečník v rubání. Práce je to těžká, ale máme výborný kolektiv, zažijeme hodně legrace, a to člověku pomáhá se s tím vyrovnat. A samozřejmě je tu otázka platu a zejména v dnešní době fakt, že peníze chodí pravidelně na účet a člověk se nemusí bát, že zůstane bez výplaty, dává najevo, že svého rozhodnutí nelituje. FOTO: Bohuslav Krzyžanek Dalším kladem zámečnické fachy je stálá pracovní doba, která mu umožňuje věnovat se svým zájmům a zálibám. Vedle bunkrologie je to zejména ragby, které hrál v havířovské Slavii od svých deseti a dotáhl to až na hráče nejvyšší ligy a člena juniorské reprezentace. Když před pár lety přišel kvůli opakovaným zraněním konec aktivní kariéry, rozhodl se proto v klubu zůstat jako masér. A byla to šťastná myšlenka, pochvaluje si Veselý. Jeho rukou si hráči váží, a proto vypomáhá také u amerického fotbalu, u akademických florbalistů, a dokonce u slovenské ragbyové reprezentace. Hlavní je, že jsem mohl zůstat u sportu, ve výborném sportovním kolektivu, a že mohu nadále poznávat nové lidi a sbírat nové zážitky. Protože co bych dělal, kdybych se nevěnoval svým koníčkům? Seděl v hospodě? Tam poznáte tak dvacet štamgastů a to je vše. Já jsem zatím jako hráč procestoval půl Evropy a jako masér dokonce celou, usmívá se. To nejcennější má ale také on přece jen doma. Jsem rozvedený a mám dvě dcery. Starší je sedmnáct a chce být lékařkou, mladší má patnáct a líbí se jí divadlo. Čas mám napnutý, přesto se ho snažím trávit s nimi co nejvíc, přiznal Jan Veselý. Bohuslav Krzyžanek Hra o tři stokoruny Když se mezi muzikanty hornické kapely vyšňořené v havířských stejnokrojích objeví dětská zpěvačka, na tvářích posluchačů se objeví překvapený úsměv plný očekávání. A věřte, že to dechovce s dívenkou pěkně ladí. Nicméně naši vtipní čtenáři nezklamali a zaslali nám k soutěžní fotografii č. 21 hezkou řádku zajímavých komentářů. Tři nejvydařenější opět odměňujeme tradiční stokorunovou bankovkou. 21 Výherci soutěžní fotografie č. 21 jsou: paní Anna Řezníčková z Frýdku-Místku, Pavel Dvořák z Karviné a Ludmila Kokšová z Frýdlantu nad Ostravicí. Blonďaté culíčky, ve tvářích dolíčky, že by šlo o pěvecké začátky Gabky Gunčíkové ze Super Star? (ař) Já princezna malá vždycky jsem si přála horníka mít za muže, snad zpívání mi pomůže. (pd) S mikrofonem v ruce zpívá každá hvězda přece. S hornickou kapelou to hned tak všichni ale nesvedou. (lk) 22 Oficiální snímek havířovského ragbyového družstva. Druhý zleva, v bundě, masér Jan Veselý. Jak Broněk kupoval auto V ponděli zme Na Upadnici dišputovali o tym, kaj a jak letos na dovolenu. Venku pralo slunko jak zjednane, psi se rvali o chladek, enem my seděli v chladne hospudce, dopřavali se zimne pivo a snili o chvilach při mořu na Havaju. Letos chcu jeť do Italska, ale mam problem, prohlasil po třetim pivu Broněk, kery je tak trochu škrt na penize, tuš mezi nas zavita enem občas. A dycki se svěřuje ze svojimi problemami až když ma cosik v žile, inač je tajemny tajak hrad v Karpatach. Co za problem? ptal se Antek. No s tu moju dvacetiletu šunku, co ma na hřbetě sto deset tisic kilometruv, bysem to už asi nězvladnul, tak z robku uvažujeme, že se kupime nove přibližovadlo. Mam na kontě jakisik haliř, co sem se vyrobil loni v Anglicku při sbirani jahod. A neni teho malo! A to stě se mi všeci smjali, že za taki honorař bystě nikaj nejezdili. A už vůbec něohybali hřbety na polu. Tuš maju penizky ležeť enem tak na skoro bezuročnym kontě? Je třa ich pustiť do oběha, ni? Vybral sem se po internetě (zduraznil, abyzme se všimli, jak je inteligentni!) golfa. Takeho menšiho o obsahu jedna cela dva. A už byl problem, bo moji stare baby v robotě nakukaly, že je to slabe a že s tym něvyjedeme ani na Pindulu v Beskydach ni tobože kajsik na kopec v Alpach. Co vam mam praviť. Tři hodiny zme dišputovali FOTO: RC Havířov Jak to vidí stryk Lojzek Titěrní vojáčci na pevné havířské ruce. a malem se aji poprali, ale dycki to zakoňčila: Maňa povidala, že dvanastistovka je slabučka! Nakonec sem ju musel dotahnuť do servisa, kaj ji všecko vysvětlili a ona dala za pravdu mechaniku a ni Mani. No a tak to iděme zitra kupiť, skoňčil svoju zpověď za velkeho smichu Broněk. Něsmjal se enem Jaryn, bo, jak přiznal, ma doma tež cosik podobneho, a tak dobře vi, co musel kamoš při vysvětlovaňu kvalit auta te svoji prožiť. Dovčil zme se nědohodli, co misto te naši citroenovske šunki kupime. Enem začnu, už je oheň na dychu a tak furt jezdime v te rachotině a dufame, že dojedem. Takže letos asi dovolena s Čedokem, smutnil. Ja to mam jednoduche, žadne auto němam, bo sem ho dal synkovi, penize na cestovku tež ni, tuž spoliham, že budě pěkně a že leto stravim buď na kupaku či oto z Poldkem na jeho chatě na Ostravici. Tam se přepravime vlakem, bo už jak zme tam jeli robiť před Velikonocami grintlich, tuš ta jeho škodověnka dychala tajak ja v patym patře věžaku, když idu navrch po schodach. Ty, Poldek, dufam něchceš kupovať novy vuz?! pravil sem. Něbyl sem na jahodach, tak němam za co Ale co když budě chceť jeť na chatu aji moja stara? reagoval Poldek. Furt to budě lepši, než kdyby s nami jel Jiřik a zas se narazil jakusik babu!, uhnul sem před tackem, kery po mě Jiřik hodil. Ale už tu byl Erďa a hasil začinajici pruser: Učitelka namalovala na tabulu jabko a pta se:,co to je?,prdel! pravi Pepik. Učitelka se rozbečela a utikla na chodbu, kaj narazila na ředitela. Ten vletěl do třidy a zařval:,čím jste rozplakali paní učitelku?! A kdo namaloval na tabuli tu prdel?! Fajne, ni?! Tuš zdař buh, vaš Lojzek Jaro je v plném proudu a s tímto ročním obdobím přichází i nový život. Je to spojeno se spoustou radostí a veselého skotačení. To potvrzuje i kůzle na našem soutěžním snímku č. 22. Co vtipného vás při pohledu na fotografii napadá? Vaše krátké komentáře doručené do redakce Horníka odměníme stokorunovou bankovkou. syl Uzávěrka je v úterý 7. června Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 22 zveřejníme v dalším čísle novin.

6 6 PANORAMA ročník 41 l číslo 22 Krojovaní horníci vyrazili do Evropy 14. evropské setkání hornických a hutnických spolků v holandském Heerlenu hezké, ale organizace mohla být lepší, tvrdí účastníci z našeho revíru HEERLEN, HOLANDSKO Ve dnech 13. až 15. května se uskutečnilo ve starém holandském hornickém městě Heerlen čtrnácté setkání hornických a hutnických spolků Evropy. Historie dobývání v tomto regionu začala po roce 1900 a skončila vytěžením posledního vozíku holandského uhlí Region se rozkládá na hranici tří států Holandska, Německa a Belgie. Do politicky proslulého Maastrichtu i německého historického města Aachen (Cáchy) je to odsud sotva 20 km. Letošního evropského setkání hornických a hutnických spolků se poprvé zúčastnili i zástupci České republiky. Ostravský region reprezentovali Josef Gavlas z Nadace Landek a zástupci spolků krojovaných horníků ze Stonavy a Dolu Darkov Ladislav Kajzar a Jan Kavka. Do Holandska jeli spolu s představiteli slovenského Združenia banických a hutnických cechov a dlužno říci, že všude budili nevšední pozornost. Slováci totiž zakoupili autobus od slavného fotbalového týmu FC Barcelona a nechali na něm původní reklamy španělského velkoklubu a jeho barvy. Po příjezdu 13. května a registraci v Hornickém muzeu v Heerlen nám byl zrušen program a vlastně až do večera 14. jsme měli volno. Využili jsme ho k prohlídce města a hornického muzea, které je řazeno mezi 100 nejcennějších památek UNESCO, popsal svoje zážitky z Holandska Josef Gavlas. V sobotu 14. května ale probíhaly i některé doprovodné akce pro zvané, jako byly výstava fotografií Členové české delegace v Heerlenu. Zleva Josef Gavlas, Ladislav Kajzar a Jan Kavka. FOTO: NL Zástupci českých krojovaných horníků při dekorování praporů účastnickými stuhami. s hornickou tematikou, přijetí u starosty města se sponzory, tiskové konference a jednání předsednictva Hornických a hutnických spolků Evropy. Slavnostní večer začal v 18 hodin v Cornelius hale. Zahájil ho krátký kulturní program, v němž se představil místní mužský pěvecký sbor. Následovalo rozvinutí vlajky VEBH (Evropského sdružení hornických a hutnických spolků), příchod vlajkonošů jednotlivých zemí a spolků a projev prezidenta VEBH Arno Jägera. Po něm se uskutečnil pochod jednotlivých spolků s vlajkami a hornickými kapelami a slavnostní večeře. Bohužel, čeští a slovenští zástupci byli špatně informováni, takže žádný náš ani slovenský prapor se tam neobjevil a nepochodovali jsme, podotkl na adresu pořadatelů Gavlas. Neděle 15. května začala bohoslužbou v chrámu St. Pancratius k uctění patronky horníků svaté Barbory, která stála před oltářem i s ošatkou uhlí. Po prohlídce města se účastníci setkání vydali ve 14 hodin za zvuků hornických kapel a pod prapory slavnostním průvodem centrem města před radnici, kde byly všechny prapory dekorovány účastnickou stuhou. Akci zakončil krátký projev starosty Heerlenu. Hornické pochody byly hezké a efektní, jinak ale mohu pouze konstatovat, že 14. setkání hornických a hutnických spolků Evropy bylo uspořádáno velmi stroze, s množstvím organizačních chyb a nedostatků a s minimálním počtem sponzorů, zhodnotil Josef Gavlas. Třeba ani český člen předsednictva VEBH Pavel David nebyl schopen sdělit, kolik krojovaných horníků a hutníků, kolik spolků a z kolika zemí se setkání vlastně zúčastnilo. Propagační materiály před akcí uváděly 1000 krojovaných horníků a hutníků a 50 spolků z 10 evropských zemí. Naše a slovenská setkání hornických a hutnických měst a obcí mají po všech stránkách daleko vyšší úroveň, srovnal Gavlas s tím, že minulé 13. evropské setkání hornických a hutnických spolků v maďarské Pécsi bylo údajně organizačně ještě slabší. Proto se těšíme na to následující, které se bude konat v roce 2013 na Slovensku v rámci akce Košice evropské město kultury. Ze zkušeností víme, že na Slovensku mají tyto akce tradičně skvělou úroveň, uzavřel Josef Gavlas. bk Na stránkách Zpravodaje Podrobná zpráva ze 14. setkání hornických a hutnických spolků Evropy v holandském Heerlenu vyjde ve třetím letošním čísle Hornického zpravodaje Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě. Pozvánka od ředitele lázní Přijeďte si odpočinout do Karlovy Studánky, platit můžete poukázkami KARLOVA STUDÁNKA Tolik chlapů v hornických krojích se v lázních jen tak nevidí. Šlo o hudebníky Hornické kapely Stonava Dolu Darkov, která nedávno vyhrávala v Karlově Studánce u příležitosti zahájení lázeňské sezony. Mezi nimi se po skončení koncertu jako ryba ve vodě pohyboval ředitel léčebných lázní Lubomír Schellong. Není divu, před časem šéfoval Dolu Lazy. Do Karlovy Studánky, kde si kdysi tisíce havířů léčilo své nemocné plíce, zve nejen hudebníky v hornických uniformách, ale také skutečné havíře. To víte, že na šachtu a horníky stále myslím. Havíři v dole nechávají při tvrdé práci kus sebe, včetně zdraví. Já mám teď možnost nabídnout jim v našich lázních odpočinek, relax, léčbu..., líčí své pocity Schellong. A že je tomu skutečně tak, dokládá konkrétní nabídkou. Víme, že OKD poskytuje svým zaměstnancům příspěvky ve formě poukázek na léčebné, rekreační a kulturní aktivity. Tyto poukázky lze použít také u nás. Za horníky přicházíme s nabídkou, která našla pochopení u vedení OKD i Sdružení hornických odborů. Jde o týdenní rekondiční pobyt s dotací Revírní bratrské poklady, zdravotní pojišťovny (RBP), do konce června, a pak v průběhu celého září. Přátelská cena týdenního poukazu nedosahuje ani pět tisíc korun. V té je zahrnuto ubytování s vlastním sociálním zařízením, plná penze, vstupní lékařská prohlídky a čtyři inhalace. Navíc je zde pro pojištěnce RBP bonus v podobě léčebně-relaxačních procedur v hodnotě 570 Kč. Ti, kteří k nám přijedou, dozajista neprohloupí, opravdu je tady krásně, jsme na mé bývalé kolegy z OKD dobře připraveni, ubezpečuje Schellong. Tak co, využijete věcných poukázek k úhradě oné lákavé nabídky? V Karlově Studánce je opravdu nádherně. Přijeďte se přesvědčit na vlastní kůži. Rezervace pobytu na: nebo tel (263), fax: Více na Den zdraví v zoo propršel, ale povedl se RBP přilákala na setkání pojištěnců pět tisíc lidí, což bylo daleko více, než v dešti čekali OSTRAVA Na pět tisíc lidí se poslední květnovou sobotu navzdory celodenním, takřka nepřetržitým přívalům deště vypravilo do ostravské zoologické zahrady, kde se počtrnácté konalo setkání pojištěnců Revírní bratrské pokladny (RBP). Den zdraví s RBP byl tradičně nejenom bezplatnou prohlídkou zoo, došlo také na soutěže a zábavu pro děti či zdravotnická preventivní vyšetření. Třikrát mi nemohli naměřit tlak. A přitom bych ho měl mít kvůli těm fešným zdravotnicím zvýšený konstatoval Roman Lipták. Báňský úpravář z provo- Nával v pavilonu hrochů, kde probíhaly i soutěže pro děti. FOTO: Radek Lukša Roman Lipták z Dolu Darkov na měření krevního tlaku. René David z AWT, Rekultivace při soutěžích s dětmi. V červnu a v září nabízejí lázně Karklova Studánka zaměstnancům OKD týdení pobyty za přátelské ceny. RBP k tomu přidává bonus na léčebné procedury. FOTO: Josef Lys zu odkamenění Dolu Darkov byl v zoo s manželkou a dětmi v rámci rodinného výletu zahrnujícího ještě památkovou šachtu na Landeku. Žena a tři potomci doprovodili také René Davida, bagristu u rekultivací společnosti AWT. Ti špatného počasí přímo cíleně využili, měli více klidu na procházku zoo bez obvyklého návalu. Pět tisíc lidí za deště, to bylo skutečně až moc. Nečekali jsme to, nechal se slyšet Antonín Polášek, vedoucí odboru obchodních aktivit z ředitelství RBP. Dospělých pojištěnců napočítali na 1900, jejich dětí asi Zbytek připadal na obyčejné návštěvníky zoo, z nichž se okolo dvou desítek stalo novými pojištěnci RBP. Její zástupci rozdali u propagačních stánků také hromadu dárků. Pro nejmenší byl připraven jak program v amfiteátru vystoupení taneční skupiny Katlen či klauna Boba, tak soutěžní stezka po zoologické zahradě. Několik stanovišť měli v pavilonu hrochů, kde byla při komentovaném krmení hlava na hlavě. Ve výukovém centru se naopak dospělí dozvěděli, jak jsou na tom s cukrem, tukem a hmotností. Slovo tam dostala i poradna proti kouření a primář z fakultní nemocnice Miroslav Homza prováděl ultrazvukové měření průchodnosti srdce a cév. uzi

7 2. června 2011 PANORAMA New York City Stage s nejstarším muzikantem Colours of Ostrava bude mít i v 10. ročníku speciální prostor pro jedno město za podpory: OSTRAVA Roy Ayers bude ve svých sedmdesáti letech pravděpodobně vůbec nejstarším ze stovek účinkujících na jubilejním desátém ročníku Colours of Ostrava, pořádaném opět za podpory OKD. Černošský skladatel, hráč na vibrafon a průkopník jazz funku, soulu i jiných stylů bude jak jinak na pódiu věnovaném jeho městu, New York City Stage. Vyhlášený festival se koná od čtvrtka 14. do neděle 17. července. Hudba z New Yorku je tak bohatá, že nám prostě bylo líto opustit tuto scénu hned po prvním roce. Bude opět v pavilonu A na výstavišti Černá louka. Blázniví rappeři říkající si Ninjasonik. Roy Ayers vystoupí na festivalu ve svých sedmdesáti letech. Oproti loňsku však s lépe vyřešenými vstupy, lepšími toaletami i vyšším počtem míst k sezení na tribuně, upřesnila Zlata Holušová šéfující týmu organizátorů světově proslulé přehlídky světové muziky a kultury. Kromě Roye Ayerse je na New York City Stage potvrzena účast experimentátora trumpetisty a hudebního velikána Jon Hasella, trip-hopové zpěvačky Anomie Belle, kreolského zpěváka a akordeonisty Cedrica Watsona, zpívajícího basáka od Lou Reeda Fernando Saunderse, divokých rapperů Ninjasonik, house-souljazzové formace Tortured Soul a spousty dalších. Colours of Ostrava se koná od 14. do 17. července nejen tady. Kromě newyorské budou speciální scény patřit také hlavním partnerům, OKD nevyjímaje ta bude hostit opět české muzikanty. Více informací na oficiálních internetových stránkách festivalu uzi Tipy Horníka Dětský den na Michalu OSTRAVA Mezinárodní den dětí se bude v sobotu 4. června slavit na památkovém Dole Michal v Michálkovicích. Začíná se hodinu po poledni a kromě bohatého programu budou k vidění dosud nepřístupné prostory. Surovííí vystavují fotky OSTRAVA Surovííí si říká parta regionálních uměleckých fotografů, která dělá výstavu v šatnách Dolu Michal. Představí se jich celkem sedmnáct. Vernisáž je ve čtvrtek 2. června v 18 hodin. AC/DC v Michálkovicích OSTRAVA V kulturním domě sousedícím s Dolem Michal v Michálkovicích bude v pátek 3. června AC/DC. Samozřejmě ne australský originál, nýbrž ostravská napodobenina. Slibuje však dvouhodinový koncert s jedenadvaceti hardrockovými hity! Scorpions na Bazalech! OSTRAVA Německá hard n heavy legenda Scorpions hraje v pátek 3. června na stadionu FC Baník. Festival Rock na Bazalech začíná už v 16 hodin, představí se také Citron, Doga, či Malignant Tumor. Soutěží se sloními tričky OSTRAVA Vyrobte co nejoriginálnější tričko se sloním motivem, doplňte o logo či název Zoo Ostrava a můžete s CK Vítkovice Tours do Chorvatska. Takový je smysl soutěže, kterou mají v zoo až 31. července. Fitcentrum na koupališti HAVÍŘOV Od deváté hodiny ranní do šesté večerní je v provozu městské koupaliště, kde je multifunkční, dětský, sportovní i skokanský bazén. A mají tam i novinku sezony fitness centrum ve správní budově. 7 Juventus má den zábavy KARVINÁ Lázeňský park v Darkově bude v neděli 5. června od 10 do 17 hodin dějištěm dětského dne v režii KSVČ Juventus. Na programu jsou soutěže, hry, vystoupení zájmových kroužků Čtení přímo na náměstí KARVINÁ Hlasité čtení v češtině, polštině a slovenštině pořádá knihovna ve středu 8. června přímo v centru Fryštátu. Začíná od 16 hodin. Pokud bude pršet, přesouvá se akce do pobočky na Náměstí T. G. Masaryka. Hurvínek poplete víkend KARVINÁ Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha přiváží do kulturního domu v Novém Městě veselý příběh Hurvínkův popletený víkend plný písniček a grotesek. Hraje se ve čtvrtek 9. června od 17 hodin. Začíná koncertní sezona KARVINÁ První červnovou sobotu čtvrtého zahajují v areálu Loděnice promenádní lázeňské koncerty. Jako první se od 15 hodin představí country party Drops a Western Club Black & Brown. Archiv otevře veřejnosti KARVINÁ Státní okresní archiv Karviná má ve čtvrtek 9. května od 9 do 18 hodin opět den otevřených dveří. Ukáže při té příležitosti mj. amatérské fotky města z 60. let minulého století. Adolf Born v Havířově HAVÍŘOV Ve výstavní síni Viléma Wünscheho v KD Leoše Janáčka by se měli zastavit milovníci Macha a Šebestové a dalších postaviček z pera slavného výtvarníka Adolfa Borna. Až do konce června tady mají didaktickou výstavu pro děti i dospělé. uzi 50/22-VII/11 FOTO: Archiv

8 8 ZÁBAVA ročník 41 l číslo 22 Horoskop od do Beran Radikální změnu očekávejte ve vztazích s některými lidmi. Přispěje k tomu konflikt, kterého jste se obávali a který už nelze ignorovat. Někomu za dosavadní spolupráci poděkujete vy, někdo se naopak rozloučí s vámi. Ve hře je i změna místa. Za vším stojí vaše přecitlivělé chování vůči okolí, které se odrazí i v partnerském a rodinném životě. Býk Doba je příznivá k uspíšení profesní kariéry. S trochou snahy ukážete kolegům záda. Úspěch s sebou nese i stinné stránky. Někteří závistiví známí váš úspěch prostě neunesou a přestanou vás navštěvovat. Chovejte se a jednejte s nadhledem a jejich invektivy přejděte mlčením. Nekompromisní budete v lásce, projeví se u vás sklon k žárlivosti. Blíženci Důležité je rozeznat, co je a není prvořadé. Vyvarujte se představ, jak naštvete kolegy nebo partnera. Tak přízemní hra se k vám nehodí. Svého dosáhnete mnohem snáze laskavostí a pochvalou, a pokud si ji snad dotyčná osoba nezaslouží, tím lépe. Setkání se zajímavou osobou opačného pohlaví ovlivní vaše další chování k partnerovi. Váhy Podnikatelský záměr, o kterém jste dlouho přemýšleli, je na spadnutí. Sice bude společný, s jistou osobou, ale přinese vám oběma uspokojení a zisk. V zaměstnání šetřete nápady. Vypadá to, že prospěch získají všichni kromě vás. Ve vztahu zanechte furiantského chování a neváhejte být aktivní a pustit se do nápravy toho, co jste pokazili. Štír Povinnosti v práci se hromadí, ale vy si s nimi hravě poradíte. Podaří se vám zapojit do významné akce, která pozitivně ovlivní vaši kariéru i vaše finanční konto. Vaše touha po chvíli samoty bude narušena nejen požadavky partnera, ale i dětí a dalších rodinných příslušníků. Zauvažujete, zda nezvolíte strategii obklopit se přáteli a hurá na hory. Střelec Pro nadcházející dny budou vašimi trumfy trpělivost, moudrost a životní zkušenosti. Využijete je jak v práci, tak i doma. Vaše ratolesti vám připraví perné chvilky, kdy budete nuceni najít východisko z jejich přílišné aktivity. V práci budete mít příležitost stihnout dokončit důležitý úkol. V partnerských vztazích to zajiskří a smyslnosti budete mít na rozdávání. Manželka doma lamentuje: Musím si ihned řádně doplnit šatník, vždyť se mi všechny sousedky posmívají. Manžel jí odpovídá: Tak víš co? Raději se (viz 1. DÍL TAJEN- KY), to (viz 2. DÍL TAJENKY) Pomůcka: Dolin, kopna, natir, Tiki Zkr. Osvědčení o technickém průkazu 2. DÍL TAJENKY Prozkoumat (zastarale) Jednotka hmotnosti v Etiopii Okolo Otec (knižně) 1. DÍL TAJENKY Stařešina Metropole Kazachstánu Primát Snad Autor Dekokt Vlnovky / Harold Lloyd Stropnice (zastarale) Iniciály Destinové Šok Navíjet Estonec (zastarale) Provést setí Sůl kyseliny jodovodíkové Fotografovat Odplata Chorvatský ostrov Částice světel. záření Šampaňské víno Otěhotnět Otravný člověk (expres.) Mazlavé horniny (slovensky) Spalovati Povlak Části končetin Americký sci-fi fi lm (hit roku 2010) Značka telluru Baklažán Bezbarvý lak na nátěry dřeva Trumf v bridži Vléci (poněkud zastar.) Písmeno řecké abecedy Úkaz (slovensky) Základ organických barviv Sada Ozdobný kámen Tajenka křížovky č. 21:...v té řadě nestál. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 21 je pan Jaroslav Schmidt z Karviné-Nového Města. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Křížovka o knihu Štěpit Vzorec oxidu sirnatého Hebká tkanina Jízdou se vzdálit Zárodky rostlin Polynéský první muž Jméno prozaika Pavla Setina hektaru AUTOR: František Krejča Rak Disharmonie v postavení planet ovlivní a přibrzdí váš rozlet. Neberte si více povinností, i kdyby okolí na vás naléhalo sebevíc. V opačném případě nelze vyloučit problémy se zdravím. Máte svůj limit a více nezvládnete. Uleví se vám, pokud své problémy proberete s partnerem či přítelem. Dobrá rada je vždy nad zlato. Pokud jste sami, ten pravý, pravá je na cestě. Lev Nejen v práci, ale i v osobním životě pocítíte příliv nové energie. Budou vás přitahovat náročné plány. Osoba, která odolává všem ctitelům a obdivovatelům, vám vyjde na půl cesty vstříc. Jste velice vnímaví a to usnadní vaši cestu k urychlení kariéry. Nejen v okolí, ale i v partnerském vztahu oslníte a zaimponujete. Při zdolávání sportovní mety hrozí úraz. Kozoroh Kolem vás se točí zajímavá společnost. Budete-li o to stát, blýsknete se svými znalostmi. V práci se připravte na náročnější týden. Firma připravuje akci, na které se budete podílet i vy. Ničemu a nikomu se nevyhýbejte. Kdo ví, k čemu se vám to vše bude hodit. Vzhledem k pracovnímu vytížení budete potřebovat kompenzaci. Štěstí očekávejte hlavně v oblasti vztahů. Vodnář Energie se dá využít efektivněji než si vylévat zlost na jiných. Uchopte se nabízených možností, bez ohledu na to, čím jste se v poslední době zabývali. Máte nastartováno jít nezadržitelně kupředu. Podaří se vám uskutečnit starou myšlenku. Podniknete-li pracovní cestu, čeká vás podnětné dobrodružství. O víkendu při setkání s přáteli si užijete humoru. Panna Možnost vydělat si pár korun se přímo nabízí. Aura Merkuru znásobí váš obchodní talent. Změny, které probíhají ve firmě, se vás sice přímo nedotýkají, přesto jste ve střehu a neubráníte se ani vnitřnímu napětí. Potíže v rodině budou gradovat. Místo siláckých projevů zachovejte vůči rodinným příslušníkům klidnou hlavu a vstřícný postoj. Recept Horníka Ryby Oslnění úspěchy minulých dní zvážíte a přehodnotíte svůj postoj k nabídce, která se vám dříve nezdála dost atraktivní a výhodná. Naleznete svůj rytmus a opřete se o své zkušenosti. Posun zaznamenáte i ve vztazích, které se zdály být na mrtvém bodě. Neváhejte vyjádřit své emoce. Pozor na uvažovanou změnu v kariéře, je výhodná jen na první pohled. Pikantní utopenci POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 2 kg špekáčků, 1 kg malých cibulek, sklenice naložených okurek, malý kelímek plnotučné hořčice, 1/2 lžičky čerstvého mletého pepře, 1/2 až 1 lžička ostré papriky nebo mletého chilli, 1/2 lžičky soli, 4 papriky kapie, sklenička kysaného zelí (3 dl). Nálev: 1/2 l octa, 3 lžičky soli, 1 lžička cukru, po 1/2 lžičce celého pepře a nového koření, nálev ze sklenice okurek, trochu chilli omáčky nebo pár kapek tabaska, 1 a 1/4 l vody na doplnění (abychom získali 2 l nálevu). POSTUP PŘÍPRAVY: Špekáčky oloupeme a prořízneme třemi mělkými zářezy. Hořčici smícháme s pepřem, ostrou paprikou a solí. Zářezy směsí potřeme, naplníme kolečky okurek a cibule a špekáčky naskládáme do větší nádoby nebo sklenice. Prokládáme cibulí, paprikou a zelím, můžeme přidat i feferonky. Připravíme si nálev: Smícháme uvedené suroviny a nálev krátce povaříme. Ještě teplým nálevem zalijeme připravenou naloženou sklenici tak, aby špekáčky byly potopené. Pak dáme do vodní lázně a zahřejeme skoro k varu. Sklenici vyjmeme a uzavřeme víčkem nebo celofánem. Necháme 14 dní v chladu uležet. Vtipy a moudra Počítačová konzultantka, mladá a hezká, pomáhá novému pracovníkovi nastavit počítač a zeptá se ho na jeho uživatelské heslo. Pracovník ji chce přivést do rozpaků a odpoví: PENIS. S konzultantkou to však nic neudělá a heslo napíše. Po chvíli se však složí smíchy, když počítač odpoví: Pro nedostatečnou délku zadejte jiné heslo. Přijde mladík za nastávajícím tchánem: Žádám vás o vagínu vaší dcery. Snad o ruku, ne...? Ne, tou si to můžu dělat sám...! Každé ráno zhlédnu seznam padesáti nejbohatších lidí na světě. Když tam nejsem, jdu do práce! Štěstí nezávisí na penězích. Ale v limuzíně se brečí líp než v autobuse! LAST MINUTE Chorvatsko zájezdy VLASTNÍ DOPRAVOU FAŽANA - rodinné chaty Tereza bez stravy 990 Kč/os. SOLARIS - rodinné chaty Tereza bez stravy Kč/os. BAŠKO POLJE - luxusní klimatizované domky bez stravy Kč/os. BRIST - vila Marko polopenze Kč/os. RABAC - apartmány Lanterna polopenze Kč/os. GRADAC - penzion Neptun polopenze Kč/os AUTOBUSOVÉ zájezdy FAŽANA - rodinné chaty Tereza bez stravy Kč/os. SOLARIS - rodinné chaty Tereza bez stravy Kč/os. OMIŠ - luxusní vila Ina bez stravy Kč/os. BRIST - vila Marko polopenze Kč/os. BAŠKA VODA - rodinné bungalovy polopenze Kč/os. PODGORA - hotel Mediteran polopenze Kč/os. RABAC - apartmány Lanterna polopenze Kč/os LETECKÉ zájezdy z Ostravy BAŠKO POLJE - luxusní klimatizované domky bez stravy Kč/os. BRIST - vila Marko polopenze Kč/os. BAŠKA VODA - rodinné bungalovy polopenze Kč/os. GRADAC - penzion Neptun polopenze Kč/os. Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování a dopravu vč všech poplatků. Možnost dokoupení komplexního pojištění. tel.: /22-VIII/10-11

9 2 czerwca 2011 l numer 22 l rocznik 8 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Sukces górników z Polcarba Brygada ścianowa z firmy zewnętrznej zaskoczyła gospodarzy. Miło STONAWA Na duże pochwały zasłużyli górnicy z brygady ścianowej firmy zewnętrznej Polcarbo, pracującej w zakładzie Południe Kopalni ČSM w Stonawie. Załoga prowadzodzona przez szefa oddziału Krzysztofa Sędkowskiego i głównego przodowego Grzegorza Dąbka po mistrzowsku uporała się w kwietniu na ścianie z ciągnącym się przez całą długość wyrobiska uskokiem o wysokości dochodzącej do trzech metrów, osiągnęła postęp 75,5 metra i wydobyła 78,4 tysiąca ton węgla. W 116,8 proc. zrealizowała w ten sposób parametry wyniku limitowego, zasługując na miano aktualnej ścianowej jedynki. Kwiecień miał być miesiącem mniejszych postępów. W wyrobisku ścianowym, gdzie dzięki technice POP 2010 przyzwyczailiśmy się do czterometrowych dobowych postępów, trzeba było nagle przechodzić przez uskok w kompleksie pokładów 39 i 40. Z uwagi na doświadczenia z eksploatacji pokładu nr 40 byliśmy nastrojeni dosyć sceptycznie powiedział główny inżynier zakładu Robert Vochta, z tym, że zakładano postęp maksymalnie około 50 metrów. Ścianowa jedynka zrealizowała parametry wyniku limitowego w prawie 117 proc. Spodziewaliśmy się ponadto także problemów z przybierką skał, konieczną do optymalnego przejazdu kombajnu w miejscach przechodzenia uskoku dodał inżynier. O nadspodziewany kwietniowy wynik zasłużyli się w dużej mierze również ratownicy z zakładowej stacji ratownictwa górniczego, którzy współpracowali z górnikami z Polcarba przy zapobieganiu samozapłonowi węgla w zawale. I nie była to ich ostatnia współpraca przy ścianie Ludzie z obydwu oddziałów szykują się już na czerwiec, kiedy to czeka na nich kolejne niełatwe zadanie przygotowanie ściany do likwidacji skonkludował Vochta. rl Paskowscy ratownicy prezentują nowe typy aparatów oddechowych Dräger. FOT. Radek Lukša Nowa technika dla ratowników W paskowskiej stacji pojawiły się nowoczesne aparaty oddechowe STARZYCZ Także do zakładowych stacji ratownictwa górniczego wkracza nowa technika. Jako pierwsi otrzymali 25 sztuk aparatów tlenowych BG 4 PSS firmy Dräger, wyposażonych m.in. w sprytną elektronikę, ratownicy z Kopalni Pasków. Premierę w warunkach kopalni odbędą tam również aparaty powietrzne PSS 7000 od tej samej firmy. Główna Stacja Ratownictwa Górniczego korzysta z tego sprzętu już od jakiegoś czasu. My otrzymaliśmy go jako pierwsi, ponieważ skończyła się żywotność używanych u nas od 1966 roku aparatów oddechowych BG 174, których nie ma już w ofercie producenta i do których nie produkuje się już ani części zamiennych wytłumaczył zastępca dowódcy paskowskiej jednostki ratownictwa górniczego Libor Uher. Drägery BG 4 rozmiarami ani czasem pracy niewiele się różnią od tych dawniejszych, jednak zmiany techniczne są widoczne na pierwszy rzut oka. Węże nie są wyprowadzane z boku, ale z tyłu nad ramionami, a nieporównywalny jest komfort oddychania. Aparat posiada m.in. chłodnicę, dzięki której mieszanka oddechowa jest schładzana. Jest wyposażony w elektronicznego Bodyguarda, który pilnuje ciśnienia, czasu pracy, pokazuje wartości i ostrzega w razie kończenia się mieszanki oddechowej lub awarii. Jest na nim także przycisk Panika, po którego naciśnięciu rozlega się głośny alarm. To na wypadek, że ratownik znajdzie się w opałach. Aparaty PSS 7000 są napełniane bezpośrednio powietrzem i służą do krótkotrwałych prac w środowisku nie nadającym się do oddychania. Także on daje chłodne powietrze. Jest tańszy i prostszy w konserwacji, ale z dwoma butlami wytrzymuje tylko godzinę. rl Kolejny krok do odbudowy systemu górniczego szkolnictwa zawodowego W Średniej Szkole Techniki i Usług będą się kształcić przyszli sztygarzy i mechanicy KARWINA Młodzi sztygarzy i mechanicy oddziałów wydobywczych i robót przygotowawczych będą się kształcić od przyszłego roku w Średniej Szkole Techniki i Usług (SŠTaS) w Karwinie. Umowę o wprowadzenie od nowego czteroletniego maturalnego kierunku nauczania Mechanik maszyn i urządzeń górniczych podpisali w poniedziałek 30 maja w Karwinie dyrektor personalny OKD Radim Tabášek oraz dyrektorka SŠTaS Iva Sandriowa. Spółka OKD zaoferuje uczniom stypendium oraz miejsca pracy w swych kopalniach. Nowy kierunek będzie pod względem treści nawiązywał do istniejącej już specjalizacji Mechanik maszyn i urządzeń, z tym, że głównym przedmiotem nauczania będą przede wszystkim maszyny górnicze. Wypełni on pewną lukę, która otwierała się dotychczas w systemie szkolnictwa górniczego w Republice Czeskiej pomiędzy zasadniczym nauczaniem zawodowym a studium górnictwa w Wyższej Szkole Górniczej Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie (VŠB - TUO). Absolwenci nowego kierunku będą mogli pracować w zawodzie sztygara lub mechanika, zatem w profesjach, które należą w kopalniach spółki węglowej OKD do najbardziej poszukiwanych. Otwarcie nowego kierunku powinno spowodować także wzrost zainteresowania studiami inżynierskimi górnictwa w VŠB TUO, w ramach których absolwenci karwińskiej placówki szkolnej będą mogli dalej poszerzać swoją wiedzę. Kolejnym krokiem w zakresie rozwoju systemu górniczego szkolnictwa zawodowego w RC mogłoby być wprowadzenie wieczorowego studium maturalnego górnictwa dla górników z praktyką, które stałoby się dla nich kolejną szansą dalszego wzrostu zawodowego. W chwili obecnej istnieje możliwość kształcenia się w specjalizajach górniczych na poziomie maturalnym jedynie w drodze dwuletniego studium pomaturalnego w Technikum Przemysłowym w Karwinie (SPŠ), w tym przypadku warunkiem przyjęcia jest jednak posiadanie świadectwa maturalnego. Jak poinformował zastępca dyrektora personalnego OKD Libor Dürrer, spółka węglowa OKD zaoferuje studentom nowego maturalnego kierunku nauczania w SŠTaS miesięczne stypendium w wysokości 2 tysięcy koron oraz w razie pomyślnego ukończenia szkoły, miejsce pracy w swych kopalniach. Na podstawie umowy stypendialnej uczniowie będą mogli w razie zainteresowania wykonywać w OKD także letnie praktyki studenckie. bk Wieża Świętojańska otwarta dla zwiedzających Pieniądze na eskspozycje wewnętrzne ofiarowała Fundacja OKD. Jest co obejrzeć FRYDEK-MISTEK Po raz pierwszy we współczesnej historii otworzy się dla zwiedzających Wieża Świętojańska kościoła św. Jana Chrzciciela we Frydku-Mistku. Godną uwagi dominantę frydeckiego starego miasta z widokiem na okolicę odremontowano i dzięki grantowi Fundacji OKD urządzono w niej ekspozycję o historii kościoła, wieży i parafii oraz wystawę prac miejscowych artystów. Dotąd wieżę otwierano raz, dwa razy w roku, od końca maja można ją jednak zwiedzać zawsze w piątki od godz. 14 do 18, w soboty od godz. 9 do 18 i niedziele od godz. 14 do 18. Oprócz zwykłego zwiedzania wieży i stałych ekspozycji pragniemy organizować w tych nietypowych lokalach także koncerty FOT. Bogusław Krzyżanek FOT. Fundacja OKD Radim Tabášek i Libor Dürrer podczas spotkania z przedstawicielami SŠTaS a Karwinie. 48 ślusarzy i 24 elektryków dla kopalń OKD Średnia Szkoła Techniki i Usług w Karwinie, nawiązująca do tradycji Górniczej Szkoły Zawodowej byłej Kopalni 1 Maja, jest pierwszą placówką szkolną, która po wieloletniej przerwie odnowiła przed dwoma laty górnicze kierunki nauczania zawodowego. W chwili obecnej w specjalizacji Mechanik maszyn lub prezentować młodych artystów powiedział Miroslav Přikryl ze stowarzyszenia Filip Neri, które było głównym inicjatorem Wieża Świętojańska jest dominantą Frydku. oddziały górnicze przygotowuje się tu do swego przyszłego zawodu 48 ślusarzy, na kierunek Elektryk oddziały górnicze uczęszcza 24 chłopców. Zawodu ślusarza dołowego i elektryka będzie można od nowego roku szkolnego uczyć się również w Szkole Średniej (SŠ) w Hawierzowie-Szumbarku. otwarcia wieży. Częścią ekspozycji jest kilka nigdy dotąd nie prezentowanych przedmiotów ze zbiorów parafii. Na uwagę zasługuje fragment późnogotyckiego portalu kościoła, barokowa plastyka św. Jana Nepomuckiego lub też funkcjonalny dzwon św. Barbary z 1850 roku. Samą wieżę zbudowano w latach , po wielu rekonstrukcjach i zniszczeniu przez pożar obecy kształt uzyskała na początku XX wieku. Zawsze służyła jako dzwonnica i wieża zegarowa. Środki na remont i zastąpienie niektórych drabinek metalowymi schodami krętymi pozyskano z ministerstwa kultury i od miasta. Pieniądze na eskpozycje wewnętrzne ofiarowała Fundacja OKD. kp Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 PANORAMA / INZERCE Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (3) Jindřišská kolonie Moravská Ostrava OSTRAVA V Monografii OKR z roku 1929 se uvádí, že Důl Jindřich měl pro ubytování svých zaměstnanců čtyři obytné domy pro úředníky, 49 domů pro dělníky a 3 domy obývané společně úředníky i dělníky. 26 těchto domů stálo v Jindřišské kolonii, která byla nejstarší hornickou kolonií Moravské Ostravy. Při svém založení stála mimo zastavěný obvod tehdejší Moravské Ostravy, později došlo k jejímu splynutí se zastavěným územím města. Od Dolu Jindřich ji oddělovala nynější Nádražní ulice, jih kolonie lemovala dnešní ulice Bieblova a protínaly ji dnešní ulice Gorkého a Tolstého, na východě pak Valchařský potok (dnes ulice Valchařská). V roce 1890 měla Jindřišská kolonie 559 obyvatel (2,9 procenta obyvatel M. Ostravy), později počet obyvatel kolísal, měl ale klesající tendenci ( ). Bydleli zde zaměstnanci šachet Jindřich, Jiří, Hlubina a Josef. Další domy měl Důl Jindřich v koloniích Jiřské (16) a U Dubu (5). Domovní fond šachty Jindřich tvořilo 39 dělnických domů přízemních, 9 domů jednopatrových, 6 dvoupatrových a 2 domy čtyřpatrové. Všechny byly cihlové, pokryté břidlicí (23), lepenkou (22), umělou břidlicí (4) nebo taškami (7). Zcela podsklepených domů měl důl 15, částečně podsklepených 40; 1 dům byl nepodsklepený. Úřednické byty byly pětipokojové (2), čtyřpokojové (1), třípokojové (9), dvoupokojové (17), všechny s veškerým příslušenstvím (kuchyň, koupelna, předsíň, spíž, záchod). Převážná většina dělnických bytů byla o dvou obytných místnostech kuchyň a pokoj (287); jednopokojových bytů bylo 41. Veškeré byty byly zásobovány vodou z vodovodu města Moravská Ostrava. Přívod uvnitř bytu mělo 20 úřednických a 10 dělnických FOTO: Ladislav Bardoň, 2009 Místo bývalé Jindřišské kolonie, počátek 21.stol. bytů. Pro ostatní byly zřízeny výpustě pro více rodin na chodbách domů a na ulicích. V Jindřišské a Jiřské kolonii byl zřízen i zvláštní závodní vodovod pro zásobování užitkovou vodou. V kolonii byla postavena pekárna, udírna a prodejna potravin. Kolonie měla jednak svou vlastní kanalizaci, jednak byly domy připojeny na městkou kanalizační síť. Do všech domů bylo zavedeno elektrické osvětlení. Domy v koloniích stály volně a měly zahrádky a hospodářské budovy, ve kterých obyvatelé chovali domácí zvířectvo (drůbež, prasata, ovce, kozy). Demolice Jindřišské kolonie započala v letech , její definitivní konec nastal zpracováním projektu výstavby sídliště Jindřiška v roce Do dnešních dob zůstaly z celé kolonie pouze dva domy. ročník 41 l číslo 22 Babky mezi dukeláky HAVÍŘOV Středeční den se ukázal jako spolehlivý partner i pro členy klubu důchodců bývalého dolu Dukla v Havířově-Suché vedeného Antonínem Čejkou, členem Koordinačního výboru důchodců OKD. Sešli se na zahradě bludovické pézetky na své zahradní slavnosti. Pivečko, nějaká ta štamprlička či vínečko, nezbytné nealko, ale i skvělé domácí koláčky byly taky. Chutnaly i rožněné klobásky, po jejichž první várce se jen zaprášilo, takže pořadatelé museli zajistit další. K poslechu hrála dvojice hudebníků Trioton. Moc mile jsme byli překvapeni, když mezi nás přijely Havířovské babky. Při jejich příchodu jsem je přivítal vzpomínkou na moc šikovnou, aktivní a ke všem přívětivou Jiřinku Slavíkovou, bývalou učitelku i ředitelku ZŠ v Havířově-Suché, která před dvaceti lety dala dohromady skupinku členek havířovského Českého svazu žen, jež bavilo zpívat, tančit, ale třeba i recitovat. Skupinka sice starších, ale šikovných a vždy usměvavých žen stále rozdává dobrou náladu všude tam, kam je pozvou. Svým programem bavila mnoho lidí v celé naši vlasti, ale i v zahraničí. Nejinak tomu bylo také mezi účastníky tohoto odpoledne. Klub dukelských důchodců se spolu s vedením města a Klubem přátel hornického muzea chystá na pietní vzpomínkovou akci ke smutnému červencovému 50. výročí důlního neštěstí na Dukle, ale také na své další akce, zejména zájezdy, např. na jižní Moravu. Jaroslav Břoza NOVÝ RENAULT MÉGANE GENERATION JIŽ OD Kč V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ: klimatizace ABS 6 airbagů tempomat záruka 5 let nebo km * Cena platí při fi nancování s Renault Finance od do *Záruka 5 let nebo km platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy fi nancované s Renault Finance. Mégane Generation: spotřeba 4,0 8,8 (l/100 km), emise CO (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní. Autoset Centrum ČR plus s.r.o. autorizovaný dealer RENAULT Havířov, Bludovický kopec tel.: Ostrava, Michálkovická (směr ZOO), tel.: Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD VZPOMÍNÁME Dne tomu bude 5 let, co od nás navždy odešel nenahraditelný člen rodiny, pan Ing. Stanislav Vopasek. S úctou a láskou vzpomíná manželka Věra s rodinou. B254/22/11 PRODEJ Jorkšírský terrier prodám štěňátka bez PP, odčervená a očkovaná, tmavé zbarvení, naučená na granulky, čekající na nové páničky. Cena 4000 Kč. Inf. na tel.: B255/22/11 Frýdek-Místek, Zelinkovice Příborská 89, tel.: Zlatý retrívr prodám krásná mohutná štěňátka po dobře stavěných a zdravých rodičích, odčervená, očkovaná, zvyklá na kvalitní granulky. Oba rodiče u nás k vidění. K odběru ihned. Inf. na tel.: B256/22/11 Prodám štěňátka jorkšírků bez PP, odčervená a očkovaná, otec s PP, matka bez, ale po rodičích s PP, kvalitní srst, nejsou kupírovaná. Inf. na tel: B257/22/11 Prodám z osobních důvodů 5 let starou světlou koženou sedací soupravu 3+2+1, Třinec, Lidická tel.: nerozkládací. Původní cena Kč, nyní Kč. Inf. na tel.: B258/22/11 Prodám TV stolek černé barvy, doplněný skleněnými vitrínami pro uložení CD (délka 86 cm, šířka 50 cm, výška 60 cm). Cena 1000 Kč. Dále prodám konferenční stůl (masiv), barva ořech (délka 140 cm, šířka 60 cm, výška 50 cm). Cena 4000 Kč. Velmi dobrý stav. V případě zájmu zašlu fotky em. Inf. na tel.: B259/22/11 BYTY Prodám družstevní byt 2 +1 v Ostravě-Výškovicích. Nová plastová 17/22-X/11 Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 22 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) 2457, 3571 Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení 2781, 3464, 3487, 3591 Společná výběrová řízení 3502, 3518, 3543, 3679 Opravy stavební (OSTAV) 209, 275, 280, 289, 308, 316 Samostatná výběrová řízení 44, 128, 303, 442, 684 Opravy strojní (OSTR) Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) 76 Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) okna, klidné prostředí, stoupačky v plastu, bez balkonu, 3. poschodí. Cena Kč. Inf. na tel.: B260/22/11 AUTO MOTO Prodám veškeré náhradní díly na Fiat Tempra od motoru, převodovky až po karosářské díly levně. Dále prodám autosedačku zn. Chicco za 600 Kč. Inf. na tel.: B261/22/11 Prodám originální hliníková kola 16 na vozidlo Škoda Fabia II, Roomster, možno použít i na Seat Ibiza II, včetně pneu na dojetí 205/45/16. Nutno vidět, krásná kola. Pořizovací cena kol bez pneu byla Kč, nyní pouze 5600 Kč. Inf. na tel.: B262/22/11 42/22-X/11

11 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Nadace OKD na letních akcích podpoří chráněné dílny OSTRAVA Nadace OKD a její maskot Pantuška se chystají na velké letní putování po českých a moravských akcích a hudebních festivalech. Připojí se k nim divadelníci, kteří v nadačním stanu pobaví děti, a především zdraví i hendikepovaní pracovníci chráněných dílen, již budou na akcích vyrábět například svíčky z včelího vosku nebo hudební nástroje. Návštěvníci mohou dílny podpořit zakoupením jejich výrobků. Rok 2011 je kvůli hospodářské situaci, snižování státních dotací i legislativním změnám pro chráněné dílny velmi náročný, proto jsme se letos rozhodli věnovat kolem osmi milionů korun právě na pracovní integraci hendikepovaných. Podpoříme stabilizaci a rozvoj více než třiceti chráněných dílen z celé republiky, vysvětlil letošní prioritu Nadace OKD její ředitel Jiří Suchánek. Aby nadace upozornila veřejnost na potřebnost chráněných dílen, pozvala některé z nich také přímo NOKD letos věnuje zhruba osm milionů korun na pracovní integraci hendikepovaných. Podpoří tak stabilizaci a rozvoj více než třiceti chráněných dílen z celé republiky. NOKD na cestách Program ve stanu NOKD Divadelní soubory Buchty a loutky, Studio Damůza, Teatrofon Výtvarné a žonglérské worskhopy Prezentace chráněných dílen Divadelní stan Nadace OKD společně s chráněnými dílnami zavítá na tyto akce: Žiju stejně jako ty Hradec Králové Karlovarský karneval Karlovy Vary SOBOfest Sobotka (Český ráj) Colours of Ostrava Ostrava ILUSTRAČNÍ FOTO: Radek Lukša na festivaly. Vybrali jsme si chráněné dílny, které výborně propojují sociální a terapeutické poslání se zajímavým podnikatelským záměrem. Navíc věříme, že lidi budou nakupovat jejich výrobky a podpoří tím sociální podnikání dílen, dodal Suchánek, který se těší také na společný program. Medodílna a hudební ateliér Na společné putování po Česku si Nadace OKD vybrala dvě chráněné dílny Sociální ateliér Tilia z Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou, který vyrábí především netradiční hudební nástroje, a chráněnou medodílnu občanského sdružení Šťastný domov z Líšnice u Žamberku provozující zemědělský statek a začíná produkovat také výrobky z medu. Sociální ateliér Tilia zaměstnává deset fyzicky či mentálně zdravotně znevýhodněných osob, jež vyrábějí perkusní a strunné nástroje například pro pedagogické využití nebo muzikoterapii. Nestíháme vyrábět na sklad, vše okamžitě prodáme. Proto jsme už dlouho připravovali rozšíření dílny, což se nám teď podaří díky podpoře Nadace OKD, vysvětlil šéf dílny Josef Salaba. Občanské sdružení Šťastný domov vedou manželé Kaplanovi, již ke svým čtyřem synům přijali stejný počet dětí do pěstounské péče. Na jejich statku, který každý měsíc navštíví na sedmdesát dětí s postižením, našlo pracovní uplatnění deset zaměstnanců, polovina z nich s mentálním hendikepem. Zemědělské práce a práci s koňmi (ti jsou tady především k hipoterapii) a dalšími zvířaty nyní rozšiřují o medodílnu. Její start připravujeme v zimě, zaměstnáme pět klientů. Postupně by jich mělo být až 15. Chceme zpracovávat vlastní med i včelí vosk, připravujeme vlastní krámek, distribuční síť, do budoucna i e-shop, popsali své plány Kaplanovi. Vladislav Sobol NADACE OKD NA CESTÁCH Svatojánskou věž navštívilo na 800 lidí Na novou atrakci zpřístupněnou díky NOKD se první den stála fronta Pantuška vyráží s divadelním stanem na FESTIVALOVÉ LÉTO 2011 Podporujeme chrán né dílny FOTO: NOKD Zvonice ve věži, kam návštěvník vystoupá po dřevěném schodišti. KDE NÁS NAJDETE: Žiju stejně jako ty (Hradec Králové) Karlovarský karneval SOBOfest (Sobotka u Jičína) Colours of Ostrava Nejvýznamnější dárci: NA CO SE T ŠIT: představení souborů Buchty a loutky, DAMÚZA, Teatrofon výtvarné a žonglérské workshopy prezentace chráněných dílen tak, jak je neznáte chill out DJ FRÝDEK-MÍSTEK Zájemců tolik, že dovnitř chodili po částech v omezeném počtu, se sešlo poslední pátek v květnu před Svatojánskou věží patřící ke kostelu sv. Jana Křtitele na frýdeckém náměstí. Frontu na novou městskou atrakci zpřístupněnou i díky Nadaci OKD si od šesté hodiny večerní do půlnoci vystálo na osm stovek zájemců. Mezi prvními byl místní farář Jan Sokulski, který věži požehnal, a také nadační ředitel Jiří Suchánek, jemuž jsme poděkovali za dotaci, konstatoval Miroslav Přikryl ze sdružení Filip Neri. To má věž ze XVII. století přistavěnou ke kostelu ze století XIV. v pronájmu a NOKD mu na zprovoznění a zřízení umělecké galerie dala 330 tisíc korun. Než návštěvník absolvuje 170 schodů na vyhlídku prý jednu z nejhezčích ve Frýdku-Místku seznámí se s prací tří výtvarníků. Pavel Korbička tady má neonové instalace, Oldřich Morys běžné předměty denní potřeby v neobyčejných polohách a Lucie Vítková zvukovou nahrávku zvonů. Představit mladé umělce je součástí projektu, řekl Přikryl. Svatojánská věž sloužící jako hodinová či zvonice byla před grantem od NOKD přístupná pouze ve výjimečných dnech. Nyní však do ní mohou lidé každý pátek (od 14 do 18 hodin), sobotu (od 9 do 18 hodin) či neděli (od 14 do 18 hodin). Prohlídková sezona trvá do 11. září. Díky penězům z nadace jsme udělali i novou pokladnu, dodal Přikryl. uzi Svatojánská věž frýdeckého kostela. inz_hornik_152x200.indd :33:00

12 12 SPORT V sobotu na loučení se Slonem! Regionální legenda Radek Slončík se před derby s Třincem rozloučí s aktivní kariérou Radek Slončík (v zeleném) ikona karvinského klubu končí v sobotu svou bohatou hráčskou kariéru. KARVINÁ Sobota bude v Karviné patřit fotbalu a legendě jménem Radek Slončík. Předposlední kolo II. ligy přinese atraktivní šlágr mezi fotbalisty MFK OKD a Třincem, ještě předtím se na Městském stadionu v Karviné-Ráji uskuteční loučení Radka Slončíka s aktivní hráčskou kariérou v utkání starých gard. Karviná Baník utkání starých gard sobota 4. června v 16 hodin MFK OKD Třinec 29. kolo II. ligy sobota 4. června v 18 hodin FOTO: Ivo Dudek Naplánovali jsme to na poslední domácí utkání sezony, navíc jde o derby s Třincem, tak snad se lidi přijdou podívat, přeje si sám Slončík. Za svou dlouhou a úspěšnou kariéru by si jistě zasloužil důstojnou diváckou kulisu. Ta hráčská totiž bude mít úroveň. Pro svůj exhibiční rozlučkový zápas, v němž se představí staré gardy Baníku a Karviné, vybral Radek Slončík opravdu špičkové borce, kteří se nesmazatelně zapsali do paměti fanoušků Baníku i samotné historie ostravské kopané. Dorazit by měli Tomáš Galásek, Peter Drozd, René Bolf, Dušan Vrťo, Viliam Hýravý, Radomír Korytář, Werner Lička, Michal Šlachta a další osobnosti. Zahrát si na chvíli v baníkovském dresu uvidí fanoušci i současné trenéry MFK OKD Karla Kulu, Marka Poštulku či gólmana Tomáše Bernadyho. V dresu domácích se představí například Marek Bielan, Marcel Kulinski, Marian Gorniok, Norbert Barczok, Dušan Kohut, Petr Urban, Petr Mašlej a plejáda dalších někdejších hráčů karvinských celků. Sehnali jsme kvalitní hráče, takže se určitě bude na co dívat. Někteří jsou nyní trenéry a mají své povinnosti v jiných klubech, tudíž nemohou přijet, ale i tak to bude pro Radka hezké rozloučení s kariérou, míní současný generální manažer MFK OKD Petr Mašlej, sám bývalý hráč Baníku. Akce startuje v 16 hodin, takže lovci autogramů budou mít dostatek času ukořistit některý z cenných podpisů. Martin Ruščin FOTO: Ivo Dudek Házenkáři na závěr vyhráli KARVINÁ Házenkáři HCB OKD se v neděli rozloučili s domácími fandy vítězstvím nad Lovosicemi. Fanouškům předvedli napínavou podívanou, obětavě bránili a bojovali ze všech sil o to, aby se loučili se sezonou důstojným způsobem. To se jim povedlo a soupeře, který stále válčí o letošní titul, porazili 25:24. Museli rovněž prokázat vysoké morální kvality, poněvadž utkání se pro ně zprvu nevyvíjelo příliš dobře. Severočeši přijeli tvrdě bojovat o body, které by je přiblížily premiérovému prvenství v nejvyšší domácí soutěži. Dobře jim zachytal gólman Kylíšek, přes něhož se baníkovci dlouho nemohli prosadit. Rozstříleli se až KARVINÁ Druholigoví fotbalisté MFK OKD podlehli v neděli na půdě o postup bojujícího Žižkova 0:1. Oba týmy měly šance, my ale jasnější. Bohužel jsme je neproměnili, a naopak čtyři minuty před koncem jsme po rohovém kopu inkasovali rozhodující branku, rekapituloval v kostce magnet posledního ligového kola trenér fotbalistů Karel Kula. Jeho svěřenci se v Praze prezentovali líbivou hrou, díky níž si vytvořili několik skvělých šancí ke skórování, které měli například Milosavljev, Látal, Vrána, Radzinevičius či Motyčka. Žádná však neskončila gólem. To byla škoda, protože z takových šancí jsme něco určitě měli proměnit, litoval Kula. ročník 41 l číslo 22 Jak dokládá náš snímek, borci HCB OKD (v bílém) museli vynaložit značné úsilí, aby zdolali druhý tým tabulky z Lovosic. kolem dvacáté minuty. Dařilo se zejména odchovanci Baníku Radku Kružíkovi, který hraje v posledních dnech v solidní formě. Tradičně výborně hrající Polák Łyźwa se k němu přidal a ve druhé části měli domácí k dobru až pětibrankový náskok (22:17). O ten málem přišli, když se soupeř nečekaně zmátořil a i přes absenci dvou klíčových borců sestavy Berky a Šumy sahal po vyrovnání. Houževnatí domácí mu to ale nedovolili a zaslouženě si na své konto připsali dva nadstavbové body. O ty poslední se pojedou poprat do Hranic, a zda to bude stačit na zisk bronzových medailí, či na čtvrté místo, se teprve uvidí. luk Porážka po dobrém výkonu Nutno dodat, že i domácí měli obrovské šance. Při nich zazářil gólman MFK OKD Jakub Kafka, který tým několikrát podržel. Čisté konto hájili Karvinští až do 86. minuty, kdy se v nepřehledné situaci prosadil žižkovský Procházka. Karvinští protestovali, že balon dotlačil do jejich sítě s pomocí ruky, ale gól platil. Sice jsme prohráli, ale zanechali jsme v Praze příznivý dojem a odvedli dobrou práci, za kterou se nemusíme stydět. Prohrát se může, ale přesně po takovém výkonu, jaký jsme dnes předvedli. Těší mě, že nám forma vydržela a budeme se snažit ji potvrdit i v posledních dvou zápasech sezony, ukončil hodnocení porážky na Žižkově trenér MFK OKD. mar 51/22-XII/11 Co nás čeká FOTBAL Sobota (18.00): MFK OKD Třinec (II. liga mužů) Neděle (17.00): MFK OKD B Heřmanice (I. A třída mužů) Ve výsledcích HÁZENÁ Extraliga mužů: HCB OKD Lovosice 25:24 (14:15) Nejvíce branek: Kružík 7, Lyžwa 5/1 Pořadí: 1. Dukla 26, 2. Lovosice 24, 3. Zubří 20, 4. HCB OKD 20 FOTBAL II. liga mužů: Žižkov MFK OKD 1:0 (0:0) Pořadí: 1. Dukla 59, 2. Žižkov 51, 3. Jihlava 47, 5. MFK OKD 43 MS liga starších dorostenců: Sparta Brno MFK OKD 3:3 (0:2) Branky: Marek, Kovařík, Kostka Pořadí: 1. Olomouc B 66, 2. Brno B 57, 3. Hlučín 51, MFK OKD 30 MS liga mladších dorostenců: Sparta Brno MFK OKD 5:1 (2:0) Branka: nehlášeno Pořadí: 1.Ostrava B 68, 2. Olomouc B 58, 3. Slovácko B 57,...7. MFK OKD 42 Krajský přebor starších žáků: Hlučín MFK OKD B 0:1 Branka: Řapek Pořadí: 1. Ostrava C 55, 2. Nový Jičín 48, 3. MFK OKD B 48 Krajský přebor mladších žáků: Hlučín MFK OKD B 5:1 Branka: Macko Pořadí: 1. Nový Jičín 53, 2. Rýmařov 51, 3. Kopřivnice 51,...6. MFK OKD B 42 HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Caïs, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala

ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala 2. června 2011 l číslo 22 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na červen: Metan musíme nejen měřit, ale i hledat! Komunikace ve firmě OSTRAVA Zaměstnanci, kteří nemají dostatečné

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ 1 Základní ukazatele ČSSZ 2010 2011 2012 2013 2014 Počet obyvatel ČR 10 532 770 10 505 445 10

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení *

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení * *Povinné pole Jméno a Příjmení * Firma * IČ DIČ Dana Lindová Dana Lindová osoba osoba odborně odborně způsobilá způsobilá v PO v a PO v prevenci a v prevenci rizik rizik koordinátor koordinátor bezpečnosti

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Školení a výcvik báňských záchranářů

Školení a výcvik báňských záchranářů Školení a výcvik báňských záchranářů Václav Smička smicka@hbzs-ov.cz Nařízení č. 692 c. k. báňského hejtmanství ve Vídni z 6. dubna 1897 V používání dýchacích přístrojů na každém dole vycvičený co největší

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013 Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHO- TĚBOŘ,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více