ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala"

Transkript

1 2. června 2011 l číslo 22 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na červen: Metan musíme nejen měřit, ale i hledat! Komunikace ve firmě OSTRAVA Zaměstnanci, kteří nemají dostatečné informace, se nemohou správně rozhodovat, nevědí přesně, co se od nich očekává, ani jak nejlépe přispět k růstu produktivity práce ve firmě. Jejich výkonnost zaostává za jejich potenciálem. Ještě vážnějším problémem je situace, kdy nedostatečná informovanost a (ne) možnost komunikace s podnikovým vedením postihuje nejen řadové zaměstnance, ale i střední management. Příčiny nedostatečné komunikace jsou různé. Je to zatajování informací ze strany manažerů, obavy otevřeně vyjádřit svůj názor, příliš složitá organizační struktura společnosti apod. Komunikaci neřeší záplavy příkazů, vizí, prohlášení nebo ů, komunikace je dialog, možnost vyjádřit své názory, přání, klást otázky a dostávat na ně odpovědi. Zaměstnanci, kteří tuto možnost nemají, ztrácejí dříve či později o svůj podnik skutečný zájem a chodí do práce pouze pro peníze. Zásadou účinné komunikace je proto snaha porozumět nejprve ostatním, a teprve poté se snažit, aby bylo porozuměno vám. Velmi často jsme svědky ostýchavosti zaměstnanců vyjádřit svůj názor nebo kritiku na různých schůzích, poradách, firemních prezentacích a jiných shromážděních. Důvody, proč se zaměstnanci obávají vyslovit svůj názor, nejsou vždy jejich slabé komunikační schopnosti; většinou vycházejí z předchozích zkušeností, kdy vyjádřili svůj názor a byli znevažováni nebo ignorováni. Důvodem je rovněž skutečnost, že vedoucí pracovníci občas pozapomínají, že vůči svým zaměstnancům zastávají nadřízenou pozici, jejich podřízení mají proto přirozený sklon být v komunikaci opatrní nebo informace tzv. filtrovat. Zlaté pravidlo komunikace pro manažery říká, že manažeři by si měli představit sebe sama v roli podřízených zaměstnanců a položit si otázku, jak by sami chtěli být informováni. Libor Dürrer, zástupce personálního ředitele OKD Obor pro budoucí revírníky a mechaniky OKD podepsala se SŠTaS v Karviné smlouvu o zřízení nového čtyřletého maturitního studijního oboru Mechanik důlních strojů a zařízení. strana 2 ZBZS z Dolu Paskov přezbrojovala Kyslíkové dýchací přístroje BG 4 PSS doplnily poprvé přímo na šachtu dodané vzduchové typu PSS 7000 STAŘÍČ Báňští záchranáři na Dole Paskov jako první ze šachet revíru OKD přezbrojili na nové pracovní dýchací přístroje. Na staříčskou a chlebovickou lokalitu nafasovali dohromady pětadvacet kyslíkových BG 4 PSS značky Dräger vybavené mj. chytrou elektronikou. Premiéru v podmínkách ZBZS pak zde mají i vzduchové PSS 7000 od stejné firmy. Hlavní báňská záchranná stanice oba tyto typy už nějakou dobu používá. My jako podnikoví záchranáři jsme je dostali nejdříve, protože skončila životnost starých dýchacích přístrojů BG 174 nasazených v našem revíru od roku Ty už v nabídce nejsou a výrobce k nim přestal dělat i náhradní díly, uvedl zástupce velitele paskovské ZBZS Libor Uher. Drägery BG 4 se od vyřazovaných modelů moc neliší ani Záchranář s kyslíkovým přístrojem u sušičky ČSM-SEVER Velké věci se od začátku letošního roku dějí v nejdůležitějším skladu pro investiční materiál na Dole ČSM, závodu Sever. Pod taktovkou vedoucího odboru hlavního mechanika Milana Budy probíhá v hale zvané také dvanáctituna třídění, sjednocování a úklid s cílem snížit časy nakládky a vykládky pro potřeby důlních provozů. Modernizovali rovněž to hlavní jeřáb! Sníží časy nakládky a vykládky pro potřeby důlních provozů. Mostový jeřáb s nosností dvanácti a půl tuny máme v provozu celou dobu, co naše šachta stojí. Takže to byla první větší rekonstrukce. V březnu jsme měnili pojezdy v ložiskových domcích. Byly čtyři, dva hnací a dva FOTO: Radek Lukša Vzduchový dýchací přístroj je s jen hodinovou výdrží vhodný ke kratším zásahům. rozměry, ani ochrannou dobou, nicméně rozdíl mezi nimi je zřejmý na první pohled. Hadice nejsou vedeny z boku, ale zpoza zad přes ramena, pokračoval záchranářský mechanik Martin Sikora s tím, že nesrovnatelný je komfort dýchání. Přetlakový přístroj má i chladič, takže vzdušiny jsou ochlazovány! hnané, pár na kolej, informoval technik povrchových služeb Milan Siekiera s tím, že všechno probíhalo za plného provozu. Bez Ke každému náleží též elektronický osobní strážce neboli monitorovací systém Bodyguard. Záchranáři používají pro údržbu speciální sušicí skříň a stojan, což je další novinkou. Nonstop hlídá tlak, ukazuje hodnoty v digitální a analogové formě, signalizuje dobu použití, varuje při dosažení zbytkového tlaku i při poruše, líčil Sikora. Pro záchranáře v nesnázích je u Bodyguardu narušení dopravy materiálu důlním úsekům. Během dubna a května následovala výměna trolejového vedení tlačítko Panika, po jehož stisknutí se ozve velice silný alarm. Pro krátkodobé zásahy v nedýchatelném prostředí má ZBZS Dolu Paskov přístroje PSS 7000, které jsou plněny přímo vzduchem. Taky se dýchá chladný. Váha se při dýchání samozřejmě snižuje. Jsou jednodušší na údržbu i provozní náklady, vysvětlil Sikora. Na druhou stranu má vzduchový pomocník kratší ochrannou dobu do hodiny se dvěma lahvemi. Radek Lukša Jeřáb ve dvanáctituně prošel rekonstrukcí Pojezdy v ložiskových domcích a příčnou napájecí trolej měnili tak, aby nenarušili dopravu materiálu do dolu Hala investičního skladiště dvanáctituny na Severu. FOTO: Důl ČSM po celé délce jeřábové trati měřící 105 metrů, do které se zapojila i dodavatelská firma Konses. Podélná trolej sloužící k napájení je teď zakrytá, což je ochrana proti dotyku a úrazu. Kromě bezpečnosti se zvýšila hygiena práce, provoz je tišší a spolehlivější. Chceme novou i příčnou trolej napájející zdvih a pojezd kočky, řekl Siekiera. Obsluhu jeřábu ve dvanáctituně zastávají dvě jeřábnice na ranní směně a mají se co ohánět. Hřeblové dopravníky, ventilátory, součásti kombajnů, technologický materiál pro konstrukci pásových tratí, náhradní uzly pro razicí i dobývací komplexy to vše tam je. Už vzhledem k objemu manipulovaného materiálu byly opravy nezbytné. A zvládnuty byly na jedničku, dodal Radomil Ocisk, vedoucí povrchových provozů. uzi

2 2 Z OKD ročník 41 l číslo 22 Metan trvale přítomný nepřítel Nejsou a nebudou tolerovány žádné nedostatky a případně zjištěná nedbalost bude řešena s nekompromisní razancí OSTRAVA Metan je plyn bez barvy, chuti a zápachu, který je nebezpečný zejména tím, že ve směsi se vzduchem se snadno zapaluje a vybuchuje. To vše již v koncentracích od 4,5 procenta do 15 procent. Nejsnáze se zapálí směs 8procentní a nejvýbušnější je při 9,5 procentech. Jedná se o plyn lehký; hromadí se u stropu a vytěsňuje kyslík. Proto je jeho maximální povolená koncentrace jedno procento. Pouze v místech mimo účinný dosah větrání je povolena místní koncentrace do dvou procent s podmínkou odstranění tohoto stavu. Důraz na kontrolu důlního ovzduší Uvedený výčet tragických událostí bohužel představuje jen malý zlomek poškození zdraví a ztrát na životech, ke kterým v souvislosti s metanem v historii dobývání uhlí došlo. Proto je v OKD kladen velký důraz na správné větrání důlních děl, na kontrolu důlního ovzduší a na včasné přijímání opatření směřujících k odstranění případného výstupu či nahromadění metanu, který k dobývání uhlí hlubinným způsobem neodmyslitelně patří. Metan se v dole musí nejen měřit, ale také vyhledávat. Pro zkvalitnění kontroly důlního ovzduší investovala naše akciová společnost v posledních dvou letech nemalé finanční prostředky do nákupu osobních analyzátorů Dräger typu X-am 5600, který je určen pro kontinuální sledování koncentrace jednoho až pěti plynů na pracovišti a v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Dále do nákupu nového typu přístroje pro kontinuální měření metanu Signal 5, který se používá především na pracovištích příprav a v porubech, a v neposlední řadě do modernizace centrálních řídicích stanovišť, z nichž je s využitím stacionárních analyzátorů možné sledovat vývoj koncentrací důlních plynů nepřetržitě v celém důlním poli jednotlivých závodů. Výzva k odpovědnosti a respektu V roce 2010 bylo v OKD ke zjišťování metanu využíváno 489 pevných analyzátorů a 2760 přenosných přístrojů. Pro objektivní měření je důležité FOTO: Bohuslav Krzyžanek Obor pro budoucí revírníky a mechaniky Společnost OKD podepsala smlouvu o zavedení maturitního studia hornictví Iva Sandriová a Radim Tabášek při podpisu smlouvy o zřízení maturitního studia hornictví. KARVINÁ Mladí revírníci a mechanici rubání a příprav pro doly OKD se budou od příštího roku připravovat na Střední škole techniky a služeb v Karviné. Smlouvu o zřízení nového čtyřletého maturitního studijního oboru Mechanik důlních strojů a zařízení k podepsali v pondělí 30. května v Karviné personální ředitel OKD Radim Tabášek a ředitelka SŠTaS Iva Sandriová. Obor bude obsahově navazovat na stávající studijní směr Mechanik strojů a zařízení s tím, že bude zaměřen na důlní techniku a rozšířen o hornické předměty. Setkání zástupců OKD a karvinské střední školy se u příležitosti podpisu smlouvy zúčastnili zástupce personálního ředitele OKD Libor Dürrer a zástupci ředitelky SŠTaS Svatoslava Papeschová, Oldřich Skupin a Ladislav Kováč. Jak konstatoval Libor Dürrer, nový studijní obor vyplní mezeru mezi učňovskou přípravou horníků na středních školách v Karviné a Havířově a vysokoškolským studiem hornictví na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Dalším krokem v rozvoji systému hornického školství by mohlo být zavedení večerního maturitního studia hornictví pro horníky s praxí, kteří by si chtěli rozšířit vzdělání. V současné době lze studovat hornictví na středoškolské úrovni v rámci dvouletého dálkového pomaturitního studia na Střední průmyslové škole v Karviné, ale podmínkou přijetí je v tomto případě maturitní vysvědčení z některé ze škol s jiným zaměřením. Večerní maturitní studium hornictví je zatím jen myšlenka, která by se mohla dočkat realizace ve vzdálenější perspektivě. Pro horníky by tak vznikla možnost dalšího zvýšení kvalifikace a profesního růstu, uvedl Dürrer. Střední škola techniky a služeb v Karviné, která navazuje na tradice hornického učiliště bývalého Dolu 1. máj, je první školou, která po mnohaleté odmlce obnovila před dvěma lety výuku hornictví na učňovské úrovni. V rámci prvního a druhého ročníku směru Strojní mechanik důlní provozy se tu v současné době připravuje na své budoucí povolání 48 zámečníků, obor Elektrikář důlní provozy navštěvuje 24 žáků. Další učni nastoupí po prázdninách. Škola aktuálně eviduje 21 přihlášek na zámečnický a 10 na elektrikářský obor. Učit se na důlního zámečníka nebo elektrikáře bude od nového školního roku možné také na Střední škole v Havířově-Šumbarku. Příslušnou smlouvu se školou uzavřelo OKD v lednu tohoto roku. bk Dva tisíce stipendia, brigády a jisté zaměstnání OKD poskytne studentům maturitního hornického oboru na karvinské SŠTaS veškeré výhody Pro zkvalitnění kontroly důlního ovzduší investovala společnost OKD nemalé finanční prostředky do nákupu patřičných měřicích přístrojů. Plyn, který dokáže i zabíjet Již dlouhou řadu let jsou známy principy větrání pracovišť v podzemí zajišťující bezpečné provádění hornické činnosti. Průchodním větrním proudem či separátním větráním dokážeme udržet koncentrace důlních plynů a mikroklimatické podmínky na bezpečné, povolené a hygienicky vhodné úrovni. Porušení těchto principů a zanedbání povinností souvisejících s větráním vždy vede ke zhoršení stavu a může vyústit až v důlní neštěstí provázené poškozením zdraví a ztrátou životů. To, že je metan opravdu nebezpečný, dokládá i nedávné neštěstí na polském dole Krupinski, při kterém zahynuli tři horníci. Výbuchy metanu na dolech v USA, Rusku a Turecku v roce 2010 zmařily celkem 84 životů a tragédie způsobená metanem se v nedávné minulosti nevyhnula ani OKD. V roce 2008 došlo k zapálení metanu, při kterém byli zraněni tři zaměstnanci, v roce 2006 byly zaznamenány dva tyto případy se zraněním dvou zaměstnanců. V roce 2005 byli dva postižení opět při zapálení metanovzdušné směsi a v roce 2004 zemřeli dva zaměstnanci, kteří vstoupili do nedýchatelného ovzduší. správné umístění čidel. Ta musí být upevněna v nejvyšších místech měřeného důlního díla, ne níže než 10 cm pod jeho stropem. Čidlo nesmí být instalováno přímo proti foukacímu lutnovému tahu a ani jinak ovlivňováno. Neodborné manipulace jsou přísně zakázány. Každý fárající zaměstnanec je povinen k této problematice přistupovat zodpovědně a s respektem. Nejsou a nebudou tolerovány žádné nedostatky a případně zjištěná nedbalost bude řešena s razancí, kterou popsaná problematika vyžaduje, a to bez ohledu na to, o koho se jedná. Není nic horšího než ohrožení zdraví a života svého nebo svých spolupracovníků. Plnění povinností a naplňování popsaných zásad směřuje k jedinému cíli: Abychom se vždy všichni zdraví a spokojení vraceli ke svým rodinám. Ladislav Rožnai, poradce vedoucího odboru BOZP FOTO: Radek Lukša KARVINÁ Na základě smlouvy mezi OKD a Střední školou techniky a služeb v Karviné bude k 1. září příštího roku otevřen nový čtyřletý maturitní studijní obor Mechanik důlních strojů a zařízení. Z hlediska OKD jde o významný mezník, který završuje snahy o obnovu hornického školství v ČR. Na otázky k důvodům vzniku tohoto oboru nám odpověděl zástupce personálního ředitele OKD Libor Dürrer. V čem je nový studijní obor na SŠTaS pro OKD důležitý? Tento maturitní obor především zaplní určitou mezeru v přípravě nových zaměstnanců pro OKD. Zatím se zájemci o hornické povolání mohli připravovat v rámci tříletých učňovských směrů na SŠTaS nebo formou vysokoškolského studia na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě. Možnost řádného denního čtyřletého studia hornictví na maturitní úrovni ale žádná škola nenabízela. Co si od zavedení tohoto studia slibujete? Studiem tohoto oboru se budou připravovat pro OKD noví revírníci a mechanici rubání a příprav, tedy lidé v profesích, které patří na dolech OKD k nejžádanějším. Současně si od jeho zavedení slibujeme také zvýšení zájmu Společnost OKD má velký zájem obnovovat v našem regionu hornické školství. o inženýrské studium hornictví na VŠB. Studentů, kteří si volí tuto specializaci, je málo, budoucí absolventi SŠTaS by proto měli jejich řady rozšířit. Budete podporovat budoucí studenty nového maturitního oboru podobně jako současné hornické učně? Samozřejmě! S každým z nich uzavřeme řádnou stipendijní smlouvu, na jejímž základě bude pobírat stipendium ve výši dvou tisíc FOTO: Josef Lys korun měsíčně, tedy dvakrát vyšší než učni. V případě úspěšného ukončení školy mu také okamžitě nabídneme pracovní místo. V době studia umožníme studentům vykonávání praxe na našich pracovištích a v případě zájmu i letních brigád. Vše bude upřesněno ve stipendijní smlouvě. Můžete říci, čeho přesně se týká nově podepsaná smlouva mezi OKD a SŠTaS? Jde v podstatě o rámcovou dohodu, která vymezuje mantinely naší budoucí spolupráce. Škola vytvoří nový studijní obor a zajistí řádnou přípravu jeho absolventů pro výkon budoucího povolání nebo další studium na VŠB-TU. My jí ze své strany poskytneme všestrannou pomoc a podporu. Se SŠTaS spolupracujete vlastně už dva roky. Jak tuto spolupráci hodnotíte? Podle mne je výborná. Škola nám vychází vstříc ohledně všech našich potřeb a požadavků, ať už v oblasti učňovského nebo teď přípravy maturitního vzdělávání budoucích zaměstnanců. Za OKD mohu říci, že jsme s touto spoluprací maximálně spokojeni. A myslím si, že je výhodná a prospěšná pro obě strany. Bohuslav Krzyžanek

3 2. června 2011 HBZS 3 Když se řekne: báňský záchranář... O sepětí mezi vědou, výzkumem a praxí v důlních podmínkách hovoříme s hlavním inženýrem OKD, HBZS Zdeňkem Pavelkem OSTRAVA Co se člověku-laikovi vybaví, když se řekne báňský záchranář? Mnoha lidem vyvstane před očima akční prostředí a v něm řádně urostlý chlap v ochranném pracovním obleku, s přilbou na hlavě, maskou na obličeji, dýchacím přístrojem na zádech, vybavený a obklopený řadou přístrojů a záchranářských pomůcek... Objeví se obrázek profesionála znalého řešení mnoha krizových situací, spolehlivého, s rychlou reakcí, odhodlaného jít pro bližního i do pekel... Sedím v kanceláři Zdeňka Pavelka, hlavního inženýra OKD, Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě- -Radvanicích (HBZS), jednoho z nejvyšších šéfů a odborníků v tomto oboru. V saku u svého počítače nad takovou charakteristikou zádumčivě kývá hlavou. Honí se mu v ní vzpomínky na desítky a stovky mimořádných důlních událostí, neštěstí a katastrof, u kterých byl osobně, řešil je nebo je s nimi dopodrobna seznámen. Ta představa není až tak od věci, ale obrazně řečeno, je to jen vrchol pyramidy, hodnotí Pavelek pohled laika. Poslání a náplň činnosti nás záchranářů je však podstatně širší. Jde tady především o to, abychom těm mimořádkám, neštěstím a katastrofám předcházeli, přispívali k bezpečnému prostředí v dolech, tvořili a formulovali předpisy a postupy vedoucí k bezpečné práci horníků, a to také s přihlédnutím k efektivitě a produktivitě jejich činnosti, vysvětluje. Prioritním posláním Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava je poskytování báňských záchranných služeb. Odborné zkušenosti a speciální vybavení potřebné k záchranným pracím jsou však využívány i k dalším specializovaným činnostem v extrémních podmínkách. Na bezpečnost v dolech se jde vědecky Prioritou číslo jedna v dolech je jednoznačně bezpečnost lidí, teprve pak je na řadě produkce a vše ostatní. Bezpečnosti je věnována mimořádná pozornost, řeší ji nejvýznamnější kapacity hornictví, odborníci i vědci mnoha oborů. Nositelem výzkumu pro hornictví byl donedávna zejména Český báňský úřad, respektive jeho Oddělení rozvoje státní báňské správy. Dnes v tomto směru sehrává významnou úlohu také Ministerstvo vnitra ČR. Tyto orgány dbají především na aktualizaci báňských předpisů, na jejich novelizaci tak, aby byly co nejvíce v souladu s měnícími se podmínkami v dolech, s rozvojem vědy a techniky, aby zaručovaly bezpečnější pracovní postupy. A právě v této oblasti sehrává významnou roli ostravská HBZS. Ta totiž zajišťuje sepětí mezi vědou, výzkumem a praxí. V rámci OKD je jediným nositelem výzkumu. Při tom všem jsou využívány poznatky a zkušenosti odborníků Akademie věd ČR, Vysoké školy báňské-technické univerzity v Ostravě, Ostravské univerzity, VVUÚ (dříve Vědecko-výzkumný uhelný ústav), případně dalších organizací. Činnosti HBZS, o kterých laici moc nevědí Ale vraťme se za Zdeňkem Pavelkem aby byl výklad názornější, otevírá skříň a z ní vytahuje šanony. Tady mám veškeré projekty vyhlášené ČBÚ, na kterých se naše HBZS podílela jako spoluřešitel, komentuje obsáhlé složky před tím, než v nich začne listovat jde o pořádně obsáhlé fascikly Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem. obsahující stovky stran. Na stole leží několik takových projektů, které řešitelské týmy zpracovávaly vždy několik let. V jejich závěru (Zhodnocení výsledku řešení projektu) jsou zformulovány směrnice, normy, změny legislativních, hygienických, bezpečnostních norem, doporučená řešení... Náročné čtení! Báňští záchranáři jdou do akce. Přínos vědeckých řešení pro těžaře Jedna věc je vyřešit problém, určit, jak má pracoviště vypadat, jak a čím má být pracovník vybaven, jak má při své činnosti postupovat. Druhou věcí je fakt, že zavádění a vyžadování takových podmínek, zpřísňující se bezpečnostní opaření to vše bývá finančně značně nákladné. Mohlo by se tedy zdát, že lze očekávat střet mezi řešiteli projektů a samotnými těžaři. Není tomu tak. Všechny projekty, kterými se zabýváme, se řídí dvěma základními hledisky stanovenými samotnými těžaři zvýšit úroveň bezpečnosti a zároveň zlepšovat ekonomiku důlní činnosti, zdůrazňuje Pavelek. Aby byl konkrétnější, dokazuje to na příkladech. Tak třeba námi navržený nový typ hrází výrazně šetří náklady. Je to jednak díky novému materiálu, který je sice dražší než původně používaná sádra, ale zároveň odolnější a lehčí. Spotřebuje se ho zhruba o tři čtvrtiny méně a také se s ním manipuluje snáz, rychleji, lidé s ním pracují v ohroženém prostoru podstatně kratší dobu. Také FOTO: Josef Lys Hlavní inženýr OKD, HBZS Ostrava Zdeněk Pavelek. nové vakové vodní závěry mají stejný efekt jsou bezúdržbové, mají větší tříštivost, účinnost po celou dobu své životnosti. Původní korýtka s vodou se musela pravidelně dolévat, prosakovala, musela se vyměňovat, což znamenalo větší pracnost, namáhavost, spotřeba materiálu byla velká. Rovněž námi navržená důlní plynová laboratoř přináší úspory. Je snadné je vyčíslit, když si člověk spočítá rozdíl v ceně jednoho základního rozboru složení důlního ovzduší klasickou Názvy projektů, na jejichž řešení se spolupodílela HBZS Zdolávání závažných provozních nehod programový balík Dissolver Osobní důlní svítidla báňských záchranářů do extrémních podmínek Zpracování kriteriálních analýz endogenních požárů, stanovení metodiky projektové dokumentace a realizačních opatření pro zabránění jejich vzniku Průběžné vyhodnocování důlního ovzduší při požárech a výbuších Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách Stanovení bezpečnostních a technických podmínek pro nasazení vodních uzávěr vakových v uhelných hlubinných dolech FOTO: HBZS metodou proti ceně rozboru prováděného onou důlní laboratoří s kontinuálním sledováním, přičemž toto kontinuální sledování výrazně zvyšuje bezpečnost zásahů báňských záchranářů. Tak bych mohl v přínosech sepětí vědy, výzkumu a praxe pokračovat, říká hlavní inženýr HBZS. Pokrok vědy a techniky se ubírá mílovými kroky Ostravská HBZS však není zastoupena ve všech řešitelských týmech zabývajících se projekty vypsanými Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR Těch jsou u nás desítky a pracuje se na nich průběžně. Nicméně v současné době HBZS spoluřeší dva projekty: Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti... a také Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 metrů a větších. V obou řešitelských týmech zastupuje HBZS právě Zdeněk Pavelek, koneckonců jako obyčejně. Není to samo sebou. Je to právě on, kdo má z našich záchranářů k vědě a výzkumu nejblíže, který sleduje nejnovější trendy v oboru báňského záchranářství, aktivně se účastní mezinárodních konferencí, sleduje literaturu (i tu zahraniční), publikuje, navštívil doly v Austrálii, USA, Indii, Německu, Polsku... Bez toho to nejde, tvrdí o svých aktivitách, které, jak říká, mu zaberou zhruba třetinu jeho pracovní doby ve funkci hlavního inženýra. Snažím se se svými nejbližšími spolupracovníky přispívat k tomu, aby se poznatky vědy a výzkumu, ty nejlepší ověřené zkušenosti, co nejdřív dostaly do praxe, tedy do podmínek ostravsko-karvinského revíru, FOTO: Petr Šelešovský ale nejen tam, třeba i do těch hnědouhelných. Úspěšnost tohoto snažení je poměřována mj. i předáváním údajů do RIV Rejstříku informací o výsledcích, který je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky. Ostravská HBZS do tohoto rejstříku dosud předala již více než 50 údajů. Horníci budou muset jít do větších hloubek Změna myšlení, úprava legislativy, nové postupy, moderní technologie... Bez toho havíři nemohou pomýšlet na těžbu v horších, obtížnějších důlně geologických podmínkách. Proto je zde také právě rozpracovaný projekt Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 metrů a větších. Ten se snaží řešit především stabilitu důlních děl. Těžařům doporučujeme, jak by se měli v takových hloubkách chovat, jakou techniku a technologii používat, řešíme mikroklimatické podmínky vyplývající z velkých hloubek, které mají vliv na zásahy báňských záchranářů, např. tepelné zatížení organismu..., vysvětluje Pavelek. Projekty, na kterých se HBZS spolupodílí v současné době Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s HZS pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů ( ) Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 metrů a větších ( ) Naše důlní záchranářství patří ke světové špičce Když se řekne: báňský záchranář... Snad se u mnohých po přečtení těchto řádků alespoň částečně změní pohled na tuto profesi. Vykonávají ji i chlapi, kteří díky svým fyzickým a charakterovým vlastnostem, svou odborností a mnohdy dramatickou a tvrdou prací se přetavili ve vědce, výzkumníky, nositele nových pracovních forem a postupů, lidi s progresivním myšlením sahajícím do budoucnosti. Jejich prioritou je však stále bezpečnost a zdraví kamarádů v podzemí. Také díky tomu patří české důlní záchranářství ke světově uznávané špičce. Vždyť podmínky, ve kterých havíři ostravsko-karvinského revíru těží a razí důlní díla, patří mezi ty nejobtížnější. Proto je prevenci a bezpečnosti věnována tak vysoce odborná, neustálá pozornost. Nehledě na finance. Stránku připravil Josef Lys Příprava na zkoušku nového typu hráze výbuchovým tlakem 1MPa v pokusné štole VVUÚ ve Štramberku díky lehčímu a odolnějšímu materiálu lze hráze budovat rychleji, lidé se během výstavby zdržují v ohroženém prostoru podstatně kratší dobu.

4 4 ZA BRANAMI OKD Uhlí: surovina budoucnosti Dozvěděli se, k čemu slouží a kolik energie se v něm skrývá PRAHA Jaká je historie těžby uhlí? K čemu všemu se využívá? Jak to bude s uhlím v budoucnosti? Jaký je rozdíl mezi černým a hnědým uhlím a kolik energie se z nich dá vyrobit? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek se dozvěděli návštěvníci akce Chemie a paliva, kterou 18. května v Praze uspořádala Vysoká škola chemicko-technologická u příležitosti Mezinárodního roku chemie. Byl zde mimojiné i stánek, v němž se mohli studenti středních škol, pro které především byla akce určena, seznámit s historií a způsobem těžby uhlí a možnostmi jeho využití v různých průmyslových odvětvích. Součástí stánku byla také prezentace společnosti OKD. Studenti, a někteří z nich poprvé v životě, si mohli osahat černé uhlí z Ostravsko- -karvinského revíru, vyplnit kvíz se sedmi otázkami Jaký jsi horník? a dozvědět se, jaké jsou perspektivy využití černého uhlí do budoucna. Návštěvníci si potěžkali kbelík s černým a hnědým uhlím a zjistili, jaké jsou rozdíly v jejich složení a kolik energie AUTOR: Ekologické centrum Most a Kralupy Lidské zdroje Máte už svůj Evidenční list důchodového pojištění za rok 2010? Vážení zaměstnanci, byli jste si již převzít kopii Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) za rok 2010? Pokud jste si ještě ELDP nepřevzali, můžete si ho nyní vyzvednout u své mzdové účetní. Zaměstnavatelé jsou od roku 2004 povinni každoročně za každého svého zaměstnance, který je důchodově pojištěn, vyhotovovat Evidenční list důchodového pojištění a předávat ho na Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Tento dokument obsahuje údaje o skutečnostech, které jsou důležité z hlediska budoucích důchodových nároků zaměstnance, především pro zjištění, zda vůbec nárok zaměstnance na dávku důchodového pojištění vznikl, a dále pro zajištění správného výpočtu výše důchodu. Jeden stejnopis s podpisem pojištěnce (zaměstnance) a datem převzetí druhého stejnopisu si zaměstnavatel ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po podpisu. Druhý stejnopis je povinen vydat zaměstnanci. Pojištěnec (zaměstnanec) může vyslovit nesouhlas s údaji zaměstnavatele v Evidenčním listu. Nesjedná-li zaměstnavatel na základě jeho žádosti nápravu, může pojištěnec požádat Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu Evidenčního listu, aby spor rozhodla. Kopie ELDP zaměstnavatel předává zaměstnanci až od roku Do roku 2003 byly Evidenční listy důchodového pojištění odesílané pouze na ČSSZ v Praze. Chceme všem zaměstnancům doporučit, aby si všechny ELDP od roku 2004 pečlivě zakládali. je z nich možné vyrobit. Zadní část stánku pokrýval obrazový pás, který pro tuto akci namalovaly děti z Klubu národnostních menšin v Mostě. Kresby znázorňovaly vznik a vývoj uhlí od pravěku až po jeho těžbu v současnosti. Nejmenší návštěvníci se mohli podívat na večerníčkový příběh Krteček a uhlí, přiblížila průběh akce organizátorka Milena Vágnerová z Ekologického centra Most pro Krušnohoří. Podle ní vzbudila expozice velký zájem od nejmenších až po dospělé návštěvníky. Vzhledem k ubývajícím zásobám ropy a jejímu uložení v nestabilních regionech se podle expertů stane černé uhlí jediným ekonomicky dostupným zdrojem a v řadě odvětví, jako je právě chemický průmysl, bude muset v mnoha ohledech ropu nahradit. Odborníci hledají metody jeho přeměny na kvalitní ekologické palivo pro automobily a na zlepšení jeho vlastností pro spalování v elektrárnách. Uhlík z uhlí nebo z jeho spalin se v budoucnosti stane základem produkce nových materiálů, které nahradí kovy a plasty, dodává Vágnerová. Marek Síbrt Doporučujeme všem našim zaměstnancům, aby si prověřili na ČSSZ, zda mají zaevidovanou veškerou odpracovanou dobu od všech svých zaměstnavatelů. Každý člověk má právo požádat ČSSZ jednou ročně o vystavení tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění ( IOLDP). Žádost o IOLDP musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení (popř. rodné příjmení), jméno a adresu, na kterou bude informativní osobní list zaslán. Lze ji podat buď písemně nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, PSČ List obsahuje všechny potřebné údaje pro výpočet důchodu, které má ČSSZ v evidenci. Tedy kromě přehledů vyměřovacích základů za dobu od roku 1986 také přehled dob pojištění a vyloučených dob (nejčastěji dny, kdy člověk byl nemocen). ČSSZ je povinna poslat osobní list do 90 dnů od doručení žádosti o jeho zaslání. V případě, že zaměstnanec zjistí mezi údaji v evidenci ČSSZ a skutečností nesrovnalosti (zejména, že jeho individuální konto v ČSSZ není úplné, tedy v něm chybějí údaje o určité době zaměstnání apod.), tak doporučujeme, aby se nejprve obrátil na svého tehdejšího zaměstnavatele a požádal ho o opětovné zaslání evidenčního listu do ČSSZ. Vyžádat si tento osobní list je výhodné i pro toho, kdo se právě do důchodu nechystá. Jde o to, že díky němu mají lidé kontrolu nad svým pojištěním a lze včas doplnit případné chybějící údaje. Zdeňka Dohnalová vedoucí týmu HR-administrativy OKD ročník 41 l číslo 22 Můžete se pobavit i pomoci dobré věci Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů v kostele SCEAV slibuje krásný zážitek ORLOVÁ Občany Orlové a okolí čeká v sobotu 11. června kulturní lahůdka. Jedním z vrcholů tradičního Orlovského jarmarku bude benefiční koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů, který se bude konat od 18 hodin v kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV). Koncert pořádá nadační fond přátel této kulturní památky, který vede předseda správní rady Jiří Bobrek. Na co se mohou lidé těšit? Můžete říci pár slov o tomto sboru? Pěvecké sdružení moravských učitelů, které vzniklo v roce 1903 v hanácké metropoli Kroměříži a nyní sídlí v Brně, patří k nejvýznamnějším českým hudebním tělesům. Za dobu své existence sbor uspořádal více než 3200 koncertů v téměř 500 městech 28 zemí celého světa. Vedle řady diplomů, ocenění a státních cen mu byla udělena například Medaile Světové rady míru (1983), cena Unie českých pěveckých sborů (1999) či v poslední době Medaile Leoše Janáčka (2003) a Medaile Senátu České republiky (2004). Získat takový soubor pro městečko, jako je Orlová, je opravdu mimořádná událost. Čeká nás vrcholný umělecký zážitek, který bude navíc umocněn vynikající akustikou kostela SCEAV. Proč vlastně vznikl Nadační fond přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové a jaké jsou jeho cíle? V příštím roce oslaví orlovský kostel SCEAV 150 let od svého založení. Jedná se o významnou stavbu z období romantického klasicismu, která je zajímavým příkladem sakrální architektury druhé poloviny 19. století, jež se významně uplatňuje v urbanismu Orlové. Bohužel, kostel i jeho okolí ovlivňují následky těžby. Loni 5. srpna byl proto zřízen Krajským soudem v Ostravě nadační fond, u jehož zrodu stáli lidé, kteří chtějí, aby tato významná památka byla zachována. Snahou fondu je rovněž prosazovat v ještě větší míře zpřístupnění budovy kostela veřejnosti, například právě pořádáním koncertů. Účinnou pomoc poskytla kostelu několikrát těžební společnost OKD. Pokud by chtěly přispět jiné firmy nebo občané, na koho se mohou obrátit? Ano, společnost OKD věnovala prostředky například na poslední opravu kostela v roce 2005, Nadace OKD přispěla na opravu věže, pohon a úpravu kostelních zvonů v roce Vzhledem ke stáří kostela je ale třeba provést další nezbytné zásahy většího rozsahu, které bez účasti dárců a sponzorů nelze zajistit. Jde třeba o výměnu krytiny na celé budově, oken, varhan, úpravy prostoru ve věži. Proto bych rád požádal firmy, organizace, ale i občany o finanční pomoc. Dary lze poukázat na účet u GE Money Bank číslo /0600 nebo v hotovosti pokladníkovi fondu Milanovi Zielinovi na faře evangelického kostela v Orlové-Městě na ulici Petra Cingra 482, tel nebo Budeme vděčni za každou korunu. Bohuslav Krzyžanek Sportovní den zaplatil bezúrazový provoz Chlapi z vybavování a likvidace Dolu Paskov se aktivně vyžívali u hasičů v Oprechticích OPRECHTICE Nohejbal, tenis, golf, stolní fotbal, basketbal, skateboarding. Tak vypadal poslední květnový pátek pro zaměstnance úseku P4 Vybavování a likvidace příprav z Dolu Paskov. Šichty měli poctivě nadělány, a tak povinnosti v práci nikomu nebránily v účasti na tradičním sportovním dni. Pořádáme ho už od šestadevadesátého roku, takže letošní ročník byl patnáctý. Dělávali jsme i dva sportovní dny v roce většinou v červnu a září ale jak všichni stárneme, tak jsme rádi, že zvládneme alespoň jeden, uvedl vedoucí úseku Jiří Zátopek, jenž s mechanikem Dušanem Turkem akci organizoval. Sportovalo se nejen u stolního fotbalu FOTO: Důl Darkov Pěvecké sdružení moravských učitelů zazpívá v sobotu 11. června v Orlové. Jiří Bobrek na pozadí Kostela SCEAV, významné orlovské kulturní památky. Pozvánka na kulturní lahůdku Benefiční koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů Sobota 11. června, hodin, kostel SCEAV v Orlové Pořádá Nadační fond přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové Kolega žijící v Oprechticích nedaleko od staříčské šachty zařídil pronájem areálu od místního dobrovolného hasičského sboru. Součástí je kurt na tenis a další míčové hry, fotbalové hřiště, betonový plácek s basketbalovým košem, ale také tři jamky na golf. A ovšem udírna, několik grilů, posezení s výčepem Dříve jsme se museli skládat, vybírali jsme většinou přes tři stovky, a až pak se šlo sportovat. Teď je to paráda, stačilo nemít ve druhém pololetí loňského roku žádný pracovní úraz, vyhrát bezpečnostní soutěž a peníze na náš sportovní den jsme dostali od generálního ředitele OKD, pochvaloval si Zátopek. FOTO: Radek Lukša FOTO: Bohuslav Krzyžanek a archiv ale i aktivněji na kurtu při nohejbalu. Koncert podpořila formou sponzorského daru také těžební společnost OKD Vstupné dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován na opravy a údržbu kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové A bez újmy na zdraví bylo i úsekové sportování, které trvalo od dopoledních až do večerních hodin. Do přípravy občerstvení se zapojil i sám vedoucí úseku s vlastní masovou specialitou. Ten též předal dvěma čerstvým důchodcům z P4 upomínkové předměty; jednomu z nich pak zmenšeninu důlního fachu. Úsek má nyní šestačtyřicet dělníků a pět techniků. Kromě běžného plenění starých důlních děl a renovací materiálu pro potřeby čelbových i rubáňových začal nově překlízet technologie pro razičské kolektivy. Pokud budeme dělat stále bez úrazů, mohla by odměna zaplatit i vánoční poradu, doplnil Zátopek. Radek Lukša

5 Zábavná příloha nejen pro havíře II. světová umí zuřit i na stole Důlní zámečník Jan Veselý dokazuje, že pevné havířské ruce si dokážou hrát i s hodně titěrnými věcmi. A pomáhat sportovcům HAVÍŘOV Tvrdé havířské ruce umí být po čertech šikovné! Jednačtyřicetiletý Jan Veselý je zaměstnán jako zámečník v rubání na úseku Vladimíra Domese na závodě Lazy Dolu Karviná a v práci se den co den rve s mohutnými strojovými díly. Doma však volí zábavu jinou. Jeho zálibou je bunkrologie a dějiny II. světové války. A tak, když zrovna neobjíždí stará vojenská opevnění, staví si jejich modely a pro větší autentičnost je osazuje zmenšeninami vojenské techniky a maličkými plastovými vojáčky. Ti měří sotva dva a půl centimetru a dodávají se v syrovém stavu. Zámečník jim domalovává tváře, vybarvuje je do příslušných uniforem a trpělivě vysazuje do terénu. Ty vojáčky jsem koupil náhodou a pracovat s nimi jsem začal, když jsem byl nemocný a potřeboval zabít čas. Zalíbilo se mi to ale a dnes jich mám už na šest set, svěřuje se Veselý s tím, že válečné dějiny ho zajímaly odjakživa a bunkrářství propadl po sametové revoluci, kdy se bunkry otevřely pro veřejnost a objevila se řada dobrovolnických skupin, které se je snaží uvést do původního stavu a dělat z nich muzea. Vznikají tak opravdu mimořádná místa. Ta historie tam na člověka doslova dýchá, na vlastní oči vidí, na jaké technické úrovni bylo tehdejší Československo H Hornické BUNKROLOG A MASÉR příběhy z regionu Důlní zámečník Jan Veselý nad modelem československého lehkého opevnění vzor a s medailemi za svoji sportovní činnost. a neubrání se úvahám, co by bylo, kdyby se tehdy Češi Německu vzepřeli, vysvětluje. Jan Veselý se narodil v Havířově a hornické povolání podědil po otci a dědečkovi. Vyučil se sice železobetonářem, ale jako většina místních kluků nakonec našel uplatnění na šachtě. Dodělal si zámečnický kurs a před jednadvaceti lety zakotvil jako zámečník v rubání. Práce je to těžká, ale máme výborný kolektiv, zažijeme hodně legrace, a to člověku pomáhá se s tím vyrovnat. A samozřejmě je tu otázka platu a zejména v dnešní době fakt, že peníze chodí pravidelně na účet a člověk se nemusí bát, že zůstane bez výplaty, dává najevo, že svého rozhodnutí nelituje. FOTO: Bohuslav Krzyžanek Dalším kladem zámečnické fachy je stálá pracovní doba, která mu umožňuje věnovat se svým zájmům a zálibám. Vedle bunkrologie je to zejména ragby, které hrál v havířovské Slavii od svých deseti a dotáhl to až na hráče nejvyšší ligy a člena juniorské reprezentace. Když před pár lety přišel kvůli opakovaným zraněním konec aktivní kariéry, rozhodl se proto v klubu zůstat jako masér. A byla to šťastná myšlenka, pochvaluje si Veselý. Jeho rukou si hráči váží, a proto vypomáhá také u amerického fotbalu, u akademických florbalistů, a dokonce u slovenské ragbyové reprezentace. Hlavní je, že jsem mohl zůstat u sportu, ve výborném sportovním kolektivu, a že mohu nadále poznávat nové lidi a sbírat nové zážitky. Protože co bych dělal, kdybych se nevěnoval svým koníčkům? Seděl v hospodě? Tam poznáte tak dvacet štamgastů a to je vše. Já jsem zatím jako hráč procestoval půl Evropy a jako masér dokonce celou, usmívá se. To nejcennější má ale také on přece jen doma. Jsem rozvedený a mám dvě dcery. Starší je sedmnáct a chce být lékařkou, mladší má patnáct a líbí se jí divadlo. Čas mám napnutý, přesto se ho snažím trávit s nimi co nejvíc, přiznal Jan Veselý. Bohuslav Krzyžanek Hra o tři stokoruny Když se mezi muzikanty hornické kapely vyšňořené v havířských stejnokrojích objeví dětská zpěvačka, na tvářích posluchačů se objeví překvapený úsměv plný očekávání. A věřte, že to dechovce s dívenkou pěkně ladí. Nicméně naši vtipní čtenáři nezklamali a zaslali nám k soutěžní fotografii č. 21 hezkou řádku zajímavých komentářů. Tři nejvydařenější opět odměňujeme tradiční stokorunovou bankovkou. 21 Výherci soutěžní fotografie č. 21 jsou: paní Anna Řezníčková z Frýdku-Místku, Pavel Dvořák z Karviné a Ludmila Kokšová z Frýdlantu nad Ostravicí. Blonďaté culíčky, ve tvářích dolíčky, že by šlo o pěvecké začátky Gabky Gunčíkové ze Super Star? (ař) Já princezna malá vždycky jsem si přála horníka mít za muže, snad zpívání mi pomůže. (pd) S mikrofonem v ruce zpívá každá hvězda přece. S hornickou kapelou to hned tak všichni ale nesvedou. (lk) 22 Oficiální snímek havířovského ragbyového družstva. Druhý zleva, v bundě, masér Jan Veselý. Jak Broněk kupoval auto V ponděli zme Na Upadnici dišputovali o tym, kaj a jak letos na dovolenu. Venku pralo slunko jak zjednane, psi se rvali o chladek, enem my seděli v chladne hospudce, dopřavali se zimne pivo a snili o chvilach při mořu na Havaju. Letos chcu jeť do Italska, ale mam problem, prohlasil po třetim pivu Broněk, kery je tak trochu škrt na penize, tuš mezi nas zavita enem občas. A dycki se svěřuje ze svojimi problemami až když ma cosik v žile, inač je tajemny tajak hrad v Karpatach. Co za problem? ptal se Antek. No s tu moju dvacetiletu šunku, co ma na hřbetě sto deset tisic kilometruv, bysem to už asi nězvladnul, tak z robku uvažujeme, že se kupime nove přibližovadlo. Mam na kontě jakisik haliř, co sem se vyrobil loni v Anglicku při sbirani jahod. A neni teho malo! A to stě se mi všeci smjali, že za taki honorař bystě nikaj nejezdili. A už vůbec něohybali hřbety na polu. Tuš maju penizky ležeť enem tak na skoro bezuročnym kontě? Je třa ich pustiť do oběha, ni? Vybral sem se po internetě (zduraznil, abyzme se všimli, jak je inteligentni!) golfa. Takeho menšiho o obsahu jedna cela dva. A už byl problem, bo moji stare baby v robotě nakukaly, že je to slabe a že s tym něvyjedeme ani na Pindulu v Beskydach ni tobože kajsik na kopec v Alpach. Co vam mam praviť. Tři hodiny zme dišputovali FOTO: RC Havířov Jak to vidí stryk Lojzek Titěrní vojáčci na pevné havířské ruce. a malem se aji poprali, ale dycki to zakoňčila: Maňa povidala, že dvanastistovka je slabučka! Nakonec sem ju musel dotahnuť do servisa, kaj ji všecko vysvětlili a ona dala za pravdu mechaniku a ni Mani. No a tak to iděme zitra kupiť, skoňčil svoju zpověď za velkeho smichu Broněk. Něsmjal se enem Jaryn, bo, jak přiznal, ma doma tež cosik podobneho, a tak dobře vi, co musel kamoš při vysvětlovaňu kvalit auta te svoji prožiť. Dovčil zme se nědohodli, co misto te naši citroenovske šunki kupime. Enem začnu, už je oheň na dychu a tak furt jezdime v te rachotině a dufame, že dojedem. Takže letos asi dovolena s Čedokem, smutnil. Ja to mam jednoduche, žadne auto němam, bo sem ho dal synkovi, penize na cestovku tež ni, tuž spoliham, že budě pěkně a že leto stravim buď na kupaku či oto z Poldkem na jeho chatě na Ostravici. Tam se přepravime vlakem, bo už jak zme tam jeli robiť před Velikonocami grintlich, tuš ta jeho škodověnka dychala tajak ja v patym patře věžaku, když idu navrch po schodach. Ty, Poldek, dufam něchceš kupovať novy vuz?! pravil sem. Něbyl sem na jahodach, tak němam za co Ale co když budě chceť jeť na chatu aji moja stara? reagoval Poldek. Furt to budě lepši, než kdyby s nami jel Jiřik a zas se narazil jakusik babu!, uhnul sem před tackem, kery po mě Jiřik hodil. Ale už tu byl Erďa a hasil začinajici pruser: Učitelka namalovala na tabulu jabko a pta se:,co to je?,prdel! pravi Pepik. Učitelka se rozbečela a utikla na chodbu, kaj narazila na ředitela. Ten vletěl do třidy a zařval:,čím jste rozplakali paní učitelku?! A kdo namaloval na tabuli tu prdel?! Fajne, ni?! Tuš zdař buh, vaš Lojzek Jaro je v plném proudu a s tímto ročním obdobím přichází i nový život. Je to spojeno se spoustou radostí a veselého skotačení. To potvrzuje i kůzle na našem soutěžním snímku č. 22. Co vtipného vás při pohledu na fotografii napadá? Vaše krátké komentáře doručené do redakce Horníka odměníme stokorunovou bankovkou. syl Uzávěrka je v úterý 7. června Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 22 zveřejníme v dalším čísle novin.

6 6 PANORAMA ročník 41 l číslo 22 Krojovaní horníci vyrazili do Evropy 14. evropské setkání hornických a hutnických spolků v holandském Heerlenu hezké, ale organizace mohla být lepší, tvrdí účastníci z našeho revíru HEERLEN, HOLANDSKO Ve dnech 13. až 15. května se uskutečnilo ve starém holandském hornickém městě Heerlen čtrnácté setkání hornických a hutnických spolků Evropy. Historie dobývání v tomto regionu začala po roce 1900 a skončila vytěžením posledního vozíku holandského uhlí Region se rozkládá na hranici tří států Holandska, Německa a Belgie. Do politicky proslulého Maastrichtu i německého historického města Aachen (Cáchy) je to odsud sotva 20 km. Letošního evropského setkání hornických a hutnických spolků se poprvé zúčastnili i zástupci České republiky. Ostravský region reprezentovali Josef Gavlas z Nadace Landek a zástupci spolků krojovaných horníků ze Stonavy a Dolu Darkov Ladislav Kajzar a Jan Kavka. Do Holandska jeli spolu s představiteli slovenského Združenia banických a hutnických cechov a dlužno říci, že všude budili nevšední pozornost. Slováci totiž zakoupili autobus od slavného fotbalového týmu FC Barcelona a nechali na něm původní reklamy španělského velkoklubu a jeho barvy. Po příjezdu 13. května a registraci v Hornickém muzeu v Heerlen nám byl zrušen program a vlastně až do večera 14. jsme měli volno. Využili jsme ho k prohlídce města a hornického muzea, které je řazeno mezi 100 nejcennějších památek UNESCO, popsal svoje zážitky z Holandska Josef Gavlas. V sobotu 14. května ale probíhaly i některé doprovodné akce pro zvané, jako byly výstava fotografií Členové české delegace v Heerlenu. Zleva Josef Gavlas, Ladislav Kajzar a Jan Kavka. FOTO: NL Zástupci českých krojovaných horníků při dekorování praporů účastnickými stuhami. s hornickou tematikou, přijetí u starosty města se sponzory, tiskové konference a jednání předsednictva Hornických a hutnických spolků Evropy. Slavnostní večer začal v 18 hodin v Cornelius hale. Zahájil ho krátký kulturní program, v němž se představil místní mužský pěvecký sbor. Následovalo rozvinutí vlajky VEBH (Evropského sdružení hornických a hutnických spolků), příchod vlajkonošů jednotlivých zemí a spolků a projev prezidenta VEBH Arno Jägera. Po něm se uskutečnil pochod jednotlivých spolků s vlajkami a hornickými kapelami a slavnostní večeře. Bohužel, čeští a slovenští zástupci byli špatně informováni, takže žádný náš ani slovenský prapor se tam neobjevil a nepochodovali jsme, podotkl na adresu pořadatelů Gavlas. Neděle 15. května začala bohoslužbou v chrámu St. Pancratius k uctění patronky horníků svaté Barbory, která stála před oltářem i s ošatkou uhlí. Po prohlídce města se účastníci setkání vydali ve 14 hodin za zvuků hornických kapel a pod prapory slavnostním průvodem centrem města před radnici, kde byly všechny prapory dekorovány účastnickou stuhou. Akci zakončil krátký projev starosty Heerlenu. Hornické pochody byly hezké a efektní, jinak ale mohu pouze konstatovat, že 14. setkání hornických a hutnických spolků Evropy bylo uspořádáno velmi stroze, s množstvím organizačních chyb a nedostatků a s minimálním počtem sponzorů, zhodnotil Josef Gavlas. Třeba ani český člen předsednictva VEBH Pavel David nebyl schopen sdělit, kolik krojovaných horníků a hutníků, kolik spolků a z kolika zemí se setkání vlastně zúčastnilo. Propagační materiály před akcí uváděly 1000 krojovaných horníků a hutníků a 50 spolků z 10 evropských zemí. Naše a slovenská setkání hornických a hutnických měst a obcí mají po všech stránkách daleko vyšší úroveň, srovnal Gavlas s tím, že minulé 13. evropské setkání hornických a hutnických spolků v maďarské Pécsi bylo údajně organizačně ještě slabší. Proto se těšíme na to následující, které se bude konat v roce 2013 na Slovensku v rámci akce Košice evropské město kultury. Ze zkušeností víme, že na Slovensku mají tyto akce tradičně skvělou úroveň, uzavřel Josef Gavlas. bk Na stránkách Zpravodaje Podrobná zpráva ze 14. setkání hornických a hutnických spolků Evropy v holandském Heerlenu vyjde ve třetím letošním čísle Hornického zpravodaje Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě. Pozvánka od ředitele lázní Přijeďte si odpočinout do Karlovy Studánky, platit můžete poukázkami KARLOVA STUDÁNKA Tolik chlapů v hornických krojích se v lázních jen tak nevidí. Šlo o hudebníky Hornické kapely Stonava Dolu Darkov, která nedávno vyhrávala v Karlově Studánce u příležitosti zahájení lázeňské sezony. Mezi nimi se po skončení koncertu jako ryba ve vodě pohyboval ředitel léčebných lázní Lubomír Schellong. Není divu, před časem šéfoval Dolu Lazy. Do Karlovy Studánky, kde si kdysi tisíce havířů léčilo své nemocné plíce, zve nejen hudebníky v hornických uniformách, ale také skutečné havíře. To víte, že na šachtu a horníky stále myslím. Havíři v dole nechávají při tvrdé práci kus sebe, včetně zdraví. Já mám teď možnost nabídnout jim v našich lázních odpočinek, relax, léčbu..., líčí své pocity Schellong. A že je tomu skutečně tak, dokládá konkrétní nabídkou. Víme, že OKD poskytuje svým zaměstnancům příspěvky ve formě poukázek na léčebné, rekreační a kulturní aktivity. Tyto poukázky lze použít také u nás. Za horníky přicházíme s nabídkou, která našla pochopení u vedení OKD i Sdružení hornických odborů. Jde o týdenní rekondiční pobyt s dotací Revírní bratrské poklady, zdravotní pojišťovny (RBP), do konce června, a pak v průběhu celého září. Přátelská cena týdenního poukazu nedosahuje ani pět tisíc korun. V té je zahrnuto ubytování s vlastním sociálním zařízením, plná penze, vstupní lékařská prohlídky a čtyři inhalace. Navíc je zde pro pojištěnce RBP bonus v podobě léčebně-relaxačních procedur v hodnotě 570 Kč. Ti, kteří k nám přijedou, dozajista neprohloupí, opravdu je tady krásně, jsme na mé bývalé kolegy z OKD dobře připraveni, ubezpečuje Schellong. Tak co, využijete věcných poukázek k úhradě oné lákavé nabídky? V Karlově Studánce je opravdu nádherně. Přijeďte se přesvědčit na vlastní kůži. Rezervace pobytu na: nebo tel (263), fax: Více na Den zdraví v zoo propršel, ale povedl se RBP přilákala na setkání pojištěnců pět tisíc lidí, což bylo daleko více, než v dešti čekali OSTRAVA Na pět tisíc lidí se poslední květnovou sobotu navzdory celodenním, takřka nepřetržitým přívalům deště vypravilo do ostravské zoologické zahrady, kde se počtrnácté konalo setkání pojištěnců Revírní bratrské pokladny (RBP). Den zdraví s RBP byl tradičně nejenom bezplatnou prohlídkou zoo, došlo také na soutěže a zábavu pro děti či zdravotnická preventivní vyšetření. Třikrát mi nemohli naměřit tlak. A přitom bych ho měl mít kvůli těm fešným zdravotnicím zvýšený konstatoval Roman Lipták. Báňský úpravář z provo- Nával v pavilonu hrochů, kde probíhaly i soutěže pro děti. FOTO: Radek Lukša Roman Lipták z Dolu Darkov na měření krevního tlaku. René David z AWT, Rekultivace při soutěžích s dětmi. V červnu a v září nabízejí lázně Karklova Studánka zaměstnancům OKD týdení pobyty za přátelské ceny. RBP k tomu přidává bonus na léčebné procedury. FOTO: Josef Lys zu odkamenění Dolu Darkov byl v zoo s manželkou a dětmi v rámci rodinného výletu zahrnujícího ještě památkovou šachtu na Landeku. Žena a tři potomci doprovodili také René Davida, bagristu u rekultivací společnosti AWT. Ti špatného počasí přímo cíleně využili, měli více klidu na procházku zoo bez obvyklého návalu. Pět tisíc lidí za deště, to bylo skutečně až moc. Nečekali jsme to, nechal se slyšet Antonín Polášek, vedoucí odboru obchodních aktivit z ředitelství RBP. Dospělých pojištěnců napočítali na 1900, jejich dětí asi Zbytek připadal na obyčejné návštěvníky zoo, z nichž se okolo dvou desítek stalo novými pojištěnci RBP. Její zástupci rozdali u propagačních stánků také hromadu dárků. Pro nejmenší byl připraven jak program v amfiteátru vystoupení taneční skupiny Katlen či klauna Boba, tak soutěžní stezka po zoologické zahradě. Několik stanovišť měli v pavilonu hrochů, kde byla při komentovaném krmení hlava na hlavě. Ve výukovém centru se naopak dospělí dozvěděli, jak jsou na tom s cukrem, tukem a hmotností. Slovo tam dostala i poradna proti kouření a primář z fakultní nemocnice Miroslav Homza prováděl ultrazvukové měření průchodnosti srdce a cév. uzi

7 2. června 2011 PANORAMA New York City Stage s nejstarším muzikantem Colours of Ostrava bude mít i v 10. ročníku speciální prostor pro jedno město za podpory: OSTRAVA Roy Ayers bude ve svých sedmdesáti letech pravděpodobně vůbec nejstarším ze stovek účinkujících na jubilejním desátém ročníku Colours of Ostrava, pořádaném opět za podpory OKD. Černošský skladatel, hráč na vibrafon a průkopník jazz funku, soulu i jiných stylů bude jak jinak na pódiu věnovaném jeho městu, New York City Stage. Vyhlášený festival se koná od čtvrtka 14. do neděle 17. července. Hudba z New Yorku je tak bohatá, že nám prostě bylo líto opustit tuto scénu hned po prvním roce. Bude opět v pavilonu A na výstavišti Černá louka. Blázniví rappeři říkající si Ninjasonik. Roy Ayers vystoupí na festivalu ve svých sedmdesáti letech. Oproti loňsku však s lépe vyřešenými vstupy, lepšími toaletami i vyšším počtem míst k sezení na tribuně, upřesnila Zlata Holušová šéfující týmu organizátorů světově proslulé přehlídky světové muziky a kultury. Kromě Roye Ayerse je na New York City Stage potvrzena účast experimentátora trumpetisty a hudebního velikána Jon Hasella, trip-hopové zpěvačky Anomie Belle, kreolského zpěváka a akordeonisty Cedrica Watsona, zpívajícího basáka od Lou Reeda Fernando Saunderse, divokých rapperů Ninjasonik, house-souljazzové formace Tortured Soul a spousty dalších. Colours of Ostrava se koná od 14. do 17. července nejen tady. Kromě newyorské budou speciální scény patřit také hlavním partnerům, OKD nevyjímaje ta bude hostit opět české muzikanty. Více informací na oficiálních internetových stránkách festivalu uzi Tipy Horníka Dětský den na Michalu OSTRAVA Mezinárodní den dětí se bude v sobotu 4. června slavit na památkovém Dole Michal v Michálkovicích. Začíná se hodinu po poledni a kromě bohatého programu budou k vidění dosud nepřístupné prostory. Surovííí vystavují fotky OSTRAVA Surovííí si říká parta regionálních uměleckých fotografů, která dělá výstavu v šatnách Dolu Michal. Představí se jich celkem sedmnáct. Vernisáž je ve čtvrtek 2. června v 18 hodin. AC/DC v Michálkovicích OSTRAVA V kulturním domě sousedícím s Dolem Michal v Michálkovicích bude v pátek 3. června AC/DC. Samozřejmě ne australský originál, nýbrž ostravská napodobenina. Slibuje však dvouhodinový koncert s jedenadvaceti hardrockovými hity! Scorpions na Bazalech! OSTRAVA Německá hard n heavy legenda Scorpions hraje v pátek 3. června na stadionu FC Baník. Festival Rock na Bazalech začíná už v 16 hodin, představí se také Citron, Doga, či Malignant Tumor. Soutěží se sloními tričky OSTRAVA Vyrobte co nejoriginálnější tričko se sloním motivem, doplňte o logo či název Zoo Ostrava a můžete s CK Vítkovice Tours do Chorvatska. Takový je smysl soutěže, kterou mají v zoo až 31. července. Fitcentrum na koupališti HAVÍŘOV Od deváté hodiny ranní do šesté večerní je v provozu městské koupaliště, kde je multifunkční, dětský, sportovní i skokanský bazén. A mají tam i novinku sezony fitness centrum ve správní budově. 7 Juventus má den zábavy KARVINÁ Lázeňský park v Darkově bude v neděli 5. června od 10 do 17 hodin dějištěm dětského dne v režii KSVČ Juventus. Na programu jsou soutěže, hry, vystoupení zájmových kroužků Čtení přímo na náměstí KARVINÁ Hlasité čtení v češtině, polštině a slovenštině pořádá knihovna ve středu 8. června přímo v centru Fryštátu. Začíná od 16 hodin. Pokud bude pršet, přesouvá se akce do pobočky na Náměstí T. G. Masaryka. Hurvínek poplete víkend KARVINÁ Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha přiváží do kulturního domu v Novém Městě veselý příběh Hurvínkův popletený víkend plný písniček a grotesek. Hraje se ve čtvrtek 9. června od 17 hodin. Začíná koncertní sezona KARVINÁ První červnovou sobotu čtvrtého zahajují v areálu Loděnice promenádní lázeňské koncerty. Jako první se od 15 hodin představí country party Drops a Western Club Black & Brown. Archiv otevře veřejnosti KARVINÁ Státní okresní archiv Karviná má ve čtvrtek 9. května od 9 do 18 hodin opět den otevřených dveří. Ukáže při té příležitosti mj. amatérské fotky města z 60. let minulého století. Adolf Born v Havířově HAVÍŘOV Ve výstavní síni Viléma Wünscheho v KD Leoše Janáčka by se měli zastavit milovníci Macha a Šebestové a dalších postaviček z pera slavného výtvarníka Adolfa Borna. Až do konce června tady mají didaktickou výstavu pro děti i dospělé. uzi 50/22-VII/11 FOTO: Archiv

8 8 ZÁBAVA ročník 41 l číslo 22 Horoskop od do Beran Radikální změnu očekávejte ve vztazích s některými lidmi. Přispěje k tomu konflikt, kterého jste se obávali a který už nelze ignorovat. Někomu za dosavadní spolupráci poděkujete vy, někdo se naopak rozloučí s vámi. Ve hře je i změna místa. Za vším stojí vaše přecitlivělé chování vůči okolí, které se odrazí i v partnerském a rodinném životě. Býk Doba je příznivá k uspíšení profesní kariéry. S trochou snahy ukážete kolegům záda. Úspěch s sebou nese i stinné stránky. Někteří závistiví známí váš úspěch prostě neunesou a přestanou vás navštěvovat. Chovejte se a jednejte s nadhledem a jejich invektivy přejděte mlčením. Nekompromisní budete v lásce, projeví se u vás sklon k žárlivosti. Blíženci Důležité je rozeznat, co je a není prvořadé. Vyvarujte se představ, jak naštvete kolegy nebo partnera. Tak přízemní hra se k vám nehodí. Svého dosáhnete mnohem snáze laskavostí a pochvalou, a pokud si ji snad dotyčná osoba nezaslouží, tím lépe. Setkání se zajímavou osobou opačného pohlaví ovlivní vaše další chování k partnerovi. Váhy Podnikatelský záměr, o kterém jste dlouho přemýšleli, je na spadnutí. Sice bude společný, s jistou osobou, ale přinese vám oběma uspokojení a zisk. V zaměstnání šetřete nápady. Vypadá to, že prospěch získají všichni kromě vás. Ve vztahu zanechte furiantského chování a neváhejte být aktivní a pustit se do nápravy toho, co jste pokazili. Štír Povinnosti v práci se hromadí, ale vy si s nimi hravě poradíte. Podaří se vám zapojit do významné akce, která pozitivně ovlivní vaši kariéru i vaše finanční konto. Vaše touha po chvíli samoty bude narušena nejen požadavky partnera, ale i dětí a dalších rodinných příslušníků. Zauvažujete, zda nezvolíte strategii obklopit se přáteli a hurá na hory. Střelec Pro nadcházející dny budou vašimi trumfy trpělivost, moudrost a životní zkušenosti. Využijete je jak v práci, tak i doma. Vaše ratolesti vám připraví perné chvilky, kdy budete nuceni najít východisko z jejich přílišné aktivity. V práci budete mít příležitost stihnout dokončit důležitý úkol. V partnerských vztazích to zajiskří a smyslnosti budete mít na rozdávání. Manželka doma lamentuje: Musím si ihned řádně doplnit šatník, vždyť se mi všechny sousedky posmívají. Manžel jí odpovídá: Tak víš co? Raději se (viz 1. DÍL TAJEN- KY), to (viz 2. DÍL TAJENKY) Pomůcka: Dolin, kopna, natir, Tiki Zkr. Osvědčení o technickém průkazu 2. DÍL TAJENKY Prozkoumat (zastarale) Jednotka hmotnosti v Etiopii Okolo Otec (knižně) 1. DÍL TAJENKY Stařešina Metropole Kazachstánu Primát Snad Autor Dekokt Vlnovky / Harold Lloyd Stropnice (zastarale) Iniciály Destinové Šok Navíjet Estonec (zastarale) Provést setí Sůl kyseliny jodovodíkové Fotografovat Odplata Chorvatský ostrov Částice světel. záření Šampaňské víno Otěhotnět Otravný člověk (expres.) Mazlavé horniny (slovensky) Spalovati Povlak Části končetin Americký sci-fi fi lm (hit roku 2010) Značka telluru Baklažán Bezbarvý lak na nátěry dřeva Trumf v bridži Vléci (poněkud zastar.) Písmeno řecké abecedy Úkaz (slovensky) Základ organických barviv Sada Ozdobný kámen Tajenka křížovky č. 21:...v té řadě nestál. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 21 je pan Jaroslav Schmidt z Karviné-Nového Města. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Křížovka o knihu Štěpit Vzorec oxidu sirnatého Hebká tkanina Jízdou se vzdálit Zárodky rostlin Polynéský první muž Jméno prozaika Pavla Setina hektaru AUTOR: František Krejča Rak Disharmonie v postavení planet ovlivní a přibrzdí váš rozlet. Neberte si více povinností, i kdyby okolí na vás naléhalo sebevíc. V opačném případě nelze vyloučit problémy se zdravím. Máte svůj limit a více nezvládnete. Uleví se vám, pokud své problémy proberete s partnerem či přítelem. Dobrá rada je vždy nad zlato. Pokud jste sami, ten pravý, pravá je na cestě. Lev Nejen v práci, ale i v osobním životě pocítíte příliv nové energie. Budou vás přitahovat náročné plány. Osoba, která odolává všem ctitelům a obdivovatelům, vám vyjde na půl cesty vstříc. Jste velice vnímaví a to usnadní vaši cestu k urychlení kariéry. Nejen v okolí, ale i v partnerském vztahu oslníte a zaimponujete. Při zdolávání sportovní mety hrozí úraz. Kozoroh Kolem vás se točí zajímavá společnost. Budete-li o to stát, blýsknete se svými znalostmi. V práci se připravte na náročnější týden. Firma připravuje akci, na které se budete podílet i vy. Ničemu a nikomu se nevyhýbejte. Kdo ví, k čemu se vám to vše bude hodit. Vzhledem k pracovnímu vytížení budete potřebovat kompenzaci. Štěstí očekávejte hlavně v oblasti vztahů. Vodnář Energie se dá využít efektivněji než si vylévat zlost na jiných. Uchopte se nabízených možností, bez ohledu na to, čím jste se v poslední době zabývali. Máte nastartováno jít nezadržitelně kupředu. Podaří se vám uskutečnit starou myšlenku. Podniknete-li pracovní cestu, čeká vás podnětné dobrodružství. O víkendu při setkání s přáteli si užijete humoru. Panna Možnost vydělat si pár korun se přímo nabízí. Aura Merkuru znásobí váš obchodní talent. Změny, které probíhají ve firmě, se vás sice přímo nedotýkají, přesto jste ve střehu a neubráníte se ani vnitřnímu napětí. Potíže v rodině budou gradovat. Místo siláckých projevů zachovejte vůči rodinným příslušníkům klidnou hlavu a vstřícný postoj. Recept Horníka Ryby Oslnění úspěchy minulých dní zvážíte a přehodnotíte svůj postoj k nabídce, která se vám dříve nezdála dost atraktivní a výhodná. Naleznete svůj rytmus a opřete se o své zkušenosti. Posun zaznamenáte i ve vztazích, které se zdály být na mrtvém bodě. Neváhejte vyjádřit své emoce. Pozor na uvažovanou změnu v kariéře, je výhodná jen na první pohled. Pikantní utopenci POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 2 kg špekáčků, 1 kg malých cibulek, sklenice naložených okurek, malý kelímek plnotučné hořčice, 1/2 lžičky čerstvého mletého pepře, 1/2 až 1 lžička ostré papriky nebo mletého chilli, 1/2 lžičky soli, 4 papriky kapie, sklenička kysaného zelí (3 dl). Nálev: 1/2 l octa, 3 lžičky soli, 1 lžička cukru, po 1/2 lžičce celého pepře a nového koření, nálev ze sklenice okurek, trochu chilli omáčky nebo pár kapek tabaska, 1 a 1/4 l vody na doplnění (abychom získali 2 l nálevu). POSTUP PŘÍPRAVY: Špekáčky oloupeme a prořízneme třemi mělkými zářezy. Hořčici smícháme s pepřem, ostrou paprikou a solí. Zářezy směsí potřeme, naplníme kolečky okurek a cibule a špekáčky naskládáme do větší nádoby nebo sklenice. Prokládáme cibulí, paprikou a zelím, můžeme přidat i feferonky. Připravíme si nálev: Smícháme uvedené suroviny a nálev krátce povaříme. Ještě teplým nálevem zalijeme připravenou naloženou sklenici tak, aby špekáčky byly potopené. Pak dáme do vodní lázně a zahřejeme skoro k varu. Sklenici vyjmeme a uzavřeme víčkem nebo celofánem. Necháme 14 dní v chladu uležet. Vtipy a moudra Počítačová konzultantka, mladá a hezká, pomáhá novému pracovníkovi nastavit počítač a zeptá se ho na jeho uživatelské heslo. Pracovník ji chce přivést do rozpaků a odpoví: PENIS. S konzultantkou to však nic neudělá a heslo napíše. Po chvíli se však složí smíchy, když počítač odpoví: Pro nedostatečnou délku zadejte jiné heslo. Přijde mladík za nastávajícím tchánem: Žádám vás o vagínu vaší dcery. Snad o ruku, ne...? Ne, tou si to můžu dělat sám...! Každé ráno zhlédnu seznam padesáti nejbohatších lidí na světě. Když tam nejsem, jdu do práce! Štěstí nezávisí na penězích. Ale v limuzíně se brečí líp než v autobuse! LAST MINUTE Chorvatsko zájezdy VLASTNÍ DOPRAVOU FAŽANA - rodinné chaty Tereza bez stravy 990 Kč/os. SOLARIS - rodinné chaty Tereza bez stravy Kč/os. BAŠKO POLJE - luxusní klimatizované domky bez stravy Kč/os. BRIST - vila Marko polopenze Kč/os. RABAC - apartmány Lanterna polopenze Kč/os. GRADAC - penzion Neptun polopenze Kč/os AUTOBUSOVÉ zájezdy FAŽANA - rodinné chaty Tereza bez stravy Kč/os. SOLARIS - rodinné chaty Tereza bez stravy Kč/os. OMIŠ - luxusní vila Ina bez stravy Kč/os. BRIST - vila Marko polopenze Kč/os. BAŠKA VODA - rodinné bungalovy polopenze Kč/os. PODGORA - hotel Mediteran polopenze Kč/os. RABAC - apartmány Lanterna polopenze Kč/os LETECKÉ zájezdy z Ostravy BAŠKO POLJE - luxusní klimatizované domky bez stravy Kč/os. BRIST - vila Marko polopenze Kč/os. BAŠKA VODA - rodinné bungalovy polopenze Kč/os. GRADAC - penzion Neptun polopenze Kč/os. Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování a dopravu vč všech poplatků. Možnost dokoupení komplexního pojištění. tel.: /22-VIII/10-11

9 2 czerwca 2011 l numer 22 l rocznik 8 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Sukces górników z Polcarba Brygada ścianowa z firmy zewnętrznej zaskoczyła gospodarzy. Miło STONAWA Na duże pochwały zasłużyli górnicy z brygady ścianowej firmy zewnętrznej Polcarbo, pracującej w zakładzie Południe Kopalni ČSM w Stonawie. Załoga prowadzodzona przez szefa oddziału Krzysztofa Sędkowskiego i głównego przodowego Grzegorza Dąbka po mistrzowsku uporała się w kwietniu na ścianie z ciągnącym się przez całą długość wyrobiska uskokiem o wysokości dochodzącej do trzech metrów, osiągnęła postęp 75,5 metra i wydobyła 78,4 tysiąca ton węgla. W 116,8 proc. zrealizowała w ten sposób parametry wyniku limitowego, zasługując na miano aktualnej ścianowej jedynki. Kwiecień miał być miesiącem mniejszych postępów. W wyrobisku ścianowym, gdzie dzięki technice POP 2010 przyzwyczailiśmy się do czterometrowych dobowych postępów, trzeba było nagle przechodzić przez uskok w kompleksie pokładów 39 i 40. Z uwagi na doświadczenia z eksploatacji pokładu nr 40 byliśmy nastrojeni dosyć sceptycznie powiedział główny inżynier zakładu Robert Vochta, z tym, że zakładano postęp maksymalnie około 50 metrów. Ścianowa jedynka zrealizowała parametry wyniku limitowego w prawie 117 proc. Spodziewaliśmy się ponadto także problemów z przybierką skał, konieczną do optymalnego przejazdu kombajnu w miejscach przechodzenia uskoku dodał inżynier. O nadspodziewany kwietniowy wynik zasłużyli się w dużej mierze również ratownicy z zakładowej stacji ratownictwa górniczego, którzy współpracowali z górnikami z Polcarba przy zapobieganiu samozapłonowi węgla w zawale. I nie była to ich ostatnia współpraca przy ścianie Ludzie z obydwu oddziałów szykują się już na czerwiec, kiedy to czeka na nich kolejne niełatwe zadanie przygotowanie ściany do likwidacji skonkludował Vochta. rl Paskowscy ratownicy prezentują nowe typy aparatów oddechowych Dräger. FOT. Radek Lukša Nowa technika dla ratowników W paskowskiej stacji pojawiły się nowoczesne aparaty oddechowe STARZYCZ Także do zakładowych stacji ratownictwa górniczego wkracza nowa technika. Jako pierwsi otrzymali 25 sztuk aparatów tlenowych BG 4 PSS firmy Dräger, wyposażonych m.in. w sprytną elektronikę, ratownicy z Kopalni Pasków. Premierę w warunkach kopalni odbędą tam również aparaty powietrzne PSS 7000 od tej samej firmy. Główna Stacja Ratownictwa Górniczego korzysta z tego sprzętu już od jakiegoś czasu. My otrzymaliśmy go jako pierwsi, ponieważ skończyła się żywotność używanych u nas od 1966 roku aparatów oddechowych BG 174, których nie ma już w ofercie producenta i do których nie produkuje się już ani części zamiennych wytłumaczył zastępca dowódcy paskowskiej jednostki ratownictwa górniczego Libor Uher. Drägery BG 4 rozmiarami ani czasem pracy niewiele się różnią od tych dawniejszych, jednak zmiany techniczne są widoczne na pierwszy rzut oka. Węże nie są wyprowadzane z boku, ale z tyłu nad ramionami, a nieporównywalny jest komfort oddychania. Aparat posiada m.in. chłodnicę, dzięki której mieszanka oddechowa jest schładzana. Jest wyposażony w elektronicznego Bodyguarda, który pilnuje ciśnienia, czasu pracy, pokazuje wartości i ostrzega w razie kończenia się mieszanki oddechowej lub awarii. Jest na nim także przycisk Panika, po którego naciśnięciu rozlega się głośny alarm. To na wypadek, że ratownik znajdzie się w opałach. Aparaty PSS 7000 są napełniane bezpośrednio powietrzem i służą do krótkotrwałych prac w środowisku nie nadającym się do oddychania. Także on daje chłodne powietrze. Jest tańszy i prostszy w konserwacji, ale z dwoma butlami wytrzymuje tylko godzinę. rl Kolejny krok do odbudowy systemu górniczego szkolnictwa zawodowego W Średniej Szkole Techniki i Usług będą się kształcić przyszli sztygarzy i mechanicy KARWINA Młodzi sztygarzy i mechanicy oddziałów wydobywczych i robót przygotowawczych będą się kształcić od przyszłego roku w Średniej Szkole Techniki i Usług (SŠTaS) w Karwinie. Umowę o wprowadzenie od nowego czteroletniego maturalnego kierunku nauczania Mechanik maszyn i urządzeń górniczych podpisali w poniedziałek 30 maja w Karwinie dyrektor personalny OKD Radim Tabášek oraz dyrektorka SŠTaS Iva Sandriowa. Spółka OKD zaoferuje uczniom stypendium oraz miejsca pracy w swych kopalniach. Nowy kierunek będzie pod względem treści nawiązywał do istniejącej już specjalizacji Mechanik maszyn i urządzeń, z tym, że głównym przedmiotem nauczania będą przede wszystkim maszyny górnicze. Wypełni on pewną lukę, która otwierała się dotychczas w systemie szkolnictwa górniczego w Republice Czeskiej pomiędzy zasadniczym nauczaniem zawodowym a studium górnictwa w Wyższej Szkole Górniczej Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie (VŠB - TUO). Absolwenci nowego kierunku będą mogli pracować w zawodzie sztygara lub mechanika, zatem w profesjach, które należą w kopalniach spółki węglowej OKD do najbardziej poszukiwanych. Otwarcie nowego kierunku powinno spowodować także wzrost zainteresowania studiami inżynierskimi górnictwa w VŠB TUO, w ramach których absolwenci karwińskiej placówki szkolnej będą mogli dalej poszerzać swoją wiedzę. Kolejnym krokiem w zakresie rozwoju systemu górniczego szkolnictwa zawodowego w RC mogłoby być wprowadzenie wieczorowego studium maturalnego górnictwa dla górników z praktyką, które stałoby się dla nich kolejną szansą dalszego wzrostu zawodowego. W chwili obecnej istnieje możliwość kształcenia się w specjalizajach górniczych na poziomie maturalnym jedynie w drodze dwuletniego studium pomaturalnego w Technikum Przemysłowym w Karwinie (SPŠ), w tym przypadku warunkiem przyjęcia jest jednak posiadanie świadectwa maturalnego. Jak poinformował zastępca dyrektora personalnego OKD Libor Dürrer, spółka węglowa OKD zaoferuje studentom nowego maturalnego kierunku nauczania w SŠTaS miesięczne stypendium w wysokości 2 tysięcy koron oraz w razie pomyślnego ukończenia szkoły, miejsce pracy w swych kopalniach. Na podstawie umowy stypendialnej uczniowie będą mogli w razie zainteresowania wykonywać w OKD także letnie praktyki studenckie. bk Wieża Świętojańska otwarta dla zwiedzających Pieniądze na eskspozycje wewnętrzne ofiarowała Fundacja OKD. Jest co obejrzeć FRYDEK-MISTEK Po raz pierwszy we współczesnej historii otworzy się dla zwiedzających Wieża Świętojańska kościoła św. Jana Chrzciciela we Frydku-Mistku. Godną uwagi dominantę frydeckiego starego miasta z widokiem na okolicę odremontowano i dzięki grantowi Fundacji OKD urządzono w niej ekspozycję o historii kościoła, wieży i parafii oraz wystawę prac miejscowych artystów. Dotąd wieżę otwierano raz, dwa razy w roku, od końca maja można ją jednak zwiedzać zawsze w piątki od godz. 14 do 18, w soboty od godz. 9 do 18 i niedziele od godz. 14 do 18. Oprócz zwykłego zwiedzania wieży i stałych ekspozycji pragniemy organizować w tych nietypowych lokalach także koncerty FOT. Bogusław Krzyżanek FOT. Fundacja OKD Radim Tabášek i Libor Dürrer podczas spotkania z przedstawicielami SŠTaS a Karwinie. 48 ślusarzy i 24 elektryków dla kopalń OKD Średnia Szkoła Techniki i Usług w Karwinie, nawiązująca do tradycji Górniczej Szkoły Zawodowej byłej Kopalni 1 Maja, jest pierwszą placówką szkolną, która po wieloletniej przerwie odnowiła przed dwoma laty górnicze kierunki nauczania zawodowego. W chwili obecnej w specjalizacji Mechanik maszyn lub prezentować młodych artystów powiedział Miroslav Přikryl ze stowarzyszenia Filip Neri, które było głównym inicjatorem Wieża Świętojańska jest dominantą Frydku. oddziały górnicze przygotowuje się tu do swego przyszłego zawodu 48 ślusarzy, na kierunek Elektryk oddziały górnicze uczęszcza 24 chłopców. Zawodu ślusarza dołowego i elektryka będzie można od nowego roku szkolnego uczyć się również w Szkole Średniej (SŠ) w Hawierzowie-Szumbarku. otwarcia wieży. Częścią ekspozycji jest kilka nigdy dotąd nie prezentowanych przedmiotów ze zbiorów parafii. Na uwagę zasługuje fragment późnogotyckiego portalu kościoła, barokowa plastyka św. Jana Nepomuckiego lub też funkcjonalny dzwon św. Barbary z 1850 roku. Samą wieżę zbudowano w latach , po wielu rekonstrukcjach i zniszczeniu przez pożar obecy kształt uzyskała na początku XX wieku. Zawsze służyła jako dzwonnica i wieża zegarowa. Środki na remont i zastąpienie niektórych drabinek metalowymi schodami krętymi pozyskano z ministerstwa kultury i od miasta. Pieniądze na eskpozycje wewnętrzne ofiarowała Fundacja OKD. kp Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 PANORAMA / INZERCE Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (3) Jindřišská kolonie Moravská Ostrava OSTRAVA V Monografii OKR z roku 1929 se uvádí, že Důl Jindřich měl pro ubytování svých zaměstnanců čtyři obytné domy pro úředníky, 49 domů pro dělníky a 3 domy obývané společně úředníky i dělníky. 26 těchto domů stálo v Jindřišské kolonii, která byla nejstarší hornickou kolonií Moravské Ostravy. Při svém založení stála mimo zastavěný obvod tehdejší Moravské Ostravy, později došlo k jejímu splynutí se zastavěným územím města. Od Dolu Jindřich ji oddělovala nynější Nádražní ulice, jih kolonie lemovala dnešní ulice Bieblova a protínaly ji dnešní ulice Gorkého a Tolstého, na východě pak Valchařský potok (dnes ulice Valchařská). V roce 1890 měla Jindřišská kolonie 559 obyvatel (2,9 procenta obyvatel M. Ostravy), později počet obyvatel kolísal, měl ale klesající tendenci ( ). Bydleli zde zaměstnanci šachet Jindřich, Jiří, Hlubina a Josef. Další domy měl Důl Jindřich v koloniích Jiřské (16) a U Dubu (5). Domovní fond šachty Jindřich tvořilo 39 dělnických domů přízemních, 9 domů jednopatrových, 6 dvoupatrových a 2 domy čtyřpatrové. Všechny byly cihlové, pokryté břidlicí (23), lepenkou (22), umělou břidlicí (4) nebo taškami (7). Zcela podsklepených domů měl důl 15, částečně podsklepených 40; 1 dům byl nepodsklepený. Úřednické byty byly pětipokojové (2), čtyřpokojové (1), třípokojové (9), dvoupokojové (17), všechny s veškerým příslušenstvím (kuchyň, koupelna, předsíň, spíž, záchod). Převážná většina dělnických bytů byla o dvou obytných místnostech kuchyň a pokoj (287); jednopokojových bytů bylo 41. Veškeré byty byly zásobovány vodou z vodovodu města Moravská Ostrava. Přívod uvnitř bytu mělo 20 úřednických a 10 dělnických FOTO: Ladislav Bardoň, 2009 Místo bývalé Jindřišské kolonie, počátek 21.stol. bytů. Pro ostatní byly zřízeny výpustě pro více rodin na chodbách domů a na ulicích. V Jindřišské a Jiřské kolonii byl zřízen i zvláštní závodní vodovod pro zásobování užitkovou vodou. V kolonii byla postavena pekárna, udírna a prodejna potravin. Kolonie měla jednak svou vlastní kanalizaci, jednak byly domy připojeny na městkou kanalizační síť. Do všech domů bylo zavedeno elektrické osvětlení. Domy v koloniích stály volně a měly zahrádky a hospodářské budovy, ve kterých obyvatelé chovali domácí zvířectvo (drůbež, prasata, ovce, kozy). Demolice Jindřišské kolonie započala v letech , její definitivní konec nastal zpracováním projektu výstavby sídliště Jindřiška v roce Do dnešních dob zůstaly z celé kolonie pouze dva domy. ročník 41 l číslo 22 Babky mezi dukeláky HAVÍŘOV Středeční den se ukázal jako spolehlivý partner i pro členy klubu důchodců bývalého dolu Dukla v Havířově-Suché vedeného Antonínem Čejkou, členem Koordinačního výboru důchodců OKD. Sešli se na zahradě bludovické pézetky na své zahradní slavnosti. Pivečko, nějaká ta štamprlička či vínečko, nezbytné nealko, ale i skvělé domácí koláčky byly taky. Chutnaly i rožněné klobásky, po jejichž první várce se jen zaprášilo, takže pořadatelé museli zajistit další. K poslechu hrála dvojice hudebníků Trioton. Moc mile jsme byli překvapeni, když mezi nás přijely Havířovské babky. Při jejich příchodu jsem je přivítal vzpomínkou na moc šikovnou, aktivní a ke všem přívětivou Jiřinku Slavíkovou, bývalou učitelku i ředitelku ZŠ v Havířově-Suché, která před dvaceti lety dala dohromady skupinku členek havířovského Českého svazu žen, jež bavilo zpívat, tančit, ale třeba i recitovat. Skupinka sice starších, ale šikovných a vždy usměvavých žen stále rozdává dobrou náladu všude tam, kam je pozvou. Svým programem bavila mnoho lidí v celé naši vlasti, ale i v zahraničí. Nejinak tomu bylo také mezi účastníky tohoto odpoledne. Klub dukelských důchodců se spolu s vedením města a Klubem přátel hornického muzea chystá na pietní vzpomínkovou akci ke smutnému červencovému 50. výročí důlního neštěstí na Dukle, ale také na své další akce, zejména zájezdy, např. na jižní Moravu. Jaroslav Břoza NOVÝ RENAULT MÉGANE GENERATION JIŽ OD Kč V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ: klimatizace ABS 6 airbagů tempomat záruka 5 let nebo km * Cena platí při fi nancování s Renault Finance od do *Záruka 5 let nebo km platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy fi nancované s Renault Finance. Mégane Generation: spotřeba 4,0 8,8 (l/100 km), emise CO (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní. Autoset Centrum ČR plus s.r.o. autorizovaný dealer RENAULT Havířov, Bludovický kopec tel.: Ostrava, Michálkovická (směr ZOO), tel.: Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD VZPOMÍNÁME Dne tomu bude 5 let, co od nás navždy odešel nenahraditelný člen rodiny, pan Ing. Stanislav Vopasek. S úctou a láskou vzpomíná manželka Věra s rodinou. B254/22/11 PRODEJ Jorkšírský terrier prodám štěňátka bez PP, odčervená a očkovaná, tmavé zbarvení, naučená na granulky, čekající na nové páničky. Cena 4000 Kč. Inf. na tel.: B255/22/11 Frýdek-Místek, Zelinkovice Příborská 89, tel.: Zlatý retrívr prodám krásná mohutná štěňátka po dobře stavěných a zdravých rodičích, odčervená, očkovaná, zvyklá na kvalitní granulky. Oba rodiče u nás k vidění. K odběru ihned. Inf. na tel.: B256/22/11 Prodám štěňátka jorkšírků bez PP, odčervená a očkovaná, otec s PP, matka bez, ale po rodičích s PP, kvalitní srst, nejsou kupírovaná. Inf. na tel: B257/22/11 Prodám z osobních důvodů 5 let starou světlou koženou sedací soupravu 3+2+1, Třinec, Lidická tel.: nerozkládací. Původní cena Kč, nyní Kč. Inf. na tel.: B258/22/11 Prodám TV stolek černé barvy, doplněný skleněnými vitrínami pro uložení CD (délka 86 cm, šířka 50 cm, výška 60 cm). Cena 1000 Kč. Dále prodám konferenční stůl (masiv), barva ořech (délka 140 cm, šířka 60 cm, výška 50 cm). Cena 4000 Kč. Velmi dobrý stav. V případě zájmu zašlu fotky em. Inf. na tel.: B259/22/11 BYTY Prodám družstevní byt 2 +1 v Ostravě-Výškovicích. Nová plastová 17/22-X/11 Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 22 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) 2457, 3571 Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení 2781, 3464, 3487, 3591 Společná výběrová řízení 3502, 3518, 3543, 3679 Opravy stavební (OSTAV) 209, 275, 280, 289, 308, 316 Samostatná výběrová řízení 44, 128, 303, 442, 684 Opravy strojní (OSTR) Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) 76 Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) okna, klidné prostředí, stoupačky v plastu, bez balkonu, 3. poschodí. Cena Kč. Inf. na tel.: B260/22/11 AUTO MOTO Prodám veškeré náhradní díly na Fiat Tempra od motoru, převodovky až po karosářské díly levně. Dále prodám autosedačku zn. Chicco za 600 Kč. Inf. na tel.: B261/22/11 Prodám originální hliníková kola 16 na vozidlo Škoda Fabia II, Roomster, možno použít i na Seat Ibiza II, včetně pneu na dojetí 205/45/16. Nutno vidět, krásná kola. Pořizovací cena kol bez pneu byla Kč, nyní pouze 5600 Kč. Inf. na tel.: B262/22/11 42/22-X/11

11 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Nadace OKD na letních akcích podpoří chráněné dílny OSTRAVA Nadace OKD a její maskot Pantuška se chystají na velké letní putování po českých a moravských akcích a hudebních festivalech. Připojí se k nim divadelníci, kteří v nadačním stanu pobaví děti, a především zdraví i hendikepovaní pracovníci chráněných dílen, již budou na akcích vyrábět například svíčky z včelího vosku nebo hudební nástroje. Návštěvníci mohou dílny podpořit zakoupením jejich výrobků. Rok 2011 je kvůli hospodářské situaci, snižování státních dotací i legislativním změnám pro chráněné dílny velmi náročný, proto jsme se letos rozhodli věnovat kolem osmi milionů korun právě na pracovní integraci hendikepovaných. Podpoříme stabilizaci a rozvoj více než třiceti chráněných dílen z celé republiky, vysvětlil letošní prioritu Nadace OKD její ředitel Jiří Suchánek. Aby nadace upozornila veřejnost na potřebnost chráněných dílen, pozvala některé z nich také přímo NOKD letos věnuje zhruba osm milionů korun na pracovní integraci hendikepovaných. Podpoří tak stabilizaci a rozvoj více než třiceti chráněných dílen z celé republiky. NOKD na cestách Program ve stanu NOKD Divadelní soubory Buchty a loutky, Studio Damůza, Teatrofon Výtvarné a žonglérské worskhopy Prezentace chráněných dílen Divadelní stan Nadace OKD společně s chráněnými dílnami zavítá na tyto akce: Žiju stejně jako ty Hradec Králové Karlovarský karneval Karlovy Vary SOBOfest Sobotka (Český ráj) Colours of Ostrava Ostrava ILUSTRAČNÍ FOTO: Radek Lukša na festivaly. Vybrali jsme si chráněné dílny, které výborně propojují sociální a terapeutické poslání se zajímavým podnikatelským záměrem. Navíc věříme, že lidi budou nakupovat jejich výrobky a podpoří tím sociální podnikání dílen, dodal Suchánek, který se těší také na společný program. Medodílna a hudební ateliér Na společné putování po Česku si Nadace OKD vybrala dvě chráněné dílny Sociální ateliér Tilia z Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou, který vyrábí především netradiční hudební nástroje, a chráněnou medodílnu občanského sdružení Šťastný domov z Líšnice u Žamberku provozující zemědělský statek a začíná produkovat také výrobky z medu. Sociální ateliér Tilia zaměstnává deset fyzicky či mentálně zdravotně znevýhodněných osob, jež vyrábějí perkusní a strunné nástroje například pro pedagogické využití nebo muzikoterapii. Nestíháme vyrábět na sklad, vše okamžitě prodáme. Proto jsme už dlouho připravovali rozšíření dílny, což se nám teď podaří díky podpoře Nadace OKD, vysvětlil šéf dílny Josef Salaba. Občanské sdružení Šťastný domov vedou manželé Kaplanovi, již ke svým čtyřem synům přijali stejný počet dětí do pěstounské péče. Na jejich statku, který každý měsíc navštíví na sedmdesát dětí s postižením, našlo pracovní uplatnění deset zaměstnanců, polovina z nich s mentálním hendikepem. Zemědělské práce a práci s koňmi (ti jsou tady především k hipoterapii) a dalšími zvířaty nyní rozšiřují o medodílnu. Její start připravujeme v zimě, zaměstnáme pět klientů. Postupně by jich mělo být až 15. Chceme zpracovávat vlastní med i včelí vosk, připravujeme vlastní krámek, distribuční síť, do budoucna i e-shop, popsali své plány Kaplanovi. Vladislav Sobol NADACE OKD NA CESTÁCH Svatojánskou věž navštívilo na 800 lidí Na novou atrakci zpřístupněnou díky NOKD se první den stála fronta Pantuška vyráží s divadelním stanem na FESTIVALOVÉ LÉTO 2011 Podporujeme chrán né dílny FOTO: NOKD Zvonice ve věži, kam návštěvník vystoupá po dřevěném schodišti. KDE NÁS NAJDETE: Žiju stejně jako ty (Hradec Králové) Karlovarský karneval SOBOfest (Sobotka u Jičína) Colours of Ostrava Nejvýznamnější dárci: NA CO SE T ŠIT: představení souborů Buchty a loutky, DAMÚZA, Teatrofon výtvarné a žonglérské workshopy prezentace chráněných dílen tak, jak je neznáte chill out DJ FRÝDEK-MÍSTEK Zájemců tolik, že dovnitř chodili po částech v omezeném počtu, se sešlo poslední pátek v květnu před Svatojánskou věží patřící ke kostelu sv. Jana Křtitele na frýdeckém náměstí. Frontu na novou městskou atrakci zpřístupněnou i díky Nadaci OKD si od šesté hodiny večerní do půlnoci vystálo na osm stovek zájemců. Mezi prvními byl místní farář Jan Sokulski, který věži požehnal, a také nadační ředitel Jiří Suchánek, jemuž jsme poděkovali za dotaci, konstatoval Miroslav Přikryl ze sdružení Filip Neri. To má věž ze XVII. století přistavěnou ke kostelu ze století XIV. v pronájmu a NOKD mu na zprovoznění a zřízení umělecké galerie dala 330 tisíc korun. Než návštěvník absolvuje 170 schodů na vyhlídku prý jednu z nejhezčích ve Frýdku-Místku seznámí se s prací tří výtvarníků. Pavel Korbička tady má neonové instalace, Oldřich Morys běžné předměty denní potřeby v neobyčejných polohách a Lucie Vítková zvukovou nahrávku zvonů. Představit mladé umělce je součástí projektu, řekl Přikryl. Svatojánská věž sloužící jako hodinová či zvonice byla před grantem od NOKD přístupná pouze ve výjimečných dnech. Nyní však do ní mohou lidé každý pátek (od 14 do 18 hodin), sobotu (od 9 do 18 hodin) či neděli (od 14 do 18 hodin). Prohlídková sezona trvá do 11. září. Díky penězům z nadace jsme udělali i novou pokladnu, dodal Přikryl. uzi Svatojánská věž frýdeckého kostela. inz_hornik_152x200.indd :33:00

12 12 SPORT V sobotu na loučení se Slonem! Regionální legenda Radek Slončík se před derby s Třincem rozloučí s aktivní kariérou Radek Slončík (v zeleném) ikona karvinského klubu končí v sobotu svou bohatou hráčskou kariéru. KARVINÁ Sobota bude v Karviné patřit fotbalu a legendě jménem Radek Slončík. Předposlední kolo II. ligy přinese atraktivní šlágr mezi fotbalisty MFK OKD a Třincem, ještě předtím se na Městském stadionu v Karviné-Ráji uskuteční loučení Radka Slončíka s aktivní hráčskou kariérou v utkání starých gard. Karviná Baník utkání starých gard sobota 4. června v 16 hodin MFK OKD Třinec 29. kolo II. ligy sobota 4. června v 18 hodin FOTO: Ivo Dudek Naplánovali jsme to na poslední domácí utkání sezony, navíc jde o derby s Třincem, tak snad se lidi přijdou podívat, přeje si sám Slončík. Za svou dlouhou a úspěšnou kariéru by si jistě zasloužil důstojnou diváckou kulisu. Ta hráčská totiž bude mít úroveň. Pro svůj exhibiční rozlučkový zápas, v němž se představí staré gardy Baníku a Karviné, vybral Radek Slončík opravdu špičkové borce, kteří se nesmazatelně zapsali do paměti fanoušků Baníku i samotné historie ostravské kopané. Dorazit by měli Tomáš Galásek, Peter Drozd, René Bolf, Dušan Vrťo, Viliam Hýravý, Radomír Korytář, Werner Lička, Michal Šlachta a další osobnosti. Zahrát si na chvíli v baníkovském dresu uvidí fanoušci i současné trenéry MFK OKD Karla Kulu, Marka Poštulku či gólmana Tomáše Bernadyho. V dresu domácích se představí například Marek Bielan, Marcel Kulinski, Marian Gorniok, Norbert Barczok, Dušan Kohut, Petr Urban, Petr Mašlej a plejáda dalších někdejších hráčů karvinských celků. Sehnali jsme kvalitní hráče, takže se určitě bude na co dívat. Někteří jsou nyní trenéry a mají své povinnosti v jiných klubech, tudíž nemohou přijet, ale i tak to bude pro Radka hezké rozloučení s kariérou, míní současný generální manažer MFK OKD Petr Mašlej, sám bývalý hráč Baníku. Akce startuje v 16 hodin, takže lovci autogramů budou mít dostatek času ukořistit některý z cenných podpisů. Martin Ruščin FOTO: Ivo Dudek Házenkáři na závěr vyhráli KARVINÁ Házenkáři HCB OKD se v neděli rozloučili s domácími fandy vítězstvím nad Lovosicemi. Fanouškům předvedli napínavou podívanou, obětavě bránili a bojovali ze všech sil o to, aby se loučili se sezonou důstojným způsobem. To se jim povedlo a soupeře, který stále válčí o letošní titul, porazili 25:24. Museli rovněž prokázat vysoké morální kvality, poněvadž utkání se pro ně zprvu nevyvíjelo příliš dobře. Severočeši přijeli tvrdě bojovat o body, které by je přiblížily premiérovému prvenství v nejvyšší domácí soutěži. Dobře jim zachytal gólman Kylíšek, přes něhož se baníkovci dlouho nemohli prosadit. Rozstříleli se až KARVINÁ Druholigoví fotbalisté MFK OKD podlehli v neděli na půdě o postup bojujícího Žižkova 0:1. Oba týmy měly šance, my ale jasnější. Bohužel jsme je neproměnili, a naopak čtyři minuty před koncem jsme po rohovém kopu inkasovali rozhodující branku, rekapituloval v kostce magnet posledního ligového kola trenér fotbalistů Karel Kula. Jeho svěřenci se v Praze prezentovali líbivou hrou, díky níž si vytvořili několik skvělých šancí ke skórování, které měli například Milosavljev, Látal, Vrána, Radzinevičius či Motyčka. Žádná však neskončila gólem. To byla škoda, protože z takových šancí jsme něco určitě měli proměnit, litoval Kula. ročník 41 l číslo 22 Jak dokládá náš snímek, borci HCB OKD (v bílém) museli vynaložit značné úsilí, aby zdolali druhý tým tabulky z Lovosic. kolem dvacáté minuty. Dařilo se zejména odchovanci Baníku Radku Kružíkovi, který hraje v posledních dnech v solidní formě. Tradičně výborně hrající Polák Łyźwa se k němu přidal a ve druhé části měli domácí k dobru až pětibrankový náskok (22:17). O ten málem přišli, když se soupeř nečekaně zmátořil a i přes absenci dvou klíčových borců sestavy Berky a Šumy sahal po vyrovnání. Houževnatí domácí mu to ale nedovolili a zaslouženě si na své konto připsali dva nadstavbové body. O ty poslední se pojedou poprat do Hranic, a zda to bude stačit na zisk bronzových medailí, či na čtvrté místo, se teprve uvidí. luk Porážka po dobrém výkonu Nutno dodat, že i domácí měli obrovské šance. Při nich zazářil gólman MFK OKD Jakub Kafka, který tým několikrát podržel. Čisté konto hájili Karvinští až do 86. minuty, kdy se v nepřehledné situaci prosadil žižkovský Procházka. Karvinští protestovali, že balon dotlačil do jejich sítě s pomocí ruky, ale gól platil. Sice jsme prohráli, ale zanechali jsme v Praze příznivý dojem a odvedli dobrou práci, za kterou se nemusíme stydět. Prohrát se může, ale přesně po takovém výkonu, jaký jsme dnes předvedli. Těší mě, že nám forma vydržela a budeme se snažit ji potvrdit i v posledních dvou zápasech sezony, ukončil hodnocení porážky na Žižkově trenér MFK OKD. mar 51/22-XII/11 Co nás čeká FOTBAL Sobota (18.00): MFK OKD Třinec (II. liga mužů) Neděle (17.00): MFK OKD B Heřmanice (I. A třída mužů) Ve výsledcích HÁZENÁ Extraliga mužů: HCB OKD Lovosice 25:24 (14:15) Nejvíce branek: Kružík 7, Lyžwa 5/1 Pořadí: 1. Dukla 26, 2. Lovosice 24, 3. Zubří 20, 4. HCB OKD 20 FOTBAL II. liga mužů: Žižkov MFK OKD 1:0 (0:0) Pořadí: 1. Dukla 59, 2. Žižkov 51, 3. Jihlava 47, 5. MFK OKD 43 MS liga starších dorostenců: Sparta Brno MFK OKD 3:3 (0:2) Branky: Marek, Kovařík, Kostka Pořadí: 1. Olomouc B 66, 2. Brno B 57, 3. Hlučín 51, MFK OKD 30 MS liga mladších dorostenců: Sparta Brno MFK OKD 5:1 (2:0) Branka: nehlášeno Pořadí: 1.Ostrava B 68, 2. Olomouc B 58, 3. Slovácko B 57,...7. MFK OKD 42 Krajský přebor starších žáků: Hlučín MFK OKD B 0:1 Branka: Řapek Pořadí: 1. Ostrava C 55, 2. Nový Jičín 48, 3. MFK OKD B 48 Krajský přebor mladších žáků: Hlučín MFK OKD B 5:1 Branka: Macko Pořadí: 1. Nový Jičín 53, 2. Rýmařov 51, 3. Kopřivnice 51,...6. MFK OKD B 42 HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Caïs, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Petr Janda smeká... a další postřehy z Hornických slavností v Karviné strany A D. FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM

Petr Janda smeká... a další postřehy z Hornických slavností v Karviné strany A D. FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM 10. září 2009 l číslo 32l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Učebny pro třetí tisíciletí Centrální vzdělávací středisko OKD na Dole Darkov zahájilo 1. září svou činnost strana 3 Petr Janda smeká......

Více

s kapacitou 2500 tun, na 9. patře jsou pak čtyři, do každého se vejde 700 tun těživa. Tyto kapacity

s kapacitou 2500 tun, na 9. patře jsou pak čtyři, do každého se vejde 700 tun těživa. Tyto kapacity 9. července 2015 číslo 25 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Nepodceňuj správný pitný režim! 4 Produkce Přes 3,3 milionu tun Tolik uhlí vyexpedovaly úpravny

Více

Golf otevřeli karvinský primátor a šéf OKD. Noviny zdarma nejen pro havíře

Golf otevřeli karvinský primátor a šéf OKD. Noviny zdarma nejen pro havíře 10. května 2012 číslo 19 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Květnové bezpečnostní heslo: Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí! Logistikou na náklady Darkov: letos dispečersky řízená

Více

Bezpečnost zůstává největší výzvou také pro rok 2012

Bezpečnost zůstává největší výzvou také pro rok 2012 5. ledna 2012 číslo 1 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Lednové bezpečnostní heslo: Do nového roku bezpečně, vykročíme společně Continuous Improvement auto už jezdí Ceny a odměny jsou doma, další

Více

Colours of Ostrava díky OKD opět bez bariér

Colours of Ostrava díky OKD opět bez bariér 12. července 2012 číslo 27 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Vše o Coloursech Ve zvláštní příloze Horníka nejen pro zaměstnance strany 7 14 Vteřiny šetří miliony Tým CI zvýšil jednoduše kapacitu

Více

HORNICKÉ SLAVNOSTI 2011

HORNICKÉ SLAVNOSTI 2011 1. září 2011 l číslo 31 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře SPECIÁL KE DNI HORNÍKŮ Pozvání do Karviné Milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás za sebe i za celé vedení naší společnosti pozval

Více

Výměna zkušeností k nezaplacení!

Výměna zkušeností k nezaplacení! 23. září 2010 l číslo 34 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na září: Nevstupuj do ohroženého prostoru, chráníš tím svůj život a zdraví! Chile zapojíme se? Zasahující poradci

Více

FOTO: Josef Lys. je stále větší důraz OKD na odpovědné chování vůči svému okolí. Kdyby se firma takto nechovala,

FOTO: Josef Lys. je stále větší důraz OKD na odpovědné chování vůči svému okolí. Kdyby se firma takto nechovala, 11. června 2009 l číslo 23 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Optické kabely v dole POP 2010 přivedl high-tech i pod zem zaručuje větší bezpečnost strana 3 Šachty jsou naše malé Eiffelovky Umělci

Více

Nový rok s hudbou Májovák tradičně koncertoval 1. ledna, výtěžek ze vstupného dostane Barborka strana 6. FOTO: Josef Lys

Nový rok s hudbou Májovák tradičně koncertoval 1. ledna, výtěžek ze vstupného dostane Barborka strana 6. FOTO: Josef Lys 7. ledna 2010 l číslo 1 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře 36 znamená výzvu Číslo, které vyjadřuje počet vybavovacích a likvidačních akcí Dolu Karviná strana 3 Na startu roku Vážení zaměstnanci

Více

Vracíme krajině život

Vracíme krajině život 13. ledna 2011 l číslo 2 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na leden: CHRAŇ SVÉ ZDRAVÍ NERISKUJ!!! CI je dobrá značka! Zlepšování zabralo u lidí a skvěle pomáhá firmě strany

Více

Za 113 dní bezpečně uzavřen Porub 402 302/1 Bastav vyplenil a záchranáři uzavřeli, s CO v mezích strana 3. FOTO: Richard Sklář

Za 113 dní bezpečně uzavřen Porub 402 302/1 Bastav vyplenil a záchranáři uzavřeli, s CO v mezích strana 3. FOTO: Richard Sklář 18. listopadu 2010 l číslo 42 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na listopad: Pád horniny, častý a zbytečný zdroj úrazu! Ostravský den v Praze OSTRAVA Zůstaňte sedět doma! Nebo

Více

Doménou žen je pečlivost, svědomitost a obětavost

Doménou žen je pečlivost, svědomitost a obětavost 8. března 2012 číslo 10 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Březnové Bude se bezpečnostní jí stýskat heslo: Podceňování nebezpečí = úraz! NOKD (nejen) v Orlové křísí kulturu, říká ředitelka DK strana

Více

Continuous Improvement letos o poukaz na Fabii

Continuous Improvement letos o poukaz na Fabii 25. března 2010 l číslo 12 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře V neděli nastupuje letní čas 02.00 hod. se změní na 03.00, na podzim nám hodinu zas vrátí Motivací na limitní výkony Nové parametry

Více

PRACUJ BEZPEČNĚ, DOMA TĚ ČEKAJÍ!

PRACUJ BEZPEČNĚ, DOMA TĚ ČEKAJÍ! 7. dubna 2011 l číslo 14 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na duben: PRACUJ BEZPEČNĚ, DOMA TĚ ČEKAJÍ! Máme nové benefity pro zaměstnance OKD OSTRAVA Kolektivní smlouva pro toto

Více

Společnost OKD uspěla v soutěži TOP Odpovědná firma 2012

Společnost OKD uspěla v soutěži TOP Odpovědná firma 2012 15. listopadu 2012 číslo 42 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Listopadové bezpečnostní heslo: Bezpečnost není práce, ale váš život! Třeťáci v podzemí ČSM Exkurze lepší než škola, i když pro mladší

Více

Doly Karviná a Darkov propojilo unikátní důlní dílo

Doly Karviná a Darkov propojilo unikátní důlní dílo 10. ledna 2013 číslo 1 ročník 43 Noviny zdarma nejen pro havíře Lednové bezpečnostní heslo: Bezpečná práce záležitost nás všech! Těžit efektivně, a především bezpečně Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

Více

Bezpečnostní heslo na květen: Buď ostražitý a předvídavý! FOTO: archiv OKD. úspor, zabezpečení kontinuity a bezpečnosti provozu.

Bezpečnostní heslo na květen: Buď ostražitý a předvídavý! FOTO: archiv OKD. úspor, zabezpečení kontinuity a bezpečnosti provozu. 5. května 2011 l číslo 18 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na květen: Buď ostražitý a předvídavý! Tam, kde je třeba OSTRAVA Po haváriích japonských elektráren se řada firem,

Více

Ve finále dominovali zaměstnanci OKD

Ve finále dominovali zaměstnanci OKD 5. listopadu 2009 l číslo 40 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Sjednocení odměn v Karviné Oba závody dolu mají společný prémiový řád. Podepsal ředitel i odbory! strana 3 Symbolickým datem zahajuje

Více

Barborka se těší zájmu a přízni lidí

Barborka se těší zájmu a přízni lidí 24. února 2011 l číslo 8 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na únor: Dávej pozor, kam šlapeš a co děláš! Děkujeme za přízeň OSTRAVA Jak se můžete dočíst v hlavním článku tohoto

Více

Milion tun uhlí potřetí!

Milion tun uhlí potřetí! 6. prosince 2012 číslo 45 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Prosincové bezpečnostní heslo: Pro klidné prožití vánočních svátků, měj pracoviště v pořádku! Srdcovka Nadace OKD pro rok 2013 OSTRAVA

Více

Vedení OKD a NWR fáralo na Dole Karviná

Vedení OKD a NWR fáralo na Dole Karviná 20. září 2012 číslo 34 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Záříjové bezpečnostní heslo: NEVSTUPUJ DO OHROŽENÉHO PROSTORU, CHRÁNÍŠ TÍM SVŮJ ŽIVOT A ZDRAVÍ! Velké jméno hornictví Profesor Wilke fáral

Více

POP 2010 tentokrát jinak

POP 2010 tentokrát jinak 5. března 2009 l číslo 9 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Bradovci podruhé na limitu Kolektiv v lednu i v únoru dosáhl skoro na 120! strana 3 Havířská Dívka roku 2009 Veronika Popovičová si splnila

Více

V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky

V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky 20. května 2010 l číslo 20 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na květen: Metan se nejen měří, ale i vyhledává!!! Povodně 2010 OSTRAVA Severní Moravu a Slezsko trápí od nedělního

Více

Hajcmany rovnají po tisícovkách

Hajcmany rovnají po tisícovkách 4. března 2010 l číslo 9 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Modernizovat se musí vše Říká Roman Stacha po 100 dnech ve funkci technického náměstka Dolu Karviná strana 3 Zaměstnanecký průzkum v

Více

Metan znamená fajn byznys

Metan znamená fajn byznys 26. února 2009 l číslo 8 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Extraliga nejlepších z OKD Rubáňové a přípravářské kolektivy v řeči lednových čísel Strana 2 Z mazutové na uhelnou! V Itálii přestavěli

Více

Na golfovém hřišti v Karviné si může zahrát opravdu každý

Na golfovém hřišti v Karviné si může zahrát opravdu každý 26. dubna 2012 číslo 17 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Dubnové bezpečnostní heslo: Pád horniny častý a zbytečný zdroj úrazu! Tři limity Gardoňovců Raziči z ČSA v komplikovaných podmínkách excelují

Více

Porub vybavili o 21 dnů dříve

Porub vybavili o 21 dnů dříve 4. června 2015 číslo 21 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Předpokladem bezpečné chůze je pořádek na cestách 3 Region Důlní závod 3 a starostové Setkávání se

Více

Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí

Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí 1. dubna 2010 l číslo 13 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na duben: Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí OKD pokračuje v podpoře hornických učňů OSTRAVA Zanedlouho

Více

Odpovědně při práci s hydraulikou

Odpovědně při práci s hydraulikou 12. února 2015 číslo 6 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: TO NEJCENNĚJŠÍ, CO Z DOLU VYCHÁZÍ, JE ZDRAVÝ HORNÍK 2 Trvalé zlepšování 8,3 milionu za inovace CI má

Více

Závody Karviná a Darkov se od příštího roku sloučí

Závody Karviná a Darkov se od příštího roku sloučí 11. září 2014 číslo 31 ročník 44 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Ochranné pomůcky úrazům zabrání, zdraví ochrání! 4 Rozhovor týdne Karvinsko bez OKD? Nepředstavitelné

Více