Profil skupiny EUROVIA CS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil skupiny EUROVIA CS 2012"

Transkript

1 Profil skupiny EUROVIA CS 2012 EUROVIA CS GROUP profile 2012

2

3 Obsah Contents 6 60 let působení v České a Slovenské republice 60 years of activity in the Czech and Slovak Republics 10 Slovo generálního ředitele CEO editorial 12 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 14 Působení Skupiny EUROVIA CS Eurovia CS Group locations 15 Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group s batch mixing plants and quarries 16 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results 18 PPP projekt R1 na Slovensku The PPP project R1 in Slovakia 20 Silnice a městské komunikace Roads and urban streets 22 Mosty Bridges 24 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones 26 Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar track lines 28 Cyklostezky a sportovní stavby Cycling routes and sports facilities 30 Speciální stavby Special constructions 32 Design & Build Design & Build 34 Obalovny a lomy Batch mixing plants and quarries 36 Technologie Technology 38 Technologie, jak šel čas Technology reflects the passage of time 40 Společenská odpovědnost Social responsibility 42 Certifikáty Certificates 44 Dosažené úspěchy Successes achieved 46 Naši zaměstnanci Our employees 48 Kontakty Contacts

4 6 60 let působení v České a Slovenské republice 60 years of activity in the Czech and Slovak Republics Založení stavební Skupiny EUROVIA CS se datuje k 1. březnu Tehdy vzniká z Dopravních staveb Havlíčkův Brod národní podnik Stavby silnic a železnic. Spolu s přejmenováním se přesouvá sídlo do Prahy. The EUROVIA CS Construction Group was established on 1 March, At that time, Dopravní stavby (Transport Infrastructure Building Company) of Havlíčkův Brod was transformed to the National enterprise Stavby silnic a železnic (Road & Railroad Construction Company). The company, thus renamed, moved its corporate headquarters to Prague. Mariánský most v Ústí nad Labem byl Světovou asociací pro mosty a inženýrské konstrukce zařazen v roce 2001 mezi pět nejvýznamnějších mostních staveb na světě. In 2001, the World Association for Bridges and Engineering Structures ranked the Mariánský Bridge at Ústí nad Labem among the five most important bridge structures in the world. Od poloviny 50. let se mění specializace podniku a začínají jasně dominovat stavby dopravní infrastruktury. V následujících letech probíhá několik organizačních změn, ta největší se odehrává v roce 1958, kdy začleněním národních podniků Baraba a Živičné vozovky vznikají tzv. velké SSŽ. V té době podnik zaměstnává přes osm tisíc lidí. Na začátku roku 1965 vzniká v Bratislavě VHJ Československé inžinierske stavby, později přejmenované na Inžinierske staviteľstvo, pod jehož správu od 1. dubna patří i Stavby silnic a železnic. To trvá až do června 1988, kdy je ze SSŽ státní podnik. V květnu 1992 se podnik mění na akciovou společnost. Po privatizačním procesu se v červenci 1992 majoritním vlastníkem SSŽ stává francouzská společnost Entreprise Jean Lefebvre. V druhé polovině roku 2001 přebírá majoritu francouzská společnost Eurovia ze skupiny VINCI, která v roce 2006 získává stoprocentní podíl. From the mid-1950s onwards the focus of the enterprise has been shifting, and the company s business began to be clearly dominated by transport infrastructure projects. In subsequent years, several organizational changes took place: the most important one was in 1958, when the incorporation of the national enterprises Baraba and Živičné vozovky (Bitumen Road Carpeting Co.) gave rise to the so called Big SSŽ, i.e., the Big Road & Railroad Construction Company. The corporate workforce was more than 8,000 at that time. Early in 1965, Československé inžinierske stavby (Czechoslovakian Engineering Construction Company) was established in Bratislava as a so-called Production & Economic Unit (VHJ). Later it was renamed to Inžinierske staviteľstvo (Engineering Construction Company), which also controlled SSŽ from 1 April. This situation persisted until June, 1988 when SSŽ became a state enterprise. In May, 1992 the company status changed to that of a stock-holding company. Following the privatization process, the majority ownership of SSŽ was acquired by Entreprise Jean Lefebvre of France in July, In the second half of 2001, the majority stockholding was taken over by the Eurovia of the VINCI Group, which became the sole owner of all company stock in Kruhová křižovatka, napojení průtahu městem na most přes Labe, Kolín. Roundabout, connection of city thoroughfare to Labe river bridge, Kolín. Rekonstrukce mostu Kameňák v Hradci Králové. Reconstruction of Kameňák Bridge at the city of Hradec Králové. Výdlažba Jiřského náměstí a Vikářské ulice na Pražském hradě. Laying of pavement at Jiřské Square and Vikářská Street within the Prague Castle premises.

5 Obchvat města Chebu získal v roce 2000 ocenění Za nejlepší investici. In 2000, the highway bypass of the town of Cheb received the Best Investment award. Dálnice D5 Kařez Mýto. The D5 freeway Kařez Mýto. Kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze umožňuje ukotvení až 15 osobních lodí. V roce 2008 získalo cenu poroty v soutěži Česká dopravní stavba roku. The berths at Edvard Beneš Quay in Prague provide room for the anchorage of up to 15 passenger boats. In 2008, this structure was awarded the Jury Prize of the Czech Transport Infrastructure Contest. Rekonstrukce a dostavba skokanského areálu Ještěd. Reconstruction and the finishing touches to the construction of Ještěd ski jumping area. Modernizace železniční trati Pečky Kolín. Upgrade of Pečky Kolín railway line. Rekonštrukcia námestia v MPR Spišská Sobota. Reconstruction of a square in MPR Spišská Sobota. Diaľničný privádzač R4 Košice Červený Rak VSS. Trunk road to the R4 freeway Košice Červený Rak VSS. Stavba pražského metra a Nuselského mostu obdržela titul Stavba 20. století. The Prague Subway and Nuselský Bridge projects received the 20 th Century Structure awards. Modernizace části I. koridoru, Kostěnice. Modernization of the No. I corridor, Kostěnice.

6 11 Slovo generálního ředitele CEO editorial Management společnosti EUROVIA CS The EUROVIA CS corporate management Vážení přátelé, v letošním roce oslaví naše společnost 60. výročí od svého založení. Během několika desetiletí se z regionálního dodavatele stala silná stavební skupina, lídr oboru, který je podepsán pod řadou kvalitních projektů v České republice i na Slovensku. Jednou z loňských úspěšných akcí bylo dokončení stěžejní části PPP projektu výstavby rychlostní komunikace R1 na Slovensku. Jsem upřímně rád, že jsme v relativně krátkém čase dokázali dodat kvalitní stavbu s řadou zajímavých objektů a technologických řešení. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem, kteří se na její výstavbě podíleli. Bohužel jsme na prahu období, ve kterém budeme opět slýchat o ekonomické krizi. Stát, který je naším největším klientem, dramaticky sníží investice do výstavby dopravní infrastruktury. I přes tuto skutečnost ale chceme zachovat náš stávající obchodní model ponechat v každém kraji zastoupení EUROVIA CS, abychom zůstali našim zákazníkům co nejblíže. Druhým podstatným krokem bude rozšíření našeho portfolia prací, které chceme klientům nabízet. Stěžejní část nabídky najdete při listování na následujících stránkách. Ing. Martin Borovka předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board, CEO Dear Madam/Sir, This year, our Corporation is going to celebrate the 60 th anniversary of its foundation. Over several decades, it advanced from the level of a regional contractor to the position of a strong Construction Group, the leader of its line of business, with a number of high-quality projects both in the Czech Republic and in Slovakia to its credit. Ranking among last year s success projects is the completion of the pivotal part of the PPP project of building the R1 speedway in Slovakia. Honestly, it gives me great pleasure that we have been able, within a relatively short span of time, to deliver a high-quality structure incorporating a number of interesting objects and technological solutions. I d like to thank once again all those who have taken part in this construction project. Unfortunately, we are about to enter a period when we will again be hearing news of an economic crisis. The State, our biggest Client, will dramatically cut down on investment in the construction of transport infrastructure. However, in spite of this fact, it is our intention to continue adhering to our present-day business model maintaining a representation of EUROVIA CS in each of the country s regions in order to stay as close as possible to our customers. The second essential step will be to expand the portfolio of works that we want to offer to our clients. The core part of the range of our potential deliveries can be found by leafing through the following pages.

7 12 13 Struktura Skupiny Eurovia CS EUROVIA CS Group structure Skupina EUROVIA CS Ing. Martin Borovka EUROVIA Services, s. r. o. Ing. Martin Borovka Sekretariát GŘ Finanční ředitel Grégoire Pinasseau Oblast Slovensko EUROVIA SK, a. s. Ing. Róbert Šinály Oblast Čechy západ Ing. Zdeněk Novák Oblast Čechy střed Ing. Jan Tříška Oblast Čechy východ Ing. Petr Kolouch Oblast Morava Ing. Ján Špaňo Oblast Obalovny a lomy Eric Rouffet Obchodní ředitel Ing. Zdeněk Synáček Vedoucí informatiky Ing. Jaroslav Valenta Technický ředitel Ing. Michal Sýkora Obchodní ředitel Ing. Juraj Dančišin Závod Plzeň Ing. Jan Muzika Závod 3 Praha Ing. Miroslav Havlíček Závod Liberec Ing. Pavel Jiroušek Závod Zlín Ing. Josef Štafa EUROVIA Kamenolomy, a. s. Dipl. Ing. Michael Junge Závod Obalovny CZ Ing. Antonín Hnízdo 7 provozoven Bílý Kámen, Černovice, Česká, Dalovice, Klecany, Středokluky, Úžín Granvia Construction, s. r. o. Ing. Martin Pekáček Investiční ředitel Ing. Zdeněk Langer, MBA Závod Dopravné stavby Ing. Andrej Dujava, CSc. Závod Ústí nad Labem Ing. Zdeněk Soukup Závod 4 Praha Ing. Karel Hanzal Závod Hradec Králové Závod Morava jih EUROVIA Jakubčovice, s. r. o. Ing. Petr Boukal Ing. Martin Řehořek, MBA Ing. Dalibor Střílka OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o. Václav Sinkule Vedoucí útvaru nákupů Ing. Radim Hliňák Závod Bratislava Ing. Karol Bohunický Závod Karlovy Vary Ing. Antonín Rybáček, CSc. Závod Řevnice Ing. Jiří Hájek Závod Pardubice Ing. Petr Dohnálek Závod Ostrava Ing. Tomáš Vítek EUROVIA Kameňolomy, s. r. o. Ing. Peter Gajdzica Jihočeská obalovna, spol. s r. o. Ing. Jan Mašek Personální ředitelka Mgr. Lenka Zachová Závod Košice Ing. Štefan Bálint Závod České Budějovice Ing. Pavel Vrba GJW Praha, spol. s r. o. Ing. Milan Koudelka Závod Emulze Kolín Ing. Leoš Bešťák Pražská obalovna Herink, s. r. o. Ing. Markéta Chvátalová Závod Prešov Ing. Sergej Galajda Závod Stred Ing. Tibor Fuchs EUROVIA Silba, a. s. Josef Matoušek VČO Východočeská obalovna, s. r. o. Petr Červinka OMT Obalovna Moravská Třebová, s. r. o. Jiří Jün Liberecká obalovna, s. r. o. Zdeněk Zeman Vysvětlivky: Explanatory notes: závod construction office oblast area of activity Závod Obaľovne Ing. Marcel Baláž SILASFALT, s. r. o. Ing. Tomáš Bortl filiálka PPP PPP branch office UNIASFALT, s. r. o. Ing. Martin Máté Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o. Josef Wolf dceřiná společnost subsidiary company

8 14 15 Působení Skupiny EUROVIA CS Eurovia CS Group locations Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group s batch mixing plants and quarries Horní Řasnice Karlovy Vary Ústí nad Labem Praha Řevnice Plzeň Liberec Hradec Králové Kolín Pardubice Brno Zlín Ostrava Machnín (LO) Dubnice Liberec Královec Dolánky Úžín Bezděčín Chlum Tachov Chomutov Libochovany Košťálov Červený Děpoltovice Kostelec (LO) Dalovice Chraberce Klecany Rvenice Straškov Horní Tašovice Praha Středokluky Plaňany Hradec Králové-Plačice (VČO) Velká Černoc Třebnuška Chomutovice Chrtníky Herink Těškov Pňovany Letkov Litice Svrčovec Planá (JČO) Vyskytná nad Jihlavou (Bílý Kámen) Česká u Brna Bystřec Borušov (OMT) Ostrava-Kunčice Jakubčovice nad Odrou Chornice Staré Město Hněvotín Šenov u Nového Jičína Valašské Meziříčí Zádveřice České Budějovice ředitelství / headquarters oblast / area of activity závod / construction office sektor / plant dceřiná společnost / subsidiary company filiálka PPP / affiliated PPP branch Žilina Poprad (závod Dopravné stavby) Košice Prešov Michalovce dceřiná společnost kamenolom / subsidiary company quarry dceřiná společnost obalovna / subsidiary company batch mixing plant provozovna kamenolom / quarry provozovna pískovna / sandpit provozovna obalovna / batch mixing plant Žilina Dubná Skala Liptovská Mara Malužiná Kvetnica Dubina Vydumanec Borovník Sedlice Juskova Voľa Hradová Zbudza Zvolen (závod Stred) Sekier Vígľaš Šemša Brehov Nitra Šelpice Beladice Hanišberg Bratislava

9 16 17 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results Konsolidované výkony [v mil. Kč] Consolidated results [in CZK mil.] Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč] Consolidated group financial results [in CZK mil.] dle účetních standardů IFRS / according to IFRS Struktura zákazníků v roce 2011 [%] Client structure in 2011 [%] , , ,9 862, , ,6 stát kraje, města a obce soukromý sektor Granvia, a. s. state government regional governments, towns and municipalities private sector Granvia, a. s. Struktura stavebních prací v roce 2011 [%] Structure of construction contracts in 2011 [%] Počet zaměstnanců (k ) Number of employees (as at 31 Dec. 2011) Kapacita samofinancování [v mil. Kč] Capacity for self-financing [in CZK mil.] silnice, dálnice, měst. kom. železnice a tramvajové trati mosty ostatní roads railways and streetcar track lines bridges other , , ,2

10 18 PPP projekt R1 na Slovensku The PPP project R1 in Slovakia Po rychlostní silnici R1 v úseku Nitra Selenec, Selenec Beladice a Beladice Tekovské Nemce projela 28. října 2011 první auta. R1 na Slovensku, která byla vybudována jako PPP projekt, se zapsala do historie stavební Skupiny EUROVIA CS jako její největší stavba. Novou komunikaci letos doplní ještě čtvrtý úsek, a to severní obchvat Banské Bystrice. Jak šel čas Srpen 2007 rozhodnutí vlády SR o urychlené výstavbě dopravní infrastruktury Září 2007 rozhodnutí vlády SR o financování formou PPP Březen 2009 podpis koncesní smlouvy Srpen 2009 dohoda o financování stavby Září 2009 zahájení výstavby Říjen 2011 předání prvních tří úseků do užívání veřejnosti Zajímavá data Plocha vozovek na R1: tisíc m2 Objem zemních prací: 4,5 mil. m3 Objem betonu: m3 Max. počet zaměstnanců na stavbě: Počet strojů a nákladních vozidel: 850 Délka svodidel: 160 km Délka protihlukových stěn na úseku: 32,2 km Počet mostů na úseku: 54 Vysázeno bylo: 275 tisíc stromků a keřů The Nitra Selenec, Selenec Beladice, and Beladice Tekovské Nemce sections of the R1 speedway were opened to automobile traffic for the first time on 28 October, The R1 freeway in Slovakia, built as a PPP project, is recorded as the biggest construction project ever of EUROVIA CS Construction Group. This new roadway will be complemented by an additional, fourth section this year: the Banská Bystrica City northern by-pass road. Hlavní trasa Celková délka: 51,6 km Délka úseku: 46 km Cena: 887 mil. eur Kategorie: R 22,5 Počet stavebních objektů: 850 Lhůta výstavby úseku: 25 měsíců včetně designu Main routing Total length: 51.6 km Length of the 1 st through 3 rd section: 46 km Price: EUR 887 million Category: R 22.5 Number of construction objects: 850 Deadline for the construction of the 1 st through 3 rd section: 25 months incl. design As time passed August 2007 Ruling by the SR Government to speed up the construction of the transport infrastructure September 2007 Ruling by the SR Government to finance the construction of PPP projects March 2009 License agreement signed August 2009 Agreement reached on the financing of the project September 2009 Launch of construction October 2011 the first three sections are handed over for public use Kdo je kdo? Objednatel: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja Slovenské republiky Koncesionář: GRANVIA, a. s. Zhotovitel: Granvia Construction, s. r. o. (člen Skupiny EUROVIA CS) Nezávislý dozor: ARCADIS Geotechnika, a. s. Technický poradce bank: Atkins Generální projektant: DOPRAVOPROJEKT, a. s. Projektant: Valbek, spol. s r. o., SHP Who is who? Client: Ministry of Transport, Construction & Regional Development of the Slovak Republic Licensee: GRANVIA, a. s. Contractor: Granvia Construction, s. r. o. (member of EUROVIA CS Group) Independent supervision: ARCADIS Geotechnika, a. s. Technical advisor of the banks: Atkins General designer organization: DOPRAVOPROJEKT, a. s. Structural engineers (design): Valbek, spol. s r. o., SHP Interesting data Surface area of roadways on the R1 freeway: 1,100 thousand m² Volume of earth moving works: 4.5 mln m3 Quantity of concrete laid: 300,000 m3 Peak workforce on construction site: 3,500 Number of machines and trucks: 850 Length of guard rails (crash barriers): 160 km Length of noise-abatement walls along the 1 st through 3 rd sections: 32.2 km Number of bridges on the 1 st through 3 rd section: 54 Number of trees and bushes planted: 275 thousand

11 21 Naše stavby zlepšují dopravu ve městech Our construction projects improve city transport Svidník, obchvat R4 Mezi důležité stavby Skupiny EUROVIA CS patří zcela určitě Vysočanská radiála, která tvoří důležitou část dopravního systému hlavního města Prahy. Jedná se o kapacitní komunikaci dálničního typu pro převedení dopravní zátěže systémem radiál a okruhů. Významný projekt představuje přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích v úseku Rudolfovská Vrbenská, která se po dobudování dalších etap stane jednou z páteřních komunikací města. Okružní křižovatka Lipenská Hamerská v Olomouci získala čestné uznání v soutěži Dopravní stavba roku 2010 Olomouckého kraje. Important projects by the EUROVIA CS Group include the Vysočany Radial Road, a vital part of Prague s transport system. This is a high-capacity motorway-style road to ease the traffic flow using a system of radial and ring roads. Another major project is the relay for roads II/156 and II/157 in České Budějovice, in the Rudolfovská Vrbenská section, which after the other stages have been built will become one of the key roads in the city. The Lipenská Hamerská roundabout in Olomouc received an honourable mention in the Olomouc Region s Transport Construction of the Year 2010 awards. Olomouc, III/4436, I/35 okružní křižovatka Lipenská Hamerská 1977 Dálnice D1 Mirošovice Šternov České Budějovice, přeložka silnic II/156 a II/157, 2.1 etapa Rudolfovská Vrbenská Silnice a městské komunikace Roads and urban streets Úsek Mirošovice Šternov byl uveden do provozu v roce O 15 let později byly zahájeny práce na rozšíření dálnice. Vůbec poprvé v historii zde byla použita francouzská technologie Flexiplast. The Mirošovice Šternov section became operational in Fifteen years later, works were begun to widen the freeway. A French technology, Flexiplast, was applied here for the first time ever in history. Praha, Vysočanská radiála

12 22 Moderní a ekologické mosty Modern and environment-friendly bridges Mostní objekt SO 205 na úseku rychlostní silnice R1 Selenec Beladice, 2. úsek Mosty často tvoří dominantu celé stavby. Jejich řešení jako celku i jednotlivým detailům proto věnují architekti, projektanti i stavbaři výjimečnou pozornost. I proto sbírají každoročně mosty z dílny EUROVIA CS řadu ocenění. Vloni například most přes Nežárku získal cenu za ekologický přínos. Na mostech slovenské rychlostní komunikace R1 byla využita unikátní technologie výsuvné skruže nové generace most přes Hosťovský potok byl postaven s využitím příhradové skruže s horním obloukem, která byla pro účely této stavby dovezena až z Portugalska. Bridges often are the dominant features of construction projects. This is why architects, designers as well as builders pay extraordinary attention to their design as a whole, as much as to the details of these structures. And this is why each year, the bridges designed and built by EUROVIA CS collect prizes and awards. Just as was the case last year: the bridge spanning Nežárka river was awarded a prize for its environmental impact. The bridges which are part of the R1 speedway in Slovakia made use of the unique technology of push-out centerings of a new generation the bridge crossing Hosťovský brook was built using a top-arched, trussed centering, imported specifically for the purpose of this construction project from Portugal. Most evid. č , přepad rybníka Bezdrev Ledenice, most evid. č Horní Žďár, most přes Nežárku 1970 Štátna cesta I/65 v úseku Zlaté Moravce Olichov Výstavba celoprefabrikovaného trojpólového nadjazdu nad železnicou prebiehala v rokoch Spodnú stavbu tvoria prefabrikované stĺpy a úložné prahy, základy sú plošné. Nosná konštrukcia má dĺžku 13,60 m. The three-pole overpass of the railway, of fully modular-design, was built during the period. The substructure incorporates prefab columns and foundation banks on a wide-area bed. The supporting structure is of m in length. Mosty Bridges

13 25 Garantujeme kvalitu We guarantee high quality Vranov nad Topĺou, architektonicko- -urbanistická úprava centra města III. etapa Rekonstrukce náměstí a památkových městských zón zaujímají v portfoliu služeb Skupiny EUROVIA CS své stabilní místo. Kompletní rekonstrukce zpravidla zahrnuje také sadové úpravy, instalaci prvků drobné architektury nebo práce na inženýrských sítích. Spokojenost klientů ilustruje poděkování primátorů měst Vranov nad Topĺou a Spišská Stará Ves, kteří ocenili zaměstnance společnosti EUROVIA SK za odpovědný přístup, kvalitní realizaci stavby a příkladnou spolupráci. Reconstruction projects of town squares and urban heritage zones occupy a stable position within EUROVIA CS Group s portfolio of services. As a rule, a complete reconstruction also involves the recreation of greenery, installation of minor or ancillary architectural elements, or overhauls of utility networks. An illustration of the clients satisfaction has been the gratitude expressed by the mayors of the towns Vranov nad Topĺou and Spišská Stará Ves, who had words of appreciation for EUROVIA SK employees for their responsible attitude, quality implementation of the projects, and exemplary cooperation. Strakonice, rekonstrukce Velkého náměstí 2002 Výdlažba Pražského hradu Frýdlant, regenerace náměstí T. G. Masaryka Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones Díky rekonstrukci se Jiřské náměstí a Vikářská ulice dostaly do souladu s ostatními historickými stavbami v okolí. Nového vzhledu se dočkala také historická kašna z druhé poloviny 17. století. Thanks to the completion of reconstruction works, Jiřské Square and Vikářská Street now blend with the adjacent historical buildings. The historical fountain dating back to the 2 nd half of the 17 th century has also acquired a new look. Limbach, regenerace centrální zóny

14 26 Po kolejích rychle a bezpečně Rapid and safe railroad traffic Strančice, optimalizace trati Benešov u Prahy Optimalizace kolejových tratí a rekonstrukce železničních koridorů výrazně přispívají ke zvýšení rychlosti a bezpečnosti železničního provozu a pohodlí cestujících. Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní Cheb uspěla v loňském roce v hlavní kategorii, Dopravní stavby, soutěže České dopravní stavby roku. Výstavba tramvajových tratí je náročná zejména tím, že musí být realizována v co nejkratší době a je také žádoucí minimální omezení okolního silničního provozu. Skupina EURO- VIA CS přispěla v loňském roce ke zlepšení dopravní obslužnosti například v Praze a v Liberci. The speed and safety of railroad traffic as well as passenger comfort are greatly enhanced by optimizing the rail tracks and by reconstructions of the major railway routes. The optimization project focused on the rail line from Planá u Mariánských Lázní to Cheb received an award in last year s main category Transport construction projects of the Czech Transport Infrastructure Projects contest. Projects of streetcar track line construction pose a challenge due particularly to short deadlines and also to the desirability of minimizing any obstacles to surrounding road traffic. Last year, EUROVIA CS Group has made contributions toward improving the transport services e.g., in Prague and in Liberec. Praha, TT Podbaba, ČD Podbaba, 1. etapa Cheb, optimalizace trati Planá u M. L Modernizace trati Poříčany Kolín Jablonec nad Nisou, modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova U Lomu Rekonstrukce železničního úseku Poříčany Kolín proběhla v letech Ve Velimi a Pečkách byla kompletně opravena ostrovní nástupiště. Práce zahrnovaly i výstavbu nadjezdu a obchvatu Cerhenic. Reconstruction of the Poříčany Kolín railtrack section took place during the period. In Velim and in Pečky, the passenger platform islands underwent complete overhauls. The works carried out also included the construction of a highway overpass and a by-pass road at Cerhenice. Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar track lines

15 29 Myslíme na cyklisty a sportovce For the benefit of bikers and sportsmen Tatranská Kotlina, cyklochodník Spišská Bělá Cyklistika slaví v posledních letech vzestup a každým rokem přibývají na území České republiky a Slovenska kilometry cyklostezek. Tímto trendem se řídí i Skupina EUROVIA CS a trasy pro cyklisty zařadila do svého portfolia. Jednou z těch, které loni vznikly v České republice, je cyklostezka v místě bývalé vlakové trati mezi Přibyslaví a Sázavou. Vedle toho se EUROVIA CS věnuje i rekonstrukcím a výstavbě sportovišť. V minulosti se tak podepsala například pod modernizaci skokanských můstků na Ještědu a vloni vybudovala kromě jiného i sportovní areál při ZŠ dr. M. Horákové v Kopřivnici. Biking has been on an upward trend during recent years, and many kilometers of bike trails are being added on the territories of the Czech and Slovak Republics each year. This trend is also being followed by EUROVIA CS Group, which has included biking routes in its portfolio. One of last year s brand-new bike trails in the Czech Republic has been the trail following the routing of the former rail line connecting Přibyslav and Sázava. In addition, EUROVIA CS also is active in both the reconstruction and new construction of sports fields and areas. Thus, in the past, it has left its signature e.g., on the refurbished Ještěd ski jumps, and last year it has built, i.a., the sports field adjacent to the Dr. M. Horáková Elementary School at Kopřivnice. Tatranská Kotlina, cyklochodník Spišská Bělá 2001 Rekonstrukce stadionu pražské Sparty Kopřivnice, školní sportovní hřiště v areálu ZŠ dr. M. Horákové Cyklostezky a sportovní stavby Cycling routes and sports facilities Rekonstrukce hrací plochy nejznámějšího stadionu Sparty v Praze na Letné proběhla v roce Kromě kompletní výměny travnaté plochy přibyly také nová závlaha a vyhřívání hrací plochy. Reconstruction of the playing surface of the country s bestknown Sparta soccer field in Prague took place in This involved a complete replacement of the grass surface but also included new, added irrigation facilities and playground heating. Cyklostezka Přibyslav Sázava na Vysočině

16 30 Máme široký záběr We have a wide range of projects Vratislavice nad Nisou, centrum, etapa 1 Multifunkční návštěvní, vzdělávací a kulturní zařízení Široké portfolio činností stavební Skupiny EUROVIA CS doplňuje také budování čistíren odpadních vod, rekonstrukce plavebních komor, výstavba protipovodňových opatření, ale také hloubené a ražené tunely. Jedním z tunelů dokončených v loňském roce je Olbramovický tunel, který je součástí modernizace trati Votice Benešov u Prahy. Ani tím však výčet aktivit nekončí. Obyvatelé Děčína mohou od července 2011 využívat například nerezový polyfunkční bazén s hloubkou 2 metry a se 6metrovou potápěčskou jámou. The wide-ranging portfolio of activities of EUROVIA CS Group also includes the construction of waste water treatment stations, reconstruction of lift locks on waterways, erection of flood-prevention structures, but also both excavated and driven tunnels. One of such tunnels completed last year has been the Olbramovický Tunnel, part of the modernization project of the Votice Benešov u Prahy railway line. Not even this can mark the end of listing of these activities. As of July, 2011 the population of the town of Děčín may enjoy, for example, the multi-functional stainless steel pool 2 meters deep, also featuring a 6-meter diving pit. Modernizace trati Votice Benešov u Prahy, Olbramovický tunel Revitalizace povodí Olše v České republice I. etapa, část III Přesun kostela v Rakousku Děčín, polyfunkční bazén V Rakousku uplatnila společnost své zkušenosti s přesuny objektů. V městečku Pill byl zvednut a přemístěn tun těžký, historicky cenný kostel. Jde o jeden z nejkrásnějších barokních kostelů v Tyrolsku. In Austria, the Corporation has put its experience to good use when heavy objects had to be moved. In the little town of Pill, a church building of historic value, weighing 1,300 tons, was lifted and moved to a new location. This is one of the most beautiful baroque churches in Tirol. Speciální stavby Special constructions

17 33 Design & Build Design & Build Na konci roku 2010 jsme v Polsku zvítězili ve výběrovém řízení na modernizaci trati č. 109 Kraków Biežanów Wieliczka Rynek prostřednictvím metody Design & Build. Optimalizaci celkem 5,5 km dlouhého úseku železniční trati provede EUROVIA CS ve sdružení se společností Eurovia Polska. Na konci srpna loňského roku byla zahájena demontáž železničního svršku a technologií. Od listopadu pak probíhají další práce na železničním spodku a svršku, demontáže trakčního vedení a rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Wieliczka. Hlavní část prací byla naplánována na březen a duben letošního roku. Zrekonstruováno bude také pět mostů a jeden propustek, vybuduje se m nástupištní hrany a v železničních stanicích Wieliczka a Kraków Biežanów bude zřízena kanalizace a odvodnění. Metoda Design & Build spočívá v nabízení kompletního servisu zákazníkovi od zpracování projektové dokumentace a řešení smluvních vztahů až po realizaci stavby a předání hotového díla k užívání. Výhodou Design & Build je minimalizace projektových rizik pro zadavatele a snížení časových nároků projektu. At the close of the year 2010 in Poland, we have won the tender to modernize no. 109 railway line from Kraków Biežanów to Wieliczka Rynek where the Design & Build method was to be applied. The railway line of 5.5 km total length will be optimized by EUROVIA CS in association with Eurovia Polska. Operations to dismantle the railroad superstructure and technological accessories were launched at the end of August last year. Starting in November, further works are ongoing on the railroad substructure and superstructure, dismantling of the traction lines, and reconstruction of passenger platforms at Wieliczka railway station. The major part of the works is scheduled to take place during the months of March and April this year. Furthermore, five bridges and one culvert will undergo reconstruction; 1,400 m of passenger platform rims will be built; and sewerage/draining lines will be laid at Wieliczka and Kraków Biežanów railway stations. The Design & Build method offers the client a comprehensive service, encompassing all the activities from processing of the project design documentation and dealing with contractual relationships up to the execution proper of the construction project and hand-over of the finished works for actual operation. The Design & Build method has the advantages of minimizing the client risks associated with the project and of cutting down on the execution time claimed by the project.

18 34 Obalovny a lomy Batch mixing plants and quarries Jednou z klíčových obchodních oblastí Skupiny EUROVIA CS je také těžba a prodej materiálů a surovin. Vedle toho, jak stavíme, je třeba dbát i na to, z čeho stavíme. EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří do stavební Skupiny EURO- VIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a. s., a jejích předchůdců. Kamenivo, které společnost EUROVIA Kamenolomy produkuje, je jedním ze základních materiálů pro stavební účely, např. pro výrobu betonových směsí, asfaltem obalovaných směsí a v neposlední řadě i pro železniční svršek. Společnost produkuje ve svých 21 lomech 56 druhů těženého a drceného kameniva, které se liší barvou, zrnitostí a tvrdostí. Pět pískoven nabízí 18 druhů písku. Jen v loňském roce společnost vyprodukovala bezmála 6 miliónů tun kameniva. Do Skupiny EUROVIA CS patří rovněž lomařské společnosti EUROVIA Jakubčovice, s. r. o., v ČR a EUROVIA Kameňolomy, s. r. o., v SR. Sloučením dvou závodů Středočeské obalovny a Západočeské obalovny vznikl závod Obalovny CZ. Tvoří ho celkem 7 obaloven Bílý Kámen, Česká, Černovice, Dalovice, Klecany, Úžín a Středokluky, kde se plánuje nová výstavba obalovny. V roce 2011 závod vyrobil tun směsí. Od roku 2010 figuruje ve struktuře společnosti závod Obaľovne. Sídlí v Popradu a komplexně zastřešuje síť obalovacích souprav společnosti na celém území Slovenska. Another of EUROVIA CS Group s key areas of commercial activity is the extraction and sales of raw and other materials. It is important how we build, but equally important are the materials we use to build. EUROVIA Kamenolomy (EUROVIA Stone Quarries Corp.) ranks among traditional producers of importance who supply the Czech market with as-extracted as well as crushed stone aggregates. As of 1 October 2010, this company is part of EUROVIA CS Group. The company takes up the long tradition of Tarmac CZ Corp. and its predecessors. The aggregates produced by EUROVIA Kamenolomy constitute one of the basic construction materials, e.g., for the production of concrete mixtures, for bituminous road carpeting mixtures, and last but not least, for railtrack superstructures. At its 21 quarries the company produces 56 types of as-extracted and crushed aggregates which differ in color, granularity, and hardness. Five sandpits turn out 18 types of sand. Last year alone, the company produced almost 6 million tons of aggregates. EUROVIA CS Group also incorporates the quarrying companies EUROVIA Jakubčovice, s. r. o., in the Czech Republic and EUROVIA Kameňolomy, s. r. o., in the Slovak Republic. By merging two existing works Central Bohemia Batch Mixing Works and West Bohemia Batch Mixing Works The Batch Mixing Plant CZ Division was established on The Division incorporates a total of seven bituminous batch mixing plants Bílý Kámen, Česká, Černovice, Dalovice, Klecany, Úžín, and Středokluky where the construction of a new batch mixing plant is in the planning stage. In 2011, the Division produced a total of 401,262 tons of these mixtures. Since 2010, the company s structure has included the Obaľovne factory. It is headquartered in Poprad and brings together under one roof the company s network of asphalt mixing plants located throughout Slovakia.

19 36 Technologie Technology Množství a různorodost technologického vybavení naší Skupiny souvisí se šíří portfolia našich služeb. Každý z produktů, které nabízíme, klade nároky na jiné technologie, stavební zařízení, stroje či materiál. Neustále proto naše portfolio rozšiřujeme o nové strojní a technologické vybavení a vyvíjíme efektivnější stavební materiály. Díky tomu jsme špičkou v oboru. Společně s ČVUT v Praze a VUT v Brně spolupracujeme při výzkumu funkční vlastnosti asfaltových směsí. S Technickou univerzitou v Košicích spolupracujeme na projektu Progresívne konštrukcie a technológie v dopravnom staviteľstve. Jointly with the Czech Technical University in Prague and the Technical University in Brno, we cooperate on an investigation into the functional properties of bituminous mixtures. Technical University of Košice is our partner in the collaborative project Progressive structures and technologies in transport engineering. The quantity and variegated nature of our Group s machinery and technology relates to the wide scope of the portfolio of our services. Each of the products we offer makes different claims on the machinery, technology, building equipment, or materials required. This is why the scope of our equipment is being continuously expanded by inclusion of new machines and technology, and why ever more effective building materials are being developed. Thanks to this we are Number One in this line of business. Nabízíme komplexní služby dopravního značení. Jsme vybaveni širokým spektrem dopravních značek a dvěma novými stroji na vodorovné dopravní značení typu HOFMANN. We offer a comprehensive service of installation of traffic signs. Our equipment includes a wide range of traffic signs and two new HOFMANN machines for the application of horizontal traffic signs. Obalovnu ve slovenských Beladicích jsme vybavili zařízením na použití R-materiálu v asfaltových směsích. R-materiál je asfaltová směs získaná frézováním asfaltových vrstev. The batch mixing plant at Beladice, Slovakia was equipped with an installation allowing the use of R-material in the bituminous mixtures. The designation R-material stands for an asphalt mixture obtained from bituminous road surfacing by milling. Provádíme pokládku asfaltové směsi VIAPHONE, která dokáže snížit hladinu hluku na úroveň odpovídající 50% snížení intenzity dopravy. Položili jsme přibližně m² této nízkohlučné obrusné asfaltové vrstvy. Za VIAPHONE získala naše společnost zlatou cenu od České stavební akademie. We apply road carpeting of VIAPHONE bituminous mixture, which is responsible for a noise abatement rate equivalent to a 50% reduction of the volume of traffic. Some 55,000 m² of this low-noise bituminous wearing course were laid. Our company received the gold medal from the Czech Engineering Academy for VIAPHONE. V roce 2011 jsme položili na prvních zkušebních úsecích nízkoteplotní asfaltovou směs TEMPERA produktové řady evotherm DAT 5. Díky speciální příměsi je teplota při výrobě a pokládce asfaltových směsí snížena o C oproti klasickým směsím. In 2011, the TEMPERA grade low- -temperature bituminous mixture, of the EVOTHERM DAT 5 product series, was applied in the first test roadway sections. Thanks to a special additive, the temperature required for the production and application of these bituminous screeds is C lower than with the classic mixtures. Používáme nový typ finišeru na realizaci strojní pokládky litého asfaltu. Jako jediní v České republice jej využíváme při výstavbě tramvajových tratí při pokládce obrusných vrstev mezi kolejnicemi. We are using a new type of finisher for machine application of as-cast asphalt surfacing. We are the sole contractor in the Czech Republic using this in the construction of streetcar lines, for laying the wearing courses in-between the rail tracks.

20 Technologie, jak šel čas Technology reflects the passage of time Finišery určené k pokládce asfaltových směsí se využívají ve stavebnictví již řadu desetiletí. Dnes samozřejmě modernější, výkonnější a efektivnější. Belt-type road finishers designed to apply as-cast asphalt have been used in the construction industry for decades. Today, obviously, they have become more modern and offer increased performance and efficiency. Současná mechanizace ve stavebnictví v mnohém ulehčuje práci. Zatímco při výstavbě skokanských můstků na Ještědu v roce 1975 museli pracovníci provádět betonáž ručně, dnes mají při betonáži k dispozici moderní techniku. Present-day mechanization in the construction industry makes work easier in many aspects. Whilst in 1975, when building the Ještěd ski jumps, the workers had to resort to manual concreting, today they are assisted by modern concreting technology. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prošly obrovským vývojem. Rozdíly v oblečení pracovníků v minulosti a dnes jsou markantní. Safety and health protection at work have progressed hugely. The differences in work clothes worn by the staff in the past and today are striking. Strojní technika vždy odráží nejmodernější trendy ve stavebnictví. Bylo tomu tak před 40 lety, stejně jako dnes. Machinery always reflects the construction industry s latest trends. This used to be so twoscore years ago, and remains the same today.

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Profil skupiny EUROVIA CS 2011

Profil skupiny EUROVIA CS 2011 Profil skupiny EUROVIA CS 2011 EUROVIA CS GROUP profile 2011 Obsah Contents 6 Na společné cestě On the road together 8 Slovo generálního ředitele CEO editorial 10 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY Jiří HAVLÍK Ing. Jiří HAVLÍK, DT výhybkárna a mostárna a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov Anotace V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Stabilizace břehů Bank Stabilization

Stabilizace břehů Bank Stabilization LLP IP Erasmus No. 11203-1660/KOSICE03 Stabilizace břehů Bank Stabilization doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr Experimentální plochy - závlahová nádrž Bílovec - údolní nádrž Brno Experimental plots - Bilovec

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the municipalities Howto protectsoil? Legislative approach

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více