Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy"

Transkript

1 Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše predstavy

2 ALPINE Bau CZ Jiráskova 613/ Valašské Meziříčí Česká Republika Praha Hradec Králové sídla závodů a středisek Právní forma: Společnost s ručením omezeným České Budějovice Znojmo Brno Ostrava Valašské Meziříčí Zlín Obě sesterské společnosti patří do rakouského koncernu ALPINE, který se stal v roce 2006 součástí nadnárodní skupiny FCC, Španělsko. Proč stavět s ALPINE? Vybavení nejmodernější strojovou mechanizací a strojním zařízením, využívání pokrokových technologií, dlouholeté zkušenosti v oborech dopravního, inženýrského a pozemního stavitelství, ať už v postavení samostatného stavebníka či v postavení člena sdružení, to vše je u ALPINE zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. ALPINE Slovakia Mokráň záhon Bratislava Slovenská republika Žilina Banská Bystrica Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným Bratislava sídla závodov a stredísk Obidve sesterské spoločnosti patria do rakúskeho koncernu ALPINE, ktorý sa stal v roku 2006 súčasťou nadnárodnej skupiny FCC, Španielsko. Prečo stavať s ALPINE? Vybavenie najmodernejšou strojovou mechanizáciou a strojovým zariadením, využívanie pokrokových technológií, dlhoročné skúsenosti v odboroch dopravného, inžinierskeho a pozemného staviteľstva, či už v postavení samostatného stavebníka alebo v postavení člena združenia, to všetko je u ALPINE zárukou kvality a vzájomne výhodnej spolupráce.

3 Ať se vydáte kteroukoli cestou Dopravní infrastruktura patří ke klíčovým faktorům, které významným způsobem ovlivňují hospodářský rozvoj každé země. Nech sa vydáte ktoroukoľvek cestou Dopravná infraštruktúra patrí ku kľúčovým faktorom, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú hospodársky rozvoj každej krajiny.

4 Naši zákazníci oceňují technické dovednosti, vysokou kvalitu, SPOLEHLIVOST A dodržování harmonogramů. Realizujeme malé i velké zakázky, vše od klasické stavby až po inovativní ekologické projekty. Naši zákazníci oceňujú technické zručnosti, vysokú kvalitu, spoľahlivosť a dodržiavanie harmonogramov. Realizujeme malé i veľké zákazky, všetko od klasickej stavby až po inovatívne ekologické projekty.

5 Různé využití, ale vždy vysoká kvalita Napomáháme zlepšování životního prostředí, budujeme cyklostezky, zpevněné plochy, kanalizace, opěrné zdi. Rôzne využitie, ale vždy vysoká kvalita Napomáhame zlepšovaniu životného prostredia, budujeme cyklotrasy, spevnené plochy, kanalizácie, oporné múry.

6 OBSAH 15 Dopravní stavby Dopravné stavby 17 Pozemní stavby Pozemné stavby 19 Ostatní stavby Ostatné stavby 21 Asfaltové technologie Asfaltové technológie 23 Strojový park Strojový park 25 Péče o zaměstnance, kariéra Starostlivosť o zamestnancov, kariéra

7 Všude tam, kde se staví Všade tam, kde sa stavia

8 ALPINE CZ / SK 15 DOPRAVNÍ STAVBY ALPINE má dlouholeté zkušenosti s realizací staveb ve všech oborech dopravního stavitelství. Významné stavby dálnic, silnic, železnic, mostů a protihlukových stěn jsou vizitkou společnosti. ALPINE realizuje dopravní stavby velkého i malého rozsahu pro stát, pro samosprávné územní celky, pro města, obce nebo pro soukromé investory. Základem mnoha úspěšných projektů minulosti a současnosti je zkušený, odborně zdatný a sehraný tým zaměstnanců, důsledné využívání nejnovějších technologií a pracovních postupů s důrazem na kvalitu a s přihlédnutím k ochraně životního prostředí, využití nejmodernějších stavebních strojů a zařízení. > D11, část Chýšť-Osičky (CZ) > R48, úsek Frýdek-Místek-Dobrá (CZ) > D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou-Bělotín (CZ) > I/11 Jablunkov-obchvat (CZ) > dálnice A1, část Świerklany-Gorzyczki (PL) > I/57 Semetín-Bystřička (CZ) > Silniční okruh kolem Prahy stavba 513 Vestec-Lahovice (CZ) > D47, stavba Bohumín-státní hranice ČR/PL (CZ) > D1, stavba 0135 Kroměříž-východ-Říkovice (CZ) DOPRAVNÉ STAVBY ALPINE má dlhoročné skúsenosti s realizáciou stavieb vo všetkých odboroch dopravného staviteľstva. Významné stavby diaľnic, ciest, železníc, mostov a protihlukových stien sú vizitkou spoločnosti. ALPINE realizuje dopravné stavby veľkého i malého rozsahu pre štát, pre samosprávne kraje, pre mestá, obce alebo pre súkromných investorov. Základom mnohých úspešných projektov v minulosti a súčasnosti je skúsený, odborne zdatný a zohratý tím zamestnancov, dôsledné využívanie najnovších technológií a pracovných postupov s dôrazom na kvalitu a s prihliadnutím na ochranu životného prostredia, využitie najmodernejších stavebných strojov a zariadení. > ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava Nové Mesto nad Váhom, I. a II.etapa ŽSR (SK) > D1 Protihluková stena Liptovský Michal (SK) > I/51 Trnava severný obchvat, I.etapa (SK) > R3 Horná Štubňa obchvat (SK) > Okružná križovatka Zavar (SK) > Bodová závada na ceste I/12 v obci Čierne (SK) > ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov IV. a V.etapa. (SK)

9 POZEMNÍ STAVBY ALPINE nabízí realizaci novostaveb i rekonstrukcí pozemních staveb: Občanské stavby Stavby pro bydlení (rodinné domy, bytové domy), stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy), stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, komunitní centra), školské stavby (školy, mateřské školy, školící centra), sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly, hřiště, stadiony), stavby pro kulturu (divadla, kina, kostely, výstaviště), stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace, polyfunkční objekty), stavby pro dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny), budovy pro dopravu (odbavovací haly nádraží, letišť), administrativní budovy. ALPINE CZ / SK > Komunitní centrum Ostrava >Bioplynová stanice Švábenice, Mutěnice, Zahnašovice, Radešínská Svratka, Karlovice, Bratčice, Dolní Heřmanice, Pikárec, Kojetín > Sekundární regenerace Biocel Paskov-turbína, věž > Vstupní areál OZO skládka Ostrava Hrušov-Vrbice > Dům s pečovatelskou službou Valašské Meziříčí Průmyslové stavby Výrobní haly, vícepodlažní výrobní budovy, skladovací objekty, stavby pro speciální technologie zemědělských staveb bioplynové stanice, stáje, sklady. POZEMNÉ STAVBY ALPINE ponúka realizáciu novostavieb aj rekonštrukcií pozemných stavieb: Občianske stavby Stavby na bývanie (rodinné domy, bytové domy), stavby pre individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy), stavby pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť (nemocnice, domovy s opatrovateľskou službou, komunitné centrá), školské stavby (školy, materské školy, školiace centrá), športové stavby (telocvične, športové haly, ihriská, štadióny), stavby pre kultúru (divadlá, kiná, kostoly, výstavisko), stavby pre služby a obchod (obchodné domy, reštaurácie, polyfunkčné objekty), stavby na dočasné ubytovanie (hotely, penzióny, ubytovne), budovy pre dopravu (odbavovacie haly staníc, letísk), administratívne budovy. Priemyselné stavby Výrobné haly, viacpodlažné výrobné budovy, skladovacie objekty, stavby pre špeciálne technológie poľnohospodárskych stavieb - bioplynove stanice, stajne, sklady. > Obytný súbor III VEŽE Bratislava > Polyfunkčný bytový dom Kramáre, Bratislava > Novostavba AUDI-PORSCHE Bratislava > Prístavba administratívnej budovy v areáli TV Markíza Záhorská Bystrica 17

10 ALPINE CZ / SK 19 Ostatní STAVBY Těmito stavbami, které nechceme oborově zařazovat, rozumíme projekty, které ALPINE realizovala či realizuje jako např. projekty kanalizačních a čisticích systémů, čističky odpadních vod, vodárny, úpravy vodních toků, budování propustí, jezů, čištění koryt řek, ekologické sběrné dvory, cyklostezky, zpevněné plochy všeho druhu, opěrné zdi, dálniční odpočívadla a které v celém rozsahu kompletují stavební možnosti a schopnosti ALPINE. Těmito mnohdy nenápadnými stavbami zanechává ALPINE významnou stopu v místě realizace a napomáhá svou stavební činností, šetrnou k životnímu prostředí, ke zkvalitnění lidského života. > Projekt Čistá řeka Bečva skupina opatření C > Bernartice nad Odrou-jez > Cyklostezky Rožnov > Cyklostezka Valašské Meziříčí > Cyklostezka Paskov > Plynovod GAZELA Ostatné STAVBY Pod týmito stavbami, ktoré nechceme odborovo zaraďovať, rozumieme také projekty, ktoré ALPINE realizovala alebo realizuje, ako sú napr. projekty kanalizačných a čistiacich systémov, čističky odpadových vôd, vodárne, úpravy vodných tokov, budovanie priepustí, hatí, čistenie riečnych korýt, ekologické zberné dvory, cyklotrasy, spevnené plochy akéhokoľvek druhu, oporné steny, diaľničné odpočívadlá, a ktoré v celom rozsahu kompletujú stavebné možnosti a schopnosti ALPINE. > Banská Bystrica Sústava na likvidáciu odpadových vôd, II.etapa, Rudlovský potok > Zberný dvor Cífer > D1-odpočívadlo Červeník Týmito mnohokrát nenápadnými stavbami zanecháva ALPINE významnú stopu v mieste realizácie a napomáha svojou stavebnou činnosťou, šetrnou k životnému prostrediu, ku skvalitneniu ľudského života.

11 ALPINE CZ / SK 21 Asfaltové technologie Všechny činnosti související s realizací asfaltových technologií provádí ALPINE po celém území České i Slovenské republiky prostřednictvím závodu ASFALT. ALPINE nabízí: Výroba asfaltových směsí Ve vlastních obalovnách ve Smolíně u Pohořelic a v Senci a dále v obalovnách dceřiné společnosti SILASFALT s.r.o. v Šenově u Nového Jičína, v Ostravě-Kunčicích, ve Starém Městě u Frýdku-Místku, ve Valašském Meziříčí a v Zádveřicích. Frézování Pokládka asfaltových povrchů Spojovací a infiltrační postřiky Prolití asfaltem Vrstvy z recyklovaného materiálu Šenov u NJ 120 t/hod. Ostrava - Kunčice 240 t/hod. Staré Město u F-M 160 t/hod. Valašské Meziříčí sídla obaloven Smolín 160 t/hod. Zádveřice 160 t/hod. 80 t/hod. Asfaltové technológie Všetky činnosti súvisiace s realizáciou asfaltových technológií vykonáva ALPINE na celom území Českej i Slovenskej republiky prostredníctvom závodu ASFALT. ALPINE ponúka: Výroba asfaltových zmesí Na vlastných obaľovačkách v Smolíne u Pohořelíc a v Senci a ďalej na obaľovačkách dcérskej spoločnosti SILASFALT s.r.o. v Šenove u Nového Jičína, v Ostrave-Kunčiciach, v Starom Měste u Frýdku-Místku, vo Valašskom Meziříčí a v Zádveřiciach. Frézovanie Pokládka asfaltových povrchov Spojovacie a infiltračné postreky Preliatie asfaltom Vrstvy z recyklovaného materiálu Senec 240 t/hod. sídlo obal ovne

12 ALPINE CZ / SK 23 Strojový park ALPINE disponuje technicky špičkovými stroji, přístroji a zařízeními, díky kterým můžeme splnit nejnáročnější požadavky investorů a provést práci kvalitně a rychle. Za plánování, nákup, správu, údržbu, obnovu a správné nasazení všech strojů na stavbách v České republice a na Slovensku je odpovědný servisní mechanizačně-technický útvar MTA. ALPINE nabízí: Krátkodobý i dlouhodobý pronájem stavební mechanizace Strojový park ALPINE disponuje technicky špičkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, vďaka ktorým môžeme splniť najnáročnejšie požiadavky investorov a vykonať prácu kvalitne a rýchlo. Za plánovanie, nákup, správu, údržbu, obnovu a správne nasadenie všetkých strojov na stavbách v Českej republike a na Slovensku je zodpovedný servisný mechanizačno-technický útvar MTA. ALPINE ponúka: Krátkodobý aj dlhodobý prenájom stavebnej mechanizácie

13 ALPINE CZ / SK 25 Péče o zaměstnance, kariéra K nejvyšším hodnotám v ALPINE patří motivace zaměstnanců, zdravotní péče, dokonalé vyškolení, bezpečnost, spolehlivost, odpovědnost k životnímu prostředí. Předpokladem konkurenceschopnosti firmy je investice do vzdělání zaměstnanců a víme, že obstát můžeme pouze s dobrým know-how a kvalifikovanými lidmi. ALPINE se již několik let zaměřuje na intenzivní vzdělávání zaměstnanců. Důležitým bodem strategie, kterou ALPINE zastává, je excelentní realizace. V tomto smyslu je také jasný každoroční program seminářů, které mají podpořit a rozvinout schopnosti a vědomosti zaměstnanců v oblasti kalkulací, realizace díla či předcházení vzniku rizik na stavbě. Zkušení školitelé z vlastních řad jsou doplňováni externími odborníky. Trvalá pozornost ze strany ALPINE je věnována absolventům odborných škol, se záměrem zaučit a vychovat je pro konkrétní pracovní pozice. Pravidelná slavnostní oceňování dlouholetých zaměstnanců a letní setkávání zaměstnanců prezentují ALPINE jako firmu, která si váží věrnosti a loajality. Starostlivosť o zamestnancov, kariéra K najvyšším hodnotám v ALPINE patrí motivácia zamestnancov, zdravotná starostlivosť, dokonalé vyškolenie, bezpečnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť k životnému prostrediu. Predpokladom konkurencieschopnosti firmy je investícia do vzdelania zamestnancov a vieme, že obstáť môžeme len s dobrým know-how a kvalifikovanými ľuďmi. ALPINE sa už niekoľko rokov zameriava na intenzívne vzdelávanie zamestnancov. Dôležitým bodom stratégie, ktorú ALPINE zastáva, je excelentná realizácia. V tomto zmysle je tiež jasný každoročný program seminárov, ktoré majú podporiť a rozvinúť schopnosti a vedomosti zamestnancov v oblasti kalkulácií, realizácie diela, či predchádzanie vzniku rizík na stavbe. Skúsení školitelia z vlastných radov sú doplňovaní externými odborníkmi. Trvalá pozornosť zo strany ALPINE je venovaná absolventom odborných škôl, so zámerom zaučiť a vychovať ich pre konkrétne pracovné pozície. Pravidelné slávnostné oceňovania dlhoročných zamestnancov a letné stretávanie zamestnancov prezentujú ALPINE ako firmu, ktorá si váži vernosť a loajalitu.

14 Změny, chyby tisku a sazby vyhrazeny. Stav k Zmeny, chyby tlače a sadzby vyhradené. Stav k ALPINE Bau CZ s r.o. Jiráskova 613/ Valašské Meziříčí Česká republika Tel: ALPINE SLOVAKIA, spol s r.o. Mokráň záhon Bratislava Slovenská republika Tel:

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

Jsme ALPINE Bau CZ. Váš partner pro stavební projekty. // www.alpine.cz

Jsme ALPINE Bau CZ. Váš partner pro stavební projekty. // www.alpine.cz Jsme ALPINE Bau CZ. Váš partner pro stavební projekty. // www.alpine.cz Historie ALPINE se v České republice píše od roku 1992. Prvním sídlem firmy byla Ostrava, postupně se stavební činnost rozšiřovala

Více

ÚVODNÍ SLOVO STRUKTURA ÚVODNÍ SLOVO. ALPINE Bau CZ a.s.

ÚVODNÍ SLOVO STRUKTURA ÚVODNÍ SLOVO. ALPINE Bau CZ a.s. LPINE ALPINE OBSAH 3 Úvodní slovo 5 Struktura skupiny Představení skupiny ALPINE 7 ALPINE Bau CZ a.s. 21 SILASFALT s.r.o. 25 ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. 35 Slovenské Asfalty s.r.o. 39 ALPINE AT GmbH 49

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Financovanie projektov efektívnej energie

Financovanie projektov efektívnej energie short term has no future Financovanie projektov efektívnej energie Dexia banka Slovensko a.s. Mgr. Ladislav Tolmáči Odbor projektového financovania a infraštruktúry Člen Dexia Group, založená 1993 #1 vo

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Olbrachtova 1589/1, CZ Praha 4, Certifikační orgán č. 3100

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Olbrachtova 1589/1, CZ Praha 4, Certifikační orgán č. 3100 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Olbrachtova 1589/1, CZ-140 02 Praha 4, Certifikační orgán č. 3100 P. č. Identifikační údaje certifikovaného subjektu 1 Železniční projekčně-stavební kancelář

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

EEM. pochádzame zo SLOVENSKA, pôsobíme CELOSVOTOVO. ...vyše 90-ročná tradícia v oblasti

EEM. pochádzame zo SLOVENSKA, pôsobíme CELOSVOTOVO. ...vyše 90-ročná tradícia v oblasti ...budujeme energiu EEM...vyše 90-ročná tradícia v oblasti výstavba rekonštrukcie projekčná činnosť inžinierska činnosť vlastné produkty 400kV, 220kV, 110kV, 22kV vzdušné vedenia káblové vedenia rozvodne

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Slovensku

Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Slovensku Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Ing. Milan Majerčík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Praha 20.11.2013 Činnosť investora v príprave. Červený FIDIC Projektant je za objednávateľom

Více

7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov

7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov 7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov 1. Zdravie Teplo domova Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, hovorí staré príslovie. Prinášame Vám ho do Vašich obývačiek, aby oheň bol nielen Vaším

Více

Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017 )

Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017 ) IMP SO pre - KM Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný regionálny operačný program Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len OO SPSČ a OÚ MV SR ) Kontakt: pobyty@minv.sk

Více

Energetické audity a certifikácia

Energetické audity a certifikácia Energetické audity a certifikácia ako nástroj na zvyšovanie energetickej efektívnosti Ing. Bronislava Herdová, PhD. Energetický audítor LEGISLATÍVNY RÁMEC Smernica č. 2006/32/ES o Energetickej účinnosti

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY NA MIERU TECHNOLÓGIOU CAD/CAM

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY NA MIERU TECHNOLÓGIOU CAD/CAM ORTOPEDICKÉ VLOŽKY NA MIERU TECHNOLÓGIOU CAD/CAM PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ O NOHY, NA VYSOKEJ ÚROVNI NEOPROT, spol. s r. o. V záujme kvalitných služieb pacientom NEOPROT už tradične spája dlhoročné skúsenosti

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Stále populárnejšie bungalovy pre vás navrhli renomovaní architekti

Stále populárnejšie bungalovy pre vás navrhli renomovaní architekti Ing. arch. Pavol Pokorný Reg.č.0559 AA Sa, ktorý narodil roku 1969 v Bratislave, študoval na fakulte architektúry STU. Za diplomový projekt získal cenu profesora Lacka. Svoje vzdelanie si rozširoval na

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

ODLUČOVAČE TUKOV. pre stravovacie prevádzky. Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny

ODLUČOVAČE TUKOV. pre stravovacie prevádzky. Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny ODLUČOVAČE TUKOV pre stravovacie prevádzky Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny Spoločnosť Gastroservis, spol. s r.o. ponúka odlučovače tuku pre stravovacie prevádzky v rôznych veľkostiach a podľa typu

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

Modulové stavby šetria Váš čas a peniaze 2013/10

Modulové stavby šetria Váš čas a peniaze 2013/10 Modulové stavby šetria Váš čas a peniaze 2013/10 Obsah I. TOUAX SK s.r.o. II. Modulové stavby a ich výhody III. Služby TOUAX SK s.r.o. IV. Referencie a skúsenosti z EU 2 Profil Súčasť francúzskej skupiny

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa ,

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa , Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa 3.6.2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014 strana: 1 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) 231 0040 000000000 0000 0000 1343 000 Poplatek za

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Prievozská 2/B, Bratislava 26 Slovenská republika IČO :

Prievozská 2/B, Bratislava 26 Slovenská republika IČO : DODATOK Č. 2 / DZ221201201220102 (ĎALEJ LEN DODATOK ) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO Z2212012012201 (ĎALEJ LEN ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP ) UZAVRETÝ MEDZI: 1. ZMLUVNÉ STRANY

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Veľkosť internetovej populácie SR RUTOTAL(počet) (všetci návštevníci) RUTOTAL(počet) (návštevníci zo SR)

Veľkosť internetovej populácie SR RUTOTAL(počet) (všetci návštevníci) RUTOTAL(počet) (návštevníci zo SR) 01 2014 V mesiaci január 2014 bola internetová populácia na Slovensku v počte 3 273 916 užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo 2 103 021 245 zobrazení z toho približne 638 miliónov z mobilných zariadení.

Více

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Pavol Meško, PhD. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. Ing. Peter Šulko, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. Ing. Lumír Pečený

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11. Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.2012 Obsah Poslanie Ponuka služieb Nákladné vozne Hnacie dráhové

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Dražební společnost MORAVA s.r.o.; č. obj.:, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz IČ: 26275953. Současný stav

Dražební společnost MORAVA s.r.o.; č. obj.:, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz IČ: 26275953. Současný stav NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5453-161/2015 6 Pozemky ostatní - ostatní, pozemky v k.ú. Šenov u Nového Jičína Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, obec Šenov u

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI.

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI. Prírodný kameň stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI. INTERIÉR ZVÝRAZNENÝ KAMEŇOM 01 PRÍBEH BRIDLICE MAGOG Bridlicu, stavebný materiál, ktorý dáva

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS

PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS Na 4. zasedání RSK OK 18. 11. 2015 byl v rámci přenosu informací z 3. zasedání NSK 13. 11. 2015 představen Program regenerace a podnikatelského

Více

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku Peter Ševce, E.ON Slovensko Obsah Pozícia ZSE a stratégia spoločnosti E.ON Energie AG Výhody bioplynových staníc Pilotné projekty E.ON Slovensko

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZÁVAZNÁ ČÁST územního plánu obce Jesenice příloha odůvodnění změny č.4 ke společnému jednání poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

www.kniska.eu Tato tabulka nemá uložiště slámy v ČR III žádnou právní 5 oporu!!!! Překlad z německého originálu VdS zpracoval Milan 1.

www.kniska.eu Tato tabulka nemá uložiště slámy v ČR III žádnou právní 5 oporu!!!! Překlad z německého originálu VdS zpracoval Milan 1. Tato Kalkulované tabulka riziko zařazení nemá objektů v ČR do hladin žádnou ochrany před právní bleskem LPL oporu!!!! Tabulka. Překlad z německého originálu VdS zpracoval Milan 1. Kaucký doporučeno objekty

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka 2011-13 Popis Možná dotacezdroj 2011 2012 2013 I1- Dobudování kvalitního dopravního systému města Cyklistické stezky Vybudování cyklostezky

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Klinová gumová podložka pod pätu koľajnice

Klinová gumová podložka pod pätu koľajnice žel. zvršok Klinová gumová podložka pod pätu koľajnice PDM S49 K 1. Úvodné ustanovenia Týmto povoľovacím listom je daný súhlas na dodávku a zabudovanie Klinových gumových podložiek pod pätu koľajnice ",

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

IDEÁLNÍ BATERIE PRO MOJI KOUPELNU IDEÁLNE BATÉRIE PRE MOJU KÚPEĽŇU

IDEÁLNÍ BATERIE PRO MOJI KOUPELNU IDEÁLNE BATÉRIE PRE MOJU KÚPEĽŇU VODOVODNÍ BATERIE VODOVODNÉ BATÉRIE IDEÁLNÍ BATERIE PRO MOJI KOUPELNU IDEÁLNE BATÉRIE PRE MOJU KÚPEĽŇU KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Osvědčení ISO 9001 garantuje nejvyšší stupeň trvalé kvality baterií Jika

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Inovácie ako motor rozvoja 1.SSK

Inovácie ako motor rozvoja 1.SSK Inovácie ako motor rozvoja 1.SSK Inovácie pre rozvoj firiem a klastrov 14.6.2013, Banská Bystrica Ing. Andrej Keszeli EURO CONEX SLOVAKIA s.r.o. 1. slovenský strojársky klaster Areál PPS, 962 12 Detva

Více

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21 STAVÍME PRO VÁS Oslovení ředitele................................. 1 Informace o firmě................................ 2 Jakost......................................... 3 Nabídka.....................................

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

se začala psát v roce Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně vstoupila na stavební trh. Společnost má pevné

se začala psát v roce Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně vstoupila na stavební trh. Společnost má pevné p r o f i l f i r m y v y s o k á k v a l i t a z a p ř e k v a p i v o u c e n u HISTORIE SPOLEČNOSTI se začala psát v roce 1990. Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně

Více

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory Prezentace průmyslových ploch pro investory 1 Obsah Město Přerov Mapa podnikatelských ploch Informace o jednotlivých plochách Brownfieldy ve městě Kontakty 2 Město Přerov: Základní přehled Počet obyvatel

Více