Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy"

Transkript

1 Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše predstavy

2 ALPINE Bau CZ Jiráskova 613/ Valašské Meziříčí Česká Republika Praha Hradec Králové sídla závodů a středisek Právní forma: Společnost s ručením omezeným České Budějovice Znojmo Brno Ostrava Valašské Meziříčí Zlín Obě sesterské společnosti patří do rakouského koncernu ALPINE, který se stal v roce 2006 součástí nadnárodní skupiny FCC, Španělsko. Proč stavět s ALPINE? Vybavení nejmodernější strojovou mechanizací a strojním zařízením, využívání pokrokových technologií, dlouholeté zkušenosti v oborech dopravního, inženýrského a pozemního stavitelství, ať už v postavení samostatného stavebníka či v postavení člena sdružení, to vše je u ALPINE zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. ALPINE Slovakia Mokráň záhon Bratislava Slovenská republika Žilina Banská Bystrica Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným Bratislava sídla závodov a stredísk Obidve sesterské spoločnosti patria do rakúskeho koncernu ALPINE, ktorý sa stal v roku 2006 súčasťou nadnárodnej skupiny FCC, Španielsko. Prečo stavať s ALPINE? Vybavenie najmodernejšou strojovou mechanizáciou a strojovým zariadením, využívanie pokrokových technológií, dlhoročné skúsenosti v odboroch dopravného, inžinierskeho a pozemného staviteľstva, či už v postavení samostatného stavebníka alebo v postavení člena združenia, to všetko je u ALPINE zárukou kvality a vzájomne výhodnej spolupráce.

3 Ať se vydáte kteroukoli cestou Dopravní infrastruktura patří ke klíčovým faktorům, které významným způsobem ovlivňují hospodářský rozvoj každé země. Nech sa vydáte ktoroukoľvek cestou Dopravná infraštruktúra patrí ku kľúčovým faktorom, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú hospodársky rozvoj každej krajiny.

4 Naši zákazníci oceňují technické dovednosti, vysokou kvalitu, SPOLEHLIVOST A dodržování harmonogramů. Realizujeme malé i velké zakázky, vše od klasické stavby až po inovativní ekologické projekty. Naši zákazníci oceňujú technické zručnosti, vysokú kvalitu, spoľahlivosť a dodržiavanie harmonogramov. Realizujeme malé i veľké zákazky, všetko od klasickej stavby až po inovatívne ekologické projekty.

5 Různé využití, ale vždy vysoká kvalita Napomáháme zlepšování životního prostředí, budujeme cyklostezky, zpevněné plochy, kanalizace, opěrné zdi. Rôzne využitie, ale vždy vysoká kvalita Napomáhame zlepšovaniu životného prostredia, budujeme cyklotrasy, spevnené plochy, kanalizácie, oporné múry.

6 OBSAH 15 Dopravní stavby Dopravné stavby 17 Pozemní stavby Pozemné stavby 19 Ostatní stavby Ostatné stavby 21 Asfaltové technologie Asfaltové technológie 23 Strojový park Strojový park 25 Péče o zaměstnance, kariéra Starostlivosť o zamestnancov, kariéra

7 Všude tam, kde se staví Všade tam, kde sa stavia

8 ALPINE CZ / SK 15 DOPRAVNÍ STAVBY ALPINE má dlouholeté zkušenosti s realizací staveb ve všech oborech dopravního stavitelství. Významné stavby dálnic, silnic, železnic, mostů a protihlukových stěn jsou vizitkou společnosti. ALPINE realizuje dopravní stavby velkého i malého rozsahu pro stát, pro samosprávné územní celky, pro města, obce nebo pro soukromé investory. Základem mnoha úspěšných projektů minulosti a současnosti je zkušený, odborně zdatný a sehraný tým zaměstnanců, důsledné využívání nejnovějších technologií a pracovních postupů s důrazem na kvalitu a s přihlédnutím k ochraně životního prostředí, využití nejmodernějších stavebních strojů a zařízení. > D11, část Chýšť-Osičky (CZ) > R48, úsek Frýdek-Místek-Dobrá (CZ) > D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou-Bělotín (CZ) > I/11 Jablunkov-obchvat (CZ) > dálnice A1, část Świerklany-Gorzyczki (PL) > I/57 Semetín-Bystřička (CZ) > Silniční okruh kolem Prahy stavba 513 Vestec-Lahovice (CZ) > D47, stavba Bohumín-státní hranice ČR/PL (CZ) > D1, stavba 0135 Kroměříž-východ-Říkovice (CZ) DOPRAVNÉ STAVBY ALPINE má dlhoročné skúsenosti s realizáciou stavieb vo všetkých odboroch dopravného staviteľstva. Významné stavby diaľnic, ciest, železníc, mostov a protihlukových stien sú vizitkou spoločnosti. ALPINE realizuje dopravné stavby veľkého i malého rozsahu pre štát, pre samosprávne kraje, pre mestá, obce alebo pre súkromných investorov. Základom mnohých úspešných projektov v minulosti a súčasnosti je skúsený, odborne zdatný a zohratý tím zamestnancov, dôsledné využívanie najnovších technológií a pracovných postupov s dôrazom na kvalitu a s prihliadnutím na ochranu životného prostredia, využitie najmodernejších stavebných strojov a zariadení. > ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava Nové Mesto nad Váhom, I. a II.etapa ŽSR (SK) > D1 Protihluková stena Liptovský Michal (SK) > I/51 Trnava severný obchvat, I.etapa (SK) > R3 Horná Štubňa obchvat (SK) > Okružná križovatka Zavar (SK) > Bodová závada na ceste I/12 v obci Čierne (SK) > ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov IV. a V.etapa. (SK)

9 POZEMNÍ STAVBY ALPINE nabízí realizaci novostaveb i rekonstrukcí pozemních staveb: Občanské stavby Stavby pro bydlení (rodinné domy, bytové domy), stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy), stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, komunitní centra), školské stavby (školy, mateřské školy, školící centra), sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly, hřiště, stadiony), stavby pro kulturu (divadla, kina, kostely, výstaviště), stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace, polyfunkční objekty), stavby pro dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny), budovy pro dopravu (odbavovací haly nádraží, letišť), administrativní budovy. ALPINE CZ / SK > Komunitní centrum Ostrava >Bioplynová stanice Švábenice, Mutěnice, Zahnašovice, Radešínská Svratka, Karlovice, Bratčice, Dolní Heřmanice, Pikárec, Kojetín > Sekundární regenerace Biocel Paskov-turbína, věž > Vstupní areál OZO skládka Ostrava Hrušov-Vrbice > Dům s pečovatelskou službou Valašské Meziříčí Průmyslové stavby Výrobní haly, vícepodlažní výrobní budovy, skladovací objekty, stavby pro speciální technologie zemědělských staveb bioplynové stanice, stáje, sklady. POZEMNÉ STAVBY ALPINE ponúka realizáciu novostavieb aj rekonštrukcií pozemných stavieb: Občianske stavby Stavby na bývanie (rodinné domy, bytové domy), stavby pre individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy), stavby pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť (nemocnice, domovy s opatrovateľskou službou, komunitné centrá), školské stavby (školy, materské školy, školiace centrá), športové stavby (telocvične, športové haly, ihriská, štadióny), stavby pre kultúru (divadlá, kiná, kostoly, výstavisko), stavby pre služby a obchod (obchodné domy, reštaurácie, polyfunkčné objekty), stavby na dočasné ubytovanie (hotely, penzióny, ubytovne), budovy pre dopravu (odbavovacie haly staníc, letísk), administratívne budovy. Priemyselné stavby Výrobné haly, viacpodlažné výrobné budovy, skladovacie objekty, stavby pre špeciálne technológie poľnohospodárskych stavieb - bioplynove stanice, stajne, sklady. > Obytný súbor III VEŽE Bratislava > Polyfunkčný bytový dom Kramáre, Bratislava > Novostavba AUDI-PORSCHE Bratislava > Prístavba administratívnej budovy v areáli TV Markíza Záhorská Bystrica 17

10 ALPINE CZ / SK 19 Ostatní STAVBY Těmito stavbami, které nechceme oborově zařazovat, rozumíme projekty, které ALPINE realizovala či realizuje jako např. projekty kanalizačních a čisticích systémů, čističky odpadních vod, vodárny, úpravy vodních toků, budování propustí, jezů, čištění koryt řek, ekologické sběrné dvory, cyklostezky, zpevněné plochy všeho druhu, opěrné zdi, dálniční odpočívadla a které v celém rozsahu kompletují stavební možnosti a schopnosti ALPINE. Těmito mnohdy nenápadnými stavbami zanechává ALPINE významnou stopu v místě realizace a napomáhá svou stavební činností, šetrnou k životnímu prostředí, ke zkvalitnění lidského života. > Projekt Čistá řeka Bečva skupina opatření C > Bernartice nad Odrou-jez > Cyklostezky Rožnov > Cyklostezka Valašské Meziříčí > Cyklostezka Paskov > Plynovod GAZELA Ostatné STAVBY Pod týmito stavbami, ktoré nechceme odborovo zaraďovať, rozumieme také projekty, ktoré ALPINE realizovala alebo realizuje, ako sú napr. projekty kanalizačných a čistiacich systémov, čističky odpadových vôd, vodárne, úpravy vodných tokov, budovanie priepustí, hatí, čistenie riečnych korýt, ekologické zberné dvory, cyklotrasy, spevnené plochy akéhokoľvek druhu, oporné steny, diaľničné odpočívadlá, a ktoré v celom rozsahu kompletujú stavebné možnosti a schopnosti ALPINE. > Banská Bystrica Sústava na likvidáciu odpadových vôd, II.etapa, Rudlovský potok > Zberný dvor Cífer > D1-odpočívadlo Červeník Týmito mnohokrát nenápadnými stavbami zanecháva ALPINE významnú stopu v mieste realizácie a napomáha svojou stavebnou činnosťou, šetrnou k životnému prostrediu, ku skvalitneniu ľudského života.

11 ALPINE CZ / SK 21 Asfaltové technologie Všechny činnosti související s realizací asfaltových technologií provádí ALPINE po celém území České i Slovenské republiky prostřednictvím závodu ASFALT. ALPINE nabízí: Výroba asfaltových směsí Ve vlastních obalovnách ve Smolíně u Pohořelic a v Senci a dále v obalovnách dceřiné společnosti SILASFALT s.r.o. v Šenově u Nového Jičína, v Ostravě-Kunčicích, ve Starém Městě u Frýdku-Místku, ve Valašském Meziříčí a v Zádveřicích. Frézování Pokládka asfaltových povrchů Spojovací a infiltrační postřiky Prolití asfaltem Vrstvy z recyklovaného materiálu Šenov u NJ 120 t/hod. Ostrava - Kunčice 240 t/hod. Staré Město u F-M 160 t/hod. Valašské Meziříčí sídla obaloven Smolín 160 t/hod. Zádveřice 160 t/hod. 80 t/hod. Asfaltové technológie Všetky činnosti súvisiace s realizáciou asfaltových technológií vykonáva ALPINE na celom území Českej i Slovenskej republiky prostredníctvom závodu ASFALT. ALPINE ponúka: Výroba asfaltových zmesí Na vlastných obaľovačkách v Smolíne u Pohořelíc a v Senci a ďalej na obaľovačkách dcérskej spoločnosti SILASFALT s.r.o. v Šenove u Nového Jičína, v Ostrave-Kunčiciach, v Starom Měste u Frýdku-Místku, vo Valašskom Meziříčí a v Zádveřiciach. Frézovanie Pokládka asfaltových povrchov Spojovacie a infiltračné postreky Preliatie asfaltom Vrstvy z recyklovaného materiálu Senec 240 t/hod. sídlo obal ovne

12 ALPINE CZ / SK 23 Strojový park ALPINE disponuje technicky špičkovými stroji, přístroji a zařízeními, díky kterým můžeme splnit nejnáročnější požadavky investorů a provést práci kvalitně a rychle. Za plánování, nákup, správu, údržbu, obnovu a správné nasazení všech strojů na stavbách v České republice a na Slovensku je odpovědný servisní mechanizačně-technický útvar MTA. ALPINE nabízí: Krátkodobý i dlouhodobý pronájem stavební mechanizace Strojový park ALPINE disponuje technicky špičkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, vďaka ktorým môžeme splniť najnáročnejšie požiadavky investorov a vykonať prácu kvalitne a rýchlo. Za plánovanie, nákup, správu, údržbu, obnovu a správne nasadenie všetkých strojov na stavbách v Českej republike a na Slovensku je zodpovedný servisný mechanizačno-technický útvar MTA. ALPINE ponúka: Krátkodobý aj dlhodobý prenájom stavebnej mechanizácie

13 ALPINE CZ / SK 25 Péče o zaměstnance, kariéra K nejvyšším hodnotám v ALPINE patří motivace zaměstnanců, zdravotní péče, dokonalé vyškolení, bezpečnost, spolehlivost, odpovědnost k životnímu prostředí. Předpokladem konkurenceschopnosti firmy je investice do vzdělání zaměstnanců a víme, že obstát můžeme pouze s dobrým know-how a kvalifikovanými lidmi. ALPINE se již několik let zaměřuje na intenzivní vzdělávání zaměstnanců. Důležitým bodem strategie, kterou ALPINE zastává, je excelentní realizace. V tomto smyslu je také jasný každoroční program seminářů, které mají podpořit a rozvinout schopnosti a vědomosti zaměstnanců v oblasti kalkulací, realizace díla či předcházení vzniku rizik na stavbě. Zkušení školitelé z vlastních řad jsou doplňováni externími odborníky. Trvalá pozornost ze strany ALPINE je věnována absolventům odborných škol, se záměrem zaučit a vychovat je pro konkrétní pracovní pozice. Pravidelná slavnostní oceňování dlouholetých zaměstnanců a letní setkávání zaměstnanců prezentují ALPINE jako firmu, která si váží věrnosti a loajality. Starostlivosť o zamestnancov, kariéra K najvyšším hodnotám v ALPINE patrí motivácia zamestnancov, zdravotná starostlivosť, dokonalé vyškolenie, bezpečnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť k životnému prostrediu. Predpokladom konkurencieschopnosti firmy je investícia do vzdelania zamestnancov a vieme, že obstáť môžeme len s dobrým know-how a kvalifikovanými ľuďmi. ALPINE sa už niekoľko rokov zameriava na intenzívne vzdelávanie zamestnancov. Dôležitým bodom stratégie, ktorú ALPINE zastáva, je excelentná realizácia. V tomto zmysle je tiež jasný každoročný program seminárov, ktoré majú podporiť a rozvinúť schopnosti a vedomosti zamestnancov v oblasti kalkulácií, realizácie diela, či predchádzanie vzniku rizík na stavbe. Skúsení školitelia z vlastných radov sú doplňovaní externými odborníkmi. Trvalá pozornosť zo strany ALPINE je venovaná absolventom odborných škôl, so zámerom zaučiť a vychovať ich pre konkrétne pracovné pozície. Pravidelné slávnostné oceňovania dlhoročných zamestnancov a letné stretávanie zamestnancov prezentujú ALPINE ako firmu, ktorá si váži vernosť a loajalitu.

14 Změny, chyby tisku a sazby vyhrazeny. Stav k Zmeny, chyby tlače a sadzby vyhradené. Stav k ALPINE Bau CZ s r.o. Jiráskova 613/ Valašské Meziříčí Česká republika Tel: ALPINE SLOVAKIA, spol s r.o. Mokráň záhon Bratislava Slovenská republika Tel:

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Z vízií tvoríme hodnoty Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Broumov Revitalizácia kláštora Broumov vzdelávacie a kultúrne centrum výkony 5 099 zisk pred zdanením 87 čistý zisk 64 aktíva celkovo 3 804

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015 Projekt praxí pro studenty VUT FAST Brno úspěšně pokračuje strana 5 Česká dopravní stavba roku 2014 strana 9 V Telči bylo otevřeno nové centrum volnočasových

Více

Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ PROFIL ARCADIS CZ OBSAH 1

Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ PROFIL ARCADIS CZ OBSAH 1 Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ OBSAH 1 Spielberk Office Centre Tower B Brno ARCADIS CZ, divize EC Harris zajišťovala komplexní služby pro získání certifikátu BREEAM a celý proces řídila.

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009. Člen DDM Group

Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009. Člen DDM Group Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Obsah 04 Úvod 05 Skupina Metrostav 06 Schéma Skupiny Metrostav 08 Základní ukazatele 2005 až

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 1 Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize,

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

náš COLAS Cesta cez Horný Zemplín

náš COLAS Cesta cez Horný Zemplín náš COLAS Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike Číslo 1 ročník 64 březen/marec 2015 Cesta cez Horný Zemplín obsah

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

PRESS KIT Říjen 2007

PRESS KIT Říjen 2007 PRESS KIT Říjen 2007 OBSAH Profil Klíčové ukazatele Oblasti činnosti Hodnoty Cíle Historie Inovace a technologie Závody a dceřiné společnosti Organizační struktura Kontakt PŘÍLOHY: EUROVIA, člen koncernu

Více

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky FIREMNÍ PROFILY top českého stavebnictví 29 seznam profilů firem Skanskaa.s. 29 eurovia CS, a.s. 30 Metrostava.s. 32 IMOS Brno, a.s. 32 OHL ŽS, a.s. 33 VCeS, a.s. 34 Strabag a.s. 36 Viamont DSP a.s. 36

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Profil společnosti. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Profil společnosti. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Profil společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 2006 2 3 Ing. Jaromír Uhýrek, generální ředitel Motto: Tradice spojená s profesionalitou, operativní přístup a komplexní nabídka služeb spolu s vysokou kvalitou

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více