Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy"

Transkript

1 Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše predstavy

2 ALPINE Bau CZ Jiráskova 613/ Valašské Meziříčí Česká Republika Praha Hradec Králové sídla závodů a středisek Právní forma: Společnost s ručením omezeným České Budějovice Znojmo Brno Ostrava Valašské Meziříčí Zlín Obě sesterské společnosti patří do rakouského koncernu ALPINE, který se stal v roce 2006 součástí nadnárodní skupiny FCC, Španělsko. Proč stavět s ALPINE? Vybavení nejmodernější strojovou mechanizací a strojním zařízením, využívání pokrokových technologií, dlouholeté zkušenosti v oborech dopravního, inženýrského a pozemního stavitelství, ať už v postavení samostatného stavebníka či v postavení člena sdružení, to vše je u ALPINE zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. ALPINE Slovakia Mokráň záhon Bratislava Slovenská republika Žilina Banská Bystrica Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným Bratislava sídla závodov a stredísk Obidve sesterské spoločnosti patria do rakúskeho koncernu ALPINE, ktorý sa stal v roku 2006 súčasťou nadnárodnej skupiny FCC, Španielsko. Prečo stavať s ALPINE? Vybavenie najmodernejšou strojovou mechanizáciou a strojovým zariadením, využívanie pokrokových technológií, dlhoročné skúsenosti v odboroch dopravného, inžinierskeho a pozemného staviteľstva, či už v postavení samostatného stavebníka alebo v postavení člena združenia, to všetko je u ALPINE zárukou kvality a vzájomne výhodnej spolupráce.

3 Ať se vydáte kteroukoli cestou Dopravní infrastruktura patří ke klíčovým faktorům, které významným způsobem ovlivňují hospodářský rozvoj každé země. Nech sa vydáte ktoroukoľvek cestou Dopravná infraštruktúra patrí ku kľúčovým faktorom, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú hospodársky rozvoj každej krajiny.

4 Naši zákazníci oceňují technické dovednosti, vysokou kvalitu, SPOLEHLIVOST A dodržování harmonogramů. Realizujeme malé i velké zakázky, vše od klasické stavby až po inovativní ekologické projekty. Naši zákazníci oceňujú technické zručnosti, vysokú kvalitu, spoľahlivosť a dodržiavanie harmonogramov. Realizujeme malé i veľké zákazky, všetko od klasickej stavby až po inovatívne ekologické projekty.

5 Různé využití, ale vždy vysoká kvalita Napomáháme zlepšování životního prostředí, budujeme cyklostezky, zpevněné plochy, kanalizace, opěrné zdi. Rôzne využitie, ale vždy vysoká kvalita Napomáhame zlepšovaniu životného prostredia, budujeme cyklotrasy, spevnené plochy, kanalizácie, oporné múry.

6 OBSAH 15 Dopravní stavby Dopravné stavby 17 Pozemní stavby Pozemné stavby 19 Ostatní stavby Ostatné stavby 21 Asfaltové technologie Asfaltové technológie 23 Strojový park Strojový park 25 Péče o zaměstnance, kariéra Starostlivosť o zamestnancov, kariéra

7 Všude tam, kde se staví Všade tam, kde sa stavia

8 ALPINE CZ / SK 15 DOPRAVNÍ STAVBY ALPINE má dlouholeté zkušenosti s realizací staveb ve všech oborech dopravního stavitelství. Významné stavby dálnic, silnic, železnic, mostů a protihlukových stěn jsou vizitkou společnosti. ALPINE realizuje dopravní stavby velkého i malého rozsahu pro stát, pro samosprávné územní celky, pro města, obce nebo pro soukromé investory. Základem mnoha úspěšných projektů minulosti a současnosti je zkušený, odborně zdatný a sehraný tým zaměstnanců, důsledné využívání nejnovějších technologií a pracovních postupů s důrazem na kvalitu a s přihlédnutím k ochraně životního prostředí, využití nejmodernějších stavebních strojů a zařízení. > D11, část Chýšť-Osičky (CZ) > R48, úsek Frýdek-Místek-Dobrá (CZ) > D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou-Bělotín (CZ) > I/11 Jablunkov-obchvat (CZ) > dálnice A1, část Świerklany-Gorzyczki (PL) > I/57 Semetín-Bystřička (CZ) > Silniční okruh kolem Prahy stavba 513 Vestec-Lahovice (CZ) > D47, stavba Bohumín-státní hranice ČR/PL (CZ) > D1, stavba 0135 Kroměříž-východ-Říkovice (CZ) DOPRAVNÉ STAVBY ALPINE má dlhoročné skúsenosti s realizáciou stavieb vo všetkých odboroch dopravného staviteľstva. Významné stavby diaľnic, ciest, železníc, mostov a protihlukových stien sú vizitkou spoločnosti. ALPINE realizuje dopravné stavby veľkého i malého rozsahu pre štát, pre samosprávne kraje, pre mestá, obce alebo pre súkromných investorov. Základom mnohých úspešných projektov v minulosti a súčasnosti je skúsený, odborne zdatný a zohratý tím zamestnancov, dôsledné využívanie najnovších technológií a pracovných postupov s dôrazom na kvalitu a s prihliadnutím na ochranu životného prostredia, využitie najmodernejších stavebných strojov a zariadení. > ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava Nové Mesto nad Váhom, I. a II.etapa ŽSR (SK) > D1 Protihluková stena Liptovský Michal (SK) > I/51 Trnava severný obchvat, I.etapa (SK) > R3 Horná Štubňa obchvat (SK) > Okružná križovatka Zavar (SK) > Bodová závada na ceste I/12 v obci Čierne (SK) > ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov IV. a V.etapa. (SK)

9 POZEMNÍ STAVBY ALPINE nabízí realizaci novostaveb i rekonstrukcí pozemních staveb: Občanské stavby Stavby pro bydlení (rodinné domy, bytové domy), stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy), stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, komunitní centra), školské stavby (školy, mateřské školy, školící centra), sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly, hřiště, stadiony), stavby pro kulturu (divadla, kina, kostely, výstaviště), stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace, polyfunkční objekty), stavby pro dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny), budovy pro dopravu (odbavovací haly nádraží, letišť), administrativní budovy. ALPINE CZ / SK > Komunitní centrum Ostrava >Bioplynová stanice Švábenice, Mutěnice, Zahnašovice, Radešínská Svratka, Karlovice, Bratčice, Dolní Heřmanice, Pikárec, Kojetín > Sekundární regenerace Biocel Paskov-turbína, věž > Vstupní areál OZO skládka Ostrava Hrušov-Vrbice > Dům s pečovatelskou službou Valašské Meziříčí Průmyslové stavby Výrobní haly, vícepodlažní výrobní budovy, skladovací objekty, stavby pro speciální technologie zemědělských staveb bioplynové stanice, stáje, sklady. POZEMNÉ STAVBY ALPINE ponúka realizáciu novostavieb aj rekonštrukcií pozemných stavieb: Občianske stavby Stavby na bývanie (rodinné domy, bytové domy), stavby pre individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy), stavby pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť (nemocnice, domovy s opatrovateľskou službou, komunitné centrá), školské stavby (školy, materské školy, školiace centrá), športové stavby (telocvične, športové haly, ihriská, štadióny), stavby pre kultúru (divadlá, kiná, kostoly, výstavisko), stavby pre služby a obchod (obchodné domy, reštaurácie, polyfunkčné objekty), stavby na dočasné ubytovanie (hotely, penzióny, ubytovne), budovy pre dopravu (odbavovacie haly staníc, letísk), administratívne budovy. Priemyselné stavby Výrobné haly, viacpodlažné výrobné budovy, skladovacie objekty, stavby pre špeciálne technológie poľnohospodárskych stavieb - bioplynove stanice, stajne, sklady. > Obytný súbor III VEŽE Bratislava > Polyfunkčný bytový dom Kramáre, Bratislava > Novostavba AUDI-PORSCHE Bratislava > Prístavba administratívnej budovy v areáli TV Markíza Záhorská Bystrica 17

10 ALPINE CZ / SK 19 Ostatní STAVBY Těmito stavbami, které nechceme oborově zařazovat, rozumíme projekty, které ALPINE realizovala či realizuje jako např. projekty kanalizačních a čisticích systémů, čističky odpadních vod, vodárny, úpravy vodních toků, budování propustí, jezů, čištění koryt řek, ekologické sběrné dvory, cyklostezky, zpevněné plochy všeho druhu, opěrné zdi, dálniční odpočívadla a které v celém rozsahu kompletují stavební možnosti a schopnosti ALPINE. Těmito mnohdy nenápadnými stavbami zanechává ALPINE významnou stopu v místě realizace a napomáhá svou stavební činností, šetrnou k životnímu prostředí, ke zkvalitnění lidského života. > Projekt Čistá řeka Bečva skupina opatření C > Bernartice nad Odrou-jez > Cyklostezky Rožnov > Cyklostezka Valašské Meziříčí > Cyklostezka Paskov > Plynovod GAZELA Ostatné STAVBY Pod týmito stavbami, ktoré nechceme odborovo zaraďovať, rozumieme také projekty, ktoré ALPINE realizovala alebo realizuje, ako sú napr. projekty kanalizačných a čistiacich systémov, čističky odpadových vôd, vodárne, úpravy vodných tokov, budovanie priepustí, hatí, čistenie riečnych korýt, ekologické zberné dvory, cyklotrasy, spevnené plochy akéhokoľvek druhu, oporné steny, diaľničné odpočívadlá, a ktoré v celom rozsahu kompletujú stavebné možnosti a schopnosti ALPINE. > Banská Bystrica Sústava na likvidáciu odpadových vôd, II.etapa, Rudlovský potok > Zberný dvor Cífer > D1-odpočívadlo Červeník Týmito mnohokrát nenápadnými stavbami zanecháva ALPINE významnú stopu v mieste realizácie a napomáha svojou stavebnou činnosťou, šetrnou k životnému prostrediu, ku skvalitneniu ľudského života.

11 ALPINE CZ / SK 21 Asfaltové technologie Všechny činnosti související s realizací asfaltových technologií provádí ALPINE po celém území České i Slovenské republiky prostřednictvím závodu ASFALT. ALPINE nabízí: Výroba asfaltových směsí Ve vlastních obalovnách ve Smolíně u Pohořelic a v Senci a dále v obalovnách dceřiné společnosti SILASFALT s.r.o. v Šenově u Nového Jičína, v Ostravě-Kunčicích, ve Starém Městě u Frýdku-Místku, ve Valašském Meziříčí a v Zádveřicích. Frézování Pokládka asfaltových povrchů Spojovací a infiltrační postřiky Prolití asfaltem Vrstvy z recyklovaného materiálu Šenov u NJ 120 t/hod. Ostrava - Kunčice 240 t/hod. Staré Město u F-M 160 t/hod. Valašské Meziříčí sídla obaloven Smolín 160 t/hod. Zádveřice 160 t/hod. 80 t/hod. Asfaltové technológie Všetky činnosti súvisiace s realizáciou asfaltových technológií vykonáva ALPINE na celom území Českej i Slovenskej republiky prostredníctvom závodu ASFALT. ALPINE ponúka: Výroba asfaltových zmesí Na vlastných obaľovačkách v Smolíne u Pohořelíc a v Senci a ďalej na obaľovačkách dcérskej spoločnosti SILASFALT s.r.o. v Šenove u Nového Jičína, v Ostrave-Kunčiciach, v Starom Měste u Frýdku-Místku, vo Valašskom Meziříčí a v Zádveřiciach. Frézovanie Pokládka asfaltových povrchov Spojovacie a infiltračné postreky Preliatie asfaltom Vrstvy z recyklovaného materiálu Senec 240 t/hod. sídlo obal ovne

12 ALPINE CZ / SK 23 Strojový park ALPINE disponuje technicky špičkovými stroji, přístroji a zařízeními, díky kterým můžeme splnit nejnáročnější požadavky investorů a provést práci kvalitně a rychle. Za plánování, nákup, správu, údržbu, obnovu a správné nasazení všech strojů na stavbách v České republice a na Slovensku je odpovědný servisní mechanizačně-technický útvar MTA. ALPINE nabízí: Krátkodobý i dlouhodobý pronájem stavební mechanizace Strojový park ALPINE disponuje technicky špičkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, vďaka ktorým môžeme splniť najnáročnejšie požiadavky investorov a vykonať prácu kvalitne a rýchlo. Za plánovanie, nákup, správu, údržbu, obnovu a správne nasadenie všetkých strojov na stavbách v Českej republike a na Slovensku je zodpovedný servisný mechanizačno-technický útvar MTA. ALPINE ponúka: Krátkodobý aj dlhodobý prenájom stavebnej mechanizácie

13 ALPINE CZ / SK 25 Péče o zaměstnance, kariéra K nejvyšším hodnotám v ALPINE patří motivace zaměstnanců, zdravotní péče, dokonalé vyškolení, bezpečnost, spolehlivost, odpovědnost k životnímu prostředí. Předpokladem konkurenceschopnosti firmy je investice do vzdělání zaměstnanců a víme, že obstát můžeme pouze s dobrým know-how a kvalifikovanými lidmi. ALPINE se již několik let zaměřuje na intenzivní vzdělávání zaměstnanců. Důležitým bodem strategie, kterou ALPINE zastává, je excelentní realizace. V tomto smyslu je také jasný každoroční program seminářů, které mají podpořit a rozvinout schopnosti a vědomosti zaměstnanců v oblasti kalkulací, realizace díla či předcházení vzniku rizik na stavbě. Zkušení školitelé z vlastních řad jsou doplňováni externími odborníky. Trvalá pozornost ze strany ALPINE je věnována absolventům odborných škol, se záměrem zaučit a vychovat je pro konkrétní pracovní pozice. Pravidelná slavnostní oceňování dlouholetých zaměstnanců a letní setkávání zaměstnanců prezentují ALPINE jako firmu, která si váží věrnosti a loajality. Starostlivosť o zamestnancov, kariéra K najvyšším hodnotám v ALPINE patrí motivácia zamestnancov, zdravotná starostlivosť, dokonalé vyškolenie, bezpečnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť k životnému prostrediu. Predpokladom konkurencieschopnosti firmy je investícia do vzdelania zamestnancov a vieme, že obstáť môžeme len s dobrým know-how a kvalifikovanými ľuďmi. ALPINE sa už niekoľko rokov zameriava na intenzívne vzdelávanie zamestnancov. Dôležitým bodom stratégie, ktorú ALPINE zastáva, je excelentná realizácia. V tomto zmysle je tiež jasný každoročný program seminárov, ktoré majú podporiť a rozvinúť schopnosti a vedomosti zamestnancov v oblasti kalkulácií, realizácie diela, či predchádzanie vzniku rizík na stavbe. Skúsení školitelia z vlastných radov sú doplňovaní externými odborníkmi. Trvalá pozornosť zo strany ALPINE je venovaná absolventom odborných škôl, so zámerom zaučiť a vychovať ich pre konkrétne pracovné pozície. Pravidelné slávnostné oceňovania dlhoročných zamestnancov a letné stretávanie zamestnancov prezentujú ALPINE ako firmu, ktorá si váži vernosť a loajalitu.

14 Změny, chyby tisku a sazby vyhrazeny. Stav k Zmeny, chyby tlače a sadzby vyhradené. Stav k ALPINE Bau CZ s r.o. Jiráskova 613/ Valašské Meziříčí Česká republika Tel: ALPINE SLOVAKIA, spol s r.o. Mokráň záhon Bratislava Slovenská republika Tel:

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

Jsme ALPINE Bau CZ. Váš partner pro stavební projekty. // www.alpine.cz

Jsme ALPINE Bau CZ. Váš partner pro stavební projekty. // www.alpine.cz Jsme ALPINE Bau CZ. Váš partner pro stavební projekty. // www.alpine.cz Historie ALPINE se v České republice píše od roku 1992. Prvním sídlem firmy byla Ostrava, postupně se stavební činnost rozšiřovala

Více

ÚVODNÍ SLOVO STRUKTURA ÚVODNÍ SLOVO. ALPINE Bau CZ a.s.

ÚVODNÍ SLOVO STRUKTURA ÚVODNÍ SLOVO. ALPINE Bau CZ a.s. LPINE ALPINE OBSAH 3 Úvodní slovo 5 Struktura skupiny Představení skupiny ALPINE 7 ALPINE Bau CZ a.s. 21 SILASFALT s.r.o. 25 ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. 35 Slovenské Asfalty s.r.o. 39 ALPINE AT GmbH 49

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

PROFIL SPOLOČNOSTI. spoločne môžeme stavať

PROFIL SPOLOČNOSTI. spoločne môžeme stavať PROFIL SPOLOČNOSTI spoločne môžeme stavať PROFIL A PORTFÓLIO SPOLOČNOSTI Spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. bola založená na jar v roku 1997 ako dcérska spoločnosť vtedajšej spoločnosti Stavby mostů

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Férový dodávateľ energie

Férový dodávateľ energie Férový dodávateľ energie Staviame na individuálnom prístupe Našim zákazníkom ponúkame možnosť efektívneho hospodárenia s energiou - optimalizáciou spotreby, výhodnou cenou samotnej komodity ale aj vo forme

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o.

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Medias promotion Spoločnosť Medias promotion bola založená v novembri

Více

Financovanie projektov efektívnej energie

Financovanie projektov efektívnej energie short term has no future Financovanie projektov efektívnej energie Dexia banka Slovensko a.s. Mgr. Ladislav Tolmáči Odbor projektového financovania a infraštruktúry Člen Dexia Group, založená 1993 #1 vo

Více

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 12 Sezóna C D G E H F H E G A B Dospelá osoba v DI 959 999 1089 1129 1149 1159 1209

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

Prezentácia spoločnosti

Prezentácia spoločnosti Prezentácia spoločnosti História Spoločnosť STAVIZOL, s.r.o., Žilina bola založená v roku 2001. Na stavebnom trhu pôsobíme už od roku 1993 prostredníctvom súkromnej firmy Stavizol Ing. Ivan Labuda, z ktorej

Více

Club Calimera Sunshine Creta ****9

Club Calimera Sunshine Creta ****9 Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C C F D G E G D F A B Dospelá osoba

Více

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Olbrachtova 1589/1, CZ Praha 4, Certifikační orgán č. 3100

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Olbrachtova 1589/1, CZ Praha 4, Certifikační orgán č. 3100 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Olbrachtova 1589/1, CZ-140 02 Praha 4, Certifikační orgán č. 3100 P. č. Identifikační údaje certifikovaného subjektu 1 Železniční projekčně-stavební kancelář

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C A E D I H J G F A B Dospelá

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

Club Calimera Sunshine Rhodos ****

Club Calimera Sunshine Rhodos **** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A C D I H J G F E C Dospelá

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

Základné údaje o lokalite

Základné údaje o lokalite BREZNO 2006 PONUKA NA INVESTOVANIE Základné údaje o lokalite Lokalizácia: periféria, východne od mesta vpravo pri ceste II/529 Výmera lokality: 143,1 ha Zelená plocha: 125,06 ha Hnedá plocha: 16,24 ha

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

EEM. pochádzame zo SLOVENSKA, pôsobíme CELOSVOTOVO. ...vyše 90-ročná tradícia v oblasti

EEM. pochádzame zo SLOVENSKA, pôsobíme CELOSVOTOVO. ...vyše 90-ročná tradícia v oblasti ...budujeme energiu EEM...vyše 90-ročná tradícia v oblasti výstavba rekonštrukcie projekčná činnosť inžinierska činnosť vlastné produkty 400kV, 220kV, 110kV, 22kV vzdušné vedenia káblové vedenia rozvodne

Více

Aktivity spoločnosti Inžinierske stavby, a. s. v energetike. Jesenná konferencia SPNZ

Aktivity spoločnosti Inžinierske stavby, a. s. v energetike. Jesenná konferencia SPNZ Aktivity spoločnosti Inžinierske stavby, a. s. v energetike Jesenná konferencia SPNZ 29. 30. 9. 2011 Profil spoločnosti 1951 založenie spoločnosti pod názvom Trať družby 2004 Inžinierske stavby člen skupiny

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Slovensku

Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Slovensku Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Ing. Milan Majerčík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Praha 20.11.2013 Činnosť investora v príprave. Červený FIDIC Projektant je za objednávateľom

Více

7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov

7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov 7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov 1. Zdravie Teplo domova Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, hovorí staré príslovie. Prinášame Vám ho do Vašich obývačiek, aby oheň bol nielen Vaším

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb Úspory energie v obciach a mestách, máj 2015, Žilina Ing. Radovan Keklák Prečo aj výrobcovia elektrickej energie podporujú

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Zadanie č.1 Oceňovanie stavieb pomocou TEU, RU

Zadanie č.1 Oceňovanie stavieb pomocou TEU, RU Zadanie č.1 Oceňovanie stavieb pomocou TEU, RU (Technicko-ekonomických ukazovateľov, Rozpočtových ukazovateľov) Názov zadania: Výpočet celkových nákladov stavby (CNS) Úloha: Vypočítajte celkové náklady

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

Malokarpatská vínna cesta

Malokarpatská vínna cesta Malokarpatská vínna cesta Združenie za viac než 10 rokov svojej existencie významne prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja, zvýšeniu kvality vinohradníctva a

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

PAPILLON ZEUGMA *****

PAPILLON ZEUGMA ***** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna D B D B E C E C D B A Dospelá osoba

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len OO SPSČ a OÚ MV SR ) Kontakt: pobyty@minv.sk

Více

Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017 )

Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017 ) IMP SO pre - KM Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný regionálny operačný program Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017

Více

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD VÝLUKA NA TRATI PÚCHOV BYTČA DOLNÝ HRIČOV a PÚCHOV LÚKY pod MAKYTOU Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Príloha č.3 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov PHSR mesta Nitry 25-223 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Všetky projekty realizované v rámci IÚS MFO mesta Nitry musia zároveň spĺňať všetky kritériá

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY NA MIERU TECHNOLÓGIOU CAD/CAM

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY NA MIERU TECHNOLÓGIOU CAD/CAM ORTOPEDICKÉ VLOŽKY NA MIERU TECHNOLÓGIOU CAD/CAM PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ O NOHY, NA VYSOKEJ ÚROVNI NEOPROT, spol. s r. o. V záujme kvalitných služieb pacientom NEOPROT už tradične spája dlhoročné skúsenosti

Více

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 v znení zmien a doplnkov ÚPN mesta č.1/a/2007, č.2/2007, č.3/2008,č.1/b/2007, č.5/2009. č.4/a/2009, č.4/b/2009, č.6/2010, č.7/2011, č.9/b/2012, č.10/2013,

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Stále populárnejšie bungalovy pre vás navrhli renomovaní architekti

Stále populárnejšie bungalovy pre vás navrhli renomovaní architekti Ing. arch. Pavol Pokorný Reg.č.0559 AA Sa, ktorý narodil roku 1969 v Bratislave, študoval na fakulte architektúry STU. Za diplomový projekt získal cenu profesora Lacka. Svoje vzdelanie si rozširoval na

Více

ODLUČOVAČE TUKOV. pre stravovacie prevádzky. Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny

ODLUČOVAČE TUKOV. pre stravovacie prevádzky. Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny ODLUČOVAČE TUKOV pre stravovacie prevádzky Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny Spoločnosť Gastroservis, spol. s r.o. ponúka odlučovače tuku pre stravovacie prevádzky v rôznych veľkostiach a podľa typu

Více

Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky

Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky História Ministerstvo dopravy 1923 Výnos ministerstva železníc Pamětní knihy železničních úřadů. Sebrání pamětí na dobu převratu. 1924 - Upozornenie

Více

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠU ZNAČKU?

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠU ZNAČKU? PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠU ZNAČKU? SPOĽAHLIVOSŤ sme autorizovaná značka. Vyvinuli sme model Bioklimatickej pergoly. Naša značka je registrovaná a tým chráni naše produkty pred zneužitím. KREATIVITA každý

Více

IDEÁLNÍ BATERIE PRO MOJI KOUPELNU IDEÁLNE BATÉRIE PRE MOJU KÚPEĽŇU

IDEÁLNÍ BATERIE PRO MOJI KOUPELNU IDEÁLNE BATÉRIE PRE MOJU KÚPEĽŇU VODOVODNÍ BATERIE VODOVODNÉ BATÉRIE IDEÁLNÍ BATERIE PRO MOJI KOUPELNU IDEÁLNE BATÉRIE PRE MOJU KÚPEĽŇU KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Osvědčení ISO 9001 garantuje nejvyšší stupeň trvalé kvality baterií Jika

Více

ANOX Line Platný od MP KOVANIA

ANOX Line Platný od MP KOVANIA ANOX Line 2016 Platný od 1. 10. 2016 www.kluckynadvere.sk www.mpkatalogy.sk MP KOVANIA Pomocné pravítko Odmerajte vzdialenosť mzdzi osou kľučky a osou kľúča (rozteč). Štandardné rozmery sú zvýraznené farebnou

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014 strana: 1 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) 231 0040 000000000 0000 0000 1343 000 Poplatek za

Více

Microsoft Project CVIČENIE 6 1

Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Príprava na realizáciu samostatného projektu Študenti sa rozdelia do 4-členných skupín (a menej členov). Jedna skupina = jedno zadanie = jedna téma. V zápočtovom týždni (alebo

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa ,

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa , Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa 3.6.2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom

Více

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program 6 Odpadové hospodárstvo Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby

Více

S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25

S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25 Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25 SOŠ zriaďovateľ 036 01 MARTIN Rybárska Mošovce Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Obaľovačka kameniva Višňové

Obaľovačka kameniva Višňové Obaľovačka kameniva Višňové Názov aktivity/akcie: Obaľovačka kameniva Višňové Dátum konania: 12.4. 2016 Počet zúčastnených žiakov: 26 Miesto konania: Zodpovedný učiteľ: Cieľ: Višňové Ing. Katarína Ilčíková,

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 OBEC D O L N Ý O H A J NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle 6 ods.

Více

článek 1 Seznam uchazečů, kteří ve stanovené lhůtě předložili nabídku do předmětného zadávacího řízení Uchazeč č. 1 Firma: COMMODUM, spol. s r.o. Adre

článek 1 Seznam uchazečů, kteří ve stanovené lhůtě předložili nabídku do předmětného zadávacího řízení Uchazeč č. 1 Firma: COMMODUM, spol. s r.o. Adre Příloha č. 3 Zadavatel veřejné zakázky: Město Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 003 04 271 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3,

Více