Inspirací pro vznik Praktického rádce byla zkušenost z práce ekologické poradny. Některé dotazy se často opakují a proto jsme se rozhodli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspirací pro vznik Praktického rádce byla zkušenost z práce ekologické poradny. Některé dotazy se často opakují a proto jsme se rozhodli"

Transkript

1 Úvod Vážení občané Teplic, právě jste otevřeli první vydání Praktického rádce Jak chránit životní prostředí na Teplicku z dílny Ekocentra Šťovík. Najdete v něm odpovědi na nejčastější otázky z oblasti životního prostředí a kontakty na úřady a instituce, které Vám mohou pomoci s řešením konkrétních problémů. Inspirací pro vznik Praktického rádce byla zkušenost z práce ekologické poradny. Některé dotazy se často opakují a proto jsme se rozhodli shromáždit nejčastější otázky a odpovědi na jednom místě. Tato publikace vzniká ve dvou verzích - v papírové, kterou právě držíte v ruce, a elektronické, kterou najdete na webových stránkách Ta má oproti té tištěné jednu zásadní výhodu: můžeme ji stále rozšiřovat a aktualizovat. Pokud tedy v tomto sešitě nenajdete odpověď na některou otázku, která se týká životního prostředí v Teplicích, nebo pokud v něm najdete nepřesnost, napište nám, prosím, na ovou adresu Pokud to bude v našich silách, Vaši otázku zodpovíme a do Rádce přidáme. Rádi bychom, aby Vám tato příručka posloužila k orientaci v běžných situacích, které se nějak dotýkají životního prostředí v Teplicích. Pokud byste chtěli vědět víc, nebo přiložit ruku k dílu v aktivní ochraně přírody, stačí sledovat kalendář akcí na webu Autoři publikace 1

2 Obsah Odpady Kdo v Teplicích zajišťuje a vyváží nádoby na odpad? Na koho se obrátit, pokud nejsem spokojen(a) se svozem odpadu? ^ Jak můžu v Teplicích třídit odpad? ^ Pokud je nádoba na určitý druh odpadu plná, mohu odpad hodit do nádoby na jiný druh? ^ Co je bioodpad a jak se v našem městě třídí? Komu zavolat, pokud se chci dozvědět bližší informace? ^ Kam je možné v Teplicích ukládat nebezpečný odpad? Co všechno je nebezpečný odpad? ^ Jak nakládat s velkoobjemovým a stavebním odpadem? ^ Jak nakládat s kovovým odpadem? ^ Jak nakládat s autošrotem? ^ Co je to Bílý týden? Kdy a kdo jej pořádá? ^ Kam můžu nahlásit černou skládku? ^ S kým se domluvit, chci-li zorganizovat úklidovou akci? ^ Kde můžu odevzdat staré šaty, obuv a hračky? Zeleň ^ Jak velký strom smím pokácet bez oznámení a od jakého rozměru už kácení musím hlásit? Komu se hlásí? ^ Co dělat, pokud mám podezření, že někdo protiprávně kácí strom? ^ Na koho se mám obrátit, pokud se mi nelíbí stav veřejné zeleně? ^ Na koho se mám obrátit, pokud chci vysadit strom na veřejném prostranství? Na koho se obrátit, pokud nejsme spokojeni s pořádkem ve městě? Zvířata ^ Veterinární ordinace a ambulance ^ Co dělat, když najdu poraněného živočicha? ^ Kam se zaběhnutým zvířetem ^ Na koho se obrátit, pokud se mi ztratí zvíře? ^ Co dělat, když se stanu svědkem týrání zvířat Jak na venčení psů? ^ Kam se přihlašují zvířata (a která)? Jaké se za ně platí poplatky? Jaké jsou další povinnosti majitelů zvířat? ^ Kdo mi poradí s chovem zvířat? ^ Co dělat a koho volat, pokud mě ohrožuje roj včel nebo vos? ^ Pokousal vás pes nebo jiné zvíře? ^ Kam s uhynulým zvířetem?... 21

3 Obsah Ovzduší ^ Kde najdu dlouhodobé a aktuální informace o stavu ovzduší na Teplicku? ^ Kde najdu přehled velkých znečišťovatelů ovzduší? ^ Jaké jsou limity znečišťujících látek v ovzduší? ^ Co dělat, pokud cítím únik škodlivé látky do ovzduší? ^ Co mám dělat při podezření, že některý komín kouří nadměrně? Kam nahlásit obtežující zápach? ^ Co dělat, když někdo vypaluje trávu? ^ Je povoleno pálit seno, větve a shrabané listí?...25 Voda ^ Kde dostanu informace o kvalitě pitné vody a vody ve vodních tocích a plochách? ^ Je voda z kohoutku v Teplicích vhodná pro kojence? ^ Které vodní plochy v okolí Teplic jsou vhodné ke koupání? ^ Kde se smí umývat auto? ^ Co dělat, pokud se stanu svědkem úniku škodlivých látek do vody? ^ Kde nahlásit prasklé potrubí Hluk a vibrace ^ Jaké existují hlukové limity? ^ Komu hlásit nadměrný hluk po 22.hodině? ^ Na koho se mám obrátit, pokud bydlím v nadměrně hlučném prostředí? ^ Na koho se mám obrátit, pokud mě ruší stavba v sousedství? Na koho se obrátit o pomoc Seznam úřadů a institucí...33 Občanské sdružení Šťovík Teplice

4 Odpady 1.R K do v Teplicích zajišťuje a vyváží nádoby na odpad? Na koho se obrátit, pokud nejsem spokojen(a) se svozem odpadu? Svoz odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen. Na tuto firmu se také můžete obrátit v případě, že svoz není proveden řádně. V případě trvajících potíží se obraťte Magistrát, odbor dopravy a životního prostředí. Marius Pedersen a.s. Fax: Úprkova 1, Teplice Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková R J ak můžu v Teplicích třídit odpad? Jak správně třídit? Plasty patří do žlutých kontejnerů, papír do modrých, sklo do zelených a bioodpad do hnědých. Na směsný odpad jsou určeny černé kontejnery. Do zelených kontejnerů patří: lahve od nápojů bez kovových uzávěrů tabulové sklo bez drátěné vložky barevné sklo velké skleněné střepy skleněné nádoby Do zelených kontejnerů nepatří: keramika, kamenina, porcelán zářivky, žárovky zrcadla sklo s drátěnou vložkou automobilová skla, televizní obrazovky

5 5 Odpady Do modrých kontejnerů patří: Do modrých kontejnerů nepatří: noviny, časopisy katalogy, telefonní seznamy neznečištěné papírové sáčky papírové ubrousky papírová lepenka kancelářský papír kartón knihy, sešity letáky čistý obalový papír uhlový papír (kopírák) voskovaný papír papír znečištěný potravinami obvazy vložky použité pleny pergamen pausovací papír dehtový papír textil Do žlutých kontejnerů patří: Do žlutých kontejnerů nepatří: plastové obaly plastové sáčky plastové fólie plastové nákupní tašky kelímky od jogurtů a dalších potravin sešlápnuté PET lahve pěnový polystyren textil molitan guma kabely plasty znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji, apod. sešlápnuté nápojové kartóny Tetra Pak linolea a výrobky z PVC Do hnědých kontejnerů patří: zbytky ovoce a zeleniny listy a nať zeleniny odpad ze zeleně v domácnosti zbytky pečiva a obilovin travní hmota plevel listí jemné nebo drcené větve hobliny, piliny Do hnědých kontejnerů nepatří: komunální odpad živočišné zbytky (maso, kůže, kosti) exkrementy zvířat papír sklo plasty textil kovy nebezpečné odpady

6 3.R Pokud je nádoba na určitý druh odpadu plná, mohu odpad hodit do nádoby na jiný druh? V žádném případě. Nedbalost lidí, kteří nerespektují správné druhy nádob, nejen že komplikuje a prodražuje proces třídění, ale sráží Teplicím body a tedy i peníze při spolupráci s firmou EKO-KOM. EKO-KOM, a. s., je autorizovaná firma zajišťující zpětný odběr a využití obalů a obalových odpadů. Více informací o třídění i o spoupráci s obcemi najdete na jejích webových stránkách 4.R Co je bioodpad a jak se v našem městě třídí? Komu zavolat, pokud se chci dozvědět bližší informace? Bioodpad tvoří přírodní materiály a je také biologicky rozložitelný. V domácnosti se jedná zejména o rostlinný odpad z kuchyně i ze zahrádky, ale také zbytky pečiva a obilnin, vaječné skořápky, sedliny kávy a čaje včetně filtrů a čajových sáčků. Do bioodpadu nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, maso a kosti a uhynulá zvířata. Bioodpad tvoří více než třetinu odpadků v každé domácnosti. Sám o sobě je většinou neškodný, na skládkách však může uvolňovat metan a při jeho spalování vznikají jedovaté dioxiny. Nejlevnějším a nejšetrnějším způsobem nakládání s bioodpadem je jeho kompostování. Kompost si můžete založit i doma a není k tomu zapotřebí ani vlastní zahrada. I na balkóně můžete likvidovat bioodpad pomocí kompostéru s žížalami (tzv.vermikompostér). Bližší informace najdete na webu Od roku 2005 je v Teplicích zaveden svoz bioodpadu z rodinných domů a vilek. I tato služba je postupně rozšiřována. Svoz probíhá celoročně jednou za 1 4 dní. Bioodpad sváží firma Marius Pedersen, a.s., na kompostárnu na skládce Modlany.

7 7 Odpady Marius Pedersen a.s. Fax: Úprkova 1, Teplice Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková R K am je možné v Teplicích ukládat nebezpečný odpad? Co všechno je nebezpečný odpad? Jedná se například o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Tento odpad nepatří do běžných kontejnerů. Obsahuje totiž škodlivé látky, které ohrožují životní prostředí a zdraví lidí. Nebezpečný odpad mohou občané města odkládat do sběrného dvora v Úprkově ulici (odbočka z Nákladní, od Lidlu směrem do Trnovan). Mobilní svoz nebezpečného odpadu je pořádán jednou ročně, v září, ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. 6.R J ak nakládat s velkoobjemovým a stavebním odpadem? Každý občan Teplic může, po prokázání totožnosti platným občanským průkazem, jako soukromá osoba zdarma (podnikatelé dle ceníku) svážet velkoobjemový odpad do sběrného dvora v Úprkově ulici. Sběrný dvůr spravuje firma Marius Pedersen, a. s. U suti a zeminy je množství odpadu zdarma limitováno na 1 m 3 na osobu ročně. Ukládat zde můžete například odpad ze zeleně, stavební odpad a nebezpečné odpady (tzn. zářivky, léky, oleje, znečištěné obaly, akumulátory) a vyřazená zařízení (TV, lednice a další elektroodpad).

8 Marius Pedersen - Sběrný dvůr Teplice Kontakt.osoba: Telefony: Otevírací doba: Po - Pá So Úprkova 1, Teplice Daniel Gutwald R J ak nakládat s kovovým odpadem? Barevné kovy a kovový odpad vykupuje teplická pobočka firmy Metal Investment. Metal Investment, s. r. o. (pobočka Teplice) Kontakt.osoba: Otevírací doba: Po Pá So Hřbitovní ulice, Teplice Petr Hnízdil : Kovový a plastový odpad vykupuje firma Junk Trade: Junk Trade Areál firmy Somet, Modlanská, Teplice Otevírací doba: Po Pá So Ne 8: (výkup kovového odpadu) 9 1 6

9 9 Odpady Výkupem a zpracováním kovového odpadu se zabývá také firma Metallplast Recykling. Metallplast Recykling s. r. o., výkupna Teplice Kontakt.osoba: Otevírací doba: Po Pá So Ne Riegrova 1 507, Teplice Petr Bárta R J ak nakládat s autošrotem? Ekologickou likvidaci autovraků zajišťuje firma Autolikvidace Mazan Teplice. Firma nabízí také výkup železa a barevných kovů, akumulátorů, transformátorů a drážních tlumivek. Sběrna Mazan Teplice K Vápence 448, Teplice Ekologická likvidace autovraků a 1 00% recyklace autovraků, elektrošrotu, obalů, papírů, plastů + skartace archívů Elektrošrot a.s. Mobil: Info nonstop: Košťanská areál firmy Balax, Teplice recyklace-odpadu.cz

10 9.R Co je to Bílý týden? Kdy a kdo jej pořádá? Během tzv. Bílého týdne, který se koná obvykle v březnu, se Tepličané mohou snadno zbavit objemného odpadu z domácností a odpadu ze zeleně. Na určená místa ve městě jsou v tuto dobu přistaveny kontejnery. Tuto akci každoročně pořádá město Teplice spolu se svozovou firmou Marius Pedersen, a.s. 1 0.R K am můžu nahlásit černou skládku? Kompetentní osoba ve věci černých skládek na území města a nadměrného nepořádku v okolí popelnic: Ing. Ladislava Marková, Komunální odpady Magistrátu města Teplice. Zaznamenáte-li černou skládku, pálení odpadu, nebo zápach šířící se ze skládky, sběrného dvora či jiných zařízení, obraťte se na Magistrát města Teplice, na Městskou policii či oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (oddělení odpadového hospodářství, telefon: ). V případě, že víte, že se skládka nalézá na pozemku ve vlastnictví města Teplic, volejte firmu Marius Pedersen. Marius Pedersen a.s. Fax: Úprkova 1, Teplice Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková R S kým se domluvit, chci-li zorganizovat úklidovou akci? Domluvte si schůzku na Odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu a předneste svůj návrh na úklid černé skládky.

11 11 Odpady Praktické tipy a informace o tom, jak zorganizovat úklidovou akci, najdete na v rubrice Ekoporadna (článek Co s odpadem v lese). Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková R K de můžu odevzdat staré šaty, obuv a hračky? Vaše přebytečné šatstvo nemusí nutně skončit v popelnici. Nositelné a dále použitelné věci mohou pomoci potřebným, ty ostatní je možné ekologicky zlikvidovat. Oblastní charita Teplice: Dům Agapé, Husitská 78, Krupka, Dům Agapé II, Pod Dolní drahou 88, Krupka, Občanská poradna, Thámova 71 1 Teplice, Ceský červený kříž Jiřího Wolkera 1 248, Teplice Koutecký s.r.o. sběr a recyklace textilií prostřednictvím kontejnerů Družby , Duchcov

12 Zeleň 1.R J ak velký strom smím pokácet bez oznámení a od jakého rozměru už kácení musím hlásit? Komu se hlásí? Bez povolení můžete pokácet strom na vlastním pozemku, který má ve výšce 1 30 cm obvod kmene do 80 cm, nebo vyklučit křoviny v souvislém porostu do plochy 40 m 2. Bez povolení může občan kácet v případě krajní nouze, například hrozí-li bez jakýchkoli pochybností bezprostředně škoda na životě či na zdraví, nebo majetková škoda značného rozsahu. V takovém případě jste však povinni kácení oznámit na příslušném úřadě. Oznámení a povolení ke kácení stromů vyřizuje Magistrát města Teplice, oddělení životního prostředí (telefon: ). 2.R Co dělat, pokud mám podezření, že někdo protiprávně kácí strom? V naléhavém případě (pokud hrozí bezprostřední likvidace stromu) volejte Městskou policii (telefon: 1 56). V ostatních případech kontaktujte pracovníky Magistrátu - Odboru dopravy a životního prostředí (telefon: ). Dřeviny jsou chráněny zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jejich kácení či poškozování je hodnoceno jako přestupek, který je pokutován až do výše 1 0 tisíc korun, v případě poškození skupiny dřevin až do výše 50 tisíc korun. Pokud se takového přestupku dopustí právnická osoba, může jí být uložena pokuta až ve výši půl milionu. Důvodem pro pokácení stromu není nepořádek z opadávajících stromů, zvýšená koncentrace alergenů, ani stínění způsobené nevhodným vysazením stromu. Sázíte-li strom na vlastní zahradě, dobře zvažte, kam jej umístíte vzhledem k jeho budoucí výšce a rozložitosti koruny.

13 13 Zeleň 3.R N a koho se mám obrátit, pokud se mi nelíbí stav veřejné zeleně? Správou veřejné zeleně se zabývá Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice. Stížnost směřujte k pověřenému pracovníkovi Oddělení životního prostředí (telefon: ). Odstranění nahlášených závad na zeleni (přerostlé větve, či poškozená zeleň) provádí firma Marius Pedersen (telefon: ). 4.R N a koho se mám obrátit, pokud chci vysadit strom na veřejném prostranství? Obrátit se můžete na Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu (telefon: ). Vysazení stromu je odborná záležitost - je nutno zvážit, do které lokality jaký druh vysadit, tak aby nenarušil místní záměr se vzhledem krajiny. Výsadba dřeviny s sebou také přináší povinnost tříleté následné péče, zajišťující její kvalitní růst. 5.Na koho se obrátit, pokud nejsme spokojeni s pořádkem ve městě? Marius Pedersen a.s. Fax: Úprkova 1, Teplice Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková

14 Zvířata 1.R Veterinární ordinace a ambulance MVDr. Bohuslav Sehnal Provoz veterinární ordinace pro malá zvířata. Jana Koziny 81 3/2, Teplice-Trnovany Telefon : Mobil : Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek Sobota : MVDr. Dušan Vintera Poskytování veterinární péče. Antonína Sochora 1 891, Teplice Telefon : Telefon : Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek Sobota Neděle MVDr. Věra Hánová Ordinace veterinárního lékaře pro malá zvířata. Označování zvířat mikročipy. Svojsíkova 2238, Teplice Telefon : Mobil : Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek 14 19

15 15 Zvířata MVDr. Jitka Hrbková Provoz veterinární ordinace. Provádění čipování psů, koček a fretek. Nabídka vyšetření RTG, SONO, zjištění gravidity a DKK. Československých legií 602/1 2, Teplice Telefon : Otevírací hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek MVDr. Pavel Gabriel Provoz veterinární ošetřovny pro psy a kočky. Možnost očkování, odčervení a čipování. Městské příkopy 32/4, Duchcov Telefon : Mobil : Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek Sobota 1 4:30 1 6: MVDr. Jana Šikulová Nabídka veterinární péče. Prodej krmiv a chovatelských potřeb včetně poradenství v oblasti výživy a hygieny. Masarykova 51 9/30, Krupka-Bohosudov Mobil : Otevírací hodiny: Pondělí - Úterý Čtvrtek - Pátek Sobota

16 2.R Co dělat, když najdu poraněného živočicha? Volně žijící zvířata se mohou ocitnout v situaci, kdy potřebují naši pomoc. Musíme však umět rozlišovat, kdy zvíře naši pomoc opravdu potřebuje a kdy mu naopak můžeme zbytečným zásahem ublížit. Zraněná a nemocná zvířata neléčíme laicky doma, ale předáme je do nejbližší stanice pro handicapované živočichy. Nejprve zvažte bezpečnost odchytu zvířete, (například při pokousání psem nezjištěného původu, který uteče, riskujete pobyt na infekčním oddělění). Podaří-li se vám je odchytit, vemte ho domů a umístěte do klidu, napříkad do papírové krabice (zvířata často podléhají stresu). Potom mu vpravte, pokud se vám to povede, do zobáku či tlamičky vodu. Volejte záchrannou stanici: ZS při ZOO Chomutov Mobil: Podkrušnohorský zoopark, Přemyslova 259, Chomutov, Záchranná stanice FALCO Dolní Týnec 39, Litoměřice Městský útulek Most (má k dispozici několik voliér) Kontakt.osoba: Mobil: Školní ulice 9, Most - Rudolice, Antonín Šlégr

17 17 Zvířata Udejte místo (přesný popis, adresu), případně, pokud se vám zvíře nepodařilo odchytit, dostupnost. Kde je - na poli, ve vodě, ve výšce na domě, apod. (aby záchranáři mohli vzít příslušné vybavení). Sdělte i telefonický kontakt na vás. Není-li možno živočicha odchytit, vyčkejte na místě nálezu do příjezdu záchranářů. 3.R K am se zaběhnutým zvířetem Nejprve se ujistěte, že je zvíře opravdu opuštěné. Potom kontaktujte Městskou policii (telefon 1 56), nebo přímo některý z útulků. Seznam útulků Městská policie Teplice - Prosetice Útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Dvorská 1 95, Teplice - Prosetice Provozní doba: Po Út St Čt Pá So Ne Nadace Tlapka Otevírací doba: denně 7-1 5: : : : : :1 5 zavřeno Žim 59, Žim

18 Soukromý azyl pro psy DAR - Světec u Bíliny Kontakt.osoba: Kostomlatská 74, Světec Eva Karvánková Provozní doba: březen - září denně říjen - únor denně Návštěvní hodiny: úterý čtvrtek Útulek obstarává tyto oblasti: Duchcov, Osek, Háj, Jeníkov 4.R N a koho se obrátit, pokud se mi ztratí zvíře? Některá zvířata jsou schopna uběhnout během krátké doby velkou vzdálenost, je proto lepší pro jistotu kontaktovat veškeré útulky a azyly v okolí a příslušné Městské policie. V teplickém "okrese" jsou tři taková zařízení: Městský útulek pro opuštěná zvířata v Teplicích, Nadace Tlapka v Žimu u Teplic, útulek Dar ve Světci (kontakty najdete v předchozí otázce). Mezi zařízeními existuje v rámci možností jistá spolupráce. 5.R Co dělat, když se stanu svědkem týrání zvířat Máte dvě možnosti - jediné dvě instituce mají právo zasáhnout, pokud občan nahlásí týrání zvířete. Je to Policie ČR a příslušná Veterinární správa. Obě instituce by měly každý nahlášený případ prověřit a sjednat nápravu. Výhodou je pořízení fotodokumentace jako důkazu.

19 19 Zvířata Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1 992 Sb. Za týrání se považuje: nutit zvíře k výkonům, které překračují jeho síly z jiných než zdravotních důvodů omezovat výživu a napájení zvířete, omezovat bez nutnosti svobodu pohybu zvířete provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu chovat zvíře v nevhodných podmínkách zacházet se zvířetem nebo ho přepravovat způsobem, který mu způsobuje bolest vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů aj. Pokud je nutný okamžitý zásah, volejte Městskou policii (telefon: 1 56). Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Inspektorát Teplice Fax: Pod tratí 278, Teplice R J ak na venčení psů? Musí být na vodítku? Musí mít náhubek? Jsou ve městě speciální pytlíky a koše na psí výkaly? Postihuje se nějak, když majitel po svém psovi neuklidí? Statutární město Teplice nemá vyhlášku, která by upravovala pohyb psů na veřejném prostranství, ani nemá vymezené prostory pro volné pobíhání psů. Majitel psa je zodpovědný za chování zvířete a za jakoukoli škodu či újmu na zdraví jím způsobenou a je tudíž povinen použít přiměřených prostředků k prevenci přestupků - vodítko, náhubek - podle vlastního uvážení. Znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy je pokutováno Městskou policií či přestupkovou komisí do výše Kč.

20 7.R K am se přihlašují zvířata (a která)? Jaké se za ně platí poplatky? Jaké jsou další povinnosti majitelů zvířat? Přihlašují se pouze psi, jejichž majitel má trvalé bydliště na území města Teplice. Poplatky za chov psů upravuje pro občany města Teplice Obecně závazná vyhláška 2/2009 o místních poplatcích. Poplatek je povinnen platit majitel psa staršího 3 měsíců ve výši 200 Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa pak Kč ročně. Majitel zvířete je povinen řídit se obecnými pravidly vyplývajícími ze zákona č 1 66/1 999 ve znění pozdějších předpisů, tzn. je povinen zajistit zvířeti vhodné krmivo, ubytování, péči, očkování a veterinární ošetření. Musí zajistit, aby zvíře neohrožovalo svojí agresivitou a neobtěžovalo okolí zápachem, znečištěním či hlukem. Pro lázeňskou oblast jsou pravidla pro chov zvířat přísnější, podrobnosti lze nalézt v městské vyhlášce č 2/2009, například na webu 8.R K do mi poradí s chovem zvířat? Pokud začínáme s chovem zvířat, je dobré se předem připravit na nový přírůstek do rodiny teoreticky a poté zůstat v kontaktu s chovatelem, od kterého si zvíře pořizujeme. Chovné stanice jednotlivých plemen zvířat znají problematiku chovu nejpodrobněji. Pro mladé chovatele slouží také Dům dětí a mládeže Teplice. Dům dětí a mládeže Masarykova 70, Teplice Vedoucí přírodovědného oddělení: Ing. Veronika Samsonyová 9.R Co dělat a koho volat, pokud mě ohrožuje roj včel nebo vos? V případě, že roj nebo hnízdo bezprostředně ohrožuje zdraví občanů na veřejném či frekventovaném místě, lze volat hasičský záchranný sbor Teplice (telefon: 1 50).

21 21 Zvířata Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor TEPLICE Riegrova 1 898, Teplice O včelí roj, po dohodě i vosí či sršní hnízdo se postarají místní včelaři: p.pleva p.samek p.moravec předseda místní včelařské organizace 1 0.R Pokousal vás pes nebo jiné zvíře? Ránu okamžitě vymyjte tekoucí vodou, okolí rány vyčistěte dezinfekcí. Poraněný člověk musí neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Majitel zvířete, které poranilo člověka, musí neprodleně zajistit jeho veterinární vyšetření a učinit další nezbytné kroky proti nákaze postižené osoby vzteklinou. V případě komplikací například odmítá-li majitel nechat zvíře vyšetřit se obraťte na Policii ČR (telefon: 1 58). Pokud majitel zvířete není znám, pokuste se zvíře podle možností zajistit (například uzavřením do oploceného pozemku) ale pozor, nevystavujte se zbytečně dalšímu nebezpečí. Pokud se zvíře nepodaří odchytit, nezbývá, než se podrobit preventivnímu očkování proti vzteklině. 1 1.R K am s uhynulým zvířetem? Odvoz těl uhynulých a utracených zvířat zabezpečuje Veterinární asanační ústav prostřednictvím okresní veterinární správy. Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Inspektorát Teplice Fax: Pod tratí 278, Teplice

22 Majitel malého domácího zvířete může využít služeb veterinářů, kteří obvykle mají kafilerní boxy a zajišťují následný odvoz veterinární službou. V případě nalezení uhynulého zvířete na veřejném místě, volejte Městskou policii (telefon: 1 56), která v rámci provozu útulku také vlastní kafilerní box. Zakopávat uhynulá zvířata na zahradách nebo jiných místech není dovoleno.

23 Ovzduší 23 Ovzduší 1.R K de najdu dlouhodobé a aktuální informace o stavu ovzduší na Teplicku? Informace o aktuálním stavu znečištění ovzduší můžete v Teplicích získat přímo v informačním centru na Benešově náměstí. Na internetu naleznete aktuální údaje na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz). Další informace najdete na stránkách Ekologického centra Most (www.ecmost.cz). 2.R K de najdu přehled velkých znečišťovatelů ovzduší? Česká republika eviduje údaje o znečištění od roku 2004 na Integrovaném registru znečištění (www.irz.cz). IRZ je veřejně přístupná databáze údajů o únicích a přenosech vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy). Údaje za předchozí kalendářní rok jsou zveřejněny na internetu vždy k 30. září. Zřizovatelem registru je Ministerstvo životního prostředí (Zákon č. 25/2008 Sb.), provozovatelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Další informace o zdrojích znečištění můžete nalézt v ročenkách Ministerstva životního prostředí, nebo v ročenkách životního prostředí Ústeckého kraje.

24 3.R J aké jsou limity znečišťujících látek v ovzduší? Platné imisní limity pro znečišťující látky podle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší: Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu (µg.m-3) Oxid siřičitý (SO 2) 1 hod. 24 hod Prachové částice menší 24 hod. než 1 0 µm (PM 1 0) 1 rok Maximální přípustný počet překročení limitu 24x za rok 3x za rok x za rok x za rok Oxid dusný (NO 2) 1 hod. 1 rok Olovo (Pb) Oxid uhelnatý (CO) 0,5 kalendářní rok max. denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 4.R Co dělat, pokud cítím únik škodlivé látky do ovzduší? V akutním případě volejte tísňovou linku V ostatních případech kontaktujte Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem, Oddělení ochrany ovzduší (telefon: ). 5.R Co mám dělat při podezření, že některý komín kouří nadměrně? Kam nahlásit obtežující zápach? V případě, že se jedná o zdroj umístěný v rodinném domě, bytě, stavbě pro individuální rekreaci nebo pro podnikatelskou činnost, a jde tedy o tzv. malý stacionární zdroj, obraťte se na Magistrát města Teplice, oddělení životního prostředí. Ochranou ovzduší se zabývá Ing. Jana Městková (telefon: ). 6.R Co dělat, když někdo vypaluje trávu? Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem

25 Ovzduší 25 o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Pokud někoho vidíte vypalovat trávu, volejte Městskou policii, telefon R J e povoleno pálit seno, větve a shrabané listí? Biologický odpad je možné pálit za dodržení několika pravidel: 1. Pálení se provádí na vlastním pozemku a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek. 2. Pálení musí provádět osoba starší 1 8 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby. 3. Pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí, apod. 4. Do vzdálenosti metru od ohniště by se neměly povalovat žádné věci z hořlavého materiálu a po ruce by vždy člověk, který je za oheň zodpovědný, měl mít alespoň přenosný hasicí přístroj. 5. Po ukončení pálení musí být ohniště bezpečně uhašeno a následně provedena kontrola po dobu nejméně 8 hodin. Některé instituce (například zahrádkářské kolonie) navíc omezují pálení vlastními vyhláškami, například zákazem pálení v neděli.

26 Voda 1.R K de dostanu informace o kvalitě pitné vody a vody ve vodních tocích a plochách? Dlouhodobý monitoring kvality pitné vody provádí Státní zdravotní ústav. Na jeho webových stránkách se můžete dozvědět o kvalitě vody za uplynulá období. Aktuální informace o kvalitě vody zjistíte u vodárenské společnosti, v našem případě Severočeských vodovodů a kanalizací. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Telefonní infolinka: Mobil: Pokud potřebujete písemné potvrzení o kvalitě pitné vody, případně vody ke koupání, obraťte se na Krajskou hygyenickou stanici. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Odbor hygieny obecné a komunální Kontaktní osoba: Moskevská 1 5, Ústí nad Labem Mgr. Roman Šťastný R J e voda z kohoutku v Teplicích vhodná pro kojence? Ano. Voda v teplickém vodovodním řadu obsahuje minimum škodlivých látek a je tedy vhodná pro kojence.

27 Voda 27 3.R K teré vodní plochy v okolí Teplic jsou vhodné ke koupání? Barbora Rozlehlá vodní plocha (62,7 ha) mezi Jeníkovem, Košťany a Hrobem vznikla v rámci hydrorekultivací zbytkové jámy dolu Barbora. U obce Jeníkov je zřízena pláž, která je v létě zpoplatněna. Ke koupání lze doporučit, neboť voda si drží svou kvalitu po celý rok. Chabařovice Koupaliště se nachází na okraji Chabařovic, směrem na Přestanov. Je zřízeno v části jednoho z chabařovických rybníků. Prostor koupaliště je oplocený. Přilehlé prostory pro slunění a sportování jsou zčásti pískové a zčásti travnaté. Je zde vyhrazen prostor pro neplavce. V letních měsících se kvalita vody prudce zhoršuje, a dochází k tvorbě sinic. Chlumec Přírodní vodní plocha o velikosti 1 1,6 ha se nachází za Chlumcem, vpravo od silnice na Varvažov. Leží uprostřed zeleně, má travnatou a písečnou pláž a pozvolný vstup do vody. Plocha není nijak hlídána ani zpoplatněna. Voda si drží svoji kvalitu a ke vzniku sinic dochází zcela výjimečně. Varvažov Tato přírodní vodní plocha se nachází mezi Chlumcem a Varvažovem. Nachází se zde zelení obklopená písková pláž s pozvolným vstupem do vody. Plocha není nijak hlídána ani zpoplatněna. V letních měsících se kvalita vody prudce zhoršuje, a dochází k tvorbě sinic.

28 4.R K de se smí umývat auto? Auto můžeme umývat pouze na místě, které má řádně zajištěn odtok odpadní vody. Mytí vozidel na jiném místě, například přímo na půdě, trávníku apod., může ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních nebo povrchových vod. Proto je zakázáno podle Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. 5.R Co dělat, pokud se stanu svědkem úniku škodlivých látek do vody? V naléhavé situaci urychleně přivolejte Hasičský záchranný sbor (1 55), který se pokusí zmírnit následky znečištění. Po domluvě se státními složkami je informován i správce vodních toků a ploch - v našem případě Povodí Ohře. V méně naléhavých situacích podle možností zajistěte důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, případně svědectví důvěryhodné osoby) a znčištění ohlaste na Magistrátu (Odbor dopravy a životního prostředí), správci povodí nebo České inspekci životního prostředí (ČIŽP). V případě úhynu ryb je možné ohlásit tuto skutečnost i místnímu rybářskému správci. Pokud máte podezření na kontaminaci pitné vody, odeberte vzorek a předejte ho pracovníkovi Krajské hygienické služby. V naléhavých případech lze využít pohotovostní linky ČIŽP (v době 7-1 5:30) a mimo pracovní dobu R K de nahlásit prasklé potrubí Prasklé potrubí nahlašte Severočeským vodovodům a kanalizacím prostřednictvím infolinky. Severočeské vodovody a kanalizace Mobil: infolinka

29 29 Hluk a vibrace Hluk a vibrace 1.R J aké existují hlukové limity? Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v Zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v Limity pro hluk jsou podrobně stanoveny Nařízením vlády č. 1 48/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. základní limit pro hluk jiný, než z dopravy pro hluk ze silniční dopravy pro hluk z železniční dopravy pro hluk z hlavních silnic pro hluk v ochranných pásmech drah pro starou hlukovou zátěž pro starou hlukovou zátěž u železničních drah den (6-22) 50 db 55 db 55 db 60 db 60 db 70 db 70 db noc (22-6) 40 db 45 db 50 db 50 db 55 db 60 db 65 db 2.R K omu hlásit nadměrný hluk po 22.hodině? Volejte Městskou policii (telefon: 1 56). 3.R N a koho se mám obrátit, pokud bydlím v nadměrně hlučném prostředí? Nahlašte problém s intenzitou hluku na Krajské hygienické stanici (telefon: ). 4.R N a koho se mám obrátit, pokud mě ruší stavba v sousedství? Lze doporučit, aby se občané, kteří se cítí být obtěžováni hlukem ze stavby, obrátili na stavební úřad (telefon: ) s žádostí o prověření, zda stavebník dodržuje stavební povolení a projektovou dokumentaci, případně požádali o součinnost Krajskou hygienickou stanici (telefon: ).

30 Na koho se obrátit o pomoc Ekocentrum Šťovík Teplice Teplické občanské sdružení poskytuje poradenství v otázkách ochrany životního prostředí, ekologické výchovy, ekologického zemědělství a biopotravin. Obsáhlou databázi informací najdete na webu Pro další informace kontaktujte pracovníky Ekocentra em: PRO POLIS Teplice Pro Polis Teplice se mimo jiné zaměřuje na kontrolu postupů zastupitelstva a rady statutárního města Teplice, sleduje rozhodování orgánů přenesené působnosti a všech dalších institucí, ve kterých by mohlo docházet k nekompetentnímu rozhodování nebo dokonce ke zneužívání pravomocí při správě veřejných záležitostí. Těmto aktivitám Pro polis Teplice jsou věnovány stránky Dokumenty vztahující se ke sledování veřejných institucí (podklady pro zastupitele, studie ke konkrétním problémům apod.) naleznete na PRO POLIS Teplice, o.p.s. Arnika Ekologické sdružení poskytuje bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. Zaměřuje se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst, ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady.

31 Na koho se obrátit o pomoc 31 Arnika Děčín Hudečkova 1, Děčín 1 Telefon a fax: Mobil: Konzultační hodiny pro veřejnost Úterý 9-15 Čtvrtek 9-15 Ekologický právní servis Nevládní organizace právníků a studentů práv, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice. Poradna EPS poskytuje bezplatně právní pomoc jednotlivcům i sdružením a obcím v případech, kdy je dotčeno a ohroženo životní prostředí a zdraví lidí. Na internetových stránkách EPS najdete mj. i webovou poradnu. EPS Brno Fax: Dvořákova 1 3, Brno Ekoporadna Veronica Ekologický institut Veronica provozuje internetovou ekoporadnu se širokým záběrem témat. Naleznete v ní odpovědi na většinu otázek, týkajících se životního prostředí - ekologické stavění, úspory energie, voda, zemědělství apod. ZO CSOP Veronica Panská 9, Brno

32 Sdružení obrany spotřebitelů SOS poskytuje veřejnosti informace o spotřebitelských právech a poskytuje konzultace v oblasti konkrétních spotřebitelských problémů v poradnách SOS. Spotřebitelé mohou volit mezi osobní, telefonní či online poradnou. S.O.S. - Poradna v Teplicích Mobil: Otevírací doba: Po St Josefská 577/1 0, Teplice Ekoporadna Rosa (České Budějovice) Internetová ekoporadna poskytuje informace, rady a návody jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Zabývá se především těmito tématy: Úspory energie a vody v domácnosti Odpady v domácnosti Ochrana přírody a krajiny Chemické prostředky v domácnosti Biopotraviny a ekologické zemědělství Poradenství v oblasti moderních pratelných plen Rosa, o.p.s. Mobil: Senovážné nám. 9, České Budějovice

33 Seznam úřadů a institucí Seznam úřadů a institucí Magistrát města Teplice Krajský úřad Ústeckého kraje Policie ČR Městská policie Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Česká inspekce životního prostředí Český hydrometeorologický ústav Katastrální úřad pro Ústecký kraj...38 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Marius Pedersen, a.s. Povodí Ohře, s.p Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Správa CHKO České Středohoří Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 33

34 Magistrát města Teplice Úřední hodiny: Náměstí Svobody 2, Teplice Informační kancelář (ověřování podpisů) pondělí 8-1 2, úterý 8-1 2, středa 8-1 2, čtvrtek 8-1 2, pátek 8-1 2, Odbor dopravy a životního prostředí Vedoucí: Mírové nám. 2970, Teplice Ivana Müllerová po, st 8-1 2, Úřední hodiny: Oddělení životního prostředí Vedoucí: Bc.Dagmar Teuschelová Oddělení dopravy Vedoucí: Ing. Lukáš Panchartek Odbor územního plánování a stavebního řádu Náměsí Svobody 2, Teplice Vedoucí: Jana Křivanová Úřední hodiny: po, st 8-1 2,

35 Seznam úřadů a institucí Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Velká Hradební /48, Ústí nad Labem (sekretariát odboru) Vedoucí: Ing. Taťana Krydlová Sekretariát: Jana Kabeláčová Oddělení životního prostředí Vedoucí: RNDr. Tomáš Burian Oddělení zemědělství Vedoucí: Ing. Daniel Engel Oddělení ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje Vedoucí: Ing. Pavel Sedlecký Policie CR Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Územní odbor Teplice Masarykova třída 1 363, , Teplice Telefon ústředna: Fax:

36 Obvodní oddělení Teplice Fax: Vrchlického 1 0, Teplice Obvodní oddělení Trnovany Fax: Maršovská 1 537, Teplice Obvodní oddělení Prosetice Fax: Prosetická 283, Teplice Městská policie Dvorská 1 95, Teplice , přestupky: Po a St : Út a Čt : Pá: Úřední hodiny: Agentura ochrany přírody a krajiny CR Středisko Ústí nad Labem Bělehradská 1 308/1 7, Ústí nad Labem Fax: Elektronická podatelna:

37 Seznam úřadů a institucí Ceská inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ústí nad Labem Výstupní 1 644, Ústí nad Labem Hlášení havarií: Oddělení ochrany vod (v době 7-1 5:30) (pouze mimo pracovní dobu) Oddělení odpadového hospodářství Oddělení ochrany ovzduší CITES Ceský hydrometeorologický ústav Pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 2699/1 8, poštovní schránka 2, Ústí nad Labem Kočkov Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice Úřední hodiny: Pro veřejnost Pondělí Středa Pro geodety Út, St, Čt J. V. Sládka 1 0/1 1 51, Teplice :

38 Podatelna Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Územní pracoviště Teplice KHS plní úkoly na úseku vytváření a ochrany zdravých životních podmínek stanovené zákonem č.258/2000 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy k zajištění státního zdravotního dozoru na ochranu a vytváření zdravých životních podmínek včetně usměrňování péče o zdravé životní podmínky na území Ústeckého kraje. Wolkerova 4, Teplice Úřední hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek : : :30 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Inspektorát Teplice Pod tratí 278, Teplice Marius Pedersen, a.s. Mobil: Fax: Úprkova 1, Teplice , , ,

39 Seznam úřadů a institucí Po - pá 7-1 5:30 Otevírací doba: Povodí Ohře, s.p. Reditelství Bezručova 421 9, Chomutov Teplická pobočka: telefon: Novosedlická 758, Teplice Po - Pá 7-16 Provozní doba: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1 689, Teplice Zákaznické centrum: Školní 467/1 4, Teplice Call Centrum: Mobil: Úřední hodiny: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: 8-17 pouze po předchozí domluvě 8-17 pouze po předchozí domluvě

40 Správa CHKO Ceské Středohoří Michalská 260/1 4, Litoměřice Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1 5, Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pracoviště Teplice Jiřího Wolkera 41 8/3, Teplice Centrum hygienických laboratoří Odbor hygienických laboratoří (autorizace SZÚ) - Tel (745) Laboratoře hygieny práce - Tel Centrum zdravotnických služeb ( ) Fyziologie práce Poradna prevence nemocí pohybového systému Vyšetřování zdravotního stavu pracovníků - Tel Oddělení očkování a cestovní medicíny Poradna prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných nemocí

41 Občanské sdružení Šťovík Teplice 41 Občanské sdružení Šťovík Teplice Areál ZŠ Koperníkova 2592, Teplice, KDO JSME Šťovík je občanské sdružení, působící od roku 2003 v lázeňských Teplicích. Naším posláním je ochrana životního prostředí, ekologická výchova a komunitní rozvoj v Teplicích a okolí. Záleží nám na tom, abychom žili ve zdravém a čistém životním prostředí. Když zrovna nejsme v terénu, jdeme na to přes ekologickou výchovu a osvětu. Našimi výukovými programy prošly stovky školních tříd, našich akcí pro veřejnost se zúčastnily tisíce dospělých. CO DĚLÁME Ochrana přírody Šťovík aktivně chrání přírodu. Pečujeme o staré ovocné sady a aleje. Pořádáme úklidové akce, čistíme potůčky, kosíme horské louky. Chcete se přidat? Stačí zavolat nebo napsat na Máme otevřeno! Každý čtvrtek od dvou do šesti. Nabízíme přírodovědnou knihovnu s 500 svazky, informace o životním prostředí na Teplicku a také několik vlastních publikací. To vše na sídlišti Šanov II, v dolní budově ZŠ Koperníkova.

42 Čtvrteční akce v ekocentru Když odbije šestá, mění se Šťovík z ekoporadny na přednáškový sál. Promítáme filmy s ekologickou a rozvojovou tématikou, pořádáme ochutnávky biopotravin od farmářů. Na přednášky zveme odborníky na životní prostředí, na biopotraviny, i mnoho dalších témat. BIOKLUB (bedýnky) Rádi byste jedli více čerstvých biopotravin? Záleží vám, z jaké dálky k vám jídlo cestuje? Jsou pro vás biopotraviny v obchodech příliš drahé? Přihlašte se do našeho BIOKLUBU. V něm si totiž objednáváme přímo od severočeských farmářů. Čerstvou biozeleninu máme z Camphillu v Českých Kopistech. Ovocné bioprodukty ze Zámeckých sadů Chrámce. Kozí biomléko a biosýry od Laušmanů z Držovic u Úštěka. Proč to všechno? Protože nás zajímá původ našeho jídla. Biopotraviny pocházejí od ekologických farmářů, jsou tedy bez chemie a jejich pěstování pomáhá udržovat zdravou a pestrou krajinu. Zvířata mají v ekologických chovech důstojné životní podmínky. Protože víme, jaké škody působí dálková přeprava potravin, vybíráme především z místních zdrojů. Tím zároveň podporujeme zemědělce v našem kraji. Na oplátku dostáváme kvalitní jídlo s příběhem. Jak funguje bioklub? Stačí se přihlásit na vyplnit jednoduchý formulář a pak už jen objednávat. Scházíme se jednou týdně, ve čtvrtek od čtyř do šesti. V tomto čase máte šanci poznat svého farmáře a vyzvednout si objednané zboží (platí se hotově na místě). Pokud vydržíte i po šesté, můžete si poslechnout zajímavou přednášku, nebo shlédnout film.

43 Občanské sdružení Šťovík Teplice 43 PODPOŘTE NÁS Máte rádi přírodu? Záleží vám na stavu životního prostředí? Je Vám sympatická činnost Šťovíku? Přijďte nám pomoci, nebo nás podpořte finančním příspěvkem. Dobrovolníci se uplatní při práci v terénu, při přípravě akcí pro veřejnost i při tvorbě nových projektů. Finanční dar pomůže Šťovíku pokračovat v činnosti a připravovat nové projekty pro zlepšení životního prostředí na severu Čech. Nejprve nám ale napište na adresu Jak finančně podpořit občanské sdružení? Jednorázovým převodem z účtu Trvalým příkazem jednou za rok, za čtvrt roku, nebo každý měsíc. Kolik mám poslat? To záleží jen na vás. Pokud se ale rozhodnete přispívat nám pravidelně, nabízíme malou inspiraci: Když pošlete jednou ročně 365 korun, znamená to pro vás jedinou korunu za každý den. Šťovíku váš pravidelný příspěvek umožní pokračovat v práci na bioklubu, rozvinout tradici teplických Farmářských trhů, pracovat na dalších publikacích a pečovat o přírodu v okolí Teplic. Pravidelným přispěvatelům posíláme dvakrát ročně podrobnou zprávu o naší činnosti. Jak vám můžu pomoci jinak? Například tím, že o nás řeknete svým známým. Uvítáme pomoc s šířením plakátů a ů s naším programem. Pomůže nám také, když si na své stránky dáte odkaz na web

44

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního

Více

Vážení a milí, pracovníci ekoporadny při CEV Pálava

Vážení a milí, pracovníci ekoporadny při CEV Pálava Vážení a milí, do rukou se Vám dostává první vydání našeho ekorádce, jenž volně navazuje na materiál o třídění odpadů v Mikulově, který jsme vydali v roce 1999. Tato knížečka je určena právě Vám, obyvatelům

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Podblanicku

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Podblanicku PRAKTICKÝ RÁDCE Jak chránit životní prostředí na Podblanicku Praktický rádce Jak chránit životní prostředí na Podblanicku Sestavila: Mgr. Lucie Kropáčková Recenzenti: Jana Kořínková, Ing. Karel Kříž, Ing.

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku. Ekocentrum Karlovy Vary

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku. Ekocentrum Karlovy Vary PRAKTICKÝ RÁDCE Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku Ekocentrum Karlovy Vary OBSAH:... Chyba! Záložka není definována. Seznam použitých zkratek 2 1. ZELEŇ... 4 2. ŽIVOČICHOVÉ... 8 3. VODA... 15

Více

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze [Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze Agentura Koniklec, o. s. Nové aktualizované vydání 2011 Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze Publikace obsahuje téměř

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

ročník V LEDEN 2015 www.jesenik.org

ročník V LEDEN 2015 www.jesenik.org Revitalizace budovy IPOS Stavební práce na Realizaci energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník realizované s přispěním Operačního programu životní prostředí zahrnují celkové

Více

Obsah. Úvod. Český svaz ochránců přírody - -

Obsah. Úvod. Český svaz ochránců přírody - - Obsah Úvod............................... Seznam použitých zkratek.................. 2 Zeleň............................... 5 Zvířata.............................. 8 Voda................................

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič!

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič! Jílovská DUBEN 2015 Číslo 4 Ročník XXIV Vyšlo dne: 17. 4. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: RMJ str. 2 Informace pro návštěvníky hřbitova str. 4 Jak nakládat

Více

Zpravodaj Ekologického centra Most pro Krušnohoří

Zpravodaj Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ekologické centrum Most Zpravodaj č. 2 30. 7. 2008 Obsah zpravodaje: Úvodní slovo.1 Extrémní touha po čistotě znečišťuje naše řeky...1 Chemie a životní prostředí- cyklus článků.3 Borůvky - zdravá potravina

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ! ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ! Denně čteme v médiích zprávy, jak je naše planeta Země zahlcována odpady. Někdy jsou to velmi sugestivní články a televizní záznamy, z nichž běhá mráz po zádech. Miliony tun odpadků

Více

MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD

MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD Vážení spoluobčané, město Třeboň ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. pro vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají na správním

Více

Sázavou. Podrobný program naleznete na internetových stránkách www.dkzdar.cz

Sázavou. Podrobný program naleznete na internetových stránkách www.dkzdar.cz ČÍSLO 3 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Vernisáž výstavy Ilusnář zahájila akci Pohádkový mlejnek V úterý 3. března 2015 připravila příspěvková organizace Kultura Žďár na Staré radnici vernisáž

Více

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5.

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5. Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník IV, číslo 1 Vážení spoluobčané, 5. února 2010 Vedení města hodnotilo rok 2009 Foto: www.dzupin.com Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem nenechá jakkoliv otrávit, a díky své trpělivosti a slušnosti se přes to přenese a naprosto

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Masopust v Klokočově Z jednání Rady města Příbora Z jednání zastupitelstva města V Příboře zasedala sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Poplatek za odpady

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Životní prostředí je vše, co nás a vše živé obklopuje a vytváří podmínky pro život člověka i ostatních živých organismů. Je to vzduch, voda, půda, živá

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Čtyřicet let své existence si krásným večerem v Domě kultury

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII duben 2012 číslo 2 Milé čtenářky, vážení čtenáři, jaro už je tu v plné síle a spolu s ním i nové Týnecké listy. Opět na Vás čekají informace

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

(strana 3) INFORMAČNÍ TÝDENÍK PRO OBČANY STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZPRAVODAJ

(strana 3) INFORMAČNÍ TÝDENÍK PRO OBČANY STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZPRAVODAJ Auto Anex s.r.o. Prodej vozů Volkswagen, Audi Útulek nabízí virtuální adopci (strana 3) Při očkování je možné psa očipovat (strana 3) Bøezová 33/370, Dìèín III tel.: 412 513 508 vodoinstalaèní materiál

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více