Inspirací pro vznik Praktického rádce byla zkušenost z práce ekologické poradny. Některé dotazy se často opakují a proto jsme se rozhodli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspirací pro vznik Praktického rádce byla zkušenost z práce ekologické poradny. Některé dotazy se často opakují a proto jsme se rozhodli"

Transkript

1 Úvod Vážení občané Teplic, právě jste otevřeli první vydání Praktického rádce Jak chránit životní prostředí na Teplicku z dílny Ekocentra Šťovík. Najdete v něm odpovědi na nejčastější otázky z oblasti životního prostředí a kontakty na úřady a instituce, které Vám mohou pomoci s řešením konkrétních problémů. Inspirací pro vznik Praktického rádce byla zkušenost z práce ekologické poradny. Některé dotazy se často opakují a proto jsme se rozhodli shromáždit nejčastější otázky a odpovědi na jednom místě. Tato publikace vzniká ve dvou verzích - v papírové, kterou právě držíte v ruce, a elektronické, kterou najdete na webových stránkách Ta má oproti té tištěné jednu zásadní výhodu: můžeme ji stále rozšiřovat a aktualizovat. Pokud tedy v tomto sešitě nenajdete odpověď na některou otázku, která se týká životního prostředí v Teplicích, nebo pokud v něm najdete nepřesnost, napište nám, prosím, na ovou adresu Pokud to bude v našich silách, Vaši otázku zodpovíme a do Rádce přidáme. Rádi bychom, aby Vám tato příručka posloužila k orientaci v běžných situacích, které se nějak dotýkají životního prostředí v Teplicích. Pokud byste chtěli vědět víc, nebo přiložit ruku k dílu v aktivní ochraně přírody, stačí sledovat kalendář akcí na webu Autoři publikace 1

2 Obsah Odpady Kdo v Teplicích zajišťuje a vyváží nádoby na odpad? Na koho se obrátit, pokud nejsem spokojen(a) se svozem odpadu? ^ Jak můžu v Teplicích třídit odpad? ^ Pokud je nádoba na určitý druh odpadu plná, mohu odpad hodit do nádoby na jiný druh? ^ Co je bioodpad a jak se v našem městě třídí? Komu zavolat, pokud se chci dozvědět bližší informace? ^ Kam je možné v Teplicích ukládat nebezpečný odpad? Co všechno je nebezpečný odpad? ^ Jak nakládat s velkoobjemovým a stavebním odpadem? ^ Jak nakládat s kovovým odpadem? ^ Jak nakládat s autošrotem? ^ Co je to Bílý týden? Kdy a kdo jej pořádá? ^ Kam můžu nahlásit černou skládku? ^ S kým se domluvit, chci-li zorganizovat úklidovou akci? ^ Kde můžu odevzdat staré šaty, obuv a hračky? Zeleň ^ Jak velký strom smím pokácet bez oznámení a od jakého rozměru už kácení musím hlásit? Komu se hlásí? ^ Co dělat, pokud mám podezření, že někdo protiprávně kácí strom? ^ Na koho se mám obrátit, pokud se mi nelíbí stav veřejné zeleně? ^ Na koho se mám obrátit, pokud chci vysadit strom na veřejném prostranství? Na koho se obrátit, pokud nejsme spokojeni s pořádkem ve městě? Zvířata ^ Veterinární ordinace a ambulance ^ Co dělat, když najdu poraněného živočicha? ^ Kam se zaběhnutým zvířetem ^ Na koho se obrátit, pokud se mi ztratí zvíře? ^ Co dělat, když se stanu svědkem týrání zvířat Jak na venčení psů? ^ Kam se přihlašují zvířata (a která)? Jaké se za ně platí poplatky? Jaké jsou další povinnosti majitelů zvířat? ^ Kdo mi poradí s chovem zvířat? ^ Co dělat a koho volat, pokud mě ohrožuje roj včel nebo vos? ^ Pokousal vás pes nebo jiné zvíře? ^ Kam s uhynulým zvířetem?... 21

3 Obsah Ovzduší ^ Kde najdu dlouhodobé a aktuální informace o stavu ovzduší na Teplicku? ^ Kde najdu přehled velkých znečišťovatelů ovzduší? ^ Jaké jsou limity znečišťujících látek v ovzduší? ^ Co dělat, pokud cítím únik škodlivé látky do ovzduší? ^ Co mám dělat při podezření, že některý komín kouří nadměrně? Kam nahlásit obtežující zápach? ^ Co dělat, když někdo vypaluje trávu? ^ Je povoleno pálit seno, větve a shrabané listí?...25 Voda ^ Kde dostanu informace o kvalitě pitné vody a vody ve vodních tocích a plochách? ^ Je voda z kohoutku v Teplicích vhodná pro kojence? ^ Které vodní plochy v okolí Teplic jsou vhodné ke koupání? ^ Kde se smí umývat auto? ^ Co dělat, pokud se stanu svědkem úniku škodlivých látek do vody? ^ Kde nahlásit prasklé potrubí Hluk a vibrace ^ Jaké existují hlukové limity? ^ Komu hlásit nadměrný hluk po 22.hodině? ^ Na koho se mám obrátit, pokud bydlím v nadměrně hlučném prostředí? ^ Na koho se mám obrátit, pokud mě ruší stavba v sousedství? Na koho se obrátit o pomoc Seznam úřadů a institucí...33 Občanské sdružení Šťovík Teplice

4 Odpady 1.R K do v Teplicích zajišťuje a vyváží nádoby na odpad? Na koho se obrátit, pokud nejsem spokojen(a) se svozem odpadu? Svoz odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen. Na tuto firmu se také můžete obrátit v případě, že svoz není proveden řádně. V případě trvajících potíží se obraťte Magistrát, odbor dopravy a životního prostředí. Marius Pedersen a.s. Fax: Úprkova 1, Teplice Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková R J ak můžu v Teplicích třídit odpad? Jak správně třídit? Plasty patří do žlutých kontejnerů, papír do modrých, sklo do zelených a bioodpad do hnědých. Na směsný odpad jsou určeny černé kontejnery. Do zelených kontejnerů patří: lahve od nápojů bez kovových uzávěrů tabulové sklo bez drátěné vložky barevné sklo velké skleněné střepy skleněné nádoby Do zelených kontejnerů nepatří: keramika, kamenina, porcelán zářivky, žárovky zrcadla sklo s drátěnou vložkou automobilová skla, televizní obrazovky

5 5 Odpady Do modrých kontejnerů patří: Do modrých kontejnerů nepatří: noviny, časopisy katalogy, telefonní seznamy neznečištěné papírové sáčky papírové ubrousky papírová lepenka kancelářský papír kartón knihy, sešity letáky čistý obalový papír uhlový papír (kopírák) voskovaný papír papír znečištěný potravinami obvazy vložky použité pleny pergamen pausovací papír dehtový papír textil Do žlutých kontejnerů patří: Do žlutých kontejnerů nepatří: plastové obaly plastové sáčky plastové fólie plastové nákupní tašky kelímky od jogurtů a dalších potravin sešlápnuté PET lahve pěnový polystyren textil molitan guma kabely plasty znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji, apod. sešlápnuté nápojové kartóny Tetra Pak linolea a výrobky z PVC Do hnědých kontejnerů patří: zbytky ovoce a zeleniny listy a nať zeleniny odpad ze zeleně v domácnosti zbytky pečiva a obilovin travní hmota plevel listí jemné nebo drcené větve hobliny, piliny Do hnědých kontejnerů nepatří: komunální odpad živočišné zbytky (maso, kůže, kosti) exkrementy zvířat papír sklo plasty textil kovy nebezpečné odpady

6 3.R Pokud je nádoba na určitý druh odpadu plná, mohu odpad hodit do nádoby na jiný druh? V žádném případě. Nedbalost lidí, kteří nerespektují správné druhy nádob, nejen že komplikuje a prodražuje proces třídění, ale sráží Teplicím body a tedy i peníze při spolupráci s firmou EKO-KOM. EKO-KOM, a. s., je autorizovaná firma zajišťující zpětný odběr a využití obalů a obalových odpadů. Více informací o třídění i o spoupráci s obcemi najdete na jejích webových stránkách 4.R Co je bioodpad a jak se v našem městě třídí? Komu zavolat, pokud se chci dozvědět bližší informace? Bioodpad tvoří přírodní materiály a je také biologicky rozložitelný. V domácnosti se jedná zejména o rostlinný odpad z kuchyně i ze zahrádky, ale také zbytky pečiva a obilnin, vaječné skořápky, sedliny kávy a čaje včetně filtrů a čajových sáčků. Do bioodpadu nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, maso a kosti a uhynulá zvířata. Bioodpad tvoří více než třetinu odpadků v každé domácnosti. Sám o sobě je většinou neškodný, na skládkách však může uvolňovat metan a při jeho spalování vznikají jedovaté dioxiny. Nejlevnějším a nejšetrnějším způsobem nakládání s bioodpadem je jeho kompostování. Kompost si můžete založit i doma a není k tomu zapotřebí ani vlastní zahrada. I na balkóně můžete likvidovat bioodpad pomocí kompostéru s žížalami (tzv.vermikompostér). Bližší informace najdete na webu Od roku 2005 je v Teplicích zaveden svoz bioodpadu z rodinných domů a vilek. I tato služba je postupně rozšiřována. Svoz probíhá celoročně jednou za 1 4 dní. Bioodpad sváží firma Marius Pedersen, a.s., na kompostárnu na skládce Modlany.

7 7 Odpady Marius Pedersen a.s. Fax: Úprkova 1, Teplice Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková R K am je možné v Teplicích ukládat nebezpečný odpad? Co všechno je nebezpečný odpad? Jedná se například o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Tento odpad nepatří do běžných kontejnerů. Obsahuje totiž škodlivé látky, které ohrožují životní prostředí a zdraví lidí. Nebezpečný odpad mohou občané města odkládat do sběrného dvora v Úprkově ulici (odbočka z Nákladní, od Lidlu směrem do Trnovan). Mobilní svoz nebezpečného odpadu je pořádán jednou ročně, v září, ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. 6.R J ak nakládat s velkoobjemovým a stavebním odpadem? Každý občan Teplic může, po prokázání totožnosti platným občanským průkazem, jako soukromá osoba zdarma (podnikatelé dle ceníku) svážet velkoobjemový odpad do sběrného dvora v Úprkově ulici. Sběrný dvůr spravuje firma Marius Pedersen, a. s. U suti a zeminy je množství odpadu zdarma limitováno na 1 m 3 na osobu ročně. Ukládat zde můžete například odpad ze zeleně, stavební odpad a nebezpečné odpady (tzn. zářivky, léky, oleje, znečištěné obaly, akumulátory) a vyřazená zařízení (TV, lednice a další elektroodpad).

8 Marius Pedersen - Sběrný dvůr Teplice Kontakt.osoba: Telefony: Otevírací doba: Po - Pá So Úprkova 1, Teplice Daniel Gutwald R J ak nakládat s kovovým odpadem? Barevné kovy a kovový odpad vykupuje teplická pobočka firmy Metal Investment. Metal Investment, s. r. o. (pobočka Teplice) Kontakt.osoba: Otevírací doba: Po Pá So Hřbitovní ulice, Teplice Petr Hnízdil : Kovový a plastový odpad vykupuje firma Junk Trade: Junk Trade Areál firmy Somet, Modlanská, Teplice Otevírací doba: Po Pá So Ne 8: (výkup kovového odpadu) 9 1 6

9 9 Odpady Výkupem a zpracováním kovového odpadu se zabývá také firma Metallplast Recykling. Metallplast Recykling s. r. o., výkupna Teplice Kontakt.osoba: Otevírací doba: Po Pá So Ne Riegrova 1 507, Teplice Petr Bárta R J ak nakládat s autošrotem? Ekologickou likvidaci autovraků zajišťuje firma Autolikvidace Mazan Teplice. Firma nabízí také výkup železa a barevných kovů, akumulátorů, transformátorů a drážních tlumivek. Sběrna Mazan Teplice K Vápence 448, Teplice Ekologická likvidace autovraků a 1 00% recyklace autovraků, elektrošrotu, obalů, papírů, plastů + skartace archívů Elektrošrot a.s. Mobil: Info nonstop: Košťanská areál firmy Balax, Teplice recyklace-odpadu.cz

10 9.R Co je to Bílý týden? Kdy a kdo jej pořádá? Během tzv. Bílého týdne, který se koná obvykle v březnu, se Tepličané mohou snadno zbavit objemného odpadu z domácností a odpadu ze zeleně. Na určená místa ve městě jsou v tuto dobu přistaveny kontejnery. Tuto akci každoročně pořádá město Teplice spolu se svozovou firmou Marius Pedersen, a.s. 1 0.R K am můžu nahlásit černou skládku? Kompetentní osoba ve věci černých skládek na území města a nadměrného nepořádku v okolí popelnic: Ing. Ladislava Marková, Komunální odpady Magistrátu města Teplice. Zaznamenáte-li černou skládku, pálení odpadu, nebo zápach šířící se ze skládky, sběrného dvora či jiných zařízení, obraťte se na Magistrát města Teplice, na Městskou policii či oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (oddělení odpadového hospodářství, telefon: ). V případě, že víte, že se skládka nalézá na pozemku ve vlastnictví města Teplic, volejte firmu Marius Pedersen. Marius Pedersen a.s. Fax: Úprkova 1, Teplice Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková R S kým se domluvit, chci-li zorganizovat úklidovou akci? Domluvte si schůzku na Odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu a předneste svůj návrh na úklid černé skládky.

11 11 Odpady Praktické tipy a informace o tom, jak zorganizovat úklidovou akci, najdete na v rubrice Ekoporadna (článek Co s odpadem v lese). Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková R K de můžu odevzdat staré šaty, obuv a hračky? Vaše přebytečné šatstvo nemusí nutně skončit v popelnici. Nositelné a dále použitelné věci mohou pomoci potřebným, ty ostatní je možné ekologicky zlikvidovat. Oblastní charita Teplice: Dům Agapé, Husitská 78, Krupka, Dům Agapé II, Pod Dolní drahou 88, Krupka, Občanská poradna, Thámova 71 1 Teplice, Ceský červený kříž Jiřího Wolkera 1 248, Teplice Koutecký s.r.o. sběr a recyklace textilií prostřednictvím kontejnerů Družby , Duchcov

12 Zeleň 1.R J ak velký strom smím pokácet bez oznámení a od jakého rozměru už kácení musím hlásit? Komu se hlásí? Bez povolení můžete pokácet strom na vlastním pozemku, který má ve výšce 1 30 cm obvod kmene do 80 cm, nebo vyklučit křoviny v souvislém porostu do plochy 40 m 2. Bez povolení může občan kácet v případě krajní nouze, například hrozí-li bez jakýchkoli pochybností bezprostředně škoda na životě či na zdraví, nebo majetková škoda značného rozsahu. V takovém případě jste však povinni kácení oznámit na příslušném úřadě. Oznámení a povolení ke kácení stromů vyřizuje Magistrát města Teplice, oddělení životního prostředí (telefon: ). 2.R Co dělat, pokud mám podezření, že někdo protiprávně kácí strom? V naléhavém případě (pokud hrozí bezprostřední likvidace stromu) volejte Městskou policii (telefon: 1 56). V ostatních případech kontaktujte pracovníky Magistrátu - Odboru dopravy a životního prostředí (telefon: ). Dřeviny jsou chráněny zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jejich kácení či poškozování je hodnoceno jako přestupek, který je pokutován až do výše 1 0 tisíc korun, v případě poškození skupiny dřevin až do výše 50 tisíc korun. Pokud se takového přestupku dopustí právnická osoba, může jí být uložena pokuta až ve výši půl milionu. Důvodem pro pokácení stromu není nepořádek z opadávajících stromů, zvýšená koncentrace alergenů, ani stínění způsobené nevhodným vysazením stromu. Sázíte-li strom na vlastní zahradě, dobře zvažte, kam jej umístíte vzhledem k jeho budoucí výšce a rozložitosti koruny.

13 13 Zeleň 3.R N a koho se mám obrátit, pokud se mi nelíbí stav veřejné zeleně? Správou veřejné zeleně se zabývá Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice. Stížnost směřujte k pověřenému pracovníkovi Oddělení životního prostředí (telefon: ). Odstranění nahlášených závad na zeleni (přerostlé větve, či poškozená zeleň) provádí firma Marius Pedersen (telefon: ). 4.R N a koho se mám obrátit, pokud chci vysadit strom na veřejném prostranství? Obrátit se můžete na Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu (telefon: ). Vysazení stromu je odborná záležitost - je nutno zvážit, do které lokality jaký druh vysadit, tak aby nenarušil místní záměr se vzhledem krajiny. Výsadba dřeviny s sebou také přináší povinnost tříleté následné péče, zajišťující její kvalitní růst. 5.Na koho se obrátit, pokud nejsme spokojeni s pořádkem ve městě? Marius Pedersen a.s. Fax: Úprkova 1, Teplice Magistrát města Teplice - Komunální odpady Kontakt.osoba: Mírové nám. 2970, Teplice Ing. Ladislava Marková

14 Zvířata 1.R Veterinární ordinace a ambulance MVDr. Bohuslav Sehnal Provoz veterinární ordinace pro malá zvířata. Jana Koziny 81 3/2, Teplice-Trnovany Telefon : Mobil : Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek Sobota : MVDr. Dušan Vintera Poskytování veterinární péče. Antonína Sochora 1 891, Teplice Telefon : Telefon : Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek Sobota Neděle MVDr. Věra Hánová Ordinace veterinárního lékaře pro malá zvířata. Označování zvířat mikročipy. Svojsíkova 2238, Teplice Telefon : Mobil : Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek 14 19

15 15 Zvířata MVDr. Jitka Hrbková Provoz veterinární ordinace. Provádění čipování psů, koček a fretek. Nabídka vyšetření RTG, SONO, zjištění gravidity a DKK. Československých legií 602/1 2, Teplice Telefon : Otevírací hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek MVDr. Pavel Gabriel Provoz veterinární ošetřovny pro psy a kočky. Možnost očkování, odčervení a čipování. Městské příkopy 32/4, Duchcov Telefon : Mobil : Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek Sobota 1 4:30 1 6: MVDr. Jana Šikulová Nabídka veterinární péče. Prodej krmiv a chovatelských potřeb včetně poradenství v oblasti výživy a hygieny. Masarykova 51 9/30, Krupka-Bohosudov Mobil : Otevírací hodiny: Pondělí - Úterý Čtvrtek - Pátek Sobota

16 2.R Co dělat, když najdu poraněného živočicha? Volně žijící zvířata se mohou ocitnout v situaci, kdy potřebují naši pomoc. Musíme však umět rozlišovat, kdy zvíře naši pomoc opravdu potřebuje a kdy mu naopak můžeme zbytečným zásahem ublížit. Zraněná a nemocná zvířata neléčíme laicky doma, ale předáme je do nejbližší stanice pro handicapované živočichy. Nejprve zvažte bezpečnost odchytu zvířete, (například při pokousání psem nezjištěného původu, který uteče, riskujete pobyt na infekčním oddělění). Podaří-li se vám je odchytit, vemte ho domů a umístěte do klidu, napříkad do papírové krabice (zvířata často podléhají stresu). Potom mu vpravte, pokud se vám to povede, do zobáku či tlamičky vodu. Volejte záchrannou stanici: ZS při ZOO Chomutov Mobil: Podkrušnohorský zoopark, Přemyslova 259, Chomutov, Záchranná stanice FALCO Dolní Týnec 39, Litoměřice Městský útulek Most (má k dispozici několik voliér) Kontakt.osoba: Mobil: Školní ulice 9, Most - Rudolice, Antonín Šlégr

17 17 Zvířata Udejte místo (přesný popis, adresu), případně, pokud se vám zvíře nepodařilo odchytit, dostupnost. Kde je - na poli, ve vodě, ve výšce na domě, apod. (aby záchranáři mohli vzít příslušné vybavení). Sdělte i telefonický kontakt na vás. Není-li možno živočicha odchytit, vyčkejte na místě nálezu do příjezdu záchranářů. 3.R K am se zaběhnutým zvířetem Nejprve se ujistěte, že je zvíře opravdu opuštěné. Potom kontaktujte Městskou policii (telefon 1 56), nebo přímo některý z útulků. Seznam útulků Městská policie Teplice - Prosetice Útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Dvorská 1 95, Teplice - Prosetice Provozní doba: Po Út St Čt Pá So Ne Nadace Tlapka Otevírací doba: denně 7-1 5: : : : : :1 5 zavřeno Žim 59, Žim

18 Soukromý azyl pro psy DAR - Světec u Bíliny Kontakt.osoba: Kostomlatská 74, Světec Eva Karvánková Provozní doba: březen - září denně říjen - únor denně Návštěvní hodiny: úterý čtvrtek Útulek obstarává tyto oblasti: Duchcov, Osek, Háj, Jeníkov 4.R N a koho se obrátit, pokud se mi ztratí zvíře? Některá zvířata jsou schopna uběhnout během krátké doby velkou vzdálenost, je proto lepší pro jistotu kontaktovat veškeré útulky a azyly v okolí a příslušné Městské policie. V teplickém "okrese" jsou tři taková zařízení: Městský útulek pro opuštěná zvířata v Teplicích, Nadace Tlapka v Žimu u Teplic, útulek Dar ve Světci (kontakty najdete v předchozí otázce). Mezi zařízeními existuje v rámci možností jistá spolupráce. 5.R Co dělat, když se stanu svědkem týrání zvířat Máte dvě možnosti - jediné dvě instituce mají právo zasáhnout, pokud občan nahlásí týrání zvířete. Je to Policie ČR a příslušná Veterinární správa. Obě instituce by měly každý nahlášený případ prověřit a sjednat nápravu. Výhodou je pořízení fotodokumentace jako důkazu.

19 19 Zvířata Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1 992 Sb. Za týrání se považuje: nutit zvíře k výkonům, které překračují jeho síly z jiných než zdravotních důvodů omezovat výživu a napájení zvířete, omezovat bez nutnosti svobodu pohybu zvířete provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu chovat zvíře v nevhodných podmínkách zacházet se zvířetem nebo ho přepravovat způsobem, který mu způsobuje bolest vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů aj. Pokud je nutný okamžitý zásah, volejte Městskou policii (telefon: 1 56). Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Inspektorát Teplice Fax: Pod tratí 278, Teplice R J ak na venčení psů? Musí být na vodítku? Musí mít náhubek? Jsou ve městě speciální pytlíky a koše na psí výkaly? Postihuje se nějak, když majitel po svém psovi neuklidí? Statutární město Teplice nemá vyhlášku, která by upravovala pohyb psů na veřejném prostranství, ani nemá vymezené prostory pro volné pobíhání psů. Majitel psa je zodpovědný za chování zvířete a za jakoukoli škodu či újmu na zdraví jím způsobenou a je tudíž povinen použít přiměřených prostředků k prevenci přestupků - vodítko, náhubek - podle vlastního uvážení. Znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy je pokutováno Městskou policií či přestupkovou komisí do výše Kč.

20 7.R K am se přihlašují zvířata (a která)? Jaké se za ně platí poplatky? Jaké jsou další povinnosti majitelů zvířat? Přihlašují se pouze psi, jejichž majitel má trvalé bydliště na území města Teplice. Poplatky za chov psů upravuje pro občany města Teplice Obecně závazná vyhláška 2/2009 o místních poplatcích. Poplatek je povinnen platit majitel psa staršího 3 měsíců ve výši 200 Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa pak Kč ročně. Majitel zvířete je povinen řídit se obecnými pravidly vyplývajícími ze zákona č 1 66/1 999 ve znění pozdějších předpisů, tzn. je povinen zajistit zvířeti vhodné krmivo, ubytování, péči, očkování a veterinární ošetření. Musí zajistit, aby zvíře neohrožovalo svojí agresivitou a neobtěžovalo okolí zápachem, znečištěním či hlukem. Pro lázeňskou oblast jsou pravidla pro chov zvířat přísnější, podrobnosti lze nalézt v městské vyhlášce č 2/2009, například na webu 8.R K do mi poradí s chovem zvířat? Pokud začínáme s chovem zvířat, je dobré se předem připravit na nový přírůstek do rodiny teoreticky a poté zůstat v kontaktu s chovatelem, od kterého si zvíře pořizujeme. Chovné stanice jednotlivých plemen zvířat znají problematiku chovu nejpodrobněji. Pro mladé chovatele slouží také Dům dětí a mládeže Teplice. Dům dětí a mládeže Masarykova 70, Teplice Vedoucí přírodovědného oddělení: Ing. Veronika Samsonyová 9.R Co dělat a koho volat, pokud mě ohrožuje roj včel nebo vos? V případě, že roj nebo hnízdo bezprostředně ohrožuje zdraví občanů na veřejném či frekventovaném místě, lze volat hasičský záchranný sbor Teplice (telefon: 1 50).

21 21 Zvířata Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor TEPLICE Riegrova 1 898, Teplice O včelí roj, po dohodě i vosí či sršní hnízdo se postarají místní včelaři: p.pleva p.samek p.moravec předseda místní včelařské organizace 1 0.R Pokousal vás pes nebo jiné zvíře? Ránu okamžitě vymyjte tekoucí vodou, okolí rány vyčistěte dezinfekcí. Poraněný člověk musí neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Majitel zvířete, které poranilo člověka, musí neprodleně zajistit jeho veterinární vyšetření a učinit další nezbytné kroky proti nákaze postižené osoby vzteklinou. V případě komplikací například odmítá-li majitel nechat zvíře vyšetřit se obraťte na Policii ČR (telefon: 1 58). Pokud majitel zvířete není znám, pokuste se zvíře podle možností zajistit (například uzavřením do oploceného pozemku) ale pozor, nevystavujte se zbytečně dalšímu nebezpečí. Pokud se zvíře nepodaří odchytit, nezbývá, než se podrobit preventivnímu očkování proti vzteklině. 1 1.R K am s uhynulým zvířetem? Odvoz těl uhynulých a utracených zvířat zabezpečuje Veterinární asanační ústav prostřednictvím okresní veterinární správy. Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Inspektorát Teplice Fax: Pod tratí 278, Teplice

22 Majitel malého domácího zvířete může využít služeb veterinářů, kteří obvykle mají kafilerní boxy a zajišťují následný odvoz veterinární službou. V případě nalezení uhynulého zvířete na veřejném místě, volejte Městskou policii (telefon: 1 56), která v rámci provozu útulku také vlastní kafilerní box. Zakopávat uhynulá zvířata na zahradách nebo jiných místech není dovoleno.

23 Ovzduší 23 Ovzduší 1.R K de najdu dlouhodobé a aktuální informace o stavu ovzduší na Teplicku? Informace o aktuálním stavu znečištění ovzduší můžete v Teplicích získat přímo v informačním centru na Benešově náměstí. Na internetu naleznete aktuální údaje na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz). Další informace najdete na stránkách Ekologického centra Most (www.ecmost.cz). 2.R K de najdu přehled velkých znečišťovatelů ovzduší? Česká republika eviduje údaje o znečištění od roku 2004 na Integrovaném registru znečištění (www.irz.cz). IRZ je veřejně přístupná databáze údajů o únicích a přenosech vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy). Údaje za předchozí kalendářní rok jsou zveřejněny na internetu vždy k 30. září. Zřizovatelem registru je Ministerstvo životního prostředí (Zákon č. 25/2008 Sb.), provozovatelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Další informace o zdrojích znečištění můžete nalézt v ročenkách Ministerstva životního prostředí, nebo v ročenkách životního prostředí Ústeckého kraje.

24 3.R J aké jsou limity znečišťujících látek v ovzduší? Platné imisní limity pro znečišťující látky podle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší: Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu (µg.m-3) Oxid siřičitý (SO 2) 1 hod. 24 hod Prachové částice menší 24 hod. než 1 0 µm (PM 1 0) 1 rok Maximální přípustný počet překročení limitu 24x za rok 3x za rok x za rok x za rok Oxid dusný (NO 2) 1 hod. 1 rok Olovo (Pb) Oxid uhelnatý (CO) 0,5 kalendářní rok max. denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 4.R Co dělat, pokud cítím únik škodlivé látky do ovzduší? V akutním případě volejte tísňovou linku V ostatních případech kontaktujte Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem, Oddělení ochrany ovzduší (telefon: ). 5.R Co mám dělat při podezření, že některý komín kouří nadměrně? Kam nahlásit obtežující zápach? V případě, že se jedná o zdroj umístěný v rodinném domě, bytě, stavbě pro individuální rekreaci nebo pro podnikatelskou činnost, a jde tedy o tzv. malý stacionární zdroj, obraťte se na Magistrát města Teplice, oddělení životního prostředí. Ochranou ovzduší se zabývá Ing. Jana Městková (telefon: ). 6.R Co dělat, když někdo vypaluje trávu? Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem

25 Ovzduší 25 o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Pokud někoho vidíte vypalovat trávu, volejte Městskou policii, telefon R J e povoleno pálit seno, větve a shrabané listí? Biologický odpad je možné pálit za dodržení několika pravidel: 1. Pálení se provádí na vlastním pozemku a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek. 2. Pálení musí provádět osoba starší 1 8 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby. 3. Pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí, apod. 4. Do vzdálenosti metru od ohniště by se neměly povalovat žádné věci z hořlavého materiálu a po ruce by vždy člověk, který je za oheň zodpovědný, měl mít alespoň přenosný hasicí přístroj. 5. Po ukončení pálení musí být ohniště bezpečně uhašeno a následně provedena kontrola po dobu nejméně 8 hodin. Některé instituce (například zahrádkářské kolonie) navíc omezují pálení vlastními vyhláškami, například zákazem pálení v neděli.

26 Voda 1.R K de dostanu informace o kvalitě pitné vody a vody ve vodních tocích a plochách? Dlouhodobý monitoring kvality pitné vody provádí Státní zdravotní ústav. Na jeho webových stránkách se můžete dozvědět o kvalitě vody za uplynulá období. Aktuální informace o kvalitě vody zjistíte u vodárenské společnosti, v našem případě Severočeských vodovodů a kanalizací. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Telefonní infolinka: Mobil: Pokud potřebujete písemné potvrzení o kvalitě pitné vody, případně vody ke koupání, obraťte se na Krajskou hygyenickou stanici. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Odbor hygieny obecné a komunální Kontaktní osoba: Moskevská 1 5, Ústí nad Labem Mgr. Roman Šťastný R J e voda z kohoutku v Teplicích vhodná pro kojence? Ano. Voda v teplickém vodovodním řadu obsahuje minimum škodlivých látek a je tedy vhodná pro kojence.

27 Voda 27 3.R K teré vodní plochy v okolí Teplic jsou vhodné ke koupání? Barbora Rozlehlá vodní plocha (62,7 ha) mezi Jeníkovem, Košťany a Hrobem vznikla v rámci hydrorekultivací zbytkové jámy dolu Barbora. U obce Jeníkov je zřízena pláž, která je v létě zpoplatněna. Ke koupání lze doporučit, neboť voda si drží svou kvalitu po celý rok. Chabařovice Koupaliště se nachází na okraji Chabařovic, směrem na Přestanov. Je zřízeno v části jednoho z chabařovických rybníků. Prostor koupaliště je oplocený. Přilehlé prostory pro slunění a sportování jsou zčásti pískové a zčásti travnaté. Je zde vyhrazen prostor pro neplavce. V letních měsících se kvalita vody prudce zhoršuje, a dochází k tvorbě sinic. Chlumec Přírodní vodní plocha o velikosti 1 1,6 ha se nachází za Chlumcem, vpravo od silnice na Varvažov. Leží uprostřed zeleně, má travnatou a písečnou pláž a pozvolný vstup do vody. Plocha není nijak hlídána ani zpoplatněna. Voda si drží svoji kvalitu a ke vzniku sinic dochází zcela výjimečně. Varvažov Tato přírodní vodní plocha se nachází mezi Chlumcem a Varvažovem. Nachází se zde zelení obklopená písková pláž s pozvolným vstupem do vody. Plocha není nijak hlídána ani zpoplatněna. V letních měsících se kvalita vody prudce zhoršuje, a dochází k tvorbě sinic.

28 4.R K de se smí umývat auto? Auto můžeme umývat pouze na místě, které má řádně zajištěn odtok odpadní vody. Mytí vozidel na jiném místě, například přímo na půdě, trávníku apod., může ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních nebo povrchových vod. Proto je zakázáno podle Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. 5.R Co dělat, pokud se stanu svědkem úniku škodlivých látek do vody? V naléhavé situaci urychleně přivolejte Hasičský záchranný sbor (1 55), který se pokusí zmírnit následky znečištění. Po domluvě se státními složkami je informován i správce vodních toků a ploch - v našem případě Povodí Ohře. V méně naléhavých situacích podle možností zajistěte důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, případně svědectví důvěryhodné osoby) a znčištění ohlaste na Magistrátu (Odbor dopravy a životního prostředí), správci povodí nebo České inspekci životního prostředí (ČIŽP). V případě úhynu ryb je možné ohlásit tuto skutečnost i místnímu rybářskému správci. Pokud máte podezření na kontaminaci pitné vody, odeberte vzorek a předejte ho pracovníkovi Krajské hygienické služby. V naléhavých případech lze využít pohotovostní linky ČIŽP (v době 7-1 5:30) a mimo pracovní dobu R K de nahlásit prasklé potrubí Prasklé potrubí nahlašte Severočeským vodovodům a kanalizacím prostřednictvím infolinky. Severočeské vodovody a kanalizace Mobil: infolinka

29 29 Hluk a vibrace Hluk a vibrace 1.R J aké existují hlukové limity? Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v Zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v Limity pro hluk jsou podrobně stanoveny Nařízením vlády č. 1 48/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. základní limit pro hluk jiný, než z dopravy pro hluk ze silniční dopravy pro hluk z železniční dopravy pro hluk z hlavních silnic pro hluk v ochranných pásmech drah pro starou hlukovou zátěž pro starou hlukovou zátěž u železničních drah den (6-22) 50 db 55 db 55 db 60 db 60 db 70 db 70 db noc (22-6) 40 db 45 db 50 db 50 db 55 db 60 db 65 db 2.R K omu hlásit nadměrný hluk po 22.hodině? Volejte Městskou policii (telefon: 1 56). 3.R N a koho se mám obrátit, pokud bydlím v nadměrně hlučném prostředí? Nahlašte problém s intenzitou hluku na Krajské hygienické stanici (telefon: ). 4.R N a koho se mám obrátit, pokud mě ruší stavba v sousedství? Lze doporučit, aby se občané, kteří se cítí být obtěžováni hlukem ze stavby, obrátili na stavební úřad (telefon: ) s žádostí o prověření, zda stavebník dodržuje stavební povolení a projektovou dokumentaci, případně požádali o součinnost Krajskou hygienickou stanici (telefon: ).

30 Na koho se obrátit o pomoc Ekocentrum Šťovík Teplice Teplické občanské sdružení poskytuje poradenství v otázkách ochrany životního prostředí, ekologické výchovy, ekologického zemědělství a biopotravin. Obsáhlou databázi informací najdete na webu Pro další informace kontaktujte pracovníky Ekocentra em: PRO POLIS Teplice Pro Polis Teplice se mimo jiné zaměřuje na kontrolu postupů zastupitelstva a rady statutárního města Teplice, sleduje rozhodování orgánů přenesené působnosti a všech dalších institucí, ve kterých by mohlo docházet k nekompetentnímu rozhodování nebo dokonce ke zneužívání pravomocí při správě veřejných záležitostí. Těmto aktivitám Pro polis Teplice jsou věnovány stránky Dokumenty vztahující se ke sledování veřejných institucí (podklady pro zastupitele, studie ke konkrétním problémům apod.) naleznete na PRO POLIS Teplice, o.p.s. Arnika Ekologické sdružení poskytuje bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. Zaměřuje se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst, ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady.

31 Na koho se obrátit o pomoc 31 Arnika Děčín Hudečkova 1, Děčín 1 Telefon a fax: Mobil: Konzultační hodiny pro veřejnost Úterý 9-15 Čtvrtek 9-15 Ekologický právní servis Nevládní organizace právníků a studentů práv, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice. Poradna EPS poskytuje bezplatně právní pomoc jednotlivcům i sdružením a obcím v případech, kdy je dotčeno a ohroženo životní prostředí a zdraví lidí. Na internetových stránkách EPS najdete mj. i webovou poradnu. EPS Brno Fax: Dvořákova 1 3, Brno Ekoporadna Veronica Ekologický institut Veronica provozuje internetovou ekoporadnu se širokým záběrem témat. Naleznete v ní odpovědi na většinu otázek, týkajících se životního prostředí - ekologické stavění, úspory energie, voda, zemědělství apod. ZO CSOP Veronica Panská 9, Brno

32 Sdružení obrany spotřebitelů SOS poskytuje veřejnosti informace o spotřebitelských právech a poskytuje konzultace v oblasti konkrétních spotřebitelských problémů v poradnách SOS. Spotřebitelé mohou volit mezi osobní, telefonní či online poradnou. S.O.S. - Poradna v Teplicích Mobil: Otevírací doba: Po St Josefská 577/1 0, Teplice Ekoporadna Rosa (České Budějovice) Internetová ekoporadna poskytuje informace, rady a návody jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Zabývá se především těmito tématy: Úspory energie a vody v domácnosti Odpady v domácnosti Ochrana přírody a krajiny Chemické prostředky v domácnosti Biopotraviny a ekologické zemědělství Poradenství v oblasti moderních pratelných plen Rosa, o.p.s. Mobil: Senovážné nám. 9, České Budějovice

33 Seznam úřadů a institucí Seznam úřadů a institucí Magistrát města Teplice Krajský úřad Ústeckého kraje Policie ČR Městská policie Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Česká inspekce životního prostředí Český hydrometeorologický ústav Katastrální úřad pro Ústecký kraj...38 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Marius Pedersen, a.s. Povodí Ohře, s.p Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Správa CHKO České Středohoří Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 33

34 Magistrát města Teplice Úřední hodiny: Náměstí Svobody 2, Teplice Informační kancelář (ověřování podpisů) pondělí 8-1 2, úterý 8-1 2, středa 8-1 2, čtvrtek 8-1 2, pátek 8-1 2, Odbor dopravy a životního prostředí Vedoucí: Mírové nám. 2970, Teplice Ivana Müllerová po, st 8-1 2, Úřední hodiny: Oddělení životního prostředí Vedoucí: Bc.Dagmar Teuschelová Oddělení dopravy Vedoucí: Ing. Lukáš Panchartek Odbor územního plánování a stavebního řádu Náměsí Svobody 2, Teplice Vedoucí: Jana Křivanová Úřední hodiny: po, st 8-1 2,

35 Seznam úřadů a institucí Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Velká Hradební /48, Ústí nad Labem (sekretariát odboru) Vedoucí: Ing. Taťana Krydlová Sekretariát: Jana Kabeláčová Oddělení životního prostředí Vedoucí: RNDr. Tomáš Burian Oddělení zemědělství Vedoucí: Ing. Daniel Engel Oddělení ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje Vedoucí: Ing. Pavel Sedlecký Policie CR Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Územní odbor Teplice Masarykova třída 1 363, , Teplice Telefon ústředna: Fax:

36 Obvodní oddělení Teplice Fax: Vrchlického 1 0, Teplice Obvodní oddělení Trnovany Fax: Maršovská 1 537, Teplice Obvodní oddělení Prosetice Fax: Prosetická 283, Teplice Městská policie Dvorská 1 95, Teplice , přestupky: Po a St : Út a Čt : Pá: Úřední hodiny: Agentura ochrany přírody a krajiny CR Středisko Ústí nad Labem Bělehradská 1 308/1 7, Ústí nad Labem Fax: Elektronická podatelna:

37 Seznam úřadů a institucí Ceská inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ústí nad Labem Výstupní 1 644, Ústí nad Labem Hlášení havarií: Oddělení ochrany vod (v době 7-1 5:30) (pouze mimo pracovní dobu) Oddělení odpadového hospodářství Oddělení ochrany ovzduší CITES Ceský hydrometeorologický ústav Pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 2699/1 8, poštovní schránka 2, Ústí nad Labem Kočkov Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice Úřední hodiny: Pro veřejnost Pondělí Středa Pro geodety Út, St, Čt J. V. Sládka 1 0/1 1 51, Teplice :

38 Podatelna Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Územní pracoviště Teplice KHS plní úkoly na úseku vytváření a ochrany zdravých životních podmínek stanovené zákonem č.258/2000 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy k zajištění státního zdravotního dozoru na ochranu a vytváření zdravých životních podmínek včetně usměrňování péče o zdravé životní podmínky na území Ústeckého kraje. Wolkerova 4, Teplice Úřední hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek : : :30 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Inspektorát Teplice Pod tratí 278, Teplice Marius Pedersen, a.s. Mobil: Fax: Úprkova 1, Teplice , , ,

39 Seznam úřadů a institucí Po - pá 7-1 5:30 Otevírací doba: Povodí Ohře, s.p. Reditelství Bezručova 421 9, Chomutov Teplická pobočka: telefon: Novosedlická 758, Teplice Po - Pá 7-16 Provozní doba: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1 689, Teplice Zákaznické centrum: Školní 467/1 4, Teplice Call Centrum: Mobil: Úřední hodiny: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: 8-17 pouze po předchozí domluvě 8-17 pouze po předchozí domluvě

40 Správa CHKO Ceské Středohoří Michalská 260/1 4, Litoměřice Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1 5, Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pracoviště Teplice Jiřího Wolkera 41 8/3, Teplice Centrum hygienických laboratoří Odbor hygienických laboratoří (autorizace SZÚ) - Tel (745) Laboratoře hygieny práce - Tel Centrum zdravotnických služeb ( ) Fyziologie práce Poradna prevence nemocí pohybového systému Vyšetřování zdravotního stavu pracovníků - Tel Oddělení očkování a cestovní medicíny Poradna prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných nemocí

41 Občanské sdružení Šťovík Teplice 41 Občanské sdružení Šťovík Teplice Areál ZŠ Koperníkova 2592, Teplice, KDO JSME Šťovík je občanské sdružení, působící od roku 2003 v lázeňských Teplicích. Naším posláním je ochrana životního prostředí, ekologická výchova a komunitní rozvoj v Teplicích a okolí. Záleží nám na tom, abychom žili ve zdravém a čistém životním prostředí. Když zrovna nejsme v terénu, jdeme na to přes ekologickou výchovu a osvětu. Našimi výukovými programy prošly stovky školních tříd, našich akcí pro veřejnost se zúčastnily tisíce dospělých. CO DĚLÁME Ochrana přírody Šťovík aktivně chrání přírodu. Pečujeme o staré ovocné sady a aleje. Pořádáme úklidové akce, čistíme potůčky, kosíme horské louky. Chcete se přidat? Stačí zavolat nebo napsat na Máme otevřeno! Každý čtvrtek od dvou do šesti. Nabízíme přírodovědnou knihovnu s 500 svazky, informace o životním prostředí na Teplicku a také několik vlastních publikací. To vše na sídlišti Šanov II, v dolní budově ZŠ Koperníkova.

42 Čtvrteční akce v ekocentru Když odbije šestá, mění se Šťovík z ekoporadny na přednáškový sál. Promítáme filmy s ekologickou a rozvojovou tématikou, pořádáme ochutnávky biopotravin od farmářů. Na přednášky zveme odborníky na životní prostředí, na biopotraviny, i mnoho dalších témat. BIOKLUB (bedýnky) Rádi byste jedli více čerstvých biopotravin? Záleží vám, z jaké dálky k vám jídlo cestuje? Jsou pro vás biopotraviny v obchodech příliš drahé? Přihlašte se do našeho BIOKLUBU. V něm si totiž objednáváme přímo od severočeských farmářů. Čerstvou biozeleninu máme z Camphillu v Českých Kopistech. Ovocné bioprodukty ze Zámeckých sadů Chrámce. Kozí biomléko a biosýry od Laušmanů z Držovic u Úštěka. Proč to všechno? Protože nás zajímá původ našeho jídla. Biopotraviny pocházejí od ekologických farmářů, jsou tedy bez chemie a jejich pěstování pomáhá udržovat zdravou a pestrou krajinu. Zvířata mají v ekologických chovech důstojné životní podmínky. Protože víme, jaké škody působí dálková přeprava potravin, vybíráme především z místních zdrojů. Tím zároveň podporujeme zemědělce v našem kraji. Na oplátku dostáváme kvalitní jídlo s příběhem. Jak funguje bioklub? Stačí se přihlásit na vyplnit jednoduchý formulář a pak už jen objednávat. Scházíme se jednou týdně, ve čtvrtek od čtyř do šesti. V tomto čase máte šanci poznat svého farmáře a vyzvednout si objednané zboží (platí se hotově na místě). Pokud vydržíte i po šesté, můžete si poslechnout zajímavou přednášku, nebo shlédnout film.

43 Občanské sdružení Šťovík Teplice 43 PODPOŘTE NÁS Máte rádi přírodu? Záleží vám na stavu životního prostředí? Je Vám sympatická činnost Šťovíku? Přijďte nám pomoci, nebo nás podpořte finančním příspěvkem. Dobrovolníci se uplatní při práci v terénu, při přípravě akcí pro veřejnost i při tvorbě nových projektů. Finanční dar pomůže Šťovíku pokračovat v činnosti a připravovat nové projekty pro zlepšení životního prostředí na severu Čech. Nejprve nám ale napište na adresu Jak finančně podpořit občanské sdružení? Jednorázovým převodem z účtu Trvalým příkazem jednou za rok, za čtvrt roku, nebo každý měsíc. Kolik mám poslat? To záleží jen na vás. Pokud se ale rozhodnete přispívat nám pravidelně, nabízíme malou inspiraci: Když pošlete jednou ročně 365 korun, znamená to pro vás jedinou korunu za každý den. Šťovíku váš pravidelný příspěvek umožní pokračovat v práci na bioklubu, rozvinout tradici teplických Farmářských trhů, pracovat na dalších publikacích a pečovat o přírodu v okolí Teplic. Pravidelným přispěvatelům posíláme dvakrát ročně podrobnou zprávu o naší činnosti. Jak vám můžu pomoci jinak? Například tím, že o nás řeknete svým známým. Uvítáme pomoc s šířením plakátů a ů s naším programem. Pomůže nám také, když si na své stránky dáte odkaz na web

44

Vážení občané města Klášterce nad Ohří,

Vážení občané města Klášterce nad Ohří, Platí pro město Klášterec nad Ohří vč. jeho částí - Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ciboušov, Lestkov, Hradiště, Rašovice, Útočiště, Suchý Důl, Vernéřov, Šumná a Klášterecká Jeseň Vážení občané města Klášterce

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Smrk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Smrk

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU

PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU Životní prostředí má pro člověka nesmírný význam. Ovlivňuje jeho způsob života, pracovní činnost, využívání volného času a vlastní rozvoj.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012 Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.2/2012 Zastupitelstvo obce Zeleneč se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ze dne 3. prosince 2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo Obce Úbislavice se na svém zasedání dne 3.12.2012 pod číslem usnesení 175 usneslo

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 Městys Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 30.

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více