BÍLINA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BÍLINA. k.u.johanka@volny.cz"

Transkript

1 KOJENECKÝ ÚSTAV A DĚTSKÝ DOMOV PRO DĚTI DO 3 LET SÄUGLINGSANSTALT UND KINDERHEIM FÜR KINDER BIS 3 JAHRE Vrchlického 21, Teplice TELEFON (+420) , FAX (+420) Ing. Robert Pelíšek Mudr. Jiřina Rajtrová Zdravotní, výchovná a sociální péče o děti od 0 3 let, které z nějakého důvodu nemohou žít v rodině. Péče je poskytována přechodně, do návratu dětí do rodiny nebo do zprostředkování náhradní rodinné péče. Gesundheits, Erziehungspflege und Sozialbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre, die in ihrer Familie nicht leben dürfen. Die Betreuung ist als Ăśbergangslösung bis zu dem Zeitpunkt zu verstehen, an dem die Kinder in ihre eigene Familie zurückkehren können oder eine Pflegefamilie für sie gefunden wird. MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA STADTAMT BILINA Břežánská 50/4, Bílina TELEFON (+420) FAX (+420) Josef Horáček Ing. Ladislav Kvěch V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a 1

2 zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. OKRESNÍ VÝBOR SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ANDESAUSSCHUSS DES VERBANDES FÜR KÖRPERLICH BEHINDERTE IN DER ČR Rovná 2477, Teplice TELEFON , FAX Jana Sosnová Jana Sosnová Posláním organizace je poskytování široce dostupných profesionálních služeb (sociálněprávní poradenství, rekondiční pobyty, různá setkávání, apod.) pro zdravotně postižené, bez rozdílu věku, druhu a rozsahu postižení, pohlaví či náboženské příslušnosti. Das Hauptgebiet der Tätigkeit sind leicht erschwingliche professionelle Leistungen (Sozial, Rechtsberatung Rekonditionsaufenthalte, Begegnungsveranstaltungen, usw.) für Behinderte jeden Alters und ohne jegliche soziale Begrenzung (Art oder Umfang der Behinderung, Geschlecht, Religion...). POHODA SDRUŽENÍ PRO PODPORU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ POHODA VEREIN FÜR UNTERSTÜTZUNG DER GESUNDHEITLICH BEHINDERTE KINDER U Nových lázní 2, Teplice 2

3 TELEFON (+420) FAX Ing. Lenka Machaloušová Romana Žáková Dis. Svoz a rozvoz postižených dětí a mládeže do škol a školských zařízení, pomoc při zajišťování a organizaci sportovních a kulturních akcí, psychorehabilitační pobyty. Schulfahrdienst für behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe bei der Sicherung und Veranstaltung von sport und Kulturkundgebungen, Psychorehabilitierungsaufenthalte. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE DYÁDA ZENTRUM DER ERZIEHUNGSPFLEGE "DYADA" Růžová 1408, Most TELEFON (+420) FAX (+420) PhDr. Lanyová Mgr. Sakařová Poskytujeme ambulantní péči dětem. Nabízené služby jsou například: konzultace, etopedie a psychologie, vyšetření, terapie, poradenskou činnost, případně umístění dítěte na terapeutický pobyt. Zabýváme se záškoláctvím, poruchami chování, problémy v rodině, apod. Ambulante Behandlung für Kinder. Das Angebot reicht von Gesprächsstunden, über Psychologie, Untersuchung, Therapie, Beratung bis hin zu Therapieaufenthalten für Kinder. Wir befassen uns mit dem Schulschwänzen, mit Verhaltensstörungen, Problemen in der Familie usw. 3

4 Chomutov DĚTSKÝ DOMOV KINDERHEIM Čelakovského 822, Chomutov TELEFON (+420) FAX (+420) Bc. Jan Neumann Bc. Jan Neumann Organizace zajišťuje kolektivní ústavní výchovu dětí od 3 18 let věku, popřípadě do doby ukončení přípravy na povolání, dětem, které byly do péče dětského domova rozhodnutím soudu svěřeny. Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, materiální a sociální potřeby. Die Anstalt sichert die Kollektiverziehung von Kindern im Alter von 3 bis 18 Jahren, bzw. bis Schul oder Ausbildungsabschluss, sowie für Kinder, die in den Kinderheim durch Gerichtsentscheidung gelangt sind. Die Anstalt sichert Ausbildungs, Erziehungs, materielle sowie soziale Leistungen. KUPROSPĚCHU, O.S. "KUPROSPECHU", O.S Bělohorská 10, Chomutov TELEFON (+420) , FAX (+420) BcA. Miroslav Koranda Markéta Kubalová Organizace poskytuje kulturní a sociální služby na území celého kraje, zvláště Chomutovska. Oblastí zájmu je kultura, umění, ekologie, podpora talentů, práce s neorganizovanými dětmi a 4

5 mládeží, vytváření pracovních příležitostí. BÍLINA Die Einrichtung bietet kulturelle sowie Sozialleistungen auf dem Gebiet des ganzen Bezirkes, besonders im Raum Chomutov. Ihr Interessensgebiet ist Kultur, Kunst, Ă kologie, Unterstützung von talentierten Menschen, Arbeit mit nicht organisierten Kindern und Jugendlichen, Schaffen von Arbeitsplätzen. MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VEJPRTY STADTVERWSTAALTUNG FÜR SOZIALDIENSTLEISTUNGEN VEJPRTY S.K.Neumana 842, Vejprty TELEFON (+420) FAX (+420) Ing. Petr Boťanský Ing. Petr Boťanský Poskytování sociálních a zdravotních služeb, zabezpečení sociální, výchovné a poradenské činnosti potřebným skupinám obyvatel: starým občanům, mentálně a zdravotně postiženým dětem, mládeži a dospělým, dětem v předškolním věku a občanům v obtížných sociálních situacích. Činnost je provozována jak v terénu, tak i v zařízeních sociální péče. Sozial und Gesundheitsleistungen, Sicherung von Sozial, Erziehungs und Beratungstätigkeit für hilfsbedürftige Menschen, alte Leute, geistlich sowie gesundheitlich behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kinder im Vorschulalter, Menschen in schwieriger sozialer Lage. Die Dienstleistungen werden sowohl in Betreuungseinrichtungen als auch mobil angeboten. MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV STADTAMT CHOMUTOV Zborovská 4602, Chomutov 5

6 TELEFON (+420) FAX (+420) mesto.cz mesto.cz Ing.Ivana Řápková Bc. Helena Veselá vedoucí OSVaZ V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. MĚSTSKÝ ÚŘAD JIRKOV STADTAMT JIRKOV Nám. Dr. E. Beneše, Jirkov TELEFON (+420) FAX (+420) Ing. Filip Škapa starosta města Hromádková Marie V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher 6

7 Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. MĚSTSKÝ ÚŘAD VEJPRTY STADTAMT VEJPRTY TELEFON (+420) FAX (+420) Jitka Gavdunová Jana Matušková V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHOMUTOV STADTANSTALT DER SOZIALDIENSTLEISTUNGEN CHOMUTOV Písečná 5030, Chomutov TELEFON (+420) FAX (+420) Mgr. Töglová Alena 7

8 Straková Lenka Poskytování sociálních a zdravotních služeb, zabezpečení sociální, výchovné a poradenské činnosti potřebným skupinám obyvatel: starým občanům, mentálně a zdravotně postiženým dětem, mládeži a dospělým, dětem v předškolním věku a občanům v obtížných sociálních situacích. Činnost je provozována jak v terénu, tak i v zařízeních sociální péče. Sozial und Gesundheitsleistungen, Sicherung von Sozial, Erziehungs und Beratungstätigkeit für hilfsbedürftige Menschen, alte Leute, geistlich sowie gesundheitlich behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kinder im Vorschulalter, Menschen in schwieriger sozialer Lage. Die Dienstleistungen werden sowohl in Betreuungseinrichtungen als auch mobil angeboten. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MANIA BÜRGERVEREIN "MANIA" Husova 10, Chomutov TELEFON (+420) , FAX (+420) Kristián Drapák Kristián Drapák Posláním tohoto sdružení je pomoc dětem a mládeži v oblastech, kde by se mohli aktivně seberealizovat. Našim hlavním cílem je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Pomoci potřebným, zejména sociálně slabým rodinám, ale i osobám, které se ocitli v osobní krizi. Das Hauptgebiet der Tätigkeit dieses Verbandes ist Kinder und Jugendhilfe zur aktiven Selbstverwirklichung. Die Hilfe dem Menschen in Not ohne Hinsicht auf dessen Nationalität oder Religion ist unser Hauptziel. Hilfe für benachteiligte, sozial schwache Menschen und Familien sowie Einzelne, die in eine persönliche Krise geraten sind. 8

9 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO BÜRGERVEREIN "SVETLO" Husova 1325, Kadaň TELEFON (+420) , FAX (+420) Jan Hudák Jan Hudák, Miroslava Chrzová Nestátní a neziskové ambulantní nízkoprahové zařízení prvního kontaktu pro lidi ohrožené drogou, s drogovými problémy, na droze závislé a ostatní zájemce. Nichtstaatliche gemeinnützige ambulante Einrichtung für Erstkontakte der Menschen in Suchtnot, mit Drogenproblemen, für Süchtige sowie andere Interessenten. PCS TEPLICE, PEDAGOICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADENA PCS TEPLICE, PÄDAGOGISCH PSYCHOLOGISCHE BERATUNG Václavská 4153, Chomutov TELEFON (+420) FAX (+420) Mgr. M. Šťastná PaeDr. H. Nováková Pedagogicko psychologické poradenství pro děti, mládež a rodiče. Věková kategorie 3 19 let. 9

10 Pädagogisch psychologische Beratung für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Altergruppe 3 19 Jahre. PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PÄDAGOGISCH PSYCHOLOGISCHE BERATUNG Nerudova 18, Chomutov TELEFON (+420) FAX Mgr. Jitka Pojmanová Martina Kloučková Pedagogicko psychologické poradenství pro děti, mládež a rodiče. Věková kategorie 3 19 let. Pädagogisch psychologische Beratung für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Altergruppe 3 19 Jahre. ÚŘAD PRÁCE V CHOMUTOVĚ ARBEITSAMT CHOMUTOV Cihlářská 4107, Chomutov TELEFON (+420) FAX (+420)

11 JuDr. Prokop Sýkora Bc. Ivana Kratochvílová Poskytuje informace a poradenské služby v oblasti trhu práce, odborné přípravy, volbě povolání, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání, stanovuje nároky a výši a zajišťuje výplatu dávek podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a dávek státní sociální podpory, podporuje zřizování nových pracovních míst, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, chráněné dílny. Angebot an Beratung für Arbeitssuchende auf dem Gebiet Arbeitsmarktservice, Fachausbildung, Berufswahl, Requalifizierung, Jobvermittlung. Die Einrichtung bestimmt den Anspruch auf Arbeitslosengeld und dessen Höhe, sichert Auszahlung des Arbeitslosengeldes sowie der Sozialhilfeleistungen, fördert neue Arbeitsplätze, gemeinnützige Arbeiten, Requalifizierungskurse, geschützte Werkstätten. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PODKRUŠNOHOŘÍ O.S. BILDUNGSZENTRUM "PODKRUŠNOHOŘÍ" O.S Dvořákova 31, Žatec TELEFON (+420) FAX (+420) Phdr. Zdeňka Baranniková Mgr. Blanka Hodanová Pořádání přednášek a seminářů, psychologické poradenství a podpora, pomoc při hledání zaměstnání. Pořádání přednášek a seminářů, psychologické poradenství a podpora, pomoc při hledání zaměstnání. Veranstaltung von Vorlesungen und Seminaren, psychologische Beratung und Unterstützung, Unterstützung bei der Jobsuche. 11

12 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV GESUNDHEITSANSTALT Kochova 1185, Chomutov TELEFON (+420) FAX (+420) MuDr. Ševčík Mgr. Šafařík Organizace poskytuje sociální a zdravotnické služby jako např. jsou: odběr biologického materiálu, osvětová činnost, zprostředkování vyšetření na odborných pracovištích a informační servis a prevence prostituce na území kraje. Der Verband bietet Sozial und Gesundheitsleistungen wie z.b.: Entnahme des Biomaterials, Aufklärungstätigkeit, Vermittlung der Untersuchung durch Fachstellen, Infoservice und Vorbeugen von Prostitution auf dem Gebiet des Bezirkes. KADAN DYS CENTRUM KLÁŠTEREC N. OHŘÍ DYS ZENTRUM KLÁŠTEREC N. OHŘÍ Krátká 676, Klášterec n. Ohří TELEFON (+420) FAX Mgr. Romana Adámková Mgr. Jaroslava Kocková Pomoc dětem se speciálními poruchami učení a chování, jejich rodičům a pedagogům. Služby: 12

13 poradenské, reedukační, osvěta poruch učení a chování, další vzdělávání pedagogických pracovníků, protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů. Kinderhilfe bei speziellen Lern und Verhaltensstörungen, Hilfe für Eltern und Pädagogen. Leistungen auf dem Gebiet Beratung, Reedukation, Aufklärung über Lern und Verhaltensstörungen, Weiterbildung von pädagogischen Kräften, Drogenprävention, Prävention von sozial pathologischen Erscheinungen. KOMUNITNÍ CENTRUM POD OS LEPŠÍ ZÍTŘEK KOMMUNITENZENTRUM UNTER OS " LEPŠÍ ZÍTŘEK " Golovinova 1340, Kadaň TELEFON (+420) FAX Pavel Petický Pavel Petický předseda sdružení Nestátní a neziskové ambulantní nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé lidi. Komunitní centrum umožňuje dětem a mládeži vzájemně se setkávat, komunikovat a navazovat kamarádské vztahy (volnočasové aktivity, přípravný ročník, cyklické a jednorázové akce, pomoc při hledání středních škol, zaměstnání, právní a sociální poradenství). Nichtstaatliche gemeinnützige ambulante Unterschwellen Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Das Kommunitätszentrum ermöglicht das gemeinsame Treffen, Kommunizieren und Anknüpfen von Freundschaftsbeziehungen der Kinder (Freizeitaktivitäten, Vorbereitungsschuljahr, wiederkehrende sowie einmalige Veranstaltungen, Hilfe bei der Mittelschulen und Berufsuche, Rechts sowie soziale Beratung). MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STADTVERWALTUNG DER SOZIALDIENSTLEISTUNGEN Kpt. Jaroše 641, Kadaň 13

14 TELEFON (+420) FAX (+420) kadan.cz/msss Mgr. Lenka Raadová Pavla Rážová Poskytování sociálních a zdravotních služeb, zabezpečení sociální, výchovné a poradenské činnosti potřebným skupinám obyvatel: starým občanům, mentálně a zdravotně postiženým dětem, mládeži a dospělým, dětem v předškolním věku a občanům v obtížných sociálních situacích. Činnost je provozována jak v terénu, tak i v zařízeních sociální péče. Sozial und Gesundheitsleistungen, Sicherung von Sozial, Erziehungs und Beratungstätigkeit für hilfsbedürftige Menschen, alte Leute, geistlich sowie gesundheitlich behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kinder im Vorschulalter, Menschen in schwieriger sozialer Lage. Die Dienstleistungen werden sowohl in Betreuungseinrichtungen als auch mobil angeboten. MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ STADTAMT KADAŇ Mírové náměstí 1, Kadaň TELEFON (+420) FAX (+420) kadan.cz kadan.cz PaeDr. Jiří Kulhánek Ing. Alena Pacholíková V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. 14

15 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLÁŠTEREC N. OHŘÍ STADTAMT KLÁŠTEREC N. OHŘÍ Nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec n. Ohří TELEFON (+420) FAX (+420) Jan Houška starosta Jaromír Mácha V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STADTANSTALT DER SOZIALDIENSTLEISTUNGEN Lipová 545, Klášterec n. Ohří TELEFON (+420) , FAX (+420) Bobisydová Věra Čechorová Marie Poskytování sociálních a zdravotních služeb, zabezpečení sociální, výchovné a poradenské činnosti potřebným skupinám obyvatel: starým občanům, mentálně a zdravotně postiženým 15

16 dětem, mládeži a dospělým, dětem v předškolním věku a občanům v obtížných sociálních situacích. Činnost je provozována jak v terénu, tak i v zařízeních sociální péče. Sozial und Gesundheitsleistungen, Sicherung von Sozial, Erziehungs und Beratungstätigkeit für hilfsbedürftige Menschen, alte Leute, geistlich sowie gesundheitlich behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kinder im Vorschulalter, Menschen in schwieriger sozialer Lage. Die Dienstleistungen werden sowohl in Betreuungseinrichtungen als auch mobil angeboten. PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PÄDAGOGISCH PSYCHOLOGISCHE BERATUNG Havlíčkova 269, Klášterec n. Ohří TELEFON (+420) FAX (+420) Mgr. Marie Šťastná PhDr. Jiří Šťerba Komplexní psychologická, speciálně pedagogická a sociální diagnostika zaměřená na šetření školní zralosti, na zjištění SPUCH a dalších problémů ve vývoji osobnosti od 3 do 19 let. Sestavování dyslektických, vyrovnávacích a přípravných tříd, zpracování odborných posudků, integrací apod. Komplexe psychologische, sonderpädagogische und soziale Diagnostik zur Untersuchung der Schulreife, der Bestimmung von SPUCH sowie weiterer Probleme in der Persönlichkeitsentwicklung zwischen 3. und 19. Lebensjahr. Zusammenstellen von Dyslektiker, Ausgleichs und Vorbereitungsklassen, Erstellen von Fachgutachten usw. LOUNY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚK, D.P. LOUNY ZENTRUM FÜR GESUNDHEITLICH BEHINDERTE BEZIRK USTI, D.P. LOUNY Palackého 2502, Louny 16

17 TELEFON (+420) FAX (+420) František Ulahel Venuše Firstlová Posláním organizace je poskytování široce dostupných profesionálních služeb (sociálněprávní poradenství, rekondiční pobyty, různá setkávání, apod.) pro zdravotně postižené, bez rozdílu věku, druhu a rozsahu postižení, pohlaví či náboženské příslušnosti. Das Hauptgebiet der Tätigkeit sind leicht erschwingliche professionelle Leistungen (Sozial, Rechtsberatung Rekonditionsaufenthalte, Begegnungsveranstaltungen, usw.) für Behinderte jeden Alters und ohne jegliche soziale Begrenzung (Art oder Umfang der Behinderung, Geschlecht, Religion...). ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK TSCHECHISCHES ROTES KREUZ REGIONALVEREIN Mírové nám. 129, Louny TELEFON (+420) FAX (+420) Vlasáková Miloslava Vlasáková Miloslava Organizace poskytuje ubytování pro bezdomovce s možností celodenního pobytu, včetně komplexního zázemí pro ně (vaření, osobní hygiena, apod.) Für Obdachlose bietet die Einrichtung Unterbringung mit Ganztagsaufenthalt einschl. Kochmöglichkeit, persönliche Hygiene usw. 17

18 MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY STADTAMT LOUNY Pod Nemocnicí 2379, Louny TELEFON (+420) FAX (+420) Ing. Jan Kerner Eva Píchová V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NÁVRATY BÜRGERVEREIN "NÁVRATY" Husova 418, Louny TELEFON (+420) FAX Eva Píchová Petra Jirovcová 18

19 BÍLINA Sdružení provozuje centrum sociálního poradenství a služeb zejména pak v oblasti rodinného práva a sociálního zabezpečení, zabývá se volným časem dětí vyrůstajících v nepodnětném rodinném prostředí, provádí besedy na školách v rámci prevence kriminality a zneužívání dětí, pořádá akce pro pěstounské rodiny, eventuelně se podílí na jejich přípravě. Der Verband betreibt das Sozialberatung und Dienstleistungszentrum für Gebiete wie Familienrecht, Sozialfürsorge, Freizeitgestaltung von Kindern in problematischem Familienmilieu, im Rahmen der Kriminalitäts und Kindermissbrauchvorbeugung veranstaltet er Diskussionen in den Schulen, er beteiligt sich an der Vorbereitung und Umsetzung vieler Veranstaltungen für Pflegefamilien. OBEC PERUC GEMEINDE PERUC Oldřichova 49, Peruc TELEFON (+420) , FAX (+420) Josef Vilhelm Helena Halamová V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. 19

20 ÚŘAD PRÁCE V LOUNECH ARBEITSAMT LOUNY Postoloprtská 2664, Louny TELEFON (+420) FAX (+420) Ing. Petr Záhořík Ing. Petr Záhořík Poskytuje informace a poradenské služby v oblasti trhu práce, odborné přípravy, volbě povolání, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání, stanovuje nároky a výši a zajišťuje výplatu dávek podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a dávek státní sociální podpory, podporuje zřizování nových pracovních míst, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, chráněné dílny. Angebot an Beratung für Arbeitssuchende auf dem Gebiet Arbeitsmarktservice, Fachausbildung, Berufswahl, Requalifizierung, Jobvermittlung. Die Einrichtung bestimmt den Anspruch auf Arbeitslosengeld und dessen Höhe, sichert Auszahlung des Arbeitslosengeldes sowie der Sozialhilfeleistungen, fördert neue Arbeitsplätze, gemeinnützige Arbeiten, Requalifizierungskurse, geschützte Werkstätten. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE SOZIALPFLEGE Fügnerova 1668, Louny TELEFON (+420) , FAX contact.cz Miloslava Dicková Miloslava Dicková Poskytování sociálních služeb pro zdravotně handicapované, např.: ubytování, stravování, ošetřovatelská, zdravotní a rehabilitační péče, ozdravné pobyty, základní výchovná péče, ergo a pracovní terapie, hipo a zooterapie,sportovní terapie, zařazování klientů do pracovního procesu. Sozialdienstleistungen für Behinderte, z.b. Unterbringung, Verpflegung, Betreuung, 20

21 Rehabilitationspflege, Erholungsaufenthalte, Erziehungspflege, Ergo und Arbeitstherapien, Hippo und Zootherapien, Sporttherapien, Eingliederungshilfen. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE TUCHOŘICE SOZIALPFLEGEANSTALT TUCHOŘICE Tuchořice 1, Tuchořice TELEFON (+420) FAX ww.usptuchorice.cz Dvorský Pavol Poláková Jana Poskytování sociálních služeb pro zdravotně handicapované, např.: ubytování, stravování, ošetřovatelská, zdravotní a rehabilitační péče, ozdravné pobyty, základní výchovná péče, ergo a pracovní terapie, hipo a zooterapie,sportovní terapie, zařazování klientů do pracovního procesu. Sozialdienstleistungen für Behinderte, z.b. Unterbringung, Verpflegung, Betreuung, Rehabilitationspflege, Erholungsaufenthalte, Erziehungspflege, Ergo und Arbeitstherapien, Hippo und Zootherapien, Sporttherapien, Eingliederungshilfen. LITVINOV DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ V MOSTĚ DIAKONIE DER BRÜDERLICHEN KIRCHE IN MOST Jana Kříže 3127, Most TELEFON (+420) FAX ww.cbmost.wm.cz/diakonie.htm Bc. Roman Kysela 21

22 Petra Cyranyová Provozujeme dětskou klubovnu pro děti a mládež "Záplata" v sídlištním prostředí. Organizujeme prázdninové týdenní hry a soutěže, výlety a další akce. Na základních a středních školách realizujeme osvětové přednášky na potřebná témata (drogy, prostituce, záškoláctví, apod.) Wir betreiben den Kinder und Jugendklub Záplata in der Großplattenhaussiedlung. Wir veranstalten Wochenspiele und wettkämpfe, Ausflüge sowie weitere Kundgebungen. Wir bieten Aufklärungsvorträge für Grund und Mittelschulen über die Themen wie Drogen, Prostitution, Schulschwänzen usw. DOMOV DŮCHODCŮ A DPD MEZIBOŘÍ SENIORENHEIM UND PENSION FÜR SENIOREN MEZIBOŘÍ Okružní 104, Meziboří TELEFON (+420) FAX (+420) Helena Tichá Dagmar Svobodová Poskytování komplexní a ošetřovatelské péče seniorům. Zajišťuje komplexní péči včetně ubytování, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče. Komplexen Betreuung und Pflege für Senioren. Sicherung der komplexen Betreuung samt Wohnmöglichkeit, Pflege, Rehabilitation, Kulturleistungen und Erholungspflege. 22

23 DOMOV DŮCHODCŮ A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE SENIORENHEIM UND ANSTALT FÜR SOZIALPFLEGE Křižatecká 16, Litvínov Janov TELEFON (+420) FAX (+420) Ing. Jiřina Kreidlová Ing. Jiřina Kreidlová Poskytování komplexní a ošetřovatelské péče seniorům. Zajišťuje komplexní péči včetně ubytování, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče. Komplexen Betreuung und Pflege für Senioren. Sicherung der komplexen Betreuung samt Wohnmöglichkeit, Pflege, Rehabilitation, Kulturleistungen und Erholungspflege. ENERGIE O.P.S. ENERGIE O.P.S. Hornická 106, Meziboří TELEFON (+420) FAX (+420) region.cz/energie Mgr. František Bašta Marie Machková Organizace poskytuje ve 3 typech zařízení následující sociální služby 1) Chráněné dílny kartonáž, šití, keramika suchá vazba. 23

24 2) Stacionář denní, týdenní, celoroční pro osoby s mentálním postižením 3) Ergoterapeutická dílna. Der Verband bietet in 3 Einrichtungen folgende Sozialleistungen: 1) geschützte Werkstätten Kartonage, Nähen, Keramik trocken. 2) Stationäre Betreuung Tages, Wochenendstation sowie Langzeitbetreuung für Personen mit geistiger Behinderung 3) Ergotherapeutische Werkstatt. MĚSTSKÝ ÚŘAD LOM STADTAMT LOM Nám. Republiky 13, Lom TELEFON (+420) FAX (+420) lom.cz lom.cz Bc. Josef Nétek Marie Banárová V sociální oblasti obec na zájmovém území nabízí tyto služby: sociálně právní ochrana dětí, poskytování sociálních dávek, sociální asistence rodinám s dětmi, nezaměstnaným, starým a zdravotně postiženým či práce se sociálně nepřizpůsobivými občany. Zajišťuje rovněž provoz různých sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení pro děti a mládež, apod. Die Gemeinde bietet auf ihrem Interessengebiet folgende Leistungen: sozial rechtlicher Kinderschutz, Sozialbeiträge, Sozial Assistenzdienst für Familien mit Kind, für Arbeitslose, alte, behinderte oder sozial Anpassungsunfähige Menschen. Sie betreibt ebenfalls verschiedenste Sozialeinrichtungen wie Seniorenheime, Pflegeheime, Kinder und Jugendheime usw. MĚSTSKÝ ÚŘAD MEZIBOŘÍ STADTAMT MEZIBOŘÍ Náměstí 8. května 341, Meziboří 24

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

Aktualizace 2. vydání Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje

Aktualizace 2. vydání Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje Služby v DPS poskytují pečovatelky, které se starají rovněž o terénní klienty. Poskytují donášku nákupu, dovážku oběda, úklid bytové jednotky, praní prádla, běžné úkony osobní hygieny, možnost koupání

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010 Vážení a milí spoluobčané, zdá se být neuvěřitelné, že v komunitním plánování v sociální oblasti vstupujeme v Litoměřicích již do třetího

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína

Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína Město Děčín Katalog sociálních služeb města Děčína 2005 1 Krizová telefonní čísla Záchranná služba... 155 Policie... 158 Městská policie... 156 Hasiči... 150 Katalog sociálních služeb města Děčína 2005

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Občanské sdružení Spirála

Občanské sdružení Spirála Občanské sdružení Spirála VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2013 let pomoci lidem v krizi Obsah O ORGANIZACI ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ STRUKTURA SLUŽEB, PROGRAMŮ V ROCE 2013 PÉČE O OBČANY V KRIZI CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích - 1 - OBSAH 1. Sociální služby pro pro seniory a zdravotně postižené 3 2. Sociální služby pro rodiny s dětmi. 12 3. Sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Aktualizace 2. vydání Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje Ke dni 25.3.2008

Aktualizace 2. vydání Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje Ke dni 25.3.2008 Aktualizace 2. vydání Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje Ke dni 25.3.2008 Nové aktualizace najdete vždy na http://www.katalogsocsluzeb.kraj-lbc.cz, odkud si je můžete vytisknout v této podobě.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary MOTTO: Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné. Benedikt Spinoza OBSAH 1) Úvodní slovo... 4 2) Informace k používání katalogu... 5-6 3) Sociální služby -

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem

sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem Katalog sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem 2007 Tento materiál je vytvořen v rámci projektu Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem, který je spolufinancován Evropskou unií, státním

Více

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Vážení spoluobčané, opět jsme pro vás se začátkem nového roku, tak jako v deseti předchozích letech, připravili Průvodce sociální oblastí České

Více

KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LOUNY A OKOLÍ

KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LOUNY A OKOLÍ KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LOUNY A OKOLÍ aktualizace 24.6.2014 aktualizovaná verze na www.mulouny.cz, sekce zdravotnictví OBSAH ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY... 1 LOUNY... 1 Zdravotnická záchranná

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM Okres Pardubice Poradna pro rodinu a partnerské vztahy A. Krause 1995 Vedoucí: PhDr. L.Macháček Telefon: 466 303 688 Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více