Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada"

Transkript

1 centrum Otevřená zahrada Základní informace : : : Údaje o tvůrčím týmu: : Skanska a.s., Projekt stavební části: Deltaplan s.r.o. Projekt technologické části: Techorg s.r.o. Zahradní výukové prvky: Petr Korecký, Ondřej Slavík Projekt zahrady: Lucie Komendová Údaje o realizačním týmu: Ing. Petr Flek - projektový manažer Zastavěná plocha : 562 m2 Obestavěný prostor celkem: hlavní objekt, vytápěná část 4875 m3 hlavní objekt, nevytápěná část 301 m3 ostatní objekty 1025 m3 Užitná plocha budov 1650 m2

2 Charakteristika projektu Řešené území se nachází na úpatí severního svahu Špilberk a je součástí soustavy zahrad přiléhající k zástavbě domů na ulici Údolní. Pozemek je svažitý se sklonem terénu cca 9, orientovaný severovýchodně. Cílem projektu bylo vybudování veřejně přístupné environmentálně vzdělávací zahrady a Centra pro ekologické poradenství několika neziskových organizací v pasivním standardu. Objekt poradenského centra bude poskytovat kanceláře poradenství a konferenční a seminární místnosti, včetně hygienického zázemí jak pro dům, tak pro zahradu a zázemí pro výukové funkce zahrady v případě nepříznivého počasí. Jedná se o unikátní pasivní dům se zelenou střechou. Objekt bude sloužit jako poradenské centrum a je součástí nového areálu Otevřená zahrada. Budova patří k nejlepším ukázkám zeleného stavění v ČR. Jedinečné technologie, inspirace pro investory, živá učebnice s on-line daty pro univerzitní výzkum. To všechno najdeme v objektu poradenského centra, který vrůstá do špilberského svahu. Dům obklopuje vzdělávací zahrada s 12 hravými stanovišti určenými pro vzdělávání žáků základních škol. Naším cílem bylo postavit modelovou zelenou budovu, která bude inspirací pro investory z veřejného i soukromého sektoru. Dosažení pasivního energetického standardu, stejně jako šetrné hospodaření s vodou nebo používání co největšího podílu obnovitelných materiálů jsme požadovali už v zadání pro studii. Příprava nastartovala spolupráci s řadou předních technologických firem, které se budou podílet na vzdělávacích programech. Velmi důležitá je pro nás také spolupráce s vysokými školami i výzkumnými pracovišti, které se podílely na přípravě investice a budou ji využívat i pro výzkum, říká ředitel Miroslav Kundrata. Při hledání zpracovatele ambiciózního zadání (výzvou byla zejména poloha uprostřed městské zástavby) oslovila v roce 2009 pět architektonických studií. Porotu vedenou arch. Josefem Pleskotem nejvíce zaujal koncept Projektilu, který dokázal zahradu sjednotit s budovou centra a zelenou střechou vrací zastavěnou plochu zpátky do parku, uvádí Kundrata. Dům je možné ve všech úrovních napříč prostoupit, prohlédnout nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu, doplňuje Adam Halíř z Projektil architekti. Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. Poskytuje zázemí pro více než 60 pracovních míst odborníků z neziskových organizací a konferenční sál a jednací místnosti pro dalších 70 lidí. Součástí pasivního domu je také informační biosystém, který vytvořili grafici Studia Pixl-e pomocí trávy, listů a zvadlých květin z brněnských květinářství. Součástí hlavních komunikací je foyer s možností instalace výstav. Vzhledem k poslání celého areálu je samotný objekt referenční realizací s environmentální tematikou příručka v praxi. Dům následuje a respektuje své okolí. Nezatěžuje novým výrazným objemem, pouze vytváří novou úroveň prostoru uvnitř zahrady. Zahrada obtéká dům svými aktivitami a činnosti i uživatelé převažující v domě se plynule prolínají s exteriérovou náplní a návštěvníky. Stavba samotná potom slouží jako názorná ukázka architektury v duchu udržitelného rozvoje, srozumitelná široké veřejnosti. Cílem, který se podařilo splnit, bylo vybudovat modelový objekt citlivě zasazený do prostředí ve standardu pasivního domu, jehož řešení bude splňovat principy šetrného přístupu k životnímu prostředí ve všech aspektech od energetické bilance až po hospodárné zacházení se zdroji a surovinami jak při stavbě, tak během provozu. Při výběru materiálů bylo dbáno na minimální energetickou náročnost při výrobě a možnost bezproblémové likvidace při ukončení životnosti budovy.

3 Dispoziční řešení Do domu se vstupuje průchodem ze dvora, umístěném v jeho koncové části. V průchodu, otevřeném skrz objekt stávající i nově postavený až do zahrady, je umístěna vstupní hala s recepcí. Zde návštěvníci získávají přehled o domě a informace o areálu. V těsné blízkosti vstupu je hygienické zázemí pro potřeby domu i zahrady. Vstupní halou prochází příčně při štítové zdi stávajícího objektu komunikační osa, která ji spojuje v jedné úrovni s blokem kancelářských prostor a výtahem. Schodištěm je spojena s hlavní úrovní domu, na které je umístěn další blok kancelářských prostor s hygienickým zázemím, centralizované jednací místnosti napojené na zahradu a v koncové pozici seminární sál přes dvě podlaží, v horní části opět spojen se zahradou. Ve třetím nadzemním podlaží je umístěn blok kanceláří s hygienickým zázemím a propojení se střešní terasou. Dispozičně je objekt rozčleněn na dva trakty, obslužný při stávajícím objektu Údolní 33a a obsluhovaný při fasádě orientované do zahrady. Komunikační prostor spojující vertikálně vstupní halu přes všechna podlaží se střešní zahradou je koncipován zároveň jako prostor výstavní a odpočinkový s vizuálním kontaktem s okolní zahradou. Přes komunikační trakt je také zprostředkováno spojení se stávající administrativní budovou ve druhém nadzemním podlaží. Seminární sál je díky napojení jak z administrativní části tak z veřejně přístupné zahrady dispozičním uzlem, kde se prolíná plně veřejný provoz s poradenskou činností z části administrativní. Sál je také díky samostatnému hygienickému zázemí možné využívat autonomně s přístupem ze zahrady. Technické prostory jsou umístěny na spodním podlaží v části zapuštěné do svahu. Do svahu je též zapuštěná část 2. a 3.nadzemního podlaží, podobně jako skladové prostory, plynule navazující v úrovni 3.patra. Objekt je konstruován jako třípodlažní dvojtrakt, v seminárním sále jednotrakt, železobetonový skelet, založený na betonovém plošném základu, který v jednotlivých podlažích kopíruje svažitý terén. Zajímavostí je, že pod kompletně celým plošným základem je namontována vrstva tepelného izolantu z vysokopevnostního extrudovaného polystyrenu. Objekt je vytápěn a chlazen geotermální energií tepelným čerpadlem IVT GREENLINE EQ (země/voda), které je schopné současné výroby tepla a chladu. Zdrojem energie jsou zemní vrty o celkové hloubce 805 m Distribučním prvkem tepla a chladu jsou aktivované ŽB stropy (systém BKT), kde se v maximální míře využívá akumulace tepla. Z hlediska měření a regulace je budova řízena systémem Siemens, který je kompatibilní s nadřazeným systém tzv. prediktivního řízení od firmy Feramat, o jejímž připojení uživatel nyní jedná, a který na základě předpovědi počasí a vyhodnocení stavu uvnitř budovy neustále opravuje výpočtové algoritmy. Tímto dochází k efektu, kdy se budova v průběhu své životnosti sama učí předpovídat nastavení teplot a tím pádem hospodařit s energií Zásadním počinem ovšem je využití přirozeného chladu ze soustavy zemních vrtů bez použití kompresorové práce, bez tohoto řešení by nebylo možné splnit standard pasivního domu. Toto kritérium je dáno maximálním množstvím primární energie, roční měrná potřeba primární energie na provoz budovy PEA 120 kwhp/(m2.rok). Jedná se o roční potřebu primární energie budovy vztaženou k podlahové ploše stanovené z celkových vnitřních rozměrů. Započítává se energie na vytápění, přípravu TUV, umělé osvětlení, chlazení a pomocná energie pro provoz systémů TZB. Odpadní teplo využíváme buď pro výrobu teplé vody, nebo pro dohřev VZT.

4 IVětrání objektu SO1 je nucené s rekuperací tepla, účinnost dosahuje 78,1 %. Osvětlení všech stálých pracovních míst je přirozené denní. Intenzita umělého osvětlení budovy je monitorována a plynule řízena systémem DALI v zónách podle hloubky dispozice za účelem minimalizace spotřeby elektrické energie a vnitřních tepelných zisků. Na fasádních otvorových výplních je navrženo vnější stínění, regulované podle intenzity oslunění, úrovně denního osvětlení a větrných podmínek řízené systémem Somfy. Vnější stínění je vybaveno systémem TLT, který umožňuje přenos oblohové složky denního osvětlení při zastíněném režimu. Oba řídící systémy ( DALI a SOMFY) jsou napojeny na celkový systém měření a regulace a činnost koncových prvků je optimalizována tak, aby byla spotřeba primární energie potřebná k provozu objektu minimalizována. Dešťová a šedá voda V objektu je využívána dešťová a šedá voda. Dešťová voda je zachytávána ze střechy nové budovy C a současně sousedního objektu B, a je využívána pro splachování WC, zavlažování zahrady a pro zajištění vody pro vzdělávací prvek řeka. Podrobný popis využití vody a jejich cirkulace je zachyceno v přiloženém schématu. V případě nedostatečných srážek jsou akumulační nádrže dešťové vody o užitném objemu 25 m3 dopouštěny z vrtané studny o hloubce 30 m. Pouze pro zavlažování zahrady jsou zapuštěny v zahradě ještě další dvě nádrže, jedna o užitném objemu 6,3 m3 umístěná pod terasou a druhá s objemem 9,4 m3 propojená v zadní části zahrady s biotopem, do kterého je zaústěno odpadní potrubí s tzv.šedou vodou. Přístup do objektu je řešen jako bezbariérový. Uvnitř objektu je navržen výtah splňující potřeby pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zahrada je imobilním osobám přístupná přes dům pomocí výtahu. Asistovaný přístup bude možný také jižním vstupem od plánované cyklostezky, která povede po úbočí severního svahu Špilberka.

5 Zahrada, biotop a komunikace Zahrada bude sloužit jako prostor pro kvalitní ekologické vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou. Důraz v celém konceptu zahrady je kladen na zážitkové objevování ekologických souvislostí a přírodních zákonů. Hlavním těžištěm programu jsou alternativní zdroje energie a fyzikální jevy. Návrh zahrady se snaží naplnit zásady udržitelného rozvoje a ekologické zodpovědnosti úspora energií, využití obnovitelných zdrojů energie, použití vegetačních prvků ve své přirozené podobě. Zahrada je dimenzována pro program 2 školních tříd cca 50 osob. Výukové programy a jim odpovídající stanoviště v zahradě jsou rozděleny podle živlů: voda, oheň, země, vzduch. V zahradě je celkem 12 výukových stanovišť Návrh zahrady vychází z dané topografie místa, terénní úpravy se snaží o zachování co největšího počtu stávajících perspektivních dřevin. Zahrada je přirozeně díky stávající zeleni rozdělena na slunnou část na severu a stinnou část na jihu. Toto rozdělení je nově navrženými výsadbami zdůrazněno a využito také při rozmísťování výukových objektů. Výrazná výšková členitost, oslunění, stávající zachované porosty a nová výstavba administrativní budovy to vše poskytuje poměrně široké spektrum mikroklimat. Střešní zahrada je osázena směsí travin a bylin. Jedná se o osázení podobné stavu v přírodě, které nevyžaduje umělé dodávky vody a živin a dokáže se přizpůsobit extrémním podmínkám. Vytváří trvalou, uzavřenou rostlinnou přikrývku. Rostliny musí mít vysokou schopnost regenerace, proto jsou navrženy rostliny převážně divoké. Důležitým prvkem zahrady je mokřadní biotop sloužící k čištění šedé vody. Biotop byl navrhován a stavěn tak, aby při čištění odpadních vod byly využívány procesy, které probíhají v přirozených mokřadech. Základním principem tohoto biotopu je horizontální průtok odpadní vody propustným substrátem, který je osázen mokřadními rostlinami. Při průtoku odpadní vody filtračním materiálem dochází k odstraňování znečištění kombinací fyzikálních, chemických a biologických procesů. Řešení zpevněných ploch vychází výrazně z architektonické koncepce domu a jeho funkčních návazností na okolí. Zpevněné plochy v zahradě jsou tvořeny odsekovou žulovou dlažbou v barevném poměru cca 3:1 v odstínu šedá a žlutá, která vhodně zapadá do přírodě blízkého pojetí celé zahrady. Kámen je dovezen z lomu Sumrakov nedaleko Telče.

6 Základní informace o přihlašované stavbě Fasáda Objekt má lehký obvodový plášť. Je tvořen vícevrstvým dřeveným roštem z KVH profilů s vloženou tepelnou izolací z dřevěných vláken. Proti vnějším vlivům je ochráněn záklopem z tuhých tepelněizolačních desek z dřevěných vláken na něž je pomocí roštu z modřínových latí přikotvena fasádní folie z polyakrylu - Stamisol color, ve hmotě probarvená, difuzně otevřená, folie s UV stabilizací a odolností proti povětrnosti s procentem otevřené plochy více jak 65%. Z vnitřní strany je rošt zakryt OSB deskou, která má funkci parobrzdy. OSB deska je z interiéru zakryta přes laťování dřevěnými deskami, které tvoří finální povrch. Části fasády zabíhající pod úroveň terénu a bezprostředně nad ním bude tvořena ŽB monolitickými podzemními stěnami s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu. V problematických detailech a u napojení na výplně otvorů byla použita tepelná izolace na bázi fenolické pěny s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti = 0,021 W/mK. Okna Výplně otvorů jsou z dřevěných europrofilů 92 mm s izolačním trojsklem tl. 44 mm. Dřevěný europrofil okenního rámu je z čtyřvrstvé smrkové lamely, s celoobvodovým kováním Maco Multi trend, dvojnásobným těsněním Schlegel Q, okeničkami Gutmann a lazurou Teknos. Skladba zasklení je definována s ohledem na nejlepší poměr mezi získáním maxima denního osvětlení a zamezení solárních zisků. Parametry: Ug 0,5W/(m2K), Uw..0,78W/(m2K) Vzduchotěsnost konstrukcí Vzduchotěsné pásky a doplňky zajišťující vzduchotěsnost obálky budovy v různých napojení jsou použity od firmy Isocell: Jedná se především o vzájemné přelepení OSB desek systémovou samolepící vzduchotěsnou páskou s akrylátovým lepidlem, vhodnou pro lepení OSB desek. Vzájemné spáry tvořící dilataci obvodového pláště jsou utěsněny butylovou flexibilní páskou. Dále vnitřní a vnější okenní pásky zajišťující vzduchotěsnost připojovací spáry, okenní pásky, které jsou omítané,mají povrch opatřen tkaninou, která zaručí bezproblémové omítnutí. Styky OSB desky s železobetonovou konstrukcí jsou přelepeny samolepícími butylovými flexibilními vzduchotěsnými páskami. Utěsnění profesních rozvodů ( VZT, EL, TZB) vzduchotěsnou vrstvou je provedeno systémovými vzduchotěsnými prostupkami nebo superflexibilní butylovou nebo butyl-bitumenovou těsnící páskou zaručující perfektní opracování detailů, případně speciální těsnící pěnou.

7 Základní informace o přihlašované stavbě Přívod čerstvého vzduchu do všech pobytových místností: Zajištěn Neprůvzdušnost obálky budovy n50 = 0,6 1/h - projektový předpoklad /požadavek 0,6/ Skutečně změřená hodnota při Blower door testu č. 1 0,38 1/h Skutečně změřená hodnota při Blower door testu č. 2 0,50 1/h Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu 70% /požadavek 70%/ 78,1% Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti 25,3 C /požadavek 27/ výpočtová léto, 28 C výpočtová zima, 20 C

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Další informace Skanska AB www.skanska.com Kontakt Noel Morrin, SVP Sustainability & Green Support noel.morrin@skanska.se Případová studie 108 Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Otevřená

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar

Více

Palác Florentinum Druhá budova s hodnocením LEED Platinum v ČR

Palác Florentinum Druhá budova s hodnocením LEED Platinum v ČR 38 Palác Florentinum Druhá budova s hodnocením LEED Platinum v ČR Na začátku letošního roku se začali stěhovat první nájemci do nově otevřeného paláce Florentinum, který nahradil budovy bývalého Rudého

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Lenka Michnová I Ing. Jan Neuwirt Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

Dopravní. Prahy. 4014/2 15 800 Libeň 1711 Hl. m. Praha ostatní plocha dráha. 4014/7 341 Libeň 1439 podnik hl. m. ostatní plocha dráha.

Dopravní. Prahy. 4014/2 15 800 Libeň 1711 Hl. m. Praha ostatní plocha dráha. 4014/7 341 Libeň 1439 podnik hl. m. ostatní plocha dráha. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pozemky 4014/2 15 800 Libeň 1711 Hl. m. Praha ostatní plocha dráha Dopravní 4014/7 341 Libeň 1439 podnik hl. m. ostatní plocha dráha Prahy Celkem 16141 ;.-,,_. "': ~: :. -- -

Více

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov INFRACLIMA absolutní jednička v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov Tři pilíře technologie INFRACLIMA Technologie INFRACLIMA je postavena na 3 základních pilířích, které vzájemnou interakcí

Více