Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR"

Transkript

1 Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

2 Obsah Zelená úsporám trvání programu Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí Nová zelená úsporám zahájení příjmu žádostí

3 Stav k 31. prosinci 2013 Počet přijatých žádostí RD a BD: (22,48 mld. Kč) Počet aktivních žádostí: (20,30 mld. Kč) Celkem vyplaceno: 20,14 mld. Kč Zateplení: 17,33 mld. Kč (86 %) Pasivní výstavba: 0,16 mld. Kč (0,77 %) Obnovitelné zdroje: 2,65 mld. Kč (13 %) kotle na biomasu 826 mil. Kč (31 %) tepelná čerpadla 380 mil. Kč (14 %) solární systémy mil. Kč (55 %) Veřejné budovy: 4,25 mil. Kč (0,02%)

4 stav k Přehled výplat v letech

5 stav k Počet žádostí a výše podpory podle kraje umístění nemovitosti

6 Struktura žádostí podle počtu žádostí a objemu podpory připadající na oblasti podpory stav k

7 Četnost použití SVT v žádostech podle země původu Oblast podpory Původ výrobku Zastoupení Česká republika 77,36% A zahraničí 22,64% Nejvíce zastoupený zahraniční stát - Polsko 8,73% Česká republika 44,87% C zahraničí 55,13% Nejvíce zastoupený zahraniční stát - Německo 18,00% stav k

8 Stav k 31. prosinci 2013 Počet podpořených* b.j.: RD BD panel BD nepanel *žádosti s vyplacenou podporou (plně nebo částečně)

9 Nová zelená úsporám 2013 Programové období (příjem žádostí) vydání Směrnice a vyhlášení první výzvy k podávání žádostí Vyhlášené období termín příjmu žádostí byl prodloužen do , kdy byl příjem nových žádostí o podporu ve 12:00 ukončen Zdroj financování zdroje z prostředků Státního fondu životního prostředí schválená alokace: 1 mld. Kč Dodatek č. 1 Směrnice MŽP 9/2013 Prodloužení termínu realizace opatření A 18 měsíců, B 24 měsíců a C 9 měsíců od platnosti rozhodnutí ministra

10 NASTAVENÍ PROGRAMU NZÚ 2013 A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 3 úrovně nastavení podpory ze způsobilých výdajů 30%, 40% a 55% B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 2 úrovně podpory po dokončení realizace (400 a 500 tis. Kč) C. Efektivní využití zdrojů energie podpora je poskytována diferencovaně dle typu opatření (společně se zateplením či bez), podporována je instalace nových spalovacích zdrojů za původní nevyhovující fosilní; solární termické panely, rekuperace D. Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření (projektová příprava, TDI, blower door test) E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

11 Všechny aktivní evidované žádosti OBLAST PODPORY Počet žádostí Podpora (Kč) Průměrná podpora (Kč) % zastoupení A. Zateplení Kč Kč 56,11 B. Výstavba RD Kč Kč 20,32 C. Zdroje Kč Kč 18,49 D. podpora na projekt, TDI Kč Kč 4,73 E. kombinační bonus Kč Kč 0,36 Celkový součet Kč 100,00 Žádosti, které pokračují v administraci. (tj. nebyly zrušeny, nebyla ukončena jejich další administrace a byly doručeny ve stanovené lhůtě).

12 Přehled rozložení podpory mezi jednotlivými oblastmi A.1 - zateplení A.2 - zateplení A.3 - zateplení B.1 - výstavba RD B.2 - výstavba RD C.1 BIO - společně s A B.2 - výstavba RD 8% B.1 - výstavba RD 12% A.3 - zateplení 7% A.1 - zateplení 26% A.2 - zateplení 23% C.1 PLYN - společně s A C.1 TČ - společně s A C.2 BIO - bez A C.2 PLYN - bez A C.2 TČ - bez A C solárně term. Kol C solárně term. Kol C.4 - rekuperace D - podpora na projekt E - kombinační bonus

13 Miliony Rozdělení požadované podpory žádostí dle krajů

14 Podrobný přehled přijatých žádostí NZÚ 2013 OBLAST PODPORY Počet žádostí Podpora (Kč) A.1 - zateplení Kč A.2 - zateplení Kč A.3 - zateplení Kč B.1 - výstavba RD Kč B.2 - výstavba RD Kč C. - Výměna zdrojů, sol. panely Kč D - podpora na projekt Kč E - kombinační bonus Kč Celkový součet Kč

15 Podrobný přehled přijatých žádostí NZÚ 2013 OBLAST PODPORY Počet žádostí Podpora (Kč) % podpora ze základu vyvolaná investice A.1 - zateplení Kč Kč A.2 - zateplení Kč Kč A.3 - zateplení Kč Kč B.1 - výstavba RD Kč Kč B.2 - výstavba RD Kč Kč C. - Výměna zdrojů, sol. panely Kč Kč D - podpora na projekt Kč Kč E - kombinační bonus Kč Kč Celkový součet Kč Kč

16 Nová zelená úsporám (od 2014) wwww.nzu2013.cz Zelená linka:

17 Nová zelená úsporám Programové období Dokumentace programu Nová zelená úsporám podprogram Rodinné domy (a náklady státu na administraci) - byla schválena usnesením vlády ČR č. 848 dne Programovací období programu Očekávaný výnos z prodeje emisních povolenek až 27 mld. Kč (dle vývoje trhu s emisními povolenkami)

18 Nová zelená úsporám Sektory podpory Rodinné domy (od 2014) Budovy veřejného sektoru (koordinace s ostatními programy, například OPŽP 2014+) Bytové domy (koordinace s programy MMR/SFRB výzva nejdříve v roce 2015)

19 Nová zelená úsporám 1. výzva k podávání žádostí určena pro vlastníky a stavebníky rodinných domů Směrnice MŽP č. 1/2014 o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám byla schválena ministrem a vyhlášena s účinností od Zahájení příjmu žádostí Alokace 1,9 mld. Kč

20 Nová zelená úsporám 1. výzva Oblasti podpory A, B, C A: snižování energetické náročnosti (zateplení + výměna výplní stavebních otvorů), včetně podpory na projekt a TDI B: výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností ( pasivní domy), včetně podpory na projekt a blower door testu C: efektivní využití zdrojů energie (výměna zdrojů na tuhá fosilní paliva za zdroje na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle; instalace solárních termických systémů; instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla) včetně podpory na projekt u výměny zdrojů, solární bonus Oblast podpory na zpracování projektové dokumentace, TDI, blower door test nebo kombinačního bonusu jsou integrovány v oblastech A, B a C

21 Nová zelená úsporám Pokračování programu Řešení důsledku backloadingu a propadu příjmů Usnesení vlády ČR č. 911 ze dne 27. listopadu ukládá zohlednit při úpravách státního rozpočtu České republiky v roce 2014 a při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na roky 2015 a 2016 u kapitoly MŽP a kapitoly MPO potřebu krytí dopadu výpadku příjmů z dražeb emisních povolenek proti schválenému střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky, v důsledku změny harmonogramu dražeb

22 Děkuji za pozornost, Ing. Jaroslav Hrubeš, náměstek ÚŘOP, pověřen řízením SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: zelená linka

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

OBLAST (A) Rekonstrukce a přístavby zahrnující zateplení a výměnu oken

OBLAST (A) Rekonstrukce a přístavby zahrnující zateplení a výměnu oken Stručný soupis důležitých parametrů Pouze pro RODINNÉ DOMY PRO ROK 2014: Příjem žádostí od 1.4.2014 Ukončení příjmu žádostí do 31.12.2014 nebo vyčerpání finančních prostředků Fin. obnos pro rok 2014 je:

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostředí ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM diplomová

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR

Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR Odbor elektroenergetiky Prosinec 2013 Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR Dle čl. 7 odst. 9 a čl. 20 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008 DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 23 Červen 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nímž se Vám dostávají informace

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více