Ekologické pasivní domy veřejných a soukromých stavitelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologické pasivní domy veřejných a soukromých stavitelů"

Transkript

1 Dipl.-Ing. Dieter Brandt poradní inženýr pro pasivní domy 1 Co je pasivní dům? Pasivní domy se vyznačují Ekologické pasivní domy veřejných a soukromých stavitelů dobrou tepelnou izolaci (stěny a okna, střecha a podlaha) a dobrým těsněním (proti konvekci, nikoliv proti difuzi!) s tím, že energetická potřeba na vytápění je mimořádně nízká a blíží se k nule (< 15 kwh/m²*a). Přitom pasivními nositeli energie jsou: obyvatelé domu formou odvodu tepla solární energie, získané okny odpadní teplo elektrických spotřebičů Všechny přispívají k vyrovnání a minimalizaci tepelných ztrát (2/3). Zvyšuje se tepelný komfort a interní mikroklima. 2 Využití možností stavební tepelné izolace! Spolková země Sasko provádí aktivní politiku ochrany klimatu s výrazným zdůrazněním energetických úspor. Prosazování stavebního metodu pasivních domů se považuje za podstatný příspěvek k zredukování celkových emisí. Avšak jsou omezené možnosti finanční podpory. K dodatečným investičním nákladům stavby pasivního domu pro ukázkové nebo demonstrační záměry je možno finančně přispět v rámci projektu Innovations- und Praxisverbund Passivhaus (inovační a praktické sdružení pasivní dům), pokud projekty jsou vhodné pro tento účel. Dále se podporují komunikativní opatření k rozšiřování technologie pasivního domu. Obr. 1 pasivní dům v Freiburg Ve východním Německu činí v novostavbě potřeba energie na vytápění bytu [(15 kwh/m²*a) * 75 m²] / η = cca 1400 kwh/rok, přičemž parametr η = 0,8 je průměrný stupeň využití energetického obsahu paliva

2 Cena plynu činí pro odběratele s nízkou spotřebou asi 11 Ct/KWh (to je např. tarif pro soukromé odběratele v Drážďanech), tím obyvatel středně velkého bytu v pasivním domě má roční náklady na vytápění ve výši cca 170. To je měsíční částka 14 nebo příplatek na nájemné ve výši 0,18 /m 2, který můžeme započítat do nájemného bez vytápění. Byty se dají pronájmout za nájemné bez nákladů za vytápění, čimž najímatel nemusí zaplatit náklady za elektroměr a vyučtování nákladů za topení. 3 Hlavní kritérium standardu pasivního domu Standardní pasivní dům sníží spotřebu tepla na vytápění nových budov na nízkou hodnotu 15 kwh/rok a čtvereční metr obytné plochy = 1,5 l topný olej /m² nebo 1,5 m³ zemní plyn /m². A co je mnohem důležitější: Vyjádřeno v palivové energii dřevěných paliv (dřevĕné brikety, odřezky, polena atd.) je to pro byt o ploše 75 m 2 asi 300 kg dřeva (cca 1 krychlový metr suchých polen) ročně! To je asi 1:7 měrné spotřeby energie ve srovnání se současným standardem tepelné izolace nové budovy. Je snaha dosáhnout kvocientu 10. Vztažná plocha (označená jako obytná plocha) je obytná základní plocha uvnitř tepelného pláště. Co znamená termický plásť, uvedeme ještě na jiném místě. Pasivní dům však není domem, který nespotřebuje žádnou energii. Ale je jednodušší zabezpečit resp. ukládat zbytkovou potřebu energie formou (bio-)paliv v zimním období než uložit solární energii v létě v rozsahu m 3 za byt nebo dům, aby byla jako špička v zimním období k dispozici. Pasivní domy mají jednoduchou stavební konstrukci. Nemají dodatečné technické zařízení k dalšímu zredukování potřeby energie na vytápění, aby byl vhodný poměr mezi investicemi a energetickým efektem. Přesto se dají pasivní domy snadněji než jiné běžné budovy upravit jako domy bez energetické spotřeby anebo i jako malé elektrárny (při respektování všech druhů energie), když například ještě umístíme fotovoltaické články na výrobu elektřiny. Rozhodující jsou přitom vždycky cíle majitele domu. Energetická bilance pasivních domů na pravé straně následujícího grafu ukazuje, jak můžeme dosáhnout kladného výsledku opatřeními jako utěsnění a tepelné izolace (podle definice, odst.1): 2 von 12

3 Energieverluste oder -gewinne in kwh/m²*a Verluste Gewinne Verluste Gewinne % Solargewinn der Fenster Innere Quellen Heizung Fenster Süd Fenster Ost Fenster West Dach Außenwand Grund Lüftung Graf 2: D Roční energetická bilance pro budovu podle platného německého předpisu tepelné izolace E-nEV (vlevo) a pro pasivní dům (vpravo) Efekt konstantních energetických zisků (solární zisky okny a vnitřní zdroje) v oblasti nízkých ztrát způsobuje zredukování energetických ztrát o 74 % a úspory energie na vytápění o 87 %. Verluste - ztráty; Gewinne - zisky Solargewinn der Fenster solárni zisky okna; Innere Quellen vnitřní zisky; Heizung - topení; Fenster okna; Dach střešní; Außenwand - obvodové stěny; Grund - stropy nad podzemním podlažím; Lüftung - větrání Energetická bilance ukazuje: Pasivní domy jsou s to, po zredukování energetických ztrát účinněji využívat energetické zisky: odpadní teplo použité energie uvnitř obydleného domu a solární energie okny. Odpadní teplo vzniká při vaření, chlazení pomocí chladničky, při praní pračkou nebo bez ní, při ohřevu, distribuci a použití teplé vody, pochází od počítače a všech elektrických spotřebičů. Také teplo lidského těla je využitelným zdrojem. Energetická potřeba na vytápění je u pasvních domů čím nižší, tím lepši je izolace oken a tím lépe je odsouhlasen zisk solární energie okny s potřebou energie v zimním i letním období (nesmí být příliš vysoký!). Jako pomůcka je k dispozici Passivhaus-Projektierungspaket (projekční podklady pasivního domu), jejich pomocí můžeme bez dynamické simulace na počítači vypočítat pasivní dům způsobem tabelární kalkulace. Tabelární program uplatňuje parametry, které byly získany z dynamické simulace roční energetické bilance. Existuje dodatečné kritérium pasivních domů, o kterém se nechceme v detailu zmínit: Maximální celková roční potřeba primární energie pro pokrytí energetických nároků bytu resp. domu smí činit maximálně 120 kwh/m 2 za rok. Solární zařízení na ohřev teplé vody a energeticky úsporné domácí spotřebiče mohou zabezpečit splnění tohoto požadavku, pokud je zabezpečeno hlavní kritérium. 4 Jednotlivé stavební komponenty pasivního domu 4.1. Termický obvodový plášť Tím se rozumí úplná izolace všech vnejšich ploch budovy. Musí být kompletní a bez tepelných mostů, jako tlustý plášť! 3 von 12

4 Tloušťka tepelné izolace viz tab. 1. Vyloučení tepelných mostů je mimořádně důležité, protože tepelné mosty způsobují dodatečnou tepelnou ztrátu, která je do 0,01 W/K u bodových tepelných mostů a do 0,01 W/K u lineárních tepelných mostů v délce jednoho metru. Obr. 2: Obě obalové konstrukce pasivního domu: Termický plášť (žlutý) a proti konvekčně utěsněný plášť (červený) Obr. 3: izolace minerální vlnou o tlouštce 30 cm 4 von 12

5 4.2 Konvekčně utěsněný obvodový plášť Pasivní domy jsou podle možnosti konvekčně těsněny, ale difuzně otevřené! V odborně postavených pasivním domech není vysoká vlhkost. Také v nejnevhodnejším případě (místo za skříní v studeném rohu na vnejší straně) nemůže dojít k plesnivění (50 %). Roh je teplý (podmínka je cca 16 C; t > 12,6 C!) Neprodyšnost lze dokázat zkouškou Blower-door-test. Při provádění této zkoušky hotová hrubá stavba bude vystavena přetlaku a podtlaku 50 Pa a měřen průtok vzduchu m 3 /h, který je zapotřebí pro zachování tlaků. Těsnicí práce je třeba provádět dokud koeficient výměny vzduchu n nezůstane pod 0,6 (t.j. poměr průtoku vzduchu k objemu budovy). Jinak úniky jsou příliš velké a větrací zařízení se zabudovaným výměníkem tepla pro rekuperaci nemůže účinně pracovat. Obr. 4: Zjištěné úniky během zkoušky Blower-door-Test. Obr. 5: Blower ve dvěřích během zkoušky Konvekčně izolované obaly v oblasti sádrokartonování se skládají z difuzní folie nebo stavební lepenky. V oblasti vnějších stěn nových budov ze zdiva je to vnitřní omítka se vzduchotěsnými pouzdry pro zásuvky, spínače, krabice atd. anebo vzduchotěsně upravená pouzdra. Také ostatní provádění (potrubí, vedení atd.) musíme samostatně utěsnit. Všechny přechody se přilepí speciálními lepicími pásky a lepidlem, např. přechod od vnitřní omítky k základu. Nejvyšší pozornost věnujeme izolaci/těsnění mezi rámy oken a stěnami Okna pasivního domu High tech pasivního domu je soustředen na okna a větrání s rekuperací tepla. Obě složky musí vyhovět použití v pasivním domě, musí být certifikovány, aby byly zabezpečeny výpočtové parametry. 5 von 12

6 Obr. 4: Řez okna pasivního domu s izotermami. Správná instalace do izolované dřevěné stěny. Rozhodující jsou tři hlavní články okna: sklo, rám a těsnění. Podrobné údaje jsou uvedeny v tab. 1. Maximální hodnota 0,8 W/m 2 * K (U w ) u nejlepších rámů můžeme dodržet pro sklo pouze s hodnotou U g < 0,7 W/m 2 *K. Vývoj trojnásobného zasklení se zvláštním pokovením a plynovou výplní (např. argon) a především vývoj superizolovaných rámů byly předpokladem realizace prvních pasivních domů. V současné době je na trhu velký výběr speciálního skla a kompletních, také dřevěných oken na pasivní dům. Podle mého názora toho času nejlepší okna jsou okna znázorněná na následujících obrázcích. Obr. 5: Okna systemu Leipzig, U w = 0,68 W/ m 2 *K. Obr. 6: Pro okno není nutné protisluneční zařízení. Okna na pasivní dům mají celoroční kladnou bilanci energie. Mezi nejdůlěžitější prvky pasivního domu patří co výhodnější dispoziční řešení budovy v terénu s pokud možno s orientací co největších proskleních ploch na jižně - západní nebo jižně - východní stranu. Prosklená plocha musí být tak velká, aby vnášela v zimním období dost energie do budovy a zároveň tak malá, aby v létě nedošlo k přehřátí (s respektováním protislunečního zařízení). Pomocí projektové dokumentace lze provést tuto optimalizaci. Okna s orientací na severně-západní a severněvýchodní stranu nesmějí být příliš velké. 6 von 12

7 4.4 Rekuperace tepla z odpadního vzduchu Z levého sloupu diagramu 2 vyplývá, že bez zredukování ztrát větrání nemůžeme dosáhnout standardu pasivního domu alespoň ne v stejné míře jako transmisní tepelné ztráty. Toho lze dosáhnout pouze rekuperací tepla, které je obsažené v odpadním vzduchu. Přiváděný vzduch do budovy se předehřívá odpadním vzduchem, a sice v rekuperačním výměníku mezi přiváděným a odpadním vzduchem. Pro účely rekuperace pasivní dům musí mít větrání v zimním období. V letním období může rekuperace spolu se zemním výměníkem tepla udržovat teplotu v budově na přijatelné hodnotě ochlazováním. Ventilátor na přiváděný vzduch dodává čerstvý, předehřívaný vzduch do prostor budovy. Ventilátor na odpadní vzduch odsává stejné množství vzduchu z kuchyně, koupelny, záchodu atd. Oba ventilátory mají společnou řídicí jednotku. Řízené větrání je často považováno za nevhodné ne každý uživatel domu je smířen s tím, že nebude větrat klasickým způsobem okny, ale bude zcela závislý na technice. Ve skutečnosti řízené větrání má spoustu výhod a pouze málo nevýhod (např. dodatečné náklady) za předpokladu, že je optimálně dimenzováno podle potřeby. Podrobné údaje o tom včetně zemního výměníku tepla uvede pan Paul ve své přednášce. Na tomto místě chci připomenout pouze skutečnosti, která jsou důležité z hlediska pasivního domu: 1 V zimním období průtok vzduchu (přiváděný vzduch = odpadní vzduch) má být omezen na 30 m 3 /h na osobu. Jinak je vzduch přiliš suchý. Průtok vzduchu se seřídí na centrální řídicí jednotce, musí být variabilní podle dlouhodobého obsazení domu pomocí manuálního stupňového spínače: minimální větrání, základní větrání, špičkové větrání. Hlavně minimální stupeň musí být nízký. Když jsou v domě přítomné pouze dvě osoby, činí nutný průtok vzduchu pouze 60 m 3 /h. V tomto případě synchronizace průtoku vzduchu v jednotlivých místnostech domu může být složitá. Za těchto okolností je třeba při plánování předpokládat cyklovač. 2 Dosud je málo zkušeností s použitím snímačů jakosti vzduchu (obsah CO 2, vlhkost, záznamník pohybu atd.) pro řízení větrání v pasivním domě. To je však opce, jejichž vyzkoušení by se stálo za to. 3 V domech s několika bytovými jednotkami má každý byt vlastní řídicí jednotku, avšak pouze ve výjimečných případech vlastní kotel na vytápění. 4 Energetická potřeba centrální jednotky nesmí překročit 0,45 W/(m 3 /h). V případě jednotky za max. 200 m 3 /h činí pak špičková potřeba 90 W. 5 Centrální jednotky většinou mají takovou hlučnost, že je vhodné je umístět v strojovně. 6 Přívodní potrubí do obytných prostorů a odvodní potrubí z koupelny, kuchyně atd. musí být vybaveny tlumiči hluku pro zabránění přenášení hluku z jedné místnosti do druhé. 7 von 12

8 7 Někteří odbornící dávají přednost dohřívání přiváděného vzduchu dodatečným výměníkem tepla umistěného v centrální jednotce. Z důvodu závislosti přívodního vzduchu na počtu osob a z hlediska max. teploty přívodního vzduchu 50 C doporučuji rozdělení tepla pomocí decentrálních topných těles v prostorech. Vzhledem k nízké zbytkové potřebě tepla na vytápění je to poměrně nenáročné. 8 Pro každé řízené větrání je nutný protokol měření pro účel synchronizace průtoků vdzuchu pro přívodní a odpadní vzduch do jednotlivých prostorů jakož i k sladění průtoku vzduchu v řídicí jednotce. 9 Průtok vzduchu z obytných prostorů na stranu odpadního vzduchu v kuchyni, koupelně atd. vyžaduje izolované přepouštěcí otvory ve vnitřních dveřích. 5 Přehled o stavebních komponentách a parametrech stavby pasivního domu Tab. 1: Přehled o stavebních komponentách Uzavřený obvodový plášt se superizolací obvodových ploch Obvodové stěny u novostaveb: (v závislosti na klimatických podmínkách regionu) při modernizaci stávajících budov: Větrání s rekuperací průtok vzduchu (vstup = výstup): stupeň rekuperace tepla: Zemní výměník tepla pro předehřev přívodního vzduchu na zemní teplotu U gesamt </= 0,15 W/m²*K ca. 30 cm (λ= 0,04 W/m*K) ca. 25 cm 30 m³/h na osobu > 85% Min. auf +4 C 4 Obal obvodových ploch, konvekčně izolovaný (však otevřený vůči difuzi!) výměna vzduchu při tlakové diferenci 50 Pa: n 50 < 0,6 h -1 5 Vnější dvěře a okna se superizolací, skla se zvláštním pokovením a trojnásobné zasklenění s plynovou výplní, superizolované rámy U w(skla+rámy) < 0,8 W/m²*K Skla s vysokou propustností tepelného záření, stupeň 6 propustnosti tepelné energie: g> 0,5 Konstrukce s vyloučením tepelných mostů, součinitel tepelných mostů: Ψ< 0,01 W/m*K 7 Orientace velkých prosklených ploch na stranu východ-jihzápad, 8 malé prosklené plochy s orientací na východ-server 9 zastínění v malé míře, podle možnosti listnaté stromy Solární kolektory na ohřev vody 10 a popř. na vytápění, stupeň pokrytí solární energií: > 50% Hlavní charakteristika pasivního domu je vyjádřeno v parametrech posledního sloupce tabulky, to znamená v intenzitě použitých opatření: superizolace, omezený průtok vzduchu větrání na 30 m 3 na hodinu a osobu, vysoký vzduchotěsný stupeň obvodového pláště atd., kvalitní architektonický návrh a důsledné zpracování projektové dokumentaced, optimální soulad všech komponent. 8 von 12

9 6 Zajištění jakosti Etapa navrhování a zpracování projektové dokumentace Nenavrhujete pasivní dům, když jste neabsolvoval zvláštní zaškolení nebo nemáte zkušenosti v této oblasti! Architekt nebo poradní inženýr pro pasivní domy by měli dohlížet nad Vaší projekční činností. Můžete provádět výpočty pasivního domu pomocí dokumentace Passivhaus-Projektierungs-Paket (pomůcka na navrhování pasivního domu) a poté nechat provést audit pasivního domu s certifikací. Realizace Tady je situace obdobná: Naléhavě nutné je speciální zaškolení stavařů, pokud u nich nejsou zkušenosti se stavbou pasivních domů. Velmi důležité je stavební energetický dozor při realizaci stavby, neboť nesprávné skladování materiálů a nekvalitní provedení prací může původní architektonický záměr zcela zmařit. Zásadně platí: K použití jsou povoleny výlučně stavební komponenty a technologie, způsobilé a povolené na pasivní domy a podle možností s certifikací ústavu Passivhaus-Institut. Passivhaus- Institut má pod internetovou adresou stále aktualizovaný seznam těchto komponent a technologií. Zavírejte smlouvu o stavbě pasivního domu teprve poté, když máte k dispozici kopie certifikátů stavebních komponent pasivního domu. Realizační firma pro provedení superizolace musí disponovat licencí nositele systému. 7 Výsledky a zkušenosti Zkušenosti Pasivní domy se v praxi osvědčily. Prvky a komponenty tohoto způsobu stavění mají vysoký úrověn, jsou mnohokrát zkoušeny a k dostání na evropském trhu. Doposud bylo úspěšně realizováno několik tisíc budov v Německu, Rakousku, Švýcarsku a jiných zemích. Pasivní domy maji vždycky kvalitní vzduch a komfortní vnitřní prostředí. Uživatelům je v nich prosto příjemně! Pokud nebyly podstatné vady při realizaci! Ale to platí obecně pro stavitelství. Když místnosti bytu, např. ložnice, mají zůstat chladné, musíme je termicky odpojit. To znamená vyšší investiční nárok a dodatečné náklady, přináší s sebou vyšší ztráty energie a tím i nákladů. Z odpovídajích výpočtů vyplývá, že se to pohybuje v omezeném rámci (dodatečně cca 3 kwh/m 2 /rok). Okna pasivního domu jsou na vnitřní straně velmi teplá, tím nemáme žádné proudění studeného vzduchu. Z toho vyplývá, že topná tělesa nemusíme umístět pod okny. Malá topná tělesa můžeme umístět centrálně, což znamená krátké cesty při pokládce potrubí. V létě máme příjemné vnitrní prostředí, když větrání občas pracuje. Přitom se obtéká výměník tepla v ústřední jednotece a přívodní vzduch, chlazený zemním výměníkem se přímo dostává do budovy. Jinak můžete regulovat teplotu v budově přírodním větráním v noci a zavřenými okny dnem, a to lépe než v každém běžném domě. Dokumentované výsledky 9 von 12

10 Evropská unie (DG 17, program Therme) podporovala vývoj pasivních domů v letech 1998 až 2001 svým projektem CEPHEUS. Ve výše uvedených zemích jakož i ve Švédsku a ve Francii byly realizovány pasivní domy různého provedení. Vedle vědeckého zhodnocení bylo provedeno srování se stavbami, které byly postaveny podle národních norem tepelné izolace. Všech 250 bytových jednotek ve 14 budovách vyhovělo přísným ukazatelům pasivního domu (Lit. 2-3). Překvapující skutečností bylo, že projekt CEPHEUS pro výstavbu 14 budov v pěti evropských zemích musel vynaložit v průměru pouze 8 % dodatečných nadstandardních nákladů. V Německu se přepokládá % vyšších nadstandardních nákladů ve srovnání s toho času platnou normou tepelné izolace (EnEV 2002). 8 Závěry: Pasivní domy jsou jednoduché a účelné Idea pasivního domu má jasné cíle: malými nadstandardními nároky při stavbě a maximální šetření energie při bydlení. Ve srovnání se solární architekturou mají pasivní domy poměrně jednoduché řešení. Stavební inženýři se zaměřením na solární architekturu se stále více zajímají o pasivní domy. Dobrá solární architektura může šetřit pouze u 15 kw/m 2 /rok tepelné energie na vytápění, přičemž je to už velmi nízká hodnota. Většinou mají domy solární architektury větší spotřebu, a především jsou dražší. Obr. 6: Venkovská architektura v severním Bavorsku, postavený v sedmdesátých letech. Pasivní dům (architekt: Dr. Schulze Darup) je přizpůsoben této architektuře. Střešní plocha je otevřená k slunci. Pasivní domy nepotřebují klimatizaci jako ochranu před přehřátím v létě. Pro zastínění postačí jednoduchá opatření jako žaluzie, markýzy, přesahy na vnejších stěnách atd. Pasivní dům jako takový neexistuje, jsou pouze pasivní domy. Téměř každá architektura se dá upravit jako pasivní dům, když se vyloučí resp. omezí tepelné mosty (rohy na obvodových stěnách, průniky atd.) Můžeme relizovat téměř každý typ budovy jako pasivní dům. Už existují školy, kancelářské budovy, fabriky, obytné domy, mateřské školky atd., postavené touto technologií. Ve většině případů mají tyto budovy z architektonického hlediska vyšší zhodnocení. 10 von 12

11 Pasivní domy mají jednoduché řešení i s tím, že u nich je tepelná izolace provedena jedním krokem až na doraz (blízko k nule). Všechna opatření musíme navrhnout a realizovat jako kompletní celek. Koncept pasivního domu má vzhledem k úspoře energie úspěšné zaměření. Proto se pro pasivní domy udává hodnota měrné spotřeby energie do max. 15 kwh/m 2 ročně. Projekční kanceláře a realizační firmy pasivních domů nejsou orientovány na zisk, nýbrž zaměřeny na snižování energetické spotřeby. Pasivní dům má vzhledem k pronajímatelům a uživatelům také ekonomickou orientaci. Pro vytvoření pracovních míst s lokální tvorbou hodnot má pasivní dům podobný význam jako využivání obnovitelných zdrojů energie. Literatura [1] Feist W., Gestaltungsgrundlagen Passivhäuser, Verlag Das Beispiel, Darmstadt 2001, pp. 7 and 62 [2] Krapmeier H. and Drössler E., CEPHEUS Wohnkomfort ohne Heizung ( in Deutsch und Englisch), Springer Wien New York 2001, ISBN Das Buch ist das offizielle Abschlussdokument des Projektes CEPHEUS Austria (Cost Efficient Passive Houses as an European Standard) , unterstützt durch das EU Programm Thermie (BU/0127/97) [3] Endbericht des EU-Projektes CEPHEUS Deutschland in deutscher Sprache herausgegeben vom Passivhaus-Institut. Definice a vzorce jednotky vymezení U W/m²*K Koeficient prostupu tepla: Udává jaké množství tepla (W) proteče metrem čtverečním, činí-li rozdíl teplot na vnější a vnitřní straně průtokové plochy 1 K. λ W/m*K Tepelná vodivost stavebniny: Udává jaké množství tepla (W) proteče průřezem 1 m 2 zkušebního tělesa o tlouštce 1 m, činí li rozdíl teplot na obou stranách 1 K. n - Koeficient výměny vzduchu: Průtok vzduchu v m 3 /h ve vztahu k vnitřnímu objemu m 3 budovy. Ψ W/m*K Koeficient lineárního tepelného mostu: Průtok tepla W, který proteče tepelným mostem o délce 1 m, činí-li rozdíl teplot 1K. Ψ W/K Koeficient bodového tepelného mostu: Průtok tepla W, který proteče tepelným mostem, činí-li rozdíl teplot 1 K. Primární energie: Energie obsažené ve fosilních palivech, v případě elektřiny uhlí pro výrobu elektřiny. 11 von 12

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Pasivní dům Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Spotřeba: 400 kwh/m2.a (300 Kč/m2.a) Dům starý více

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme 01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Radíme a vzděláváme Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Základní principy konceptu pasivního domu

Základní principy konceptu pasivního domu KONFERENCE PASIVNÍ DOMY 2005 BRNO, 18. 19. 10. 2005 Základní principy konceptu pasivního domu Ing. Jan Bárta, Centrum pasivního domu Přímá 14, 642 00 Brno Tel: +420 732 121 651, e-mail: jan.barta@pasivnidomy.cz

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012 Obsah: 1. Základní informace 2. Důležitost neprodyšnosti/větruvzdornosti 3. Výhody CLT z hlediska neprodyšnosti 4. Technické aspekty neprodyšnosti 5. Provedení a detailní napojení 6. Shrnutí 7. Příloha

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Dobrý den. .s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných. . stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?...

Dobrý den. .s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných. . stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?... Dobrý den.s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných 16.10.2010 Praha, Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.. stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?... Praktické zkušenosti z výstavby nízkoenergetických

Více

Technické zařízení v pasivním domě

Technické zařízení v pasivním domě Technické zařízení v pasivním domě 05.04.2011 Dietmar Kraus Diplom-Ingenieur kraus energiekonzept, München 1 Obsah Technické zařízení v pasivním domě Porovnání primární energie 2 Technické zařízení: Zvláštnosti

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Technické informace. do 270 90 25 100 max. 250 nejčastěji. Obytná plocha [m 2 ] pro jednotl. místnost. pro jednotl. místnost

Technické informace. do 270 90 25 100 max. 250 nejčastěji. Obytná plocha [m 2 ] pro jednotl. místnost. pro jednotl. místnost 1. Typy jednotek Nabízíme Vám zatím 14 různých typů jednotek b) Centrální jednotky Typ climos 100 DC V & průtok vzduchu [m³/h] (při 100 Pa přetlaku) max. 100 (při 70 Pa) plynule proměnný Obytná plocha

Více

Společně vytvářet hodnoty. Gemeinsam Werte schaffen.

Společně vytvářet hodnoty. Gemeinsam Werte schaffen. Společně vytvářet hodnoty Obsah: 1. Představení společnosti Karl Bachl 2. Co to je pasivní dům? 3. Proč pasivní dům? 4. Kvalita a zásady stavby pasivního domu 5. Praktický příklad energetické sanace rodinného

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Dipl.-Ing. Dietmar Kraus

Dipl.-Ing. Dietmar Kraus Zákonné požadavky a normy Dipl.-Ing. Dietmar Kraus Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj Podklady zpracoval: Dipl.-Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO 3. 2. Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, chrání solární životní faktor prostředí. umožňuje využití tepelných zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. planibel Tri Pasivní sklo pro aktivní život

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více