pasivní dům v Hradci Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pasivní dům v Hradci Králové"

Transkript

1 pasivní dům v Hradci Králové

2 o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění, větrání, ohřev TUV ,7 8,9,10,11 12, ,16,17 18,19 architektonický návrh: Echorost (Pavlíček, Hulín, Kaftan) projektová dokumentace a dodavatel stavby: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. Projekt: Ing. Tomáš Podešva Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Odstrčilík r e a l i z a c e www. echorost. com www. asting. cz zemní práce stěny stropy střecha okna práce v interiéru povrchové úpravy technologie Blower Door Test dokončená stavba exteriér dokončená stavba interiér dokončená stavba vizualizace vs. skutečnost ,

3 z á k l a d n í p o p i s Rodinný dům v Hradci Králové je důsledně řešen vpasivním standardu. Návrh ukazuje, že pasivní dům nemusí být ekvivalentem stavařské rutiny, a je zároveň příkladem úspěšného využití parametrického modelu, který sloužil jak k optimalizaci, tak karchitektonickým experimentům vprůběhu navrhování. Specifický tvar pozemku podobný písmenu P definoval obrys domu a spolu skonstrukčními omezeními i výslednou geometrii, která je založena na prostém, ale důsledném vytažení tohoto obrysu vzhůru. Návrh byl od samého začátku optimalizován z hlediska tepelné bilance a dispozičních nároků (jako byla například možnost využít horní patro pro samostatný byt). Díky této optimalizaci splňuje tento dům přísná kritéria pro pasivní standard. Hlavní obytné místnosti jsou přirozeně orientovány za sluncem. Navržený venkovní systém předokenních žaluzií pomáhá eliminovat letní přehřívání při zachování optimální hladiny denního osvětlení. Je instalována sluneční a větrná automatika, jež samostatně reaguje na nadměrné zatížení větrem a sluncem. Vzhledem k neurčitosti některých aspektů zadání (velikost místností, rozpočet) a nutnosti optimalizace energetické bilance domu bylo v průběhu celého procesu využíváno trojrozměrného parametrického modelu. Tento asociativní model se v reálném čase měnil v návaznosti na zadaných parametrech (např. obrys domu, světlá výška podlaží, tloušťka izolace nebo konstrukce). Některé ztěchto parametrů, jako byly například nejmenší vzdálenost od hranice pozemku nebo velikost pokojů, měly i jistou kritickou mez, která vždy držela návrh vreálné poloze. Zároveň bylo možné model kdykoli analyzovat v simulačních programech, a optimalizovat tak jeho energetickou bilanci, množství osluněni nebo kvalitu osvětlení. Tato strategie, i když vyžadovala počáteční časovou investici, více než vyvážila neustálé změny vnávrhu. V průběhu návrhu se osvědčila těsná spolupráce investora, architekta, projektanta a stavební firmy. Výsledná podoba byla definitivně uzavřena až po skloubení představ investora (vnitřní dispozice, architektonická podoba, cena), architekta (celková architektonická podoba a koncepce), projektanta (tepelná bilance, optimalizace) a stavební firmy (proveditelnost, funkčnost). založení vrtané piloty (složité základové poměry) + ŽB monolitická deska stěny polystyrénové ztracené bednění medmax (maxplus), tl. 450 mm strop 1NP - spřažená ŽB konstrukce (filigránové stopní desky), tl. 180 mm strop 2NP a střecha -spřažená ŽB konstrukce ve spádu (filigránové stopní desky), tl. 180 mm + tepelná izolace a hydroizolace výplně otvorů a jejich stínění -dřevohliníková okna a dveře + předokenní hliníkové žaluzie technologie vytápění -teplovzdušné (tepelné čerpadlo) větrání -řízené s rekuperací tepla ohřev TUV zásobník TUV (tepelné čerpadlo) využití dešťových vod -nádrž na dešťovou vodu (zalévání, splachování) 1

4 p o l o h a plochy plocha pozemku zastavěná plocha celková vnitřní podlahová plocha 1NP celková vnitřní podlahová plocha 2NP 561 m m 2 92 m 2 73 m 2 Hradec Králové -Třebeš energetická náročnost - TNI měrná potřeba tepla na vytápění průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em : 15,5 kwh/(m 2.a) 0,17 W/m 2.K energetická náročnost - vyhláška č. 148/2007 Sb., třída energetické náročnosti A - velmi úsporná 2

5 e t a p y n á v r h u Architektonické modely 3

6 e t a p y n á v r h u Architektonický koncept 4

7 e t a p y n á v r h u Parametrický model (optimalizace tepelné bilance, osvětlení, tvaru a hmoty) 1) 2) 3) 1NP 2NP 5

8 e t a p y n á v r h u Studie jednotlivé fáze 1) 1NP 2NP 2) 1NP 2NP 6

9 e t a p y n á v r h u Studie jednotlivé fáze 3) 1NP 2NP 4) 1NP 2NP 7

10 e t a p y n á v r h u Výsledný návrh Půdorys 1NP 8

11 e t a p y n á v r h u Výsledný návrh Půdorys 2NP 9

12 e t a p y n á v r h u Výsledný návrh Řez 10

13 e t a p y n á v r h u Výsledný návrh Pohledy Pohled severní Pohled západní Pohled jižní Pohled východní 11

14 e t a p y n á v r h u Výsledný návrh Vizualizace - exteriér 12

15 e t a p y n á v r h u Výsledný návrh Vizualizace - interiér 13

16 o b a l o v é k o n s t r u k c e Obalové konstrukce objektu Skladby Obvodová stěna Podlaha na terénu Střecha U = 0,10 W/m 2 K systém MAXPLUS (MEDMAX) 450 N celková tloušťka konstrukce 450 mm celková tloušťka izolace 300 mm -venkovní omítka tenkovrstvá -tepelná izolace neopor, tl. 150 mm -žb jádro, beton C20/25, tl. 150 mm -tepelná izolace neopor, tl. 150 mm -vnitřní omítka tenkovrstvá (alt. SDK obklad) U = 0,13 W/m 2 K celková tloušťka izolace 300 mm -dřevěná podlaha / keramická dlažba -anhydritový potěr tl. 50 mm -PE separační fólie -tepelná izolace EPS 200 S Stabil, tl. 50 mm, Lambda = 0,034 W/mK -tepelná izolace EPS 200 S Stabil, tl. 50 mm, Lambda = 0,034 W/mK -tepelná izolace EPS 150 S Stabil, tl. 150 mm, Lambda = 0,035 W/mK -hydroizolace, asfaltový pás -žb deska tl. 180 mm, -ochranná a separační vrstva, geotextílie g = 300 g/m 2 -tepelná izolace, XPS tl. 50 mm, -štěrkopísek, frakce 4/8 tl. 40mm -zhutněný násyp zeminy U = 0,10 W/m 2 K celková tloušťka izolace 350 mm - stabilizační vrstva, pranné kamenivo frakce 16-32, tl. 80 mm -ochranná a drenážní vrstva, geotextílie g = 500 g/m 2, -hydroizolace mpvc, volně ložená - separační vrstva, geotextílie g = 300 g/m 2, -tepelná izolace, EPS 150S Stabil, tl. 350 mm (2x100mm + 1x150mm, na vazbu, Lambda = 0,035 W/mK) -parozábrana, asf. pás natavený bodově k podkladu -penetrační nátěr -žb stropní spřažená konstrukce tl. 180mm -jádrová omítka + štuk 14

17 o b a l o v é k o n s t r u k c e Obalové konstrukce objektu Ukázky práce na detailech Pro realizaci byly zpracovány všechny rozhodující stavební detaily 15

18 o b a l o v é k o n s t r u k c e Obalové konstrukce objektu Ukázky práce na detailech Pro realizaci byly zpracovány všechny rozhodující stavební detaily 16

19 o b a l o v é k o n s t r u k c e Obalové konstrukce objektu Ukázky práce na detailech Pro realizaci byly zpracovány všechny rozhodující stavební detaily 17

20 v ě t r á n í, v y t á p ě n í, o h ř e v TUV Větrání, vytápění a uhřev TUV větrání řízené větrání s rekuperací tepla Atrea Duplex RK2 vytápění dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění zdroj tepla tepelné čerpadlo + IZT Dodatková topení -teplovodní otopné žebříky v koupelnách + podlahová topení na zpátečkách z otopného žebříku ohřev TUV zdroj tepla tepelné čerpadlo + IZT (integrovaný zásobník tepla IZT 615l) 18

21 v ě t r á n í, v y t á p ě n í, o h ř e v TUV Větrání, vytápění a uhřev TUV -propojovací schéma technologie 19

22 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 20 zemní práce, založení

23 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 21 stěny

24 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 22 stropy

25 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 23 střecha

26 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 24 okna

27 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 25 práce v interiéru

28 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 26 povrchové úpravy

29 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 27 technologie

30 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 28 Blower Door Test

31 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 29 dokončená stavba - exteriér

32 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 30 dokončená stavba - exteriér

33 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 31 dokončená stavba - interiér

34 r e a l i z a c e f o t o g r a f i e z r e a l i z a c e 32 dokončená stavba vizualizace vs. skutečnost

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

Petr Vaněk šéfredaktor www.earch.cz

Petr Vaněk šéfredaktor www.earch.cz ARCHINEWS 1 2012 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Sázka na nové

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Palác Florentinum Druhá budova s hodnocením LEED Platinum v ČR

Palác Florentinum Druhá budova s hodnocením LEED Platinum v ČR 38 Palác Florentinum Druhá budova s hodnocením LEED Platinum v ČR Na začátku letošního roku se začali stěhovat první nájemci do nově otevřeného paláce Florentinum, který nahradil budovy bývalého Rudého

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov INFRACLIMA absolutní jednička v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov Tři pilíře technologie INFRACLIMA Technologie INFRACLIMA je postavena na 3 základních pilířích, které vzájemnou interakcí

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více