Ve veřejném zájmu. Sušice současná i budoucí. Otázky pro starostu města Petra Mottla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve veřejném zájmu. Sušice současná i budoucí. Otázky pro starostu města Petra Mottla"

Transkript

1 10/ května 2007 Cena 6,00 Kč Radujme se ze svých dětí Že akademie nemusí být nutně policejní, o tom nás v sále sušického kina 27. dubna přesvědčily děti ze Základní školy v Komenského ulici. Spolu se svými učiteli totiž připravily téměř dvouhodinový zábavný program pro všechny příznivce školy, především pak pro své rodiče. Na školní akademii ZŠ Komenského se v hravém světle předvedli i učitelé. Nejprve na plátně v krátkém skeči představili jednu z metod muzikoterapie, pak na živo sehráli a zazpívali Jóžina z bažin. A když vám řeknu, že nechybělo ani práškovací letadlo a že Jóžin byl opravdu hrůzostrašný Soutěž»Dívka Šumavy«získala ocenění V sobotu 28. dubna zahájila akce s názvem Šumava dětem pohádkovou sezónu v areálu Mlázovy u Kolince. Akci zahájil, jménem krále Zdeněka Trošky I., zvaného v Hošticích u Volyně rozený, Milan Poláček komoří pana krále společně se starosty Sušice a Kolince a spolu s kancléřem pohádkového království. Na pohádkovou akci byli pozváni a zúčastnili se Dívka Šumavy 2006 Nikola Vítková, kreslíř Petr Hrach, pohádkáři Zuzana Doro- více na str. giová, Bára Stluková aj. pokračování na str. 12 Milí čtenáři Sušických novin. Pokud čtete tyto řádky, držíte v ruce zbrusu nové vydání. Možná vás překvapila podoba a grafická úprava, a pokud hledáte odpověď na otázku proč, tak čtěte dále. Když zalistujete zažloutlými stránkami jakýchkoli novin, zjistíte, že jsou skutečným dokumentem doby, ve které vycházely. A časy se mění a s nimi i technologie a možnosti. Sušické noviny nechtějí zůstat pozadu. Tato jejich nová podoba je důkazem práce KKCR, především B. Skrbkové a M. Maliny. Nejde jen o nový kabát. Celobarevná první a poslední stránka a jiná grafika jsou sice viditelnou změnou (a věříme, že příjemnou), ale není to změna poslední! Chceme, aby SN byly více pro vás a o vás, aby byly přehlednější a doufáme, že i zajímavější. Byli bychom rádi, abyste se při jejich čtení také pobavili a zasmáli. Proto se pokusíme zavést některé nové občasné rubriky. Např.: šumavské recepty našich babiček, kreslené vtipy, na jejichž tvorbě se budou podílet místní výtvarníci, zveřejníme práce studentů a žáků našich škol, rozhovory se zajímavými lidmi, čas od času vyhlásíme třeba čtenářskou fotografickou soutěž. Nebojte se, nechceme konkurovat velkým novinám a časopisům. Sušické noviny jsou a zůstanou o Sušici, o jejích radostech a starostech. Určitě je spousta věcí, na které jsme zapomněli. Proto vás tímto žádáme o spolupráci. Pošlete nám do redakce SN nebo na adresu Komise KCR své podněty a přání, a my se pokusíme je vyplnit. Věříme, že se vám nové Sušické noviny budou líbit. A když vám v nich bude cokoli chybět tak stačí sednout, vzít tužku a papír, a Přejeme vám hezké počtení. Komise kultury a cestovního ruchu Ve veřejném zájmu Požadavek občanů na vybudování nových přechodových míst na komunikaci Volšovská ul. (zejména u zimního stadionu a koupaliště) a její zpomalení začalo město řešit v loňském roce. Při přípravě projektu přechodů pro chodce je jedním z orgánů, které se k projektu ve speciálním stavebním řízení vyjadřují, také Dopravní inspektorát Policie ČR. V tomto případě vydal DI zamítavé stanovisko k realizaci uvedených přechodů. Přesto je jejich výstavba dokončena a přechody jsou v provozu. Jakou váhu má v tomto případě vyjádření Policie ČR? Proč i přes její záporné stanovisko dalo Město Sušice souhlas k realizaci projektu a vydalo stavební povolení? Odpovídá tajemník MÚ Sušice Mgr. Petr Novák. pokračování na str. 2 Sušice současná i budoucí Otázky pro starostu města Petra Mottla Jaké kroky už podniklo město k řešení situace ZŠ v Nuželické ul., o níž Sušické noviny před nedávnem informovaly? Na základě rozhodnutí zastupitelstva města jsme zahájili řízení o převzetí zřizování uvedené školy od kraje. Zároveň byla vyvolána a probíhají jednání s Okresní hygienickou stanicí ohledně způsobu provedení nutné rekonstrukce. Dohodli jsme se na zadání projektu cílového stavu objektu, ne tedy jen částečné rekonstrukce, pro využití potřeb školy. Rekonstrukce bude dělena do jednotlivých etap, realizovaných v průběhu několika let, konzultovaných právě s OHS tak, aby došlo nejprve k řešení nejzávažnějších ne- dostatků a zároveň aby k odstranění všech došlo v dohledné době. Samozřejmě je nutné přihlédnout k dispozičním možnostem budovy i k možnosti využití ostatních školských zařízení. Školská komise dále navrhla řešení: přiřadit ZŠ Nuželickou organizačně pod ZŠ T. G. Masaryka, kdy jedním z hlavních důvodů je, že bude možné využívat právě zázemí této školy (jídelna, tělocvična, areál hřiště). Novou koncepci organizačního sloučení obou škol bude zpracovávat a realizovat nový ředitel ZŠ TGM, který bude zároveň ředitelem pro základní školu v Nuželické ul. Pokud chceme mluvit o termínech uvedený organizační proces můžeme uskutečnit buď k 1. září 2007, nebo k začátku roku V současné době je tedy připravena jak organizační, tak provozní změna školy. Sušice nedávno vstoupila do Mikroregionu Šumava západ. Proč, co nového může partnerství v dalším mikroregionu přinést? Mikroregion Šumava západ sdružuje obce centrální Šumavy. A protože Sušice stále je v pozici brány Šumavy je celkem logické, že se k tomuto regionu připojila. Podle předchozích i dosavadních poznatků tento region velmi dobře pracuje, má jasné představy o budoucím rozvoji, intenzivně komunikuje se Správou NP Šumava. Přestože Sušice neleží přímo v NP, je určitě důležité spolupracovat i na této úrovni a účastnit se důležitých společných jednání a projektů v komplexním systému centrální Šumavy (prezentace, marketing, dostatečná autobusová doprava aj.). Myslím si, že toto zapojení je zcela logické a pro město může být jen přínosné. Jakými projekty se v současné době Město Sušice zabývá, co je prioritou pro aktuálně nadcházející turistickou sezónu a druhou polovinu letošního roku? Priorit je samozřejmě více, zmíním jen ty nejaktuálnější. Nejprve je to již zmíněné řešení situace ve školství, dále se stále potýkáme s následky orkánu Kyrill, a to jak v souvislosti se zpracováním kalamity, tak v oblasti postupu ohledně způsobu zalesňování poškozené krajiny nebo ohledně oprav cest, informačních systémů v krajině aj. Kromě standardních opatření, která využíváme, kdy jsme zažádali o dotace na odstranění škod z grantů Ministerstva pro místní rozvoj, jsme rovněž oslovili významné instituce, podniky a banky se žádostí o podporu. Velmi pozitivně se k problému postavila Česká spořitelna, a. s., která nabídla finanční pomoc částkou 500 tisíc korun. Také jsme znovuotevřeli již existující původní plán na obnovu a využití lesoparku Luh. Pro tento rok je jednou z priorit města také realizace kruhového objezdu u Daliborky (probíhají jednání a je přislíbena pomoc z Krajského úřadu Plzeňského kraje) v rámci zlepšení dopravní obslužnosti města, dále jsou to věci spíše koncepčního rázu rozvojové studie města, uvažované projekty, možnosti získání prostředků na jejich financování až po samotnou realizaci. Ve společném projektu Otavská plavba se i nadále zabýváme řešením přístupu a využití toku řeky Otavy, vzniku nových vodáckých tábořišť, nástupních míst, vybudováním vyhovujícího informačního systému, kdy celková koncepce je zaměřena nejen na využití všech možností, které nabízí řeka, ale vůbec k přilákání turistů do měst na ní ležících. as KD Sokolovna pondělí 21. května v hod. Bach a Bible Klubové večery SDS Klatovy Alfréd Strejček a Miroslav Petráš Husův sál čtvrtek v hod. Politické harašení Zuzana Bubílková a Martin Maxa sobota 9. června od hod. Dívka Šumavy 2007 Finálový večer. Moderuje Jan Čenský. Vstupenky v MKS.

2 strana 2 Ve veřejném zájmu V pravomoci městského úřadu je rozhodnout Zákon o pozemních komunikacích stanoví, že speciální stavební úřad, což je příslušný silniční správní úřad, přizve ke stavebnímu řízení příslušný orgán Policie České republiky, kterému bezesporu přísluší vyjadřovat se Josef Maršát Kaleidoskop Zastupitelé odpovídají Otázka pro Josefa Maršáta, člena Rady města a předsedu Finančního výboru města Sušice Pane Maršáte, jste předsedou Finančního výboru města. Zajímalo by mne, jak moc je v současné době město zadlužené a na co úvěry čerpá/čerpalo? Vy sám, jako bývalý finančník a současný člen Rady města a předseda FV jak se díváte na současnou finanční politiku města? Co byste vyloučil a co doporučil? Podpořil byste další větší úvěr a na jaký projekt? as V úvodu chci čtenáře pozdravit. Od Sušických novin jsem obdržel čtyři otázky, na které ve stručnosti odpovídám: Jaké je zadlužení města a na co se úvěry čerpají? Ke dni má město nesplacené úvěry ve výši 108,9 mil. Kč, z toho úvěry na bytovou výstavbu 47,9 mil. Kč. Čtenáři SN si budou klást otázku, zda jde o vysoké zadlužení či ne. Pro možnost posouzení zadluženosti měst vydalo Ministerstvo financí ČR kriteria, která zadlužení, tj. dluhovou službu, určují. Jde o poměr výše ročních splátek úvěrů a úroků k výši trvale, resp. dlouhodoběji se obracejících k otázkám bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Jeho stanoviska a vyjádření jsou pro řízení důležitá a v drtivé většině případů ku prospěchu věci, ve stavebním řízení však nejsou závazná. Základní škola Sušice, Lerchova ulice zřizuje ve školním roce třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků přijímací testy středa od 8 00 hod. 6. třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků přijímací testy středa od 8 00 hod. 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy talentové testy středa od hod. Přihlášky do pátku Informace, přihlášky v kanceláři školy, telefon nebo Základní škola Sušice, Lerchova ulice pořádá Školní přípravku pro předškoláky v pondělí 21. a od do hod. Schůzku s rodiči budoucích prvňáčků v pondělí od hod. ve školní jídelně Městská policie upozorňuje Uzavírka náměstí při oslavách Den Sušice 2007 Náměstí bude uzavřeno od čtvrtka 17. května od hod. do soboty 19. května do hod. Pro zásobování bude vjezd umožněn do pátku do 6 00 hod., v sobotu od 3 00 do 6 00 hod. vlastních zdrojů města. Jako mezní hranice je určena výše 15 %. Město k vykazuje výši dluhové služby celkem 11,63 %, z toho bez výstavby bytových jednotek pak 9,15 % (poznámka úvěry na bytovou výstavbu splácejí prostřednictvím města uživatelé bytových jednotek). Z výše uvedených čísel lze uvést, že 9,15 % vlastních zdrojů rozpočtu města v roce 2007 jde na úhradu splátek úvěrů, půjček a úroků. Z mého pohledu nemáme město předlužené. Splátka úvěrů a půjček dle uzavřených úvěrových smluv pro rok Orgán Policie České republiky, případně Ministerstvo vnitra, v případě dálnice nebo rychlostní komunikace, pak má v řízení postavení dotčeného orgánu, jeho stanovisko však není závazným stanoviskem podle 149 správního řádu (neboť to zákon nestanoví). Z výše uvedeného vyplývá, že ve stavebním řízení nemusejí speciální stavební úřady tato stanoviska vždy bezpodmínečně respektovat. Případné nerespektování stanoviska je však nutné mít vždy řádně podloženo a především tím hájit veřejný zájem. V konkrétním případě bezbariérových přechodů pro pěší ve Volšovské ulici, v místě u stadionu, a u koupaliště byla dokumentace zpracována autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb v souladu s právními předpisy, ČSN a zásadami pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, které schválilo Ministerstvo dopravy. Akci za majitele komunikace podpořil odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje, Státní fond dopravní infrastruktury v Programu ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. as Talentové zkoušky do ZUŠ Sušice Ve dnech 24. a 25. května od do se uskuteční přijímací zkoušky do Základní umělecké školy v Sušici pro obory: hudební II. patro výtvarný I. patro taneční I. patro Na všechny malé muzikanty, výtvarníky a tanečníky se velice těšíme. ZUŠ Sušice, Lerchova ul je stanovena ve výši 16,1 mil. Kč. V roce 2006 ani v plánu zdrojů na rok 2007 nebyl čerpán žádný nový úvěr. Jak se dívám na současnou finanční politiku města? Jedním slovem lze uvést obezřetnou. Rozpočet města pro rok 2007 je postaven na šetření finančních prostředků pro investice v dalším období. Budu zcela konkrétní a uvedu, že do plánu roku 2007 jsou zahrnuty rozpočtové rezervy ve výši 29, 8 mil., což je 11,67 % z objemu finančních výdajů. Co bych vyloučil a co doporu- Ptáme se zastupitelů Zeptejte se prostřednictvím Sušických novin svých zastupitelů na to, co vás zajímá, v rubrice Otázky pro zastupitele. Své příspěvky do diskuse se zastupitelem můžete posílat na adresu redakce: (poštou na adresu MKS T. G. Masaryka 120, Sušice, nebo osobně v kanceláři MKS sokolovna, 1. patro), vždy do určeného data. Otázky pro starostu Sušice Petra Mottla můžete posílat až do 21. května 2007, dotazy pro Milenu Naglmüllerovou pak do 1. června redakce Oslavy výročí osvobození Je neděle, Prší. Co prší leje! Kdybych se nebála nařčení ze znevážení, tak bych použila výrok J. Kemra z filmu Na samotě u lesa! Moje první myšlenka po probuzení patří těm, kteří mají dneska na starosti oslavy 62. výročí osvobození. A je mi jich líto. Ve přicházíme na náměstí. Ve dveřích radnice stojí aparatura a moderátor. V průjezdu u Kieslingerů se chystá Solovačka. Před zavřeným muzeem stojí nezastřešená tribunka. Karavana swingers band zvučí v obřadní síni. Po celém náměstí jsou připravena bojová vozidla se svými osádkami, které budou simulovat boj o radnici. Vše se zdá připraveno k důstojnému průběhu oslav. Je Solovačka hraje (i v tom nepříjemném dešti na výbornou). Ve spustí první výstřel dvacetiminutový boj přátelé IV. obrněné divize generála Pattona předvádějí velmi pěknou ukázku bitvy mezi německými a americkými vojáky. Zatím vše probíhá dobře. Přichází půl druhá a problém! Oficiální hosté (p. starosta, zástupce americké čil? S ohledem na strategii města danou pro rok 2007, tj. šetřit finanční zdroje pro investice na další období, nemohu jako člen zastupitelstva odsouhlasený postup ignorovat. Jako člověk zatížený povoláním práce v bance po dobu 40 let volám a na radě města hlasuji pro úsporné vynakládání peněz z rozpočtu města. Co bych doporučil? Věnovat peníze na čistotu, vzhled a vylepšení míst ve městě, která tvoří páteř cestovního ruchu, ale nejen tam. Zda bych podpořil větší úvěr a na jaký projekt? Ke konci roku 2010 bude město kromě úvěrů na bytovou výstavbu oddluženo. Za daného stavu bych se neobával čerpání dalších úvěrů na akce pro město potřebné. Já bych preferoval rekonstrukce komunikací (například kdo jede na kole ulicí Americké armády a má umělý chrup, musí jej stisknout, aby mu z úst nevypadl, jak kolo s jezdcem nadskakuje). Dále výstavbu krytého plaveckého bazénu, finančně únosného z provozního hlediska pro městský rozpočet. ambasády, ministr spravedlnosti, pí. senátorka, krajští zastupitelé) stojí u mikrofonu ve dveřích radnice, Solovačka však hraje hymny u muzea! Než se příchozí stihnou vzpamatovat a přejít k radnici, tak už zase hosté přecházejí od radnice k muzeu položit květiny k pamětní desce. Prostě zmatek! Snem každého pořadatele je, aby divák vůbec netušil, co všechno musel zařídit. Pozvat hosty, obstarat moderátora, zajistit kulturní program, udělat časový harmonogram, zajistit tribunu, napojení na el. proud, ohlásit akci, nechat uzavřít náměstí, sehnat peníze, koupit kytky, nezapomenout na propagaci A pak už se jenom K oslavám osvobození Vážení spoluobčané, rád bych reagoval na připomínky k průběhu letošních oslav osvobození, které bohužel neproběhly úplně podle našich a ani vašich představ. Připravený program zkomplikoval vytrvalý déšť, díky kterému bylo nutné operativně přesunout hudební aparaturu do krytých prostor radnice. Slavnostní proslovy byly proto z důvodu jejich ozvučení proneseny také z vestibulu radnice. Opravdu nás velmi mrzí, že se tato informace nedostala ke všem účastníkům oslav, zejména k těm, kteří čekali u pamětní desky. Věřím, že se podobná situace nebude již opakovat. Děkuji za pochopení. modlíte, aby to všechno klaplo. Jenže: tribunu přivezli jinou, malou, bez střechy a v čase, který zbýval, se s tím nedalo už nic dělat, protože než by postavili druhou, tak by bylo po akci. Muzeum zůstalo zavřené, i když jeho otevření a tím pádem přístup k el. proudu včetně možnosti pronést oficiální proslovy z jeho vrat bylo předem také domluveno A k tomu všemu stále jen prší, prší, prší. Jako spolupořadatelka gymnaziálních akcí vím, že se občas musíte spolehnout na někoho jiného. A musíte doufat, že slíbené i dodrží. Jenže! Jenže jsou prostě někdy věci mezi nebem a zemí MILENA NAGLMÜLLEROVÁ PETR MOTTL, starosta Bydlíme s ČSOB Bydlení se s blížící se deregulací nájmů pro mnohé z nás stává čím dál palčivější otázkou. Mnoho lidí se rozhoduje o koupi vlastního bytu či domu. Mnoho z nich ale nemá dostatek peněz, a tak uvažuje o úvěrech. Správné rozhodnutí podporuje včasné a kompletní získání informací. O novinkách a trendech v oblasti úvěrů na bydlení hovoří Václav Kozel, ředitel pobočky ČSOB Sušice. V současné době zaznamenávají banky rostoucí zájem českých domácností o úvěrové produk- ty, přičemž největší je především o půjčky na bydlení. Co můžeme v této oblasti nabídnout svým klientům my? Snažíme se nabízet služby co nejvíce šité na míru. Zájemci mohou využít například speciálního spotřebitelského úvěru na financování bydlení, nebo si vybrat z několika typů hypoték. Hypotéku od ČSOB je možné použít nejen na koupi, výstavbu či rekonstrukci, ale třeba také na refinancování dříve poskytnutých úvěrů na bydlení. Největší novinkou letošního jara je hypotéka s garantovanou výší splátky. Klient s ní získá až do konce trvání úvěru jistotu, že se úroková sazba ani měsíční splátka nezmění. A to ani v případech, kdy si zájemce zvolí hypotéku na 30 let. Atraktivitu nyní zvyšuje i nabídka, kdy u vybraných hypoték klienti nehradí poplatek za zpracování a mohou tak ušetřit až korun. Jaké jsou výhody této hypotéky? Hlavní je neměnná výše měsíční splátky, která v budoucnu s předpokladem růstu mezd bude tvořit stále menší část rodinného rozpočtu. Hypotéku s garantovanou výší splátky až na období 30 let nabízíme s velmi výhodnou úrokovou sazbou již od 4,78 %. V případě neočekávaného příjmu je možné hypotéku za výhodných podmínek předčasně splatit. Bydlet potřebují ale nejen mladí lidé. Nabízíte výhody i pro ty dříve narozené? Klienti středního a vyššího věku mohou mít s poskytnutím hypotéky v určitých případech problém, především z důvodu dlouhodobé splatnosti úvěru. Pokud si např. vezme hypotéku padesátiletý člověk, může ji splácet maximálně 15 let, což většinou znamená výraznější finanční zatížení. Proto jsme se rozhodli věk, do kterého je možné úvěr splácet, prodloužit a nastavit tak dobu splácení úvěru až do 70 let věku za předpokladu, že jsou splněny všechny standardní podmínky. Jak pojistit riziko, že nebudu moci splácet úvěr? I na takové situace samozřejmě pamatujeme a snažíme se jim spíše předcházet, než je řešit až v okamžiku, kdy nastanou. Klienti si u nás mohou sjednat pojištění schopnosti splácet pro případ úmrtí, trvalé invalidity, ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti. Pojištění garantuje, že pokud taková situace nastane, budou splátky vyrovnány v plné výši. Setkáme se v oblasti hypoték a úvěrů na bydlení s dalšími novinkami? Asi nejčerstvější inovací je rozšíření ČSOB Předhypotečního úvěru. Díky němu dokážeme klientům poskytnout peníze i na družstevní byt, a to bez nutnosti ručit jinou nemovitostí v osobním vlastnictví. To nebylo na českém trhu dříve vůbec možné. O této novince, která si získává stále větší oblibu, budeme všechny, kteří si chtějí splnit svůj sen o bydlení, rádi na naší pobočce informovat. pi Městské kulturní středisko v Sušici upozorňuje, že ZÁPIS do kurzu taneční a společenské výchovy, který bude probíhat od 7. září do 30. listopadu 2007 v KD Sokolovna končí 31. května 2007 Celé taneční páry budou zapsány přednostně.

3 Zasedání rady města 10. jednání rady města se konalo 2. května Rada města na svém jednání schválila mj. tato usnesení: RM vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro podporu podnikání a rozvoj města. RM vzala na vědomí zápis z jednání Komise mládeže a sportu a uložila jí zajistit tyto aktivity: Pohár starosty ve spolupráci s místními školami spolupracovat na uspořádání této akce, termín: Vytvoření kalendáře akcí zkoordinovat kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí, které se pořádají na území města Sušice tak, aby nedocházelo k jejich krytí (pořádání) a byla větší informovanost široké veřejnosti (návštěvnost). Vytvořit Zásady pro podporu mimoškolních aktivit mládeže obdobným způsobem jako v případě sportovních aktivit mládeže. Iniciovat vytvoření provozního řádu v budově bývalé Divize, kde působí více organizací a nájemců. Koordinovat investiční akce sportovních zařízení vytvořit tzv. zásobník akcí. RM nesouhlasí s převzetím zřizovatelské funkce ZUŠ Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255 na Město Sušice. RM doporučila zastupitelstvu města schválit převzetí činnosti Základní školy, Nuželická ul., zřizované Plzeňským krajem s účinností od RM uložila Odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu připravit ve spolupráci se školskou komisí porovnání variantního řešení existence ZŠ Nuželická jako samostatného právního subjektu nebo jako součást jiné ZŠ. Termín: RM souhlasila s odstoupením od smlouvy na dodávku pasportu veřejné zeleně s firmou Šteflíček Praha a pověřila OMRM vyžádat a vymáhat od dodavatele smluvní pokutu za nedodání díla v daném termínu ve výši ,50 Kč. RM schválila na základě výsledku výběrového řízení ze dne 4. ledna 2006 jako nového dodavatele pasportu veřejné zeleně firmu Ing. Pavel Šimek Uherský Brod za celkovou cenu Kč a uložila OMRM připravit na další jednání Rady města (14. května) návrh smlouvy o dílo a návrh příslušného rozpočtového opatření. RM schválila smlouvu o účelovém příspěvku na investice na letním stadionu TJ Sušice ve výši Kč, které podmiňují konání mistrovství republiky v atletice mužů a žen v Sušici v letošním roce. RM schválila provedení výměny bojleru v kotelně Domova důchodců v Sušici a uložila OMRM akci zajistit. RM vzala na vědomí smlouvy s firmou Sušické lesy a služby, s. r. o. RM revokovala rozhodnutí ze dne 16. dubna 2007 a souhlasí s přidělením bytu 1+1, ulice Pod Kalichem 66 paní Kristýně a Imrichu Kovácsovým. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Sušice, chata na Svatoboru oprava střechy firmě RYNOSTAV, s. r. o., Sušice s cenou ,50 Kč včetně 19 % DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Sušice, ZŠ T. G. Masaryka oprava střechy firmě JIHOSPOL, a. s., Strakonice s cenou Kč včetně 19 % DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. RM schválila navýšení akce Nemocnice Sušice rekonstrukce rehabilitace o částku Kč včetně 19 % DPH a zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření. RM vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne mezi Městem Sušice a Václavem Zdeňkem, Dlouhá Ves, na pronájem nebytových prostor dohodou ke dni RM vzala na vědomí výpověď z náj. smlouvy ze dne mezi Městem Sušice a Ing. Františkem Kantou, Sušice, na pronájem nebytových prostor a nesouhlasí s prominutím tříměsíční výpovědní lhůty. Nájemní vztah mezi Městem Sušice a nájemcem bude ukončen k RM doporučila ZM odsouhlasit navržené finanční částky na podporu oprav objektů umístěných v městské památkové zóně v Sušici, dle doporučení komise MPZ. RM doporučila uzavřít s navrženými žadateli dohodu o fin. příspěvku z kapitoly MK ČR, včetně fin. podílu z rozpočtu Města Sušice, a to v následujícím členění: 1) Dům č. p. 133/I, nám. Svobody oprava vnější omítky, úprava výplní otvorů výlohy, krytina a žlaby, v celkové ceně díla Kč; příspěvek z rozpočtu MK ČR Kč; příspěvek Města Sušice Kč. 2) Muzeum st. p. č. 25, nám Svobody, Plzeňský kraj oprava omítek ve dvorním traktu, v celkové ceně díla Kč; příspěvek z rozpočtu MK ČR Kč; příspěvek Města Sušice Kč. 3) Kostel sv. Václava, Římskokatolická farnost Sušice oprava konstrukce krovu a střešní krytiny, v celkové ceně díla Kč. Příspěvek z rozpočtu MK ČR Kč, příspěvek Města Sušice Kč. RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na vydání druhého dílu knihy Prácheňský poklad. as Kompletní nezkrácený zápis usnesení z jednání rady města (současné i minulé) najdete na Příští zasedání rady města 28. května. Příští zasedání zastupitelstva města 20. června. Komise kultury a cestovního ruchu Své připomínky a náměty v oblasti kultury a cestovního ruchu můžete zasílat na nebo na adresu Městský úřad Sušice, Komise kultury a cestovního ruchu, nám. Svobody 138, Sušice. Aktuality Výhody pro držitele ZTP/P Městský úřad v Sušici, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, upozorňuje držitele průkazu ZTP/P, že mohou získat od Západočeské plynárenské, a. s., slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh, dle aktuálního ceníku od Podmínky pro získání výhod: určeno výhradně držitelům průkazu ZTP/P smlouva o odběru zemního plynu musí být uzavřena na jméno žadatele žadatel může být zákonným zástupcem nezletilého držitele průkazu ZTP/P typizovanou žádost potvrzenou sociálním odborem MÚ doložit na Zákaznickou kancelář nebo zde předložit platný průkaz ZTP/P Žádosti o přiznání výhod si můžete vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Sušice, č. dveří 213, nebo přímo v kanceláři Západočeské plynárenské, a. s. MARIE PRANTLOVÁ, vedoucí odboru Stromy pro Sušici Sušice pro Zemi ENVIC Sušice ve spolupráci se Sušickými lesy a službami, spol. s r. o., pořádá akci, která bude součástí projektu Miliarda stromů pro planetu Zemi, jíž podpořilo mnoho významných světových osobností, mj. keňská profesorka Wangari Maathai a také někteří naši ministři. Stromy pro Sušici Sušice pro Zemi proběhne ve dnech 25. května pro školy a 26. května pro rodiče s dětmi. Každý účastník bude mít možnost zasadit si svůj vlastní strom (sazenice poskytne SULES, spol. s r. o.), ke kterému dostane označení a rodný list stromu. (Bylo by vhodné, aby si každý účastník přinesl vlastní motyku a pet lahev na zalití stromečku). Je nutné se předem přihlásit, a to na adrese ENVIC Sušice, T. G. Masaryka 122, v úředních hodinách nebo na tel , N. Kopelentová, ENVIC Sušice Sama sebe se ptám, co se ještě objeví? Tak se sama sebe ptá ve svém článku paní zastupitelka a radní Milena Naglmüllerová prostřednictvím minulých SN. Ptá se sama sebe, jaké malé či větší pomníčky, věci nedořešené, nedokončené se ještě objeví? Možná je chyba, že se ptá prostřednictvím Sušických novin právě sama sebe a ne například dlouholetého místostarosty města Ing. Petra Kocmana, leadra kandidátky Strany zdravého rozumu, za kterou v posledních komunálních volbách do zastupitelstva města oba kandidovali a se kterým já jsem osm roků na radnici korektně spolupracovala. Zcela určitě by od něho obdržela uspokojivou a vyčerpávající odpověď. Ale protože se paní radní ptá prostřednictvím novin sama sebe, a ne těch, kteří by ji mohli informovat, považuji za svoji povinnost jí jejich prostřednictvím odpovědět. Současná zadluženost města dluhová služba města (ověřená na FO MÚ Sušice ), což je podíl úvěrů na celkových příjmech města činí částku 7,48 %, bez splátek hypotečního úvěru, který splácejí družstevníci v nově postavených bytech, činí pouze 6 %. Ministerstvo financí ČR doporučuje městům a obcím výrazně nepřekračovat hranici 15 %. Město v posledních dvou kalendářních letech nečerpalo žádný nový úvěr. Takže prosím, nemaťte občany informací o zadluženosti města. Město je ekonomicky připraveno spolufinancovat větší projekty se zdroji, které získá z EU. Zatím však žádný konkrétní program rozvoje města, představa pana starosty, jeho konkrétní programové priority zastupitelům na stůl k diskusi předloženy nebyly. Zatím jsem se v jeho prvním Slově starosty po šesti měsících dozvěděla, že mám třídit odpad, což nezpochybňuji, a v oblasti cestovního ruchu, který by snad (?) měl být prioritou rozvoje města, jsem si v rubrice zastupitelé odpovídají přečetla od předsedy komise cestovního ruchu, pana Michala Maliny definici destinačního managementu. A ještě k částce 250 mil. Kč, kterou uvádí paní Naglmüllerová ve svém článku. Nejedná se o částku, která je nyní okamžitě potřebná k údržbě a opravě městského majetku, ale o částku na kterou je připraven určitý stupeň projektové dokumentace na budoucí velké opravy a investice v našem městě. K otázkám dalšího osudu Branky a jejího možného využití se vyjádřím a sdělím svůj názor radě města. K historii chci uvést pouze to, že ještě přibližně před čtyřmi roky byla v brance bytová jednotka ve které bydlel nájemník. Jsem, vážená paní radní, připravena Vám osobně podat i informace k dalším Vámi zmíněným pomníčkům, věcem nedořešeným a nedokončeným, protože sama sobě si na otázky položené v minulém vydání SN, skutečně nejste schopná odpovědět. A já pevně věřím, že po vzájemné argumentaci nalezneme na řadu věcí schůdné a společné řešení, tak, abychom se jako zastupitelé nemuseli prostřednictvím Sušických novin ptát sami sebe. JIŘINA RIPPELOVÁ, zastupitelka města Pomozme opravit Kašperk Číslo účtu /0800, variabilní symbol Děkujeme všem, kteří pomohou. městská policie , Policie ČR 158, lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek čtvrtek hod hod. (prvotní evidence) Notář (budova bývalé interny) pondělí hod. strana 3 Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad ÚP státní sociální podpora (ústředna) tel OMRM , pondělí, středa úterý, čtvrtek, hod. pátek hod. Katastrální úřad www. cuzk.cz, tel , fax , pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Sušické lesy a služby, s. r. o. Areál SULES provoz , budova vedení , Oznámení výběrového řízení Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ). Město Sušice přijme úředníka na funkci referenta odboru dopravy a silničního hospodářství dopravní přestupky. Zájemce musí splňovat předpoklady 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání, znalosti a praxe v oboru, jednání s lidmi, aktivita, práce na PC, řidičský průkaz. Plat. podmínky pro 9 platovou třídu dle nař. vlády č. 564/2006 Sb. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájemce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce. K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky možno zasílat do na adresu Město Sušice, Nám. Svobody 138, Sušice Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice Projekt rozkvétá spolu s jarem ZŠ Sušice v Komenského ulici se v roce 2007 připojila k několika školám v regionu, které se účastní celostátního projektu Výuka Šumavou. Projekt má za úkol seznámit žáky s podobou Sušice v minulosti a tím, jakou tvář má město dnes. Kromě toho by se děti měly naučit pracovat s fotoaparátem, skenerem, upravovat fotografie v počítači a v neposlední řadě získat bližší vztah ke starším spoluobčanům, kteří budou pro projekt nedocenitelným zdrojem materiálu a informací. Patnáctičlenný tým složený z dobrovolníků sedmé a osmé třídy zatím shromáždil první část historického fotografického materiálu. Následovalo třídění a skenování fotografií. V současnosti nás čeká druhá část e-learningového kurzu, který nás formou her a aktivit naučí, jak se správně do práce zapojit a předem pomůže eliminovat časté chyby. Práce na projektu je tvůrčí a velmi zajímavá. Také moderní způsoby úpravy fotografií děti baví. ROMAN LUPÍŠEK, MILAN REINDL

4 strana 4 Vzpomínky Netrpí kdo zemřel, ale ten kdo zůstal. Dne 2. května 2007 jsme vzpomněli prvního smutného výročí, kdy nás navždy opustil pan František Červený ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. Čas plyne jako sen, vzpomínka vrací se každý den. Dne 19. května 2007 uběhne pět smutných let, co nás navždy opustil pan Alois Hůlle z Bílenic. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. Manželka, dcera s rodinou. Dne 7. května 2007 jsme vzpomněli nedožitých 85. narozenin pana Václava Bucifala, vedoucího velkého dechového orchestru, velitele a později starosty SDH Sušice. Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami. Dne 22. dubna 2007 jsme vzpomněli nedožitých 70 let paní Jaroslavy Radové z Dlouhé Vsi. Vzpomíná rodina, příbuzní a přátelé Společenská kronika Gratulace Dne 17. května 2007 oslavila životní jubileum, krásných 85 let, paní Helena Votavová ze Sušice. Do dalších let jí hodně zdraví, elánu, životní pohody a optimismu přejí synové Josef a Jaroslav s rodinami. Vítáme nové občánky MC Medvídek kurzy pro klienty 7. 6., hod. 5. Profesní zaměření kam do zaměstnání po mateřské dovolené Bc. Dagmar Karlíková Trh práce možnosti v regionu, uplatnění na trhu práce, profesní životopis, plný a zkrácený pracovní úvazek, právní předpisy související se zaměstnáním o zaměstnanosti, zákoník práce, předpisy v sociální oblasti. Přihlásit se můžete v projektové kanceláři MC Medvídek, ul. Americké armády 74, v otevíracích hodinách: po, st, čt, pá 9 12 hod. Bližší informace naleznete i na MÚ nebo na ÚP. Kontaktní osoby: M. Kulhánková, tel , E. Mašková, tel , *Jan Houba * Jan Turek * Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Kolik řečí znáš Jazyková škola při ZŠ Sušice, Lerchova ul., nabízí kurzy pro příští školní rok V současné době probíhá v jazykové škole devět kurzů anglického jazyka a tři kurzy němčiny, ve kterých studuje více než sto studentů. Pro příští školní rok 2007/08 počítá JŠ s pokračováním dosavadních kurzů a v případě zájmu otevře nové začátečnické kurzy angličtiny a němčiny pro děti, dospělé i velmi úspěšné kurzy pro rodiče s dětmi. Přihlásit se může kdokoliv začátečníci i ti, kteří jazyk již kdysi studovali a chtějí si znalosti oprášit a vylepšit, žáci ZŠ i studenti středních škol, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu nebo se zdokonalit v konverzačních kurzech. Školné pro příští školní rok se nemění. Jako každý rok budete finančně zvýhodněni, pokud se přihlásíte a odevzdáte doklad o zaplacení do 15. června Po tomto datu bude ke kurzovnému připočítáno zápisné 400 Kč. Školné pro školní rok 2007/08 do po Děti do 15 let Kč Kč Studenti nad 15 let Kč Kč Dospělí Kč Kč Rodiče a děti (1 dítě) Kč Kč Rodiče a děti (2 děti) Kč Kč Výuka bude probíhat po dvou vyučovacích hodinách týdně v období od poloviny září 2007 (po dojednání rozvrhu hodin) do konce června Přihlášky a složenky obdrží současní studenti u svých lektorů, nově příchozí pak v kanceláři jazykové školy každé pracovní pondělí a úterý v době od do18 30 hod. (zadní vchod od hřiště z Villaniho ul., 1. patro), nebo v době provozu školy v kanceláři ZŠ Lerchova. Dotazy a případně i přihlášky na tel , nebo cz. an Dne 21. května 2007 tomu bude pět let, co nás navždy opustil Míla Pikaus ze Sušice. Kdo jste ho měli rádi, připomeňte si spolu s námi toto smutné výročí. Děkuje rodina. Opustili nás Josef Schlaps (1926), František Plánský (1947), Ladislav Hofman (1927), Josef Hasenöhrl (1940), Josef Maxa (1936), Jiří Štěpán (1937), Hedvika Bělochová (1922), Karel Šlapák (1927), Marie Šperlová (1927). JUDr. Václav Hrabánek (*1915, 2005) Motto: Pokud maluji, jsem šťasten a nevnímám nic jiného. Děkuji Pánu Bohu, že mi bylo dopřáno, aby se u mne projevil tento talent a pokládám to za jeho vůli, že je mi umožněno malovat. JUDr. Václav Hrabánek, malíř neprofesionál, který obnovil šumavskou tradici svatých obrázků malovaných na skle, se narodil v Terstu v roce Rodina se později odstěhovala do Prahy, kde si jeho otec zařídil bankovní obchod Hrabánek a spol. a syn se stal jeho společníkem. Před druhou světovou válkou začal studovat práva, ale během války, kdy byly vysoké školy uzavřené, musel studia přerušit. Dostudoval v roce 1946 a ve stejném roce se po smrti svého otce stal i majitelem firmy. Po převratu v roce 1948 byl však majetek rodiny zkonfiskován, JUDr. Václav Hrabánek musel odevzdat klíče od banky a nesměl do ní již vstoupit. V dalších letech, kdy nesměl vykonávat právnickou činnost ani úřednickou práci, pracoval jako lesní dělník, závozník, řidič a nakonec jako taxikář. V roce 1966 si manželé Hrabánkovi koupili na Šumavě nedaleko Hartmanic tři sta let starý mlýn, kde nakonec bez vody, elektřiny a dalších vymožeností civilizace, obklopeni hlubokými lesy, prožili třicet let. Společnost jim dělalo stádo huculských koní, které pan Hrabánek miloval a choval. Během té doby se tento vitální, optimismem a dobrou náladou neustále hýřící člověk, seznámil i s tradiční lidovou malbou na skle a sám se jí začal věnovat. Postupně se od tradičního vyobrazení postav jednotlivých světců propracoval až k rozsáhlým kompozicím, scénám s množstvím postav a parafrázím Muzeum Šumavy Sušice vás zve na výstavu Václav Hrabánek ( ) Podmalby do Muzea Šumavy v Kašperských Horách Výstavu pořádá Muzeum Šumavy ve spolupráci s Národopisným oddělením Národního muzea v Praze Výstava potrvá do pláten velkých mistrů, která tradiční lidoví umělci neznali. Podle vlastních předloh vytvářel jeden, maximálně dva obrázky, na rozdíl od dřívějších výrobců, kteří podle šablony dělali několik desítek až stovek kopií. O jeho práci se začala brzy zajímat i muzea. Jako první to bylo Národopisné oddělení Národního muzea v Praze. Dnes jsou jeho obrázky zastoupeny ve sbírkách mnoha muzeí, zdobí místní kapličky a kostely a objevují se také v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Oblíbenou historickou postavou Václava Hrabánka byl český král Václav IV., jehož symbolem byl ledňáček ve věníku. Ledňáček, který je také symbolem lidské duše, se objevuje téměř na všech Hrabánkových podmalbách a nahrazuje vlastně autorův podpis. Po mnoha letech strávených na samotě ve starém mlýně se manželé Hrabánkovi rozhodli k návratu do civilizace a přestěhovali se do domku v Kašperských Horách. JUDr. Václav Hrabánek zemřel po několikaměsíční nemoci krátce po svých devadesátých narozeninách 20. dubna Z. ŘEZNÍČKOVÁ BIVŠ Vysoká škola Praha středisko Sušice Ve školním roce 2007/2008 Bankovní institut (BIVŠ) první soukromá vysoká škola v ČR s tradicí od roku 1999, na svém středisku v Sušici nabízí možnost vysokoškolského bakalářského studia. Pro získání více informací pořádáme 23. května 2007 den otevřených dveří v ZŠ Lerchova ulice zadní vchod, 1. patro od do hodin. Těšíme se na vaši návštěvu! Další informace o studiu a možnost podání přihlášek na adrese Středisko BIVŠ Sušice, Na Tržišti 862, Sušice tel ,

5 Akademie 2007 aneb Radujme se ze svých dětí Radujme se ze svých dětí o tom nemůže být nejmenších pochyb. Plesat mohli učitelé nad tím, jak jejich svěřenci s nadhledem otřelých herců a bavičů ovládli jeviště kina, slavit mohli rodiče šikovnost svých ratolestí a radovat se mohly i samotné děti, neboť co může být větší odměnou, než rozesmátý a tleskající sál. Úderem čtvrté hodiny se sálem rozezněl téměř dvousethlavý sbor a zanotoval Vadí, nevadí, čímž si publikum hned získal na svou stranu. Po srdečném přivítání přišel konečně čas pohádek, Osvobozeného divadla, tance, her a zpěvu. Snad víc než cokoli jiného musela diváka doslova udeřit do očí samozřejmost a přirozenost, se kterou se všechny děti svých představení zhostily. Jen zpovzdálí, povzbuzováni pohledy svých učitelů, převzali žáci vládu nad pódiem, aby všem zúčastněným bez ostychu ukázaly, co umí. Dokonce i nejmenší prvňáčci vystoupili před celý sál několikrát. S pohádkou O řepě a O Budulínkovi a s hranou písničkou Když jsem já sloužil. S folklorními písněmi a tanci se blýskly druhá, třetí i čtvrtá třída (Pásla ovečky, Měla babka, Já jsem muzikant), čtvrťáci a páťáci navíc přidali pohádky O Sněhurce a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Také školní družina secvičila tanečně-hudební vystoupení Myška. Znovu a znovu se na jeviště vraceli starší žáci, aby si spolu s publikem zazpívali již téměř Chtěla bych reagovat na dva na sebe tématicky navazující články v Sušických novinách. V jednom vydání kritický článek, jak to také může vypadat u nádob na tuhý komunální odpad a ve druhém vydání Slovo starosty na téma odpady. Plně schvaluji nutnost třídění odpadu, ale z pohledu občana není vždy všechno tak přímočaré jak by se mohlo zdát. Nevím, jestli mám takovou smůlu, nebo je to pouhá náhoda, ale když po hodinové procházce městem, v jedné ruce tašku s láhvemi PET a ve druhé ruce tašku s časopisy obejdu čtyři místa kde jsou umístěny tzv. zvony, a podaří se mi na třetím stanovišti odložit pouze PET láhve, stejně se vrátím k domu, kde bydlím, a připravený odpad (v tomto případě časopisy) jsem nucena hodit do kontejneru na TKO. Nemohu než konstatovat, že jsem mohla odpad vyhodit zlidovělé písně Voskovce a Wericha. Málokdo by neznal Šaty dělaj člověka, Ezopa či Davida a Goliáše, na plátno promítané texty písní však mnohým jistě pomohly osvěžit paměť. Kromě Osvobozeného divadla zazněla ještě teskná píseň, kterou známe v podání Heleny Vondráčkové, Růže kvetou dál a seriálová píseň Bela a Sebastian o krásné zemi dětství. Při Dobešově Názory / Co vás zajímá Zpátky do trenek nebylo slovní nápovědy ani třeba, kostýmy osmáků byly zcela výmluvné. Děti z druhého stupně vsadily namísto lidovek na hrané scénky současnějšího rázu a humorného charakteru. Sedmáci vystoupili s Pejsáčkem, parodovaným skečem na Zdeňka Srstku a jeho opuštěná zvířátka, a s hranou povídkou od Šimka a Grosmana Pohoda Vánoc. Dalšími cíli parodování a karikování se staly pěvecká soutěž Česko hledá superstar ( Sušice hledá superstar 6. třída), Ordinace v růžové zahradě (9. třída) či reklama na Vodafone ( Pětky všem na celý rok zdarma 9. třída). Odlehčený nádech feminismu měla vystoupení čtveřice dívek ze 7. třídy Čertice a Dívčí válka. Naopak, zcela v režii chlapců (8. třída), byla krátká, leč komická scénka Palačinka. Devátá třída se také postarala o připomenutí blížícího se Dne Matek. To však stále ještě není všechno! Totiž hudební a taneční talent mají všichni. Zdeněk z 9. třídy svou hrou na akordeon doslova roztančil některé přítomné. Při breakdancovém (4. třída) a hiphopovém (9. třída) vystoupení se všem tajil dech, ani James Bond v podání čtyř opravdu vostrých deváťaček se nijak zahanbit nenechal. V kuloárech se však říká, že to nejlepší prý přišlo na konec. Ještě před školní hymnou Prázdninová, kterou opět zazpívali všichni přítomní, se v hravém světle předvedli učitelé. Nejprve na plátně v krátkém skeči představili jednu z metod muzikoterapie, pak na živo sehráli a zazpívali Jóžina z bažin. A když vám řeknu, že nechybělo ani práškovací letadlo a že Jóžin byl opravdu hrůzostrašný, tak mi věřte. Odvedená práce učitelů a žáků ze Základní školy v Komenského ulici si nezaslouží opravdu nic než chválu. Organizace nebyla ponechána náhodě a výsledné představení tak bylo pro všechny povzbudivým zakončením pracovního týdne. IVANA PITROVÁ Třídit, ale KAM? hned u domu a hodinu se pouze procházet v parku. Marně jsem se pokoušela zjistit, jak často se tzv. zvony vysypávají. Nestálo by za úvahu, pokud chceme na obyvatelích města třídit TKO, aby tyto zvony byly častěji vyváženy? Možná by bylo vhodné na tyto zvony vylepit termíny odvozu (např. každé pondělí, každý pátek) a podle toho bych se mohla orientovat, zda mám přijít za dva dny nebo za dva týdny a nemusela bych dávat odpad tam, kam nepatří. Dalším krokem k nápravě by mohlo být i pořízení více nádob na odpad nebo přímo KTN u institucí se zvýšenou produkcí odpadu (např. ZUŠ). Není právě příjemný pohled na budovu na jedné z hlavních ulic ve městě, před kterou je neustále plná popelnice (někdy již druhý den po svozu TKO) a vedle ní několik pytlů s odpadem, které jsou bohužel nezřídka i poškozené a odpad je povětrnostními vlivy nebo i lidmi roztrušován po okolí. I volně odložený vánoční stromek dokáže při větším větru docela vysoko a daleko odletět (mám přímou vzpomínku na takto odložený stromek). Vzhledem k tomu, že jak jsem se přesvědčila, ne všichni občané čtou Sušické noviny (ovšem k jejich velké smůle), mohl by se problém třídění odpadu a tím problém i vzhledu našeho města řešit i znovuvydáním letáků pro jednotlivé domácnosti a hlavně instituce a firmy s upřesněním stanovišť tzv. zvonů a současně i termíny jejich vývozu. Upřesnění stanovišť by bylo vhodné zpracovat formou základního plánku města a vyznačením stanovišť. Je pravdou, že přehled umístění zvonů byl v nedávné době uveřejněn v Sušických novinách, ale ne každý občan zná město dle názvu ulic a tím má sníženou orientaci. vš Nebylo opravdu snadné zajistit výstavbu nové budovy Měšťanské školy v Sušici. Jak se dozvídáme z historických pramenů, o její potřebě se diskutovalo od vzniku první měšťanské chlapecké školy v roce 1871, později přemístěné do hostince Salon (shledán krajně nevyhovujícím, přesto zde škola prozatímně fungovala ještě 32 let!). Plán na výstavbu narazil i na odpor obecního zastupitelstva proti výstavbě nové nebo přístavbě stávající školy v roce Dohodnout se nemohla ani místní školní rada s okresním výborem školním Teprve po inspekci zemského inspektora Dta. Em. Vebra, jenž prohlásil, že škola dělá městu ostudu a nařídil okresnímu školnímu výboru by zakročil u místní školní rady, prohlásil výbor, že: Stav tamní školní budovy je tak ubohý, že nesnese novostavba již odkladu a vidina nové školy začala již dostávat konkrétnější podobu. Městský úřad 24. srpna 1924 oznámil místní školní radě, že si obec vypůjčí dva miliony Kč, ale sama vystaví školu v letech Přes různé dohady mezi místní školní a městskou radou došlo k položení základního kamene 8. října Avšak z důvodu právě dohadů ve městě se začalo stavět o rok později a protože mezitím stouply ceny hmot i mzdy, stavba tak podražila o tři sta tisíc korun. Po dodání detailních plánů a rozpočtu byl svěřen vrchní dozor stavebnímu architektu Lad. Skřivánkovi. Stavebníkem byla místní školní rada. Budova školní, jejíž pozemek, stavba, nábytek, tělocvičné nářadí, kuchyň a školní zařízení stálo přibližně Kč, byla kolaudována v sobotu 22. ledna Za osm desítek let svého trvání sedělo v jejích lavicích nepočítaně žáků, pracovalo zde mnoho skvělých kantorů, škola přijímala vzácné návštěvy a dostalo se jí mnohých ocenění. V současné době zde pracuje 22 učitelů, dvě vychovatelky školní družiny, učí se tu 325 žáků ve 14 třídách, k dispozici je pět moderních učeben odborných předmětů, tělocvična aj. Do školy dochází žáci ze Sušice a z mnoha okolních obcí. Budova i její vybavení a areál školy neustále vzkvétá vzpomeňme namátkou: generální oprava fasády, nová běžecká dráha s umělým povrchem, úpravy hřiště, parku před školou, moderní vybavení počítačových uče- strana»měšťanka«slaví rekordem ben, pracoven výtvarné a hudební výchovy aj. Tím nejdůležitějším je ale práce pedagogů. Ani sebelépe vybavená a upravená škola nenahradí upřímný zájem o mladou generaci, potřebu učit, vzdělávat a rozvíjet osobnost mladého člověka a pomáhat mu najít své místo v životě. Tady se svým dětem opravdu věnují. Dokazují to nejen jejich velmi dobré studijní výsledky, ale také úspěchy v bohaté zájmové a mimoškolní činnosti, kterou škola podporuje a rozvíjí (přeshraniční spolupráce s partnery v Arnbrucku a Zwieselu, zájmové kroužky, sportovní hry, dovednostní i vědomostní soutěže, zapojení v celostátních školních vzdělávacích hrách, dopravní výchova ad.). Ač osmdesátiletá, neustále se vyvíjí Hledá nové způsoby, metody, možnosti, jak ještě lépe, zodpovědně a kvalitně vzdělávat mnoho dalších generací. Přejme jí, aby těch šťastných kulatých jubileí bylo ještě mnoho a mnoho. Každý, kdo se podílel na vytváření nového českého rekordu, zaslouží obdiv. Výkony jednotlivých zúčastněných se po určitou dobu sčítaly nemalou měrou přispěli i Vojta Holý (849 cviků) a Daniel Pichler (960 leh sedů). Hlavní oslavy výročí školy pro veřejnost probíhaly ve dnech května. Zahájeny byly v Muzeu Šumavy výstavou výtvarných prací žáků a učitelů školy a partnerské školy v Arnbrucku (trvá do konce května). Originálním bodem oslav byl pokus o vytvoření českého rekordu ve cvičení leh sed, nad jehož průběhem a regulérností dohlížel i zástupce agentury Dobrý den, s. r. o., Pelhřimov, která obhospodařuje v ČR oblast rekordů a kuriozit, Aleš Rafaj. Podařilo se a oficiální hodnota současného platného český rekordu vytvořeného Měšťanská škola v Sušici 1927 žáky ZŠ T. G. Masaryka v Sušici je: 285 lidí za 20 hodin provedlo celkem cviků leh sed. Bezpochyby úctyhodný výkon, který možná nenajde přemožitele. Gratulujeme! Nově vytvořený rekord základní školy T. G. Masaryka bude zapsán v České knize rekordů a evidován v České databázi rekordů a kuriozit. Daniel Pichler (960 leh sedů) Vojta Holý (849 cviků) V pátek 11. května byly připraveny sportovní soutěže na sušickém stadionu a oslavy vyvrcholily v sobotu 12. května Dnem otevřených dveří a setkáním učitelů a absolventů školy, které provázelo kulturní vystoupení žáků, dechové kapely Solovačka a skupiny Karavana Swingers Band. as foto. J. Spěváček

6 strana 6 Kulturní servis od 18. května do 1. června 2007 John Patrick: Rajčatům se letos nedaří Sušice Společenská zábava pátek 18. a sobota 19. května Den Sušice 2007 Podrobný program na sobota 26. května v hod. Husův sál John Patrick: Rajčatům se letos nedaří Divadelní hra v podání DS Maškara Praha. Režie: Filip Sychra. Osoby a obsazení: Myra Marlowová, herečka Lucie Náměstková, Tom Lamont, její manažer Petr Šístek, Cora Gumpová, vesničanka Carmen Ježíšková, Reba Harperová, vesničanka Jana Kondisová, George Piney, chlapec pro všechno Mirek Vaněk, Willa M. Wilcoxová, vesničanka Eva Farkačová, místní šerif, ochránce zákona Marek Grulich. Myra Marlowová, už lehce odkvétající holywoodská herečka, která je unavená životem v bláznivém světě showbusinessu, touží po odpočinku. Uchýlí se proto do klidu amerického venkova a hodlá inkognito psát své paměti. Venkovská idyla se však nekoná, a navíc dojde k vraždě. Koho zavraždili je však tak trochu nejasné. Vstupenky před představením na místě. čtvrtek 31. května v hod. KD Sokolovna Politické harašení Zuzana Bubílková a Martin Maxa rezervace a prodej vstupenek v MKS, tel do konce května přízemí radnice Lesní kalamita století u sušických lesů ve fotografii výstava z materiálů SULES, s. r. o. trvá do 27. června 2007 na radnici v Sušici Výstava výtvarného oboru ZUŠ sušice Znamení zvěrokruhu, pocity, nálady. Parafráze obrazů 20. stol. Ukázka vlastní tvorby učitelů výtvarného oboru Sany Chmelíkové a Miroslava Šislera. Klub českých turistů odbor Sušice Klatovský karafiát (trasy 10, 20, 30, 40 km i cyklo) Řeka Altmühl (D) na kolech, dvoudenní Boubín jednodenní výlet na rozhlednu Více na klubové vývěsce. každý pátek od hod. PDA Sušice Diskotéka pátek 18. května Tradiční kloub JOLLY JOKER special SUPPORT: SLAX HC Sušice sobota 26. května POP & WAVE & DANCE 80 s PARTY LIVE: BOND (SK) DURAN DURAN REVIVAL SUPPORT: HELIOS (80 s, Plzeň) Mateřské centrum Medvídek ul. Americké armády 74, 1. patro (nad lékárnou Galenos) pondělí, středa, čtvrtek, pátek hod. Cvičení v těhotenství a po porodu porodní asistentka B. Křížová, tel cvičení v těhotenství středa hod. cvičení po porodu info na tel. Fit Studio Luboš Jánský tel (areál sportovní haly TJ Sušice) Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , květen Výstava výtvarných prací žáků a učitelů ZŠ T. G. Masaryka a partnerské školy v Arnbrucku u příležitosti 80. výročí založení školy Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , www. mksusice.cz Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Městské informační centrum budova radnice tel , nebo pondělí pátek hodin a hod. sobota hod. MIC nabízí propagační materiál Čechy Bavorsko let sousedství informace o Bavorské zemské výstavě, která se uskuteční ve městě Zwiesel ve dnech 25. května až 14. října V MIC najdete nabídku značených vycházkových okruhů a naučných stezek v okolí K. Hor Kontakty školy, DDM ZŠ Komenského ul. tel , ZŠ Lerchova ul. tel , ZŠ T. G. Masaryka tel , www. zstgmasaryka.euweb.cz ZŠ Sušice, Nuželická 60 tel , Gymnázium tel , SOŠ a SOU tel , Základní umělecká škola tel , zussusice.skolniweb.cz Dům dětí a mládeže tel , Region Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel , (stálé expozice) denně kromě pondělí a hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v 10 00, v 11 00, v a v hod. Horská synagoga tel , denně kromě pondělí hod. Informace Městské IC, Tel , Kašperské Hory 25. května v hod. kostel. sv. Markéty Vokální koncert Koncert v rámci festivalu Šumava duchovní hudba Pořádá Šumavský kulturní spolek, spolek Laetitia a Sdružení pro duchovní hudbu Klatovy. 26. května v hod. výstavní místnost na radnici Povídání o Aljašce tak trochu jinak aneb Zpověď nešťastného cestovatele povídání o práci, přírodě a cestování v zemi, kterou člověk ještě nestihl úplně zničit. Spojeno s promítáním fotografií. Kino 23. května v 9 00 hod. Artur a Minimojové Animovaný rodinný film o chlapci, který hledá pomoc u malých skřítků žijících v zahradě jeho babičky. Český dabing, 103 min., přístupný. 23. května v hod. Pianista Příběh polského pianisty W. Szpilmana (Brody), který se vyhnul nacistickému koncentračnímu táboru a v letech se schovával ve varšavském ghettu. České titulky, 140 min., od 12 let. 23. května v hod. Vratné lahve Hrdinou filmu je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Česká komedie, přístupná, 103 min. Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). Galerie tel úterý sobota neděle Informace hod hod. Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko tel. kultura informace tel Horažďovice Kino Otava (oba dny ve hod.) Babel Náhodně propletené lidské osudy. Drama USA, titulky, od 15 let (oba dny ve hod.) Prázdniny pana Beana Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Přístupná komedie Velké Británie, titulky (oba dny ve hod.) Apocalypto Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o starobylé říši Mayů a jejím zániku. Dobrodružné drama. USA, titulky, do 15 let nevhodné (oba dny ve hod.) Bestiář Nový film Ireny Pavláskové na motivy bestselleru B. Nesvadbové. Romantická komedie. ČR, od 15 let. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel sobota 19. května ve hod. Extraband revival rocková zábava úterý 22. května v hod. Kineziologie Metoda One Brain přednáška Mgr. Miloslavy Rutové neděle 27. května v hod. Posezení s písničkou hrají lidoví muzikanti Úterníci úterý 29. května v hod. Dva muži v šachu divadelní představení čtvrtek 31. května v hod. Koncert žáků ZUŠ Horažďovice Informace Informační centrum tel Městské muzeum tel dotazy možno em výstavy v roce 2007 Zbraně a zbroj v historii Horažďovic od počátku 14. do poloviny 17. století Island a Lofoty drsný sever na fotografiích L. Hejtmana Kyrill ozvěny proměn a proměny ozvěn velkoplošné fotografie a fotografiky tváře krajiny v doznívajícím orkánu; Petr Mika DDM Horažďovice sobota Volný závod leteckých modelářů sraz soutěžících je v 8 hod v zámku, vlastní soutěž proběhne na louce u Týnce od 10 hod. Hrady a zámky Rabí tel., fax úterý neděle a hod. Kašperk tel úterý neděle hod. Velhartice tel úterý až neděle hod. Švihov tel úterý až neděle hod. Pozvánka Bonsai Merklín 2007 Líbily se vám předchozí ročníky bonsajové výstavy v Merklíně, nebo vám unikly pro nedostatek času? Máte starosti se svými bonsajemi, chcete poradit či se jen podělit o své radosti a úspěchy v této zálibě? Pro vás všechny připravujeme 4. ročník Bonsai Merklín 2007 a věřte, že i v letošním roce na vás čeká mnoho krásných bonsají, několik doprovodných akcí a také pěstitelé, toužící se s vámi podělit o zkušenostmi s pěstováním bonsají. Výstava bude probíhat o prvním červnovém víkendu, tedy , vždy od 9 00 hod. do hod. v Merklíně u Přeštic v areálu Merklínského zámku. V sobotu od hod předvede ukázku aranžování květin Hana Šebestová, trojnásobná vítězka na mistrovství ČR ve floristice. Její originální aranžmá zdobí mnoho svateb, interiérů, dokáže však také modelky či nevěsty ozdobit květinovými šperky. Od hod vás čeká ukázka tvarování Martina Ašenbrennera, absolventa japonské bonsajové školy, známého demonstrátora a zkušeného pěstitele bonsají. V neděli od hod bude probíhat společná dílna, která bude zaměřena na tvorbu mrtvého dřeva. Chcete-li poradit s vaší bonsají či jejím pěstováním, přijďte i s vaší bonsají. Výstavou vás budou provázet pěstitelé z Plané u Mariánských Lázní, Plzně, Libochovic, Holýšova, Staňkova, Sušice i Merklína a bude zde opět možné zakoupit bonsaje i pomůcky k jejich pěstování, které vám doveze L. Kotál, M. Ašenbrenner a J. Glaser. Srdečně vás zveme na relaxování mezi krásnými bonsajemi a setkání s lidmi, kteří mají stejně zajímavou zálibu jako vy. K. VOŠAHLÍK

7 Program kina Sušice Kulturní servis kino Sušice Filmový klub strana 7 Filmy, které musíte vidět Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (čtvrtek pátek) Spiderman 3 * Pokračování oblíbeného kultovního příběhu pavoučího muže. Hrají Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco aj., režie Sam Raimi. USA, titulky, 140 min., od 12 let, vstupné 70 Kč (sobota neděle) od hod. Most do země Terabithia/Bridge to Terabithia * Dobrodružný fantasy příběh dětí, které vytvoří imaginární království, plné kouzelných bytostí, ve kterém se stanou králem a královnou. Hrají Anna Sophia Robb, Josh Hutcherson aj., režie Gabor Csupo. USA, titulky, 95 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! 19. (sobota) Po hlavě do prdele Provokativní černá komedie z naší současnosti sleduje tři linie vyprávění, které se prolínají o Štědrovečerní večeři. Hrají Ondřej Vetchý, Veronika Žilková, Jiří Mádl aj., režie Marcel Bystroň. ČR, 89 min., vstupné 70 Kč. 20. (neděle) Maharal: Tajemství talismanu Dobrodružný příběh o hledání obrovského pokladu, které začíná smrtí rabína Löwa a končí v současné Praze. Hrají Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil aj., režie Pavel Jandourek. ČR, 100 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy! (pondělí úterý) Obsluhoval jsem anglického krále Dlouho očekávaný snímek podle vrcholného díla Bohumila Hrabala. Hrají Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Marian Labuda, Jiří Lábus a další, režie Jiří Menzel. ČR, 120 min., od 12 let, vstupné 70 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! 23. (středa) Hudbu složil, slova napsal/music&lyrics * Komedie o popové hvězdě, která se za pomoci své přítelkyni pokouší o comeback. Hrají Hugh Grant, D. Barrymore aj., režie Marc Lawrence. USA, titulky, 104 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. 24. (čtvrtek) Red Road/Filmový klub * Dramatický příběh operátorky kamerového systému, která sdílí tajemství lidí z obrazovek. Hrají Kate Dickie, Tony Curran aj., režie Andrea Arnold. Skotsko, titulky, 113 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! (pátek sobota ) Taxi 4 * Čtvrtá část slavné automobilové ságy. Hrají Samy Naceri, Fréderic Diefenthal aj., režie Luc Besson. Francie titulky, 91 min., od 12 let, vstupné 60 Kč (neděle pondělí) Horší už to nebude/stranger than Fiction * Neotřelá komedie o tom, jak vzít dosavadní život do svých rukou a učinit z něj takový, jaký ho chcete mít. Hrají Will Ferrell, Magie Gyllenhaal, Dustin Hoffman aj., režie Marc Foster. USA, titulky, 113 min., od 12 let, vstup 60 Kč (úterý středa) Poslední skotský král/last King of Scotland * Autentické drama skotského lékaře ze zákulisí jedné z nejstrašnějších hrůzovlád v Africe za vlády diktátora Idi Amina. Hrají Forest Whitaker, James McAvoy aj., režie Kevin McDonald. Velká Británie, titulky, 123 min, od 15 let, vstupné 55 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! (úterý středa) od hod. Arthur a Minimojové * Arthur et les Minimoys Roztomilý animovaný rodinný film o chlapci, který hledá pomoc u malých skřítků žijících v zahradě jeho babičky. I malí mohou dokázat velké věci Francie, český dabing, 103 min., přístupný, vstupné 50 Kč. Nenechte si ujít! (čtvrtek pátek) Divočáci/Wild Hogs * Rozpustilá komedie o motorkářském výletě napříč Amerikou. Hrají Tim Allen, John Travolta aj., režie Walt Becker. USA, titulky, 99 min., přístupný, vstupné 65 Kč (sobota neděle) Nejlepší sportovec století Trpět nechutí k práci, místo ní sedět na kůlu a být za to jmenován nejlepším sportovcem století, aneb jak syn chudého venkovana ke štěstí přišel Podporuje Divadlo Járy Cimrmana! Nizozemsko/SRN/Švédsko, titulky, 97 min., přístupný, vstupné 59 Kč. Red Road čtvrtek 24. května Jackie sleduje monitory pouličních kamer jedné bezpečnostní agentury na předměstí severního Glasgowa. Moc toho o ní zpočátku nevíme, teprve když jednoho dne kamery zachytí Clydea, minulost ožije, z Jackie se stane posedlý stopař a všem dojde, že mezi těmi dvěma bude zřejmě nevyřízený účet. Velmi zajímavý film, plný velkých očekávání, depresivní poezie předměstí i bolestných vzpomínek a vyprahlých vztahů, ale také silných hereckých výkonů. Režisérkou filmu oscarová vítězka za krátký film Andrey Arnoldová. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. 2. června Legoland výlet plný zábavy pro rodiny s dětmi 16. června Pasov prohlídka města 22. a 29. června Sluha dvou pánů Otáčivé hlediště Český Krumlov. 7. července Dvůr Králové Safari Oblíbená cesta za zvířátky (pro rodiny s dětmi). 13. července Cikánský baron opereta Otáčivé hlediště Český Krumlov. 20. července Cikánský baron opereta Otáčivé hlediště Český Krumlov. Poslední dvě volná místa v roce 2007 sz 21. července Výlet s prohlídkou zámků Hrádek u Nechanic a Častolovice 27. července Zlatovláska pohádka Otáčivé hlediště Český Krumlov. Pro rodiny s dětmi, začátek představení v hod. Cestou navštívíme lovecký zámek a zoologickou zahradu Ohrada u Hluboké nad Vltavou. 11. srpna Výlet s prohlídkou zámků Vranov nad Dyjí a Dačice 17. srpna Kráska a zvíře Otáčivé hlediště Český Krumlov. 25. srpna Výlet s prohlídkou zámků Nelahozeves a Libochovice 8. září Mnichov výlet s prohlídkou historických památek města 20. září Litoměřice návštěva výstavy Zahrada Čech 8. prosince Vídeň za krásami vánoční metropole Objednané vstupenky si vyzvedávejte do 31. května v kanceláři MKS (Sokolovna, I. patro). Včelky v Rokycanech Zlaté pásmo 20. března 2007 v půl osmé vyrazily Včelky Sušického dětského sboru na krajskou soutěžní přehlídku pěveckých sborů do Rokycan. V autobuse panovala od začátku dobrá nálada povídalo se, hrály se karty a další hry, domlouvalo se, jak nahradit chybějící zpěváky. Vše probíhalo s naprostou přirozeností a samozřejmostí, jako by Včelky vyjížděly na koncertní zájezdy každý týden. Několik zpěváků sice pocítilo na svých žaludcích měkkost pérování komfortního 51místného autobusu a vznikla tak vynucená občerstvovací prokrvovací hygienická přestávka, ale i přesto jsme se pak stihli ještě za jízdy dokonce částečně rozezpívat. S malým zpožděním jsme vstoupili do prostor ZUŠ Rokycany, za běhu se převlékli a doslova dolétli na soutěžní pódium. Nepodařilo se nám v té rychlosti seřadit a několik zpěvaček 1. hlasu tedy zůstalo mezi hlasem druhým. Včelky se nenechaly zaskočit a předvedly ve čtyřech skladbách vynikající pěvecký výkon. Rozverná Včela, klidné, mírně melancholické trojhlasé Černé oči zpívané a capella, radostné Sun Children a dovádivá Slůňata vše intonačně i rytmicky vyrovnané, zvukově stmelené a navzdory vyšším polohám působivě lehké a přirozené. Výraz skladeb byl umocněn přesvědčivým a uvolněným přednesem. Porota ohodnotila vystoupení Zlatým pásmem a Včelky tak obhájily loňský úspěch. Děkujeme všem rodičům a přátelům Sušického dětského sboru za podporu a pomoc, Včelkám gratulujeme. jp Spiderman května Příznivci komiksového hrdiny se znovu setkávají s pavoučím mužem. Na začátku třetího dílu série se s Peterem Parkerem setkáváme ve chvíli, kdy se mu konečně daří spojit oddanost ženě se svými superhrdinskými povinnostmi. Zdánlivý klid je však pouze tichem před bouří. Když se barva jeho obleku začne měnit na černočervenou a propůjčí jeho schopnostem mnohem větší sílu, začne se měnit i Peter. Pod vlivem nového obleku se stává příliš sebejistým a začne zanedbávat lidi, na kterým mu nejvíce záleží. Spiderman bude tentokrát potřebovat objevit sám v sobě svůj smysl pro slitování, který z něj dělá to, čím ve skutečnosti je opravdového hrdinu. Most do země Terabithia května v hod. Rodinný snímek žánru fantasy vznikl podle stejnojmenného bestselleru americké spisovatelky Katherine Patersonové, která touto knihou chtěla pomoci svému malému synovi Davidovi (dnes jednomu z producentů tohoto filmu), aby se lépe vyrovnal se smrtí svého kamaráda. Přátelství, síla dětské fantazie, touha uniknout od reality, rodinná soudržnost a ztráta blízkého člověka s tím vším se ve výpravném filmu setkáte. Most, po němž se dá přejít potok do kouzelné země, představuje most mezi fantazií a skutečností. Děj se odehrává ve dvou rovinách v imaginární zemi Terabithia, kterou si děti samy vytvořily a v každodenním životě, kde se obě děti setkávají se šikanou, pocity vykořeněnosti a se starostmi světa dospělých. Hlavní kouzlo dojemného příběhu spočívá v citlivém vykreslení dětského světa, kde může být hranice mezi snem a skutečností opravdu tenká. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Hudbu složil, slova napsal 23. května Romantická hudební komedie vznikla přímo na tělo přednímu filmovému milovníkovi Hughu Grantovi. Velmi příjemným překvapením je jeho zpěv, který zatím neměl možnost ve filmu uplatnit. Děj se odehrává v současném New Yorku, tvůrci se ale hodně vracejí do 80. let 20. století. Hugh Grant představuje bývalého člena skupiny PoP, která byla v 80. letech slavná, teď však už jen živoří z bývalé slávy. Náhle se mu naskytne výjimečná příležitost má rychle napsat duet pro turné populární zpěvačky. Několikadenní snaha je korunována úspěchem. Horší už to nebude května Romantická komedie o smrti a daních je příběhem Harolda, který se pohybuje mezi svým pustým bytem a bezduchou prací vyššího daňového úředníka. Až jednoho dne uslyší hlas, který zní v jeho hlavě nic nepřikazuje, jen komentuje jeho existenci. Harold se postupně seznamuje s psychologem, psychiatričkou i profesorem literatury, který zjistí, že Harold se zřejmě stal postavou nějakého literárního díla, jehož autorka nechává své hrdiny vždy zemřít. Může svůj osud změnit? Kolik mu zbývá času? Velmi zajímavý neobyčejný film, jeho působení je umocněno i výbornými hereckými výkony. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Poslední skotský král května Název snímku je trochu zavádějící zmíněným panovníkem není žádný Skot, ale jeden z nejkrutějších afrických diktátorů, ugandský prezident Idi Amin ( ), který měl Skoty v oblibě. Po převratu v roce 1971 jmenuje Amin jako svého osobního lékaře mladého Skota, s nímž se náhodou setkal. Tak jako řada jiných i Nicholas Garrigan podlehne šarmu ambiciózního vůdce, který provádí řadu reforem. Až příliš pozdě odhalí i odvrácenou tvář otcovského a přátelského muže. V okamžiku, kdy pochopí, že jeho nadřízený je nelítostný likvidátor, je už pro něj pozdě. Snímek vznikl podle románu Gilese Fodena, v němž se mísí fikce se skutečností. Zatímco Amin a jeho činy jsou reálné, postava Nicholase je smyšlená, ačkoliv i ona má předobraz v diktátorově okolí. Amin měl skutečně skotského lékaře. Ve filmu je dobře vystižena atmosféra, k čemuž jistě přispělo natáčení na autentických místech, špičkové jsou i herecké výkony. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Zrodila se bestie zřejmě někdy mezi rokem 1924 a Idi Amin, syn lugbarské čarodějky, vsadil na armádu, kde se postupně vypracoval tak vysoko, že v roce 1971 zorganizoval státní převrat (radili mu Arafat i Kaddáfí). Prohlásil se doživotním prezidentem a maršálem, dobyvatelem říše Britů v Africe a také skotským králem. Odhaduje se, že během své vlády ( ) nechal zavraždit více než 400 tisíc svých odpůrců. Ze země vyhnal asijské obchodníky i izraelské poradce, otevřeně spolupracoval s palestinskými teroristy. Jeho vláda byla plná vražd a mučení, které se nevyhnulo ani jeho vlastní rodině. Byl devítinásobným šampionem země v boxu a předsedou Organizace africké jednoty, měl pět žen, dvanáct dětí a metrák váhy na dva metry výšky. Po prohraném konfliktu s Tanzánií musel v roce 1979 uprchnout ze země a zemřel téměř v zapomnění v roce 2003 v Saúdské Arábii.

8 strana 8 Sport Otava cup odstartuje poslední květnový víkend Takto bojovali sušičtí fotbalisté na loňském ročníku Otava cupu. Snad i letos v tvrdé zahraniční konkurenci obstojí a dosáhnou těch nejlepších umístění. Jonáš Bartoš Letos poprvé na antuce V úterý 1. května 2007 odpoledne zahájili naši volejbalisté jarní sezónu tradičním způsobem. Uspořádali již VI. ročník smíšeného turnaje Pod Břízkou (uzavřený losovaný turnaj pro členy oddílu a jejich pozvané hosty). Hrálo se na nové antuce, kterou si hráči spolu se správcem stadionu položili na předchozích brigádách. Počasí se celkem vyvedlo, i když vítr a sluníčko byly velice nepříjemnými soupeři. Turnaje se zúčastnilo celkem 23 členů oddílu a jejich hostů, z toho 12 mužů a 11 žen. Hráči a hráčky byli rozlosováni do čtyř mužstev. Po každém setu se provádělo opětovně nové losování (v kolektivním sportu hrál každý sám na sebe). Dva kurty ovládlo sportovní nadšení bez ohledu na věk zúčastněných (nejstarší 60 let, nejmladší 16 let). Loňská první místa se nepodařilo uhájit nikomu. Letošními vítězi jsou Josef Kankrlík a Růžena Kladívková, kteří prokázali největší odolnost vůči povětrnostním nástrahám (zkušenost je zkušenost). Po vyhlášení výsledků se provádělo opékání buřtů a klobás k velikému nadšení volejbalového potěru, který byl letos hojně zastoupen. it Dva rozdílné zápasy Janovice Sušice 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) Janovice Sušice 0:3 (17:25, 21:25, 23:25) V neděli odpoledne odjeli naši volejbalisté k mistrovskému dvojzápasu do Janovic. Hráli v sestavě: Čestmír Kříž, Martin Loužek, Josef Kankrlík, Bohumil Hána, Ján Vištiak a Petr Jelínek. K prvnímu utkání nastupovali s tím, že se v Janovicích neprohrává. Po odehrání několika míčů se ale nestačili divit. Hrálo se venku na umělém povrchu a na to si nemohli zvyknout. Sluníčko a vítr byl daleko větším protivníkem než soupeř, který se s přírodou vyrovnal podstatně lépe. Našim se nedařilo vůbec nic. Nahrávky byly většinou krátké a nízké, blok málo účinný, smeč mířil do sítě nebo mimo a v poli to nebylo o moc lepší. Dalo by se říci, že janovičtí hráli a sušičtí se v pohodě dívali, jak se jim daří. Postupně prohrála Sušice všechny tři sety 25:22. 25:17 a 25:23. Ve druhém zápase se z nepochopitelných důvodů karta obrátila. Soupeř jakoby ztvrdnul a okoukal od Sušice nemohoucnost z prvních tří setů. Postupně se sušickým volejbalistům začalo dařit v poli, na smeči a měli dobré podání. K oporám týmu Čestmírovi Křížovi a Josefovi Kankrlíkovi se dobrou hrou postupně přidávali další a další. Mile překvapil Petr Jelínek, kterému se od začátku dařilo vše na co sáhl. Hrál s rozmyslem a jeho důraz na soupeře platil. Sušice získala převahu a začala diktovat tempo hry. Soupeři nepomohlo střídání, tajmy ani mohutné povzbuzování domácích fanoušků. Sušice vyhrávala jeden set za druhým (17:25, 21:25 a 23:25) a oplatila porážku z prvního zápasu. it v Sušici proběhne třináctý ročník mezinárodního mládežnického fotbalového turnaje Otava cup. Letos se do Sušice sjede 46 týmů z České republiky, Německa, Nizozemska a Slovenska. Mužstva budou rozdělena do čtyř věkových kategorií mladší a starší žáci, mladší a starší dorost. Program turnaje bude též probíhat podle osvědčeného Na začátku letošního roku vznikl v Sušici nový sportovní oddíl, ve kterém mají možnost děti a mládež poznávat taje tradičního japonského bojového umění juda, jehož pravidla a etika zůstávají bez větších změn již více než 100 let. Náš oddíl není tak docela nový, přímo navazuje na SK Judo při ZŠ Dlouhá Ves, odkud jsme se z organizačních důvodů přestěhovali. Mladí sportovci z nově vzniklého oddílu Judoclub Sušice se zúčastnili v tomto roce již čtyř závodů, kde podali vynikající výsledky se konala Velká cena Chebu, kde bylo bezmála 20 oddílů z ČR, ale i mezinárodní konkurence z Polska a SRN. modelu. V pátek 2. června vedení turnaje společně se zástupci města Sušice přivítají zúčastněné týmy na slavnostním večírku v Sokolovně. Od sobotních ranních hodin začnou utkání ve skupinách. Hrát se bude na stadionech v Sušici, Hrádku, Kolinci, Kašperských Horách, Žihobcích, Žichovicích, Hartmanicích a v Dlouhé Vsi. Večer proběhne oficiální zahájení turnaje. Nebude chybět průvod účastníků městem na sušický stadion. Na stadionu se pak diváci mohou těšit mimo jiné i na vystoupení mažoretek Bonbonu Klatovy. Neděle pak bude ve znamení bojů o konečné umístění. Celý turnaj uzavře večerní slavnostní vyhlášení výsledků, přibližuje průběh turnaje ředitel Otava cupu Jaroslav Staněk. Otava cup podporuje i řada známých osobností. Záštitu nad Poslední květnový výstřel Vojenská puška 20 ran vzdálenost 50 m 1. Makrlík S. (Sušice) 198 rozstř. 2. Varcoller O. (Suš.) 198 rozstř. 3. Hošek Antonín (Sušice) Haidinger Filip (Sušice) Makrlík Miroslav (Sušice) Chmelík Antonín (Sušice) 189 Vyřazovací závod ve střelbě z pistole nebo revolveru 1. Chmelík Antonín (Sušice) 2. Varcoller Oskar (Sušice) 3. Makrlík Miroslav (Sušice) 4. Požárek Karel (Sušice) Hist. puška na čas a počet zásahů 20 ran, m 5 terčů 1. Chmelík Antonín (Sušice) 2. Varcoller Oskar (Sušice) 3. Bako Martin (Praha) 4. Haidinger Filip (Sušice) 5. Petr Petr (Plzeň) 6. Hošek Antonín (Sušice) Sportovně střelecká soutěž pořádaná k 62. výročí ukončení války se konala 8. května na střelnici v Podmoklech. Soutěžilo se ve třech disciplínách (vojenská puška 20 ran na 50 m, vyřazovací závod ve střelbě z pistole nebo revolveru, historická puška na čas a počet zásahů na 20 ran, vzdálenost m 5 terčů). Soutěže se zúčastnili střelci ze čtyř klubů včetně vojenských záloh. Přestože zpočátku nepřálo počasí, bylo dosaženo vysokých nástřelů z moderních i historických zbraní větších ráží. mm Honza Pichler vybojoval v kategorii mladších žáků do 38 kg krásné třetí místo. Dalším skvělým výsledkem bylo vítězství Dana Pichlera v kategorii mláďat do 37 kg. Taktéž s mezinárodní účastí rakouských a německých závodníků byla Velká cena města Prachatice, kde v silné konkurenci skončil na vynikajícím 2. místě Honza Pichler. Naši judisté také zápasili na dalších velkých turnajích v Teplicích a Čimelicích. Celkem již letos máme 15 medailí pět zlatých, pět stříbrných a pět bronzových medailí vybojovali ve svých kategoriích již zmiňovaní bratři Pichlerové, Denisa Lašková, Jonáš Bárta a náš benjamínek Péťa turnajem, stejně jako v minulém roce, převzal dlouholetý brankář reprezentace, Sparty i Slavie Praha, dnes asistent trenéra reprezentace ČR a Sparty Praha, Jan Stejskal a Rudolf Baťa, čestný generální sekretář ČMFS a člen vedení AC Sparta Praha. Dalším patronem turnaje je Jan Říčka, v současnosti skaut jednoho z nejlepších fotbalových klubů světa FC Chelsea Londýn. A na co se mohou diváci nejvíce těšit? V první řadě to budou jistě kvalitní fotbalová utkání, která nejsou na trávnících v Sušici a okolí k vidění každý den. Pro celé město je Otava cup velkým sportovním svátkem a zároveň i jednou z nejvýznamnějších společenských událostí roku. Doufám, že turnaj proběhne bez problémů a mužstva budou ze Sušice odjíždět spokojená a plná sportovních zážitků, uzavírá Staněk. jon Program turnaje Pátek Příjezd a ubytování účastníků, přijetí panem starostou a informační večer pro zástupce z každého mužstva v Sokolovně. Sobota zápasy ve skupinách Slavnostní průvod od náměstí na stadion TJ Sušice. Program na stadionu uvede Jan Suda. Uvidíte také vystoupení mažoretek Bonbon Klatovy. Neděle mezikola, semifinálová a finálová utkání, zápasy o umístění Slavnostní ukončení turnaje s předáváním cen na stadionu TJ Sušice obstará moderátor Rádia Šumava Radek Nakládal. Vyhlášení opět zpestří taneční číslo mažoretek Bonbon Klatovy. Účastníci turnaje Kategorie A starší dorost 1. TJ Sušice CZ 2. TJ Přeštice CZ 3. FK FC Zabovresky Brno CZ 4. Bohemians Praha 9 CZ 5. Fortuna Neukirchen D 6. SSV Satow D 7. SV Freden D 8. JFC Neu Anspach D 9. TSV Soden D 10. TSV Straßberg D 11. V.V. Alkmaarsche Boys Alkmaar NL 12. F. C. Delta Sports 95 Houten NL 13. S.V. Vosta Enschede NL 14. TS FK Vysne Opatske SK 16. TJ Svatobor Hrádek CZ Kategorie B mladší dorost 1. TJ Sušice CZ 2. Bohemians Praha 9 CZ 3. Fortuna Neukirchen D 4. SVG Göttingen 1 D 5. SVG Göttingen 2 D 6. JSG Vorspessart D 7. TSV Straßberg D 8. V.V. Nieuw Sloten Amsterdam NL 9. V.V. Alkmaarsche Boys Alkmaar NL 10. H. V. V. Helmond NL Kategorie C starší žáci 1. TJ Sušice CZ 2. FK Nepomuk CZ 3. FS Bílina CZ 4. FC Komín CZ 5. TJ Dolní Němčí CZ 6. TJ Svatobor Hrádek CZ 7. Hluboká n.vltavou CZ 8. JSG Vorspessart D 9. SV Bubenreuth D 10. V. V. Hoogland NL 11. VV Carvium Heren NL 12. SDZZ Zevenaar NL Kategorie D mladší žáci 1. TJ Sušice CZ 2. Hluboká n. Vltavou CZ 3. TJ Dolní Němčí CZ 4. TJ Klatovy CZ 5. FK Nepomuk CZ 6. FK Tatran Kadaň CZ 7. Fortuna Neukirchen D 8. SV Baiersdorfer D Judoclub Sušice na turnajích boduje Věneček. Nesmíme ale zapomenout i na ostatní, kteří se sice prozatím neumisťují, ale poctivě a s chutí trénují a získávají na turnajích své první zkušenosti. Naší druhou trenérkou je velmi úspěšná judistka Martina Věnečková ze Sušice, která je úřadující mistryní ČR v kategorii veteránů (ačkoli na to skutečně nevypadá) a již v listopadu bude svůj titul v Praze obhajovat. Děkujeme všem, kteří nám sponzorsky pomáhají a bez jejichž pomoci by to nešlo. Hasit, a. s, Solodoor Sušice, a. s., Pap Sušice, Čajda Sport, zpěvák Dan Bárta, město Sušice, ČSTV regionální sdružení Klatovy, Krajský svaz judo Plzeň a předem děkujeme dalším firmám i fanouškům ze Sušice, kteří našemu oddílu budou chtít jakkoliv pomoci v našem snažení zviditelnit město Sušice a Plzeňský kraj nejen v naší republice, ale později i v zahraničí. Chtěli bychom touto cestou také oslovit případné zájemce o judo v Sušici a okolí. Rádi mezi sebou uvítáme děti ve věku 5 15 let, které budou mít chuť se něco nového naučit a protáhnout tělo ozvěte se na telefon Petr Hejplík a jistě se domluvíme. Další informace také získáte na PETR HEJPLÍK, trenér a předseda Judoclub Sušice, o. s.

9 Základní škola Sušice, Lerchova ulice slaví 25. výročí strana 11 učíme se sportujeme bavíme se cestujeme pracujeme a p omáháme no, prostě žijeme učíme se sportu Zveme vás 17 a 18. května 2007 čtvrtek od 17 hodin v KD Sokolovna Školní akademie pátek od 8 do 16 hodin Den otevřených dveří pátek ve 14 hodin slavnostní zahájení v hale školy Výstava žákovských prací Keramický jarmark (výstava otevřena v sobotu od 9 do 15 hodin) jeme bavíme se cestujeme pracujeme a pomáháme no, prostě žijeme učíme se sportujeme bavíme se

10 strana 12 Soutěž»Dívka Šumavy«získala ocenění Pestrý program sledovalo více než 200 diváků. V průběhu akce byly předány jmenovací dekrety pohádkovým mistrům cechů a ceny Víly Šumavy za propagaci a rozvoj Šumavy. Hlavní cenu obdržela společnost internetový server ŠumavaNet.cz převzal Mgr. Pavel Hladký, další ceny obdržela soutěž Dívka Šumavy 2006 a RRA Stachy. (mp) Pro Dívku Sympatie 2007 můžete hlasovat už jen do 6. června tak nezapomeňte podpořit svou favoritku. Vámi vybrané dívce zašlete SMS ve tvaru DS 01 až 12 (DS mezera 01 12) a odešlete na číslo V rámci hlasování o Dívku Sympatie můžete vyhrát dovolenou na Šumavě a hi fi věž. (1) (2) (3) Vítězka ankety Dívka Sympatie 2007 bude vyhlášena na finálovém večeru 9. června v Sušici, získá lákavé ceny jako např. pronájem osobního automobilu značky Hyundai, poukaz na víkendový pobyt v luxusním Park Hotelu v Plzni pro dvě osoby v hodnotě Kč, mobilní telefon, víkendový pobyt na Šumavě, šperky, parfémy aj. tz Informace Sušické gymnázium v Zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Fotografie je zázrak Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje zkrotit a zastavit čas a ukázat neuchopitelné: pohyb, lásku, smutek, bolest i krásu. Probouzí k životu naše vzpomínky na to, co máme rádi. Kéž jsou vaše fotografie nacpané emocemi a radostí jako vaše hlavy po prvním rande Motto fotografky Sáry Saudkové pro 2. ročník FotoAkademie (4) (5) (6) V úterý 10. dubna 2007 proběhlo v Zrcadlovém sále MŠMT v Praze slavnostní předávání cen vítězům druhého ročníku fotografické soutěže FotoAkademie A006. Slavnostní ceremoniál se konal za přítomnosti ministryně školství Mgr. Dany Kuchtové, ceny vítězným studentům předávala fotografka Sára Saudková. pan Hugo Pavel, který besedoval se studenty o svém bratru Otovi. Další doprovodnou akcí byla výstava vítězných fotografií, která byla uspořádána na třech místech v České republice. Jedním z těchto míst bylo opět Gymnázium v Sušici. Jan Paták: Sandra Soutěže ze zúčastnilo 50 studentů naší školy. Doufáme, že letošní úspěch bude pro naše studenty motivací k dalšímu fotografování a účasti v příštím ročníku, jehož téma nese název Horolezec a fotograf Vilém Heckel. Mgr. EDITA KROUSKÁ Jakub Baierl: Ranní rosa Jakub Baierl: Pohled z Krkonoš (7) (8) (9) Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města upozorňuje všechny žadatele o pronájem městského bytu, že od 1. června do 30. června 2007 bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu. Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce. (10) (11) (12) Číslo Příjmení a jméno SMS Město Výška Míry Věk 1 Sitterová Andrea DS 01 Vimperk Hofmanová Alena DS 02 Kdyně Hlavatá Jana DS 03 Sušice Křenová Markéta DS 04 Přeštice Houfová Kamila DS 05 Č. Budějovice Marešová Lucie DS 06 Sušice Krýslová Eliška DS 07 Příkopy Hostouň Palečková Eva DS 08 Švihov Ježovy Netrvalová Monika DS 09 Švihov Vejvodová Kamila DS 10 Sušice Tumpachová Jitka DS 11 Holýšov Baťková Renata DS 12 Prapořiště Cena SMS je 6 Kč vč. DPH, službu technicky zajišťuje Erika, a. s., Na Příkopě 9 11, Praha 1, Infolinka Šimon Šmíd: Samotář Studenti Gymnázia v Sušici obsadili ve velké konkurenci 148 středních škol z celé republiky krásné třetí místo v soutěži s tématem Ota Pavel sportovní redaktor. Druhý projekt, tentokrát určený žákům nižšího stupně víceletých gymnázií a základních škol, nesl název Fotografie malování světlem. Tady naše gymnázium obsadilo pátou příčku mezi 78 školami. Ceny za naše studenty převzala v Praze Mgr. Štěpánka Baierlová, která naší školu do soutěže přihlásila a po celou dobu byla studentům velkou rádkyní a oporou. Samotnou soutěž provázely v tomto školním roce i další akce, například fotografické workshopy, z nichž jeden byl zorganizován i na našem gymnáziu. Studenti měli možnost seznámit se s moderní digitální technikou, prací ve fotoateliéru, naučili se základům fotografování. Workshopu se účastnil i bratr spisovatele Oty Pavla, sympatický Sušičtí gymnazisté opět výborní Ve dnech dubna jsem se s trojicí studentů z Gymnázia v Sušici zúčastnila finále 15. ročníku mistrovství republiky v grafických disciplínách. Náš tým ve složení Alena Řezanková (VIII. A), Petr Löffelmann (4. A) a Jan Paták (VI. A) opět na výbornou reprezentoval nejen svoji školu, ale i naše město a Plzeňský kraj. Účast na dvoudenním finálovém klání v Mohelnici si každý ze studentů musel vybojovat mezi 149 soutěžícími v krajských kolech. Samotná soutěž v disciplíně wordprocessing, s níž jste se na stránkách Sušických novin již měli možnost seznámit, se skládala ze tří soutěžních částí formátování hladkého textu, hromadná korespondence a přeformátování již upraveného textu. Všichni tři naši studenti potvrdili, že patří ve zpracování textů pomocí počítačů mezi absolutní špičku v naší republice. V konečném součtu Alena Řezanková obsadila úžasné třetí místo, Petr Löffelmann skončil těsně na místě čtvrtém a Jan Paták se umístil na sedmém místě. Žádná ze škol, které se klání zúčastnily, neměla tak početné zastoupení na předních místech výsledkové listiny. Všem našim studentům bych chtěla za dlouhodobou reprezentaci gymnázia poděkovat a Aleně a Petrovi, které v letošním roce čeká maturitní zkouška, bych chtěla popřát i mnoho úspěchů při dalším studiu na vysoké škole. Mgr. ŠTĚPÁNKA BAIERLOVÁ jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel , IČ Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více