ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH"

Transkript

1 ekonomké a moderní systémy TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA nízkoenergetké rodnné a bytové domy energetky pasvní rodnné a bytové domy bazény rodnnýh domů Vytápěí a větraí jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RK Vytápěí a větraí bazénová jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RDH Vytápěí a větraí jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RB Větrání a vytápění rodnnýh domů a bytů vydání 0/007 Větraí jednotky, rekuperae tepla kaptola 4. D Integrovaný systém zásobování teplem rodnného domu Teplovzdušné vytápění a větrání v rodnném domě DIVIZE VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Atrea s.r.o., V Alej Jablone n. N. Česká republka Tel.: Fax: E-mal:

2 MIKROKLIMA BUDOV VÝZNAM VĚTRÁNÍ BUDOV Vntřní prostředí budov lze hodnott podle následujííh krterí: Tepelně-vlhkostní mkroklma je nejdůležtější složkou pro zajštění zdravého vntřního prostředí budov. Hygenky doporučované vyšší relatvní vlhkost vzduhu (v rozsahu 50 až 70 %), které zabraňují vysyhání slzn však pravdelně vedou ke vznku plísní (například rodu Alternara, Aspergllus,..), hlavně v hladnýh a nevětranýh rozíh místností, nadpražíh a ostěníh. Důsledkem je pak zvýšená nemonost obyvatel, časté nevolnost, alerge, záněty průdušek, aj. V současnost nabývá tento fenomén nebývalýh rozměrů př nezodpovědném utěsňování okenníh spar v elém rozsahu bez alternatvní náhrady. Naví se př vyšší relatvní vlhkost vzduhu nad 60 % zvyšuje až na dvojnásobek proento přežívajííh mkroorgansmů (např. Staphyloous, Streptoous) vůč výskytu mkroorgansmů př relatvní vlhkost 0 až 40 %. Př poklesu relatvní vlhkost se naopak výrazně snžuje počet roztočů v textlíh a výskyt následnýh alergí astma. Mez hlavní zdroje vlhkost v budováh patří především metabolsmus člověka (produke 50 až 50 g vodní páry/h/, podle druhu čnnost), koupelny (produke 700 až 600 g vodní páry/h), kuhyně (produke 600 až 500 g vodní páry/h) a sušení prádla (produke 00 až 500 g vodní páry/h/5 kg). V řadě vyspělýh zemí se proto pro dodržení optmální relatvní vlhkost vzduhu mez 5 a 45 % předepsuje nuené řízené větrání bytů, s trvalou ntenztou větrání n = 0, až 0,5 (h ). Mkrobální mkroklma je vytvářeno mkroorgansmy bakterí, vry, plísněm, sporam a pyly. Vážným problémem se v poslední době stávají alergké syndromy na spory různýh druhů plísní a pylovýh část. Dosud nejúčnnějším způsobem jak snížt mkrobální konentrae v budováh je dokonalé větrání s přívodem kvaltního venkovního vzduhu. Aerosolové mkroklma aerosoly se v ovzduší vyskytují ve formě pevnýh část (prahů) nebo kapalnýh část (mlhy). Domovní prah, zvláště částe pod mkrometr, je další hlavní příčnou postžení astmatem. Odérové mkroklma mmo běžné odéry (kouření, příprava jídel) se v nteréru dnes vyskytují styreny, formaldehydy a odpary z nátěrů, tedy látky dříve neznámé. Jako krterální a exaktně měřtelná hodnota se všeobeně udává konentrae 0,0 % CO (Pettenkoferovo krtérum) a pro odstranění potu vydýhaného vzduhu z produke tělesnýh - odérů pak dokone 0,07 % CO (tj. 700 ppm = 00 mg.m ). Zásadním způsobem lze kvaltu odérového mkroklmatu v budováh ovlvnt pouze dostatečným přívodem čerstvého vzduhu. Základní a ve světě uznávaná hodnota ntenzty větrání se udává 5 m /hod čerstvého venkovního vzduhu na jednu osobu pro odvedení běžnýh tělesnýh odérů (pro neadaptované osoby). Toxké mkroklma je vytvářeno toxkým plyny s patologkým účnky. V nteréru budov je zdravotně nejzávažnějším plynem CO. Ve špatně nebo rkulačně větranýh kuhyníh s neodvětraným plynovým sporáky vznká oxd dusíku NOx až 50 mkrogramů/m s prokazatelně karnogenním účnky. Formaldehyd způsobuje ve vyššíh konentraíh dráždění očí a slzn, současně je alergenem a potenálním karnogenem. SOUČASNÝ STAV Stále se zpřísňujíí požadavky na kvaltu obvodovýh konstrukí bytovýh staveb a snžování průvzdušnost všeh spár s sebou přnáší řadu problémů: výrazně klesá přrozená výměna vzduhu v nteréru až pod hodnoty n<0,05(h )naprosto nevyhovujíí z hygenkýh hledsek př neměnné produk vodníh par průměrné rodny do nteréru bytu (až 0 l/den) dohází pak k výskytu plísní se slně negatvním důsledky pro ldské zdraví kondensovaná vlhkost nepříznvě ovlvňuje vzhled žvotnost stavebníh konstrukí př mnmalza tepelnýh ztrát objektů dohází jž k problémům př zaregulování klaskýh vodníh otopnýh soustav dohází k přehřívání staveb letní solární zátěží, praktky bez možnost přrozeného odvětrání ZÁSADY NÍZKOENERGETICKÉ VÝSTAVBY Nové znění ČSN (00) Tepelná ohrana budov zavádí v souladu s EU výrazně zpřísněné hodnoty součntelů prostupu tepla všeh obvodovýh konstrukí vůč předhozím požadavkům. Dále se v nové normě spefkují hygenké požadavky na výměnu vzduhu v budováh, využívání řízeného větrání s rekuperaí tepla a kontrola vzduhotěsnost (neprůvzdušnost) budov podle ČSN EN 89 (blower door test). Smyslem těhto zásadníh změn je především snížení provozní energetké náročnost staveb a dále zkvaltnění jejh vntřního mkroklmatu. Budounost určtě patří nízkoenergetké výstavbě rodnnýh a bytovýh domů u nhž přepočtená spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kwh/m rok, a pro které lze defnovat hlavní zásady:. vhodná orentae pozemku k světovým stranám. orentae obytnýh místností k jhu pro využtí pasvníh solárníh zsků. kompaktní tvar budovy (poměr A / V) a optmální rozsah prosklení 4. vyloučení tepelnýh mostů 5. velm nízké hodnoty součntelů prostupů všeh obvodovýh konstrukí: obvodové stěny: U < 0,5 W/m K; střehy: U < 0, W/m K ; okna: U <, W/m K 6. nízká výrobní energetká náročnost stavebníh materálů (vhodnost např. dřevostaveb) 7. dokonalá vzduhotěsnost elé stavby (měřená Blower door testem dle EN 89, tj. n < 0,9 (h ) př Dp = 50 Pa) 8. nstalae řízeného větrání s rekuperaí tepla, výhodně v kombna s pružným teplovzdušným vytápěním a s využtím vntřníh tepelnýh zsků 9. nstalae bvalentního (doplňkového) topného zdroje na bomasu (krbová vložka, kamna) 0. nstalae solárníh systémů pro podporu vytápění a ohřev TUV, s nízkoteplotní akumulaí. použtí energetky úspornýh spotřebčů SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ stará nízko- energetky parametr jednotka výstavba energetké pasvní rodnnýh domy domy domů (NED) (EPD) spotřeba tepla na vytápění a větrání * kwh/rok až až < 00 ** měrný výpočtový příkon tepla pro W/m > < 0 vytápění a větrání měrná spotřeba tepla pro ÚT vytápění kwh/m /a a VZT větrání měrná spotřeba tepla pro ohřev TUV kwh/m /a 5 < měrná spotřeba elektrké energe kwh/m /a 0 < v dománost (El) souhrnná měrná spotřeba kwh/m /a (ÚT+VZT+TUV+El) souhrnná spotřeba prmárníh palv PEZ kwh/m /a < 0 mnmální požadovaný součntel prostupu W/m /K < 0,0 < 0, tepla stěnou mnmální požadovaný součntel prostupu W/m /K <,0 < 0,85 tepla okna * průměrný rodnný dům 40 m užtné plohy ** u domů EPD kryjí vntřní zsky až 5 % elkové spotřeby tepla k vytápění, solární zsky až 0 % a zbytková spotřeba je a 5 % v středoevropském klmatu je vhodnější preferene vntřníh zsků před solárním zsky, přčemž rozsah okenníh ploh nemá převýšt 5 0 % plohy fasády

3 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA MIKROKLIMA DORUČENÉ HODNOTY MIKROKLIMATU OBYTNÝCH BUDOV topné období letní období parametr označení optmální přípustné optmální přípustné výsledná teplota t ( C) 0,8+/-0, /-0,5,0 8,0 relatvní vlhkost rh ( C) ryhlost proudění vzduhu m/s max. 0,5 max. 0,0 max. 0,5 až,0 POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ zahranční předps ntenzta výměny vzduhu množství větraího vzduhu DIN 470 0,5 h VDI 088 0,4 0,8 h NKB Publaton 0,5 h 0 m h ECE Compendum 0,5 h BSF 998:8 0,4 h -,6 m h m ČR ČSN ,5 h ASHRAEUSA 7mh os STN , h POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ, KOUPELEN, kuhyně koupelny předps (m h ) (h ) (m h ) (h ) (m h ) (h ) DIN807/ DIN946/ ECE Compendum BSF 998: ČR HODNOTY PRODUKCE VODNÍ PÁRY zdroje vodní páry produke vodní páry (g/h) zdroje vodní páry produke vodní páry (g/h) koupel ve vaně 700 pokojové rostlny 5 0 se sprhou 600 provoz plynového sporáku spalování plynu 500 g na m plynu vaření teplá jídla vytírání podlahy, mokré čštění 000 vaření denní průměr 00 člověk v kldu 0 sušení prádla odstředěného pračkou lehká práe sušení prádla mokrého, kapajíího středně těžká prá0 00 pračka 00 těžká práe žehlení prádla 00 POROVNÁNÍ PARAMETRŮ TNÝCH A VĚTRACÍCH SYSTÉMŮ V RODINNÉM DOMĚ teplovodní vytápění teplovzdušné vytápění klaské rkulační zajštění požadovanýh s nfltraí s těsným okny s odsáváním s řízeným větráním s řízeným větráním s řízeným větráním parametrů okny (nárazové větrání) so. zařízení a rekuperaí tepla a rekuperaí tepla tepla a zemním výměníkem tepla tepelná pohoda ƒ ƒ ƒ ƒ větrání obyt. prostor ƒ ƒ ƒ ƒ nárazové větrání (režm "party") ƒ ƒ ƒ odvětrání so.zařízení ƒ ƒ ƒ účnnost provětrání ƒ ƒ rekuperae tepla ƒ ƒ ƒ využtí nterníh a externíh zsků ƒ ƒ fltrae přváděného vzduhu ƒ ƒ ƒ noční předhlazení ƒ ƒ přímé hlazení ƒ ƒ dokonalé zajštění částečné zajštění nesplňuje PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ NEDOSTATEČNÝM VĚTRÁNÍM OBYTNÝCH PROSTOR poškození staveb vlhkostí roztoč plísně alerge plísně alerge nemonost obyvatel

4 SYSTÉM ATREA VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperaí tepla Prnp moderního a ekonomkého systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduhotehnkýh rozvodů v rodnném domě: prmární okruh zajšťuje rkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduhu a rekuperaí tepla s přívodem podlahovým mřížkam do každé obytné místnost sekundární okruh zajšťuje zela oddělené odvětrání soálníh zařízení, kuhyní, případně šaten s rekuperaí tepla Oba okruhy vzduhotehnkýh rozvodů jsou vyústěny do společné vzduhotehnké jednotky DUPLEX RB, RC, RK vyvnuté a patentované frmou ATREA s.r.o. Podle zvoleného režmu na regulátoru CP zajšťují jednotky DUPLEX eloročně požadavky na mkroklma domu: rovnotlaké větrání s rekuperaí tepla teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí teplovzdušné rkulační vytápění ( s nárazovým v ětráním) podtlakové větrání soálníh zařízení s přívodem předehřátého vzduhu přetlakové letní větrání (hlavně noční předhlazení ) případně hlazení s přívodem vzduhu přes zemní výměník tepla v jednote se do rkulujíího vzduhu současně přmísí v nastavtelném poměru čerstvý vzduh, který se přvádí z fasády nebo zemním výměníkem tepla přes předfltr a předehřívá v rekuperačním výměníku s účnností až 90 %. odpadní vzduh ze soálníh zařízení a vodní pára z kuhyní se trvale (případně nárazově) odvádí odsávaím vently s regulaí a potrubním kruhovým rozvody průměru 00 až 60 mm přvádí k jednote. Tyto rozvody se osazují do stropů nebo podstropníh zákrytů. V rekuperačním výměníku se předává teplo čerstvému vzduhu a po ohlazení se odpadní vzduh odvádí menším větraím ventlátorem přes fasádní žaluze do atmosféry. odsávaí dgestoře nad sporáky se navrhují jako rkulační s uhlíkovým fltry pro zahyení pahů, s nastavtelným výkonem 50 až 450 m /h. regula vzduhovýh výkonů a tím teplot v jednotlvýh místnosteh zajšťují ručně uzavíratelné klapky v podlahovýh vyústkáh rozměru 50 x 00 mm zvýšení teploty v koupelnáh se řeší nstalaí topnýh žebříků s teplovodním nebo elektrkým ohřevem, případně nstalaí podlahového vytápění (např. topné fole) kompaktní jednotka DUPLEX R B, RC, RK je umístěna zela lbovolně do prostoru šaten, komor nebo příslušenství na stěnu, případně pod strop (pouze jednotky DUPLEX RB). S LOŽNICE TECHNICKÁ MÍSTNOST IZT RC PRACOVNA RC TZ OBYTNÝ PROSTOR KOUPELNA KUCHYNĚ RODINNÝ DŮM ZVT a,0 m ZVT a 0 0 m Legenda: e ZVT RC IZT ZVT S rkulační a čerstvý vzduh do obytnýh místností venkovní vzduh přváděný zemním výměníkem tepla odpadní vzduh z, koupelny, kuhyně rkulační vzduh z místností do VZT jednotky výfuk odpadního vzduhu po rekupera vytápěí a větraí jednotka DUPLEX RC ntegrovaný zásobník tepla IZT (alternatvně) zemní výměník tepla (alternatvně) solární vodní kolektory (alternatvně) Pro nízkoenergetké a energetky pasvní rodnné domy se zároveň doporučuje dodržet ntenztu prostorového větrání n = 0, (h ), která př trvalém provozu zajstí komfortní kvaltu vzduhu v elé budově př dáve a 5 m /h čerstvého vzduhu na osobu (Pettenkoferovo krterum). Podlahové plohé vzduhovody se dmenzují na průtok vzduhu max. 80 m /h (př ryhlost proudění maxmálně,0 m/s). o Př teplotním spádu rkulujíího vzduhu maxmálně 45/0 C se pak přvádí do místností každým vzduhovodem topný výkon max. 600 W. Tehnké řešení a funke vzduhotehnkého systému rkulační a čerstvý vzduh do obytnýh místností se standardně rozvádí jednotlvým plohým vzduhovody z poznkovaného plehu rozměru 00 x 50 mm, uloženým v tepelně zolační vrstvě podlahy. Vyústění rozvodů přes podlahové vyústky s regulaí do místnost se doporučuje vhodně umístt pod okny pro elmna hladu, a prot případnému zastavění nábytkem. Tímto systémem se vylučují akustké přeslehy mez obytným místnostm. rkulační vzduh z jednotlvýh místností se odvádí pod dveřm bez prahů do předsíně, č hodby, odkud se odsává stěnovou mřížkou pod stropem do svslýh vzduhovodů a odvádí zpět k jednote. v jednote se rkulační a čerstvý vzduh fltruje na fltru G4 s účnností až 94 %, ohřívá v teplovodním výměníku a radálním pomaluběžným ventlátorem (s nastavtelným výkonem) se rozvádí přes tlumče hluku zpět do obytnýh místností. LOŽNICE PRACOVNA KOUPELNA OBYTNÝ PROSTOR KUCHYNĚ Pro návrh VZT rozvodů a šahet nutno dodržet ČSN 7087 ohrana staveb prot šíření požárů VZT zařízením. IS BYTOVÝ DŮM

5 SYSTÉM ATREA PROVOZNÍ REŽIMY VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ BYTOVÝ DŮM DUPLEX RC; RB RODINNÝ DŮM e e e RC e e tehnká místnost předsíň obytný prostor Rovnotlaký větraí n v = 0, 0,5 ( h ); n = 0 Celoroční období rovnotlaké větrání s nastavtelným výkonem 80 až 50 m /h, s rekuperaí nebo přes by-pass. + e + e + e + e e RC + e tehnká místnost předsíň obytný prostor Crkulační a větraí n v = 0, 0,5 (h ); n = 0,5,5 (h ) Topné období teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí. RC tehnká místnost předsíň obytný prostor Crkulační vytápěí s nárazovým větráním n v = 0; n = 0,5,5 (h ) Topné období základní režm rkulačního vytápění. Impulsem z, koupelny nebo yklky v nastavenýh ntervaleh přepíná na větraí režm, z kuhyně na režm. e e e e RC e e tehnká místnost předsíň obytný prostor 4 Podtlakový větraí n v = 0, 0,5 ( h ); n = 0 Letní a přehodné období podtlakové odsávání soálníh zařízení s přívodem vzduhu přes jednotku. e e e e RC e e tehnká místnost předsíň obytný prostor 5 Přetlakový větraí hladíí n v = 0,5,0 (h ); n = 0 Letní období přetlakové větrání obytnýh prostor přívodem venkovního vzduhu (případně ze zemního výměníku tepla s hlazením). Odvod vzduhu pootevřeným okny. e vstup rkulačního vzduhu z obytnýh místností do jednotky výstup rkulačního vzduhu z jednotky do obytnýh místností vstup čerstvého venkovního vzduhu e výstup čerstvého vzduhu z jednotky do obytné místnost vstup odpadního vzduhu ze soálního zařízení do jednotky výstup odpadního vzduhu z jednotky

6 VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZENŮ RODINNÉ BAZÉNY SOUČASNÉ PROBLÉMY př nevyhovujíím odvodu vlhkostní zátěže ntenzvním odparem z hladny se zvyšuje relatvní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dohází k plošné kondenza vodníh par na povrhu stavebníh konstrukí (tepelné mosty) a elém povrhu prosklenýh stěn a oken kondenzát vážně poškozuje stavební konstruke, stéká po zasklení a pro užvatele je neakeptovatelný průvodním jevem je pak výskyt plísní (např. Cladosporum, Penllum, Aspergllus versolor) v řadě případů nejsou realzované vntřní parotěsné zábrany, vlhkost pronká dovntř obvodovýh zdí, kde kondenzuje a výrazně zhoršuje jejh tepelně-tehnké vlastnost v řadě případů jsou nstalovány pouze odvlhčovaí kondenzační jednotky, jejhž dosah proudu je však nedostatečný, nepokrývá elý prostor bazénu a dohází k slné kondenza a výskytu plísní v nedostatečně provětraném prostoru. Současně se vyskytují vážné problémy z výparů hemké deznfeke vody (hlor, ozón, halogeny brom, jód, hloroform) MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY BAZÉNOVÝCH PROSTORŮ t a = 0 C teplota vzduhu t w = 8 C teplota vody rh = 60 až 65 % relatvní vlhkost vzduhu x = 7,0 g/kg měrná vlhkost vzduhu pro výpočet a dmenzování vzduhotehnkýh systémů se pak používají hodnoty: Δx e = 4 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí vntřního a vnějšího vzduhu pro zmní období Δx e = 0 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí pro přehodné období Δx e = 5 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí pro letní období Pro stanovení množství odpařené vlhkost z povrhu hladny bazénu se používá emprkýh hodnot (pro běžné teploty t / t = 0/8 C): Σ X = 80 g/m /h... rodnné bazény př provozu Σ X = 55 g/m /h... kldná vodní hladna Σ X = 8 g/m /h... zakryté plohy bazénu Z těhto hodnot se vypočtou nároky na větrání podle rovne: FB x ΣX V mn = (m /h) (X - X ). ρ e a kde: F B... ploha vodní hladny (m ) ρ... hustota přváděného vzduhu (kg/m ) Pro běžné případy pak lze stanovt orentační měrné nároky na větrání (tj. přívod čerstvého vzduhu a odvod odpadního vzduhu) podle ročního období: rodnné bazény: V = m /h/m zmní období V = 6 m /h/m přehodné období V = m /h/m letní období w ZÁSADY EKONOMICKÉHO NÁVRHU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ RODINNÝCH BAZÉNŮ obvodové konstruke stěn a oken řešt s nejlepším tepelnětehnkým parametry omezt zbytečné a nezdůvodntelné rozsahy zasklení (zvlášť ve střeháh bazénů) zela elmnovat tepelné mosty navrhnout dokonalé parotěsné zábrany stěn a stropů navrhnout pravoúhlé tvary bazénů pro možnost nstalae navíjeíh folovýh zákrytů, případně tepelně-zolačníh kazet z plášťovaného polyuretanu napojení na bytové prostory domu navrhnout výhradně přes těsné dveře, výhodně přes samostatně odvětraný mezprostor hodby dspozčně stuovat větraí jednotku o nejblíže prostoru bazénu s ohledem na ztráty a možnost kondenzae v potrubí ZÁSADY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZÉNŮ Vyhází ze zkušeností z elé řady nově realzovanýh a rekonstruovanýh bazénů v ČR v posledníh leteh: zajštění dokonalého a rovnoměrného provětrávání elého prostoru bazénu bez nevětranýh koutů a sektorů, kde hrozí kondenzae zajštění přívodu teplého suhého vzduhu s nízkou relatvní vlhkostí zásadně k proskleným stěnám a oknům s dostatečnou ryhlostí a dosahem proudu v elém rozsahu prosklení elý prostor bazénu udržovat vzduhotehnkou trvale v podtlaku (mn. 95 %) pro vyloučení rzka pronkání par do sousedníh prostor a přes hybně provedené parotěsné zábrany do konstrukí podstropní rozvody vzduhotehnky řešt v prostoru bazénu zásadně z nerez potrubí s výfukovým dýzam nebo štěrbnam, případně Al plášťovaného polyuretanu s bílou stěrkou, s výfukovým štěrbnam bez regulae (s ohledem na komplkovaný přístup) u podlahovýh rozvodů z nerez plehu zajstt jejh dokonalou vodotěsnost, vyspádování ke sběru kondenzátu, přístup pro čštění, dokonalou tepelnou zola a zamezt zatékání vody z podlahy rozvody VZT mmo prostor bazénu řešt zásadně z těsného potrubí (např. z polyuretanu) ve spádu k odvodnění kondenzátu a s tepelnou zolaí. Nkdy nenstalovat saí vyústky do podhledu střehy přes proříznutou parotěsnou zábranu! odsávaí vyústku řešt jako entrální na protlehlé straně od okenníh ploh, ve výše pod stropem prostoru pro velm malé prostory bazénů, např. s jedním oknem, nebo v suterénu lze VZT řešt pouze entrálním tryskovým přívodem (nastavtelnou vyústkou) zásadně oddělt systém vzduhotehnky bazénu od VZT systému rodnného domu, včetně saíh výfukovýh potrubí, aby nedoházelo ke zpětným přefukům /zpětné klapky nezaručují trvalou a bezhybnou funk) vzhledem k nárazovému provozu rodnnýh bazénů (např. hodny denně) je deální nstalae vzduhotehnky spojená s teplovzdušným vytápěním, které zajstí velm ryhlý náběh teploty vzduhu na požadovanou hodnotu během několka desítek mnut (výhodně s umístěním tepelnýh zolaí plnýh stěn z vntřní strany, včetně parotěsné zábrany). vzduhotehnké jednotky pro větrání bazénů navrhnout v provedení do agresvního prostředí (hlor), tzn. s rekuperačním výměníkem z nerez nebo z plastu, odvodňovaí vany nerez, nebo speální úpravy jako základní otopná soustava se doporučuje nstalae podlahovýh rozvodů s napojením na nízkoteplotní zdroj tepla (TČ, solární zdroj), případně podokenníh konvektorů s dokonalou ohranou prot koroz a případnému úrazu

7 VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZENŮ VĚTRACÍ A VYTÁPĚCÍ REŽIMY BÁZÉNOVÉ JEDNOTKY DUPLEX RDH e délkal Větraí rovnotlaký režm Rovnotlaké větrání s rekuperaí v automatkém režmu řízené hygrostatem v případě nastavení výkonu jednotky na 0 (na ovladač vypnuto). Max. větraí výkon do 500 m /h. Oba ventlátory zapnuty, směšovaí klapka v poloze. RDH e +e Crkulační vytápěí a větraí režm Teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí řízené automatky hygrostatem a termostatem, s rkulačním výkonem až 800 m /h a větraím výkonem do 500 m /h. Oba ventlátory zapnuty, směšovaí klapka v poloze. RDH + e + Crkulační vytápěí režm Používá se pro vytápění a temperování bazénů bez provozu. Ventlátor odpadního vzduhu vypnut, směšovaí klapka v poloze 0. Př zvýšení relatvní vlhkost přehází automatky do režmu č.. Teplota řízena prostorovým termostatem. RDH e 5 Větraí režm přetlakový Intenzvní letní přetlakové větrání plným přívodem venkovního vzduhu (případně ze zemního regstru). Odvod vzduhu pootevřeným okny. Směšovaí klapka v poloze, klapka by-passu otevřena. RDH e e vstup rkulačního vzduhu do jednotky výstup rkulačního vzduhu z jednotky vstup čerstvého venkovního vzduhu do jednotky e výstup čerstvého vzduhu z jednotky vstup odpadního vzduhu do jednotky výstup odpadního vzduhu z jednotky Poznámka: Provozní režm č. 4 se u bazénů nepoužívá. Bezpotrubní rozvody s tryskovým přívodem lze použít pouze pro nejmenší bazény bez prosklenýh ploh (L max = 5 m). PŘÍČNÉ SCHÉMA VĚTRÁNÍ BAZÉNOVÉHO PROSTORU Podélný přívod větraího vzduhu nad okny nebo prosklenou stěnou, rozvodné potrubí z polyuretanu s hlníkovým povrhem. Dstrbue vzduhu dýzam nad proskleným ploham, entrální odtah nerezovou mřížkou. Podélný přívod větraího vzduhu v prosklené stěně, rozvodné potrubí kruhové z nerezového plehu AISI 04, dstrbue vzduhu perforaí nebo dýzam vertkálně a škmo na prosklené plohy.

8 ENERGETICKÉ ZDROJE A SOUSTAVY ENERGETICKÉ SOUSTAVY PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY V RODINNÝCH DOMECH RM RB PS IZT-SN SOLÁR TUV Integrovaný zásobník tepla IZT-SN pro solární ohřev TUV a solární podporu vytápění, s horní vestavěnou vložkou pro průtočný ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro přpojení solárníh kolektorů a s elektrosprálam pro topné a letní období. Zásobník IZT-SN je možné přpojt na kotle na bomasu nebo na tepelná čerpadla. RM RB PS kondenzační kotel ZP TUV Kondenzační kotel na zemní plyn, případně elektrokotel nebo tepelné čerpadlo s vestavěným ohřevem TUV, nebo odděleným zásobníkem TUV. Standardní plynové kotle jž mají vestavěnou modula výkonu podle teploty vody, která zajšťuje plynulou změnu výkonu kotle. IZT-SN TUV RM PS Tepelné čerpadlo vzduh voda s bvalentním zdrojem elektro, s ntegrovaným zásobníkem tepla IZT-SN 65 pro vytápění a ohřev TUV. RB TČ ENERGETICKÁ SOUSTAVA PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY V BAZÉNECH IZT-SN TUV RDH SOLÁR Integrovaný zásobník tepla IZT-SN pro solární ohřev TUV a solární podporu vytápění, s horní vestavěnou vložkou pro průtočný ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro přpojení solárníh kolektorů a s elektrosprálam pro topné a letní období. Zásobník IZT-SN je možné přpojt na kotle na bomasu nebo na tepelná čerpadla. ZDROJE A SPOTŘEBIČE Možné zdroje Integrovaný zásobník tepla Spotřebče kotel na pevná palva dřevo, peletky, štěpky, fytomasa IZT-SN teplovzdušné vytápění (ohřívač v jednote DUPLEX) tepelné čerpadlo (vzduh voda, země voda) ohřev teplé užtkové vody (průtočně) solární kolektory topná tělesa (především koupelny) elektřna (elektrké sprály v IZT) typizt-sn65 typ IZT-SN 95 podlahové vytápění (koupelny a pod.)

9 MAX NORM 0 CP 05 RD REGULACE A OVLÁDÁNÍ FUNKCE REGULÁTORU A DIGITÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO MODULU Vestavěná dgtální regulae Jednotky DUPLEX RB, RC, RDH, RK standardně obsahují vestavěný dgtální modul RM, umístěný v jednote v plastové rozvodn a samostatnou přpojovaí svorkovn. Systém je možné ovládat: regulátorem řady CP 05 RD entrálním řídíím systémem sgnály 0 0 V Regulátor CP umožňuje jednoduhé dálkové ovládání všeh provozníh režmů jednotky. Musí být doplněn prostorovým termostatem ovládajíím provoz topného zdroje. Systém umožňuje komfortní automatké sepnutí mpulsy z, koupelny nebo kuhyně. Funke Dgtální regulační modul ve spojení s regulátorem CP a programovatelným prostorovým termostatem zajšťuje následujíí funke: volba základního provozního režmu jednotky: ) rovnotlaké větrání s rekuperaí tepla ) rkulační vytápění a větrání s rekuperaí tepla ) rkulační vytápění (větrání pouze nárazové mpulsem) 4) větrání podtlakové 5) větrání přetlakové - letní nastavení otáček rkulačního a odsávaího ventlátoru ovládání klapky by-passu (obtok přváděného vzduhu) nastavení režmu topení sgnalzae provozníh stavů zeleným dodam sgnalzae poruhovýh stavů červenou dodou. automatké ovládání směšovaí klapky automatké ovládání teploty vzduhu v nteréru s týdenním režmem a nočním útlumem (teplota topné vody se nastavuje směšovaím ventlem topného zdroje) zajšťuje týdenní programovatelný regulátor teploty protmrazová ohrana teplovodního ohřívače kaplárou nárazové spínání větrání mpulsem z, koupelny a kuhyně s možností volby zpoždění a doběhu (umožňuje spínání bezpečným napětím 4 V, např. bazénovým hydrostatem) ST kontakt (např. pro napojení na zabezpečovaí zařízení apod.) možnost přpojení dalšího termostatu (např. ze samostatného teplovodního ohruhu vytápění koupelny, apod.) povel pro spínání kotle (beznapěťový kontakt max. 0 V/0,5A) nastavení a bloka max. výstupní teploty vzduhu možnost změny nastavení výkonů každého ventlátoru (přepojením odboček na transformátoru) protmrazová ohrana namrzání kondenzátu výměníku výstup pro automatké ovládání klapky zemního výměníku tepla podle venkovní teploty nebo uzavíraí klapky sání (voltelně) možnost vybavení manostatem pro sgnalza zanesení fltru PROJOVACÍ SCHEMA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU CP 05 RD elektrké propojení (není součástí dodávky) x 0,5 mm (stíněné) např. SYKFY xx0,5 0 V přpojenínasíť0v/50hz přes samostatné jštění 0 A, har. D (není součástí dodávky) PS RM TE (ADS ) čdlo venkovní teploty x0,5mm např. SYKFY xx0,5 Hygrostat (voltelně; u bazénů povnné) Sensor CO (volteln ě) x0,5mm např. SYKFY xx0,5 x0,5mm např. SYKFY xx0,5 Termostat x0,5mm např. SYKFY xx0,5 DUPLEX RB DUPLEX RC DUPLEX RK DUPLEX RDH K Voltelné příslušenství vz tabulka vz tabulka VSTUPY A VÝSTUPY DIGITÁLNÍHO MODULU REGULACE vstup/výstup doporučený kabel funke a využtí D, D, D x CYKY D x,5 vstup nárazové spínání větrání mpulsem 0 V z a koupelen s možností nastavení doběhu D4 CYKY D x,5 vstup nárazové spínání větrání mpulsem 0 V z kuhyně (bez doběhu, s funkí tzv. ohrany prot šíření pahů) D SYKFY xx0.5 vstup nárazovéspínání větrání spínaím kontaktem (bez doběhu) např. bazénový hygrostat STP SYKFY xx0.5 vstup spínaí kontakt umožňuje vypnutí jednotky TR SYKFY xx0.5 vstup voltelně. prostorový termostat v část vytápěné teplovodním okruhem (např. koupelna) SR CYKY D x,5 výstup ovládání klapky zemního výměníku tepla nebo uzavíraí klapky e YV CYKY C x,5 výstup 0 V / 0,5 A spínání kotle nebo okruhu teplovzdušného vytápění K CYKY A x,5 výstup beznapěťový kontakt spínání kotle IN, IN, IN x SYKFY xx0.5 vstup ovládání standardním sgnálem 0 0 V nadřazeným systémem (pouze bez regulátoru CP 05 RD) OC, DA SYKFY xx0.5 výstup hlášení poruh a zanesení fltru standardním sgnály 0 0 V

10 PARAMETRY SYSTÉMU ATREA VÝHODY TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ krytí potřeby tepla pro vytápění elého objektu záruka hygenky nutnýh trvalýh výměn vzduhu v domě s možností řízeného nárazového zvýšení - bez otevírání oken úspora až 90 % nákladů na větrání vyloučení vznku plísní trvalou rkulaí přes účnné fltry se vntřní ovzduší domu dokonale čstí od prahu možnost ntegrae solárníh vzduhovýh systémů (vzduhovýh kolektorů a okenníh kolektorů) účnné letní noční předhlazení nteréru vyloučení všeh rzk rozvodů teplovodního topení společným potrubním systémem se v domě rozvádí teplonosné médum (rkulační vzduh) zároveň se vzduhem větraím, případně s hlazením umožňuje využtí solárníh zsků z osluněnýh oken případně teplovzdušného krbu a okamžtý přenos do všeh ostatníh neosluněnýh místností ryhlá reake na externí a nterní tepelné zsky umožňuje dokonalé využtí solární energe pro všehny místnost nstalaí zemního výměníku tepla se přváděný větraí vzduh v změ předehřívá (až o 5 C) avlétěohlazuje (až o C) a nahrazuje drahé strojní klmatzační zařízení dokonalou rkulaí využívá objemu vzduhu v elém domě nebo bytě samostatné plohé vzduhotehnké rozvody vestavěné do podlah vylučují přenos hluku mez místnostm, jsou jednoduše čsttelné podlahové výústky s vestavěnou ruční regulaí zajšťují řízený přívod vzduhu ndvduálně do každé místnost využtí všeh energetkýh zsků v domě z provozu dománost pro předehřev větraího vzduhu DENNÍ PRŮBĚH KONCENTRACE CO JAKO INDIKACE LIDSKÝCH ODÉRŮ Průběh CO v rodnném domě s teplovzdušným vytápěním a větráním konentrae CO (ppm) Obsazení obytnýh prostor 4 osoby C max = 56 ppm 40 ppm 0 % nespokojenýh adapt. 5 ppm 0 % nespokojenýh adapt. 000 ppm Pettenkoferovo krtérum Venkovní hladna CO 00 ppm (až 60 ppm) osoby 9 0 Infltrae osoby př produk CO 8 l h osoba (6:00 :00) průměr rodny př produk CO 4 l h osoba (:00 6:00) průměr rodny 4 Infltrae 5 M M V C + - C - C + x exp - p e e (t=0) x t Vp Vp Vo C= ρ 6 Hygenká třída jakost mkroklmatu C 00 ppm dle EN CR 75 CEN 7 8 osoby osoby 4 čas (hodny) Průběh CO v různýh obytnýh prostoreh konentrae CO (ppm) Venkovní hladna CO 00 ppm (až 60 ppm) Obsazení obytnýh prostor 4 osoby osoby osoby př produk CO 8 l h osoba (6:00 :00) průměr rodny př produk CO 4 l h osoba (:00 6:00) průměr rodny osoby osoby Nárazové větrání otevřeným okny n = 5 h Hygenká třída jakost mkroklmatu C 00 ppm dle EN CR 75 CEN 4 čas (hodny) rodnný dům s teplovzdušným rkulačním vytápěním, větrání nfltraí + nárazové větrání... V o= 406 m ; n e4= 0,5 h, okna trvale zavřena rodnný dům s teplovzdušným vytápěním, větrání pouze nfltraí... V o= 406 m ; n e4= 0,05 h, nárazové větrání okny bytová jednotka s teplovzdušným rkulačním vytápěním, větrání nfltraí + nárazové větrání... V o= 88 m ; n e4= 0,5 h, okna trvale zavřena bytová jednotka s teplovzdušným vytápěním, větrání nfltraí... V o= 88 m ; n e4= 0,048 h, nárazové větrání okny ložne s teplovodním vytápěním, větrání nfltraí (obsazení osoby)... V = 5 m ; n = 0,05 h ; okna trvale zavřena o e4

11 PŘÍSLUŠENSTVÍ, REFERENCE ZEMNÍ VÝMĚNÍK TEPLA (ZVT) SÁNÍ PŘES TVAROVKU VE STĚNĚ př venkovní teplotě 0 5 (přehodové období regenerae země kolem zemního výměníku tepla) SÁNÍ PŘES ZEMNÍ VÝMĚNÍK TEPLA př venkovní teplotě > 5 (letní hlazení) př venkovní teplotě < 0 (zmní předehřev) mn.,0 0,8 PP,PE,PVC 00 a0 5m Tvarovka s klapkam + servopohon přepínání v závslost na teplotě venkovního vzduhu DUPLEX RD (provedení /B) TLUMIČ x 45 oblouky Tehnký pops Zemní výměník tepla (ZVT) slouží k přrozenému klmatzování (hlazení) objektů v letním období a pro předehřev větraího vzduhu v topném období. Zároveň hrání rekuperační výměník před namrzáním. Zemní výměník tepla se skládá z potrubí vedeného v zem v déle 0 až 5 m, vstupní šahty a nadzemního krytu šahty s fltrem. V změ př venkovní teplotě 5 C se přváděný vzduh ohřívá průhodem potrubím zemního regstru na + až +5 C, v létě se naopak venkovní vzduh ohlazuje z + C na +9 až + C. V přehodném období je větraí vzduh přváděn k jednote DUPLEX z venkovní žaluze na fasádě objektu přes typovou tvarovku T s klapkam a servopohonem. Přepínání mez sáním přímo z fasády a ze zemního výměníku tepla je řízeno automatky podle čdla venkovní teploty umístěného na severní straně domu. Další možnost provedení ZVT vz. samostatné podklady. Zásady návrhu zemního výměníku tepla: potrubí 00 mm uložené mn.,8 m v zem ve spádu % k možnému odvodu kondenzátu, s obsypem zemnou v níž nesmí být písek, štěrk a další zolanty délka vedení 0 až 5 m, úsek by měl být rovný bez lomů, případný max. lom 0 s ohledem na možnost čštění materál kanalzační trubky PVC, (PP, PE) 00 mm hladké, spojované na kroužky doporučená zemna: vlhká, jílovtá půda; nedoporučuje se písek, štěrk apod. vstupní šahta zemního regstru z polypropylenu, dop. 800 mm PŘÍKLADY REALIZACÍ SYSTÉMU ATREA

12 MAX NORM 0 Česká republka CP 05 RD tel.: (+40) fax: (+40) Česká republka tel.: (+40) fax: (+40) Česká republka tel.: (+40) fax: (+40) STAVEBNICOVÝ VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA JEDNOTKY DUPLEX RB, RC, RK, RDH, REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ DUPLEX RB 60 / 70 obj. č. A70 jednotka v základním provedení obsahuje rkulační a odsávaí radální ventlátor, DUPLEX RB 60 / 440 obj. č. A70 protproudý rekuperační výměník tepla, rkulační a by-passovou klapku včetně DUPLEX RB 70 / 70 obj. č. A70 servopohonů, teplovodní ohřívač, fltr rkulačního vzduhu s třídou fltrae G4, předfltry z tahokovu, návod k obsluze a údržbě DUPLEX RB 70 / 440 obj. č. A704 DUPLEX RC 400 / 70 obj. č. A70 jednotka v základním provedení obsahuje rkulační a odsávaí radální ventlátor, DUPLEX RC 000/ 440 obj. č. A70 protproudý rekuperační výměník tepla, rkulační a by-passovou klapku včetně DUPLEX RC 400 / 70 obj. č. A70 servopohonů, teplovodní ohřívač, fltr rkulačního vzduhu s třídou fltrae G4, předfltry z tahokovu, návod k obsluze a údržbě DUPLEX RC 000 / 440 obj. č. A704 DUPLEX RK 00 / 60 obj. č. A70 jednotka v základním provedení obsahuje rkulační a odsávaí radální ventlátor, DUPLEX RK 00 / 40 obj. č. A70 protproudý rekuperační výměník tepla, rkulační a by-passovou klapku včetně DUPLEX RK 800 / 60 obj. č. A70 servopohonů, teplovodní ohřívač, fltr rkulačního vzduhu s třídou fltrae G4, předfltry z tahokovu, tlumíí prostor přváděného vzduhu, návod k obsluze a údržbě DUPLEX RK 800 / 40 obj. č. A704 DUPLEX RDH 500 / 500 obj. č. A700 jednotka z nerezového plehu pro bazény, v základním provedení obsahuje DUPLEX RDH 500 / 700 obj. č. A700 rkulační a odsávaí radální ventlátor, rekuperační výměník tepla, rkulační a by-passovou klapku včetně servopohonů, teplovodní třířadý ohřívač, fltr DUPLEX RDH 00 / 500 obj. č. A700 rkulačního vzduhu s třídou fltrae G4 a manostatem pro sgnalza znečštění, DUPLEX RDH 00 / 700 obj. č. A7004 předfltry z tahokovu, návod k obsluze a údržbě Dgtální regulační modul obj. č. dle typu vestavěný modul dgtální regulae včetně vestavěnýh čdel teploty Regulátor CP 05 RD obj. č. A705 regulátor pro jednotky s vestavěnou dgtální regulaí volba pět provozníh režmů, klapky by-passu letního režmu, sgnalzae provozu a poruhovýh stavů ADS obj. č. A7056 dgtální čdlo TE (venkovní teploty), povnná výbava jednotek s vestavěným dgtálním regulačním modulem, osazuje se na venkovní stěnu domu CM 907 obj. č. A70005 programovatelný týdenní prostorový termostat (Honeywell) Manostat fltru Čdla Fltrační textle FT G4 FT F7 obj. č. A7000 obj. č. dle typu obj. č. dle typu obj. č. dle typu manostat pro sgnalza zanesení fltru rkulačního vzduhu (musí být objednáno současně s jednotkou) šroký sortment hygrostatů, čdel kvalty vzduhu, termostatů apod. základní typ fltru s nízkou enou, př výměně je nutno tkannu převnout náhradní fltrační textle se základní třídou fltrae G4 (balení po 5 ks 5 výměn) náhradní fltrační textle s vyšší třídou fltrae F7 (balení po 5 ks 5 výměn) TEPELNÉ ZDROJE, ROZVODY, ARMATURY Frma ATREA s.r.o. dodává k jednotkám DUPLEX RB, RC, RDH a RK kompletní systém pro VZT rozvody energetké zásobení. Podrobné podklady vz Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodnnýh domů s rekuperaí tepla Projektový podklad, Katalog prvků IZT -SN; IZT ntegrované zásobníky tepla nerezové a oelové beztlaké nádrže s vestavěným sprálovým vložkam pro průtočný ohřev TUV, další sprální vložka pro ohřev solárním kolektory, ve spodní a střední část osazeny elektrosprály; IZT-SN se stratfkátorem Rozvody vzduhu speální plohé vzduhovody pro podlahový rozvod vzduhu včetně tvarovek, přehodů, rozvodnýh komor, tvarovky, vyústky, protdešťové žaluze (vz katalog prvků) RG-IZT -SN rozvodne pro řízení IZT-SN Kruhové potrubí řada rozvodn pro řízení IZT zahrnuje jstíí kompletní sortment kruhového potrubí včetně a regulační prvky, termostaty a teplotní čdla tlumííh typů (vz katalog prvků) Podlahové a stěnové mřížky s regulaí šroký sortment různýh podlahovýh a stěnovýh mřížek pro vyústění vzduhovodů Armatury pro teplovodní okruh šroký sortment jstííh a regulačníh prvků pro přpojení energetkýh zdrojů a spotřebčů TECHNICKÉ A PROJEKČNÍ PODKLADY SYSTÉMU ATREA Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodnnýh domů s rekuperaí tepla KATALOG PRVKŮ verze č. 8 vydání..006 Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodnnýh domů s rekuperaí tepla PROJEKČNÍ PODKLAD verze č. 5 vydání..006 ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ P ŘIPRAVENOST ELEKTROINSTALACE PRO TEPLOVZDUŽNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK a RDH ATREA s.r.o., V Alej Jablone nad Nsou ATREA s.r.o., V Alej Jablone nad Nsou ATREA s.r.o., V Alej Jablone nad Nsou Elektronstalae Katalog prvků Podrobné projekční podklady Podklady pro zemní výměník tepla CD

DUPLEX RC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetké a pasvní rodnné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režmů MAX NO CP 5 RD letní / zmní režm (by-pass) volba režmu

Více

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX R teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetké a pasvní rodnné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režmů MAX NO CP 5 RD letní / zmní režm (by-pass) volba režmu

Více

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK2 Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK2 Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH PS ekonomké a moderní systémy TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA nízkoenergetké rodnné a bytové domy energetky pasvní rodnné a bytové domy bazény rodnnýh domů Vytápěí a větraí jednotka s

Více

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozních režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní

Více

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény DUPLEX teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény REGULÁTOR CP 5 nastavení otáček volba režimů provozu MAX NORM CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba režimu topení kabelové propojení

Více

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény DUPLEX teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné čidlo teploty čtyřcestný směšovací

Více

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX R teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozníh stavů elipsovitá a kruhová připojovaí hrdla 5ks otočný ovladač vestavěné čidlo

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

DUPLEX RK3 EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky s EC technologií pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK3 EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky s EC technologií pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX R EC teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky s EC tehnologií pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy Větrání a vytápění rodinnýh domů a bytů vydání / Větraí jednotky, rekuperae tepla kapitola

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RDH s rekuperací tepla DUPLEX RB3 secventilátory a chlazením

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RDH s rekuperací tepla DUPLEX RB3 secventilátory a chlazením konomké a modrní systémy TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA nízkonrgtké rodnné a bytové domy nrgtky pasvní rodnné a bytové domy bazény rodnnýh domů Vytápěí a větraí jdnotka s rkupraí tpla

Více

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 1 displej x 16 znaků volba provozních režimů informace o provozu (LED diody) víceúčelové tlačítko kabelové

Více

DUPLEX ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 1 displej x 16 znaků volba provozních režimů kabelové propojení slaboproudé informace o provozu

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel Základy větrání stájových objektů Stájové objekty: objekty otevřené skot, ovce, kozy apod. - přístřešky chránící ustájená zvířata pouze před přímým náporem větru, před dešťovým a sněhovým srážkam, v létě

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

ceník výrobků P L A T N O S T od 1. 11. 2012 část Větrání a vytápění rodinných domů, bytů a bazénů rodinných domů

ceník výrobků P L A T N O S T od 1. 11. 2012 část Větrání a vytápění rodinných domů, bytů a bazénů rodinných domů ceník výrobků P L A T N O S T od 1. 11. 2012 Větrání a vytápění rodinných domů a bytů vydání 11/2012 část Větrání a vytápění rodinných domů, bytů a bazénů rodinných domů ATREA s.r.o., V Aleji 20 4 6 6

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX R teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozníh stavů elipsovitá a kruhová připojovaí hrdla 5ks otočný ovladač vestavěné čidlo

Více

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény DUPLEX teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény REGULÁTOR CP 5 nastavení otáček volba režimů provozu MAX NORM CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba režimu topení kabelové propojení

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE Technologické celky TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE garant : Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Technologické celky Kapitoly z problematiky Technologické celky Problematika úpravy bazénové vody Problematika vnitřních

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů ATREA s.r.o. Představení divize Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů 1 pohled na zemi z kosmu - cca 20 % obyvatelstva spotřebuje 80 % energií jak dlouho - kdy se probudí Čína a

Více

REGULÁTOR CP RD DUPLEX RB4. kompaktní větrací jednotky s možností cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

REGULÁTOR CP RD DUPLEX RB4. kompaktní větrací jednotky s možností cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění DUPLEX R4 kompaktní větrací jednotky s možnoí cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění REGULÁTOR CP RD grafický displej kabelové propojení slaboproudé Regulátor typu CP RD naavení

Více

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů Soubor pasivních domů Koberovy ATREA s.r.o., 12.3.23 Úvod Proč vůbec stavět nízkoenergetické a pasivní domy? Má to vůbec smysl? ATREA s.r.o., 12.3.23

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX R4

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX R4 ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX R4 CZ HISTORIE SPOLEČNOSTI VÝROBKY SPOLEČNOSTI ATREA Společnost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou v České republice jako ryze česká rodinná firma. A tou

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2 Větrání bazénů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických h zařízení í budov Obsah prezentace Vnitřní prostředí bazénů Pár zásad stavebního

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

REGULÁTOR CP RD DUPLEX RB4. kompaktní větrací jednotky s možností cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

REGULÁTOR CP RD DUPLEX RB4. kompaktní větrací jednotky s možností cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění DUPLEX R4 kompaktní větrací jednotky s možnoí cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění REGULÁTOR CP RD grafický displej kabelové propojení slaboproudé Regulátor typu CP RD naavení

Více

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB typová schémata zapojení systémů s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

P L A T N O S T od 1. 3. 2013. část Větrání a vytápění r odinných domů, b ytů a bazénů r odinných domů

P L A T N O S T od 1. 3. 2013. část Větrání a vytápění r odinných domů, b ytů a bazénů r odinných domů ceník výrobků P L A T N O S T od 1.. 201 Větrání a vytápění rodinných domů a bytů vydání 11/201 část Větrání a vytápění r odinných domů, b ytů a bazénů r odinných domů ATREA s.r.o., V Aleji 20 4 6 6 0

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK2, RDH aktualizace 8.6.2009 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky Rekuperační jednotky kompaktní Nástěnné rekuperační jednotky Vysoce účinné rekuperační jednotky pro využití tepla, či chladu. Kompaktní jednotky lokálního nebo centrálního provedení. Vynikající technické

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 1 Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 4 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE VTR, VSR Rezidenční rekuperační vzduchotechnické

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO DVOUZÓNOVÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK DUPLEX

ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO DVOUZÓNOVÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK DUPLEX EEKOISTAACE Stavební připravenost elektroinstalace pro dvouzónové teplovzdušné jednotky AEA DUPEX RA4, RB4, RK4 STAVEBÍ PŘIPRAVEOST EEKO DVOUZÓOVÝCH TEPOVZDUŠÝCH JEDOTEK DUPEX AEA s.r.o. STAVEBÍ PŘIPRAVEOST

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

www.frivent.cz Větrací a klimatizační konvektory Frivent Technické údaje rozměry moderní design

www.frivent.cz Větrací a klimatizační konvektory Frivent Technické údaje rozměry moderní design www.frivent.cz Větrací a klimatizační konvektory Frivent moderní design tiché Technické údaje rozměry 1 Rozměry oplášťování připojení média zleva připojení média zprava L P Redukce výkonů při zvyšování

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

ELEKTROINSTALACE. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTROINSTALACE PRO TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK2 a RDH (s regulátorem CP07 RD) 19.11.

ELEKTROINSTALACE. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTROINSTALACE PRO TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK2 a RDH (s regulátorem CP07 RD) 19.11. EETROISTAACE STAVEBÍ PŘIPRAVEOST EETROISTAACE PRO POVZDUŠÉ JEDOTY ATREA DUPEX RB, RC, R2 a RDH (s regulátorem CP07 RD), V Aleji 20 tel.: (+420) 483 368 133 466 01 Jablonec nad isou fax: (+420) 483 368

Více

Pasivní domy K oberovy. Spotřeby energií

Pasivní domy K oberovy. Spotřeby energií Pasivní domy K oberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

PROJEKT STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Počet listů : celkem 11 Investor Objednatel : : manželé Bednaříkovi STABIL s.r.o. Místo stavby : Synalov 46 Stavba : Stavební úpravy rodinného domu PROJEKT STAVBY projektová dokumentace pro realizaci Vytápění

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály GADES solution GADES solution........ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB RD Grácovi, Mokrá Hora MECHANICKÉ

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

O T V O R O V Ý C H V Ý P L N Í, I Z O L A C Í A V Y B A V E N Í S T A V E B

O T V O R O V Ý C H V Ý P L N Í, I Z O L A C Í A V Y B A V E N Í S T A V E B ČASOPIS PROFESIONÁLNÍCH I BĚŽNÝCH S TAVAŘŮ odborné články, rady, informace, nabídka stavebních materiálů a technologií O T V O R O V Ý C H V Ý P L N Í, I Z O L A C Í A V Y B A V E N Í S T A V E B Ročník

Více

Větrání nové dimenze. Řada Wolf Comfort. Aktivně proti plísním!

Větrání nové dimenze. Řada Wolf Comfort. Aktivně proti plísním! Větrání nové dimenze Řada Wolf Comfort Aktivně proti plísním! Větrání nové dimenze Řada Wolf Comfort Od rodinného domu po univerzitu: všude tam, kde žijí a pracují lidé, je zdravé klima nepostradatelné.

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více