ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH"

Transkript

1 ekonomké a moderní systémy TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA nízkoenergetké rodnné a bytové domy energetky pasvní rodnné a bytové domy bazény rodnnýh domů Vytápěí a větraí jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RK Vytápěí a větraí bazénová jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RDH Vytápěí a větraí jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RB Větrání a vytápění rodnnýh domů a bytů vydání 0/007 Větraí jednotky, rekuperae tepla kaptola 4. D Integrovaný systém zásobování teplem rodnného domu Teplovzdušné vytápění a větrání v rodnném domě DIVIZE VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Atrea s.r.o., V Alej Jablone n. N. Česká republka Tel.: Fax: E-mal:

2 MIKROKLIMA BUDOV VÝZNAM VĚTRÁNÍ BUDOV Vntřní prostředí budov lze hodnott podle následujííh krterí: Tepelně-vlhkostní mkroklma je nejdůležtější složkou pro zajštění zdravého vntřního prostředí budov. Hygenky doporučované vyšší relatvní vlhkost vzduhu (v rozsahu 50 až 70 %), které zabraňují vysyhání slzn však pravdelně vedou ke vznku plísní (například rodu Alternara, Aspergllus,..), hlavně v hladnýh a nevětranýh rozíh místností, nadpražíh a ostěníh. Důsledkem je pak zvýšená nemonost obyvatel, časté nevolnost, alerge, záněty průdušek, aj. V současnost nabývá tento fenomén nebývalýh rozměrů př nezodpovědném utěsňování okenníh spar v elém rozsahu bez alternatvní náhrady. Naví se př vyšší relatvní vlhkost vzduhu nad 60 % zvyšuje až na dvojnásobek proento přežívajííh mkroorgansmů (např. Staphyloous, Streptoous) vůč výskytu mkroorgansmů př relatvní vlhkost 0 až 40 %. Př poklesu relatvní vlhkost se naopak výrazně snžuje počet roztočů v textlíh a výskyt následnýh alergí astma. Mez hlavní zdroje vlhkost v budováh patří především metabolsmus člověka (produke 50 až 50 g vodní páry/h/, podle druhu čnnost), koupelny (produke 700 až 600 g vodní páry/h), kuhyně (produke 600 až 500 g vodní páry/h) a sušení prádla (produke 00 až 500 g vodní páry/h/5 kg). V řadě vyspělýh zemí se proto pro dodržení optmální relatvní vlhkost vzduhu mez 5 a 45 % předepsuje nuené řízené větrání bytů, s trvalou ntenztou větrání n = 0, až 0,5 (h ). Mkrobální mkroklma je vytvářeno mkroorgansmy bakterí, vry, plísněm, sporam a pyly. Vážným problémem se v poslední době stávají alergké syndromy na spory různýh druhů plísní a pylovýh část. Dosud nejúčnnějším způsobem jak snížt mkrobální konentrae v budováh je dokonalé větrání s přívodem kvaltního venkovního vzduhu. Aerosolové mkroklma aerosoly se v ovzduší vyskytují ve formě pevnýh část (prahů) nebo kapalnýh část (mlhy). Domovní prah, zvláště částe pod mkrometr, je další hlavní příčnou postžení astmatem. Odérové mkroklma mmo běžné odéry (kouření, příprava jídel) se v nteréru dnes vyskytují styreny, formaldehydy a odpary z nátěrů, tedy látky dříve neznámé. Jako krterální a exaktně měřtelná hodnota se všeobeně udává konentrae 0,0 % CO (Pettenkoferovo krtérum) a pro odstranění potu vydýhaného vzduhu z produke tělesnýh - odérů pak dokone 0,07 % CO (tj. 700 ppm = 00 mg.m ). Zásadním způsobem lze kvaltu odérového mkroklmatu v budováh ovlvnt pouze dostatečným přívodem čerstvého vzduhu. Základní a ve světě uznávaná hodnota ntenzty větrání se udává 5 m /hod čerstvého venkovního vzduhu na jednu osobu pro odvedení běžnýh tělesnýh odérů (pro neadaptované osoby). Toxké mkroklma je vytvářeno toxkým plyny s patologkým účnky. V nteréru budov je zdravotně nejzávažnějším plynem CO. Ve špatně nebo rkulačně větranýh kuhyníh s neodvětraným plynovým sporáky vznká oxd dusíku NOx až 50 mkrogramů/m s prokazatelně karnogenním účnky. Formaldehyd způsobuje ve vyššíh konentraíh dráždění očí a slzn, současně je alergenem a potenálním karnogenem. SOUČASNÝ STAV Stále se zpřísňujíí požadavky na kvaltu obvodovýh konstrukí bytovýh staveb a snžování průvzdušnost všeh spár s sebou přnáší řadu problémů: výrazně klesá přrozená výměna vzduhu v nteréru až pod hodnoty n<0,05(h )naprosto nevyhovujíí z hygenkýh hledsek př neměnné produk vodníh par průměrné rodny do nteréru bytu (až 0 l/den) dohází pak k výskytu plísní se slně negatvním důsledky pro ldské zdraví kondensovaná vlhkost nepříznvě ovlvňuje vzhled žvotnost stavebníh konstrukí př mnmalza tepelnýh ztrát objektů dohází jž k problémům př zaregulování klaskýh vodníh otopnýh soustav dohází k přehřívání staveb letní solární zátěží, praktky bez možnost přrozeného odvětrání ZÁSADY NÍZKOENERGETICKÉ VÝSTAVBY Nové znění ČSN (00) Tepelná ohrana budov zavádí v souladu s EU výrazně zpřísněné hodnoty součntelů prostupu tepla všeh obvodovýh konstrukí vůč předhozím požadavkům. Dále se v nové normě spefkují hygenké požadavky na výměnu vzduhu v budováh, využívání řízeného větrání s rekuperaí tepla a kontrola vzduhotěsnost (neprůvzdušnost) budov podle ČSN EN 89 (blower door test). Smyslem těhto zásadníh změn je především snížení provozní energetké náročnost staveb a dále zkvaltnění jejh vntřního mkroklmatu. Budounost určtě patří nízkoenergetké výstavbě rodnnýh a bytovýh domů u nhž přepočtená spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kwh/m rok, a pro které lze defnovat hlavní zásady:. vhodná orentae pozemku k světovým stranám. orentae obytnýh místností k jhu pro využtí pasvníh solárníh zsků. kompaktní tvar budovy (poměr A / V) a optmální rozsah prosklení 4. vyloučení tepelnýh mostů 5. velm nízké hodnoty součntelů prostupů všeh obvodovýh konstrukí: obvodové stěny: U < 0,5 W/m K; střehy: U < 0, W/m K ; okna: U <, W/m K 6. nízká výrobní energetká náročnost stavebníh materálů (vhodnost např. dřevostaveb) 7. dokonalá vzduhotěsnost elé stavby (měřená Blower door testem dle EN 89, tj. n < 0,9 (h ) př Dp = 50 Pa) 8. nstalae řízeného větrání s rekuperaí tepla, výhodně v kombna s pružným teplovzdušným vytápěním a s využtím vntřníh tepelnýh zsků 9. nstalae bvalentního (doplňkového) topného zdroje na bomasu (krbová vložka, kamna) 0. nstalae solárníh systémů pro podporu vytápění a ohřev TUV, s nízkoteplotní akumulaí. použtí energetky úspornýh spotřebčů SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ stará nízko- energetky parametr jednotka výstavba energetké pasvní rodnnýh domy domy domů (NED) (EPD) spotřeba tepla na vytápění a větrání * kwh/rok až až < 00 ** měrný výpočtový příkon tepla pro W/m > < 0 vytápění a větrání měrná spotřeba tepla pro ÚT vytápění kwh/m /a a VZT větrání měrná spotřeba tepla pro ohřev TUV kwh/m /a 5 < měrná spotřeba elektrké energe kwh/m /a 0 < v dománost (El) souhrnná měrná spotřeba kwh/m /a (ÚT+VZT+TUV+El) souhrnná spotřeba prmárníh palv PEZ kwh/m /a < 0 mnmální požadovaný součntel prostupu W/m /K < 0,0 < 0, tepla stěnou mnmální požadovaný součntel prostupu W/m /K <,0 < 0,85 tepla okna * průměrný rodnný dům 40 m užtné plohy ** u domů EPD kryjí vntřní zsky až 5 % elkové spotřeby tepla k vytápění, solární zsky až 0 % a zbytková spotřeba je a 5 % v středoevropském klmatu je vhodnější preferene vntřníh zsků před solárním zsky, přčemž rozsah okenníh ploh nemá převýšt 5 0 % plohy fasády

3 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA MIKROKLIMA DORUČENÉ HODNOTY MIKROKLIMATU OBYTNÝCH BUDOV topné období letní období parametr označení optmální přípustné optmální přípustné výsledná teplota t ( C) 0,8+/-0, /-0,5,0 8,0 relatvní vlhkost rh ( C) ryhlost proudění vzduhu m/s max. 0,5 max. 0,0 max. 0,5 až,0 POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ zahranční předps ntenzta výměny vzduhu množství větraího vzduhu DIN 470 0,5 h VDI 088 0,4 0,8 h NKB Publaton 0,5 h 0 m h ECE Compendum 0,5 h BSF 998:8 0,4 h -,6 m h m ČR ČSN ,5 h ASHRAEUSA 7mh os STN , h POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ, KOUPELEN, kuhyně koupelny předps (m h ) (h ) (m h ) (h ) (m h ) (h ) DIN807/ DIN946/ ECE Compendum BSF 998: ČR HODNOTY PRODUKCE VODNÍ PÁRY zdroje vodní páry produke vodní páry (g/h) zdroje vodní páry produke vodní páry (g/h) koupel ve vaně 700 pokojové rostlny 5 0 se sprhou 600 provoz plynového sporáku spalování plynu 500 g na m plynu vaření teplá jídla vytírání podlahy, mokré čštění 000 vaření denní průměr 00 člověk v kldu 0 sušení prádla odstředěného pračkou lehká práe sušení prádla mokrého, kapajíího středně těžká prá0 00 pračka 00 těžká práe žehlení prádla 00 POROVNÁNÍ PARAMETRŮ TNÝCH A VĚTRACÍCH SYSTÉMŮ V RODINNÉM DOMĚ teplovodní vytápění teplovzdušné vytápění klaské rkulační zajštění požadovanýh s nfltraí s těsným okny s odsáváním s řízeným větráním s řízeným větráním s řízeným větráním parametrů okny (nárazové větrání) so. zařízení a rekuperaí tepla a rekuperaí tepla tepla a zemním výměníkem tepla tepelná pohoda ƒ ƒ ƒ ƒ větrání obyt. prostor ƒ ƒ ƒ ƒ nárazové větrání (režm "party") ƒ ƒ ƒ odvětrání so.zařízení ƒ ƒ ƒ účnnost provětrání ƒ ƒ rekuperae tepla ƒ ƒ ƒ využtí nterníh a externíh zsků ƒ ƒ fltrae přváděného vzduhu ƒ ƒ ƒ noční předhlazení ƒ ƒ přímé hlazení ƒ ƒ dokonalé zajštění částečné zajštění nesplňuje PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ NEDOSTATEČNÝM VĚTRÁNÍM OBYTNÝCH PROSTOR poškození staveb vlhkostí roztoč plísně alerge plísně alerge nemonost obyvatel

4 SYSTÉM ATREA VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperaí tepla Prnp moderního a ekonomkého systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduhotehnkýh rozvodů v rodnném domě: prmární okruh zajšťuje rkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduhu a rekuperaí tepla s přívodem podlahovým mřížkam do každé obytné místnost sekundární okruh zajšťuje zela oddělené odvětrání soálníh zařízení, kuhyní, případně šaten s rekuperaí tepla Oba okruhy vzduhotehnkýh rozvodů jsou vyústěny do společné vzduhotehnké jednotky DUPLEX RB, RC, RK vyvnuté a patentované frmou ATREA s.r.o. Podle zvoleného režmu na regulátoru CP zajšťují jednotky DUPLEX eloročně požadavky na mkroklma domu: rovnotlaké větrání s rekuperaí tepla teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí teplovzdušné rkulační vytápění ( s nárazovým v ětráním) podtlakové větrání soálníh zařízení s přívodem předehřátého vzduhu přetlakové letní větrání (hlavně noční předhlazení ) případně hlazení s přívodem vzduhu přes zemní výměník tepla v jednote se do rkulujíího vzduhu současně přmísí v nastavtelném poměru čerstvý vzduh, který se přvádí z fasády nebo zemním výměníkem tepla přes předfltr a předehřívá v rekuperačním výměníku s účnností až 90 %. odpadní vzduh ze soálníh zařízení a vodní pára z kuhyní se trvale (případně nárazově) odvádí odsávaím vently s regulaí a potrubním kruhovým rozvody průměru 00 až 60 mm přvádí k jednote. Tyto rozvody se osazují do stropů nebo podstropníh zákrytů. V rekuperačním výměníku se předává teplo čerstvému vzduhu a po ohlazení se odpadní vzduh odvádí menším větraím ventlátorem přes fasádní žaluze do atmosféry. odsávaí dgestoře nad sporáky se navrhují jako rkulační s uhlíkovým fltry pro zahyení pahů, s nastavtelným výkonem 50 až 450 m /h. regula vzduhovýh výkonů a tím teplot v jednotlvýh místnosteh zajšťují ručně uzavíratelné klapky v podlahovýh vyústkáh rozměru 50 x 00 mm zvýšení teploty v koupelnáh se řeší nstalaí topnýh žebříků s teplovodním nebo elektrkým ohřevem, případně nstalaí podlahového vytápění (např. topné fole) kompaktní jednotka DUPLEX R B, RC, RK je umístěna zela lbovolně do prostoru šaten, komor nebo příslušenství na stěnu, případně pod strop (pouze jednotky DUPLEX RB). S LOŽNICE TECHNICKÁ MÍSTNOST IZT RC PRACOVNA RC TZ OBYTNÝ PROSTOR KOUPELNA KUCHYNĚ RODINNÝ DŮM ZVT a,0 m ZVT a 0 0 m Legenda: e ZVT RC IZT ZVT S rkulační a čerstvý vzduh do obytnýh místností venkovní vzduh přváděný zemním výměníkem tepla odpadní vzduh z, koupelny, kuhyně rkulační vzduh z místností do VZT jednotky výfuk odpadního vzduhu po rekupera vytápěí a větraí jednotka DUPLEX RC ntegrovaný zásobník tepla IZT (alternatvně) zemní výměník tepla (alternatvně) solární vodní kolektory (alternatvně) Pro nízkoenergetké a energetky pasvní rodnné domy se zároveň doporučuje dodržet ntenztu prostorového větrání n = 0, (h ), která př trvalém provozu zajstí komfortní kvaltu vzduhu v elé budově př dáve a 5 m /h čerstvého vzduhu na osobu (Pettenkoferovo krterum). Podlahové plohé vzduhovody se dmenzují na průtok vzduhu max. 80 m /h (př ryhlost proudění maxmálně,0 m/s). o Př teplotním spádu rkulujíího vzduhu maxmálně 45/0 C se pak přvádí do místností každým vzduhovodem topný výkon max. 600 W. Tehnké řešení a funke vzduhotehnkého systému rkulační a čerstvý vzduh do obytnýh místností se standardně rozvádí jednotlvým plohým vzduhovody z poznkovaného plehu rozměru 00 x 50 mm, uloženým v tepelně zolační vrstvě podlahy. Vyústění rozvodů přes podlahové vyústky s regulaí do místnost se doporučuje vhodně umístt pod okny pro elmna hladu, a prot případnému zastavění nábytkem. Tímto systémem se vylučují akustké přeslehy mez obytným místnostm. rkulační vzduh z jednotlvýh místností se odvádí pod dveřm bez prahů do předsíně, č hodby, odkud se odsává stěnovou mřížkou pod stropem do svslýh vzduhovodů a odvádí zpět k jednote. v jednote se rkulační a čerstvý vzduh fltruje na fltru G4 s účnností až 94 %, ohřívá v teplovodním výměníku a radálním pomaluběžným ventlátorem (s nastavtelným výkonem) se rozvádí přes tlumče hluku zpět do obytnýh místností. LOŽNICE PRACOVNA KOUPELNA OBYTNÝ PROSTOR KUCHYNĚ Pro návrh VZT rozvodů a šahet nutno dodržet ČSN 7087 ohrana staveb prot šíření požárů VZT zařízením. IS BYTOVÝ DŮM

5 SYSTÉM ATREA PROVOZNÍ REŽIMY VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ BYTOVÝ DŮM DUPLEX RC; RB RODINNÝ DŮM e e e RC e e tehnká místnost předsíň obytný prostor Rovnotlaký větraí n v = 0, 0,5 ( h ); n = 0 Celoroční období rovnotlaké větrání s nastavtelným výkonem 80 až 50 m /h, s rekuperaí nebo přes by-pass. + e + e + e + e e RC + e tehnká místnost předsíň obytný prostor Crkulační a větraí n v = 0, 0,5 (h ); n = 0,5,5 (h ) Topné období teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí. RC tehnká místnost předsíň obytný prostor Crkulační vytápěí s nárazovým větráním n v = 0; n = 0,5,5 (h ) Topné období základní režm rkulačního vytápění. Impulsem z, koupelny nebo yklky v nastavenýh ntervaleh přepíná na větraí režm, z kuhyně na režm. e e e e RC e e tehnká místnost předsíň obytný prostor 4 Podtlakový větraí n v = 0, 0,5 ( h ); n = 0 Letní a přehodné období podtlakové odsávání soálníh zařízení s přívodem vzduhu přes jednotku. e e e e RC e e tehnká místnost předsíň obytný prostor 5 Přetlakový větraí hladíí n v = 0,5,0 (h ); n = 0 Letní období přetlakové větrání obytnýh prostor přívodem venkovního vzduhu (případně ze zemního výměníku tepla s hlazením). Odvod vzduhu pootevřeným okny. e vstup rkulačního vzduhu z obytnýh místností do jednotky výstup rkulačního vzduhu z jednotky do obytnýh místností vstup čerstvého venkovního vzduhu e výstup čerstvého vzduhu z jednotky do obytné místnost vstup odpadního vzduhu ze soálního zařízení do jednotky výstup odpadního vzduhu z jednotky

6 VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZENŮ RODINNÉ BAZÉNY SOUČASNÉ PROBLÉMY př nevyhovujíím odvodu vlhkostní zátěže ntenzvním odparem z hladny se zvyšuje relatvní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dohází k plošné kondenza vodníh par na povrhu stavebníh konstrukí (tepelné mosty) a elém povrhu prosklenýh stěn a oken kondenzát vážně poškozuje stavební konstruke, stéká po zasklení a pro užvatele je neakeptovatelný průvodním jevem je pak výskyt plísní (např. Cladosporum, Penllum, Aspergllus versolor) v řadě případů nejsou realzované vntřní parotěsné zábrany, vlhkost pronká dovntř obvodovýh zdí, kde kondenzuje a výrazně zhoršuje jejh tepelně-tehnké vlastnost v řadě případů jsou nstalovány pouze odvlhčovaí kondenzační jednotky, jejhž dosah proudu je však nedostatečný, nepokrývá elý prostor bazénu a dohází k slné kondenza a výskytu plísní v nedostatečně provětraném prostoru. Současně se vyskytují vážné problémy z výparů hemké deznfeke vody (hlor, ozón, halogeny brom, jód, hloroform) MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY BAZÉNOVÝCH PROSTORŮ t a = 0 C teplota vzduhu t w = 8 C teplota vody rh = 60 až 65 % relatvní vlhkost vzduhu x = 7,0 g/kg měrná vlhkost vzduhu pro výpočet a dmenzování vzduhotehnkýh systémů se pak používají hodnoty: Δx e = 4 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí vntřního a vnějšího vzduhu pro zmní období Δx e = 0 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí pro přehodné období Δx e = 5 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí pro letní období Pro stanovení množství odpařené vlhkost z povrhu hladny bazénu se používá emprkýh hodnot (pro běžné teploty t / t = 0/8 C): Σ X = 80 g/m /h... rodnné bazény př provozu Σ X = 55 g/m /h... kldná vodní hladna Σ X = 8 g/m /h... zakryté plohy bazénu Z těhto hodnot se vypočtou nároky na větrání podle rovne: FB x ΣX V mn = (m /h) (X - X ). ρ e a kde: F B... ploha vodní hladny (m ) ρ... hustota přváděného vzduhu (kg/m ) Pro běžné případy pak lze stanovt orentační měrné nároky na větrání (tj. přívod čerstvého vzduhu a odvod odpadního vzduhu) podle ročního období: rodnné bazény: V = m /h/m zmní období V = 6 m /h/m přehodné období V = m /h/m letní období w ZÁSADY EKONOMICKÉHO NÁVRHU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ RODINNÝCH BAZÉNŮ obvodové konstruke stěn a oken řešt s nejlepším tepelnětehnkým parametry omezt zbytečné a nezdůvodntelné rozsahy zasklení (zvlášť ve střeháh bazénů) zela elmnovat tepelné mosty navrhnout dokonalé parotěsné zábrany stěn a stropů navrhnout pravoúhlé tvary bazénů pro možnost nstalae navíjeíh folovýh zákrytů, případně tepelně-zolačníh kazet z plášťovaného polyuretanu napojení na bytové prostory domu navrhnout výhradně přes těsné dveře, výhodně přes samostatně odvětraný mezprostor hodby dspozčně stuovat větraí jednotku o nejblíže prostoru bazénu s ohledem na ztráty a možnost kondenzae v potrubí ZÁSADY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZÉNŮ Vyhází ze zkušeností z elé řady nově realzovanýh a rekonstruovanýh bazénů v ČR v posledníh leteh: zajštění dokonalého a rovnoměrného provětrávání elého prostoru bazénu bez nevětranýh koutů a sektorů, kde hrozí kondenzae zajštění přívodu teplého suhého vzduhu s nízkou relatvní vlhkostí zásadně k proskleným stěnám a oknům s dostatečnou ryhlostí a dosahem proudu v elém rozsahu prosklení elý prostor bazénu udržovat vzduhotehnkou trvale v podtlaku (mn. 95 %) pro vyloučení rzka pronkání par do sousedníh prostor a přes hybně provedené parotěsné zábrany do konstrukí podstropní rozvody vzduhotehnky řešt v prostoru bazénu zásadně z nerez potrubí s výfukovým dýzam nebo štěrbnam, případně Al plášťovaného polyuretanu s bílou stěrkou, s výfukovým štěrbnam bez regulae (s ohledem na komplkovaný přístup) u podlahovýh rozvodů z nerez plehu zajstt jejh dokonalou vodotěsnost, vyspádování ke sběru kondenzátu, přístup pro čštění, dokonalou tepelnou zola a zamezt zatékání vody z podlahy rozvody VZT mmo prostor bazénu řešt zásadně z těsného potrubí (např. z polyuretanu) ve spádu k odvodnění kondenzátu a s tepelnou zolaí. Nkdy nenstalovat saí vyústky do podhledu střehy přes proříznutou parotěsnou zábranu! odsávaí vyústku řešt jako entrální na protlehlé straně od okenníh ploh, ve výše pod stropem prostoru pro velm malé prostory bazénů, např. s jedním oknem, nebo v suterénu lze VZT řešt pouze entrálním tryskovým přívodem (nastavtelnou vyústkou) zásadně oddělt systém vzduhotehnky bazénu od VZT systému rodnného domu, včetně saíh výfukovýh potrubí, aby nedoházelo ke zpětným přefukům /zpětné klapky nezaručují trvalou a bezhybnou funk) vzhledem k nárazovému provozu rodnnýh bazénů (např. hodny denně) je deální nstalae vzduhotehnky spojená s teplovzdušným vytápěním, které zajstí velm ryhlý náběh teploty vzduhu na požadovanou hodnotu během několka desítek mnut (výhodně s umístěním tepelnýh zolaí plnýh stěn z vntřní strany, včetně parotěsné zábrany). vzduhotehnké jednotky pro větrání bazénů navrhnout v provedení do agresvního prostředí (hlor), tzn. s rekuperačním výměníkem z nerez nebo z plastu, odvodňovaí vany nerez, nebo speální úpravy jako základní otopná soustava se doporučuje nstalae podlahovýh rozvodů s napojením na nízkoteplotní zdroj tepla (TČ, solární zdroj), případně podokenníh konvektorů s dokonalou ohranou prot koroz a případnému úrazu

7 VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZENŮ VĚTRACÍ A VYTÁPĚCÍ REŽIMY BÁZÉNOVÉ JEDNOTKY DUPLEX RDH e délkal Větraí rovnotlaký režm Rovnotlaké větrání s rekuperaí v automatkém režmu řízené hygrostatem v případě nastavení výkonu jednotky na 0 (na ovladač vypnuto). Max. větraí výkon do 500 m /h. Oba ventlátory zapnuty, směšovaí klapka v poloze. RDH e +e Crkulační vytápěí a větraí režm Teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí řízené automatky hygrostatem a termostatem, s rkulačním výkonem až 800 m /h a větraím výkonem do 500 m /h. Oba ventlátory zapnuty, směšovaí klapka v poloze. RDH + e + Crkulační vytápěí režm Používá se pro vytápění a temperování bazénů bez provozu. Ventlátor odpadního vzduhu vypnut, směšovaí klapka v poloze 0. Př zvýšení relatvní vlhkost přehází automatky do režmu č.. Teplota řízena prostorovým termostatem. RDH e 5 Větraí režm přetlakový Intenzvní letní přetlakové větrání plným přívodem venkovního vzduhu (případně ze zemního regstru). Odvod vzduhu pootevřeným okny. Směšovaí klapka v poloze, klapka by-passu otevřena. RDH e e vstup rkulačního vzduhu do jednotky výstup rkulačního vzduhu z jednotky vstup čerstvého venkovního vzduhu do jednotky e výstup čerstvého vzduhu z jednotky vstup odpadního vzduhu do jednotky výstup odpadního vzduhu z jednotky Poznámka: Provozní režm č. 4 se u bazénů nepoužívá. Bezpotrubní rozvody s tryskovým přívodem lze použít pouze pro nejmenší bazény bez prosklenýh ploh (L max = 5 m). PŘÍČNÉ SCHÉMA VĚTRÁNÍ BAZÉNOVÉHO PROSTORU Podélný přívod větraího vzduhu nad okny nebo prosklenou stěnou, rozvodné potrubí z polyuretanu s hlníkovým povrhem. Dstrbue vzduhu dýzam nad proskleným ploham, entrální odtah nerezovou mřížkou. Podélný přívod větraího vzduhu v prosklené stěně, rozvodné potrubí kruhové z nerezového plehu AISI 04, dstrbue vzduhu perforaí nebo dýzam vertkálně a škmo na prosklené plohy.

8 ENERGETICKÉ ZDROJE A SOUSTAVY ENERGETICKÉ SOUSTAVY PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY V RODINNÝCH DOMECH RM RB PS IZT-SN SOLÁR TUV Integrovaný zásobník tepla IZT-SN pro solární ohřev TUV a solární podporu vytápění, s horní vestavěnou vložkou pro průtočný ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro přpojení solárníh kolektorů a s elektrosprálam pro topné a letní období. Zásobník IZT-SN je možné přpojt na kotle na bomasu nebo na tepelná čerpadla. RM RB PS kondenzační kotel ZP TUV Kondenzační kotel na zemní plyn, případně elektrokotel nebo tepelné čerpadlo s vestavěným ohřevem TUV, nebo odděleným zásobníkem TUV. Standardní plynové kotle jž mají vestavěnou modula výkonu podle teploty vody, která zajšťuje plynulou změnu výkonu kotle. IZT-SN TUV RM PS Tepelné čerpadlo vzduh voda s bvalentním zdrojem elektro, s ntegrovaným zásobníkem tepla IZT-SN 65 pro vytápění a ohřev TUV. RB TČ ENERGETICKÁ SOUSTAVA PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY V BAZÉNECH IZT-SN TUV RDH SOLÁR Integrovaný zásobník tepla IZT-SN pro solární ohřev TUV a solární podporu vytápění, s horní vestavěnou vložkou pro průtočný ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro přpojení solárníh kolektorů a s elektrosprálam pro topné a letní období. Zásobník IZT-SN je možné přpojt na kotle na bomasu nebo na tepelná čerpadla. ZDROJE A SPOTŘEBIČE Možné zdroje Integrovaný zásobník tepla Spotřebče kotel na pevná palva dřevo, peletky, štěpky, fytomasa IZT-SN teplovzdušné vytápění (ohřívač v jednote DUPLEX) tepelné čerpadlo (vzduh voda, země voda) ohřev teplé užtkové vody (průtočně) solární kolektory topná tělesa (především koupelny) elektřna (elektrké sprály v IZT) typizt-sn65 typ IZT-SN 95 podlahové vytápění (koupelny a pod.)

9 MAX NORM 0 CP 05 RD REGULACE A OVLÁDÁNÍ FUNKCE REGULÁTORU A DIGITÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO MODULU Vestavěná dgtální regulae Jednotky DUPLEX RB, RC, RDH, RK standardně obsahují vestavěný dgtální modul RM, umístěný v jednote v plastové rozvodn a samostatnou přpojovaí svorkovn. Systém je možné ovládat: regulátorem řady CP 05 RD entrálním řídíím systémem sgnály 0 0 V Regulátor CP umožňuje jednoduhé dálkové ovládání všeh provozníh režmů jednotky. Musí být doplněn prostorovým termostatem ovládajíím provoz topného zdroje. Systém umožňuje komfortní automatké sepnutí mpulsy z, koupelny nebo kuhyně. Funke Dgtální regulační modul ve spojení s regulátorem CP a programovatelným prostorovým termostatem zajšťuje následujíí funke: volba základního provozního režmu jednotky: ) rovnotlaké větrání s rekuperaí tepla ) rkulační vytápění a větrání s rekuperaí tepla ) rkulační vytápění (větrání pouze nárazové mpulsem) 4) větrání podtlakové 5) větrání přetlakové - letní nastavení otáček rkulačního a odsávaího ventlátoru ovládání klapky by-passu (obtok přváděného vzduhu) nastavení režmu topení sgnalzae provozníh stavů zeleným dodam sgnalzae poruhovýh stavů červenou dodou. automatké ovládání směšovaí klapky automatké ovládání teploty vzduhu v nteréru s týdenním režmem a nočním útlumem (teplota topné vody se nastavuje směšovaím ventlem topného zdroje) zajšťuje týdenní programovatelný regulátor teploty protmrazová ohrana teplovodního ohřívače kaplárou nárazové spínání větrání mpulsem z, koupelny a kuhyně s možností volby zpoždění a doběhu (umožňuje spínání bezpečným napětím 4 V, např. bazénovým hydrostatem) ST kontakt (např. pro napojení na zabezpečovaí zařízení apod.) možnost přpojení dalšího termostatu (např. ze samostatného teplovodního ohruhu vytápění koupelny, apod.) povel pro spínání kotle (beznapěťový kontakt max. 0 V/0,5A) nastavení a bloka max. výstupní teploty vzduhu možnost změny nastavení výkonů každého ventlátoru (přepojením odboček na transformátoru) protmrazová ohrana namrzání kondenzátu výměníku výstup pro automatké ovládání klapky zemního výměníku tepla podle venkovní teploty nebo uzavíraí klapky sání (voltelně) možnost vybavení manostatem pro sgnalza zanesení fltru PROJOVACÍ SCHEMA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU CP 05 RD elektrké propojení (není součástí dodávky) x 0,5 mm (stíněné) např. SYKFY xx0,5 0 V přpojenínasíť0v/50hz přes samostatné jštění 0 A, har. D (není součástí dodávky) PS RM TE (ADS ) čdlo venkovní teploty x0,5mm např. SYKFY xx0,5 Hygrostat (voltelně; u bazénů povnné) Sensor CO (volteln ě) x0,5mm např. SYKFY xx0,5 x0,5mm např. SYKFY xx0,5 Termostat x0,5mm např. SYKFY xx0,5 DUPLEX RB DUPLEX RC DUPLEX RK DUPLEX RDH K Voltelné příslušenství vz tabulka vz tabulka VSTUPY A VÝSTUPY DIGITÁLNÍHO MODULU REGULACE vstup/výstup doporučený kabel funke a využtí D, D, D x CYKY D x,5 vstup nárazové spínání větrání mpulsem 0 V z a koupelen s možností nastavení doběhu D4 CYKY D x,5 vstup nárazové spínání větrání mpulsem 0 V z kuhyně (bez doběhu, s funkí tzv. ohrany prot šíření pahů) D SYKFY xx0.5 vstup nárazovéspínání větrání spínaím kontaktem (bez doběhu) např. bazénový hygrostat STP SYKFY xx0.5 vstup spínaí kontakt umožňuje vypnutí jednotky TR SYKFY xx0.5 vstup voltelně. prostorový termostat v část vytápěné teplovodním okruhem (např. koupelna) SR CYKY D x,5 výstup ovládání klapky zemního výměníku tepla nebo uzavíraí klapky e YV CYKY C x,5 výstup 0 V / 0,5 A spínání kotle nebo okruhu teplovzdušného vytápění K CYKY A x,5 výstup beznapěťový kontakt spínání kotle IN, IN, IN x SYKFY xx0.5 vstup ovládání standardním sgnálem 0 0 V nadřazeným systémem (pouze bez regulátoru CP 05 RD) OC, DA SYKFY xx0.5 výstup hlášení poruh a zanesení fltru standardním sgnály 0 0 V

10 PARAMETRY SYSTÉMU ATREA VÝHODY TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ krytí potřeby tepla pro vytápění elého objektu záruka hygenky nutnýh trvalýh výměn vzduhu v domě s možností řízeného nárazového zvýšení - bez otevírání oken úspora až 90 % nákladů na větrání vyloučení vznku plísní trvalou rkulaí přes účnné fltry se vntřní ovzduší domu dokonale čstí od prahu možnost ntegrae solárníh vzduhovýh systémů (vzduhovýh kolektorů a okenníh kolektorů) účnné letní noční předhlazení nteréru vyloučení všeh rzk rozvodů teplovodního topení společným potrubním systémem se v domě rozvádí teplonosné médum (rkulační vzduh) zároveň se vzduhem větraím, případně s hlazením umožňuje využtí solárníh zsků z osluněnýh oken případně teplovzdušného krbu a okamžtý přenos do všeh ostatníh neosluněnýh místností ryhlá reake na externí a nterní tepelné zsky umožňuje dokonalé využtí solární energe pro všehny místnost nstalaí zemního výměníku tepla se přváděný větraí vzduh v změ předehřívá (až o 5 C) avlétěohlazuje (až o C) a nahrazuje drahé strojní klmatzační zařízení dokonalou rkulaí využívá objemu vzduhu v elém domě nebo bytě samostatné plohé vzduhotehnké rozvody vestavěné do podlah vylučují přenos hluku mez místnostm, jsou jednoduše čsttelné podlahové výústky s vestavěnou ruční regulaí zajšťují řízený přívod vzduhu ndvduálně do každé místnost využtí všeh energetkýh zsků v domě z provozu dománost pro předehřev větraího vzduhu DENNÍ PRŮBĚH KONCENTRACE CO JAKO INDIKACE LIDSKÝCH ODÉRŮ Průběh CO v rodnném domě s teplovzdušným vytápěním a větráním konentrae CO (ppm) Obsazení obytnýh prostor 4 osoby C max = 56 ppm 40 ppm 0 % nespokojenýh adapt. 5 ppm 0 % nespokojenýh adapt. 000 ppm Pettenkoferovo krtérum Venkovní hladna CO 00 ppm (až 60 ppm) osoby 9 0 Infltrae osoby př produk CO 8 l h osoba (6:00 :00) průměr rodny př produk CO 4 l h osoba (:00 6:00) průměr rodny 4 Infltrae 5 M M V C + - C - C + x exp - p e e (t=0) x t Vp Vp Vo C= ρ 6 Hygenká třída jakost mkroklmatu C 00 ppm dle EN CR 75 CEN 7 8 osoby osoby 4 čas (hodny) Průběh CO v různýh obytnýh prostoreh konentrae CO (ppm) Venkovní hladna CO 00 ppm (až 60 ppm) Obsazení obytnýh prostor 4 osoby osoby osoby př produk CO 8 l h osoba (6:00 :00) průměr rodny př produk CO 4 l h osoba (:00 6:00) průměr rodny osoby osoby Nárazové větrání otevřeným okny n = 5 h Hygenká třída jakost mkroklmatu C 00 ppm dle EN CR 75 CEN 4 čas (hodny) rodnný dům s teplovzdušným rkulačním vytápěním, větrání nfltraí + nárazové větrání... V o= 406 m ; n e4= 0,5 h, okna trvale zavřena rodnný dům s teplovzdušným vytápěním, větrání pouze nfltraí... V o= 406 m ; n e4= 0,05 h, nárazové větrání okny bytová jednotka s teplovzdušným rkulačním vytápěním, větrání nfltraí + nárazové větrání... V o= 88 m ; n e4= 0,5 h, okna trvale zavřena bytová jednotka s teplovzdušným vytápěním, větrání nfltraí... V o= 88 m ; n e4= 0,048 h, nárazové větrání okny ložne s teplovodním vytápěním, větrání nfltraí (obsazení osoby)... V = 5 m ; n = 0,05 h ; okna trvale zavřena o e4

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 2 2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY:... 4 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz TEPELNÁ ČERPADLA IVT 4 Základní rozvaha o vhodnosti použití tepelného

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu An Intelligent Family House Design Bc. Petr Luzar Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem Příručka Průvodce rekuperací PAUL 1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace Jen málo projekčních kanceláří počítá již při navrhování nízkoenergetických

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR. Řešení přívodu čerstvého vzduchu

2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR. Řešení přívodu čerstvého vzduchu 2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR Řešení přívodu čerstvého vzduchu Řešení přívodu čerstvého vzduchu 2 I TOSHIBA ČERSTVÝ, ZDRAVÝ a SVĚŽÍ VZDUCH klíč k vyšší kvalitě života Po celém světě se hledá řešení problému

Více

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb Katalog produktů a služeb Firma ROBUR, s.r.o. si zakládá na svých výrobcích a službách nejen dnes, ale i za 10 let. VIZE ROBUR Firma ROBUR se stále věnuje inovaci svých

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami

v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště OFP Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha,

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.0045 ÚSPORY

Více