pasivního stavění Úvod do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pasivního stavění Úvod do"

Transkript

1 stavíme Tex t : V í t S t ra ňák F o t o : a rchiv f i re m Úvod do Energeticky pasivní dům znamená nejen současný ekologický hit, ale také značný ekonomický vklad pro naši budoucnost. Zatím jsou ovšem domy, které by se měly po většinu roku obejít bez topení, opředeny řadou mýtů. Na jakých principech jsou založeny, jaká má být jejich koncepce, co je zásadní při jejich projektování? A vyplatí se vůbec? pasivního stavění Nízkoenergetický rodinný dům v Nové Vsi pod Pleší byl dokončen před rokem (projekt a technologické vedení stavby Jan Brotánek, realizace Alterstav). Teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla využívá pro předehřev nebo předchlazení větracího vzduchu zemní výměník tepla. Další technické vybavení tvoří solární kolektory (účinná plocha 6,6 m²), integrovaný zásobník tepla s elektrospirálami pro nouzový dohřev (objem 950 l) a krbová kamna na biomasu. Výpočtová potřeba tepla k vytápění je 6 kwh/m² za rok Zní to jako pohádka: energeticky pasivní dům jednak snižuje na minimum spotřebu provozní energie, jednak zvyšuje kvalitu obytného prostředí. Díky teplému vnitřnímu povrchu stěn, podlah i oken a díky neustálému přívodu čerstvého vzduchu bez průvanu máte v domě příjemný pocit. Výjimečně nízkých nákladů na provoz dosahuje pasivní dům nejen zásluhou mimořádně kvalitního zateplení, ale také díky efektivnímu využívání místních energetických zdrojů (sluneční energie, teplo od obyvatel a spotřebičů, teplo z odváděného vydýchaného vzduchu). Název pasivní dům vychází ze základního principu využívání pasivních tepelných zisků v budově, které po většinu roku spolehlivě nahrazují aktivní topný systém. Jde o zisky jednak externí (ze slunečního záření procházejícího okny), jednak interní (teplo vyzařované lidmi a spotřebiči). Díky kvalitní tepelné izolaci a neprůvzdušnosti obvodového pláště budovy tyto zisky neunikají ven a s výjimkou několika desítek nejchladnějších dní v roce postačí k zajištění příjemné vnitřní teploty. Nutnou podmínkou k tomu ovšem je řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Poručíme větru Dostatečné množství čerstvého vzduchu uvnitř obytného domu lze zajistit buď kombinací infiltrace (pronikání netěsnostmi) a přirozeného větrání okny, nebo řízeným větráním. Infiltrací a větráním okny ovšem uniká nekontrolované (a dosti značné) množství tepla. Ve snaze šetřit proto mnozí obyvatelé utěsňují okna a méně větrají. Bez zajištění jiného zdroje čerstvého vzduchu to však přináší řadu problémů počínaje zvyšováním koncentrace škodlivých látek a konče vznikem plísní. Základní myšlenka pasivního domu vychází z nutnosti řízeného větrání jako jediného způsobu, jak zamezit nekontrolovaným ztrátám tepla a současně zajistit potřebnou kvalitu vnitřního prostředí, vysvětluje Jan Bárta z brněnského Centra pasivního domu. Rozvod čerstvého vzduchu pak lze využít k distribuci tepla místo obvyklé otopné soustavy. Čerstvý vzduch, který přichází do interiéru, je veden buď přímo, nebo přes zemní potrubní výměník (viz dále) do ventilační jednotky s rekuperací tepla. Z druhé strany je do této jednotky přiváděn teplý, ale již vydýchaný odpadní vzduch. Právě tento vzduch 5 MůJ DŮM I 0/00

2 Novostavbu EPD v Kníničkách u Brna projektoval Mojmír Hudec (Atelier ELAM). Dům má bohaté jihozápadní prosklení a solární kolektory na pultové střeše, jeho severní stranu chrání jednopodlažní vstupní část se skladem a dílnou. Je vybaven vzduchotechnikou typu Duplex RD od firmy ATREA, byl dokončen v roce 005 a má výpočtovou potřebu tepla k vytápění 5 kwh/m² za rok Konstrukce domu v Nové Vsi pod Pleší kombinuje dřevostavbu se zděnými částmi z vápenopískových cihel (akumulace tepla). Dům na čtvercovém půdorysu je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží s celkovou vytápěnou plochou,5 m² a valenou vegetační střechu, která zmenšuje profil severozápadní fasády (snímek vpravo). Jihovýchodní fasáda s obytnými místnostmi je naopak ve větší ploše obrácena k slunci. Ze severu přiléhá garáž s polyfunkčním přístřeškem w w w.dumabyt.cz 53

3 Pilotní projekt energeticky nulového domu v Koberovech (Petr Morávek, Jan Tywoniak) jde ještě za hranici pasivních domů zejména doplňuje konstrukční řešení rozsáhlým fotovoltaickým systémem. Přitom dřevěný skelet koberovských domů je tak jednoduchý Hlavní zásady uplatňované v pasivních domech optimální orientace ke světovým stranám a umístění stavby na pozemku (solární zisky, ochrana před mrazem a větrem) jednoduchý tvar bez zbytečných výstupků (minimální plocha ochlazovaného pláště budovy) a promyšlené vnitřní uspořádání (akumulace tepla např. do vnitřní stěny) zvýšená tepelná izolace (ideální je sendvičová konstrukce se zesílenou vnější izolací) vyloučení tepelných mostů při styku různých materiálů a stavebních prvků v konstrukci zvýšená kvalita oken, konkrétním podmínkám přizpůsobená velikost a orientace prosklení neprůvzdušnost celé obálky domu (minimalizace úniku tepla okny, zrušení ventilačního otvoru spíže či výdechu digestoře pachy zachycuje cirkulační digestoř, vzduch je odváděn centrální vzduchotechnikou) řízená regulace kvality, teploty a vlhkosti vzduchu během celého roku (systém řízeného větrání s rekuperací tepla) využití všech pasivních tepelných zisků (ze slunečního záření, od lidí a spotřebičů) akumulace tepla ve stěnách a podlahách (např. zesílenou betonovou vrstvou či nepálenými cihlami) Právě dokončovaný rodinný dům, jehož tepelné parametry se budou pohybovat na hranici pasivního domu (výpočtová potřeba tepla k vytápění 5, kwh/m² za rok), stojí pár kilometrů na východ od Prahy. Snímky z průběhu výstavby názorně ukazují vedení technických instalací, které pak překryje zesílená vrstva tepelné izolace. Solární zisky čerpají jednak kolektory s účinnou plochou 8, m², jednak vybíhající prosklení jižní fasády (architektonické a konstrukční řešení Jan Brotánek) co je to pasivní dům Termín energeticky pasivní dům (EPD) označuje budovu s vynikajícími tepelnými vlastnostmi, která nepotřebuje klasický topný systém. Důmyslná tepelná ochrana (kombinuje zvýšenou izolaci s akumulací tepla), kvalitní zasklení oken a řízené větrání s vysoce efektivním zpětným ziskem tepla to vše snižuje potřebu tepla na vytápění pod hranici 5 kwh/m² za rok (hodnota vypočtená jako obecný standard pro středoevropské klimatické podmínky). Jde o spotřebu více než 3x nižší ve srovnání s mezní hodnotou pro nízkoenergetické domy (do 50 kwh/m² za rok) a zhruba 8x nižší oproti běžné současné výstavbě (cca 0 kwh/m² za rok). Přitom navýšení investičních nákladů na výstavbu EPD činí u realizací v České republice 0-5 % investici do topného systému zde nahrazuje investice do kvalitního větrání s rekuperací. předá v rekuperačním výměníku vzduchotechnické jednotky své teplo čerstvému vzduchu. Oba proudy vzduchu pak pokračují ve své pouti původním směrem ochlazený odpadní vzduch ven, ohřátý čerstvý vzduch dovnitř. U rekuperační jednotky je zpravidla instalováno ještě přídavné zařízení pro dohřev čerstvého vzduchu, které se uplatní v období velmi nízkých venkovních teplot. Aby popsaný systém správně fungoval, obvodový plášť budovy musí být velmi těsný (neprůvzdušný). Zpětné získávání tepla by mělo mít účinnost vyšší než 5 %. Provoz celé vzduchotechnické jednotky (ventilátory, dohřev vzduchu, řídicí jednotka) musí spotřebovat co nejméně energie. Tři zóny Pro praktickou realizaci se doporučuje rozdělení budovy na tři zóny v úzké souvislosti s návrhem účelu jednotlivých místností. Zóna pro přívod čerstvého vzduchu zahrne všechny obytné místnosti, zónu pro transport vzduchu představují komunikační prostory (chodby a schodiště), zónu pro odtah kontaminovaného odpadního vzduchu pak místnosti s intenzivním vývinem škodlivin (koupelna, WC, kuchyň). Rozvody by měly být co nejkratší. Jsou-li v domě kvalitní okna, není nutné přivádět čerstvý teplý vzduch pod okny: i bez této tepelné clony zůstává teplota na vnitřním povrchu oken trvale vyšší než je teplota rosného bodu. Pro přívod čerstvého vzduchu do budovy se osvědčilo předehřívání (v létě ochlazování) vzduchu v zemním výměníku tepla. Zjednodušeně jde o potrubí uložené v zemi, kterým se přivádí vzduch do ventilační jednotky. Využívá relativně stabilní teploty země v nezámrzné hloubce. V zimě se tímto způsobem přiváděný vzduch ohřívá (omezuje se také namrzání rekuperačního výměníku), v létě naopak ochlazuje. Neproklouzne ani vzduch Popsaný systém pasivního vytápění (řízeného větrání s rekuperací tepla) vytváří uvnitř domu zdravé a příjemné klima: máte čerstvý vzduch bez průvanu se stabilní vlhkostí kolem 5 % (zdravé rozmezí 5 MůJ DŮM I 0/00

4 Třípodlažní vila v Bílovicích rekonstruovaná na principech pasivního domu: zdivo z keramických dutých cihel bylo přiizolováno minerální vlnou, střešní konstrukce je z úsporných dřevěných vazníků. Jde o kombinaci pultové střechy s pálenou krytinou a ploché střechy, na níž jsou umístěny solární kolektory. Dřevěná okna jsou zasklena izolačními trojskly. Hlavní zdroj vytápění tvoří větrací jednotka s rekuperací tepla (projekt Mojmír Hudec, Atelier ELAM) Centrální teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka Duplex RB se napojuje na cirkulační topný okruh vzduchu a má topný výkon až 3,6 kw (ATREA) je od 30 do 60 %). Nutnou podmínkou pro fungování celého systému je ovšem dosažení značné (pro poměry běžné výstavby v ČR dosud neobvykle vysoké) neprůvzdušnosti obvodového pláště budovy. Styky jednotlivých stavebních dílů musí být utěsněny skutečně bezchybně a vzduchotěsná vrstva musí proběhnout okolo celého vnitřního objemu stavby. U masivních konstrukcí je snazší zajistit neprůvzdušnost stačí k tomu kvalitně provedená vnitřní omítka. Ta však musí být pečlivě napojena na ostatní konstrukce (hrubá podlaha, neomítnutá konstrukce stropu, sádrokartonové šikminy podkroví apod.) s dodatečným utěsněním spár. Velkou pozornost je třeba věnovat rovněž prostupům v omítce a zejména dokonalému utěsnění míst, kde se omítka napojuje na rámy oken a dveří. Právě v těchto spojích mohou vzniknout tepelné mosty (slabá místa v konstrukci, která umožňují prostup tepla vlivem proudění vzduchu). Proto zde klíčovou roli hraje pečlivé provedení všech detailů. U ostatních konstrukcí je třeba neprůvzdušnost zajistit dodatečnou vzduchotěsnou vrstvou. I tady platí, že veškeré spoje musí být provedeny zcela precizně. Vzhledem k důležitosti neprůvzdušného provedení celého obvodového pláště je vhodné výsledek ověřit měřením pomocí tzv. Blower Door testu, a to nejlépe dvakrát: poprvé před povrchovou úpravou, aby bylo možné případné netěsnosti odstranit s minimálními náklady, podruhé pak po úplném dokončení domu. Dar od slunce Role oken v pasivním domě není jednoduchá (viz rámeček na str. 5), protože přece jen tvoří tepelně nejsnáze propustnou část obvodového pláště budovy. Tepelný zisk z oslunění by tedy měl být větší než únik energie. Obecně však okna v pasivním domě (zvláště na jižní straně) slouží jako sluneční kolektor: solární zisky okny tvoří významný příspěvek k pokrytí tepelných ztrát objektu. Cílem není získat co nejvíce sluneční energie za každou cenu, ale snížit potřebu tepla na vytápění, vysvětluje Jan Bárta z Centra pasivního domu. Rozhodujícím obdobím pro vytápění jsou zimní měsíce od prosince do února. Po zbytek roku aktivní vytápění není zapotřebí. Bohužel právě v zimních měsících je sluneční záření nejmenší. Co lze udělat pro zajištění pasivních zisků ze slunečního záření? ) Vhodně orientovat a správně dimenzovat prosklené plochy. V teplých oblastech s dostatkem slunečního svitu se jeví jako ideální prosklít až 0 % plochy v jižní fasádě a s výjimkou letního období ponechat okna převážně bez zastínění (zastíněná okna nemohou sloužit jako kolektor, stále však mají vysoké Schéma teplovzdušného vytápění s rekuperací vzduchu. centrální odvod cirkulačního vzduchu. přívod čerstvého vzduchu 3. odvod znečištěného vzduchu z WC do rekuperační jednotky. přívod cirkulačního vzduchu do místností 5. odvod znečištěného vzduchu z rekuperační jednotky mimo objekt 6. rekuperační jednotka DUPLEX RB. integrovaný zásobník tepla 8. zemní výměník tepla Detail rohu energeticky pasivního domu v Koberovech: nosnou konstrukci tvoří skelet z masivního dřeva (), ve stěnách se počítá s možností zabudování solárních kolektorů či fotovoltaických panelů (, 3), a to i dodatečně bez zásahu do nosné konstrukce. Venkovní a vnitřní plášť stěny má vlastní nosnou konstrukci z ocelových U profilů () cca m 8 cca 0 30 m w w w.dumabyt.cz 55

5 Prvním úspěšným pokusem o vytvoření EPD v prostředí českých hor se stal rodinný dům v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Architektonický návrh provedli sami majitelé (Martin a Martina Jindrákovi) a jako montovanou dřevostavbu z celostěnových panelů dům realizovala firma RD Rýmařov (upravený stavební systém LORD). Dům je trvale užíván od a jeho změřená spotřeba tepla na vytápění za celý rok 005 dosáhla 6 kwh/m² (projekt předpokládal potřebu tepla k vytápění 3,3 kwh/m² za rok). Vzduchotechniku realizovala kompletně firma ATREA (centrální teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka Duplex RB, akumulační zásobník topné vody IZT 65, cirkulační zemní výměník tepla pro zvýšení chladicího výkonu v létě) princip nízkoenergetické výstavby Projektování a výstavba energeticky pasivních domů by se měly opírat o prověřené výpočtové metody. Koncept je vždy založen na následujících principech: optimalizace základních prvků stavby (tvar budovy, orientace ke světovým stranám, obvodové stěny, výplně otvorů, ventilační systém) minimalizace tepelných ztrát jak vedením tepla (kvalitnější izolace obvodových stěn a výplní otvorů), tak i nekontrolovaným prouděním netěsnostmi (snížení průvzdušnosti) maximalizace tepelných zisků externích (ze slunečního záření) a interních (emise tepla lidmi a spotřebiči) Čím izolovat Všechny neprůhledné obvodové konstrukce by měly být izolovány tak, aby součinitel prostupu tepla U byl nejvýše 0,5 W/m²K (pokud je to v konkrétní technologii dosažitelné). U konstrukcí střechy je vhodné dosáhnout hodnoty pod 0, W/m²K. Bez potíží lze používat běžně dostupné minerální či skelné izolace (Rockwool, Knauf, Orsil, Isover), pěnový polystyren (Styropor, Neopor, GreyWall, NeoFloor), ale i rozvlákněnou dřevní hmotu (Klimatizer Plus, Steico) nebo méně obvyklé technicky zpracované materiály (ovčí vlna, sláma). Tloušťka izolace se zatím pohybuje od 00 až do 00 mm. Do budoucna se dá očekávat používání dostupných materiálů s nižšími hodnotami tepelné vodivosti, které tak umožní tloušťku tepelné izolace snížit (např. vakuové izolace). 56 MůJ DŮM I 0/00

6 tepelné ztráty). Na horách mohou pro velikost prosklení platit jiná pravidla. ) Použít zasklení s velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U g (nižší než 0, W/m K), které ovšem umožní dostatečné tepelné zisky díky vysoké propustnosti slunečního záření (např. trojsklo plněné kryptonem). 3) Pečlivě osadit sklo do rámu a rám do stěny tak, aby se tepelné ztráty nezvětšily vinou tepelných mostů. Zadržené teplo Pro každý pasivní dům platí, že nejlepší tepelnou ochranou je omezení tepelných ztrát objektu. Co je nejjednodušší? Zmenšit plochu ochlazovaných konstrukcí na minimum, zdůrazňuje Jan Bárta. Tento způsob přináší navíc i finanční úspory čím méně konstrukcí, tím nižší jsou náklady na stavbu. Principy jsou všeobecně známé: kompaktní a jednoduchý tvar budovy, spojování domů do řad či bloků. Zásadám nízkoenergetické výstavby plně vyhovuje dům ve tvaru krychle či hranolu. Navíc právě u tohoto tvaru lze s výhodou dát přednost řadové či blokové výstavbě. Na základě těchto principů někdy vzniká dojem, že pasivní výstavba předem omezuje architekta nebo investora v rozletu. Naše fotografické příklady dokazují, že to není pravda. Rozhodně byste si však měli odpustit bezúčelné zdobné prvky, výstupky a příliš složitý tvar půdorysu. Vedle energetických důvodů k tomu často nabádají i pohnutky ryze estetické. Okna v pasivním domě U tradičně koncipované výstavby uniká okny až 0 % energie. Proto je nutné klást důraz na kvalitu zasklení, řešení okenních rámů i připojení oken do konstrukce obvodového pláště budovy. V nížinách s dostatkem slunečných dní se může vyplatit bohaté prosklení jižní fasády (až do 0 % její plochy). Okna orientovaná k jihu zde mívají pozitivní tepelnou bilanci, orientace na východ a na západ přináší bilanci zhruba vyrovnanou. Okna na sever znamenají každopádně tepelnou ztrátu. Velký rozdíl je ovšem mezi pasivním domem v jihomoravské rovině a v podhůří u severní hranice (obě varianty již stojí). Ve druhém případě je zhruba o 50 dnů delší topné období, jeho průměrná teplota je cca o C nižší a hlavně je tu kratší celková doba slunečního svitu. Když slunce nesvítí, ochlazují prosklené plochy celý dům, protože součinitel prostupu tepla U je i u kvalitních oken cca 6x nižší než u zateplených stěn. Tyto tepelné ztráty je nutno vyvážit tepelnými zisky ze slunečního svitu. Do českých hor proto bude patrně vhodnější prosklení jižní fasády jen do cca 5 % její plochy. Těsně před dokončením se nachází EPD v Klášterci nad Orlicí, realizovaný sendvičovou konstrukcí Scandisystem. Dům projektoval Václav Fiedler (konzultant Martin Jindrák), vzduchotechnikou ho vybavila firma ATREA. Výpočtová potřeba tepla k vytápění činí, kwh/m² za rok Vyplatí se pasivní dům? Opatření, která umožní dosáhnout parametrů pasivního domu, přinášejí řadu výhod: vyšší tepelnou pohodu, lepší ochranu konstrukce, značnou úsporu nákladů na energii, vypočítává Jan Bárta z Centra pasivního domu. Investora však logicky zajímá, o kolik se navýší investiční náklady. Okamžitě investované peníze pro něj mají zpravidla vyšší hodnotu než tytéž peníze získané v budoucnosti. V Německu provedli ekonomickou analýzu investic do zlepšení konstrukcí a stavebních prvků řadových pasivních domů v Hannoveru (čtvrť Kronsberg), které byly postaveny v rámci evropského projektu Cepheus. Pro srovnání byl zvolen reprezentativní pasivní dům a fiktivní dům stejných rozměrů, který svými tepelně technickými vlastnostmi odpovídá německým předpisům z roku 995. Pro dosažení standardu pasivního domu byly podstatné následující vícenáklady: zvýšení tepelné izolace lehkých obvodových stěn o 50 mm, zlepšení tepelné izolace štítu (kontaktní zateplovací systém) a celé střešní konstrukce o 80 mm, přidání 00 mm tepelné izolace do podlahy nad terénem, zasklení oken trojskly v tepelněizolačním rámu, instalace vzduchotechniky a provedení testu neprůvzdušnosti. Naopak úsporu přineslo podstatné zjednodušení systému teplovodního vytápění. Celkové navýšení ekonomických nákladů na stavbu činilo 9, %. Rovněž ekonomický přínos byl vyjádřen v procentech: roční potřeba energie na vytápění se sníží o více než 80 %. Rentabilita pasivního domu úzce souvisí s tempem růstu ceny energie v budoucnu. Pokud bychom počítali se zvýšením investičních nákladů o 0 % a s růstem cen energie o 5 % ročně, bude doba návratnosti investice zhruba 0 let. Po uplynutí této doby pocítíte vyšší investici do úsporných opatření jako neobyčejně příjemnou formu důchodového připojištění. Ekonomické posouzení domu z Kronsbergu ukázalo, že rozhodující vícenáklady způsobují vysoce kvalitní okna a systém nuceného větrání, shrnuje Jan Bárta. Oba produkty jsou ovšem neustále inovovány, roste trh i konkurence a tak lze očekávat, že se ceny tohoto vybavení budou při zachování stejných vlastností snižovat. Potvrzují to i současné kalkulace dodavatelů energeticky pasivních domů v ČR v porovnání s rokem 003, kdy byl u nás postaven patrně první rodinný dům na hranici pasivního standardu (v Knínicích u Boskovic). Od idejí k projektu Řadu zásadních koncepčních rozhodnutí je třeba udělat již v rámci prvního návrhu stavby (architektonické studie). Právě v této fázi lze podstatně ovlivnit jak kvalitu stavby, tak i její cenu. jak na tepelné mosty Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v bezprostředním okolí tohoto místa. Tepelné ztráty pak bývají citelné zejména u vysoce izolovaných staveb. Proto je nutné již při návrhu pasivního domu udělat vše proto, aby byly tepelné mosty v nejvyšší možné míře eliminovány: pokud možno nepřerušovat izolační vrstvu spáry v izolační vrstvě překrýt další vrstvou navrhnout vhodný geometrický tvar obvodových konstrukcí (bez zbytečných výstupků) w w w.dumabyt.cz 5

7 Schéma cirkulačních rozvodů v systému řízeného větrání s rekuperací tepla, který pro zvýšení tepelného efektu využívá cirkulační zemní výměník tepla (ATREA) KONTAKTY ATREA, s. r. o. V Aleji 0, Jablonec nad Nisou tel.: , fax: CENTRUM PASIVNÍHO DOMU Přímá, Brno mobil: PORADCE PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ: Martin Jindrák Atrea, s. r. o. mobil: SDRUŽENÍ EPS ČR Na Cukrovaru Kralupy nad Vltavou tel.: 35 5, PROJEKTANTI: Akad. arch. Aleš Brotánek Sedlice 65, Rožmitál pod Třemšínem mobil: MgA. Jan Brotánek Holandská, Praha 0 mobil: 05 Ing. arch. Mojmír Hudec Atelier ELAM Pekařská 6, Brno tel./fax: Ing. Petr Morávek, CSc. Atrea, s. r. o. tel.: Ing. Marek Raida 3AD arquitectonica, s. r. o. Dolní nám. 3/3, Opava mobil: Ing. Jan Růžička, Ph.D. ateliér KUBUS Na Valech 6, Praha 6 mobil: Řešení cirkulačních rozvodů v rodinném domě bez využití zemního výměníku tepla (ATREA) Mýty kolem pasivních domů V pasivním domě nelze větrat okny Okny větrat můžete, ale nemusíte! Často se okna pro pasivní domy projektují tak, aby se otvíraly jen jejich menší díly a větší zůstávaly pevné. Masivní a příliš časté větrání okny znehodnocuje úsporný efekt řízeného větrání. Architektura pasivního domu je těžkopádná a omezuje investora Jednoduché tvary nabízejí i moderní, pohledově odlehčená řešení. Například v Německu či Rakousku navrhují pasivní domy špičkoví architekti. Smysl dává právě spojení technicky moderních staveb s plně vyhovujícím dispozičním řešením a elegantní architekturou. Při dodržení všech zásad lze realizovat v pasivním standardu objekty s různým tvarem i sklonem střechy. Náklady na stavbu pasivního domu jsou tak vysoké, že se nevyplatí Výše nákladů na stavbu rodinného domu může být různá, ale nutné vícenáklady k dosažení pasivního standardu činí u nás 0 5 %. Při předpokládané každoroční úspoře 80 % nákladů na vytápění se zvýšené investiční náklady vrátí do 30 let. Ve studii lze navrhnout použití takových konstrukcí či prvků, u nichž jsou finanční prostředky využity nejefektivněji a kde nejvíce ovlivní kvalitu objektu, vysvětluje Jan Růžička z ateliéru Kubus. Způsob zateplení fasád, střechy a podlahy na terénu, velikost a druh výplní okenních otvorů, řešení tepelných mostů to všechno jsou určující faktory pro stanovení celkové tepelné ztráty budovy. Ta pak tvoří rozhodující ukazatel pro návrh vytápění a přípravy teplé užitkové vody. Klíčovou roli v úvodní etapě návrhu stavby proto hraje těsná spolupráce investora nejen s architektem, ale také se specialisty na stavební tepelnou techniku a technické systémy budov. Jen ze vzájemné spolupráce může vzniknout takový návrh, který zohledňuje mnohdy protichůdné požadavky provozní, estetické a technické. Při tvorbě stavebně energetické koncepce dnes pomáhají i různé výpočtové programy. V úvodní fázi návrhu je nutné používat takový způsob výpočtů a takové softwarové nástroje, které Sendvičová konstrukce Scandisystem na bázi dřeva výborně tepelně izoluje, důležitá je však rovněž neprůvzdušnost celého obvodového pláště budovy (detail z EPD v Klášterci nad Orlicí) Takto vypadá technické zázemí EPD v Rychnově u Jablonce (realizace ATREA) Detail vzduchotechnické jednotky Duplex RB (ATREA) umožňují pracovat velmi rychle a především ve variantách, říká Jan Růžička. Především je smysluplné stanovit ve variantách tepelně technické vlastnosti oken na základě jejich geometrie (poměr plochy k jejich obvodu), vlastností rámu a zasklení. Tyto změny se okamžitě promítají do potřeby tepla na vytápění. Vypočtené hodnoty mohou někdy zásadně ovlivnit původní architektonický a dispoziční návrh. Nejen z hlediska velikosti a orientace oken nebo členění provozu na vytápěné a nevytápěné zóny, ale také z hlediska celkového hmotového řešení a geometrické charakteristiky budovy (poměr ochlazovaného povrchu vůči obestavěnému prostoru). Normální je šetřit V průmyslově vyspělých zemích se výstavba nízkoenergetických domů stává nutností: energetická spo- 58 MůJ DŮM I 0/00

8 Příklad skladby obvodových konstrukcí pasivního domu (EPD Rychnov u Jablonce nad Nisou) 3 ŘEz konstrukcí obvodové stěny. sádrokarton. sádrovlákno 3. hranol nosné rámové konstrukce. parozábrana 5. minerální izolace nosné části stěny 6. I profil vnější izolační vrstvy. vnější izolační vrstva skelná izolace 8. kontaktní termofasáda 6 3 Řez ŠikmÝm stropem podkroví. sádrokarton. sádrovlákno 3. hranol samonosné konstrukce šikmého stropu. parozábrana 5. krokev 6. skelná izolace. difuzní fólie třeba civilizovaného světa (i dalších dynamicky se rozvíjejících ekonomik) totiž v posledních letech neúměrně stoupla. Proto byla v rámci Evropské unie schválena řada legislativních a technických předpisů, jejichž cílem je snížení energetické spotřeby jak u stávajících budov, tak u nové výstavby. Je logické, že nastolený trend se týká i České republiky. Jestliže se naše společnost považuje za vyspělou, měla by to prokázat návratem k normálnímu stavu, jímž je energeticky zodpovědný přístup, šetrnost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí, připomněl na mezinárodní konferenci Pasivní domy 006 v Brně architekt Aleš Brotánek Řez stropem podkroví. sádrokarton. rošt sádrokartonu 3. parozábrana. nosník stropního prvku 5. minerální izolace 6. skelná izolace. záklop stropu 8. skelná izolace Zdroj dalších informací sborníky konferencí Pasivní domy (005, 006) a PassivhausTagung (k dostání přes Centrum pasivního domu) Jan Tywoniak: Nízkoenergetické domy principy a příklady (Grada, 005) Karel Srdečný: Energeticky soběstačný dům realita, či fikce? (ERA, 006) internetový server Velkorysé prosklení jižní fasády, zdivo z keramických bloků s dřevěným obkladem a pultová střecha z úsporných dřevěných vazníků to jsou charakteristické rysy nízkoenergetického rodinného domu v Ivanovicích u Brna (Mojmír Hudec, Atelier ELAM). Řízené větrání s rekuperací tepla má výdechy teplého vzduchu pod okny, jednotka je napojena na zemní výměník tepla. Fasádní sluneční kolektory jsou propojeny s akumulační nádrží na teplou vodu. Technologie umožňuje využití zbytkového tepla kolektorů při nabité akumulační nádrži. Doplňkovým zdrojem vytápění je krb na dřevo w w w.dumabyt.cz 59

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Pasivní bytový dům Brno

Pasivní bytový dům Brno Pasivní bytový dům Brno Autor práce: Jiří Cihlář student 5. ročníku telefon: 777 010 77 FAST VUT Brno e-mail: cihlarik @centrum.cz Situační plán k.ú. Brno-Útěchov číslo parcely: 65/3 POHLED NA SPOLEČNOU

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Pasivní dům Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Spotřeba: 400 kwh/m2.a (300 Kč/m2.a) Dům starý více

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

8. ročník 1/2005 ODBORNÝ ČASOPIS PRO ÚSPORY ENERGIE A KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

8. ročník 1/2005 ODBORNÝ ČASOPIS PRO ÚSPORY ENERGIE A KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV 8. ročník 1/2005 ODBORNÝ ČASOPIS PRO ÚSPORY ENERGIE A KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV Pasivní dům v Rychnově Miroslav Jindrák, RD Rýmařov PROVÁDĚNÍ A JAKOST STAVEB PROVOZ BUDOV Jedním z řešení, které

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Základní principy konceptu pasivního domu

Základní principy konceptu pasivního domu KONFERENCE PASIVNÍ DOMY 2005 BRNO, 18. 19. 10. 2005 Základní principy konceptu pasivního domu Ing. Jan Bárta, Centrum pasivního domu Přímá 14, 642 00 Brno Tel: +420 732 121 651, e-mail: jan.barta@pasivnidomy.cz

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů PASIVNÍ DOMY NÁVRH ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH 1. ŮVOD 2. PROJEKT REKONSTRUKCE 3. PROJEKT NOVOSTAVBY

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

NÁVRH A ENERGETICKÁ BILANCE BUDOVY S NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ

NÁVRH A ENERGETICKÁ BILANCE BUDOVY S NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ ÚSTAV TECHNICKO - TECHNOLOGICKÝ Semestrální práce z předmětu Nízkoenergetické a pasivní domy NÁVRH A ENERGETICKÁ BILANCE BUDOVY S NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Student: Konzultant: Garant: Ing. Michal

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme 01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Radíme a vzděláváme Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba www.atrea.cz Představení společnosti ATREA ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy řízeného větrání s rekuperací

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Termovizní měření bytového domu Na Stezce ECZ13007

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Harmonie bydlení ZELENÁ ARCHITEKTÚRA

Harmonie bydlení ZELENÁ ARCHITEKTÚRA ZELENÁ ARCHITEKTÚRA Harmonie bydlení Navrhování domů není jen čistě technická racionální disciplína, ale měla by zahrnovat i všechny těžko uchopitelné vlivy pocity a přístupy, které se různě nazývají:

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Architektonická studie

Architektonická studie Architektonická studie hmotového a dispozičního řešení energeticky pasivních rodinných domů v systému Atrea Investor: Vypracoval: Atrea s.r.o. Ing. Tomáš Krupa Ing. Jana Menšíková 10/2009 Tato studie ukazuje

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění, větrání, ohřev

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů Soubor pasivních domů Koberovy ATREA s.r.o., 12.3.23 Úvod Proč vůbec stavět nízkoenergetické a pasivní domy? Má to vůbec smysl? ATREA s.r.o., 12.3.23

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Problematika nízkoenergetických budov

Problematika nízkoenergetických budov CT 52 Technika prostředí LS 2013 Problematika nízkoenergetických budov 12. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Společně vytvářet hodnoty. Gemeinsam Werte schaffen.

Společně vytvářet hodnoty. Gemeinsam Werte schaffen. Společně vytvářet hodnoty Obsah: 1. Představení společnosti Karl Bachl 2. Co to je pasivní dům? 3. Proč pasivní dům? 4. Kvalita a zásady stavby pasivního domu 5. Praktický příklad energetické sanace rodinného

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více