pasivního stavění Úvod do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pasivního stavění Úvod do"

Transkript

1 stavíme Tex t : V í t S t ra ňák F o t o : a rchiv f i re m Úvod do Energeticky pasivní dům znamená nejen současný ekologický hit, ale také značný ekonomický vklad pro naši budoucnost. Zatím jsou ovšem domy, které by se měly po většinu roku obejít bez topení, opředeny řadou mýtů. Na jakých principech jsou založeny, jaká má být jejich koncepce, co je zásadní při jejich projektování? A vyplatí se vůbec? pasivního stavění Nízkoenergetický rodinný dům v Nové Vsi pod Pleší byl dokončen před rokem (projekt a technologické vedení stavby Jan Brotánek, realizace Alterstav). Teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla využívá pro předehřev nebo předchlazení větracího vzduchu zemní výměník tepla. Další technické vybavení tvoří solární kolektory (účinná plocha 6,6 m²), integrovaný zásobník tepla s elektrospirálami pro nouzový dohřev (objem 950 l) a krbová kamna na biomasu. Výpočtová potřeba tepla k vytápění je 6 kwh/m² za rok Zní to jako pohádka: energeticky pasivní dům jednak snižuje na minimum spotřebu provozní energie, jednak zvyšuje kvalitu obytného prostředí. Díky teplému vnitřnímu povrchu stěn, podlah i oken a díky neustálému přívodu čerstvého vzduchu bez průvanu máte v domě příjemný pocit. Výjimečně nízkých nákladů na provoz dosahuje pasivní dům nejen zásluhou mimořádně kvalitního zateplení, ale také díky efektivnímu využívání místních energetických zdrojů (sluneční energie, teplo od obyvatel a spotřebičů, teplo z odváděného vydýchaného vzduchu). Název pasivní dům vychází ze základního principu využívání pasivních tepelných zisků v budově, které po většinu roku spolehlivě nahrazují aktivní topný systém. Jde o zisky jednak externí (ze slunečního záření procházejícího okny), jednak interní (teplo vyzařované lidmi a spotřebiči). Díky kvalitní tepelné izolaci a neprůvzdušnosti obvodového pláště budovy tyto zisky neunikají ven a s výjimkou několika desítek nejchladnějších dní v roce postačí k zajištění příjemné vnitřní teploty. Nutnou podmínkou k tomu ovšem je řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Poručíme větru Dostatečné množství čerstvého vzduchu uvnitř obytného domu lze zajistit buď kombinací infiltrace (pronikání netěsnostmi) a přirozeného větrání okny, nebo řízeným větráním. Infiltrací a větráním okny ovšem uniká nekontrolované (a dosti značné) množství tepla. Ve snaze šetřit proto mnozí obyvatelé utěsňují okna a méně větrají. Bez zajištění jiného zdroje čerstvého vzduchu to však přináší řadu problémů počínaje zvyšováním koncentrace škodlivých látek a konče vznikem plísní. Základní myšlenka pasivního domu vychází z nutnosti řízeného větrání jako jediného způsobu, jak zamezit nekontrolovaným ztrátám tepla a současně zajistit potřebnou kvalitu vnitřního prostředí, vysvětluje Jan Bárta z brněnského Centra pasivního domu. Rozvod čerstvého vzduchu pak lze využít k distribuci tepla místo obvyklé otopné soustavy. Čerstvý vzduch, který přichází do interiéru, je veden buď přímo, nebo přes zemní potrubní výměník (viz dále) do ventilační jednotky s rekuperací tepla. Z druhé strany je do této jednotky přiváděn teplý, ale již vydýchaný odpadní vzduch. Právě tento vzduch 5 MůJ DŮM I 0/00

2 Novostavbu EPD v Kníničkách u Brna projektoval Mojmír Hudec (Atelier ELAM). Dům má bohaté jihozápadní prosklení a solární kolektory na pultové střeše, jeho severní stranu chrání jednopodlažní vstupní část se skladem a dílnou. Je vybaven vzduchotechnikou typu Duplex RD od firmy ATREA, byl dokončen v roce 005 a má výpočtovou potřebu tepla k vytápění 5 kwh/m² za rok Konstrukce domu v Nové Vsi pod Pleší kombinuje dřevostavbu se zděnými částmi z vápenopískových cihel (akumulace tepla). Dům na čtvercovém půdorysu je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží s celkovou vytápěnou plochou,5 m² a valenou vegetační střechu, která zmenšuje profil severozápadní fasády (snímek vpravo). Jihovýchodní fasáda s obytnými místnostmi je naopak ve větší ploše obrácena k slunci. Ze severu přiléhá garáž s polyfunkčním přístřeškem w w w.dumabyt.cz 53

3 Pilotní projekt energeticky nulového domu v Koberovech (Petr Morávek, Jan Tywoniak) jde ještě za hranici pasivních domů zejména doplňuje konstrukční řešení rozsáhlým fotovoltaickým systémem. Přitom dřevěný skelet koberovských domů je tak jednoduchý Hlavní zásady uplatňované v pasivních domech optimální orientace ke světovým stranám a umístění stavby na pozemku (solární zisky, ochrana před mrazem a větrem) jednoduchý tvar bez zbytečných výstupků (minimální plocha ochlazovaného pláště budovy) a promyšlené vnitřní uspořádání (akumulace tepla např. do vnitřní stěny) zvýšená tepelná izolace (ideální je sendvičová konstrukce se zesílenou vnější izolací) vyloučení tepelných mostů při styku různých materiálů a stavebních prvků v konstrukci zvýšená kvalita oken, konkrétním podmínkám přizpůsobená velikost a orientace prosklení neprůvzdušnost celé obálky domu (minimalizace úniku tepla okny, zrušení ventilačního otvoru spíže či výdechu digestoře pachy zachycuje cirkulační digestoř, vzduch je odváděn centrální vzduchotechnikou) řízená regulace kvality, teploty a vlhkosti vzduchu během celého roku (systém řízeného větrání s rekuperací tepla) využití všech pasivních tepelných zisků (ze slunečního záření, od lidí a spotřebičů) akumulace tepla ve stěnách a podlahách (např. zesílenou betonovou vrstvou či nepálenými cihlami) Právě dokončovaný rodinný dům, jehož tepelné parametry se budou pohybovat na hranici pasivního domu (výpočtová potřeba tepla k vytápění 5, kwh/m² za rok), stojí pár kilometrů na východ od Prahy. Snímky z průběhu výstavby názorně ukazují vedení technických instalací, které pak překryje zesílená vrstva tepelné izolace. Solární zisky čerpají jednak kolektory s účinnou plochou 8, m², jednak vybíhající prosklení jižní fasády (architektonické a konstrukční řešení Jan Brotánek) co je to pasivní dům Termín energeticky pasivní dům (EPD) označuje budovu s vynikajícími tepelnými vlastnostmi, která nepotřebuje klasický topný systém. Důmyslná tepelná ochrana (kombinuje zvýšenou izolaci s akumulací tepla), kvalitní zasklení oken a řízené větrání s vysoce efektivním zpětným ziskem tepla to vše snižuje potřebu tepla na vytápění pod hranici 5 kwh/m² za rok (hodnota vypočtená jako obecný standard pro středoevropské klimatické podmínky). Jde o spotřebu více než 3x nižší ve srovnání s mezní hodnotou pro nízkoenergetické domy (do 50 kwh/m² za rok) a zhruba 8x nižší oproti běžné současné výstavbě (cca 0 kwh/m² za rok). Přitom navýšení investičních nákladů na výstavbu EPD činí u realizací v České republice 0-5 % investici do topného systému zde nahrazuje investice do kvalitního větrání s rekuperací. předá v rekuperačním výměníku vzduchotechnické jednotky své teplo čerstvému vzduchu. Oba proudy vzduchu pak pokračují ve své pouti původním směrem ochlazený odpadní vzduch ven, ohřátý čerstvý vzduch dovnitř. U rekuperační jednotky je zpravidla instalováno ještě přídavné zařízení pro dohřev čerstvého vzduchu, které se uplatní v období velmi nízkých venkovních teplot. Aby popsaný systém správně fungoval, obvodový plášť budovy musí být velmi těsný (neprůvzdušný). Zpětné získávání tepla by mělo mít účinnost vyšší než 5 %. Provoz celé vzduchotechnické jednotky (ventilátory, dohřev vzduchu, řídicí jednotka) musí spotřebovat co nejméně energie. Tři zóny Pro praktickou realizaci se doporučuje rozdělení budovy na tři zóny v úzké souvislosti s návrhem účelu jednotlivých místností. Zóna pro přívod čerstvého vzduchu zahrne všechny obytné místnosti, zónu pro transport vzduchu představují komunikační prostory (chodby a schodiště), zónu pro odtah kontaminovaného odpadního vzduchu pak místnosti s intenzivním vývinem škodlivin (koupelna, WC, kuchyň). Rozvody by měly být co nejkratší. Jsou-li v domě kvalitní okna, není nutné přivádět čerstvý teplý vzduch pod okny: i bez této tepelné clony zůstává teplota na vnitřním povrchu oken trvale vyšší než je teplota rosného bodu. Pro přívod čerstvého vzduchu do budovy se osvědčilo předehřívání (v létě ochlazování) vzduchu v zemním výměníku tepla. Zjednodušeně jde o potrubí uložené v zemi, kterým se přivádí vzduch do ventilační jednotky. Využívá relativně stabilní teploty země v nezámrzné hloubce. V zimě se tímto způsobem přiváděný vzduch ohřívá (omezuje se také namrzání rekuperačního výměníku), v létě naopak ochlazuje. Neproklouzne ani vzduch Popsaný systém pasivního vytápění (řízeného větrání s rekuperací tepla) vytváří uvnitř domu zdravé a příjemné klima: máte čerstvý vzduch bez průvanu se stabilní vlhkostí kolem 5 % (zdravé rozmezí 5 MůJ DŮM I 0/00

4 Třípodlažní vila v Bílovicích rekonstruovaná na principech pasivního domu: zdivo z keramických dutých cihel bylo přiizolováno minerální vlnou, střešní konstrukce je z úsporných dřevěných vazníků. Jde o kombinaci pultové střechy s pálenou krytinou a ploché střechy, na níž jsou umístěny solární kolektory. Dřevěná okna jsou zasklena izolačními trojskly. Hlavní zdroj vytápění tvoří větrací jednotka s rekuperací tepla (projekt Mojmír Hudec, Atelier ELAM) Centrální teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka Duplex RB se napojuje na cirkulační topný okruh vzduchu a má topný výkon až 3,6 kw (ATREA) je od 30 do 60 %). Nutnou podmínkou pro fungování celého systému je ovšem dosažení značné (pro poměry běžné výstavby v ČR dosud neobvykle vysoké) neprůvzdušnosti obvodového pláště budovy. Styky jednotlivých stavebních dílů musí být utěsněny skutečně bezchybně a vzduchotěsná vrstva musí proběhnout okolo celého vnitřního objemu stavby. U masivních konstrukcí je snazší zajistit neprůvzdušnost stačí k tomu kvalitně provedená vnitřní omítka. Ta však musí být pečlivě napojena na ostatní konstrukce (hrubá podlaha, neomítnutá konstrukce stropu, sádrokartonové šikminy podkroví apod.) s dodatečným utěsněním spár. Velkou pozornost je třeba věnovat rovněž prostupům v omítce a zejména dokonalému utěsnění míst, kde se omítka napojuje na rámy oken a dveří. Právě v těchto spojích mohou vzniknout tepelné mosty (slabá místa v konstrukci, která umožňují prostup tepla vlivem proudění vzduchu). Proto zde klíčovou roli hraje pečlivé provedení všech detailů. U ostatních konstrukcí je třeba neprůvzdušnost zajistit dodatečnou vzduchotěsnou vrstvou. I tady platí, že veškeré spoje musí být provedeny zcela precizně. Vzhledem k důležitosti neprůvzdušného provedení celého obvodového pláště je vhodné výsledek ověřit měřením pomocí tzv. Blower Door testu, a to nejlépe dvakrát: poprvé před povrchovou úpravou, aby bylo možné případné netěsnosti odstranit s minimálními náklady, podruhé pak po úplném dokončení domu. Dar od slunce Role oken v pasivním domě není jednoduchá (viz rámeček na str. 5), protože přece jen tvoří tepelně nejsnáze propustnou část obvodového pláště budovy. Tepelný zisk z oslunění by tedy měl být větší než únik energie. Obecně však okna v pasivním domě (zvláště na jižní straně) slouží jako sluneční kolektor: solární zisky okny tvoří významný příspěvek k pokrytí tepelných ztrát objektu. Cílem není získat co nejvíce sluneční energie za každou cenu, ale snížit potřebu tepla na vytápění, vysvětluje Jan Bárta z Centra pasivního domu. Rozhodujícím obdobím pro vytápění jsou zimní měsíce od prosince do února. Po zbytek roku aktivní vytápění není zapotřebí. Bohužel právě v zimních měsících je sluneční záření nejmenší. Co lze udělat pro zajištění pasivních zisků ze slunečního záření? ) Vhodně orientovat a správně dimenzovat prosklené plochy. V teplých oblastech s dostatkem slunečního svitu se jeví jako ideální prosklít až 0 % plochy v jižní fasádě a s výjimkou letního období ponechat okna převážně bez zastínění (zastíněná okna nemohou sloužit jako kolektor, stále však mají vysoké Schéma teplovzdušného vytápění s rekuperací vzduchu. centrální odvod cirkulačního vzduchu. přívod čerstvého vzduchu 3. odvod znečištěného vzduchu z WC do rekuperační jednotky. přívod cirkulačního vzduchu do místností 5. odvod znečištěného vzduchu z rekuperační jednotky mimo objekt 6. rekuperační jednotka DUPLEX RB. integrovaný zásobník tepla 8. zemní výměník tepla Detail rohu energeticky pasivního domu v Koberovech: nosnou konstrukci tvoří skelet z masivního dřeva (), ve stěnách se počítá s možností zabudování solárních kolektorů či fotovoltaických panelů (, 3), a to i dodatečně bez zásahu do nosné konstrukce. Venkovní a vnitřní plášť stěny má vlastní nosnou konstrukci z ocelových U profilů () cca m 8 cca 0 30 m w w w.dumabyt.cz 55

5 Prvním úspěšným pokusem o vytvoření EPD v prostředí českých hor se stal rodinný dům v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Architektonický návrh provedli sami majitelé (Martin a Martina Jindrákovi) a jako montovanou dřevostavbu z celostěnových panelů dům realizovala firma RD Rýmařov (upravený stavební systém LORD). Dům je trvale užíván od a jeho změřená spotřeba tepla na vytápění za celý rok 005 dosáhla 6 kwh/m² (projekt předpokládal potřebu tepla k vytápění 3,3 kwh/m² za rok). Vzduchotechniku realizovala kompletně firma ATREA (centrální teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka Duplex RB, akumulační zásobník topné vody IZT 65, cirkulační zemní výměník tepla pro zvýšení chladicího výkonu v létě) princip nízkoenergetické výstavby Projektování a výstavba energeticky pasivních domů by se měly opírat o prověřené výpočtové metody. Koncept je vždy založen na následujících principech: optimalizace základních prvků stavby (tvar budovy, orientace ke světovým stranám, obvodové stěny, výplně otvorů, ventilační systém) minimalizace tepelných ztrát jak vedením tepla (kvalitnější izolace obvodových stěn a výplní otvorů), tak i nekontrolovaným prouděním netěsnostmi (snížení průvzdušnosti) maximalizace tepelných zisků externích (ze slunečního záření) a interních (emise tepla lidmi a spotřebiči) Čím izolovat Všechny neprůhledné obvodové konstrukce by měly být izolovány tak, aby součinitel prostupu tepla U byl nejvýše 0,5 W/m²K (pokud je to v konkrétní technologii dosažitelné). U konstrukcí střechy je vhodné dosáhnout hodnoty pod 0, W/m²K. Bez potíží lze používat běžně dostupné minerální či skelné izolace (Rockwool, Knauf, Orsil, Isover), pěnový polystyren (Styropor, Neopor, GreyWall, NeoFloor), ale i rozvlákněnou dřevní hmotu (Klimatizer Plus, Steico) nebo méně obvyklé technicky zpracované materiály (ovčí vlna, sláma). Tloušťka izolace se zatím pohybuje od 00 až do 00 mm. Do budoucna se dá očekávat používání dostupných materiálů s nižšími hodnotami tepelné vodivosti, které tak umožní tloušťku tepelné izolace snížit (např. vakuové izolace). 56 MůJ DŮM I 0/00

6 tepelné ztráty). Na horách mohou pro velikost prosklení platit jiná pravidla. ) Použít zasklení s velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U g (nižší než 0, W/m K), které ovšem umožní dostatečné tepelné zisky díky vysoké propustnosti slunečního záření (např. trojsklo plněné kryptonem). 3) Pečlivě osadit sklo do rámu a rám do stěny tak, aby se tepelné ztráty nezvětšily vinou tepelných mostů. Zadržené teplo Pro každý pasivní dům platí, že nejlepší tepelnou ochranou je omezení tepelných ztrát objektu. Co je nejjednodušší? Zmenšit plochu ochlazovaných konstrukcí na minimum, zdůrazňuje Jan Bárta. Tento způsob přináší navíc i finanční úspory čím méně konstrukcí, tím nižší jsou náklady na stavbu. Principy jsou všeobecně známé: kompaktní a jednoduchý tvar budovy, spojování domů do řad či bloků. Zásadám nízkoenergetické výstavby plně vyhovuje dům ve tvaru krychle či hranolu. Navíc právě u tohoto tvaru lze s výhodou dát přednost řadové či blokové výstavbě. Na základě těchto principů někdy vzniká dojem, že pasivní výstavba předem omezuje architekta nebo investora v rozletu. Naše fotografické příklady dokazují, že to není pravda. Rozhodně byste si však měli odpustit bezúčelné zdobné prvky, výstupky a příliš složitý tvar půdorysu. Vedle energetických důvodů k tomu často nabádají i pohnutky ryze estetické. Okna v pasivním domě U tradičně koncipované výstavby uniká okny až 0 % energie. Proto je nutné klást důraz na kvalitu zasklení, řešení okenních rámů i připojení oken do konstrukce obvodového pláště budovy. V nížinách s dostatkem slunečných dní se může vyplatit bohaté prosklení jižní fasády (až do 0 % její plochy). Okna orientovaná k jihu zde mívají pozitivní tepelnou bilanci, orientace na východ a na západ přináší bilanci zhruba vyrovnanou. Okna na sever znamenají každopádně tepelnou ztrátu. Velký rozdíl je ovšem mezi pasivním domem v jihomoravské rovině a v podhůří u severní hranice (obě varianty již stojí). Ve druhém případě je zhruba o 50 dnů delší topné období, jeho průměrná teplota je cca o C nižší a hlavně je tu kratší celková doba slunečního svitu. Když slunce nesvítí, ochlazují prosklené plochy celý dům, protože součinitel prostupu tepla U je i u kvalitních oken cca 6x nižší než u zateplených stěn. Tyto tepelné ztráty je nutno vyvážit tepelnými zisky ze slunečního svitu. Do českých hor proto bude patrně vhodnější prosklení jižní fasády jen do cca 5 % její plochy. Těsně před dokončením se nachází EPD v Klášterci nad Orlicí, realizovaný sendvičovou konstrukcí Scandisystem. Dům projektoval Václav Fiedler (konzultant Martin Jindrák), vzduchotechnikou ho vybavila firma ATREA. Výpočtová potřeba tepla k vytápění činí, kwh/m² za rok Vyplatí se pasivní dům? Opatření, která umožní dosáhnout parametrů pasivního domu, přinášejí řadu výhod: vyšší tepelnou pohodu, lepší ochranu konstrukce, značnou úsporu nákladů na energii, vypočítává Jan Bárta z Centra pasivního domu. Investora však logicky zajímá, o kolik se navýší investiční náklady. Okamžitě investované peníze pro něj mají zpravidla vyšší hodnotu než tytéž peníze získané v budoucnosti. V Německu provedli ekonomickou analýzu investic do zlepšení konstrukcí a stavebních prvků řadových pasivních domů v Hannoveru (čtvrť Kronsberg), které byly postaveny v rámci evropského projektu Cepheus. Pro srovnání byl zvolen reprezentativní pasivní dům a fiktivní dům stejných rozměrů, který svými tepelně technickými vlastnostmi odpovídá německým předpisům z roku 995. Pro dosažení standardu pasivního domu byly podstatné následující vícenáklady: zvýšení tepelné izolace lehkých obvodových stěn o 50 mm, zlepšení tepelné izolace štítu (kontaktní zateplovací systém) a celé střešní konstrukce o 80 mm, přidání 00 mm tepelné izolace do podlahy nad terénem, zasklení oken trojskly v tepelněizolačním rámu, instalace vzduchotechniky a provedení testu neprůvzdušnosti. Naopak úsporu přineslo podstatné zjednodušení systému teplovodního vytápění. Celkové navýšení ekonomických nákladů na stavbu činilo 9, %. Rovněž ekonomický přínos byl vyjádřen v procentech: roční potřeba energie na vytápění se sníží o více než 80 %. Rentabilita pasivního domu úzce souvisí s tempem růstu ceny energie v budoucnu. Pokud bychom počítali se zvýšením investičních nákladů o 0 % a s růstem cen energie o 5 % ročně, bude doba návratnosti investice zhruba 0 let. Po uplynutí této doby pocítíte vyšší investici do úsporných opatření jako neobyčejně příjemnou formu důchodového připojištění. Ekonomické posouzení domu z Kronsbergu ukázalo, že rozhodující vícenáklady způsobují vysoce kvalitní okna a systém nuceného větrání, shrnuje Jan Bárta. Oba produkty jsou ovšem neustále inovovány, roste trh i konkurence a tak lze očekávat, že se ceny tohoto vybavení budou při zachování stejných vlastností snižovat. Potvrzují to i současné kalkulace dodavatelů energeticky pasivních domů v ČR v porovnání s rokem 003, kdy byl u nás postaven patrně první rodinný dům na hranici pasivního standardu (v Knínicích u Boskovic). Od idejí k projektu Řadu zásadních koncepčních rozhodnutí je třeba udělat již v rámci prvního návrhu stavby (architektonické studie). Právě v této fázi lze podstatně ovlivnit jak kvalitu stavby, tak i její cenu. jak na tepelné mosty Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v bezprostředním okolí tohoto místa. Tepelné ztráty pak bývají citelné zejména u vysoce izolovaných staveb. Proto je nutné již při návrhu pasivního domu udělat vše proto, aby byly tepelné mosty v nejvyšší možné míře eliminovány: pokud možno nepřerušovat izolační vrstvu spáry v izolační vrstvě překrýt další vrstvou navrhnout vhodný geometrický tvar obvodových konstrukcí (bez zbytečných výstupků) w w w.dumabyt.cz 5

7 Schéma cirkulačních rozvodů v systému řízeného větrání s rekuperací tepla, který pro zvýšení tepelného efektu využívá cirkulační zemní výměník tepla (ATREA) KONTAKTY ATREA, s. r. o. V Aleji 0, Jablonec nad Nisou tel.: , fax: CENTRUM PASIVNÍHO DOMU Přímá, Brno mobil: PORADCE PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ: Martin Jindrák Atrea, s. r. o. mobil: SDRUŽENÍ EPS ČR Na Cukrovaru Kralupy nad Vltavou tel.: 35 5, PROJEKTANTI: Akad. arch. Aleš Brotánek Sedlice 65, Rožmitál pod Třemšínem mobil: MgA. Jan Brotánek Holandská, Praha 0 mobil: 05 Ing. arch. Mojmír Hudec Atelier ELAM Pekařská 6, Brno tel./fax: Ing. Petr Morávek, CSc. Atrea, s. r. o. tel.: Ing. Marek Raida 3AD arquitectonica, s. r. o. Dolní nám. 3/3, Opava mobil: Ing. Jan Růžička, Ph.D. ateliér KUBUS Na Valech 6, Praha 6 mobil: Řešení cirkulačních rozvodů v rodinném domě bez využití zemního výměníku tepla (ATREA) Mýty kolem pasivních domů V pasivním domě nelze větrat okny Okny větrat můžete, ale nemusíte! Často se okna pro pasivní domy projektují tak, aby se otvíraly jen jejich menší díly a větší zůstávaly pevné. Masivní a příliš časté větrání okny znehodnocuje úsporný efekt řízeného větrání. Architektura pasivního domu je těžkopádná a omezuje investora Jednoduché tvary nabízejí i moderní, pohledově odlehčená řešení. Například v Německu či Rakousku navrhují pasivní domy špičkoví architekti. Smysl dává právě spojení technicky moderních staveb s plně vyhovujícím dispozičním řešením a elegantní architekturou. Při dodržení všech zásad lze realizovat v pasivním standardu objekty s různým tvarem i sklonem střechy. Náklady na stavbu pasivního domu jsou tak vysoké, že se nevyplatí Výše nákladů na stavbu rodinného domu může být různá, ale nutné vícenáklady k dosažení pasivního standardu činí u nás 0 5 %. Při předpokládané každoroční úspoře 80 % nákladů na vytápění se zvýšené investiční náklady vrátí do 30 let. Ve studii lze navrhnout použití takových konstrukcí či prvků, u nichž jsou finanční prostředky využity nejefektivněji a kde nejvíce ovlivní kvalitu objektu, vysvětluje Jan Růžička z ateliéru Kubus. Způsob zateplení fasád, střechy a podlahy na terénu, velikost a druh výplní okenních otvorů, řešení tepelných mostů to všechno jsou určující faktory pro stanovení celkové tepelné ztráty budovy. Ta pak tvoří rozhodující ukazatel pro návrh vytápění a přípravy teplé užitkové vody. Klíčovou roli v úvodní etapě návrhu stavby proto hraje těsná spolupráce investora nejen s architektem, ale také se specialisty na stavební tepelnou techniku a technické systémy budov. Jen ze vzájemné spolupráce může vzniknout takový návrh, který zohledňuje mnohdy protichůdné požadavky provozní, estetické a technické. Při tvorbě stavebně energetické koncepce dnes pomáhají i různé výpočtové programy. V úvodní fázi návrhu je nutné používat takový způsob výpočtů a takové softwarové nástroje, které Sendvičová konstrukce Scandisystem na bázi dřeva výborně tepelně izoluje, důležitá je však rovněž neprůvzdušnost celého obvodového pláště budovy (detail z EPD v Klášterci nad Orlicí) Takto vypadá technické zázemí EPD v Rychnově u Jablonce (realizace ATREA) Detail vzduchotechnické jednotky Duplex RB (ATREA) umožňují pracovat velmi rychle a především ve variantách, říká Jan Růžička. Především je smysluplné stanovit ve variantách tepelně technické vlastnosti oken na základě jejich geometrie (poměr plochy k jejich obvodu), vlastností rámu a zasklení. Tyto změny se okamžitě promítají do potřeby tepla na vytápění. Vypočtené hodnoty mohou někdy zásadně ovlivnit původní architektonický a dispoziční návrh. Nejen z hlediska velikosti a orientace oken nebo členění provozu na vytápěné a nevytápěné zóny, ale také z hlediska celkového hmotového řešení a geometrické charakteristiky budovy (poměr ochlazovaného povrchu vůči obestavěnému prostoru). Normální je šetřit V průmyslově vyspělých zemích se výstavba nízkoenergetických domů stává nutností: energetická spo- 58 MůJ DŮM I 0/00

8 Příklad skladby obvodových konstrukcí pasivního domu (EPD Rychnov u Jablonce nad Nisou) 3 ŘEz konstrukcí obvodové stěny. sádrokarton. sádrovlákno 3. hranol nosné rámové konstrukce. parozábrana 5. minerální izolace nosné části stěny 6. I profil vnější izolační vrstvy. vnější izolační vrstva skelná izolace 8. kontaktní termofasáda 6 3 Řez ŠikmÝm stropem podkroví. sádrokarton. sádrovlákno 3. hranol samonosné konstrukce šikmého stropu. parozábrana 5. krokev 6. skelná izolace. difuzní fólie třeba civilizovaného světa (i dalších dynamicky se rozvíjejících ekonomik) totiž v posledních letech neúměrně stoupla. Proto byla v rámci Evropské unie schválena řada legislativních a technických předpisů, jejichž cílem je snížení energetické spotřeby jak u stávajících budov, tak u nové výstavby. Je logické, že nastolený trend se týká i České republiky. Jestliže se naše společnost považuje za vyspělou, měla by to prokázat návratem k normálnímu stavu, jímž je energeticky zodpovědný přístup, šetrnost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí, připomněl na mezinárodní konferenci Pasivní domy 006 v Brně architekt Aleš Brotánek Řez stropem podkroví. sádrokarton. rošt sádrokartonu 3. parozábrana. nosník stropního prvku 5. minerální izolace 6. skelná izolace. záklop stropu 8. skelná izolace Zdroj dalších informací sborníky konferencí Pasivní domy (005, 006) a PassivhausTagung (k dostání přes Centrum pasivního domu) Jan Tywoniak: Nízkoenergetické domy principy a příklady (Grada, 005) Karel Srdečný: Energeticky soběstačný dům realita, či fikce? (ERA, 006) internetový server Velkorysé prosklení jižní fasády, zdivo z keramických bloků s dřevěným obkladem a pultová střecha z úsporných dřevěných vazníků to jsou charakteristické rysy nízkoenergetického rodinného domu v Ivanovicích u Brna (Mojmír Hudec, Atelier ELAM). Řízené větrání s rekuperací tepla má výdechy teplého vzduchu pod okny, jednotka je napojena na zemní výměník tepla. Fasádní sluneční kolektory jsou propojeny s akumulační nádrží na teplou vodu. Technologie umožňuje využití zbytkového tepla kolektorů při nabité akumulační nádrži. Doplňkovým zdrojem vytápění je krb na dřevo w w w.dumabyt.cz 59

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

www.pasivnidomy.cz Páté vydání Vydal: Centrum pasivního domu Údolní 33, 602 00 Brno tel.: +420 511 111 810 e-mail: info@pasivnidomy.

www.pasivnidomy.cz Páté vydání Vydal: Centrum pasivního domu Údolní 33, 602 00 Brno tel.: +420 511 111 810 e-mail: info@pasivnidomy. Páté vydání Vydal: Centrum pasivního domu Údolní 33, 602 00 Brno tel.: +420 511 111 810 e-mail: info@pasivnidomy.cz www.pasivnidomy.cz Autor textů: Jiří Cihlář Editor: Jan Bárta Fotografie: Optiwin, Aleš

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Lucie Kochová Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Co je to energetika budov? Energeticky úsporné stavění Aplikace pro veřejné budovy Proč pasivní domy? Charakteristické

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU Opravovat nebo stavět nový? Říká se: Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!. Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu

Více

STAVÍME DŮM, ŠETŘÍME ENERGIÍ

STAVÍME DŮM, ŠETŘÍME ENERGIÍ STAVÍME DŮM, ŠETŘÍME ENERGIÍ jak snížit provozní náklady vašeho budoucího domu energetický rádce Skupiny ČEZ SKUPINA ČEZ obsah DNEŠNÍ DOBRÁ VOLBA, ZÍTŘEJŠÍ ÚSPORA 5 omezte své výdaje 6 teplo domova s úsporou

Více

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí Bakalářská práce Autor: Nikola Petrovicová Oceňování majetku Vedoucí

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více