intro v roce 2011 podrobná mapa na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "intro v roce 2011 podrobná mapa na www.rothoblaas.com"

Transkript

1

2

3

4 intro Distribuce výrobků firmy rothoblaas ve světě v roce 2011 Předpokládaný vývoj podrobná mapa na 4

5 Kvalita a inovace PŘINÉST INOVACI Rothoblaas má v úmyslu vyvíjet a šířit inovaci s cílem zvýšit kvalitu dřevěných konstrukcí a udržitelnost životního prostředí. Rothoblaas se již 20 let věnuje kvalitě svých výrobků a služeb kvůli uspokojení potřeb svých zákazníků. Certifikát ISO 9001 Od roku 2007 je firma certifikovaná z hlediska kvality podle normy ISO Systém řízení kvality rothoblaas je založen na níže uvedených aspektech: USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKA Pro nás je zákazník středobodem našich rozhodnutí OPTIKA PROCESU Pracujeme s jasnými cíli a řádně vymezenou zodpovědností NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Kvalita není cílovým bodem, ale každodenním cílem SCHOPNOST NASLOUCHAT rothoblaas naslouchá konstrukčním radám a kritickým komentářům ze strany zákazníků, dodavatelů a spolupracovníků, protože napomáhají zlepšení a růstu MOTIVACE A RŮST SPOLUPRACOVNÍKŮ rothoblaas investuje do růstu a rozvoje svých spolupracovníků tím, že je neustálé a konstantně provází, aby byla zajištěna maximální profesionalita. Zachovává bezpečnost na pracovišti kvůli vytvoření maximálních vyžadovaných pracovních podmínek. 5

6 intro Školení Zabývá se organizováním školení, technických seminářů a aktualizací pro profesionální pracovníky v oboru. Na základě rozšíření výrobní haly v obci Cortaccia byl vytvořen nezávislý prostor s přístupem do zkušebního střediska a do vybavených místností, které mohou hostit jak interní, tak externí kongresy a semináře. Se svými 400 m 2 plochy tato struktura zahrnuje: Schůzovou místnost s plochou 230 m 2, vybavenou pro max. 100 míst Schůzovou místnost s plochou 110 m 2, vybavenou pro max. 40 míst Profesionální bar s nezávislým přístupem z parkoviště Účastníci WCTE World Conference on Timber Engineering 2010 v Riva del Garda na návštěvě našeho sídla v rámci pokonferenční exkurze. Již déle než 10 let rothoblaas organizuje vzdělávání pro obsluhu a návrháře z oboru. Časem se vzdělávací činnost obohatila a strukturovala tak, aby mohla poskytnout zajímavé kurzy na různá témata: DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE statika - statika a návrhářství - spojovací systémy a technologie - kovoobráběcí stroje - praktická vzdělávací příprava MEMBRÁNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ technická fyzika - technická fyzika - konstrukční detaily - impregnace a vzduchotěsnost - praktická vzdělávací příprava SYSTÉMY PRO ZACHYCENÍ PÁDU bezpečnost - předcházení rizikům - volba řešení - návrh zásahu - praktická vzdělávací příprava 6 Přečtěte si plán školení na naší internetové stránce a stáhněte si přihlášky!

7 Prolistujte si naše online katalogy! Na jednotlivých stranách naší internetové stránky na vás čekají zajímavé novinky: nové katalogy online s různými užitečnými funkcemi a s možností jejich stažení! zvolte si svůj jazyk prolistujte si katalog vyhledejte text prostřednictvím uživatelsky přizpůsobeného vyhledání přidejte osobní poznámky vytiskněte je nebo odešlete em stáhněte si PDF do svého počítače Všechny informace užitečné nejen pro návrháře lze snadno konzultovat a stáhnout si je z internetové stránky jako například: Katalog Ceník Technické listy Položky technického spisu 7

8 intro VÁŽENÝ SOUKROMÝ UŽIVATELI V JAKÉM DOMĚ BYSTE CHTĚL BYDLET? JAKÉ JSOU PŘEDPO- KLADY PRO OPRAVDU POHODLNÝ DŮM? VÁŽENÝ TESAŘI CHTĚLI BYCHOM SI S VÁMI PROMLUVIT O VZDUCHOTĚSNOSTI BUDOVY. Pro dosažení vysoké konstrukční kvality v budovách s vysokým komfortem bydlení je třeba připravit řádně promyšlené návrhy, ve kterých je věnována pozornost každému detailu, protože existuje množství faktorů, které mohou snížit komfort bydlení: Příliš nízká nebo příliš vysoká teplota vzduchu, příliš vysoká vlhkost vzduchu apod. Komfort bydlení zlepšuje kvalitu života a ovlivňuje zdraví každého jednotlivce. Zatímco na vnější straně budovy se přijímají opatření pro konstrukci tepelně izolačního pláště odolného vůči nepřízni počasí, uvnitř budovy se vyskytuje potřeba přijmout řešení, která umožňují zabránit vedlejším vlivům způsobeným kondenzátem. Obyvatelé budovy produkují vlhkost: dýcháním, spaním, vařením, sprchováním apod. Její část je zlikvidována vyvětráním místností pomocí otevření oken. Další část vlhkosti se chová jako teplý vzduch, tj. má tendenci unikat ven prostřednictvím pláště. Setkání teplého vlhkého vzduchu se studeným způsobuje tvorbu kondenzátu, který může způsobit nepříjemné následky. Konstrukce plášťů s vysokým stupněm vzduchotěsnosti je proto zcela nezbytná. Z tohoto důvodu se rothoblaas snaží o podporu inovační výroby a inovačních výrobků pro zajištění vzduchotěsnosti budov. Výhod obytného prostředí s vysokým stupněm vzduchotěsnosti je mnoho: Výrazná energetická úspora Lepší tepelná izolace Vysoká kvalita vzduchu Zvýšení zvukové izolace Problémy způsobené kondenzátem Uvádíme témata, o kterých slyšíte denně: Systém s pláštěm pro ochranu budovy Vysoce výkonné okenní rámy a dveřní zárubně Dřevěná střecha s tepelnou izolací Vysoce účinná vytápěcí zařízení Co je to vlastně vzduchotěsnost? V čem spočívá správná pozornost věnovaná tomuto jevu v konstrukční fázi? Budova vybavená nepromokavým pláštěm pomáhá nejen šetřit energii a peníze, ale je také méně vystavena strukturálním poškozením a současně nabízí lepší komfort bydlení. Existují přesvědčivé důvody pro podporu vysoce kvalitních prací, které zaručují vzduchotěsnost pláště budovy: 1. Omezení spotřeby paliva pro vytápění a dopad na životní prostředí 2. Ochrana před letním teplem 3. Zvýšení komfortu bydlení zabráněním tzv. průvanu vzduchu 4. Zlepšení vzduchu v obydlí, zejména pro alergiky 5. Zlepšení ochrany před vnějším hlukem 6. Zabránění škodám na budově, které způsobuje kondenzace Typickými slabými místy vzduchotěsnosti jsou všechna prostředí, v nichž dochází k přerušení a k proděravění nepropustné vrstvy, stejně jako spojení mezi jednotlivými prvky: uzávěry mezi vnější obvodovou zdí a dělicími stěnami, střechou a podkrovím okna, vnější dveře, světlíky, vikýře potrubí krbu, rolety, vstupy a neizolovaná a/nebo nevytápěné místnosti (půdy a sklepy) zásuvky, vypínače, vedení technologických rozvodů osazená v obvodové zdi Dobrá vzduchotěsnost je ukazatelem kvality provedených prací. Aby se usnadnilo pokládání a zvýšila se kvalita výsledku, přijali jsme mnoho specifických pokynů pro tesaře. Výkres rozptylu vzduchu a vstupního/výstupního proudění 8

9 VÁŽENÝ NÁVRHÁŘI UVÁDÍME STRUČNÝ PŘEHLED, V NĚMŽ SE ZAMĚŘUJEME NA NEJ- DŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO DOMU VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTĚSNOST Pro zajištění vzduchotěsnosti budovy musí být navržena a vytvořena nepřetržitá vrstva, která je nepropustná pro vzduch a uzavírá celou budovu. Dost rozšířeným předsudkem je, že zdi musejí dýchat. Vnější zdi budov jsou poměrně málo propustné pro vzduch a vodní páru. Na druhé straně je pro zajištění zdravého vnitřního prostředí třeba zajistit rozumné větrání. V tomto smyslu bylo dosaženo vynikajících výsledků s decentrovanými ventilačními zařízeními, nebo přesněji s centrálními ventilačními systémy s rekuperací tepla. Přirozeně platí, že budovy, ve kterých má být zrealizována účinná rekuperace tepla, se musí vyznačovat vynikající nepropustností pro vzduch. Proto se doporučuje zajistit vzduchotěsnost stavebního pláště a zabezpečit potřebné výměny vzduchu jiným způsobem než prostřednictvím náhodných a škodlivých proudů vzduchu vytvářených větrem a chladem, které pronikají prostřednictvím spár a štěrbin. MĚŘENÍ HERMETIČNOSTI Ověření potřebné vzduchotěsnosti se provádí použitím BlowerDoor. Jedná se o speciální ventilační zařízení, které se montuje v místě vnějších dveří. Ventilátor odsává vzduch z budovy a způsobuje tak podtlak 50 pascalů. Měřením objemu vycházejícího vzduchu lze určit index výměn vzduchu n 50. Když je budova svěřena přirozené ventilaci prostřednictvím oken, n 50 nesmí překročit mezní hodnotu 3 h-1; za přítomnosti ventilačních zařízení se uvedená mezní hodnota sníží na 1,5 h-1. V případě pasivních domů s nízkou energetickou spotřebou by se hodnota n 50 měla udržet pod 0,6 h-1. ROTHOBLAAS ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými tepelnými techniky s potěšením nabízí technické poradenství a službu Blower Door Test. SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ Mimořádnou pozornost se vyplatí věnovat efektu slunečního záření na membránách. Sluneční paprsky mohou být zatříděny do 3 hlavních skupin: ultrafialové záření, viditelné záření a infračervené záření. talizovaného hliníku, který odráží podtaškové teplo vytvářené slunečním zářením až do 70 %. Ultrafialové paprsky se pohybují v rozmezí od 100 do 400 nm. V závislosti na jejich vlnové délce rozlišujeme tři druhy ultrafialových paprsků: UVA, které tvoří 95 % paprsků, které dosáhnou zemského povrchu UVB, které představují zbývajících 5 % a jsou velmi škodlivé UVC, které jsou z 99 % pohlcovány kyslíkem stratosféry a molekulami ozonu UV záření je nejvíce odpovědné za stárnutí pleti. Také membrány, které jsou mu přímo či nepřímo vystaveny, podléhají změně. Pro tento účel je rothoblaas prostřednictvím tohoto katalogu schopna uvést na trh inovační výrobek mimořádně vysoké kvality: TRASPIR UV 160 TT - Film vysoce otevřený pro difuzi, který je tvořen netkanou textilií z PES a horní vrstvou ze směsi polymerů odolných vůči UV záření. ZÁRUKA 20 let. KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI Evropská klasifikace určuje třídění kouře a kapání. Příklad: B-s1,d0, kde s označuje smoke (kouř) a d označuje drops (kapky). Klasifikace má rozsah od 0 (žádná) až po 3 (vysoká). Podle norem EN a DIN 4102, část 1 se stavební materiály rozdělují podle svého chování v případě požáru do níže uvedených tříd: Oficiální názvosloví nehořlavý obtížně hořlavý normálně hořlavý snadno hořlavý Doplňující požadavky kouř kapání Třída podle EN Třída podle DIN 4102 A1 A1 A2-s1, d0 A2 B-s1, d0 C-s1, d0 A2-s2, d0 A2-s3, d0 B, C-s2, d0 B, C-s3, d0 A2-s1, d1 B1 A2-s1, d2 B, C-s1, d1 B, C-s1, d2 A2-s3, d2 B-s3, d2 A2-s3, d2 D-s1, d0 D-s2, d0 D-s3, d0 E B2 D-s1, d2 D-s2, d2 D-s3, d2 E-d2 B2 F B Křivka znázorněná v podobě grafu dokazuje, že záření viditelné lidským okem se pohybuje v rozsahu vlnové délky od 400 nm do přibližně 800 nm. Paprsky nad 800 nm až po 1400 nm se nazývají infračervené. Z různých způsobů přenosu tepla je infračervené záření specifické v tom, že umožňuje ohřev těla bez styku nebo vložení fyzického prostředku s tepelným zdrojem. Pro potlačení tohoto jevu a omezení ohřevu obydlí rothoblaas s potěšením představuje plachtu SUNTEX 150T. Specifičnost prodyšné membrány spočívá v povrchu z me- Definice charakteristických parametrů: hořlavý: vnímá se jako schopnost materiálu přejít do stavu hoření a setrvat v něm s emisí plamenů a/nebo během vystavení zdroji tepla kouř: vnímá se jako schopnost materiálu produkovat viditelný soubor pevných a/nebo kapalných částic rozptýlených ve vzduchu, které jsou výsledkem nekompletního hoření v určených podmínkách kapání: vnímá se jako schopnost materiálu produkovat kapky roztaveného materiálu po a/nebo během vystavení zdroji tepla 9

10 intro Architektonické detaily dřevěného domu 1. Spojení spodní plochy se stěnou 2. Ventilovaná fasáda 3. Okno 4. Spojení střechy se stěnou 5. Ventilovaný hřeben

11 1. Spojení spodní plochy se stěnou Vnější omítka Syntetická tepelná izolace Ochrana proti stoupání kapilární vlhkosti CONNECT BAND Impregnace pro základy GROUND BAND Ground Band DZ viz str. 87 Connect Band DZ viz str

12 2. Provětrávaná fasáda Tepelná izolace z dřevěného vlákna Romboidální lišta Ventilační lišta Těsnění v místě hřebíku - NAIL PLASTER Prodyšná membrána odolná vůči UV záření TRASPIR UV 160 T Šrouby pro vnější povrchovou úpravu KKT TRASPIR UV 160 DZ viz str. 54 Front Band DZ viz str. 74 Nail Plaster DZ viz str

13 3. Okno Lepicí předlisované těsnění FRAME BAND Prodyšná membrána TRASPIR 110 Těsnění v místě hřebíku NAIL PLASTER Páska pro vnější přesahy FLEXI BAND TRASPIR 110 DZ viz str. 38 Flexi Band DZ viz str. 73 Frame band DZ viz str

14 4. Spojení střechy se stěnou Šroub pro balík TWIN UD Konektor s dvojitým závitem WT Traspir 180 Vapor 150 Border Band Tepelná izolace z dřevěného vlákna Páska pro spoje Border Band Parobrzdná membrána Vapor 150 Vapor 180 DZ viz str. 30 TRASPIR 180 DZ viz str. 46 Border Band DZ viz str

15 5. Ventilovaný hřeben Ventilovaný podhřeben z pozinkovaného plechu a z plisovaného hliníku Opěrná konzola Tašková střešní krytina Nosná lišta tašky Ventilační lišta Těsnění v místě hřebíku NAIL PLASTER Prodyšná membrána TRASPIR 180 Stropnice Panel izolující od podtašky Tepelná izolace z dřevěného vlákna Membrána parobrzda VAPOR 150 Dřevěná profilovaná prkna s viditelnými spoji Hřebenový trám Traspir 180 DZ viz str. 46 Nail Plaster DZ viz str. 79 Sada pevného podhřebenu DZ viz str

16 intro Vysvětlivky ke čtení katalogu Přenos páry: Schopnost odolnosti materiálu vůči šíření vodní páry; tato vodní pára je ekvivalentní vrstvě vzduchu a je vyjádřena v metrech. Membrána se Sd, které se rovná 0,02 m, disponuje schopností odolnosti vůči šíření vodní páry rovnající se 2 cm vzduchu. Označuje odolnost roztržení: Stupnice indikátoru mechanické odolnosti; od faktoru 3 = nízká odolnost až po faktor 30 = vysoká odolnost Prodyšná plachta: Plachta vysoce otevřená šíření vodní páry, nepropustná pro vodu a vítr. Dlouhodobě chrání tepelnou izolaci a prkna. Optimální mechanická odolnost, stabilizovaná UV zářením, s protiskluzovými vlastnostmi. Dobrá manipulovatelnost a snadné řezání. Přerušení tepelného mostu: Výrobek s charakteristikami přerušení tepelného mostu. Parozábrana: Podtašková plachta, která působí jako brzda proti šíření vodní páry, nepropustná pro vodu. Dlouhodobě chrání tepelnou izolaci a prkna. Optimální mechanická odolnost, stabilizovaná UV zářením, s protiskluzovými vlastnostmi. Dobrá manipulovatelnost a snadné řezání. Odolný vůči vysokým teplotám: Zaručena dokonalá funkčnost výrobku v uvedeném intervalu teploty Vodotěsná Funkce zvukové absorpce: Výrazně snižuje hluk způsobovaný dupáním Odolnost vůči prudkému dešti: Monolitická membrána umožňuje podtaškové plachtě, aby byla otevřená vůči šíření páry a zároveň odolná vůči prudkému dešti (certifikát TU v Berlíně). S protiskluzovými vlastnostmi: V běžných podmínkách nabízí povrch výrobku maximální stabilitu Průchod vzduchu: Znamená, že výrobek zaručuje průchod vzduchu, a proto umožňuje odpaření případné vlhkosti. Ochrana podtašek před ptáky: Použití tohoto výrobku zaručuje funkčnost větrané střechy a podporuje průchod vzduchu a zabraňuje zahnízdění ptáků Odolnost vůči UV: Jedná se o měsíce celkové doby expozice vůči UV záření, která je zaručena. V každém případě se doporučuje definitivně zakrýt střešní systém co nejdříve. Vysoká přilnavá síla: Speciální směs lepidla zaručuje vysokou přilnavost výrobku k podkladu Vysoké odrážení tepla: Informuje o hodnotě odrážení, která je vyjádřena v %, u plachty, která je vysoce otevřená pro šíření vodní páry a nepropustná pro vodu a vítr. Optimální mechanická odolnost, stabilizovaná UV zářením, s protiskluzovými vlastnostmi. Dobrá manipulovatelnost a snadné řezání. Dvojitá páska: Zaručuje nepropustnost pro vzduch a vítr Odolnost proti ohni: Výrobek je zkoušen z hlediska reakce na oheň podle příslušného předpisu. Výsledek informuje o jeho klasifikaci. Dostupná verze s páskou: zabraňuje nežádoucím posunům membrány ve fázi pokládání 16

17 air Vzduchotěsná Z nerezové oceli třídy A2 Uvedení vzdálenosti pro upevnění prostřednictvím spon: Nový nákres uspořádání syntetických membrán počítá s výraznou pomocí při pokládání. Označení horní a spodní strany skutečně výrazně usnadňuje správné mechanické připevnění a dokonalé přelepení syntetické plachty páskou. Pro vnější i vnitřní použití Dostupnost 3metrové verze: Ideální rozměr pro montáž prefabrikovaných dřevěných prvků v dílně. Pracovní činnost lze usnadnit a urychlit použitím vozíku pro membrány. Odolnost vůči zestárnutí: dlouhodobě zaručené utěsnění Výškově nastavitelný Rychlá pracovní činnost: Díky uvedeným charakteristikám pokládání nebo použití výrobku snižuje dobu aplikace Z hliníku s hnědým vnějším nátěrem RAL % přírodní vlákna Z hliníku s červeným vnějším nátěrem RAL 8004 Recyklovatelnost: Technologie výroby podtaškových výrobků umožňuje jejich kompletní recyklovatelnost, protože neobsahují heterogenní materiály jako lepidla nebo jiné chemické látky. Z hliníku s dvoubarevným nátěrem RAL 8004 / 8019 Informace: Další informace jako technické listy nebo certifikáty apod. jsou k dispozici online na internetové stránce rothoblaas.com Z hliníku s dvoubarevným nátěrem RAL 8004 / 8019 EN /2 Označení CE (ES): Příslušnými harmonizačními normami jsou EN pro nepropustnost krytin a EN pro zděné podkladové vrstvy. Všechny podtaškové výrobky podléhají označení shody CE (ES), a jsou tedy podrobovány nepřetržitým kontrolám kvality ze strany externích institucí, aby byla neustále zajištěna vysoká kvalita výrobku. 17

18 Počty obalů se mohou lišit. Firma neodpovídá za případné chyby tisku, technických údajů nebo překladů. Ilustrace s částečně znázorněným příslušenstvím. Tento katalog je ve výhradním vlastnictví firmy rothoblaas a nemůže být kopírován, reprodukován nebo publikován, a to ani v podobě výňatků, bez předešlého písemného souhlasu. Jakékoli porušení bude stíháno podle zákona. Všechna práva jsou vyhrazena. Copyright 2011 by rothoblaas Výrobek od Steinhauser.bz 18

19 Základní obsah 01. MEMBRÁNY PRO PODTAŠKY a pro zdi 1.1 Parobrzdné membrány 1.2 Prodyšné membrány 1.3 Živičné membrány SYSTÉMY PRO HERMETICKÉ SPOJE 2.1 Lepicí pásky pro přesahy membrán 2.2 Těsnění v místě aplikace hřebíku 2.3 Těsnění přerušení 2.4 Pásky pro střední utěsnění mezi prvky SYSTÉMY PRO KRYTINY 3.1 Linie hřebenu 3.2 Linie okapu 3.3 Příslušenství pro krytiny STRUKTURÁLNÍ ZVUKOVÁ IZOLACE 4.1 Pásky pro zvukovou izolaci 4.2 Koberce pro zvukovou izolaci SYSTÉMY PRO UPEVNĚNÍ PLÁŠTĚ 5.1 Připevnění na dřevo 5.2 Připevnění na zdivo STAVEBNÍ CHEMIE 6.1 PU pěny 6.2 Tekutá lepidla 6.3 Podklady

20

21 01. Podtaškové membrány Parobrzdná membrána Vapor str. 24 Technické listy výrobků Vapor a Traspir str. 34 Prodyšné membrány str. 36 Technické listy výrobků Traspir a Bytum str. 62 Živičné membrány str. 64 Vozík pro role str

22 intro ÚVOD K PLÁŠTI BUDOVY Dnes náleží plášti role aktéra, který bezesporu určuje energetickou účinnost, komfort a zdraví budovy. VÝVOJ TECHNOLOGIÍ Podoba a funkce pláště zaznamenaly v průběhu let výrazný vývoj z hlediska použitých materiálů i z hlediska vlastností jeho součástí. Ve fázi návrhu pláště budovy bude třeba věnovat mimořádnou pozornost kontrole a ověřování projevů spárového a povrchového kondenzátu, tj. hygrometrických podmínek návrhu uvnitř i zvenčí budovy a charakteristikám (tloušťka, tepelná vodivost, odolnost vůči šíření páry) každé vrstvy materiálu tvořícího stěnu. Tomuto jevu lze čelit uspořádáním vrstev, které tvoří strukturu, v pořadí jejich klesající propustnosti pro vodní páru (materiály s vyšší odolností vůči páře je třeba umístit směrem k obytné místnosti a ty s nižší odolností směrem k vnějšímu prostředí). ŠÍŘENÍ PÁRY μ Vytápění obydlí a konstantní příliv vlhkosti způsobují v zimě nadměrný obsah vodní páry ve vnitřním prostředí ve srovnání s vnějším. Proto je tlak páry vyšší uvnitř než venku. Tento rozdíl tlaku způsobuje migraci nebo šíření páry prostřednictvím konstrukčních prvků zevnitř směrem ven. Tam, kde vodní pára narazí na vrstvy s nižší teplotou rosného bodu (viz tabulka), může dojít ke vzniku kondenzace. Teplota vzduchu C Teplota rosného bodu vzduchu v C s relativní vlhkostí rovnající se: 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 30 14,9 18,4 21,4 23,9 26,2 28, ,1 16,6 19,5 22,0 24,2 26, ,4 14,8 17,6 20,1 22,3 24,2 24 9,6 12,9 15,8 18,2 20,3 22,3 22 7,8 11,1 13,9 16,3 18,4 20,3 20 6,0 9,3 12,0 14,4 16,4 18,3 18 4,2 7,4 10,1 12,5 14,5 16,3 16 2,4 5,6 8,2 10,5 12,6 14,4 14 0,6 3,7 6,4 8,6 10,6 12,4 12-1,0 1,9 4,5 6,7 8,7 10,4 10-2,6 0,1 2,6 4,8 6,7 8,4 Negativní účinky způsobené kondenzací lze shrnout níže uvedeným způsobem: Koeficient μ popisuje chování materiálu bez ohledu na tloušťku samotného materiálu. Pro pochopení toho, jak se chová struktura budovy charakterizovaná různými materiály s příslušnými tloušťkami, je třeba zavést další parametr, nazvaný Sd. Parametr Sd vyjadřuje vztah mezi μ a tloušťkou materiálu vyjádřenou v metrech, vyjadřuje tedy tloušťku vrstvy vzduchu, která poskytuje stejnou odolnost jako materiál. Materiály lze rozdělit níže uvedeným způsobem: Sd < 0.1 m vysoká prodyšnost 1 m < Sd < 20 m parobrzda 0.1 m < Sd < 1 m nízká prodyšnost Sd > 20 m parozábrana KLASIFIKACE MEMBRÁN Kromě rozdělení podle prodyšnosti lze klasifikovat membrány podle materiálu, který je tvoří, tj.: Syntetická plachta Živičná plachta Syntetická plachta se vyrábí spojením jedné nebo více vrstev netkané polypropylenové textilie s mikroporézním filmem. Mikroporézní vrstva je vyrobena z polypropylenu, který se vyznačuje vysokou prodyšností, tvoří tedy parobrzdu. Obecně lze shrnout charakteristiky syntetických plachet rothoblaas níže uvedeným způsobem: vysoká prodyšnost - parobrzda nepropustnost recyklovatelnost stabilita vůči UV záření nízká hořlavost dobrá nepropustnost vzduchu, větru a prachu Živičné plachty jsou tvořeny membránami složenými z pěti vrstev. Dvě vnější vrstvy jsou tvořeny netkanými textiliemi z polypropylenu. Vnitřní vrstva neboli výztuž je z polyesteru a vyznačuje se vysokou mechanickou odolností. Živičná směs změněná polymery je aplikována na obě strany výztuže. Hlavní charakteristiky živičné plachty lze shrnout níže uvedeným způsobem: parozábrana optimální vodotěsnost vysoká mechanická odolnost stabilita vůči UV záření Sd [m] = μ x tloušťka [m] tvorba plísní a hub pokles izolační schopnosti poškození strukturálních prvků Pro správné řízení páry je třeba vzít v úvahu odolnost každého jednotlivého konstrukčního prvku vůči šíření páry. Bezrozměrný koeficient μ (čte se mu) vyjadřuje odolnost vůči šíření páry. Představuje hermetičnost materiálu vůči páře, tj. kolikrát je materiál odolnější vůči šíření páry ve srovnání s vrstvou vzduchu stejné tloušťky. Materiál Kamenná vlna Dřevěné vlákno Sádrové panely Malta z vápna a cementu Dřevo Pěnový polystyren (EPS) Fólie z PVC μ >

23 podtaškové membrány RADY PRO POKLÁDÁNÍ Nový nákres uspořádání syntetických membrán rothoblaas počítá s výraznou pomocí při pokládání. Označení horní a spodní strany skutečně výrazně usnadňuje správné mechanické připevnění a dokonalé přelepení syntetické plachty páskou. 1. Odviňte plachtu paralelně s okapem. 5. Natáhněte následující roli rovnoběžně s druhou s překrytím a za dodržení čar přesahu. Doporučuje se vzájemně odsunout označení pro přelepení páskou. 2. Mechanicky připevněte membránu v blízkosti horního okraje. 6. Mechanicky připevněte membránu v blízkosti horního okraje. 3. Každých 25 cm aplikujte sponu v místě křížku. 7. Mechanicky připevněte membránu v blízkosti spodního okraje a aplikujte jednu sponu každých 50 cm v místě křížku. 4. Mechanicky připevněte membránu v blízkosti spodního okraje a aplikujte jednu sponu každých 50 cm v místě křížku. 8. Důkladně utěsněte všechna místa přesahu lepicí páskou FLEXI BAND. Znázornění horní a spodní mezní polohy usnadňuje pokládání, snižuje dobu aplikace a zaručuje správnost pokládání. 23

24 VAPOR Vlies 85 Lehká syntetická parobrzdná membrána pro pokládání na stěnu a na střechu Odolnost vůči roztržení Poloprůsvitná; ponechává spodní konstrukci viditelnou, čímž usnadňuje mechanické připevnění Odolnost vůči průchodu páry Nepropustné utěsnění s použitím Seal Band horní vrstva tvořená parobrzdným filmem z polypropylenu výztuž tvořená netkanou textilii z polypropylenu složení membrány tvořené 2 vrstvami Parobrzdná plachta nepropustná pro vodu a vítr Dobře manipulovatelná; snadno se pokládá Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 24

25 1,20 m 1,20 m 1,50 m VAPORVLIES 85 kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, Pokyny pro pokládání: Pokládá se na teplou stranu tepelné izolace stěny s rámem. Poloha spon pro mechanické upevnění na stěnu může být snadno identifikována díky poloprůsvitnosti materiálu. Nepropustnost vzduchu ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 100 m hmotnost role: 12,75 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m VaporVlies 85 DOPORUČENÉ VÝROBKY: Seal Band DZ viz str. 76 Příklepová sponkovačka HH Lepidlo pro membrány DZ viz str

26 VAPOR vlies 120 SYNTETICKÁ PAROBRZDNÁ MEMBRÁNA PRO POKLÁDÁNÍ NA STĚNU NEBO NA VNITŘNÍ ČÁST PODKROVÍ Odolnost vůči roztržení Poloprůsvitná; ponechává spodní konstrukci viditelnou, čímž usnadňuje mechanické připevnění Odolnost vůči průchodu páry horní vrstva výztuž tvořená parobrzdným tvořená netkanou filmem z textilii z polypropylenu polypropylenu složení membrány tvořené 2 vrstvami Parobrzdná plachta nepropustná pro vodu a vítr Dobře manipulovatelná; snadno se pokládá Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 26

27 1,20 m 1,20 m 1,50 m Objem dodávky: výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 7,9 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m VAPORVLIES 120 kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, Pokyny pro pokládání: Klade se na teplou stranu tepelné izolace stěny s rámem nebo na vnitřní část podkroví. Ideální pro částečné ozdravení střechy Poloha spon pro mechanické upevnění na konstrukci může být snadno identifikována díky poloprůsvitnosti materiálu membrán. Nepropustnost vzduchu ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). VaporVlies 120 Mechanické připevnění prostřednictvím spon DOPORUČENÉ VÝROBKY: Lepidlo pro membrány DZ viz str. 135 Seal Band DZ viz str. 76 Příklepová sponkovačka HH * Francouzský předpis DTU 31.2 nařizuje použití parobrzdných membrán s hodnotou Sd 18m v případě svislého pokládání na teplou stranu tepelné izolace se vzduchovou mezerou. 27

28 VAPOR 135 SYNTETICKÁ PAROBRZDNÁ MEMBRÁNA PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU S NÍZKÝM SKLONEM Odolnost vůči roztržení Přenos páry Parobrzdná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon horní vrstva netkaná textilie z polypropylenu výztuž parobrzdný film z polypropylenu spodní vrstva netkaná textilie z polypropylenu Dobře manipulovatelná; snadno se pokládá složení membrány tvořené 3 vrstvami Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 28

29 1,20 m 1,20 m 1,50 m Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 10,13 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m VAPOR 135 kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZVAP135P bez pásky 1, Pokyny pro pokládání: Klade se na teplou stranu tepelné izolace, přímo na plynulý držák, který je určen speciálně pro pokládání na krytiny s nízkým sklonem. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost vzduchu ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Vapor 135 DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Nail Plaster DZ viz str. 79 Black Band DZ viz str

30 VAPOR 150/150 T SYNTETICKÁ PAROBRZDNÁ MEMBRÁNA PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU Odolnost vůči roztržení Přenos páry Parobrzdná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená parobrzdným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Dostupná verze s páskou Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 30

31 VAPOR 150/150 T 1,20 m kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, DZ s páskou 1, ,20 m 1,50 m Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 11,25 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m Pokyny pro pokládání: Klade se na teplou stranu tepelné izolace, přímo na plynulý držák, který je určen speciálně pro pokládání na nakloněné krytiny. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost vzduchu ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Verze s páskou: Počáteční spojení zaručené lepicím pásem zabraňuje nechtěným posunům membrány ve fázích pokládání, stejně jako nadzvednutí způsobenému větrem a prudkými pohyby. Přítomnost jednoho lepicího pásu pomáhá ve fázi pokládání a nenahrazuje dokonalé utěsnění s použitím pásek pro membrány (Flexi Band) nebo krytých utěsnění. Vapor 150/150 T DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Nail Band DZ viz str. 78 Net Roll DZ viz str

32 VAPOR 180/180 T SYNTETICKÁ PAROBRZDNÁ MEMBRÁNA PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU S VYSOKÝM SKLONEM Odolnost vůči roztržení Přenos páry Parobrzdná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená parobrzdným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Dostupná verze s páskou Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 32

33 VAPOR 180/180 T 1,20 m kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, DZ s páskou 1, ,20 m 1,50 m Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 13,50 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m Pokyny pro pokládání: Klade se na teplou stranu tepelné izolace, přímo na plynulý držák, který je určen speciálně pro pokládání na krytiny s vysokým sklonem. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost vzduchu ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Verze s páskou: Počáteční spojení zaručené lepicím pásem zabraňuje nechtěným posunům membrány ve fázích pokládání, stejně jako zvedání způsobenému větrem a prudkými pohyby. Přítomnost jednoho lepicího pásu pomáhá ve fázi pokládání a nenahrazuje dokonalé utěsnění s použitím pásek pro membrány (Flexi Band) nebo krytých utěsnění. Vapor 180/180 T DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Nail Band DZ viz str. 78 Black Band DZ viz str

34 VAPOR VLIES 85 VLIES /150 T 180/180 T str DZ DZ DZVAP135P DZ / DZ DZ500016/ DZ m 50 m 50 m 50 m 50 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 150 m 2 75 m 2 75 m 2 75 m 2 75 m 2 85 gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m 2 0,4 mm 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,65 mm MD: 179 N/50 mm MD: 220 N/50 mm MD: 230 N/50 mm MD: 250 N/50 mm MD: 390 N/50 mm Kód Délka Šířka Povrch Povrchová hmotnost podle EN Tloušťka podle EN Odolnost vůči tahu podle EN CD: 120 N/50 mm CD: 150 N/50 mm CD: 180 N/50 mm CD: 200 N/50 mm CD: 320 N/50 mm MD: 48 % MD: 50 % MD: 35 % MD: 35 % MD: 60 % Prodloužení podle EN CD: 56 % CD: 60 % CD: 40 % CD: 40 % CD: 65 % MD: 92 N MD: 160 N MD: 135 N MD: 130 N MD: 220 N Protržení hřebíkem podle EN CD: 120 N CD: 210 N CD: 145 N CD: 150 N CD: 240 N W1 W1 W1 W1 W1 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m Odolnost vůči průchodu vody podle EN Vodotěsnost podle EN Odolnost vůči UV záření měsíce 4 měsíce 4 měsíce 5-10 m m 13 m 13 m 10 m 4-8 gr/m 2 /24h 1-1,5 gr/m 2 /24h 1,7 gr/m 2 /24h 1,7 gr/m 2 /24h 4-8 gr/m 2 /24h +/- 2 % +/- 2 % +/- 2 % +/- 2 % +/- 2 % -40/+80 C -40/+80 C -40/+80 C -40/+80 C -40/+80 C Odolnost vůči průchodu páry Sd podle EN 1931 Propustnost pro vodní páru WDD podle EN 1931 Rozměrová stabilita podle EN Teplota aplikace Reakce na oheň podle EN Třída F Třída F Třída E Třída E Třída E Strana MD: v podélném směru -CD: v příčném směru n.d. neuvedeno Výrobek podléhající označování shody CE (ES) podle EN /2 34

35 MD: v podélném směru -CD: v příčném směru n.d. neuvedeno Výrobek podléhající označování shody CE (ES) podle EN /2 Strana Reakce na oheň podle EN , třída E Třída E Třída E Třída E Třída E Třída E Třída E Třída E Třída E Odolnost vůči průchodu vzduchu podle EN /2 0,02 m 3 / m 2 *h*50pa 0,02 m 3 /m2*h*50pa 0,02 m 3 /m 2 *h*50pa 0,05 m 3 /m 2 *h*50pa 0,1 m 3 /m 2 *h*50pa 0,05 m 3 /m 2 *h*50pa 0,02 m 3 /m 2 *h*50pa 0,02 m 3 /m 2 *h*50pa Rozměrová stabilita podle EN Teplota aplikace -40/+80 C -20/+80 C -20/+80 C -40/+80 C -40/+80 C -40/+80 C -40/+80 C -40/+80 C < 2 % < 2 % < 2 % < 2 % < 1 % < 2 % < 2 % < 2 % (ASTM F ) Odolnost vůči průchodu páry Sd podle EN 1931 Propustnost pro vodní páru WDD podle EN gr/m 2 /24h 800 gr/m 2 /24h 1100 gr/m 2 /24h 800 gr/m 2 /24h 1800 gr/m 2 /24h 1100 gr/m 2 /24h 1100 gr/m 2 /24h 1100 gr/m 2 /24h 0,05 m 0,05 m 0,02 m 0,05 m 0,02 m 0,02 m 0,02 m 0,02 m Odolnost vůči UV záření 2 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíce Odolnost vůči průchodu vody podle EN Vodotěsnost podle EN m 4 m 4 m 4 m 9 m 4 m 4 m 4 m W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 CD: 140 N CD: 140 N CD: 140 N CD: 270 N CD: 210 N CD: 230 N CD: 330 N CD: 330 N Protržení hřebíkem podle EN MD: 120 N MD: 120 N MD: 120 N MD: 250 N MD: 160 N MD: 190 N MD: 260 N MD: 270 N CD: 60 % CD: 80 % CD: 80 % CD: 80 % CD: 75 % CD: 80 % CD: 90 % CD: 90 % Prodloužení podle EN MD: 65 % MD: 50 % MD: 50 % MD: 70 % MD: 65 % MD: 55 % MD: 70 % MD: 70 % CD: 110 N/50 mm CD: 150 N/50 mm CD: 205 N/50 mm CD: 283 N/50 mm CD: 230 N/50 mm CD: 230 N/50 mm CD: 250 N/50 mm CD: 290 N/50 mm Délka Šířka Povrch Povrchová hmotnost podle EN Tloušťka podle EN Odolnost vůči tahu podle EN MD: 210 N/50 mm MD: 250 N/50 mm MD: 290 N/50 mm MD: 310 N/50 mm MD: 310 N/50 mm MD: 320 N/50 mm MD: 350 N/50 mm MD: 360 N/50 mm 0,4 mm 0,45 mm 0,45 mm 0,47 mm 0,50 mm 0,65 mm 0,8 mm 0,95 mm 95 gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m m 2 75 m 2 / 150 m 2 75 m 2 75 m 2 / 150 m 2 75 m 2 75 m 2 75 m 2 75 m 2 1,5 m 1,5 m / 3 m 1,5 m 1,5 m / 3 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 100 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m Kód DZ DZ500026/ DZ DZTRA135P DZ500030/ DZ DZ DZ DZ500042/ DZ DZ500050/ DZ DZ500056/ DZ TRASPIR 95 str / 110 3m /150 T 150 3m 150 TT evo 180/ 180 T 205/ 205 T 220/ 220 T 35

36 Traspir 95 LEHKÁ A VYSOCE PRODYŠNÁ SYNTETICKÁ MEMBRÁNA VYTVÁŘEJÍCÍ ZÁBRANU PROTI VĚTRU; URČENÁ PRO POKLÁDÁNÍ NA STĚNU Odolnost vůči roztržení Přenos páry Prodyšná plachta nepropustná pro vodu a vítr horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená prodyšným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 36

37 1,20 m 1,20 m 1,50 m TRASPIR 95 kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, Pokyny pro pokládání: Pokládá se na studenou stranu tepelné izolace stěny. Membrána se připevňuje mechanicky k podkladové konstrukci prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost vzduchu ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 100 m hmotnost role: 14,25 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m Traspir 95 DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Protect DZ viz str. 85 Nátrubek pro trubky a kabely DZ viz str

38 Traspir 110 VYSOCE PRODYŠNÁ SYNTETICKÁ MEMBRÁNA VYTVÁŘEJÍCÍ ZÁBRANU PROTI VĚTRU; URČENÁ PRO POKLÁDÁNÍ NA STĚNU Odolnost vůči roztržení Přenos páry Prodyšná plachta nepropustná pro vodu a vítr Dobře manipulovatelná; snadno se pokládá Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon Dostupnost 3 metrové verze horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená prodyšným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 n * 04 38

39 TRASPIR 110 1,20-1,40 m kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, DZ bez pásky 3, ,20 m 1,50-3,00 m Pokyny pro pokládání: Klade se na studenou stranu tepelné izolace stěny prefabrikovaného dřevěného prvku Membrána se připevňuje mechanicky k podkladové konstrukci prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost vzduchu ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Objem dodávky výška role: 1,50-3,00 m délka role: 50 m hmotnost role: 8,25-16,5 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m - 3,05 x 1,20 x 1,40 m Traspir 110 DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Protect DZ viz str. 85 Příklepová sponkovačka HH Vozík na role viz str

40 Traspir 135 PODTAŠKOVÁ SYNTETICKÁ A VYSOCE PRODYŠNÁ ZÁBRANA PROTI VĚTRU PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU S NÍZKÝM SKLONEM Odolnost vůči roztržení Přenos páry Prodyšná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi Dobře manipulovatelná; snadno se pokládá horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená prodyšným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 40

41 1,20 m 1,20 m 1,50 m Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 10,13 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m TRASPIR 135 kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZTRA135P bez pásky 1, Pokyny pro pokládání: Klade se na studenou stranu tepelné izolace, je určena speciálně pro pokládání na krytiny s nízkým sklonem. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost vzduchu ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Traspir 135 DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Nail Band DZ viz str. 78 Net Roll DZ viz str

42 Traspir 150/150 T PODTAŠKOVÁ SYNTETICKÁ A VYSOCE PRODYŠNÁ ZÁBRANA PROTI VĚTRU PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU Odolnost vůči roztržení Přenos páry Prodyšná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon Dostupná verze s páskou (1,5 m) Doba (v měsících) odolnosti vůči UV horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená prodyšným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Reakce na oheň Dostupnost 3 metrové verze Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 n * 04 42

43 TRASPIR 150/150 T 1,20-1,40 m kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1,50 m DZ s páskou 1,50 m DZ bez pásky 3,00 m ,20 m 1,50-3,05 m Objem dodávky výška role: 1,50-3,00 m délka role: 50 m hmotnost role: 11,25-22,50 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m - 3,05 x 1,20 x 1,40 m Pokyny pro pokládání: Klade se na studenou stranu tepelné izolace; je určena speciálně pro pokládání na nakloněnou krytinu. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost větru ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). 3metrová verze pro konstrukci prefabrikovaných dřevěných prvků bez dalších spojů. Verze s páskou: Počáteční spojení zaručené lepicím pásem zabraňuje nechtěným posunům membrány ve fázích pokládání, stejně jako zvedání způsobenému větrem a prudkými pohyby. Přítomnost jednoho lepicího pásu pomáhá ve fázi pokládání a nenahrazuje dokonalé utěsnění s použitím pásek pro membrány (Flexi Band) nebo krytých utěsnění. Traspir 150/150T DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Nail Plaster DZ viz str. 78 Net Roll DZ viz str. 96 Vozík na role AT viz str

44 Traspir 150 TT EVO PODTAŠKOVÁ SYNTETICKÁ A VYSOCE PRODYŠNÁ ZÁBRANA PROTI PRUDKÉMU DEŠTI PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU Odolnost vůči roztržení Odolnost vůči prudkému dešti zaručuje nepropustnost odkryté střechy Chrání tepelnou izolaci před sněhem a deštěm Přenos páry Prodyšná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená prodyšným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Ve verzi s dvojitou páskou Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 44

45 1,20 m 1,20 m 1,50 m TRASPIR 150 TT evo kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ dvojitá páska 1,50 m Pokyny pro pokládání: Klade se na studenou stranu tepelné izolace; je určena speciálně pro pokládání na nakloněnou krytinu. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost větru ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 11,25 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m Popis monolitických membrán: Novou generaci syntetických membrán představují monolitické membrány. Na rozdíl od membrán s klasickým mikroporézním filmem nabízí monolitická membrána vyšší bezpečnost proti prudkému dešti a zaručuje vyšší prodyšnost. Úspěšně zvládnutá zkouška odolnosti vůči prudkému dešti podle certifikátu TU v Berlíně (AZ ). Povrchové pnutí vody zabraňuje současnému vniknutí prostřednictvím mikroporézního filmu klasických membrán. Vysoká odolnost monolitických membrán vůči prudkému dešti je proto zaručena absencí pórů, a proto zabraňuje průchodu kapky vody s vysokou rychlostí pádu. 1. Mikroporézní membrána: Pára prochází prostřednictvím efektu proudění přes mikropóry zevnitř směrem ven. Tyto membrány nabízejí dobré záruky pro průchod páry a prudkého deště. 2. Monolitická membrána: Pára je přenášena ven prostřednictvím řetězového efektu, který je aktivován minimálním rozdílem tlaku. Vysoké odolnosti vůči prudkému dešti je dosaženo díky absenci pórů. Vysoká rychlost nebo omezení povrchového pnutí kapky již nepředstavuje problém. Verze s dvojitou páskou: Spojení s dvojitým lepicím pásem TT zaručuje dokonalé utěsnění vodorovných překrytí bez použití dalších lepicích pásek. Pro spojení hlavy doporučujeme použít oboustrannou lepicí pásku Double Band nebo lepidlo pro membrány. Dále zabraňuje nechtěným posunům membrány ve fázích pokládání, stejně jako zvedání způsobenému větrem a prudkými pohyby. Traspir 150 TT Evo DOPORUČENÉ VÝROBKY: Double Band DZ viz str. 75 Nail Band DZ viz str. 78 Profesionální odlamovací nůž AT

46 Traspir 180/180 T PODTAŠKOVÁ SYNTETICKÁ A VYSOCE PRODYŠNÁ ZÁBRANA PROTI VĚTRU PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU Odolnost vůči roztržení Přenos páry Prodyšná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená prodyšným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Dostupná verze s páskou Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 46

47 traspir 180/180 T 1,20 m kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, DZ s páskou 1, ,20 m 1,50 m Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 13,5 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m Pokyny pro pokládání: Klade se na studenou stranu tepelné izolace; je určena speciálně pro pokládání na krytiny s vysokým sklonem. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost větru ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Verze s páskou: Počáteční spojení zaručené lepicím pásem zabraňuje nechtěným posunům membrány ve fázích pokládání, stejně jako zvedání způsobenému větrem a prudkými pohyby. Přítomnost jednoho lepicího pásu pomáhá ve fázi pokládání a nenahrazuje dokonalé utěsnění s použitím pásek pro membrány (Flexi Band) nebo krytých utěsnění. Traspir 180 DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Nail Band DZ viz str. 78 Black Band DZ viz str

48 Traspir 205/205 T PODTAŠKOVÁ SYNTETICKÁ A VYSOCE PRODYŠNÁ ZÁBRANA PROTI VĚTRU PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU S VYSOKÝM SKLONEM Odolnost vůči roztržení Přenos páry Prodyšná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená prodyšným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami Dostupná verze s páskou Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 48

49 traspir 205/205 T 1,20 m kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, DZ s páskou 1, ,20 m 1,50 m Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 15,4 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m Pokyny pro pokládání: Klade se na studenou stranu tepelné izolace; je určena speciálně pro pokládání na krytiny s vysokým sklonem. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost větru ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Verze s páskou adesiva: Počáteční spojení zaručené lepicím pásem zabraňuje nechtěným posunům membrány ve fázích pokládání, stejně jako zvedání způsobenému větrem a prudkými pohyby. Přítomnost jednoho lepicího pásu pomáhá ve fázi pokládání a nenahrazuje dokonalé utěsnění s použitím pásek pro membrány (Flexi Band) nebo krytých utěsnění. Traspir 205/205 T DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Nail Band DZ viz str. 78 Příklepová sponkovačka HH

50 Traspir 220/220 T PODTAŠKOVÁ SYNTETICKÁ A VYSOCE PRODYŠNÁ ZÁBRANA PROTI VĚTRU PRO POKLÁDÁNÍ NA NAKLONĚNOU KRYTINU S VYSOKÝM SKLONEM Odolnost vůči roztržení Přenos páry Prodyšná plachta nepropustná pro vodu a vítr S protiskluzovými vlastnostmi Uvedení vzdálenosti upevnění prostřednictvím spon horní vrstva z netkané textilie z polypropylenu výztuž tvořená prodyšným filmem z polypropylenu složení membrány tvořené 3 vrstvami spodní vrstva z netkané textilie z polypropylenu Dostupná verze s páskou Doba (v měsících) odolnosti vůči UV Reakce na oheň Recyklovatelnost Položka technického spisu EN /2 50

51 traspir 220/220 T 1,20 m kód verze výška role m 2 ks/balení ks/paletu DZ bez pásky 1, DZ s páskou 1, ,20 m 1,50 m Objem dodávky výška role: 1,50 m délka role: 50 m hmotnost role: 16,5 kg rozměr palety: 1,50 x 1,20 x 1,20 m Pokyny pro pokládání: Klade se na studenou stranu tepelné izolace; je určena speciálně pro pokládání na krytiny s vysokým sklonem. Membrána se připevňuje mechanicky k dřevěnému podkladu prostřednictvím spon; doporučujeme dodržovat pokyny pro pokládání (viz strana 23). Nepropustnost větru ve spojích je zaručena použitím příslušných lepicích pásek nebo lepidel pro membrány (viz kapitola 2 - str. 71). Verze s páskou: Počáteční spojení zaručené lepicím pásem zabraňuje nechtěným posunům membrány ve fázích pokládání, stejně jako zvedání způsobenému větrem a prudkými pohyby. Přítomnost jednoho lepicího pásu pomáhá ve fázi pokládání a nenahrazuje dokonalé utěsnění s použitím pásek pro membrány (Flexi Band) nebo krytých utěsnění. Traspir 220/220 T DOPORUČENÉ VÝROBKY: Flexi Band DZ viz str. 73 Lepidlo pro membrány DZ viz str. 135 Border Band DZ viz str

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace.

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace. www.onduline.cz Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele Parotesné a paropropustné folie Hydroizolace Prosvetlovací desky Okna a schody KATALOG PRODUKTŮ OBSAH ONDUVILLA Technické parametry...

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

CENÍK. Pro Českou Republiku. www.isocell.com

CENÍK. Pro Českou Republiku. www.isocell.com CENÍK Pro Českou Republiku 2014 Více info: www.isocell.com Proč vzduchotěsně stavět? Nechte vítr a špatné počasí venku Vnějš stěny nesmí propouštět déšť, vítr, ani sníh stejně jako voděodolná bunda. Skvěle

Více

Industry. Sika Facade Systems těsnění a lepení fasád

Industry. Sika Facade Systems těsnění a lepení fasád Industry Sika Facade Systems těsnění a lepení fasád Obsah Úvod Moderní řešení dokonalé fasády 5 Technologie zasklívání Čtyřstranné strukturální zasklívání 6 Dvoustranné strukturální zasklívání 6 Zasklívání

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Projekční a montážní podklady. Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení

Projekční a montážní podklady. Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení Projekční a montážní podklady Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení 02/2014 Systémy vytápění a rozvodů vody pro různá použití Rodinný dům, byt podlahové vytápění 1. 2. 3, TAC, KB 12 stěnové a

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Nová nabídka, více výhod

Nová nabídka, více výhod VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 03/2014 PROROX Průmyslové izolace Nová nabídka, více výhod Dokonalost v řešeních pro technické izolace Podělíme se s Vámi o naše znalosti ROCKWOOL Technical Insulation dceřiná

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

VYDÁNO 03/2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Průmyslové izolace. Vodotěsný izolační systém

VYDÁNO 03/2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Průmyslové izolace. Vodotěsný izolační systém VYDÁNO 03/2015 ProRox Průmyslové izolace ProRox GRP 1000 Vodotěsný izolační systém Podělíme se s Vámi o naše znalosti ROCKWOOL Technical Insulation dceřiná společnost ve skupině ROCKWOOL se zabývá vývojem

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI PROFESSIONAL. Informace pro projektanty a zpracovatele. www.egger.cz/drevostavby

KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI PROFESSIONAL. Informace pro projektanty a zpracovatele. www.egger.cz/drevostavby PROFESSIONAL KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI Informace pro projektanty a zpracovatele www.egger.cz/drevostavby OBSAH 1 VŠEOBECNÉ ZÁKLADY STAVĚNÍ ZE DŘEVA 1 1.1 Statické dimenzování 1.2 Požární

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Odborná montáž oken se značkou greenteq

Odborná montáž oken se značkou greenteq Q01 Odborná montáž oken se značkou greenteq Vydání I 2011 greenteq silná značka od VBH. Vysoká kvalita. Dobrý poměr mezi cenou a výkonem. Jednoduše vše, tuto část hesla z našeho Jméno pro tuto značku vznikl

Více

Podlahové topení Technická specifikace 10-98

Podlahové topení Technická specifikace 10-98 Podlahové topení Technická specifikace 10-98 PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht JISTOTA SE ZÁRUKOU JISTOTA SE ZÁRUKOU Podlahové Topení Pohoda 2 Úspora energie 2 Oblasti použití 2 Značka kvality RAL

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více