T ETÍ âíslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.psmcz.cz T ETÍ âíslo"

Transkript

1 SM T ETÍ âíslo 2006 stavební infozpravodaj konstrukce a stavby ze dfieva nízkoenergetické a pasivní domy alternativní energetické systémy solární energie inteligentní dûm tepelná ãerpadla klimatizace

2 Pohoda na celý život Komínový systém Schiedel ABSOLUT Absolutně univerzální systém pro libovolný typ paliva Určen také pro nejmodernější kondenzační spotřebiče Tvárnice s integrovanou tepelnou izolací Multifunkční tepelně izolovaná šachta Minimální telené ztráty Nadstandardní záruka 30 let Moderní a chytré! NOVINKA Zlatá medaile IBF 2006 Topenářská značka kvality 2006 GRAND PRIX FOR ARCH 2005 Zlatá medaile Aqua-therm 2005 Schiedel, a.s. Hlavní správa, Horoušanská 286, Nehvizdy, tel.:

3 VYŽADUJTE ZNÁMKU: REHAU BAREVNÝ SVĚT Každý člověk vnímá barvy s určitými emocemi a vášní. A co Vy, také už Vás nebaví pouze bílá okna? Nechte se unést do světa REHAU barev a imitací různých dřevin. V provedení na různě zabarveném profilu. Obrovská škála barevných kombinací na různých barvách vlastního profilu jistě splní i ty Vaše nejnáročnější představy. Evergreen doby zlatý dub jistě překonají zcela nové odstíny s hladkým povrchem a exotickým názvem cherry amareto a sorento balsamico. Okna z široké barevné palety změní vzhled Vašeho domu a vtiskne mu osobitou jedinečnost. Informujte se u českých certifikovaných výrobců Rehau ve Vaší blízkosti. CHERRY AMARETO SORENTO BALSAMICO Praha REHAU, s.r.o., Obchodní 117, âestlice, tel: , fax: , Brno REHAU, s.r.o., VídeÀská 122, Brno, tel: , fax: , Zpracovatelé okenního systému REHAU âechy: A SKÁ FEZA, s.r.o., Selbská 2774, A, tel: , fax: , âeské OKNO, s.r.o., PraÏská 167, Îalany, tel/fax: , , DAFE-PLAST, s.r.o., âajkovského 37, Jihlava, tel: , fax: , DUVOX, s.r.o., Rozhovice 1, HefimanÛv Mûstec, tel: , fax: , HANCA, s.r.o., Pfiepefie 227, Pfiepefie, tel/fax: , HELIOS OKNA, s.r.o., P.O.Box 16, Turnov-Vesecko, tel: , fax: , HOLZ- UND KUNSTSTOFFBAU, s.r.o., Újezd nade MÏí 53, Mûsto Tou kov, tel: , fax: , HRÁDEK, s.r.o., Lond nská 61, StráÏ nad Nisou, tel: , fax: , Jan Konejl-TRIDENT, U lip 197, Turnov, tel/fax: , JIS, s.r.o., Na sadech 222, Zbuzany, tel/fax: , Josef Flemr-ROLLO, PlzeÀská 64, ZbÛch, tel/fax: , KFD-plastová okna, Ple nice 15, Mûsto Tou kov, tel/fax: , LEKO, s.r.o., PraÏská 34, Krásná Lípa, tel/fax: , LG-DINEX, s.r.o., Proseãská 273, Jablonec nad Nisou, tel: , fax: , MARKOP-OKNA, s.r.o., Mofiíãovská 265, Ostrov nad Ohfií, tel/fax: , MILOVICE, s.r.o., Italská 558, Milovice, tel: , fax: , e- mail: OKAY PLAST, s.r.o., pálova 368, Sobotka, tel: , fax: , STAVO PLAST, s.r.o., HK, Za tratí 975, Tfiebechovice pod Orebem, tel/fax: , SULKO, s.r.o., âsa 28, Zábfieh, tel: , fax: , VAPLAST, s.r.o., OkruÏní 7, âeské Budûjovice, tel: , fax: , WIROPLAST, s.r.o., Bergmannova 111, Dolní Rychnov, tel: , fax: , MORAVA: AL-PLAST, s.r.o., Valtická 19, Brno, tel: , fax: , ALUMONT PLAST, s.r.o., Slavíkova 6068/18, Ostrava-Poruba, tel: , fax: , A-Z EXPANDIA PLAST Petr Flekaã, Masarykova 435, Rajhrad, tel/fax: , DUKY, a.s., Horní nám. 10, Znojmo, tel: , fax: , HOOK PLAST, s.r.o., U Bzinku 1482, Bzenec, tel: , fax: , ing. Zbynûk Machala, Pfiíãní 166, Brankovice, tel/fax: , Jano ík Jifií s.r.o., Vala ské Pfiíkazy 26, Horní Lideã, tel: , fax: , OKNOPLAST GROUP, s.r.o., U s pky 355, Hrabûtice, tel: , fax: , POLYPLAST, s.r.o., Boleradice 412, Boleradice, tel: , fax: , SBF PLAST, s.r.o., DruÏstevní 2288, Fr dek-místek, tel: , fax: , STIMOS-OKNA, s.r.o., Vítová 26, Fry ták, tel: , fax: , WINPRO, s.r.o., Semetín 1277, Vsetín, tel: , fax: , V ROBCI P EDSAZEN CH ROLET: ALUROL, s.r.o., Krãín 204, Nové Mûsto nad Metují, tel.: , fax: , Radislav Kroviáfi-ENESPO, Buniãitá 201, Vratimov, tel.: , fax: , G + M, s.r.o., Litobratfiická 686, Hru ovany pod Jevi ovkou, tel./fax: , SERVIS CLIMAX, s.r.o., Jasenice 1253, Vsetín, tel.: , fax: ,

4 SLAMùNÉ PANELY Uplatnûní slamûn ch panelû ve stavebnictví Od roku 1999 byla zahájena v roba slamûn ch panelû pod obchodním názvem EKOPANEL VP 01 firmou Ekodesky Stramit spol. s r.o., Jedousov, Pfielouã, tel , Tato firma jako jediná dokázala v na ich podmínkách oïivit technologii lisování slámy, která byla poprvé vyuïita v poãátku dvacátého století. Po velmi složitém vylepšování celé technologie lisování slámy jsme v současnosti dospěli k výrobě velmi kvalitních slaměných stavebních panelů. Kvalitu potvrzují nejen zahraniční obchodní partneři odběratelé z Holandska, Německa, Anglie, ale i odběratelé ze vzdálených zemí jako je Egypt, Alžírsko, Jihoafrická republika. Také u nás, v České republice, byla do současné doby postavena řada velmi účelných a úsporných rodinných domů. Jejich předností je cenová dostupnost, rychlost výstavby, suchý proces výstavby, vysoká pohodovost a komfort při bydlení, nízké provozní náklady a plnění požadavků na ekologii. Nové pohledy na prosazování potřeby zdravého bydlení vedou nutně vedle tlaku na používání ekologických materiálů i k nutnosti změn v oblasti samotných konstrukcí budov. Jedním z trendů je konstruování tzv. dýchajících fasád, to je konstrukcí obvodových plášťů a plášťů obytných podkroví, umožňujících difúzi plynů a vodní páry. Tato cesta je protikladem pojetí, kdy se naopak konstruktéři snaží budovy co nejvíce utěsnit, vedeni potřebou maximálních energetických úspor. Stěny budov a pláště podkroví jsou tedy v rámci filozofie dýchajících fasád koncipovány tak, že musejí přenos vlhkého vzduchu umožnit. Toto pojetí samozřejmě znamená, že jakékoliv materiály, které jsou vkládané do konstrukce, musejí být nutně prodyšné. Je třeba také připomenout, že koncepce difúzně otevřených konstrukcí v zásadě vylučuje používání pro páru a vzduch nepropustných fólií a vrstev, které se obecně nazývají parotěsné zábrany. Použití těchto materiálů do konstrukcí vede k pravému opaku, k vytváření vzduchotěsných prostor v interiérech budov. V konstrukcích by měla být dodržována obecná zásada, že prodyšnost materiálů vyjádřená Vlastnosti EkopanelÛ na bázi p eniãné slámy: standardní rozmûry mm x mm x 60 mm (délka, ífika, tlou Èka), jinak se formátují podle pfiání zákazníka nejlépe od mm do mm plo ná hmotnost 24 kg/m 2 objemová hmotnost 398 kg/m 3 prûmûrn souãinitel tepelné vodivosti λ = 0,102 W.m -1.K -1 souãinitel prostupu tepla U = 1,69 W.m -2.K -1 (R = 0,59 m 2.K.W -1 ) prûmûrn difúzní odpor Rd = 4, m.s -1 (resp. r d = 0,8 m, µ = 13,1) akustick útlum 27 db číselně faktorem difúzního odporu by měla směrem z interiéru k exteriéru klesat. To znamená, že se patřičná pozornost musí věnovat vnější exteriérové uzavírací vrstvě nebo je třeba provést konstrukci jako odvětrávanou. Celý fasádní i podkrovní zateplovací systém se skládá ze tří částí, jejichž parametry jsou voleny v závislosti na konkrétním řešení daného objektu. Jednotlivými skupinami jsou EKOPANELY VP 01 na bázi slámy, nosné podkladní konstrukce a výplňová izolace. Podkladní konstrukce bývá pod EKO- PANELY VP 01 většinou výhradně dřevěná. Může být ve formě dřevěného roštu, konstrukce krovů nebo samotné konstrukce stavby u dřevostaveb. Může to být ale i rošt z dřevěných hranolů vytvořený na povrchu staršího objektu na který se mechanicky EKOPANELY VP 01 upevní. Jako výplňovou izolaci můžeme použít jakoukoliv dostupnou stavebně izolační hmotu, která je však dostatečně prodyšná (vláknité materiály) s nízkým faktorem difúzního odporu. Velmi vhodná je například i ovčí vlna, která působí na stabilizaci vlhkosti v interiérech a na pohlcování škodlivin v ovzduší. 2 PSM stavební infozpravodaj

5 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři, na rozdíl od premiéra, který se po prohraných volbách právě vrátil z HRA- DU, já jsem se právě vrátil z MS ve fotbale, kdy jsem se účastnil prohry české reprezentace s Ghanou. Po úmorné cestě do Kolína nad Rýnem jsme všichni věřili v úspěch našeho týmu a byla nás tam pěkná řádka fanoušků ze všech končin naší republiky. Bohužel skutečnost byla jiná od naší víry, ale atmosféra na stadionu nakonec do jisté míry naplnila naše sportovní očekávání. Sobotní zápas české reprezentace proti Ghaně sledovala řada zajímavých osobností. Nechyběl ani aktér kakaové aféry Michal Kraus, který podle červeného dresu snad fandil České republice a jeho iontový nápoj neměl příchuť kakaa. V duchu jsem si představoval některé naše politiky, jak po prohraném souboji bez podání ruky prchají ze hřiště. Nakonec jsem byl ale rád, že jsem změnil na čas prostředí a nebyl nucen donekonečna poslouchat povolební čachry, hádanice a invektivy. Vždyť i televizní program z fotbalových utkání MS jasně vede svojí sledovaností. A protože se blíží čas prázdnin a dovolených, tak i společnost PSM CZ koncem června pořádá v Praze poslední seminář. Na druhé pololetí připravujeme řadu systémových změn a nových tématických okruhů. Pro klidný prázdninový čas Vám přeji hodně zdraví, pohody a krásného počasí. Ing. Zdeněk Mirvald jednatel společnosti O B S A H D EVOSTAVBY PouÏití konstrukãního masivního dfieva 4 Nejvût í dfievostavba v Praze 6 Problematika dfievûn ch konstrukcí 8 Konstrukãní detaily pasivních domû na bázi dfieva 11 INTELIGENTNÍ A PASIVNÍ DOMY Pasivní dûm historie domu skoro bez topení 14 Dfievûn dûm 2006 architektonická soutûï 18 Nízkoenergetické stavûní ze systému HELUZ 20 Nízkoenergetické a pasivní domy 22 Alternativní energetické systémy 24 SOUTùÎ Pokr vaãská olympiáda BRAMAC 28 Inteligentní dûm standard souãasnosti 30 SANACE A REGENERACE Sanace trhlin systémem Cap- Elast 32 Komplexní ochrana staveb proti vodû a radonu 38 Od podlahy aï po stfiechu 44 Stropní konstrukce 46 VYTÁPùNÍ, KLIMATIZACE Zemní plyn nebo tepelné ãerpadlo 50 Tepelná ãerpadla v praxi EU 54 Inovovaná védská tepelná ãerpadla NIBE 56 Pfiirozená klimatizace budov 58 VYBAVENÍ BUDOV Domovní listovní schránky 60 VZDùLÁVÁNÍ Program semináfiû 64 TÉMA Stavebnictví a rok PSM stavební infozpravodaj 3/2006, 6. roãník. éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âkait), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âvut), Zdenûk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Va koviã, tel./fax , ; Václav ulc, tel , ; Petr Bure, tel , ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Po ík. Zaregistrováno: MK âr E

6 Použití konstrukčního masivního dřeva je u renomovaných výrobců KVH přesně nastavena v počítačem řízených sušicích komorách a u každého jednotlivého kusu je před zpracováním kontrolována. Výroba variabilních délek za použití techniky zubovitého spoje Použitím zubovitého spoje (DIN , EN 385) je možno vyrábět konstrukční hranoly až do max. délky 16 m. Jednotlivé dílčí kusy jsou přitom navzájem spojovány klínovými ozuby, aniž by přitom byly nějakým způsobem nepříznivě ovlivňovány pevnostní hodnoty. Každý jednotlivý spoj (potřebný nános lepidla) je kontrolován speciálním optickým zařízením, které je součástí výrobní linky. Lepení se provádí za použití PU lepidel, která neobsahují rozpouštědla a vyvíjí svou vysokou pevnost pouze svým spolupůsobením s vlhkostí vzduchu a dřeva, jde tedy o toxicky nezávadný výrobek. Firma JAF Holz patří na českém trhu již několik let k předním dodavatelům materiálů na bázi dřeva pro stavební výrobu. Jednoznačným trendem, který si už i u nás díky nesporným výhodám získává stále více příznivců a dostává se do popředí zájmu široké veřejnosti jsou dřevostavby. Charakteristickým znakem staveb z těchto produktů je definované užitečné zatížení a přání docílit jemně propracované nosné konstrukce a esteticky náročného povrchu. Mezi materiály, které jsou neodmyslitelně spjaty s jejich konstrukcí a zaznamenávají v poslední době velký vzestup, patří masivní konstrukční dřevo (KVH z německého Konstruktionvollholz) a lepené lamelové dřevo (BSH z německého Brettschichtholz) tyto zkratky jsou v dnes již v oblasti těchto produktů běžným termínem. KVH Řešení pro moderní, náročné konstrukce Nejbezpečnější a nejjednodušší možnost použití správného dřeva pro stavbu moderních dřevěných konstrukcí nabízí použití konstrukčního masivního dřeva. Pro tento pevně definovaný produkt vypracovala registrovaná společnost pro kontrolu masivního konstrukčního dřeva ve spolupráci se svazem německých tesařských mistrů společné požadavky, na základě kterých byla stanovena dohoda na výrobu a dodávky. Popis KVH Masivní konstrukční dřevo (KVH) je stavební řezivo z jehličnatého dřeva pro konstrukce u moderních dřevěných staveb z oblasti střední Evropy, zpravidla smrku a jedle. Pro použití v oblastech, kde je řezivo vystaveno přímým povětrnostním vlivům, je k dispozici také modřínové masivní konstrukční dřevo. Konstrukční masivní dřevo se vyrábí ve standardních průřezech, se kterými lze zhotovit u moderní dřevostavby téměř všechny zamýšlené konstrukce. Podle účelu použití se vyrábějí dva druhy sortimentu, které se však v podstatě liší jen vlastnostmi povrchu: (KVH) masivní konstrukční dřevo pro pohledové konstrukce (KVH) masivní konstrukční dřevo pro nepohledové konstrukce Výběr řeziva pro KVH Co se týče výběru dřeva, podstatného předpokladu pro smysluplné stavebnětechnické použití (KVH), jsou splněna kritéria výrazně překračující rámec běžného stavebního řeziva: výběr probíhá pod externí kontrolou prováděnou různými tuzemskými instituty. Navíc jsou splněny výběrové znaky, které jsou nad rámec požadavků těchto norem: definovaná zbytková vlhkost dřeva druh dřeva rozměrová přesnost průřezu omezená šířka smolníku vlastnosti povrchu Tvarová stálost díky technickému sušení Za účelem minimalizace deformací dřeva a s ní souvisejících negativních důsledků pro konstrukci v podobě kroucení, sesychání nebo bobtnání, byla pro KVH stanovena průměrná vlhkost 15 % ± 3 %. Tato hodnota Ústup od preventivní chemické ochrany dřeva Při trvale nízké vlhkosti dřeva 15 % je možné (s přihlédnutím k rámcovým stavebním podmínkám) vyloučit napadení produktu KVH houbami napadajícími dřevo. Na základě technického sušení prováděného podle existujících dlouholetých zkušeností v praxi ještě nedošlo ani k poškození stavby v důsledku činnosti hmyzu. S přihlédnutím k podmínkám DIN je tak dán důležitý předpoklad pro upuštění od preventivní chemické ochrany dřeva. Pokud je na základě konstrukčních podmínek nutná chemická ochrana dřeva, jsou k dispozici impregnační prostředky schválené orgány stavebního dozoru. Pro ještě větší stabilitu Hranoly Duo a Trio jsou ideálním základním materiálem při požadavku na zvláště stabilní a vysoce zatěžované dřevostavby. Trám se skládá ze dvou nebo tří středem rozříznutých plochou stranou navzájem sklížených hranolů s průřezovou plochou jednotlivých dřevěných lamel max. 280 x 80 mm, příp. 100 x 120 mm. V důsledku tuhého spojení vzniká prvek s vysokou tvarovou stabilitou a vlastnostmi, který splňuje vysoké požadavky dané konstrukcí stavby. Lepená spára v zapracovaném stavu svisle ani vodorovně není příčinou žádných rozdílů v pevnosti. Lepená spára působí staticky. Charakteristické vlastnosti jsou uvedeny v normě EN 338. Určující je přitom nejnižší výběrová třída / třída jednotlivých lamel obsažených v průřezu. Oblasti použití pro Duo, Trio Hranoly Duo a Trio jsou ideálním stavebním prvkem pro všechny oblasti, které vyžadují tu nejvyšší stabilitu a estetiku. Jsou vhodné pro architektonicky náročné střešní konstrukce stropů, avšak také pro použití při stavbě honosných srubů a pro ostatní konstrukce z masivního dřeva. Na základě všeobecného povolení ze strany orgánů stavebního dozoru smí být lepené spáry staticky zatěžovány. To umožňuje použití trámů Duo a Trio jako vzpěr namáhaných ohybem a jako ostatních stavebních prvků namáhaných dvojitým ohybem. Proč právě KVH U dřevěné rámové konstrukce stavebník od venkovní ceny očekává, že plášť budovy bude větruvzdorný a vzduchotěsný, a že bude splňovat všechny platné požadavky týkající se tepelné izolace, ochrany proti vlhkosti a akustické izolace. Užitné vlastnosti dřevěných konstrukcí musí být navrženy, vypočteny a konstrukce provedena tak, aby nebyla negativně ovlivňována nepřípustně velkými deformacemi. Stavebník, projektant nebo zpracovatel ti všichni ocení přednosti a kvality masivního konstrukčního dřeva KVH charakterizované mnoha technickými a ekonomickými faktory. Zákazník očekává tu nejvyšší kvalitu, a proto také musí u moderní dřevostav-

7 by odpovídat kvalita použitého dřeva. To, že zdánlivá úspora na materiálu se může v konci prodražit, se ve stále větší míře ukazuje i u dřevostaveb při konečném porovnání nevysušeného stavebního řeziva s masivním konstrukčním dřevem. Z těchto důvodů používají mnozí zpracovatelé již po léta masivní konstrukční dřevo s těmi nejlepšími výsledky týkajícími se spokojenosti zákazníků i hospodářských výsledků. BSH Extrémní únosnost, tvarová stálost, estetika Lepené lamelové dřevo (BSH) je ideálním stavebním materiálem pro náročnou bytovou, občanskou i průmyslovou výstavbu a zároveň i pro výstavbu architektonicky neobvyklých objektů. Lepené lamelové dřevo BSH má extrémní nosnost při relativně nízké vlastní hmotnosti, je rozměrově stálé, umožňuje přesné lícování a umožňuje velmi snadné opracování. Na standard kvality a technologie výroby jsou kladeny vysoké nároky, které jsou v průběhu výroby neustále kontrolovány a testovány. K dispozici jsou veškeré dokumenty a příslušné certifikace. Pro výrobu je používáno vysoce jakostní sušené řezivo dle DIN /A1 (dřevěné konstrukce výpočet a provedení). Jednotlivá prkna jsou tříděna tak, aby byly odstraněny veškeré nežádoucí prvky dřeva, které by mohly ovlivnit kvalitu a vlastnosti produktu. Jednotlivé lamely o tl. max. 45 mm se spojují zubovitými spoji. Lamely, na které je po celé ploše naneseno lepidlo, jsou pak vrstveny a po dosažení požadovaného hrubého rozměru jsou slisovány. Vrstvením jednotlivých lamelových prken je možno vyrobit téměř každou velikost. Po vytvrdnutí lepidla se pak hoblováním a zařezáváním upraví výrobek na přesný rozměr. Výhodou je i možnost výroby obloukových prvků s předem udaným ohybem. Pro konstrukci i estetiku Tento stavební materiál s všestranně hoblovaným a fasetovaným povrchem dokáže i ve viditelných oblastech staveb rozvinout své přednosti a splnit ty nejvyšší estetické a architektonické nároky. Podle účelu použití se vyrábějí dva druhy sortimentu, které se však v podstatě liší jen vlastnostmi povrchu: (BSH) lepené lamelové dřevo pro pohledové konstrukce (BSH) lepené lamelové dřevo pro nepohledové konstrukce Povrchová úprava Při trvale nízké vlhkosti dřeva 15 % je možné (při zohlednění stávajících rámcových podmínek) vyloučit napadení houbami porušujícími dřevo. Vrstvené lamelové dřevo působí samo o sobě velmi harmonicky ve spojení s materiály, jako jsou např. přírodní kámen, beton nebo také ocel. Úprava barvami, vosky nebo lazurováním je možná, avšak není nezbytně nutná. Oblasti použití Vynikající vlastnosti vrstveného lamelového dřeva, jako je únosnost, estetický dojem a komfortní opracovatelnost činí tento stavební materiál nepostradatelným pro výstavbu budov s dřevěnou skeletovou konstrukcí. BSH se používá také u pevných konstrukcí, kde má nosnou funkci u mezipatrových stropů a mezilehlých rovin. Závěr Dřevo je a bude vždy obnovitelným zdrojem a zůstane ve všech formách zpracování nepostradatelnou součástí používaných materiálů v oblasti stavitelství. Je jen otázkou času, než se dřevostavby a tyto výše uvedené produkty stanou i u nás běžnou součástí moderní výstavby. DODAVATEL: masivního konstrukčního dřeva KVH lepených vrstvených hranolů BSH OSB desek a palubek stavebního řeziva překližek Česká republika Vyškov Průmyslová 717/8g tel Brandýs n/l Průmyslová 1893 tel Vlašim Domašín 275 tel Rokycany Nové Město 1123 tel Česká Třebová Semanínská 2097 tel Ostrava-Krásné Pole Družební 702 tel Slovenská republika Špačince Hospodárská 448 tel Žilina Kamenná 1 tel Ličartovce Ličartovce 300 tel

8 NEJVùT Í D EVOSTAVBA V PRAZE STANICE P ÍRODOVùDCÒ DDM HLMP PREFIX I. etapa stavby Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy je umístěna v Drtinově ulici v Praze 5 Smíchove. Úspěšný projekt Stanice přírodovědců, který DDM provozuje, je situován do areálu zahrady mezi Holečkovou a Plzeňskou ulicí. Stanice funguje dlouhá léta jako areál určený pro trávení volného času dětí i dospělých s orientací na přírodovědné aktivity především chovatelství, teraristiku, pěstební činnosti a chemii. Provoz areálu a stavby jsou financovány z investičních prostředků Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy respektive Magistrátu hlavního města Prahy, který je zřizovatelem DDM. KONCEPT A URBANISTICKÉ REŠENÍ Koncept vychází z předpokladu pavilónové stavby, která vytváří vlastní prostor a hmotově reaguje na požadavek na plošného využití. Hmota stavby je dělena do jednotlivých pavilónových segmentů. Objemově je objekt komunikačním obloukem, na který jsou navlečeny pavilony pobytových místností, kluby a zázemí objektu v různých výškových úrovních. Pavilony vytváří vnitřní, částečně uzavřený, prostor dvorů mezi patrovými částmi. Z hlediska urbanistického řešení základní hmota objektu odděluje využívanou pěstební část zahrady od severozápadní části parkingu a okolních objektu. Celkové urbanistické řešení je na-vrženo s ohledem na budoucí přemístění stávajících provozů z původních objektů, které jsou nevyhovující, jejich budoucí odstranění a výstavbu terárií a skleníku v návaznosti na novostavbu stanice. ARCHITEKTONICKÉ REŠENÍ Architektura odráží účel stavby, veřejné finance a prostředí ve kterém je stavba umístěna. Účel stavby, odražený v základním dělení hmoty objektu, je výsledkem architektonické studie zapracované do projektu pro územní řízení ateliérem Holub v roce Změna dispozice, změna členění fasád a materiálové provedení jsou výsledkem architektonického návrhu zpracovaného ateliérem H.A.N.S. v srpnu Architektura použitím cenově nenákladných prvku jak v konstrukci stavby, tak v opláštění reaguje na skutečné investiční poměry a nesnaží se zaujmout architektonickou nebo materiálovou exhibicí. Použity jsou ekonomické prvky současné výstavby se zdůrazněním povahy materiálu. Architektura odráží trávení volného času dětí i dospělých. Funkčnímu využití je podřízeno barevné řešení, řešení fasád objektu i celková struktura materiálového provedení v interiéru a exteriéru.

9 MATERIÁLOVÉ REŠENÍ Původní kombinace dřevostavby s betonovými prvky byla redukována s ohledem na investiční náklady na 90-ti procentní dřevostavbu v nosné konstrukci a 100 procentní suchou stavbu v opláštění fasád a střechy objektu. Suchý systém skladby obvodových stěn založený na programu FERMACEL a exteriérovém laťování na difúzní UV stabilní folii STAMISOL má především radikální význam pro zrychlení celé výstavby. Exteriérové laťování vytváří výrazný architektonický prvek, který jednoznačně zlepšuje celkovou tepelnou pohodu objektu. Výrazným materiálovým prvkem v interiéru jsou OSB desky opatřené interiérovými nátěry, které, kromě estetického významu, mají i investorem požadovanou mechanickou odolnost. Je nutno dodat, že představa architektů byla v průběhu stavby výrazně ovlivněna dodavatelem, který realizoval podstatně pracnější prvky z čistého entuziasmu pro dřevo aplikované v interiéru i exteriéru. KONSTRUKCNÍ SYSTÉM DŘEVOSTAVBY A PRVKY SUCHÉ VÝSTAVBY FERMACEL Konstrukční systém je kompletní dřevo-konstrukcí založenou na prostorově tuhých rámech ztužených OSB deskami. V průběhu realizace byly díky klimatickým podmínkám vypuštěny v převážné míře ocelové a železobetonové prvky a konstrukce byla navržena kompletně v provedení řezaného a hraněného řeziva. Na místech vyšších účinků pak v provedení lepených prvků. Díky tomuto přístupu byla převážná část konstrukce realizována v systému suché montáže v období leden/únor, kdy klima a povětrnost prakticky znemožňovala jiný postup výstavby. Dřevostavba tak umožnila flexibilní reakci na klimatické podmínky a enormně snížila dobu realizace celkového záměru. SUFFIX Konceptuálně je stavba kompromisem mezi investičními náklady a realizovatelností celého projektu. Stanice reflektuje úzkou spolupráci dodavatele a projektanta v průběhu výstavby a odvahu (především ze strany dodavatele a investora) měnit navržené prvky tak, aby výsledek byl realizovatelný v čase, rozpočtu projektu a navíc uspokojil všechny zainteresované strany. Vyústěním realizace projektu I. Etapy novostavby Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy je zřejmě největší moderní dřevostavba na území Prahy realizovaná v uplynulých 15-ti letech. NEJVĚTŠÍ DŘEVOSTAVBA V PRAZE STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ DDM HLMP ZÁKLADNÍ DATA zhotovení dokumentace 08/ /2005 realizace stavby 12/ /2006 zastavěná plocha celková 500 m 2 podlažní plocha celková 860 m 2 INVESTOR Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy zástupce investora: Ing. Mgr. Libor Bezděk za OMT HLMP Ing. František Postránecký PROJEKTANT H.A.N.S. stavby, a.s. autoři architektonického řešení: Ing. arch. Jan Jarolímek Ing. arch. Josef Pfeifer DODAVATEL PALIS PLZEŇ s.r.o. zástupce dodavatele: Ing. Jaromír Eismann Jaromír Eismann jr.

10 Poznámky k problematice spolehlivosti dfievûn ch konstrukcí Antonín Lokaj* Abstrakt Timber structures make systems, which are during his design, building and usage influenced by many various uncertainties. Main of these are in the field of material and geometrical characteristics, load actions, static models and also human blunders. Probabilistic method SBRA can take into account almost all of these uncertainties. Only in the case of human blunders cannot help engineering probability assessment. Improving of control mechanism and education of experts is necessary. 1. Úvod specifikace problematiky Stavební konstrukce musí po celou dobu předpokládané životnosti vyhovovat návrhovým požadavkům s příslušným stupněm spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti je rozdílná pro únosnost, použitelnost i trvanlivost konstrukce. Dřevěné konstrukce (stejně jako konstrukce na jiné materiálové bázi) tvoří systém, na který působí v procesu návrhu, výroby i provozu mnoho nahodilých jevů a nejistot, ovlivňujících jeho výslednou spolehlivost. Mezi rozhodující nejistoty patří zejména: a) nejistoty při stanovení vlastností materiálů a geometrických údajů o konstrukci b) nejistoty při stanovení zatížení (a jeho účinku) c) nejistoty výpočetních modelů odezvy konstrukce na účinky zatížení d) nahodilost výskytu hrubých chyb (zejména obtížně předvídatelná lidská pochybení) při návrhu, výrobě a montáži, při provozu (údržbě), příp. rekonstrukci objektu. Nejistoty uvedené v bodech a) až c) mají vágní (fuzzy) charakter a je nutno je zahrnout do návrhu v rámci inïen rského pojetí spolehlivosti. Nejistoty uvedené v bodě d) mají nahodilý (stochastický) charakter a přesahují možnosti inženýrské spolehlivosti. Jsou předmětem zkoumání rizikového inïen rství (viz např. [4]). 2. Metody posuzování spolehlivosti konstrukcí V minulém století byly vyvíjeny a postupně zaváděny do projekční praxe prostřednictvím norem metody posuzování spolehlivosti konstrukcí. Vývoj těchto metod vedl od deterministických metod dovolených namáhání a stupně bezpečnosti, k polo pravděpodobnostní metodě dílčích součinitelů, na které jsou založeny v současnosti do praxe uváděné evropské normy pro navrhování konstrukcí (tzv. Eurokódy). Metoda dovolen ch namáhání vychází z podmínky: σ max < σdov (1) kde σdov = σkrit / k (2) přitom jediný součinitel k obsahuje všechny nejistoty při stanovení účinku zatížení σmax i odolnosti materiálu σkrit. Metoda dovolených namáhání tedy neumožňuje vyjádřit nejistoty jednotlivých veličin jak na straně účinků zatížení, tak na straně odolnosti konstukce. Neumožňuje rovněž využití plastických rezerv materiálů. Metodu stupnû bezpeãnosti lze charakterizovat vztahem: s= Xodol / Xzat > s0 (3) kde vypočtený stupeň bezpečnosti s má být větší než normativně předepsaná hodnota s0. Metoda se snaží o dokonalejší vystižení chování konstrukce pomocí souhrných veličin odolnosti konstrukce Xodol a zatížení Xzat, nejistoty jednotlivých veličin však opět nedokáže rozlišit. Spolehlivost konstrukce je i v této metodě vyjádřena jediným součinitelem stupněm bezpečnosti s. Deterministický přístup k posudku spolehlivosti podle výše popsaných dvou metod byl nahrazen polopravděpodobnostní metodou dílãích souãinitelû. Tato metoda používaná v současných národních i mezinárodních normách pro navrhování bývá nepřesně nazývána metodou mezních stavů. Podstatu metody dílčích součinitelů lze charakterizovat vztahem: Sd < Rd (4) kde Sd představuje návrhovou hodnotu účinku zatížení a Rd návrhovou hodnotu odolnosti konstrukce. Obě tyto veličiny jsou vyšetřovány odděleně a jejich hodnoty jsou stanoveny na základě charakteristických hodnot upravovaných dílčími součiniteli. Metoda umožňuje vyjádření nejistot v oblasti účinků zatížení, materiálových a geometrických charakteristik i modelových nejistot. Metoda umožňuje využití plastických rezerv materiálů i aplikaci teorie druhého řádu, neumožňuje však přímé určení pravděpodobnosti poruchy. Další v vojov stupeň vede k pravdûpodobnostnímu pojetí inženýrského posudku spolehlivosti, založeném na plně pravděpodobnostních metodách. Jednou z těchto metod je SBRA (Simulation based Reliability Assessment) viz [1], [2] a [6]. Tato metoda je založena na využití simulační techniky a přímé metody Monte Carlo. Proměnné jsou vyjádřeny ohraničenými histogramy. Metoda umožňuje přímé vyjádření pravděpodobnosti poruchy analýzou funkce spolehlivosti v mnoha simulačních cyklech FS (FS = R - S): FS(R, S) 0 (5) kde S označuje účinek zatížení a R odolnost konstrukce. Pravděpodobnost poruchy (počet simulačních cyklů, ve kterých nebyla splněna podmínka (5) došlo k poruše, k celkovému počtu simulačních cyklů) pf lze vyjádřit: pf = P{FS(R, S) < 0} (6) Spolehlivost je pak vyjádřena srovnáním výpočtové pravděpodobnosti poruchy pf a návrhové pravděpodobnosti poruchy pd dané normativně. 3. Hlavní faktory y ovlivàující spolehlivost Dřevo a materiály na bázi dřeva se vyznačují poměrně značnou variabilitou fyzikálních a mechanických vlastností. Tuto variabilitu způsobuje jednak samotná struktura to- *Antonín Lokaj, Ing., Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, Katedra konstrukcí, L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba, tel , 8 PSM stavební infozpravodaj

11 hoto přírodního materiálu, jednak výskyt přirozených defektů (suky, trhliny, odklon vláken, atp.). U aglomerovaných materiálů (překližky, dřevotřískové, dřevovláknité desky, aj.) k těmto faktorům ještě přistupuje vliv způsobu zpracování v procesu výroby. Je zřejmé, že všechny tyto nejistoty je obtížné vystihnout jedinou charakteristickou hodnotou, která je upravována dílčím součinitelem materiálu, jak je tomu v současných normativních předpisech. Pravděpodobnostní přístup, využívající ohraničených histogramů, umožňuje výstižnější vyjádření variability fyzikálně mechanických a geometrických vlastností materiálů na bázi dřeva. Příklad rozdělení pravděpodobnosti ohybové pevnosti a modulu pružnosti v ohybu dřevěných hranolů konstrukčních rozměrů viz obr. 1 (podle [5]. Z uvedených histogramů vyplývá, že charakteristické hodnoty uváděné v normách jsou stanoveny bezpečně. obr. 2: Histogram rozdûlení pravdûpodobnosti rychlosti vûtru v Praze-Ruzyni (podle [7]) obr. 1: Histogramy rozdûlení pravdûpodobnosti pevnosti v ohybu (MOR vlevo) a modulu pruïnosti v ohybu (MOE vpravo) dfievûn ch hranolû konstrukãních rozmûrû podle [5] ZatíÏení jsou v současných normách vyjádřena charakteristickými hodnotami určenými na základě dlouhodobých pozorování a měření (zejména klimatická zatížení staveb). Tyto hodnoty jsou dále upravovány dílčími součiniteli, které vyjádřují pravděpodobnost vzniku extrémních hodnot těchto zatížení a dále pravděpodobnost současného působení těchto extrémních hodnot v kombinacích zatížení. V pravděpodobnostním přístupu je zatížení rovněž vyjádřeno ohraničenými histogramy, které jsou pro klimatická zatížení sestavovány podle podkladů ČHMÚ. Příklad ohraničeného histogramu s rozdělením pravděpodobnosti zatížení větrem v Praze-Ruzyni je na obr. 2. Histogram je sestaven na základě výsledků čtyřicetiletého měření. Z tohoto obrázku je zřejmé, že se i v našich podmínkách může vyskytnout extrémní rychlost větru, přesahující hodnoty udávané v současných normách pro zatížení stavebních konstrukcí. Podobně tomu bylo v letošní zimě u zatížení sněhem, kdy byly v některých oblastech ČR výrazně překročeny dlouhodobě pozorované hodnoty. V poãtové modely odezvy konstrukce na zatíïení v oblasti dřevěných konstrukcí musí zohledňovat určité zvláštnosti, které jsou těmto materiálům na bázi dřeva vlastní. Jde o skutečnost, že pevnostní a přetvárné vlastnosti materiálů na bázi dřeva jsou závislé především na způsobu a historii zatěžování a na vlivech prostředí, kterým je konstrukce vystavena (vlhkost, teplota, degradační faktory). Tomuto požadavku poměrně dobře vyhovuje pravděpodobnostní model založený na principu akumulace dílčích poškození a madisonských křivkách (viz [1], [2] a [6]). Hrubé chyby mohou vznikat z různých příčin (neznalost, podcenění, spěch, aj.). Typickým příkladem z poslední doby je podcenění prostorové tuhosti střešních konstrukcí sestavených z rovinných příhradových vazníků. Materiál, dimenze průřezů nosných prvků i jejich spoje jsou zpravidla navrženy korektně, ale je třeba si uvědomit, že tyto rovinné prvky spolu s prostorovým ztužením vytvářejí trojrozměrný systém (u dřeva je významná i čtvrtá dimenze časový faktor). Ukázka nedostatečného prostorového ztužení rovinného příhradového střešního vazníku vedoucí k nadměrným vybočením hrozícím kolapsem je na obr. 3. Jak mohou tyto chyby skončit (tj. kolapsem celé konstrukce), je uvedeno na obr. 5. Vážným problémem silně ovlivňujícím spolehlivost konstrukcí jsou dodatečné zásahy poškození konstrukce z různých důvodů např. montáže technologií, kdy jsou nevhodně přitěžovány, narušovány, či dokonce odstraňovány některé nosné prvky, které z nejrůznějších důvodů překážely (obr. 4). obr. 3: Vyboãení nedostateãnû stabilizovaného tlaãeného pásu pfiíhradového vazníku PSM stavební infozpravodaj

12 obr. 4: Odstranûná diagonála pfiíhradového vazníku 4. Souhrn a závûry Naše znalosti v oblasti materiálových charakteristik je třeba nadále rozšiřovat a doplňovat. Je nutné zpracovat databáze s údaji o mechanických a fyzikálních charakteristikách materiálů na bázi dřeva, zejména v případě nových aglomerovaných materiálů, a to na základě statisticky vyhodnocovaných testů na vzorcích konstrukční velikosti. Zkušenosti z posledních let i letošní zimy naznačují, že hodnoty klimatických zatížení bude třeba v některých oblastech našeho území přehodnotit. Údaje o velikosti zatížení uváděná v normách jsou sice stanovena na základě dlouhodobých pozorování a statistických metod, ale je třeba vzít v úvahu měnící se klimatické podmínky, částečně ovlivněné lidskou aktivitou a často i nedostatečně dlouhé období, ze kterého jsou hodnověrné údaje k dispozici. Modely chování prvků a spojů dřevěných konstrukcí v mezních stavech únosnosti i použitelnosti je třeba vyvíjet na základě teoretických rozborů podpořených experimenty. Hrubé chyby nelze zcela vyloučit, lze jim předcházet důsledným uplatňováním systému řízení jakosti, soustavným vzděláváním odborné veřejnosti, poučením se z chyb, které byly učiněny a vedly k haváriím konstrukcí. obr. 5: Zfiícená stfie ní konstrukce tvofiená nedostateãnû prostorovû ztuïen mi pfiíhradov mi vazníky Oznámení Při řešení byly využity teoretické výsledky dosažené za finančního přispění MŠMT, projekt 1M , v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS. Literatura [1] Marek P., Guštar M., and Anagnos T., Simulation-based Reliability Assessment for Structural Engineers, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 1995, 365 pp. [2] Marek P., Brozzetti J., Guštar M., and Tikalski P. (editors), Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation Backround, Excercises and Software 2 nd Edition, ITAM CAS Praha, 2003, 472 pp. [3] Marek P., Guštar M., Computer program AntHill TM, Prague, ARTech, [4] Holický, M., Marková, J., Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik, ES ČVUT Praha, 2005, ISBN [5] Kuklík P., Kuklíková A., Nondestructive Testing of Solid Timber. Proc. International Conference on Wood Fiber Composites, Stuttgart, 2000, pp [6] Lokaj A., Využití pravděpodobnostní metody SBRA při navrhování dřevěných konstrukcí, doktorská disertační práce na VŠB Technická univerzita Ostrava, [7] Němec, L. Marek, P., Zatížení sněhem a větrem. Stavební obzor, roč. 9, č. 10, 2000, str PSM stavební infozpravodaj

13 Konstrukãní detaily pasivních domû na bázi dfieva Libor Matûjka* 1 Úvod Dfievo je pravdûpodobnû nejstar í stavební hmotou. Stále se zvy ující poïadavky na ochranu pfied poïárem, náhrada dfieva ocelov mi a betonov mi konstrukcemi byly zfiejmû pfiíãinou vytlaãování dfieva na okraj zájmu. Naprost opak je v ak moïno sledovat v navrhování a vyuïívání dfieva v souãasn ch stavebních systémech. VyuÏívání obnoviteln ch zdrojû energie, energetick ch úspor a vy í energetické úãinnosti související s udrïiteln m rozvojem jsou deklarovány v Zelené knize z roku 2000, kterou pfiijala Evropská komise. 2 V vojové trendy Dfievo je moïno vnímat jako materiál podporující udrïiteln rozvoj, zejména s tûmito hlavními atributy: je recyklovateln, zdravotnû nezávadn, v hodn z energetického hlediska. 3 Stavební systémy a konstrukãní detaily Návrh konstrukãních detailû je sloïit proces, ve kterém není moïno pouïívat pouze exaktní metody hodnocení. Je nutné respektovat legislativní poïadavky, normy i empirické zásady, a to zejména v úrovni prvotního rozhodování. Je nezbytné se rozhodnout na základû dlouhodob ch, ovûfien ch zku eností a praktick ch poznatkû, eventuelnû orientaãních v poãtû mezi dvûma zcela protichûdn mi vlastnostmi navrhovaného konstrukãního detailu nebo napfi. v bûrem z architektonick ch návrhû. Pfii tûchto rozhodnutích se uplatàují rovnûï kvalitativní rozbory a hodnocení. Na obr. 2 je pûdorys a fiez návrhu pasivní administrativní budovy s vyuïitím kombinace Ïelezobeton dfievo. UdrÏiteln rozvoj stavûní z energetického hlediska je v souãasné dobû podporován principem nízkoenergetick ch a pasivních domû a dále vyuïitím druhotn ch surovin. Nízkoenergetick dûm je podle âsn :2 Tepelná ochrana budov, oznaãení budov s roãní potfiebou tepla na vytápûní nepfiesahující 50 kwh (m 2 a). Pasivní domy jsou budovy s roãní mûrnou potfiebou tepla na vytápûní, nepfiesahující 15 kwh (m 2 a). Takto nízkou energetickou potfiebu tepla na vytápûní lze kr t bez pouïití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného vûtrání obsahujícím úãinné zpûtné získávání tepla z odvádûného vzduchu (rekuperací) a doplàkové zafiízení pro ohfiev vzduchu v období znaãnû nízk ch venkovních teplot vzduchu. Nulov dûm (nûkdy téï kvazinulov ), v citované normû uveden není, av ak uvaïuje se s objektem se spotfiebou energie na vytápûní blíïící se nule. Trend v stavby nízkoenergetick ch a pasivních domû v západní Evropû má dynamicky rozvíjející se charakter. Nejvût í poãet tûchto domû je v Rakousku obr. 1 2 Návrh pasivní administrativní budovy** 1 V voj v stavby pasivních domû v Rakousku podle IG Passivhaus Ãsterreich Vedle celkového mnoïství primární energie spojené s provozem budovy 120 kwh (m 2 a), poïadavkû na maximální souãinitel prostupu tepla U stûnou 0,1 0,15 W/m 2 K, jsou kladeny velmi pfiísné po- Ïadavky na celkovou neprûvzdu nost obvodového plá tû, a tím zamezení nekontrolovateln ch únikû tepla. Nejen z tohoto dûvodu, ale i z dûvodu eliminace tepeln ch mostû je velmi nároãn návrh konstrukãních detailû a jejich realizace. Dfievo je uplatnûno v systému obvodového plá tû s maximální snahou eliminace tepeln ch mostû. Tlou Èka tepelné izolace u pasivních domû dosahuje cca 400 mm, proto si konstrukce detailû vyïaduje speciální návrh obr. 3. Pfii optimalizaci u konkrétního konstrukãního detailu je moïné aplikovat matematickou anal zu fyzikálnû technickou, funkãní, technologickou, technicko ekonomickou, aj. V této etapû se jiï plnû uplatní kvantitativní anal za a syntéza, podloïená v sledky pfiesného mûfiení a v poãtû. Proces návrhu je velmi mnohostrannou, nároãnou a vût inou interdisciplinární záleïitostí. Splnûním konkrétních poïadavkû pfii návrhu konstrukãního detailu vzniká velká pravdûpodobnost rozporupln ch fie ení. Nûkteré poïadavky lze splnit na úkor jin ch a proto je nutné nést následky, které vyplynou z jejich nedodrïení. Pfiíkladem optimalizací jsou detaily na obr. 4 a 5. Pomûrnû vyuïívaná je optimalizace pfii pouïití tzv. metody koneãn ch prvkû, vrstev nebo pásû. Hlavním principem je dûlení v seku *Libor Matûjka, Ing. CSc., Ph.D.,Vysoké uãení technické v Brnû, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Vevefií 95, Brno, tel.: , **Pavelka, J. nepublikováno PSM stavební infozpravodaj

14 det. A det. B 6 Dfievostavba pasivního bytového domu 3 Konstrukãní detail schéma obvodového plá tû pro pasivní dûm 7 PÛdorys pasivního bytového domu*** 4 Detail atiky pasivního domu 5 Detail obvodového plá tû a nosné konstrukce pasivního domu pûdorys ***Neupauer, J. nepublikováno 8 Perspektivní pohled na dfievûn pasivní dûm od jihozápadu 9 Perspektivní pohled na dfievûn pasivní dûm od jihov chodu 12 PSM stavební infozpravodaj

15 zkoumaného prvku na koneãn poãet oblastí s koneãnou velikostí. Velmi úãelná je aplikace pfii fie ení otázek souvisejících s vedením tepla a vlhkosti. Z v sledkû teplotních a vlhkostních polí je moïné posoudit vhodnost navrhované konstrukãní úpravy a získat vstupní údaje pro synergické pûsobení materiálû. Pfiíklad pasivního dfievûného obytného domu s betonov m suterénem je na obr. 6, 7 a 8, 9. Na následujícím obr. 10 je znázornûn konstrukãní detail dfievûného domu v místû v stupu na terasu a na obr. 11 je fiez atikou stfiechy se slunolamem. Pfii návrhu pasivních a nízkoenergetick ch domû je rozhodující tepelná izolace oplá tûní s dûrazem na minimalizaci prûvzdu nosti plá tû. Podporou udrïitelného rozvoje stavûní je vyuïití tepelné izolace z recyklovan ch organick ch materiálû, dostupn ch na na em trhu. Nejznámûj ími v robky z rozvláknûné celulózy je zfiejmû CLIMATIZER PLUS v robce CIUR a.s., TEMPELAN v robce ENROLL a nebo ISOFLOC od v rob- 11 detail B obvodov plá È v místû v stupu na balkon 10 detail A atika pasivního domu ce Isofloc Wärmedämtechnik GmbH. Ze lnu a konopí, pod obchodním názvem ISO- FLACHS nebo HERAFLACHS, je moïno najít desky, plsè nebo sypaninu. Z odpadní bavlny se vyrábí rohoïe, vata, pletence a prouïky s názvem ICOCOTTON. 4 Závûr Závûrem vlastního procesu návrhu konstrukãních detailû jsou objektivní v sledky a podklady pro jejich dimenzování a konstrukãní uspofiádání. K zaji tûní tohoto cíle je nutné volit takové v poãtové modely, které se nejvíce pfiibliïují reálnému chování materiálû a konstrukcí. DosaÏené v sledky je v ak nutno konfrontovat s existující skuteãností, a tím vytváfiet zpûtnou kontrolní vazbu. Pfiíspûvek vznikl s podporou MSM progresivní stavební materiály s vyuïitím druhotn ch surovin a jejich vliv na Ïivotnost konstrukcí. PSM stavební infozpravodaj

16 PASIVNÍ DÒM Pasivní dûm historie domu skoro bez topení Snaha o sniïování energetické nároãnosti vedla pfiedev ím ve skandinávsk ch zemích k v voji objektû, které se v souãasné dobû naz vají nízkoenergetické. Tyto objekty se osvûdãily hlavnû pro svoji jednoduchost a rychle pouïiteln standard v stavby. Po ovûfiení v ech parametrû pfii realizaci mnoha v zkumn ch a demonstraãních objektû, pfiedev ím po jasném dûkazu úspor nákladû na topení v porovnání se standardní v stavbou, byla ve védsku jiï v polovinû osmdesát ch let realizována vût ina domû v nízkoenergetickém standardu. A to ve v razném pfiedstihu pfied stavební normou. Teprve v roce 1991 se v této zemi stal nízkoenergetick standard normou závazn. Ov em v voj pokraãoval dál. V roce 1995 u na ich západních sousedû vstoupilo v platnost nafiízení spolkové vlády SRN o v stavbû objektû, které musí splàovat pfiedem daná kritéria maximální spotfieby energie na topení vztaïené na 1 m 2 obytné plochy za rok 110 kwh/m 2 a. Bylo to o cca 30 % sní- Ïení energetick ch poïadavkû na stavby v SRN z roku 1984, kdy byla stanovena max. spotfieba energie na vytápûní ve v i 160 kwh/m 2 a. Jen pro zajímavost poïadavek SRN z roku 1995 byl témûfi shodn s poïadavkem védsk ch stavebních pfiedpisû z roku PoÏadavky âsn z uveden ch let radûji zmiàovat nebudeme. Trend byl ale jasnû nastaven. V posledních 10 20ti letech pak do lo k v raznému posunu i v národních pfiedpisech dal ích nejvyspûlej ích zemí. Hodnoty, dfiíve dosahované u experimentálních objektû, se pomalu stávají hodnotami bûïnû poïadovan mi (graf. 1). Co to znamená nízkoenergetick objekt? Postavit v dne ní dobû nízkoenergetick nebo dokonce energeticky pasivní dûm není díky moderním stavebním materiálûm a dlouholet m zku enostem Ïádn m technick m ofií - kem. K dosaïení skuteãnû nízké energetické spotfieby objektu staãí rozumnû zvolit cel koncept stavby, dodrïet nûkolik základních technick ch pravidel (kvalitní tepelnû izolaãní obálka stavby, eliminace tepeln ch mostû, zaji tûní vzduchotûsnosti). Primární jmen. hodnota v kw/m 2 a obvodov ch konstrukcí, zabránûní kondenzace vodní páry, vyuïití pasivních ziskû, pouïití úãinn ch a energeticky úsporn ch technick ch zafiízení budovy (napfi. fiízené vûtrání s rekuperací odpadního tepla s vysokou úãinností rekuperace tyto systémy jsou uï u NED nezbytné!) a dokonale provést ve keré stavební procesy. Dosáhnout i extrémnû nízké spotfieby energie pfiitom rozhodnû nemusí znamenat v znamné nav ení finanãního rozpoãtu stavby. PouÏití tepelnû izolaãních sendviãov ch konstrukcí mûïe b t dokonce levnûj í neï v stavba pomocí nûkter ch konvenãních zdicích systémû pouïívan ch dnes v masovém mûfiítku. V znamné investiãní úspory je také moïné dosáhnout vylouãením nákladn ch zafiízení tradiãních otopn ch systémû, které v budovû s minimální energetickou spotfiebou mohou vystfiídat alternativní technologie jako nucená ventilace s rekuperací tepla, solární kolektory a podobnû. To v e se pfiitom dûje pfii nezanedbatelném zv ení vnitfiní pohody stavby vãetnû pohody tepelné. Je nutné zdûraznit, Ïe celkovou spotfiebu energie, potfiebnou v celém Ïivotním cyklu budovy, je tfieba chápat jako souãet v robní energie (coï je energie potfiebná na v robu a pfiepravu stavebních hmot a v robkû pro budovu a její v stavbu) a provozní energie jako energie na provoz budovy. Zatímco u star ích budov bylo moïné povaïovat za typick pomûr v robní ku provozní energii asi 1:7 aï 1:10, je pfiedev ím u nízkoenergetick ch domû tento pomûr i pfii niï ích absolutních hodnotách 1: 3. SníÏení tohoto pomûru pfii zachování v e provozní energie je moïné dosáhnout mimo jiné pouïitím v robkû dfievûn ch, popfi. na bázi dfieva. Odhaduje se, Ïe tyto v robky spotfiebují 3 aï 5krát ménû v robní energie neï v robky na bázi cihly, betonu a vápna. PouÏitím stavebního materiálu také ovlivàujeme uvolàování CO2 pfii realizaci tûïk ch zdûn ch, betonov ch konstrukcí je spotfiebováno více energie na vlastní v robu a pfiepravu (viz v e) neï realizací konstrukcí smí en ch popfi. jen dfievûn ch. Pfii pouïití dfievûn ch konstrukcí je pak CO2 v konstrukci vázán po celou Ïivotnost stavby. V znamnou poloïkou v celkové energetické nároãnosti je i místo stavby = vzdálenost na denní dojíïdûní do zamûstnání apod. Na následujícím grafu je pak vidût nárûst koncentrací CO2 dle hodnot získan ch z vrtû v ledovcov ch polích, popfi. dlouhodob m mûfiením. Tento nárûst je v raznû rychlej í, neï by odpovídalo dfiívûj ím pfiirozen m zmûnám, byla by to jen náhoda, kdyby v tom lidstvo nemûlo prsty. Primární jmen. hodnota v kw/m 2 a 14 PSM stavební infozpravodaj

17 Co je to energeticky pasivní objekt (EPD)? Energeticky pasivní objekt (EPD), v vojov pokraãovatel objektû NED, jak jiï sám název napovídá, je celkovû konstruován podle základní nosné ideje, kterou formuloval dr. Wolfgang Feist (zakladatel PASIVHAUS IN- STITUT DARMSTADT Nûmecko) zaãátkem devadesát ch let minulého století. PouÏít konstrukce objektu natolik kvalitní, Ïe nejsou potfieba extrémnû drahé a sloïité systémy, nároãné na obsluhu. Samostatn topn systém je moïné nerealizovat, v e fie it v rámci nutného vûtracího systému. Na zmûnu venkovních teplot tak nemusí reagovat velká otopná soustava s velk m objemem vody v systému. Dokonale zaizolovan dûm (vãetnû kvalitních oken s poïadovan mi parametry zasklení) na tyto zmûny teplot reaguje pomalu, pfiípadné malé dohfiátí nebo chlazení interiéru je pak moïné ovlivàovat pomocí zmiàovaného vûtracího systému, kter v tûchto objektech je nutné realizovat v kaïdém pfiípadû. Právû na toto popsané chování se vztahuje ono magické slovíãko pasivní. Dal ím sniïováním spotfieby energií se také sniïuje závislost vyspûl ch zemí na dovozu fosilních paliv z krizov ch míst, vã. odlivu penûz do tûchto oblastí. Zajistit energii pro takto realizované objekty bude moïné z domácích zdrojû. Napfi. energie pro jeden takto realizovan dûm mûïe na topnou sezónu zajistit 2 m 3 palivového dfieva. Pro nûkolik domû mûïe b t v provozu kotelna velikosti souãasné kotelny bûïného domu, realizovaného v sedmdesát ch letech minulého století. V zahraniãí jsou tato energeticky témûfi sobûstaãná centra jiï realizována. V hody pasivních domû: Ideální teplota interiéru i pfii velmi nízk ch venkovních teplotách nejsou Ïádné studené plochy, od kter ch by mohlo b t vnímáno studené proudûní. Teplota v ech konstrukcí (podlahy, stûny, stropy) je pouze o desetiny (max. 1 C) niï í, neï poïadovaná teplota prostoru. Teplota oken (skel) je za tûchto podmínek niï í o cca 2 2,5 C neï teplota prostoru. Odolnost proti pfiehfiátí v letním období ergeticky pasivní objekt (EPD), v vojov pokraãovatel objektû NED, jak jiï sám název napovídá, reaguje na zmûny venkovní teploty neteãnû, pasivnû. Na zmûnu venkovní teploty (aè jiï na oteplení nebo ochlazení) reaguje s dostateãnou ãasovou rezervou a v razn m ãasov m posunem, nekopíruje prûbûh venkovní teploty. I EPD v provedení tzv. lehké stavby se chová obdobnû jako stavba z tûïk ch materiálû v souãasném klasickém energetickém provedení. Díky realizovan m zemním registrûm pak je vyuïívána energie zemû v létû pro chlazení a v zimû pro pfiedehfiev. Kromû urãitého energetického zisku pfiispívá toto zafiízení pro v razné zlep ení pohody v interiéru (hlavnû v letním období) bez dal ích provozních nákladû na v robu chladu. Stále ãerstv vzduch díky instalovanému vûtracímu (nebo teplovzdu nému vytápûcímu systému s vûtráním) systému s rekuperací odpadního tepla (s úãinností cca 90 %) je v objektu bez prûvanu zaji tûn stále ãerstv vzduch i v noci, kdy uïivatelé spí a nechodí v pravideln ch intervalech otevírat okno a nárazovû vûtrat. V interiéru je také sniïována pra nost. Lapání prachu zaji Èují úãinné filtry vzduchotechnick ch jednotek. Úspora vûtráním poïadavky na energii pro vytápûní EPD klesají na minimum. Kromû toho, nucen systém vûtrání (nebo teplovzdu n systém vytápûní a vûtrání) díky úãinné rekuperaci vrátí do objektu cca 90 % odpadního tepla, které bychom v objektu bez rekuperace bez uïitku okny odvedli ven a ztratili. Architektura dûm podle zásad EPD musí b t realizovan jako tvarovû jednoduchá stavba bez prvkû, zvy ující plochu obálky. Diskutabilní je realizace stfie ních vik fiû, mansard, ark fiû a rizalitû. KaÏd z tûchto prvkû v raznû zvy uje tepelné ztráty domu. Neznamená to ale, Ïe je nutné stavût domy ve tvaru koule (nejlep í pomûr obestavûného prostoru vûãi plo e obálky stavby) nebo kvádru. BûÏnû jsou realizovány domy lehké i tûïké konstrukce, které mají klasick tvar se sedlovou, pultovou, rovnou nebo valbovou stfiechou. Podnikatelské baroko ale jiï nená v této v stavbû místo. Také pouïití stfie ních oken není v souladu s energetickou bilancí domu. Stav pfii pfiípadné energetické krizi pfii v padku v ech energií dokáïe EPD díky své konstrukci bez problémû pfiekonat i nûkolikadení odstávku. Samozfiejmû, Ïe teplota v interiéru poklesne o nûkolik stupàû. Ale ani pfii tfieba mûsíãní odstávce a nouzovém vyuïívání domu (zisky z osob, solární okna atd.) neklesá teplota interiéru pod 12 C. Na vytopení jedné centrální místnosti pak staãí nûkolik kusû svíãek. >> PSM stavební infozpravodaj

18 >> V mnoha publikacích jsou popsány jednotlivé dal í poïadavky na konstrukce a pouïití jednotliv ch stavebních materiálû a stavebních v robkû pro zabudování (oken a vchodov ch dvefií). Jsou v nich popsány postupy a slepé cesty v voje. Nûkolik z nich je uznáváno jako uãebnice v stavby EPD (napfiíklad Othmar Humm Nízkoenergetické domy; publikace PASIVHAUS INSTITUTu DARMSTADT atd.). I v âr je v souãasné dobû vydáváno mnoho publikací, zab vajících se tématem úspor energií a smûru v stavby NED a EPD. Vychází se ze zahraniãních pramenû, poznatkû a zku eností. VyuÏijme poznání na ich kolegû a pfieskoãme v echny jejich schûdky, smûfiující k v stavbû EPD a vstupme pfiímo do patra této technologie. Není také ale nutné, aby byla vïdy a za v ech okolností dodrïena hodnota spotfieby 15 kwh/m 2 a. VÏdyÈ i dûm s hodnotou 15,1 není ménûcenn. V souãasné dobû vzniká v na í republice obdoba PASIVHAUS INSTITUT DARM- STADT. Za hlavní úkol má osvûtu a poradenství, v dal ím kroku vybudovat síè odborníkû projektantû v ech profesí a na nû navazující pouãené realizaãní firmy. Osvícen investor by pak netrávil ãas pfiesvûdãováním v ech kolem sebe, Ïe tento smûr je rozumn, dostal by informace pfiímo od zdroje a u etfiil kromû ãasu i nemalé finaãní prostfiedky. BohuÏel, v souãasné dobû je v âeské republice realizovan ch (nebo ve v stavbû) velmi málo objektû, splàujících poïadavky na EPD. Zhor ování podmínek ve stavebnictví DÛleÏit m úkolem trhu je kultivace podnikatelského prostfiedí, etika podnikání. Obchodní vztahy hlavních úãastníkû v stavby, objednatelû a zhotovitelû neb vají vïdy na dobré úrovni. Nûkdy jsou poznamenány pokusy o získání dominantního postavení a snahou o pfiesun moïn ch rizik na partnera. To se pak projevuje v nevyváïeném stanovení podmínek, práv a povinností v prûbûhu pfiípravy i realizace investiãních akcí. Tyto tendence jsou uplatàovány ve v bûrov ch fiízeních na zhotovitele stavby nebo její dokumentace a následnû i v návrzích smluv o dílo. Jsou zdrojem napûtí na stavebním trhu a impulsem pro ífiení dal ích negativních jevû, jako je rozkolísání dodavatelsk ch fietûzcû, ífiení platební neschopnosti. Mezi dodavateli b vá tento problém redukován na vztahy velk ch a mal ch firem. Toto vidûní skuteãnosti není v ak správné. Jde o obecn vztah mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, bez ohledu na velikost kteréhokoli z nich. Vztahy zadavatele se zhotovitelem se pfiená ejí do jejich vztahu. Tato problematika souvisí velmi úzce s obchodními podmínkami zakázek. Mnohé po- Ïadavky zadání jsou nezfiídka mimo realitu. Nûktefií dodavatelé se snaïí i tyto nereálné hodnoty je tû nav it, aby získali v hodnûj í hodnocení. Je to iroké spektrum kritérií, z nichï nûkterá jsou pfiímo stanovena jako soutûïní, k jin m se pfiihlíïí pfii rovnosti uchazeãû a mohou rozhodnout ve prospûch toho, kdo tuto hru se zadavatelem rozehraje. Jde napfi. o abnormální v i bankovních záruk, neúnosné lhûty splatnosti, nereálné délky záruãní lhûty, neobvykle vysoké sankce, neodûvodnûné v e pojistek. Toto v e pûsobí problémy pfiedev ím mal m a stfiedním firmám a ve vefiejn ch soutûïích je to staví do nerovnoprávného postavení. Z dûvodû vyjasnûní odpovídajícího rozsahu obchodních podmínek vydal Svaz podnikatelû ve stavebnictví v âr publikaci V eobecné obchodní podmínky pro provádûní staveb, jejíï aktualizaci právû dokonãuje. SnaÏil se, aby v novém zákonû o vefiejn ch zakázkách byla zmínûna jako vodítko pfii jejich zadávání. Rovnost postupu jednotliv ch zadavatelû chtûl v zákonû zajistit povinnou kvalifikací zadavatelû. Pfies ve kerou snahu a hledání cest se ani jedna z obou pfiipomínek do koneãného znûní zákona nedostala. Dobré podnikatelské prostfiedí ovlivàují zásahy, které mohou stejnû dobfie podmínky vylep ovat, ale i zhor ovat. Jsou z oblasti legislativní, daàové, sociální, zamûstnanecké, pracovnûprávní. Îádn zákon v ak nepfiine- 16 PSM stavební infozpravodaj se právo sám o sobû, je zapotfiebí zajistit i jeho vymahatelnost. Nov zákoník práce, kter byl ze strany podnikatelû v mnohém odmítán, mûïe ve sv ch dûsledcích pûsobit vûãi zamûstnancûm kontraproduktivnû. Velk m finanãním i administrativním problémem, opût pfiedev ím pro malé firmy, bude zavedení povinnosti pro zamûstnavatele platit první dva t dny nemocensk ch dávek sv ch zamûstnancû. Jednoznaãnost omezení subdodávek osobami samostatnû v dûleãnû ãinn mi sice ãásteãnû eliminuje dodateãn metodick pokyn PMSV, ale pfiesto ponechává tento paragraf dostatek prostoru pro finanãní i pracovní úfiady k tomu, aby znepfiíjemàovaly Ïivot obûma stranám. Opatfiení jsou namífiena nejen proti ÏivnostníkÛm, ale i proti mal m a stfiedním firmám, pfii jejich bezproblémovém zamûstnávání tûchto osob. Stavebnictví bohuïel nemá dobrou vûkovou strukturu v dûlnick ch profesích. Stav uãàû je ménû neï tfietinov oproti skuteãné potfiebû. Je to dûsledek chybné vzdûlávací politiky státu, která má za cíl 75 80% populace smûrovat do maturitních kol a nepfiihlíïí k potfiebám trhu práce. Hrozí situace obdobná zemím EU, kde chybûjící dûlnické profese fie í masová imigrace. Pfii srovnatelné architektonické, technické a kvalitativní úrovni na ich staveb s úrovní evropskou, tvofií prozatím stále je tû konkurenãní v hodu na ich firem niï í cena stavebních prací. Tento rozdíl se bude do budoucna samozfiejmû vyrovnávat, porostou oprávnûnû mzdy, ceny stavebních materiálû a v robkû, náklady na bezpeãnost práce, na splnûní vy ích hodnot norem, nejen technick ch, ale i ochrany Ïivotního prostfiedí. JiÏ nyní se velmi nepfiíznivû odráïí do nákladû neúmûrnû vzrûstající ceny energií, plynu, ropy i elektrické energie. V mnoha pfiípadech jiï pfiesahují hodnoty cen ve star ch zemích EU, pfiesto, Ïe kaïdoroãní zisky jejich v robcû, pfiípadnû distributorû dosahují neobvykl ch v í. Ceny energií mají nejvût í dopad pfiedev ím na v robce stavebních materiálû (pfiedev ím vypalovan ch). Právû u tûchto materiálû, které pokr vají nejen ná trh, ale jsou i exportním zboïím, je velká mezinárodní konkurence a hrozí ztráta trhu. Víme, Ïe vstup do EU nelze vnímat jako pozvánku na cizí trhy, pfiesto v ak musíme jednoznaãnû prohlásit, Ïe mnohá z ochranáfisk ch opatfiení sousedních zemí mají charakter témûfi diskriminaãní. Pfii snaze na- ich firem pracovat na západních trzích zahraniãní vlády nakupily do cesty administrativní a finanãní pfiekáïky, aby ochránily svûj trh pfied zájmem tûchto zemí. V Nûmecku jsou pfiedepsaná pracovní povolení, av ak jen do v e vládního kontingentu, musí se za pracovníky odvádût pfiíspûvek do tzv. dovolenkové pokladny (tzv. ULAK). Pracuje-li pracovník v zemi déle neï 6 mûsícû, musí v Nûmecku firma platit daà z jeho mzdy, subdodavateli strhává odbûratel mûsíãnû 15 % z fakturace jako jistinu. Pro místní firmy je tento systém velmi vítan, hlavnû proto, Ïe zbavuje trh konkurence. Je to v hodné i pro nûmeck stát, protoïe absence konkurence neprohlubuje nezamûstnanost v oboru, kter prochází hlubokou krizí. V Rakousku je situace je tû jednoznaãnûj í, Rakousko nepfiidûluje v souãasné dobû Ïádn kontingent, proto zde ãeské firmy prakticky nestaví. I pfies popsané problémy a pfiekáïky vûfiíme, Ïe ãeské stavebnictví má dostatek sil na pokraãování v prosperitû i do budoucna.

19 penetrace samonivelační stěrky lepidla na parkety a podlahové krytiny parketové laky a oleje čisticí a ošetřující prostředky lepidla na obklady a dlažbu, spárovací hmoty, hydrizolace kontaktní systémy zateplování budov minerální, akrylátové, silikonové a silikátové omítky, fasádní barvy PU PĚNY TMELY LEPIDLA

20 SÁDROVLÁKNITÉ MATERIÁLY Jedním z hlavních partnerû nejvût í architektonické soutûïe Dfievûn dûm 2006 je i spoleãnost Xella Trockenbau-Systeme V robce a dodavatel sádrovláknit ch materiálû FERMACELL, spoleãnost Xella Trockenbau-Systeme, se v raznû a dlouhodobû angaïuje ve prospûch celého segmentu montovan ch staveb na bázi lehké prefabrikace dfieva. Dal ím krokem pfii podpofie vzniku moderních dfievostaveb na území âeské republiky je i partnerství soutûïe Dfievûn dûm 2006, kterou ve spolupráci s Nadací dfievo pro Ïivot, Ministerstvem zemûdûlství, Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, Ministerstvem pro místní rozvoj, âeskou komorou architektû, âeskou komorou autorizovan ch inïen rû a technikû a Technologick m centrem Akademie vûd âr vyhlásilo Ministerstvo prûmyslu a obchodu v listopadu loàského roku. FERMACELL si získal v celé Evropû vynikající povûst v oblasti montovan ch dfievostaveb, jeho moïnost univerzálního nasazení, vysoká pevnost, statická zatíïitelnost, poïární odolnost ãi zvukovû-izolaãní vlastnosti v ak vítûzí i ve sféfie administrativní a bytové v stavby. I tady se projektanti, realizaãní firmy a jejich zákazníci dennodennû pfiesvûdãují, Ïe sádrovláknité desky FERMACELL jsou ve srovnání s klasick mi technologiemi ãi jin mi systémy suché v stavby jednoznaãnû v hodnûj í a pfiiná í velmi efektivní a ekonomická fie ení. V rámci letošního Mezinárodního stavebního veletrhu IBF proběhlo slavnostní předání cen vítězům soutěže Dřevěný dům Z celkem 136 soutěžních návrhů bylo oceněno 8 návrhů dřevostaveb v kategorii bytový dům a 11 návrhů dřevostaveb v kategorii rodinný dům. Celkem byly rozděleny ceny ve výši tisíc korun. Ing. Miloš Kincel, ředitel Xella Trockenbau-Systeme GmbH, organizační složka Praha, k projektu uvedl: Celý projekt sledujeme od počátku jeho vzniku a naše partnerství je logickým vyústěním dlouhodobé podpory tohoto segmentu stavebnictví. Jsem přesvědčen, že soutěž podpoří jak vznik moderních dřevostaveb na území České republiky, tak i vytvoření databáze kvalitních projektů na bázi dřevostavby a prohloubení informovanosti stavebníků a investorů o možnostech, které dnešní technologie přináší. Inovace je zásadní součástí strategie koncernu Xella nejen u nás, ale i v zahraničí a věnuje se jí proto mimořádná pozornost. Jedním z vůbec nejúspěšnějších výsledků našich inovačních procesů v posledních letech jsou sádrovláknité desky FERMACELL, které jsou u výrobců dřevostaveb mimořádně oblíbené. Sádrovláknité desky FERMACELL jsou nehořlavé, staticky zatížitelné, nosné, 18 PSM stavební infozpravodaj dokonale hladké, homogenní a difúzně otevřené. Jsou vhodné i do vlhkého prostředí, regulují klima a vlhkost a výborně akumulují teplo. Mimořádné vlastnosti desky FERMACELL jsou dány zejména její homogenitou celulózová vlákna vytváří ve směsi velmi pevnou vazbu, obdobně jako ji tvoří u železobetonu armovací pruty. Výrobním procesem tak vzniká mimořádně odolná a tvrdá deska, která je zároveň deskou protipožární a impregnovanou. Desky FERMACELL se uplatňují v suché výstavbě příček, podhledů a podlah, s výhodou je možné je využít i pro výstavbu podkroví. Obchodní filosofie firmy Xella Trockenbau-Systeme se nezaměřuje jen na prodej desek a příslušenství, ale i na poskytování rozsáhlého poradenského servisu investorům, architektům, statikům, přípravářům a stavebním firmám. Společnost dodává nejen vysoce kvalitní produkty s kompletní certifikací podle evropských norem, ale i obchodní a technické poradenství.

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 6 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, právě jsme představili nový plán vzdělávacích, marketingových a reklamních produktů na

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda zdarma čtvrtek 9. únor 2012 STŘECHY PVA EXPO PRAHA LETŇANY dnes Vážení vystavovatelé, Vážení hosté. Po měsících příprav veletrhu, který se koná pro nás v novém prostředí, v areálu PVA EXPO Letňany, nastal

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A 1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis MATTER MATERIALS TECHNOLOGY SVAZ V ROBCÒ CEMENTU A VÁPNA âech, MORAVY A SLEZSKA tûtkova

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více