T ETÍ âíslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.psmcz.cz T ETÍ âíslo"

Transkript

1 SM T ETÍ âíslo 2006 stavební infozpravodaj konstrukce a stavby ze dfieva nízkoenergetické a pasivní domy alternativní energetické systémy solární energie inteligentní dûm tepelná ãerpadla klimatizace

2 Pohoda na celý život Komínový systém Schiedel ABSOLUT Absolutně univerzální systém pro libovolný typ paliva Určen také pro nejmodernější kondenzační spotřebiče Tvárnice s integrovanou tepelnou izolací Multifunkční tepelně izolovaná šachta Minimální telené ztráty Nadstandardní záruka 30 let Moderní a chytré! NOVINKA Zlatá medaile IBF 2006 Topenářská značka kvality 2006 GRAND PRIX FOR ARCH 2005 Zlatá medaile Aqua-therm 2005 Schiedel, a.s. Hlavní správa, Horoušanská 286, Nehvizdy, tel.:

3 VYŽADUJTE ZNÁMKU: REHAU BAREVNÝ SVĚT Každý člověk vnímá barvy s určitými emocemi a vášní. A co Vy, také už Vás nebaví pouze bílá okna? Nechte se unést do světa REHAU barev a imitací různých dřevin. V provedení na různě zabarveném profilu. Obrovská škála barevných kombinací na různých barvách vlastního profilu jistě splní i ty Vaše nejnáročnější představy. Evergreen doby zlatý dub jistě překonají zcela nové odstíny s hladkým povrchem a exotickým názvem cherry amareto a sorento balsamico. Okna z široké barevné palety změní vzhled Vašeho domu a vtiskne mu osobitou jedinečnost. Informujte se u českých certifikovaných výrobců Rehau ve Vaší blízkosti. CHERRY AMARETO SORENTO BALSAMICO Praha REHAU, s.r.o., Obchodní 117, âestlice, tel: , fax: , Brno REHAU, s.r.o., VídeÀská 122, Brno, tel: , fax: , Zpracovatelé okenního systému REHAU âechy: A SKÁ FEZA, s.r.o., Selbská 2774, A, tel: , fax: , âeské OKNO, s.r.o., PraÏská 167, Îalany, tel/fax: , , DAFE-PLAST, s.r.o., âajkovského 37, Jihlava, tel: , fax: , DUVOX, s.r.o., Rozhovice 1, HefimanÛv Mûstec, tel: , fax: , HANCA, s.r.o., Pfiepefie 227, Pfiepefie, tel/fax: , HELIOS OKNA, s.r.o., P.O.Box 16, Turnov-Vesecko, tel: , fax: , HOLZ- UND KUNSTSTOFFBAU, s.r.o., Újezd nade MÏí 53, Mûsto Tou kov, tel: , fax: , HRÁDEK, s.r.o., Lond nská 61, StráÏ nad Nisou, tel: , fax: , Jan Konejl-TRIDENT, U lip 197, Turnov, tel/fax: , JIS, s.r.o., Na sadech 222, Zbuzany, tel/fax: , Josef Flemr-ROLLO, PlzeÀská 64, ZbÛch, tel/fax: , KFD-plastová okna, Ple nice 15, Mûsto Tou kov, tel/fax: , LEKO, s.r.o., PraÏská 34, Krásná Lípa, tel/fax: , LG-DINEX, s.r.o., Proseãská 273, Jablonec nad Nisou, tel: , fax: , MARKOP-OKNA, s.r.o., Mofiíãovská 265, Ostrov nad Ohfií, tel/fax: , MILOVICE, s.r.o., Italská 558, Milovice, tel: , fax: , e- mail: OKAY PLAST, s.r.o., pálova 368, Sobotka, tel: , fax: , STAVO PLAST, s.r.o., HK, Za tratí 975, Tfiebechovice pod Orebem, tel/fax: , SULKO, s.r.o., âsa 28, Zábfieh, tel: , fax: , VAPLAST, s.r.o., OkruÏní 7, âeské Budûjovice, tel: , fax: , WIROPLAST, s.r.o., Bergmannova 111, Dolní Rychnov, tel: , fax: , MORAVA: AL-PLAST, s.r.o., Valtická 19, Brno, tel: , fax: , ALUMONT PLAST, s.r.o., Slavíkova 6068/18, Ostrava-Poruba, tel: , fax: , A-Z EXPANDIA PLAST Petr Flekaã, Masarykova 435, Rajhrad, tel/fax: , DUKY, a.s., Horní nám. 10, Znojmo, tel: , fax: , HOOK PLAST, s.r.o., U Bzinku 1482, Bzenec, tel: , fax: , ing. Zbynûk Machala, Pfiíãní 166, Brankovice, tel/fax: , Jano ík Jifií s.r.o., Vala ské Pfiíkazy 26, Horní Lideã, tel: , fax: , OKNOPLAST GROUP, s.r.o., U s pky 355, Hrabûtice, tel: , fax: , POLYPLAST, s.r.o., Boleradice 412, Boleradice, tel: , fax: , SBF PLAST, s.r.o., DruÏstevní 2288, Fr dek-místek, tel: , fax: , STIMOS-OKNA, s.r.o., Vítová 26, Fry ták, tel: , fax: , WINPRO, s.r.o., Semetín 1277, Vsetín, tel: , fax: , V ROBCI P EDSAZEN CH ROLET: ALUROL, s.r.o., Krãín 204, Nové Mûsto nad Metují, tel.: , fax: , Radislav Kroviáfi-ENESPO, Buniãitá 201, Vratimov, tel.: , fax: , G + M, s.r.o., Litobratfiická 686, Hru ovany pod Jevi ovkou, tel./fax: , SERVIS CLIMAX, s.r.o., Jasenice 1253, Vsetín, tel.: , fax: ,

4 SLAMùNÉ PANELY Uplatnûní slamûn ch panelû ve stavebnictví Od roku 1999 byla zahájena v roba slamûn ch panelû pod obchodním názvem EKOPANEL VP 01 firmou Ekodesky Stramit spol. s r.o., Jedousov, Pfielouã, tel , Tato firma jako jediná dokázala v na ich podmínkách oïivit technologii lisování slámy, která byla poprvé vyuïita v poãátku dvacátého století. Po velmi složitém vylepšování celé technologie lisování slámy jsme v současnosti dospěli k výrobě velmi kvalitních slaměných stavebních panelů. Kvalitu potvrzují nejen zahraniční obchodní partneři odběratelé z Holandska, Německa, Anglie, ale i odběratelé ze vzdálených zemí jako je Egypt, Alžírsko, Jihoafrická republika. Také u nás, v České republice, byla do současné doby postavena řada velmi účelných a úsporných rodinných domů. Jejich předností je cenová dostupnost, rychlost výstavby, suchý proces výstavby, vysoká pohodovost a komfort při bydlení, nízké provozní náklady a plnění požadavků na ekologii. Nové pohledy na prosazování potřeby zdravého bydlení vedou nutně vedle tlaku na používání ekologických materiálů i k nutnosti změn v oblasti samotných konstrukcí budov. Jedním z trendů je konstruování tzv. dýchajících fasád, to je konstrukcí obvodových plášťů a plášťů obytných podkroví, umožňujících difúzi plynů a vodní páry. Tato cesta je protikladem pojetí, kdy se naopak konstruktéři snaží budovy co nejvíce utěsnit, vedeni potřebou maximálních energetických úspor. Stěny budov a pláště podkroví jsou tedy v rámci filozofie dýchajících fasád koncipovány tak, že musejí přenos vlhkého vzduchu umožnit. Toto pojetí samozřejmě znamená, že jakékoliv materiály, které jsou vkládané do konstrukce, musejí být nutně prodyšné. Je třeba také připomenout, že koncepce difúzně otevřených konstrukcí v zásadě vylučuje používání pro páru a vzduch nepropustných fólií a vrstev, které se obecně nazývají parotěsné zábrany. Použití těchto materiálů do konstrukcí vede k pravému opaku, k vytváření vzduchotěsných prostor v interiérech budov. V konstrukcích by měla být dodržována obecná zásada, že prodyšnost materiálů vyjádřená Vlastnosti EkopanelÛ na bázi p eniãné slámy: standardní rozmûry mm x mm x 60 mm (délka, ífika, tlou Èka), jinak se formátují podle pfiání zákazníka nejlépe od mm do mm plo ná hmotnost 24 kg/m 2 objemová hmotnost 398 kg/m 3 prûmûrn souãinitel tepelné vodivosti λ = 0,102 W.m -1.K -1 souãinitel prostupu tepla U = 1,69 W.m -2.K -1 (R = 0,59 m 2.K.W -1 ) prûmûrn difúzní odpor Rd = 4, m.s -1 (resp. r d = 0,8 m, µ = 13,1) akustick útlum 27 db číselně faktorem difúzního odporu by měla směrem z interiéru k exteriéru klesat. To znamená, že se patřičná pozornost musí věnovat vnější exteriérové uzavírací vrstvě nebo je třeba provést konstrukci jako odvětrávanou. Celý fasádní i podkrovní zateplovací systém se skládá ze tří částí, jejichž parametry jsou voleny v závislosti na konkrétním řešení daného objektu. Jednotlivými skupinami jsou EKOPANELY VP 01 na bázi slámy, nosné podkladní konstrukce a výplňová izolace. Podkladní konstrukce bývá pod EKO- PANELY VP 01 většinou výhradně dřevěná. Může být ve formě dřevěného roštu, konstrukce krovů nebo samotné konstrukce stavby u dřevostaveb. Může to být ale i rošt z dřevěných hranolů vytvořený na povrchu staršího objektu na který se mechanicky EKOPANELY VP 01 upevní. Jako výplňovou izolaci můžeme použít jakoukoliv dostupnou stavebně izolační hmotu, která je však dostatečně prodyšná (vláknité materiály) s nízkým faktorem difúzního odporu. Velmi vhodná je například i ovčí vlna, která působí na stabilizaci vlhkosti v interiérech a na pohlcování škodlivin v ovzduší. 2 PSM stavební infozpravodaj

5 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři, na rozdíl od premiéra, který se po prohraných volbách právě vrátil z HRA- DU, já jsem se právě vrátil z MS ve fotbale, kdy jsem se účastnil prohry české reprezentace s Ghanou. Po úmorné cestě do Kolína nad Rýnem jsme všichni věřili v úspěch našeho týmu a byla nás tam pěkná řádka fanoušků ze všech končin naší republiky. Bohužel skutečnost byla jiná od naší víry, ale atmosféra na stadionu nakonec do jisté míry naplnila naše sportovní očekávání. Sobotní zápas české reprezentace proti Ghaně sledovala řada zajímavých osobností. Nechyběl ani aktér kakaové aféry Michal Kraus, který podle červeného dresu snad fandil České republice a jeho iontový nápoj neměl příchuť kakaa. V duchu jsem si představoval některé naše politiky, jak po prohraném souboji bez podání ruky prchají ze hřiště. Nakonec jsem byl ale rád, že jsem změnil na čas prostředí a nebyl nucen donekonečna poslouchat povolební čachry, hádanice a invektivy. Vždyť i televizní program z fotbalových utkání MS jasně vede svojí sledovaností. A protože se blíží čas prázdnin a dovolených, tak i společnost PSM CZ koncem června pořádá v Praze poslední seminář. Na druhé pololetí připravujeme řadu systémových změn a nových tématických okruhů. Pro klidný prázdninový čas Vám přeji hodně zdraví, pohody a krásného počasí. Ing. Zdeněk Mirvald jednatel společnosti O B S A H D EVOSTAVBY PouÏití konstrukãního masivního dfieva 4 Nejvût í dfievostavba v Praze 6 Problematika dfievûn ch konstrukcí 8 Konstrukãní detaily pasivních domû na bázi dfieva 11 INTELIGENTNÍ A PASIVNÍ DOMY Pasivní dûm historie domu skoro bez topení 14 Dfievûn dûm 2006 architektonická soutûï 18 Nízkoenergetické stavûní ze systému HELUZ 20 Nízkoenergetické a pasivní domy 22 Alternativní energetické systémy 24 SOUTùÎ Pokr vaãská olympiáda BRAMAC 28 Inteligentní dûm standard souãasnosti 30 SANACE A REGENERACE Sanace trhlin systémem Cap- Elast 32 Komplexní ochrana staveb proti vodû a radonu 38 Od podlahy aï po stfiechu 44 Stropní konstrukce 46 VYTÁPùNÍ, KLIMATIZACE Zemní plyn nebo tepelné ãerpadlo 50 Tepelná ãerpadla v praxi EU 54 Inovovaná védská tepelná ãerpadla NIBE 56 Pfiirozená klimatizace budov 58 VYBAVENÍ BUDOV Domovní listovní schránky 60 VZDùLÁVÁNÍ Program semináfiû 64 TÉMA Stavebnictví a rok PSM stavební infozpravodaj 3/2006, 6. roãník. éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âkait), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âvut), Zdenûk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Va koviã, tel./fax , ; Václav ulc, tel , ; Petr Bure, tel , ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Po ík. Zaregistrováno: MK âr E

6 Použití konstrukčního masivního dřeva je u renomovaných výrobců KVH přesně nastavena v počítačem řízených sušicích komorách a u každého jednotlivého kusu je před zpracováním kontrolována. Výroba variabilních délek za použití techniky zubovitého spoje Použitím zubovitého spoje (DIN , EN 385) je možno vyrábět konstrukční hranoly až do max. délky 16 m. Jednotlivé dílčí kusy jsou přitom navzájem spojovány klínovými ozuby, aniž by přitom byly nějakým způsobem nepříznivě ovlivňovány pevnostní hodnoty. Každý jednotlivý spoj (potřebný nános lepidla) je kontrolován speciálním optickým zařízením, které je součástí výrobní linky. Lepení se provádí za použití PU lepidel, která neobsahují rozpouštědla a vyvíjí svou vysokou pevnost pouze svým spolupůsobením s vlhkostí vzduchu a dřeva, jde tedy o toxicky nezávadný výrobek. Firma JAF Holz patří na českém trhu již několik let k předním dodavatelům materiálů na bázi dřeva pro stavební výrobu. Jednoznačným trendem, který si už i u nás díky nesporným výhodám získává stále více příznivců a dostává se do popředí zájmu široké veřejnosti jsou dřevostavby. Charakteristickým znakem staveb z těchto produktů je definované užitečné zatížení a přání docílit jemně propracované nosné konstrukce a esteticky náročného povrchu. Mezi materiály, které jsou neodmyslitelně spjaty s jejich konstrukcí a zaznamenávají v poslední době velký vzestup, patří masivní konstrukční dřevo (KVH z německého Konstruktionvollholz) a lepené lamelové dřevo (BSH z německého Brettschichtholz) tyto zkratky jsou v dnes již v oblasti těchto produktů běžným termínem. KVH Řešení pro moderní, náročné konstrukce Nejbezpečnější a nejjednodušší možnost použití správného dřeva pro stavbu moderních dřevěných konstrukcí nabízí použití konstrukčního masivního dřeva. Pro tento pevně definovaný produkt vypracovala registrovaná společnost pro kontrolu masivního konstrukčního dřeva ve spolupráci se svazem německých tesařských mistrů společné požadavky, na základě kterých byla stanovena dohoda na výrobu a dodávky. Popis KVH Masivní konstrukční dřevo (KVH) je stavební řezivo z jehličnatého dřeva pro konstrukce u moderních dřevěných staveb z oblasti střední Evropy, zpravidla smrku a jedle. Pro použití v oblastech, kde je řezivo vystaveno přímým povětrnostním vlivům, je k dispozici také modřínové masivní konstrukční dřevo. Konstrukční masivní dřevo se vyrábí ve standardních průřezech, se kterými lze zhotovit u moderní dřevostavby téměř všechny zamýšlené konstrukce. Podle účelu použití se vyrábějí dva druhy sortimentu, které se však v podstatě liší jen vlastnostmi povrchu: (KVH) masivní konstrukční dřevo pro pohledové konstrukce (KVH) masivní konstrukční dřevo pro nepohledové konstrukce Výběr řeziva pro KVH Co se týče výběru dřeva, podstatného předpokladu pro smysluplné stavebnětechnické použití (KVH), jsou splněna kritéria výrazně překračující rámec běžného stavebního řeziva: výběr probíhá pod externí kontrolou prováděnou různými tuzemskými instituty. Navíc jsou splněny výběrové znaky, které jsou nad rámec požadavků těchto norem: definovaná zbytková vlhkost dřeva druh dřeva rozměrová přesnost průřezu omezená šířka smolníku vlastnosti povrchu Tvarová stálost díky technickému sušení Za účelem minimalizace deformací dřeva a s ní souvisejících negativních důsledků pro konstrukci v podobě kroucení, sesychání nebo bobtnání, byla pro KVH stanovena průměrná vlhkost 15 % ± 3 %. Tato hodnota Ústup od preventivní chemické ochrany dřeva Při trvale nízké vlhkosti dřeva 15 % je možné (s přihlédnutím k rámcovým stavebním podmínkám) vyloučit napadení produktu KVH houbami napadajícími dřevo. Na základě technického sušení prováděného podle existujících dlouholetých zkušeností v praxi ještě nedošlo ani k poškození stavby v důsledku činnosti hmyzu. S přihlédnutím k podmínkám DIN je tak dán důležitý předpoklad pro upuštění od preventivní chemické ochrany dřeva. Pokud je na základě konstrukčních podmínek nutná chemická ochrana dřeva, jsou k dispozici impregnační prostředky schválené orgány stavebního dozoru. Pro ještě větší stabilitu Hranoly Duo a Trio jsou ideálním základním materiálem při požadavku na zvláště stabilní a vysoce zatěžované dřevostavby. Trám se skládá ze dvou nebo tří středem rozříznutých plochou stranou navzájem sklížených hranolů s průřezovou plochou jednotlivých dřevěných lamel max. 280 x 80 mm, příp. 100 x 120 mm. V důsledku tuhého spojení vzniká prvek s vysokou tvarovou stabilitou a vlastnostmi, který splňuje vysoké požadavky dané konstrukcí stavby. Lepená spára v zapracovaném stavu svisle ani vodorovně není příčinou žádných rozdílů v pevnosti. Lepená spára působí staticky. Charakteristické vlastnosti jsou uvedeny v normě EN 338. Určující je přitom nejnižší výběrová třída / třída jednotlivých lamel obsažených v průřezu. Oblasti použití pro Duo, Trio Hranoly Duo a Trio jsou ideálním stavebním prvkem pro všechny oblasti, které vyžadují tu nejvyšší stabilitu a estetiku. Jsou vhodné pro architektonicky náročné střešní konstrukce stropů, avšak také pro použití při stavbě honosných srubů a pro ostatní konstrukce z masivního dřeva. Na základě všeobecného povolení ze strany orgánů stavebního dozoru smí být lepené spáry staticky zatěžovány. To umožňuje použití trámů Duo a Trio jako vzpěr namáhaných ohybem a jako ostatních stavebních prvků namáhaných dvojitým ohybem. Proč právě KVH U dřevěné rámové konstrukce stavebník od venkovní ceny očekává, že plášť budovy bude větruvzdorný a vzduchotěsný, a že bude splňovat všechny platné požadavky týkající se tepelné izolace, ochrany proti vlhkosti a akustické izolace. Užitné vlastnosti dřevěných konstrukcí musí být navrženy, vypočteny a konstrukce provedena tak, aby nebyla negativně ovlivňována nepřípustně velkými deformacemi. Stavebník, projektant nebo zpracovatel ti všichni ocení přednosti a kvality masivního konstrukčního dřeva KVH charakterizované mnoha technickými a ekonomickými faktory. Zákazník očekává tu nejvyšší kvalitu, a proto také musí u moderní dřevostav-

7 by odpovídat kvalita použitého dřeva. To, že zdánlivá úspora na materiálu se může v konci prodražit, se ve stále větší míře ukazuje i u dřevostaveb při konečném porovnání nevysušeného stavebního řeziva s masivním konstrukčním dřevem. Z těchto důvodů používají mnozí zpracovatelé již po léta masivní konstrukční dřevo s těmi nejlepšími výsledky týkajícími se spokojenosti zákazníků i hospodářských výsledků. BSH Extrémní únosnost, tvarová stálost, estetika Lepené lamelové dřevo (BSH) je ideálním stavebním materiálem pro náročnou bytovou, občanskou i průmyslovou výstavbu a zároveň i pro výstavbu architektonicky neobvyklých objektů. Lepené lamelové dřevo BSH má extrémní nosnost při relativně nízké vlastní hmotnosti, je rozměrově stálé, umožňuje přesné lícování a umožňuje velmi snadné opracování. Na standard kvality a technologie výroby jsou kladeny vysoké nároky, které jsou v průběhu výroby neustále kontrolovány a testovány. K dispozici jsou veškeré dokumenty a příslušné certifikace. Pro výrobu je používáno vysoce jakostní sušené řezivo dle DIN /A1 (dřevěné konstrukce výpočet a provedení). Jednotlivá prkna jsou tříděna tak, aby byly odstraněny veškeré nežádoucí prvky dřeva, které by mohly ovlivnit kvalitu a vlastnosti produktu. Jednotlivé lamely o tl. max. 45 mm se spojují zubovitými spoji. Lamely, na které je po celé ploše naneseno lepidlo, jsou pak vrstveny a po dosažení požadovaného hrubého rozměru jsou slisovány. Vrstvením jednotlivých lamelových prken je možno vyrobit téměř každou velikost. Po vytvrdnutí lepidla se pak hoblováním a zařezáváním upraví výrobek na přesný rozměr. Výhodou je i možnost výroby obloukových prvků s předem udaným ohybem. Pro konstrukci i estetiku Tento stavební materiál s všestranně hoblovaným a fasetovaným povrchem dokáže i ve viditelných oblastech staveb rozvinout své přednosti a splnit ty nejvyšší estetické a architektonické nároky. Podle účelu použití se vyrábějí dva druhy sortimentu, které se však v podstatě liší jen vlastnostmi povrchu: (BSH) lepené lamelové dřevo pro pohledové konstrukce (BSH) lepené lamelové dřevo pro nepohledové konstrukce Povrchová úprava Při trvale nízké vlhkosti dřeva 15 % je možné (při zohlednění stávajících rámcových podmínek) vyloučit napadení houbami porušujícími dřevo. Vrstvené lamelové dřevo působí samo o sobě velmi harmonicky ve spojení s materiály, jako jsou např. přírodní kámen, beton nebo také ocel. Úprava barvami, vosky nebo lazurováním je možná, avšak není nezbytně nutná. Oblasti použití Vynikající vlastnosti vrstveného lamelového dřeva, jako je únosnost, estetický dojem a komfortní opracovatelnost činí tento stavební materiál nepostradatelným pro výstavbu budov s dřevěnou skeletovou konstrukcí. BSH se používá také u pevných konstrukcí, kde má nosnou funkci u mezipatrových stropů a mezilehlých rovin. Závěr Dřevo je a bude vždy obnovitelným zdrojem a zůstane ve všech formách zpracování nepostradatelnou součástí používaných materiálů v oblasti stavitelství. Je jen otázkou času, než se dřevostavby a tyto výše uvedené produkty stanou i u nás běžnou součástí moderní výstavby. DODAVATEL: masivního konstrukčního dřeva KVH lepených vrstvených hranolů BSH OSB desek a palubek stavebního řeziva překližek Česká republika Vyškov Průmyslová 717/8g tel Brandýs n/l Průmyslová 1893 tel Vlašim Domašín 275 tel Rokycany Nové Město 1123 tel Česká Třebová Semanínská 2097 tel Ostrava-Krásné Pole Družební 702 tel Slovenská republika Špačince Hospodárská 448 tel Žilina Kamenná 1 tel Ličartovce Ličartovce 300 tel

8 NEJVùT Í D EVOSTAVBA V PRAZE STANICE P ÍRODOVùDCÒ DDM HLMP PREFIX I. etapa stavby Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy je umístěna v Drtinově ulici v Praze 5 Smíchove. Úspěšný projekt Stanice přírodovědců, který DDM provozuje, je situován do areálu zahrady mezi Holečkovou a Plzeňskou ulicí. Stanice funguje dlouhá léta jako areál určený pro trávení volného času dětí i dospělých s orientací na přírodovědné aktivity především chovatelství, teraristiku, pěstební činnosti a chemii. Provoz areálu a stavby jsou financovány z investičních prostředků Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy respektive Magistrátu hlavního města Prahy, který je zřizovatelem DDM. KONCEPT A URBANISTICKÉ REŠENÍ Koncept vychází z předpokladu pavilónové stavby, která vytváří vlastní prostor a hmotově reaguje na požadavek na plošného využití. Hmota stavby je dělena do jednotlivých pavilónových segmentů. Objemově je objekt komunikačním obloukem, na který jsou navlečeny pavilony pobytových místností, kluby a zázemí objektu v různých výškových úrovních. Pavilony vytváří vnitřní, částečně uzavřený, prostor dvorů mezi patrovými částmi. Z hlediska urbanistického řešení základní hmota objektu odděluje využívanou pěstební část zahrady od severozápadní části parkingu a okolních objektu. Celkové urbanistické řešení je na-vrženo s ohledem na budoucí přemístění stávajících provozů z původních objektů, které jsou nevyhovující, jejich budoucí odstranění a výstavbu terárií a skleníku v návaznosti na novostavbu stanice. ARCHITEKTONICKÉ REŠENÍ Architektura odráží účel stavby, veřejné finance a prostředí ve kterém je stavba umístěna. Účel stavby, odražený v základním dělení hmoty objektu, je výsledkem architektonické studie zapracované do projektu pro územní řízení ateliérem Holub v roce Změna dispozice, změna členění fasád a materiálové provedení jsou výsledkem architektonického návrhu zpracovaného ateliérem H.A.N.S. v srpnu Architektura použitím cenově nenákladných prvku jak v konstrukci stavby, tak v opláštění reaguje na skutečné investiční poměry a nesnaží se zaujmout architektonickou nebo materiálovou exhibicí. Použity jsou ekonomické prvky současné výstavby se zdůrazněním povahy materiálu. Architektura odráží trávení volného času dětí i dospělých. Funkčnímu využití je podřízeno barevné řešení, řešení fasád objektu i celková struktura materiálového provedení v interiéru a exteriéru.

9 MATERIÁLOVÉ REŠENÍ Původní kombinace dřevostavby s betonovými prvky byla redukována s ohledem na investiční náklady na 90-ti procentní dřevostavbu v nosné konstrukci a 100 procentní suchou stavbu v opláštění fasád a střechy objektu. Suchý systém skladby obvodových stěn založený na programu FERMACEL a exteriérovém laťování na difúzní UV stabilní folii STAMISOL má především radikální význam pro zrychlení celé výstavby. Exteriérové laťování vytváří výrazný architektonický prvek, který jednoznačně zlepšuje celkovou tepelnou pohodu objektu. Výrazným materiálovým prvkem v interiéru jsou OSB desky opatřené interiérovými nátěry, které, kromě estetického významu, mají i investorem požadovanou mechanickou odolnost. Je nutno dodat, že představa architektů byla v průběhu stavby výrazně ovlivněna dodavatelem, který realizoval podstatně pracnější prvky z čistého entuziasmu pro dřevo aplikované v interiéru i exteriéru. KONSTRUKCNÍ SYSTÉM DŘEVOSTAVBY A PRVKY SUCHÉ VÝSTAVBY FERMACEL Konstrukční systém je kompletní dřevo-konstrukcí založenou na prostorově tuhých rámech ztužených OSB deskami. V průběhu realizace byly díky klimatickým podmínkám vypuštěny v převážné míře ocelové a železobetonové prvky a konstrukce byla navržena kompletně v provedení řezaného a hraněného řeziva. Na místech vyšších účinků pak v provedení lepených prvků. Díky tomuto přístupu byla převážná část konstrukce realizována v systému suché montáže v období leden/únor, kdy klima a povětrnost prakticky znemožňovala jiný postup výstavby. Dřevostavba tak umožnila flexibilní reakci na klimatické podmínky a enormně snížila dobu realizace celkového záměru. SUFFIX Konceptuálně je stavba kompromisem mezi investičními náklady a realizovatelností celého projektu. Stanice reflektuje úzkou spolupráci dodavatele a projektanta v průběhu výstavby a odvahu (především ze strany dodavatele a investora) měnit navržené prvky tak, aby výsledek byl realizovatelný v čase, rozpočtu projektu a navíc uspokojil všechny zainteresované strany. Vyústěním realizace projektu I. Etapy novostavby Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy je zřejmě největší moderní dřevostavba na území Prahy realizovaná v uplynulých 15-ti letech. NEJVĚTŠÍ DŘEVOSTAVBA V PRAZE STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ DDM HLMP ZÁKLADNÍ DATA zhotovení dokumentace 08/ /2005 realizace stavby 12/ /2006 zastavěná plocha celková 500 m 2 podlažní plocha celková 860 m 2 INVESTOR Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy zástupce investora: Ing. Mgr. Libor Bezděk za OMT HLMP Ing. František Postránecký PROJEKTANT H.A.N.S. stavby, a.s. autoři architektonického řešení: Ing. arch. Jan Jarolímek Ing. arch. Josef Pfeifer DODAVATEL PALIS PLZEŇ s.r.o. zástupce dodavatele: Ing. Jaromír Eismann Jaromír Eismann jr.

10 Poznámky k problematice spolehlivosti dfievûn ch konstrukcí Antonín Lokaj* Abstrakt Timber structures make systems, which are during his design, building and usage influenced by many various uncertainties. Main of these are in the field of material and geometrical characteristics, load actions, static models and also human blunders. Probabilistic method SBRA can take into account almost all of these uncertainties. Only in the case of human blunders cannot help engineering probability assessment. Improving of control mechanism and education of experts is necessary. 1. Úvod specifikace problematiky Stavební konstrukce musí po celou dobu předpokládané životnosti vyhovovat návrhovým požadavkům s příslušným stupněm spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti je rozdílná pro únosnost, použitelnost i trvanlivost konstrukce. Dřevěné konstrukce (stejně jako konstrukce na jiné materiálové bázi) tvoří systém, na který působí v procesu návrhu, výroby i provozu mnoho nahodilých jevů a nejistot, ovlivňujících jeho výslednou spolehlivost. Mezi rozhodující nejistoty patří zejména: a) nejistoty při stanovení vlastností materiálů a geometrických údajů o konstrukci b) nejistoty při stanovení zatížení (a jeho účinku) c) nejistoty výpočetních modelů odezvy konstrukce na účinky zatížení d) nahodilost výskytu hrubých chyb (zejména obtížně předvídatelná lidská pochybení) při návrhu, výrobě a montáži, při provozu (údržbě), příp. rekonstrukci objektu. Nejistoty uvedené v bodech a) až c) mají vágní (fuzzy) charakter a je nutno je zahrnout do návrhu v rámci inïen rského pojetí spolehlivosti. Nejistoty uvedené v bodě d) mají nahodilý (stochastický) charakter a přesahují možnosti inženýrské spolehlivosti. Jsou předmětem zkoumání rizikového inïen rství (viz např. [4]). 2. Metody posuzování spolehlivosti konstrukcí V minulém století byly vyvíjeny a postupně zaváděny do projekční praxe prostřednictvím norem metody posuzování spolehlivosti konstrukcí. Vývoj těchto metod vedl od deterministických metod dovolených namáhání a stupně bezpečnosti, k polo pravděpodobnostní metodě dílčích součinitelů, na které jsou založeny v současnosti do praxe uváděné evropské normy pro navrhování konstrukcí (tzv. Eurokódy). Metoda dovolen ch namáhání vychází z podmínky: σ max < σdov (1) kde σdov = σkrit / k (2) přitom jediný součinitel k obsahuje všechny nejistoty při stanovení účinku zatížení σmax i odolnosti materiálu σkrit. Metoda dovolených namáhání tedy neumožňuje vyjádřit nejistoty jednotlivých veličin jak na straně účinků zatížení, tak na straně odolnosti konstukce. Neumožňuje rovněž využití plastických rezerv materiálů. Metodu stupnû bezpeãnosti lze charakterizovat vztahem: s= Xodol / Xzat > s0 (3) kde vypočtený stupeň bezpečnosti s má být větší než normativně předepsaná hodnota s0. Metoda se snaží o dokonalejší vystižení chování konstrukce pomocí souhrných veličin odolnosti konstrukce Xodol a zatížení Xzat, nejistoty jednotlivých veličin však opět nedokáže rozlišit. Spolehlivost konstrukce je i v této metodě vyjádřena jediným součinitelem stupněm bezpečnosti s. Deterministický přístup k posudku spolehlivosti podle výše popsaných dvou metod byl nahrazen polopravděpodobnostní metodou dílãích souãinitelû. Tato metoda používaná v současných národních i mezinárodních normách pro navrhování bývá nepřesně nazývána metodou mezních stavů. Podstatu metody dílčích součinitelů lze charakterizovat vztahem: Sd < Rd (4) kde Sd představuje návrhovou hodnotu účinku zatížení a Rd návrhovou hodnotu odolnosti konstrukce. Obě tyto veličiny jsou vyšetřovány odděleně a jejich hodnoty jsou stanoveny na základě charakteristických hodnot upravovaných dílčími součiniteli. Metoda umožňuje vyjádření nejistot v oblasti účinků zatížení, materiálových a geometrických charakteristik i modelových nejistot. Metoda umožňuje využití plastických rezerv materiálů i aplikaci teorie druhého řádu, neumožňuje však přímé určení pravděpodobnosti poruchy. Další v vojov stupeň vede k pravdûpodobnostnímu pojetí inženýrského posudku spolehlivosti, založeném na plně pravděpodobnostních metodách. Jednou z těchto metod je SBRA (Simulation based Reliability Assessment) viz [1], [2] a [6]. Tato metoda je založena na využití simulační techniky a přímé metody Monte Carlo. Proměnné jsou vyjádřeny ohraničenými histogramy. Metoda umožňuje přímé vyjádření pravděpodobnosti poruchy analýzou funkce spolehlivosti v mnoha simulačních cyklech FS (FS = R - S): FS(R, S) 0 (5) kde S označuje účinek zatížení a R odolnost konstrukce. Pravděpodobnost poruchy (počet simulačních cyklů, ve kterých nebyla splněna podmínka (5) došlo k poruše, k celkovému počtu simulačních cyklů) pf lze vyjádřit: pf = P{FS(R, S) < 0} (6) Spolehlivost je pak vyjádřena srovnáním výpočtové pravděpodobnosti poruchy pf a návrhové pravděpodobnosti poruchy pd dané normativně. 3. Hlavní faktory y ovlivàující spolehlivost Dřevo a materiály na bázi dřeva se vyznačují poměrně značnou variabilitou fyzikálních a mechanických vlastností. Tuto variabilitu způsobuje jednak samotná struktura to- *Antonín Lokaj, Ing., Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, Katedra konstrukcí, L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba, tel , 8 PSM stavební infozpravodaj

11 hoto přírodního materiálu, jednak výskyt přirozených defektů (suky, trhliny, odklon vláken, atp.). U aglomerovaných materiálů (překližky, dřevotřískové, dřevovláknité desky, aj.) k těmto faktorům ještě přistupuje vliv způsobu zpracování v procesu výroby. Je zřejmé, že všechny tyto nejistoty je obtížné vystihnout jedinou charakteristickou hodnotou, která je upravována dílčím součinitelem materiálu, jak je tomu v současných normativních předpisech. Pravděpodobnostní přístup, využívající ohraničených histogramů, umožňuje výstižnější vyjádření variability fyzikálně mechanických a geometrických vlastností materiálů na bázi dřeva. Příklad rozdělení pravděpodobnosti ohybové pevnosti a modulu pružnosti v ohybu dřevěných hranolů konstrukčních rozměrů viz obr. 1 (podle [5]. Z uvedených histogramů vyplývá, že charakteristické hodnoty uváděné v normách jsou stanoveny bezpečně. obr. 2: Histogram rozdûlení pravdûpodobnosti rychlosti vûtru v Praze-Ruzyni (podle [7]) obr. 1: Histogramy rozdûlení pravdûpodobnosti pevnosti v ohybu (MOR vlevo) a modulu pruïnosti v ohybu (MOE vpravo) dfievûn ch hranolû konstrukãních rozmûrû podle [5] ZatíÏení jsou v současných normách vyjádřena charakteristickými hodnotami určenými na základě dlouhodobých pozorování a měření (zejména klimatická zatížení staveb). Tyto hodnoty jsou dále upravovány dílčími součiniteli, které vyjádřují pravděpodobnost vzniku extrémních hodnot těchto zatížení a dále pravděpodobnost současného působení těchto extrémních hodnot v kombinacích zatížení. V pravděpodobnostním přístupu je zatížení rovněž vyjádřeno ohraničenými histogramy, které jsou pro klimatická zatížení sestavovány podle podkladů ČHMÚ. Příklad ohraničeného histogramu s rozdělením pravděpodobnosti zatížení větrem v Praze-Ruzyni je na obr. 2. Histogram je sestaven na základě výsledků čtyřicetiletého měření. Z tohoto obrázku je zřejmé, že se i v našich podmínkách může vyskytnout extrémní rychlost větru, přesahující hodnoty udávané v současných normách pro zatížení stavebních konstrukcí. Podobně tomu bylo v letošní zimě u zatížení sněhem, kdy byly v některých oblastech ČR výrazně překročeny dlouhodobě pozorované hodnoty. V poãtové modely odezvy konstrukce na zatíïení v oblasti dřevěných konstrukcí musí zohledňovat určité zvláštnosti, které jsou těmto materiálům na bázi dřeva vlastní. Jde o skutečnost, že pevnostní a přetvárné vlastnosti materiálů na bázi dřeva jsou závislé především na způsobu a historii zatěžování a na vlivech prostředí, kterým je konstrukce vystavena (vlhkost, teplota, degradační faktory). Tomuto požadavku poměrně dobře vyhovuje pravděpodobnostní model založený na principu akumulace dílčích poškození a madisonských křivkách (viz [1], [2] a [6]). Hrubé chyby mohou vznikat z různých příčin (neznalost, podcenění, spěch, aj.). Typickým příkladem z poslední doby je podcenění prostorové tuhosti střešních konstrukcí sestavených z rovinných příhradových vazníků. Materiál, dimenze průřezů nosných prvků i jejich spoje jsou zpravidla navrženy korektně, ale je třeba si uvědomit, že tyto rovinné prvky spolu s prostorovým ztužením vytvářejí trojrozměrný systém (u dřeva je významná i čtvrtá dimenze časový faktor). Ukázka nedostatečného prostorového ztužení rovinného příhradového střešního vazníku vedoucí k nadměrným vybočením hrozícím kolapsem je na obr. 3. Jak mohou tyto chyby skončit (tj. kolapsem celé konstrukce), je uvedeno na obr. 5. Vážným problémem silně ovlivňujícím spolehlivost konstrukcí jsou dodatečné zásahy poškození konstrukce z různých důvodů např. montáže technologií, kdy jsou nevhodně přitěžovány, narušovány, či dokonce odstraňovány některé nosné prvky, které z nejrůznějších důvodů překážely (obr. 4). obr. 3: Vyboãení nedostateãnû stabilizovaného tlaãeného pásu pfiíhradového vazníku PSM stavební infozpravodaj

12 obr. 4: Odstranûná diagonála pfiíhradového vazníku 4. Souhrn a závûry Naše znalosti v oblasti materiálových charakteristik je třeba nadále rozšiřovat a doplňovat. Je nutné zpracovat databáze s údaji o mechanických a fyzikálních charakteristikách materiálů na bázi dřeva, zejména v případě nových aglomerovaných materiálů, a to na základě statisticky vyhodnocovaných testů na vzorcích konstrukční velikosti. Zkušenosti z posledních let i letošní zimy naznačují, že hodnoty klimatických zatížení bude třeba v některých oblastech našeho území přehodnotit. Údaje o velikosti zatížení uváděná v normách jsou sice stanovena na základě dlouhodobých pozorování a statistických metod, ale je třeba vzít v úvahu měnící se klimatické podmínky, částečně ovlivněné lidskou aktivitou a často i nedostatečně dlouhé období, ze kterého jsou hodnověrné údaje k dispozici. Modely chování prvků a spojů dřevěných konstrukcí v mezních stavech únosnosti i použitelnosti je třeba vyvíjet na základě teoretických rozborů podpořených experimenty. Hrubé chyby nelze zcela vyloučit, lze jim předcházet důsledným uplatňováním systému řízení jakosti, soustavným vzděláváním odborné veřejnosti, poučením se z chyb, které byly učiněny a vedly k haváriím konstrukcí. obr. 5: Zfiícená stfie ní konstrukce tvofiená nedostateãnû prostorovû ztuïen mi pfiíhradov mi vazníky Oznámení Při řešení byly využity teoretické výsledky dosažené za finančního přispění MŠMT, projekt 1M , v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS. Literatura [1] Marek P., Guštar M., and Anagnos T., Simulation-based Reliability Assessment for Structural Engineers, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 1995, 365 pp. [2] Marek P., Brozzetti J., Guštar M., and Tikalski P. (editors), Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation Backround, Excercises and Software 2 nd Edition, ITAM CAS Praha, 2003, 472 pp. [3] Marek P., Guštar M., Computer program AntHill TM, Prague, ARTech, [4] Holický, M., Marková, J., Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik, ES ČVUT Praha, 2005, ISBN [5] Kuklík P., Kuklíková A., Nondestructive Testing of Solid Timber. Proc. International Conference on Wood Fiber Composites, Stuttgart, 2000, pp [6] Lokaj A., Využití pravděpodobnostní metody SBRA při navrhování dřevěných konstrukcí, doktorská disertační práce na VŠB Technická univerzita Ostrava, [7] Němec, L. Marek, P., Zatížení sněhem a větrem. Stavební obzor, roč. 9, č. 10, 2000, str PSM stavební infozpravodaj

13 Konstrukãní detaily pasivních domû na bázi dfieva Libor Matûjka* 1 Úvod Dfievo je pravdûpodobnû nejstar í stavební hmotou. Stále se zvy ující poïadavky na ochranu pfied poïárem, náhrada dfieva ocelov mi a betonov mi konstrukcemi byly zfiejmû pfiíãinou vytlaãování dfieva na okraj zájmu. Naprost opak je v ak moïno sledovat v navrhování a vyuïívání dfieva v souãasn ch stavebních systémech. VyuÏívání obnoviteln ch zdrojû energie, energetick ch úspor a vy í energetické úãinnosti související s udrïiteln m rozvojem jsou deklarovány v Zelené knize z roku 2000, kterou pfiijala Evropská komise. 2 V vojové trendy Dfievo je moïno vnímat jako materiál podporující udrïiteln rozvoj, zejména s tûmito hlavními atributy: je recyklovateln, zdravotnû nezávadn, v hodn z energetického hlediska. 3 Stavební systémy a konstrukãní detaily Návrh konstrukãních detailû je sloïit proces, ve kterém není moïno pouïívat pouze exaktní metody hodnocení. Je nutné respektovat legislativní poïadavky, normy i empirické zásady, a to zejména v úrovni prvotního rozhodování. Je nezbytné se rozhodnout na základû dlouhodob ch, ovûfien ch zku eností a praktick ch poznatkû, eventuelnû orientaãních v poãtû mezi dvûma zcela protichûdn mi vlastnostmi navrhovaného konstrukãního detailu nebo napfi. v bûrem z architektonick ch návrhû. Pfii tûchto rozhodnutích se uplatàují rovnûï kvalitativní rozbory a hodnocení. Na obr. 2 je pûdorys a fiez návrhu pasivní administrativní budovy s vyuïitím kombinace Ïelezobeton dfievo. UdrÏiteln rozvoj stavûní z energetického hlediska je v souãasné dobû podporován principem nízkoenergetick ch a pasivních domû a dále vyuïitím druhotn ch surovin. Nízkoenergetick dûm je podle âsn :2 Tepelná ochrana budov, oznaãení budov s roãní potfiebou tepla na vytápûní nepfiesahující 50 kwh (m 2 a). Pasivní domy jsou budovy s roãní mûrnou potfiebou tepla na vytápûní, nepfiesahující 15 kwh (m 2 a). Takto nízkou energetickou potfiebu tepla na vytápûní lze kr t bez pouïití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného vûtrání obsahujícím úãinné zpûtné získávání tepla z odvádûného vzduchu (rekuperací) a doplàkové zafiízení pro ohfiev vzduchu v období znaãnû nízk ch venkovních teplot vzduchu. Nulov dûm (nûkdy téï kvazinulov ), v citované normû uveden není, av ak uvaïuje se s objektem se spotfiebou energie na vytápûní blíïící se nule. Trend v stavby nízkoenergetick ch a pasivních domû v západní Evropû má dynamicky rozvíjející se charakter. Nejvût í poãet tûchto domû je v Rakousku obr. 1 2 Návrh pasivní administrativní budovy** 1 V voj v stavby pasivních domû v Rakousku podle IG Passivhaus Ãsterreich Vedle celkového mnoïství primární energie spojené s provozem budovy 120 kwh (m 2 a), poïadavkû na maximální souãinitel prostupu tepla U stûnou 0,1 0,15 W/m 2 K, jsou kladeny velmi pfiísné po- Ïadavky na celkovou neprûvzdu nost obvodového plá tû, a tím zamezení nekontrolovateln ch únikû tepla. Nejen z tohoto dûvodu, ale i z dûvodu eliminace tepeln ch mostû je velmi nároãn návrh konstrukãních detailû a jejich realizace. Dfievo je uplatnûno v systému obvodového plá tû s maximální snahou eliminace tepeln ch mostû. Tlou Èka tepelné izolace u pasivních domû dosahuje cca 400 mm, proto si konstrukce detailû vyïaduje speciální návrh obr. 3. Pfii optimalizaci u konkrétního konstrukãního detailu je moïné aplikovat matematickou anal zu fyzikálnû technickou, funkãní, technologickou, technicko ekonomickou, aj. V této etapû se jiï plnû uplatní kvantitativní anal za a syntéza, podloïená v sledky pfiesného mûfiení a v poãtû. Proces návrhu je velmi mnohostrannou, nároãnou a vût inou interdisciplinární záleïitostí. Splnûním konkrétních poïadavkû pfii návrhu konstrukãního detailu vzniká velká pravdûpodobnost rozporupln ch fie ení. Nûkteré poïadavky lze splnit na úkor jin ch a proto je nutné nést následky, které vyplynou z jejich nedodrïení. Pfiíkladem optimalizací jsou detaily na obr. 4 a 5. Pomûrnû vyuïívaná je optimalizace pfii pouïití tzv. metody koneãn ch prvkû, vrstev nebo pásû. Hlavním principem je dûlení v seku *Libor Matûjka, Ing. CSc., Ph.D.,Vysoké uãení technické v Brnû, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Vevefií 95, Brno, tel.: , **Pavelka, J. nepublikováno PSM stavební infozpravodaj

14 det. A det. B 6 Dfievostavba pasivního bytového domu 3 Konstrukãní detail schéma obvodového plá tû pro pasivní dûm 7 PÛdorys pasivního bytového domu*** 4 Detail atiky pasivního domu 5 Detail obvodového plá tû a nosné konstrukce pasivního domu pûdorys ***Neupauer, J. nepublikováno 8 Perspektivní pohled na dfievûn pasivní dûm od jihozápadu 9 Perspektivní pohled na dfievûn pasivní dûm od jihov chodu 12 PSM stavební infozpravodaj

15 zkoumaného prvku na koneãn poãet oblastí s koneãnou velikostí. Velmi úãelná je aplikace pfii fie ení otázek souvisejících s vedením tepla a vlhkosti. Z v sledkû teplotních a vlhkostních polí je moïné posoudit vhodnost navrhované konstrukãní úpravy a získat vstupní údaje pro synergické pûsobení materiálû. Pfiíklad pasivního dfievûného obytného domu s betonov m suterénem je na obr. 6, 7 a 8, 9. Na následujícím obr. 10 je znázornûn konstrukãní detail dfievûného domu v místû v stupu na terasu a na obr. 11 je fiez atikou stfiechy se slunolamem. Pfii návrhu pasivních a nízkoenergetick ch domû je rozhodující tepelná izolace oplá tûní s dûrazem na minimalizaci prûvzdu nosti plá tû. Podporou udrïitelného rozvoje stavûní je vyuïití tepelné izolace z recyklovan ch organick ch materiálû, dostupn ch na na em trhu. Nejznámûj ími v robky z rozvláknûné celulózy je zfiejmû CLIMATIZER PLUS v robce CIUR a.s., TEMPELAN v robce ENROLL a nebo ISOFLOC od v rob- 11 detail B obvodov plá È v místû v stupu na balkon 10 detail A atika pasivního domu ce Isofloc Wärmedämtechnik GmbH. Ze lnu a konopí, pod obchodním názvem ISO- FLACHS nebo HERAFLACHS, je moïno najít desky, plsè nebo sypaninu. Z odpadní bavlny se vyrábí rohoïe, vata, pletence a prouïky s názvem ICOCOTTON. 4 Závûr Závûrem vlastního procesu návrhu konstrukãních detailû jsou objektivní v sledky a podklady pro jejich dimenzování a konstrukãní uspofiádání. K zaji tûní tohoto cíle je nutné volit takové v poãtové modely, které se nejvíce pfiibliïují reálnému chování materiálû a konstrukcí. DosaÏené v sledky je v ak nutno konfrontovat s existující skuteãností, a tím vytváfiet zpûtnou kontrolní vazbu. Pfiíspûvek vznikl s podporou MSM progresivní stavební materiály s vyuïitím druhotn ch surovin a jejich vliv na Ïivotnost konstrukcí. PSM stavební infozpravodaj

16 PASIVNÍ DÒM Pasivní dûm historie domu skoro bez topení Snaha o sniïování energetické nároãnosti vedla pfiedev ím ve skandinávsk ch zemích k v voji objektû, které se v souãasné dobû naz vají nízkoenergetické. Tyto objekty se osvûdãily hlavnû pro svoji jednoduchost a rychle pouïiteln standard v stavby. Po ovûfiení v ech parametrû pfii realizaci mnoha v zkumn ch a demonstraãních objektû, pfiedev ím po jasném dûkazu úspor nákladû na topení v porovnání se standardní v stavbou, byla ve védsku jiï v polovinû osmdesát ch let realizována vût ina domû v nízkoenergetickém standardu. A to ve v razném pfiedstihu pfied stavební normou. Teprve v roce 1991 se v této zemi stal nízkoenergetick standard normou závazn. Ov em v voj pokraãoval dál. V roce 1995 u na ich západních sousedû vstoupilo v platnost nafiízení spolkové vlády SRN o v stavbû objektû, které musí splàovat pfiedem daná kritéria maximální spotfieby energie na topení vztaïené na 1 m 2 obytné plochy za rok 110 kwh/m 2 a. Bylo to o cca 30 % sní- Ïení energetick ch poïadavkû na stavby v SRN z roku 1984, kdy byla stanovena max. spotfieba energie na vytápûní ve v i 160 kwh/m 2 a. Jen pro zajímavost poïadavek SRN z roku 1995 byl témûfi shodn s poïadavkem védsk ch stavebních pfiedpisû z roku PoÏadavky âsn z uveden ch let radûji zmiàovat nebudeme. Trend byl ale jasnû nastaven. V posledních 10 20ti letech pak do lo k v raznému posunu i v národních pfiedpisech dal ích nejvyspûlej ích zemí. Hodnoty, dfiíve dosahované u experimentálních objektû, se pomalu stávají hodnotami bûïnû poïadovan mi (graf. 1). Co to znamená nízkoenergetick objekt? Postavit v dne ní dobû nízkoenergetick nebo dokonce energeticky pasivní dûm není díky moderním stavebním materiálûm a dlouholet m zku enostem Ïádn m technick m ofií - kem. K dosaïení skuteãnû nízké energetické spotfieby objektu staãí rozumnû zvolit cel koncept stavby, dodrïet nûkolik základních technick ch pravidel (kvalitní tepelnû izolaãní obálka stavby, eliminace tepeln ch mostû, zaji tûní vzduchotûsnosti). Primární jmen. hodnota v kw/m 2 a obvodov ch konstrukcí, zabránûní kondenzace vodní páry, vyuïití pasivních ziskû, pouïití úãinn ch a energeticky úsporn ch technick ch zafiízení budovy (napfi. fiízené vûtrání s rekuperací odpadního tepla s vysokou úãinností rekuperace tyto systémy jsou uï u NED nezbytné!) a dokonale provést ve keré stavební procesy. Dosáhnout i extrémnû nízké spotfieby energie pfiitom rozhodnû nemusí znamenat v znamné nav ení finanãního rozpoãtu stavby. PouÏití tepelnû izolaãních sendviãov ch konstrukcí mûïe b t dokonce levnûj í neï v stavba pomocí nûkter ch konvenãních zdicích systémû pouïívan ch dnes v masovém mûfiítku. V znamné investiãní úspory je také moïné dosáhnout vylouãením nákladn ch zafiízení tradiãních otopn ch systémû, které v budovû s minimální energetickou spotfiebou mohou vystfiídat alternativní technologie jako nucená ventilace s rekuperací tepla, solární kolektory a podobnû. To v e se pfiitom dûje pfii nezanedbatelném zv ení vnitfiní pohody stavby vãetnû pohody tepelné. Je nutné zdûraznit, Ïe celkovou spotfiebu energie, potfiebnou v celém Ïivotním cyklu budovy, je tfieba chápat jako souãet v robní energie (coï je energie potfiebná na v robu a pfiepravu stavebních hmot a v robkû pro budovu a její v stavbu) a provozní energie jako energie na provoz budovy. Zatímco u star ích budov bylo moïné povaïovat za typick pomûr v robní ku provozní energii asi 1:7 aï 1:10, je pfiedev ím u nízkoenergetick ch domû tento pomûr i pfii niï ích absolutních hodnotách 1: 3. SníÏení tohoto pomûru pfii zachování v e provozní energie je moïné dosáhnout mimo jiné pouïitím v robkû dfievûn ch, popfi. na bázi dfieva. Odhaduje se, Ïe tyto v robky spotfiebují 3 aï 5krát ménû v robní energie neï v robky na bázi cihly, betonu a vápna. PouÏitím stavebního materiálu také ovlivàujeme uvolàování CO2 pfii realizaci tûïk ch zdûn ch, betonov ch konstrukcí je spotfiebováno více energie na vlastní v robu a pfiepravu (viz v e) neï realizací konstrukcí smí en ch popfi. jen dfievûn ch. Pfii pouïití dfievûn ch konstrukcí je pak CO2 v konstrukci vázán po celou Ïivotnost stavby. V znamnou poloïkou v celkové energetické nároãnosti je i místo stavby = vzdálenost na denní dojíïdûní do zamûstnání apod. Na následujícím grafu je pak vidût nárûst koncentrací CO2 dle hodnot získan ch z vrtû v ledovcov ch polích, popfi. dlouhodob m mûfiením. Tento nárûst je v raznû rychlej í, neï by odpovídalo dfiívûj ím pfiirozen m zmûnám, byla by to jen náhoda, kdyby v tom lidstvo nemûlo prsty. Primární jmen. hodnota v kw/m 2 a 14 PSM stavební infozpravodaj

17 Co je to energeticky pasivní objekt (EPD)? Energeticky pasivní objekt (EPD), v vojov pokraãovatel objektû NED, jak jiï sám název napovídá, je celkovû konstruován podle základní nosné ideje, kterou formuloval dr. Wolfgang Feist (zakladatel PASIVHAUS IN- STITUT DARMSTADT Nûmecko) zaãátkem devadesát ch let minulého století. PouÏít konstrukce objektu natolik kvalitní, Ïe nejsou potfieba extrémnû drahé a sloïité systémy, nároãné na obsluhu. Samostatn topn systém je moïné nerealizovat, v e fie it v rámci nutného vûtracího systému. Na zmûnu venkovních teplot tak nemusí reagovat velká otopná soustava s velk m objemem vody v systému. Dokonale zaizolovan dûm (vãetnû kvalitních oken s poïadovan mi parametry zasklení) na tyto zmûny teplot reaguje pomalu, pfiípadné malé dohfiátí nebo chlazení interiéru je pak moïné ovlivàovat pomocí zmiàovaného vûtracího systému, kter v tûchto objektech je nutné realizovat v kaïdém pfiípadû. Právû na toto popsané chování se vztahuje ono magické slovíãko pasivní. Dal ím sniïováním spotfieby energií se také sniïuje závislost vyspûl ch zemí na dovozu fosilních paliv z krizov ch míst, vã. odlivu penûz do tûchto oblastí. Zajistit energii pro takto realizované objekty bude moïné z domácích zdrojû. Napfi. energie pro jeden takto realizovan dûm mûïe na topnou sezónu zajistit 2 m 3 palivového dfieva. Pro nûkolik domû mûïe b t v provozu kotelna velikosti souãasné kotelny bûïného domu, realizovaného v sedmdesát ch letech minulého století. V zahraniãí jsou tato energeticky témûfi sobûstaãná centra jiï realizována. V hody pasivních domû: Ideální teplota interiéru i pfii velmi nízk ch venkovních teplotách nejsou Ïádné studené plochy, od kter ch by mohlo b t vnímáno studené proudûní. Teplota v ech konstrukcí (podlahy, stûny, stropy) je pouze o desetiny (max. 1 C) niï í, neï poïadovaná teplota prostoru. Teplota oken (skel) je za tûchto podmínek niï í o cca 2 2,5 C neï teplota prostoru. Odolnost proti pfiehfiátí v letním období ergeticky pasivní objekt (EPD), v vojov pokraãovatel objektû NED, jak jiï sám název napovídá, reaguje na zmûny venkovní teploty neteãnû, pasivnû. Na zmûnu venkovní teploty (aè jiï na oteplení nebo ochlazení) reaguje s dostateãnou ãasovou rezervou a v razn m ãasov m posunem, nekopíruje prûbûh venkovní teploty. I EPD v provedení tzv. lehké stavby se chová obdobnû jako stavba z tûïk ch materiálû v souãasném klasickém energetickém provedení. Díky realizovan m zemním registrûm pak je vyuïívána energie zemû v létû pro chlazení a v zimû pro pfiedehfiev. Kromû urãitého energetického zisku pfiispívá toto zafiízení pro v razné zlep ení pohody v interiéru (hlavnû v letním období) bez dal ích provozních nákladû na v robu chladu. Stále ãerstv vzduch díky instalovanému vûtracímu (nebo teplovzdu nému vytápûcímu systému s vûtráním) systému s rekuperací odpadního tepla (s úãinností cca 90 %) je v objektu bez prûvanu zaji tûn stále ãerstv vzduch i v noci, kdy uïivatelé spí a nechodí v pravideln ch intervalech otevírat okno a nárazovû vûtrat. V interiéru je také sniïována pra nost. Lapání prachu zaji Èují úãinné filtry vzduchotechnick ch jednotek. Úspora vûtráním poïadavky na energii pro vytápûní EPD klesají na minimum. Kromû toho, nucen systém vûtrání (nebo teplovzdu n systém vytápûní a vûtrání) díky úãinné rekuperaci vrátí do objektu cca 90 % odpadního tepla, které bychom v objektu bez rekuperace bez uïitku okny odvedli ven a ztratili. Architektura dûm podle zásad EPD musí b t realizovan jako tvarovû jednoduchá stavba bez prvkû, zvy ující plochu obálky. Diskutabilní je realizace stfie ních vik fiû, mansard, ark fiû a rizalitû. KaÏd z tûchto prvkû v raznû zvy uje tepelné ztráty domu. Neznamená to ale, Ïe je nutné stavût domy ve tvaru koule (nejlep í pomûr obestavûného prostoru vûãi plo e obálky stavby) nebo kvádru. BûÏnû jsou realizovány domy lehké i tûïké konstrukce, které mají klasick tvar se sedlovou, pultovou, rovnou nebo valbovou stfiechou. Podnikatelské baroko ale jiï nená v této v stavbû místo. Také pouïití stfie ních oken není v souladu s energetickou bilancí domu. Stav pfii pfiípadné energetické krizi pfii v padku v ech energií dokáïe EPD díky své konstrukci bez problémû pfiekonat i nûkolikadení odstávku. Samozfiejmû, Ïe teplota v interiéru poklesne o nûkolik stupàû. Ale ani pfii tfieba mûsíãní odstávce a nouzovém vyuïívání domu (zisky z osob, solární okna atd.) neklesá teplota interiéru pod 12 C. Na vytopení jedné centrální místnosti pak staãí nûkolik kusû svíãek. >> PSM stavební infozpravodaj

18 >> V mnoha publikacích jsou popsány jednotlivé dal í poïadavky na konstrukce a pouïití jednotliv ch stavebních materiálû a stavebních v robkû pro zabudování (oken a vchodov ch dvefií). Jsou v nich popsány postupy a slepé cesty v voje. Nûkolik z nich je uznáváno jako uãebnice v stavby EPD (napfiíklad Othmar Humm Nízkoenergetické domy; publikace PASIVHAUS INSTITUTu DARMSTADT atd.). I v âr je v souãasné dobû vydáváno mnoho publikací, zab vajících se tématem úspor energií a smûru v stavby NED a EPD. Vychází se ze zahraniãních pramenû, poznatkû a zku eností. VyuÏijme poznání na ich kolegû a pfieskoãme v echny jejich schûdky, smûfiující k v stavbû EPD a vstupme pfiímo do patra této technologie. Není také ale nutné, aby byla vïdy a za v ech okolností dodrïena hodnota spotfieby 15 kwh/m 2 a. VÏdyÈ i dûm s hodnotou 15,1 není ménûcenn. V souãasné dobû vzniká v na í republice obdoba PASIVHAUS INSTITUT DARM- STADT. Za hlavní úkol má osvûtu a poradenství, v dal ím kroku vybudovat síè odborníkû projektantû v ech profesí a na nû navazující pouãené realizaãní firmy. Osvícen investor by pak netrávil ãas pfiesvûdãováním v ech kolem sebe, Ïe tento smûr je rozumn, dostal by informace pfiímo od zdroje a u etfiil kromû ãasu i nemalé finaãní prostfiedky. BohuÏel, v souãasné dobû je v âeské republice realizovan ch (nebo ve v stavbû) velmi málo objektû, splàujících poïadavky na EPD. Zhor ování podmínek ve stavebnictví DÛleÏit m úkolem trhu je kultivace podnikatelského prostfiedí, etika podnikání. Obchodní vztahy hlavních úãastníkû v stavby, objednatelû a zhotovitelû neb vají vïdy na dobré úrovni. Nûkdy jsou poznamenány pokusy o získání dominantního postavení a snahou o pfiesun moïn ch rizik na partnera. To se pak projevuje v nevyváïeném stanovení podmínek, práv a povinností v prûbûhu pfiípravy i realizace investiãních akcí. Tyto tendence jsou uplatàovány ve v bûrov ch fiízeních na zhotovitele stavby nebo její dokumentace a následnû i v návrzích smluv o dílo. Jsou zdrojem napûtí na stavebním trhu a impulsem pro ífiení dal ích negativních jevû, jako je rozkolísání dodavatelsk ch fietûzcû, ífiení platební neschopnosti. Mezi dodavateli b vá tento problém redukován na vztahy velk ch a mal ch firem. Toto vidûní skuteãnosti není v ak správné. Jde o obecn vztah mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, bez ohledu na velikost kteréhokoli z nich. Vztahy zadavatele se zhotovitelem se pfiená ejí do jejich vztahu. Tato problematika souvisí velmi úzce s obchodními podmínkami zakázek. Mnohé po- Ïadavky zadání jsou nezfiídka mimo realitu. Nûktefií dodavatelé se snaïí i tyto nereálné hodnoty je tû nav it, aby získali v hodnûj í hodnocení. Je to iroké spektrum kritérií, z nichï nûkterá jsou pfiímo stanovena jako soutûïní, k jin m se pfiihlíïí pfii rovnosti uchazeãû a mohou rozhodnout ve prospûch toho, kdo tuto hru se zadavatelem rozehraje. Jde napfi. o abnormální v i bankovních záruk, neúnosné lhûty splatnosti, nereálné délky záruãní lhûty, neobvykle vysoké sankce, neodûvodnûné v e pojistek. Toto v e pûsobí problémy pfiedev ím mal m a stfiedním firmám a ve vefiejn ch soutûïích je to staví do nerovnoprávného postavení. Z dûvodû vyjasnûní odpovídajícího rozsahu obchodních podmínek vydal Svaz podnikatelû ve stavebnictví v âr publikaci V eobecné obchodní podmínky pro provádûní staveb, jejíï aktualizaci právû dokonãuje. SnaÏil se, aby v novém zákonû o vefiejn ch zakázkách byla zmínûna jako vodítko pfii jejich zadávání. Rovnost postupu jednotliv ch zadavatelû chtûl v zákonû zajistit povinnou kvalifikací zadavatelû. Pfies ve kerou snahu a hledání cest se ani jedna z obou pfiipomínek do koneãného znûní zákona nedostala. Dobré podnikatelské prostfiedí ovlivàují zásahy, které mohou stejnû dobfie podmínky vylep ovat, ale i zhor ovat. Jsou z oblasti legislativní, daàové, sociální, zamûstnanecké, pracovnûprávní. Îádn zákon v ak nepfiine- 16 PSM stavební infozpravodaj se právo sám o sobû, je zapotfiebí zajistit i jeho vymahatelnost. Nov zákoník práce, kter byl ze strany podnikatelû v mnohém odmítán, mûïe ve sv ch dûsledcích pûsobit vûãi zamûstnancûm kontraproduktivnû. Velk m finanãním i administrativním problémem, opût pfiedev ím pro malé firmy, bude zavedení povinnosti pro zamûstnavatele platit první dva t dny nemocensk ch dávek sv ch zamûstnancû. Jednoznaãnost omezení subdodávek osobami samostatnû v dûleãnû ãinn mi sice ãásteãnû eliminuje dodateãn metodick pokyn PMSV, ale pfiesto ponechává tento paragraf dostatek prostoru pro finanãní i pracovní úfiady k tomu, aby znepfiíjemàovaly Ïivot obûma stranám. Opatfiení jsou namífiena nejen proti ÏivnostníkÛm, ale i proti mal m a stfiedním firmám, pfii jejich bezproblémovém zamûstnávání tûchto osob. Stavebnictví bohuïel nemá dobrou vûkovou strukturu v dûlnick ch profesích. Stav uãàû je ménû neï tfietinov oproti skuteãné potfiebû. Je to dûsledek chybné vzdûlávací politiky státu, která má za cíl 75 80% populace smûrovat do maturitních kol a nepfiihlíïí k potfiebám trhu práce. Hrozí situace obdobná zemím EU, kde chybûjící dûlnické profese fie í masová imigrace. Pfii srovnatelné architektonické, technické a kvalitativní úrovni na ich staveb s úrovní evropskou, tvofií prozatím stále je tû konkurenãní v hodu na ich firem niï í cena stavebních prací. Tento rozdíl se bude do budoucna samozfiejmû vyrovnávat, porostou oprávnûnû mzdy, ceny stavebních materiálû a v robkû, náklady na bezpeãnost práce, na splnûní vy ích hodnot norem, nejen technick ch, ale i ochrany Ïivotního prostfiedí. JiÏ nyní se velmi nepfiíznivû odráïí do nákladû neúmûrnû vzrûstající ceny energií, plynu, ropy i elektrické energie. V mnoha pfiípadech jiï pfiesahují hodnoty cen ve star ch zemích EU, pfiesto, Ïe kaïdoroãní zisky jejich v robcû, pfiípadnû distributorû dosahují neobvykl ch v í. Ceny energií mají nejvût í dopad pfiedev ím na v robce stavebních materiálû (pfiedev ím vypalovan ch). Právû u tûchto materiálû, které pokr vají nejen ná trh, ale jsou i exportním zboïím, je velká mezinárodní konkurence a hrozí ztráta trhu. Víme, Ïe vstup do EU nelze vnímat jako pozvánku na cizí trhy, pfiesto v ak musíme jednoznaãnû prohlásit, Ïe mnohá z ochranáfisk ch opatfiení sousedních zemí mají charakter témûfi diskriminaãní. Pfii snaze na- ich firem pracovat na západních trzích zahraniãní vlády nakupily do cesty administrativní a finanãní pfiekáïky, aby ochránily svûj trh pfied zájmem tûchto zemí. V Nûmecku jsou pfiedepsaná pracovní povolení, av ak jen do v e vládního kontingentu, musí se za pracovníky odvádût pfiíspûvek do tzv. dovolenkové pokladny (tzv. ULAK). Pracuje-li pracovník v zemi déle neï 6 mûsícû, musí v Nûmecku firma platit daà z jeho mzdy, subdodavateli strhává odbûratel mûsíãnû 15 % z fakturace jako jistinu. Pro místní firmy je tento systém velmi vítan, hlavnû proto, Ïe zbavuje trh konkurence. Je to v hodné i pro nûmeck stát, protoïe absence konkurence neprohlubuje nezamûstnanost v oboru, kter prochází hlubokou krizí. V Rakousku je situace je tû jednoznaãnûj í, Rakousko nepfiidûluje v souãasné dobû Ïádn kontingent, proto zde ãeské firmy prakticky nestaví. I pfies popsané problémy a pfiekáïky vûfiíme, Ïe ãeské stavebnictví má dostatek sil na pokraãování v prosperitû i do budoucna.

19 penetrace samonivelační stěrky lepidla na parkety a podlahové krytiny parketové laky a oleje čisticí a ošetřující prostředky lepidla na obklady a dlažbu, spárovací hmoty, hydrizolace kontaktní systémy zateplování budov minerální, akrylátové, silikonové a silikátové omítky, fasádní barvy PU PĚNY TMELY LEPIDLA

20 SÁDROVLÁKNITÉ MATERIÁLY Jedním z hlavních partnerû nejvût í architektonické soutûïe Dfievûn dûm 2006 je i spoleãnost Xella Trockenbau-Systeme V robce a dodavatel sádrovláknit ch materiálû FERMACELL, spoleãnost Xella Trockenbau-Systeme, se v raznû a dlouhodobû angaïuje ve prospûch celého segmentu montovan ch staveb na bázi lehké prefabrikace dfieva. Dal ím krokem pfii podpofie vzniku moderních dfievostaveb na území âeské republiky je i partnerství soutûïe Dfievûn dûm 2006, kterou ve spolupráci s Nadací dfievo pro Ïivot, Ministerstvem zemûdûlství, Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, Ministerstvem pro místní rozvoj, âeskou komorou architektû, âeskou komorou autorizovan ch inïen rû a technikû a Technologick m centrem Akademie vûd âr vyhlásilo Ministerstvo prûmyslu a obchodu v listopadu loàského roku. FERMACELL si získal v celé Evropû vynikající povûst v oblasti montovan ch dfievostaveb, jeho moïnost univerzálního nasazení, vysoká pevnost, statická zatíïitelnost, poïární odolnost ãi zvukovû-izolaãní vlastnosti v ak vítûzí i ve sféfie administrativní a bytové v stavby. I tady se projektanti, realizaãní firmy a jejich zákazníci dennodennû pfiesvûdãují, Ïe sádrovláknité desky FERMACELL jsou ve srovnání s klasick mi technologiemi ãi jin mi systémy suché v stavby jednoznaãnû v hodnûj í a pfiiná í velmi efektivní a ekonomická fie ení. V rámci letošního Mezinárodního stavebního veletrhu IBF proběhlo slavnostní předání cen vítězům soutěže Dřevěný dům Z celkem 136 soutěžních návrhů bylo oceněno 8 návrhů dřevostaveb v kategorii bytový dům a 11 návrhů dřevostaveb v kategorii rodinný dům. Celkem byly rozděleny ceny ve výši tisíc korun. Ing. Miloš Kincel, ředitel Xella Trockenbau-Systeme GmbH, organizační složka Praha, k projektu uvedl: Celý projekt sledujeme od počátku jeho vzniku a naše partnerství je logickým vyústěním dlouhodobé podpory tohoto segmentu stavebnictví. Jsem přesvědčen, že soutěž podpoří jak vznik moderních dřevostaveb na území České republiky, tak i vytvoření databáze kvalitních projektů na bázi dřevostavby a prohloubení informovanosti stavebníků a investorů o možnostech, které dnešní technologie přináší. Inovace je zásadní součástí strategie koncernu Xella nejen u nás, ale i v zahraničí a věnuje se jí proto mimořádná pozornost. Jedním z vůbec nejúspěšnějších výsledků našich inovačních procesů v posledních letech jsou sádrovláknité desky FERMACELL, které jsou u výrobců dřevostaveb mimořádně oblíbené. Sádrovláknité desky FERMACELL jsou nehořlavé, staticky zatížitelné, nosné, 18 PSM stavební infozpravodaj dokonale hladké, homogenní a difúzně otevřené. Jsou vhodné i do vlhkého prostředí, regulují klima a vlhkost a výborně akumulují teplo. Mimořádné vlastnosti desky FERMACELL jsou dány zejména její homogenitou celulózová vlákna vytváří ve směsi velmi pevnou vazbu, obdobně jako ji tvoří u železobetonu armovací pruty. Výrobním procesem tak vzniká mimořádně odolná a tvrdá deska, která je zároveň deskou protipožární a impregnovanou. Desky FERMACELL se uplatňují v suché výstavbě příček, podhledů a podlah, s výhodou je možné je využít i pro výstavbu podkroví. Obchodní filosofie firmy Xella Trockenbau-Systeme se nezaměřuje jen na prodej desek a příslušenství, ale i na poskytování rozsáhlého poradenského servisu investorům, architektům, statikům, přípravářům a stavebním firmám. Společnost dodává nejen vysoce kvalitní produkty s kompletní certifikací podle evropských norem, ale i obchodní a technické poradenství.

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY 13 NÁVRHŮ A REALIZACÍ NED a PD s PŘIHLÉDNUTÍM KE KONSTRUKČNÍM DETAILŮM ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTECH: autor projektu: Ing.arch.Josef Smola spolupráce

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. www.atrea.cz

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. www.atrea.cz Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace www.atrea.cz PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. SPOLEHLIVOST, KVALITA, RYCHLOST VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ A NADMÍRU SENÍ INVESTOŘI TAK LZE VE STRUČNOSTI CHARAKTERIZOVAT PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI HAAS FERTIGBAU, SPOL.

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

zemní vruty základy bez betonu!

zemní vruty základy bez betonu! zemní vruty základy bez betonu! ZEMNÍ VRUTY KRINNER moderní systém zakládání staveb Použití: dřevostavby haly, účelové stavby kontejnery, garáže městské a veřejné stavby fotovoltaiky dopravní značení reklamní

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více