T ETÍ âíslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.psmcz.cz T ETÍ âíslo"

Transkript

1 SM T ETÍ âíslo 2006 stavební infozpravodaj konstrukce a stavby ze dfieva nízkoenergetické a pasivní domy alternativní energetické systémy solární energie inteligentní dûm tepelná ãerpadla klimatizace

2 Pohoda na celý život Komínový systém Schiedel ABSOLUT Absolutně univerzální systém pro libovolný typ paliva Určen také pro nejmodernější kondenzační spotřebiče Tvárnice s integrovanou tepelnou izolací Multifunkční tepelně izolovaná šachta Minimální telené ztráty Nadstandardní záruka 30 let Moderní a chytré! NOVINKA Zlatá medaile IBF 2006 Topenářská značka kvality 2006 GRAND PRIX FOR ARCH 2005 Zlatá medaile Aqua-therm 2005 Schiedel, a.s. Hlavní správa, Horoušanská 286, Nehvizdy, tel.:

3 VYŽADUJTE ZNÁMKU: REHAU BAREVNÝ SVĚT Každý člověk vnímá barvy s určitými emocemi a vášní. A co Vy, také už Vás nebaví pouze bílá okna? Nechte se unést do světa REHAU barev a imitací různých dřevin. V provedení na různě zabarveném profilu. Obrovská škála barevných kombinací na různých barvách vlastního profilu jistě splní i ty Vaše nejnáročnější představy. Evergreen doby zlatý dub jistě překonají zcela nové odstíny s hladkým povrchem a exotickým názvem cherry amareto a sorento balsamico. Okna z široké barevné palety změní vzhled Vašeho domu a vtiskne mu osobitou jedinečnost. Informujte se u českých certifikovaných výrobců Rehau ve Vaší blízkosti. CHERRY AMARETO SORENTO BALSAMICO Praha REHAU, s.r.o., Obchodní 117, âestlice, tel: , fax: , Brno REHAU, s.r.o., VídeÀská 122, Brno, tel: , fax: , Zpracovatelé okenního systému REHAU âechy: A SKÁ FEZA, s.r.o., Selbská 2774, A, tel: , fax: , âeské OKNO, s.r.o., PraÏská 167, Îalany, tel/fax: , , DAFE-PLAST, s.r.o., âajkovského 37, Jihlava, tel: , fax: , DUVOX, s.r.o., Rozhovice 1, HefimanÛv Mûstec, tel: , fax: , HANCA, s.r.o., Pfiepefie 227, Pfiepefie, tel/fax: , HELIOS OKNA, s.r.o., P.O.Box 16, Turnov-Vesecko, tel: , fax: , HOLZ- UND KUNSTSTOFFBAU, s.r.o., Újezd nade MÏí 53, Mûsto Tou kov, tel: , fax: , HRÁDEK, s.r.o., Lond nská 61, StráÏ nad Nisou, tel: , fax: , Jan Konejl-TRIDENT, U lip 197, Turnov, tel/fax: , JIS, s.r.o., Na sadech 222, Zbuzany, tel/fax: , Josef Flemr-ROLLO, PlzeÀská 64, ZbÛch, tel/fax: , KFD-plastová okna, Ple nice 15, Mûsto Tou kov, tel/fax: , LEKO, s.r.o., PraÏská 34, Krásná Lípa, tel/fax: , LG-DINEX, s.r.o., Proseãská 273, Jablonec nad Nisou, tel: , fax: , MARKOP-OKNA, s.r.o., Mofiíãovská 265, Ostrov nad Ohfií, tel/fax: , MILOVICE, s.r.o., Italská 558, Milovice, tel: , fax: , e- mail: OKAY PLAST, s.r.o., pálova 368, Sobotka, tel: , fax: , STAVO PLAST, s.r.o., HK, Za tratí 975, Tfiebechovice pod Orebem, tel/fax: , SULKO, s.r.o., âsa 28, Zábfieh, tel: , fax: , VAPLAST, s.r.o., OkruÏní 7, âeské Budûjovice, tel: , fax: , WIROPLAST, s.r.o., Bergmannova 111, Dolní Rychnov, tel: , fax: , MORAVA: AL-PLAST, s.r.o., Valtická 19, Brno, tel: , fax: , ALUMONT PLAST, s.r.o., Slavíkova 6068/18, Ostrava-Poruba, tel: , fax: , A-Z EXPANDIA PLAST Petr Flekaã, Masarykova 435, Rajhrad, tel/fax: , DUKY, a.s., Horní nám. 10, Znojmo, tel: , fax: , HOOK PLAST, s.r.o., U Bzinku 1482, Bzenec, tel: , fax: , ing. Zbynûk Machala, Pfiíãní 166, Brankovice, tel/fax: , Jano ík Jifií s.r.o., Vala ské Pfiíkazy 26, Horní Lideã, tel: , fax: , OKNOPLAST GROUP, s.r.o., U s pky 355, Hrabûtice, tel: , fax: , POLYPLAST, s.r.o., Boleradice 412, Boleradice, tel: , fax: , SBF PLAST, s.r.o., DruÏstevní 2288, Fr dek-místek, tel: , fax: , STIMOS-OKNA, s.r.o., Vítová 26, Fry ták, tel: , fax: , WINPRO, s.r.o., Semetín 1277, Vsetín, tel: , fax: , V ROBCI P EDSAZEN CH ROLET: ALUROL, s.r.o., Krãín 204, Nové Mûsto nad Metují, tel.: , fax: , Radislav Kroviáfi-ENESPO, Buniãitá 201, Vratimov, tel.: , fax: , G + M, s.r.o., Litobratfiická 686, Hru ovany pod Jevi ovkou, tel./fax: , SERVIS CLIMAX, s.r.o., Jasenice 1253, Vsetín, tel.: , fax: ,

4 SLAMùNÉ PANELY Uplatnûní slamûn ch panelû ve stavebnictví Od roku 1999 byla zahájena v roba slamûn ch panelû pod obchodním názvem EKOPANEL VP 01 firmou Ekodesky Stramit spol. s r.o., Jedousov, Pfielouã, tel , Tato firma jako jediná dokázala v na ich podmínkách oïivit technologii lisování slámy, která byla poprvé vyuïita v poãátku dvacátého století. Po velmi složitém vylepšování celé technologie lisování slámy jsme v současnosti dospěli k výrobě velmi kvalitních slaměných stavebních panelů. Kvalitu potvrzují nejen zahraniční obchodní partneři odběratelé z Holandska, Německa, Anglie, ale i odběratelé ze vzdálených zemí jako je Egypt, Alžírsko, Jihoafrická republika. Také u nás, v České republice, byla do současné doby postavena řada velmi účelných a úsporných rodinných domů. Jejich předností je cenová dostupnost, rychlost výstavby, suchý proces výstavby, vysoká pohodovost a komfort při bydlení, nízké provozní náklady a plnění požadavků na ekologii. Nové pohledy na prosazování potřeby zdravého bydlení vedou nutně vedle tlaku na používání ekologických materiálů i k nutnosti změn v oblasti samotných konstrukcí budov. Jedním z trendů je konstruování tzv. dýchajících fasád, to je konstrukcí obvodových plášťů a plášťů obytných podkroví, umožňujících difúzi plynů a vodní páry. Tato cesta je protikladem pojetí, kdy se naopak konstruktéři snaží budovy co nejvíce utěsnit, vedeni potřebou maximálních energetických úspor. Stěny budov a pláště podkroví jsou tedy v rámci filozofie dýchajících fasád koncipovány tak, že musejí přenos vlhkého vzduchu umožnit. Toto pojetí samozřejmě znamená, že jakékoliv materiály, které jsou vkládané do konstrukce, musejí být nutně prodyšné. Je třeba také připomenout, že koncepce difúzně otevřených konstrukcí v zásadě vylučuje používání pro páru a vzduch nepropustných fólií a vrstev, které se obecně nazývají parotěsné zábrany. Použití těchto materiálů do konstrukcí vede k pravému opaku, k vytváření vzduchotěsných prostor v interiérech budov. V konstrukcích by měla být dodržována obecná zásada, že prodyšnost materiálů vyjádřená Vlastnosti EkopanelÛ na bázi p eniãné slámy: standardní rozmûry mm x mm x 60 mm (délka, ífika, tlou Èka), jinak se formátují podle pfiání zákazníka nejlépe od mm do mm plo ná hmotnost 24 kg/m 2 objemová hmotnost 398 kg/m 3 prûmûrn souãinitel tepelné vodivosti λ = 0,102 W.m -1.K -1 souãinitel prostupu tepla U = 1,69 W.m -2.K -1 (R = 0,59 m 2.K.W -1 ) prûmûrn difúzní odpor Rd = 4, m.s -1 (resp. r d = 0,8 m, µ = 13,1) akustick útlum 27 db číselně faktorem difúzního odporu by měla směrem z interiéru k exteriéru klesat. To znamená, že se patřičná pozornost musí věnovat vnější exteriérové uzavírací vrstvě nebo je třeba provést konstrukci jako odvětrávanou. Celý fasádní i podkrovní zateplovací systém se skládá ze tří částí, jejichž parametry jsou voleny v závislosti na konkrétním řešení daného objektu. Jednotlivými skupinami jsou EKOPANELY VP 01 na bázi slámy, nosné podkladní konstrukce a výplňová izolace. Podkladní konstrukce bývá pod EKO- PANELY VP 01 většinou výhradně dřevěná. Může být ve formě dřevěného roštu, konstrukce krovů nebo samotné konstrukce stavby u dřevostaveb. Může to být ale i rošt z dřevěných hranolů vytvořený na povrchu staršího objektu na který se mechanicky EKOPANELY VP 01 upevní. Jako výplňovou izolaci můžeme použít jakoukoliv dostupnou stavebně izolační hmotu, která je však dostatečně prodyšná (vláknité materiály) s nízkým faktorem difúzního odporu. Velmi vhodná je například i ovčí vlna, která působí na stabilizaci vlhkosti v interiérech a na pohlcování škodlivin v ovzduší. 2 PSM stavební infozpravodaj

5 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři, na rozdíl od premiéra, který se po prohraných volbách právě vrátil z HRA- DU, já jsem se právě vrátil z MS ve fotbale, kdy jsem se účastnil prohry české reprezentace s Ghanou. Po úmorné cestě do Kolína nad Rýnem jsme všichni věřili v úspěch našeho týmu a byla nás tam pěkná řádka fanoušků ze všech končin naší republiky. Bohužel skutečnost byla jiná od naší víry, ale atmosféra na stadionu nakonec do jisté míry naplnila naše sportovní očekávání. Sobotní zápas české reprezentace proti Ghaně sledovala řada zajímavých osobností. Nechyběl ani aktér kakaové aféry Michal Kraus, který podle červeného dresu snad fandil České republice a jeho iontový nápoj neměl příchuť kakaa. V duchu jsem si představoval některé naše politiky, jak po prohraném souboji bez podání ruky prchají ze hřiště. Nakonec jsem byl ale rád, že jsem změnil na čas prostředí a nebyl nucen donekonečna poslouchat povolební čachry, hádanice a invektivy. Vždyť i televizní program z fotbalových utkání MS jasně vede svojí sledovaností. A protože se blíží čas prázdnin a dovolených, tak i společnost PSM CZ koncem června pořádá v Praze poslední seminář. Na druhé pololetí připravujeme řadu systémových změn a nových tématických okruhů. Pro klidný prázdninový čas Vám přeji hodně zdraví, pohody a krásného počasí. Ing. Zdeněk Mirvald jednatel společnosti O B S A H D EVOSTAVBY PouÏití konstrukãního masivního dfieva 4 Nejvût í dfievostavba v Praze 6 Problematika dfievûn ch konstrukcí 8 Konstrukãní detaily pasivních domû na bázi dfieva 11 INTELIGENTNÍ A PASIVNÍ DOMY Pasivní dûm historie domu skoro bez topení 14 Dfievûn dûm 2006 architektonická soutûï 18 Nízkoenergetické stavûní ze systému HELUZ 20 Nízkoenergetické a pasivní domy 22 Alternativní energetické systémy 24 SOUTùÎ Pokr vaãská olympiáda BRAMAC 28 Inteligentní dûm standard souãasnosti 30 SANACE A REGENERACE Sanace trhlin systémem Cap- Elast 32 Komplexní ochrana staveb proti vodû a radonu 38 Od podlahy aï po stfiechu 44 Stropní konstrukce 46 VYTÁPùNÍ, KLIMATIZACE Zemní plyn nebo tepelné ãerpadlo 50 Tepelná ãerpadla v praxi EU 54 Inovovaná védská tepelná ãerpadla NIBE 56 Pfiirozená klimatizace budov 58 VYBAVENÍ BUDOV Domovní listovní schránky 60 VZDùLÁVÁNÍ Program semináfiû 64 TÉMA Stavebnictví a rok PSM stavební infozpravodaj 3/2006, 6. roãník. éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âkait), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âvut), Zdenûk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Va koviã, tel./fax , ; Václav ulc, tel , ; Petr Bure, tel , ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Po ík. Zaregistrováno: MK âr E

6 Použití konstrukčního masivního dřeva je u renomovaných výrobců KVH přesně nastavena v počítačem řízených sušicích komorách a u každého jednotlivého kusu je před zpracováním kontrolována. Výroba variabilních délek za použití techniky zubovitého spoje Použitím zubovitého spoje (DIN , EN 385) je možno vyrábět konstrukční hranoly až do max. délky 16 m. Jednotlivé dílčí kusy jsou přitom navzájem spojovány klínovými ozuby, aniž by přitom byly nějakým způsobem nepříznivě ovlivňovány pevnostní hodnoty. Každý jednotlivý spoj (potřebný nános lepidla) je kontrolován speciálním optickým zařízením, které je součástí výrobní linky. Lepení se provádí za použití PU lepidel, která neobsahují rozpouštědla a vyvíjí svou vysokou pevnost pouze svým spolupůsobením s vlhkostí vzduchu a dřeva, jde tedy o toxicky nezávadný výrobek. Firma JAF Holz patří na českém trhu již několik let k předním dodavatelům materiálů na bázi dřeva pro stavební výrobu. Jednoznačným trendem, který si už i u nás díky nesporným výhodám získává stále více příznivců a dostává se do popředí zájmu široké veřejnosti jsou dřevostavby. Charakteristickým znakem staveb z těchto produktů je definované užitečné zatížení a přání docílit jemně propracované nosné konstrukce a esteticky náročného povrchu. Mezi materiály, které jsou neodmyslitelně spjaty s jejich konstrukcí a zaznamenávají v poslední době velký vzestup, patří masivní konstrukční dřevo (KVH z německého Konstruktionvollholz) a lepené lamelové dřevo (BSH z německého Brettschichtholz) tyto zkratky jsou v dnes již v oblasti těchto produktů běžným termínem. KVH Řešení pro moderní, náročné konstrukce Nejbezpečnější a nejjednodušší možnost použití správného dřeva pro stavbu moderních dřevěných konstrukcí nabízí použití konstrukčního masivního dřeva. Pro tento pevně definovaný produkt vypracovala registrovaná společnost pro kontrolu masivního konstrukčního dřeva ve spolupráci se svazem německých tesařských mistrů společné požadavky, na základě kterých byla stanovena dohoda na výrobu a dodávky. Popis KVH Masivní konstrukční dřevo (KVH) je stavební řezivo z jehličnatého dřeva pro konstrukce u moderních dřevěných staveb z oblasti střední Evropy, zpravidla smrku a jedle. Pro použití v oblastech, kde je řezivo vystaveno přímým povětrnostním vlivům, je k dispozici také modřínové masivní konstrukční dřevo. Konstrukční masivní dřevo se vyrábí ve standardních průřezech, se kterými lze zhotovit u moderní dřevostavby téměř všechny zamýšlené konstrukce. Podle účelu použití se vyrábějí dva druhy sortimentu, které se však v podstatě liší jen vlastnostmi povrchu: (KVH) masivní konstrukční dřevo pro pohledové konstrukce (KVH) masivní konstrukční dřevo pro nepohledové konstrukce Výběr řeziva pro KVH Co se týče výběru dřeva, podstatného předpokladu pro smysluplné stavebnětechnické použití (KVH), jsou splněna kritéria výrazně překračující rámec běžného stavebního řeziva: výběr probíhá pod externí kontrolou prováděnou různými tuzemskými instituty. Navíc jsou splněny výběrové znaky, které jsou nad rámec požadavků těchto norem: definovaná zbytková vlhkost dřeva druh dřeva rozměrová přesnost průřezu omezená šířka smolníku vlastnosti povrchu Tvarová stálost díky technickému sušení Za účelem minimalizace deformací dřeva a s ní souvisejících negativních důsledků pro konstrukci v podobě kroucení, sesychání nebo bobtnání, byla pro KVH stanovena průměrná vlhkost 15 % ± 3 %. Tato hodnota Ústup od preventivní chemické ochrany dřeva Při trvale nízké vlhkosti dřeva 15 % je možné (s přihlédnutím k rámcovým stavebním podmínkám) vyloučit napadení produktu KVH houbami napadajícími dřevo. Na základě technického sušení prováděného podle existujících dlouholetých zkušeností v praxi ještě nedošlo ani k poškození stavby v důsledku činnosti hmyzu. S přihlédnutím k podmínkám DIN je tak dán důležitý předpoklad pro upuštění od preventivní chemické ochrany dřeva. Pokud je na základě konstrukčních podmínek nutná chemická ochrana dřeva, jsou k dispozici impregnační prostředky schválené orgány stavebního dozoru. Pro ještě větší stabilitu Hranoly Duo a Trio jsou ideálním základním materiálem při požadavku na zvláště stabilní a vysoce zatěžované dřevostavby. Trám se skládá ze dvou nebo tří středem rozříznutých plochou stranou navzájem sklížených hranolů s průřezovou plochou jednotlivých dřevěných lamel max. 280 x 80 mm, příp. 100 x 120 mm. V důsledku tuhého spojení vzniká prvek s vysokou tvarovou stabilitou a vlastnostmi, který splňuje vysoké požadavky dané konstrukcí stavby. Lepená spára v zapracovaném stavu svisle ani vodorovně není příčinou žádných rozdílů v pevnosti. Lepená spára působí staticky. Charakteristické vlastnosti jsou uvedeny v normě EN 338. Určující je přitom nejnižší výběrová třída / třída jednotlivých lamel obsažených v průřezu. Oblasti použití pro Duo, Trio Hranoly Duo a Trio jsou ideálním stavebním prvkem pro všechny oblasti, které vyžadují tu nejvyšší stabilitu a estetiku. Jsou vhodné pro architektonicky náročné střešní konstrukce stropů, avšak také pro použití při stavbě honosných srubů a pro ostatní konstrukce z masivního dřeva. Na základě všeobecného povolení ze strany orgánů stavebního dozoru smí být lepené spáry staticky zatěžovány. To umožňuje použití trámů Duo a Trio jako vzpěr namáhaných ohybem a jako ostatních stavebních prvků namáhaných dvojitým ohybem. Proč právě KVH U dřevěné rámové konstrukce stavebník od venkovní ceny očekává, že plášť budovy bude větruvzdorný a vzduchotěsný, a že bude splňovat všechny platné požadavky týkající se tepelné izolace, ochrany proti vlhkosti a akustické izolace. Užitné vlastnosti dřevěných konstrukcí musí být navrženy, vypočteny a konstrukce provedena tak, aby nebyla negativně ovlivňována nepřípustně velkými deformacemi. Stavebník, projektant nebo zpracovatel ti všichni ocení přednosti a kvality masivního konstrukčního dřeva KVH charakterizované mnoha technickými a ekonomickými faktory. Zákazník očekává tu nejvyšší kvalitu, a proto také musí u moderní dřevostav-

7 by odpovídat kvalita použitého dřeva. To, že zdánlivá úspora na materiálu se může v konci prodražit, se ve stále větší míře ukazuje i u dřevostaveb při konečném porovnání nevysušeného stavebního řeziva s masivním konstrukčním dřevem. Z těchto důvodů používají mnozí zpracovatelé již po léta masivní konstrukční dřevo s těmi nejlepšími výsledky týkajícími se spokojenosti zákazníků i hospodářských výsledků. BSH Extrémní únosnost, tvarová stálost, estetika Lepené lamelové dřevo (BSH) je ideálním stavebním materiálem pro náročnou bytovou, občanskou i průmyslovou výstavbu a zároveň i pro výstavbu architektonicky neobvyklých objektů. Lepené lamelové dřevo BSH má extrémní nosnost při relativně nízké vlastní hmotnosti, je rozměrově stálé, umožňuje přesné lícování a umožňuje velmi snadné opracování. Na standard kvality a technologie výroby jsou kladeny vysoké nároky, které jsou v průběhu výroby neustále kontrolovány a testovány. K dispozici jsou veškeré dokumenty a příslušné certifikace. Pro výrobu je používáno vysoce jakostní sušené řezivo dle DIN /A1 (dřevěné konstrukce výpočet a provedení). Jednotlivá prkna jsou tříděna tak, aby byly odstraněny veškeré nežádoucí prvky dřeva, které by mohly ovlivnit kvalitu a vlastnosti produktu. Jednotlivé lamely o tl. max. 45 mm se spojují zubovitými spoji. Lamely, na které je po celé ploše naneseno lepidlo, jsou pak vrstveny a po dosažení požadovaného hrubého rozměru jsou slisovány. Vrstvením jednotlivých lamelových prken je možno vyrobit téměř každou velikost. Po vytvrdnutí lepidla se pak hoblováním a zařezáváním upraví výrobek na přesný rozměr. Výhodou je i možnost výroby obloukových prvků s předem udaným ohybem. Pro konstrukci i estetiku Tento stavební materiál s všestranně hoblovaným a fasetovaným povrchem dokáže i ve viditelných oblastech staveb rozvinout své přednosti a splnit ty nejvyšší estetické a architektonické nároky. Podle účelu použití se vyrábějí dva druhy sortimentu, které se však v podstatě liší jen vlastnostmi povrchu: (BSH) lepené lamelové dřevo pro pohledové konstrukce (BSH) lepené lamelové dřevo pro nepohledové konstrukce Povrchová úprava Při trvale nízké vlhkosti dřeva 15 % je možné (při zohlednění stávajících rámcových podmínek) vyloučit napadení houbami porušujícími dřevo. Vrstvené lamelové dřevo působí samo o sobě velmi harmonicky ve spojení s materiály, jako jsou např. přírodní kámen, beton nebo také ocel. Úprava barvami, vosky nebo lazurováním je možná, avšak není nezbytně nutná. Oblasti použití Vynikající vlastnosti vrstveného lamelového dřeva, jako je únosnost, estetický dojem a komfortní opracovatelnost činí tento stavební materiál nepostradatelným pro výstavbu budov s dřevěnou skeletovou konstrukcí. BSH se používá také u pevných konstrukcí, kde má nosnou funkci u mezipatrových stropů a mezilehlých rovin. Závěr Dřevo je a bude vždy obnovitelným zdrojem a zůstane ve všech formách zpracování nepostradatelnou součástí používaných materiálů v oblasti stavitelství. Je jen otázkou času, než se dřevostavby a tyto výše uvedené produkty stanou i u nás běžnou součástí moderní výstavby. DODAVATEL: masivního konstrukčního dřeva KVH lepených vrstvených hranolů BSH OSB desek a palubek stavebního řeziva překližek Česká republika Vyškov Průmyslová 717/8g tel Brandýs n/l Průmyslová 1893 tel Vlašim Domašín 275 tel Rokycany Nové Město 1123 tel Česká Třebová Semanínská 2097 tel Ostrava-Krásné Pole Družební 702 tel Slovenská republika Špačince Hospodárská 448 tel Žilina Kamenná 1 tel Ličartovce Ličartovce 300 tel

8 NEJVùT Í D EVOSTAVBA V PRAZE STANICE P ÍRODOVùDCÒ DDM HLMP PREFIX I. etapa stavby Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy je umístěna v Drtinově ulici v Praze 5 Smíchove. Úspěšný projekt Stanice přírodovědců, který DDM provozuje, je situován do areálu zahrady mezi Holečkovou a Plzeňskou ulicí. Stanice funguje dlouhá léta jako areál určený pro trávení volného času dětí i dospělých s orientací na přírodovědné aktivity především chovatelství, teraristiku, pěstební činnosti a chemii. Provoz areálu a stavby jsou financovány z investičních prostředků Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy respektive Magistrátu hlavního města Prahy, který je zřizovatelem DDM. KONCEPT A URBANISTICKÉ REŠENÍ Koncept vychází z předpokladu pavilónové stavby, která vytváří vlastní prostor a hmotově reaguje na požadavek na plošného využití. Hmota stavby je dělena do jednotlivých pavilónových segmentů. Objemově je objekt komunikačním obloukem, na který jsou navlečeny pavilony pobytových místností, kluby a zázemí objektu v různých výškových úrovních. Pavilony vytváří vnitřní, částečně uzavřený, prostor dvorů mezi patrovými částmi. Z hlediska urbanistického řešení základní hmota objektu odděluje využívanou pěstební část zahrady od severozápadní části parkingu a okolních objektu. Celkové urbanistické řešení je na-vrženo s ohledem na budoucí přemístění stávajících provozů z původních objektů, které jsou nevyhovující, jejich budoucí odstranění a výstavbu terárií a skleníku v návaznosti na novostavbu stanice. ARCHITEKTONICKÉ REŠENÍ Architektura odráží účel stavby, veřejné finance a prostředí ve kterém je stavba umístěna. Účel stavby, odražený v základním dělení hmoty objektu, je výsledkem architektonické studie zapracované do projektu pro územní řízení ateliérem Holub v roce Změna dispozice, změna členění fasád a materiálové provedení jsou výsledkem architektonického návrhu zpracovaného ateliérem H.A.N.S. v srpnu Architektura použitím cenově nenákladných prvku jak v konstrukci stavby, tak v opláštění reaguje na skutečné investiční poměry a nesnaží se zaujmout architektonickou nebo materiálovou exhibicí. Použity jsou ekonomické prvky současné výstavby se zdůrazněním povahy materiálu. Architektura odráží trávení volného času dětí i dospělých. Funkčnímu využití je podřízeno barevné řešení, řešení fasád objektu i celková struktura materiálového provedení v interiéru a exteriéru.

9 MATERIÁLOVÉ REŠENÍ Původní kombinace dřevostavby s betonovými prvky byla redukována s ohledem na investiční náklady na 90-ti procentní dřevostavbu v nosné konstrukci a 100 procentní suchou stavbu v opláštění fasád a střechy objektu. Suchý systém skladby obvodových stěn založený na programu FERMACEL a exteriérovém laťování na difúzní UV stabilní folii STAMISOL má především radikální význam pro zrychlení celé výstavby. Exteriérové laťování vytváří výrazný architektonický prvek, který jednoznačně zlepšuje celkovou tepelnou pohodu objektu. Výrazným materiálovým prvkem v interiéru jsou OSB desky opatřené interiérovými nátěry, které, kromě estetického významu, mají i investorem požadovanou mechanickou odolnost. Je nutno dodat, že představa architektů byla v průběhu stavby výrazně ovlivněna dodavatelem, který realizoval podstatně pracnější prvky z čistého entuziasmu pro dřevo aplikované v interiéru i exteriéru. KONSTRUKCNÍ SYSTÉM DŘEVOSTAVBY A PRVKY SUCHÉ VÝSTAVBY FERMACEL Konstrukční systém je kompletní dřevo-konstrukcí založenou na prostorově tuhých rámech ztužených OSB deskami. V průběhu realizace byly díky klimatickým podmínkám vypuštěny v převážné míře ocelové a železobetonové prvky a konstrukce byla navržena kompletně v provedení řezaného a hraněného řeziva. Na místech vyšších účinků pak v provedení lepených prvků. Díky tomuto přístupu byla převážná část konstrukce realizována v systému suché montáže v období leden/únor, kdy klima a povětrnost prakticky znemožňovala jiný postup výstavby. Dřevostavba tak umožnila flexibilní reakci na klimatické podmínky a enormně snížila dobu realizace celkového záměru. SUFFIX Konceptuálně je stavba kompromisem mezi investičními náklady a realizovatelností celého projektu. Stanice reflektuje úzkou spolupráci dodavatele a projektanta v průběhu výstavby a odvahu (především ze strany dodavatele a investora) měnit navržené prvky tak, aby výsledek byl realizovatelný v čase, rozpočtu projektu a navíc uspokojil všechny zainteresované strany. Vyústěním realizace projektu I. Etapy novostavby Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy je zřejmě největší moderní dřevostavba na území Prahy realizovaná v uplynulých 15-ti letech. NEJVĚTŠÍ DŘEVOSTAVBA V PRAZE STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ DDM HLMP ZÁKLADNÍ DATA zhotovení dokumentace 08/ /2005 realizace stavby 12/ /2006 zastavěná plocha celková 500 m 2 podlažní plocha celková 860 m 2 INVESTOR Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy zástupce investora: Ing. Mgr. Libor Bezděk za OMT HLMP Ing. František Postránecký PROJEKTANT H.A.N.S. stavby, a.s. autoři architektonického řešení: Ing. arch. Jan Jarolímek Ing. arch. Josef Pfeifer DODAVATEL PALIS PLZEŇ s.r.o. zástupce dodavatele: Ing. Jaromír Eismann Jaromír Eismann jr.

10 Poznámky k problematice spolehlivosti dfievûn ch konstrukcí Antonín Lokaj* Abstrakt Timber structures make systems, which are during his design, building and usage influenced by many various uncertainties. Main of these are in the field of material and geometrical characteristics, load actions, static models and also human blunders. Probabilistic method SBRA can take into account almost all of these uncertainties. Only in the case of human blunders cannot help engineering probability assessment. Improving of control mechanism and education of experts is necessary. 1. Úvod specifikace problematiky Stavební konstrukce musí po celou dobu předpokládané životnosti vyhovovat návrhovým požadavkům s příslušným stupněm spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti je rozdílná pro únosnost, použitelnost i trvanlivost konstrukce. Dřevěné konstrukce (stejně jako konstrukce na jiné materiálové bázi) tvoří systém, na který působí v procesu návrhu, výroby i provozu mnoho nahodilých jevů a nejistot, ovlivňujících jeho výslednou spolehlivost. Mezi rozhodující nejistoty patří zejména: a) nejistoty při stanovení vlastností materiálů a geometrických údajů o konstrukci b) nejistoty při stanovení zatížení (a jeho účinku) c) nejistoty výpočetních modelů odezvy konstrukce na účinky zatížení d) nahodilost výskytu hrubých chyb (zejména obtížně předvídatelná lidská pochybení) při návrhu, výrobě a montáži, při provozu (údržbě), příp. rekonstrukci objektu. Nejistoty uvedené v bodech a) až c) mají vágní (fuzzy) charakter a je nutno je zahrnout do návrhu v rámci inïen rského pojetí spolehlivosti. Nejistoty uvedené v bodě d) mají nahodilý (stochastický) charakter a přesahují možnosti inženýrské spolehlivosti. Jsou předmětem zkoumání rizikového inïen rství (viz např. [4]). 2. Metody posuzování spolehlivosti konstrukcí V minulém století byly vyvíjeny a postupně zaváděny do projekční praxe prostřednictvím norem metody posuzování spolehlivosti konstrukcí. Vývoj těchto metod vedl od deterministických metod dovolených namáhání a stupně bezpečnosti, k polo pravděpodobnostní metodě dílčích součinitelů, na které jsou založeny v současnosti do praxe uváděné evropské normy pro navrhování konstrukcí (tzv. Eurokódy). Metoda dovolen ch namáhání vychází z podmínky: σ max < σdov (1) kde σdov = σkrit / k (2) přitom jediný součinitel k obsahuje všechny nejistoty při stanovení účinku zatížení σmax i odolnosti materiálu σkrit. Metoda dovolených namáhání tedy neumožňuje vyjádřit nejistoty jednotlivých veličin jak na straně účinků zatížení, tak na straně odolnosti konstukce. Neumožňuje rovněž využití plastických rezerv materiálů. Metodu stupnû bezpeãnosti lze charakterizovat vztahem: s= Xodol / Xzat > s0 (3) kde vypočtený stupeň bezpečnosti s má být větší než normativně předepsaná hodnota s0. Metoda se snaží o dokonalejší vystižení chování konstrukce pomocí souhrných veličin odolnosti konstrukce Xodol a zatížení Xzat, nejistoty jednotlivých veličin však opět nedokáže rozlišit. Spolehlivost konstrukce je i v této metodě vyjádřena jediným součinitelem stupněm bezpečnosti s. Deterministický přístup k posudku spolehlivosti podle výše popsaných dvou metod byl nahrazen polopravděpodobnostní metodou dílãích souãinitelû. Tato metoda používaná v současných národních i mezinárodních normách pro navrhování bývá nepřesně nazývána metodou mezních stavů. Podstatu metody dílčích součinitelů lze charakterizovat vztahem: Sd < Rd (4) kde Sd představuje návrhovou hodnotu účinku zatížení a Rd návrhovou hodnotu odolnosti konstrukce. Obě tyto veličiny jsou vyšetřovány odděleně a jejich hodnoty jsou stanoveny na základě charakteristických hodnot upravovaných dílčími součiniteli. Metoda umožňuje vyjádření nejistot v oblasti účinků zatížení, materiálových a geometrických charakteristik i modelových nejistot. Metoda umožňuje využití plastických rezerv materiálů i aplikaci teorie druhého řádu, neumožňuje však přímé určení pravděpodobnosti poruchy. Další v vojov stupeň vede k pravdûpodobnostnímu pojetí inženýrského posudku spolehlivosti, založeném na plně pravděpodobnostních metodách. Jednou z těchto metod je SBRA (Simulation based Reliability Assessment) viz [1], [2] a [6]. Tato metoda je založena na využití simulační techniky a přímé metody Monte Carlo. Proměnné jsou vyjádřeny ohraničenými histogramy. Metoda umožňuje přímé vyjádření pravděpodobnosti poruchy analýzou funkce spolehlivosti v mnoha simulačních cyklech FS (FS = R - S): FS(R, S) 0 (5) kde S označuje účinek zatížení a R odolnost konstrukce. Pravděpodobnost poruchy (počet simulačních cyklů, ve kterých nebyla splněna podmínka (5) došlo k poruše, k celkovému počtu simulačních cyklů) pf lze vyjádřit: pf = P{FS(R, S) < 0} (6) Spolehlivost je pak vyjádřena srovnáním výpočtové pravděpodobnosti poruchy pf a návrhové pravděpodobnosti poruchy pd dané normativně. 3. Hlavní faktory y ovlivàující spolehlivost Dřevo a materiály na bázi dřeva se vyznačují poměrně značnou variabilitou fyzikálních a mechanických vlastností. Tuto variabilitu způsobuje jednak samotná struktura to- *Antonín Lokaj, Ing., Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, Katedra konstrukcí, L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba, tel , 8 PSM stavební infozpravodaj

11 hoto přírodního materiálu, jednak výskyt přirozených defektů (suky, trhliny, odklon vláken, atp.). U aglomerovaných materiálů (překližky, dřevotřískové, dřevovláknité desky, aj.) k těmto faktorům ještě přistupuje vliv způsobu zpracování v procesu výroby. Je zřejmé, že všechny tyto nejistoty je obtížné vystihnout jedinou charakteristickou hodnotou, která je upravována dílčím součinitelem materiálu, jak je tomu v současných normativních předpisech. Pravděpodobnostní přístup, využívající ohraničených histogramů, umožňuje výstižnější vyjádření variability fyzikálně mechanických a geometrických vlastností materiálů na bázi dřeva. Příklad rozdělení pravděpodobnosti ohybové pevnosti a modulu pružnosti v ohybu dřevěných hranolů konstrukčních rozměrů viz obr. 1 (podle [5]. Z uvedených histogramů vyplývá, že charakteristické hodnoty uváděné v normách jsou stanoveny bezpečně. obr. 2: Histogram rozdûlení pravdûpodobnosti rychlosti vûtru v Praze-Ruzyni (podle [7]) obr. 1: Histogramy rozdûlení pravdûpodobnosti pevnosti v ohybu (MOR vlevo) a modulu pruïnosti v ohybu (MOE vpravo) dfievûn ch hranolû konstrukãních rozmûrû podle [5] ZatíÏení jsou v současných normách vyjádřena charakteristickými hodnotami určenými na základě dlouhodobých pozorování a měření (zejména klimatická zatížení staveb). Tyto hodnoty jsou dále upravovány dílčími součiniteli, které vyjádřují pravděpodobnost vzniku extrémních hodnot těchto zatížení a dále pravděpodobnost současného působení těchto extrémních hodnot v kombinacích zatížení. V pravděpodobnostním přístupu je zatížení rovněž vyjádřeno ohraničenými histogramy, které jsou pro klimatická zatížení sestavovány podle podkladů ČHMÚ. Příklad ohraničeného histogramu s rozdělením pravděpodobnosti zatížení větrem v Praze-Ruzyni je na obr. 2. Histogram je sestaven na základě výsledků čtyřicetiletého měření. Z tohoto obrázku je zřejmé, že se i v našich podmínkách může vyskytnout extrémní rychlost větru, přesahující hodnoty udávané v současných normách pro zatížení stavebních konstrukcí. Podobně tomu bylo v letošní zimě u zatížení sněhem, kdy byly v některých oblastech ČR výrazně překročeny dlouhodobě pozorované hodnoty. V poãtové modely odezvy konstrukce na zatíïení v oblasti dřevěných konstrukcí musí zohledňovat určité zvláštnosti, které jsou těmto materiálům na bázi dřeva vlastní. Jde o skutečnost, že pevnostní a přetvárné vlastnosti materiálů na bázi dřeva jsou závislé především na způsobu a historii zatěžování a na vlivech prostředí, kterým je konstrukce vystavena (vlhkost, teplota, degradační faktory). Tomuto požadavku poměrně dobře vyhovuje pravděpodobnostní model založený na principu akumulace dílčích poškození a madisonských křivkách (viz [1], [2] a [6]). Hrubé chyby mohou vznikat z různých příčin (neznalost, podcenění, spěch, aj.). Typickým příkladem z poslední doby je podcenění prostorové tuhosti střešních konstrukcí sestavených z rovinných příhradových vazníků. Materiál, dimenze průřezů nosných prvků i jejich spoje jsou zpravidla navrženy korektně, ale je třeba si uvědomit, že tyto rovinné prvky spolu s prostorovým ztužením vytvářejí trojrozměrný systém (u dřeva je významná i čtvrtá dimenze časový faktor). Ukázka nedostatečného prostorového ztužení rovinného příhradového střešního vazníku vedoucí k nadměrným vybočením hrozícím kolapsem je na obr. 3. Jak mohou tyto chyby skončit (tj. kolapsem celé konstrukce), je uvedeno na obr. 5. Vážným problémem silně ovlivňujícím spolehlivost konstrukcí jsou dodatečné zásahy poškození konstrukce z různých důvodů např. montáže technologií, kdy jsou nevhodně přitěžovány, narušovány, či dokonce odstraňovány některé nosné prvky, které z nejrůznějších důvodů překážely (obr. 4). obr. 3: Vyboãení nedostateãnû stabilizovaného tlaãeného pásu pfiíhradového vazníku PSM stavební infozpravodaj

12 obr. 4: Odstranûná diagonála pfiíhradového vazníku 4. Souhrn a závûry Naše znalosti v oblasti materiálových charakteristik je třeba nadále rozšiřovat a doplňovat. Je nutné zpracovat databáze s údaji o mechanických a fyzikálních charakteristikách materiálů na bázi dřeva, zejména v případě nových aglomerovaných materiálů, a to na základě statisticky vyhodnocovaných testů na vzorcích konstrukční velikosti. Zkušenosti z posledních let i letošní zimy naznačují, že hodnoty klimatických zatížení bude třeba v některých oblastech našeho území přehodnotit. Údaje o velikosti zatížení uváděná v normách jsou sice stanovena na základě dlouhodobých pozorování a statistických metod, ale je třeba vzít v úvahu měnící se klimatické podmínky, částečně ovlivněné lidskou aktivitou a často i nedostatečně dlouhé období, ze kterého jsou hodnověrné údaje k dispozici. Modely chování prvků a spojů dřevěných konstrukcí v mezních stavech únosnosti i použitelnosti je třeba vyvíjet na základě teoretických rozborů podpořených experimenty. Hrubé chyby nelze zcela vyloučit, lze jim předcházet důsledným uplatňováním systému řízení jakosti, soustavným vzděláváním odborné veřejnosti, poučením se z chyb, které byly učiněny a vedly k haváriím konstrukcí. obr. 5: Zfiícená stfie ní konstrukce tvofiená nedostateãnû prostorovû ztuïen mi pfiíhradov mi vazníky Oznámení Při řešení byly využity teoretické výsledky dosažené za finančního přispění MŠMT, projekt 1M , v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS. Literatura [1] Marek P., Guštar M., and Anagnos T., Simulation-based Reliability Assessment for Structural Engineers, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 1995, 365 pp. [2] Marek P., Brozzetti J., Guštar M., and Tikalski P. (editors), Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation Backround, Excercises and Software 2 nd Edition, ITAM CAS Praha, 2003, 472 pp. [3] Marek P., Guštar M., Computer program AntHill TM, Prague, ARTech, [4] Holický, M., Marková, J., Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik, ES ČVUT Praha, 2005, ISBN [5] Kuklík P., Kuklíková A., Nondestructive Testing of Solid Timber. Proc. International Conference on Wood Fiber Composites, Stuttgart, 2000, pp [6] Lokaj A., Využití pravděpodobnostní metody SBRA při navrhování dřevěných konstrukcí, doktorská disertační práce na VŠB Technická univerzita Ostrava, [7] Němec, L. Marek, P., Zatížení sněhem a větrem. Stavební obzor, roč. 9, č. 10, 2000, str PSM stavební infozpravodaj

13 Konstrukãní detaily pasivních domû na bázi dfieva Libor Matûjka* 1 Úvod Dfievo je pravdûpodobnû nejstar í stavební hmotou. Stále se zvy ující poïadavky na ochranu pfied poïárem, náhrada dfieva ocelov mi a betonov mi konstrukcemi byly zfiejmû pfiíãinou vytlaãování dfieva na okraj zájmu. Naprost opak je v ak moïno sledovat v navrhování a vyuïívání dfieva v souãasn ch stavebních systémech. VyuÏívání obnoviteln ch zdrojû energie, energetick ch úspor a vy í energetické úãinnosti související s udrïiteln m rozvojem jsou deklarovány v Zelené knize z roku 2000, kterou pfiijala Evropská komise. 2 V vojové trendy Dfievo je moïno vnímat jako materiál podporující udrïiteln rozvoj, zejména s tûmito hlavními atributy: je recyklovateln, zdravotnû nezávadn, v hodn z energetického hlediska. 3 Stavební systémy a konstrukãní detaily Návrh konstrukãních detailû je sloïit proces, ve kterém není moïno pouïívat pouze exaktní metody hodnocení. Je nutné respektovat legislativní poïadavky, normy i empirické zásady, a to zejména v úrovni prvotního rozhodování. Je nezbytné se rozhodnout na základû dlouhodob ch, ovûfien ch zku eností a praktick ch poznatkû, eventuelnû orientaãních v poãtû mezi dvûma zcela protichûdn mi vlastnostmi navrhovaného konstrukãního detailu nebo napfi. v bûrem z architektonick ch návrhû. Pfii tûchto rozhodnutích se uplatàují rovnûï kvalitativní rozbory a hodnocení. Na obr. 2 je pûdorys a fiez návrhu pasivní administrativní budovy s vyuïitím kombinace Ïelezobeton dfievo. UdrÏiteln rozvoj stavûní z energetického hlediska je v souãasné dobû podporován principem nízkoenergetick ch a pasivních domû a dále vyuïitím druhotn ch surovin. Nízkoenergetick dûm je podle âsn :2 Tepelná ochrana budov, oznaãení budov s roãní potfiebou tepla na vytápûní nepfiesahující 50 kwh (m 2 a). Pasivní domy jsou budovy s roãní mûrnou potfiebou tepla na vytápûní, nepfiesahující 15 kwh (m 2 a). Takto nízkou energetickou potfiebu tepla na vytápûní lze kr t bez pouïití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného vûtrání obsahujícím úãinné zpûtné získávání tepla z odvádûného vzduchu (rekuperací) a doplàkové zafiízení pro ohfiev vzduchu v období znaãnû nízk ch venkovních teplot vzduchu. Nulov dûm (nûkdy téï kvazinulov ), v citované normû uveden není, av ak uvaïuje se s objektem se spotfiebou energie na vytápûní blíïící se nule. Trend v stavby nízkoenergetick ch a pasivních domû v západní Evropû má dynamicky rozvíjející se charakter. Nejvût í poãet tûchto domû je v Rakousku obr. 1 2 Návrh pasivní administrativní budovy** 1 V voj v stavby pasivních domû v Rakousku podle IG Passivhaus Ãsterreich Vedle celkového mnoïství primární energie spojené s provozem budovy 120 kwh (m 2 a), poïadavkû na maximální souãinitel prostupu tepla U stûnou 0,1 0,15 W/m 2 K, jsou kladeny velmi pfiísné po- Ïadavky na celkovou neprûvzdu nost obvodového plá tû, a tím zamezení nekontrolovateln ch únikû tepla. Nejen z tohoto dûvodu, ale i z dûvodu eliminace tepeln ch mostû je velmi nároãn návrh konstrukãních detailû a jejich realizace. Dfievo je uplatnûno v systému obvodového plá tû s maximální snahou eliminace tepeln ch mostû. Tlou Èka tepelné izolace u pasivních domû dosahuje cca 400 mm, proto si konstrukce detailû vyïaduje speciální návrh obr. 3. Pfii optimalizaci u konkrétního konstrukãního detailu je moïné aplikovat matematickou anal zu fyzikálnû technickou, funkãní, technologickou, technicko ekonomickou, aj. V této etapû se jiï plnû uplatní kvantitativní anal za a syntéza, podloïená v sledky pfiesného mûfiení a v poãtû. Proces návrhu je velmi mnohostrannou, nároãnou a vût inou interdisciplinární záleïitostí. Splnûním konkrétních poïadavkû pfii návrhu konstrukãního detailu vzniká velká pravdûpodobnost rozporupln ch fie ení. Nûkteré poïadavky lze splnit na úkor jin ch a proto je nutné nést následky, které vyplynou z jejich nedodrïení. Pfiíkladem optimalizací jsou detaily na obr. 4 a 5. Pomûrnû vyuïívaná je optimalizace pfii pouïití tzv. metody koneãn ch prvkû, vrstev nebo pásû. Hlavním principem je dûlení v seku *Libor Matûjka, Ing. CSc., Ph.D.,Vysoké uãení technické v Brnû, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Vevefií 95, Brno, tel.: , **Pavelka, J. nepublikováno PSM stavební infozpravodaj

14 det. A det. B 6 Dfievostavba pasivního bytového domu 3 Konstrukãní detail schéma obvodového plá tû pro pasivní dûm 7 PÛdorys pasivního bytového domu*** 4 Detail atiky pasivního domu 5 Detail obvodového plá tû a nosné konstrukce pasivního domu pûdorys ***Neupauer, J. nepublikováno 8 Perspektivní pohled na dfievûn pasivní dûm od jihozápadu 9 Perspektivní pohled na dfievûn pasivní dûm od jihov chodu 12 PSM stavební infozpravodaj

15 zkoumaného prvku na koneãn poãet oblastí s koneãnou velikostí. Velmi úãelná je aplikace pfii fie ení otázek souvisejících s vedením tepla a vlhkosti. Z v sledkû teplotních a vlhkostních polí je moïné posoudit vhodnost navrhované konstrukãní úpravy a získat vstupní údaje pro synergické pûsobení materiálû. Pfiíklad pasivního dfievûného obytného domu s betonov m suterénem je na obr. 6, 7 a 8, 9. Na následujícím obr. 10 je znázornûn konstrukãní detail dfievûného domu v místû v stupu na terasu a na obr. 11 je fiez atikou stfiechy se slunolamem. Pfii návrhu pasivních a nízkoenergetick ch domû je rozhodující tepelná izolace oplá tûní s dûrazem na minimalizaci prûvzdu nosti plá tû. Podporou udrïitelného rozvoje stavûní je vyuïití tepelné izolace z recyklovan ch organick ch materiálû, dostupn ch na na em trhu. Nejznámûj ími v robky z rozvláknûné celulózy je zfiejmû CLIMATIZER PLUS v robce CIUR a.s., TEMPELAN v robce ENROLL a nebo ISOFLOC od v rob- 11 detail B obvodov plá È v místû v stupu na balkon 10 detail A atika pasivního domu ce Isofloc Wärmedämtechnik GmbH. Ze lnu a konopí, pod obchodním názvem ISO- FLACHS nebo HERAFLACHS, je moïno najít desky, plsè nebo sypaninu. Z odpadní bavlny se vyrábí rohoïe, vata, pletence a prouïky s názvem ICOCOTTON. 4 Závûr Závûrem vlastního procesu návrhu konstrukãních detailû jsou objektivní v sledky a podklady pro jejich dimenzování a konstrukãní uspofiádání. K zaji tûní tohoto cíle je nutné volit takové v poãtové modely, které se nejvíce pfiibliïují reálnému chování materiálû a konstrukcí. DosaÏené v sledky je v ak nutno konfrontovat s existující skuteãností, a tím vytváfiet zpûtnou kontrolní vazbu. Pfiíspûvek vznikl s podporou MSM progresivní stavební materiály s vyuïitím druhotn ch surovin a jejich vliv na Ïivotnost konstrukcí. PSM stavební infozpravodaj

16 PASIVNÍ DÒM Pasivní dûm historie domu skoro bez topení Snaha o sniïování energetické nároãnosti vedla pfiedev ím ve skandinávsk ch zemích k v voji objektû, které se v souãasné dobû naz vají nízkoenergetické. Tyto objekty se osvûdãily hlavnû pro svoji jednoduchost a rychle pouïiteln standard v stavby. Po ovûfiení v ech parametrû pfii realizaci mnoha v zkumn ch a demonstraãních objektû, pfiedev ím po jasném dûkazu úspor nákladû na topení v porovnání se standardní v stavbou, byla ve védsku jiï v polovinû osmdesát ch let realizována vût ina domû v nízkoenergetickém standardu. A to ve v razném pfiedstihu pfied stavební normou. Teprve v roce 1991 se v této zemi stal nízkoenergetick standard normou závazn. Ov em v voj pokraãoval dál. V roce 1995 u na ich západních sousedû vstoupilo v platnost nafiízení spolkové vlády SRN o v stavbû objektû, které musí splàovat pfiedem daná kritéria maximální spotfieby energie na topení vztaïené na 1 m 2 obytné plochy za rok 110 kwh/m 2 a. Bylo to o cca 30 % sní- Ïení energetick ch poïadavkû na stavby v SRN z roku 1984, kdy byla stanovena max. spotfieba energie na vytápûní ve v i 160 kwh/m 2 a. Jen pro zajímavost poïadavek SRN z roku 1995 byl témûfi shodn s poïadavkem védsk ch stavebních pfiedpisû z roku PoÏadavky âsn z uveden ch let radûji zmiàovat nebudeme. Trend byl ale jasnû nastaven. V posledních 10 20ti letech pak do lo k v raznému posunu i v národních pfiedpisech dal ích nejvyspûlej ích zemí. Hodnoty, dfiíve dosahované u experimentálních objektû, se pomalu stávají hodnotami bûïnû poïadovan mi (graf. 1). Co to znamená nízkoenergetick objekt? Postavit v dne ní dobû nízkoenergetick nebo dokonce energeticky pasivní dûm není díky moderním stavebním materiálûm a dlouholet m zku enostem Ïádn m technick m ofií - kem. K dosaïení skuteãnû nízké energetické spotfieby objektu staãí rozumnû zvolit cel koncept stavby, dodrïet nûkolik základních technick ch pravidel (kvalitní tepelnû izolaãní obálka stavby, eliminace tepeln ch mostû, zaji tûní vzduchotûsnosti). Primární jmen. hodnota v kw/m 2 a obvodov ch konstrukcí, zabránûní kondenzace vodní páry, vyuïití pasivních ziskû, pouïití úãinn ch a energeticky úsporn ch technick ch zafiízení budovy (napfi. fiízené vûtrání s rekuperací odpadního tepla s vysokou úãinností rekuperace tyto systémy jsou uï u NED nezbytné!) a dokonale provést ve keré stavební procesy. Dosáhnout i extrémnû nízké spotfieby energie pfiitom rozhodnû nemusí znamenat v znamné nav ení finanãního rozpoãtu stavby. PouÏití tepelnû izolaãních sendviãov ch konstrukcí mûïe b t dokonce levnûj í neï v stavba pomocí nûkter ch konvenãních zdicích systémû pouïívan ch dnes v masovém mûfiítku. V znamné investiãní úspory je také moïné dosáhnout vylouãením nákladn ch zafiízení tradiãních otopn ch systémû, které v budovû s minimální energetickou spotfiebou mohou vystfiídat alternativní technologie jako nucená ventilace s rekuperací tepla, solární kolektory a podobnû. To v e se pfiitom dûje pfii nezanedbatelném zv ení vnitfiní pohody stavby vãetnû pohody tepelné. Je nutné zdûraznit, Ïe celkovou spotfiebu energie, potfiebnou v celém Ïivotním cyklu budovy, je tfieba chápat jako souãet v robní energie (coï je energie potfiebná na v robu a pfiepravu stavebních hmot a v robkû pro budovu a její v stavbu) a provozní energie jako energie na provoz budovy. Zatímco u star ích budov bylo moïné povaïovat za typick pomûr v robní ku provozní energii asi 1:7 aï 1:10, je pfiedev ím u nízkoenergetick ch domû tento pomûr i pfii niï ích absolutních hodnotách 1: 3. SníÏení tohoto pomûru pfii zachování v e provozní energie je moïné dosáhnout mimo jiné pouïitím v robkû dfievûn ch, popfi. na bázi dfieva. Odhaduje se, Ïe tyto v robky spotfiebují 3 aï 5krát ménû v robní energie neï v robky na bázi cihly, betonu a vápna. PouÏitím stavebního materiálu také ovlivàujeme uvolàování CO2 pfii realizaci tûïk ch zdûn ch, betonov ch konstrukcí je spotfiebováno více energie na vlastní v robu a pfiepravu (viz v e) neï realizací konstrukcí smí en ch popfi. jen dfievûn ch. Pfii pouïití dfievûn ch konstrukcí je pak CO2 v konstrukci vázán po celou Ïivotnost stavby. V znamnou poloïkou v celkové energetické nároãnosti je i místo stavby = vzdálenost na denní dojíïdûní do zamûstnání apod. Na následujícím grafu je pak vidût nárûst koncentrací CO2 dle hodnot získan ch z vrtû v ledovcov ch polích, popfi. dlouhodob m mûfiením. Tento nárûst je v raznû rychlej í, neï by odpovídalo dfiívûj ím pfiirozen m zmûnám, byla by to jen náhoda, kdyby v tom lidstvo nemûlo prsty. Primární jmen. hodnota v kw/m 2 a 14 PSM stavební infozpravodaj

17 Co je to energeticky pasivní objekt (EPD)? Energeticky pasivní objekt (EPD), v vojov pokraãovatel objektû NED, jak jiï sám název napovídá, je celkovû konstruován podle základní nosné ideje, kterou formuloval dr. Wolfgang Feist (zakladatel PASIVHAUS IN- STITUT DARMSTADT Nûmecko) zaãátkem devadesát ch let minulého století. PouÏít konstrukce objektu natolik kvalitní, Ïe nejsou potfieba extrémnû drahé a sloïité systémy, nároãné na obsluhu. Samostatn topn systém je moïné nerealizovat, v e fie it v rámci nutného vûtracího systému. Na zmûnu venkovních teplot tak nemusí reagovat velká otopná soustava s velk m objemem vody v systému. Dokonale zaizolovan dûm (vãetnû kvalitních oken s poïadovan mi parametry zasklení) na tyto zmûny teplot reaguje pomalu, pfiípadné malé dohfiátí nebo chlazení interiéru je pak moïné ovlivàovat pomocí zmiàovaného vûtracího systému, kter v tûchto objektech je nutné realizovat v kaïdém pfiípadû. Právû na toto popsané chování se vztahuje ono magické slovíãko pasivní. Dal ím sniïováním spotfieby energií se také sniïuje závislost vyspûl ch zemí na dovozu fosilních paliv z krizov ch míst, vã. odlivu penûz do tûchto oblastí. Zajistit energii pro takto realizované objekty bude moïné z domácích zdrojû. Napfi. energie pro jeden takto realizovan dûm mûïe na topnou sezónu zajistit 2 m 3 palivového dfieva. Pro nûkolik domû mûïe b t v provozu kotelna velikosti souãasné kotelny bûïného domu, realizovaného v sedmdesát ch letech minulého století. V zahraniãí jsou tato energeticky témûfi sobûstaãná centra jiï realizována. V hody pasivních domû: Ideální teplota interiéru i pfii velmi nízk ch venkovních teplotách nejsou Ïádné studené plochy, od kter ch by mohlo b t vnímáno studené proudûní. Teplota v ech konstrukcí (podlahy, stûny, stropy) je pouze o desetiny (max. 1 C) niï í, neï poïadovaná teplota prostoru. Teplota oken (skel) je za tûchto podmínek niï í o cca 2 2,5 C neï teplota prostoru. Odolnost proti pfiehfiátí v letním období ergeticky pasivní objekt (EPD), v vojov pokraãovatel objektû NED, jak jiï sám název napovídá, reaguje na zmûny venkovní teploty neteãnû, pasivnû. Na zmûnu venkovní teploty (aè jiï na oteplení nebo ochlazení) reaguje s dostateãnou ãasovou rezervou a v razn m ãasov m posunem, nekopíruje prûbûh venkovní teploty. I EPD v provedení tzv. lehké stavby se chová obdobnû jako stavba z tûïk ch materiálû v souãasném klasickém energetickém provedení. Díky realizovan m zemním registrûm pak je vyuïívána energie zemû v létû pro chlazení a v zimû pro pfiedehfiev. Kromû urãitého energetického zisku pfiispívá toto zafiízení pro v razné zlep ení pohody v interiéru (hlavnû v letním období) bez dal ích provozních nákladû na v robu chladu. Stále ãerstv vzduch díky instalovanému vûtracímu (nebo teplovzdu nému vytápûcímu systému s vûtráním) systému s rekuperací odpadního tepla (s úãinností cca 90 %) je v objektu bez prûvanu zaji tûn stále ãerstv vzduch i v noci, kdy uïivatelé spí a nechodí v pravideln ch intervalech otevírat okno a nárazovû vûtrat. V interiéru je také sniïována pra nost. Lapání prachu zaji Èují úãinné filtry vzduchotechnick ch jednotek. Úspora vûtráním poïadavky na energii pro vytápûní EPD klesají na minimum. Kromû toho, nucen systém vûtrání (nebo teplovzdu n systém vytápûní a vûtrání) díky úãinné rekuperaci vrátí do objektu cca 90 % odpadního tepla, které bychom v objektu bez rekuperace bez uïitku okny odvedli ven a ztratili. Architektura dûm podle zásad EPD musí b t realizovan jako tvarovû jednoduchá stavba bez prvkû, zvy ující plochu obálky. Diskutabilní je realizace stfie ních vik fiû, mansard, ark fiû a rizalitû. KaÏd z tûchto prvkû v raznû zvy uje tepelné ztráty domu. Neznamená to ale, Ïe je nutné stavût domy ve tvaru koule (nejlep í pomûr obestavûného prostoru vûãi plo e obálky stavby) nebo kvádru. BûÏnû jsou realizovány domy lehké i tûïké konstrukce, které mají klasick tvar se sedlovou, pultovou, rovnou nebo valbovou stfiechou. Podnikatelské baroko ale jiï nená v této v stavbû místo. Také pouïití stfie ních oken není v souladu s energetickou bilancí domu. Stav pfii pfiípadné energetické krizi pfii v padku v ech energií dokáïe EPD díky své konstrukci bez problémû pfiekonat i nûkolikadení odstávku. Samozfiejmû, Ïe teplota v interiéru poklesne o nûkolik stupàû. Ale ani pfii tfieba mûsíãní odstávce a nouzovém vyuïívání domu (zisky z osob, solární okna atd.) neklesá teplota interiéru pod 12 C. Na vytopení jedné centrální místnosti pak staãí nûkolik kusû svíãek. >> PSM stavební infozpravodaj

18 >> V mnoha publikacích jsou popsány jednotlivé dal í poïadavky na konstrukce a pouïití jednotliv ch stavebních materiálû a stavebních v robkû pro zabudování (oken a vchodov ch dvefií). Jsou v nich popsány postupy a slepé cesty v voje. Nûkolik z nich je uznáváno jako uãebnice v stavby EPD (napfiíklad Othmar Humm Nízkoenergetické domy; publikace PASIVHAUS INSTITUTu DARMSTADT atd.). I v âr je v souãasné dobû vydáváno mnoho publikací, zab vajících se tématem úspor energií a smûru v stavby NED a EPD. Vychází se ze zahraniãních pramenû, poznatkû a zku eností. VyuÏijme poznání na ich kolegû a pfieskoãme v echny jejich schûdky, smûfiující k v stavbû EPD a vstupme pfiímo do patra této technologie. Není také ale nutné, aby byla vïdy a za v ech okolností dodrïena hodnota spotfieby 15 kwh/m 2 a. VÏdyÈ i dûm s hodnotou 15,1 není ménûcenn. V souãasné dobû vzniká v na í republice obdoba PASIVHAUS INSTITUT DARM- STADT. Za hlavní úkol má osvûtu a poradenství, v dal ím kroku vybudovat síè odborníkû projektantû v ech profesí a na nû navazující pouãené realizaãní firmy. Osvícen investor by pak netrávil ãas pfiesvûdãováním v ech kolem sebe, Ïe tento smûr je rozumn, dostal by informace pfiímo od zdroje a u etfiil kromû ãasu i nemalé finaãní prostfiedky. BohuÏel, v souãasné dobû je v âeské republice realizovan ch (nebo ve v stavbû) velmi málo objektû, splàujících poïadavky na EPD. Zhor ování podmínek ve stavebnictví DÛleÏit m úkolem trhu je kultivace podnikatelského prostfiedí, etika podnikání. Obchodní vztahy hlavních úãastníkû v stavby, objednatelû a zhotovitelû neb vají vïdy na dobré úrovni. Nûkdy jsou poznamenány pokusy o získání dominantního postavení a snahou o pfiesun moïn ch rizik na partnera. To se pak projevuje v nevyváïeném stanovení podmínek, práv a povinností v prûbûhu pfiípravy i realizace investiãních akcí. Tyto tendence jsou uplatàovány ve v bûrov ch fiízeních na zhotovitele stavby nebo její dokumentace a následnû i v návrzích smluv o dílo. Jsou zdrojem napûtí na stavebním trhu a impulsem pro ífiení dal ích negativních jevû, jako je rozkolísání dodavatelsk ch fietûzcû, ífiení platební neschopnosti. Mezi dodavateli b vá tento problém redukován na vztahy velk ch a mal ch firem. Toto vidûní skuteãnosti není v ak správné. Jde o obecn vztah mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, bez ohledu na velikost kteréhokoli z nich. Vztahy zadavatele se zhotovitelem se pfiená ejí do jejich vztahu. Tato problematika souvisí velmi úzce s obchodními podmínkami zakázek. Mnohé po- Ïadavky zadání jsou nezfiídka mimo realitu. Nûktefií dodavatelé se snaïí i tyto nereálné hodnoty je tû nav it, aby získali v hodnûj í hodnocení. Je to iroké spektrum kritérií, z nichï nûkterá jsou pfiímo stanovena jako soutûïní, k jin m se pfiihlíïí pfii rovnosti uchazeãû a mohou rozhodnout ve prospûch toho, kdo tuto hru se zadavatelem rozehraje. Jde napfi. o abnormální v i bankovních záruk, neúnosné lhûty splatnosti, nereálné délky záruãní lhûty, neobvykle vysoké sankce, neodûvodnûné v e pojistek. Toto v e pûsobí problémy pfiedev ím mal m a stfiedním firmám a ve vefiejn ch soutûïích je to staví do nerovnoprávného postavení. Z dûvodû vyjasnûní odpovídajícího rozsahu obchodních podmínek vydal Svaz podnikatelû ve stavebnictví v âr publikaci V eobecné obchodní podmínky pro provádûní staveb, jejíï aktualizaci právû dokonãuje. SnaÏil se, aby v novém zákonû o vefiejn ch zakázkách byla zmínûna jako vodítko pfii jejich zadávání. Rovnost postupu jednotliv ch zadavatelû chtûl v zákonû zajistit povinnou kvalifikací zadavatelû. Pfies ve kerou snahu a hledání cest se ani jedna z obou pfiipomínek do koneãného znûní zákona nedostala. Dobré podnikatelské prostfiedí ovlivàují zásahy, které mohou stejnû dobfie podmínky vylep ovat, ale i zhor ovat. Jsou z oblasti legislativní, daàové, sociální, zamûstnanecké, pracovnûprávní. Îádn zákon v ak nepfiine- 16 PSM stavební infozpravodaj se právo sám o sobû, je zapotfiebí zajistit i jeho vymahatelnost. Nov zákoník práce, kter byl ze strany podnikatelû v mnohém odmítán, mûïe ve sv ch dûsledcích pûsobit vûãi zamûstnancûm kontraproduktivnû. Velk m finanãním i administrativním problémem, opût pfiedev ím pro malé firmy, bude zavedení povinnosti pro zamûstnavatele platit první dva t dny nemocensk ch dávek sv ch zamûstnancû. Jednoznaãnost omezení subdodávek osobami samostatnû v dûleãnû ãinn mi sice ãásteãnû eliminuje dodateãn metodick pokyn PMSV, ale pfiesto ponechává tento paragraf dostatek prostoru pro finanãní i pracovní úfiady k tomu, aby znepfiíjemàovaly Ïivot obûma stranám. Opatfiení jsou namífiena nejen proti ÏivnostníkÛm, ale i proti mal m a stfiedním firmám, pfii jejich bezproblémovém zamûstnávání tûchto osob. Stavebnictví bohuïel nemá dobrou vûkovou strukturu v dûlnick ch profesích. Stav uãàû je ménû neï tfietinov oproti skuteãné potfiebû. Je to dûsledek chybné vzdûlávací politiky státu, která má za cíl 75 80% populace smûrovat do maturitních kol a nepfiihlíïí k potfiebám trhu práce. Hrozí situace obdobná zemím EU, kde chybûjící dûlnické profese fie í masová imigrace. Pfii srovnatelné architektonické, technické a kvalitativní úrovni na ich staveb s úrovní evropskou, tvofií prozatím stále je tû konkurenãní v hodu na ich firem niï í cena stavebních prací. Tento rozdíl se bude do budoucna samozfiejmû vyrovnávat, porostou oprávnûnû mzdy, ceny stavebních materiálû a v robkû, náklady na bezpeãnost práce, na splnûní vy ích hodnot norem, nejen technick ch, ale i ochrany Ïivotního prostfiedí. JiÏ nyní se velmi nepfiíznivû odráïí do nákladû neúmûrnû vzrûstající ceny energií, plynu, ropy i elektrické energie. V mnoha pfiípadech jiï pfiesahují hodnoty cen ve star ch zemích EU, pfiesto, Ïe kaïdoroãní zisky jejich v robcû, pfiípadnû distributorû dosahují neobvykl ch v í. Ceny energií mají nejvût í dopad pfiedev ím na v robce stavebních materiálû (pfiedev ím vypalovan ch). Právû u tûchto materiálû, které pokr vají nejen ná trh, ale jsou i exportním zboïím, je velká mezinárodní konkurence a hrozí ztráta trhu. Víme, Ïe vstup do EU nelze vnímat jako pozvánku na cizí trhy, pfiesto v ak musíme jednoznaãnû prohlásit, Ïe mnohá z ochranáfisk ch opatfiení sousedních zemí mají charakter témûfi diskriminaãní. Pfii snaze na- ich firem pracovat na západních trzích zahraniãní vlády nakupily do cesty administrativní a finanãní pfiekáïky, aby ochránily svûj trh pfied zájmem tûchto zemí. V Nûmecku jsou pfiedepsaná pracovní povolení, av ak jen do v e vládního kontingentu, musí se za pracovníky odvádût pfiíspûvek do tzv. dovolenkové pokladny (tzv. ULAK). Pracuje-li pracovník v zemi déle neï 6 mûsícû, musí v Nûmecku firma platit daà z jeho mzdy, subdodavateli strhává odbûratel mûsíãnû 15 % z fakturace jako jistinu. Pro místní firmy je tento systém velmi vítan, hlavnû proto, Ïe zbavuje trh konkurence. Je to v hodné i pro nûmeck stát, protoïe absence konkurence neprohlubuje nezamûstnanost v oboru, kter prochází hlubokou krizí. V Rakousku je situace je tû jednoznaãnûj í, Rakousko nepfiidûluje v souãasné dobû Ïádn kontingent, proto zde ãeské firmy prakticky nestaví. I pfies popsané problémy a pfiekáïky vûfiíme, Ïe ãeské stavebnictví má dostatek sil na pokraãování v prosperitû i do budoucna.

19 penetrace samonivelační stěrky lepidla na parkety a podlahové krytiny parketové laky a oleje čisticí a ošetřující prostředky lepidla na obklady a dlažbu, spárovací hmoty, hydrizolace kontaktní systémy zateplování budov minerální, akrylátové, silikonové a silikátové omítky, fasádní barvy PU PĚNY TMELY LEPIDLA

20 SÁDROVLÁKNITÉ MATERIÁLY Jedním z hlavních partnerû nejvût í architektonické soutûïe Dfievûn dûm 2006 je i spoleãnost Xella Trockenbau-Systeme V robce a dodavatel sádrovláknit ch materiálû FERMACELL, spoleãnost Xella Trockenbau-Systeme, se v raznû a dlouhodobû angaïuje ve prospûch celého segmentu montovan ch staveb na bázi lehké prefabrikace dfieva. Dal ím krokem pfii podpofie vzniku moderních dfievostaveb na území âeské republiky je i partnerství soutûïe Dfievûn dûm 2006, kterou ve spolupráci s Nadací dfievo pro Ïivot, Ministerstvem zemûdûlství, Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, Ministerstvem pro místní rozvoj, âeskou komorou architektû, âeskou komorou autorizovan ch inïen rû a technikû a Technologick m centrem Akademie vûd âr vyhlásilo Ministerstvo prûmyslu a obchodu v listopadu loàského roku. FERMACELL si získal v celé Evropû vynikající povûst v oblasti montovan ch dfievostaveb, jeho moïnost univerzálního nasazení, vysoká pevnost, statická zatíïitelnost, poïární odolnost ãi zvukovû-izolaãní vlastnosti v ak vítûzí i ve sféfie administrativní a bytové v stavby. I tady se projektanti, realizaãní firmy a jejich zákazníci dennodennû pfiesvûdãují, Ïe sádrovláknité desky FERMACELL jsou ve srovnání s klasick mi technologiemi ãi jin mi systémy suché v stavby jednoznaãnû v hodnûj í a pfiiná í velmi efektivní a ekonomická fie ení. V rámci letošního Mezinárodního stavebního veletrhu IBF proběhlo slavnostní předání cen vítězům soutěže Dřevěný dům Z celkem 136 soutěžních návrhů bylo oceněno 8 návrhů dřevostaveb v kategorii bytový dům a 11 návrhů dřevostaveb v kategorii rodinný dům. Celkem byly rozděleny ceny ve výši tisíc korun. Ing. Miloš Kincel, ředitel Xella Trockenbau-Systeme GmbH, organizační složka Praha, k projektu uvedl: Celý projekt sledujeme od počátku jeho vzniku a naše partnerství je logickým vyústěním dlouhodobé podpory tohoto segmentu stavebnictví. Jsem přesvědčen, že soutěž podpoří jak vznik moderních dřevostaveb na území České republiky, tak i vytvoření databáze kvalitních projektů na bázi dřevostavby a prohloubení informovanosti stavebníků a investorů o možnostech, které dnešní technologie přináší. Inovace je zásadní součástí strategie koncernu Xella nejen u nás, ale i v zahraničí a věnuje se jí proto mimořádná pozornost. Jedním z vůbec nejúspěšnějších výsledků našich inovačních procesů v posledních letech jsou sádrovláknité desky FERMACELL, které jsou u výrobců dřevostaveb mimořádně oblíbené. Sádrovláknité desky FERMACELL jsou nehořlavé, staticky zatížitelné, nosné, 18 PSM stavební infozpravodaj dokonale hladké, homogenní a difúzně otevřené. Jsou vhodné i do vlhkého prostředí, regulují klima a vlhkost a výborně akumulují teplo. Mimořádné vlastnosti desky FERMACELL jsou dány zejména její homogenitou celulózová vlákna vytváří ve směsi velmi pevnou vazbu, obdobně jako ji tvoří u železobetonu armovací pruty. Výrobním procesem tak vzniká mimořádně odolná a tvrdá deska, která je zároveň deskou protipožární a impregnovanou. Desky FERMACELL se uplatňují v suché výstavbě příček, podhledů a podlah, s výhodou je možné je využít i pro výstavbu podkroví. Obchodní filosofie firmy Xella Trockenbau-Systeme se nezaměřuje jen na prodej desek a příslušenství, ale i na poskytování rozsáhlého poradenského servisu investorům, architektům, statikům, přípravářům a stavebním firmám. Společnost dodává nejen vysoce kvalitní produkty s kompletní certifikací podle evropských norem, ale i obchodní a technické poradenství.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKČNÍ A LEPENÉ HRANOLY

DŘEVĚNÉ KONSTRUKČNÍ A LEPENÉ HRANOLY 1 KVH DUO TRIO BSH JAF HOLZ - Váš partner ve světě dřeva a stavebních prvků Česká republika Slovenská republika CZ-68 14 Vyškov Průmyslová 717/8g Tel.: +40 517 35 811 Fax: +40 517 343 893 e-mail: vyskov@jafholz.cz

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ Ing. David KUDLÁČEK, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB TUO, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: 59

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů PASIVNÍ DOMY NÁVRH ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

PASEA s.r.o. Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany T: 602 441 337 E-mail: info@pasea.cz. www.pasea.cz

PASEA s.r.o. Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany T: 602 441 337 E-mail: info@pasea.cz. www.pasea.cz představení firmy Naší hlavní činností je projektování a realizace energeticky úsporných dřevostaveb s vysokým podílem přírodních a recyklovaných materiálů, využívajících obnovitelné zdroje energie. Všechny

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Rodinná firma Haniš. ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Představujeme

Rodinná firma Haniš. ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Představujeme ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Rodinná firma Haniš srubové domy s.r.o. se již bezmála deset let věnuje stavbě celomasivních dřevěných staveb jak z ručně opracované kulatiny (kanadské sruby),

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 06. Plnostěnné nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Stavební systém EUROPANEL, materiálová složení, zkušenosti s dozorem nad výrobou Jitka Beránková Historie Dřevo jako stavební materiál dnes: Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 26 Konstrukční

Více

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové 1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A./a1 Identifikace stavby : ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové Brno Líšeň, ul. Trnkova 81/1784, PSČ 628 00 A./a2 Odběratel : Statutární město Brno, Dominikánské

Více

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce 26-30_12_08 27.11.2008 11:04 Stránka 1 Vdne ní dobû narûstajících cen energií se zaãínají klást ãím dál tím vût í po- Ïadavky na omezení úniku tepla z objektu. Jednou z moïností omezení ztrát tepla je

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Téma: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Konstrukční systém =

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz Referenční dům Cheb Vybrané realizace: Rozhodnutí pro stavbu domu patří k těm důležitějším v životě většiny z nás. Dovolte nám usnadnit Vám cestu ke kvalitní a technologicky vyspělé stavbě, která se stane

Více

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných Představení Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných fasád. Je kombinací absolutní funkčnosti a moderního designu a stává se tak přirozenou volbou pro všechny

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě 13.10.2010 Ostrava Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě Antonín Lokaj VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Obsah:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

construction systém I-nosníků pro použití na konstrukce střech, stropů a stěn

construction systém I-nosníků pro použití na konstrukce střech, stropů a stěn construction systém I-nosníků pro použití na konstrukce střech, stropů a stěn konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů MOŽNOSTI POUŽITÍ stěnové prvky dřevěných

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Systémy protisluneční ochrany heroal

Systémy protisluneční ochrany heroal Složky pro novináře R+T 2015 Tisková zpráva: Rozšíření oblasti obchodní činnosti heroal Systémy protisluneční ochrany heroal heroal představuje sektor protisluneční ochrany na veletrhu R+T 2015 Stuttgart/Verl,

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb Vzorový dokument pro zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely Diplomové práce ve formě projektové dokumentace stavby zpracovávané na Ústavu pozemního stavitelství, FAST,

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 6.ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více