Nová osobnost. audiovizuálně stimulační program pro AVS přístroj Laxman. autor: Jan Valuch. návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová osobnost. audiovizuálně stimulační program pro AVS přístroj Laxman. autor: Jan Valuch. návod k použití"

Transkript

1 Nová osobnost audiovizuálně stimulační program pro AVS přístroj Laxman autor: Jan Valuch návod k použití Jan Valuch, Galaxy, Všechna práva vyhrazena. Kopírování a veřejné šíření programu je zakázáno. All right reserved. Produkce: Galaxy

2 Důležité upozornění - zdravotní omezení: Program nesmí použít tyto osoby: - osoby s voperovaným kardiostimulátorem, - osoby, které prodělaly nebo jsou léčeny na závažné srdečně-cévní onemocnění, infarkt myokardu, mozkovou mrtvici či poranění mozku, - osoby trpící epilepsií nebo jiným záchvatovým onemocněním, - těhotné ženy od 5 měsíce těhotenství, - osoby trpící depresí, psychózou, laktační psychózou, afektivní poruchou nebo posttraumatickým syndromem, - osoby trpící schizofrenií, poruchami osobnosti či asociativními poruchami. Zdravotní doporučení: Při použití programu se doporučuje opatrnost osobám trpícím astmatem a nemocemi, které souvisejí s dýcháním. Program se nedoporučuje používat při právě probíhajících bolestivých onemocněních nebo při atace bolesti a dále při právě probíhajících respiračních onemocněních a onemocnění horních cest dýchacích. Program se nedoporučuje používat pod vlivem alkoholu a dalších omamných látek. Program se liší od běžných konfekčních programů obsažených v AVS přístrojích a není určen začátečníkům v používání AVS přístrojů! Nepoužívejte jej bez předchozí nejméně půlroční zkušenosti s AVS přístrojem. Upozornění: Nikdy nepoužívejte tento program v rozporu s návodem k použití. Program používejte vždy s kvalitními sluchátky. Sluchátka do uší, tzv.,,pecky, nejsou vhodná. Nevnucujte použití programu jiným osobám a nikdy neposkytujte jiným osobám program bez návodu k použití. Uživatel bere na vědomí, že program používá výslovně ze své vůle a na vlastní nebezpečí. Autor, výrobce ani dodavatel programu nenese zodpovědnost za změny psychických či fyzických projevů uživatele. Přeji Vám mnoho zážitků při absolvování programu. Jestliže budete potřebovat radu nebo konzultaci, můžete se na mě obrátit: Jan Valuch, autor programu 2

3 ÚVOD Co je cílem tohoto programu? Cílem tohoto programu je vyhledat,,psychologický materiál, který je uložený hluboko ve vašem podvědomí a integrovat jej do vědomé části mysli. Většinou se jedná o,,negativní psychologický materiál velké různorodosti, šíře i hloubky. Mohou to být bolestné vzpomínky na obtížné události, traumata, nevyřešené strachy, úzkosti, bolesti, fobie nebo negativní mentální vzorce. Také to mohou být nedostatečně prožité pozitivní události (,,zadržená radost ). Toto vše se ukrývá v podvědomí*) každého dospělého člověka, neboť si nezpracovaný psychologický materiál ukládá vlastně celý život. Pokud se tento psychologický, zejména traumatizující materiál, znovuprožitím integruje do vědomé části mysli, přestává zraňovat, přestává ovlivňovat chování, jednání i racionální rozhodování, stává se neutrálním tématem, přestává jako takový existovat. Tento program je tedy terapeutický - jedná se o,,instantní autoterapii - a tak s ním také nakládejte: dbejte prosím pozorně všech pokynů! V klasické psychoterapii, prováděné nejčastěji behaviorálním způsobem, trvá takový proces integrace většinou týdny. Někdy i měsíce, pokud dřív nedojde trpělivost, a často tento proces není doveden do konce a není úspěšný. Audiovizuálně stimulační program Nová osobnost má ve spojení s AVS přístrojem Laxman potenciál tuto dobu terapie podstatně zkrátit a být velmi účinný. Výhodou je možnost použít program opakovaně, tedy pokračovat téměř donekonečna - nestojí Vás žádné další finanční prostředky, máte ho kdykoliv k dispozici a můžete stále prohlubovat účinky. Další výhodou je fakt, že použití tohoto programu má proti klasické psychoterapii vždy větší přesah. Psychoterapie prováděná terapeutem se totiž většinou zaměřuje na jeden vědomý problém, což často nemusí být ten, který je momentálně nejdůležitější, který vás skutečně ohrožuje, ovlivňuje. Zatímco program Nová osobnost zasáhne různé vrstvy vědomí, různé úrovně mysli a atakuje *) Podvědomí a vědomí: Lidská mysl, mozek se skládá ze dvou částí, které fungují poněkud odlišně. Vědomí je to, co vnímáte jako sebe sama, co si uvědomujete. Podvědomí je také stále v činnosti, ale jeho obsahy a funkce si běžně neuvědomujete. 3

4 vždy to, co je pro Vaše autentické jádro osobnosti nejdůležitější. Současně vyvolá pouze ta témata, která je schopno vědomí zpracovat. Nezbytnou podmínkou pro toto naplnění je nechat nerušeně pracovat Vaše podvědomí, které je,,chytřejší než vědomá část mysli. Tuto podmínku samozřejmě respektuje samotný program, a dále ji budete respektovat Vy dodržením pokynů k použití. Ve změněném stavu vědomí*) necháte mysl pracovat bez Vašeho vědomého řízení a usměrňování. A to je ostatně to nejdůležitější, co můžete pro úspěšnost programu udělat. Zdálo by se, že použití tohoto programu má proti klasické psychoterapii vedené živou osobou terapeutem, psychologem, zřejmou nevýhodu: nemá vás nikdo pod kontrolou, nikdo nemůže tento proces řídit, usměrnit, zastavit To je pravda. V některých drobnostech to určitě může chybět. Ale v tom nejdůležitějším momentu je to tak správně právě Vaše mysl (mozek) zná nejlepší postup a řešení, Vy jí jen dáte prostor, který dosud neměla. Nic negativního, bez kontroly druhé profesionální osoby, uživateli nehrozí. Mozek a mysl má své pojistky a nevpustí,,vás do oblastí, které byste nebyli schopni zpracovat, neuvede v činnost nic, co by vás poškodilo. Jen se nesmíte samotnému procesu,,plést do cesty něco násilně měnit, přizpůsobovat si, napravovat - dodržujte návod k použití! Proč je tento program užitečný? Pokud pracujete na rozvoji své osobnosti, tak je pro vás takovýto program (terapie) dokonce nezbytný. Jedná se o velmi efektivní nástroj psychohygieny jako prevence i řešení. Představte si, že byste něco na tělesné úrovni velmi zanedbávali, například byste si nečistili zuby a zůstával by vám v ústech,,odpad. Dříve nebo později se Vám většina zubů zkazí. Na psychické úrovni se Vám nemůže nic hmatatelného zkazit, ale o to je to možná zrádnější. Psychologický,,odpad totiž bez psychohygieny zůstává uložen v mysli, konkrétně v podvědomí a odtud ovlivňuje veškeré Vaše jednání, chování, zvykové záležitosti, včetně sklonů k závislostem, tvoří mentální vzorce. Skrytě a ze zálohy, pro Vás většinou *) Změněný stav vědomí je stav mysli, který nezažívá lidská mysl běžně. Konkrétních změněných stavů vědomí existuje několik. Zde máme na mysli takový změněný stav vědomí, kdy je plně otevřen přístup k podvědomé části mozku, a vědomá část je zúžena, ale stále aktivní. Část Vaší mysli bude v hlubokém útlumu, ale část mysli bude aktivní - stále si budete uvědomovat sami sebe a co se děje s Vámi a kolem Vás. 4

5 nevědomky, ovlivňuje i Vaše racionální uvažování a rozhodování a veškerá práce mozku je pod jeho kuratelou. Vzhledem k tomu, že se jedná o,,odpad, ovlivňuje Vaše jednání a chování pro vás negativním způsobem. Samozřejmě, že v životě vás ovlivňuje i pozitivní psychologický materiál uložený v podvědomí, a to pozitivně. Nicméně ten nemusíte,,napravovat. Jak psychologický traumatizující materiál vzniká? Pokud člověk zažije hluboký emocionální bolestný otřes, například ztrátu blízkého, přítomnost při nehodě, vlastní zranění, sexuální zneužívání, tak část mysli zvaná vědomí vytěsňuje tento bolestný zážitek někam, kde ho vědomě nebude vnímat, aby nadále nezraňoval vytěsní ho do podvědomí. Částečně tomu lze předejít, nebo zmírnit tím, že negativní, bolestnou událost člověk vědomě zpracuje, tj. vědomě integrujete do své osobnosti. To znamená v klidu a bez emocí a co v nejkratším čase po události si ji v mysli znovu přehraje, promyslí, promluví o ní s někým, vybrečí ji(!), vyvodí logické závěry, pochopí ji, odpustí sobě a jiným vinu, přijme ji jako osobní životní zkušenost. Pochopitelně že tento proces může být tak obtížný, že traumatizující událost daný člověk nestihnete integrovat napoprvé nebo nezvládne integrovat vůbec. Pokud tento proces integrace neproběhne, tak se událost se všemi emocemi a mentálními důsledky ukládá do podvědomí. Integrace, zpracování zejména negativních prožitků, přispívá významně k rozvoji osobnosti a přetváří nezralou osobnost ve zralou. Pro názornost uvedu několik příkladů. První příklad: traumatická událost v dětství Když se malé dítě při nácviku plavání nějakou nešťastnou nehodou nebo souhrou okolností téměř utopí, ale událost vhodně zpracuje, integruje, tak na něm událost nezanechá negativní vliv. Tudíž s činnostmi, které událost obsahovala, nebude mít později, například v dospělosti, žádný psychický problém. Pokud tu samou událost zažije dítě v nevhodné konstelaci někdo jej málem utopí úmyslně, nikdo mu nepomůže, nevysvětlí apod., může to být pro dítě nezvládnutelný šok. Událost zůstane neintegrována a zůstane uložena v podvědomí. Může tak vytvořit negativní mentální vzorce, které se později projeví například obavou z plavání, obavou z vody, obavou z lidí ve vodě apod. (záleží na celkovém kontextu události). 5

6 Druhý příklad: sexuální kontext Pokud byl člověk v dětství sexuálně zneužíván nebo týrán, bývají to tak bolestné zážitky, že zanechají v psychice velké,,paměťové stopy podvědomí pak většinou celý život dotyčného řídí podle těchto obranných mechanismů, tohoto mentálního vzorce. Důsledkem sexuálního zneužívání pak může být obava z druhého pohlaví, obava ze sexuálního styku, odmítání vlastního pohlaví a mnoho dalších schémat, záležejících opět na charakteru prožitých událostí. Třetí příklad: rozdíl ve vnímání dospělého a dítěte Z pohledu dospělého člověka se nemusí jednat o dramatické události, ale z pohledu dítěte ano. Určité události může dospělý člověk vyhodnotit jako,,banality, ovšem pro dítě mohou představovat traumatizující děje. Z událostí jako jsou drobná hádka mezi rodiči, shlédnutí sexuálního aktu dospělých dítětem či drobné odmítnutí lásky si může dětská psychika odnést velké traumatické rány. Důležitým faktorem pro zpracování negativních událostí je jejich integrace, čehož dětská psychika není v mnoha ohledech schopna. Dětská mysl je totiž,,otevřená, přijímající, nezralá a nezkušená: nemá zkušenosti s podobnými věcmi, neumí si je zařadit do kontextu, nepozná jemné rozdíly mezi ironií a vážností, nemá dostatek životních zkušeností, informací. Některé projevy dospělých, z jejich pohledu nepříliš ohrožující či nevýznamné, mohou být pro děti silným traumatickým zážitkem. Čtvrtý příklad: tvorba mentálních vzorců. Pokud si budete stále opakovat určitou konkrétní myšlenku, například:,,jsem silný, tak dříve či později se tato myšlenka uloží do podvědomí. Začne vytvářet mentální vzorec, který bude ovlivňovat vaše další jednání a konání. Najednou zjistíte, aniž byste přesně věděli proč, že se cítíte silní: více než předtím uvědomíte si relativní rozdíl. Je to proto, že mozek je ve své podstatě líný a rád používá řízení na základě opakovaných zkušeností (ostatně to je také princip učení se). Pro mozek navíc není podstatné, jestli jste myšlenku vytvořili,,uměle - vědomě, a vědomě ji opakujete, nebo jestli ji přijali spontánně z nějaké zkušenosti mozek tento rozdíl není schopen poznat. Jestliže mozek opakovaně učíte jednu a tu samou věc (myšlenku, schopnost zahrát stupnici na hudební nástroj), dříve nebo později si ji uloží jako mentální program do podvědomí a podle tohoto programu poté řídí všechny další činnosti, které s tématem souvisí. Důkladné uložení konkrétní myšlenky do podvědomí způsobí, že se z ní stane automatismus, který se poté stává součástí vaší osobnosti. Daná myšlenka se stane Vaším nezvratným přesvědčením, které se podílí na Vaší osobnosti a ovlivňuje daným způsobem Vaše osobnostní rysy a chování. Jednáte ve smyslu oné myšlenky, respektive celý organismus se řídí podle pokynů Vašeho podvědomí (vědomě už o tom nepřemýšlíte). 6

7 Úmyslně uvádím,,celý organismus : kromě toho, že daný pokyn (,,Jsem silný ) vede podvědomé i vědomé rozhodování, tak vede a řídí i somatické, tělesné funkce.*) Stejně tak vytvoří mentální vzorec i množina myšlenek, tedy soubor myšlenek, například:,,odmalička jsem byl velmi šikovný na sport, nebo,,nikdy jsem neuměl zpívat. Tyto mentální vzorce předurčují veškeré chování a jednání jedince, včetně toho, že mozek koordinuje motoriku (sport) a hlasivky (zpěv) tak, aby tomuto programu za každých okolností vyhověl! Koneckonců, tyto principy známe téměř všichni z našich předsevzetí. Chcete zhubnout, a na vědomé úrovni jste silně pro zhubnutí motivováni, ale stále končíte večer u lednice? Vede vás tam podvědomý mentální vzorec. Představte si dítě, kterému v dětství rodiče opakovaně tvrdí, že je nešika (neschopný, hloupý, líný ). Může jít i o familiérní oslovování (,,Ty můj nešiko, Ty jsi ale nešika ), ovšem familiérní je vždy jen z pohledu dospělých dítě, resp. jeho podvědomí, to bere vážně. Už si určitě sami dokážete domyslet, jaké škody napáchá tento mentální vzorec, uložený natrvalo v podvědomí. Dotyčné dítě bude předem determinováno, jeho podvědomí se bude snažit tento pokyn za každých okolností splnit tím bude předurčovat v této oblasti jeho postoje, vývoj či zablokování schopností, obavy či odvahu, somatické parametry. S programem Nová osobnost lze naštěstí i nevhodné mentální vzorce zasáhnout a měnit, i když program není primárně určen k tomuto procesu. Pátý příklad: těžká traumata Představte si traumata prožitá při těch nejtragičtějších událostech, jako jsou válečné scény, válečné zločiny, mučení. Odstranit takové bloky z podvědomí představuje obrovskou práci. Šestý příklad: minulé životy Pokud věříte na převtělování duše, minulé životy, přestavte si, kolik traumat, za kolik životů a z jak dramatických dob, musí mít každý uloženo v podvědomí. Mám osobní i přenesenou zkušenost, že právě události z minulých životů formují nejzásadnější rysy osobnosti. Tento program má potenciál tyto okruhy účinně obsáhnout a hluboká duševní traumata integrovat. Pokud se to podaří, bývá změna osobnosti výrazná. *) Jednotlivá myšlenka má schopnost ovlivnit hmotu. Tento názor stále patří ke,,kacířským, nicméně byl již mnohokrát prokázaný v několika vědních oborech (genetika, kvantová fyzika a mechanika, koneckonců i medicína). Dovedeno do důsledků, stále opakovaná myšlenka typu:,,mám zdravé srdce má schopnost na fyzické úrovni srdce uzdravit, stejně tak jako:,,mám nemocné srdce má schopnost na fyzické úrovni srdce oslabit (myšlenka se tzv. somatizuje). 7

8 Jak z toho ven? Dost bylo negativních příkladů, zaměřme se nyní na to, co s podvědomými traumaty a nevhodnými mentální programy podniknout. Jediná úspěšná cesta je vymazat z podvědomí staré,,programy (traumata a špatné mentální vzorce) a nahradit je novými. Tento program slouží první části řešení, a to k výmazu starých,,programů. Zbaví vás,,okovů - Vaše mysl bude svobodnější a bude mít prostor pro,,nahrání nových mentálních programů.*) Odblokování traumatického materiálu je svrchovaným aktem psychohygieny. Jestliže se vám podaří úspěšně využít tento program, uděláte skutečný skok ve vašem osobním růstu. Naleznete větší osobnostní (= životní) naplnění, rozšíříte si vědomí, zvětšíte své mentální možnosti, často i schopnosti. Je to jako byste sundali nohu z brzdy. Pokud je tento proces dostatečně hluboký, objeví se pozitivní výsledky i na tělesné, resp. psychosomatické úrovni. Obtíže jako jsou koktavost, alergie, astmaty, exémy, objektivně ničím nepodmíněné bolesti a řada dalších vznikají totiž v důsledku psychických traumat a s jejich odblokováním mizí. Lze psychohygienu dělat i jinak než následnou terapií? Určité psychohygienické procesy si mozek provádí sám, aniž byste o tom museli přemýšlet. Jedná se zejména o spánek ve spánku si mozek zašifrovaně ve snech odžívá a zpracovává (integruje) veškeré emoce a informace přijaté během dne. Proto je kvalitní spánek tak životně důležitý a proto má spánek velký vliv na úroveň celkové psychické kondice! Dále taková psychohygiena probíhá při hluboké relaxaci či meditaci, dále při terapiích přímo na to zaměřených nebo při rituálech. Vhodně prožitý smuteční obřad je psychologicky,,očistný rituál! Při té souvislosti je vhodné zmínit, že všechny národy na planetě si utvářeli a udržovali až do velmi nedávné doby (historicky minimálně patnáct tisíc let) různé rituály a většina z nich měla terapeutický, psychohygienický účel. Dnes, kdy je psychická zátěž mnohem větší, se psychohygiena i terapie provádí v mnohem menší míře. Je to také jeden z důvodů společensko-fizofických změn současné společnosti, jako je lidské odcizení či růst duševních nemocí. Primitivní národy, včetně těch dnešních ještě výjimečně žijících, duševní nemoci a psychické potíže téměř vůbec neznali! *) Oblasti mentálního programování (novým mentálním vzorcům) se věnuje připravovaná sada programů pro Laxman, nazvaná,,rozvoj osobnosti. 8

9 HLAVNÍ ČÁST Jak program probíhá Program se skládá ze tří částí: úvodní, cílová a závěrečná. Úvodní část Program začíná relaxační, zhruba pětiminutovou pasáží, na úrovni frekvence Hz. Během této pasáže Vás program vhodně zrelaxuje a připraví Vás na druhou, cílovou část. Cílová část Ve druhé, cílové části programu, proběhne samotná terapie. Program bude přesně daným způsobem oscilovat v hladině podvědomí - theta, konkrétně mezi 3-8 Hz. V tomto stavu vědomí se postupně otevřou tzv. podvědomé paměťové banky. Program obsahuje několik principů, jak dosáhne účinku. Jeden z hlavních principů je postupný sestup do dolní thety, resp. delty, jakoby po schodech. Dalším z principů je souběh či střídání různých frekvencí, konkrétně hluboké hladiny theta s hladinami alfa a beta, aby informace, které se Vám zpřístupní v podvědomé části mysli (v hladině theta), program vynesl do vědomé části mysli (hladina alfa a beta). Vizuálně si tento program také můžete představit takto (viz obrázek na druhé straně) : Program si představte jako sondu, která postupně sestupuje odshora (od vyšších frekvencí) až dolů (k nižším frekvencím), do části mysli, kde existuje volný přístup k podvědomí. V této úrovni (v hladině theta) jsou po trase dostupné různé paměťové banky s dotyčnými informacemi. Každá paměťová banka je spjata s nějakým konkrétním mentálním vzorcem, podloženým hlavní událostí a vším ostatním, co je k němu,,přiřazeno : emoce,,,data o fyzickém zraznění, vedlejší spojené události. Tyto paměťové banky bude program postupně vyhledávat a otevírat. Respektive spíše to probíhá tak, že při jednom použití otevře program jednu či dvě paměťové banky, málokdy větší počet. Jakmile ji otevře, začne její obsah vyplavovat do vědomé části mysli. Můžete si to také představovat tak, že program propíchne balónek, z něhož se uvolní a začne na povrch stoupat,,hnisavé téma Tím bude naplněn cíl programu: 9

10 integrace. Následné zpracování tématu (události) na vědomé úrovni probíhá již automaticky a spontánně tím, že se psychické obsahy dostanou do vědomí - dál už nic nemusíte dělat. paměťové banky program jako sonda, která nachází a otevírá paměťové banky bariéry strachu Bariéra strachu Jak vidíte, kolem všech nebo většiny paměťových bank je tzv. bariéra strachu. Je to oblast emocí a myšlenek (na jiné frekvenci), která brání přístupu ke zraňujícímu, traumatickému materiálu. Jedním z úkolů programu je tuto bariéru strachu prolomit, což může nějakou dobu trvat. Představte si, že program bude bariéru strachu jedné paměťové banky nahlodávat a nahlodávat, ale nemusí se mu to napoprvé podařit. Zajímavé je, že každý člověk se ve skutečnosti více obává bariéry strachu, tedy vstoupit do určitého tématu, než tématu samotného. Jakmile se překoná bariéra strachu, tak znovuprožití traumatických událostí probíhá relativně hladce. Závěrečná část Závěrečná část Vás po náročném transformačním procesu stabilizuje, zabalí do peřinky, uklidní, utěší Urovná, co se rozvířilo, aby všechny nové zážitky mohly dobře ve Vaší mysli dozrát. Tato část se odehrává mezi frekvencemi 7-12 Hz. 10

11 Pokyny pro použití Tento program je terapie, a tak k němu také přistupujte! Příprava před programem Poloha a místo Program absolvujte v pohodlné poloze, v polosedě nebo vleže. Program absolvujte v klidném místě, kde Vás nikdo nevyruší a kde ani vy nebudete hlasitými projevy rušit jiné. Během programu se nenechte absolutně ničím vyrušovat žádné odchody na WC, pauzy, zvonění telefonu apod. Četnost použití Program použijte optimálně 5x v průběhu 3 až 6 týdnů. Odstup mezi použitím programu musí být minimálně 2 dny. Je možné, že pocítíte silný účinek už napoprvé a nebudete mít chuť pokračovat. To je možné a také správné. Pokud neshledáte žádný účinek ani během pěti použití, tak velmi pravděpodobně nedodržujete všechny pokyny k použití. Znovu si přečtěte celý návod a zesilte opatření pro vyšší účinnost. Také nezapomeňte, že důležité mentální procesy se tvoří a dozrávají týdny, někdy i měsíce, proto hodnoťte účinek až s odstupem minimálně několika dní. Častější použití než 5x (během 3-6 týdnů) nemá žádný zvláštní význam. Nicméně pokud jste tzv.,,rychlý respondent (máte rychlé mentální procesy) a přináší Vám program užitek, můžete jej použít v uvedeném období i častěji. Kdykoliv se můžete k programu vrátit i poté. V tom případě si nechte odstup od první autoterapie (pět použití během 3-6 týdnů) minimálně jeden měsíc. Drobnosti, které pomohou Připravte si vodu na pití, nejlépe ve sklenici, aby se vám dobře pila, a kapesníky. Oboje se může hodit. Hlasitost: Hlasitost na Laxmanu si nastavte na cca 75% nebo vyšší. Laxman má nastavení ve 24 krocích, dejte tedy hlasitost na krok Vyšší hlasitost je vítána, je to účinnější, nižší hlasitost než 50% je neúčinná. Většina lidí si na mírně vyšší hlasitost zvykne, proto je vhodné, když si hlasitost jednou v průběhu zesílíte. Vhodná pasáž k zesílení je ta, kdy skončí mluvené slovo. 11

12 Doporučený jas světel: Jas světel si upravte na %. Jas menší než 70% je málo účinný. Vaše fyzická kondice před programem: Nesmíte být příliš unavení a ospalí. V žádném případě neabsolvutje program, pokud jste psychicky či fyzicky velmi unaveni nebo dokonce vyčerpáni nebo pokud jste právě prožili nebo prožíváte atak deprese, bolesti či stres. Na tento program byste měli být alespoň průměrně odpočatí a dostatečně vyspalí. Můžete samozřejmě před tímto programem použít relaxační program. Volte program relaxační, s cílovou hladinou zhruba 7-14 Hz, ne delší než 30 minut. Nebuďte vysušení žízní, dostatečně se napijte. Program vyžaduje vaši fyzickou aktivitu intenzivní dýchání. Proto zvažte, zda Vám v tom nic nebrání. Velmi Vám pomůže v účinnosti, pokud budete mírně hladoví. Nemělo by Vám úplně kručet v břiše a bolet žaludek od hladu, ale stav mírného hladu je ideální. Při programu mějte oči zavřené. Program absolvovaný se zavřenými očními víčky je účinnější. Nicméně není to striktní pokyn: pokud budete mít nutkání oči otevřít, alespoň občas, udělejte to. Na co se připravit mentálně Šumy a ruchy: Během programu uslyšíte kromě hudby i různé šumy, ruchy a zvuky, které budete pokládat za nepatřičné. Nejde o nedokonalosti - vše je součástí programu a má svůj význam. Například bílý šum je druh stimulačního zvuku, podobně jako binaurální rytmy. Iritující hudba, zvuky, světla: Je dost pravděpodobné, že se vám některé pasáže nebudou líbit, resp. budou vás přímo iritovat, dráždit. Je to tak v pořádku! Nic netlumte, nevypínejte, naopak, nechte tuto dráždivost působit, ještě si zesilte hlasitost! Říká se tomu evokované potenciály právě tyto stimuly velmi dobře odkrývají bariéry strachu, a evokují vaši mysl k reakci a k otevření paměťových bank. Nejlepší reakcí na dráždivé stimuly je oplácet to zvukovým a pohybovým projevem vyjádřete proti nim svůj vztek, zlost, naštvání, frustraci. Klidně si na ně zakřičte, bušte, řvěte.,,vylejte si své emoce na iritující, ošklivou hudbu, zvuky, jas světel. 12

13 Nedávejte si žádný závazný cíl nebo plány, co si potřebujete vyřešit. Vaše podvědomí si o tom, co je v danou chvíli nejvhodnější, rozhodne samo a zbytečně tuto jeho schopnost neblokujte. Pokud jste zkušení v mentálním programování, můžete si nastínit, nebo připomenout témata, která vás trápí, se kterými byste rádi pohnuli, ale opravdu jen lehce připomenout, třeba těsně před spuštěním programu, jako přání. Ale nic závazného a nic neplánovat! Nic neočekávejte! Žádné minulé životy, partnerské boje, padlí andělé, vize, astrální výlety a střety s příbuznými nikdy přijít nemusí. Jediné naladění, které jako vhodné udělat, je myšlenkově se připravit například takto:,,stojím o hluboké sebepoznání a odblokování minulých traumat. Pokud se mi podaří vyřešit XXX (dosaďte jeden problém, na který se chcete zaměřit), tak budu vděčný/a. Buďte v klidu, nechte si na program dostatek času, těšte se na skvělé zážitky a účinek. Vhodný čas pro použití programu Program si spouštějte tehdy, když už po něm neplánujete žádnou náročnější činnost nebo zábavu. Pro většinu z Vás to zřejmě budou pozdně odpolední nebo večerní hodiny. Pokud jste zvyklí bdít do pozdních nočních hodin, tak je i tento čas vhodný. Aktivity během programu DÝCHEJTE! Je to nejdůležitější činnost pro účinek (kromě samotného programu), kterou v žádném případě nemůžete vynechat. Podle mluvených pokynů při programu dýchejte nejdříve pomalu a zhluboka a poté od určité pasáže rychle a intenzivně. Tento druhý způsob dýchání nemá žádná zvláštní pravidla, nejedná se o žádnou techniku, jen prostě dýchejte hluboce (intenzivně) a co nejrychleji. Pokud máte osvojenou nějakou dýchací techniku, tak na ni zapomeňte, může vám být spíše na obtíž. Počítejte s tím, že dýchání bude fyzicky náročné. Proces tohoto intenzivního dýchání vás za několik minut,,vtáhne, pohltí, takže se zautomatizuje, a bude pro Vás subjektivně o něco snažší ho udržet. Nicméně vědomé fyzické úsilí musíte vyvinout Vy sami, a to po dobu 13

14 minimálně 30 minut. Dýchání způsobí specifické prokrvení mozku a přispěje k navození změněných stavů vědomí. Projevte se zvukově! Projevujte se, reagujte křičte, řvěte, mručte, zpívejte, chrchlejte, sténejte - cokoliv vás napadne, ať projde hlasivkami. A to při sebemenším nutkání. Spíše ještě vyhledávejte okamžiky, které vás k tomu mohou motivovat, a využijte je k projevům zvukových emocí. Zkuste to sami jen tak, i bez nutkání. Emoce musí jít tímto způsobem ven. Možná Vám to připadá nemístné, navíc jste svázáni společenskými zvyky, ale z hlediska účinku je to poměrně zásadní věc! Každý mentální obraz, každý zážitek je v podvědomí svázán s emocemi, se smyslovou kulisou. Projevit emoce, zejména hlasově, znamená zásadním způsobem zážitky integrovat. Projev emocí je hned po dýchání druhá nejdůležitější činnost pro účinek. Nutkání k pohybu: Při programu můžete mít potřebu se hýbat může to být tanec, boj, údery, například pěstí do země, vrtění se, pohyby pánví, cukání hlavou, může to být cokoliv! Pokud nepřerušíte proces, stav,,změněného vědomí, nebo si nevypojíte si při pohybu kabely od přístroje, tak dejte tomuto nutkání volný průchod. Pohyby jsou spojeny s emočními prožitky z minulosti a pohybem je můžete dobře vyvolat a integrovat. Program nepřerušujte, vždy jej dokončete celý, pokud možno za jakýchkoliv okolností. Proces je potřeba dokončit, má to svůj smysl. Jakmile se proces,,změněných stavů vědomí (tedy účinek v cílové části) spustí, a věřte že to poznáte, nepotřebujete dělat nic zvláštního. Ležte, vnímejte, stále intenzivně a rychle dýchejte a projevujte emoce. Otevřené podvědomé obsahy budou strhávat další a další obsahy, takže jakmile se jednou dostanete do tohoto procesu, účinek proběhne. Může se Vám stát, že vyhrazený čas programu nebude stačit na doběhnutí celého procesu. Poznáte to tak, že budete stále prožívat silné,,změněné stavy vědomí, ale program už končí (uklidňující hudbou) nebo dokonce skončil. V tomto případě je vhodné si svůj prožitek prodloužit použijte tyto pomůcky, jsou řazeny od nejdůležitější: 14 Po skončení programu ležte dál a nechte proces doběhnout. Zadejte na přístroji Laxman pauzu (velké kulaté tlačítko). Program se zastaví, světla ani zvuk nepoběží, a vy pokračujte v procesu. Pak podle svého citu opět stiskněte pauzu, aby se program znovu rozeběhl. Pusťte si program hned znovu od začátku.

15 Smyslem programu a vašich pomocných činností je dostat vaši mysl do určitého změného stavu vědomí. Je to stav podobný tranzu, jaký prožívali po desetitíce let přírodní národy při různých obřadech. Jakmile se vaše mysl do tohoto stavu dostane a alespoň na pár minut v něm udrží, což od běžného vědomí poznáte, tak se psychické obsahy z vašeho podvědomí začnou sami projevovat. Jak poznáte, že jste ve změněném stavu vědomí? Zkušenější meditátoři to ucítí. Pomůcka pro ty ostatní: rozhodně ucítíte, pokud nejste ve změněném stavu vědomí a to takto: Jakmile o tom budete přemýšlet (,,Když už tam budu? Jak to vypadá? Už to nastalo? ) tak ve změněném stavu vědomí nejste. Jakmile budete jen,, relaxovat, a v hlavě budou převažovat běžné myšlenky na každodenní život, jako obvykle, tak ve změněném stavu vědomí nejste. Rady pro rychlejší proniknutí do procesu, do změněného stavu vědomí, najdete na předposlední straně návodu: Zesílení účinku. A naopak, jak poznáte, že jste ve změněném stavu vědomí: Jakmile si ani nevzpomete na to, že byste se měli někam dostávat, nebo si jen letmo tuto myšlenku promítnete a zase ji pustíte dál, tak můžete být ve změněném stavu vědomí. Jakmile začnete v mysli prožívat silné vizuální zážitky, či myslet na věci z minulosti, na které běžně nemyslíte, tak jste pravděpodobně ve změněném stavu vědomí. Jakmile ucítíte někde na těle výraznější napětí či bolest, nebo začnete prožívat neurčité silné negativní emoce (vše průvodní jevy transformačního procesu), tak jste ve změněném stavu vědomí. Jakmile bude prožívat většinu času emoce, místo logického, kritického myšlení, tak jste velmi pravděpodobně ve změněném stavu vědomí. Poznámka: Po několika zkušenostech s prožitky změných stavů vědomí, nejlépe pomocí tohoto programu, poznáte tento stav celkem bezpečně, pocitově a bez nápověd. Vstup do změněného stavu vědomí začíná většinou jako relaxace, která je hlubší a hlubší a poté se mění Vaše vnímání: přestáváte vnímat okolní svět, začínáte se soustředit do sebe, začínají se odehrávat různé děje, často jako živé sny, často zcela vypustíte vnější svět ze svého obrazu - přestože jste stále při vědomí (víte, co děláte, kde se nalézáte). Při prožitcích ve změněných stavech vědomí u tohoto programu můžete zažívat vnitřní myslí velmi živé obrazy nebo také matné, potemnělé obrazy. Tma či určitý závoj je běžný, neznamená to, že by byl účinek méně hodnotný. I tento způsob prožívání je běžný. 15

16 Aktivity po skončení programu Ideální je, abyste se 2-3 hodiny po programu mohli nerušeně věnovat jen sami sobě, a to konkrétně odpočívat. Ideální je jen tak relaxovat, přemýšlet, číst nenáročnou knihu, časopis, příjemně si povídat (v úzkém kruhu lidí) nebo dělat drobnou fyzickou činnost, jako je kutilství, procházka, strečink, nenáročná jóga, tai-chi apod. Není vhodné sledování televize, práce nebo zábava na počítači, sdílení sociálních sítí nebo zábava ve společnosti. Naprosto chybné je po absolvování programu věnovat se práci (zaměstnání), návštěva hospody, řízení auta. Nejlepší je načasovat program tak, abyste jej absolvovali, pak 1-2 hodiny krátce relaxovali a šli spát. Pokud to uděláte, tak ve spánku psychické procesy, které proběhly, dobře dozrají *). To je naprosto ideální stav. Druhý den po použití programu je vhodnější, když si naplánujete psychicky méně náročný den. *) Mozek má určitou setrvačnost a ve skutečnosti trvá zhruba hodin, než se vše, co jste prožili, uloží do všech částí mozku. Spánek je výrazný urychlovač tohoto procesu a je to jediný stav, kdy takové kotvení informací a zážitků probíhá nerušeně (není přebito novými vjemy). Poznámka: samotné důsledky terapie (účinku programu) s případným vlivem na změnu osobnosti však budou dozrávat ještě déle: dny, týdny, výjimečně i měsíce. 16

17 ZÁVĚR Pokaždé to bude jinak Při každém novém použití programu bude jeho průběh, resp. váš prožitek, jiný. Jestliže jste minule prožili negativní emoce, nebojte se nic takového nyní nemusí nastat. Jestliže jste prožili radostné emoce, netěště se nic takového nyní nemusí nastat. Negativní emoce Prožívání negativních emocí bude samozřejmě nepříjemné, může být až hraničně nepříjemné. Za každou cenu zkuste prožitek vydržet. Závěr programu by měl být osvobozující, ulehčující nebo dokonce přímo radostný. Nechte si to pro sebe S nikým o své autoterapii nemluvte, respektive nežádejte posouzení, zda vše proběhlo dobře či špatně. Nikdo jiný než vy samotní vám nic užitečného neřekne ani zkušená kartářka! Neanalyzujte příliš brzy Neanalyzujte, rozhodně ne první dva nebo tři dny po programu. Vaše racionální část vědomí je jen částí celku, proto nikdy nemůže celek dobře zhodnotit. Navíc program dozrává: 1-2 dny, ale skutečné důsledky dny, týdny nebo měsíce! Některé změny pochopíte až po týdnech nebo i déle. Fyzická bolest Při programu můžete pocítit různou fyzickou bolest. Píchání, bolení, napětí v těle, zejména ve svalech. Při velké stresové reakci (prožité v minulosti při traumatických událostech) se totiž stres neukládá jen v mysli, ale i v těle. Během programu na bolest určitě reagujte: řiďte se svými pocity, nutkáním. Můžete mít potřebu na toto místo přitlačit, narovnat ho, udeřit do něj, mačkat si jej. Udělejte cokoliv, abyste na bolest nějak reagovali. Bolest můžete cítit i po skončení programu. V drtivé většině nejde o bolest celých tělesných partií, ale určitých konkrétních bodů na těle a nejedná se o nic nesnesitelného. Bývá to podobné, jakobyste se uhodili. Během hodin, maximálně dní, bolest odezní. Rychlost účinku, resp. vaší reakce Každý člověk zareaguje na program jinak rychle. Někomu bude stačit krátká relaxace a dostane se do změněného stavu vědomí. Jiný člověk bude v reakci pomalejší a nejdůležitější procesy v mysli se začnou odehrávat v okamžiku, kdy program samotný už bude končit. S tím nelze nic dělat program počítá s průměrem. Při opakování programu už budete mít určitý cit, jak postupovat. Rady na prodloužení sezení, pokud by délka programu nestačila, najdete na straně 15. Pokud skončí Váš proces úspěšně dříve, než program, nic se neděje: vyposlechněte program až do konce. 17

18 Projevy emocí nebo somatiky při programu Je možné, že budete mít potřebu křičet, plakat, či jinak vyjadřovat emoce nebo vás přepadnou méně kontrolovatelné fyzické projevy jako je třes či záškuby ve svalech. Nechte vše proběhnout! Psychická nálada po programu Pokud je psychické rozpoložení po skončení programu negativní, tak je možné, že cílený proces ještě není dokončený. V takovém případě hodně relaxujte, bezprostředně po skončení programu i druhý den. Někdy proces takto dozraje sám i později. Pokud negativní nálada přetrvává 2 a více dní, použijte program co nejdříve znovu. Jaký čekat výsledek? 18 První až třetí možnost předpokládá, že jste úspěšně navodili změněný stav vědomí. Čtvrtá a pátá možnost předpokládá, že spíše ne. První možnost Traumatizující téma či témata se objeví a okamžitě zaniknou, jsou zatlačeny zpět. Nemáte sílu je znovu prožít, integrovat, nedovolíte jim tzv.,,vystoupit ze stínu (disociace). Na vině jsou pravděpodobně dostatečně velké bariéry strachu. Nedá se nic dělat. Zkuste to příště znovu. Druhá možnost Traumatizující téma se objeví a znovuprožijete jej (intetgace). Tím jste provedli cílený transformační proces. Výborně gratuluji! Třetí možnost Neobjeví se žádné traumatické zážitky, ale naopak extrémně silné pozitivní zážitky - mám na mysli extrémně odlišné či silnější než při běžné relaxaci. To je v pořádku, protože i pozitivní nezpracovaný psychologický materiál existuje. Pokračujte dál, je pravděpodobné, že dříve či později se objeví i negativní emoce. Ale pozor: nezaměňujte tento stav se stavem, kdy se neděje vůbec nic (nedostali jste se do změněného stavu vědomí, usínáte při programu apod.). Čtvrtá možnost Při programu usnete. Buď jste byli unavení nebo ospalí. Jestliže jste byli dobře odpočatí, tak se jedná o blokaci určitého pásma vědomí. Bariéry strachu jsou tak silné, že blokují určitou část mysli. Frekvence mozku se, pokud do těchto úrovní nemůže vstoupit, přehoupne směrem dolů na první,,volnou frekvenci, což je většinou frekvence pod 4 Hz, příslušná pro spánek. Proto usnete. Jediným řešením je pokračovat v používání programu a tak blokovanou oblast odblokovat. Odblokování také dosáhnete jinými programy - v cílové hladině 4-8 Hz.

19 Pátá možnost Nestalo se nic. Byla to příjemná relaxace, podobná jako u jiných relaxačních programů, ale jinak nic. Necítíte, že byste byli v nějakém jiném, změněném, zvláštním stavu vědomí. Toto může být výjimečně běžný důsledek programu, ale velmi pravděpodobně jste programu vědomě nebo podvědomě vzdorovali nebo jste nezapojili dostatečně silně dýchání. Zkuste to tedy jindy znovu, více naplno. Zesílení účinku Nyní uvádím postupy, které vám pomohou dosáhnout účinku, zejména navodit či zesílit změněný stav vědomí. Jsou řazeny od nejdůležitějších: Prohlubte dýchání (druhý způsob dýchání rychle a intenzivně). Zvyšte si razantně hlasitost. Přes případnou počáteční nepříjemnost si na vyšší hlasitost zvyknete. Absolvujte program více odpočatí, ideálně těstě před programem použijte nějaký program na hlubokou relaxaci (20-30 minut). Zesilte jas světel. Přes případnou počáteční nepříjemnost si na vyšší jas zvyknete. Udělejte si těsně před programem krátkou rozcvičku spíš než fyzicky náročnou, tak protahovací/strečinkovou/relaxační. Vhodné je protáhnout tělo, svaly, klasický sportovní strečink, projít se, zhluboka dýchat na čerstvém vzduchu apod KONEC Přeji Vám s programem mnoho zážitků, které Vás posunou dál. Jan Valuch, autor programu Poznámka: Dovoluji si uvést, že návod k použití, zejména odborný výklad a terminologii jsem zjednodušil tak, aby byla srozumitelná laikům a obzvláště lidem, kteří se s těmito tématy setkávají poprvé. 19

20 Technická příprava: Používání tohoto programu je možné pouze s AVS přístrojem Laxman. Program je nainstalován/nahrán do AVS přístroje Laxman dodavatelem, nebo si jej z dodaného CD nahrajte do AVS přístroje Laxman sami. Pokud je program nainstalován do AVS přístroje Laxman dodavatelem, najdete jej v adresáři Hlavní menu / Programy nebo režim flashkarty. Postup pro nahrání programu do Laxmanu najdete v návodu k použití přístroje Laxman. Zde uvádíme pro zjednodušení práce stručný postup: 1/ Na ovládací jednotce AVS přístroje Laxman v sekci,,nastavení přístroje zvolit: přenos dat zapnuto. 2/ Kabelem propojit Laxman s PC. 3/ Do PC umístit CD s programem. 3/ Program do Laxmanu z PC přetáhnout (myší nebo klávesnicí). Nezapomeňte přetáhnout oba soubory (liší se v koncovce): Nova osobnost.lax a Nova osobnost.mp3. Program má velký objem dat (přes 130 MB), proto jej zkopírujte do adresáře, kde je dost volného místa (adresář Programy nebo adresář režim Flaskarty). O autorovi programu Jan Valuch se zabývá mentálním programováním a psychotechnologiemi přes 20 let, od roku Je autorem mnoha stimulačních programů instalovaných v AVS přístrojích a prezidentem WAAT (World Asociation for AVS technology). Je autorem dvou publikací a několika desítek článků na témata mentálního programování a práce s lidskou myslí. Založil (se svým otcem) společnost Galaxy, která je od roku 2003 největším dodavatelem psychotechnologií v Evropě. Na vývoji programu Nová osobnost pracoval 6 měsíců. 20

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra psychologie Bakalářská práce RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Lucie Štychová Předškolní a mimoškolní pedagogika: Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PSANÍ

ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PSANÍ ODBORNÉ PRÁCE S TĚLEM ČTENÍ A V PSANÍ PSYCHOLOGII MUDr. PhDr. Richard Karel Nešpor, Machan, CSc. Th.D. ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Karel Nešpor, Machan, CSc. Th.D. PRÁCE

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Úzkostné a depresivní stavy mladistvých

Úzkostné a depresivní stavy mladistvých Úzkostné a depresivní stavy mladistvých Středoškolská odborná činnost Obor 14: pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Jiřina Dunková Kraj: Praha Soukromá střední škola cestovního

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend Craig Townsend je ředitelem organizace "Iťs Mindover Matter" v Sydney a pracuje v oblasti duševního tréninku pro plavání, sport a osobní vývoj po více než deset let.

Více

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Juhapekka Tukiainen ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence ZAČÁTEČNÍK VÝKONNOSTNÍ SPORTOVEC VRCHOLOVÝ SPORTOVEC ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Předmluva ZÍSKEJTE FORMU s GPS

Více

MUDr. M. BHOLE ÚVAHY O JÓZE

MUDr. M. BHOLE ÚVAHY O JÓZE Vydala TJ JÓGA Olomouc, Litovelská tř.30 Tisk povolen pod číslem: Odbor kultury NVmB 585/83. Veškerá práva tisku a rozmnožování vyhražena vydávající organizaci. MUDr. M. BHOLE ÚVAHY O JÓZE Úvahy o j ó

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Elena Divecká

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Elena Divecká ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Elena Divecká FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní obor : Všeobecná sestra 5341R009 Elena Divecká KOMUNIKACE S PACIENTEM

Více

STRES MANAGEMENT A JEHO DŮSLEDKY NA VÝKON JEDNOTLIVCE

STRES MANAGEMENT A JEHO DŮSLEDKY NA VÝKON JEDNOTLIVCE STRES MANAGEMENT A JEHO DŮSLEDKY NA VÝKON JEDNOTLIVCE Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah: Hlavní východiska... 7 1. Zátěž a stres... 7 2. Fyziologie

Více

aneb Co mě nezabije, to mě posílí

aneb Co mě nezabije, to mě posílí PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE aneb Co mě nezabije, to mě posílí Okolní svět se mění čím dál tím rychleji a my se mu musíme přizpůsobovat. V našich životech neexistuje mnoho jistot, které lze považovat

Více

Aktuality ISSN: 1213-2179

Aktuality ISSN: 1213-2179 Aktuality 1 4 / 2010 ISSN: 1213-2179 V PREVENCI ÚRAZŮ POHLED NA BULIMII A ANOREXII PŘILBY PRO ZIMNÍ SPORTY ÚVOD V našem periodiku jsme se dosud věnovali především neúmyslným úrazům a jejich prevenci, ale

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj RPIC-ViP

Více

Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření. 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje

Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření. 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje I. Time management řízení vlastního času 1. Úvod do řízení

Více

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2 Rodičovské kurzy projektu Krušnohorské centrum pro rodinu RC Barborka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Ústeckého kraje a Statutárního města Mostu. STRES Obsah úvod co

Více

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI Obsah 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE Deprese... 1 Dobrý spánek... 5 Domácí násilí... 7 Duševní poruchy... 9 Duševní zdraví... 13 Emoce a jejich projevy... 17 Formy agrese... 19 Kde hledat

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

ISBN 978-80-239-9405-6

ISBN 978-80-239-9405-6 ISBN 978-80-239-9405-6 1 2 OBSAH Úvod - komu je tato publikace určena a co obsahuje... 4 I. DROGY JSOU FAJN, ASPOŇ NA ZAČÁTKU Informace pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy Člověk je od přírody bytost

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů.

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. 1. Předmluva...1 2. Proč psychologie a triatlon...1 3. Koncentrace pozornosti...2 4. Příčiny ztráty koncentrace...5

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

DROGOVÁ ZÁVISLOST. Rychlý bìh po krátké trati. Roman Pešek, Andrea Vondrášková, Ondøej Veselý. aneb

DROGOVÁ ZÁVISLOST. Rychlý bìh po krátké trati. Roman Pešek, Andrea Vondrášková, Ondøej Veselý. aneb DROGOVÁ ZÁVISLOST aneb Rychlý bìh po krátké trati Poradenská pøíruèka pro dìti, dospívající a jejich rodièe Roman Pešek, Andrea Vondrášková, Ondøej Veselý aa ISBN 978-80-239-9405-6 1 OBSAH Úvod - komu

Více

Fandíme tátům. Příručka pro rodiče. Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute

Fandíme tátům. Příručka pro rodiče. Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute Fandíme tátům Příručka pro rodiče Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute 1 Obsah: Kapitola 1 Proč jsou tátové důležití? 3 Kapitola 2 - Stanu se tátou 13 Kapitola 3 - Stal jsem se otcem

Více

Homeopatie a zákon podobnosti

Homeopatie a zákon podobnosti V posledních letech je v křesťanských kruzích často poukazováno na životní příběh lékařky, bývalé homeopatky, která homeopatii veřejnosti prezentuje jako druh okultismu, protože došlo k tomu, že při touto

Více

Nedívej se povýšeně na

Nedívej se povýšeně na Nedívej se povýšeně na Vysmějí se ti! Instrukce k meditaci všímavosti (vipassaná) Ashin Tejaniya 1 !!! D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í!!! Tato kniha je DAR DHAMMY a nesmí být prodávána! Můžete si z

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS NÁVRH ROČNÍHO PLÁNU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU Autoři: Ing. Ivan Bílý, Ph.D.: ČRS SÚS Ústí nad Labem Barbora Schneiderová Jiří Marek: Odbor mládeže Rady

Více