BOJ S NESTABILITOU V AFRICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOJ S NESTABILITOU V AFRICE"

Transkript

1 BOJ S NESTABILITOU V AFRICE PROSAZOVÁNÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PŘÍSTUPU MOBILIZACE EVROPSKÉHO VÝZKUMU VE PROSPĚCH ROZVOJOVÉ POLITIKY O EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI

2

3 BOJ S NESTABILITOU V AFRICE PROSAZOVÁNÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PŘÍSTUPU MOBILIZACE EVROPSKÉHO VÝZKUMU VE PROSPĚCH ROZVOJOVÉ POLITIKY O EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI

4 , Boj s nestabilitou v Africe, Centrum Roberta Schumana pro vyšší studia při Evropském univerzitním institutu, San Domenico di Fiesole. Evropská společenství, 2009 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. Právní informace: Stanoviska vyjádřená v této zprávě jsou stanovisky jejích autorů a neměla by být připisována Evropské komisi či členským státům Evropské unie. V případě jakýchkoliv nejasností je závazná pouze anglická verze této zprávy.

5 O Předmluva PŘEDMLUVA Tvorba politik vyžaduje přesnou, hlubokou a aktuální obeznámenost s každou situací. A rozvoj není výjimkou. V Evropě existuje celá řada univerzit a výzkumných ústavů, které se otázkami rozvoje zabývají a vykazují erudovanou analytickou činnost. Z mnoha důvodů však nebyl jejímu potenciálu dán v plné míře prostor na vině jsou fragmentace činnosti, nedostatek prostředků a relativní oddělenost od tvorby politik. Tuto situaci má napravit iniciativa Mobilizace evropského výzkumu ve prospěch rozvojových politik. Snahou této společné iniciativy, kterou v současné době podporuje Evropská komise a šest členských států (Finsko, Německo, Lucembursko, Španělsko, Švédsko, Spojené království), je rozšířit evropskou perspektivu, evropskou vizi tak, aby se soustředila i na některé z nejpalčivějších rozvojových problémů současnosti. Má se tak stát díky prvotřídnímu know-how, inovaci a budování společné platformy evropských výzkumníků a tvůrců politik. Hlavním výsledkem dané iniciativy je tato Evropská zpráva o rozvoji (ERD), která bude publikována každý rok. Jedná se o nezávislý, na poznatcích založený a na budoucnost zaměřený přezkum rozvojových otázek odrážející evropskou vizi. Tato zpráva Evropské unii pomůže vytříbit její rozvojovou vizi, obohatit její politiky a významným způsobem ovlivnit mezinárodní diskuzi. Bude rovněž doplňovat další hlavní zprávy o rozvoji a snažit se odrážet rozmanitost současně existujících názorů na různá témata a případně evropských přístupů, a to na základě jak politických a sociálních hodnot Evropy, tak její historie a vlastních zkušeností. Jsme totiž přesvědčeni, že v oblasti tak složité a bohaté, jako je rozvojová politika, by neměl existovat žádný monopolní názor. Letošní první vydání, vypracované pod vedením Evropského univerzitního institutu (EUI) se sídlem ve Florencii, se zabývá složitou a mnohorozměrnou otázkou nestability a konkrétně se zaměřuje na subsaharskou Afriku, kde se nachází většina nestabilních zemí. O tomto úkolu se hovoří jakožto o nejtěžší rozvojové výzvě naší doby. Řešení situací nestability oprávněně představuje pro Evropu i celé mezinárodní společenství čím dál naléhavější záležitost a stává se stále důležitější prioritou v evropských rozvojových politikách. Jde také o klíčovou výzvu pro evropskou bezpečnostní strategii. Boj s nestabilitou je především naléhavým morálním imperativem. V takzvaných nestabilních státech žije jedna třetina chudého světa. Snaha o plnění rozvojových cílů tisíciletí v těchto zemích zaostává a náklady spojené se špatnou správou, zejména v případech, kdy špatná správa vede ke konfliktům a válkám, jsou enormní hospodářsky, lidsky i sociálně. Ještě více získává tato otázka na váze, vezmeme-li v úvahu úzce propojené potravinové, palivové a nyní i finanční a hospodářské otřesy, u nichž hrozí, že zvrátí pokrok v oblasti rozvoje, k němuž poslední dobou docházelo. V případě nestabilních zemí subsaharské Afriky, které disponují jen omezenou schopností vyrovnávat se s otřesy, jsou v souvislosti s krizemi obzvláště znepokojivé lidské náklady. Nestabilní situace jsou znepokojivé zejména z bezpečnostního pohledu. Ve stále provázanějším světě je řešení nestability i v našem vlastním zájmu, neboť zajišťuje globální stabilitu a prosperitu. Jen několik příkladů této vzrůstající provázanosti představuje vzkříšení pirátství v Adenském zálivu, které úzce souvisí s divokým vývojem v Somálsku, nebo proudy hospodářských, politických a válečných uprchlíků, kteří jak lze pochopit často s těžkým srdcem prchají před domácí nestabilitou, aby si vybudovali lepší a stabilnější život v Evropě a jiných bohatých částech světa. A konečně, tyto situace, které se týkají mimořádně rozmanitého souboru komunit s velmi rozdílnými socioekonomickými, kulturními a politickými poměry a skladbou, vyžadují v oblasti externí podpory, aby se k nim přistupovalo jednotlivě. Klasická mantra rozvojové politiky, např. program účinnější pomoci (Pařížské prohlášení a Akkerský akční program), Evropský konsenzus o rozvoji a úsilí o podporu správních reforem, se se specifickými výzvami při uplatňování v nestabilních kontextech vypořádávají. Jak se uvádí ve studii EU z roku 2008 Rozvojové cíle tisíciletí v poločase III EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

6 Předmluva ( MDGs at midpoint ), kterou vedl profesor Bourguignon a jež vznikla v kontextu této iniciativy, 1 pokud máme [v oblasti rozvojových cílů tisíciletí] dosáhnout pokroku, je třeba se vypořádat s nestabilitou. Bude to vyžadovat trvalé úsilí a nové, kreativní využití kombinace politických, technických, finančních a někdy i vojenských prostředků, a bude třeba jednat jak se správními orgány, tak s občanskou společností a nestátními aktéry. V této souvislosti se partnerské a dárcovské země v současnosti spolupodílejí na mezinárodním dialogu o budování státu a míru, aby případně dosáhly konsenzu v otázce cílů a zásad zásahů v těchto nanejvýš ztížených podmínkách. K realizaci této ambiciózní iniciativy v oblasti politického výzkumu byl spuštěn intenzivní participační proces, který spojuje celou řadu vrcholných učenců, tvůrců politik a zástupců občanské společnosti z Evropy i Afriky. První vydání ERD se snaží vybudovat společnou analytickou platformu, na níž lze tyto obtížné situace lépe uchopit, a pomáhá tak doladit evropský strategický přístup k nestabilitě a do budoucna definovat ucelenější politiky. Pro evropskou výzkumnou iniciativu, která se snaží objasnit, jak uvést v soulad rozvojové cíle s novými globálními výzvami, jde o zásadní krok kupředu. Stefano Manservisi Yves Mény generální ředitel Evropské komise pro rozvoj a vztahy s africkými, karibskými a tichomořskými státy Ppředseda Evropského univerzitního institutu 1 Viz Rozvojové cíle tisíciletí v poločase: Jak si stojíme a kam potřebujeme jít. Studie EU. François Bourguignon a kol IV

7 O Poděkování PODĚKOVÁNÍ Tuto zprávu připravil tým pod vedením Giorgie Giovanettiové ve složení Franklin Allen, Simone Bertolli, Shailaja Fennellová, Wendy Harcourtová, Marta Reynal-Querolová, Marco Sanfilippo, Elisa Ticciová, Pascal Vennesson a Thierry Vedier. Za svou základnu zvolil Centrum Roberta Schumana pro vyšší studia při Evopském univerzitním institutu (EUI). Projektovým manažerem byl Ingo Linsenmann. Celý tým by rád poděkoval především Françoisi Bourguignonovi za vědecké poradenství a dále Lucovi Alinovimu, Nicolasi Gérardovi, Sethu Kaplanovi, Stephanu Klasenovi, Ramonu Marimonovi, Françoise Moreauové, Yaw Nyarkovi, Dorothée Starckové a všem členům řídícího výboru ERD za trpělivé rady a neutuchající podporu. Za pomoc při výzkumu vděčíme rovněž Stefanii Innocentiové. Následující osoby zastávaly významnou poradní roli: William A. Amponsah, Mina Baliamoune- Lutzová, Stefano Bartolini, Victor Davies, Jörn Grävingholt, Sven Grimm, Francesco N. Moro, Donato Romano, Alexander Sarris, Andrew Sherriff a Gianni Vaggi. V různých etapách se na vzniku zprávy podílely také Ľubomíra Benčová, Piera Calcinaghiová, Monique Cavallariová, Angela Conteová, Mei Lan Goeiová, Laetitia Jespersová, Alexei Jones, Laura Jurisevicová, Christine Lyonová, Serena Scarselliová, Elisabetta Spagnoliová a Valerio Pappalardo. Hlavním editorem byl Bruce Ross Larson a o jazykovou úpravu podkladových dokumentů se postaral Chris Engert. Všem výše zmíněným děkujeme. Dále jsme hluboce zavázáni autorům podkladových dokumentů a relevantních poznámek: Ernestu Aryeeteyovi, Niagale Bagayoko-Penoneové, Michaelu Barnettovi, Nicolasovi Bermanovi, Elvě Bovaové, Deborah Brycesonové, Christianu Bügerovi, Mauriziovi Carbonemu, Paulu Collierovi, Lorenzu Cotulaovi, Nasredinu Elaminovi, Fernandě Fariaové, Patricku Guillaumontovi, Sylvaine Guillaumontové Jeanneneyové, Kennethu Harttgenovi, Damienu Hellymu, Leliovi Iapadremu, Zohře Kahnové, José Mariovi Larrúovi, Francesce Luchettiové, Alanu Matthewsovi, Philippeovi Martinovi, Jessemu McConnellovi, Marku McGillivrayovi, Andrewovi Moldovi, Wimovi Naudému, Janvierovi Nkurunzizaovi, Abeně D. Oduroové, Alině Rocha-Menocalové, Saře Pantulianoové, Jeanu-Philippeovi Platteauovi, Béatrice Poulignyové, Prabirjitovi Sarkarovi, Ajitu Singhovi, Aysen Tanyeri-Aburové, Necle Tschirgiové, Margheritě Velucchiové and Tonymu Venablesovi. Zvláštní dík patří účastníkům iniciativy Nové tváře pro rozvoj Afriky (New Faces for African Development), kteří do zprávy nadšeně přispívali novými, mladistvými náhledy, poskytli výsledky své práce a rovněž tvořili poznámky i studie. Jsou jimi Eme Akpanová, Japhet Biegon, Muslilhah Badmus, Christian B. Kamga Kam, Dorine Kanmi Feunouová, Nicholas Kilimani, Albert Makochekanwa, Douzounet Mallaye, Ndubuisi Nwokolo, Magidu Nyende, Isaac Oluwatayo, Thomas Poirier, Afees Salisu a Sigismond Wilson. Nelze vyjmenovat všechny, kterým patří náš dík, neboť na procesu, jenž vyústil vydáním této zprávy, se podílelo mnoho osob, které se účastnily přípravných akcí v Bruselu (6. února), v Cambridge ( března), ve Florencii ( dubna), v Barceloně (7.-8. května), v Akkře ( května) a znovu ve Florencii ( června) a v Bruselu (4. září). Úplné seznamy účastníků těchto akcí jsou uvedeny ve svazku 1B, přesto bychom zde chtěli vyjádřit náš vděk za jejich přínos ke konzultacím a k diskuzi o kontroverzním tématu. Velmi děkujeme také hostujícím institucím, jmenovitě Jesus College v Cambridge, univerzitě Universitat Pompeu Fabra a Centru pro výzkum ekonomik Středozemí (Center for Research on the Economies of the Mediterranean, CREMed) v Barceloně a Institutu statistického, sociálního a ekonomického výzkumu (Institute of Statistical, Social and Economic Research, ISSER) v Akkře. V EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

8 Obsah OBSAH PŘEHLED 1 1 Lepší reakce EU na nestabilitu 4 2 Stanovení priorit 7 ODDÍL 1 10 KAPITOLA 1 STÁTNÍ NESTABILITA V SUBSAHARSKÉ AFRICE: NÁKLADY A VÝZVY 11 1 Evropské rozvojové politiky v měnícím se globálním kontextu 11 2 Co vlastně nestabilita státu znamená? 16 3 Náklady spojené se státní nestabilitou v subsaharské Africe 18 KAPITOLA 2 CHARAKTERISTIKA NESTABILNÍCH STÁTŮ 31 1 Některé společné znaky nestabilních států 31 2 Nestabilní země provází velká nesourodost 45 3 Shrnutí 48 KAPITOLA 3 HISTORICKÉ KOŘENY STÁTNÍ NESTABILITY 49 1 Specifické hybné síly a společné skryté faktory 49 2 Je nestabilita koloniálním dědictvím? 50 3 Koloniální státy v subsaharské Africe 50 4 Dekolonizace 51 5 Mezinárodní kontext a kontinuita 52 6 Závislost orgánů na minulosti odtrženost a extroverze 54 7 Závěry 56 KAPITOLA 4 EKONOMICKÉ FAKTORY MOHOU ZVYŠOVAT NESTABILITU 57 1 Ekonomické faktory se podepisují na nestabilitě státu a naopak 57 2 Otevřenost obchodu může zvýšit, nebo snížit míru státní nestability 58 3 Oboustranná spojitost mezi přímými zahraničními investicemi a nestabilitou 59 4 Přírodní bohatství může zhoršit správu 60 5 Státní správa ovlivňuje vztah mezi půdou a nestabilitou 62 6 Hladovějící obyvatelstvo a nestabilní orgány 68 7 Závěr 69 VI

9 O Obsah ODDÍL 2 70 KAPITOLA 5 NESTABILITA VERSUS ODOLNOST 71 1 Zvyšování odolnosti 72 2 Co vyplývá z přístupu založeného na odolnosti? 72 3 Nestabilita státu podrývá socioekonomickou odolnost 73 KAPITOLA 6 AFRICKÉ NESTABILNÍ STÁTY TĚŽCE ZASAŽENY CELOSVĚTOVOU FINANČNÍ KRIZÍ 76 1 Znepokojující výzvy krize: přerušení mnohaletého soustavného pokroku 76 2 Potraviny, paliva, finance a nestabilita 77 3 Čtyři cesty šíření krize do nestabilních zemí 77 4 Mohou se nestabilní státy s krizí vypořádat? 85 KAPITOLA 7 BUDOVÁNÍ STÁTU A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST 90 1 Pozornost znovu upřená na stát 91 2 Sociální soudržnost a nehmotné rozměry budování státu 92 3 Potřeba hlubokého porozumění místnímu kontextu 94 4 Komplementarita humanitární pomoci a zásahů v oblasti budování státu v postkonfliktním prostředí 97 ODDÍL KAPITOLA 8 POLITIKY EU ZABÝVAJÍCÍ SE NESTABILITOU V SUBSAHARSKÉ AFRICE Historický zájem EU o nestabilní země Potenciál EU v situacích nestability Lepší reakce EU na nestabilitu 113 KAPITOLA 9 ZÁVĚRY PRIORITY A NÁVRHY ŘEŠENÍ Politiky EU se mohou projevit Priority a návrhy řešení 126 ZDROJE 133 PŘÍLOHA 143 VII EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

10 Tabulky a schémata TABULKY A SCHÉMATA Tabulka 0.1 rámečku: Země subsaharské Afriky v situacích nestability 1 Schéma 0.1 rámečku: Populační pyramida nestabilních zemí subsaharské Afriky 3 Schéma 0.2 rámečku: Populační pyramida Evropské unie 3 Schéma 0.1: Odolnost nestabilních zemí v subsaharské Africe 6 Schéma 0.2: Zranitelnost nestabilních zemí v subsaharské Africe 6 Schéma 1.1 rámečku: Přírůstkové účinky pomoci na růst 13 Tabulka 1.1 rámečku: Pomoc nestabilním státům, Tabulka 1.1: Lidský rozvoj v nestabilních státech subsaharské Afriky 19 Schéma 1.1: Absolutní změny v klíčových ukazatelích MDG (2000 až 2006) 21 Schéma 1.2: Relativní změny v klíčových ukazatelích MDG (2000 až 2006) 22 Tabulka 1.2: Uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, Tabulka 1.3: Ukazatele zajišťování potravin u nestabilních zemí 26 Schéma 1.3: Trendy v ukazatelích správy, nestabilní subsaharské země 28 Tabulka 2.1: Zdanění, státní příjmy a snadnost podnikání v nestabilních zemích subsaharské Afriky 32 Schéma 2.1: Zahraniční toky (prostý průměr z let 2003 až 2007) 33 Schéma 2.1 rámečku: Vývozy a ceny mědi v Zambii (2002 až 2009) 34 Schéma 2.2 rámečku: Ceny mědi a zambijská kwacha (2002 až 2009) 35 Schéma 2.3 rámečku: Příjmy z těžby v Zambii (2001 až 2007) 36 Schéma 2.2: Podíl zemědělství, průmyslu a služeb na HDP, Tabulka 2.2: Seznam dovozců a vývozců potravin mezi zeměmi subsaharské Afriky 37 Tabulka 2.3: Koncentrace vývozu v nestabilních zemích 39 Tabulka 2.4: Vývozní destinace nestabilních zemí v procentech, průměrné hodnoty let 2004 až Tabulka 2.5: Veřejné výdaje jako procentuální podíl na HDP 41 Tabulka 2.6: Populace 43 Tabulka 2.7: Infrastruktura a geografická charakteristika 44 Schéma 2.3: Reálný růst HDP v nestabilních zemích, v nestabilních zemích disponujících přírodními zdroji a nestabilních zemích chudých na přírodní zdroje, 2000 až Tabulka 2.8: Makroekonomická charakteristika 46 Tabulka 2.9: Míra celkové zranitelnosti 47 Tabulka 4.1: Způsoby, jak zajistit, aby se nové investice do zemědělské půdy odrazily na zmírňování chudoby 65 Tabulka 4.1 rámečku: Přidělování zemědělské půdy v letech 2000 až 2008 (nad hektarů) 67 Schéma 5.1: Vzájemné působení nestability státu a socioekonomické odolnosti 74 Schéma 6.1: Rostoucí podíl vývozu na HDP 77 Schéma 6.1 rámečku: Jižní Afrika reaguje na pád banky Lehman Brothers Keňa a Nigérie nikoliv 78 Schéma 6.2: Nižší vývoz zejména v oblasti subsaharské Afriky 80 Schéma 6.3: Vývoz primárních produktů a výrobků ze zpracovatelského průmyslu ze subsaharské Afriky v období po propuknutí finanční krize v partnerské zemi 81 Schéma 6.4: Odhadované omezení toků pomoci na africký kontinent v roce Schéma 6.2 rámečku: Čínská hospodářská spolupráce s nestabilními zeměmi afrického kontinentu a pomoc DAC v letech 1998 až Schéma 6.5: Mnoho migrantů zůstává na africkém kontinentu 84 Tabulka 6.1: Míra odolnosti od nízké po vysokou 86 Schéma 6.6: Dopad krize na sociální prosperitu 87 Tabulka 8.1: Orgány a agentury Evropské unie významné pro nestabilní státy 112 VIII

11 O Rámečky RÁMEČKY Rámeček 0.1: Které země subsaharské Afriky jsou nestabilní? 1 Rámeček 0.2: Společné znaky nestabilních zemí a významné rozdíly 3 Rámeček 0.3: Jak krize v letech 2008 až 2009 zasáhla nestabilní státy subsaharské Afriky 5 Rámeček 1.1: Účinnost pomoci a přidělování prostředků nestabilním zemím 13 Rámeček 1.2: Jak se dostala nestabilita do diskurzu rozvoje 16 Rámeček 2.1: Střídání nárůstu a poklesu ceny mědi v Zambii 34 Rámeček 4.1: Smluvená pravidla a Listina o nakládání s přírodními zdroji (Natural Resource Charter) 61 Rámeček 4.2: Rozsáhlý nákup půdy v Africe analýza pozemkových obchodů 63 Rámeček 4.3: Mezinárodní investice v Súdánu, obilnici arabského regionu 66 Rámeček 5.1: Definice odolnosti a zranitelnosti 72 Rámeček 5.2: Hospodářský růst, rozvoj a blahobyt v nestabilních zemích 73 Rámeček 6.1: Africké finanční trhy vedlejší dopady otřesů 78 Rámeček 6.2: Zaplní Čína vzniklou mezeru? 83 Rámeček 6.3: Negativní otřesy a sociální ochrana jakou roli mají zastávat oficiální a neoficiální finanční instituce? 88 Rámeček 7.1: Proč může odolnost na lokální úrovni zlepšit bezpečnost 91 Rámeček 7.2: Somálsko a Somaliland 95 Rámeček 7.3: Africký správní model 96 Rámeček 7.4: Mezinárodní působení v nestabilních státech poučme se z Jižního Súdánu 97 Rámeček 7.5: Ponaučení od lokálních společenství programy na podporu bývalých bojovnic 100 Rámeček 7.6: Postkonfliktní přechod příležitost pro zplnomocnění žen? 101 Rámeček 7.7: Tvorba rozpočtu zohledňující gender 102 Rámeček 8.1: Vypořádání se s oslabenou rolí státu výňatky z Evropského konsenzu o rozvoji, Rámeček 8.2: Konkrétní opatření proti nestabilitě obsažená v Pařížském prohlášení o účinnosti pomoci a Akkerském akčním programu 108 Rámeček 8.3: Zásady vhodné mezinárodní činnosti v nestabilních státech a situacích, které vypracoval OECD-DAC 109 Rámeček 8.4: Usnesení Rady bezpečnosti OSN č Rámeček 8.5: Nástroj FLEX pro zranitelné země (Vulnerability Flex) 111 Rámeček 8.6: Společná zemědělská politika EU a zajišťování potravin v afrických nestabilních státech 114 Rámeček 8.7: Aid for Trade pomoc v oblasti obchodu 116 Rámeček 8.8: Dohody o hospodářském partnerství 117 Rámeček 8.9: Bezpečnostní a rozvojové výzvy v nestabilních situacích ponaučení z operací EBOP 120 Rámeček 9.1: Návrh na stabilizaci příjmů 127 Rámeček 9.2: Politiky EU a rozvoj lidského kapitálu Afriky 127 Rámeček 9.3: Správná míra regionální integrace 129 Rámeček 9.4: Dilema spojené s vůdčím postavením a hegemonie v regionálně řízeném vytváření správních kapacit 130 Rámeček 9.5: Přehodnocení řízení pomoci 131 IX EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

12 Seznam akronym SEZNAM AKRONYM AfDB AIDS/HIV AKT CIFP CPIA DAC DFID EBOP EU FAO FDI GŘ pro rozvoj GTZ HDI HDP HND IFPRI IIED ILO MDG NATO ODA OECD/DAC SIPRI SZP UNCTAD UNDP UNECA UNIFEM UNMIS UNODC UNRISD WFP WHO WPF WTO ZCCM ZCCM Africká rozvojová banka Syndrom získaného selhání imunity / virus lidské imunitní nedostatečnosti africké, karibské a tichomořské státy ukazatele zahraničních politik jednotlivých zemí podle Carleton University Vnitrostátní politika a institucionální hodnocení Výbor pro rozvojovou pomoc Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj evropská bezpečnostní a obranná politika Evropská unie Organizace pro výživu a zemědělství přímé zahraniční investice generální ředitelství Evropské komise pro rozvoj a vztahy s africkými, karibskými a tichomořskými státy Společnost pro technickou spolupráci index lidského rozvoje hrubý domácí produkt hrubý národní důchod Mezinárodní institut pro výzkum potravy Mezinárodní ústav pro životní prostředí a rozvoj Mezinárodní organizace práce rozvojové cíle tisíciletí Severoatlantická aliance oficiální rozvojová pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Výbor pro rozvojovou pomoc Stockholmský mezinárodní ústav pro otázky míru společná zemědělská politika Konference OSN o obchodu a rozvoji Rozvojový program OSN Hospodářská komise OSN pro Afriku Rozvojový fond OSN pro ženy mise OSN v Súdánu Úřad OSN pro drogy a kriminalitu Výzkumný ústav OSN pro sociální rozvoj Světový potravinový program Světová zdravotnická organizace nadace World Population Foundation Světová obchodní organizace podnik Zambia Consolidated Copper Mines Zambia Consolidated Copper Mines (société) X

13 O Přehled PŘEHLED Krize v letech 2008 až 2009 zapříčinila nejhorší úpadek od roku Ekonomická a finanční krize zasáhla rozpočet EU i dalších rozvinutých zemí, v důsledku čehož vznikly obrovské převisy dluhu, vzrostla nezaměstnanost a zhoršily se sociální problémy. Nejhorší dopady však měla krize na nestabilní země, které se z velké části nacházejí v subsaharské Africe, přestože původně se mělo za to, že tyto země budou díky nízké míře finanční integrace se zbytkem světa před krizí chráněny. A přestože katastrofální socioekonomická situace zemí subsaharské Afriky volá po novém nasazení sil v těchto zemích, je možné, že starosti EU s vnitřními sociálními problémy zcela vytlačí pozornost a finanční prostředky z evropských politik rozvojové pomoci. EU však musí svému působení v subsaharské Africe dostát, eventuálně je ještě posílit, a vyhnout se neefektivním politikám v oblasti podpory. Rozvojovou politiku EU v nestabilních zemích subsaharské Afriky je třeba přehodnotit a právě to je cílem Evropské zprávy o rozvoji 2009 (ERD 2009). analyzuje náklady spojené s nestabilitou a její charakteristické znaky (oddíl 1), schopnost nestabilních zemí vyrovnat se s negativními otřesy, jako je například finanční krize v letech 2008 až 2009 (oddíl 2), a také současné závazky EU v nestabilních zemích a možnosti rozvojové politiky EU v oblasti pomoci při zvyšování odolnosti zemí (oddíl 3). Ve středu zájmu leží subsaharská Afrika, neboť se zdá, že právě tento region výrazně zaostává v oblasti konsolidace států. Zjednodušené závěry výzkumů mají výrazně větší platnost než veškeré hypotetické dohady ohledně definice a míry nestability země subsaharské Afriky jsou ve skupině nestabilních států vždy zastoupeny nejvíce (rámeček 0.1) 1. Rámeček 0.1: Které země subsaharské Afriky jsou nestabilní? Existuje několik způsobů třídění a hodnocení nestability státu. Tabulka 1 rámečku znázorňuje v této zprávě využívaný pracovní seznam zemí subsaharské Afriky, které se nacházejí v situacích nestability: Tabulka 0.1 rámečku: Země subsaharské Afriky v situacích nestability Angola Rovníková Guinea Nigérie Burundi Eritrea Rwanda Kamerun Etiopie Svatý Tomáš a Princův ostrov Středoafrická republika Gambie Sierra Leone Čad Guinea Somálsko Komory Guinea-Bissau Súdán Demokratická republika Kongo Keňa Togo Republika Kongo Libérie Uganda Pobřeží slonoviny Mauritánie Zimbabwe Džibutsko Niger Tento seznam předložila roku 2009 OECD, avšak oficiálně jej neschválila. Seznam je výsledkem soupisu členů nejnižších dvou z pěti tříd v rámci dokumentu Světové banky Vnitrostátní politika a institucionální hodnocení za rok 2007 (Country Policy and Institutional Assessment for 2007), ukazatelů oslabení státu v rozvojovém světě podle Brookingsova institutu za rok 2008 a ukazatelů zahraničních politik jednotlivých zemí podle Carleton University za rok Evropská zpráva o rozvoji (ERD) 2009 tohoto seznamu využívá jako pracovního nástroje, nicméně s ohledem na proměnlivou definici samotného termínu jej nepovažuje za oficiální document (viz kapitola 1). Lidské i ekonomické náklady spojené s nestabilitou vyzývají k tomu, aby se modely, strategie a konkrétní činy rozvojové politiky orientovaly na posilování odolnosti společností, tedy na zvyšování schopnosti socioekonomického systému vyrovnat se s otřesy a měnícími se podmínkami a přizpůsobit se jim, aniž by omezil potenciál osob. Ve světě, kde jsou globální otřesy stále vážnější a zasahují čím dál větší počet lidí, je odolnost socioekonomického systému zcela zásadní pro další rozvoj země. Měla by se stát také hlavním cílem národních rozvojových strategií, a tím i rozvojové pomoci. Nestabilní země subsaharské Afriky mají mnoho společných znaků všechny se potýkají se strukturálními problémy a dysfunkčními orgány, ale také se v mnoha ohledech liší (rámeček 0.2). Pro tyto země není nouzová situace výjimkou, ale pravidlem. Ve snaze rychle se vyrovnat s otřesy ve svých rozhodnutích často ignorují výhledový horizont, a okamžité potřeby tak narušují dlouhodobé cíle. EU je schopná pomoci těmto zemím držet se vytyčené cesty daleko od nestability a směrem k odolnosti a udržitelnému růstu. 1 Například 29 z celkových 49 zemí, které OECD označila jako nestabilní (2009), se nachází v subsaharské Africe. 1 EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

14 Přehled K tomuto účelu je zapotřebí flexibilního, dlouhodobého přístupu EU, aby bylo její působení a nové formy řízení pomoci efektivnější. EU by také měla zformulovat přesvědčivou dlouhodobou politiku a rozpočtové závazky, které nijak nenarušují zásadu státní svrchovanosti. Tyto závazky by nestabilním zemím umožnily prodloužit časový horizont svých politik. Posun od priorit ke konkrétním návrhům řešení a přesně stanoveným zásahům vyžaduje hluboce zakořeněnou znalost daného terénu, aby mohla být zohledňována pozoruhodná různorodost v historickém vývoji nestabilních zemí subsaharské Afriky, stejně jako v jejich kultuře a ekonomické a politické situaci. Podrobné návrhy politik mohou být formulovány pouze za předpokladu, že odbornou znalost problematiky doplní stejně dobré znalosti místního prostředí. 2 KOMPARATIVNÍ VÝHODY EU: ROZVOJ LIDSKÉHO A SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU A PODPORA INSTITUCIONÁLNÍHO ROZVOJE Rozvojová pomoc EU a členských států má obrovský potenciál. Pro většinu nestabilních zemí subsaharské Afriky představuje Evropa nejdůležitějšího podporovatele, obchodního partnera a zdroj zahraničních investic a významnou migrační destinaci. EU je navíc důležité politické, diplomatické a ekonomické seskupení. Přesto Evropa nemůže zapomínat na to, že kořeny nestability často sahají až ke kolonizačním a dekolonizačním procesům, někdy ještě zhoršeným nezodpovědnými praktikami zahraničních společností a zločineckými obchody s Evropou. EU by se měla v nestabilních zemích i nadále angažovat, přičemž by měla respektovat domácí vlastnická práva, svými aktivitami přesáhnout pouhé utváření státní sféry, plně využít své komparativní výhody a soustředit veškeré snahy na rozvoj lidského a sociálního kapitálu a na podporu institucionálního rozvoje jak na lokální, tak na regionální úrovni. Na rozdíl od většiny agentur pomoci 3 sahá soubor potenciálních politik EU daleko za rámec finanční podpory a zahrnuje obchod, zemědělství, rybolov, bezpečnost, migraci, změnu klimatu, životní prostředí, sociální rozměr globalizace, zaměstnanost, výzkum a vývoj, informační společnost, energie a správu. 4 Kromě toho je historie EU především historií institucionálního vývoje v rámci různorodých společností, kterou charakterizují instituce s různými kořeny, tradicemi a dějinným vývojem. Evropská unie se tedy v průběhu vlastního vývoje a rozšiřování musela vypořádat nejen s problémy státních přeměn z vojenské diktatury na demokracii (např. v Řecku, Portugalsku či Španělsku v 70. letech 20. století), ale také s integrací zemí, které teprve nedávno přikročily k tržnímu přístupu. Tyto zkušenosti poskytují velmi užitečnou znalostní základnu pro boj s nestabilitou. Akceschopnost Evropy by nicméně neměla být přeceňována. Světový řád začíná být stále více multipolární a vedle nejstarších aktérů se objevují nově vznikající politická a ekonomická centra. Klíčová trojice hráčů na mezinárodním poli se dnes skládá z USA, Číny a EU. Vedle hlavních mezinárodních organizací se v nestabilních státech angažuje mnoho dalších zemí od Spojených států po východní Asii a státy Perského zálivu. Především Čína ve většině nestabilních zemí vybudovala infrastrukturu, investovala do pozemků a navýšila měkkou sílu. Iniciativy EU ve snaze vypořádat se s nestabilitou jednotlivých států, jako například pomoc při budování státních sfér a míru, by navíc mohly být partnerskými státy vnímány jako obtěžující a nikoliv politicky neutrální. Bezděčně by také mohly ovlivnit výhradně interní procesy a dynamický vývoj. Vnitřní odpor a překážky v rámci EU mohou navíc oslabit závazky rozvojovým politikám. Mimoto by podněty k tomu, aby veřejné zdroje směřovaly k mezinárodní rozvojové spolupráci, mohly oslabit také stárnoucí populace, obrovský dluh nashromážděný v krizi a rozšiřování EU. 2 GTZ (2008) zkoumá šest studií jednotlivých zemí a vyzdvihuje zejména geografickou rozmanitost, odlišná stádia vlád a různá zaměření rozvoje: Přístup, který lze definovat slovy nenadělat škodu, stejně jako citlivý postoj k danému prostředí a důkladná znalost země jsou pro rozvíjení jakékoliv strategie nadále zcela nepostradatelné. (str. 12) 3 Agentury pomoci a mezinárodní instituce disponují mnohem omezenější škálou kroků, často se zabývají pouze krátkodobými nápravnými opatřeními a kvůli svým institucionálním povinnostem se obvykle soustředí na jediný problém. Pro více informací viz podkladový dokument Paula Colliera (2009a) ve svazku 1B. 4 Viz Zpráva EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje pro rok 2009, která definuje 12 podstatných oblastí politiky. 2

15 O Přehled Rámeček 0.2: Společné znaky nestabilních zemí a významné rozdíly Nestabilní země nejsou schopny uvolnit domácí zdroje a získávat důležité rozpočtové příjmy ze zdanění. Státní příjmy nestabilních zemí subsaharské Afriky, nepočítaje dotace, se na HDP obvykle nepodílejí ani 20 procenty. Daně se pohybují v rozmezí od 6 do 13 % HDP, tudíž existuje jen velmi omezený prostor pro zajištění veřejných statků a služeb. Nízká míra lidského rozvoje. Nízké veřejné investice do lidského rozvoje se odrážejí ve špatně fungujícím vzdělávacím a zdravotnickém systému. Přestože mnoho nestabilních zemí omezilo vojenské výdaje, prakticky vůbec je nenahradilo zvýšenými investicemi do zdravotnictví a vzdělávání. Nízká hustota obyvatel. Pro většinu nestabilních zemí je obecně charakteristická velmi nízká hustota obyvatelstva v 15 z 29 zemí žije méně než 40 obyvatel na jednom kilometru čtverečním, přičemž ve stabilních státech je to kolem 84 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je nízký a jejich počet stále roste (což je jasný opak populační pyramidy EU). Kromě toho žije většina obyvatel těchto zemí ve venkovských oblastech. Schéma 0.1 rámečku: Populační pyramida nestabilních zemí subsaharské Afriky Ženy Muži Počet obyvatel (v milionech) Schéma 0.2 rámečku: Populační pyramida Evropské unie Zdroj: U.S. Census Bureau, International Data Base Ženy Muži Počet obyvatel (v milionech) Slabá nemateriální a materiální infrastruktura Nestabilní země disponují pouze 8 metry zpevněné cesty na jeden kilometr čtvereční, zatímco v případě stabilních zemí je to 18 metrů. Náklady na dopravu v nestabilních zemích (obzvláště v oblasti vnitroafrického obchodu) dosahují dvojnásobné výše nákladů v rámci jihovýchodní Asie. Přesunout přepravní kontejner ze Středoafrické republiky do nejbližšího přístavu trvá zhruba 116 dní. Z Kodaně trvá stejná transakce pět dní. Nejpřímější let mezi Čadem a Nigerem je přes Francii tedy přes kilometrů; z Bangui ve Středoafrické republice lze do Evropy odletět jen jediný den v týdnu; počet uživatelů mobilních telefonů na tisíc obyvatel, přestože poslední dobou prudce vzrostl, dosahuje pouhé poloviny počtu uživatelů ve stabilních zemích. Koncentrovaný vývoz. Index diverzifikace vývozu nedosahuje ani poloviny hodnoty stabilních zemí, což prokazuje vysoký stupeň koncentrace. Až na několik výjimek vyvážejí nestabilní země především primární produkty v roce 2006 se primární produkty podílely na vývozu v průměru více než 80 procenty, z čehož 30 % tvořila paliva, a v některých zemích, jako např. Angola, Čad, Republika Kongo a Rovníková Guinea, tvořil podíl primárních produktů přes 90 %. 3 EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

16 Přehled Vysoké riziko vypuknutí ozbrojených konfliktů. Celkem 73 % obyvatel zemí Poslední miliardy, jak lze nazvat neoficiální seznam nestabilních zemí, v nedávné době prožilo občanskou válku nebo se s ní právě potýká. Riziko, že v těchto zemích vypukne občanská válka v jakémkoliv pětiletém údobí, je navíc obrovské jedna ku šesti. 5 Ale Nerovný růst. Růst v nestabilních zemích dosahoval v letech 2000 až 2008 zhruba 4 % ročně. Nestabilní země se zásobami surovin však dosahovaly růstu 6,3 %, přičemž v letech 2002 a 2004 vykázaly rekordní růst 10 %, respektive 8,5 %. Nestabilní země, které zásobami surovin nedisponují, dosahovaly růstu 2,3 %. Příjmy. Reálný příjem na jednoho obyvatele, který v nestabilních zemích subsaharské Afriky činil v roce 2008 v průměru kolem 600 amerických dolarů, se pohybuje v rozmezí od 100 dolarů v Demokratické republice Kongo po dolarů v Rovníkové Guineji. Průměrná délka života. Na Svatém Tomáši a Princově ostrově je délka života při narození odhadována na více než 65 let, což odpovídá průměru rozvojových zemí. Průměrná délka života obyvatel Sierry Leone a Zimbabwe však činí jen něco málo přes 40 let. Přímé zahraniční investice (FDI) proudí pouze do zemí se zásobami surovin. Z přímých zahraničních investic, které proudily do nestabilních zemí subsaharské Afriky v letech 2000 až 2007, putovalo přes 70 % jen do pěti zemí Angoly, Čadu, Rovníkové Guiney, Nigérie a Súdánu, které mají bohaté zásoby přírodních zdrojů. Devizové rezervy omezené, nebo postačující. Některé nestabilní státy mají velmi nízké devizové rezervy (na méně než 90 dní pokrytí dovozu). V dubnu 2009 měly Etiopie, Guinea a Zimbabwe rezervy pouze na měsíc pokrytí dovozu, zatímco vývozci ropy až na půl roku. Zahraniční dluh. Vývozci ropy zahraniční dluh drží v mezích a ukazatele situace ohrožení dluhem mají do značné míry pod kontrolou. Poměr dluhu vůči hrubému národnímu důchodu a celkového dluhu z vývozu zboží a služeb se například v Angole a Súdánu od roku 2000 výrazně zlepšil. Nestabilní země, které nedisponují přírodními zdroji, jako jsou například Guinea-Bissau a Libérie, jsou stale zatíženy obrovským dluhem, jenž ztěžuje rozvoj do budoucna. 1. LEPŠÍ REAKCE EU NA NESTABILITU Přezkoumání nynějšího přístupu EU k okolnostem nestability (kapitola 8) ukazuje, že v několika směrech je zapotřebí nového vývoje. Hlavním a obecným směrem, kterým by se mělo zlepšování ubírat, je zmenšování rozdílů při provádění stanovených kroků, které tvoří širokou propast mezi teoretickým rámcem politiky a konkrétními zásahy v terénu. Právě to představuje zásadní výzvu, neboť účinnost politiky je patrná teprve při její realizaci. Provádění kroků musí být dále řádně promyšleno, neboť univerzální politiky potřebám nestabilních států nevyhovují. Konkrétněji je nového vývoje zapotřebí proto, aby: se spolehlivě porozumělo lokálním podmínkám a na základě tohoto porozumění mohly být plánovány účinné kroky. 6 se zjistilo, jak přizpůsobit zásadu vlastnictví v zemích, v nichž působí nezpůsobilé nebo nezákonné státní orgány, které mohou možnost rozpočtové podpory značně zkomplikovat takováto situace ve většině nestabilních zemí přetrvává neustále. Dokonce i v zemích s demokratickými orgány se legitimní vláda udrží u moci obvykle pouze krátkodobě, což značně ztěžuje provádění dlouhodobých politik s pomocí rozpočtové podpory, pokud neprobíhá nepřetržitý dohled. široké spektrum politiky EU nemělo na nestabilní státy opačné účinky a aby na ně různé politiky neměly nepřímé nepříznivé dopady. Horizontální rozměr politické soudržnosti musí být doplňován větším úsilím o vertikální soudržnost a lepší koordinací v rámci ES a mezi ES a členskými státy EU, které často nechtějí přijít o svůj vliv. Tato koordinace umožní EU vystupovat jednohlasně, čímž bude její rozvojová politika zodpovědnější a pochopitelnější pro adresáty. 5 Collier V postkonfliktních situacích podléhá dané prostředí rychlým změnám a je potřeba věnovat se mnoha problémům současně. Zde je zapotřebí řada různých, pružných nástrojů. (GTZ 2008, str. 22) 4

17 O Přehled obchodní politika EU citlivěji reagovala na specifické potřeby nestabilních států subsaharské Afriky a bilaterální dohody nenarušovaly proces regionální či multilaterální integrace. Zatímco pro rozvojové země a zejména nejméně rozvinuté země existuje v rámci pravidel Světové obchodní organizace určitý prostor pro výjimky, pro nestabilní státy či nestabilní situace žádné konkrétní opatření neexistuje. Právě v této oblasti by měl nový vývoj zásadní význam. došlo k posunu od zásahů reaktivních k zásahům preventivním aby země v nestabilních situacích nepostihl další strmý pád, který by čím dál více narušoval kapacitu a legitimnost jejich státních orgánů. Takovýto posun může vyžadovat, aby byl k nestabilitě zaujat regionální přístup, protože důsledky špatných sousedských vztahů mohou ohrozit budování státu a sociální soudržnost. 7 se dospělo k hlubšímu pochopení toho, jak lépe řešit bezpečnost v souvislosti s rozvojem. Mír a bezpečnost jsou v rámci strategického partnerství EU a Africké unie klíčovými otázkami. V mnoha případech jsou zkušenosti v této oblasti pozitivní, jindy však bezpečnostní kroky zasahují do působnosti rozvojových politik. Aby mohlo dojít k omezení nesouladu, je třeba přehodnotit priority, soustředit úsilí na několik dobře definovaných a odsouhlasených cílů, zjednodušit postupy a v situacích, kdy státní orgány nefungují nebo nejsou ochotny konat své povinnosti, nalézt vhodnou organizaci či partnera, který politiky realizuje. 8 Nejde jen o provádění politik je také třeba budovat důvěru mezi příjemci a dárci a brát si ponaučení ze zkušeností v souvislosti s politikami. Ačkoliv je pokrok viditelný a dokumenty k politikám EU nyní poskytují komplexnější politické pokyny, k převedení závazků do praxe vede ještě dlouhá cesta. Finanční nástroje a postupy jsou už sice možná jednodušší a flexibilnější, ale pro adresáty nadále zůstávají příliš složité, těžkopádné, zdlouhavé a nepřívětivé. Rámeček 0.3: Jak krize v letech 2008 až 2009 zasáhla nestabilní státy subsaharské Afriky Nestabilní země, které nejsou příliš integrovány do celosvětového hospodářství, byly zpočátku přímých dopadů finanční krize ušetřeny. Zasáhla je však výsledná celosvětová recese a kolaps obchodu. Hospodářská a finanční krize nastala v období vysokých a nestálých cen potravin a paliv. Jejich opakovaný prudký nárůst v polovině roku 2008 vystavil nestabilní země subsaharské Afriky dovážející potraviny a ropu značnému tlaku, vyčerpával jejich devizové rezervy a způsoboval, že jen s obtížemi dokázaly hradit platby za dovoz a udržovat růst. Střídání růstu a poklesu přispělo k nestálosti produkce a odradilo investory od investic do dlouhodobých výrobních kapacit. Většina nestabilních zemí subsaharské Afriky téměř současně utrpěla palivové, potravinové a finanční otřesy. Podle nejnovějších odhadů se růst HDP snížil ze zhruba 5,5 % v říjnu 2008 na přibližně 1,5 % v roce 2009, čímž by se rok 2009 stal během posledních deseti let prvním rokem, v němž většina nestabilních zemí subsaharské Afriky zaznamenala negativní vývoj reálného HDP na obyvatele. To by ohrožovalo úsilí o splnění rozvojových cílů tisíciletí a podrývalo politickou stabilitu. Pomalejší růst nemusí vždy vést ke zvrácení lidského rozvoje, přináší však komplikace, zejména kvůli škrtům v oblasti vzdělání a výdajů na zdravotnictví, což s sebou nese vážné dlouhodobé důsledky. Nestabilní země v subsaharské Africe disponují omezenými tuzemskými bankovními systémy a jejich akciové trhy jsou nevýznamné, či dokonce vůbec neexistují. Vzhledem ke slabému finančnímu růstu v regionu a omezenému napojení nestabilních zemí na celosvětový finanční systém se hlavní cesty šíření krize nacházejí v reálných sektorech ekonomiky. Krizi jsou vystaveny především v rámci obchodu pokles výnosů z vývozu je u nestabilních zemí subsaharské Afriky doprovázen obdobími nepříznivých dopadů na obchod spolu s nadměrnou závislostí na vývozu komodit a polarizaci jejich vývozu. V roce 2009 došlo ke kolapsu obchodu a země subsaharské Afriky jsou tímto vývojem zasaženy více než země jiné. Může za to omezení finančních prostředků z obchodu (k omezením s větší pravděpodobností dochází u nejméně spolehlivých oblastí) a struktura jejich vývozních košů. Nestabilní země jsou ohroženy i nižším přílivem FDI, a to kvůli vyčkávacímu postoji, který v situacích nejistoty investoři zaujímají, a dále potom (potenciálně) nižším přílivem zahraniční pomoci a nižším objemem finančních prostředků od migrantů pracujících v zahraničí. Značný význam mají zejména platby v rámci Afriky, neboť migrující pracovníci z nestabilních zemí nedokážou nést vysoké náklady na cesty do zemí s vysokými příjmy a přesouvají se blíže. Hlavní cílové trhy pro migrující pracovníky z nestabilních zemí, Nigérie a Jihoafrická republika, jsou však jedinými zeměmi subsaharské Afriky, které byly přímo postiženy krizí. Nestabilní země byly zasaženy tvrdě, ale dopad je u jednotlivých zemí značně různorodý. V důsledku toho nejsou nestabilní země zranitelnější, mnohem nižší je však jejich schopnost se zotavit z otřesů. 7 Potřebu regionálního přístupu ukazuje řada historických zkušeností v oblasti řešení nestability, mezi nimi také zkušenosti z balkánských zemí. 8 Zkušenosti z terénu: viz Collier (2009b), rámeček 9.5 v kapitole 9 a GTZ (2008). 5 EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

18 Přehled Schéma 0.1: Odolnost nestabilních zemí v subsaharské Africe Stabilní Nestabilní žádné údaje Vysoká odolnost Střední odolnost Nízká odolnost Schéma 0.2: Zranitelnost nestabilních zemí v subsaharské Africe Stabilní Nestabilní žádné údaje Nízká zranitelnost Střední zranitelnost Vysoká zranitelnost 6

19 O Přehled 2. STANOVENÍ PRIORIT EU si musí stanovit, ve kterých oblastech se bude prioritně angažovat. Musí přitom stavět na zkušenostech z minulosti, musí se umět poučit z chyb a adaptovat se na rychle se měnící kontext, ale zároveň respektovat státní svrchovanost. Analýzy v rámci ERD 2009 naznačují, že k tomu, aby dlouhodobé působení EU v nestabilních státech subsaharské Afriky zvýšilo jejich odolnost, by se mělo vyznačovat následujícími pěti prioritami: 1. Podpora budování státu a sociální soudržnosti. lzákladním cílem externího působení v nestabilních zemích je přispět k endogennímu procesu budování státu. 9 EU se k této klíčové prioritě přihlásila ve svém Evropském konsenzu o rozvoji, 10 a její působení v nestabilních zemích subsaharské Afriky se proto musí zaměřovat na tento dlouhodobý úkol. Složitost takového působení spočívá v tom, že si na tyto procesy nelze utvořit správný náhled zvenčí (z Evropy). Proces budování státu u nestabilních zemí subsaharské Afriky obdobný proces v Evropě v 19. století nepřipomíná. Podobně ani sociální soudržnost mezi etniky a náboženstvími, jejichž rozdíly mají původ v dobách před stovkami let, není tatáž. Klíčovou úlohu při externím působení v nestabilních zemích hraje obeznámenost s místní situací. Díky ní lze určit, kteří aktéři mohou být hybateli změn a vyvést tyto země z nestability, případně i odlišnými způsoby. Aktéry změny je třeba podporovat, zejména stimulovat zapojení žen do budování státu. Zároveň je důležité oslabit potenciální antagonisty a podporovat vedoucí představitele v úsilí o vytvoření nové společenské smlouvy mezi státem a občany a mezi různými frakcemi a etniky. Jsou-li určité skupiny vystaveny diskriminaci a je jim odepíráno politické zastoupení, pravděpodobnost konfliktů je u nich vyšší a odstranění nestability obtížnější. 2. Překonání rozporu mezi krátkodobými potřebami a dlouhodobou odolností. Aby EU v rámci nestabilních zemí přesunula pozornost z uspokojování krátkodobých potřeb k dlouhodobějšímu výhledu, mohla by zavést pojistný mechanismus na ochranu nestabilních zemí před nestálostí výnosů z vývozu. Při stabilních (stabilnějších) výnosech by nestabilní země mohly posílit své potenciální dlouhodobé komparativní výhody. 3. Posílení lidského a společenského kapitálu. Investice do vzdělání občanů nestabilních zemí, snaha zmenšit rozdíly mezi ženami a muži a tvorba společenského kapitálu jsou nejlepšími způsoby, jak udržet růst a rozvoj a jak posílit odolnost. Nestabilní země a země postižené konflikty doplácejí na nedostatky veřejného vzdělání, které vedou k nižšímu počtu žáků zapsaných do škol a vyšší míře negramotnosti dospělých. Základnímu, ale i terciárnímu vzdělání musí být zajištěno náležité financování, s jehož pomocí bude řešena nerovnost mezi ženami a muži a stimulovány místní znalosti a inovace. Klíčové, zejména v nestabilních postkonfliktních zemích, může být také zacílení kroků na mladé lidi, aby se omezila atraktivita nelegálních aktivit, jako jsou nelegální obchod či pašování. 4. Podpora lepší regionální správy, včetně procesů regionální integrace. Regionální obchodní dohody umožňují africkým zemím čerpat na větších regionálních trzích podstatné úspory z rozsahu, posílit domácí konkurenceschopnost, zvýšit výnosy z investic a následně přilákat FDI, což zase vede k přenosu technologií a růstu. Dohody mohou těmto ekonomikám přinést příležitost k tomu, aby spojily své prostředky a společně zajišťovaly celou řadu projektů v oblasti infrastruktury, čímž využijí úspor z rozsahu a přeshraničních regionálních účinků takových investic. Díky dohodám by malé africké země mohly účinněji vyjednávat o záležitostech hospodářské politiky s jinými obchodními uskupeními či velkými soukromými partnery. Z institucionálního hlediska mohou regionální dohody rovněž ustavit mechanismy plnění závazků, tvorbu politik a reformy. Mohou být zvláště důležité pro státy s nízkým vnitrostátním potenciálem při plnění závazků. V tomto ohledu mohou být regionální dohody o integraci využity jako nástroje budování orgánů. Vstup do obchodního uskupení s přísnými členskými pravidly může přispět k ukotvení demokratických reforem a budovat v členských zemích důvěryhodnost. 5. Propagace bezpečnosti a rozvoje v regionu. Kroky v oblasti bezpečnosti a rozvoje vyžadují mnohostrannou strategii. Evropské politické kultury se vyznačují svou neutralitou a je zapotřebí dlouhodobého úsilí k jejich transformaci tak, aby se začaly zapojovat do globální správy. Je proto klíčové propojit globální povinnosti EU s prosperitou evropských občanů. Tvůrci politik EU by si měli uvědomit, že kroky EU v každé sféře od zemědělství a rybolovu po obchod a výzkum a vývoj mohou mít důsledky v oblasti bezpečnosti. Naopak iniciativy v oblasti bezpečnosti mohou ovlivnit rozvoj a obchod. EU by měla přestat zaujímat lineární, sociálněinženýrský přístup zacházející s nástroji, které má k dispozici, a přejít k flexibilnějšímu, strategičtějšímu přístupu, který vnímá diskutabilní a politický charakter mnohých dárcovských cílů a politik. Rostoucí využívání nástrojů civilního a vojenského řešení krizí je příležitostí nejen podporovat společné plánování (v oblasti vojenské a civilní a v oblasti rozvoje), ale také strategičtěji myslet. Je to také možnost odměnit pracovníky působící v rizikových situacích, což je v nestabilních situacích často nezbytné. Přehlížet tyto palčivé bezpečnostní otázky je kontraproduktivní místo realizace již existujících plánů lze mnohého dosáhnout tím, že budou brány vážně bezpečnostní potřeby obyvatel, což představuje první krok ke skutečnému místnímu vlastnictví, včetně hledání způsobů, jak se vypořádat s genderově motivovaným násilím. 9 Viz OECD/DAC Viz Evropský parlament, Rada, Komise EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

20 Přehled Celkově vzato, za nečinnost by dárci i příjemci zaplatili velice vysokou cenu. V případě nestabilních zemí by spočívala ve slabé úrovni lidského rozvoje a neuspokojivé bezpečnosti v souvislosti s přetrvávajícími nedostatky v rozvoji jde o cenu zaplacenou za nedosažení stavu odolnosti. Na Evropu která má k Africe geograficky blízko a má také blízko k jejím problémům s vypjatou demografií, nelegálním obchodováním, pašováním, pirátstvím, genderově motivovaným násilím a hrozbami pro životní prostředí by nečinnost mohla mít negativní vedlejší dopady. Proto by kroky EU měly být přehodnoceny, neboť EU si nemůže dovolit plýtvat finančními prostředky nebo být neefektivní. K tomu, aby EU disponovala účinnou a vlivnou rozvojovou politikou, je klíčové, aby: postupovala jednohlasně a jednohlasně také formulovala své politiky. Diskuse mezi členskými státy EU a s ES mohou být otevřené a energické, ale jakmile je politika společně formulována a odsouhlasena, EU by se jí měla držet. se hlásila k dlouhodobým politikám a vyhýbala se změnám politických cílů a klíčových oblastí zájmu, neboť specifické problémy zemí v nestabilní situaci jsou z velké míry strukturální a trvalého charakteru a všudypřítomným aspektem nestability je neschopnost plnit dlouhodobé cíle. pro realizaci politik ustavila správného zmocněnce. Zmocnění je klíčovým krokem, neboť dárci a příjemci často vzhledem k nutnosti řešit složitou místní situaci nejsou s to programy realizovat a monitorovat. V těchto případech může být vhodné oddělit různé funkce správy, tj. oddělit formulování politik od přidělování konkrétních prostředků a monitorování, přičemž posledně zmíněné by prováděly nezávislé agentury. chápala, že budování státu a sociální soudržnosti v zemích subsaharské Afriky jsou dlouhodobé a postupné procesy, které na celostátních a regionálních úrovních nabývají nových, rozmanitých a nepředvídatelných podob. Takové procesy vyžadují stálou pozornost a správnou institucionální podporu v terénu. Vezmeme-li všechny tyto aspekty v potaz, možná se ukáže, že bude zapotřebí prohloubit si vědomosti v mnoha oblastech. Jednou z nich je role přetrvávajících rozdílů v nestabilních situacích, jinou zase potřeba vytvářet při budování odolnosti záchranné sociální sítě a sociální struktury. 8

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 27/03/2014 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2014 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 13, 21, 22, 23, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014 EUR Z KAPITOLY 1305 Nástroj předvstupní pomoci Regionální rozvoj

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2011 SEK(2011) 819 v konečném znění Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a pro vydání stanoviska Rady k aktualizovanému

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Saharské Afriky (48 zemí)

Saharské Afriky (48 zemí) Světový populační vývoj II.11 Populační vývoj v sub-saharsk Saharské Africe RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Rozdělen lení sub-saharsk Saharské Afriky (48 zemí) Západní Afrika (16 zemí) Středn ední Afrika

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategie rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020

Strategie rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020 SAMOSPRÁVA OPOLSKÉHO VOJVODSTVÍ rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020 Opole 2014 Opolské vojvodství přátelské k občanům i k podnikatelům HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ PĚTI ÚROVNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více