BOJ S NESTABILITOU V AFRICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOJ S NESTABILITOU V AFRICE"

Transkript

1 BOJ S NESTABILITOU V AFRICE PROSAZOVÁNÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PŘÍSTUPU MOBILIZACE EVROPSKÉHO VÝZKUMU VE PROSPĚCH ROZVOJOVÉ POLITIKY O EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI

2

3 BOJ S NESTABILITOU V AFRICE PROSAZOVÁNÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PŘÍSTUPU MOBILIZACE EVROPSKÉHO VÝZKUMU VE PROSPĚCH ROZVOJOVÉ POLITIKY O EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI

4 , Boj s nestabilitou v Africe, Centrum Roberta Schumana pro vyšší studia při Evropském univerzitním institutu, San Domenico di Fiesole. Evropská společenství, 2009 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. Právní informace: Stanoviska vyjádřená v této zprávě jsou stanovisky jejích autorů a neměla by být připisována Evropské komisi či členským státům Evropské unie. V případě jakýchkoliv nejasností je závazná pouze anglická verze této zprávy.

5 O Předmluva PŘEDMLUVA Tvorba politik vyžaduje přesnou, hlubokou a aktuální obeznámenost s každou situací. A rozvoj není výjimkou. V Evropě existuje celá řada univerzit a výzkumných ústavů, které se otázkami rozvoje zabývají a vykazují erudovanou analytickou činnost. Z mnoha důvodů však nebyl jejímu potenciálu dán v plné míře prostor na vině jsou fragmentace činnosti, nedostatek prostředků a relativní oddělenost od tvorby politik. Tuto situaci má napravit iniciativa Mobilizace evropského výzkumu ve prospěch rozvojových politik. Snahou této společné iniciativy, kterou v současné době podporuje Evropská komise a šest členských států (Finsko, Německo, Lucembursko, Španělsko, Švédsko, Spojené království), je rozšířit evropskou perspektivu, evropskou vizi tak, aby se soustředila i na některé z nejpalčivějších rozvojových problémů současnosti. Má se tak stát díky prvotřídnímu know-how, inovaci a budování společné platformy evropských výzkumníků a tvůrců politik. Hlavním výsledkem dané iniciativy je tato Evropská zpráva o rozvoji (ERD), která bude publikována každý rok. Jedná se o nezávislý, na poznatcích založený a na budoucnost zaměřený přezkum rozvojových otázek odrážející evropskou vizi. Tato zpráva Evropské unii pomůže vytříbit její rozvojovou vizi, obohatit její politiky a významným způsobem ovlivnit mezinárodní diskuzi. Bude rovněž doplňovat další hlavní zprávy o rozvoji a snažit se odrážet rozmanitost současně existujících názorů na různá témata a případně evropských přístupů, a to na základě jak politických a sociálních hodnot Evropy, tak její historie a vlastních zkušeností. Jsme totiž přesvědčeni, že v oblasti tak složité a bohaté, jako je rozvojová politika, by neměl existovat žádný monopolní názor. Letošní první vydání, vypracované pod vedením Evropského univerzitního institutu (EUI) se sídlem ve Florencii, se zabývá složitou a mnohorozměrnou otázkou nestability a konkrétně se zaměřuje na subsaharskou Afriku, kde se nachází většina nestabilních zemí. O tomto úkolu se hovoří jakožto o nejtěžší rozvojové výzvě naší doby. Řešení situací nestability oprávněně představuje pro Evropu i celé mezinárodní společenství čím dál naléhavější záležitost a stává se stále důležitější prioritou v evropských rozvojových politikách. Jde také o klíčovou výzvu pro evropskou bezpečnostní strategii. Boj s nestabilitou je především naléhavým morálním imperativem. V takzvaných nestabilních státech žije jedna třetina chudého světa. Snaha o plnění rozvojových cílů tisíciletí v těchto zemích zaostává a náklady spojené se špatnou správou, zejména v případech, kdy špatná správa vede ke konfliktům a válkám, jsou enormní hospodářsky, lidsky i sociálně. Ještě více získává tato otázka na váze, vezmeme-li v úvahu úzce propojené potravinové, palivové a nyní i finanční a hospodářské otřesy, u nichž hrozí, že zvrátí pokrok v oblasti rozvoje, k němuž poslední dobou docházelo. V případě nestabilních zemí subsaharské Afriky, které disponují jen omezenou schopností vyrovnávat se s otřesy, jsou v souvislosti s krizemi obzvláště znepokojivé lidské náklady. Nestabilní situace jsou znepokojivé zejména z bezpečnostního pohledu. Ve stále provázanějším světě je řešení nestability i v našem vlastním zájmu, neboť zajišťuje globální stabilitu a prosperitu. Jen několik příkladů této vzrůstající provázanosti představuje vzkříšení pirátství v Adenském zálivu, které úzce souvisí s divokým vývojem v Somálsku, nebo proudy hospodářských, politických a válečných uprchlíků, kteří jak lze pochopit často s těžkým srdcem prchají před domácí nestabilitou, aby si vybudovali lepší a stabilnější život v Evropě a jiných bohatých částech světa. A konečně, tyto situace, které se týkají mimořádně rozmanitého souboru komunit s velmi rozdílnými socioekonomickými, kulturními a politickými poměry a skladbou, vyžadují v oblasti externí podpory, aby se k nim přistupovalo jednotlivě. Klasická mantra rozvojové politiky, např. program účinnější pomoci (Pařížské prohlášení a Akkerský akční program), Evropský konsenzus o rozvoji a úsilí o podporu správních reforem, se se specifickými výzvami při uplatňování v nestabilních kontextech vypořádávají. Jak se uvádí ve studii EU z roku 2008 Rozvojové cíle tisíciletí v poločase III EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

6 Předmluva ( MDGs at midpoint ), kterou vedl profesor Bourguignon a jež vznikla v kontextu této iniciativy, 1 pokud máme [v oblasti rozvojových cílů tisíciletí] dosáhnout pokroku, je třeba se vypořádat s nestabilitou. Bude to vyžadovat trvalé úsilí a nové, kreativní využití kombinace politických, technických, finančních a někdy i vojenských prostředků, a bude třeba jednat jak se správními orgány, tak s občanskou společností a nestátními aktéry. V této souvislosti se partnerské a dárcovské země v současnosti spolupodílejí na mezinárodním dialogu o budování státu a míru, aby případně dosáhly konsenzu v otázce cílů a zásad zásahů v těchto nanejvýš ztížených podmínkách. K realizaci této ambiciózní iniciativy v oblasti politického výzkumu byl spuštěn intenzivní participační proces, který spojuje celou řadu vrcholných učenců, tvůrců politik a zástupců občanské společnosti z Evropy i Afriky. První vydání ERD se snaží vybudovat společnou analytickou platformu, na níž lze tyto obtížné situace lépe uchopit, a pomáhá tak doladit evropský strategický přístup k nestabilitě a do budoucna definovat ucelenější politiky. Pro evropskou výzkumnou iniciativu, která se snaží objasnit, jak uvést v soulad rozvojové cíle s novými globálními výzvami, jde o zásadní krok kupředu. Stefano Manservisi Yves Mény generální ředitel Evropské komise pro rozvoj a vztahy s africkými, karibskými a tichomořskými státy Ppředseda Evropského univerzitního institutu 1 Viz Rozvojové cíle tisíciletí v poločase: Jak si stojíme a kam potřebujeme jít. Studie EU. François Bourguignon a kol IV

7 O Poděkování PODĚKOVÁNÍ Tuto zprávu připravil tým pod vedením Giorgie Giovanettiové ve složení Franklin Allen, Simone Bertolli, Shailaja Fennellová, Wendy Harcourtová, Marta Reynal-Querolová, Marco Sanfilippo, Elisa Ticciová, Pascal Vennesson a Thierry Vedier. Za svou základnu zvolil Centrum Roberta Schumana pro vyšší studia při Evopském univerzitním institutu (EUI). Projektovým manažerem byl Ingo Linsenmann. Celý tým by rád poděkoval především Françoisi Bourguignonovi za vědecké poradenství a dále Lucovi Alinovimu, Nicolasi Gérardovi, Sethu Kaplanovi, Stephanu Klasenovi, Ramonu Marimonovi, Françoise Moreauové, Yaw Nyarkovi, Dorothée Starckové a všem členům řídícího výboru ERD za trpělivé rady a neutuchající podporu. Za pomoc při výzkumu vděčíme rovněž Stefanii Innocentiové. Následující osoby zastávaly významnou poradní roli: William A. Amponsah, Mina Baliamoune- Lutzová, Stefano Bartolini, Victor Davies, Jörn Grävingholt, Sven Grimm, Francesco N. Moro, Donato Romano, Alexander Sarris, Andrew Sherriff a Gianni Vaggi. V různých etapách se na vzniku zprávy podílely také Ľubomíra Benčová, Piera Calcinaghiová, Monique Cavallariová, Angela Conteová, Mei Lan Goeiová, Laetitia Jespersová, Alexei Jones, Laura Jurisevicová, Christine Lyonová, Serena Scarselliová, Elisabetta Spagnoliová a Valerio Pappalardo. Hlavním editorem byl Bruce Ross Larson a o jazykovou úpravu podkladových dokumentů se postaral Chris Engert. Všem výše zmíněným děkujeme. Dále jsme hluboce zavázáni autorům podkladových dokumentů a relevantních poznámek: Ernestu Aryeeteyovi, Niagale Bagayoko-Penoneové, Michaelu Barnettovi, Nicolasovi Bermanovi, Elvě Bovaové, Deborah Brycesonové, Christianu Bügerovi, Mauriziovi Carbonemu, Paulu Collierovi, Lorenzu Cotulaovi, Nasredinu Elaminovi, Fernandě Fariaové, Patricku Guillaumontovi, Sylvaine Guillaumontové Jeanneneyové, Kennethu Harttgenovi, Damienu Hellymu, Leliovi Iapadremu, Zohře Kahnové, José Mariovi Larrúovi, Francesce Luchettiové, Alanu Matthewsovi, Philippeovi Martinovi, Jessemu McConnellovi, Marku McGillivrayovi, Andrewovi Moldovi, Wimovi Naudému, Janvierovi Nkurunzizaovi, Abeně D. Oduroové, Alině Rocha-Menocalové, Saře Pantulianoové, Jeanu-Philippeovi Platteauovi, Béatrice Poulignyové, Prabirjitovi Sarkarovi, Ajitu Singhovi, Aysen Tanyeri-Aburové, Necle Tschirgiové, Margheritě Velucchiové and Tonymu Venablesovi. Zvláštní dík patří účastníkům iniciativy Nové tváře pro rozvoj Afriky (New Faces for African Development), kteří do zprávy nadšeně přispívali novými, mladistvými náhledy, poskytli výsledky své práce a rovněž tvořili poznámky i studie. Jsou jimi Eme Akpanová, Japhet Biegon, Muslilhah Badmus, Christian B. Kamga Kam, Dorine Kanmi Feunouová, Nicholas Kilimani, Albert Makochekanwa, Douzounet Mallaye, Ndubuisi Nwokolo, Magidu Nyende, Isaac Oluwatayo, Thomas Poirier, Afees Salisu a Sigismond Wilson. Nelze vyjmenovat všechny, kterým patří náš dík, neboť na procesu, jenž vyústil vydáním této zprávy, se podílelo mnoho osob, které se účastnily přípravných akcí v Bruselu (6. února), v Cambridge ( března), ve Florencii ( dubna), v Barceloně (7.-8. května), v Akkře ( května) a znovu ve Florencii ( června) a v Bruselu (4. září). Úplné seznamy účastníků těchto akcí jsou uvedeny ve svazku 1B, přesto bychom zde chtěli vyjádřit náš vděk za jejich přínos ke konzultacím a k diskuzi o kontroverzním tématu. Velmi děkujeme také hostujícím institucím, jmenovitě Jesus College v Cambridge, univerzitě Universitat Pompeu Fabra a Centru pro výzkum ekonomik Středozemí (Center for Research on the Economies of the Mediterranean, CREMed) v Barceloně a Institutu statistického, sociálního a ekonomického výzkumu (Institute of Statistical, Social and Economic Research, ISSER) v Akkře. V EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

8 Obsah OBSAH PŘEHLED 1 1 Lepší reakce EU na nestabilitu 4 2 Stanovení priorit 7 ODDÍL 1 10 KAPITOLA 1 STÁTNÍ NESTABILITA V SUBSAHARSKÉ AFRICE: NÁKLADY A VÝZVY 11 1 Evropské rozvojové politiky v měnícím se globálním kontextu 11 2 Co vlastně nestabilita státu znamená? 16 3 Náklady spojené se státní nestabilitou v subsaharské Africe 18 KAPITOLA 2 CHARAKTERISTIKA NESTABILNÍCH STÁTŮ 31 1 Některé společné znaky nestabilních států 31 2 Nestabilní země provází velká nesourodost 45 3 Shrnutí 48 KAPITOLA 3 HISTORICKÉ KOŘENY STÁTNÍ NESTABILITY 49 1 Specifické hybné síly a společné skryté faktory 49 2 Je nestabilita koloniálním dědictvím? 50 3 Koloniální státy v subsaharské Africe 50 4 Dekolonizace 51 5 Mezinárodní kontext a kontinuita 52 6 Závislost orgánů na minulosti odtrženost a extroverze 54 7 Závěry 56 KAPITOLA 4 EKONOMICKÉ FAKTORY MOHOU ZVYŠOVAT NESTABILITU 57 1 Ekonomické faktory se podepisují na nestabilitě státu a naopak 57 2 Otevřenost obchodu může zvýšit, nebo snížit míru státní nestability 58 3 Oboustranná spojitost mezi přímými zahraničními investicemi a nestabilitou 59 4 Přírodní bohatství může zhoršit správu 60 5 Státní správa ovlivňuje vztah mezi půdou a nestabilitou 62 6 Hladovějící obyvatelstvo a nestabilní orgány 68 7 Závěr 69 VI

9 O Obsah ODDÍL 2 70 KAPITOLA 5 NESTABILITA VERSUS ODOLNOST 71 1 Zvyšování odolnosti 72 2 Co vyplývá z přístupu založeného na odolnosti? 72 3 Nestabilita státu podrývá socioekonomickou odolnost 73 KAPITOLA 6 AFRICKÉ NESTABILNÍ STÁTY TĚŽCE ZASAŽENY CELOSVĚTOVOU FINANČNÍ KRIZÍ 76 1 Znepokojující výzvy krize: přerušení mnohaletého soustavného pokroku 76 2 Potraviny, paliva, finance a nestabilita 77 3 Čtyři cesty šíření krize do nestabilních zemí 77 4 Mohou se nestabilní státy s krizí vypořádat? 85 KAPITOLA 7 BUDOVÁNÍ STÁTU A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST 90 1 Pozornost znovu upřená na stát 91 2 Sociální soudržnost a nehmotné rozměry budování státu 92 3 Potřeba hlubokého porozumění místnímu kontextu 94 4 Komplementarita humanitární pomoci a zásahů v oblasti budování státu v postkonfliktním prostředí 97 ODDÍL KAPITOLA 8 POLITIKY EU ZABÝVAJÍCÍ SE NESTABILITOU V SUBSAHARSKÉ AFRICE Historický zájem EU o nestabilní země Potenciál EU v situacích nestability Lepší reakce EU na nestabilitu 113 KAPITOLA 9 ZÁVĚRY PRIORITY A NÁVRHY ŘEŠENÍ Politiky EU se mohou projevit Priority a návrhy řešení 126 ZDROJE 133 PŘÍLOHA 143 VII EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

10 Tabulky a schémata TABULKY A SCHÉMATA Tabulka 0.1 rámečku: Země subsaharské Afriky v situacích nestability 1 Schéma 0.1 rámečku: Populační pyramida nestabilních zemí subsaharské Afriky 3 Schéma 0.2 rámečku: Populační pyramida Evropské unie 3 Schéma 0.1: Odolnost nestabilních zemí v subsaharské Africe 6 Schéma 0.2: Zranitelnost nestabilních zemí v subsaharské Africe 6 Schéma 1.1 rámečku: Přírůstkové účinky pomoci na růst 13 Tabulka 1.1 rámečku: Pomoc nestabilním státům, Tabulka 1.1: Lidský rozvoj v nestabilních státech subsaharské Afriky 19 Schéma 1.1: Absolutní změny v klíčových ukazatelích MDG (2000 až 2006) 21 Schéma 1.2: Relativní změny v klíčových ukazatelích MDG (2000 až 2006) 22 Tabulka 1.2: Uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, Tabulka 1.3: Ukazatele zajišťování potravin u nestabilních zemí 26 Schéma 1.3: Trendy v ukazatelích správy, nestabilní subsaharské země 28 Tabulka 2.1: Zdanění, státní příjmy a snadnost podnikání v nestabilních zemích subsaharské Afriky 32 Schéma 2.1: Zahraniční toky (prostý průměr z let 2003 až 2007) 33 Schéma 2.1 rámečku: Vývozy a ceny mědi v Zambii (2002 až 2009) 34 Schéma 2.2 rámečku: Ceny mědi a zambijská kwacha (2002 až 2009) 35 Schéma 2.3 rámečku: Příjmy z těžby v Zambii (2001 až 2007) 36 Schéma 2.2: Podíl zemědělství, průmyslu a služeb na HDP, Tabulka 2.2: Seznam dovozců a vývozců potravin mezi zeměmi subsaharské Afriky 37 Tabulka 2.3: Koncentrace vývozu v nestabilních zemích 39 Tabulka 2.4: Vývozní destinace nestabilních zemí v procentech, průměrné hodnoty let 2004 až Tabulka 2.5: Veřejné výdaje jako procentuální podíl na HDP 41 Tabulka 2.6: Populace 43 Tabulka 2.7: Infrastruktura a geografická charakteristika 44 Schéma 2.3: Reálný růst HDP v nestabilních zemích, v nestabilních zemích disponujících přírodními zdroji a nestabilních zemích chudých na přírodní zdroje, 2000 až Tabulka 2.8: Makroekonomická charakteristika 46 Tabulka 2.9: Míra celkové zranitelnosti 47 Tabulka 4.1: Způsoby, jak zajistit, aby se nové investice do zemědělské půdy odrazily na zmírňování chudoby 65 Tabulka 4.1 rámečku: Přidělování zemědělské půdy v letech 2000 až 2008 (nad hektarů) 67 Schéma 5.1: Vzájemné působení nestability státu a socioekonomické odolnosti 74 Schéma 6.1: Rostoucí podíl vývozu na HDP 77 Schéma 6.1 rámečku: Jižní Afrika reaguje na pád banky Lehman Brothers Keňa a Nigérie nikoliv 78 Schéma 6.2: Nižší vývoz zejména v oblasti subsaharské Afriky 80 Schéma 6.3: Vývoz primárních produktů a výrobků ze zpracovatelského průmyslu ze subsaharské Afriky v období po propuknutí finanční krize v partnerské zemi 81 Schéma 6.4: Odhadované omezení toků pomoci na africký kontinent v roce Schéma 6.2 rámečku: Čínská hospodářská spolupráce s nestabilními zeměmi afrického kontinentu a pomoc DAC v letech 1998 až Schéma 6.5: Mnoho migrantů zůstává na africkém kontinentu 84 Tabulka 6.1: Míra odolnosti od nízké po vysokou 86 Schéma 6.6: Dopad krize na sociální prosperitu 87 Tabulka 8.1: Orgány a agentury Evropské unie významné pro nestabilní státy 112 VIII

11 O Rámečky RÁMEČKY Rámeček 0.1: Které země subsaharské Afriky jsou nestabilní? 1 Rámeček 0.2: Společné znaky nestabilních zemí a významné rozdíly 3 Rámeček 0.3: Jak krize v letech 2008 až 2009 zasáhla nestabilní státy subsaharské Afriky 5 Rámeček 1.1: Účinnost pomoci a přidělování prostředků nestabilním zemím 13 Rámeček 1.2: Jak se dostala nestabilita do diskurzu rozvoje 16 Rámeček 2.1: Střídání nárůstu a poklesu ceny mědi v Zambii 34 Rámeček 4.1: Smluvená pravidla a Listina o nakládání s přírodními zdroji (Natural Resource Charter) 61 Rámeček 4.2: Rozsáhlý nákup půdy v Africe analýza pozemkových obchodů 63 Rámeček 4.3: Mezinárodní investice v Súdánu, obilnici arabského regionu 66 Rámeček 5.1: Definice odolnosti a zranitelnosti 72 Rámeček 5.2: Hospodářský růst, rozvoj a blahobyt v nestabilních zemích 73 Rámeček 6.1: Africké finanční trhy vedlejší dopady otřesů 78 Rámeček 6.2: Zaplní Čína vzniklou mezeru? 83 Rámeček 6.3: Negativní otřesy a sociální ochrana jakou roli mají zastávat oficiální a neoficiální finanční instituce? 88 Rámeček 7.1: Proč může odolnost na lokální úrovni zlepšit bezpečnost 91 Rámeček 7.2: Somálsko a Somaliland 95 Rámeček 7.3: Africký správní model 96 Rámeček 7.4: Mezinárodní působení v nestabilních státech poučme se z Jižního Súdánu 97 Rámeček 7.5: Ponaučení od lokálních společenství programy na podporu bývalých bojovnic 100 Rámeček 7.6: Postkonfliktní přechod příležitost pro zplnomocnění žen? 101 Rámeček 7.7: Tvorba rozpočtu zohledňující gender 102 Rámeček 8.1: Vypořádání se s oslabenou rolí státu výňatky z Evropského konsenzu o rozvoji, Rámeček 8.2: Konkrétní opatření proti nestabilitě obsažená v Pařížském prohlášení o účinnosti pomoci a Akkerském akčním programu 108 Rámeček 8.3: Zásady vhodné mezinárodní činnosti v nestabilních státech a situacích, které vypracoval OECD-DAC 109 Rámeček 8.4: Usnesení Rady bezpečnosti OSN č Rámeček 8.5: Nástroj FLEX pro zranitelné země (Vulnerability Flex) 111 Rámeček 8.6: Společná zemědělská politika EU a zajišťování potravin v afrických nestabilních státech 114 Rámeček 8.7: Aid for Trade pomoc v oblasti obchodu 116 Rámeček 8.8: Dohody o hospodářském partnerství 117 Rámeček 8.9: Bezpečnostní a rozvojové výzvy v nestabilních situacích ponaučení z operací EBOP 120 Rámeček 9.1: Návrh na stabilizaci příjmů 127 Rámeček 9.2: Politiky EU a rozvoj lidského kapitálu Afriky 127 Rámeček 9.3: Správná míra regionální integrace 129 Rámeček 9.4: Dilema spojené s vůdčím postavením a hegemonie v regionálně řízeném vytváření správních kapacit 130 Rámeček 9.5: Přehodnocení řízení pomoci 131 IX EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

12 Seznam akronym SEZNAM AKRONYM AfDB AIDS/HIV AKT CIFP CPIA DAC DFID EBOP EU FAO FDI GŘ pro rozvoj GTZ HDI HDP HND IFPRI IIED ILO MDG NATO ODA OECD/DAC SIPRI SZP UNCTAD UNDP UNECA UNIFEM UNMIS UNODC UNRISD WFP WHO WPF WTO ZCCM ZCCM Africká rozvojová banka Syndrom získaného selhání imunity / virus lidské imunitní nedostatečnosti africké, karibské a tichomořské státy ukazatele zahraničních politik jednotlivých zemí podle Carleton University Vnitrostátní politika a institucionální hodnocení Výbor pro rozvojovou pomoc Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj evropská bezpečnostní a obranná politika Evropská unie Organizace pro výživu a zemědělství přímé zahraniční investice generální ředitelství Evropské komise pro rozvoj a vztahy s africkými, karibskými a tichomořskými státy Společnost pro technickou spolupráci index lidského rozvoje hrubý domácí produkt hrubý národní důchod Mezinárodní institut pro výzkum potravy Mezinárodní ústav pro životní prostředí a rozvoj Mezinárodní organizace práce rozvojové cíle tisíciletí Severoatlantická aliance oficiální rozvojová pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Výbor pro rozvojovou pomoc Stockholmský mezinárodní ústav pro otázky míru společná zemědělská politika Konference OSN o obchodu a rozvoji Rozvojový program OSN Hospodářská komise OSN pro Afriku Rozvojový fond OSN pro ženy mise OSN v Súdánu Úřad OSN pro drogy a kriminalitu Výzkumný ústav OSN pro sociální rozvoj Světový potravinový program Světová zdravotnická organizace nadace World Population Foundation Světová obchodní organizace podnik Zambia Consolidated Copper Mines Zambia Consolidated Copper Mines (société) X

13 O Přehled PŘEHLED Krize v letech 2008 až 2009 zapříčinila nejhorší úpadek od roku Ekonomická a finanční krize zasáhla rozpočet EU i dalších rozvinutých zemí, v důsledku čehož vznikly obrovské převisy dluhu, vzrostla nezaměstnanost a zhoršily se sociální problémy. Nejhorší dopady však měla krize na nestabilní země, které se z velké části nacházejí v subsaharské Africe, přestože původně se mělo za to, že tyto země budou díky nízké míře finanční integrace se zbytkem světa před krizí chráněny. A přestože katastrofální socioekonomická situace zemí subsaharské Afriky volá po novém nasazení sil v těchto zemích, je možné, že starosti EU s vnitřními sociálními problémy zcela vytlačí pozornost a finanční prostředky z evropských politik rozvojové pomoci. EU však musí svému působení v subsaharské Africe dostát, eventuálně je ještě posílit, a vyhnout se neefektivním politikám v oblasti podpory. Rozvojovou politiku EU v nestabilních zemích subsaharské Afriky je třeba přehodnotit a právě to je cílem Evropské zprávy o rozvoji 2009 (ERD 2009). analyzuje náklady spojené s nestabilitou a její charakteristické znaky (oddíl 1), schopnost nestabilních zemí vyrovnat se s negativními otřesy, jako je například finanční krize v letech 2008 až 2009 (oddíl 2), a také současné závazky EU v nestabilních zemích a možnosti rozvojové politiky EU v oblasti pomoci při zvyšování odolnosti zemí (oddíl 3). Ve středu zájmu leží subsaharská Afrika, neboť se zdá, že právě tento region výrazně zaostává v oblasti konsolidace států. Zjednodušené závěry výzkumů mají výrazně větší platnost než veškeré hypotetické dohady ohledně definice a míry nestability země subsaharské Afriky jsou ve skupině nestabilních států vždy zastoupeny nejvíce (rámeček 0.1) 1. Rámeček 0.1: Které země subsaharské Afriky jsou nestabilní? Existuje několik způsobů třídění a hodnocení nestability státu. Tabulka 1 rámečku znázorňuje v této zprávě využívaný pracovní seznam zemí subsaharské Afriky, které se nacházejí v situacích nestability: Tabulka 0.1 rámečku: Země subsaharské Afriky v situacích nestability Angola Rovníková Guinea Nigérie Burundi Eritrea Rwanda Kamerun Etiopie Svatý Tomáš a Princův ostrov Středoafrická republika Gambie Sierra Leone Čad Guinea Somálsko Komory Guinea-Bissau Súdán Demokratická republika Kongo Keňa Togo Republika Kongo Libérie Uganda Pobřeží slonoviny Mauritánie Zimbabwe Džibutsko Niger Tento seznam předložila roku 2009 OECD, avšak oficiálně jej neschválila. Seznam je výsledkem soupisu členů nejnižších dvou z pěti tříd v rámci dokumentu Světové banky Vnitrostátní politika a institucionální hodnocení za rok 2007 (Country Policy and Institutional Assessment for 2007), ukazatelů oslabení státu v rozvojovém světě podle Brookingsova institutu za rok 2008 a ukazatelů zahraničních politik jednotlivých zemí podle Carleton University za rok Evropská zpráva o rozvoji (ERD) 2009 tohoto seznamu využívá jako pracovního nástroje, nicméně s ohledem na proměnlivou definici samotného termínu jej nepovažuje za oficiální document (viz kapitola 1). Lidské i ekonomické náklady spojené s nestabilitou vyzývají k tomu, aby se modely, strategie a konkrétní činy rozvojové politiky orientovaly na posilování odolnosti společností, tedy na zvyšování schopnosti socioekonomického systému vyrovnat se s otřesy a měnícími se podmínkami a přizpůsobit se jim, aniž by omezil potenciál osob. Ve světě, kde jsou globální otřesy stále vážnější a zasahují čím dál větší počet lidí, je odolnost socioekonomického systému zcela zásadní pro další rozvoj země. Měla by se stát také hlavním cílem národních rozvojových strategií, a tím i rozvojové pomoci. Nestabilní země subsaharské Afriky mají mnoho společných znaků všechny se potýkají se strukturálními problémy a dysfunkčními orgány, ale také se v mnoha ohledech liší (rámeček 0.2). Pro tyto země není nouzová situace výjimkou, ale pravidlem. Ve snaze rychle se vyrovnat s otřesy ve svých rozhodnutích často ignorují výhledový horizont, a okamžité potřeby tak narušují dlouhodobé cíle. EU je schopná pomoci těmto zemím držet se vytyčené cesty daleko od nestability a směrem k odolnosti a udržitelnému růstu. 1 Například 29 z celkových 49 zemí, které OECD označila jako nestabilní (2009), se nachází v subsaharské Africe. 1 EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

14 Přehled K tomuto účelu je zapotřebí flexibilního, dlouhodobého přístupu EU, aby bylo její působení a nové formy řízení pomoci efektivnější. EU by také měla zformulovat přesvědčivou dlouhodobou politiku a rozpočtové závazky, které nijak nenarušují zásadu státní svrchovanosti. Tyto závazky by nestabilním zemím umožnily prodloužit časový horizont svých politik. Posun od priorit ke konkrétním návrhům řešení a přesně stanoveným zásahům vyžaduje hluboce zakořeněnou znalost daného terénu, aby mohla být zohledňována pozoruhodná různorodost v historickém vývoji nestabilních zemí subsaharské Afriky, stejně jako v jejich kultuře a ekonomické a politické situaci. Podrobné návrhy politik mohou být formulovány pouze za předpokladu, že odbornou znalost problematiky doplní stejně dobré znalosti místního prostředí. 2 KOMPARATIVNÍ VÝHODY EU: ROZVOJ LIDSKÉHO A SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU A PODPORA INSTITUCIONÁLNÍHO ROZVOJE Rozvojová pomoc EU a členských států má obrovský potenciál. Pro většinu nestabilních zemí subsaharské Afriky představuje Evropa nejdůležitějšího podporovatele, obchodního partnera a zdroj zahraničních investic a významnou migrační destinaci. EU je navíc důležité politické, diplomatické a ekonomické seskupení. Přesto Evropa nemůže zapomínat na to, že kořeny nestability často sahají až ke kolonizačním a dekolonizačním procesům, někdy ještě zhoršeným nezodpovědnými praktikami zahraničních společností a zločineckými obchody s Evropou. EU by se měla v nestabilních zemích i nadále angažovat, přičemž by měla respektovat domácí vlastnická práva, svými aktivitami přesáhnout pouhé utváření státní sféry, plně využít své komparativní výhody a soustředit veškeré snahy na rozvoj lidského a sociálního kapitálu a na podporu institucionálního rozvoje jak na lokální, tak na regionální úrovni. Na rozdíl od většiny agentur pomoci 3 sahá soubor potenciálních politik EU daleko za rámec finanční podpory a zahrnuje obchod, zemědělství, rybolov, bezpečnost, migraci, změnu klimatu, životní prostředí, sociální rozměr globalizace, zaměstnanost, výzkum a vývoj, informační společnost, energie a správu. 4 Kromě toho je historie EU především historií institucionálního vývoje v rámci různorodých společností, kterou charakterizují instituce s různými kořeny, tradicemi a dějinným vývojem. Evropská unie se tedy v průběhu vlastního vývoje a rozšiřování musela vypořádat nejen s problémy státních přeměn z vojenské diktatury na demokracii (např. v Řecku, Portugalsku či Španělsku v 70. letech 20. století), ale také s integrací zemí, které teprve nedávno přikročily k tržnímu přístupu. Tyto zkušenosti poskytují velmi užitečnou znalostní základnu pro boj s nestabilitou. Akceschopnost Evropy by nicméně neměla být přeceňována. Světový řád začíná být stále více multipolární a vedle nejstarších aktérů se objevují nově vznikající politická a ekonomická centra. Klíčová trojice hráčů na mezinárodním poli se dnes skládá z USA, Číny a EU. Vedle hlavních mezinárodních organizací se v nestabilních státech angažuje mnoho dalších zemí od Spojených států po východní Asii a státy Perského zálivu. Především Čína ve většině nestabilních zemí vybudovala infrastrukturu, investovala do pozemků a navýšila měkkou sílu. Iniciativy EU ve snaze vypořádat se s nestabilitou jednotlivých států, jako například pomoc při budování státních sfér a míru, by navíc mohly být partnerskými státy vnímány jako obtěžující a nikoliv politicky neutrální. Bezděčně by také mohly ovlivnit výhradně interní procesy a dynamický vývoj. Vnitřní odpor a překážky v rámci EU mohou navíc oslabit závazky rozvojovým politikám. Mimoto by podněty k tomu, aby veřejné zdroje směřovaly k mezinárodní rozvojové spolupráci, mohly oslabit také stárnoucí populace, obrovský dluh nashromážděný v krizi a rozšiřování EU. 2 GTZ (2008) zkoumá šest studií jednotlivých zemí a vyzdvihuje zejména geografickou rozmanitost, odlišná stádia vlád a různá zaměření rozvoje: Přístup, který lze definovat slovy nenadělat škodu, stejně jako citlivý postoj k danému prostředí a důkladná znalost země jsou pro rozvíjení jakékoliv strategie nadále zcela nepostradatelné. (str. 12) 3 Agentury pomoci a mezinárodní instituce disponují mnohem omezenější škálou kroků, často se zabývají pouze krátkodobými nápravnými opatřeními a kvůli svým institucionálním povinnostem se obvykle soustředí na jediný problém. Pro více informací viz podkladový dokument Paula Colliera (2009a) ve svazku 1B. 4 Viz Zpráva EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje pro rok 2009, která definuje 12 podstatných oblastí politiky. 2

15 O Přehled Rámeček 0.2: Společné znaky nestabilních zemí a významné rozdíly Nestabilní země nejsou schopny uvolnit domácí zdroje a získávat důležité rozpočtové příjmy ze zdanění. Státní příjmy nestabilních zemí subsaharské Afriky, nepočítaje dotace, se na HDP obvykle nepodílejí ani 20 procenty. Daně se pohybují v rozmezí od 6 do 13 % HDP, tudíž existuje jen velmi omezený prostor pro zajištění veřejných statků a služeb. Nízká míra lidského rozvoje. Nízké veřejné investice do lidského rozvoje se odrážejí ve špatně fungujícím vzdělávacím a zdravotnickém systému. Přestože mnoho nestabilních zemí omezilo vojenské výdaje, prakticky vůbec je nenahradilo zvýšenými investicemi do zdravotnictví a vzdělávání. Nízká hustota obyvatel. Pro většinu nestabilních zemí je obecně charakteristická velmi nízká hustota obyvatelstva v 15 z 29 zemí žije méně než 40 obyvatel na jednom kilometru čtverečním, přičemž ve stabilních státech je to kolem 84 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je nízký a jejich počet stále roste (což je jasný opak populační pyramidy EU). Kromě toho žije většina obyvatel těchto zemí ve venkovských oblastech. Schéma 0.1 rámečku: Populační pyramida nestabilních zemí subsaharské Afriky Ženy Muži Počet obyvatel (v milionech) Schéma 0.2 rámečku: Populační pyramida Evropské unie Zdroj: U.S. Census Bureau, International Data Base Ženy Muži Počet obyvatel (v milionech) Slabá nemateriální a materiální infrastruktura Nestabilní země disponují pouze 8 metry zpevněné cesty na jeden kilometr čtvereční, zatímco v případě stabilních zemí je to 18 metrů. Náklady na dopravu v nestabilních zemích (obzvláště v oblasti vnitroafrického obchodu) dosahují dvojnásobné výše nákladů v rámci jihovýchodní Asie. Přesunout přepravní kontejner ze Středoafrické republiky do nejbližšího přístavu trvá zhruba 116 dní. Z Kodaně trvá stejná transakce pět dní. Nejpřímější let mezi Čadem a Nigerem je přes Francii tedy přes kilometrů; z Bangui ve Středoafrické republice lze do Evropy odletět jen jediný den v týdnu; počet uživatelů mobilních telefonů na tisíc obyvatel, přestože poslední dobou prudce vzrostl, dosahuje pouhé poloviny počtu uživatelů ve stabilních zemích. Koncentrovaný vývoz. Index diverzifikace vývozu nedosahuje ani poloviny hodnoty stabilních zemí, což prokazuje vysoký stupeň koncentrace. Až na několik výjimek vyvážejí nestabilní země především primární produkty v roce 2006 se primární produkty podílely na vývozu v průměru více než 80 procenty, z čehož 30 % tvořila paliva, a v některých zemích, jako např. Angola, Čad, Republika Kongo a Rovníková Guinea, tvořil podíl primárních produktů přes 90 %. 3 EVROPSKÁ ZPRÁVA ROZVOJI O

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic Druhá syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON začátek roku 2013 Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky

Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky Bc. Petr Dvořák Plzeň 2014 Západočeská univerzita v

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti 1 Úvod...3 1. Současný rámec integrace v EU...4 1.1 Tampere a právní rámec na úrovni EU...4 1.2 Politické nástroje

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prosinec 2009 Obsah: POUŽITÉ ZKRATKY:...1 SHRNUTÍ...2 1 ÚVOD...6 2 VÝZNAM KONCEPCE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více