Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon ) a ustanovení 2 vyhlášky MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitelka školy, jejíž činnost vykonává IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o., vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání dané formy vzdělávání pro školní rok 2014/2015 kód oboru název oboru forma vzdělávání Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení následujících oborů vzdělávání a forem vzdělávání V souladu s 60, odst. 2 a odst. 4 písm. a) školského zákona, v platném znění, ředitelka školy, jejíž činnost vykonává IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. rozhodla takto: kód oboru název oboru forma vzdělávání přijímací zkouška

2 Informace o stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání jako předpokladu přijetí ke vzdělávání ve střední škole V souladu s 60, odst.15 školského zákona, v platném znění, je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání, pokud je stanovena. Podmínka zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání je stanovena v souladu s nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, v případě oborů vzdělávání - Uchazeči, kteří nedoloží splnění podmínky zdravotní způsobilosti, nebudou přijati. Rozhodnutí o termínech konání, stanovených jednotlivých kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečůpři přijímacím řízení do následujících oborů vzdělávání a forem vzdělávání V souladu s 60, odst. 4 písm. a) školského zákona, v platném znění, ředitelka školy IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. zveřejňuje: 1. Rozhodnutí o termínech konání přijímacího řízení 2. Rozhodnutí o stanovených jednotlivých kritériích přijímacího řízení 3. Rozhodnutí o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů 1. Rozhodnutí o termínech konání přijímacího řízení V souladu s 60, odst. 2 školského zákona, v platném znění, ředitelka školy pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku kód oboru název oboru forma vzdělávání Termín přijímacího řízení Zvolený termín je potřeba uvést na přihlášce Rozhodnutí o stanovených jednotlivých kritériích přijímacího řízení Jednotlivá kritéria přijímacího řízení při přijímacím řízení do oboru vzdělávání

3 kód oboru název oboru forma vzdělávání V souladu s 60, odst.3 písm. a), odst. 4 a odst. 13 školského zákona, v platném znění, jsou stanovena pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělávání následující kritéria Kritérium 1 Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího hodnocení Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu - v prvním pololetí 8. ročníku základní školy - ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy - prvním pololetí 9. ročníku základní školy Jestliže se uchazeč vzdělává v nižších ročnících základní školy, bude hodnocen podle výsledků prospěchu - v prvním pololetí předposledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělával - ve druhém pololetí předposledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělával - v prvním pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělává Jestliže se uchazeč vzdělává na víceletém gymnáziu, bude hodnocen podle výsledku prospěchu - v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy - ve druhém pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy - prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 9. ročníku základní školy Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí celkovým počtem vyučovacích předmětů. Výsledek se zaokrouhluje na dvě desetinná místa (jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se zaokrouhluje dolů; jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do 9, pak se zaokrouhluje nahoru). Uchazeč s průměrným prospěchem z předchozího vzdělávání 1,00 získá 170 bodů. Uchazeč s průměrným prospěchem z předchozího vzdělávání vyšším než 1,00 se za každou 0,01 průměrného prospěchu od 170 bodů odečte jeden bod. To znamená, že - při průměrném prospěchu z předchozího vzdělávání 2.70 získá uchazeč 0 bodů

4 - při průměrném prospěchu z předchozího vzdělávání vyšším než 2.70 uchazeč získává body vyjádřené v záporných číslech (např. za průměrný prospěch 3,10 uchazeč získá -40bodů) Kritérium 2 Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče Za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se považuje: - Účast, umístění v předmětových soutěžích zveřejněných ve věstníku MŠMT ČR (vyhlášení soutěží a přehlídek nebo soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení) ve školním a vyšším kole. Za každou účast získá uchazeč 1 bod a za každé umístění od 1. místa do 3. místa (včetně) získá uchazeč 5 bodů, nejvýše 50 bodů. - Uchazeč doloží umístění v předmětových soutěžích prokazujícím dokladem (diplom, osvědčení, účastnický list) při přijímacím řízení Kritérium 3 Pilotní ověřování příjímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (MŠMT, č. j.: MSMT-23913/2014). Uchazeči budou ohodnoceni, bez ohledu na úspěšnost, - 15-ti body za absolvování testu z předmětu Český jazyka a literatura - 15-ti body za absolvování testu z předmětu Matematika Jednotlivé testy se budou konat ve dnech: studium řádný termín náhradní termín čtyřleté osmileté Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení Legenda: Výpočtový vzorec P+DS+PO=celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení P získané body odpovídají průměrnému prospěchu (viz. Bod 2.1.), nejvýše 170 bodů DS body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, nejvýše 50 bodů PO body získané za účast uchazeče v pilotním ověřování přijímacího řízení Nejlepší možný výsledek: = 250 Nejhorší možný výsledek: XX = XX

5 2.5. Přijetí uchazečů při přijímacím řízení Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů. Uchazeč, který získá 0 a více bodů, splnil podmínky přijímacího řízení. Uchazeč, který získá body vyjádřené v záporných číslech, nesplnil podmínky přijímacího řízení a není přijat. Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání kód oboru název oboru forma vzdělávání kapacita M/ M/ M/ M/05 Ekonomické Pedagogické Zdravotnické Přírodovědné Uchazeč, který získá body vyjádřené v záporných číslech, nesplnil podmínky přijímacího řízení a není přijat Postup v případě rovnosti bodů V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne lepším průměrem prospěchem. Rozhodující pro sestavení pořadí úspěšnosti v sestupném slova smyslu (nejúspěšnější získá nejvíce bodů) bude celkový počet získaných bodů. V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne lepší průměr v 1. pololetí posledního ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia). V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne nižší součet známek z předmětů český jazyk a literatura a matematika za všechna 3. pololetí Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky Uchazeči zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění podle 16 školského zákona, v platném znění, doloží vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení M3MT. Tito uchazeči mají nárok na uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky v souladu s doloženým vyjádřením.

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 1. kolo Přehled nabízených oborů studia: 1. Studijní obory čtyřletého maturitního studia 41-45-M/01 mechanizace a služby denní 30 4 roky 2. Nástavbové studijní

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium): Denní forma vzdělávání: 1. Přijímací

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo ve školním roce 2013/2014

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo ve školním roce 2013/2014 Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo ve školním roce 2013/2014 V rámci 1. kola přijímacího řízení se přijímací zkouška bude konat ve dnech 22. dubna a 23.

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více