PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků"

Transkript

1 příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Čím je ovlivněn modul Přijímačky...3 Parametry a číselníky pro modul přijímacího řízení Založení nového přijímacího řízení...7 Založení nového přijímacího řízení Uchazeči v přijímacím řízení Karta žáka v přijímačkách Hromadné doplňování údajů na kartách uchazečů Doručovací adresy výsledků přijímaček na kartě uchazeče Výsledky přijímacího řízení Posouzení výsledků žáků v přijímacím řízení Práce systému s výsledky přijímacího řízení Finalizace výsledků v tabulce přijímání uchazečů Oprava finálních výsledků v tabulce přijímání uchazečů Spis uchazeče Z čeho vychází spis uchazeče Karta spisu uchazeče Editace spisu uchazeče - jednotlivce Hromadné přidávání součástí spisu více uchazečům Zařazení nově přijatých žáků do tříd Tisky přihlášek ke vzdělávání a zápisového lístku Tisky přihlášek a zápisového lístku obecně Data prospěchu pro přihlášku ke studiu Tisk přihlášky Tisky zápisového lístku

3 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V systému Iškoly může škola zpracovat jak přihlášky uchazečů o studium, tak i samotnou agendu přijímacího řízení (včetně pozvánek k přijímacím zkouškám, nastavení kritérií přijímacích zkoušek, záznamu bodového vyhodnocení uchazečů) až po vyhotovení přehledových sestav pro zpřístupnění výsledků přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Přijaté žáky s jejich základní vyplněnou agendou je možné importovat do nových tříd nového školního roku. Škola tak má dostatek času k fi nálnímu zpracování přijímacího řízení, ze kterého pak dále může, během hlavních prázdnin, v nově chystaném období pohodlně chystat data pro začátek nového školního roku (tedy nejenom nové úvazky, nový rozvrh, ale i žáky ve třídách, včetně převedení žáků z přijímacího řízení do nově přichystaných tříd. Modul Přijímačky je v podstatě univerzální a můžete jej využít jak u klasického přijímacího řízení pro střední školy, tak např. i pro základní školy. Samotný modul přijímacího řízení spustíte klepnutím na ikonu Přijímačky. 1. Čím je ovlivněn modul Přijímačky Parametry a číselníky pro modul přijímacího řízení Podobně, jako je tomu u ostatních modulů, i Přijímačky jsou založeny na maximální efektivitě práce s číselníky. Nejprve tedy zkontrolujte, zda vám vyhovuje předchystaná podoba číselníků, případně si je upravte (modul Nastavení Přijím. řízení Parametry přijímacího řízení). 1. Odůvodnění ne/přijetí uchazeče seznam číselníků zastupující důvody ne/přijetí uchazeče. Záleží vyloženě na zvyklostech školy, v jaké šíři a formulaci používá odůvodnění přijetí/nepřijetí uchazeče o studium. Číselníky si upravte (předchystejte) ještě před rutinním použitím modulu přijímaček. Jakmile některou z položek číselníku použijete u konkrétního případu (tedy žáka v přijímacím řízení), nelze již tuto konkrétní položku z číselníku odstranit (smazat). Toto pravidlo platí pro všechny číselníky přijímaček. 2. Texty součástí spisů jednou z dokumentací, kterou by měla škola v rámci přijímacího řízení vést, je tzv. spis uchazeče. V rámci tohoto spisu jsou formálně podchyceny všechny operace, kterými uchazeč o studium v přijímacím řízení prošel (tedy např. od záznamu doručení přihlášky ke studiu, přes pozvánku k přijímacím zkouškám, záznamu o testech, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, odvolání se proti výsledku přijímacího řízení a výsledku odvolání, apod.). Společně se samotnými testovými archy, přihláškou a dalšími dokumenty má škola kompletní materiál žáka v přijímacím řízení. Opět, posuďte úplnost číselníku textů součástí spisů; modifi kujte pro potřeby své školy. Číselník textů součástí spisu uchazeče. 3

4 3. Text rozhodnutí v rámci zjednodušení celého procesu přijímacího řízení může škola využít dalšího číselníku, který sdružuje prefabrikáty textů, které se pak pozicují do výstupních dokumentů přijímacího řízení (typicky např. do rozhodnutí o přijetí/nepřijetí či na elektronickou nástěnku výsledků přijímaček. K dispozici jsou návrhy předchystaných textů, které můžete do pole aktivovat prostým klepnutím myší na prokliknutelný odkaz. V případě, že upřednostňujete vlastní znění, můžete je buď editovat v poli sami, nebo napřed vložit předchystané znění a v poli je následně upravit. Nezapomeňte aktivované/upravené texty v parametrech uložit klepnutím na tlačítko Potvrdit. Klepnutím na odkaz vložíte předchystaný text do pole. Můžete jej dále editovat+ uložíte jej klepnutím na tlačítko Potvrdit. To, jak vypadá sekvence takto předpřipraveného textu (jak se vkládá do výstupu rozhodnutí) vidíte na následující ukázce. Tedy, systém se snaží maximálně některé operace urychlit, tato je jednou z nich. V podstatě nemusíte tyto texty nikde v sestavě pozicovat. Střední odborná škola, Dolní ulice 123, Postějov 0133/ Střední odborná škola, Dolní ulice 123, Prostějov

5 4. Text poučení o odvolání obdoba předchozího textu týkajícího se rozhodnutí. I text pro Poučení o odvolání je možný využít v předpřipravené podobě, klepnutím na příslušný odkaz. K dispozici jsou dvě verze: a) Text poučení o odvolání pro krajem a obcí zřizované školy b) Text poučení o odvolání pro soukromé školy Samozřejmě můžete do tohoto pole vložit svoji vlastní podobu textu o odvolání. Nezapoměňte vložený text v systému uložit klepnutím na tlačítko Potvrdit. To, jak vypadá sekvence takto předpřipraveného textu (jak se vkládá do výstupu rozhodnutí) vidíte na následující ukázce. Střední odborná škola, Dolní ulice 123, Prostějov 0133/ Střední odborná škola, Dolní ulice 123, Prostějov

6 5. Text poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku žáci ZŠ jsou povinni při přijímacím řízení odevzdat na střední školu (na kterou se hlásí) zápisový lístek. Škola může ve výsledcích přijímacího řízení i zveřejnit poučení o odevzdání zápisového lístku. Toto poučení může zveřejnit (společně s výsledky přijímaček) v elektronické podobě na stránce Iškoly (své databáze). Tento text je pak vložen na stránku výsledků přijímacího řízení. Text poučení o odevzdání zápisového lístku, vložený na školních stránkách Iškoly u výsledku přijímaček. 6

7 2. Založení nového přijímacího řízení Škola může v systému modulu Přijímaček evidovat jednotlivá období přijímacího řízení, která se na škole uskutečnila. Jinými slovy, zakládá jednotlivá přijímací řízení, která pak v historickém pohledu zůstávají v systému jednotlivých školních roků zachována. Založení nového přijímacího řízení Po spuštění modulu (ikona Přijímačky) je (v zatím nezpracovávaném stavu) tabulka přijímacích období prázdná. Jen pro pořádek, ve výchozím stavu se přijímačky spouští v submodulu Přijím. řízení; ostatními submoduly (které na sebe navazují a jsou i spolu provázány) jsou Uchazeči, Výsledky a Přijetí. Na tyto submoduly pak samozřejmě navazují tisky procedur a dokumentů přijímacího řízení. Tato škola zatím neeviduje žádné přijímací řízení. Submoduly přijímacího řízení. Tlačítko pro založení nového přijímacího řízení. Postup při zakládání nového přijímacího řízení Obecně, v rámci každého přijímacího řízení můžete nezávisle na sobě evidovat jednotlivé termíny, v nich uchazeče, kritéria přijímacího řízení, výsledky. TIP: Sami zvažte strukturu jednotlivých přijímacích řízení. Co je docela vhodné (pro rychlou orientaci), tak např. to, že můžete od sebe oddělit přijímací řízení podle formy vzdělávání (viz následující obr.). V každém z nich pak už samozřejmě separátně evidujete uchazeče a zpracováváte celou jejich agendu přijímaček. Odděleně evidovaná přijímací řízení SŠ pro dálovou a denní formu studia Postup: 1. Klepněte nejprve na tlačítko Nové řízení. Systém zobrazí panel nově zakládaného přijímacího období, ve kterém postupně vyplňte potřebné údaje. Co je možné vyplnit v polích Text pozvánky přijímací zkoušky a Sdělení uchazečům přijímacího řízení můžete vidět na následující straně.?? Základní údaje nově zakládaného přijímacího období. 7

8 Možné podoby textů pozvánky k přijímacím zkouškám a jiného sdělení uchazečům o studium: Výchozí údaje zakládaného přijímacího řízení v panelu potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Poznámka: K doplnění / opravě Textu pozvánky přijímací zkoušky a Sdělení uchazečům přijímacího řízení (a také jiným součástem přijímaček) se můžete kdykoliv vrátit, a to klepnutím na odkazu daného přijímacího řízení. i 2. Oddíl Termíny slouží pro založení termínů (kol) přijímacího řízení. Po klepnutí na tlačítko Nový termín se otevře panel, ve kterém můžete vyplňovat jednotlivé funkční oddíly. Pokud zatrhnete zatržítko Připojit poučení o zápisovém lístku, tak znění tohoto poučení se zobrazí v Iškole na stránce zveřejnění výsledků přijímaček školy (viz str. 6 příručky) 8

9 3. V oddíle Kritéria nastavíte všechna kritéria, která budou v rámci přijímacího řízení (zkoušek) posuzována. Po klepnutí na tlačítko Nové kritérium se zobrazí panel, ve kterém blíže specifi kujte položky daného kritéria (viz obr. na následující straně). Editace jednotlivých kritérií a jejich soupis. Tato kritéria budou platit pro všechny termíny daného přijímacího řízení. 4. Hotovo, potřebné základní údaje máte pro dané přijímací řízení (např. pro uchazeče denního studia) založeny. Obdobně postupujte i u dalších založených přijímacích řízení (máte-li je od sebe oddělena, např. podle formy vzdělávání). Upozornění: Jako obvykle platí, že pokud již v přijímacím řízení zpracujete nějaké žáky, ke kterým je spjata určitá založená položka (např. z kritérií), pak tuto již nemůžete z číselníků a nabídek odstranit.!! 9

10 !! Přijímačky 3. Uchazeči v přijímacím řízení Dalším krokem je vložení uchazečů do daného přijímacího řízení (defacto založení jejich karty příjímaček). Karta žáka v přijímačkách 1. V modulu Přijímačky nejprve aktivujte submodul Uchazeči. 2. Následně vyberte v pravém sloupci to přijímací řízení (máte-li jich víc), do kterého budete chtít vkládat uchazeče. Máte-li jen jedno, pak budou přidávání uchazeči přirozeně spadat jen do tohoto jednoho přijímacího řízení. 3. Pro přidání nového uchazeče klepněte na tlačítko Nový uchazeč. Vzhledem k tomu, že se typicky zpracovávají různé údaje z přihlášek, jak postupně přichází na školu, tak systém nenabízí hromadné vkládání uchazečů (zakládáte je tedy jednotlivě), nicméně po založení jejich karty můžete využít procedury hromadného naplňování jejich vybraných údajů (k tomu se ještě dostaneme). Po klepnutí na tlačítko Nový uchazeč se otevře jeho nová karta. Povinnými položkami při zakládání karty uchazeče je jeho Jméno a Příjmení. Poznámka: Doporučujeme v prvotním kroku zakládání zadat i Termín přijímacího řízení, kterého se žák účastní (abyste měli už při založení ještě zcela nevyplněné karty uchazeče správně zatříděné do termínů přijímaček. i Povinné položky při zakládání karty uchazeče Doporučujeme hned při zakládání karty uchazeče správně přiřadit i termín přijímaček. 4. Doplňte další údaje na kartě uchazeče. Částečně jde o údaje, které budou použity v navazující agendě přijímaček žáka (např. anonymní kód, pod kterým bude žák během přijímaích zkoušek vystupovat; adresy pro pozvánky a rozhodnutí), částečně jde o matriční položky, které již prostřednictvím karty bude mít budoucí žák školy předvyplněny ve své matrice (Obor vzdělávání, Forma vzdělávání, matriční položky Obce a Okresu apod.). TIP: Některé údaje je možné doplňovat u prvotně založených karet i hromadně (viz další pojednání). Hromadné doplňování údajů na kartách uchazečů Jak již bylo naznačeno, některé údaje můžete efektivně naplňovat na kartách uchazečů hromadně. Příklad: Typicky je to obor vzdělávání, do kterého se uchazeči hlásí. 1. V rámci daného přijímacího řízení (zobrazená tabulka s uchazeči) klepněte vpravo na tlačítko Hrom. oprava údajů (jedná se vlastně i o doplnění, nejenom případnou hromadnou opravu). 2. V následujícím kroku vyberte z rozevírací nabídky Upravit položku tu, kterou chcete hromadně doplnit (či opravit), např. Obor vzdělávání. 10

11 ! Přijímačky 3. Po výběru položky k hromadnému doplnění/opravě se dynamicky upraví tabulka s uchazeči (právě ve vztahu k povaze položky). U prvního uchazeče vyhledejte v číselníků oborů jeho obor vzdělávání. Pokud je i u ostatních obor totožný, pak stačí jen u prvního uchazeče (u kterého jste obor v číselníku nalistovali) klepnout na odkaz Kopíruj systém ostatním v seznamu tento stejný obor doplní. Poté již stačí jen proceduru hromadného doplnění Potvrdit; daný údaj je hromadně doplněný na karty všech těchto uchazečů. Klepnutí na příkaz Kopíruj (na pozici žáka, u kterého jste z číselníku vybrali hodnotu) zajistí hromadné vložení této hodnoty do řádků ostatních žáků. 4. Obdobně můžete postupovat i u ostatních údajů, které lze na přijímačkové kartě žáků doplňovat. Doplňovat hromadně lze i (zmínka již v úvodu pojednání o číselnících) položky tzv. Součásti spisu. Spisu uchazeče se ale ještě budeme věnovat v samostatném pojednání (viz str. 16). Doručovací adresy výsledků přijímaček na kartě uchazeče Na kartě uchazeče je k dispozici dvojice oddílů kontaktních dat (ulice, obec,...). Jde o oddíl Adresa trvalého pobytu, ve kterém jsou k dispozici zčásti matriční číselníkové položky (Obec, Okres, Státní občanství a Kvalifi kátor státního občanství), viz obr. vpravo. Dalším oddílem adres je oddíl Adresa pro doručování písemností (liší-li se od adresy trvalého pobytu). Proč jsou zastoupeny oba (zdánlivě podobné) oddíly adres? Zčásti je tomu proto, protože v matričních číselníkových položkách nejsou zastoupeny zcela všechny obce, ve kterých uchazeč bydlí (nejsou zastoupeny v ofi ciálních číselnícíh MŠMT, které Iškola využívá). Proto vlastně zde (v těchto číselníkových matričních položkách) musíte vyplnit matriční obec nejbližší té, která není v číselníku zastoupena. Způsob vyplnení je vidět na sérii obrázků vpravo. Na sérii obrázků vpravo vidíte, že svým matričním kódem neexistuje v číselníku obec Hamry v okrese Prostějov (byť ve skutečnosti ano a žák v ní bydlí). Jako nejbližší spádová obec (která je v matričním číselníku zastoupena) je obec Plumlov, kterou je možné z matričního pohledu v tomto poli uvést. Korespondenční adresu trvalého pobytu pro písemnosti (tedy konkrétní obec Hamry) je nutné uvést až níže, v oddíle Adresa pro doručování písemností (liší-li se od adresy trvalého pobytu). Níže pak, v oddíle Adresa pro doručování písemností (liší-li se od adresy trvalého pobytu) pak vyplňte skutečnou obec, ve které uchazeč žije. V případě, že bude tento oddíl adresních údajů vyplněn, bude považován za výchozí lokaci pro pozicování adresy do výstupních tiskovin přijímaček (tedy např. pozvánka či rozhodnití o přijetí apod). V tomto oddíle korespondenční adresy je také možné specifi kovat zákonného zástupce, pokud má být adresována korespondence z přijímacího řízení. Znázorněno je to na sérii obrázků na další straně. 11

12 Samotný uchazeč Matriční data jeho bydliště Vyplněný zákonný zástupce uchazeče a upřesněná korespondenční adresa. Vzhledem k tomu, že je aktivní zatržítko zákonného zástupce, uvedeno i jeho jméno a příjmení, tak korespondence z přijímacího řízení bude směřovat právě na něj. Milada Horáčková Hamry Plumlov - Hamry 12

13 4. Výsledky přijímacího řízení Databázi uchazečů již máte naplněnu, samotní uchazeči byli pozváni ke konání přijímacích zkoušek, které také vykonali. Škola má k dispozici výsledky z dílčích testů (a dalších součástí k vyhodnocení, např. prospěch ze ZŠ), které je nyní nutné zapsat do hodnocení žáků-uchazečů. 1. Nejprve aktivujte v modulu Přijímačky suboddíl Výsledky. V rámci něj pak příslušné přijímací řízení. 2. U každého žáka zapište do políček pro hodnocení jednotlivých součástí zkoušek jím dosažený počet bodů. 3. V případě, že přijímáte žáky bez přijímacích zkoušek, zatrhněte zatržítka Přijat bez PZ. 4. Zapsané hodnoty nezapomeňte uložit klepnutím na tlačítko Potvrdit. 5. Obdobným způsobem postupujte jednak u všech termínů přijímacího řízení. 5. Posouzení výsledků žáků v přijímacím řízení Práce systému s výsledky přijímacího řízení Výsledky dílčích součástí přijímacího řízení máte u žáků zadány, nyní je na systému, aby je posoudil. 1. Nejprve aktivujte v modulu Přijímačky suboddíl Přijetí. V rámci něj pak příslušné přijímací řízení. 2. Systém z dostupných dat kritérií a dosažených výsledků v testech vyhodnocuje to, jak byl ten který žák úspěšný, sestavuje jejich pořadí a v závislosti na všech vstupních údajích také nabízí fi nální stavy. Je to vidět z přiloženého obrázku, který si i stručně okomentujeme Komentář: Všichni žáci prošli přijímacími zkouškami, vypracovali testy. 1 Nejlépe je na tom uchazečka Veselá Kateřina, dosáhla celkově 122,5 bodů a je na 1. místě v pořadí. Protože bodové zisky z dílčích testů ČJ a MAT nebyly pod minimální hranicí 15 bodů (pro vyhovění), systém jí automaticky nabízí Stav, tedy Přijat na základě přijímací zkoušky. 13

14 ! Přijímačky 2 Na 2. místě v pořadí je uchazeč Milín Oldřich, dosáhl celkového bodového zisku 88,5 bodů. V ostatních parametrech je na tom stejně jako předešlá uchazečka, vyhověl podmínkám přijímacího řízení a systém mu automaticky nabízí Stav, tedy Přijat na základě přijímací zkoušky. 3 Na poslední příčce v pořadí je uchazeč Horáček Josef, který dosáhl celkového bodového zisku 39,0 bodů. Bohužel v testu z MAT dosáhl pouhých 5 bodů a ocitl se tak pod hranicí minima 15 bodů pro úspěšnost. Nevyhověl tak podmínkám přijímacího řízení a systém mu automaticky nabízí Stav, tedy Nepřijat pro neprospěch u přijímacích zkoušek. 3. Jak by systém pracoval, pokud by žáci nekonali přijímací zkoušky? Komentář: Pokud by škola nekonala přijímací zkoušky (pouze např. evidovala pořadí úspěšnosti uchazečů na základě kritéria prospěch ze ZŠ), pak by tabulka Výsledků a Přijetí mohla vypadat takto. Pořadí uchazečů se maličko změnilo (díky bodovému zisku za prospěch ze ZŠ). Vzhledem k tomu, že ve Výsledcích je aktivován parametr (zatržítko) Přijat bez PZ, tak systém v submodulu Přijetí automaticky přednabízí stav Přijat bez přijímací zkoušky. Finalizace výsledků v tabulce přijímání uchazečů V tabulce výsledků vám jistě neunikly další parametry a indexy. Jsou to zejména sloupce Uloženo, Odůvodnění a Třída. Je tomu vlastně tak, že systém vám při pohledu na dosažená data nabízí určité stavy, které ovšem buď můžete dále upravovat (např. přidáváním vhodného Odůvodnění) a fi nálního uložení stavu (z Ne na Ano). Zařazení do třídy se provádí až po založení nového období (tedy nového 1. pol. nového šk. roku). Pojďme si to blíže objasnit... Sloupce Stav, Odůvodnění a Uloženo: Podstata: Již víte, že systém vyhodnocuje dosažené výsledky uchazečů v přijímacím řízení a interpretuje je do přednabídnutých stavů ve sloupci Stav. Je to výchozí stav, který posoudíte a následně odsouhlasíte. Sloupec Stav má tedy návaznost na sloupec Uloženo, a také na sloupec Odůvodnění. Jejich příznaky totiž spolu úzce souvisí a umožňují nastavení konečného stavu teprve odsouhlasené stavy bude systém jako finální. 14

15 1. Tedy, systém vám přednabízí (na základě zjištěných hodnot z Výsledků, to zda jsou žáci přijímáni bez PZ či zda vyhověli/nevyhověli min. hranici dosažených bodů v tom kterém testu) v příslušném sloupci předvypočtený Stav. 2. Vy musíte ve sloupci Odůvodnění k žákovi přiřadit příslušný typ odůvodnění (měli byste je mít k dispozici v číselnících nastavení Přijímaček). Text odůvodnění se např. promítá do výstupů přijímacího řízení (sestav výsledků, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání). 3. Pozor, sloupec Třída zatím nevyplňujte! Ten slouží až ke zatřídění žáků do nových tříd nového školního roku. Popíšeme v samostatném oddíle této příručky. 4. V okamžiku, kdy máte (buď u všech nebo třeba i jen u části uchazečů) jasno s jejich stavem (to zda jsou či nejsou přijati), můžete tento stav fi nalizovat, odsouhlasit. Nezapomeňte zatrhnout v levém sloupečku zatržítka u žáků, jejichž stavy přijetí/nepřijetí které chcete takto finálně posoudit (pro výběr všech můžete použít horní zatržítko nacházející se v šedém poli záhlaví tabulky). Následně klepněte na potvrzovací tlačítko. Zatržítko vybere všechny zobrazené uchazeče. Stavy vyplývající z dosažených výsledků (můžete manuálně upřesnit prostřednictvím rozevírací nabídky Výběr (přiřazení) typu odůvodnění 5. Výsledek posouzení pak bude vypadat takto. Příznak Ano značí u daných žáků fi nální posouzení v systému přijímacích zkoušek. Tyto příznaky budou importovány do návazností. Oprava finálních výsledků v tabulce přijímání uchazečů Pokud jste nastavili finální příznaky Stavu či Odůvodnění, a tyto stavy uložili do příznaku Ano, můžete je opravit. Příklad: mylný výběr z číselníků rozevíracích nabídek původně nepřijatý žák bude přijmut na základě odvolání, apod. 1. Zatrhněte žáka, kterého se to týká. 2. V první fázi nejprve prostřednictvím rozevírací nabídky Stav vyberte položku Neurčen a potvrďte klepnutím na tlačítko Potvrdit. Systém nastaví u žáka výchozí hodnoty (předvypočtené na základě jeho dosažených výsledků), včetně volby Ne ve sloupci Uloženo. 3. Ve druhé fázi nastavte takové příznaky Stavu a Odůvodnění, jaké odpovídají nově nastalým skutečnostem, nezapomeňte na zatržítko u dotyčného žáka a změnu uložte tlačítkem Potvrdit. Toť vše. 15

16 6. Spis uchazeče V úvodu této příručky (str. 3) jsme se zmínili o tzv. spisu uchazeče. V něm jsou formálně podchyceny všechny stavy, kterými uchazeč v průběhu přijímacího řízení prošel (tedy např. od záznamu doručení přihlášky ke studiu, přes pozvánku k přijímacím zkouškám, omluvení účasti u přijímacích zkoušek, záznamu o testech, rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí, odvolání se proti výsledku přijímacího řízení a výsledku odvolání, apod.). Společně se samotnými testovými archy, originály přihlášky a dalšími dokumenty má škola kompletní materiál žáka v přijímacím řízení. Z čeho vychází spis uchazeče Podobně jako většina modulů Iškoly, položky spisu jsou předzaloženy v číselníku (modul Nastavení Přijím. řízení Texty součástí spisů). Ty se pak nabízí k výběru při zakládání a doplňování spisu uchazeče. Karta spisu uchazeče V přijímacím řízení má každý uchazeč k dispozici svůj spis, jehož položky se nachází na kartě žáka. K vedení spisu se tedy dostanete prostřednictvím modulu Přijímačky submodulu Uchazeči daný žák záložka Spis. Ve výchozím stavu je karta spisu prázdná (viz. následující obr.). Karta spisu uchazeče (prozatím nevyplněná) Spis můžete editovat následujícími způsoby: 1. buď individuálně na kartě každého uchazeče (v podobě přidávání jeho jednotlivých součástí) 2. nebo hromadně u více uchazečů současně (hromadným přidáváním položek spisu více/všem uchazečům) Editace spisu uchazeče jednotlivce V případě, že budete přidávat jednotlivé položky spisu (každou zvlášť) na kartě konkrétního uchazeče, pak: 1. Nejprve načtěte kartu uchazeče a jeho spis (Přijímačky submodul Uchazeči daný žák záložka Spis). 2. Nejprve vyplňte hlavičku spisu. Příklad vyplnění hlavičky spisu vidíte na následující straně (berte to jen jako nástin vyplňování, pochopitelně každá škola bude postupovat podle svých zvyklostí). 16

17 Hlavička spisu: 3. Následně budete přidávat jednotlivé součásti spisu. Pokud jste si předzaložili číselník textů součástí spisů v Nastavení Iškoly, pak z nich můžete vybírat a v chronologické návaznosti je do žákova spisu přidávat. 4. Klepněte na tlačítko Nová součást. V panelu přidávání součásti spisu nejprve specifi kujte Datum, ke kterému se daná součást spisu váže. Například , kdy byla na školu doručena přihláška uchazeče o studium. Prostřednictvím rozevírací nabídky Popis součásti vyberte vhodnou položku z číselníku (máte-li ji z Nastavení k dispozici, pokud ne, stojí za úvahu si ji v číselníku doplnit). K dispozici je i pole Poznámka, prostřednictvím kterého můžete upřesnit problematiku přidávané součásti spisu. Ruční přidávání součásti spisu prostřednictvím karty uchazeče. 5. Klepnutím na tlačítko OK potvrdíte přidání součásti spisu do spisové karty uchazeče. 6. Obdobně postupujte při přidávání dalších součástí spisu. Chronologie přidávaných součástí může vypadat například takto. Seznam součástí spisu na kartě uchazeče. 17

18 Hromadné přidávání součástí spisu více uchazečům Určitě budete souhlasit, že by se hodilo efektivnější a rychlejší přidávání součástí spisu více uchazečům na jejich karty; typicky položky spisu,které jsou stejné (např. pozvánka k přijímacím zkouškám). Možnost zde je, a to prostřednictvím hromadného přidávání / oprav součástí spisu. 1. Nejprve načtěte modul Přijímačky submodul Uchazeči, a dané přijímací řízení. 2. Nad tabulkou uchazečů klepněte na tlačítko Hrom. oprava údajů (Pozn.: prostřednictvím něj můžete jednak hromadně opravovat údaje v součástech spisu, ale také nové součásti přidávat). 3. V následujícím kroku zvažte, zda se procedura přidávání nové součásti spisu bude týkat uchazečů všech termínů či jen některého (rozevírací nabídka Termín). V případě jednoho termínu tato úvaha samozřejmě odpadá. 4. U rozevírací nabídky Upravit položku ponechte předvybránu Součást spisu. V poli Datum zadejte fyzické datum, které se (jako rozhodné) váže ke následně vybírané součásti spisu (rozevírací nabídky Popis součásti), např. Pozvánka k přijímací zkoušce. Na pozici řádku prvního z uchazečů editujte vhodný doprovodný text. Vedle klepněte na odkaz Kopíruj; ten způsobí naklonování tohoto textu do řádků ostatních uchazečů. Přesvěčte se o tom, zda jsou zatržena zatržítka u těch uchazečů, kterým chcete takto hromadně naplnit tuto položku spisu. Pokud ano, dokončete operaci klepnutím na tlačítko Potvrdit. Nakopírování stejného doprovodného textu součásti spisu. 5. Hotovo, tuto součást spisu jste hromadně přidali vybraným uchazečům do jejich spisové karty. 6. Obdobným způsobem můžete zúřadovat nejenom součásti spisu, ale také další položky, které se ke spisu vážou (např. oprávněnou úřední osobu do hlavičky spisu, datum uzavření spisu, pro samotnou kartu uchazeče ročník, do kterého bude přijímán, obor vzdělání apod). Pro všechny tyto společné úkony je hromadné naplňování dat v přijímačkách velmi efektivní a zkrátí vám čas potřebný pro doplnění údajů na kartách žáků a v jejich spisu. Spisy uchazečů jako takové je možné fi nalizovat tiskem. 18

19 7. Zařazení nově přijatých žáků do tříd Jak správně tušíte, žáci v přijímacích zkouškách ještě nejsou zařazeni do tříd. Upozornění: Vzhledem k tomu, že přijímací řízení nových žáků jste založili a zúřadovali v právě probíhajícím druhém pololetí stávajícího školního roku, nemůžete tyto nové žáky zařadit právě do tříd tohoto probíhajícího 2. pololetí. Jinými slovy, tito noví žáci nastupují do školy (a tedy i do systému agendy) až od 1.9. nového školního roku, jejich třídy ve starém školním roce ještě ani neexistují. Oba tyto segmenty (noví žáci a nové třídy) mohou figurovat až v období nového školního roku.! Co s tím? Procedura přiřazení nových žáků do nových tříd souvisí se samotným přechodem na nový školní rok. Vzhledem k tomu, že novým úspěšným uchazečům bylo zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, tak k tomuto kroku (jejich zařazení do nových tříd) nastane vhodný okamžik právě až v souvislosti s novým školním rokem. 1. Admin tedy musí prostřednictvím modulu Administrace Škola Nové pololetí přikročit k přechodu na nový školní rok. Zde odkazujeme na příručku Administrace, kde celý proces přechodu popisujeme. 2. Toto nově založené období (1. pol. nového školního roku) využije admin a vedení školy k chystání dat pro nový školní rok; zatím jej tedy nezpřístupňuje pro ostatní vyučující. Mohou v něm tedy chystat nové úvazky, rozvrhy, ale i nové třídy a do nich importovat právě uchazeče-žáky z Přijímaček. 3. V Admnistraci nejpreve založte nové třídy (nového šk. roku). 4. V rámci tohoto nového období se tedy opětovně přepněte do modulu Přijímačky a submodulu Přijetí. 5. V tabulce (již fi nálních výsledků) zatrhněte ty žáky, které hodláte zařadit do nových tříd. Ve sloupci Třída vyberte prostřednictvím zatržítek příslušnou třídu.! Poznámka: Povšimněte si, že žáka, který neuspěl (není přijat z důvodu neprospěchu u přijímacích zkoušek, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení) není ani možné zatřídit do nové třídy., rozevírací nabídku nelze otevřít. 6. Operaci přiřazení žáků do nových tříd dokončíte klepnutím na tlačítko Potvrdit. Hotovo, žáci jsou zařazeni do svých nových kmenových tříd. Poznámka: Zařazení žáků z přijímaček do nových tříd neznamená, že je z modulu Přijímaček přesunujete. Jejich data (jako uchazečů) zůstávají i nadále v přijímacím řízení zachována. i 19

20 8. Tisky přihlášek ke vzdělávání a zápisového lístku V systému tiskových výstupů jsou zastoupeny aktuální verze Přihlášek ke studiu na SŠ / konzervatoře a rovněž i tzv. Zápisový lístek. Tisky přihlášek a zápisového lístku obecně Tyto výstupní sestavy naleznete v modulu Tisk Administrace, oddíl Sestavy za žáka: verze přihlášek jsou zastoupeny pod kompletem tiskových sestav Přihláška ke vzdělávání (studiu), zápisový lístek pod názvem sestavy Zápisový lístek k přijímacím zkouškám na SŠ. Data prospěchu pro přihlášku ke studiu Do přihlášek se pozicují data prospěchu žáka za určitá období. A) Tzv. podzimní tisky přihlášek žáků na konzervatoře/školy s talentovou zkouškou (tedy ty, které tisknete v průběhu systémového 1. pololetí školního roku) tisknou v přehledu prospěchu žáka data za poslední 4 období, defacto tedy za dva předchozí ročníky (např. u žáka právě aktuálního 9. ročníku to jsou data za 1. a 2. pol. 7. a 8. ročníku). 1. Pro tyto účely pracujete s 1. pololetím právě probíhajícího školního roku 2. Ve stejném pololetí pak volíte modul Tisk - Administrace, sestavu Přihláška ke vzdělávání (studiu) 3. Zvolíte odpovídající formulář přihlášky (např. do oboru s talentovou zkouškou, SEVT ) 4. Vyplníte potřebná data a nastavíte další parametry tisku (např. zda budete dotiskávat pouze data do originálu přihlášky, nebo tisknou vše na prázdný čistý papír). Výsledkem je to, že zadní strana skutečně obsahuje data za poslední dva uzavřené školní roky. B) Tisky přihlášek žáků na SŠ do standardního denního vzdělávání (bez talentové zkoušky), tedy ty, které tisknete v průběhu února pro jarní termíny přijímaček na SŠ) tisknou v přehledu prospěchu žáka data za poslední 3 období, tedy za obě pololetí předchozího ročníku a prospěch za první pololetí právě probíhajícího školního roku (např. u žáka právě aktuálního 9. ročníku to jsou data za 1. a 2. pol. 8. ročníku a data za 1. pol. 9. ročníku). 1. Pro tyto účely je nutné pracovat již se systémově nastaveným 2. pololetím probíhajícího školního roku 2. Ve tomto 2. pol. pak volíte modul Tisk - Administrace, sestavu Přihláška ke vzdělávání (studiu) 3. Zvolíte odpovídající formulář přihlášky (např. ve SŠ, denní forma vzdělávání, SEVT ) 4. Vyplníte potřebná data a nastavíte další parametry tisku (např. zda budete dotiskávat pouze data do originálu přihlášky, nebo tisknou vše na prázdný čistý papír). Výsledkem je to, že zadní strana pak obsahuje data za poslední dvě pololetí předchozího ročníku a 1. pololetí právě uzavřeného ročníku (viz obr. na následující straně). 20

21 Z nastaveného 2. pol. šk. roku se do přihlášky tiskne prospěch za 1. a 2. pol. předchozího šk. roku a za právě uzavřené 1. pol. probíhajícího šk. roku. Tisk přihlášky Přihláška má formát A4. Tisknout můžete buď jen data žáka do předtištěné přihlášky SEVT, nebo tisknout vše, data i záhlaví a tabulky, a to na prázdný papír. Tisknete přesně pozicovaná data, podobně jako u vysvědčení tedy v Adobe Readeru nezapomeňte na drobné nastavení v panelu tisku: Při spuštění tisku z Adobe Readeru (volba Soubor Tisknout), v konfi guračním panelu tisku Readeru, v oddíle Velikost a zpracování stránek zatrhněte přepínač Skutečná velikost, a níže pak přepínač Orientace: Automaticky na výšku/šířku. Pak bude Adobe Reader respektovat přesný formát výstupního PDF (bude se jím řídit a správně - přesně napozicuje data do blanketu formuláře). Tisky zápisového lístku Zápisový lístek je dokumentem, do kterého jsou dotištěna pouze data žáků je nutné využít originál blanket s předtištěným evidenčním číslem, SEVT , Zápisový lístek ke vzdělávání na SŠ / konzervatoři). Upozornění: V souvislosti s dotiskem dat sice malá, ale podstatná zmínka /upozornění: Tiskopis Zápisový lístek není formátem A4 dokument, na výšku je poněkud nižší! Při spuštění tisku z Adobe Readeru (volba Soubor Tisknout) nezapomeňte na následující nastavení. V konfi guračním panelu tisku Readeru, v oddíle Velikost a zpracování stránek zatrhněte přepínač Skutečná velikost a k němu navíc ještě i (!!!) zatržítko Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF, a níže pak přepínač Orientace: Automaticky na výšku/šířku. Pak bude Adobe Reader respektovat přesný formát výstupního PDF (bude se jím řídit a správně přesně napozicuje data do blanketu formuláře). Poznámka: Proč u tohoto typu tisku musíte ještě zatrhnout nutně i zatržítko Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF? Je to právě proto, že blanket Zápisového lístku není formát A4 a vy tisknete na tiskárně, jejíž (velmi zjednodušeně vysvětleno) základní formát je A4. Tikne se od horního okraje a pokud byste v Adobe Readerovi ponechali původní nastavení bez tohoto aktivního zatržítka, Reader by vycházel z větší výšky výchozího formátu A4, vůči němuž by posunul data tisku poněkud níže ke středu. Tím, že zatrhnete zatržítko Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky, docílí- 21

22 te stavu, že Reader bude počítat se zmenšeným formátem, jaký reprezentuje výstupní PDF. Tím také napozicuje data na správné místo, protože jak samotné PDF, tak i velikostně nestandardní blanket formuláře budou mít stejný rozměr výšky. Aktivace zatržítka znázorňuje obrázek.! Nezapomeňte u tohoto formuláře aktivovat i toto zatržítko TIP: Zkuste sledovat v pabelu tisku Readeru to, jak reaguje malý náhledový obrázek na aktivaci/deaktivaci zatržítka Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky. Měli byste okem vidět, že spodní okraj při deaktivovaném zatržítku poskočí smerem dolů (stránka se jakoby natáhne) a při aktivovaném naopak vyhoupne kousek výše na zkrácený nestandardní formát. Viz porovnávací obr. Již na náhledu je vidět, jak je pozicován první text u nesprávného rozměru A4 (vlevo) a správného zmenšeného (vpravo). Původní formát A4 Skutečný zmenšený formát formuláře Zápisového lístku spodní okraj spodní okraj 22

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY příručka 21 DOMÁCÍ ÚKOLY příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou

Více

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Docházka z pohledu rodiče / žáka

Docházka z pohledu rodiče / žáka příručka 16 DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA uživatelská příručka ke sledování docházky žáka Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Tipy k vývěsce a e-mailu

Tipy k vývěsce a e-mailu příručka 11 TIPY K VÝVĚSCE A E-MAILU uživatelská příručka rychlé tipy k funkčnosti vývěsky a e-mailu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí příručka 12 MAZÁNÍ DAT systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících příručka 18 DOZORY Příručka pro práci s dozory vyučujících Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Převod úvazků a rozvrhů z ASC

Převod úvazků a rozvrhů z ASC příručka 27 PŘEVOD ÚVAZKŮ A ROZVRHU Z ASC příručka pro možnost načtení úvazků a hotového rozvrhu ze systému ASC rozvrhy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Uživatelské tiskové sestavy

Uživatelské tiskové sestavy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Hromadné Praktické příklady odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání e-mailů s doklady či

Více

ADMINISTRACE. systémová příručka pro správu jednotlivých objektů v aplikaci Iskola.cz

ADMINISTRACE. systémová příručka pro správu jednotlivých objektů v aplikaci Iskola.cz příručka 2 ADMINISTRACE systémová příručka pro správu jednotlivých objektů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Outlook. V té to ka pi to le: Prostředí programu Outlook 2010 Elektronická pošta Kalendáře Kontakty Plánování úkolů Poznámky Deník

Outlook. V té to ka pi to le: Prostředí programu Outlook 2010 Elektronická pošta Kalendáře Kontakty Plánování úkolů Poznámky Deník 4 Outlook V té to ka pi to le: Prostředí programu Outlook 2010 Elektronická pošta Kalendáře Kontakty Plánování úkolů Poznámky Deník Kapitola 4 Outlook Prostředí programu Outlook 2010 V této kapitole se

Více

DOCHÁZKA. systémová příručka pro administraci docházky žáků

DOCHÁZKA. systémová příručka pro administraci docházky žáků příručka 7 DOCHÁZKA systémová příručka pro administraci docházky žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINTu krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINTu krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1. Dokumentace k projektu Czech POINT Do Czech POINTu krok za krokem Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. První kroky...3 1.1. Zřízení certifikátů pro přístup do

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Business Media CZ, s. r. o., člen skupiny Docu Group Company

Business Media CZ, s. r. o., člen skupiny Docu Group Company 1 Domovská stránka Hlavní lišta! POZOR! od posledního přihlášení. Pokud je v závorkách 0 neznamená to, že by pro Vás nebyl k dispozici žádný projekt. Hyperlinkové odkazy na příslušné projekty Grafické

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více