O fakultě Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence Proč studovat na naší fakultě? Termíny Kontakty...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O fakultě... 2. Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2. Proč studovat na naší fakultě?... 3. Termíny... 3. Kontakty..."

Transkript

1 Obsah O fakultě... 2 Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2 Proč studovat na naší fakultě?... 3 Termíny... 3 Kontakty... 4 Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů... 5 Bakalářské studijní obory, prezenční forma studia... 5 Bakalářské studijní obory, kombinovaná forma studia...10 Navazující magisterské obory, prezenční forma studia...11 Navazující magisterské obory, kombinovaná forma studia...18 Magisterské studijní obory, prezenční nebo kombinovaná forma studia...19 Studium v cizojazyčných bakalářských a navazujících magisterských oborech...19 Studium v doktorských studijních programech...19 Programy celoživotního vzdělávání...19 Informace o přijímacím řízení ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programech...20 Termín pro podání e-přihlášky...20 Poplatek za přihlášku...20 Termíny konání přijímacích zkoušek...20 Další důležitá sdělení zájemcům o studium...20 Informace o přijímacích zkouškách pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy...21 Bakalářská a magisterská studia...21 Navazující magisterská studia...22 Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky...23 Webové odkazy...24 Fakultní Univerzitní

2 O fakultě Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, věříte, že získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností a znalostí má smysl? Že kvalitní vzdělání je základním stavebním kamenem každého kulturního národa? My ano! A právě proto patří Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity k nejúspěšnějším pedagogickým fakultám v České republice. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (dále též PdF) nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky. Skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe. Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a celoživotní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro mateřské školy a učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol. Během studia můžete uplatnit svůj tvůrčí potenciál v archeologickém výzkumu, při geografických expedicích, v sociálně-pedagogických, divadelních, literárních, výtvarných, či hudebních projektech. Plesy PdF patří k nejoblíbenějším akcím všech brněnských vysokoškoláků! Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence Jako absolventi PdF najdete uplatnění dle ukončeného typu vzdělání jako učitelé ve všech typech vzdělávacích zařízení, instruktoři volného času, akademičtí pracovníci na VŠ, ve státní sféře či firemním managementu. Bakalářští absolventi výkon pedagogického asistenta učitele na základní škole výkon instruktora ve střediscích volného času absolventi jsou připraveni pro sociálně výchovnou práci s lidmi všech věkových a sociálních skupin pro práci speciálně-pedagogickou činnost ve speciálních mateřských školách a školských zařízeních Magisterští absolventi zisk učitelské kvalifikace podle zvolené specializace na základních a středních školách a školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Absolventi doktorského studia akademičtí pracovníci na vysokých školách v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a pedagogického výzkumu uplatnění ve státní sféře nebo ve firemním managementu. 2

3 Proč studovat na naší fakultě? široká nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže na partnerských univerzitách účast na mezinárodních vědeckých projektech studentské expedice do Latinské Ameriky (Peru, Kuba, Guatemala) sociálně-pedagogické projekty v Angole zapojení národnostních menšin do výukového procesu praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin rekonstruované prostory a moderní počítačová učebna knihovna západních jazyků a knihovna se studovnou v budově fakulty e-learningové kurzy autistické centrum poradenství pro veřejnost i budoucí pedagogy Termíny Termín pro podání e-přihlášky bakalářská a magisterská studia: včetně navazující magisterská studia: včetně Termíny konání přijímacích zkoušek bakalářská a magisterská studia: (Test studijních předpokladů) bakalářská a magisterská studia: (Oborové přijímací zkoušky) navazující magisterská studia: Den otevřených dveří Uvažujete o studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity? Přijďte se k nám podívat! PdF každoročně pořádá Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium i širokou veřejnost. Při této příležitosti můžete navštívit prostory fakulty ve všech jejích budovách na adresách Poříčí 7, Poříčí 9/11 a Poříčí 31. Den otevřených dveří se koná v sobotu a v sobotu V těchto dnech pro Vás bude otevřeno od 9.00 do hodin studijní oddělení, v 10.00, a hodin se koná celofakultní prezentace. 3

4 Můžete si prohlédnout například velkokapacitní aulu učebnu č. 50, jejíž interiér vznikal ve spolupráci s vyučujícími z katedry výtvarné výchovy. Dále můžete navštívit chemické laboratoře, kam nemají běžně přístup ani studenti jiných oborů než chemie. K nahlédnutí bude i moderní studovna Ústřední knihovny. Když už u nás budete, nezapomeňte se pokochat krásným výhledem na Petrov a hrad Špilberk z horních pater obou budov fakulty. Kontakty Informace o přijímacím řízení na PdF: Adresy budov PdF Poříčí 7, Brno, sídlo děkanátu a studijního oddělení ( N, E) Poříčí 9/11, Brno Poříčí 31, Brno Telefonní kontakty ústředna dotazy k bakalářským oborům v prezenční formě studia dotazy k navazujícím magisterským oborům a všem oborům v kombinované formě studia Osobní návštěva Základní informace o přijímacím řízení podává paní Mejzlíková (studijní oddělení) v pondělí a středu od 8.00 do hodin a v pátek od do hodin. Jak se k nám dostat? Výchozí bod Prostředek Číslo linky Směr Cílová stanice Česká tramvaj 6 Starý Lískovec Poříčí Česká tramvaj 5 Ústřední hřbitov smyčka Poříčí Hlavní nádraží ČD tramvaj 2 Modřice (nebo Ústřední hřbitov smyčka) Poříčí ÚAN Zvonařka autobus 84 Mendlovo náměstí Poříčí 4

5 Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Bakalářské studijní obory, prezenční forma studia Bakalářské studium je určeno absolventům středních škol (standardní doba studia: 3 roky). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: B-PD Pedagogika (jednooborové studium) SOVC Sociální pedagogika a volný čas Studijní program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika (jednooborové studium) MS Učitelství pro mateřské školy Studijní program: B-SPE Specializace v pedagogice (jednooborová studia) LAJ Lektorství cizího jazyka anglický jazyk LFJ Lektorství cizího jazyka francouzský jazyk LNJ Lektorství cizího jazyka německý jazyk LRJ Lektorství cizího jazyka ruský jazyk OVP Učitelství praktického vyučování SVV3S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program: B-SPE Specializace v pedagogice (kombinace studijních oborů) AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy 5

6 + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání + ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy 6

7 + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání + ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy MA3 Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy NJ3 Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy 7

8 + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy 8

9 SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy VI3S Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy + CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání + CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + VI3S Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání VZ3 Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy + AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + CH3 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy 9

10 + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání + CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program: B-SPD Speciální pedagogika (jednooborové studium) SPZP Speciální pedagogika Studijní program: B-HPS Hospodářská politika a správa (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou MU (dále ESF) Ke studiu přijímá ESF, jeden z oborů je realizovaný na PdF HOSP Hospodářská politika (ESF) + FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (PdF) Studijní program: B-TV Tělesná výchova a sport (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Fakultou sportovních studií MU (dále FSpS) Ke studiu přijímá FSpS, jeden z oborů je realizovaný na PdF ASAK Animátor sportovních aktivit (FSpS) + FJ3 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy + HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy + OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy + PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy + TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy + ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy + SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání Studijní program: B-MA Matematika (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Přírodovědeckou fakultou MU (dále PřF) Ke studiu přijímá PřF, jeden z oborů je realizovaný na PdF UM Matematika se zaměřením na vzdělávání (PřF) + HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Bakalářské studijní obory, kombinovaná forma studia Bakalářské studium je určeno absolventům středních škol (standardní doba studia: 3 roky). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: B-PD Pedagogika (jednooborové studium) SOCP Sociální pedagogika 10

11 Studijní program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika (jednooborové studium) MS Učitelství pro mateřské školy Studijní program: B-SPE Specializace v pedagogice (jednooborová studia) LAJ Lektorství cizího jazyka anglický jazyk LNJ Lektorství cizího jazyka německý jazyk LRJ Lektorství cizího jazyka ruský jazyk OVP Učitelství praktického vyučování Studijní program: B-SPE Specializace v pedagogice (kombinace studijních oborů) DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy NJ3 Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy + RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy + DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy Studijní program: B-SPD Speciální pedagogika (jednooborové studium) SPZP Speciální pedagogika Navazující magisterské obory, prezenční forma studia Navazující studium je určeno absolventům bakalářského programu (standardní doba studia: 2 roky). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: N-PD Pedagogika (jednooborové studium) SOVC Sociální pedagogika a volný čas Studijní program: N-SPD Speciální pedagogika (jednooborová studia) SPAN Speciální andragogika SPZP Speciální pedagogika SPPU Speciální pedagogika pro učitele Studijní program: N-SS Učitelství pro střední školy (jednooborové studium) SVV2S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 11

12 Studijní program: N-SS Učitelství pro střední školy (kombinace studijních oborů) AJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + HV2S Hudební výchova + SP2S Speciální pedagogika CJ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + HV2S Hudební výchova + VV2S Výtvarná výchova GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + HV2S Hudební výchova + SP2S Speciální pedagogika + VI2S Vizuální tvorba + VV2S Výtvarná výchova HL2S Hlasová výchova + HV2S Hudební výchova HV2S Hudební výchova + AJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + CJ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + HL2S Hlasová výchova + KL2S Hra na klavír + VV2S Výtvarná výchova + ZA Učitelství základů společenských věd pro střední školy (mezifakultně na: FF) KL2S Hra na klavír + HV2S Hudební výchova SP2S Speciální pedagogika + AJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + VV2S Výtvarná výchova VI2S Vizuální tvorba + GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + VV2S Výtvarná výchova VV2S Výtvarná výchova + CJ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (mezifakultně na: FF) + GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + HV2S Hudební výchova + SP2S Speciální pedagogika + VI2S Vizuální tvorba 12

13 ZA Učitelství základů společenských věd pro střední školy (mezifakultně na: FF) + HV2S Hudební výchova Studijní program: N-ZS Učitelství pro základní školy (jednooborová studia) AJJ Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy FJJ Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy NJJ Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy RJJ Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy Studijní program: N-ZS Učitelství pro základní školy (kombinace studijních oborů) AJ2 Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy 13

14 FJ2 Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy CH2 Učitelství chemie pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy 14

15 + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy IN2 Učitelství informatiky pro základní školy KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy MA2 Učitelství matematiky pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + IN2 Učitelství informatiky pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy NJ2 Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy 15

16 OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy 16

17 VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy + CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + CH2 Učitelství chemie pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy Studijní program: N-TV Tělesná výchova a sport (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Fakultou sportovních studií MU (dále FSpS) Ke studiu přijímá FSpS, jeden z oborů je realizovaný na PdF TV45 Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (FSpS) + FY2 Učitelství fyziky pro základní školy + HV2 Učitelství hudební výchovy pro základní školy + PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy + TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy + ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy + SP2S Speciální pedagogika Studijní program: N-MA Matematika (kombinace studijních oborů) Mezifakultní studium s Přírodovědeckou fakultou MU (dále PřF) Ke studiu přijímá PřF, jeden z oborů je realizovaný na PdF 17

18 UM Učitelství matematiky pro střední školy + HV2S Hudební výchova + VV2S Výtvarná výchova + SP2S Speciální pedagogika Navazující magisterské obory, kombinovaná forma studia Navazující studium je určeno absolventům bakalářského programu (standardní doba studia: 2 roky). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: N-PD Pedagogika (jednooborové studium) SOCP Sociální pedagogika Studijní program: N-SPD Speciální pedagogika (jednooborová studia) SPAN Speciální andragogika SPZP Speciální pedagogika SPPU Speciální pedagogika pro učitele Studijní program: N-SS Učitelství pro střední školy (jednooborové studium) UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy Studijní program: N-SS Učitelství pro střední školy (kombinace studijních oborů) SPPUS Speciální pedagogika pro učitele středních škol + UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy Studijní program: N-ZS Učitelství pro základní školy (jednooborová studia) AJJ Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy FJJ Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy NJJ Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy RJJ Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy Studijní program: N-ZS Učitelství pro základní školy (kombinace studijních oborů) AJ2 Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy 18

19 NJ2 Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy + DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy + RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy + VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy RJ2 Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy Magisterské studijní obory, prezenční nebo kombinovaná forma studia Magisterské studium je určeno absolventům středních škol (standardní doba studia: 5 let). Sběr e-přihlášek probíhá od do Studijní program: M-ZS5 Učitelství pro základní školy (jednooborové studium) ZS15 Učitelství pro 1. stupeň základní školy Studium v cizojazyčných bakalářských a navazujících magisterských oborech Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí rovněž studium v několika cizojazyčných studijních oborech. V souladu s 58 odst. 5 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, je studium oborů realizovaných v cizím jazyce zpoplatněno. Aktuální informace o studiu v cizojazyčném placeném studiu jsou zveřejňovány na webové stránce cz/en/study/for-international-applicants. Studium v doktorských studijních programech Veškeré aktuální informace a kontakty související se studiem v doktorských studijních programech jsou uvedeny na webové stránce Programy celoživotního vzdělávání Aktuální nabídka programů celoživotního vzdělávání a kurzů pro veřejnost je uvedena na webové stránce 19

20 Informace o přijímacím řízení ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programech Podrobné informace o přijímacím řízení 2015 jsou uvedeny na pro-uchazece-o-studium a v elektronické přihlášce na Informace na uvedených adresách mohou být doplňovány o případné dodatky, změny, úpravy, bližší informace k přijímacím zkouškám, novinky v přijímacím řízení nebo jiné zpřesňující údaje. Znění podmínek a kritérií pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je k dispozici na webu Uchazeči o studium podávají výhradně elektronickou přihlášku ke studiu (tzv. e-přihlášku). S dotazy souvisejícími s přijímacím řízením se můžete obracet na adresu Termín pro podání e-přihlášky bakalářská a magisterská studia: včetně navazující magisterská studia: včetně Poplatek za přihlášku Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je 400 Kč. Úhrada poplatku musí být provedena nejpozději k poslednímu dni podání přihlášky (podrobněji o platbě ve Vaší e-přihlášce). Termíny konání přijímacích zkoušek bakalářská a magisterská studia: (Test studijních předpokladů) bakalářská a magisterská studia: (Oborové přijímací zkoušky) navazující magisterská studia: Další důležitá sdělení zájemcům o studium Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením pouze uchazeč. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní ovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon. PdF nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky. PdF nenabízí možnost prominutí přijímací zkoušky. PdF neuděluje žádné bonifikace (např. za prospěch z předchozích studií, absolvované praxe, jazykové zkoušky). PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány. 20

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011

INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Úřad práce Karviná Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Publikace je určena na pomoc

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2012 Adresa JAMU (majitel

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují?

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují? Zahradnická fakulta MENDELU Zajímá tě kvalita potravin? Chceš využívat léčivou sílu rostlin? Informace o studiu na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně akademický rok 2015 / 2016 Prožívají rostliny

Více

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 1 Mi l í ž á c i, opět se Vám dostává do rukou elektronická publikace Kam na školu ve Zlínském kraji, která obsahuje kompletní

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI Kde najdu další informace o přijímacím řízení? Řadu informací najdete na: http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/ Jaké jsou kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 Fakulta architektury FA adresa Poříčí 5, 639 00 Brno telefon 541 146 620 e-mail letalova@fa.vutbr.cz web www.fa.vutbr.cz PS prezenční studium KS

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Praha 2009 Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2007

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2007 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok 2007 1 Výroční zpráva schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 19. 3. 2008. 2 1. Úvod... 5 2. Struktura a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostrava 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Rozšiřující studium... 3 2.1 Rozšiřující studium

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více