SMÍ BÝT VE STUDENTSKÉ RADĚ...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMÍ BÝT VE STUDENTSKÉ RADĚ..."

Transkript

1 ŠKOLY MOHOU BÝT MNOHEM VÍC NEŽ MÍSTA, KDE JEN PÁR STUDENTŮ SMÍ BÝT VE STUDENTSKÉ RADĚ... HLAVNÍM POSLÁNÍM ŠKOL MŮŽE BÝT, ABY SE KAŽDÝ STAL URČITÝM ZPŮSOBEM, OBČAS VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI, VŮDCEM ŠKOLY. Roland Barthes, Zlepšujeme školy zevnitř

2 Vyučující píše na tabuli složitou definici a její ekvivalentní znění. Student se zhnuseně dívá na to, co učitel napsal. Učitel se podívá na studenta, pak na tabuli, pak zpět na studenta a říká: Správně se díváte špatně je to totiž špatně... A to není správně. Pedagog: Tomu říkám spolupráce. Něco vy, něco já. Něco já špatně, něco vy dobře.

3 EKONOMICKÝ SYSTÉM SI ŽÁDÁ MASOVOU VÝROBU STUDENTŮ NEVZDĚLANÝCH A ZBAVENÝCH SCHOPNOSTI MYSLET. PROTO UNIVERZITY UPADAJÍ A STUDENT, JAKMILE VEJDE JEJICH BRÁNOU, SE AUTOMATICKY STÁVÁ NULOU. O bídě studentského života, Štrasburk, 1967.

4 Jaký je rozdíl mezi studentem filozofie, ekonomie a medicíny? Všichni dostanou za úkol nastudovat Zlaté stránky. Student filozofie se ptá: A proč? Student ekonomie se ptá: A kolik za to dostanu? A medik se ptá: Do kdy to musím umět? Pedagog: Studenti, dělejte si poznámky: Vědění je moc... Ale moc korumpuje... A korupce je zločin... A zločin se nevyplácí... Takže pokud budete dále studovat, tak zkrachujete! Studentka přijde za mladým profesorem do kanceláře. Hodí po něm očkem, zavře dveře, prosebně před něj poklekne a řekne: Udělám cokoliv, abych prošla testem. Přilísá se blíž, přehodí si vlasy a významně se zahledí profesorovi do očí. Chci říct... zašeptá, udělám... cokoliv. Profesor opětuje její pohled a řekne: Cokoliv? Ano, cokoliv. Profesor ztiší hlas a zašeptá: Tak tedy... studovala byste? Kterej pražskej gympl je nejtěžší? VŠE.

5 Z UNIVERZITY SE STAL SPOLEK PRO PROPAGACI IGNORANCE... BUDOUCÍ REVOLUČNÍ SPOLEČNOST AUTOMATICKY ODSOUDÍ TOTO AKADEMICKÉ DIVADLO JAKOŽTO POUHÝ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍ HLUK. O bídě studentského života, Štrasburk, 1967.

6 Na první přednášce: Doporučuji vám dávat pozor, protože ti, co tuto školu dokončí, se tím potom budou živit. A ti, co ji neudělají, se tím budou živit hned. Pedagog: Na tento příklad bychom potřebovali trochu subtilnější analýzu. To se budete učit později. Student: A pak to tedy budeme umět vyřešit? Pedagog: No... Pak už vás to hlavně nebude zajímat.

7 STUDENTI BY SE NEMĚLI UČIT ŽÍT V DEMOKRACII, AŽ DOSPĚJÍ. MĚLI BY MÍT MOŽNOST ŽÍT V NÍ UŽ TEĎ. Alfie Kohn, 1993

8 Pedagog: Nejlepší literatura je samozřejmě moje knížka. Má jednu vadu, ještě není napsaná. Pedagog o cestování zpět v čase, o svém minulém já: Mohl jsem si se nevšimnout, protože jsem se po sobě nekoukal, jestli tam jsem. Pedagog: Takže já budu záměrně používat pro stejnou věc různá označení, abyste si na to zvykli, protože kdybyste netušili, že ten terminologický guláš existuje, tak vyjdete školu a budete si připadat jak chovanka kláštera o svatební noci.

9 REVOLUČNÍ STRATEGIE NEMÁ VŮBEC PŘIHLÍŽET K VOLBÁM. JE TO PŘÍMÁ AKCE V TOVÁRNÁCH A V ULICI, KTERÁ VYTVÁŘÍ SITUACI, A NE NĚJAKÁ VOLEBNÍ VĚTŠINA. Daniel Cohn-Bendit in: Studentská vzpoura (Iniciátoři mluví), Připravil Hervé Bourges, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha 1969, s

10 Hloupé dotazy posilují kolektiv... Ostatním v tu chvíli stoupne sebevědomí. Profesor: Místo toho, abych udělal změť teček, udělám zde změť čar, jelikož změť čar je přehlednější než změť teček.

11 UNIVERZITNÍ PROSTORY JSOU MÍSTEM SOUKROMNÍKŮ PONOŘENÝCH DO SVÉ NOTORICKÉ VNITŘNÍ EMIGRACE. Z porthuronské deklarace, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha1969, s

12 Matematik je člověk, který říká a, myslí b, píše c, ale správně je d. Tato příhoda dokazuje, že sem zmatení již přicházíte, že škola vás tedy nijak nepřetváří. Pedagog: Já se omlouvám, já jsem dneska ňákej prdlej. Měl jsem částečnou pravdu, ale ve skutečnosti pochopitelně ne. Profesor: Nenapadá mě žádné rozumné použití, tak vám řeknu příklad ze života.

13 UNIVERZITNÍ ŘÁDY JSOU PŘIJÍMÁNY JAKO NEVYHNUTELNÉ, BYROKRACIE JAKO NUTNÁ PŘÍTĚŽ, NEZÁJEM O VEŘEJNÉ VĚCI JAKO VZDĚLÁVÁNÍ, NESOBECTVÍ JAKO MUČEDNICTVÍ, POLITIKA JAKO JINÝ ZPŮSOB, JAK SE VYZNAMENAT, COŽ SE ALE NEMUSÍ VYPLATIT. Z porthuronské deklarace, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha1969, s

14 Metody důkazu Důkaz odkázáním do budoucna: Odkaz je obyčejně na chystané dílo autora, které často není tak chystané, jak se zprvu zdálo. Důkaz financováním: Jak by se tři různé vládní agentury mohly mýlit? Důkaz odkladem: To si dokážeme později. Důkaz obrázkem: Přesvědčivější forma důkazu příkladem. Dobře se kombinuje s důkazem vynecháním. Důkaz zastrašením: Triviální. Důkaz příslovcem: Jak je docela zřejmé, předchozí jednoduché tvrzení je zjevně pravdivé. Důkaz pokušením: Sami se přesvědčte, že je to pravda! Důkaz zmateným zápisem: Nejlépe proveden pomocí aspoň čtyř různých abeced a speciálních symbolů. Důkaz zmatením: Dlouhá bezobsažná posloupnost pravdivých nebo bezvýznamných syntakticky souvisejících tvrzení. Důkaz citací: Autor cituje z literatury negaci, převedení nebo zobecnění věty, aby podpořil své tvrzení. Důkaz věhlasnou autoritou: Potkal jsem ve výtahu Fermata a on říkal, že má důkaz. Důkaz odkazem na nedosažitelnou literaturu: Autor cituje jasný závěr věty, kterou lze nalézt v soukromě kolujících memoárech Slovinské filologické společnosti z roku Důkaz metadůkazem: Je dána metoda určená ke zkonstruování důkazu. Správnost metody je dokázána jakoukoliv z těchto technik. Důkaz rychlokurzem: Nemáme čas to tu dokazovat. Důkaz nehodou: A hele, co to tu máme?! Důkaz nutností: Raději by to mělo platit, jinak se celá struktura matematiky zhroutí. Důkaz přestávkou: Důkaz této věty si ukážeme po krátké přestávce.... Jak jsme si před přestávkou dokázali, platí...

15 I REFORMOVANÉ BURŽOAZNÍ VZDĚLÁNÍ BUDE VYRÁBĚT BURŽOAZNÍ KÁDRY. LIDÉ SE DOSTANOU DO SOUKOLÍ SYSTÉMU. V NEJLEPŠÍM PŘÍPADĚ SE STANOU ČLENY SMÝŠLEJÍCÍMI LEVICOVĚ, AVŠAK OBJEKTIVNĚ ZŮSTANOU KOLEČKEM ZAJIŠŤUJÍCÍM FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI. Daniel Cohn-Bendit, in: Interview Jeana-Paula Sartra s Danielem Cohn-Benditem, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha1969, s

16 Profesorovo ukončení první přednášky z konstrukce překladačů, kde se kupodivu zabýval problémy u překladačů mezi lidskými jazyky: Znáte ty americké střílečky? Myslím ty filmy, ve kterých na konci hlavní hrdina vždycky zabije svého nepřítele, a to nejlépe tak, že mu ustřelí hlavu raketometem? A přitom vždycky pronese nějaké moudro? Třeba... Píše na tabuli: Die, you son of a bitch! Pak pokračuje: Všimněte si, že i v téhle situaci hlavní hrdina svému nepříteli VYKÁ! Pedagog: To, že je nějaký šifrovací algoritmus bezpečný, se ukáže teprve časem. Já tomu říkám důkaz časem. To je jako důkaz davem. Víte, co je to důkaz davem? Ne? To si na jednom matematickém semináři v Košicích účastníci řekli, že je třeba pohnout vpřed s důkazem Velké Fermatovy věty. Proto sepsali petici: My, níže podepsaní, prohlašujeme, že Velká Fermatova věta platí, obešli s tím půlku Košic a nechávali to lidi podepsat. Závěr zněl: Velká věta Fermatova byla dokázána davem. Profesor o tom, jak je na cvičeních první řada (tradičně) prázdná: Někteří lidé mají AIDS, tak je potřeba se od nich držet dál... Ale to já nejsem, nejsem tak společensky zdatný, abych si ho pořídil. Pedagog: To je jako když luxuju a ženská mi do toho začne kecat, tak luxuju dál, ale už ne tak rád.

17 ETABLOVANÁ PRAVIDLA HRY TÉTO NEROZUMNÉ DEMOKRACIE NEJSOU NAŠIMI PRAVIDLY... VÝCHODISKEM PRO ZPOLITIZOVÁNÍ STUDENTŮ MUSÍ BÝT VĚDOMÉ PROLOMENÍ TĚCHTO NEROZUMNÝCH PRAVIDEL HRY. Rudi Dutschke, 1967, citováno in: Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí 68 na Západě. Studentské bouře v USA a západní Evropě, Vyšehrad, Praha 2004, s. 66.

18 Pedagog přišel na přednášku neobvykle v obleku. Já jsem se na vás oblékl, abyste brali vážně, co budu přednášet. Asi po 20 minutách si sundal sako a kravatu: Tak, a teď už mě nebudete brát vážně. Pedagog: Já vím, že je blbý, že vám to studium trošku koliduje s volným časem. Pedagog: Zmínka o vědecké práci studenty obvykle motivuje... Nutno podotknout, že ty články, který my píšem, jsou o naprostejch kravinách a vůbec k ničemu to není dobrý ale hrozně nás to baví! Jakmile dosáhnete takovéhoto vyrovnání, tak jste pak úplně v pohodě. Pedagog během cvičení: A pokud se vám něco, co vykládám, nezdá, tak se klidně ozvěte... Nejsme tu na teologickém semináři.

19 IZOLACE JEDNOTLIVCE OD MOCI, SPOLEČENSTVÍ A SCHOPNOSTI USILOVAT O NĚCO TO JE PRÁVĚ POUŽÍVÁNÍ DEMOKRACIE BEZ VEŘEJNOSTI. Z porthuronské deklarace, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha1969, s

20 Pane profesore, našel jsem dva protipříklady k vašemu tvrzení. To nevadí, já mám pět definic. Studenti Matematicko-fyzikální fakulty se na přípravném soustředění ptají na úplatky. Pedagog: Na matfyzu sice úplatky neexistují, ale nezoufejte, jsou i jiné fakulty. Za pade vám řeknu, jaké. Student:...a nemělo by tam být dx místo toho dy? Pedagog: Vám to nějak vrtá hlavou, já to radši smažu. Pedagog: Představte si, že vyjdete tady před budovu a nějaká důchodkyně se vás zeptá: Prosím vás, včera na Nově říkali, že ten predikát rovnosti má zvláštní význam. Já tomu vůbec nerozumím, vy jste ten matematik, vy to určitě budete vědět. A vy řeknete: Milá paní, rovnost, to je ekvivalence. A paní otevře hubu a dál už se vás na nic ptát nebude.

21 SPEKTÁKL MODERNÍHO KAPITALISMU PŘISUZUJE KAŽDÉMU ČLOVĚKU KONKRÉTNÍ ÚLOHU V PŘEHLÍDCE VŠEOBECNÉ PASIVITY. STUDENT NENÍ ŽÁDNOU VÝJIMKOU. JEHO ROLE JE PROVIZORNÍ, JE ZKOUŠKOU NA POZDĚJŠÍ ROLI PRVKU V TRŽNÍ SPOLEČNOSTI, PRVKU STEJNĚ KONZERVATIVNÍHO JAKO KAŽDÝ JINÝ. O bídě studentského života, Štrasburk, 1967.

22 Pedagog: Na to řešení hned tak nepřijdete, pokud vás neosvítí Duch Svatý, nebo nějaký jiný duch, třeba du chcát... Student: Já vám k tomu tedy něco řeknu. Ale jinak budu mlčet, protože o tom vůbec nic nevím. Student: Na otázku, co budu s matfyzem dělat, odpovídám, že sklenáře. Z úvodu k diplomové práci: Konkrétní problémy zde nerozvádím, protože dosavadní zkušenost napovídá, že jim bez dalšího vysvětlení stejně prakticky nikdo nerozumí.

23 STUDENTI NETVOŘÍ TŘÍDU. DĚLNÍCI A ROLNÍCI TVOŘÍ SPOLEČENSKÉ TŘÍDY A MAJÍ OBJEKTIVNÍ ZÁJMY. ALE CO STUDENTI? KDO JSOU JEJICH UTLAČOVATELÉ, NENÍ TO SNAD SYSTÉM JAKO CELEK? Interview Jeana-Paula Sartra s Danielem Cohn-Benditem, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha 1969, s

24 Potkají dva matfyzáci dvě opravdu pěkná děvčata. Jednomu to nedá a nesměle se jich zeptá: Holky, máte ICQ? Ne, to nemáme. Je, to je škoda, my jsme se s vámi chtěli seznámit.

25 JAKO SPÍŠE NEODPUSTITELNÁ NENÍ ANI TAK STUDENTOVA BÍDA, JEHO LHOSTEJNOST K BÍDĚ DRUHÝCH. PRO STUDENTA EXISTUJE JEDINÉ SKUTEČNÉ ODCIZENÍ: JEHO VLASTNÍ. O bídě studentského života, Štrasburk, 1967.

26 Jede matfyzák tramvají a cvaká si lístky. Vidí ho chlápek, nedá mu to a zeptá se: Prosím vás, proč si cvakáte najednou dva lístky? No, kdybych jeden ztratil, tak mám ještě jeden. Chlapíkovi to přijde logické, ale za chvilku se ptá znovu: A co když ztratíte oba dva? Matfyzák se šibalsky usměje a povídá: Tak mám ještě lítačku! Z fóra při čekání na výsledky zkoušky. První student: Nevím, jestli mám čekat, až se to tam objeví, nebo se rovnou jít učit na další termín... Druhý student: Pokud bys chtěl jinou radu, tak z teorie her vyplývá, že by ses měl jít učit, protože pokud se půjdeš učit, tak na tom vyhraješ, ať už jsi to teď udělal nebo ne, ale když se učit nepůjdeš a neudělals to, taks prohrál.

27 STUDENTSKÝ ŽIVOT JE INTELEKTUÁLNĚJŠÍ A SNAD POHODLNĚJŠÍ, AVŠAK TO NÁM NESMÍ ZAKRÝVAT FAKT, ŽE ŽIVOT NA UNIVERZITĚ V PODSTATĚ ODRÁŽÍ ZPŮSOB ŽIVOTA CELÉ SPOLEČNOSTI. Z porthuronské deklarace, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha1969, s. 180.

28 Matematikové potřebují k práci jen tužky, papíry a odpadkové koše. Filozofové potřebují ještě méně těm stačí tužky a papíry.

29 SPECIALIZACE LIDSKÉ ČINNOSTI PONECHÁVÁ MÁLO PROSTORU PRO PRONIKAVÉ MYŠLENKY. Z porthuronské deklarace, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha 1969, s. 177.

30 Profesor: Tak tu máme soustavu tří rovnic o třech neznámých. Student: Snad o čtyřech, ne? Profesor: No to je vlastně pravda. Jsem matematik. To bych musel bejt ňákej počtář, abych uměl počítat. Kdybych totiž uměl počítat, tak si sám sobě budu připadat podezřelej.

31 SI MUSÍ ŘÍCT: CO NEJVĚTŠÍ POČET STUDENTŮ A CO DÁL? Daniel Cohn-Bendit, in: Interview Jeana-Paula Sartra s Danielem Cohn-Benditem, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha 1969, s

32 Potkají se čarodějnice s misskou. Baví se o životě a také dojde řeč na plány do budoucna. Obě dvě chtějí studovat. Misska říká: Já půjdu na VŠE. Sice tam nebudu nejhezčí, ale určitě budu nejchytřejší. To čarodějnice má jiné plány: Já se chystám na matfyz. Tam zcela jistě nebudu nejchytřejší, ale určitě budu nejkrásnější.

33 STUDENTI SE STÁVAJÍ TÍM, ČÍM JSOU, V MONTÁŽNÍCH LINKÁCH NAŠICH UNIVERZIT. JAKOŽTO NEDÍLNÉ SOUČÁSTI TOVÁREN NA VZDĚLÁNÍ JSME ZÁROVEŇ VYKOŘISŤOVATELI I VYKOŘISŤOVANÝMI. Carl Davidson, Student Syndicalism, 1967.

34 Cvičící: Chceme ze seznamu osob vybrat pouze takové, které mají vyšší plat než jejich přímý nadřízený... Student: Takových ale moc nebývá... Cvičící: Právě proto je chceme vyhledat, abychom s nimi pak mohli patřičně naložit.

35 ŠKOLSTVÍ BYLO RACIONALIZOVÁNO Z HLEDISKA VÝCHOVY TECHNOKRATŮ. A TAK JSME SE S ROZPORY KAPITALISMU SETKALI VE ŠKOLSTVÍ. Daniel Cohn-Bendit in: Studentská vzpoura (Iniciátoři mluví), Připravil Hervé Bourges, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha 1969, s. 144.

36 Na stránce témat prací v SISu má student následující zadání bakalářky: Proč a jak řešit neřešitelné soustavy lineárních rovnic. Pedagog: Ten, kdo chce ze zkoušky trojku, musí umět úplně všechno z probrané látky, ten, kdo chce dvojku, musí umět dokázat i složitější věty, které nás čekají stejně až další semestr, no a ten, kdo chce jedničku, musí umět vymyslet soustavu rovnic, co nemá řešení... Pedagog: Toto tvrzení je triviální. Tak triviální, že bude snazší ho dokázat, než napsat triviální. Na statku onemocnělo kuřátko. Hospodář už si nevěděl rady, co s ním, a proto si zavolal tři odborníky: biologa, chemika a fyzika. Biolog zkoumal, jestli kuřátko nemá parazity, jestli náhodou nechytilo nějakého bacila, ale na nic nepřišel. Chemik zjišťoval, zdalipak se kuřátko něčím nepřiotrávilo, ale podle něho bylo taky v pořádku. No a fyzik se na kuřátko ani nepodíval, sedl si ke stolu a dva dny zuřivě počítal. Pak se zvedl a zvolal: Vím, co je vašemu kuřátku! A vím, jak ho vyléčit! Ale moje řešení platí jen pro sféricky symetrické kuře ve vakuu!

37 ESTABLISHMENT VE ŠKOLSTVÍ JE V PODSTATĚ KONZERVATIVNÍ. JEHO CÍLEM JE PRODUKOVAT LIDI SCHOPNÉ UDRŽET SPOLEČNOST V TAKOVÉM STAVU, V JAKÉM JI NAŠLI. The University and Social Action in the Nuclear Age, (pamflet CUCND Combined Universities Campaign for Nuclear Disarmament), 1964.

38 Pedagog: Zprávy mají velikost, třeba i nulovou, a mají nějaký význam, třeba i žádný.

39 MUSÍME MÍT HRANY OBROUŠENÉ, DUCHA ZLOMENÉHO, NADĚJE PŘÍZEMNÍ, CHOVAT SE PONÍŽENĚ A POKUD A POSLUŠNĚ. NEBUDEME SAMI SEBE PACIFIKOVAT A POTLAČOVAT POMOCÍ MECHANISMŮ, KTERÉ K NAŠEMU SEBEMRSKAČSTVÍ VYTVOŘILI ONI, ZAVOLAJÍ NA NÁS POLICII. Mario Savio, An End to History, in: M. Cohen D. Hale, eds., The New Student Left, Boston, Beacon 1966, s

40 Jsou takhle dva strašně hladoví matfyzáci na koleji a jeden povídá druhému: Hele, co kdybychom tady začali chovat prase? A ten druhý mu odpoví: A co ten smrad a ten hroznej bordel? A ten první říká: Ono si zvykne

41 SABOTUJTE KULTURNÍ PRŮMYSL! OBSAĎTE A ZNIČTE JEHO ZAŘÍZENÍ! VYMYSLETE NOVÝ ŽIVOT. Manifest Fantazie přebírá moc, Francie, květen 1968, citováno in: Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí 68 na Západě. Studentské bouře v USA a západní Evropě, Vyšehrad, Praha 2004, s. 85.

42 Pedagog: Staří Vesmíru je... a podíval se na hodinky. Pan profesor se nám na jedné z hodin fyziky snažil vysvětlit, jak funguje GPS (vyhledávací systém). Když skončil, zeptal se: A víte vy vůbec, co ta zkratka GPS znamená? Ticho. No to je přece velice jednoduché: Gde Probůh Jsem?! Pan docent si na tabuli označil neabsolutní konvergenci řady zkratkou NAK. Neabsolutní konvergence, jak jistě víte, kdysi dávno inspirovala amerického písničkáře Boba Dylana k písničce NAK, NAK...

43 V SOUČASNÉ PŘEDREVOLUČNÍ SITUACI STUDENTI SE PŘIPRAVUJÍ NA ZKOUŠKY. Daniel Cohn-Bendit in: Studentská vzpoura (Iniciátoři mluví), Připravil Hervé Bourges, in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková, eds., Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha 1969, s.145.

44 Profesor po dotazu na zkoušky: Už roky se snažím prosadit, aby se známky dávaly náhodně. Ušetřilo by to vám a hlavně mě spoustu času. Histogram je každý rok stejný a vy stejně na výsledek zkoušky nemáte žádný vliv. Pedagog: Otázka je, proč byste se to učili. Je to samozřejmě pro vás. Já vám slibuju, že pokud se to nenaučíte, tak budu u zkoušky dělat všechno pro to, abyste ji nesložili. Víc pro vaše další vzdělání udělat nemůžu. Dva mladíci studovali chemii v Praze. Celý rok se jim docela dařilo, vypadalo to na vzorné studenty. Víkend před závěrečným testem se proto rozhodli, že se trochu uvolní, a odjeli za kamarády na Moravu oslavovat. Jenže to přehnali a prospali celou neděli. Do Prahy dorazili v pondělí ráno, naprosto neschopní rozumně uvažovat. Odpoledne po termínu testu přišli za profesorem a začali mu vysvětlovat, jak byli na víkend pryč a když se vraceli, píchli kolo a strávili půlku noci na silnici v marné snaze někoho stopnout, takže nestihli dorazit na koleje včas a prošvihli test. Profesor se zamyslel a rozhodl, že mohou tedy přijít na písemku druhý den. Oba si oddechli, na kolejích zapadli na pokoj a zopakovali si látku. Druhý den je profesor posadil každého do jedné místnosti a přinesl jim zadání testu. Na první straně byla otázka za pět bodů, cosi o koncentracích roztoků, takže to v pohodě oba zmákli. Ale byli zatraceně překvapení, když otočili papír a tam stálo: (95 bodů) Které kolo?

45 VĚTŠINA STUDENTŮ TADY NA UNIVERZITĚ, TAK JAKO MNOHO LIDÍ VE SPOLEČNOSTI, SE JEN TAK BEZCÍLNĚ POTLOUKÁ. JSOU TO CIZINCI VE SVÝCH VLASTNÍCH ŽIVOTECH, NIKDE PRO NĚ NENÍ MÍSTO. Mario Savio, An End to History, in: M. Cohen D. Hale, eds., The New Student Left, Boston, Beacon 1966, s

46 Sestoupí Bůh na Zemi a prochází se ulicemi. Tu pojednou spatří plačící ženu a zeptá se jí: Proč pláčeš? Ona odpoví: To víte, umřel mi manžel. Bůh je dojat a říká: Je to velké neštěstí, a proto ti manžela pošlu zpátky na Zem. Jde dál a náhle uvidí plačící děcko. Ptá se, proč brečí. Dítě mu odpoví, že ztratilo oba rodiče. Bůh se slituje a povolá rodiče zpátky k dítěti. Popojde o kus dál a vidí, jak na obrubníku chodníku sedí student. Student řve, až se domy třesou, a naříká. Bůh se ptá, proč on pláče. Student na to odpoví: Víte, já jsem student Matematicko-fyzikální fakulty. Bůh usedl vedle něho a plakali oba.

47 V DOBĚ KAPITALISMU VOLNÉHO TRHU, KDY LIBERÁLNÍ STÁT PONECHAL UNIVERZITĚ JEJÍ MARGINÁLNÍ SVOBODY, UNIVERZITA STÁLE MŮŽE SAMA SEBE POKLÁDAT ZA NEZÁVISLOU SÍLU. O bídě studentského života, Štrasburk, 1967.

48 Potkal se v Troji s kolegou z Karlína. Ten se ho hlasitě zeptal, co tady dělá, a on mu odpověděl: Já jsem teď v mezidobí mezi dvouma cvičeníma. Jako obvykle ke konci přednášky, pedagog rozohněn svým vlastním výkladem:...každý jenom publikuje, publikuje a nikdo neumí nic odvodit. Ještě že jednou za pár let přijde nějaká povodeň a všechny ty publikace spláchne.

49 NECHCEME OLYMPIJSKÉ HRY, CHCEME REVOLUCI! Heslo studentské demonstrace ve čtvrti Tlatelolco v Mexico City,

50 Pedagog při počítání objemu plochy vymezené rotačním paraboloidem a kuželem: To je vlastně úloha z praxe: představte si, že vyhrajete Davis Cup, naplníte jej po okraj šampaňským a najednou vám do něj spadne kužel...

51 PŘED STUDENTEM LEŽÍ TĚŽKÉ DILEMA. UNIVERZITA NÁS VYBAVILA K TOMU, ABYCHOM VE SPOLEČNOSTI HRÁLI NĚKOLIK MOŽNÝCH ROLÍ, ALE VE SKUTEČNOSTI NÁM TYTO MOŽNOSTI NEDÁVAJÍ OPRAVDOVOU VOLBU. The University and Social Action in the Nuclear Age, (pamflet CUCND Combined Universities Campaign for Nuclear Disarmament), 1964.

52 Absolvent matematické fakulty se ptá: Proč to funguje? Absolvent přírodních věd se ptá: Jak to funguje? Absolvent fakulty strojního inženýrství se ptá: Jak by se to dalo vyrobit? Absolvent ekonomické fakulty se ptá: Kolik by to stálo? Absolvent filozofické fakulty se ptá: S hořčicí nebo kečupem?

53 SVOU REVOLTU JAKO REVOLTU KDYŽ SE STUDENTI BOUŘÍ PROTI SVÉMU STUDIU, AUTOMATICKY TÍM ZPOCHYBŇUJÍ CELOU SPOLEČNOST. OD ZAČÁTKU CHÁPOU PROTI UNIVERZITNÍ HIERARCHII PROTI CELÉMU HIERARCHICKÉMU SYSTÉMU, PROTI DIKTATUŘE EKONOMIE A STÁTU. O bídě studentského života, Štrasburk, 1967.

54 Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi a ten říká: Prase si nezaslouží, aby sedělo s labutí. Student se zvedl s odpovědí: Tak já letím. Čímž samozřejmě pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá zabrat u zkoušek. Bohužel pro něj, student na vše odpověděl bezchybně. Proto mu dává poslední otázku: Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si vybral? Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem. Profesor vítězoslavně: No vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem. Student neváhá: Vždyť jo, každý si vybere to, co mu chybí. Profesor už je tak vytočený, že na studentův test napíše BLBEC a pošle ho pryč. Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za chvíli se vrátí s otázkou: Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste žádnou známku...

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

Co bych si měl uvědomit než začnu psát diplomovou práci? Jak se orientovat při psaní diplomové práce?

Co bych si měl uvědomit než začnu psát diplomovou práci? Jak se orientovat při psaní diplomové práce? Co bych si měl uvědomit než začnu psát diplomovou práci? Jak se orientovat při psaní diplomové práce? Aleš Richter Úvodem Mnohokrát jsem na diplomových seminářích diskutoval se studenty, jak má vypadat

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

Okolnosti, za kterých paní Wrightová přichází na kliniku (protože to navrhlo vlivné Oddělení sociálních služeb) poskytují výborný základ pro zahájení

Okolnosti, za kterých paní Wrightová přichází na kliniku (protože to navrhlo vlivné Oddělení sociálních služeb) poskytují výborný základ pro zahájení Matka á la paní Wrightová: případ ze zákona Evan George, Chris Iveson and Harvey Ratner The Wright Sort of Mother: A Statutory Case. In: Problem to solution: Brief Therapy with Individuals and Families.

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL...

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * PŘÍŠTĚ PŮJDU RADĚJI NA NOVÝ PORG, TAM MAJ URČITĚ VÍC! 2 úvodník/tiráž kousek vpravo a dole stalo se/glosy hodně doprava je potřeba communiquer...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého

Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého Čtvrtá kapitola JAK USPĚT 1. Univerzitní oříšek Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého systému vyššího vzdělávání a procentuálním podílu mladých lidí, kteří jím úspěšně

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

SWARMWISE. Taktická příručka, jak změnit svět. Rick Falkvinge

SWARMWISE. Taktická příručka, jak změnit svět. Rick Falkvinge SWARMWISE Taktická příručka, jak změnit svět Rick Falkvinge Swarmwise Taktická příručka, jak změnit svět Rick Falkvinge Toto je Swarmwise verze 1.1 (první vydání, druhá revize). Rozdíly oproti první vydané

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte Dělejte byznys na na Internetu Internetu Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte byznys na Internetu Computer Press Praha 1999 Jiří Hlavenka Dělejte

Více