Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Zdeněk Vala, Ph.D."

Transkript

1 Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

2 v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele (myslivce) ohlásit podezření z onemocnění zvířat dále je nutné dodržovat ochranná a zdolávací opatření stanovená v rámci opatření může být nařízen zvýšený odlov, zasílání vzorků k vyšetření, provádění vakcinace, léčba zvěře, omezení přesunu zvěře a zvěřiny onemocnění mají akutní nebo chronický průběh

3 zdravotní stav je limitujícím faktorem prosperity chovu zvěře trofej je výrazem zdravotního stavu důležité ve vztahu ke zdraví člověka (možný přenos na člověka) možný přenos infekčních a invazních chorob na domácí zvířata 1. infekční choroby zvěře pernaté 2. infekční choroby zvěře srstnaté 3. parazitární choroby zvěře pernaté 4. parazitární choroby zvěře srstnaté 5. hromadná onemocnění způsobená ostatními vlivy

4 VIROVÉ Pseudomor drůbeže nákaza přenosná na domácí drůbež, postihuje bažanta, koroptev nákaza se šíří nemocnou zvěří, vlně žijícími ptáky, hmyzem, vzduchem příznaky nechutenství, ztížené dýchání, průjmem, apatií, ztráty v chovu až 100 % prevence vakcinace a dodržování protinákazových opatření výskyt vzácný

5 Neštovice přenos přímým i nepřímým stykem zdrojem bývá domácí drůbež slepice forma kožní, slizniční a smíšená na kůži hlavy, zobáku a stojáčcích se objevují uzlíčky pokryté strupy při kožní formě při slizniční formě se v klovci a horních cestách dýchacích žluté nálepy výskyt sporadický

6 Mramorovaná slezina bažantů rozšířená v krotkých chovech šíří se vzájemným kontaktem a trusem vysoké ztráty příznaky ztížené dýchání výskyt sporadický léčba se neprovádí

7 Virová hepatitida kachen onemocnění kachňat do 3. týdnů k nakažení dochází od nemocných kusů, krmivem, vodou, násadovými vejci příznaky nekoordinované pohyby končetina hlavy, kachňata leží na boku a vykonávají plovavé pohyby léčba je neúčinná ztráty značné prevence - vakcinace

8 Ornitóza původcem je chlamydie onemocnění je přenosné na člověka projevuje se průjmy, dýchacími obtížemi, záněty spojivek, známky vyčerpání, zřídka úhyny Tuberkulóza způsobena mykobakteriemi je přenosná na ostatní zvířata i na člověka zdrojem nákazy jsou starší kusy a volně žijící ptáci obvykle chronický průběh, projevuje se únavou, hubnutím, často kulháním, na játrech i jiných orgánech bývají bělavé uzlíky léčba se neprovádí výskyt je častý

9 Salmonelóza drůbeže způsobují salmonely přenosné na člověka zdrojem nákazy - nemocná zvířata, krmivo, voda přenos na potomstvo vejci příznaky průjmy končící úhynem, starší kusy bacilonosiči vysoké ztráty léčbu provádí veterinární lékař prevence vysoká úroveň zoohygieny v chovu

10 Pulorová nákaza způsobuje bakterie Salmonella galinarum u dospělců probíhá onemocnění chronicky projevuje se malátností, typicky bílým průjmem a žízní vysoké ztráty úhynem výskyt nepříliš častý léčbu provádí veterinární lékař

11 Červenka bažantů původce bakterie (způsobuje také červenku u prasat) přenos divocí ptáci, krmivem, vodou, půdou příznaky slabost, nechutenství, průjem časté úhyny léčba antibiotiky

12 VIROVÉ CHOROBY Myxomatóza králíků v ČR od roku 1955 zdecimovala stavy domácích i divokých králíků přenos - bodavý hmyz, ptáci, člověk, nemocná zvířata příznaky zánět spojivek, hnisavý výtok z očí, otok hlavy, uzlovité útvary v podkoží časté nechutenství končí úhynem někteří jedinci přežívají a stávají se tak zdrojem nákazy provádí se vakcinace (u domácích králíků)

13 Mor prasat postižena černá zvěř a domácí prasata možný vzájemný přenos příznaky horečnaté onemocnění, selata a mladá zvěř hynou, starší kusy se stávají zdrojem nákazy přenos přímým stykem, krmivem, podestýlkou, nářadím, ptáky

14 Vzteklina onemocnění lišek, kun, jezevců, koček, srnčí zvěře a psů je přenosná na člověka!!! končí smrtí ve všech případech!!! virus se do těla dostane ranou při pokousání vzteklým zvířetem onemocnění probíhá ve formě zuřivé nebo tiché inkubace je různě dlouhá max. 1 rok zvíře ztrácí plachost, běhá bez cíle, požírá nestravitelné předměty, onemocnění končí paralýzou svalů včetně dýchacích smrt při podezření maximální opatrnost při manipulaci s úlovkem, používání rukavicí nutnost, preventivní vakcinace všech psů provádí se preventivní vakcinace (letecká)

15 Slintavka a kulhavka výskyt v chovech domácích zvířat i ve volnosti jelení, daňčí, kamzičí, černá zvěř přenos nemocná zvířata kontaktem projevuje se puchýřky na mulci, jazyku a mezi spárky bolestivá chůze, uvolnění a vyzutí spárků

16 Tularemie vyskytuje se u hlodavců, zajíců, je přenosná na člověka přírodní ohniskovost (jižní Morava) přenos přímým kontaktem, bodavým hmyzem, člověk se nakazí při manipulaci s nemocnou zvěří nebo potravou znečištěnou trusem zvířat projevy malátnost, ztráta plachosti, často končí úhynem častější průběh chronickou formou silné zvětšení sleziny, uzlíky ve slezině, játrech a plicích vyšetřování všech zajíců na výřadu serologicky

17 Brucelóza zajíců chronické bakteriální onemocnění přenosné na domácí zvířata (prasata) i člověka přenos nemocnými zvířaty, potravou potřísněnou močí a výtokem z pohlavních orgánů projevuje se zduřením varlat u samců, výtokem z pohlavních orgánů samic dochází k potratům v děloze i ve varlatech vznikají nekrotické uzlíky serologické vyšetření na honě v místě výskytu

18 Kokcidióza je způsobena prvoky kokcidiemi, kteří jsou specifičtí pro jednotlivé druhy ptáků onemocnění způsobuje značné ztráty kuřat v krotkých chovech k nakažení dochází z trusu nemocných zvířat projevuje se průjmy i krvavými, ztrátou čilosti, zimomřivostí, žíznivostí, nechutenstvím a úhyny ztráty až 75 %, přeživší jedinci zdroj další nákazy léčba úspěšná při včasné diagnostice prevence kokcidiostatika v krmných směsích

19 Trichomoniáza onemocnění působí bičenka parazitující ve slepých střevech ptáků příznaky průjmy, zimomřivost, skleslost, anémie léčbu provádí veterinární lékař vodnatý obsah střev

20 Syngamóza je způsobena červem srostlicí trvalou postihuje bažanty a koroptve parazit až 3 cm žije v průdušnici ptáků, ucpává ji a vyvolává dušení parazit žije v trvalé kopulaci a má tvar písmene Y nákaza od jiných ptáků, dešťovky, plži ohniskový výskyt prevence vysoká zoohygienická úroveň chovu

21 Střevní hlístice častý výskyt v několika druzích velikost až 8 cm parazitují od volete až po střeva projevují se průjmy, nechutenstvím, načepýřeným peřím, hubnutím i úhynem léčbu provádí veterinární lékař prevence vysoká úroveň zoohygieny v chovu

22 Histomoniáza bývá nejčastěji u krůt příznaky průjem, trus světlé barvy, napěněný a silně páchnoucí ztráty značné na játrech žlutá nekrotická ložiska léčbu provádí veterinární lékař

23 Vápenka způsobována zákožkou bělavé suché strupy na stojáčcích a prstech léčba se provádí insekticidy (nutná asanace zevního prostředí) Čmelíci způsobují sání krve mohou způsobit anémii až úhyn

24 Kokcidióza výskyt u veškeré spárkaté zvěře mnoho druhů, často specifický hostitel příznaky průjmy, může dojít k úhynům často chronický průběh u králíků kokcidie napadají játra bělavé uzlíky léčba ani prevence se neprovádí

25 Toxoplazmóza původcem je vývojové stádium kokcidie Isospora bigemina - cizopasí ve střevě koček onemocnění se vyskytuje u ptáků, savců i člověka po nakažení se cysty rozvlečou po celém těle prevence dostatečný hygiena při manipulaci se zvěřinou

26 Plicní červivost Plicnivka zaječí parazituje v plicích zajíců, vývoj probíhá přes mezihostitele plže, netypické příznaky, problematická léčba Plicnivka jelení parazituje v průdušnici a velkých průduškách u jelení a srnčí zvěře, vývoj je přímý bez mezihostitelů Plicnivka srnčí parazituje v plicní tkáni srnčí zvěře, vývoj jde přes mezihostitele příznaky podráždění plic, často záněty plic, vyvolávají typický kašel, při silných invazích se u mláďat vyskytují úhyny léčba

27 Motoličnatost onemocnění způsobené plochými červy motolicemi, jejich vývoj probíhá přes mezihostitele Motolice jaterní žije ve žlučovodech jater, vajíčka vylučuje trusem, vývoj přes mezihostitele mlže bahnatku malou, k invazi dochází na vlhkých a záplavových lokalitách Motolice obrovská žije v parenchymu jater, kde vytváří dutiny, vývoj přes bahnatku malou, Motolice kopinatá žije ve žlučovodech a žlučníku, parazituje na mufloní zvěři, mezihostitelé plži příznaky chudokrevnost, špatným přebarvováním a parožením při akutním průběhu častý úhyn u srnčí zvěře častý je chronický průběh léčba je problematická

28 Tasemnice u zvěře různé druhy tasemnic zvěř je pouze jejich mezihostitelem definitivní hostitelé masožravci vyskytují se v játrech, ve svalech ve formě boubelí zvěř se nakazí na pastvě tráva potřísněná trusem s vajíčky

29 Žaludeční a střevní červivost způsobují hlístice oblí nitkovití červi vývoj probíhá bez mezihostitelů z vajíček se vylíhnou larvy, ty se dostávají s potravou do těla a cyklus se opakuje vlasovka slezová parazituje ve slezu přežvýkavců motolice jelení v bachoru přežvýkavců

30 Svalovčitost = Trichinelóza onemocnění všežravců a masožravců původcem je svalovec stočený dospělec žije ve střevě, samičky jsou živorodé, larvy pronikají do silně prokrvených svalů jazyk, bránice, mezižeberní svaly k nakažení zvířat i člověka dochází pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa nebo syrového masa, u člověka vyvolávají prudké horečnaté onemocnění, silné revmatické bolesti, smrtelná křeč dýchacích svalů, každý kus černé zvěře musí být povinně vyšetřen na přítomnost trichinelóz odběr vzorků z bráničního pilíře, lízáku, mezižeberních svalů

31 Střečkovitost způsobují larvy střečků v podkoží nebo v nosních dutinách Podkožní střečkovitost způsobuje střeček srnčí a jelení, dospělec v létě klade vajíčka na srst zvěře, z vajíček se líhnou larvy a ty se zavrtávají do podkoží Nosohltanová střečkovitost v létě samičky vstřikují živé larvy do nozder zvěře, zvěř je potom vyfrkává do zevního prostředí dospělci léčba CEREMIXEM

32 Botulismus onemocnění ptáků způsobují toxiny bakterie Clostridium příznaky ochrnutí a celková slabost dochází i k masivnímu úhynu nejčastěji postiženi vodní ptáci kachny očkování

Veterinární problematika chovu hrabavých

Veterinární problematika chovu hrabavých Veterinární problematika chovu hrabavých Pravidla prevence onemocnění Veterinární prohlídka před nebo po nákupu Karanténa po nákupu, výstavách, burzách ze známých bezpečných zdrojů min. 30 dní; z neznámých

Více

ONEMOCNĚNÍ OVCÍ ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1

ONEMOCNĚNÍ OVCÍ ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1 ONEMOCNĚNÍ OVCÍ OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1 NAKAŽLIVÉ KULHÁNÍ /NAKAŽLIVÁ HNILOBA PAZNEHTŮ/... 3 GANGRENÓZNÍ MASTITIDA... 4 ACIDÓZA BACHOROVÉHO

Více

Nemoci prasat 1. Protinákazová opatření, prostředí, zoohygiena 2. Virová onemocnění prasat 2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 2.1.1.

Nemoci prasat 1. Protinákazová opatření, prostředí, zoohygiena 2. Virová onemocnění prasat 2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 2.1.1. Nemoci prasat jsou nebezpečným fenoménem, který významně ovlivňuje užitkovost hospodářských zvířat/prasat, resp. ekonomiku jejich produkce zvláště v období - globalizace světa (bezbarieová prostupnost

Více

Parazitární nemoci psů

Parazitární nemoci psů Parazitární nemoci psů Škrkavky, tasemnice, měchovec psí, kokcidióza, toxoplazmóza, giardióza, blechy, svrab, plicní parazité, klíšťata Parazité Žijí na úkor hostitele, obtěžují svojí přítomností (svědění

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Obor č. 7 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Endoparazité koní

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Obor č. 7 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Endoparazité koní Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor č. 7 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Endoparazité koní Autor: Zdeňka Blahová SOŠ veterinární Hradec Králové Kukleny Pražská 68 501 01

Více

MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE

MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE 1. Obecná bakteriologie Stavba bakteriální buňky, základní tvary bakterií, shlukování bakterií: Základní tvary bakterií: Shlukování bakterií: 1 Průkaz bakterií: mikroskopické

Více

Informace pro obyvatelstvo

Informace pro obyvatelstvo PŘÍLOHA č. 2 Informace pro obyvatelstvo ANTRAX se v ČR běžně nevyskytuje, nebezpečí hrozí při úmyslném zneužití. Tři formy onemocnění: Kožní - nákaza poraněnou kůží - místo svědí, vzniká pupínek, pak puchýř,

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI 8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI Žahavci Představují významnou skupinu převážně mořských živočichů. Radiálně souměrné tělo tvoří vakovitá dutina obklopená chapadly. Na nich najdeme specializované žahavé

Více

Otázka č. 21 Virové onemocnění?

Otázka č. 21 Virové onemocnění? Otázka č. 21 Virové onemocnění? Nemoc Původce Příznaky Přenos a zajímavosti Infekční žloutenka (hepatitida) - Typ A, B, C virus zánětlivé onemocnění jater tmavá moč, světlá stolice zažloutlá kůže a bělmo

Více

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE...

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... ONEMOCNĚNÍ SKOTU OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... 7 ABSCES... 7 FLEGMÓNA... 7 HEMATOM... 8 SRDEČNÍ SLABOST...

Více

VETERINA. Autor: Veronika Koubalová. V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci...

VETERINA. Autor: Veronika Koubalová. V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci... VETERINA Autor: Veronika Koubalová V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci... Pořízení štěněte Vyvarujte se pořízení štěněte na různých trzích, burzách, přes,,divné,,

Více

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění diplomová práce Autor práce:

Více

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat MANAGEMENT, WELFARE, EKONOMIKA,VÝŽIVA A VÝROBA KRMIV V CHOVU MASNÉHO SKOTU odborný seminář v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie ZDRAVOTNÍ PORUCHY MORČAT A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Vedoucí bakalářské

Více

Nákazy přenášené klíšťaty

Nákazy přenášené klíšťaty Nákazy přenášené klíšťaty Jedná se o středoevropskou klíšťovou encefalitidu a lymeskou borreliózu. Přenašečem je klíště obecné - Ixodes ricinus i vývojová stadia klíštěte (4): 1. z vajíček se líhnou larvy

Více

ING. HANA BLÁHOVÁ 1 ÚVOD 3 1 PARAZITI 5

ING. HANA BLÁHOVÁ 1 ÚVOD 3 1 PARAZITI 5 ING. HANA BLÁHOVÁ Ing. Hana Bláhová se věnuje detoxikační medicíně přes deset let a o parazitech toho ví opravdu hodně. Přednáší na témata Jak nám škodí paraziti, kde uvádí souvislost parazitární zátěže

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Popis Patogenů ADENOVIRUS

Popis Patogenů ADENOVIRUS Popis Patogenů ADENOVIRUS Adenovirus - čeleď Adenoviridae (DNA viry), rod Mastadenovirus. Značně rozšířený patogen člověka způsobující ARI, oční infekce, gastrointestinální a urogenitální infekce. Inkubační

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář

Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář Parazitárn rní onemocnění FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov lové mjr.mudr.r.šindel indelář Definice Parazit (cizopasník) je organismus, který se po celý svůj život nebo po určit ité životní období

Více

Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější

Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější Odborný seminář v Lékařském domě v Praze Úterý 7. dubna 2009 od 13.30 hod. Koordinátor: MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. Pořádá: Česká parazitologická

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

obr. na obrázku je vidět nevzhledná růžová cestička u pravého oka.

obr. na obrázku je vidět nevzhledná růžová cestička u pravého oka. materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království ZDRAVÍ VAŠEHO PSA BĚŽNÁ PÉČE O PSA Proto, aby byl náš pes zdraví potřebuje odpovídající péči o jeho tělo. SRST Kartáčování čuvače postačí přibližně

Více

Zdravotní problémy v chovu akvarijních ryb

Zdravotní problémy v chovu akvarijních ryb Zaplísnění jiker - u ryb bez vyvinuté péče o potomstvo. - dochází k zaplísnění během inkubace jiker. - nejčastěji plísně Achlya a Saprolegnia - napadají odumřelé jikry a poté jikry sousedící. - použití

Více

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Mikrobiální kontaminace živočišných produktů Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kontaminace = výskyt jakýchkoliv nežádoucích nebo škodlivých částic v potravině nebo v prostředí určeném ke zpracování potravin. Rizika

Více

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně).

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně). PARAZITOLOGIE KTERÁ SE DĚLÍ NA: Prvoky a Červy. PATOGENNÍ PRVOCI: Sem patří: améby trichomonády kokcidie leismanie trypanozomy bičíkovci Améby: Entaméba histolytika nákaza nejčastěji alimen. Cestou + endolimax

Více

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 262 České vydání Právní předpisy Svazek 55 27. září 2012 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ 2012/506/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012,

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat PLÍSNĚ A MYKOTOXINY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A DEKONTAMINACE V KRMIVECH Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2005 Výzkumný ústav živočišné

Více