NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd. Nejčastěji se tento přístroj používá k zjištění dostatečné intenzity světla na pracovních stolech v kancelářích, laboratořích nebo v televizních studiích a slouží dále ke kontrole intenzity světla jednotlivých osvětlovacích těles. Tento pohodlný dobře ovladatelný měřící přístroj, který je vybaven vnějším pohyblivým světelným senzorem, dodáváme včetně tašky na přenášení a uložení přístroje.

2 Obsah Strana ÚVOD... 3 ÚČEL POUŽITÍ MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE... 3 ROZSAH DODÁVKY:... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 INFORMACE O SPRÁVNÉ INTENZITĚ OSVĚTLENÍ... 4 POPIS PŘÍSTROJE (SOUČÁSTI A OVLÁDACÍ PRVKY)... 4 PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ... 5 VÝMĚNA BATERIE... 5 SMĚRNÉ HODNOTY INTENZITY OSVĚTLENÍ... 6 VYŘAZENÍ (LIKVIDACE) PŘÍSTROJE... 6 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 SPEKTRÁLNÍ CITLIVOST SVĚTELNÉHO SENZORU

3 Úvod Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho digitálního luxmetru MS Koupí tohoto výrobku jste získali vysoce přesný měřící přístroj, který odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze bezpodmínečně dodržovali! Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití měřícího přístroje Digitální luxmetu MS-1300 je vysoce přesný měřící přístroj, který slouží k přesnému zjištění intenzity osvětlení a dopadu světla na určitou plochu. Měření intenzity světla se provádí pomocí fotočlánku (fotodioda, fototranzistor), výsledek měření lze zobrazit na displeji (LCD) ve čtyřech rozsazích. K napájení přístroje slouží jedna alkalická baterie 12 V typu A23. Jiný způsob používání než bylo uvedeno výše by mohl vést k poškození tohoto přístroje. Kromě jiného je toto spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby (přepojování)! Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Rozsah dodávky: Digitální luxmetr MS-1300 dodáváme s pevně namontovaným světelným senzorem (fotočlánkem), s taškou k přenášení a uložení přístroje, s originálním návodem k obsluze včetně jeho českého překladu. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Z bezpečnostní důvodů a z důvodu registrace CE nelze provádět na měřícím přístroji žádné změny v zapojení. Měřící přístroje a jejich příslušenství nejsou hračky a nepatří tak do dětských rukou! Nevystavujte přístroj silnému mechanickému namáhání (opotřebování), vysokým teplotám, silným vibracím nebo otřesům, vysoké vzdušné vlhkosti. Dále zajistěte, 3

4 aby se do přístroje nedostala voda nebo jiná kapalina. Použití ve venkovním prostředí je možné pouze s odpovídající ochranou proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek. Světelný senzor a přístroj nesmějí být příliš zahřívány zdroji světelného záření. Dodržte při měření bezpečnou vzdálenost přístroje od zdrojů světla, které vydávají přílišné teplo. Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí (místnosti). Informace o správné intenzitě osvětlení Intenzita osvětlení se měří a udává v luxech. Schopnost přizpůsobení lidského oka intenzitě osvětlení je téměř neomezená. Toto mnohdy znamená velké zatížení očí při nedostatečném osvětlení. Je-li tma nebo je-li okolí nedostatečně osvětleno, může lidské oko plnit svou funkci vidění jen s vynaložením velké námahy. Toto způsobuje velmi často poruchy vidění, poškození zraku a nemoci očí. Koupí digitálního luxmetru MS-1300 jste získali výrobek, pomocí kterého můžete kdykoliv a kdekoliv zkontrolovat, zda máte při plnění Vašich normálních denních povinností k dispozici dostatečné osvětlení. Vidět znamená poznávat a rozlišovat různé intenzity jasu, barevné detaily a různé tvary, sledovat pohyby a odhadovat vzdálenost. Jen při správné intenzitě osvětlení může lidské oko plnit potřebné požadavky, které na něj kladete. Z tohoto důvodu je nejdůležitější dobré osvětlení. Dopřejte si více světla a nešetřete na nesprávném místě! Tmavé prostory vyvolávají nepřátelský dojem. Osvětlení ovlivňuje informace, které lidské oko předává do mozku. Prosvětlete si o trochu více Váš mozek. Zvyšte intenzitu osvětlení všude tam, kde je důležité, abyste dobře viděli. V místnostech s nižším osvětlením než 30 lux existuje vážné nebezpečí poškození zraku a choroby očí.. Starší lidé potřebují pro svůj život více světla, neboť jejich zraková ostrost a rozlišovací schopnost je částečně snížena. Šedesátiletý člověk potřebuje přibližně dvakrát tolik světla než člověk třicetiletý. Popis přístroje (součásti a ovládací prvky) 1 Symbolické zobrazení vybité baterie. Objeví-li se tento symbol na displeji přístroje, poveďte výměnu vložené baterie. 4

5 přístroje, poveďte výměnu vložené baterie. 2 Pole zobrazení naměřené hodnoty intenzity osvětlení. Zobrazí-li se v tomto poli na displeji 1, došlo k přetečení zvoleného měřícího rozsahu. V tomto případě přepněte přístroj na vyšší rozsah. 3 Světelný senzor se zabudovanou fotodiodou (fototranzistorem) s dlouhou životností a ochranným krytem. 4 Alkalická baterie 12 V typu A23. 5 Otočný přepínač zapnutí a vypnutí přístroje (poloha OFF ) a volba měřících rozsahů. 6 Šroubek k otevření krytu pro výměnu baterie. Provádění měření Před uvedením měřícího přístroje do provozu a při měření dodržujte bezpečnostní předpisy a parametry, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze v kapitole Technické údaje. 1. Nastavte otočný přepínač [5] na požadovaný měřící rozsah 2. Sundejte ochranný kryt ze světelného senzoru [3] a vyrovnejte tento senzor takovým způsobem, aby na senzor, který podržíte ve vodorovné poloze, dopadalo světlo kolmo. Dejte pozor na to, abyste dopadající světlo nezastiňovali vlastním tělem. 3. Na displeji přístroje odečtěte naměřenou hodnotu intenzity osvětlení [2]. V měřících rozsazích 200 a 2000 lux odpovídají naměřené hodnoty přímo jednotkám v luxech. V rozsahu měření lux musíte naměřenou hodnotu vynásobit deseti (10 x). V rozsahu měření lux musíte naměřenou hodnotu vynásobit stem (100 x). 4. Při přetečení měřícího rozsahu (na displeji se zobrazí 1 ) musíte přístroj přepnout na vyšší (další) rozsah. 5. Po ukončení měření přístroj vypněte (poloha otočného přepínače OFF ) a nasaďte ochranný kryt na světelný senzor. Výměna baterie Přístroj dodáváme včetně vložené baterie (alkalická 12 V, typ A23 ). Zobrazí-li se na displeji symbol vybité baterie [1], musíte provést její výměnu, neboť by nebyla dále zaručena správnost naměřených hodnot. Při výměně baterie postupujte následujícím způsobem: 1. Vhodným křížovým šroubovákem vyšroubujte šroubek krytu přístroje [6] na zadní 5

6 straně přístroje a tento zadní kryt opatrně sundejte. 2. Vyjměte z pouzdra vybitou baterii a vložte do pouzdra novou baterii stejného typu správnou polaritou (podle označení + a - ). Zkontrolujte správné usazení baterie. 3. Po provedené výměně baterie nasaďte opět na zadní stranu přístroje kryt a přišroubujte jej. V přístroji nikdy nenechávejte vybitou baterii, protože i baterie s ochranou proti vytečení mohou zkorodovat, čímž se mohou uvolnit chemikálie, které by mohly ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit či zničit bateriové pouzdro. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! Směrné hodnoty intenzity osvětlení Schodiště, sklepy půdy Garáže, chodby, skladiště a odstavné prostory Kuchyně, obývací pokoje a jídelny, domácí pracovní prostory, čekárny Příprava jídel, kuchyňské a modelářské práce, kancelářské a laboratorní práce Haly, šatny, WC, koupelny, dětské pokoje, spíže Čtení, psaní, školní a ruční práce, modelaření a hobby, malování (kreslení), kosmetika Technické kreslení, precizní práce, přesné zkoušky, určování barev 30 lux 60 lux 250 lux 500 lux 720 lux 750 lux 7000 lux Vyřazení (likvidace) přístroje Pokud měřící přístroj po vložení (výměně) baterie nebude fungovat, neexistuje-li již žádná možnost jeho opravy, musí být přístroj vyřazen (zlikvidován) podle platných zákonných předpisů. Technické údaje Rozsah měření: 0,01 až lux (4 rozsahy) 6

7 Přesnost měření: ± 5 % + 10 posl. znaků na displeji (< lux) ± 10 % + 10 posl. znaků na displeji (> lux) Opakovatelnost: ± 2 % Maximální četnost měření: 1,5 měření za sekundu (nominální hodnota) Zobrazení přetečení rozsahu: 1 Teplotní charakteristika: ± 0,1 % na 1 C Displej: Rozměry fotosenzoru: Rozměry přístroje: Hmotnost: 3 ½- místný, z tekutých krystalů (LCD) 115 x 60 x 27 mm 188 x 64,5 x 24,5 mm 160 g Spektrální citlivost světelného senzoru Pevně zabudovaný světelný senzor s integrovanou fotodiodou a předřazeným filtrem vykazuje následující charakteristiku spektrální citlivosti: 100 % (relativní citlivost) Spektrální citlivost Vlnová délka (nm) 7

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením Obj. č. 65 79 47 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup osobní váhy Soehnle. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500 Obj. č.: 27 59 91 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla)...3 2. Technické údaje...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Rozsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. Sezimovo Ústí, 2013 Autor: Jan Holšán Poděkování Děkuji především vedoucímu

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva) Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

BM 26. z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 26. z Měřič krevního tlaku Návod k použití BM 26 CZ z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 ČESKY

Více

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní.

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní. Digitální tužka Obj. č.: 77 71 15 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup digitální tužky Staedtler. Umožní Vám psát či kreslit na běžný papír a současně ukládat poznámky do flash

Více

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití Popis a ovládací prvky Boční strana Přední strana Boční strana GPS tracker M5 Ukazatel GSM, GPS, nabíjení Tlačítko SOS Reproduktor Tlačítko hovoru Obj. č.: 117 44 38 Mikrofon Vážený zákazníku, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

GPS logger GT-750 Bluetooth. Obj. č.: 37 27 38

GPS logger GT-750 Bluetooth. Obj. č.: 37 27 38 GPS logger GT-750 Bluetooth Obj. č.: 37 27 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GPS loggeru GT-750 Bluetooth. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

Sada Raveland Green Force I Power Package. Obj. č.: 37 24 66. 1. Účel použití. 2. Vysvětlení symbolů. 3. Bezpečnostní pokyny

Sada Raveland Green Force I Power Package. Obj. č.: 37 24 66. 1. Účel použití. 2. Vysvětlení symbolů. 3. Bezpečnostní pokyny 1. Účel použití Výrobek Raveland Power Package 1 je určen pro zesílení slabých audiosignálů a následné přehrávání ve vozidlech. Zesilovač se připojuje pouze do elektrické sítě vozidla 12 V, zároveň musí

Více

PrintJet PRO. Příručka

PrintJet PRO. Příručka PrintJet PRO Příručka Úvod Úvod Revize verze datum 1.0 12/09 Kontaktní adresa Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030 32720 Detmold Klingenbergstraße 16 32758 Detmold Telefon +49 (0) 5231 14-0

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

CC Luxe dotykový ovladač

CC Luxe dotykový ovladač CC Luxe dotykový ovladač NÁVOD K POUŽITÍ, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kontakty: Obsah 1 ÚVOD 1 1.1 Předmluva 1 1.2 Záruka 1 1.2.1 Všeobecně 1 1.2.2 Záruční ustanovení 1 1.2.3 Ručení 1 1.3 Bezpečnostní předpisy 1

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více