Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci"

Transkript

1 Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci Tereza Uhrová a mulgdisciplinární tým pro pomoc při HN Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2 Hun.ngtonova nemoc Neurologické symptomy porucha volních pohybů chorea dystonie Diagnos.cká parkinsonský trias: syndrom chorea- demence- dědičnost porucha chůze AD heredita: porucha pohledu mutace - mulgplikace CAG (IT dysartrie 15, 4p16.3) <35; dysfagie 36-39; >39 CAG Genový kachexie produkt: mutovaný inkongnence protein hungnggn Prognóza epilepgcké paroxysmy fatální cerebellární syndromy Prevalence 1: 10 léze 000 pyramidové dráhy myoklonus progresivní AD dědičné neuropsychiatrické onemocnění s typickou manifestací ve středním věku Psychiatrické symptomy poruchy chování změny osobnosg iritabilita apage úzkost afekgvní poruchy psychogcké stavy izolované kognigvní deficity demence

3 TRINUKLEOTIDOVÁ REPETICE CAG S AMPLIFIKACÍ U HN lokalizace genu v oblas. 4p 16.3 (r.1983) Horní hranice normy repegcí repegcí NESTABILNÍ MUTACE Neúplná penetrance repegcí nedojde k HN, možná expanze u pat. přenosu riziko pro potomky šedá zóna intermediární alely nemusí, ale může dojít k HN 50% riziko pro potomky 40 a více repegcí úplná penetrance mutace, 50% riziko pro potomky!! možná expanze CAG repegce s angcipací u potomků!!

4 Diagnos.ka Klinika klasická juvenilní pozdní forma Rodinná anamnéza Konfirmace DNA analýzou CAVE: informovaný souhlas Pomocné metody pofiderní CT, MRI (obl. BG cnc) neuropsychologie CAVE! - absence rodového výskytu: časné úmrn rodiče falešná paternita nevalidní údaje: rozvody, migrace atd. nové mutace (rodič CAG) do 3%

5 Klasická forma HN Věk na počátku: let 80-90% všech případů HN První symptomy: - poruchy chování, změny osobnosg, agitace či apage, deprese či bipolární afekgvní porucha - později choreagcké dyskineze (většinou dg.) - izolované kognigvní deficity V průběhu: - chorea- dystonie- akineze (sek. Westphalova varianta) - subkorgkální typ demence - neschopnost běžných denních akgvit, vývoj nesoběstačnosg až do stadia vegetagvního marasmu Přežin: 15 let

6 Pozdní forma HN Věk na počátku: nad 60 let 4-5% všech případů Symptomy: izolovaná chorea bez výraznějších mentálních problémů CharakterisGka: pomalá progrese často němá rodinná anamnéza

7 Juvenilní (Westphalova) forma HN Věk na počátku: pod 20 let 5-10% všech případů Symptomy: rigidita, dystonie, epilepgcké záchvaty, cerebellární syndromy, léze pyramidové dráhy, myoklonus chorea nepřítomna CharakterisGka: - rychlá progrese demence - časté psychogcké stavy Přežin: 10 let

8 Psychiatrické symptomy poruchy chování změny osobnos. iritabilita okolí: bezcharakterní projevy postupná proměna: zájem o vlastní osobu a potřeby zájem o práci, zevnějšek, potřeby ostatních nezdrženlivost hypersexualita (i s agresivitou) promiskuita x impotence drobná kriminalita abusus alkoholu iritabilita nekorelující s náladou, agresivita verbální i brachiální - nejvíce: rodinní příslušníci PM neklid anozognózie (CAVE: pokračování v činnostech - řízení, finance atd.)

9 Poruchy chování: léčba agresivita: akutní: BZD (lorazepam, clonazepam) angpsychogka 1. AAP: risperidon, olanzapin, quegapin, ziprasidon, 2. KAP: flufenazin, haloperidol prevence: dlouhodobě SSRI angkonvulziva (valproát, CBZ) iritabilita: AD: sertralin, bupropion angkonvulziva: valproát, CBZ BZD: lorazepam, clonazepam betablokátory (propranolol), AP sexuální agresivita: angandrogeny (medroxyprogesteron) edukace, zacvičení, podpora pečovatelů

10 Psychiatrické symptomy apa.e úzkost afek.vní poruchy APATIE - ABULIE častý výskyt i bez deprese špatné th ovlivnění časná stádia, s progresí předchází hybným projevům unipolární depresivní X manická bipolární úzkost hraničící s panikou obsese kompulze perseverace CAVE: suicidalita

11 Afek.vní poruchy: léčba 1. volba: SSRI závažná porucha spánku: trazodon, mirtazapin apage, energie a akgvity: bupropion BAP: thymoprofylakgka (VAL, CBZ) psychogcká deprese: AD + AAP, ECT psychogcká mánie: thymoprofylakgka+aap odpovídavost na léčbu výskyt vedlejších příznaků (agitace, akanzie, delirium) 1/2 iniciální dávka!! časná stádia: podpůrná pst, edukace

12 Úzkostné poruchy: léčba akutní: krátkodobé BZD chronické: SSRI OCD, perseverace: clomipramin SSRI

13 Psychiatrické symptomy psycho.cké stavy generalizované paranoidní nastavení až bludy s iritabilitou a agresivním chováním halucinace vzácnější benignější průběh přesto indikací k okamžité terapii

14 Psycho.cké symptomy: léčba AAP quegapin, olanzapin, risperidon, klozapin dříve KAP CAVE: stabilitu chůze, ponže s polykáním, narušení kognigvních funkcí, prohlubují apagi nižší dávky angpsychogk

15 Psychiatrické symptomy izolované kogni.vní deficity demence Exekuce časná ztráta zaměstnání a selhávání v běžných denních akgvitách a soběstačnosg Pozornost Učení Paměť pracovní paměť + prospekgvní paměť Míra kognigvní deteriorace často nebývá přímo úměrná behaviorálním ani neurologickým symptomům

16 Psychiatrické symptomy izolované kognigvní deficity demence Jednotlivé izolované kognigvní deficity se postupně zhoršují subkorgkální demence IQ klesá postupně, ale neproporcionálně (slovník a obecné znalosg jsou dlouhodobě zachovány) Zachování částečného náhledu na vlastní schopnosg - ze selhání ale nevyvozují důsledky: chtějí nadále pokračovat v řízení automobilu, v pracovní činnosg...

17 KogniGvní deficity: léčba farmakoterapie = 0?donepezil?, jiné IAChE? podpůrná psychoterapie akgvizace (ergoterapie..) sociální podpora udržení komunikace a běžných denních akgvit po delší dobu

18 Časté symptomy Neurologické symptomy Méně časté symptomy Chorea Dystonie Rigidita Bradykineze, hypokineze, akineze Poruchy chůze Poruchy hybnosti očí Dysartrie Dysfagie, hyperfagie Kachexie Inkontinence Poruchy spánku Epileptické paroxysmy Cerebellární symptomy Myoklonus Symptomy léze pyramidové dráhy

19 SymptomaGcká terapie Dyskineze (chorea a dystonie): AAP: Gaprid, risperidon Antagonisté NMDA glutamátových receptorů: amantadin GABAergní léky: BZD Akineze, rigidita: amantadin agonisté dopaminu a L- DOPA (?! Cave provokace psychogckých episod, indukce chorey) angcholinergika (? - demence!)

20 Dysartrie logopedie Porucha výživy a hydratace extrémně vysoký příjem kalorií a tekugn spolupráce s rodinou Cave: dysfagie Dysfagie Další terapeugcká opatření riziko aspirace je vysoké- hyperfagie sedět zpříma, podpěrky pod bradu edukace rodiny prokinegka, malá dávka benzodiazepinů

21 Od 1993 možnost predikgvního testu = cílené genegcké vyšetření u dosud zdravého jedince v 50% riziku HN presymptomagcký prenatální není jasná medicínská indikace ani benefit komplexní dopad na jedince a rodinu psychotrauma, suicidium, rozvrat rodiny střet zájmů, diskriminace, vyžádané testy právo vědět vs. právo nevědět; právo narodit se zdravý? testování děn, selekgvní abort při prenatálním testu

22 Postoje a mo.vace ü Vím, co chci vědět? ü Proč to chci vědět a proč právě teď? ü Pro a prog testu ü Co chci a mohu změnit podle výsledků testu? ü Kdo mi pomůže? ETICKÉ NORMY PRESYMPTOMATICKÉHO TESTOVÁNÍ WFN A IHA 1989, 1994, 2012

23 Vstupní pohovor - klinické.a genegcké.aspekty - genealogie - průběh protokolu - dopady, svépomoc Informace o diagnóze 1.konzultace: - znalosg, mogvace, dopady Neurologické vyšetření - mogvace - iniciální motorické symptomy -? Psychologické vyšetření - mogvace; osobnost - adaptační mechanismy Psychiatrické vyšetření - mogvace - aktuální psychopatologie - iniciální psychiatrické.symptomy -? Závěrečná konzultace 2 odběry krve Sdělení výsledku Min. ½ roku Min. 8 týdnů 2 týdny -

24 Souhrn - HN Autosomálně- dominantně dědičné onemocnění Typická manifestace ve středním věku DiagnosGcká trias: chorea- demence- dědičnost Dg: klinika věk RA genegka Klinická manifestace neuropsychiatrická Progresivní růběh s letálním koncem Léčba symptomagcká ale může být EFEKTIVNÍ!!!! Význam nefarmakologických postupů logopedie, výživa, behaviorální strategie... PresymptomaGcké testování rizikové PROTOKOLÁRNÍ POSTUP EGcké aspekty: eugenika autonomie rozhodování

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

B P S D - o čem bude přednáška?

B P S D - o čem bude přednáška? Behaviorální a psychologické ( neuropsychiatrické ) symptomy demence (BPSD) diagnostika a možnosti léčby Brno 1.10.2009 MUDr. Jiří Konrád Psychogeriatrické odd. PL Havlíčkův Brod B P S D - o čem bude přednáška?

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba Článek podává přehled

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ. Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha

TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ. Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha DEFINICE Násilí dg. kategorie pouze typ chování spojeného s různou psychopatologií

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Frontotemporální demence. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice

Frontotemporální demence. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Frontotemporální demence Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Význam frontálních oblastí mozku Oblasti mozku před Brodman areou 6 a 8 Důležité funkční systémy, při poruše obecně závislost na prostředí

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a pro žáky s vybraným AC PR KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁSTPRO ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA APRO ŽÁKY S VYBRANÝM DUŠEVNÍM

Více

Demence v klinické praxi. Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ

Demence v klinické praxi. Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ Demence v klinické praxi Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Co je demence - Dlouhodobé (více než 6 měsíců) a trvalé postižení paměti a aspoň další jiné

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita

Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita (R. Jech, J. Klempíř, P. Havránková, T. Serranová) Robert Jech Jiří Klempíř Petra Havránková Tereza Serranová XIII. kurz EPO - Luhačovice

Více

Kvalita života lidí s Touretteovým syndromem Quality of life of people with Tourette syndrome

Kvalita života lidí s Touretteovým syndromem Quality of life of people with Tourette syndrome UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra psychologie Kvalita života lidí s Touretteovým syndromem Quality of life of people with Tourette syndrome Bakalářská diplomová práce Autor: Klára

Více

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Antimotto Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí? Ţádný, je lhostejné, jestli to pivo člověk nenajde,

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI

Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 2014 www.solen.cz ISSN 1803-5914 ISBN 978-80-7471-088-9 Abstrakta XI. konference ambulantních psychiatrů 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc Časopis je indexován

Více

KONFERENCE NEDAŠOV 2009

KONFERENCE NEDAŠOV 2009 KONFERENCE NEDAŠOV 2009 Senioři v pobytových zařízeních sociálních služeb Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2010 Konference Nedašov 2009 Senioři v pobytových zařízeních sociálních služeb

Více

9 Léčba Parkinsonovy nemoci

9 Léčba Parkinsonovy nemoci 9 Léčba Parkinsonovy nemoci Evžen Růžička 9.1 Úvod Léčba Parkinsonovy nemoci je jednou z nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Ačkoli dosud není znám léčebný postup, který by onemocnění vyléčil nebo

Více

Parkinsonova choroba z pohledu všeobecné sestry. Svatava Klubusová

Parkinsonova choroba z pohledu všeobecné sestry. Svatava Klubusová Parkinsonova choroba z pohledu všeobecné sestry Svatava Klubusová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou Parkinsonovy choroby z pohledu všeobecné sestry. V teoretické

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému

Více

TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI

TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI MUDr. Irena Rektorová Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno Zlatým standardem léčby Parkinsonovy nemoci

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více

PARKINSONOVA CHOROBA

PARKINSONOVA CHOROBA 1 PARKINSONOVA CHOROBA Anotace První část výukového materiálu je věnována problematice onemocnění, výskytu v populaci u nás i ve světě. Dále pokračují rozšířené informace o příčinách vzniku a možnostech

Více