Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN

2 Jubilanti Březen Duben Vachůn Michal 81 let Růčka Rudolf 78 let Bělunek Josef 70 let Skalík Josef 78 let Mikunda František 78 let Divínová Marie 74 let Linhartová Milada 81 let Šustek Štěpán 73 let Lacina Milán 70 let Paprskářová Josefa 80 let Holiš František 83 let Krhůtek Michal 86 let Solanská Ludmila 77 let Vavřín Josef 76 let Kubják Josef 82 let Žitníková Vlasta 76 let Španihel Josef 77 let Švihlová Cecílie 76 let Romanová Marie 96 let Maléř Zdeněk 79 let Kulišťáková Františka 84 let Žitníková Ludmila 73 let Slavík Bohumír 70 let Vašek Oldřich 73 let Pařenicová Františka 82 let Hladíková Drahomíra 77 let Štůrala Oldřich 72 let Vavřínová Zdenka 71let Skalík Metoděj 74 let Skalíková Božena 70 let Závorková Marie 74 let Pařenica Oldřich 79 let Maléřová Věra 72 let Blinka Josef 72 let Michutová Jiřina 77 let Kulišťáková Jiřina 78 let Klimková Drahomíra 81 let Porubová Matylda 76 let Kulišťák Zdeněk 73 let Martyčáková Zdenka 72 let Fiurášková Celestína 94 let Kuběna Karel 76 let Ing. Zátopek František 72 let Přejeme Vám - zdraví a ať Vás rodina a přátelé i slovem hladí - hvězdičky ať se ve Vašich očích objeví a jsou posly nových nadějí - pohoda v žití od rána do večera ať zažene vrásky z Vašeho čela - ať Vás těší ten náš svět - a ať jste plni síly ještě mnoho let 2

3 Z obecního úřadu Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění na obci je možno získat i z úřední desky: Blahopřání K Mezinárodnímu dni žen přejeme všem ženám hodně lásky, štěstí, úcty a ještě více spravedlivějšího docenění v naší společnosti. V současném těžkém období mají ženy mnohem více náročnou úlohu a postavení, což vyžaduje hodně sil, vytrvalost, obětavost i bojovnost. Proto Vám přejeme do příštích dnů pevné zdraví, optimismus, úspěchy a také co nejvíce hezkých životních chvil a dnů, vděčnost a poděkování. Organizace KSČM Dolní Bečva Poplatek ze psa Upozornění pro držitelé psů starších 3 měsíců Poplatek ze psů platí držitel psa podle místa trvalého pobytu nebo sídla, výše poplatku ze psa na celém území obce Dolní Bečvy činí 200,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Za druhého a dalšího psa se platí poplatek 250,- Kč za kalendářní rok. Poplatek ze psa za rok 2010 je splatný k Žádáme občany, aby uhradili poplatek na základě složenky, kterou jste již obdrželi, nebo Vám bude doručena v nejbližších dnech. Částka na složence je předepsána podle dosavadní evidence obecního úřadu. Pokud tato částka nebude odpovídat skutečnosti, např. jiný počet psů, je nutné, aby změna byla oznámena prostřednictvím formuláře přihláška a odhláška psa. Rovněž žádáme občany, kteří psa již nevlastní nebo si psa nově pořídili, aby tuto skutečnost rovněž oznámili vyplněním výše zmíněného formuláře. Tento formulář je k dispozici na OÚ Dolní 3

4 Bečva a také ho naleznete na webových stránkách obce: Vyplněný formulář můžete odevzdat na OÚ osobně nebo zaslat i elektronickou poštou. Poplatek je možné zaplatit v pondělí od 8,00-11,00 a od 13,00-16,00 a středu od 13,00-16,00 hodin přímo v pokladně obecního úřadu Dolní Bečva, poštovní poukázkou na poště nebo bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu pro určení platby. Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva č. 1/2009 o místních poplatcích je zveřejněna na webových stránkách obce kde naleznete další potřebné informace k poplatku. Sociální služby Vsetín Domov pro seniory Podlesí Podlesí 342, Bystřička Trápí někoho ve Vašem okolí Alzheimerova choroba? Znáte řešení? Od byla zřízená nová sociální služba typu Domovy se zvláštním režimem v rámci stávajícího Domova pro seniory Podlesí, která poskytuje celoroční pobytové sociální služby osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a stálý dohled personálu. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Posláním Domova se zvláštním režimem v Podlesí je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, zajistit jejich bezpečí, důstojnost a dodržování lidských práv. Udržet jejich soběstačnost a zachované schopnosti co nejdéle. Vytvořit podnětné prostředí podobné domácímu, respektující individualitu jednotlivce. Cílová skupina pobytového zařízení jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, ženy i muži ve věku 27 let a výše. Kapacita zařízení: 18 lůžek. Kontakty: Vedoucí: Sociální pracovnice: Staniční sestra: Pro příjem žádostí: Holčáková M., ,

5 ROK 2010 A NAŠE SPORTOVNÍ VÝROČÍ Vstoupili jsme do roku 2010, roku významných výročí a událostí. Obsáhlá kniha vydaná v Ostravě a věnovaná sportovnímu dění v letech na Ostravsku a Valašsku mimo jiné zaznamenala, že na podzim roku 1940, to je před 70 lety, sešel se na Dolní Bečvě 17 členný přípravný výbor a byl založen SPORTOVNÍ KLUB, kterému pan Vladislav Žitník nabídl k pronájmu pozemek u řeky Bečvy se za účasti 54 členů konala valná hromada, byl zvolen výbor a předsedou se stal pan František Pavlíček, pracovník obce. Hřiště bylo upraveno a za finanční pomoci obce oploceno a postaveny dřevěné kabiny u potoka s výhledem na Radhošť. Nové hřiště pak přibylo a dodnes patří k nejkrásnějším na Valašsku v roce 1965, letos budeme slavit 45.výřočí. 40. výročí si připomínají letos lyžaři. V roce 1970 jejich přičiněním došlo ke zprovoznění vleku na Radhošti, který přispívá dodnes ke kvalitním výkonům našich lyžařů a zdraví občanů. První lyžařské závody se na Bečvě už konaly za účasti 15 mužů a 8 dorostenců. Závodní trať byla na Holé. O týden později se konal další závod, kterého se zúčastnilo 67 žáků. O tomto závodu napsal do kroniky i do novin pana farář Hurník. Do kostela přišlo v neděli jen 5 babiček, ministrant, varhaník a já. Ostatní mladí i staří mrzli a sledovali závody Pan farář Hruškovský se stal také příznivcem sportu. Nechyběl na zápasech fotbalu, zašel za šachisty a na sportovně společenské akce. Sportovci ho vyprovázeli na jeho přání i na poslední cestě. Vraťme se ale do současnosti, žijme přítomností. Právě v těchto dnech probíhala nejvýznamnější sportovní událost roku 2010 zimní OLYMPISJKÉ HRY ve Vancouvru v Kanadě. Kteří naši borci stáli na stupních vítězů? Komu jsme drželi palce zlaté Sáblíkové? Olympionici měli vynikající vzory. Letos uběhne 15 let od návštěvy 11 hvězd olympijského nebe v naší obci. Bylo to , kdy byli uvítáni vedením obce a pak besedovali s občany v pohostinství U Maléřů, kde sál praskal ve švech. Paní Věra Čáslavská hvězda olympiády v Tokiu a Mexiku po uvítání prohlásila: V takovéto sestavě jako jsme dneska u Vás, jsme ještě nebyli nikde a nikdy. Spolu tady s Vámi sedí držitelé 25 olympijských medailí 15 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzových Úsměvná a zajímavá vyprávění měl Emil Zátopek, Jiří Raška, Olga Křížová a další členové klubu olympioniků. Mezi námi Bečvany máme vynikající sportovce reprezentanty ve volejbalu, lyžování a dalších odvětvích, kteří proslavili naši obec v Česku i v zahraničí. O některých se můžete dočíst v knize Historie sportu na Dolní Bečvě autora Ing. Jaroslava Blinky vydané Lyžařským klubem Radhošť a za pomoci bečvanských sponzorů. Můžete si ji zakoupit včetně CD na obecním úřade za 150,- Kč. I obsah knihy potvrzuje, že naše obec a její občané jsou sportem zapálení, což je dobré, neboť sport posiluje naše zdraví a vylepšuje náš životní styl. Díky patří všem, kteří přispěli svými výkony k propagaci naší obce, rodičům, trenérům a sponzorům za podporu. Naši nejlepší mistři republiky budou přijati vedením obce Více se o nich dozvíte v příštím zpravodaji do zpravodaje zaslal: Radko Linhart 5

6 Poznámka: Chcete-li přiblížit vynikající, či zajímavé osobnosti z jakékoliv oblasti žijící, či pocházející z naší obce, napište příspěvek, rádi ho zveřejníme v dalším čísle zpravodaje. Svoz odpadu Svozový den čtvrtek netříděný odpad Popelnice: , , , Tříděný odpad: vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (bílý pytel) Kovy (bílý pytel) Mgr. Ludmila Linhartová Prosíme občany, pokud budou ekokontejnery zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. * Ze zasedání rady obce 1. Zpráva kontrolního výboru Rada obce vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru a doporučuje zastupitelstvu obce zprávu schválit. 2. Smlouvy 2.1. Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Ing. Jiří Štefl, Solanec pod Soláněm Rada obce vybrala nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Jiří Štefl, Solanec pod Soláněm 60 na zhotovení veřejného osvětlení v lokalitě Na Rovni a V Bilovém dvoře a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo podle přílohy Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Pavel Kuběja- Empemont, Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na rozšíření rozhlasového a varovného systému obce Dolní Bečva mezi obcí Dolní Bečva a firmou Pavel Kuběja Empemont, Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí dle přílohy. 6

7 2.3. Darovací smlouva mezi obcí a Diakonií ČCE- hospic CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a Diakonií ČCE- hospic CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí na poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč na doporučení komise sociální a SPOZ dle přílohy Darovací smlouva mezi obcí a Svazem neslyšících a nedoslýchavých, Vsetín Rada obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a Svazem neslyšících nedoslýchavých Vsetín na poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč dle přílohy Mandátní smlouva mezi obcí a firmou Domovina- ekologie, venkov, turistika Lichnov 147 Rada obce schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí a firmou Domovina-ekologie, venkov, turistika, Lichnov 147 na výkon autorského dozoru na stavbě cyklostezky dle přílohy Smlouva na dodávku vody č. 52, 441 Rada obce schvaluje smlouvu na dodávku vody č. 52,441 dle přílohy Smlouva na výsadbu stromořadí na projekt obnova lipové aleje a stromořadí na hřišti mezi obcí a Ing. Jiří Kovařík, Na včelíně, Rožnov pod Radhoštěm Rada obce schvaluje smlouvu na zpracování projektu obnovy lipové alej a stromořadí ve sportovním areálu mezi obcí a Ing. Jiřím Kovaříkem, Na včelíně Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy Smlouva na zpracování žádosti z ROP- posilovna, fitness mezi obcí a Mgr. Zdeňkem Hynkem, U Trojáku 4604, Zlín Rada obce schvaluje smlouvu na zpracování žádosti z ROP mezi obcí a Mgr. Zdeňkem Hynkem, U Trojáku 4604, Zlín dle přílohy Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. VaK /151/2005 mezi obcí a Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., RNDr. Leopoldem Orságem, Jesenická 1106, Vsetín Rada obce projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK/151/2005 s obcí, s tím že se domnívá, že nárůst hodinových sazeb je neúměrně vysoký v současné ekonomické situaci a navrhuje zvýšení max. o 5 %. RO žádá VaK Vsetín o přehodnocení návrhu Dodatek č. 8 ke Smlouvě č.001/01/db o nakládání s odpadem v obci Dolní Bečva s firmou AVE komunální služby s.r.o., pobočka Studénka, Oderská 838, Studénka Rada obce projednala návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v obci Dolní Bečva č. 001/01/DB na rok 2010 s tím, že navrhuje zvýšení sazby u separovaného sběru u položky igelitové pytle svoz z jednoho místa maximálně na 3000,- Kč bez DPH. 7

8 2.10. Smlouva na pronájem hrobového místa č. 51 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Vojkůvka s,r,o,, stavební a obchodní společnost, Dolní Bečva č.p. 336 Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou Vojkůvka s.r.o., stavební a obchodní společnost, Dolní Bečva č.p. 336 na výstavbu dešťové kanalizace pod nájezdem cyklostezky u mostu do Vigantic Smlouva na vypracování žádosti a studie proveditelnosti na projekt Dolní Bečva obnova aleje a ozelenění hřiště mezi obcí a Mgr. Zdeněk Hynek, U Trojáku 4604, Zlín Rada obce schvaluje smlouvu na vypracování žádosti a studie proveditelnosti do Operačního programu životního prostředí na projekt Dolní Bečva obnova aleje a ozelenění hřiště mezi obcí a Mgr. Zdeňkem Hynkem, U Trojáku 4604, Zlín dle přílohy Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace centra obce Dolní Bečva Rada obce schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace centra obce Dolní Bečva dle přílohy. 3. Zvýšení místního poplatku za odpad na rok OZV č. 3/2009 Rada obce doporučuje přijetí OZV č. 3/2009 ohledně zvýšení poplatku za odpad na rok 2011 z 350,-Kč na osobu na 400,- Kč z důvodů zvýšených skutečných nákladů v roce 2009 dle přílohy. 4. Rozpočet na rok 2010 Rada obce doporučuje ZO schválit rozpočet na rok 2010 dle přílohy. 5. Půjčka z FRB Rada obce doporučuje ZO schválit půjčku z FRB paní Marii Vaškové, Dolní Bečva č.p.403 na rekonstrukci koupelen. Starosta se zdržel hlasování. 6. Žádosti 6.1. Žádost pana Bronislava Jabůrka, Dolní Bečva č.p.400 Rada obce neschválila úhradu nákladů na pořízení regulačního ventilu na vodovodní přípojce k rodinnému domu č.p Dle sdělení provozovatele vodovodu VaK Vsetín, tlakové poměry v síti jsou stejné jako v době pořízení vod. přípojky, která je vždy realizována na náklady zájemce tj. vč. regulačního ventilu. Na vodovodní přípojce je ve vlastnictví obce pouze fakturační měřidlo. 8

9 6.2. Žádost Mudr. Olgy Klepsové, Dolní Bečva č.p.620, paní Jany Bolckové, Dolní Bečva č.p.269 a paní Evy Vaškové, Dolní Bečva č.p.359 Rada obce schválila úpravu fakturovaného vodného z důvodu výskytu dlouhodobého zvýšeného zákalu s odpočtem 10 m 3 na dům a uložila starostovi projednat s VaKem Vsetín pravidelné odkalování vodovodní sítě. 7. Různé 7.1. Vyjádření Policie ČR ohledně úpravy na silnici I/35 v části Na Rovni Rada obce vzala na vědomí vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství jihomoravského kraje, územní odbor dopravní inspektorát úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, Vsetín dle přílohy. Podle vyjádření Policie ČR nepatří rovný přehledný úsek v místní části Na Rovni mezi nehodové úseky. Mezi nehodové úseky se považuje úsek silnice, kde dojde během roku na 1 km minimálně k 20 nehodám. RO pověřuje starostu obce jednáním s Městskou policií Rožnov ohledně měření rychlosti ve zmiňovaném úseku Zpráva o kontrole v ZŠ a MŠ Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly hospodaření u příspěvkové organizace v ZŠ a MŠ Dolní Bečva za období dle přílohy Odpisový plán na rok ZŠ a MŠ Dolní Bečva Rada obce schvaluje odpisový plán na rok 2010 ZŠ a MŠ Dolní Bečva dle přílohy Zápis o vyřazení majetku k ZŠ a MŠ Dolní Bečva Rada obce schvaluje zápis o vyřazení majetku k ZŠ a MŠ Dolní Bečva dle přílohy Dovybavení galerie kuchyňským nábytkem a stoly a židlemi RO žádá PO ZŠ a MŠ o dovybavení kuchyňky dřezem s pracovní plochou, skříňkami na nádobí, 12 stoly a 48 židlemi pro příležitostné kulturně společenské akce obecní komise školské, kultury a sportu i školní Žádost o dotaci na splaškovou kanalizaci RO schvaluje podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o dotaci na splaškovou kanalizaci v rozsahu celého povoleného projektu od sportovního areálu až po vodojem Kofinancování projektů obce prodejem obecního lesa Rada obce navrhuje ZO možnost kofinancování projektů obce (multifunkční budova, prodloužení splaškové kanalizace) prodejem obecního lesa. Lesům české republiky, Hradec Králové a zveřejnění nabídky Aktualizace státní energetické koncepce ČR Rada obce doporučuje ZO schválit, aby Beskydy byly z energetické koncepce vyloučeny. (těžba uhlí na dole Frenštát p/r) Zodpovídá: pan Mana Termín:

10 7.9. Program ZO Zpráva KV a FV 2. Úprava rozpočtu Rozpočet na rok Smlouvy- kupní - darovací 6. Záměr prodeje obecního lesa 7. Různé úprava sjezdu k rod. domu č.p Změna v projektu revitalizace centra obce Rada obce vzala na vědomí změnu v projektu revitalizace centra obce, spočívající ve změně trasy přístupového chodníku k budově od jihu. RO ukládá starostovi a 1. místostarostce zabezpečit zpracování změny projekčně a projednat s poskytovatelem dotace změnu projektu Úprava stávajícího sjezdu podél řeky Bečvy k Vojkůvkovým, Dolní Bečva č.p. 363 a záměr propojení obecních komunikací Rada obce vzala na vědomí stanovisko vlastníka pozemku p.č. 1851/3,, že část pozemku pro zřízení příjezdu kolem řeky Bečvy prodá za 50 Kč/m 2. Rada doporučuje ZO schválit záměr propojení obecních komunikací p. č a 2649/35 za účelem zlepšení dopravní obslužnosti místní části U Tabulí. * Pojištění osob vykonávající veřejnou službu na rok 2010 Rada obce souhlasí s pojištěním osob vykonávající veřejnou službu na rok 2010 podle nabídky Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. se sídlem Římská 2135/45, Praha 2. Praha podle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 2. Ceník služeb 2.1. Ceník služeb ve sportovním areálu Rada obce schvaluje ceník služeb ve sportovním areálu na rok 2010 dle přílohy Ceník služeb na hřbitově Rada obce schvaluje ceník služeb na hřbitově na rok 2010 dle přílohy. 3. Oplocení cyklostezky kolem golfového areálu Rada obce schvaluje záměnu PP ochranných golfových sítí za poplastované pletivo okolo cyklostezky vúseku km 18,552-19,182 a 19,207-19,329 v délce 752m u golfového hřiště z důvodu delší životnosti použitého materiálu a ukládá Ing. Novosadové změnu projednat s poskytovatelem dotace, stavebním úřadem a projektantem. 4. Protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí Rada obce vzala na vědomí protokol o kontrolním zjištění ořezu dřevin rostoucích mimo leslipová alej a 2 lípy u kostela v k.ú. Dolní Bečva dle přílohy. ČIZP doporučuje kácení stromů a provedení nové výsadby. 10

11 5. Různé 5.1. Informace o provedení nového vybavení nábytkem galerie v tělocvičně Rada obce po dohodě s vedením školy schvaluje zakoupení 12 ks stolů na galerii pro příležitostné kulturně společenské akce, vybudování odděleného uzamykatelného skladu na stoly, židle a pojízdný kuchyňský nábytek. Finanční náklad dovybavení galerie tělocvičny uhradí příspěvková organizace MŠ a ZŠ Vyřazení telefonní ústředny v ZŠ a MŠ Rada obce schvaluje vyřazení telefonní ústředny v příspěvkové organizaci MŠ a ZŠ dle důvodové zprávy Žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Bečva o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Rada obce schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dolní Bečva vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle 9, se změnou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví s účinností od Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu údržby vodohospodářského zařízení č. VaK /151/2005s obcí Dolní Bečva aktualizace na rok 2010 Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK /151/2005 s obcí Dolní Bečva aktualizace na rok 2010 dle přílohy Smlouva na pronájem hrobového místa č. 402 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č Schválení záměru na rozšíření prostor školní družiny v ZŠ Rada obce schvaluje záměr vedení ZŠ a MŠ na rozšíření prostor školní družiny v ZŠ * Smlouvy 1.1. Smlouva o dílo mezi obcí a BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje smlouvu mezi obcí a BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí dle přílohy na zpracování úprav rozpočtu multifunkční budovy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva na finanční příspěvek za účelem zajištění dopravní obslužnosti ZK veřejnou autobusovou dopravou Rada obce schvaluje smlouvu č. O/123/2010/DOP mezi obcí Dolní Bečva a Zlínským krajem, Zlín, třída T. Bati 21, PSČ na zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva na pronájem hrobového místa č. 233 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č

12 2. Daň z přidané hodnoty za službu sběr, třídění využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Rada obce Dolní Bečva rozhodla o tom, že se k ceně za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Dolní Bečva uskutečňující na základě dohody připočte platná sazba z přidané hodnoty. Důvodová zpráva a ceník je přílohou usnesení. 3. Záměr obce pronajmout nemovitý majetek provozovnu kadeřnictví v budově č.p. 184 Rada obce vzala na vědomí výpověď z pronájmu v provozovně kadeřnictví Ivety Jurečkové, Prostřední Bečva č.p. 423 od a schvaluje vyhlášení záměru pronajmout nemovitý majetek k provozování kadeřnictví od Různé 4.1. Informace z Arcidiecézní charity Olomouc Rada obce vzala na vědomí informace Arcidiecézní charity Olomouc ve věci možnosti poskytnout finanční prostředky na živelnou katastrofu na Haiti Informace z poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha ve věci sněhové kalamity a činnosti ČEZu Rada obce vzala na vědomí informace z poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha ve věci projednání výjimečné situace v dodávce elektřiny při sněhové kalamitě Žádost o vyjádření k umístění Informační tabule pro čerpací stanici PHM Dolní Bečva Rada obce schvaluje umístění informační tabule pro čerpací stanici PHM Dolní Bečva podle přiloženého návrhu v situaci Žádost TJ Rožnov p/r o zapůjčení stolů a lavic na mezinárodní setkání campistů a karavanistů v Rožnově p/r ve dnech Rada obce schválí zapůjčení lavic a stolů zdarma, na setkání campistů a caravanistů v Rožnově, pokud bude akce nevýdělečná. Pokud je akce komerční a je vybíráno vstupné požaduje rada obce úhradu za zapůjčení stolů a židlí podle schváleného ceníku Žádost manželů Blinkových, Dolní Bečva č.p. 301 o změnu ÚP Rada obce doporučuje zařazení této žádosti do dalšího stupně projednávání nové územně plánovací dokumentace, pokud to bude možné. V opačném případě bude nutno posečkat do schválení nového ÚP a pak následně žádost řešit formou změny ÚP. 12

13 Ze zasedání zastupitelstva obce * Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru dle přílohy. 2. Zpráva finančního výboru Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru dle přílohy. 3. Úprava rozpočtu Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 V tis. Kč Snížení příjmů o 4121 Příjmy po úpravě Zvýšení výdajů o 315 Výdaje po úpravě Financování o úpravě 4889 Financování po úpravě 4889 Z toho tis Kč splátka úvěrů tis. Kč revolvingový úvěr tis. Kč úbytek finančních prostředků na základním běžném účtu 4. Rozpočet obce na rok 2010 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2010 dle přílohy s žádostí řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Bečva na dovybavení galerie v tělocvičně ZŠ kuchyňským nábytkem, stoly a židlemi. 5. Úvěrová smlouva KB a.s. Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schvaluje smlouvu o úvěru registrační číslo ve výši ,- Kč na předfinancování cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy mezi Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p.969 a Obcí Dolní Bečva. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k podpisu úvěrové smlouvy. 6. OZV č.3/2009- o zvýšení místního poplatku za odpad na rok 2011 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy. 7. Smlouvy Kupní smlouva mezi obcí a manžely Fárkovými, Dolní Bečva č. p. 33, manžely Balánovými, Dolní Bečva č.p.263, manžely Manovými, Dolní Bečva č.p.264 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej p. č. 2690/11 o výměře 12m 2 manželům Fárkovým, Dolní Bečva č.p.33, p. č. 2690/12 o výměře 17 m 2 manželům 13

14 Balánovým, Dolní Bečva č. p. 263, p. č. 2690/13 o výměře 60 m 2 manželům Manovým, Dolní Bečva č. p. 264 za cenu 50,- Kč /m 2, s tím že náklady související s převodem náklady na vyhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad hradí kupující. ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti na pozemkovou p. č. 794/4 o výměře 106 m 2 a spoluvlastnický podíl ve výši ideální 8/80 na pozemku p. č o výměře 320 m 2 dle přílohy. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 8. Záměr prodeje obecního lesa Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje obecního lesa dle důvodové zprávy pro potřeby spolufinancování dostavby multifunkční budovy a splaškové kanalizace v obci. Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení multifunkční budovy v navrženém rozsahu s prodloužením hlavního řádu splaškové kanalizace pouze v úseku sportovní areál multifunkční budova s financováním dlouhodobým komerčním úvěrem. 9. Půjčka z FRB Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení paní Marii Vaškové, bytem Dolní Bečva č. p. 403 ve výši 70 tis. Kč se splatností tři roky na opravy a modernizaci domu č. p. 403 na stavební p. č. 673 v k. ú. Dolní Bečva. 10. Různé Záměr propojení obecních komunikací. p. č a 2649/35 Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem propojení obecních komunikací p. č a 2649/35 za účelem zlepšení obslužnosti místní části u Tabulí Stanovisko obce k aktualizaci energetické koncepce Zastupitelstvo obce Dolní Bečva zásadně nesouhlasí s návrhem aktualizace státní energetické koncepce České republiky, která by v případě odsouhlasení vládou znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd a následně vytvoření nového problémového regionu. Nesouhlasíme: 1. s hlavní cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát Odůvodnění ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jámami. Další průzkumné práce by byly prováděny průzkumnou ražbou, což pro Beskydy znamená faktické zahájení hornické činnosti. 2. s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí rozhodnout především těžební společnost Odůvodnění stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl nechávat takto zásadní rozhodnutí o svém majetku na soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí možnost o svých strategických zásobách rozhodovat a oslabuje rozhodovací roli místních samospráv a občanů. 14

15 Návrh aktualizace státní energetické koncepce republiky ve své vnější podobě představuje, pokud se týká ložiska Frenštát, návrat k původní komunistické koncepci z 80 let 20. století, která počítala s vytěžením ložiska. Hodnota Beskyd je daleko vyšší než hodnota uhlí pod ním. Požadujeme, aby ložisko Frenštát bylo z návrhu aktualizace energetické koncepce vyřazeno Záměru umístění obecního znaku do znaku FC Dolní Bečva Zastupitelstvo obce schvaluje záměr umístění obecního znaku do znaku FC Dolní Bečva. Zastupitelstvo obce požaduje předložit ke schválení návrh umístění obecního znaku do znaku FC Dolní Bečva. DO REDAKCE BYLO ZASLÁNO: Základní škola informuje Pololetní prázdniny ukončily první pololetí školního roku 2009/2010, a jak se již stalo zvykem, ráda bych Vás opět s výsledky výchovně vzdělávací práce našich žáků seznámila. 28. ledna bylo žákům vydáno 159 vysvědčení, 80 chlapcům a 79 dívkám. Dohromady naši žáci zameškali hodin, tedy průměrně 40 hodin na žáka - všechny hodiny byly zákonnými zástupci žáků řádně omluveny. U všech žáků bylo chování hodnoceno jako velmi dobré, tedy na jedničku, a tak třídní učitelé nešetřili pochvalami. Na prvním stupni bylo uděleno 135 pochval, na druhém stupni 23 pochvaly. Za nerespektování školního řádu bylo na druhém stupni uděleno 9 napomenutí třídního učitele. V naší škole se žáci vedle předmětů povinných učí také povinně volitelným a nepovinným předmětům. Mezi volitelné patří německý jazyk, přírodopisné praktikum, informatika a základy administrativy. Náboženství a sborový zpěv se žáci učí jako předmět nepovinný. 15

16 Hodnocení vědomostí podle průměrů jednotlivých tříd vypadá takto: tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1,73 Průměr celkem 1,40 Na dobrém výsledku školy se nejvíce podíleli žáci s vyznamenáním bylo jich 102, z toho samých výborných dosáhlo 48 žáků - na 1. stupni 41 žák a na 2. stupni 7 žáků. Jeden žák neprospěl. Za pět měsíců školního roku 2009/2010 se naši žáci zúčastnili i několika kulturněvzdělávacích programů: třída pohádkové představení Maňáskového divadla Šternberk třída interaktivní naučná show Zatočte s ekoodpadem v Rožnově p.r chlapci-6.a 7. třída Jak se dříve zpracovávalo dřevo- Valašské muzeum v přírodě třída Nešťastný šafářův dvoreček - představení divadla Kapsa z Andělské Hory a 2. stupeň hudebně-vzdělávací programy skupiny MARBO- Kdo si zpívá, nezlobí a Kapela na turné a 7. třída divadelní představení Robinson Crusoe - divadlo Nový Jičín třída Veletrh vzdělávání ve Vsetíně třída Maňáskový preventivní program a 2. stupeň hudebně-vzdělávací program cimbálové muziky Réva stupeň muzikál Jak Ferda pomohl maminkám třída projektový den - Příběhy bezpráví stupeň Multimediální program Indie- královna Orientu v kině Panorama v Rožnově p.r a 2. stupeň Mikulášská nadílka třída výstava Sever a jih- české polární výzkumy-zámek Valašské Meziříčí třída přednáška Dospívání 7. třída přednáška Poruchy příjmu potravy 9. třída přednáška Prenatální vývoj třída knihovnická lekce- Naučná literatura a encyklopedie třída knihovnická lekce- Cesta do pravěku 16

17 Předvánoční Vídeň - jazykově-poznávací zájezd a 2. stupeň Hledáme svůj styl - hudebně-vzdělávací program skupiny Ziggyho Horvátha a 2. stupeň Vánoční program třída knihovnická lekce- Poznáváme sami sebe a 9. třída divadelní představení Malované na skle - divadlo Nový Jičín V listopadu 2009 se naši žáci 9. třídy zúčastnili projektu Stonožka, který celostátně připravila agentura SCIO. Jednalo se o testování vědomostí a dovedností žáků v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. A toto jsou výsledky, které porovnávají procentuální čistou úspěšnost našich žáků v celostátním rámci. ČR Dolní Bečva Český jazyk Matematika OSP Výborných výsledků dosáhli: Český jazyk Matematika OSP A. Vysloužil P. Proroková 82 T. Viktorinová 81 Ve druhém pololetí přeji všem žákům hodně úspěchů v dalším studiu. Nejvíce úspěchů i štěstí budou ovšem potřebovat žáci 9. třídy, které čekají přijímací zkoušky nebo přijímací řízení na střední školy a učební obory. Proto se budou muset hodně snažit, aby po prázdninách mohli začít studovat obor, který si zvolili. Za ZŠ Mgr. Jaroslava Parmová Komise rady obce a výbory zastupitelstva obce Máte-li zájem o informace z činnosti výborů a komisí, chcete-li se na jejich práci podílet, případně máte připomínky k dané oblasti kontaktujte předsedy: Komise výstavby a územního plánování: Ing. arch. Jaroslav Novosad, tel.: Komise hospodářství a služeb: Oldřich Solanský tel.: Komise sociální a pro obč. záležitosti Ing. Marie Divínová tel.: Komise školská, kulturní a sportu Mgr. Ludmila Linhartová tel.: Finanční výbor Petr Růčka tel.: Kontrolní výbor Ing. Petr Hajda tel.:

18 Informace z komisí, občanských sdružení, soukromých iniciativ a školských zařízení Komise školská, kulturní a sportu Poděkování Všem, kteří přispěli ke spokojenosti hráčů i diváků Turnaj v halové kopané III. ročník JUNIORCUP 2010 Výsledky: 1. Dolní Bečva A 2. Kelč 3. Rožnov p/r Všem, kteří pomohli zvládnout a zajistit, případně sponzorovat Dětský maškarní karneval - díky za Vaše dárky do kola štěstí - díky za nové stoly, židle, obsluhovací pult - díky organizačním pracovníkům na stanovištích Chystáme: O pohár starosty - volejbalový turnaj 12. ročník - hala ZŠ Dolní Bečva Začátek 9,00 hodin (propozice: Mezitřídní turnaj organizovaný žáky 9. třídy- 15,00 18,00 hodin hala ZŠ Dolní Bečva Přijetí osobností obce Mistrů republiky a reprezentantů, 15,30 hodin Obecní úřad Dolní Bečva Soubor písní a tanců Javořina Vás srdečně zve na "Valašské odpoledne" konané od 13 hodin v areálu fotbalového hřiště na Dolní Bečvě. Pro děti i dospělé bude připravena spousta zajímavých aktivit, které si budete moci sami vyzkoušet. K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika souboru Javořina. Podrobnější informace k akci uvedeme v dalším zpravodaji. 18

19 Do redakční pošty došlo Historie školství na Dolní Bečvě (pokračování) V první polovině dvacátých let stále ještě doznívaly důsledky hrozných válečných let. Hodně rodin ztratilo živitele, stále hrozila nezaměstnanost. Zdravotní stav dětí nebyl dobrý. Děti byly podvyživené, trpěly žaludečními potížemi a hlavně tuberkulóza si vyžadovala i dětské oběti, Nebylo školního roku, aby v každé škole nezemřely 2 3 děti. U dětí se často objevovaly rozsáhlé boláky, časté byly i nemoci očí. Hlavní příčinou tohoto stavu byly životní podmínky, ve kterých děti žily. Okénka v chalupách byla celoročně, hlavně v zimě, neprodyšně zabedněna, v jizbě plno horka, výparů, nečistoty a špíny, průměrně v malé jizbě žilo 6 10 lidí (2 3 rodiny). Mnohde společně s nimi, hlavně přes zimu a brzy na jaře, žilo i domácí zvířectvo (jehňata, kůzlata, selata). Takový stav se bral jako běžný, chyběla zdravotnická osvěta. V tomto směru výraznou akcí, přispívající ke změně myšlení zdejších lidí, byla akce Červeného kříže dne , která dlouho zůstala v paměti občanů a ve vzpomínkách mládeže. Tento den navštívila Dolní Bečvu divize Červeného kříže z Brna, kterou pozvala a propagaci i sál v restauraci p. Krby zajistila správa dolní školy. Uvedená divize byla kompletně vybavena. V její sestavě byl jeden lékař, jedna lékařka a řidič. Odpoledne byla v sále hostince přednáška pro školní mládež, které se sešlo přes 300. Lékařka poutavě vyprávěla o nakažlivých nemocech, hlavně o tuberkulóze a o základech hygieny. V další části pak zvala k zapojení se do Dorostu Červeného kříže. Obě přednášky byly doplněny zajímavými filmy a tak děti poprvé viděly pohybující se obrázky a byly nadšené. Večer pak byla přednáška pro dospělé. Sál byl opět nabitý. Při dobrovolné sbírce se vybralo 108 Kč, které se později využily na nákup školních pomůcek. V programu pro dospělé byla tři témata: a) Tuberkulóza b) Pohlavní nemoci c) Správná výchova kojenců a dítek. Učitelé, vědomi si choulostivosti druhého tématu, doporučovali jej vynechat. Dotyčný doktor však byl dokonale informovaný o zdravotním stavu zdejších občanů, na rozdíl od učitelů věděl, že pohlavní nemoci v obci značně řádí (bylo zde 16 vážných případů). Proto více než o tuberkulóze hovořil a na filmech ukazoval tehdy strašlivé důsledky pohlavních chorob. Obecenstvo se chovalo vzorně, napjatě naslouchalo a po přednášce odměnilo doktora bouřlivým potleskem. Ve druhé části přednášela lékařka o ošetřování a výchově dítek. Mimo to na filmu předvedla zařízení a život řádné rodiny a rodiny alkoholika. Také její vystoupení mělo úspěch. Občané Dolní Bečvy poprvé viděli film. Na závěr přednášek se 16 občanů přihlásilo do Červeného kříže. Kronikář k této akci píše: Kéž vezmou si zdejší lidé krásná a procítěná slova přednášejících k srdci, kéž dle nich postupují k výchově dítek, k životu společenskému a v boji proti nejstrašnějším nyní nepřátelům lidstva pohlavním nemocem, tuberkulóze a opilství. Potom i práce ve škole bude snadnější a lidé šťastnější. Během roku 1923 došlo konečně k opravám jak vnitřku, tak i venkovních prostor školy. Položila se nová podlaha v bytě správce školy a ten se mohl přestěhovat i s rodinou z prozatímního bytu v Solánském mlýně. Opravou plotů a hnojiště získala škola vlídnější vzhled. Do tříd byly instalovány nové tabule, zakoupila se nová kamna. Od roku 1911 nebylo místo druhého učitele obsazeno definitivně. Teprve ve školním roce byl do funkce řídícího učitele definitivně ustanoven dosavadní správce školy 19

20 Ferdinand Wimmer a mohl se tak na místo druhého učitele vyhlásit konkurz. V prvním termínu se nepřihlásil nikdo. Ve druhém podali žádosti Bedřich Křenek, rodák z Prostřední Bečvy a dosavadní učitel ze školy u mostu na Prostřední Bečvě a jeho choť paní Julie Křenková, rozená Kramolišová (dcera v minulém roce zemřelého gruntovníka Kramoliše z Dolní Bečvy u pily ). Ta rovněž působila na škole v Prostřední Bečvě. Obě žádosti byly přijaty a tak od školního roku začala dlouholetá učitelská éra pozdějšího řídícího Křenka, jehož rukama prošlo a na kterého dosud s láskou vzpomíná několik generací občanů Dolní Bečvy. Od roku 1921, kdy se začalo vážněji mluvit o přístavbě horní školy, již uplynuly dva roky a stále se nic nedělo, na žádost o subvenci úřady odpověděly až v roce Měly se předložit nové plány, které ovšem daný stavitel dodával postupně, napřed bez rozpočtu, potom bez podrobnějších cenových relací. A tak když konečně místní školní rada byla ochotna se do stavby pustit, přišel podzim a zase se muselo čekat. Stále se tak jedna třída učila v malé místnosti chalupy u Maléře (Dragouna) č. p.137. Majitel však již trval na tom, že třídu ve svém domku povolí jen do konce roku Ve školním roce nastoupil poslední válečný ročník dětí a bylo to znát. V horní škole se do první třídy přihlásilo jen 9 dětí. Ale i tak byly počty dětí vysoké celkem 122 dětí. 1. a 2. třída v jedné místnosti horní školy (proto dále se vyučovalo jen polodenně, což řadě rodičům velice vyhovovalo). Třetí třída u Maléřů. Učitelé se stále měnili. Správce školy byl stále Význar, jeho manželka Ludmila složila učitelské zkoušky a byla jmenována definitivní učitelkou. Krátce na škole působil František Jánoš, po jeho odchodu k vojenské službě byla do školy přidělená jako zatímní učitelka Anna Kadlecová Učitelé obou škol si byli vědomi významu četby knih u dětí a tak vyvíjeli maximální úsilí k tomu, aby zvyšovali počty knih v žákovské knihovně. Využívali darů (např. fy Brill v Rožnově 30 Kč, velkostatek 50 Kč, okresní školní rada 33 knih) na rozšíření knihovny. Tak již v roce 1924 měli v horní škole k dispozici celkem 145 svazků, v dolní škole ještě o něco více. V zimních měsících roku 1924 začaly se opět vařit polévky pro chudé a potřebné děti. Správy škol dostaly k tomu po 200 Kč od odboru okresní péče o mládež a z bývalého zemského válečného fondu. Přihlášení žáci platili měsíčně 2 Kč. Obědy vařily v kuchyni škol manželky správců škol. Pro obě školy byly významné nové volby do místní školní rady, které proběhly v březnu roku Za učitele byli do rady zvoleni oba správci škol a dále učitel Křenek. Za stranu čs. socialistů pak Kuběna Jan a Vachůn Josef, za stranu lidovou Růčka Cyril, Skalík Michal a Paprskář Vincenc, Kulišťák Josef za stranu republikánskou. Předsedou byl zvolen Kuběna Jan, místopředsedou Vachůn Josef. Oba dva byli příznivci školy a tak se konečně i přes negativní postoj lidoveckých zástupců přece jen změnil přístup této rady ke škole i učitelům. Projevilo se to především v tom, že již na podzim se začal nakupovat materiál na přestavbu horní školy ze subvence Kč, poskytnuté státními orgány. 20

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více