Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN

2 Jubilanti Březen Duben Vachůn Michal 81 let Růčka Rudolf 78 let Bělunek Josef 70 let Skalík Josef 78 let Mikunda František 78 let Divínová Marie 74 let Linhartová Milada 81 let Šustek Štěpán 73 let Lacina Milán 70 let Paprskářová Josefa 80 let Holiš František 83 let Krhůtek Michal 86 let Solanská Ludmila 77 let Vavřín Josef 76 let Kubják Josef 82 let Žitníková Vlasta 76 let Španihel Josef 77 let Švihlová Cecílie 76 let Romanová Marie 96 let Maléř Zdeněk 79 let Kulišťáková Františka 84 let Žitníková Ludmila 73 let Slavík Bohumír 70 let Vašek Oldřich 73 let Pařenicová Františka 82 let Hladíková Drahomíra 77 let Štůrala Oldřich 72 let Vavřínová Zdenka 71let Skalík Metoděj 74 let Skalíková Božena 70 let Závorková Marie 74 let Pařenica Oldřich 79 let Maléřová Věra 72 let Blinka Josef 72 let Michutová Jiřina 77 let Kulišťáková Jiřina 78 let Klimková Drahomíra 81 let Porubová Matylda 76 let Kulišťák Zdeněk 73 let Martyčáková Zdenka 72 let Fiurášková Celestína 94 let Kuběna Karel 76 let Ing. Zátopek František 72 let Přejeme Vám - zdraví a ať Vás rodina a přátelé i slovem hladí - hvězdičky ať se ve Vašich očích objeví a jsou posly nových nadějí - pohoda v žití od rána do večera ať zažene vrásky z Vašeho čela - ať Vás těší ten náš svět - a ať jste plni síly ještě mnoho let 2

3 Z obecního úřadu Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění na obci je možno získat i z úřední desky: Blahopřání K Mezinárodnímu dni žen přejeme všem ženám hodně lásky, štěstí, úcty a ještě více spravedlivějšího docenění v naší společnosti. V současném těžkém období mají ženy mnohem více náročnou úlohu a postavení, což vyžaduje hodně sil, vytrvalost, obětavost i bojovnost. Proto Vám přejeme do příštích dnů pevné zdraví, optimismus, úspěchy a také co nejvíce hezkých životních chvil a dnů, vděčnost a poděkování. Organizace KSČM Dolní Bečva Poplatek ze psa Upozornění pro držitelé psů starších 3 měsíců Poplatek ze psů platí držitel psa podle místa trvalého pobytu nebo sídla, výše poplatku ze psa na celém území obce Dolní Bečvy činí 200,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Za druhého a dalšího psa se platí poplatek 250,- Kč za kalendářní rok. Poplatek ze psa za rok 2010 je splatný k Žádáme občany, aby uhradili poplatek na základě složenky, kterou jste již obdrželi, nebo Vám bude doručena v nejbližších dnech. Částka na složence je předepsána podle dosavadní evidence obecního úřadu. Pokud tato částka nebude odpovídat skutečnosti, např. jiný počet psů, je nutné, aby změna byla oznámena prostřednictvím formuláře přihláška a odhláška psa. Rovněž žádáme občany, kteří psa již nevlastní nebo si psa nově pořídili, aby tuto skutečnost rovněž oznámili vyplněním výše zmíněného formuláře. Tento formulář je k dispozici na OÚ Dolní 3

4 Bečva a také ho naleznete na webových stránkách obce: Vyplněný formulář můžete odevzdat na OÚ osobně nebo zaslat i elektronickou poštou. Poplatek je možné zaplatit v pondělí od 8,00-11,00 a od 13,00-16,00 a středu od 13,00-16,00 hodin přímo v pokladně obecního úřadu Dolní Bečva, poštovní poukázkou na poště nebo bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu pro určení platby. Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva č. 1/2009 o místních poplatcích je zveřejněna na webových stránkách obce kde naleznete další potřebné informace k poplatku. Sociální služby Vsetín Domov pro seniory Podlesí Podlesí 342, Bystřička Trápí někoho ve Vašem okolí Alzheimerova choroba? Znáte řešení? Od byla zřízená nová sociální služba typu Domovy se zvláštním režimem v rámci stávajícího Domova pro seniory Podlesí, která poskytuje celoroční pobytové sociální služby osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a stálý dohled personálu. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Posláním Domova se zvláštním režimem v Podlesí je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, zajistit jejich bezpečí, důstojnost a dodržování lidských práv. Udržet jejich soběstačnost a zachované schopnosti co nejdéle. Vytvořit podnětné prostředí podobné domácímu, respektující individualitu jednotlivce. Cílová skupina pobytového zařízení jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, ženy i muži ve věku 27 let a výše. Kapacita zařízení: 18 lůžek. Kontakty: Vedoucí: Sociální pracovnice: Staniční sestra: Pro příjem žádostí: Holčáková M., ,

5 ROK 2010 A NAŠE SPORTOVNÍ VÝROČÍ Vstoupili jsme do roku 2010, roku významných výročí a událostí. Obsáhlá kniha vydaná v Ostravě a věnovaná sportovnímu dění v letech na Ostravsku a Valašsku mimo jiné zaznamenala, že na podzim roku 1940, to je před 70 lety, sešel se na Dolní Bečvě 17 členný přípravný výbor a byl založen SPORTOVNÍ KLUB, kterému pan Vladislav Žitník nabídl k pronájmu pozemek u řeky Bečvy se za účasti 54 členů konala valná hromada, byl zvolen výbor a předsedou se stal pan František Pavlíček, pracovník obce. Hřiště bylo upraveno a za finanční pomoci obce oploceno a postaveny dřevěné kabiny u potoka s výhledem na Radhošť. Nové hřiště pak přibylo a dodnes patří k nejkrásnějším na Valašsku v roce 1965, letos budeme slavit 45.výřočí. 40. výročí si připomínají letos lyžaři. V roce 1970 jejich přičiněním došlo ke zprovoznění vleku na Radhošti, který přispívá dodnes ke kvalitním výkonům našich lyžařů a zdraví občanů. První lyžařské závody se na Bečvě už konaly za účasti 15 mužů a 8 dorostenců. Závodní trať byla na Holé. O týden později se konal další závod, kterého se zúčastnilo 67 žáků. O tomto závodu napsal do kroniky i do novin pana farář Hurník. Do kostela přišlo v neděli jen 5 babiček, ministrant, varhaník a já. Ostatní mladí i staří mrzli a sledovali závody Pan farář Hruškovský se stal také příznivcem sportu. Nechyběl na zápasech fotbalu, zašel za šachisty a na sportovně společenské akce. Sportovci ho vyprovázeli na jeho přání i na poslední cestě. Vraťme se ale do současnosti, žijme přítomností. Právě v těchto dnech probíhala nejvýznamnější sportovní událost roku 2010 zimní OLYMPISJKÉ HRY ve Vancouvru v Kanadě. Kteří naši borci stáli na stupních vítězů? Komu jsme drželi palce zlaté Sáblíkové? Olympionici měli vynikající vzory. Letos uběhne 15 let od návštěvy 11 hvězd olympijského nebe v naší obci. Bylo to , kdy byli uvítáni vedením obce a pak besedovali s občany v pohostinství U Maléřů, kde sál praskal ve švech. Paní Věra Čáslavská hvězda olympiády v Tokiu a Mexiku po uvítání prohlásila: V takovéto sestavě jako jsme dneska u Vás, jsme ještě nebyli nikde a nikdy. Spolu tady s Vámi sedí držitelé 25 olympijských medailí 15 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzových Úsměvná a zajímavá vyprávění měl Emil Zátopek, Jiří Raška, Olga Křížová a další členové klubu olympioniků. Mezi námi Bečvany máme vynikající sportovce reprezentanty ve volejbalu, lyžování a dalších odvětvích, kteří proslavili naši obec v Česku i v zahraničí. O některých se můžete dočíst v knize Historie sportu na Dolní Bečvě autora Ing. Jaroslava Blinky vydané Lyžařským klubem Radhošť a za pomoci bečvanských sponzorů. Můžete si ji zakoupit včetně CD na obecním úřade za 150,- Kč. I obsah knihy potvrzuje, že naše obec a její občané jsou sportem zapálení, což je dobré, neboť sport posiluje naše zdraví a vylepšuje náš životní styl. Díky patří všem, kteří přispěli svými výkony k propagaci naší obce, rodičům, trenérům a sponzorům za podporu. Naši nejlepší mistři republiky budou přijati vedením obce Více se o nich dozvíte v příštím zpravodaji do zpravodaje zaslal: Radko Linhart 5

6 Poznámka: Chcete-li přiblížit vynikající, či zajímavé osobnosti z jakékoliv oblasti žijící, či pocházející z naší obce, napište příspěvek, rádi ho zveřejníme v dalším čísle zpravodaje. Svoz odpadu Svozový den čtvrtek netříděný odpad Popelnice: , , , Tříděný odpad: vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (bílý pytel) Kovy (bílý pytel) Mgr. Ludmila Linhartová Prosíme občany, pokud budou ekokontejnery zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. * Ze zasedání rady obce 1. Zpráva kontrolního výboru Rada obce vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru a doporučuje zastupitelstvu obce zprávu schválit. 2. Smlouvy 2.1. Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Ing. Jiří Štefl, Solanec pod Soláněm Rada obce vybrala nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Jiří Štefl, Solanec pod Soláněm 60 na zhotovení veřejného osvětlení v lokalitě Na Rovni a V Bilovém dvoře a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo podle přílohy Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Pavel Kuběja- Empemont, Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na rozšíření rozhlasového a varovného systému obce Dolní Bečva mezi obcí Dolní Bečva a firmou Pavel Kuběja Empemont, Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí dle přílohy. 6

7 2.3. Darovací smlouva mezi obcí a Diakonií ČCE- hospic CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a Diakonií ČCE- hospic CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí na poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč na doporučení komise sociální a SPOZ dle přílohy Darovací smlouva mezi obcí a Svazem neslyšících a nedoslýchavých, Vsetín Rada obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a Svazem neslyšících nedoslýchavých Vsetín na poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč dle přílohy Mandátní smlouva mezi obcí a firmou Domovina- ekologie, venkov, turistika Lichnov 147 Rada obce schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí a firmou Domovina-ekologie, venkov, turistika, Lichnov 147 na výkon autorského dozoru na stavbě cyklostezky dle přílohy Smlouva na dodávku vody č. 52, 441 Rada obce schvaluje smlouvu na dodávku vody č. 52,441 dle přílohy Smlouva na výsadbu stromořadí na projekt obnova lipové aleje a stromořadí na hřišti mezi obcí a Ing. Jiří Kovařík, Na včelíně, Rožnov pod Radhoštěm Rada obce schvaluje smlouvu na zpracování projektu obnovy lipové alej a stromořadí ve sportovním areálu mezi obcí a Ing. Jiřím Kovaříkem, Na včelíně Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy Smlouva na zpracování žádosti z ROP- posilovna, fitness mezi obcí a Mgr. Zdeňkem Hynkem, U Trojáku 4604, Zlín Rada obce schvaluje smlouvu na zpracování žádosti z ROP mezi obcí a Mgr. Zdeňkem Hynkem, U Trojáku 4604, Zlín dle přílohy Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. VaK /151/2005 mezi obcí a Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., RNDr. Leopoldem Orságem, Jesenická 1106, Vsetín Rada obce projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK/151/2005 s obcí, s tím že se domnívá, že nárůst hodinových sazeb je neúměrně vysoký v současné ekonomické situaci a navrhuje zvýšení max. o 5 %. RO žádá VaK Vsetín o přehodnocení návrhu Dodatek č. 8 ke Smlouvě č.001/01/db o nakládání s odpadem v obci Dolní Bečva s firmou AVE komunální služby s.r.o., pobočka Studénka, Oderská 838, Studénka Rada obce projednala návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v obci Dolní Bečva č. 001/01/DB na rok 2010 s tím, že navrhuje zvýšení sazby u separovaného sběru u položky igelitové pytle svoz z jednoho místa maximálně na 3000,- Kč bez DPH. 7

8 2.10. Smlouva na pronájem hrobového místa č. 51 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Vojkůvka s,r,o,, stavební a obchodní společnost, Dolní Bečva č.p. 336 Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou Vojkůvka s.r.o., stavební a obchodní společnost, Dolní Bečva č.p. 336 na výstavbu dešťové kanalizace pod nájezdem cyklostezky u mostu do Vigantic Smlouva na vypracování žádosti a studie proveditelnosti na projekt Dolní Bečva obnova aleje a ozelenění hřiště mezi obcí a Mgr. Zdeněk Hynek, U Trojáku 4604, Zlín Rada obce schvaluje smlouvu na vypracování žádosti a studie proveditelnosti do Operačního programu životního prostředí na projekt Dolní Bečva obnova aleje a ozelenění hřiště mezi obcí a Mgr. Zdeňkem Hynkem, U Trojáku 4604, Zlín dle přílohy Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace centra obce Dolní Bečva Rada obce schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace centra obce Dolní Bečva dle přílohy. 3. Zvýšení místního poplatku za odpad na rok OZV č. 3/2009 Rada obce doporučuje přijetí OZV č. 3/2009 ohledně zvýšení poplatku za odpad na rok 2011 z 350,-Kč na osobu na 400,- Kč z důvodů zvýšených skutečných nákladů v roce 2009 dle přílohy. 4. Rozpočet na rok 2010 Rada obce doporučuje ZO schválit rozpočet na rok 2010 dle přílohy. 5. Půjčka z FRB Rada obce doporučuje ZO schválit půjčku z FRB paní Marii Vaškové, Dolní Bečva č.p.403 na rekonstrukci koupelen. Starosta se zdržel hlasování. 6. Žádosti 6.1. Žádost pana Bronislava Jabůrka, Dolní Bečva č.p.400 Rada obce neschválila úhradu nákladů na pořízení regulačního ventilu na vodovodní přípojce k rodinnému domu č.p Dle sdělení provozovatele vodovodu VaK Vsetín, tlakové poměry v síti jsou stejné jako v době pořízení vod. přípojky, která je vždy realizována na náklady zájemce tj. vč. regulačního ventilu. Na vodovodní přípojce je ve vlastnictví obce pouze fakturační měřidlo. 8

9 6.2. Žádost Mudr. Olgy Klepsové, Dolní Bečva č.p.620, paní Jany Bolckové, Dolní Bečva č.p.269 a paní Evy Vaškové, Dolní Bečva č.p.359 Rada obce schválila úpravu fakturovaného vodného z důvodu výskytu dlouhodobého zvýšeného zákalu s odpočtem 10 m 3 na dům a uložila starostovi projednat s VaKem Vsetín pravidelné odkalování vodovodní sítě. 7. Různé 7.1. Vyjádření Policie ČR ohledně úpravy na silnici I/35 v části Na Rovni Rada obce vzala na vědomí vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství jihomoravského kraje, územní odbor dopravní inspektorát úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, Vsetín dle přílohy. Podle vyjádření Policie ČR nepatří rovný přehledný úsek v místní části Na Rovni mezi nehodové úseky. Mezi nehodové úseky se považuje úsek silnice, kde dojde během roku na 1 km minimálně k 20 nehodám. RO pověřuje starostu obce jednáním s Městskou policií Rožnov ohledně měření rychlosti ve zmiňovaném úseku Zpráva o kontrole v ZŠ a MŠ Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly hospodaření u příspěvkové organizace v ZŠ a MŠ Dolní Bečva za období dle přílohy Odpisový plán na rok ZŠ a MŠ Dolní Bečva Rada obce schvaluje odpisový plán na rok 2010 ZŠ a MŠ Dolní Bečva dle přílohy Zápis o vyřazení majetku k ZŠ a MŠ Dolní Bečva Rada obce schvaluje zápis o vyřazení majetku k ZŠ a MŠ Dolní Bečva dle přílohy Dovybavení galerie kuchyňským nábytkem a stoly a židlemi RO žádá PO ZŠ a MŠ o dovybavení kuchyňky dřezem s pracovní plochou, skříňkami na nádobí, 12 stoly a 48 židlemi pro příležitostné kulturně společenské akce obecní komise školské, kultury a sportu i školní Žádost o dotaci na splaškovou kanalizaci RO schvaluje podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o dotaci na splaškovou kanalizaci v rozsahu celého povoleného projektu od sportovního areálu až po vodojem Kofinancování projektů obce prodejem obecního lesa Rada obce navrhuje ZO možnost kofinancování projektů obce (multifunkční budova, prodloužení splaškové kanalizace) prodejem obecního lesa. Lesům české republiky, Hradec Králové a zveřejnění nabídky Aktualizace státní energetické koncepce ČR Rada obce doporučuje ZO schválit, aby Beskydy byly z energetické koncepce vyloučeny. (těžba uhlí na dole Frenštát p/r) Zodpovídá: pan Mana Termín:

10 7.9. Program ZO Zpráva KV a FV 2. Úprava rozpočtu Rozpočet na rok Smlouvy- kupní - darovací 6. Záměr prodeje obecního lesa 7. Různé úprava sjezdu k rod. domu č.p Změna v projektu revitalizace centra obce Rada obce vzala na vědomí změnu v projektu revitalizace centra obce, spočívající ve změně trasy přístupového chodníku k budově od jihu. RO ukládá starostovi a 1. místostarostce zabezpečit zpracování změny projekčně a projednat s poskytovatelem dotace změnu projektu Úprava stávajícího sjezdu podél řeky Bečvy k Vojkůvkovým, Dolní Bečva č.p. 363 a záměr propojení obecních komunikací Rada obce vzala na vědomí stanovisko vlastníka pozemku p.č. 1851/3,, že část pozemku pro zřízení příjezdu kolem řeky Bečvy prodá za 50 Kč/m 2. Rada doporučuje ZO schválit záměr propojení obecních komunikací p. č a 2649/35 za účelem zlepšení dopravní obslužnosti místní části U Tabulí. * Pojištění osob vykonávající veřejnou službu na rok 2010 Rada obce souhlasí s pojištěním osob vykonávající veřejnou službu na rok 2010 podle nabídky Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. se sídlem Římská 2135/45, Praha 2. Praha podle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 2. Ceník služeb 2.1. Ceník služeb ve sportovním areálu Rada obce schvaluje ceník služeb ve sportovním areálu na rok 2010 dle přílohy Ceník služeb na hřbitově Rada obce schvaluje ceník služeb na hřbitově na rok 2010 dle přílohy. 3. Oplocení cyklostezky kolem golfového areálu Rada obce schvaluje záměnu PP ochranných golfových sítí za poplastované pletivo okolo cyklostezky vúseku km 18,552-19,182 a 19,207-19,329 v délce 752m u golfového hřiště z důvodu delší životnosti použitého materiálu a ukládá Ing. Novosadové změnu projednat s poskytovatelem dotace, stavebním úřadem a projektantem. 4. Protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí Rada obce vzala na vědomí protokol o kontrolním zjištění ořezu dřevin rostoucích mimo leslipová alej a 2 lípy u kostela v k.ú. Dolní Bečva dle přílohy. ČIZP doporučuje kácení stromů a provedení nové výsadby. 10

11 5. Různé 5.1. Informace o provedení nového vybavení nábytkem galerie v tělocvičně Rada obce po dohodě s vedením školy schvaluje zakoupení 12 ks stolů na galerii pro příležitostné kulturně společenské akce, vybudování odděleného uzamykatelného skladu na stoly, židle a pojízdný kuchyňský nábytek. Finanční náklad dovybavení galerie tělocvičny uhradí příspěvková organizace MŠ a ZŠ Vyřazení telefonní ústředny v ZŠ a MŠ Rada obce schvaluje vyřazení telefonní ústředny v příspěvkové organizaci MŠ a ZŠ dle důvodové zprávy Žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Bečva o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Rada obce schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dolní Bečva vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle 9, se změnou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví s účinností od Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu údržby vodohospodářského zařízení č. VaK /151/2005s obcí Dolní Bečva aktualizace na rok 2010 Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK /151/2005 s obcí Dolní Bečva aktualizace na rok 2010 dle přílohy Smlouva na pronájem hrobového místa č. 402 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č Schválení záměru na rozšíření prostor školní družiny v ZŠ Rada obce schvaluje záměr vedení ZŠ a MŠ na rozšíření prostor školní družiny v ZŠ * Smlouvy 1.1. Smlouva o dílo mezi obcí a BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje smlouvu mezi obcí a BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí dle přílohy na zpracování úprav rozpočtu multifunkční budovy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva na finanční příspěvek za účelem zajištění dopravní obslužnosti ZK veřejnou autobusovou dopravou Rada obce schvaluje smlouvu č. O/123/2010/DOP mezi obcí Dolní Bečva a Zlínským krajem, Zlín, třída T. Bati 21, PSČ na zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva na pronájem hrobového místa č. 233 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č

12 2. Daň z přidané hodnoty za službu sběr, třídění využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Rada obce Dolní Bečva rozhodla o tom, že se k ceně za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Dolní Bečva uskutečňující na základě dohody připočte platná sazba z přidané hodnoty. Důvodová zpráva a ceník je přílohou usnesení. 3. Záměr obce pronajmout nemovitý majetek provozovnu kadeřnictví v budově č.p. 184 Rada obce vzala na vědomí výpověď z pronájmu v provozovně kadeřnictví Ivety Jurečkové, Prostřední Bečva č.p. 423 od a schvaluje vyhlášení záměru pronajmout nemovitý majetek k provozování kadeřnictví od Různé 4.1. Informace z Arcidiecézní charity Olomouc Rada obce vzala na vědomí informace Arcidiecézní charity Olomouc ve věci možnosti poskytnout finanční prostředky na živelnou katastrofu na Haiti Informace z poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha ve věci sněhové kalamity a činnosti ČEZu Rada obce vzala na vědomí informace z poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha ve věci projednání výjimečné situace v dodávce elektřiny při sněhové kalamitě Žádost o vyjádření k umístění Informační tabule pro čerpací stanici PHM Dolní Bečva Rada obce schvaluje umístění informační tabule pro čerpací stanici PHM Dolní Bečva podle přiloženého návrhu v situaci Žádost TJ Rožnov p/r o zapůjčení stolů a lavic na mezinárodní setkání campistů a karavanistů v Rožnově p/r ve dnech Rada obce schválí zapůjčení lavic a stolů zdarma, na setkání campistů a caravanistů v Rožnově, pokud bude akce nevýdělečná. Pokud je akce komerční a je vybíráno vstupné požaduje rada obce úhradu za zapůjčení stolů a židlí podle schváleného ceníku Žádost manželů Blinkových, Dolní Bečva č.p. 301 o změnu ÚP Rada obce doporučuje zařazení této žádosti do dalšího stupně projednávání nové územně plánovací dokumentace, pokud to bude možné. V opačném případě bude nutno posečkat do schválení nového ÚP a pak následně žádost řešit formou změny ÚP. 12

13 Ze zasedání zastupitelstva obce * Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru dle přílohy. 2. Zpráva finančního výboru Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru dle přílohy. 3. Úprava rozpočtu Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 V tis. Kč Snížení příjmů o 4121 Příjmy po úpravě Zvýšení výdajů o 315 Výdaje po úpravě Financování o úpravě 4889 Financování po úpravě 4889 Z toho tis Kč splátka úvěrů tis. Kč revolvingový úvěr tis. Kč úbytek finančních prostředků na základním běžném účtu 4. Rozpočet obce na rok 2010 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2010 dle přílohy s žádostí řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Bečva na dovybavení galerie v tělocvičně ZŠ kuchyňským nábytkem, stoly a židlemi. 5. Úvěrová smlouva KB a.s. Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schvaluje smlouvu o úvěru registrační číslo ve výši ,- Kč na předfinancování cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy mezi Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p.969 a Obcí Dolní Bečva. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k podpisu úvěrové smlouvy. 6. OZV č.3/2009- o zvýšení místního poplatku za odpad na rok 2011 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy. 7. Smlouvy Kupní smlouva mezi obcí a manžely Fárkovými, Dolní Bečva č. p. 33, manžely Balánovými, Dolní Bečva č.p.263, manžely Manovými, Dolní Bečva č.p.264 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej p. č. 2690/11 o výměře 12m 2 manželům Fárkovým, Dolní Bečva č.p.33, p. č. 2690/12 o výměře 17 m 2 manželům 13

14 Balánovým, Dolní Bečva č. p. 263, p. č. 2690/13 o výměře 60 m 2 manželům Manovým, Dolní Bečva č. p. 264 za cenu 50,- Kč /m 2, s tím že náklady související s převodem náklady na vyhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad hradí kupující. ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti na pozemkovou p. č. 794/4 o výměře 106 m 2 a spoluvlastnický podíl ve výši ideální 8/80 na pozemku p. č o výměře 320 m 2 dle přílohy. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 8. Záměr prodeje obecního lesa Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje obecního lesa dle důvodové zprávy pro potřeby spolufinancování dostavby multifunkční budovy a splaškové kanalizace v obci. Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení multifunkční budovy v navrženém rozsahu s prodloužením hlavního řádu splaškové kanalizace pouze v úseku sportovní areál multifunkční budova s financováním dlouhodobým komerčním úvěrem. 9. Půjčka z FRB Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení paní Marii Vaškové, bytem Dolní Bečva č. p. 403 ve výši 70 tis. Kč se splatností tři roky na opravy a modernizaci domu č. p. 403 na stavební p. č. 673 v k. ú. Dolní Bečva. 10. Různé Záměr propojení obecních komunikací. p. č a 2649/35 Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem propojení obecních komunikací p. č a 2649/35 za účelem zlepšení obslužnosti místní části u Tabulí Stanovisko obce k aktualizaci energetické koncepce Zastupitelstvo obce Dolní Bečva zásadně nesouhlasí s návrhem aktualizace státní energetické koncepce České republiky, která by v případě odsouhlasení vládou znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd a následně vytvoření nového problémového regionu. Nesouhlasíme: 1. s hlavní cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát Odůvodnění ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jámami. Další průzkumné práce by byly prováděny průzkumnou ražbou, což pro Beskydy znamená faktické zahájení hornické činnosti. 2. s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí rozhodnout především těžební společnost Odůvodnění stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl nechávat takto zásadní rozhodnutí o svém majetku na soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí možnost o svých strategických zásobách rozhodovat a oslabuje rozhodovací roli místních samospráv a občanů. 14

15 Návrh aktualizace státní energetické koncepce republiky ve své vnější podobě představuje, pokud se týká ložiska Frenštát, návrat k původní komunistické koncepci z 80 let 20. století, která počítala s vytěžením ložiska. Hodnota Beskyd je daleko vyšší než hodnota uhlí pod ním. Požadujeme, aby ložisko Frenštát bylo z návrhu aktualizace energetické koncepce vyřazeno Záměru umístění obecního znaku do znaku FC Dolní Bečva Zastupitelstvo obce schvaluje záměr umístění obecního znaku do znaku FC Dolní Bečva. Zastupitelstvo obce požaduje předložit ke schválení návrh umístění obecního znaku do znaku FC Dolní Bečva. DO REDAKCE BYLO ZASLÁNO: Základní škola informuje Pololetní prázdniny ukončily první pololetí školního roku 2009/2010, a jak se již stalo zvykem, ráda bych Vás opět s výsledky výchovně vzdělávací práce našich žáků seznámila. 28. ledna bylo žákům vydáno 159 vysvědčení, 80 chlapcům a 79 dívkám. Dohromady naši žáci zameškali hodin, tedy průměrně 40 hodin na žáka - všechny hodiny byly zákonnými zástupci žáků řádně omluveny. U všech žáků bylo chování hodnoceno jako velmi dobré, tedy na jedničku, a tak třídní učitelé nešetřili pochvalami. Na prvním stupni bylo uděleno 135 pochval, na druhém stupni 23 pochvaly. Za nerespektování školního řádu bylo na druhém stupni uděleno 9 napomenutí třídního učitele. V naší škole se žáci vedle předmětů povinných učí také povinně volitelným a nepovinným předmětům. Mezi volitelné patří německý jazyk, přírodopisné praktikum, informatika a základy administrativy. Náboženství a sborový zpěv se žáci učí jako předmět nepovinný. 15

16 Hodnocení vědomostí podle průměrů jednotlivých tříd vypadá takto: tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1,73 Průměr celkem 1,40 Na dobrém výsledku školy se nejvíce podíleli žáci s vyznamenáním bylo jich 102, z toho samých výborných dosáhlo 48 žáků - na 1. stupni 41 žák a na 2. stupni 7 žáků. Jeden žák neprospěl. Za pět měsíců školního roku 2009/2010 se naši žáci zúčastnili i několika kulturněvzdělávacích programů: třída pohádkové představení Maňáskového divadla Šternberk třída interaktivní naučná show Zatočte s ekoodpadem v Rožnově p.r chlapci-6.a 7. třída Jak se dříve zpracovávalo dřevo- Valašské muzeum v přírodě třída Nešťastný šafářův dvoreček - představení divadla Kapsa z Andělské Hory a 2. stupeň hudebně-vzdělávací programy skupiny MARBO- Kdo si zpívá, nezlobí a Kapela na turné a 7. třída divadelní představení Robinson Crusoe - divadlo Nový Jičín třída Veletrh vzdělávání ve Vsetíně třída Maňáskový preventivní program a 2. stupeň hudebně-vzdělávací program cimbálové muziky Réva stupeň muzikál Jak Ferda pomohl maminkám třída projektový den - Příběhy bezpráví stupeň Multimediální program Indie- královna Orientu v kině Panorama v Rožnově p.r a 2. stupeň Mikulášská nadílka třída výstava Sever a jih- české polární výzkumy-zámek Valašské Meziříčí třída přednáška Dospívání 7. třída přednáška Poruchy příjmu potravy 9. třída přednáška Prenatální vývoj třída knihovnická lekce- Naučná literatura a encyklopedie třída knihovnická lekce- Cesta do pravěku 16

17 Předvánoční Vídeň - jazykově-poznávací zájezd a 2. stupeň Hledáme svůj styl - hudebně-vzdělávací program skupiny Ziggyho Horvátha a 2. stupeň Vánoční program třída knihovnická lekce- Poznáváme sami sebe a 9. třída divadelní představení Malované na skle - divadlo Nový Jičín V listopadu 2009 se naši žáci 9. třídy zúčastnili projektu Stonožka, který celostátně připravila agentura SCIO. Jednalo se o testování vědomostí a dovedností žáků v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. A toto jsou výsledky, které porovnávají procentuální čistou úspěšnost našich žáků v celostátním rámci. ČR Dolní Bečva Český jazyk Matematika OSP Výborných výsledků dosáhli: Český jazyk Matematika OSP A. Vysloužil P. Proroková 82 T. Viktorinová 81 Ve druhém pololetí přeji všem žákům hodně úspěchů v dalším studiu. Nejvíce úspěchů i štěstí budou ovšem potřebovat žáci 9. třídy, které čekají přijímací zkoušky nebo přijímací řízení na střední školy a učební obory. Proto se budou muset hodně snažit, aby po prázdninách mohli začít studovat obor, který si zvolili. Za ZŠ Mgr. Jaroslava Parmová Komise rady obce a výbory zastupitelstva obce Máte-li zájem o informace z činnosti výborů a komisí, chcete-li se na jejich práci podílet, případně máte připomínky k dané oblasti kontaktujte předsedy: Komise výstavby a územního plánování: Ing. arch. Jaroslav Novosad, tel.: Komise hospodářství a služeb: Oldřich Solanský tel.: Komise sociální a pro obč. záležitosti Ing. Marie Divínová tel.: Komise školská, kulturní a sportu Mgr. Ludmila Linhartová tel.: Finanční výbor Petr Růčka tel.: Kontrolní výbor Ing. Petr Hajda tel.:

18 Informace z komisí, občanských sdružení, soukromých iniciativ a školských zařízení Komise školská, kulturní a sportu Poděkování Všem, kteří přispěli ke spokojenosti hráčů i diváků Turnaj v halové kopané III. ročník JUNIORCUP 2010 Výsledky: 1. Dolní Bečva A 2. Kelč 3. Rožnov p/r Všem, kteří pomohli zvládnout a zajistit, případně sponzorovat Dětský maškarní karneval - díky za Vaše dárky do kola štěstí - díky za nové stoly, židle, obsluhovací pult - díky organizačním pracovníkům na stanovištích Chystáme: O pohár starosty - volejbalový turnaj 12. ročník - hala ZŠ Dolní Bečva Začátek 9,00 hodin (propozice: Mezitřídní turnaj organizovaný žáky 9. třídy- 15,00 18,00 hodin hala ZŠ Dolní Bečva Přijetí osobností obce Mistrů republiky a reprezentantů, 15,30 hodin Obecní úřad Dolní Bečva Soubor písní a tanců Javořina Vás srdečně zve na "Valašské odpoledne" konané od 13 hodin v areálu fotbalového hřiště na Dolní Bečvě. Pro děti i dospělé bude připravena spousta zajímavých aktivit, které si budete moci sami vyzkoušet. K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika souboru Javořina. Podrobnější informace k akci uvedeme v dalším zpravodaji. 18

19 Do redakční pošty došlo Historie školství na Dolní Bečvě (pokračování) V první polovině dvacátých let stále ještě doznívaly důsledky hrozných válečných let. Hodně rodin ztratilo živitele, stále hrozila nezaměstnanost. Zdravotní stav dětí nebyl dobrý. Děti byly podvyživené, trpěly žaludečními potížemi a hlavně tuberkulóza si vyžadovala i dětské oběti, Nebylo školního roku, aby v každé škole nezemřely 2 3 děti. U dětí se často objevovaly rozsáhlé boláky, časté byly i nemoci očí. Hlavní příčinou tohoto stavu byly životní podmínky, ve kterých děti žily. Okénka v chalupách byla celoročně, hlavně v zimě, neprodyšně zabedněna, v jizbě plno horka, výparů, nečistoty a špíny, průměrně v malé jizbě žilo 6 10 lidí (2 3 rodiny). Mnohde společně s nimi, hlavně přes zimu a brzy na jaře, žilo i domácí zvířectvo (jehňata, kůzlata, selata). Takový stav se bral jako běžný, chyběla zdravotnická osvěta. V tomto směru výraznou akcí, přispívající ke změně myšlení zdejších lidí, byla akce Červeného kříže dne , která dlouho zůstala v paměti občanů a ve vzpomínkách mládeže. Tento den navštívila Dolní Bečvu divize Červeného kříže z Brna, kterou pozvala a propagaci i sál v restauraci p. Krby zajistila správa dolní školy. Uvedená divize byla kompletně vybavena. V její sestavě byl jeden lékař, jedna lékařka a řidič. Odpoledne byla v sále hostince přednáška pro školní mládež, které se sešlo přes 300. Lékařka poutavě vyprávěla o nakažlivých nemocech, hlavně o tuberkulóze a o základech hygieny. V další části pak zvala k zapojení se do Dorostu Červeného kříže. Obě přednášky byly doplněny zajímavými filmy a tak děti poprvé viděly pohybující se obrázky a byly nadšené. Večer pak byla přednáška pro dospělé. Sál byl opět nabitý. Při dobrovolné sbírce se vybralo 108 Kč, které se později využily na nákup školních pomůcek. V programu pro dospělé byla tři témata: a) Tuberkulóza b) Pohlavní nemoci c) Správná výchova kojenců a dítek. Učitelé, vědomi si choulostivosti druhého tématu, doporučovali jej vynechat. Dotyčný doktor však byl dokonale informovaný o zdravotním stavu zdejších občanů, na rozdíl od učitelů věděl, že pohlavní nemoci v obci značně řádí (bylo zde 16 vážných případů). Proto více než o tuberkulóze hovořil a na filmech ukazoval tehdy strašlivé důsledky pohlavních chorob. Obecenstvo se chovalo vzorně, napjatě naslouchalo a po přednášce odměnilo doktora bouřlivým potleskem. Ve druhé části přednášela lékařka o ošetřování a výchově dítek. Mimo to na filmu předvedla zařízení a život řádné rodiny a rodiny alkoholika. Také její vystoupení mělo úspěch. Občané Dolní Bečvy poprvé viděli film. Na závěr přednášek se 16 občanů přihlásilo do Červeného kříže. Kronikář k této akci píše: Kéž vezmou si zdejší lidé krásná a procítěná slova přednášejících k srdci, kéž dle nich postupují k výchově dítek, k životu společenskému a v boji proti nejstrašnějším nyní nepřátelům lidstva pohlavním nemocem, tuberkulóze a opilství. Potom i práce ve škole bude snadnější a lidé šťastnější. Během roku 1923 došlo konečně k opravám jak vnitřku, tak i venkovních prostor školy. Položila se nová podlaha v bytě správce školy a ten se mohl přestěhovat i s rodinou z prozatímního bytu v Solánském mlýně. Opravou plotů a hnojiště získala škola vlídnější vzhled. Do tříd byly instalovány nové tabule, zakoupila se nová kamna. Od roku 1911 nebylo místo druhého učitele obsazeno definitivně. Teprve ve školním roce byl do funkce řídícího učitele definitivně ustanoven dosavadní správce školy 19

20 Ferdinand Wimmer a mohl se tak na místo druhého učitele vyhlásit konkurz. V prvním termínu se nepřihlásil nikdo. Ve druhém podali žádosti Bedřich Křenek, rodák z Prostřední Bečvy a dosavadní učitel ze školy u mostu na Prostřední Bečvě a jeho choť paní Julie Křenková, rozená Kramolišová (dcera v minulém roce zemřelého gruntovníka Kramoliše z Dolní Bečvy u pily ). Ta rovněž působila na škole v Prostřední Bečvě. Obě žádosti byly přijaty a tak od školního roku začala dlouholetá učitelská éra pozdějšího řídícího Křenka, jehož rukama prošlo a na kterého dosud s láskou vzpomíná několik generací občanů Dolní Bečvy. Od roku 1921, kdy se začalo vážněji mluvit o přístavbě horní školy, již uplynuly dva roky a stále se nic nedělo, na žádost o subvenci úřady odpověděly až v roce Měly se předložit nové plány, které ovšem daný stavitel dodával postupně, napřed bez rozpočtu, potom bez podrobnějších cenových relací. A tak když konečně místní školní rada byla ochotna se do stavby pustit, přišel podzim a zase se muselo čekat. Stále se tak jedna třída učila v malé místnosti chalupy u Maléře (Dragouna) č. p.137. Majitel však již trval na tom, že třídu ve svém domku povolí jen do konce roku Ve školním roce nastoupil poslední válečný ročník dětí a bylo to znát. V horní škole se do první třídy přihlásilo jen 9 dětí. Ale i tak byly počty dětí vysoké celkem 122 dětí. 1. a 2. třída v jedné místnosti horní školy (proto dále se vyučovalo jen polodenně, což řadě rodičům velice vyhovovalo). Třetí třída u Maléřů. Učitelé se stále měnili. Správce školy byl stále Význar, jeho manželka Ludmila složila učitelské zkoušky a byla jmenována definitivní učitelkou. Krátce na škole působil František Jánoš, po jeho odchodu k vojenské službě byla do školy přidělená jako zatímní učitelka Anna Kadlecová Učitelé obou škol si byli vědomi významu četby knih u dětí a tak vyvíjeli maximální úsilí k tomu, aby zvyšovali počty knih v žákovské knihovně. Využívali darů (např. fy Brill v Rožnově 30 Kč, velkostatek 50 Kč, okresní školní rada 33 knih) na rozšíření knihovny. Tak již v roce 1924 měli v horní škole k dispozici celkem 145 svazků, v dolní škole ještě o něco více. V zimních měsících roku 1924 začaly se opět vařit polévky pro chudé a potřebné děti. Správy škol dostaly k tomu po 200 Kč od odboru okresní péče o mládež a z bývalého zemského válečného fondu. Přihlášení žáci platili měsíčně 2 Kč. Obědy vařily v kuchyni škol manželky správců škol. Pro obě školy byly významné nové volby do místní školní rady, které proběhly v březnu roku Za učitele byli do rady zvoleni oba správci škol a dále učitel Křenek. Za stranu čs. socialistů pak Kuběna Jan a Vachůn Josef, za stranu lidovou Růčka Cyril, Skalík Michal a Paprskář Vincenc, Kulišťák Josef za stranu republikánskou. Předsedou byl zvolen Kuběna Jan, místopředsedou Vachůn Josef. Oba dva byli příznivci školy a tak se konečně i přes negativní postoj lidoveckých zástupců přece jen změnil přístup této rady ke škole i učitelům. Projevilo se to především v tom, že již na podzim se začal nakupovat materiál na přestavbu horní školy ze subvence Kč, poskytnuté státními orgány. 20

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2013 1 ZÁŘÍ BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ŘÍJEN Maléř Svapluk 72 Hrstková Vlasta 85 Ostřanská Marie 70 Krištofová Jindřiška 83 Kuběnová Marie 74 Kadlubiecová Jindřiška 83

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

www.hornibecva.cz Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva vás srdečně zvou na promítání filmu

www.hornibecva.cz Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva vás srdečně zvou na promítání filmu Zpravodaj obce Horní Bečva duben 2010 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Numerologie Ve středu 14. dubna 2010 v 17.00 hodin v Místní knihovně, těšíme se na Vaši návštěvu. Pozvánka na Skřivana Srdečně zveme

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva LEDEN - ÚNOR 2012 1 Jubilanti LEDEN ÚNOR Zmrzlíková Miroslava 93 let Kulišťáková Lenka 76 let Pařenicová Jarmila 74 let Solanský Vladislav 70 let Solanský Rudolf 72 let Tesařová

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Tříkrálová sbírka. Vážení spoluobčané, Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč

Tříkrálová sbírka. Vážení spoluobčané, Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, rok 2012 byl rokem významných kulturních a společenských akcí, sportovních úspěchů a také rokem investičních akcí, které přispěly ke zvelebení

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 31. května 2008

číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 31. května 2008 11 číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty fotopel Vážení spoluobčané, do rukou se Vám opět dostává Zpravodaj a vzhledem k tomu, že se jedná o první vydání v tomto roce, dovolte mi, abych Vás všechny

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi.

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi. SLOVO REDAKC E začíná podzim. Nic překvapivého. Školákům vláčejícím aktovky i nám ostatním, chystajícím se na burčák, plískanice a mlhy se jen švitořivě vysmívají vlaštovky, které se na svou jižní dovolenou

Více