Český svaz včelařů, o.s., Křemencova 8, PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz včelařů, o.s., Křemencova 8, 115 24 PRAHA 1"

Transkript

1 Český svaz včelařů, o.s., Křemencova 8, PRAHA 1 Na základě rozhodnutí předsednictva RV ČSV vyhlašuje poptávkové řízení na naprogramování a zprovoznění software pro Centrální informační systém, dále jen CIS. Požadujeme vytvoření centrální databáze ČSV pro kompletní evidenci členské základny s napojením na všechny potřebné úrovně svazu. CIS by měl běžet v prostředí internetu, aby byl pro všechny uživatele dostupný kdekoliv a kdykoliv. Základem by měla být internetová databáze členské základny a jednotlivých organizací. Měla by zajistit možnost připojení s k datům pomocí standardních možností běžného uživatele a odpadá tak nutnost mít v počítači nainstalovaný speciální software pro správu dat. Rovněž zajišťuje bezproblémový přístup k datům z hlediska budoucnosti a kompatibility zobrazení a aktualizace. Parametry hodnocení: cena váha 85%, záruka 10%, termín dodání 5%. Nabídky předejte na podatelnu Českého svazu včelařů,o.s., Křemencova 8, Praha 1., v zalepené obálce s nápisem NEOTVÍRAT poptávkové řízení CIS. Uzávěrka nabídek je , v 15:00 hodin. Otevírání obálek proběhne v 10:00 hod Současný stav a jeho nedostatky V dnešní době existuje několik variant databáze členské základny pro potřeby ZO a OV a RV. V aktuálním stavu mnoho základních organizací disponuje vlastní členskou základnou, kterou eviduje buď v programu Evidence ZO, nebo v různě upravených excelovských souborech. Další forma členské základny je používána na okresních organizacích, které buď používají program Evidence OV, nebo přizpůsobené excelovské soubory. V přiložených souborech jsou screeny s aplikace EvidenceZO, která je na adrese: včetně kompletního manuálu k aplikaci. Sjednocení členské základny nastává až na ústředí, kde koluje dle jednotlivých potřeb přizpůsobený excelovský soubor doplněný o makra, aby jednotliví uživatelé měli k dispozici potřebná data. Aktuální nedostatky tohoto systému spočívají hlavně v rychlosti aktualizací jednotlivých dat a potřebných formulářů pro efektivní chod evidence členské základny. Data se musí mezi jednotlivými subjekty přeposílat mailovou korespondencí a ručně aktualizovat v příslušných databázích. Na základě tohoto postupu vzniká i jistá časová prodleva, která pak komplikuje práci nadřízeným orgánům. Dalším nedostatkem tohoto procesu je obrovská míra papírové korespondence mezi jednotlivými úrovněmi, která by se měla postupně omezovat. Poslední nedostatek spočívá v neefektivním způsobu aktualizace jednotlivých formulářů pro vedení členské základny a vytváření statistik pro příslušné orgány. Způsob řešení Centrální databáze by měla běžet v prostředí internetu, aby byla pro všechny uživatele dostupná kdekoliv a kdykoliv. Internetová databáze zajišťuje možnost připojení se k datům pomocí standardních možností běžného uživatele a odpadá tak nutnost mít v počítači nainstalovaný speciální software pro správu dat. Rovněž zajišťuje bezproblémový přístup k datům z hlediska budoucnosti a kompatibility

2 zobrazení a aktualizace. Databáze musí být vytvořena dle potřeb jednotlivých úrovní řízení svazu. Celá databáze by se vyvíjela na základě nabitých zkušeností od základních organizací a potřeb ústředí. Uživatelské přístupy ČSV se skládá z 1100 základních organizací a eviduje cca členů. Do systému bude mít přístup pouze organizačních složka svazu, kde je požadováno vertikální a horizontální přístupové oprávnění. Pro jednotlivé složky se požaduje přístup na úrovni základní organizace, okresní organizace, centrální přístupy s možností vytvořit ze své úrovně další přístup o stejné nebo menší úrovni, přístup pro nečleny (zaměstnance). Požadované výstupy Aplikace musí zajišťovat komunikaci s dalšími aplikacemi pomocí různých exportů. Exporty budou hlavně probíhat pomocí souborů XML, DBF, XLSX, CSV. Data jsou požadována např. Postservisem pro rozesílání časopisu. Pro různé přehledové a statistické materiály jsou požadované grafické výstupy v podobě oblastních, sloupcových a koláčových grafů. Všechny tiskové výstupy z aplikace budou probíhat pomocí formátu PDF. Přidávání a úpravy výstupů do PDF, musí jít do jisté míry editovat a přidávat z uživatelského prostředí a nebyl by nutný programátorský zásah. Mezi tiskové výstupy patří např: formuláře pro vnitřní použití, historie změn v evidenci, oběžníky, formuláře pro různé typy dotací. Ostatní výstupy by měly být pouze zobrazení pro uživatele potřebných informací a možnost tisku pouze informační oblasti. Validace dat U všech vstupních polí požadujeme validaci vkládaných hodnot dle obecného platného typu. Možnost validaci polí vypnout pro vložení dat, které nepodléhají českým konvencím. Historie změn V CISu musí být možnost vrátit se k předchozím vloženým hodnotám pomocí historie záznamů. Musí být dohledatelné kdo, kdy provedl jakou změnu. Všechny zásadní údaje se nesmí nikdy smazat, musí se přesouvat do archivu. Modifikovatelnost Celý systém by byl vyvíjen na míru svazovým potřebám. V budoucnu počítáme s dalšími moduly jako jsou: 1. úkolovník, centrální kalendář v rámci ústředí (dovolená, nepřítomnost) 2. kontakty členěné dle skupin (svazové, nesvazové) 3. evidence knihoven (při ZO, povinné výtisky pro knihovny dané zákonem) 4. evidence došlé pošty 5. evidence došlých požadavků na dotace EU 6. evidence členských příspěvků 7. sumář pro úrazové pojištění pro členy (jednotlivě) a VK (hromadně) 8. evidence členů VKM

3 Nápověda a přístupnost Celý systém musí být doplněn globální nápovědou a kontextovou nápovědou. Možnost plynulého přechodu z kontextové nápovědy do globální. V nápovědě musí jít vyhledávat standardním způsobem. Aplikace musí být uživatelsky přívětivá a dobře ovladatelná pro starší osoby. Evidovaná data Data vychází z XLS souboru s evidencí včelařů, který se v současné době používá na centrále ČSV. Současně s tímto souborem existuje aplikace Evidence ZO, ve které se evidují další informace o včelařích a slouží v základních organizacích pro rozdělování dotací a evidenci členů. Obecná struktura dat V přiloženém XLS souboru je popsána základní struktura dat s požadovanými typy hodnot pro evidenci dat. V souboru XLS jednotlivé záložky popisují evidenční bloky systému. Člen Základní evidenční blok systému je člen, ze kterého vychází všechny zásadní informace pro chod ČSV. Člena do evidence vkládá příslušná ZO a udržuje údaje aktualizované. U člena se evidují osobní údaje, doručovací adresy, údaje o včelstvech a stanovištích, příslušnost včelstva k ZO, funkce člena v organizaci, vyznamenání, statistiky (evidence včelstev k příslušným datům), bankovní kontakty a vygenerování velikosti dotace. Dále se musí evidovat nečleni a zahraniční odběratelé časopisů. Odběr časopisů: ZO při hlášení člena zatrhne Včelařství, dále tam bude pole je rodina s - číslo chovatele. Na ústředí automaticky se vyhodnotí nový člen, kde bude v sestavě je rodina s. Proběhne rozhodovací proces, 2. člen obdrží OVP, 3. člen Včelára. Pak ručně podle společné adresy pošle vše jednou zásilkou nebo ne. Základní organizace (ZO) ZO shromažďuje a zapisuje data od svých registrovaných i neregistrovaných členů. Základní organizace se spravují z centrálního přístupu. Minimálně jeden ze členů příslušné organizace má vkládací a editační přístup do členské základny a zadání informací důležitých pro chod ZO. Okresní organizace (OO) OO slouží pro koordinaci ZO. OO má možnost pouze prohlížet členskou základnu u ZO, které spadají do příslušné oblasti. Oblast nemusí být totožná se státním rozdělením republiky. Minimálně jeden ze členů z příslušné členské základny má právo editovat informace o OO. Krajský koordinační výbor (KKV) KKV slouží pro koordinaci OO. KKV má možnost pouze prohlížet členskou základnu u ZO, které spadají do příslušné oblasti. Oblast nemusí být totožná se státním rozdělením republiky. Minimálně jeden ze členů členské základny má právo editovat informace o KKV.

4 Ústřední organizace (UO) sekretariát Kompletní přehled nad všemi údaji a možnost definovat základní parametry pro celý chod systému a ČSV. Součástí UO je sekretariát, kde je statutární zastoupení svazu. Musí se zde definovat ZO, OO, KKV. Na úrovni sekretariátu vstupují do aplikace lidé(správci), kteří nepatří do členské základny, ale disponují s daty z hlediska svého pracovního zařazení. Dle svého zařazení budou mít možnost pracovat pouze s určitými částmi agendy. Přednášky Přehledový seznam s přednáškami pro jednotlivé složky ČSV. Přednášející může být vybírán ze seznamu učitelů včelařství, přednášejících odborníků nebo externista. Přednášející odborníci jsou definování jako funkce v členské základně. Funkce a pozice V rámci ČSV mají lidé z členské základny různé pozice, které je nutné definovat u jednotlivých členů. Tyto funkce se občas mění, a proto je nutné mít možnost je editovat. Z těchto definic se musí vytvářet tiskové výstupy. Některé funkce mají vliv na některé zásilky. Svépomocný fond Sledování historie výplat ze SF jednotlivým členům včetně dokumentace o vzniklé škodě. Komise Definice komisí pro jednotlivé složky ČSV. Přiřazení členů do jednotlivých funkcí v komisích. Bezpečnost Aplikace bude shromažďovat velké množství dat, které budou neustále narůstat. Data v databázi spadají do kategorie osobních údajů, na která jsou kladeny velké bezpečnostní požadavky. CIS vyžaduje komunikaci v šifrovaném přenosu dat. Vyžadovaní ze strany aplikace bezpečné heslo a správný proces pro obnovu hesla při jeho ztrátě. Nedílnou součástí bezpečnosti musí být logování přístupů do systému. ČSV vyžaduje v rámci smluvního vztahu zachovat mlčenlivost a nezneužití přístupu k důvěrným datům. Při zjištění bezpečnostního rizika okamžitě informovat ČSV a být nápomocni při nápravě. Nedodržení těchto úmluv bude sankcionována dle budoucího smluvního vztahu. Import stávajících dat Požadujeme import stávajících dat do nového CIS

5 Termín zprovoznění 07/2013 zahájení testovacího provozu 08/2013 ostrý provoz Základní zaškolení Do CIS je nutné provést detailní zaškolení vybraných osob, které budou dále zaškolovat členskou základnu. Součástí zaškolení musí být kopírovatelný manuál k aplikaci. Technická podpora a záruka Technická podpora pro řešení výjimečných situací. Vyžadujeme technickou podporu po telefonu, e- mailu, popřípadě Teamvieweru v rámci služeb servisu. Tato podpora by měla být k dispozici v pracovní dny. Záruční servis je požadován minimálně v délce 3 let od uvedení řešení do produkčního provozu a vztahuje se na veškeré závady, které ČSV uplatní u dodavatele. Drobné závady se musí odstranit do 2 pracovních dnů. Kritické závady bránící chodu aplikace se musí začít odstraňovat bez prodlení po nahlášení.

6 Screeny z aplikace EvidenceZO Obr 1: Základní pohled

7 Obr 2: Člen - editace/přidávání informací

8 Obr 3: Člen - informace ke včelstvům

9 Obr 4: Tisková sestava - seznam formulářů

10 Obr 5: Nastaveni 1

11 Obr 6: Nastavení 2

12 Obr 7: Nastavení 3

13 Obr 8: Nastavení 4 Obr 9: Nastavení 5

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více