Manuální porcování. Ergonomické manuální porcování a kontrolní vážení pro vyšší zisk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuální porcování. Ergonomické manuální porcování a kontrolní vážení pro vyšší zisk"

Transkript

1 Ergonomické manuální porcování a kontrolní vážení pro vyšší zisk Nezáleží na tom, zda hovoříme o studentech, stavebních dělnících, kancelářských zaměstnancích nebo o zaměstnancích u výrobní linky v potravinářském provozu: zdraví a pracovní výkonnost všech ovlivňují podmínky panující v jejich primárním pracovním prostředí. Míra, do jaké by se měli výrobci potravin zabývat působením prostředí na zaměstnance ve výrobě, se liší případ od případu. Rozhodně by se však měli zabývat situací zaměstnanců pracujících v úseku manuálního porcování a kontrolního vážení. Jestliže kontrolní váhu využíváte pouze několik minut denně, nemusí být ergonomie pracoviště nejvyšší prioritou. Jestliže se zaměstnanci zabývají kontrolním vážením několik hodin denně, měla by hlediska, jako například rychlé zobrazení spolehlivých výsledků, optimalizovaná rychlost procesu a vysoká úroveň ergonomie, činit základ při rozhodování o nákupu té či oné váhy. Samozřejmě kromě dalších důležitých kvalitativních faktorů, jako jsou například hygienická konstrukce, robustnost nebo návaznost dat. Proč je ergonomie zásadní? Ergonomie snižuje zbytečné vystavování zaměstnanců účinkům opakované námahy díky vyššímu pohodlí. Mezi přínosy dobré ergonomie pro výrobní podniky patří: zkrácení prostojů zaměstnanců vyšší průchodnost procesů méně ztrát v důsledku přeplňování obalů Tato bílá kniha se zabývá úkony při porcování / kontrolním vážení a obsahuje rady a podněty k ergonomické instalaci stolních vah při zohlednění některých faktorů, například řízení jednotlivých úkonů, umístění váhy, použití specializovaného software, pohodlného čtení obsahu displeje nebo správného držení těla obsluhy váhy. Výsledkem ergonomické optimalizace pracoviště jsou spokojenější zaměstnanci a vyšší provozní zisk. Obsah 1 Ergonomická hlediska 2 Manuální kontrolní vážení a porcování 3 Zjednodušení díky inteligentním funkcím 4 Specializované nástroje pomáhají zjednodušit interakci obsluhy 5 Shrnutí 6 Další zdroje

2 1 Ergonomická hlediska Ergonomie je proces přizpůsobování pracovního prostředí (vybavení atd.) fyzickým požadavkům a omezením zaměstnanců. Jedná se tedy o přímý opak procesu, kdy jsou zaměstnanci nuceni přizpůsobit se povaze vykonávané práce, což může mít z dlouhodobého hlediska neblahý vliv na jejich fyzické zdraví (Encyklopedie pro malé podniky, Gale Group). Jednoduše řečeno, ergonomie je mezioborová disciplína, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení přístrojů a pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka. Dle Chrise Adamse, předního představitele průmyslového designu, je použití ergonomických zásad proces obsahující tři základní kroky. Nejprve je třeba pochopit a popsat úkol v ideálním případě ve spolupráci s osobou vykonávající úkol, protože tato osoba bude pravděpodobně nejlépe chápat problematiku současného pracoviště. Po sepsání všech kroků identifikujte oblasti, které můžete optimalizovat z ergonomického hlediska. Může se jednat například o výběr váhy, konfiguraci, rozvržení pracoviště a harmonogram přestávek. Zjednodušení úkolu Jednou z oblastí, která může znamenat okamžitý přínos, je zjednodušení úkolu. Toho lze dosáhnout snížením počtu fyzických úkonů a jejich usnadněním. Čím méně školení a/nebo dovedností úkon vyžaduje, tím rychleji jej obvykle lze dokončit. Používání ergonomických nástrojů Pochopení a popis úkolu Ergonomické nástroje zlepšují mechaniku lidského těla. Dobrý nástroj funguje jako prodloužení těla a rozšiřuje jeho možnosti. Některé nástroje mohou zvyšovat rychlost práce při plnění úkolů. Správně navržené nástroje mohou zlepšit i více než jednu oblast, na kterou se zaměřujete z hlediska ergonomie. 2 Manuální kontrolní vážení a porcování Ve výrobě potravin představuje manuální porcování a kontrolní vážení častý proces, jehož cílem je kontrolovat výrobu a zajistit, aby zákazníci vždy obdrželi přesně takové množství výrobku, které je uvedeno na etiketě. Manuální kontrolní vážení je opakovaný úkon, kde ergonomická optimalizace pracoviště obvykle znamená výrazný přínos. Obsluha je na tomto pracovišti totiž pod stálým tlakem, aby svoji každodenní práci splnila včas a aby veškeré odvážené zboží splňovalo stanovený rozsah tolerance. Ergonomická optimalizace pracoviště může znamenat více pohodlí pro obsluhu, a tedy i vyšší rychlost výroby. Všeobecný popis cíle úkonu může být velmi jednoduchý: Odvažování porcí o hmotnosti 200 g ± 5 g do nádoby K dosažení tohoto cíle vedou dvě základní cesty: přivažování porce, nebo odběrový režim. Práci v obou režimech lze dále zkvalitnit ergonomickou optimalizací váhy a pracoviště. Prvním krokem k optimalizaci je používání váhy se softwarem, který podporuje zvolený způsob vážení. 2 METTLER TOLEDO Bílá kniha Manuální porcování

3 3 Zjednodušení díky inteligentním funkcím Níže uvedené tabulky obsahují porovnání funkce základních vah, které jsou v průmyslu stále hojně využívány, s funkcemi specializovaných kontrolních a porcovacích vah. Kontrolní vážení Základní váha Obsluha umístí zboží na váhu a zkontroluje, zda zobrazený výsledek souhlasí s očekávaným rozsahem tolerance. Vyžaduje vysokou úroveň pozornosti při zapamatování tolerancí a při interpretaci číselných hodnot Rychle se měnící číslice mohou způsobovat únavu očí Vyšší počet chyb obsluhy Váha pro kontrolní vážení Specializované kontrolní váhy obvykle obsahují malé kontrolky nebo mění barvu displeje, jakmile hmotnost porce dosáhne rozsahu tolerance. + Nižší počet chyb obsluhy + Nižší namáhání očí + Žádná obsluha tlačítek + Vyšší průchodnost Je třeba zadávat cílové hmotnosti a tolerance (lze nastavit a uložit do paměti výrobků) Aplikace pro kontrolní vážení se samostatnou kontrolní váhou METTLER TOLEDO ICS669 Porcování na váze Základní váha Při porcování je produkt umístěn na misce vedle váhy. Obsluha umístí na váhu prázdnou nádobu, provede tárování (v případě proměnlivé táry) a zahájí porcování. Jakmile je dosažen stanovený rozsah tolerance, obsluha sejme plnou nádobu z váhy, umístí na ni prázdnou nádobu, provede tárování váhy a celý proces se opakuje. Vyžaduje vysokou úroveň pozornosti při zapamatování tolerancí a při interpretaci číselných hodnot Rychle se měnící číslice mohou způsobovat únavu očí Vyšší počet chyb obsluhy Časté používání tlačítek Váha pro kontrolní vážení Specializované porcovací váhy nabízejí funkce, jako například automatické tárování hmotností jednotlivých nádob (táruje první stabilní hodnotu po hodnotě nula ). Na dosažení stanoveného rozsahu tolerance je obsluha upozorněna optickým signálem (např. blikající kontrolkou nebo změnou barvy displeje). Možnost automatického přenosu dat o skutečné hmotnosti porce do datové paměti nebo přes rozhraní pro účely dalšího zpracování a analýzy. + Nižší počet chyb obsluhy + Nižší namáhání očí + Žádná obsluha tlačítek + Vyšší průchodnost Je třeba zadávat cílové hmotnosti a tolerance (lze nastavit a uložit do paměti výrobků) 3 METTLER TOLEDO Bílá kniha Manuální porcování

4 Porcování v odběrovém režimu Základní váha V odběrovém režimu vážení je nerozplněný přípravek umístěn na nosiči misky na váze. Obsluha odebírá porce přímo z nosiče misky do nádob umístěných vedle váhy, provede tárování váhy a zahájí plnění další porce. Váha pro kontrolní vážení Porcování při zpracování ovoce a zeleniny Objemný produkt je umístěn na nosiči misky na váze. Po aktivaci odběrového režimu obsluha odebírá produkt a plní menší balení předem stanoveným množstvím výrobku. Váha automaticky opticky upozorňuje, zda je odebrané množství v rámci stanovené tolerance, a automaticky nuluje displej. Obsluha umístí porci do připravené nádoby a pokračuje odběrem další porce. Stejné zápory jako při porcování na váze + Nižší počet kroků není třeba dotýkat se nádob na porce, tj. lze plnit nádoby např. přímo na pásu dopravníku /+ Stejné klady a zápory jako při porcování na váze + Nejrychlejší způsob porcování s nejnižším počtem úkonů Odběrový režim vážení na váze METTLER TOLEDO ICS669 4 Specializované nástroje pomáhají zjednodušit interakci obsluhy 4 METTLER TOLEDO Bílá kniha Manuální porcování Dokonce i při použití správného softwaru, který usnadňuje obsluhu terminálu, je třeba zohlednit další ergonomické faktory související s váhou a s celou pracovní stanicí. Níže uvádíme některá užitečná hlediska. Délka pracovní doby Jak dlouho bude jedna váha využívána ke kontrolnímu vážení? Jestliže očekávané vytížení činí pouze několik minut denně, nemusí být dobrá ergonomie nejvyšší prioritou. Jestliže však očekáváte vytížení více než hodinu denně, doporučujeme pracoviště uspořádat s ohledem na ergonomii. Při vytížení přibližně čtyři hodiny denně je již ergonomické uspořádání pracoviště naprostou nezbytností.

5 Držení těla obsluhy Správné držení těla ve vztahu k váze a váženému zboží je základem dobré ergonomie pracoviště. Použití ergonomických principů při návrhu pracoviště by mělo snížit zbytečné vystavování obsluhy faktorům, jejichž působení by mohlo vyústit ve svalová a kosterní zranění a nemoci z opakované zátěže. Umístění terminálu Konstrukce konzolové pracovní stanice pro stojící obsluhu (zdroj: Průvodce ergonomií ve výrobním průmyslu, Martin Helander, 1995) Umístění terminálu přímo souvisí s pohodlím při čtení displeje. Kde by měl být tedy terminál umístěn? Měl by být terminál namontován na stojanu? Optimální řešení může záviset na pracovní situaci a na případném požadavku na přenosnost systému. Cílem by však mělo být vždy takové umístění terminálu, aby se terminál nacházel přímo před a displejem k obsluze. Takové umístění terminálu pomáhá předcházet zbytečným pohybům krku. Umístění terminálu by mělo vyhovovat držení těla obsluhy Terminál by měl být umístěn v pohodlné vzdálenosti. Jsou-li zobrazené číslice příliš malé a terminál nelze přemístit, pomůže namáhání očí obsluhy snížit větší písmo nebo umístění lupy nad displej. Displeje Specializované funkce váhy mohou zjednodušit interakci obsluhy s pracovní stanicí a zvýšit ergonomii v celé řadě hledisek. Příkladem můžeme uvést technologii METTLER TOLEDO colorweight. Namísto spoléhání na rychle se měnící číslice nebo práce s malými ukazateli funkce colorweight změní na základě porovnání aktuální s cílovou hmotností celé barevné pozadí displeje. Změna barvy je vnímána i periferním viděním, což pomáhá snížit počet zbytečných pohybů hlavy a krku během vážení. Použití displejů s vysokým kontrastem a širokým pozorovacím úhlem snižuje namáhání očí za špatných světelných podmínek a umožňuje pohodlné čtení displeje obsluze různé výšky. Technologie colorweight : barevné pozadí displeje poskytuje rychlou a přehlednou informaci, zda je hmotnost v rámci tolerance 5 METTLER TOLEDO Bílá kniha Manuální porcování

6 Dynamické a barevné informace stavu, například s využitím ukazatele průběhu vážení a velkého písma, zjednodušuje pracovní postup a snižuje počet chyb. Pracovní přestávky Obsluze se doporučují krátké, ale časté pracovní přestávky. Je všeobecně známou skutečností, že odpočatá obsluha po návratu k pracovní stanici snadno dožene čas ztracený přestávkou díky vyšší pracovní výkonnosti. Pravidelné protahování rovněž pomáhá předcházet svalovému napětí a dalším druhům bolesti. Terminál váhy ICS s ukazatelem průběhu plnění 5 Shrnutí Manuální kontrolní vážení a porcování představuje v potravinářském průmyslu obvyklý a často opakovaný úkon. Pochopení postupů kontrolního vážení zvolených výrobcem a jejich rozdělení na jednotlivé složky je prvním krokem ke stanovení užitečných ergonomických opatření. Váha ICS s velkým zobrazením údaje o hmotnosti na červeném pozadí poukazující na přeplnění Ergonomicky navržená pracovní stanice přizpůsobená konkrétnímu prostředí umožňuje obsluze pracovat efektivněji a předcházet únavě z častých opakovaných pohybů. Tím dochází ke snižování námahy obsluhy, zrychlení výroby a snižování nákladů v důsledku přeplňování obalů. Obvykle tak lze dosáhnout zvýšení průchodnosti procesu o 25 %. 6 Další zdroje Další informace o ergonomických aspektech a jejich přínosech: Ekonomika ergonomie, Sean McGinn, OTRL/L Professional Therapy Services, Inc. Přínosy ergonomie: Jak šetřit čas pomocí správných ergonomických nástrojů a postupů, Chris Adams Průvodce ergonomií ve výrobním průmyslu, Martin Helander, profesor průmyslové ergonomie a ředitel Fakulty strojních rozhraní, Vysoká škola technologická v Linköpingu, Švédsko Kontrolní váhy pro +/- kontrolní vážení METTLER TOLEDO Kalkulátor hodnoty METTLER TOLEDO colorweight 6 METTLER TOLEDO Bílá kniha Manuální porcování

7 Další informace Mettler-Toledo, s.r.o Praha 10 Česká republika Telefon Fax Technické změny vyhrazeny 11/2012 Mettler-Toledo, s.r.o. MarCom Industrial

News. Maso, drůbež a hotová jídla. Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů. Průmyslové vážení a kontrola výrobků

News. Maso, drůbež a hotová jídla. Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů. Průmyslové vážení a kontrola výrobků Maso, drůbež a hotová jídla Průmyslové vážení a kontrola výrobků 13 News Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů Od roku 1877, kdy Pietro Barilla otevřel v italské Parmě svůj obchůdek s chlebem a

Více

Kontrola zásob. Kontrola zásob Vážení nádrží a sil

Kontrola zásob. Kontrola zásob Vážení nádrží a sil Kontrola zásob Vážení nádrží a sil Gravimetrická kontrola představuje jednu z nejpřesnějších metod kontroly stavu zásob. Díky špičkové přesnosti je gravimetrická kontrola hladiny zásob vhodná k měření

Více

Procesní vážení. Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha

Procesní vážení. Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha Procesní vážení Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha Účinný přenos procesních dat z vážení do systémů MES nebo ERP na vyšších úrovních může pomoci zprůhlednit výrobní procesy.

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMTNU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMTNU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMTNU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT STUDIE NÁVRHŮ NA ZLEPŠENÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ

Více

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Co se rozumí pracovním systémem. Co se rozumí ergonomickým hodnocením pracovního místa?

Co se rozumí pracovním systémem. Co se rozumí ergonomickým hodnocením pracovního místa? Co se rozumí pracovním systémem V ergonomii se pracovním systémem rozumí soustava (systém), skládající se z osoby (osob) a pracovního zařízení, jejichž součinností je v rámci daného pracovního postupu

Více

Součásti pro automatizaci

Součásti pro automatizaci Součásti pro automatizaci Přesné senzory zvyšují kvalitu a produktivitu Součásti pro automatizaci Pracujete na špičkový výkon a stále se zlepšujete? DCS PLC PC Přejímka materiálu Skladové hospodářství

Více

Technologie, která vydrží

Technologie, která vydrží Portfolio komerčních výrobků společnosti Acer acer.cz Technologie, která vydrží Acer Europe SA 2012 Acer Inc. All rights reserved. Od svého založení v roce 1976 usiluje společnost Acer o vývoj výrobků,

Více

Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU

Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU Obsah ŠTÍHLÁ VÝROBA. S PRODUKTY WERMA SIGNALTECHNIK MONITOROVÁNÍ STROJÍRENSKÉHO PROVOZU. RYCHLE A JEDNODUŠE S WIN INTUITIVNÍ A

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že:

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr Ústí nad Labem 2011 Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: Studijní zaměření: B 2341 Strojírenství Informační a komunikační technologie ve strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrhy a vizualizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Podpůrné nástroje pro vzdělávací

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě školicí materiály ke kurzu: Administrativa potravinářské výroby ve vztahu k principům štíhlé výroby TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Správná investice Inteligentní dům a inteligentní řízení provozu budov ABB i-bus KNX

Správná investice Inteligentní dům a inteligentní řízení provozu budov ABB i-bus KNX Správná investice Inteligentní dům a inteligentní řízení provozu budov ABB i-bus KNX Obsah Jak rozumět pojmům inteligentní dům a inteligentní řízení budov? 4 Co je to ABB i-bus KNX? 5 Co znamená KNX? 6

Více

Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy

Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Vasilyeu Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy Bakalářská práce

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Informační a komunikační technologie ve strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Optimalizace produktových

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více