ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O."

Transkript

1 ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři a konzultanti str. 6 a 7 Neprodejné 200 Andragogická a poradenská společnost Petr Otáhal, s. r. o. Nedílnou součástí správného řízení každé organizace je kromě plánování, řízení, motivování, delegování a kontroly také systém efektivního využití lidských zdrojů, který nám umožňuje využívat kvality lidského ducha pro naše cíle. Projekt vzdělávání vznikal ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti managementu, marketingu, obchodu a komunikace. Teoretičtí odborníci a úspěšní praktici vytvořili systém seminářů, školení, případových a tréninkových studií, které nám mohou pomoci lépe dosáhnout svých cílů vlastními silami a silami našich spolupracovníků. Působíme v oblasti rozvoje lidských zdrojů u malých a středních organizací, v komerční i veřejné sféře. Naši lektoři jsou úspěšnými praktiky a díky moderním metodám výuky dosahují pozoruhodných výsledků. Naučíme Vaši organizaci jak ušetřit čas a peníze, jakým způsobem peníze lépe vydělat, jak získat uznání a jistotu, vysvětlíme Vám, jak si zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti a hlavně Vám pomůžeme ke spokojenosti. Věříme, že díky projektu vzdělávání získáte nové informace, které Vám pomohou v řešení problémů a které Vás i n s p i r u j í k n o v ý m postupům, a že se proces systematického vzdělávání stane nedílnou součástívaší kultury. Další vzdělávání je konkurenční výhodou ňované občasným polknutím doušku kávového moku. Velký hrnek kávy sloužící jako životabudič u počítače, protože teď se musím soustředit a rychle to dodělat. Víkendové ráno naplněné kávovou vůní, snídaně na terase u barevně prostřeného stolu... Také tak nějak vnímáte lahodnou chuť voňavé kávy? A co příjemné a povzbuzující přestávky na kávu při mnohahodinovém semináři, během něhož lektor vyžaduje po účastnících stálou pozornost a myšlenkovou a slovní aktivitu? Kde se bere ta síla kávového prožitku a užitku? Pití kávy má bohatou historii opředenou řadou legend. Jedna z nejstarších vypráví o jemenském pastýři Kaldim, jehož kozy se jednou napásly na keři plném červených bobulí a záhy začaly divoce pobíhat a skákat. Kaldim okusil ty bobule také a najednou byl veselý, smál se a tancoval. Arabští kronikáři umístili počátek dějin kávy do Etiopie, kde byla káva konzumována stejně jako jiné rostliny syrová byla žvýkána, rozemletá na kaši, kvašena, dušena a vařena. Teprve časem se snad zcela náhodou vyvinulo pražení zrn. Pěstování kávy a její pití je ale nepochybně svázáno s Araby. Asi ve 14. století se Lisabonský protokol z roku 2001 hovoří o tom, že by státy Evropské unie, mezi něž patří od roku 2004 také ČR, měly do roku 2010 dohnat Spojené státy americké. Jednou z klíčových možností, jak toho dosáhnout, je rozvoj lidských zdrojů. Na další vzdělávání pracovníků je v současné době kladen nemalý důraz. Dříve se pracovníci firem a institucí vzdělávali pouze tehdy, vznikne-li problém, který bylo potřeba řešit. V současné době má již každá větší organizace naplánován systematický rozvoj svých pracovníků, a to nejenom v tzv. tvrdých dovednostech, jako je např. znalost cizího jazyka, pokročilá počítačová gramotnost, zvládání obsluhy technologického celku dostala káva na Arabský poloostrov, kde měl Jemen při pěstování kávy dlouhou dobu monopolní postavení. V 17. století se káva dostala apod., ale také v měkkých dovednostech, jako je zvládání vnitrofiremní komunikace, zvládání konfliktních situací, asertivní přístup k řešení problémů a podobně. Rozvoj lidských zdrojů se stává klíčovou konkurenční výhodou organizace. Lidé více ví, více si věří a více používají svou kreativitu, což pomáhá organizaci v její stabilitě a udržení na trhu. Systematický rozvoj lidského potenciálu není levnou záležitostí. A právě proto je jedním z klíčových fondů Evropské unie Evropský sociální fond, který pomáhá až do výše 100 % uznatelných nákladů financovat vzdělávací aktivity organizace. Mezi uznatelné náklady patří výdaje za špičkové lektory, učební pomůcky, odborné Bez dobré kávy to na semináři nejde Espreso nebo cappuccino v příjemné společnosti pod zelenou pergolou italské kavárničky s výhledem do malebné uličky a na vlny líně smáčející mořský břeh. Napětí ze závažných rozhodnutí na poradě zklid- do Evropy, kde ji lékaři používali jako lék při opilství a otravě alkoholem, jako přípravek na zhubnutí. A dále se smetanou jako publikace, vybavení školicí místnosti, doprovodné náklady spojené s výukou jako např. cestovné, stravné a ubytování. Máte-li ve Vaší organizaci vyřešen systém rozvoje lidských zdrojů, pak neváhejte a sáhněte si na peníze Evropské unie. Jestliže rozvoj lidských zdrojů neřešíte, či přímo zanedbáváte, pak se připravujete o významnou konkurenční výhodu. V takovém případě Vám doporučuji, abyste neváhali a obrátili se na odbornou vzdělávací společnost, která Vám pomůže naplánovat a realizovat rozvoj lidských zdrojů. Více informací z í s k á t e n a s t r á n k á c h posilující prostředek při anorexii, proti kašli, tuberkulóze, kurdějím a proti bolestem hlavy. (pokračování na straně 4)

2 2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Jak to děláme Pro nejvhodnější vzdělávání Vás i Vašich spolupracovníků máte možnost zvolit si formu vybraného vzdělávacího programu. Našim zákazníkům doporučujeme: otevřené veřejné semináře, uzavřené akce na míru, konzultace, oponentury, analýzy problémů, personální audity, koučování, osobní rozvoj, personální plánování, trénování, outdoorové aktivity, workshopy, brainstormingy. Nezapomínejte, že osm z deseti personalistů doporučuje systém celoživotního vzdělávání jako nástroj profesního i osobního úspěchu. Peníze z Evropské Unie na vzdělávání Již od roku 2002 pomáháme našim klientům se zajišťováním nevratných finančních prostředků z cizích zdrojů na jejich vzdělávací akce. Vletech 2003 až 2004 jsme ve spolupráci s RPIC Frýdek-Místek a BIC zajišťovali 50% dotaci na náklady spojené se vzděláváním pro zaměstnance malých a středních podnikatelských subjektů. Od roku 2004 pomáháme našim klientům s tvorbou žádostí (dále jen projektů) o získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské Unie. Specializujeme se na Evropský sociální fond. Máme za sebou tvorbu 50 různých projektů pro komerční, veřejný i neziskový sektor v rámci OP RLZ a OPPP (GS Profese). Úspěšnost projektů tvořených v roce 2005 byla 5 %. V prvním pololetí 2006 se nám podařilo získat pro naše klienty dotace ve výši 12,7 mil. Kč. Ve druhém pololetí 2006 to bylo přes 33 mil. Kč. V současné době připravujeme pro naše klienty čerpání z OP LZZ a OP VpK v novém programovacím období 2007 až 2013 v celkovém objemu 200 mil. Kč. Zkušenosti rádi použijeme i pro Váš ekonomický prospěch. Na vyžádání Vám manažeři projektu vzdělávání rádi poskytnou reference na konkrétní příjemce dotací. Volejte prosím telefonní číslo Z DOMOVA 200 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI Rétorické dovednosti ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY Didaktické pomůcky a jejich ovládání 6 až Příprava vzdělávací akce její metodika 6 až Prezentační dovednosti přednášejícího Partnerské přístupy k frekventantům Pokročilé výukové metody Tajemná řeč těla ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY Didaktické pomůcky a jejich ovládání 6 až Prezentační pomůcky přednášejícího Zvládání problémových míst při prezentaci Tajemná řeč těla 6 až EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně Komunikace se smyslově handicap. klientem Stresové faktory a jejich ovlivňování Asertivní dovednosti v medicíně Prevence syndromu vyhoření Emoční kompetence a inteligence Pacient, klient nebo spotřebitel? EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA Strukturální fondy EU 6 až Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Evropská integrace 6 až Národní identita států v EU 6 až FINANCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty Řízení cash flow Finanční controlling Kalkulace nákladů organizace Hodnocení účetních jednotek FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy-praktikum Manažerské účetnictví-praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi-řízení nákladů pro neekonomy HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR Diskriminace a antidiskriminační politika Rovné příležitosti mužů a žen Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí Boj proti korupci Environmentální minimum Etický kodex úředníka veřejné správy Etika a etiketa úředníka veřejné správy KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava na hodnotící pohovor - podpora realizace Vitality management pro prvoliniové pracovníky Písemná komunikace v obchodní praxi KOUČINK PRO MANAŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku Komunikační pasti při koučování KRIZOVÝ MANAGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery Základy vedení při krizovém řízení LEGISLATIVA - PRÁVO Zákoník práce (po novelizaci k ) Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka Reklamace a ochrana spotřebitele Smlouva o dílo a uplatitelnost práva Zákon o veřejných zakázkách MANAŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Kaizen a štíhlá výroba SIX SIGMA a její využití 6 až MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve 21. století Kaizen a štíhla výroba SIX SIGMA a její využití Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Prevence syndromu vyhoření Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra jako součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) Nebojme se pojm ů (PDCA, KISS, SMART, STAR...) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu MARKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY Podnikatelské prostředí a jeho analýza Corporation identity a public relations Cílené využívání informací a práce s informacemi Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy Jak vytvořit účinné reklamní sdělení Praktické využití SWOT a dalších analýz MULTIKULTURNÍ SEKCE Komunikace s korejským manažerem Komunikace s japonským manažerem Čína a Tibet očima cestovatele NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek Zákon o veřejných zakázkách Strategické vyjednávání výhodných podmínek Rozhodovací fáze nákupu Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Telefon v nákupní činnosti Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ

3 200 Z DOMOVA ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 3 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTK Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích OPERÁTOR CALL CENTRA Telefonní komunikace Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi ODOBÝ PRODEJ OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY Sportovní animace pro skupinu individuálně Outdoor fun individuálně PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY Analýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovník ů (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 360 stupňů Personální controlling Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku až 24 Personální aspekty znalostního managementu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou Skvělá prezentace MS PowerPoint MS Word neznámý (zjednodušte si práci) MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) Psaní všemi deseti 16 až 0 MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení Řízení změn až 24 Firemní kultura VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte v 1. manažerské funkci - nastartujte svou kariéru Kompetentní manažer rozvoj - manažerských dovedností Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu Jak úspěšně jednat s lidmi Vedení pracovního týmu Týmová spolupráce Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Koučink pro manažery a trenéry Jak efektivně motivovat Efektivní řízení porad Efektivní komunikace Manažerské pohovory Asertivita v praxi Řízení konfliktů Manažerské vyjednávání - nová dynamika pro Váš podnik Strategie a taktika argumentace, umění přesvědčit Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce Rétorika - zdokonalení veřejného projevu Skupinové řešení problémů Time management - řízení času Jak zvládat pracovní stres PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců HR manažer Řízení kompetencí Motivační systémy ve firmě Efektivní vzdělávání zaměstnanců Interní komunikace - součást firemní kultury Audit personálních činností a personální benchmarking Tvorba kompetenčních model ů, popisy pracovních míst Trénink výběrových pohovorů Assessment a Development Centrum - nástroj hodnocení Orientace a adaptace nových zaměstnanců Tvorba systémů motivace ve společnosti Hodnocení prac. výk. zaměstnanců - hodnotící pohovory Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu Personální práce jako požadavek systému man. kvality Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky 6 až Barvová typologie a image 4 až 6 Rétorické dovednosti pro sekre t., asistentky a referentky Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro sekretářky a asistentky Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK VAKCI Time management 6 až ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management úředníka Rétorické dovednosti úředníka Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO stověžatá Beskydy VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - Wien jarní, adventní Krakow jarní, adventní ZAHRANIČÍ 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 1 až 2 dny 2 až 4 dny 1 den 1 až 2 dny *, tzn. možný rozsah výuky ve vyučovacíh hodinách (vyučovací hodina = 45 minut). Naše odbornost společnost Petr Otáhal, s. r. o., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení, obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla udělena podle ust. 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Proč by o financích měli něco vědět i nefinanční manažeři Když jsem před lety oznámil svému dědovi, že jdu studovat vysokou školu ekonomickou, zeptal se mě, co ze mě potom bude. Sám si tehdy i odpověděl: KOMIK? Připadlo mi to tenkrát k smíchu. Mnohokrát jsem si na tuto historku vzpomněl, protože jsem potkal ve své manažerské praxi hodně ekono- MIKŮ a taky manažerů KOMIKŮ, kteří se sami ztrapňovali základními neznalostmi ekonomických pojmů a souvislostí. Jeden z takových manažerů si nechal vysvětlit, co je to CASH-FLOW, a poté odborně perlil naučenou frází uděláme ten keš end flou. Mělo to mimořádný úspěch, především při jednáních v bankách. A právě pro ty manažery, kteří nemají ekonomické vzdělání ani praxi a chtějí zvýšit svou ekonomickou gramotnost a vyhnout se podobným trapasům, je určen čtyřdenní vzdělávací modul. Účastníci pochopí vzájemné vztahy mezi finančními výkazy (rozvahou, výkazem cash-flow a výkazem zisků a ztrát), dozví se, jak důležité je umět rozlišit jednotlivé druhy nákladů, kdy se firmě vyplatí outsourcing, co je cílem systémů plánů a rozpočtů, jak využívat efektivně cizí zdroje a mnohé další informace, ale především si uvědomí, že ne všechny finanční, resp. ekonomické úkoly, lze řešit zdravým selským rozumem Některé totiž zdravým selským rozumem ani pochopit nejde. Žijeme v době, kdy homo economicus prosazuje teorii růstu růstu. Slyšíme, že ekonomika roste o 5 % ročně, což zní to jako konstantní růst. Ale není. Letošních 5 % růstu je více zboží a služeb oproti loňským 5 %, protože z loňska je základ o oněch 5 % vyšší. Místo rovné čáry, jak to ze slov vypadá, je to ve skutečnosti exponenciální křivka, která se stává stále příkřejší. Problém je, že neustálý růst skutečné ekonomiky vyžaduje neustále se stupňující potřebu přírodních zdrojů a energie. Jak řekl ekonom Kenneth Boulding: Každý, kdo věří, že exponenciální růst může pokračovat do nekonečna, je buď blázen, nebo EKONOM. Chcete-li se dozvědět více, přihlaste se do ŠKOLY FINANCÍ PRO NEFI- NANČNÍ MANAŽERY. LumírVantuch

4 4 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY ZE SVĚTA 200 Bez dobré kávy... Dokončení ze strany 1. Cesty kolonistů pak přenesly sazenice kávovníku leckdy za různě pohnutých a dramatických situací na ostatní kontinenty. Nyní se káva pěstuje v tzv. kávovém pruhu tropických zemí, především v Brazílii, Kolumbii, Guatemale, Etiopii, Keni, Indii a Indonesii ve dvou základních druzích Arabica a Robusta. Jaké tajemství se skrývá v kávovém zrnu, že má tak povzbuzující a osvěžující účinky a odkud se bere ta mámivá vůně kvalitní kávy? Hlavními složkami kávy jsou kofein, voda, minerální látky, kávový tuk, uhlohydráty, bílkoviny, kyseliny a aromatické látky, které procházejí od kávového keře do našeho šálku dlouhou, náročnou a složitou cestou, na které číhá řada nástrah ohrožujících magický výsledek. Kofein, kterého dostaneme v jednom šálku 60 0 mg, je odpovědný za povzbuzující účinek kávy na centrální nervový systém a na sympatický vegetativní systém, což ovlivňuje činnost srdce, látkovou výměnu, zrychluje dýchání a rozšiřuje cévy v mozku. Množství kofeinu závisí na jednotlivci, individuální je nejen potřeba, ale i horní mez, jejíž překročení způsobí vnitřní neklid a nespavost. Na 1000 substancí aromatických látek se nachází až v upražené kávě. Jejich celkový poměr dává správné aroma kávy. Analyticky měřitelné (hlavně chlorogenové) kyseliny vytvářejí v kávovém nápoji žádanou lehkou hořkost. A tak jemná alchymie od sklizně, přes zpracování, výběr, mísení a pražení k á v o v ý c h z r n u m í vyhovět rozdílným chutím, často typickým pro určité zeměpisné oblasti a země, v zásadě od jihu k severu od tmavé po světlejší kávu, od hořké po kyselejší, od silné po jemnější. A jaká káva chutná vám? Že je pro vás zásadní způsob a kvalita přípravy kávy? No jistě! Ale to je zase jiná kapitola. Tak si teď dejte svůj šálek kávy a radujte se ze všeho a se vším. Zdeňka Veselá Manažerská škola pro mistry Motto: Ušetřit spoustu peněz a starostí ve výrobě může i mistr (lídr týmu), pokud umí dobře řídit a vést svěřený kolektiv. Vydělejte na rozvoji manažerských dovedností svého mistra, pošlete jej jednou za tři týdny na jeden den k nám! Cílem šestidenního studia je výuka a rozvoj manažerských dovedností u mistrů, lídrů týmů a nižšího managementu. Účastníci se naučí lépe komunikovat s podřízenými a nadřízenými, dokáží lépe řešit konfliktní situace na pracovišti, plánovat a kontrolovat své podřízené, nebát se převzít zodpovědnost, efektivněji a samostatněji řešit svěřené úkoly. Škola rozvoje obchodních dovedností Motto: Jak prodávat, abychom prodali? Vydělejte na rozvoji obchodních dovedností svého obchodníka! Pošlete jej jednou za tři týdny na jeden den k nám. Cílem šestidenního studia je výuka a zdokonalení obchodních a pro- Marketingové myšlení pro obchodníky Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Školné bez DPH Od zvláštního zpravodaje z Bruselu: Velkou většinu prezentovaných témat pro manažery a obchodníky v y u č u j e m e t a k é v anglickém, německém, ruském a japonském jazyce. dejních dovedností. Účastníci se naučí lépe zjišťovat a vyvolávat potřeby potenciálního zákazníka, zvládat námitky a emoce zákazníka, tah na branku a hlavně uzavřít objednávku Týmové role a motivace v kolektivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Zákoník práce v praxi mistra Prevence syndromu vyhoření Školné bez DPH 22.00, , , , , , , , , , , ,00 Lobbujeme za cizí jazyk Nepřekládáme české texty do požadovaného jazyka, ale v y u ž í v á m e m e t o d i k u r e n o m o v a n ý c h mezinárodních univerzit p ř í m o z p o ž a d o v a n é jazykové oblasti. Školné zahrnuje: Semináře pro Pardubický Zajištění kvalifikovaných a Královehradecký kraj lektorů, učební pomůcky, probíhají v hotelu Černigov interaktivní učební manuál, v Hradci Králové. Cesta k ústní konzultaci před zahájením kurzu a po skončení kurzu s lektorem, pomoc při hotelu je velmi dobře značena. U hotelu je dostatek parkovacích míst. Vynikající měření efektivity vzdělávacího spojení je také městskou programu, nápoje a ob- čerstvení v průběhu kurzu, oběd, v Ostravě také parkovné. hromadnou dopravou a ČD. Semináře pro Jihomoravský kraj probíhají v hotelu U Crlíků v Tetčicích u Brna (pouze 2 km od D1). K tomuto Organizační informace: Vzdělávání je možné zahájit i v průběhu semestru. Semináře pro Moravskoslezský kraj probíhají v Ostravě v hotelu Harmony Club (což je bývalý hotel Chemik) na třídě 2. října. U hotelu je Vynikající je také spojení vlakem, autobusem a tramvají. hotelu je opět výborné spojení od dálnice D1 a z celého Olomouckého a Zlínského kraje. Semináře pro Jihočeský kraj probíhají v hotelu Relax U Drsů v Táboře. Hotel je u hlavní silnice České Budějovice s dostatkem parkovacích míst. Semináře pro Prahu a Středočeský kraj probíhají v ho- Semináře pro kraj telu Pavilon v Říčanech probíhají v penzionu Rytířsko (pouze 00 m od D1) nebo v Business hotelu (pouze 6km od D1, exit 112) nebo v motelu u Prahy. Cesta k hotelu je výborně značena. Prezence a příchod účastníků na všech seminářích je od :30 hodin do 9:00 hodin. Prosíme ú- Velký rybník na trase častníky o včasný příchod. Pelhřimov Humpolec (jen 6 km od D1). U hotelu je Zahájení semináře je vždy v 9:00 hodin a konec semináře je v 15:30 hodin.

5 200 ZE SVĚTA ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 5 Rozvoj kompetencí vyššího managementu Motto: Schopnost vést lidi je věda i umění zároveň. Lze se mu naučit. Vydělejte na rozvoji svých manažerských dovedností a manažerských dovedností Vašich spolupracovníků ve vedení, přijeďte jednou za tři týdny na jeden den k nám! Cílem sedmidenního studia je výuka a rozvoj pokročilejších manažerských kompetencí středního, vyššího a TOP managementu Vaší organizace. Účastníci tréninkových akcí se seznámí s novými trendy v oblasti komunikace a řízení podří- Účinné ovlivňování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Plánování a delegování v manažerské praxi Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Porada jako nástroj výkonného řízení Řízení změn (management změn) Hodnotící rozhovory s podřízenými (umění chválit a kárat) Školné bez DPH * * * * * * * , , , , ,00 zených. Dále se naučí lépe a efektivněji komunikovat, šetřit časem, strategicky myslet, umět plánovat a delegovat, nebát se převzít zodpovědnost, řídit změny a chování lidí a efektivněji dosahovat určených cílů. Tyto semináře jsou vhodné i pro vedoucí úředníky a představitele veřejné správy. Škola rozvoje prvoliniových pracovníků Motto: Váš obchodní partner si o Vás a chování Vaši organizace udělá obrázek podle pracovníka, který stojí v první linii. A první dojem, ten je mocný. Rozviňte komunikační dovednosti Vašich prvoliniových pracovníků. Ať se jedná o sekretářky, asistentky, recepční, úředníky, účetní, vedoucí skladníky, prodavače ap., ti všichni zásadním způsobem ovlivňují corporation identity Vaší organizace v očích Vašich obchodních partnerů a veřejnosti. Pošlete je jednou za tři týdny na jeden den k nám. Cílem pětidenního studia je zdokonalení komunikačních dovedností Vašich pracovníků (zvl. ve vypjatých a stresujících s i t u a c í c h ) a c e l k o v á kultivace jejich písemného i m l u v e n é h o p r o j e v u. Semináře jsou také vhodné pro úředníky veřejné správy. Organizační informace: Vzdělávání je možné zahájit Externí a interní komunikace prvoliniového pracovníka Zvládání konfliktních situací na pracovišti a se zákazníkem Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Školné bez DPH i v průběhu semestru. Semináře pro Moravskoslezský kraj probíhají v Ostravě v hotelu Harmony Club (bývalý hotel Chemik) na třídě 2. října. U hotelu je Vynikající je také spojení vlakem, autobusem a tramvají. Semináře pro kraj probíhají v penzionu Rytířsko (pouze 00 m od D1) nebo v Business hotelu (pouze 6 km od D1, exit 112) nebo v motelu Velký rybník na trase Pelhřimov Humpolec (jen 6 km od D1). U hotelu je Semináře pro Pardubický a Královehradecký kraj probíhají v hotelu Černigov v Hradci Králové. Cesta k hotelu je velmi dobře značena. U hotelu je dostatek parkovacích míst. Vynikající je spojení také MHD a ČD , , , ,00 Semináře pro Jihomoravský kraj probíhají v hotelu U Crlíků v Tetčicích u Brna (pouze 2 km od D1). K hotelu je opět výborné spojení od D1 a z celého Olomouckého a Zlínského kraje. Semináře pro Prahu a Středočeský kraj probíhají v hotelu Pavilon Žádejte telefonní čísla na spokojené Mezi naše klienty patří řada institucí veřejné a státní správy, úřady zřízené jednotlivými ministerstvy, dále v Říčanech u Prahy. Cesta k hotelu je výborně značena. Prezentace a příchod účastníků na všech seminářích je od :30 h do 9:00 h. Prosíme účastníky o včasný příchod. Zahájení semináře je vždy v 9:00 h a konec semináře je v 15:30 h. Školné zahrnuje: Zajištění kvalifikovaných lektorů, učební pomůcky, interaktivní učební manuál, ústní konzultaci před zahájením kurzu a po skončení kurzu s lektorem, pomoc při měření efektivity vzdělávacího programu, nápoje a občerstvení v průběhu kurzu a oběd, v Ostravě také parkovné. Chybí vám bulvár? Tak tady je jedno senzační odhalení:...absolvovala jsem školení a lektorovi, který měl sice tři vysoké školy, jsem nerozuměla a díky špatné kávě mám dodnes žaludeční potíže. Paní Nešťastná, účastník semináře fy SUCCES MEET GOOD, a. s. zaměstnavatel mě vyslal na školení ke společnosti Petr Otáhal, s. r. o. Byla jsem nadšena lektorem, který nám předal cenné zkušenosti. Po kurzu jsem se zapsala jako člen ACADEMIA CLUBU, díky kterému jsem zhubla, našla si milence a řekla si o zvý- šení platu. Víte proč? Academia club mne pozval na akci do aquaparku Olešná, kde jsem se stala pravidelnou návštěvnicí a 5 kg bylo dole. Na dalším semináři jsem se zamilovala do mladšího chlapíka, se kterým je báječný sex. Pokud mě chcete následovat a setkávat se s dalšími akademiky, pak sledujte stránky Paní Spokojená, účastník semináře společnosti Petr Otáhal, s. r. o. a členka Academia clubu. Kdo láme rekordy? průmyslové podniky, obchodní společnosti zaměřené na tuzemský i exportní trh, firmy podnikající ve službách, neziskové organizace a zdravotnická zařízení. Denně školíme ředitele, jednatele, majitele, manažery, představitele státní a veřejné správy, obchodníky, sekretářky, asistenty, * Dokončení v roce úředníky, mistry, technické pracovníky, učitele, specialisty, odborné experty, lékaře a vyšší zdravotnický personál. Na vyžádání Vám rádi zpracujeme seznam úspěšných realizovaných zakázek. Volejte prosím Petr Otáhal, s. r. o. telefonní číslo

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři a

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO VZK GROUP A JEJÍ SLUŽBY VZDĚLÁVÁNÍ Programy akreditované MV Programy akreditované MŠMT

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví...

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví... Kurzy Semináře Výcviky Učení se mění Někdy je obtížné odolat reklamám, které jsou spojeny s trendy ve výcviku a vzdělávání. Skupina Demos poskytuje jistotu, že je vždy zaměřena na posluchače a jejich výsledky.

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách.

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách. 1 4 3 2 Člověk, který je vzdělaný, je ten, co se naučil učit se, člověk, co se naučil adaptovat se a měnit se, člověk, který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté, že jen proces hledání vědomostí

Více

KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ

KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2011 KATALOG DOTOVANÝCH KURZŮ z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR Katalog online: www.everesta.cz/nase-sluzby/vzdelavani PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos

Více

na sinusoidě Můj život management Petr Fejk Somatický kouč odhaluje své metody Osvobození talentu? Funguje lépe než jeho řízení 4/2013 téma měsíce

na sinusoidě Můj život management Petr Fejk Somatický kouč odhaluje své metody Osvobození talentu? Funguje lépe než jeho řízení 4/2013 téma měsíce HR forum vydavatel 4/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Můj život na sinusoidě Petr Fejk téma měsíce Talent management Know how Somatický kouč

Více